HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June Představení managera Introducing of manager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager"

Transkript

1 HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race around Lago di Garda Představení managera Introducing of manager

2 Úvodní slovo / Introduction Vážené kolegyně a kolegové, vážení spolupracovníci Dear Colleagues and Co-workers 2Šesté číslo časopisu Hopík V minulém čísle jsem Vám představil hlavní cíle roku Jedním z cílů je neztratit rychlost v expanzi, a to jak v projektové, tak i v teritoriální. Maďarsko bylo pro firmu HOPI, nebudeme-li počítat expanzi na Slovensko, skutečně prvním krokem a zároveň i konfrontací se vším, co znamená vstup do nové země. Museli jsme zvládnout a respektovat jiné legislativní zvyklosti, kulturu a sociální vnímání. Museli jsme se to naučit sami. Z České republiky bylo nutno zajistit manažerskou podporu nově vzniklé dceřiné společnosti, zabezpečit pracovníky pocházející z Maďarska jak pro pracovní procesy, tak i pro manažerské řízení. Bylo nutno vybudovat vlastní maďarský manažerský řídící tým, jednotný informační systém, nastavit nový dopravní systém a využít výhodu, která logicky vyplývá z dopravního propojení všech zemí s centrálou. Většinu těchto úkolů firma HOPI s. r. o. zvládla, některé ještě řeší. A protože úspěch v podnikání není jen o myšlence, ale i o lidech, tak musím s radostí konstatovat, že se podařilo zvládnout vybudování nového manažerského řídícího týmu pod vedením Livie Jeszenszki, která v tomto čísle tým HOPI HU, zároveň s jeho vizemi a hlavními cíly, představí. Končí tedy období podpory z centrály v České republice a já bych chtěl využít této příležitosti a poděkovat Ing. Emilovi Gajdošovi a Michalovi Karpačovi za jejich pomoc při budování HOPI Hungaria. Dalším hlavním cílem roku 2007 je úkol: servisem jít ještě více naproti zákazníkovi. Co to pro firmu HOPI znamená? Nejen budovat a vyvíjet know-how na vysoké kvalitativní úrovni, využít jej ve prospěch zlepšení a zrychlení procesu, ale především nabídnout komplexnost. Komplexnost znamená umět poskytnout ještě jiné služby, které zákazník v portfoliu logistických služeb ještě očekává. Vstoupili jsme tedy na trh s další dceřinou firmou HP Finance s.r.o., řízenou jednatelem a spolumajitelem, Ing. Petrem Hájkem, jejímž hlavním úkolem je poskytnout finanční služby. V tomto čísle Vám rovněž firmu HP Finance představíme. Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál hezké prožití léta a dovolených tak, abyste se po svém návratu, plni elánu podíleli na plnění hlavních cílů firmy HOPI pro rok 2007, a tím zajistili prospěch a stabilitu firmy HOPI na evropském trhu. S pozdravem HOPI, červen 2007 In our last issue I presented you with our main objectives for One of these is not to let up on our expansion, both with regard to projects and territory. Not counting our expansion into Slovakia, Hungary was really the first step for HOPI and a confrontation with everything involved in entry into a new or different country. We had to deal with and respect other legislative conventions, cultures and social perceptions. We had to learn everything for ourselves. We had to gain the full support of a newly created subsidiary from the Czech Republic, recruit staff both for processing and for management, recruit staff from Hungary, build our own František Piškanin Hungarian management team, create a uniform information system and handle the majitel firmy HOPI s.r.o. /Owner of company HOPI s.r.o. benefit that logically arises from this, i.e. the transport links between all countries and the headquarters and the implementation of a new transport system. Váš František Piškanin Most of these tasks have been dealt with by HOPI, while some are still being dealt with. And because success in business is not just a matter of ideas, but also people, it is with pleasure that I say we have succeeded in building a new management team under Livie Jeszenszki, who presents the team in this issue, along with her visions and her primary objectives. Thus support from headquarters in the Czech Republic is coming to an end and I would like to take this opportunity to thank Ing. Emil Gajdoš and Michal Karpač for their assistance in Hungary. Another primary objective in 2007 is the servicing task of being even more accommodating towards the client. What does this actually mean for HOPI? Not only building and developing qualitative know-how and using it to benefit process quality, but also above all to be all-inclusive. This means being able to provide other services which the customer expects to see in our portfolio of logistics activities. Thus we have placed another subsidiary on the market HOPI Finance s.r.o., managed by CEO and co-owner Ing. Petr Hájek, whose primary task is to provide financial services. We will also be introducing this company to you in this issue. Finally, may I express the wish that you all enjoy your summer and your holidays, so that when you come back, you enthusiastically meet all the primary HOPI objectives for 2007 and so ensure the continuing success and stability of HOPI on the European market. Yours faithfully, HOPI, June 2007 František Piškanin P.S. V případě potřeby konzultace s majitelem společnosti, prosím kontaktujte jeho asistentku paní Jitku Kravčišinovou - kontakt: Tel.: Vydavatel: HOPI s.r.o. Pražská 673, Klášterec nad Ohří, šéfredaktor: Martin Piškanin, redakční rada: Jitka Kravčišinová, redakce: Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, tel.: , grafické zpracování: sirael.cz The 6th issue of the HOPIK magazine

3 3 Společenské události v roce 2007 / Cultural Events in 2007 Na počest významného životního jubilea pana Františka Piškanina, proběhlo , v Čínské restauraci U Koruny, v Hostivicích setkání se skupinou manažerů / A group of managers gathered at the U Koruny Chinese restaurant in Hostivice on to celebrate an important date in the life of Mr František Piškanin Návštěva ministra zemědělství pana Petra Gandaloviče v Hollandii Pan František Piškanin zastává zároveň členství v představenstvu akciové společnosti HOLLANDIA, se sídlem v Krásném Údolí. Dovolte, abychom Vám krátce společnost Hollandia představili. Hollandia Karlovy Vary, a.s., byla založena v polovině roku Sídlo společnosti se nachází v Krásném Údolí. Je to kraj, který si zachoval do dnešní doby svoji ekologickou čistotu. Proto mléko, které je v této oblasti produkováno a které HOLLANDIA zpracovává ve svých výrobcích, dosahuje standardně nejvyšší kvality. Společnost HOLLANDIA Karlovy Vary, a. s. dodává na český, slovenský, maďarský a polský trh mléčné výrobky, které obecně splňují všechny požadavky správné výživy. Jedná se o akciovou společnost s ryze českou účastí. Zpočátku byl výrobním programem pouze bílý ustátý jogurt, později došlo k rozšíření programu o ovocné jogurty, včetně jogurtových a syrovátkových drinků. Důraz je kladen na vysokou kvalitu výrobků. Jogurtové výrobky jsou vyráběny z mléka výběrové kvality, bílé jogurty neobsahují stabilizátory konzistence, proto byla v roce 2005 výrobkům Hollandia udělena ministrem zemědělství značka KlasA. V květnu 2007 navštívil Hollandii a.s. ministr zemědělství, pan Petr Gandalovič. Ve dnech a proběhla v Gyálu a v Prostějově Valná hromada firmy HOPI s.r.o. / HOPI s.r.o. General Meetings in Gyál and in Prostějov Mrazák / Freezer... minus 25 C Visit of Agriculture minister Mr. Petr Gandalovič in Hollandia Mr. František Piškanin is a member of the Board of Directors of HOLLANDIA, based in Krásné Údolí. Allow us to briefly introduce Hollandia to you. Hollandia Karlovy Vary, a.s. was established in mid-1991, with its registered office located in Krásné Údolí, a region that has conserved its "pristine environmental" conditions down to the present day. Hence the milk which is produced in this area and processed in HOLLANDIA products reaches the highest quality standards. HOLLANDIA Karlovy Vary, a. s. supplies the Czech, Slovak, Hungarian and Polish dairy product markets with dairy products, which generally meet all the requirements of correct nutrition. This is an incorporated company with 100% Czech participation. Initially, the production range only consisted of mature white yoghurt, but later the range was extended to include fruit yoghurts, including yoghurt and whey drinks. Great stress is placed on the high quality of the products. Yoghurt products are manufactured from select quality milk, and white yoghurts do not contain any consistency stabilizers, which is why Hollandia products were awarded the KlasA label by the Ministry of Agriculture in On may 2007 Agriculture Minister Petr Gandalovič visited Hollandia a.s.

4 HOPI Hungaria Kft. Představení HOPI HU Kft. 4Představení HOPI HU Kft. 1 Založení HOPI HU Myšlenka na založení HOPI Maďarsko vznikla v roce 2004, jak vzpomíná na začátky p. Emil Gajdoš, ředitel HOPI Maďarsko. V lednu 2005 vypsala společnost METRO v Maďarsku výběrové řízení, kterého se zúčastnilo i HOPI. HOPI založilo dceřinou společnost HOPI Hungária a o měsíc později, v březnu 2005, toto výběrové řízení vyhrálo. Po tomto rozhodnutí nabraly události spád. Hledalo se optimální místo pro sklad a bylo nalezeno ve městě Gyál. Stavba logistického centra byla započata 23. května společností Gropius. V průběhu stavby byla centrála HOPI umístěna v malém bytě v Gyálu. 5. prosince se společnost mohla přestěhovat do nového logistického centra. V tu dobu mělo HOPI v Maďarsku 18 zaměstnanců. 2 Poloha centrálního skladu Nové logistické centrum HOPI je z pohledu logistické společnosti umístěno na optimálním místě: 10 km od centra hlavního města Budapešti a 2 km od Budapešťského obchvatu, který spojuje dálnice kolem hlavního města a přímo na dálnici M5. Hned u našeho skladu v Gyálu dlouhodobě pronajímáme chladírenský sklad pro ovoce a zeleninu, odkud HOPI rovněž uskutečnuje veškerou distribuci chlazeného zboží. 3 Začátek aktivit v Maďarsku naše platformy, lokality Logistické aktivity v Maďarsku začaly krok za krokem s hlavním cílem být poskytovatelem logistických služeb pro METRO Maďarsko, zahrnující společnosti METRO, Media Markt, Media Saturn a Praktiker Stores. Provoz v Maďarsku začal nejprve v pronajatém skladu pro ovoce a zeleninu v říjnu První dodávka 10 palet (!) byla uskutečněna 12. října. První kamion přijel v listopadu a cross docková platforma začala pracovat ještě týž měsíc. Centrální sklad začal fungovat od konce prosince HOPI HU Kft. Provoz centrálního skladu CDC Warehouse operation in progress Vedle METRA jsme mohli začít spolupracovat s více než 40 svozovými partnery, jejichž zboží je sváženo našimi vozy do našeho skladu. Počet zaměstnanců rostl s přibývajícími dodávkami každý měsíc. 4 Vývoj obchodu 4.1 Nová jednatelka HOPI Maďarsko Po založení společnosti v Maďarsku byla od července 2006 přijata nová jednatelka, sl. Livia Jeszenszki. Nová jednatelka nastavila společně s majiteli velice rychle nové cíle: hlavními cíly jsou stabilizace a posilování pozice HOPI na Maďarském trhu, posílení spolupráce s METREM a svozovými partnery a optimalizace ekonomických ukazatelů společnosti. 4.2 Management v HOPI HU Od listopadu 2006 spolupracuje v HOPI HU nový manažerský tým. Klíčovými členy týmu jsou: Lívia Jeszenszki / Jednatelka Balázs Béky / IT Manager András Péter / CDC Manager Csaba Frigyes / Vedoucí účetní Péter Buzás / Manager dopravy Zoltán Herbai / Manager skladu Emil Gajdoš / Manager provozu - Jednatel György Kende / Manager centrálního skladu Réka Madacsay / HR Manager László Zsirkai / Technický manager János Orvos / Obchodní manager Sándor Roszkopf / Manager skladu ovoce zelenina Livia Jeszenszki - jednatelka / CEO Kancelář / Office

5 5 HOPI Hungaria Kft. 4.3 Organizační struktura V lednu 2007 měla společnost HOPI HU 150 zaměstnanců. (viz. schéma na str. 7) Výkony - sklady Díky neustálému rozvoji logistických činností, orientací na nákladové cíle může dnes HOPI HU nabídnout následující nejvýznamnější výkonové ukazatele: Stávající skladová kapacita Denní příjem/výdej v paletách: palet Počet denních dopravních úloh: kamionů 150 zaměstnanců (dále viz. tabulka na str. 7) Důležitým faktorem jsou investice do rozvoje: v průběhu 2. čtvrtletí 2007 bude stávající sklad v Gyálu rozšířen a provoz zahájí nová část chlazeného skladu. Po dokončení dostavby mrazícího boxu bude letos rovněž zprovozněna mrazírna Transport Mimo výstavby skladů rozšířilo HOPI rovněž svůj vozový park. Od ledna 2007 vypravuje dopravní oddělení 28 vlastních vozidel, z nichž 27 vozidel přepravuje 33 palet a jedno 20 palet. Všechny jsou vybaveny ISO skříněmi, dělícími příčkami a chladícím agregátem (většina z nich dvěma), aby byly schopny zajistit dodávky partnerům pod řízenu teplotou. Celá flotila je monitorována systémem GPS. Řidiči jsou kdykoli k zastižení na mobilním telefonu. HOPI HU spolupracuje se 4 stálými smluvními dopravci. Poměr vlastních a cizích přeprav činí 60:40% 4.5. Partneři HOPI HU plánuje rozšířit počet svých partnerů a jak řekl pan František Piškanin: udělat další krok dopředu v kvalitě našich služeb. Seznam partnerů byl již rozšířen o 2 nové partnery, což jen dokazuje fakt, že HOPI HU je na správné cestě ke splnění svých cílů pro rok 2007: Meggle a Kimberly Clark. Seznam partnerů 2007 METRO Praktiker Media Markt Media Saturn Árpád 4.6. Logistické služby pro naše partnery Následující seznam představuje naše pestré portfolio služeb a partnerů: Skladování ( palet) Komisování( palet denně) METRO C&C, Praktiker, Kimberly Clark METRO C&C, Praktiker, Kimberly Clark Před-alokační Cross Docking ( pal./den.) METRO C&C, Media Markt/ Saturn, Praktiker (150 dodavatelů) Break-Bulk Cross Docking (20 palet denně) Nákup a prodej (400 palet denně) Doprava a svozy ( palet denně) Rajo Meggle Kimberly Clark Chio-Wolf, VOG (Doprava) více než 40 svozových dodavatelů METRO C&C, Praktiker METRO C&C, Árpád METRO C&C, Praktiker, Media Markt/ Saturn, Árpád, Rajo/Meggle, Kimberly Clark, Chio Wolf, VOG, 40 dodavatelů Péter Buzás Manager dopravy / Transport Manager András Péter CDC Manager / CDC Manager Csaba Frigyes Vedoucí účetní / Vedoucí účetní Balázs Béky IT Manager / IT Manager Zoltán Herbai Manager skladu / Dep. Warehouse Manager Emil Gajdoš Manager provozu - Jednatel Operational Manager - CEO György Kende Manager centrálního skladu / CW Manager Réka Madacsay HR Manager / HR Manager László Zsirkai Technický manager / Technical Manager János Orvos Obchodní manager / Sales Manager Lívia Jeszenszki Jednatelka / CEO Management v HOPI HU / Management at HOPI HU Na fotografii chybí / Missing: Sándor Roszkopf Manager skladu ovoce zelenina / F&V Platform Manager

6 HOPI Hungaria Kft. Introducing HOPI HU Kft. 6Introducing HOPI HU Kft. 1 The establishment of the HOPI HU The whole idea, HOPI in Hungary, started in as Mr. Emil Gajdos, Executive Manager of HOPI HU thinks back of the beginning. In January 2005 Metro called the tender for Hungary, on which HOPI s.r.o. participated as well: HOPI established its subsidiary in Hungary: the HOPI Hungária Logisztikai Kft., and one month later won this tender officially in March, After this result occurencies have speed up: the ideal place for the logistic centre was searched and found in Gyál; The building of the logistic centre started on 23rd May by Gropius; during the project the temporary headquarters of HOPI HU was located in a small flat in Gyál; on 5th December the firm could move onto the brand new logistic centre. At this time HOPI HU had 18 employees. 2 Central Warehouse location The new HOPI Centre is located in an optimal place for a logistic firm: 10 kms from the centre of the capital city, Budapest, 2 kms from the Budapest-Ring, which connectes the motorways around the city, and right direct by Motorway M5. Next to our logistic centre in Gyál we rent long-term a cold storage for Fruit and Vegetable Warehouse. HOPI HU fulfils its chilled deliveries also from this rented warehouse. 3 Starting the business in HU our platforms, locations The logistic business started in Hungary step by step, focusing on the main task, so that to be the logistic service provider of Metro Group: Metro, Media Markt, Media Saturn and Praktiker Stores. The operation of HOPI HU started in the rented Fruit and Vegetable Warehouse at first, in the beginning of October, The first delivery with 10 pallets (!) started from here on 12th October. The first truck arrived in Hungary in November and the CDC platform started to work still in November. The CW platform has operated since the end of Provoz cross dockingové platformy CDC Warehouse operation in progress Vozový park Flowers of our flock Next to Metro-Group we could start to cooperate more than 40 precarriage partners, whose goods are delivered into HOPI s warehouses also by us. The number of our the employees grew in line with the delivery quantity every month. 4 Business development 4.1 New CEO at HOPI HU After the period of establishment of the firm in Hungary, from July 2006 new CEO was appointed, Miss Lívia Jeszenszki. The new CEO has hit new targets for HOPI HU together with the owner-family very fast: the main goals are to stabilize and grow HOPI s position in the Hungarian logistic market; to optimize the co-operation with Metro-Group and the precarriage suppliers; to optimize figures in HOPI s operations. 4.2 Management at HOPI HU Since November 2006 works together the new and entire management of HOPI HU. The main bricks of the organisation: Lívia Jeszenszki / CEO Balázs Béky / IT Manager András Péter / CDC Manager Csaba Frigyes / Vedoucí účetní Péter Buzás / Transport Manager Zoltán Herbai / Dep. Warehouse Manager Emil Gajdoš / Operational Manager - CEO György Kende / CW Manager Réka Madacsay / HR Manager László Zsirkai / Technical Manager János Orvos / Sales Manager Sándor Roszkopf / F&V Platform Manager Provoz centrálního skladu CDC Warehouse operation in progress Poslední pohled při odjezdu nashledanou příště The last picture if you leave see you next time

7 HOPI Hungaria Kft. Organizační struktura / Organisational Structure 4.3 Organisational Structure In January 2007 HOPI HU had 150 employees Performance - Warehouses Thanks to continuous development of logistic operation, cost awareness and target orientation today HOPI HU can offer the following most important figures for the prospective partners: 4.5. Partners HOPI HU intends to extend its partner list and as Mr. Frantisek Piskanin said make another step ahead in the quality of service to customers. The partner list has been already supplemented with 2 new customers, which insures as well that HOPI HU is on the right way to hit its targets for the year 2007: Meggle and Kimbery Clark. Partner List 2007 Current storage capacity Daily in/outbound of pallets: Daily transport tasks: trucks 150 employees (See below) METRO Praktiker Media Markt Media Saturn Árpád Rajo Meggle Kimberly Clark Chio-Wolf, VOG (Transportation) more than 40 precarriage partners Important factor is the investment in progress: in this frame the floor space flares in the logistic centre in Gyál and the new chilled sector will start its operation during the second quarter of After finishing the reconstruction frozen sector will also start to receive goods still in this year Transport Next to the building project HOPI HU has expanded its fleet as well. Since January 2007 Transport Department dispatches 28 own wheels, 27 trucks are ready to deliver 33 pallets, one of them 20 pallets. Each of them is ISO truck, equipped with separation walls and cooler aggregates (most with two), in order to be abilized to supply partners with all temperature regulations. The complete fleet can be monitored via standard HOPI GPS system. Drivers can be reached immediately via mobile phones. HOPI HU cooperates with 4 regular, contracted sub-contractors. The relation of the deliveries in this case is 60 % to 40 % to own trucks Logistic services for Customers The following list represents very well how colorful our services can be for a customer: Warehousing ( plts) METRO C&C, Praktiker, Kimberly Clark Picking ( plts/ day) METRO C&C, Praktiker, Kimberly Clark Pre-allocated Cross Docking ( plts/day) METRO C&C, Media Markt/ Saturn, Praktiker (150 Suppliers) Break-Bulk Cross Docking (20 plts/day) METRO C&C, Praktiker Buying and Selling (400 plts/day) METRO C&C, Árpád Transportation and precarriage ( plts/day) METRO C&C, Praktiker, Media Markt/ Saturn, Árpád, Rajo/Meggle, Kimberly Clark, Chio Wolf, VOG, 40 suppliers Výkony - sklady / Performance - Warehouses m 2 / Sqm m 2 / Sqm m 2 / Sqm Stará část / Old part Nová část / New part Celkem / Total Palety / Pallets Suchý sklad / Ambient Chlazený sklad / Chilled Chlazený sklad (OZ) / Chilled (F&V) Mrazírna / Frozen Celkem / Total

8 8 Vizitka Představení jednoho z manažerů: Ing. Emil Gajdoš Jako dalšího kolegu z vedoucích pozic jsme se rozhodli přiblížit Vám pana Ing. Gajdoše, jednoho z jednatelů HOPI HU, pověřeného operativním řízením. HOPÍK: Jak dlouho jste u firmy HOPI s.r.o. zaměstnán? Dalším významným krokem pro HOPI a mou osobu zvlášť, pak bylo v roce 1998 setkání se společností MAKRO, která se rozhodla, pro zvládnutí svých enormních zbožových toků, řešit organizaci dodávek ve spolupráci s vybraným poskytovatelem logistických služeb. Na základě výběrového řízení byla vybrána společnost HOPI a já se stal odpovědným za realizaci a vedení tohoto projektu na několik dalších let. Víme, kdo nás řídí? Pan Gajdoš: Musím říci, že jsem měl tu čest, být u zrodu firmy od jejích prvních minut a spolupodílet se s malou skupinou lidí z Karlových Varů na skutečně nadšeneckém budování něčeho nového. Ale abych odpověděl konkrétně, dne jsem uzavřel pracovní poměr se společností HOUDEK ČSFR, což byla startovací podoba HOPI. Do skutečného HOPI s.r.o. jsem pak nastoupil spolu s ostatními tehdejšími kolegy HOPÍK: Začínal jste tedy v Karlových Varech. Jak jste se dopracoval k současné pozici? Pan Gajdoš: Již od počátku jsem dostal do vínku službovou činnost v dnešní terminologii by se dalo říci zákaznický servis, pro tehdy začínající PLUS DISKONT v ČR. Mohl bych rovněž uvést, že se již tehdy pokládali základy dnešního INTERHOPI, neboť v té době jsme mimo jiné zajišťovali i kompletní dovozy pro PLUS z jejich skladu v Mnichově a importní legislativa v této porevoluční době byla něčím tak složitým, co mnoho subjektů vůbec nechtělo ani pochopit, natož provozovat. Po dosažení určité úrovně spolupráce v oblasti dodávek suchého zboží, došlo k rozhodnutí vstoupit do segmentu, dnes pro HOPI velice výraznému a charakteristickému, a to do distribuce chlazeného a mraženého sortimentu. To byl můj nový úkol - připravit kompletní sortiment a dodavatele a nastavit s partnerem funkční systém dodávek. Ještě si živě pamatuji své nájezdy na výrobce a osvětové přesvědčování o výhodnosti centralizovaných dodávek pro vznikající filiálkovou síť. S rozvojem sítě prodejen nám pak již začalo být v Klášterci poněkud těsno a tak začal první výsadek do oblasti velké Prahy zprovoznění prvního skladu mimo sídla společnosti, v Měšicích u Prahy. Jelikož se jednalo o zprovoznění chladírenského a mrazírenského skladu určeného pro zásobování PLUSu, byl rozjezd a vlastní provoz v mé odpovědnosti. Tato lokalita se pak stala historicky nesmazatelným místem v dějinách společnosti HOPI, neboť v následujícím období byla ještě několikrát startérem dalších projektů. Základní údaje: Jméno: Funkce: Věk: Stav: Znamení: Ing. Emil Gajdoš Manager provozu - Jednatel 49 let ženatý Střelec A opět musím zavzpomínat na neopakovatelný entuziasmus a vynikající spolupráci se všemi kolegy i partnery z MAKRA na budování, v našich podmínkách v tom čase ojedinělého, systému, který je dosud pevným základem úspěšného fungování obou společností. Opět vzpomenu sklad v Měšicích, kde tento projekt startoval. Do tohoto období pak spadá zásadní rozhodnutí ve společnosti HOPI o vlastní výstavbě logistického areálu v Jažlovicích, kam měl být tento projekt přestěhován a kromě cross dockingových operací, měla být naše služba rozšířena o provozy centrálního skladu non food zboží a mražených potravin. Při tom jsme souběžně hledali odpovídající kapacity na Moravě a došlo k zprovoznění pobočky v Prostějově - v té době naší nejvýchodnější kapacity. A pak nastal ten památný okamžik zprovoznění areálu v Jažlovicích, kdy v průběhu dubna 2000 jsme převzali zásoby centrálního skladu MAKRA od společnosti Nedlloyd a následně přestěhovali cross dockingové centrum z Měšic do Jažlovic. Kromě zastřešení tohoto projektu bylo v mé náplni v následujícím období rovněž jednání a příprava realizace dalších projektů pro nové partnery. Bohemia Sekt, BILLA, UNILEVER, AHOLD, KAND,.. to vše byly projekty, jejichž počátky jsem spoluvytvářel a modeloval. Když jsme pak byli osloveni společností METRO o možnosti spolupráce v Maďarsku, přišla, snad celkem logicky, nová výzva: dát si repete s projektem METRO v nových podmínkách. A tak jsem od roku 2005 aktivní v Maďarsku a mohu konstatovat, že tak fyzicky prožívám expanzi společnosti HOPI: z našich startovacích Karlových Varů do současného Gyálu - silniční vzdálenost = 700 km. HOPÍK: Co pro Vás znamenal vstup do Maďarska? A co obnáší Vaše současná pozice? Pan Gajdoš: Kromě již zmíněné vzdálenosti, je to především první, skutečně zahraniční expanze pro HOPI. Pro mne osobně je to obrovská životní zkušenost s prací v zahraničí. To není jen krátkodobý výjezd za hranice, jednání s připraveným (více či méně) partnerem na určité téma, ale každodenní kontakt a reakce na stovky různě důležitých informací a problémů s množstvím lidí na všech úrovních, ať už vně či mimo firmu. A přesto, že máme hodně společnou historii, pozná člověk v této zemi mnohé odlišnosti a to nejen jazykové. Od počátku HOPI v Maďarsku jsem jedním z jednatelů HOPI HU, s pověřením operativního řízení. Mým úkolem je nejen jednání s partnery ale především budování funkčního systému při zabezpečování našich služeb. Kromě toho se považuji téměř za součást SAP týmu, neboť velice intenzivně spojuji a přenáším obousměrné požadavky a potřeby.

9 9 Business card HOPÍK: Na čem v současné době pracujete? Pan Gajdoš: Má mise v HU, která má svůj časový horizont, pokračuje v dané chvíli v konsolidaci operativních procesů, napojení komunikace s HOPI CZ a HOPI SK mezinárodní aktivity uskupení HOPI totiž významně vstupují do každodenních operací. Jen pro úplnost si uvědomme zásilky P&G ze Strančic pro MCC HU putují nejdříve do Gyálu, drobné zásilky distribuce MEGGLE z Madunic pro HU trh jdou opět nejdříve do Gyálu, odkud je realizována distribuce a musí jít zpětná vazba o průběhu dodávek. Dále jsme aktuálně odstartovali službu pro nového klienta sklad a distribuce pro společnost Kimberly-Clark. S MCC nás čeká napojení na jejich nový CW IS a totéž nás čeká s partnerem PRAKTIKER, který dosud žádný podobný systém ani nevedl. No a v neposlední řadě je zde oslovování dalšími potencionálními klienty. Před ukončením své současné podoby působení v Maďarsku, je pak mým hlavním úkolem přenést veškeré informace a vědomosti na naše maďarské kolegy, aby beze zbytku pokračovali a rozvíjeli činnost v duchu našeho HOPI poslání. HOPÍK: Co považujete za největší profesní úspěch? Pan Gajdoš: Člověk asi vždy nejvíce prožívá to právě aktuální a to také nejvíce hodnotí. Těžko srovnávat věci nesrovnatelné, ať již v čase tak i v obsahu či kontextu událostí. Neumím si momentálně vybrat to NEJ..., ale když už bych měl, pak je to myslím ta skutečnost, že všechny projekty, které jsem měl možnost aktivně připravovat a nastavovat jejich podobu, se stali živými a do dnes jsou všechny (s výjimkou prodané sítě Julius Meinl) také společností HOPI provozovány. Samozřejmě každý projekt prošel nějakou modifikací, ale to je přirozené, ba přímo žádoucí, neboť každá služba se musí také neustále rozvíjet. Velmi si samozřejmě cením projev důvěry, který jsem získal při udělení jednatelství v HOPI HU. HOPÍK: Jak si představujete ideálně strávený pracovní den? Pan Gajdoš: Tak především tak, že se probudím po nerušené noci (žádný problém s počítači, programem či spojením). Po příchodu na pracoviště z reportů a pošty zjistím dokonalý průběh nočního provozu včasné a úplné odbavení všech zásilek. V poště nezaznamenám žádné reklamace či jiné výtky od klientů a naopak jsou zde dvě nová oslovení od potencionálních klientů. Letmým pohledem zjistím, že veškeré pohledávky jsou uhrazeny včas. Další report vykazuje 100%-ní návratnost dokladů a na tzv. doklady s chybou si už ani nepamatuji. Introducing one of the managers: Ing. Emil Gajdoš We decided to introduce to you another colleague, Mr. Ing. Gajdoš, one of the executive heads of HOPI HU entrusted with operative management. HOPÍK: How long have you been employed at HOPI s.r.o. Mr. Gajdoš: Actually, I had the honour of being present at the birth of the company from its very first moments and of being one of a small group of people from Karlovy Vary involved in what was truly the construction of something new by "enthusiasts". But to answer more specifically, on I signed an employment contract with HOUDEK ČSFR, which was the initial form taken by HOPI. I then joined HOPI s.r.o. itself together with my other colleagues at that time on HOPÍK: So you started in Karlovy Vary. How did you work your way up to your current position? Mr. Gajdoš: From the very outset I have been in charge of "services" activities in modern terminology it would be called "customer services", for PLUS DISKONT, which at that time was just starting up in the Czech Republic. I might also mention that at that time the foundations for what is now INTERHOPI were being laid, because we were then arranging for entire supplies amongst other things for PLUS from their warehouse in Munich, and import legislation in that post-revolutionary period was something so complex that many did not want to understand it at all, never mind comply with it. After attaining a certain level of collaboration with supplies of dry goods, we made a decision to enter a sector which today is very prominent and characteristic of HOPI, namely refrigerated and frozen goods distribution. This was my first new task to prepare the complete range and arrange the suppliers and to set up a functional supplies system with a partner. I still vividly recall my "forays" for manufacturers and my "enlightened" persuasion over the benefits of centralized supplies for the emerging subsidiary network. However, we started to feel somewhat cramped in Klášterec as the sales outlet network developed, so the first "landing force" was sent to the Greater Prague area with the opening of the first warehouse outside company headquarters, at Měšice near Prague. As this involved the launch of a refrigerated and cold-storage warehouse for PLUS, the launch and the subsequent operation were my responsibility. This site then became an indelibly significant location in HOPI history, as it subsequently saw the start of several more projects. Basic data: Do we know who leads us? Mohla by následovat pracovní schůzka se stávajícím klientem, kde se budeme 100%-ně věnovat koncepcím další spolupráce. No a závěr dne bych opentlil náhodným (?) setkáním s p. Piškaninem, které by se neslo v příjemném budovatelském duchu. Tak to jsem se trochu zasnil tak se protáhneme a půjdeme tu realitu poposunout k tomu ideálu. HOPÍK: Děkujeme za rozhovor. Name: Ing. Emil Gajdoš Position: Operational Manager - CEO Age: 49 Status: married Zodiac: Sagittarius Continuation on page 10

10 10 Vizitka / Business card Do we know who leads us? Another important step for HOPI and for me personally was taken in 1998 after a meeting with MAKRO, which decided to handle its huge goods flows by dealing with the organization of supplies in collaboration with a selected logistics services provider. Following a tender procedure, HOPI was selected and I became responsible for the implementation and management of this project for several years. And again I have to recall the unrepeatable enthusiasm and outstanding collaboration with all my colleagues and partners from MAKRO during the construction of what was at that time a locally unique system, which to this day has been a solid foundation for the successful operation of both companies. Again I recall the warehouse at Měšice, where this project began. This period also includes the time the basic decision was made at HOPI on the actual construction of the logistics complex in Jažlovice, where this project was to move, and apart from the cross docking operations, our service was to be extended to include the central non-food and frozen food warehouse operations. At the same time we were also looking for corresponding capacity in Moravia and so the Prostějov branch was opened at that time our "easternmost" facility. Then came that momentous occasion the launch of the Jažlovice complex, when during April 2000 we took over MAKRO central warehouse supplies from Nedlloyd and subsequently moved the cross docking centre from Měšice to Jažlovice. Apart from covering this project, it was part of my job in the ensuing period to negotiate and prepare implementation of other projects for the new partners. Bohemia Sekt, BILLA, UNILEVER, AHOLD, KAND,.. these were all projects whose initial stages I cocreated and modelled. When we were then approached by METRO on the possibility of working together with them in Hungary, a new challenge quite logically emerged: to "reprise" the METRO project in these new conditions. So I have been active in Hungary since 2005, and I can say that I have experienced the expansion of HOPI in a very personal way: that is, from our starting point in Karlovy Vary to present-day Gyál it is 700 km by road! HOPÍK: What does entry into Hungary mean for you? And what does your current position involve? Mr. Gajdoš: Apart from the distance that I mentioned, it is above all the first, truly foreign expansion for HOPI. For me personally, it is a tremendous experience working abroad. This is not "just" a short-term excursion across the border plus negotiations with a (more or less) ready partner on a particular subject, but everyday liaison and responses to hundreds of pieces of information of varying importance and problems with many people at all levels, both inside and outside the company. And although we have a lot of shared history, a lot of differences can also be seen in this country, and not just involving the language. From the first appearance of HOPI in Hungary, I have been one of the HOPI HU executives authorized to engage in operative management. My task is not only to negotiate with partners, but above all to build up a functioning system while securing our services. Additionally, I consider myself to be Přísloví / Proverb Kdo je nadaný? Kdo se učí od každého. Who is gifted? He who learns something from everyone. (Židovské přísloví /Jewish proverb) Valouny v pohybu neobrůstají mechem. A rolling stone gathers no moss. (Anglické přísloví /English proverb ) practically a part of the SAP team, as I very intensively convey and combine requirements and needs from both sides. HOPÍK: What are you currently working on? Mr. Gajdoš: My mission in HU, which has its own timeframe, currently involves consolidating operative processes and putting in place communications with HOPI CZ and HOPI SK as the international activities of the HOPI group have a significant bearing on our everyday operations. Just for the sake of completeness, let us take note that P&G consignments from Strančice for MCC HU go first to Gyál, while small MEGGLE distribution consignments for the HU market again go from Madunice first to Gyál, where distribution is effected, and there has to be feedback on the progress of supplies. We have also recently launched a service for a new client storage and distribution for Kimberly-Clark. At MCC, connection to their new CW IS is imminent, as is the case with our partner PRAKTIKER, who have never previously operated such a system. And not least, there is the business of addressing more potential clients. Before I end my current activities in Hungary, my primary task is to convey all information and knowledge to our Hungarian colleagues, so that they can totally engage in continuing to develop activities in the spirit of our "HOPI mission". HOPÍK: What do you consider to be your greatest professional success? Mr. Gajdoš: One perhaps always experiences most intensely that which is going on here and now, and one values that most of all too. It's difficult to compare incomparable things, whether in terms of the timing or the content or the context of events. Just this very moment I can't choose any superlatives, but if I really have to, then I think it is the fact that all projects that I have had the opportunity to actively prepare and mould have "come to life" and to this day they are all being operated by HOPI (with the exception of the Julius Meinl network, which has been sold). Of course, every project has been through some modification, but this is only natural, indeed it is actually desirable, as each service has to keep developing. Naturally, I very much appreciate the expression of confidence that I had when I was assigned to administrative duties at HOPI HU. HOPÍK: What is your idea of an ideally spent working day? Mr. Gajdoš: Well, the main thing is that I wake up after an undisturbed night (no problem with the computer, programme or connection). After arriving at my work station from reports and the postroom, I find that the night-time operation has proceeded faultlessly, with all consignments cleared completely and on time. I do not record any complaints or other reproaches from clients in the post. Quite the reverse, there are two new approaches from potential clients. A quick glance indicates that all debts have been paid on time. Another report indicates the 100% return of documents, and I no longer even recall any documents with errors. There might then follow a working meeting with an existing client, where we are going to commit ourselves 100% to plans for further cooperation. And then the end of the day would be crowned by a chance (?) meeting with Mr Piškanin, which would take place in a pleasant "constructive" spirit. So this has all been a bit of a dream let's get set and move the reality a little closer to that ideal. HOPÍK: Thank you for the interview.

11 11 Sportovní události / Sports Events Reprezentace firmy HOPI v zahraničí - Lago di Garda HOPI representation abroad - Lago di Garda Bike Fest - Riva di Garda Poslední dubnový víkend se již podruhé za sebou zúčastnila skupina pracovníků HOPI cyklistického závodu Bike Fest pořádaném v Italském městě Riva di Garda. Závodu se zúčastnili rovněž pracovníci naší partnerské společnosti HOUDEK. Závod probíhal v náročném, členitém horském terénu okolo jezera Garda v Italských Alpách, na trati dlouhé 84 km. Převýšení na nejkratší, padesátikilometrové trati bylo více než m! During the last weekend in April, a group of HOPI staff members took part for the second consecutive time in the Bike Fest race, organized in the Italian town of Riva di Garda. The race was also attended by staff from our sister company HOUDEK. It took place over the challenging rugged mountainous terrain around Lake Garda in the Italian Alps, on the 84 km-long route. The altitude on the shortest, fifty-kilometre route was over 1,500 m! Fotbalový turnaj SCANIA CUP V sobotu, , pořádala společnost SCANIA v Rajhradě u Brna fotbalový turnaj. Družstvo, reprezentující firmu HOPI, se umístilo na 3. místě.

12 12 Firma HP FINANCE HP FINANCE se představují Už jste někdy viděli zboží za bezmála 4,5 miliardy Kč? Zdá se Vám to moc? Vězte, že je to objem dodaného zboží nebo poskytnutých služeb, které v uplynulém roce financovala společnost HP FINANCE, s.r.o, sídlící v areálu firmy HOPI v Jažlovicích. Asi víte, že se v dnešní době dá nakupovat a dále prodávat téměř cokoli. Možná je pro vás ale novou informací, že i peníze jsou v jistém slova smyslu zboží, které lze za určitou cenu koupit nebo prodat. To je také náplní činnosti firmy HP FINANCE: půjčovat peníze. Factoringová společnost HP FINANCE byla roku 2002 založena firmou HOPI proto, aby vedle logistických služeb mohli zákazníci HOPI současně využívat komplexní finanční servis. Základní činností HP FINANCE je factoring, neboli odkup pohledávek před dobou splatnosti. Dokážete si pod tím představit něco konkrétního? Ilustrací může být pohled na regály v jakémkoli supermarketu. Většina z nás si z těchto regálů vybírá zboží a platí za ně u pokladny. Hodně lidí ale neví, že od doby dodání zboží na regál řetězce a chvíle, kdy řetězec zboží svému dodavateli uhradí, uplynou dva, tři i čtyři měsíce. Zůstanete-li v pozici běžného kupujícího, může vám to být jedno. Podíváte-li se na věc z hlediska supermarketu, můžete si říci, že nechce-li se Vám daný dodavatel přizpůsobit, najdete si jiného. HP FINANCE se na věc dívá právě z hlediska tohoto dodavatele, který čeká na peníze. Kde vezme zdroje na další výrobu? Z čeho nakoupí suroviny? Nepomohlo by mu, kdyby měl peníze hned po dodání zboží? HP FINANCE pomáhají firmám překlenovat dobu, která je mezi dodáním zboží či poskytnutím služby a zaplacením za ně. Právní stránka factoringu, tedy odkup pohledávky před dobou splatnosti a důsledky, které z toho vyplývají, nejsou příliš záživná četba. Zajímavá je spíš debata nad tím, zda je lepší mít peníze z bankovního úvěru, od factoringové společnosti nebo zda je lepší žádné jiné finance pro podnikání nepotřebovat. Třetí jmenovanou možnost nechme stranou, život prostě není ideální. Pokud se někdy budete rozhodovat mezi úvěrem a factoringem, nezapomeňte na to, že cena je v současnosti již srovnatelná. Ve prospěch factoringu však často rozhoduje požadované zajištění poskytnutých finančních zdrojů, možnost jejich použití nebo rychlost s jakou budou požadované prostředky vyplaceny. Základem factoringového financování je faktura, tedy listina, v níž dodavatel např. výrobce čokolády, vyjadřuje peněžní nárok vůči odběrateli, tedy např. supermarketu, za dodané zboží, tedy např. čokoládové tyčinky. V případě úklidové agentury se pak jedná o nárok za prokázání služby nebo práce. Na základě těchto listin poskytují HP FINANCE finanční prostředky. Určitě Vás napadne, že taková forma financování může některé nenechavce vybízet ke zneužití a k podvodu. A budete si klást otázku, zda a jak lze dopředu čelit všem případným rizikům podnikání. Dokázali byste si např. tipnout, kolik faktur v roce 2006 přišlo do společnosti HP FINANCE? Svůj odhad můžete do poslat na adresu Toho, kdo bude nejblíže skutečnosti, odměníme 1.000,- Kč! Je jasné, že i kdyby šlo jen o faktur, najde se vždy nějaká nepřesnost nebo vynechání údaje a je jasné, že existují lidé, kteří jsou ochotni zkoušet postřeh těch, kteří v HP FINANCE bdí nad správností došlých listin. Proto se vždy na začátku spolupráce s novým klientem zjišťuje, jaké výsledky stojí za jeho dosavadními obchodními aktivitami, jaká je jeho podnikatelská minulost a jaký má podnikatelský plán do budoucna. Vyplacené prostředky jsou pak zajištěny směnkou, jakožto speciálním cenným papírem, ze kterého vyplývá povinnost dlužníka zaplatit. Začínající společnosti, středně velké firmy, ale i větší společnosti na základě faktur předaných společnosti HP FINANCE získávají tzv. zálohu, obvykle 80% hodnoty postoupené faktury. 20% doplatek Společná fotografie v pravo Zleva vpředu: Ing. Radka Tolaszová Finanční asistent / provoz Marie Neubauerová Finanční asistent / provoz Ing. Alena Srbová Analytik, účetní Helena Kelarová - Finanční asistent / provoz / sekretariát Zleva vzadu: Ing. Jan Jakovec Obchodní zástupce Mgr.Tomas S. Drobik Obchodní zástupce Ing. Petr Hájek, MBA - Jednatel Ing. Rastislav Hrabčák Finanční analytik / IT Ing. Vladimír Jäger, Ph.D. Ekonom obdrží ve chvíli, kdy je faktura jejich odběratelem na účet faktoringové společnosti uhrazena. Takto poskytnuté prostředky lze použít zcela libovolně. Factoringová společnost HP FINANCE nabízí kromě běžného financování také pojištění jednotlivých obchodů. To je výhodné, protože klient nenese riziko spojené s nezaplacením ze strany odběratele. Navíc pojištěná dodávka zboží nenavyšuje úvěrové zatížení dané společnosti a tím vylepšuje celkový obraz firmy. HP FINANCE může hlídat a upozorňovat na neuhrazené faktury, sleduje párování došlých úhrad a vyplácí doplatky, poskytuje informační podporu a dokáže včas a účinně pomoci reagovat na sezónní výkyvy trhu, jako jsou např. vánoce. Napadl vás při četbě těchto řádků někdo, kdo by mohl služby společnosti HP FINANCE využívat? Zavolejte na tel. číslo svůj tip. V případě zrealizovaného obchodu vám vyplatíme jednorázovou provizi v závislosti na objemu půjčených peněz! Na fotografii přiložené k tomuto článku vidíte společnost HP FINANCE. Představovali jste si větší tým? Znáte přece úsloví Co je malé, to je milé! Bylo by asi potřeba toto úsloví doplnit o poznámku typu Jsem malý ale šikovný. Přesně takovou je společnost HP FINANCE, malou, výkonnou, nachystanou na řešení standardních situací i složitých problémů, hledající nové klienty a především pečující o ty stávající. Veškeré informace a přesný popis nabízených produktů naleznete na webových stránkách Data o firmě HP FINANCE, s.r.o. Ing. Petr Hájek, MBA Jednatel / CEO Založena 2002 Vedení společnosti Ing. Petr Hájek Sídla Zděbradská 74, Jažlovice Říčany u Prahy, ČR Bratislavská Pezinok, SR Obrat 4,3 mld. Kč Počet zaměstnanců 9 Předmět činnosti financování a pojištování ' pohledávek Kontakt

13 13 HP FINANCE Company Collective photo Front from the left: Ing. Radka Tolaszová Financial Assistant / operations Marie Neubauerová Financial Assistant / operations Ing. Alena Srbová Analyst, accountant Helena Kelarová - Financial Assistant / operations / Secretariat Back from the left: Ing. Jan Jakovec Business Representative Mgr.Tomas S. Drobik Business Representative Ing. Petr Hájek, MBA - CEO Ing. Rastislav Hrabčák Financial Analyst / IT Ing. Vladimír Jäger, Ph.D. Economist Introducing HP FINANCE Have you ever seen any goods for almost CZK 4.5 billion? Does that seem a lot to you? Actually, that is the volume of supplied goods and services which over the last year has been financed by HP FINANCE, s.r.o, based at the HOPI complex in Jažlovice. You probably know that nowadays you can buy and sell on just about anything. But perhaps it is news to you that money itself is in a sense also a kind of goods, which can be bought or sold for a certain price. This is the activity at HP FINANCE: lending money. Factoring company HP FINANCE was established by HOPI in 2002, so that in addition to its logistics services, HOPI customers could also utilize its comprehensive financial services. The basic activity at HP FINANCE is factoring, i.e. purchasing debts before their payment-due date. Does this conjure up any particular image for you? By way of illustration, you might consider the shelves in a supermarket. Most of us are used to choosing goods from these shelves and paying for them at the till. What many people do not know, however, is that two, three or even four months can pass between the time the goods are delivered to the supermarket chain shelf and the time the chain pays its supplier for the goods. Looking at it from the standpoint of the ordinary buyer, this can be a matter of indifference. But if you look at it from the standpoint of the supermarket, you can say that if a particular supplier does not wish to adapt to your requirements then you can find another one. HP FINANCE looks at the matter from the standpoint of the HP FINANCE, s.r.o. Established 2002 Company management Ing. Petr Hájek Registered offices Zděbradská 74, Jažlovice Říčany u Prahy, ČR Bratislavská Pezinok, SR Turnover CZK 4.3 billion Number of employees 9 Business activity financing and insuring receivables Contact supplier waiting for his money. Where can he raise funds for his next production? Where is he going to buy his raw materials from? Wouldn't it help him if he had his money as soon as he delivered his goods? HP FINANCE helps companies bridge that period between the supply of goods or the provision of a service and payment for them. The legal aspect of factoring, i.e. the purchase of debts before their payment-due date, with all the consequences arising, does not make for really gripping reading. What is more interesting is the debate over whether it is better to have the money from a bank loan or from a factoring company, or whether it is better not to need any financing for your business at all. Let us leave aside this third option, as life is simply not always ideal. If you are going to decide at some time between a bank loan and factoring, do not forget that the price is now comparable. However, the required security of the financing provided, the possibility of its utilization and the speed with which the required funds will be paid often decide in favour of factoring. Factoring finance is based on invoices, i.e. the documents in which the supplier, e.g. a chocolate manufacturer, expresses a financial claim on a client, e.g. a supermarket, for goods supplied, e.g. chocolate bars. Or in the case of a cleaning agency, there could be a claim for the provision of service or work. On the basis of these documents, HP FINANCE provides financing. It will surely occur to you that this type of financing may lead the light-fingered to engage in abuse and deceit. And you will ask the question whether and how you can anticipate all possible business risks. Can you guess, for example, how many invoices were received by HP FINANCE in 2006? Send your estimate to by and we will award whoever's guess comes closest with CZK 1,000! Clearly, even if we only had 5,000 invoices, there is always some inaccuracy or omission and there are obviously people who are willing to test the attention of those at HP FINANCE who check the accuracy of documents received. Hence at the beginning of our collaboration with a new client we always ascertain the results of his previous commercial activities, his previous business record and his business plan for the future. The paid funds are then secured with a bill of exchange, as a special security, from which the obligation of the debtor to pay is derived. On the basis of invoices presented to HP FINANCE, start-up companies, medium-sized companies and even larger companies receive what is known as an advance payment, normally 80% of the value of the assigned invoice. The additional 20% payment is received when the invoice is settled on the factoring company account by their client. The funds provided in this manner may be used freely. In addition to ordinary financing, HP FINANCE also offers insurance for individual transactions. This is of benefit, because the client does not bear the risk of failure to pay on the part of his client. Moreover, an insured supply of goods does not increase the credit burden of the company in question and so it improves the overall image of the company. HP FINANCE can watch out for and issue warnings regarding unsettled invoices, it can monitor the pairing of payments and make supplementary payments, it provides information support and it can help to respond in a timely and effective manner to seasonal fluctuations in the market, such as at Christmas time. While reading these lines have you thought of anybody who could use HP FINANCE services? Give us your tip on If a deal is made, we'll pay you commission based on the amount of money loaned! In the photo included in this article you can see HP FINANCE. Did you imagine a larger team? But surely you've heard the expression "small is beautiful". That is just what HP FINANCE is: small, efficient, ready to deal with both standard situations and complex problems, looking for new clients and above all looking after those we already have. You will find all information and a precise description of the products we offer at

14 14 Investiční výstavba / Capital construction Objekt kanceláří správy dopravy v areálu HOPI - Modletice Výstavba objektu byla vyvolána požadavkem soustředit jednotlivé části střediska dopravy na jedno místo a současně pro tento odbor vybudovat důstojné a reprezentativní prostředí, odpovídající jejich dnešnímu rozsahu činnosti. Transport administration office premises in the HOPI complex - Modletice These premises were constructed as a result of the requirement to concentrate individual parts of the transport centre in one place, as well as the requirement to create a prestige dignified environment for this division to match the current extent of its activities. Investiční výstavba / Capital construction Pro tento objekt bylo vytipováno, s ohledem na charakter činnosti, místo v areálu HOPI Praha-Modletice mezi halami H1 a H2, v blízkosti vjezdové vrátnice, aby nedocházelo ke zbytečnému pohybu řidičů po areálu a současně pracovníci dopravy měli přehled o stavu na vjezdové vrátnici a dopravní situaci v areálu. Konstrukce objektu je řešena jako třípatrová sestava UNIMO buněk v barvách firmy HOPI. Přístup do jednotlivých pater je po venkovním ocelovém schodišti. Příruční sklad dopravy je řešen samostatnou buňkou. První a druhé patro je plně klimatizované a slouží jako administrativní část, kde jsou umístěna pracoviště operativního dispečinku, centrálního plánování tuzemské a zahraniční dopravy, technického servisu, personalistiky a ostatní administrativy. Ve třetím patře je a ubytovna určená pro odpočinek řidičů. Přístup k objektu je možný ze všech pracovišť v areálu. Kapacita nového objektu dopravy je 37 pracovníků, kromě řidičů. Třípatrová sestava UNIMO buněk Three-storey UNIMO cell construction In view of the nature of the activities, a site within the HOPI Prague- Modletice complex was earmarked for these premises between blocks H1 and H2, adjacent to the entrance drive lodge, so that there is no unnecessary movement of drivers in the complex and at the same time transport workers have a clear view of the situation at the entrance drive lodge and the traffic situation within the complex. These premises have been designed as a three-storey UNIMO cell construction in HOPI colours. Access to the individual floors is provided by an outdoor steel stairway. The transport maintenance store is housed in a separate cell. The first and second floors are fully air-conditioned and serve as the administrative section for the help desk, central planning for local and foreign transport, technical servicing, human resources and other administrative sections. The third floor provides accommodation for drivers to rest. Access to the premises is available from all sections of the complex. These new transport premises have capacity for 37 staff members, as well as for drivers. Interiér / Interior

15 15 ISO certifikace / ISO certification Systémy managementu ve společnosti HOPI s.r.o. vývoj a součastný stav Úspěšné vedení a chod každé organizace vyžaduje, aby byla směrována a řízená systematickým a jasným způsobem. Jedním z možných řešení je zavedení a následná certifikace systémů managementu. Management systems at HOPI s.r.o. development and the current state The successful management and operation of every organization requires it to be directed and led in a clear, systematic manner. One possible solution is to introduce a management system and then to have it certified. Společnost HOPI s.r.o. má implementovaný a certifikovaný plně integrovaný systém managementu, který zahrnuje nejen řízení jakosti, ale i ochranu životního prostředí, bezpečnost a ochranu zdraví při práci a řízení hygienické nezávadnosti potravin (HACCP). Ing. Ljuba Bieliková Tento integrovaný systém řízení je zaveden podle následujících předpisů: řízení jakosti podle normy ISO 9001 (QMS); řízení životního prostředí podle normy ISO (EMS); řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS (SMS); řízení kritických bodů v technologii výroby (HACCP) podle Vyhlášky Mze č. 147/1998 Sb. O způsobu stanovení kritických bodů v platném znění; Společnost nastoupila cestu implementace v roce 2002, kdy byl zaveden a následně i certifikován systém managementu jakosti podle normy ISO 9002:1994 a to na projektu MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. V souvislosti s revizí norem ISO řády 9000, v roce 2000, bylo nutné uskutečnit recertifikaci implementovaného systému managementu jakosti a to podle nové normy ISO 9001:2000. Tato recertifikace úspěšně proběhla v listopadu Od roku 2003 zaznamenala společnost obrovský dynamický rozvoj, který souvisel především s realizaci nových projektů, s příchodem nových zákazníků, s rozšířením a vybudováním skladových prostorů v Jažlovicích a Prostějově. Z tohoto důvodu byla zahájena příprava společnosti na zavedení a certifikaci systému managementu jakosti do celé společnosti v rámci České republiky. Tento záměr se povedl v listopadu 2004, kdy byly certifikovány provozovny Jažlovice, Prostějov a sídlo v Klášterci nad Ohří. Svůj kladný vztah k životnímu prostředí a jeho ochraně vyjádřila společnost zavedením systému environmentálného managementu podle normy ISO a jeho certifikací v lednu To, že vedení společnosti není lhostejná ani bezpečnost a ochrana zdraví jejích zaměstnanců, bylo prokázáno na přelomu roků 2005/2006, kdy byl ve společnosti zaveden a následně v březnu 2006 i certifikován systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle specifikace OHSAS Mít zavedené a certifikované systémy managementu zavazuje naši organizaci a nás všechny k plnění požadavků norem ISO 9001, ISO 14001, specifikace OHSAS a být ve shodě s legislativními požadavky a požadavky zákazníků a jiných zainteresovaných stran. Každoročně se o tom přesvědčuje certifikační společnost, která provádí v HOPI s.r.o. dozorový audit, dále pak naši interní auditoři a kontrolní orgány státní správy. HOPI s.r.o. has put in place and certified a fully integrated management system, involving not only quality management, but also environmental protection, security and protection of health at work, as well as hygienic food safety management (HACCP). This integrated management system has been introduced in compliance with the following regulations: ISO 9001 (QMS) quality management; ISO (EMS) environmental management; OHSAS (SMS) security management and protection of health at work; Critical control point management in production technology (HACCP) in compliance with Ministry of Agriculture Edict No. 147/1998 Coll., On Establishing Critical Control Points, as amended; The company set out on the implementation path in 2002, when the ISO 9002:1994 quality management system was introduced and subsequently certified for the MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o. project. Due to the revision of the ISO 9000 standards, in 2000 it was necessary to recertify the implemented quality management system in compliance with the new ISO 9001:2000 standard. This recertification was successfully completed in November Since 2003 the company has seen some tremendous dynamic development, primarily involving the implementation of new projects, the recruitment of new clients and the construction and extension of warehouse space in Jažlovice and Prostějov. Hence preparations have been under way at the company for the introduction and certification of the quality management system throughout the company nationwide. This plan was realized in November 2004, when the plants were certified at Jažlovice, Prostějov and the headquarters in Klášterec nad Ohří. The company made clear its positive stance towards the environment and environmental protection by introducing the ISO standard environmental management system and certification in January The fact that the company management is not indifferent to the security and protection of the health of its employees was demonstrated in late 2005 and early 2006, when the OHSAS security and protection of health at work management system was launched at the company and subsequently certified in March The fact that our organization has introduced and certified management systems commits all of us to meet the requirements of ISO 9001 and ISO standards, as well as OHSAS specifications, and to comply with legislative requirements and the requirements of customers and other interested parties. Every year the certificating company which performs supervision auditing at HOPI s.r.o. makes sure of this, as do our internal auditors and state administration supervisory bodies. ISO certifikace / ISO certification Plnění stanovených cílů v souladu s politikou firmy HOPI s.r.o. vyžaduje neustálé vyvíjení a zlepšování nastavených procesů a činnosti. K tomu je potřeba snahy nás všech. The fulfilment of set objectives in line with HOPI s.r.o. policy requires the ongoing development and enhancement of set procedures and activities. This requires the efforts of us all.

16 16 Personalistika Představujeme personální a mzdový úsek Představujeme V tomto čísle jsme se rozhodli Vám představit personální a mzdový úsek HOPI s.r.o. Česká republika. V naší společnosti není zaměstnance, který by nebyl v kontaktu s personálním a mzdovým úsekem. Personalista je první osoba ve firmě, která komunikuje s uchazečem o zaměstnání. Pod dojmem prvního kontaktu si uchazeč tvoří první názor na svého potencionálního zaměstnavatele. Rok 2006 kladl a rok 2007 klade na pracovníky oddělení zvýšené nároky, mimo jiné bylo nutné doplnit a navýšit počet zaměstnanců na všech pozicích pro provozovnu ve Strančicích. Prvním krokem pro vytvoření týmové spolupráce útvaru personálního a mzdového, bylo sloučení obou těchto útvarů. Následovalo přestěhování mzdové účtárny z Klášterce nad Ohří do Jažlovic. Poděkování patří jak paní Martině Pokorné tak paní Evě Rusové za to, že akceptovali toto rozhodnutí. Platí zásada, že personální a mzdový úsek je zde pro naše zaměstnance a jim musí sloužit. Kdo se s touto filozofií neztotožní, nemůže práci na tomto úseku vykonávat. Jak vlastně personální a mzdový úsek funguje v praxi? Pro personální oddělení jsou prioritou požadavky provozů na doplnění stavu pracovníků. Je tedy potřeba oslovit co největší šíři potencionálních zájemců a z nich pak vybrat ty správné. Účinným nástrojem je promyšlená a efektivní inzerce, vycházející z dlouhodobých zkušeností. Dalším krokem je potom kontakt s uchazeči, nejprve telefonicky, či prostřednictvím ové pošty. Nejdůležitější fází je osobní pohovor. Ve společnosti HOPI platí zásada, že žádný zaměstnanec není přijat do pracovního poměru aniž by se nesetkal s personalistou a byl seznámen s pracovištěm. Rozhodující slovo o přijetí nebo nepřijetí má vedoucí pracovník. Činnost personálního a mzdového úseku není spojena jen s nástupem a výstupem zaměstnanců. Je to především práce s lidmi, a zahrnuje i další úkony, jako například zabezpečení dopravy zaměstnanců, organizaci jazykových kurzů, školení zaměstnanců, rozšiřování kvalifikace a školení na manipulační techniku, organizaci preventivních lékařských prohlídek stanovených zákonem, řešení problémů zaměstnanců, pomoc při řešení pracovně právních vztahů, monitoring dodržování zásad bezpečnosti práce a evidenci pracovních úrazů. V praxi od sebe nelze oddělit práci personálního a mzdového oddělení. Bez vzájemné spolupráce nemůže útvar prospěšně fungovat. KDO JE KDO? Ing. Ladislav KOZÍŠEK Ve společnosti HOPI s.r.o. pracuje od Je možné se na něj obracet se všemi problémy zaměstnanců v personální a mzdové oblasti, v oblasti bezpečnosti práce a pracovně právních vztahů. Dobroslava TUREČKOVÁ Ve společnosti HOPI s.r.o. pracuje od Zodpovídá za nábor profesí: skladový pracovník, administrativa skladových procesů, a řidič nákladní dopravy (u pozice řidič v úzké součinnosti s interním školitelem dopravy), a to od inzerce, pohovorů, splnění administrativních náležitostí až po nástup. Drahuše TAMCHYNOVÁ Ve společnosti HOPI s.r.o. pracuje od V současné době odpovídá za administrativní práci s personálním a mzdovým programem. V důsledku reorganizace mzdového a personálního útvaru přebírá odpovědnost za aplikaci organizační struktury do personálního a mzdového programu. Odpovídá za administrativní náležitosti personálního a mzdového charakteru zaměstnanců. Realizuje přihlašovací a odhlašovací povinnost na úřad práce, sociální a zdravotní pojištění. Martina POKORNÁ ^ Ve společnosti HOPI pracuje od Její pracovní náplní je vypořádání nemocenských dávek, pojištění zaměstnanců včetně zpracování statistických rozborů, nemocnosti a evidenční listy důchodového zabezpečení. Eva RUSOVÁ Zkušená mzdová účetní celoživotní praxí, do firmy HOPI s.r.o. nastoupila Nese odpovědnost za účtování mezd, daně, exekuční pohledávky, kapitálové a penzijní pojištění zaměstnanců, statistické rozbory, za evidenci a odškodnění pracovních úrazů. Ing. Eva PÚČIKOVÁ Vzhledem k tomu, že se paní Eva Rusová rozhodla koncem roku 2007 odejít do starobního důchodu, nastoupila dne , nová mzdová účetní. Po zapracování nahradí Ing. Púčiková odcházející kolegyni. Z předchozího pracoviště si přinesla zkušenosti z oblasti personalistiky a mezd. Vážení zaměstnanci, oddělení personalistiky a mezd je tady pro Vás, máte-li jakýkoliv dotaz, navštivte nás. Team personálního oddelení / Personel Section Team Ing. Ladislav KOŽÍŠEK vedoucí personálního oddělení HR Manager Dobroslava TUREČKOVÁ personalista (od roku 2006) personel clerk (since 2006) Drahuše TAMCHYNOVÁ personalista (od roku 2006) personel clerk (since 2006)

17 17 Human Resources Introducing the Personnel and Wages Section In this issue we have decided to introduce you to the HOPI s.r.o. Czech Republic Personnel and Wages Section. You will not find an employee at our company who is not in contact with the Personnel and Wages Section. The Personnel Officer is the first person in the company who communicates with any applicant for employment. An applicant will form his first impression of his potential employer on the basis of this first contact. Year 2006 imposed and year 2007 imposes increased requirements on workers of department, requiring them amongst other things to supplement and increase the number of employees at all positions in the plant at Strančice. The first step towards the development of teamwork at the Personnel and Wages Section was the merger of the Personnel and Wages Divisions. This was followed by the move made by the Wages Office from Klášterec nad Ohří to Jažlovice. Thanks are also due to Mrs. Martina Pokorná and Mrs. Eva Rusová for approving this decision. We work on the principle that the Personnel and Wages Section is here for our employees and so must serve them. Anybody who cannot identify with this philosophy cannot do the work of this Section. How does the Personnel and Wages Section actually operate in practice? The priority for the Personnel Section is to meet the requirements of the plants to make up their full complement of staff. Hence we need to address the broadest range of potential applicants and to pick out the right ones. One efficient technique is well-thought-out, effective classified advertising, based on our long-term experience. The next step is then to contact the applicants, first by telephone or by . The most important stage is the interview. Here at HOPI we work on the principle that no employee is taken on without first meeting a Personnel Officer and being familiarized with the workplace. An executive staff member has the final word on whether or not an applicant is recruited. The activity of the Personnel and Wages Section does not just involve the induction and departure of employees. It primarily involves working with people and includes other tasks, such as providing employees with transport, organizing language courses and employee training, enhancing professional qualifications and materials handling technique training, organization of precautionary medical inspections as required by law, resolution of employees' problems, assistance in resolving labour-law relations, monitoring compliance with health and safety at work regulations and records of injuries at work. WHO'S WHO? Ing. Ladislav KOZÍŠEK Has been working at HOPI s.r.o. since He may be referred to on all employees' problems relating to personnel and wages, safety at work and labour-law relations. ^ Dobroslava TUREČKOVÁ Has been working at HOPI s.r.o. since In charge of recruiting the following: warehouse workers, warehouse procedure administrative staff, truck drivers (driver position in close collaboration with the internal transport trainer), from advertising, interviews, fulfilment of administrative requirements to induction. Drahuše TAMCHYNOVÁ Has been working at HOPI s.r.o. since Currently responsible for administrative work with the personnel and wages programme. Due to a reorganization of the Personnel and Wages Section she has taken on responsibility for organizational structure implementation in the personnel and wages programme. Responsible for employee wages and personnel administrative affairs. Discharges registration and cancellation duties at the Social and Health Insurance and Labour Office. Martina POKORNÁ Has been working at HOPI s.r.o. since Her work involves arrangement of sickness benefits, employee insurance including statistical analysis processing, sickness and record sheets for pension insurance. Eva RUSOVÁ Experienced wage accountant with lifelong experience, joined HOPI s.r.o. in In charge of wage accounting, taxes, receivables with execution titles, employees' capital and pension insurance, statistical analyses, records of compensation for injuries at work. Ing. Eva PÚČIKOVÁ As Mrs. Eva Rusová has decided to retire at the end of 2007, a new wages accountant joined on Mrs. Púčiková will replace her departing colleague after she has been familiarized with the work. She brings with her experience in human resources and wages from her previous position. Introducing The work of the Personnel and Wages Section cannot in practice be separated. The Section cannot function successfully without mutual cooperation. Dear employees, the Personnel and Wages Section is here for you. Should you have any queries, do come and see us. Přísloví / Proverb Mnoho výborných nápadů zemřelo cestou na psací stůl. Many great ideas have died on the way to the writing desk. Martina POKORNÁ mzdová účetní (od roku 1993) wages clerk (since 1993) Eva RUSOVÁ mzdová účetní (od roku 2003) wages clerk (since 2003) Ing. Eva PÚČIKOVÁ mzdová účetní (od roku 2007) wages clerk (since 2007) I nejmoudřejší slova zůstávají v konečném důsledku jen tlacháním, pokud nějakým způsobem nevedou k činům. Even the wisest words are ultimately just so much hot air if they do not lead in some way to actions.

18 Personalistika / Human Resources Dotazy našich zaměstnanců Ing. Ladislav Kožíšek - Vedoucí personálního oddělení Employees' queries Ing. Ladislav Kožíšek - HR Manager Dotazy našich zaměstnanců / Employees' queries V loňském roce se hovořilo o rozšíření dopravy pro zaměstnance z regionu Vlašim Benešov. Jaký je současný stav? Od zabezpečuje společnost HOPI s.r.o prostřednictvím smluvního přepravce dvakrát denně dopravu na trase Vlašim - Benešov u Prahy - Strančice - Jažlovice a zpět. Účelem je personální posílení provozoven ve Strančicích a Jažlovicích o další kvalitní zaměstnance z uvedeného regionu. Byla navázána užší součinnost s Úřadem práce v Benešově, kde probíhají firemní náborové dny stejně jako na Úřadu práce v Lounech. Proč došlo k posunutí ranního spoje autobusu z Loun? Je možné zabezpečit zastavení spoje na trase Louny - Praha? Na základě složité dopravní obslužnosti při průjezdu Prahou, nebylo možno zabezpečit příchod zaměstnanců do zaměstnání v 7.00 hodin. Po konzultaci s dispečerem smluvního přepravce došlo posunutí odjezdu na 5.20 hod. z Autobusového nádraží Louny. Posunem není narušena návaznost na spoje pro zaměstnance, kteří dojíždí z okolí Loun. Zabezpečení další zastávky je možné na žádost vedoucího provozu, prostřednictvím personálního oddělení, které komunikuje s dispečerem přepravce. Další zastávku autobusu je možno zabezpečit na znamení, za předpokladu dodržení zásad bezpečnosti silničního provozu. Je započítána přestávka při práci do odpracované pracovní doby? Zaměstnavatel je povinen poskytnout zaměstnanci nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce přestávku na jídlo a oddech o délce trvání nejméně 30 minut. Tato přestávka se do odpracované pracovní doby nezapočítává. Problematikou se zabývá Zákoník práce, 88. Jak je v novém zákoníku práce řešena práce přesčas? Za práci přesčas přísluší zaměstnanci mzda, na kterou mu vznikl nárok a příplatek 25% průměrného výdělku, pokud se zaměstnavatel se zaměstnancem nedohodli na poskytnutí náhradního volna v rozsahu práce konané přesčas místo příplatku. Přísloví / Proverb Pokud uspějete jednou, může to být náhoda. Pokud uspějete dvakrát, může to být štěstí. Pokud uspějete třikrát, pak díky píli a pracovitosti. If you succeed once it might just be by chance. If you succeed twice, it might just be by good fortune. If you succeed three times then it's thanks to your diligence and hard work. Pokud zaměstnáte lidi, kteří jsou chytřejší než vy, prokážete tím, že jste chytřejší než oni. When you hire people who are smarter than you are, you prove that you are smarter than they are. Last year there was talk about extending transport for employees from the Vlašim Benešov region. What is the current situation? Since HOPI s.r.o. has been arranging transport twice a day both ways on the Vlašim-Benešov u Prahy-Strančice-Jažlovice line through a contracted transporter. The aim is HR consolidation of the plants at Strančice and Jažlovice with further high-standard employees from this region. Closer liaison has been arranged with the Labour Offices in Benešov and Louny, where company recruitment days are held. Why has there been a change in the morning bus service from Louny? Can a stop be arranged for the service on the Louny - Prague route? Due to the complicated transport arrangements for transit through Prague it has not been possible to arrange for employees to arrive at work at 7 a.m. After consulting the contractual transporter's controllers we have moved the departure time to 5.20 a.m. from Louny Bus Station. This alteration does not affect the connections for employees commuting from the area around Louny. It is possible to arrange another stop at the request of the Operations Manager via the Personnel Department, which communicates with the transporter's controller. Another request bus stop can be arranged, providing road safety regulations are followed. Is the work break included in working hours? The employer is obliged to provide an employee with a break of at least 30 minutes for food and relaxation after a maximum of six hours of continuous work. This break is not included in working hours. The issue is dealt with in Section 88 of the Labour Code. How is overtime dealt with in the new Labour Code? For working overtime an employee is due the salary to which he has established a right, plus an additional payment of 25% of average earnings, unless the employer and the employee have agreed on the provision of time off to the extent of the work performed overtime in lieu of the additional payment. 18

19 Tip na výlet / Tip for a trip Jílové u Prahy Jílové u Prahy Město leží ve výšce 381 metrů n. m. v malebné krajině Posázaví, 20 kilometrů jihovýchodně od Prahy. Již od roku 1331 se tu těžilo zlato a zdejší naleziště patřila k nejbohatším v Evropě. Podle dlouhodobých výzkumů tu byla v okolí řeky Sázavy objevena naleziště zlata již za Keltů, kteří jej získávali díky rýžování. Ověřeným datem první větší těžby je však až rok Časem díky Karlu IV. který povýšil Jílové na město tu byla zřízena i mincovna. Jelikož za Jana Žižky nestálo město na jeho straně, tak je Žižkovo vojsko obsadilo, vypálilo a šachty byly zasypány. Zkázu pak dokonala třicetiletá válka. I když se pak časem doly opět obnovily nikdy už své tehdejší slávy a výtěžnosti nedosáhly. Na náměstí, ležícím v mírném svahu najdete starou radnici s gotickou věží z konce 14. st., která byla barokně přestavěna v letech V dolní části náměstí uvidíte starou budovu původně mincovnu, které se říká U mince. Budovu založil právě Karel IV. Do roku 1420 byl sídlem horního úřadu, odkud bylo řízeno dolování na Jílovsku a zde se také odevzdávaly daně ve formě zlata. Po husitských válkách, kdy dochází ve zdejším kraji k úpadku těžby zlata, ztratil horní úřad v Jílovém své opodstatnění a dům přešel do soukromých rukou. V roce 1590 se jeho vlastníkem na krátký čas stal alchymista císaře Rudolfa II., Edward Kelley. Nástěnná freska na zdi budovy obrácené do nádvoří má dataci 1744 a je připomínkou jednoho z dalších majitelů Ferdinanda von Krausenecka, svého času správce zemských desek. O roku 1876 je dům U mince v majetku obce a do roku 1958 v něm byla obecná škola. Poté začal sloužit výhradně pro potřeby muzea, které bylo založeno v roce 1891 a soustřeďuje sbírkových předmětů, které se vztahují k historii těžby zlata, jako např. řemeslné nástroje a nářadí, předměty běžné denní potřeby, textilie, módní doplňky, hračky, obrazy, knihy, fotografie, archiválie, archeologické exponáty. Otevřeno denně mimo pondělí 9 12 a h., červen srpen 9 17 h. Štola Josef Štola sv. Josefa je jedním z mnoha důlních děl významné části jílovského zlatonosného revíru - Kocourském žilném pásmu. Celková délka dosud známých chodeb je 280 m, z toho přístupných 200 m. Profil chodeb je šikmý, s mírným sklonem k řece Sázavě. Ve štole je po celý rok stejná teplota, okolo 8 o Celsia. Štola je otevřena Duben - Říjen: sobota, neděle a svátky: hod. O prázdninách (Červenec - Srpen): také v úterý - pátek hod. Vstupné: dospělí 30,- Kč, školní děti 15,- Kč, rodina 70,- Kč Možností jak se dostat na místo, je několik. Doporučujeme vlak - posázavský Pacifik nebo bus MHD 332 ze stanice metra Budějovická. Autem nejblíže zaparkujete na Žampachu (0,7 km) nebo v Dolním Studeném u památné lípy (0,5 km). Ke Štole vede trasa naučné stezky Jílovské zlaté doly. Pět minut procházkou odtud roklí Kocour je další zajímavá technická památka - železniční viadukt (nejvyšší ve stř. Evropě - 42 m). Zkrátka dobrý tip na výlet pro všechny věkové kategorie. This town lies at an altitude of 381 metres above sea level in the picturesque Sázava basin landscape, 20 kilometres south-east of Prague. Gold has been mined here since 1331, and the local deposit was one of the richest in Europe. Long-term research indicates that gold deposits were discovered around the Sázava River by the Celts, who obtained it by panning. However, 1331 is the first verified date when more extensive exploitation took place. After some time a mint was established here at the behest of Charles IV, who conferred the status of a town on Jílové. During the time of Jan Žižka the town did not side with him, so his army occupied and burnt it and the mineshafts were filled in. This destruction was completed by the Thirty Years' War. Although the mines were later reopened they never achieved their former glory and yield. The square lies on a slight incline and is flanked by the old town hall with its late 14th century Gothic tower, reconstructed in Baroque style At the lower end of the square you will see an old building originally the mint called "At the Sign of the Coin". This building was actually established by Charles IV. Until 1420 it was the headquarters of the Mining Office, where mining in the Jílové area was managed, and tax was paid in the form of gold. After the Hussite Wars, when gold mining in the area fell into decline, the Mining Office in Jílové lost its reason for existence and the building passed into private ownership. For a short time in 1590, Rudolf II's alchemist Edward Kelley became its owner. The fresco on the building wall facing the courtyard is dated 1744 and commemorates one of the other owners, Ferdinand von Krauseneck, the state records administrator of his day. In 1876 the "House at the Sign of the Coin" became municipal property and it housed a primary school until 1958, when it started to be used exclusively for the requirements of the museum, which was esta-blished in 1891, bringing together 67,000 collection articles relating to the history of gold mining, such as artisan's tools and instruments, ordinary everyday utilitarian articles, textiles, fashion accessories, toys, pictures, books, photographs, archive material and archeological exhibits. Open every day except Monday 9 a.m. to noon and 1 p.m. to 4 p.m., June- August 9 a.m. 5 p.m. Štola Josef The St Joseph Gallery is one of the many mineworks in the main section of the Jílové Gold Mining District Kocourský lode zone. The overall length of the galleries known to date is 280 m, of which 200 m are accessible. The gallery profile is diagonal, with a slight inclination towards the River Sázava. Throughout the year the gallery maintains the same temperature of around eight degrees Celsius. The gallery is open April - October: Saturdays, Sundays and state holidays: 10 a.m. - 5 p.m. During the holidays (July-August): also Tuesdays Fridays 1 p.m. - 5 p.m. Motorists are warned that there is no parking at the gallery! You will find the nearest parking space in Žampach (0.7 km) or Dolní Studené at the listed Lime Tree (0.5 km). So basically, a good tip for an outing for all age categories. Tip na výlet / Tip for a trip

20 20 Family logistic company since 1992 HOPI s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, Tel.: , Křížovka Perličky z historie / Interesting particles of history záhájení výstavby logistického centra HOPI v Jažlovicích start of construction logistics centre in Jažlovice Děkujeme všem, kteří nám zaslali vyluštěnou tajenku z minulého čísla HOPÍKu. Správná odpověď byla: ŠETRNÉ ZACHÁZENÍ S MAJETKEM A ÚSPORA SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU FIRMY HOPI S.R.O.. Výhercem se stala paní Lenka Hloušková mrazírna MAKRO H 1. Gratulujeme!!! Nová tajenka obsahuje odpověď na otázku NOVÝM HESLEM FIRMY HOPI SE STAL SLOGAN Vyluštěnou tajenku zasílejte do na adresu: HOPI, s.r.o., Zděbradská 74 - Jažlovice, Říčany u Prahy, heslo "HOPÍK". Případně můžete využívat interní poštu, nebo pokud jste z provozu Jažlovice, ponechat obálku s heslem HOPÍK na recepci budovy H2. Máte-li možnost, využijte ovou adresu: Ve zprávě uvádějte vždy jméno, příjmení, provoz a telefon či adresu, na které jste vždy k zastižení. Vylosovaný výherce získává odměnu v hodnotě 1000 Kč. Soutěže se mohou zúčastnit pouze současní zaměstnanci společnosti HOPI s.r.o. Napište nám! Závěrem bychom Vás všechny, kteří máte k obsahu jakoukoli připomínku, dotaz či tip, o němž byste si v časopisu HOPÍK rádi početli, chtěli požádat, abyste tento zaslali na ovou adresu Budeme jen rádi! Crossword We thank all those who sent us the solution from the last HOPÍK issue. The correct answer was (in translation): CAREFUL TREATMENT OF HOPI PROPERTY AND ECONOMIES WITH HOPI CONSUMABLES. The winner was Lenka Hloušková MAKRO H 1 refrigeration plant. Congratulations!!! The latest solution completes the following: "THE NEW HOPI SLOGAN IS " Send the solution by to: HOPI s. r. o., Zděbradská 74 Jažlovice, Říčany u Prahy (headword: "HOPÍK"). You can use the internal post, or if you are at the Jažlovice plant, leave an envelope with the headword "HOPÍK" at building H2 reception. If you are able, make use of our address: In any message please always give your first name, surname, plant, telephone number and an address where you can always be found. The winner who is drawn will receive a prize worth CZK Only current HOPI employees may enter the competition.

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague

Total area: 78 866 km². Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns. The Capital: Prague Total area: 78 866 km² Population: 10,2 mil. Currency: Czech crowns The Capital: Prague Economic information (30/05/13) Average gross salary 24 061 Kč / 962 Minimal salary 8 500 Kč / 340 Economic information

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a company, in the office Business English Ročník: Identifikace

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future

Thema 4. Building Management Grammar: Expressing the future Thema 4 Building Management Grammar: Expressing the future Time needed for the studying of materials: 8 lessons Time needed for the testing of studied materials: 45 minutes KASÍKOVÁ, S., HORKÁ, H., NIVENOVÁ,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.02.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_17_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises.

PSANÍ. I am interested in applying for the post of full-time secretary in TUMI Enterprises. PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-03 Formal letter - Applying for a job Mr. Gordon TUMI Enterprises 25 Blue Road Reading BT5 8PK Mrs. Wilson

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ EXPRESNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ EXPRESS ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999

Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999. Political Education and Democracy Support since 1999 Politické vzdělávání a podpora demokracie od roku 1999 Political Education and Democracy Support since 1999 PODPORA DEMOKRACIE DEMOCRACY SUPPORT CÍLE CEVRO GOALS OF CEVRO MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE INTERNATIONAL

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES

PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ URGENTNÍCH ELEKTRONICKÝCH DOMÁCÍCH PLATEBNÍCH PŘÍKAZŮ URGENT ELECTRONIC DOMESTIC PAYMENT ORDERS PROCESSING RULES Použité pojmy Platební systém Domácí platební příkaz Elektronický platební

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

Průvodce. PX Bonusové certifikáty

Průvodce. PX Bonusové certifikáty Průvodce PX Jiná dimenze investování RDX Bonus Certificate 2 Příležitosti Rizika Atraktivní zisky na trzích, které nemají trend, nebo lehce klesají Částečná ochrana kapitálu Neomezené příležitosti zisku

Více

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE

MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE MARKET UP WEBSITE ON YOUR SIDE MATERIÁLY PRO UČITELE So our company working with clients which are typically small and middle companies, sometimes large corporation and we provide them all, you know, the

Více

Nové bezpečnostní pokyny

Nové bezpečnostní pokyny skip English version Nové bezpečnostní pokyny V naší společnosti MMHP platí od 1.9.2011 upravené bezpečnostní pokyny, které upravují zejména pobyt a jízdu v areálu společnosti a dále vyžadují používání

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

Na začátku bylo slovo akcionáře

Na začátku bylo slovo akcionáře Jak jsme budovali značku tak, aby ji lidi měli rádi Zákaznická loajalita a akvizice ve finančních službách Jakub Petřina Praha / 20. června 2012 I banku můžete mít rádi Na začátku bylo slovo akcionáře

Více

Anglicky u snídaně - věty

Anglicky u snídaně - věty www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Anglicky u snídaně - věty (_anglicky_u_snidane_vety.jbb) Anglicky u snídaně - věty Lekce: Pozdravení a uvítání hosta Cvičení:. POZDRAVENÍ A UVÍTÁNÍ

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008

Imunosan. Nové produkty New products. Energy News 03/2008 Energy News 3 Nové produkty New products 1 Imunosan V předchozím čísle jsme Vás podrobně informovali o novém produktu Imunosan. Nyní jsme již obdrželi upřesněný termín první dodávky, která by měla být

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London

VY_22_INOVACE_57. The Great Fire Of London VY_22_INOVACE_57 The Great Fire Of London Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník:7. THE GREAT FIRE OF LONDON 1/ Complete the missing words. Then listen and

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

VS. shop? Kamenný obchod nebo e-

VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. shop? Kamenný obchod nebo e- VS. Kamenný obchod nebo e-shop? Kdo jsem (krátce) Provozování butiku Fashion Systems Provozování e-shopu Příklad e-shopu Draculaclothing.com Přehlídky, eventy&online marketing

Více

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi

Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi [ADRESA] V Bruselu dne [DATUM] 2006 Věc: Žádost o zavedení nové pravidelné linky Praha Brusel / Charleroi Vážené dámy a pánové, Vaše letecká společnost je významným nízkonákladovým dopravcem. S ohledem

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů.

Anglický jazyk. Souslednost časů. Anglický jazyk. Vytvořil: Eva Burianová. www.ssgbrno.cz. Souslednost. DUM číslo: 9. Souslednost časů. www.ssgbrno.cz Vytvořil: Eva Burianová Souslednost Název tohoto časů DŮM Souslednost Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 3. - 4.

Více