Veselé Velikonoce! DUBEN Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Veselé Velikonoce! DUBEN 2010. Pranostiky. Městský úřad informuje... ROČNÍK XX. ČÍSLO 212"

Transkript

1 Cena 5, Kè DUBEN 2010 ROČNÍK XX. ČÍSLO 212 Veselé Velikonoce! S velikonočními svátky přichází do našich domovů jaro, sluníčko a všechno to hezké, na co po dlouhé a studené zimě čekáme. Květinářky plnými náručemi nabízejí jaro obarvené tou nejkrásnější paletou barev a po dlouhých měsících je obloha opět modrá, vzduch voní jarem a lidé mají hned lepší náladu. Slunce již začne pořádně hřát, půda vysychat a jabloně na zahradě rozkvetou v plném květu. V zeleném trávníku se rozzáří žluté hlavičky pampelišek, vykvetou kopečky primulí a všechno ožije. Míza ve stromech stoupá a žene listy do rozpuku obdivuhodným tempem. Pastelové pupeny na dřevinách, žlutě kvetoucí zlatý déšť a veselý zpěv ptáků nám ukazují, že příroda už vykročila do jara. Podvědomě cítíme, že se s přírodou probouzíme i my, a že právě teď máme dost elánu pustit se do spousty nových aktivit. Čekají nás Velikonoce, jedny z nejkrásnějších svátků, které si spojujeme s novým životem. Ať v tomto krásném velikonočním čase v bytech rozkvete veselost a v našich duších radost. Zdena Lédlová Pranostiky Je-li duben bouřlivý, shnije kopa a mandel zplesniví. Duben hojný vodou říjen vínem. Na svatého Jiří, trávu nezastaví čtyři. Mokrý duben a máj chladný k sýpkám, senu přístup žádný. Dubnový sníh pole hnojí a déšť jim požehnání přináší. Je-li v dubnu teplý déšť, hojné požehnání jest. Prší-li o velikonočním Hodu, bude v létě nouze o vodu. Prší-li na svatého Vojtěcha, neurodí se švestky. Na svatého Marka, brambor plná řádka. Svatého Marka deštivo sedm týdnů blátivo. Městský úřad informuje... Ždírecká kronika Při příležitosti 10. výročí určení Ždírce nad Doubravou městem je připravován tisk PAMĚTNÍ KNIHY OBCE ŽDÍ- RECKÉ, mapující období historie obce do roku 1946 a to podle původní kroniky vedené ředitelem ždírecké školy panem Kolářem. Záměrem je vydání reprezentativní knihy, která bude důstojně a po dlouhá léta vhodná jako zdroj informací i vhodný dárek blízkým nebo obchodním partnerům. Kniha formátu A5 bude provedena ve vazbě o zhruba 180 stranách textu a 32 stranách černobílých a barevných příloh. Vydání této knihy nebude levnou záležitostí a z tohoto důvodu žádá rada města podnikatele, působící na území našeho města, o příspěvek na vydání výše uvedené knihy. Jména dárců budou zveřejněna na čestném místě přímo ve vydávané knize. Podle výše příspěvku bude dodáno přispěvateli několik knih pro vlastní potřebu. Při výši příspěvku 1.000,- Kč to budou 2 knihy, při výši příspěvku 3.000,- Kč 6 knih, při 5.000,- Kč je to 10 knih a při výši příspěvku ,- Kč 25 knih. Výše příspěvku není samozřejmě nijak limitována. Zájemci o poskytnutí příspěvku získají podrobné informace na městském úřadě u starosty nebo místostarosty města. Jan Martinec Povinná výměna řidičských průkazů Dnem končí platnost řidičských průkazů vydaných jejich držitelům Žádost o vydání ŘP musí být podána osobně na příslušném obecním úřadě obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu (Městský úřad Chotěboř, Odbor dopravy a silničního hospodářství, evidence řidičů, kancelář č. 404, Ing. Stejskal). Výměna řidičského průkazu je bezplatná. Pokud však došlo ke změnám v osobních údajích, které se zapisují do řidičského průkazu, je nutné zaplatit správní poplatek 50,- Kč v hotovosti. K žádosti je nutné přiložit 1 ks fotografie s aktuální podobou žadatele, která má rozměr 3,5x4,5 cm (dle požadavků na provedení fotografie), platný doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas) a původní řidičský průkaz. Potřebnou fotografii lze pořídit i ve Ždírci n.d. v ateliéru na Žďárské 1. Územní plán města schválen Dnem 25. února 2010 nabyl platnosti nový územní plán města. Pro zájemce z řad občanů i případných investorů je územní plán k dispozici na stavebním úřadu a na webových stránkách města.

2 7. setkání ždíreckých rodáků Městský úřad informuje... Na víkend od 18. do 20. června 2010 připravuje město, Sbor dobrovolných hasičů, Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.d., SK Dekora a další organizace a spolky setkání rodáků, oslavy 10. výročí určení Ždírce nad Doubravou městem, 105. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Ždírci a 120. výročí dokončení stavby budovy Obecné školy ve Ždírci. Z návrhu programu srazu rodáků: Pátek Galerie Doubravka a městský úřad: 09:00 17:00 výstava ke srazu rodáků Městské kino: 19:00 21:30 slavnostní zahájení Srazu rodáků 2010, zábavný večerní program s Josefem Fouskem Sobota Galerie Doubravka a městský úřad: 09:00 12:00 výstava ke srazu rodáků Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.d.: 09:00 14:00 prohlídka školy a školky, výstava prací dětí a žáků, vystoupení školního pěveckého sboru, vystoupení hudebně pohybového kroužku Ždírecký triangl: 09:00 cyklistický závod na okruhu, závod na historických kolech Hasičské cvičiště u Doubravky: 14:00 01:00 netradiční hasičské soutěže dospělých a dětí v režii SDH a ASPV, od 19:00 taneční zábava, k tanci a poslechu hraje Zuberská 9 a country skupina Colorado z Velkých Pavlovic, půlnoční ohňostroj Areál SK Ždírec Kopanina: 08:00 22:00 turnaj žáků starší přípravky, turnaj mužstev starších pánů Neděle Ždírecký triangl: 09:00 cyklistický závod na okruhu, závod na historických kolech Hasičská zbrojnice Ždírec: 09:00 12:00 prohlídka techniky, výstava hasičské kroniky Areál SK Ždírec Kopanina: 13:00 17:00 fotbal, mládežnická družstva, fotbalový zápas Žádám vás tímto, vážení spoluobčané, abyste již nyní informovali své příbuzné a známé o připravovaném Srazu rodáků tak, aby s touto akcí počítali a naše město v uvedeném termínu navštívili. To platí samozřejmě i pro občany a rodáky ze všech přidružených místních částí města. Všichni budete srdečně vítáni! 2 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 28. a Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí: Volební okrsek č. 1, Ždírec n.d. sever: Počet členů komise: 7 Volební okrsek č. 2, Ždírec n.d. jih: Počet členů komise: 7 Volební okrsek č. 3, Horní Studenec: Počet členů komise: 5 Politické strany, politická hnutí a koalice, jejichž kandidátní listiny byly zaregistrovány pro volbu do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jsou oprávněny delegovat do každé okrskové volební komise 1 zástupce a 1 náhradníka, a to v termínu do 28. dubna Delegaci členů do okrskové volební komise přijímá v pracovních dnech Městský úřad ve Ždírci n.d. Ve středu dne přijímá MÚ delegaci do 17:00 hod. Ztráty a nálezy Na městském úřadě je nashromážděna sbírka ztracených klíčů, hodinek a dalších drobností. Postrádáte-li tedy tyto předměty, zeptejte se, zda je náhodou poctivý nálezce neodevzdal na MÚ. Informace o nálezech podává paní Ondráčková. Poruchy veřejného osvětlení Městský úřad žádá obyvatele, aby při jakémkoliv zjištění závady na veřejném osvětlení volali bezplatnou linku správce osvětlení, tj. společnost Citelum , dispečink. Přistavení velkoobjemových kontejnerů Kontejnery na objemný odpad budou přistaveny v místních částech Ždírce n.d. v těchto termínech: Nové Ransko u prodejny Horní Studenec u kulturního domu Nový Studenec u autobusové zastávky Údavy u autobusové zastávky Stružinec na stanovišti kontejnerů Kohoutov u požární nádrže Benátky u hasičské zbrojnice Objemný odpad, který lze do kontejnerů uložit: např. staré koberce, linolea, matrace, drobný nábytek, umyvadla, toalety apod. Do kontejnerů na objemný odpad nepatří stavební suť, železný šrot, pneumatiky, elektroodpad, nebezpečný odpad jako např. zářivky, výbojky, autobaterie, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné atd. Výběr místního poplatku za likvidaci odpadu V měsíci dubnu bude prostřednictvím platby SIPO vybírán poplatek za odpad za I. pololetí Výše poplatku za rok 2010 je 440,- Kč na osobu s trvalým pobytem na území

3 Městský úřad informuje... města (220,- Kč za pololetí). V případě změny místa trvalého pobytu v průběhu kalendářního roku se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně pobytu v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. Občané, kteří nemají zavedené soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, uhradí poplatek v hotovosti na podatelně městského úřadu nebo poštovní poukázkou, kterou obdrží začátkem měsíce. Splatnost poplatku za I. pololetí je do 30. dubna Majitelé nemovitostí určených k rekreaci uhradí za rok 2010 poplatek ve výši 500,- Kč za nemovitost do Ivana Niklová Služby města Ždírec n.d. informují... Provoz sběrných zařízení: Sběrný dvůr a výkupna druhotných surovin duben říjen listopad březen Středa Čtvrtek Sobota Zodpovědná osoba: Ondřej Urban tel.: a Jaromír Janda Kompostárna ukládání dřevního odpadu a trávy duben říjen listopad březen Středa Čtvrtek Sobota Mimo uvedenou dobu v pondělí, úterý a pátek též od 6.00 do 15.00, po předchozí domluvě na tel.: a Ukládání výkopové zeminy Na úložiště zeminy po předchozí domluvě na tel.: a Stavební odpad Odkládání stavebního odpadu na určenou skládku dle pokynů MěÚ, tel.: , a Ing. Bohumír Nikl Zasedání zastupitelstva a rady města Pozvánka na 22. zasedání zastupitelstva města Ve čtvrtek 22. dubna 2010 se v Domě s pečovatelskou službou Nad Řekou 560 uskuteční 22. zasedání zastupitelstva města. Začátek v hod. Výběr usnesení z 21. zasedání zastupitelstva města, konaného Přítomno: 13 členů zastupitelstva, 9 hostů zasedání Zastupitelstvo města projednává: a schvaluje činnost rady města v období od 20. do 21. zasedání ZM bez připomínek a bere bez připomínek na vědomí: 1. zprávu o stavu účtů města k zprávu o stavu běžného účtu města k a bere na vědomí, bez připomínek, zprávu o inventarizaci majetku města, provedenou k Zastupitelstvo města rozhoduje v souladu s 19 odst. (7) zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů o snížení základu pro výpočet daně z hospodářské činnosti města za rok 2009 o částku ,- Kč s tím, že prostředky získané takto dosaženou úsporou daňové povinnosti budou využity ke krytí nákladů souvisejících s činnostmi, z nichž získané příjmy nejsou předmětem daně. Zastupitelstvo města: 1. projednává a bere na vědomí zprávu o hospodaření města v roce 2009, zprávu o finančním vypořádání k a výsledek hospodaření města v roce 2009 bez připomínek 2. rozhoduje, že přezkoumání hospodaření města v roce 2010 provede krajský úřad kraje Vysočina 3. ukládá starostovi požádat Krajský úřad kraje Vysočina o provedení přezkoumání hospodaření města v roce Zastupitelstvo města schvaluje: rozpočtový výhled rozpočtu města na roky 2010 až 2012 vnitřní předpis města Ždírec nad Doubravou Dispoziční oprávnění a oběh účetních dokladů Městského úřadu ve Ždírci nad Doubravou stanovující pravidla pro účetnictví a nakládání s prostředky a majetkem města v roce projekt Lesopark Ždírec n.d., který slouží jako podklad pro změnu kategorie lesa na pozemcích p.č. 358/3, 358/1, 358/8, 358/9 a 358/4, vše k.ú. Ždírec nad Doubravou, na les zvláštního určení příměstské a další lesy se zvýšenou funkcí rekreační. Zastupitelstvo města Ždírec nad Doubravou, příslušné podle 6 odst. 5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, za použití 43 odst. 4 stavebního zákona, přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, vydává Územní plán Ždírec nad Doubravou. Zastupitelstvo města deleguje k zastupování města na členské schůzi Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi a na valné hromadě společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. v roce 2010 starostu města Jana Martince. Zastupitelstvo města navrhuje: do dozorčí rady společnosti Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. starostu města Jana Martince (pokračování na str. 4)

4 Zasedání zastupitelstva a rady města (pokračování ze str. 3) do správní rady obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj, o. p. s se sídlem ve Ždírci n.d. Ing. Bohumíra Nikla, člena zastupitelstva města. Zastupitelstvo města rozhoduje o prodeji: 1. geometricky oddělené části pozemku p.č. 24/1 ostatní plocha o výměře zhruba 1000 m 2, k.ú. Benátky J. Š., žádost čj. 122/2010 a stanovuje podmínky prodeje: a) kupní cena pozemku činí 50,- Kč/m 2 b) kupní smlouva bude obsahovat závazek kupujícího: Věcné břemeno, zapsané pro Město Ždírec n.d., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu; předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. do vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu rodinného domu vy budovanou na prodávaném pozemku, smluvní pokutu ve výši ,- Kč pro kupujícího, který do 5 let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. 2. pozemků a to p.č. 361 ostatní plocha o výměře 80 m 2 a p.č. 362 ostatní plocha o výměře 37 m 2, k.ú. Údavy, manželům Ř., žádost čj. 2216/09 a stanovuje kupní cenu pozemku na 30,- Kč/m 2 3. pozemku p.č. 375/21 ostatní plocha o výměře 135 m 2, k.ú. Ždírec nad Doubravou, Z. L., žádost čj. 2027/09 a stanovuje kupní cenu pozemku na 50,- Kč/m 2. Zastupitelstvo města rozhoduje o koupi pozemků p.č. 240/4 o výměře 113 m 2 a pozemku ve zjednodušené evidenci původ PK 296/2 o výměře 136 m 2, k.ú. Ždírec n.d. a stanovuje kupní cenu pozemků celkem na ,- Kč. Zastupitelstvo města projednává žádosti o prodej pozemků ve vlastnictví města: 1. žádost M. V., čj. 165/2010 o prodej části pozemku p.č. 708/16 ostatní plocha o výměře cca 30 m 2, k.ú. Horní Studenec; zastupitelstvo s budoucím prodejem pozemku ve smyslu podané žádosti souhlasí 2. žádost M. Č., čj. 2431/09 o prodej pozemku p.č. 342/107 orná půda o výměře 921 m 2, k.ú. Ždírec n.d.; zastupitelstvo s budoucím prodejem pozemku ve smyslu podané žádosti nesouhlasí. Zastupitelstvo města stanovuje podmínky pro uzavření budoucí smlouvy směnné na výměnu části pozemku p.č. 749 ve vlastnictví města Ždírec n.d. za část pozemků PK 254 a PK 255 ve vlastnictví M. B., vše k.ú. Horní Studenec: 1. M. B. vybuduje na své náklady na pozemcích PK 254 a 255 část místní komunikace, která nahradí původní komunikaci na pozemku p.č. 749, která má být zastavěna zemědělskou stavbou 2. po výstavbě a předání komunikace zajistí a uhradí žadatel směnu geometrické oddělení nové části komunikace a vynětí pozemku ze ZPF 3. po splnění bodů 2. a 3. povolí město zastavění části pozemku p.č. 749 dle zpracované projektové dokumentace. Zastupitelstvo města stanovuje podmínky prodeje pozemků a částí pozemků p.č. 87, 1439, 412/8 a 412/14, určených pro výstavbu rodinného domu: 1. kupní cena pozemku činí 100,- Kč/m 2 2. kupní smlouva bude obsahovat závazek kupujícího: věcné břemeno, zapsané pro Město Ždírec n.d., spočívající v předkupním právu města na zpětné vykoupení prodaného pozemku a to za jeho kupní cenu; předkupní právo se stanovuje na dobu určitou, tj. do vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí pro stavbu rodinného domu vybudovanou na prodávaném pozemku smluvní pokutu ve výši ,- Kč pro kupujícího, který do 5 let od předání pozemku k výstavbě nevybuduje na prodaném pozemku rodinný domek. Zastupitelstvo města rozhoduje o poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2010: 1. Oblastní charitě Havlíčkův Brod ve výši 2.000,- Kč 2. Centru pro zdravotně postižené kraje Vysočina ve výši 2.000,- Kč 3. Českému svazu včelařů ZO Chotěboř ve výši 2.000,- Kč. Výběr ze zápisu ze 72. schůze rady města, konané Vybavení DPS Rada města: 1) schvaluje nákup automatické pračky Whirlpool AWO/D za cenu 8.750,- Kč pro potřeby pečovatelské služby; úhrada bude provedena z kapitoly sociální věci 2) rozhoduje na základě doporučení odborného servisu o vyřazení automatické pračky Gorenje z evidence majetku města z důvodu finanční nevýhodnosti opravy pračky. Kronika obce, sraz rodáků Starosta a místostarosta informovali radu města o přípravách pietního aktu u pomníku padlých dne , o přípravě tisku kroniky a o zajištění srazu rodáků. Rada města: 1) rozhoduje o objednání leteckého snímku Ždírce z roku 1946 pro potřeby knihy Pamětní kniha obce Ždírecké od Vojenského geografického a hydrometeorologického úřadu v Dobrušce za cenu 1.691,- Kč 2) schvaluje název připravované knihy Pamětní kniha obce ždírecké. Veřejně prospěšné práce Rada města pověřuje vedoucího Služeb města jednáním s Úřadem práce Chotěboř ve věci zaměstnání občanů města, vedených ÚP v evidenci dlouhodobě nezaměstnaných na veřejně prospěšné práce (VPP). Město uzavře smlouvy na VPP na dobu 1/2 roku počínaje se třemi zaměstnanci. Provoz Galerie Doubravka Rada města: 1) bere na vědomí návrh vedoucí KZM na platby za využívání prostor Galerie Doubravka a ukládá vedoucí KZM dopracovat návrh pro zasedání rady města ) souhlasí s textem návrhu smlouvy o výpůjčce sbírkových předmětů, předložený vedoucí KZM 3) pověřuje vedoucí KZM Zdeňku Lédlovou uzavíráním smluv o výpůjčce sbírkových předmětů při zajišťování výstav v prostorách Galerie Doubravka. Skutek roku Starosta informoval radu města o návrhu společnosti ODAS Žďár n.s. zařadit město Ždírec n.d. do soutěže Skutek roku za rozšíření třídění domovních odpadů o položku bioodpady. Smlouva o dílo Rada města: 1) rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo s Lukášem Vránou, Atelier List Uherské Hradiště, na zpracování ur- 4

5 Zasedání zastupitelstva a rady města banistické studie Revitalizace náměstí 9. května ve Ždírci n.d., cena za dílo ,- Kč vč. DPH, termín odevzdání do ) rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo s Pavlem Sotonou na výrobu 8 ks stolů do zasedací síně městského úřadu v hodnotě ,- Kč vč. DPH 3) rozhoduje o uzavření smlouvy o dílo s Tomášem Jindrou na vybavení zasedací místnosti dataprojektorem s promítacím plátnem a ozvučením místnosti v rozsahu dle projektové dokumentace a návrhu firmy JCS computer z ) pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo a dodatkem SOD. Žádost o udělení souhlasu s užitím znaku města Rada města schvaluje použití znaku města společností AKTIV 95 OPAVA s.r.o. na vytvoření kolekce znaků měst a obcí. Objednání projektových prací Rada města: 1) schvaluje objednání projektů: a) rekonstrukce dílen Služeb města Ždírec n.d. u společnosti DRUPOS PROJEKT, v.o.s. Havl. Brod b) řešení chodníků a parkoviště u budovy městského úřadu u společnosti DRUPOS PRO- JEKT c) urbanistická studie zástavby lokality Jižní u společnosti DRUPOS PROJEKT 2) pověřuje starostu jednáním o rozsahu prací a cenové nabídce za dílo. Schválení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ Rada města schvaluje zlepšený hospodářský výsledek příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ždírec n.d. ve výši ,55 Kč a příděl této částky do rezervního fondu v roce 2010 v plné výši. Turistické razítko IC Rada města schvaluje objednání výroby turistického razítka IC Ždírec n.d. v ceně do 1.000,- Kč pro potřeby informačního centra. Zakoupení víceúčelové kopírky Rada města schvaluje zakoupení víceúčelové kopírky Kyocera FS-1128 MFP v ceně do ,- Kč pro potřeby účtárny MÚ. Příspěvek narozenému dítěti Rada města rozhoduje o poskytnutí finančního daru ve výši 3.000,- Kč Milanu Cempírkovi, nar , jehož matka se i s dítětem přihlásila k trvalému pobytu v Benátkách 66 dne Různé a) Starosta informoval radní o nabídkách dvou firem na zhotovení velkého leteckého snímku města. b) Starosta seznámil radní s podmínkami půjčky od SFRB na modernizaci bytů. Rada pověřuje starostu jednáním o možnostech přijetí půjčky. c) Místostarosta informoval radní o úspěšném podání žádosti z MAS Havlíčkův kraj na energetickou optimalizaci hasičské zbrojnice a dále s úspěšnou registrací akce Lesopark Kopanina obnova cestní sítě u SZIF Brno. d) Místostarosta dále informoval radní o zavádění spisové služby na MÚ. e) Místostarosta seznámil radní s jednáním se společností CZ stavební holding Pardubice ve věci oprav domu čp. 400/571. Na aktuální téma Havlíčkův kraj, o.p.s. bilancoval 11. března 2010 se konala již 6. valná hromada obecně prospěšné společnosti Havlíčkův kraj. Na tomto setkání členů bylo již možné představit realizované projekty a projekty schválené k realizaci. Je zřejmé, že úmorná byrokratická práce vedení společnosti z let se vyplatila a členové o.p.s. již mohou čerpat peníze z Programu obnovy venkova (tzv. program Leader) a vylepšit si tak financování firmy, či obecních rozpočtů. Naše město využilo první dotaci ve výši 200 tis. k výstavbě chodníku a opravě schodiště u kostela sv. Václava v Horním Studenci. Další dotovanou akcí je výstavba zasedací síně městského úřadu, na kterou máme podepsanou dotaci přesahující 1,2 mil. Kč. Na vybudování cest v lese Kopanina obdržíme dalších 200 tis. SK Dekora získala na systém zavlažování hřišť 700 tis. Kč a město dále 540 tis. Kč na zateplení budovy hasičské zbrojnice ve Ždírci. S myšlenkou na založení o.p.s. přišel v lednu 2006 zastupitel města Ing. Jiří Uchytil. Vedení města myšlenku nadšeně přivítalo, oslovilo okolní obce a město Přibyslav a během měsíce bylo vše připraveno k založení společnosti. Již 8. března 2006 se konalo ustavující zasedání 12 zakladatelů o.p.s. V souladu se zákonem o o.p.s. po dvou volebních obdobích skončil mandát třem členům správní rady, a to starostům Přibyslavi, Vojnova Městce a Ždírce n.d. Zakladatelé jmenovali nové členy správní rady. Za naše město byl do rady jmenován Ing. Bohumír Nikl, který byl zároveň zvolen předsedou správní rady. Jan Martinec Lesní družstvo obcí se sídlem v Přibyslavi již 80 let největším lesním družstvem v České republice Rok 1930: Dne 26. října ve 2h v noci ještě prší, ráno však již bylo napadeno na 20 cm prozatím suchého sněhu, který odpoledne poněkud vlhne, a způsobuje tu a tam jednotlivé zlomky. V noci na den 27. X. začíná znovu sněžiti a zesiluje se vítr. Sníh padá mokrý a již v 8. hod ráno možno konstatovati silný sněhový polom ve směru severozápadním. Vánice se stupňuje a v poledne nastává všeobecné lámání veškerých 5 porostů, což trvá až asi do 10 hodin večer. Druhý den ráno poskytuje les pohled hrůzy a zpustošení. (pokračování na str. 6)

6 Na aktuální téma (pokračování ze str. 5) Machova studna. Veškeré porosty i kultury jsou rozlámány. Takto popsal před osmdesáti lety kronikář polesí Račín jednu ze zásadních událostí, která stála u zrodu Lesního družstva a která ovlivnila jeho hospodaření na dlouhá desetiletí dopředu. A jakoby symbolicky předznamenává těžký osud družstva, které se muselo na svém počátku vyrovnat s několika kalamitami, následně s válečným běsněním, aby boj o právo na svou existenci trvající od únorové revoluce prohrálo v polovině roku V roce 1995 se podařila několikaletá snaha zástupců podílnických obcí o obnovu Lesního družstva a začíná se psát jeho novodobá historie. LDO se stává s dnešní výměrou téměř 5900 ha největším lesním družstevním majetkem v České republice. Kromě toho, že v současnosti obchoduje každoročně cca m 3 dřeva, spravuje majetky obcí i soukromých vlastníků lesů a nájemným významně přispívá do rozpočtů podílnických měst obcí, plní také nezastupitelnou funkci dobrého lesního hospodáře a správce lesů. Lesní družstvo obcí se při hospodaření v lesích zaměřuje na přírodě blízké a šetrné postupy. S tím koresponduje i významný podíl výsadby melioračních a zpevňujících dřevin, maloplošné seče a využívání šetrných technologií, kterými jsou například přibližování dřeva koňmi a vyvážecí soupravou, či štěpkování části dřevní hmoty v lese. Nejvýznamnější podíl dřevní hmoty od Lesního družstva obcí v současnosti odebírá společnost Stora Enso Timber Ždírec s.r.o. Ekonomické výsledky Lesního družstva obcí jsou v porovnání s ostatními lesnickými společnostmi obdobného charakteru na standardně vysoké úrovni. Za rok 2009 nejsou ještě všechny ekonomické údaje ověřeny externím auditorem, ale předběžně lze říci, že zisk před zdaněním se bude pohybovat okolo 4 mil. Kč při tržbách 92 mil. Kč. Hlavní částí hospodaření je správa pronajatých lesů od členských obcí. Odpočívadlo u rybníka. Za tyto lesy platí Lesní družstvo obcí svým vlastníkům nájemné, které v uplynulém roce dosáhlo výše 18,43 mil. Kč v peněžním vyjádření. Druhou a stále důležitější částí je obhospodařování lesů ostatních vlastníků, výkup dřeva a služby a práce lesnického charakteru. Významná je rovněž oblast dopravy dřeva. Pronajatý majetek členských obcí je ve vlastní režii společnosti udržován a opravován. Na opravy lesních cest, lesních svážnic a provozních budov bylo v roce 2009 vynaloženo 4,09 mil. Kč. Společnost dále získala významné částky ve formě dotací na opravy majetku provedené již v roce 2008, a to na opravu lesních silniček ve výši 4,98 mil. Kč a na obnovu a opravu lesních studánek ve výši 140 tis. Kč. Veškerá činnost společnosti je zajišťována 40 zaměstnanci. Les není pouze místem, kde probíhá hospodářská činnost, ale je i prostorem pro život zvěře a místem, kam směřují lidé ze širokého okolí za odpočinkem. Naše lesy jsou v sezóně především cílem tisíců houbařů, zároveň přes ně vede několik cyklostezek, na kterých se pohybují jak cyklisté, tak v zimním období lyžaři. Současně vede našimi lesy několik významných turistických tras. Aby toto vše bylo v souladu, je třeba, aby se jeho návštěvníci chovali odpovědně a ukázněně a vždy počítali na svých výletech s pohybem těžké lesní techniky. Opatrnosti není nazbyt též v lokalitách, kde právě probíhají těžební práce! Lesní družstvo obcí přichystalo pro návštěvníky lesa na významných trasách odpočívadla včetně košů na odpadky. Vždy je ale nejlepší odnést z lesa to, co jsem si do něj přinesl! Významným počinem posledních let v oblasti turistiky byla oprava a rekonstrukce několika lesních studánek. Přejme si, abychom se i v budoucnu v našich lesích setkávali se vzájemným pochopením jeho uživatelů a jeho správců. Ing. Petr Podhrázký, Martin Kamarád VZPOMÍNKA 12. února letošního roku opustil naše řady ve věku 81 let pan Jiří Fiala st. Pan Jiří Fiala byl v letech aktivním členem redakční rady Našich novin a práci v radě ukončil ze zdravotních důvodů. Jako přesvědčený křesťan se ve svých příspěvcích v NN věnoval většinou křesťanským tradicím a jejich vlivu na život občanů. Vysvětloval to, co většina občanů ani nevnímá. Původ Velikonoc, Vánoc a dalších svátků, původně pouze křesťanských, a jejich vlivem na dnešní civilizaci. Jako ždírecký rodák a patriot byl pro redakční radu cenným zdrojem informací o nedávné historii našeho města. Pan Fiala byl také jedním ze zakládajících členů Spolku pro výstavbu kaple ve Ždírci a přípravě výstavby kaple věnoval mnoho svého volného času. Pane Fialo, za vše, co jste pro váš Ždírec vykonal, vám patří naše upřímné poděkování. Jan Martinec 6

7 Krajský úřad kraje Vysočina realizuje projekt Vysočina 21, který je podpořen z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí. ČISTÁ VYSOČINA ve dnech bude probíhat úklid veřejných prostranství a zejména sběru odpadků podél komunikací v kraji Vysočina. Přihlaste místo, které se bude uklízet, nebo se do úklidu zapojte přímo i VY! Pytle na odpadky a reflexní pomůcky jsou v rámci projektu zdarma. Svoz odpadků zajišťuje v prostorách mimo obec Krajská správa a údržba silnic kraje Vysočina. Pokud bude úklid prováděn přímo v obci, je třeba zajištění svozu odpadu realizovat ve spolupráci s obecním či městským úřadem (výjimku tvoří obce s neuvolněným starostou, kde bude svoz zdarma zajišťovat KSÚS). Projekt podpoří také autobusoví dopravci. Účastníci budou moci, po předložení speciálního průkazu, využít bezplatné dopravy na místo sběru odpadků a zpět, a to v rámci běžné linkové autobusové dopravy. Vítáme pomoc každého: školy, neziskové organizace, obce i jednotlivce! Čistá Vysočina proběhne v rámci kampaně Den Země (22. duben) REGISTRACE účastníků: elektronický formulář na Více informací: Marta Vencovská, Zuzana Krpálková, Všichni můžeme přispět ke zkrášlení prostředí, ve kterém společně žijeme. Udržitelný rozvoj - týká se každého z nás Antoine de Saint - Exupéry: Nedědíme planetu po našich předcích, ale půjčujeme si ji od našich potomků ZDRAVÉ MĚSTO, OBEC, REGION znamená místo, kde lidé mohou dlouhodobě žít zdravě a spokojeně. Vítězné příspěvky ze soutěže pro veřejnost na téma udržitelný rozvoj a místní Agenda 21: Udržitelný rozvoj znamená, že Země není ještě ztracená. Dívat se dopředu, NE se vracet, velí nám Agenda jednadvacet! Daniela Rybárová Monika Kamanová, Dalinka Vuong-Thana Thuy

8 Na aktuální téma Den záchranářů Dne 4. května 2010 se v rámci oslav patrona hasičů svatého Floriána koná na letišti Havlíčkův Brod DEN ZÁ- CHRANÁŘŮ. Akce proběhne od 8.00 do hodin. Na celý tento den budou připraveny ukázky techniky hasičů, Policie ČR, zdravotní záchranné služby, Aeroklubu Havlíčkův Brod a dalších složek. Dopoledne je zaměřeno více na děti ze základních škol, v odpoledních hodinách je očekávána široká veřejnost. V rámci doprovodného programu od do hodin a odpoledne od do hodin proběhnou na letišti praktické ukázky výcviku a práce složek IZS. V průběhu celého dne bude možno zakoupit drobné občerstvení. Za pořadatele zve územní odbor Havlíčkův Brod Hasičského záchranného sboru kraje Vysočina, Územní odbor Policie ČR Havlíčkův Brod, Zdravotní záchranná služba kraje Vysočina a Město Havlíčkův Brod. Výzva místním podnikatelům Zaktualizujte si kontakty své firmy na webových stránkách města Ždírec nad Doubravou! Začátkem roku 2010 byla zahájena průběžná aktualizace internetového seznamu všech firem a provozoven ve Ždírci nad Doubravou. Tyto informace najdete na webové adrese pod odkazem podnikatelé a služby. Chtěli bychom Vás tímto požádat o spolupráci spočívající v nahlášení jakýchkoliv změn. Jedná se především o změny telefonních čísel (zrušení pevných linek), ů, webových adres, případně nahlášení zrušení firmy nebo vznik nové firmy. Veškeré změny a informace můžete nahlásit na telefonním čísle nebo em Děkujeme Vám za spolupráci! Informační centrum města Ždírec nad Doubravou Den Země 22. dubna oslaví celá naše Zem svůj svátek a my všichni bychom měli přiložit ruku k dílu a pomoci dát do pořádku ten její po zimě ušmudlaný kabátek. Vždyť příroda se po dlouhé zimě poprvé pořádně nadechla a na blahodárné sluneční paprsky již čeká vše živé. 22. duben je den věnovaný Zemi a je po celém světě chápán jako symbol ekologické odpovědnosti. Má oslovit všechny ty, kteří chtějí zlepšovat naše životní prostředí a neměli bychom zapomínat, že o svém vztahu k životnímu prostředí rozhodujeme každodenně sami. Proto je právě v tento den tolik zdůrazňováno Desatero domácí ekologie, jako například úspora elektrické energie, vytápění, recyklace domovního odpadu a další. Je třeba také upozornit na ty, kteří si našeho životního prostředí neváží a naši přírodu ničí. Málokdo si možná uvědomí, že je možné ušetřit až čtyřicet litrů vody za měsíc, když při čištění zubů nenechá téct kohoutek. Aspoň v tento den by se měl každý zamyslet nad tím, jak by mohl přispět k ochraně přírody. Děláte i vy něco pro zlepšení našeho životního prostředí? Zdena Lédlová Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Krucemburku srdečně zve na VELIKONOČNÍ KONCERT v neděli 4. dubna 2010 v h v evangelickém kostele v Krucemburku Účinkují: Jaroslava Tajanovská hoboj Ivana Dohnalová harfa Zazní hudba těchto autorů: S. Vorlová, F. Domažlický, F. A. Rosetti, G. P. Telemann, J. L. Dusík Vstupné: Kč 80,- KLUB SENIORŮ pod patronací Města Ždírec nad Doubravou zve všechny občany města a městských částí seniorského věku na SETKÁNÍ SENIORŮ, které se koná v sobotu 24. dubna 2010 ve hodin v kulturním zařízení v Horním Studenci. K tanci a poslechu hraje pan Aleš Bílek. Jízdní řád autobusu pro účastníky setkání: Stružinec :45 hod. Údavy :50 hod. Benátky :00 hod. Kohoutov :05 hod. Ždírec, Lázničkovi :10 hod. Nové Ransko :20 hod. Ždírec, DPS Nad Řekou :30 hod. Ždírec, pomník :40 hod. Ždírec, ZŠ :45 hod. 8

9 Na aktuální téma Co nového na Vysočině Slovo hejtmana Přicházející jaro nám kromě očekávaných hřejivých paprsků přináší i obnažení nepořádků nahromaděných v našich obcích a městech za zimu. Zvláště když je ta zima tak dlouhá jako ta letošní. Většinou se pouštíme sami do jarního úklidu okolí našich obydlí, i když bohužel mnoho spoluobčanů to nepovažuje za svou starost a nechává to na jiných. Naopak zvláště v menších městech a obcích si někteří dobrovolníci přibírají i pravidelnou péči o to společné například o pomníky a hroby připomínající oběti válek. Ty jsou projevem úcty nejrůznějším osobnostem od skutečných obětavých hrdinů bojujících za svobodu své vlasti až po nechtěné oběti zájmů vládců a jejich ambicí. Udržování těchto památek by mělo být pro nás všechny občanskou povinností. A určitě i pietní připomenutí historických událostí a jejich hrdinů má svůj trvalý význam. Potěšila mě zpráva, že byla nově zpřístupněna evidence válečných hrobů umístěných v kraji Vysočina a dále v celé České republice i v zahraničí. Tato evidence zahrnuje nejen místa, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, ale i pomníky a pamětní desky nebo jiné symboly připomínající válečné události. Každý zájemce, který si chce vyhledat například někoho ze svých předků nebo osobu, o níž slyšel, že zahynula během války, a neví, kde je pohřbena nebo kde je připomenuta, může si nyní tyto údaje zjistit v centrální evidenci válečných hrobů. Ta je k dispozici na internetové stránce V kraji Vysočina je nejvíce evidovaných válečných hrobů a pietních míst na Jihlavsku (713), dále pak na Třebíčsku (295), na Havlíčkobrodsku (256), na Žďársku (255) a na Pelhřimovsku (193). V květnu to už bude 65 let, co v naší střední Evropě neznáme hrůzy války. Za tu historicky nejdelší dobu bez válečného běsnění jsme si na mírovou skutečnost zvykli jako na samozřejmost. Ale stále vidíme v barvitém zpravodajství ze všech končin světa, že lidská agresivita ve své nejstrašnější podobě nepřestala existovat. Co můžeme tedy my udělat pro to, aby byl mírový stav u nás trvalým? Ty velké války bývají důsledkem osobních malostí. Touhy po moci a majetku, po ovládání jiných, důsledkem sobectví, závisti a zášti. Můžeme tedy každý bojovat za mír tím, že se budeme prostě snažit být lepší. Vzdělanější, tolerantní k odlišnostem rozdílných osobností, přejícní a vstřícní k lidem ve svém okolí. Myslím, že všichni takoví přátelští lidé, kteří nemyslí jen na svůj osobní prospěch, výrazně přispívají k tomu, že válku známe jen z filmů a románů. Jiří Běhounek, hejtman Vysočiny Pořad bohoslužeb římskokato lické církve, farnost Krucemburk Kostel sv. Václava H. Studenec: čtvrtek 18:00 neděle 9:30 Kostel sv. Mikuláše Krucemburk: středa, pátek 18:00 neděle 8:00 DPS Nad Řekou 560, Ždírec n.d.: sobota 16:30 (1. a 3. týden v měsíci) Lékařská pohotovost v Nemocnici Havlíčkův Brod Provozní doba: Pracovní dny dospělí, děti a dorost Víkendy a svátky dospělí děti a dorost Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Havlíčkův Brod MUDr. Stratilová Krále Jana 259, Chotěboř MUDr. Palánová Humpolecká 244, Havl. Brod MUDr. Dufková Vilémov MUDr. Bohanes Lánecká 970, Světlá nad Sázavou Rozpis pohotovostních služeb stomatologů Hlinecko MUDr. Zdena Janovská Hlinecká 64, Trhová Kamenice MUDr. Helena Seyčková Nádražní 548, Hlinsko MUDr. Zuzana Hejlová Smetanova 315, Skuteč MUDr. Libor Bačkovský Družstevní 1401, Hlinsko MUDr. Zdeněk Dvořáček Husova 64, Hlinsko Pohotovostní služby jsou od 8.00 do hodin. Pohotovostní služby jsou od 9.00 do hodin. Černobílá kronika Policisté zadrželi tři pachatele při vloupání do areálu Sběrných surovin v Krucemburku. Pachatelé byli zadrženi při činu a dalším šetřením bylo zjištěno, že do téže sběrny se v minulosti vloupali již čtyřikrát. Přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí se dopustil muž, který byl kontrolován hlídkou PČR OO Chotěboř ve 9 Ždírci nad Doubravou při řízení osobního motorového vozidla. Následnou lustrací bylo totiž zjištěno, že řidič nevlastní žádné řidičské oprávnění a navíc má trestním příkazem Okresního soudu Havlíčkův Brod uložen zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel. pprap. Věra Mrtková, vrchní asistent OO PČR Chotěboř

10 Sloupek pamětníků Selský Ždírec mizí do nenávratna V roce 1777 při pořizování tzv. robotních seznamů byli ve Ždírci tři sedláci ce lo láníci (tzn. majitelé statku s rozlohou přes dnešních 18 ha), a to: Václav Růžička v čp. 7, Václav Kárník v čp. 20 a Václav Stehno v čp. 26. Dále tu byli čtyři půlsedláci : Matyáš Stukhejl v čp. 19, Martin Daniel čp. 22, Jakub Sedlák čp. 25 a vdova Rosa rie Was serbauerová v čp. 30. (Jména přepisuji do dnešní podoby.) V josefinském katastru z roku 1785 je zaznamenáno sedm ždíreckých sedláků: čp. 7 Pavel Janáček, čp. 19 Josef Stukhejl, čp. 20 Václav Kárník, čp. 22 Martin Daniel, čp. 25 Jakub Sedlák, čp. 26 Václav Stehno a čp. 30 Martin Wasserbauer. Do roku 1838, tedy do pořizování stabilního katastru, jich přibylo dalších šest, při čemž majitelé předchozích se v některých případech změnili: čp. 7 Jan Dočekal, čp. 19 Martin Sedlák, čp. 20 Petr Frühbauer, čp. 22 Josef Daniel, čp. 25 Václav Sedlák, čp. 26 Josef Smejkal a čp. 30 Martin Wasserbauer. Noví sedláci: čp. 31 Josef Wasserbauer, čp. 38 Josef Pelikán, čp. 43 Jan Pelikán, čp. 46 Antonín Panáček, čp. 47 Josef Sedlák a čp. 52 František Jelínek. Všimněme si přitom jedné zajímavé skutečnosti, že pouze u dvou statků, a to u čp. 30 (později čp. 31, vybudovaného podle letopočtu ve štítu v roce 1832) zůstali hos po dáři stejného jména, kteří předávali grunt z otce na syna: Wasserbauerovi při jeníkov ské, nyní Žďárské silnici a Danielovi za potokem naproti obecnímu domu (staré poš tě). Rod Wasserbauerův skončil smutně v osm de sátých letech minulého století, když v roce 1979 zemřel poslední hospodář, osamocený Jan Wasserbauer, řečený Schalupa, aniž zanechal potomky. Náletem poškozené budovy už neudržoval a v pa de sátých letech vstoupil jako nádeník do JZD. Nemovitost včetně pozemků a lesíka Bře ziny u nádraží zdědil jeho synovec Stanislav Mühlfait. Ten prodal budovy a po zem ky Místnímu národnímu výboru, který po lorozpadlá stavení nechal zbourat a pozemky na lukrativním místě ve středu obce neuváženě přidělil zájemcům o stavbu rodin ných domků. Osud statku Danielova se vyvíjel obdobně, i když s určitým zpožděním. Dvě dce ry posledního hospodáře pantáty Jana Daniela se provdaly a odešly z domu, syn Jan se přiženil do Vepříkova. Starší František zůstal svobodný a praco- val až do důchodu v JZD. Pokud mu síly stačily, rodný grunt celkem udržoval. Ovšem po jeho smrti v mi nulém roce zůstal bez hospodáře a hrozilo mu zpustnutí. Dědicové jej proto prodali místnímu podnikateli, majiteli galvanizovny MINIGAL Jaroslavu Černému. Ten ne chal staré budovy zbourat a má v úmyslu, jak jsem s po těšením zjistil, zachovat selský ráz tohoto historického místa a vybudovat zde nový statek, zaměřený ovšem na agroturis tiku a chov koní, včetně oploceného výběhu na bývalých Danielových loukách pod Bo ro vičkami. Také z ostatních bývalých ždíreckých statků již mnoho nezbývá. Za zmínku však stojí poslední budova statku čp. 7. V monumentálním stavení z první půle 18. sto letí, které má ve štítu letopočet L. P. 1841, se vystřídali: Růžičkovi, Janáčkovi, Málkovi, Dočekalovi, Šupitovi, posléze od roku 1952 i jézetdovi, a stále drží. Zůstalo však z ně ho pouze hlavní stavení s dvou patrovou půdou, která se honosí nevídanými bezmá la patnáctimetrovými (!) dřevěnými trámy o průřezu 30x20 cm nesoucími krov. Jaké to jen musely být stromy! V přízemí je bývalá obytná část a bývalý chlév. Silné metrové stěny ze ždírecké opuky podpírají klenutí, které tvoří strop. Klenutí je tvořeno tzv. čes kými plachtami (plackami), mezi nimi je pás, který je zpevňuje. Také všechny ostatní prostory i bývalé obytné místnosti jsou klenuté. Družstevníci (nyní akcionáři ) jakž takž udržují střechu, vnitřek včetně obytných místností přestavě li pro potřeby skla dů hru bé ho rozměrného materiálu, barev, pneumatik apod. V bý va lých komorách ma jí také truh lářskou dílnu. Je nabíledni, až si vybudují vhodnější náhradní prostory, že tento je dinečný historický selský objekt, za jehož uchování se přimlouval kronikář Jo sef Bílek už v roce 1987 (... snad by bylo vhodné zachovati ho vkusně upravený co pa mátník či síň zemědělských tradic příštímu věku...), zcela bez skrupulí rozbagrují a vy vezou na skládku. Impozantní ručně tesané trámy skončí jako palivo do kotle. Tuto ne všední budovu tak stihne stejný osud jako před časem historický panský špejchar v Pod mo kla nech. Snad by ještě stálo za pokus informovat muzejní pracovníky v Havlíčkově Brodě nebo v Jihlavě, aby se přijeli podívat a posoudili, zda by byl návrh pana Bílka reálný, nebo alespoň zajistili jeho památkovou ochranu. Tolik památných historických ob jek tů ve Ždírci zase nemáme, abychom jimi mohli trestuhodně plýtvat. Václav Fidler Neznámá historie Poštovní úřad v Krucemburku Budování moderního poštovnictví se stalo až za vlády Marie Terezie. Nadále však přetrvávala ze státního monopolu instituce dědičné pošty, až do poloviny 19. století. V té době byla pošta považována za velmi lukrativní způsob podnikání. V roce 1837 rakouský poštovní zákon upravil na dlouhou dobu pravidla poštovnictví i v českých zemích. Roku 1850 byly zavedeny poštovní známky, pošta provozovala především přepravu osob a zásilek. Poštovní dostavníky jezdily po takzvané Říšské silnici Praha Vídeň. V našem kraji vedla přes Golčův Jeníkov Německý Brod Štoky. Z těchto důvodů musel každý týden obecní posel chodit do Německého Brodu později do Chotěboře pro poštovní zásilky. Když začala pošta jezdit z Golčova Jeníkova do Chotěboře, docházel posel pro zásilky do Chotěboře. Později v roce 1851 začal poštovní dostavník zajíždět až do Žďáru na Moravě a postilión začal nechávat pytel se zásilkami u kupce Dienelta na náměstí v Krucem- 10 burku. Aby zbavil kupce zátěže s těmito dopisy a zásilkami, podal tehdejší purkmistr Augustin Skřivan na ředitelství C.K. pošt v Praze žádost o zřízení pošty v Krucemburku. To rozhodlo v roce 1852, aby byla provedena zkouška, kolik po dobu dvou měsíců přijde poštovních zásilek do Krucemburku a okolí; tyto zásilky byly zajištěny chotěbořskou poštou. Bylo však rozhodnuto, že počet zásilek nestačí k tomu, aby zde byla pošta otevřená. Proto i nadále nechával postilión zásilky zde, tentokrát na evangelické faře, odkud je roznášel obecní posel. Konečně v roce 1868 se dočkal nový purkmistr Jan Nepomuk Dienelt toho, že byl v Krucemburku zřízen poštovní úřad a on se stal jeho prvním poštmistrem. Poštovní úřad byl umístěn v jeho domě, dnes již zbouraném, na rohu náměstí (vedle Janáčkových). Začalo se používat také poštovní razítko s německým názvem KREUZBERK, později česko německé. Pošta byla také sběrnou loterie s čísly pražskými i brněnskými. Poštovní zásilky do okolí roznášel posel, který se později přeměnil v listonoše, s poštovními zásilkami se také začaly posílat

11 Sloupek pamětníků noviny. Roku 1878 se tehdejší poštmistr dopustil zpronevěry peněz a byl proto odsouzen k ročnímu trestu vězení v Kutné Hoře. Na jeho místo byl dosazen nový poštmistr Josef Kubín, který ještě rok úřadoval v domě u Dieneltů a pak se přestěhoval i s poštovním úřadem do domu Zrzavých (Jouklů). Později se poštovní úřad stěhoval ještě několikrát, aby našel moderní prostory v dnešním místě. Ještě dnes se používá název stará pošta vedle bývalé lékárny, pošta u Zrzavých (dnešní Elko). Telegraf na poštovním úřadě byl zaveden v roce 1878, telefon v roce 1924, kdy zde byla zřízena i veřejná telefonní stanice. Pro zajímavost uvádím, že v Krucemburku bylo v roce 1938 jenom osm telefonních přípojek. Koncem devatenáctého století vznikly při větších železničních stanicích poštovní expedice, poštovní zásilky se začaly přepravovat drahou. Poštovní expedice byla také zřízena na ždíreckém nádraží, odkud začal jezdit poštovní dostavník do Žďáru. Jako postilión jezdil ždírecký pan Chvátal. Průjezd dostavníku popisuje spisovatel A. B. Kohout ve své knize Až na konec světa. Bílá silnice vede lukami a poli, městečky a vesnicemi. Za mého dětství po ní jezdila ještě nemotorná černá poštovská archa zdobená žlutým lemováním a na dveřích dvojhlavým císařským orlem rakouské říše. Bývala tažena dvěma vyhublými koni, jejichž klus byl toporný a nesvižný. Archa vozila listovní poštu, balíky, noviny a cestující z nádražní stanice Ždírec do moravského Žďáru a zpět. Tenkrát již pošťáček netroubil na mosaznou trubku, když projížděl osadami, ale zato rád práskal bičem, až nám dětem v uších zaléhalo. Když dojel do městečka k poště, složil svůj náklad a přiložil nový. Napil se u Kozlů piva, vsedl na vysoký kozlík své archy, zamlaskal na hnědky, zapráskal bičem a pustil se zase po bílé silnici okolo rybníka a mlýna, kde ještě jednou zapráskal bičem na rozloučenou s městečkem. Po zavedení autobusové dopravy vozil poštovní zásilky pan Bořil a jeho řidiči. Po roce 1948, kdy vznikla ČSAD, řidiči těchto autobusů na lince Ždírec Žďár. Později si pošta začala vozit zásilky svými automobily. Pavel Vomela Naše škola Základní škola Ždírec n.d. UPOZORNĚNÍ Sběr papíru se uskuteční ve středu 28. dubna 2010 v hale školy od do hodin. Olympiáda Ve středu se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. Naši školu reprezentovali žáci, kteří vyhráli školní kolo. V kategorii 6. a 7. tříd to byl Přemysl Pospíchal, v kategorii 8. a 9. tříd Tomáš Uchytil. Soutěž je velice náročná. Chlapci museli prokázat dobré znalosti jazyka při poslechu anglického textu, ve kterém bylo nutné postřehnout správné odpovědi na otázky, museli správně a pohotově reagovat na otázky porotců k různým tématům a popsat obrázek. Přemek obsadil celkové 12. místo a Tomáš skončil na pěkném místě. Tomáše je nutné pochválit především za velice pěkný výkon v reakci na otázky porotců, kde získal 16 bodů ze 20 možných. Oběma chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Renata Jarošová Recitace v Chotěboři Ve středu 24. února 2010 proběhlo v Kulturním domě Junior v Chotěboři okrskové kolo soutěže v recitaci Říkejme si básničku. Se svými texty zde vystoupilo 92 dětí z 11 škol. Naše škola byla zastoupena 9 žáky ve všech čtyřech soutěžních kategoriích. Porota měla velmi nelehkou práci ve výběru nejlepších recitátorů. Ve velké konkurenci se naši soutěžící neztratili. V 1. kategorii (2.-3. tříd) se na třetím místě umístila VERONIKA BŘÍZOVÁ ze 3. A, ve 2. kategorii (4.-5. tříd) zvítězil ZDENĚK MICHAL z 5. A a ve 3. kategorii postoupil z druhého místa RUDOLF CULEK ze 6. A. V okresním kole, které se bude konat 23. března 2010 v Ledči nad Sázavou, budou naši školu reprezentovat Zdeněk Michal a Rudolf Culek. Všem zúčastněným děkujeme za pěknou reprezentaci školy a postupujícím přejeme hodně úspěchů do dalšího kola. Markéta Zrzavá Recyklohraní Elektrospotřebič snů Na konci ledna byl vyhlášen v pořadí již 14. úkol do projektu Recyklohraní. Žáci mateřské školy a 1. stupně základní školy měli vyrobit nebo nakreslit elektrospotřebič, bez kterého si nedovedou představit každodenní život. V této kategorii se sešlo celkem 32 výrobků a obrázků. Jsou mezi nimi ledničky plné dobrého jídla, sporáky, na kterých se právě smaží řízky na pánvi nebo 11 Veronika Břízová (3. A) 3. místo I. kategorie. Zdeněk Michal (5. A) 1. místo II. kategorie. Rudolf Culek (6. A) 2. místo III. kategorie. vaří kaše a v troubě se pečou buchty. Děti vyrobily i pračky se spoustou prádla, počítače, radiomagnetofony i s kazetami, mp3 přehrávače, vysavače a další výrobky. Pro druhý stupeň bylo zadání o trochu zajímavější: vyrobit elektrospotřebič dle (pokračování na str. 12)

12 Naše škola (pokračování ze str. 11) vlastní fantazie. Bohužel se z druhého stupně zapojila do plnění úkolu pouze jedna žákyně Petra Freyová ze 7. A. Svoji fantazii však zapojili kluci a děvčata ze 4. B. Vyrobili dva velice zajímavé elektrospotřebiče, po kterých by určitě rád sáhl leckdo z nás. Uznejte, že televize, která je zároveň mikrovlnkou, automatem na nápoje, telefonem i holicím strojkem, je prostě úžasná. Všem, kteří se zapojili do výroby (včetně žáků mateřské školy), děkujeme. Všechny výtvory budou vystaveny v červnu na Den otevřených dveří v budově školy. Zvláštní poděkování a pochvala patří chlapcům ze 4. B (Janu Joskovi, Lukáši Málkovi, Danielu Němcovi, Vojtěchu Málkovi, Martinu Křikavovi, Ondřeji Pospíšilovi), Václavu Pavlíčkovi ze 3. A a Anetě Somsiové ze 2. B, protože jejich práce byly zaslány do projektu. Renata Jarošová Obklopeni přírodou se uskutečnil úvodní seminář k aktivitě Obklopeni přírodou, která je součástí projektu Semínka environmentálního vzdělávání pro Vysočinu. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky a je realizován Střediskem ekologické výchovy Ostrůvek, Velké Meziříčí. Zapojili se do něj žáci 6. A naší základní školy. Cílem projektu je podpořit vzdělávání žáků směrem k udržitelnému rozvoji, rozšíření a inovace výuky na školách a školských zařízeních kraje Vysočina formou školních projektů, vzdělávacích programů a regionálních učebnic. Úvodní seminář byl velice pěkný. Děti se dozvěděly spoustu nových informací o zvířatech, o jejich příbytcích a způsobech chování. Vyzkoušely si i sestavení těla brouka z jednoduchých puzzle nebo vymyslet brouka vlastního dle své fantazie. Jiné aktivity se týkaly zase rostlin a jejich využití. Veškerou činnost prováděli žáci pod vedením lektorky. Projekt bude dále pokračovat samostatnou prací žáků, vyplňováním pracovních listů a vyhledáváním potřebných informací. Zakončen bude konferencí v Ekologickém centru Ostrůvek, kde nejlepší skupiny představí svoji práci. Renata Jarošová Žáci 6. třídy při semináři Obklopeni přírodou. 12 Výsledky matematické soutěže Pythagoriády pro 6. a 7. ročníky (bylo možno vyřešit maximálně 15 úloh) 6. ročník: třída 6. A (účast 16 žáků) 1. Přemysl Pospíchal 10 vyřešených úloh úspěšný řešitel!! 2. Jakub Jeřábek, Miroslav Beran 9 vyřešených úloh 3. Karolína Gasslerová 8 vyřešených úloh 4. Stanislav Slezák 7 vyřešených úloh 5. Kateřina Kavalírová, Zbyněk Málek 6 vyřešených úloh

13 Naše škola 7. ročník: třída 7. A (účast 18 žáků) 1. Simona Culková 4 vyřešené úlohy Lucie Pochopová 3 vyřešené úlohy Lukáš Kučera 3 vyřešené úlohy třída 7. B (účast 17 žáků) 1. Václav Málek 8 vyřešených úloh 2. Tereza Glancová 6 vyřešených úloh 3. Aleš Culek 5 vyřešených úloh Nejlepším patří gratulace a všem poděkování za účast a snahu při řešení netradičních úloh. Matematicky se v tomto školním roce prosadila 6. A třída, která jasně v logickém myšlení vyhrála a porazila žáky ze 7. ročníku. Do okresního kola, které se uskuteční , postupuje Přemysl Pospíchal ze 6. A a Václav Málek ze 7. B třídy. Josef Remeš, Jiří Novák, Jan Marek LYŽAŘSKÝ VÝCVIK Ve dnech se 39 žáků naší školy, 3 instruktorky, vychovatelka a pí MUDr. Nováková vydali do Zdobnice v Orlických horách na lyžařský výcvik. Počasí nám přálo a žáci byli šikovní a ukáznění. Ráno i odpoledne probíhala výuka na lyžích a každý den byl jiný večerní program např. Pyžamová párty, Herecký večer, Večerní hra v terénu, diskotéka, Soutěžní večer, Večer se strašidly z Orlických hor a plno další zábavy. Žáci byli během celého pobytu bodováni za úklid na pokojích, za ochotu a pomoc nad rámec svých povinností. Společně jsme si užili báječný týden plný pohody, takže se nám mnohým ani v pátek nechtělo vracet domů. Věra Josková A co o tomto kurzu napsaly dvě dívky z 8. A? Někteří žáci 7. a 8. tříd se zúčastnili LVK. Po příjezdu do Zdobnice jsme se ubytovali v chatě Doubravka a začali si zvykat na denní režim budíček 8.00 snídaně 8.50 lyžování oběd lyžování svačina večeře večerní program večerka, kterou dodržovalo jen pár poctivých žáků Sjezdovka byla dobře upravená, ale sníh na ní byl občas mokrý. Lyžování i s jízdou na vleku zvládli všichni. Po osmikilometrové túře na běžkách byli všichni unavení. Po večerech jsme hráli různé hry a scénky, výborně jsme se bavili. Jako zakončení LVK jsme měli volné lyžování. Nikomu se nic nestalo, a tak jsme se spokojení vrátili domů... S pozdravem Aneta a Aneta... (účastnice LVK) LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ ZDOBNICE, ZÁVODY V BĚHU NA LYŽÍCH DÍVKY: Jméno Třída Pořadí Čas Petra Freyová 7. A 1. 1:11:54 Michaela Bénová 7. B 2. 1:12:82 Aneta Šulcová 8. A 3. 1:12:90 SLALOM DÍVKY: Jméno Třída Pořadí Čas Karolína Švecová 8. A 1. 0:44:91 Aneta Danielová 8. A 2. 0:46:06 Michaela Bénová 7. B 3. 0:46:22 ZÁVODY V BĚHU NA LYŽÍCH CHLAPCI: Jméno Třída Pořadí Čas Tomáš Štěrba 7. B 1. 1:40:54 Lukáš Malínský 8. A 2. 1:42:50 Radim Fousek 8. A 3. 1:48:47 SLALOM CHLAPCI: Jméno Třída Pořadí Čas Lukáš Malínský 8. A 1. 0:46:63 Marek Klátil 7. B 2. 0:46:69 Tomáš Štěrba 7. B 3. 0:46:75 Gabriela Glosrová 13

14 Naše škola Péče o zdraví trochu jinak Dne se v rámci předmětu Člověk a jeho svět na téma Člověk a péče o zdraví konala v 1. třídách naší školy beseda s MUDr. Davidem Komárkem. Děti se názorně seznámily s pomůckami lékaře, s vybavením ordinace a také proběhla ukázka první pomoci zraněnému. Program žáky velice zaujal. Děkujeme MUDr. Komárkovi za zprostředkování zajímavých a odborných informací rozšiřujících výuku. Marta Půžová, Ivana Uchytilová Florbalové utkání V úterý se v naší tělocvičně uskutečnilo florbalové utkání mezi reprezentací ZŠ a MŠ Ždírec nad Doubravou a ZŠ Krucemburk chlapci třídy. Zápas pro nás začal velmi špatně, během 13 minuty jsme prohrávali 0:5. Naši chlapci se snažili běhat, nahrávat a střílet, ale soupeř od začátku po všech stránkách diktoval hru. Na obou stranách se hrálo s plným nasazením, hra nepostrádala zajímavé okamžiky. My jsme opět zvolili taktiku hrát jen na dvě řady, neboť soupeř má hráče fyzicky, herně a střelecky dobře disponované a nám nezbývá, než postavit stejně odolné a zdatné hráče, bohužel jich máme méně. Naši reprezentanti stačili hrát v této sestavě celý 1. poločas a zaslouží si pochvalu, neboť jej prohráli jen 6:14. V 2. poločasu se ukázala kvalita soupeře, přidal na rychlosti, dobře si přihrával, hrál chytrou kolektivní hru, velmi často a dobře střílel, dokázal nás mnohokrát početně přečíslit a to se odrazilo i na dalším průběhu tohoto střetnutí. My jsme nebyli schopni zachytit nástup soupeře, nestačili jsme fyzicky, do naší branky začaly padat další branky a naši hráči psychicky zápas vzdali. Soupeř měl převahu a jen díky výbornému výkonu brankáře jsem neobdrželi více branek. Zápas skončil naší prohrou 9:32. Ano, je to vysoká prohra. Je třeba vyzdvihnout nesporné herní kvality soupeře. Na naší straně je třeba zlepšit kolektivní hru, střelbu, taktiku a fyzickou připravenost. Proti utkání z listopadu došlo u soupeře ke kvalitativnímu zlepšení, bohužel u nás výkon kopíroval listopadové utkání, a to je málo. Diskotéka Ve středu 3. března 2010 se od půl čtvrté uskutečnila ve školní tělocvičně diskotéka, kterou pořádal realizační tým žáků devátých tříd v tomto složení: z 9. A Michal Culek, Miroslav Frey, Miroslav Dočekal, Petr Dymáček, Ondřej Doležal, Michal Nentwich, Jan Šálek a František Novotný, z 9. B Martin Ondráček, Vojtěch Štěpánek, Aneta Sedláková, Petr Linhart, Veronika Stehnová a Zuzana Stehnová. Žáci 1. tříd s MUDr. Komárkem. Všechny hráče je třeba pochválit za slušnou a bojovnou hru, i když to na obou stranách někdy dost bolelo. Výborný výkon předvedl brankář Tomáš Štěrba, který zvládl celé utkání. Z jednotlivců je třeba vyzdvihnout výkon Davida Křivohlavého, Jaroslava Sýkory, Marka Klátila a Tomáše Machovce, kteří patřili po všech stránkách k našim oporám. Sestava našeho mužstva: brankář: Tomáš Štěrba 7. B hráči: Marek Klátil 7. B, Aleš Culek 7. B, David Křivohlavý 5. A, Lukáš Dočekal 5. A, Jaroslav Sýkora 7. B, Radim Badura 7. B, Tomáš Machovec 6. A, Oto Marek 6. A, Přemysl Pospíchal 6. A, Milan Junek 6. A, Rudolf Culek 6. A Branky: David Křivohlavý 4; Tomáš Machovec 2; Rudolf Culek, Marek Klátil a Radim Badura po 1 Jiří Novák Na diskotéce proběhlo pět soutěží, kterých se mohli přítomní žáci zúčastnit sedání na židle, tancování v kruhu apod. Před koncem diskotéky oslnil svým raperským vystoupením raper Lyckity. Celá akce proběhla pod dozorem pí učitelky Adamové a pí učitelky Kočové. Chtěli bychom poděkovat panu Jaroslavu Klepetkovi za občerstvení a zapůjčení prostor a panu řediteli za souhlas s uskutečněním této diskotéky. Doufáme, že se ještě na školní diskotéce potkáme. Zdraví vás 9. A a 9. B. 14 Ještě bychom chtěli poprosit paní učitelky o několik slov: Paní učitelka Adamová: Žáci 9. tříd se výborně postarali o výzdobu tělocvičny, musím je pochválit za pěkný přístup ke všem dětem, hráli totiž tak, aby se dobře bavili úplně všichni. Vystoupení Aleše Culka vzbudilo skvělý dojem. Doufám, že budou stejně tak aktivní a kreativní i po přijetí na střední školy. Paní učitelka Kočová: Byla jsem mile překvapena přístupem a ochotou žáků 9. tříd. Povedla se jim výzdoba tělocvičny a myslím, že se ostatní žáci nižších ročníků dobře bavili. Závěrečné vystoupení Aleše Culka nemělo chybu. Deváťákům přeji, aby svoji nynější školu dobře reprezentovali a aby i v budoucnu byli ve všem tak aktivní, jako nyní.

15 Naše škola Finanční gramotnost V březnu uspořádalo MŠMT a Finanční gramotnost o.p.s. první ročník soutěže se stejným názvem pro žáky II. stupně ZŠ a SŠ. Školního kola se na naší ZŠ zúčastnilo celkem 22 žáků. Testové otázky byly žákům zadány počítači a rovněž elektronicky je žáci vypracovali. Vítězem se stala Kateřina Černá z 9. A třídy, druhé místo obsadila Aneta Danielová z 8. A třídy, na třetím místě skončil David Dvořák z 8. A, všichni se ziskem 9 bodů. O pořadí rozhodl čas zpracování testu. Na dalších místech skončili Jan Šálek z 9. A a Kristýna Dobiášová z 8. A s 8 body. První tři žáci budou tvořit školní družstvo pro okresní kolo, které se bude konat na konci března, další v pořadí jsou náhradníci. Blahopřeji všem jmenovaným k dobrému výsledku, přeji úspěch i v okresním kole, ostatním děkuji za účast. Garant soutěže Jan Marek Aerobik 27. ledna a 10. března se uskutečnila odpolední cvičení s aerobikem pro třídu pod vedením pí Miroslavy Ligmajerové. Žáci se mohli protáhnout, zacvičit si v rytmu hudby a vyzkoušet si různé aerobické cviky. Již tradičně se v hojném počtu zúčastňují žáci nynější 3. A třídy. Monika Kočová Hamlet Ve středu 10. března 2010 se žáci 9. a 8. tříd vydali do Východočeského divadla v Pardubicích. Zhlédli zde divadelní představení Hamlet. Tato tragédie pochází z pera největšího světového dramatika všech dob Williama Shakespeara. V představení, které trvalo dvě a půl hodiny, žáci sledovali osudy následníka dánského trůnu, jenž chtěl odhalit vraha svého otce. V titulní roli se představil Josef Pejchal. Žáci z představení odjížděli spokojeni, hra se jim líbila. Za všechny zúčastněné Markéta Zrzavá Žáci 3. A v jihlavském divadle. Do divadla jezdí nejen žáci II. stupně, ale i ti mladší. Dne 1. března 2010 se do jihlavského Horáckého divadla vypravili žáci prvních až třetích tříd na pohádku Jak se čerti ženili. Ostatní třídy pojedou do divadla v dubnu. Anna Horáková Olympiáda v ČJ V pondělí 15. března 2010 se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnilo 29 soutěžících 8. a 9. tříd základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií. Účastníci museli v prvních 60 minutách vyřešit úlohy v mluvnické části a v dalších 60 minutách na ně čekal slohový úkol. Naši školu reprezentovala Aneta Danielová z 8. A, která skončila na děleném místě. Vítězkou se stala Kateřina Pěkná z Gymnázia Havlíčkův Brod. Anetě blahopřejeme a přejeme jí mnoho úspěchů v dalších soutěžích. Markéta Zrzavá 15 Celoevropská matematická soutěž Klokan 2010 Na této soutěži se podíleli všichni vyučující a celkem 213 žáků a žákyň. Psalo se ve čtvrtek V I. kategorii Cvrček počítalo celkem 56 dětí ze druhého a třetího ročníku. Výsledky zpracovala Gabriela Glosrová. Tři nejlepší řešitelé: 1. Václav Pavlíček, 3. A zisk 46 bodů 2. Kateřina Havlíčková, 3. A 45 bodů 3. Veronika Břízová, 3. A 44 bodů Ve II. kategorii Klokánek počítalo 64 žáků ze čtvrtého a pátého ročníku. Výsledky zpracovala Hana Adamová. Tři nejlepší řešitelé: 1. Matěj Uchytil, 5. A 83 bodů 2. Vilém Hořínek, 4. A 78 bodů 3. Tereza Břízová, 5. A 76 bodů Ve III. kategorii Benjamín počítalo 43 žáků ze šestého a sedmého ročníku. Výsledky zpracoval Josef Remeš. Tři nejlepší řešitelé: 1. Václav Málek, 7. B 105 bodů 2. Michaela Culková, 7. B 76 bodů 3. Miloslava Němcová, 7. B 75 bodů Ve IV. kategorii Kadet počítalo 50 žáků z osmého a devátého ročníku. Výsledky zpracoval Jan Marek. Tři nejlepší řešitelé: 1. Jan Šálek, 9. A 83 bodů 2. David Dvořák, 8. A 80 bodů 3. Petr Fajt, 8. A 75 bodů Anna Horáková Pěvecká soutěž Slavíci ve školní lavici V pondělí odpoledne se sešlo 44 nejodvážnější zpěváků prvního a dva zpěváci 2. stupně na pěvecké soutěži Slavíci ve školní lavici, aby porovnali své schopnosti s ostatními. Účinkující byli rozděleni podle tříd do pěti kategorií. Z 1. tříd zvítězil Jan Voják z 1. A, ve 2. a 3. ročníku byli vítězové 2 Anežka Bezoušková a Daniel Filippi z 2. A, za 4. a 5. ročník vyhrál Zdeněk Michal z 5. A. Ve 4. katego- (pokračování na str. 16)

16 Naše škola (pokračování ze str. 15) rii byla absolutní vítězka Michaela Hanzalová z 6. A a v 5. kategorii absolutní vítěz Daniel Michal z 8. A. Výkony všech účinkujících hodnotila porota ve složení: paní učitelky 1. stupně, paní učitelka Růčková z 2. stupně a 3 zástupci žáků Denisa Jandová, Michal Culek a Mirek Dočekal z 9. ročníku, kterým touto cestou děkujeme za spolupráci. Další pořadí: 1. kategorie: 2. místo Monika Janáčková 1. B 3. místo Iveta Jagrová 1. A 2. kategorie: 2. místo Veronika Břízová 3. A 3. místo Klára Andrýsková a Hana Dočekalová 3. A 3. kategorie: 2. místo Jan Navrátil 4. A 3. místo Kristýna Tlustá 4. B Všem účinkujícím blahopřejeme a děkujeme za účast. Zapsala Marta Půžová, foto Monika Kočová Sportujeme Od září probíhá na ZŠ kroužek míčových her pro 4. a 5. ročník. Přihlásilo se kolem 25 žáků, kteří si se sportem rozumí. Střídají se různé hry s míčem, nejvíce však děti baví vybíjená a fotbal. Monika Kočová Materřská škola Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič... S touto říkankou jsme v pátek vyhodili do Doubravy paní Zimu. A jaro je konečně tady. Však jsme se na něj všichni moc těšili. 16 Kroužek míčových her, 1. stupeň přijelo divadlo Úsměv s pohádkou Kašpárkova škola v přírodě proběhlo v MŠ fotografování přijel pan Petráš se svým kabaretem se uskutečnily v MŠ velikonoční trhy. Rodiče si mohli zakoupit drobné výrobky na oslavu jara. Výtěžek bude samozřejmě použit pro potřeby dětí. Chtěla bych moc poděkovat maminkám, které nám pomohly s přípravou výrobků paní Haně Šoustarové, Martině Hamederové, Mar- (pokračování na str. 17)

17 (pokračování ze str. 16) Naše škola kétě Brychnáčové, Petře Šťastné, Věře Šťastné a samozřejmě všem učitelkám. Dále pak děkujeme všem, kteří nám věnují nepotřebné hračky. Každý ví, že v dnešní době hračky moc nevydrží. Ještě bych chtěla veřejnost informovat o průběhu zápisu. Ten proběhl podle stanovených kritérií. Vím, že dětí je moc, Sportovní okénko míst málo a ne všichni byli uspokojeni. V MŠ Ždírec n.d. je 97 míst a ta jsou pro školní rok všechna obsazena. Na odloučeném pracovišti v Horním Studenci (20 míst) je ještě jedno místo volné. Případní zájemci se mohou přihlásit. Jiřina Novotná Z oddílu kopané... Prohlášení fotbalového výboru SK Dekory Ždírec nad Doubravou Odstoupením Dekory Jeníček, a.s., hlavního sponzora fotbalového oddílu SK Dekory Ždírec vznikla situace, na kterou je nucen Fotbalový výbor Dekory (FV) reagovat tímto prohlášením: 1. Hlavní sponzor FV se zavazuje věnovat maximální úsilí hledání nového hlavního sponzora fotbalového oddílu. 2. Členské příspěvky (za rok) a) příspěvek pro hráče dospělých kategorií 500,- (hostující hráči) 250,- za 1/2 roku b) příspěvek pro přípravky, žáky, dorost 500,- (zohledňují se dojíždějící a více hráčů z jedné rodiny) c) ostatní 100,- d) důchodci 50,- Výběr členských příspěvků se uskuteční do Vstupné A mužstvo 30,- a 20,- B mužstvo 20,- Volný vstup mají pouze hráči, trenéři, pořadatelé a sponzoři SK Dekory 4. Cestovní úhrady FV SK Dekory zvýší pozornost na proplácení cestovních náhrad. Prioritou bude snaha o co nejvyšší počet hráčů z jedné trasy. 5. Koncepce pro jednotlivé fotbalové týmy A mužstvo: účast v krajském přeboru s umístěním v první polovině tabulky v horizontu dvou let kádr 15 vlastních hráčů vzájemná spolupráce mezi A a B mužstvy B mužstvo: zachování I. B třídy pro jarní sezónu a udržení této pro následující ročníky přeměna mužstva zapojení mladých hráčů a dorostenců Dorost zachování I. třídy kraje zapojení talentů do tréninků dospělých (zimní a letní příprava) Žáci udržení KP Vysočiny zkvalitnit tréninkový proces Přípravky vytvořit skupinu dětí předškolního věku klást důraz na fotbalovou dovednost bez ohledu na výsledky FV SK Dekory po zhodnocení situace v mládežnických kategoriích ustanoví v nejbližší době funkci šéftrenéra mládeže. Úkolem šéftrenéra a ostatních trenérů bude společná kvalitní výchova mladých fotbalistů. Fotbalový výbor SK Dekory Ždírec nad Doubravou Zpracoval Miroslav Švanda PODĚKOVÁNÍ Sportovní klub Ždírec nad Doubravou, by chtěl touto cestou poděkovat odvolanému trenérovi fotbalového A týmu Marku Štukhejlovi za jeho odvedenou práci a popřát mu mnoho úspěchů, a to nejen sportovních. 17 MLADŠÍ ŽÁCI Dne proběhl ve Ždírci n.d. turnaj mladších žáků na umělé trávě. Turnaj proběhl sice za chladného počasí, ale bez sněhových přeháněk a pro dvanácti a třináctileté kluky by to neměl být žádný problém. Termín byl daný, protože byl naplánován přípravný zápas v Havl. Brodě a utkání v Třemošnici. Něco zrušit je jednoduché, ale organizace, ceny od sponzorů, příprava hrací plochy stojí nemalé úsilí a neposledně i většina kluků by byla zklamaná. Začátkem března nám pomohly technické služby města, které zbavily hřiště nánosu sněhu za celou zimu, a pak už jsme si museli poradit sami. Poděkování patří starším žákům a trenérům, kteří v pátek celé hřiště vyházeli a večer vymetli. A v sobotu ráno v 7.00 ještě jednou. V neděli ráno před turnajem mladších žáků jsem zorganizoval brigádu tatínků a musím říct, že v hojném počtu hrací plochu znovu připravili. Turnaje se zúčastnilo 7 mužstev, z toho 2 ze Ždírce. Výsledky Dekory: Dekora žlutí: Třemošnice 0:1 Golčův Jeníkov 1:0 Česká Bělá 1:0 Víska 2:0 Velká Losenice 1:1 Dekora zelení 1:0 Střelci branek žlutí: Klement 3x, Culek L. 2x, Křivohlavý 1x Sestava: Klement, Křivohlavý, Vomela, Machovec, Uchytil, Culek L., Slezák, Sýkora Dekora zelení: Třemošnice 2:2 Golčův Jeníkov 0:2 Česká Bělá 0:1 Víska 0:2 Velká Losenice 0:0 Střelci branek zelení: Fišer 1x, Beran 1x Sestava: Beran, Fišer, Štěrba, Culková, Culek M., Krejza, Kučera, Podhornyy (pokračování na str. 18)

18 Sportovní okénko (pokračování ze str. 17) Konečná tabulka: 1) Dekora žlutí 13b. 2) Třemošnice 12b. 3) Víska 11b. 4) Česká Bělá 9b. 5) Velká Losenice 6b. 6) Golčův Jeníkov 3b. 7) Dekora zelení 2b. Nejlepší hráč: Klement Ždírec n.d. Nejlepší Brankář: Jaroš Česká Bělá Nejlepší střelec: Krüibich Víska Sponzoři turnaje: Nestle Česko s.r.o. hlavní sponzor Mattoni s.r.o. p. Ondráček Pivovar Rebel Havlíčkův Brod HK Dřevovýroba Hubert Kolář Stanislav Slezák lesnictví Truhlářství Dvořák STORA ENSO Timber s.r.o. Ždírec n.d. Na závěr bych chtěl apelovat na rodiče, jak jsem v minulých letech chválil docházku, letos byla účast na trénincích v zimní přípravě velice špatná. Nejhorší za devět let a na hřišti je to potom znát jsme sehráli přátelské utkání na umělé trávě v Havl. Brodě, kde jsme prohráli 1: jsme zajížděli do Třemošnice, kde se sešlo jen 11 hráčů, z toho jeden z přípravky, proto prohra 0:5 tomu odpovídá. Sestava: Štěrba, Slezák, Dočekal, Uchytil, Culek L., Sýkora, Klement, Kučera, Podhornyy, Boháč, Machovec Pavel Dvořák ROZPISY JARO 2010 MUŽSTVO A MUŽSTVO B Kolo Datum Čas Utkání Odjezd Kolo Datum Čas Utkání Odjezd 17 NE :00 ŽDÍREC Velká Bíteš 15 SO :00 Černovice ŽDÍREC 12:45 18 NE :30 Jaroměřice ŽDÍREC 13:15 16 SO :30 ŽDÍREC Habry 19 NE :30 Polná ŽDÍREC 14:00 17 NE :30 Lípa ŽDÍREC 14:15 20 NE :00 ŽDÍREC Bystřice 18 SO :00 ŽDÍREC Chotěboř B 21 NE :00 Pacov ŽDÍREC 13:45 19 SO :00 ŽDÍREC Kostelec 22 NE :30 ŽDÍREC Třebíč B 20 NE :30 G. Jeníkov ŽDÍREC 15:15 29 ST :30 Stará Říše ŽDÍREC 15:30 21 SO :30 ŽDÍREC Kožlí 23 NE :30 Vrchovina ŽDÍREC 15:00 22 NE :30 H.Borová ŽDÍREC 15:30 24 NE :30 ŽDÍREC Jemnicko 23 SO :30 ŽDÍREC Tis 25 SO :30 Humpolec ŽDÍREC 14:45 24 NE :30 Horní Cerekev ŽDÍREC 14:30 26 NE :30 ŽDÍREC Hartvíkovice 25 NE :30 ŽDÍREC Budíkov 30 ST :30 ŽDÍREC Herálec 26 SO :30 Bedřichov ŽDÍREC 14:45 27 SO :30 Okříšky ŽDÍREC 14:15 14 NE :30 ŽDÍREC Kamenice n.l. 28 NE :30 ŽDÍREC M. Budějovice 16 SO :30 Havl. Brod ŽDÍREC 15:00 DOROST STARŠÍ + MLADŠÍ ŽÁCI Kolo Datum Čas Utkání Odjezd Kolo Datum Čas ST-ML Utkání Odjezd 15 SO :00 Bohdalov ŽDIREC 13:30 15 SO :30-9:00 ŽDÍREC Pacov 16 SO :00 ŽDÍREC Tis 16 SO :00-10:45 Bedřichov ŽDÍREC 7:15 17 SO :00 ŽDÍREC Světlá n.s. 17 SO :00-10:45 Vrchovina ŽDÍREC 7:30 18 SO :30 Lípa ŽDÍREC 12:00 18 SO :30-9:00 ŽDÍREC Bystřice n.p. 19 SO :30 ŽDÍREC Brtnice 19 SO :30-10:00 Třebíč B ŽDÍREC 7:15 20 SO :00 Dobronín ŽDÍREC 12:15 20 SO :30-9:00 ŽDÍREC Velké Meziříčí 21 SO :00 ŽDÍREC Leština 21 SO :45-9:00 Žďár n.s. - ŽDÍREC 7:45 22 SO :00 V. Beranov ŽDÍREC 12:15 22 SO :30-9:00 ŽDÍREC Havl. Brod B 23 SO :00 ŽDÍREC Luka n.j. 23 SO :30-9:00 Chotěboř ŽDÍREC 8:00 24 NE :00 Ledeč n.s. ŽDÍREC 12:00 24 SO :30-9:00 ŽDÍREC Humpolec 25 SO :00 ŽDÍREC Batelov 25 SO :00-10:45 Telč ŽDÍREC 7:00 26 SO :00 Přibyslav ŽDÍREC 13:30 26 SO :30-9:00 ŽDÍREC M. Budějovice 14 SO :00 ŽDÍREC Měřín 14 NE :45-9:00 Kamenice n.l. ŽDÍREC 7:15 STARŠÍ PŘÍPRAVKA MLADŠÍ PŘÍPRAVKA Kolo Datum Čas Utkání Odjezd Kolo Datum Čas Utkání Odjezd 10 NE :30 ŽDÍREC Havl. Brod B 10 NE :00 Radostín n.o. ŽDÍREC 9:30 11 SO :30 Habry ŽDÍREC 8:15 11 NE :45 ŽDÍREC Přibyslav 12 NE :30 ŽDÍREC Lípa 12 NE :45 Štoky ŽDÍREC 9:30 13 NE :30 Ledeč n.s. ŽDÍREC 7:45 13 NE X VOLNO 14 NE :30 ŽDÍREC G. Jeníkov 14 SO :00 Světlá n.s. ŽDÍREC 8:30 15 NE :30 Staré Ransko ŽDÍREC 8:45 N NE A 4-1 B NE :30 ŽDÍREC Přibyslav N NE 6.6. A 1-4 B NE :00 Světlá n.s. ŽDÍREC 8:30 N NE vítěz B - A prohr. B - A 18 NE :30 ŽDÍREC Tis N NE vítěz A - B prohr. A - B 18

19 Sportovní okénko STARŠÍ ŽÁCI Na sobotu připravilo vedení starších žáků SK Dekory turnaj starších žáků na malém umělém hřišti. Přípravu turnaje komplikovalo počasí, ale turnaj se podařilo uspořádat. Tímto bych chtěl poděkovat všem starším žákům, kteří odklízeli sníh celé odpoledne den před turnajem a potom ještě ráno před zahájením turnaje. Bez jejich pomoci by se tento turnaj neuskutečnil. Turnaje se zúčastnila družstva SK Dekora, FC Chotěboř, FC Hlinsko (účastníci Krajského přeboru), FK Kameničky, Tatran Miřetice (účastníci 1. A třídy), TJ Velká Losenice (účastník okresního přeboru). Je jen škoda, že při tak kvalitně obsazeném mládežnickém turnaji nepřišlo více místních rodičů a fanoušků povzbudit mladé fotbalisty. Pohár a ceny za 1. místo v turnaji získala po vyrovnaných zápasech domácí SK Dekora. Trenéři jednotlivých družstev zvolili nejlepší hráče svých týmů a také celého turnaje, kteří obdrželi pěkné poháry a ceny. Nejlepší hráč turnaje: Pavel Pátek SK Dekora (5 nominací) Nejlepší brankář turnaje: Michal Kincl FC Hlinsko (3 nominace) Nejlepší střelec turnaje: František Müller FK Kameničky 7 branek Pavel Pátek SK Dekora, David Pulpán FC Hlinsko, Marek Brom ŽSK Třemošnice 5 branek Výsledky SK Dekory: SK Dekora FC Hlinsko 2:1 branky: Dvořák D., Fousek R. SK Dekora TJ Velká Losenice 4:0 branky: Pátek P. 3x, Malínský L. 1x SK Dekora ŽSK Třemošnice 2:1 branky: Pátek P., Malínský L. SK Dekora FK Kameničky 1:3 branka: Pátek P. SK Dekora FC Chotěboř 1:0 branka: Badura D. Konečná tabulka: SK Dekora 10:5 12 FC Hlinsko 11:2 12 SK Třemošnice 9:3 9 FK Kameničky 11:5 9 FC Chotěboř 5:8 3 TJ Velká Losenice 0:22 0 Závěrem bych chtěl poděkovat sponzorům turnaje, kteří přispěli na pěkné poháry a ceny pro účastníky turnaje. Jsou to: SK Dekora, Ždírec n.d. Truhlářství Pavel Dvořák, Ždírec n.d. KATRING PLUS s. r. o, Ždírec n.d. KaH Pneuservis, Ždírec n.d. Pivovar Rychtář, Hlinsko v Č. Cukrárna Culková Markéta, Ždírec n.d. Dne sehráli starší žáci přípravné utkání v Třemošnici, kde však nebyli kompletní. Z důvodů zranění chybělo 7 kluků. Toto utkání splnilo účel přípravy, do branky se po dlouhodobém zranění vrátil brankář Radim Fousek a potvrdil svoje kvality. Do utkání se zapojilo i několik kluků z mladších žáků, kteří ukázali, že mohou být přínosem po zúžení týmu, kdy u starších žáků ukončili po podzimní části hostování 3 hráči. ŽSK Třemošnice SK Dekora 2:3 (1:1) branky: Badura D. 2x, Dvořák D. 1x Pavel Pátek STARŠÍ PŘÍPRAVKA Turnaj Přibyslav Skupina A Skupina B SK Přibyslav A SK Přibyslav B FC Chotěboř Žďár n.s. St. Ransko Ždírec n.d. Polná Lípa Výsledky zápasů v základní skupině: SK Dekora Žďár n.s. 2:3 branky: Bříza, Veselský SK Dekora SK Přibyslav B 1:1 branky: Veselský SK Dekora Lípa 5:0 branky: Veselský 3x, Navrátil 2x 19 Pořadí ve skupině A 1. SK Přibyslav A 2. FC Chotěboř 3. Polná 4. St. Ransko Pořadí ve skupině B 1. Žďár n.s. 2. Ždírec n.d. 3. SK Přibyslav B 4. Lípa První dva celky z každé skupiny vytvořily skupinu, kde se hrálo o místo, taktéž poslední dva celky vytvořily skupinu o místo. V nových skupinách se hrálo opět každý s každým, znovu však spolu nehrály celky, které tvořily základní skupinu, protože se započítával již odehraný zápas. Skupina o místo 1. SK Přibyslav A 2. FC Chotěboř 3. Ždírec n.d. 4. Žďár n.s. Skupina o místo 1. Polná 2. St. Ransko 3. SK Přibyslav B 4. Lípa Výsledky zápasů ve skupině o místo SK Dekora Přibyslav A 2:1 branky: Navrátil, Plíhal SK Dekora FC Chotěboř 0:0 Celkové pořadí turnaje 1. Žďár n.s. 2. SK Dekora Ždírec n.d. 3. FC Chotěboř 4. SK Přibyslav A 5. Lípa 6. SK Přibyslav B 7. Polná 8. St. Ransko Střelci branek: Jiří Veselský 5x, Jan Navrátil 3x, Lukáš Bříza 1x, Dominik Plíhal 1x Sestava: Lukáš Málek, Dominik Mašík, Ondřej Pospíšil, Lukáš Bříza, Dominik Plíhal, Lukáš Dočekal, Jan Navrátil, Jiří Veselský (pokračování na str. 20)

20 Sportovní okénko (pokračování ze str. 20) Halový turnaj Slatiňany Zúčastněná mužstva: SK Spartak Slatiňany FK Pardubice 1899 FC Chotěboř Paramo Pardubice FK Kameničky FC Junior 2007 AFK Ostřešany Luže SK Dekora Ždírec n.d. Výsledky našich zápasů SK Dekora FK Pardubice :1 SK Dekora Paramo Pardubice 1:0 branka: Dočekal SK Dekora FC Junior :0 SK Dekora Luže 0:0 SK Dekora SK Spartak Slatiňany 0:0 SK Dekora AFK Ostřešany 2:0 branky: Veselský 2x SK Dekora FC Chotěboř 2:1 branky: Veselský 2x SK Dekora FK Kameničky 3:0 branky: Stejskal, Veselský, Navrátil Celkové pořadí turnaje: 1. FK Pardubice FC Chotěboř 3. SK Dekora Ždírec n.d. 4. SK Spartak Slatiňany 5. TJ Luže 6. Paramo Pardubice 7. FC Junior FK Kameničky 9. AFK Ostřešany Volejbal ženy SK Dekora TJ Žďár n.s. A 3:1 (16, -17, 18, 23), 3:0 (13, 12, 22) Sestava: Nahrávačky Váchová, Pátková, smeč Hošáková, Uchytilová, Marková, blok Najbrtová, Bažoutová, univerzál Sehnalová Soupeřky přijely v jiné sestavě. Mají oproti nám velkou výhodu větší hráčské základny a hlavně juniorky, takže je ani větší marodka nebo zranění příliš nezaskočí. První set jsme vyhrály, ale snaživé soupeřky nám ve druhém setu porážku okamžitě vrátily. Vyrovnaná hra ve třetím setu končí opět naším vítězstvím. A jako na houpačce už to s námi ve čtvrtém setu zase vypadalo špatně. Naštěstí jsme tentokrát v koncovce zabojovaly a těsným výsledkem 25:23 vyhrály set a tím i zápas. Ve druhém zápasu jsme zúročily přeci jen větší hráčské zkušenosti a soupeřkám nedaly větší šanci. Z dobrého příjmu jsme mohly rychle a úspěšně zakončovat hru. Třetí set už tak jednoznačný nebyl. Soupeřky velmi zlepšily hru, my jsme se naopak nezmohly na větší protiútok. Zbytečné chyby v koncovce tentokrát na straně soupeřek nám nakonec pomohly k výhře 25:22 v setu a 3:0 v zápasu. Naše úžasné vítězné tažení jarní částí soutěže tak pokračuje. SK Dekora TJ Spartak Pelhřimov A 3:0 (17, 13, 16), 3:2 (-19, 23, 21, -23, 9) Sestava: Nahrávačky Váchová, Pátková, smeč Hošáková, Holfeuerová, blok Najbrtová, Bažoutová, univerzál Sehnalová Byly před námi dva poslední domácí zápasy a my jsme doufaly v co nejlepší výsledek. Úvod prvního zápasu nás Střelci branek: Veselský 5x, Dočekal, Stejskal, Navrátil Sestava: Málek, Mašík, Pospíšil, Stejskal, Bříza, Plíhal, Dočekal, Navrátil, Veselský, Šedivý Jiří Veselský 20 DOROST Dorost po podzimu Výsledky zápasů: 1. kolo Měřín Ždírec n.d. 5:0 2. kolo Ždírec n.d. Bohdalov 1:2 branka: Novák 3. kolo Tis Ždírec n.d. 0:2 branka: vlastní, Novák 4. kolo Světlá n.s. Ždírec n.d. 0:2 branka: Havelka, Novák 5. kolo Ždírec n.d. Lípa 4:0 branka: Beran, Novák, Černý, Zahradník 6. kolo Brtnice Ždírec n.d. 7:1 branka: Malínský 7. kolo Ždírec n.d. Dobronín 4:1 branka: 2x Zahradník, Beran, Tlustý 8. kolo Leština Ždírec n.d. 3:1 branka: Štěpánek 9. kolo Ždírec n.d. V. Beranov 1:1 branka: Havelka 10. kolo Luka n. J. Ždírec n.d. 2:3 branka: Havelka, Beran, Novák 11. kolo Ždírec n.d. Ledeč n.s. 2:1 branka: 2x Pilař 12. kolo Batelov Ždírec n.d. 1:2 branka: Novák, Černý 13. kolo Ždírec n.d. Přibyslav 2:2 Tabulka: branka: Malínský, Černý Tým Záp + 0 Skóre Body (Prav) 1. Leština :15 33 (15) 2. Přibyslav :21 31 (10) 3. V. Beranov :20 29 (8) 4. Měřín :27 25 (4) 5. Ždírec n.d :25 23 (5) 6. Brtnice :28 22 (4) 7. Ledeč n.s :30 19 ( 2) 8. Batelov :34 16 ( 5) 9. Luka n. J :32 16 ( 5) 10. Světlá n.s :59 13 ( 5) 11. Lípa :40 12 ( 6) 12. Dobronín :47 12 ( 6) 13. Bohdalov :37 9 ( 12) 14. Tis :62 6 ( 12) Střelci: 6 branek Novák Tomáš; 3 branky Beran Petr, Havelka Pavel, Zahradník Josef, Černý Míla; 2 branky Malínský David, Pilař Michal; 1 branka Tlustý Jakub, Štěpánek Martin Petr Beran velice příjemně překvapil. Soupeřky nám dovolily rozehrát pěknou pestrou hru, na kterou nedokázaly reagovat. První set jsme vyhrály. Druhý set se vyvíjel opět v naší režii, dařilo se blokařkám. V jeho půli se nešťastně zranila nahrávačka Váchová a odjela s výronem v kotníku směr Brod. Vystřídala ji Pátková a muselo se hrát dál. Naštěstí nás tato příhoda nerozhodila a set jsme dovedly do vítězného konce. Ani ve třetím

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 2 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 22.11.2006. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Hubert Kolář, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl Program schůze: 1)

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 15 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 1. 7. 2015. Přítomni: Jan Martinec, Ing. Bohumír Nikl, Ing. Jiří Pavlíček, Ing. Jiří Uchytil Omluven: Ing. Jan Matějka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 16. 12. 2010 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 11 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 23. 2. 2012 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 4/2013. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 4/2013 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 9. prosince 2013 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 4. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2013 proběhlo

Více

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str.

2010 Zasedání ZO č.8/2010 dne 8. 11. 2010. Zasedání ZO č.9/2010 dne 20. 12. 2010. 2011 Zasedání ZO č.1/2011 dne 22. 2. 2011. str. 4-4z/2007 2007 Zasedání ZO č.4/2007 dne 13. 6. 2007 Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Bednárec č. 4/2007, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 24. 3. 2011 Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:04

Více

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany

Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Obec Staré Křečany Staré Křečany 38 407 61 Staré Křečany Ve Starých Křečanech, dne 30. ledna 2015 U S N E S E N Í ------------------------- z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Staré Křečany konaného

Více

Město Ždírec nad Doubravou

Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou Strana 1/6 Město Ždírec nad Doubravou Zápis z 2.zasedání Zastupitelstva města Ždírec nad Doubravou konaného dne 25.ledna 2007 od 17:00 hod.

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 67 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17. listopadu 2005. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Miloslav Gajdorus, Hubert Kolář, Jan Matějka Program

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu

Z pravodaj. č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N. Volby do Evropského parlamentu Z pravodaj č. 5/ 2009 R A D Ě T I C E K V Ě T E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Volby do Evropského parlamentu Ve dnech 5.až 7. června se v zemích Evropské

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení ze 13. zasedání Městské rady v Kojetíně, konaného dne 29. června 1999 ve 13.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz

Z pravodaj. * ZO schválilo dohodu o vzájemné spolupráci při zabezpečování. * ZO schválilo licenční smlouvy na rok 2009 s OSA (Ochranný svaz Z pravodaj č. 3/ 2009 R A D Ě T I C E B Ř E Z E N I n f o r m a č n í o b č a s n í k O b e c n í h o ú ř a d u R a d ě t i c e Z jednání zastupitelstva obce ze dne 17. 3. 2009 Na jednání zastupitelstva

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1

Zápis č. 4/2011. pro: 12 proti: 0 zdrželo se: 0. pro: 11 proti: 0 zdrželo se: 1 Zápis č. 4/2011 z veřejného zasedání zastupitelstva obce České Meziříčí konaného dne 30. června 2011 1. Úvodní slovo starosty. Seznámení s programem. Přítomno 13 zastupitelů presenční listina příloha č.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 3-2008 z 3. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 27.3. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014.

Z Á P I S. ad 2) PROGRAM. Doplnění programu: 9. Žádost MC Jablíčka z Nepomyšle o finanční podporu na akci Vítání ptačího zpěvu dne 2.5.2014. Z Á P I S ze 41. veřejného zasedání zastupitelstva městyse (ZM) Nepomyšl, konaného dne 25.4.2014 od 19.00 hodin do 20.14 hodin v zasedací místnosti úřadu městyse Přítomni: Josef Lněníček, Vilém Dorn, Mgr.

Více

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 6/2014. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 6/2014 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 16. prosince 2014 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 6. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2014 proběhlo

Více

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči

Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Zápis z 39. zasedání Zastupitelstva obce Běleč, konaného ve čtvrtek 13. února 2014 od 19:30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Bělči Přítomni: Stanislav Šmejkal, Jaroslav Čech, Marcel Fiala, Pavel

Více

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 2/2015. Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 2/2015 Z 2. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 17. března 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2013. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2013 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 10. září 2013 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00

Třída 1 daňové příjmy: 15 573. Třída 2 nedaňové příjmy 1430. Třída 3 kapitálové příjmy 4. Třída 4 přijaté dotace 174. Úhrn příjmů 17 181,00 Návrh rozpočtu Obce Dolní Branná na rok 2015 Příjmy: rozpočet Název položky v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 15 573 Třída 2 nedaňové příjmy 1430 Třída 3 kapitálové příjmy 4 Třída 4 přijaté dotace 174 Úhrn

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod.

Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. Zápis z jednání zastupitelstva obce Velenice konaného dne 19. 12. 2014 od 18.00 do 18:51 hod. 1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu + informace, co se událo v obci od minulého zasedání. 2. Projednání

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sulkovec ze dne 5.12.2014 Začátek jednání: Konec jednání: Místo jednání: 18:00 hod 20:35 hod zasedací místnost Obecního úřadu v Sulkovci Přítomní členové zastupitelstva:

Více

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 OBEC SUCHODOL Obecně závazná vyhláška obce Suchodol č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu a nakládáním se stanoveným odpadem

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

Příjmy: rozpočet v tis. Kč

Příjmy: rozpočet v tis. Kč Rozpočet Obce Dolní Branná na rok 2012 V odvětvovém třídění Příjmy: Název rozpočet v tis. Kč Třída 1 daňové příjmy: 13 565 2310 Příjmy z poskytování služeb (pitná voda) 720 3119 přijaté nekapitálové přísp.

Více

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod.

Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Zápis z 31. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 15. listopadu 2012 v 18,00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel, Havelka, Vladimír Vališ, Jiří Beran, Josef Adámek, Marie Machová, Josef

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.svoboda, p. Pelikán Z á p i s č. 1 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 28.února 2011 od 18.00 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda, p. Novák,

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013

ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 ZÁPIS Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LIPNICE NAD SÁZAVOU č. 1/2013 konaného dne 10. ledna 2013 od 17.00 hodin na Obecním úřadě v Lipnici nad Sázavou Přítomni: DiS. Luboš Berger, Ing. Leoš Bláha,

Více

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis 10. zasedání zastupitelstva obce Jaroměřice konaného dne 10. 6. 2015 v 17 hodin v zasedací síni Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Antošovský Vítězslav Glocová Iveta Kosík Stanislav Kosinová

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 DIČ CZ00292141 9. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 18. 03. 2015 od 18. hod v zasedací místnosti OÚ Přítomni:

Více

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013

NÁVRH ROZPOČTU MESTVSE STAŘEČ NA ROK 2013 Návrh rozpočtu 2013 OdPa Pol. Příjem 1111 daň z příjmů ze závislé činnosti 1112 daň z příjmů fyzických osob 7900 1113 daň z příjmů FO vybíraná srážkou 327 00 1121 daň z příjmů právnických osob 302350 1211

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 30.4.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Zahájení zasedání zastupitelstva Bod č.1 - Určení ověřovatelů zápisu Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n.bl. č.3/2013 ze dne 24.4.2013 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost úřadu městyse Strunkovice n.bl., 24.4.2013 v 19:30 hodin Přítomni: Omluveni: Ing.K.Matějka,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 1 č.j. 3/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 16.4.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 16.4.2014 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 16.4.2014 18:20

Více

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004,

Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, Obecně závazná vyhláška města Heřmanův Městec č. 3/2004, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města, včetně systému

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod.

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 19. prosince 2014 v 17.00 hod. Přítomni: Korek Vladimír, Havelka Pavel, Illek František, Vališ Vladimír (příchod v 17.10 hod.), David

Více

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob.

Čl. 3 Shromažďování tříděného odpadu. 1) Tříděný odpad je shromažďován do zvláštních sběrných nádob. OBEC ROSICE Obecně závazná vyhláška obce Rosice č. 1/2014 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově

Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis a usnesení z veřejného zasedání z 19.12. 2014 Čížkov konaného dne 19.12. 2014 v Čížkově Zápis Přítomní členové zastupitelstva: Ing. Tomášek, Chott, Ing Jára, MgA. Skala, Třeštík, Nová, Černý J.,

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje Návrh rozpočtu na rok 2014 -výdaje v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních a zvláště nebezpečných organismů užitkových rostlin,

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014)

USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) MĚSTO ČESKÁ LÍPA USNESENÍ z 44. jednání Rady města Česká Lípa, které se konalo dne 15. 10. 2014 (č. usnesení 1172/A/2014-1185/2014) Poznámka: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán.

Zapisovatelka: p. Šrámková Ověřovatelé zápisu: p.halák,p. Pelikán. Z á p i s č. 3 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 10. července 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D.,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne. 18.4.2012 v kulturním domě ve Vlastibořicích. OBEC VLASTIBOŘICE Vlastibořice 23, 463 44 Sychrov info@vlastiborice.cz www.vlastiborice.cz Tel.:485 146 025 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Vlastibořice, konaného dne 18.4.2012 v kulturním domě ve

Více

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5

Zapsal: Mgr. Jiří Novák Ověřili: 5 Z Á P I S z XI. zasedání zastupitelstva obce v Březníku Datum: 25. 4. 2008 Hodina: 19.00 Místo: Obecní úřad Březník zasedací místnost Přítomni: Ing. J. Mojžíš, Mgr. Jiří Novák, J. Franěk, A. Fröhlich odešel

Více

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 Město Bělá nad Radbuzou ROZPOČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU NA ROK 2015 OD/PA/POL PŘÍJMY Kč Daňové příjmy 25 790 000 1111 Daň z příjmu FO ze závislé činnosti 4 700 000 1112 Daň z příjmu FO ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce

Příloha k usnesení. z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce 5/02/2015- RO U Příloha k usnesení z 5. zasedání rady obce konané dne 9. 2. 2015 v 17. hodin v kanceláři starosty obce Přítomni: Bc. Pavel Mana, Ing. Martin Solanský, Ing. Petr Bohušík, pan Petr Vojkůvka,

Více

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008

Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína. č. 1/2008 Obecně závazná vyhláška obce Životice u Nového Jičína č. 1/2008 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý

Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011. Marta Vencovská, Petr Holý Projekt MA-G 21 TŘEŠŤ - 22.11. 2011 Marta Vencovská, Petr Holý MA21 = LA21 Místní Agenda 21 = Lokale Agenda 21 Místní Agenda 21 - Gemeinde 21 Kraj Vysočina Dolní Rakousko MA-G 21 Spolupráce mezi místní

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 4/2003 O NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM A SE STAVEBNÍM ODPADEM Obecní zastupitelstvo obce Mirošovice se usneslo podle 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 367/1990 Sb. o obcích

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 56. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. ledna 2002 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty na MěÚ Kojetín, Masarykovo nám. 20. 3. Kontrola

Více