Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Aktuální informace. o GE Capital Bank, a.s."

Transkript

1 Aktuální informace o GE Capital Bank, a.s. k Zpracováno na základě opatření ČNB č.1 ze dne V Praze dne 15. května 2003 Obsah: 1. Základní údaje o bance 2 2. Přehled o činnostech banky 3 3. Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým vlastníkem 5 4. Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým vlastníkem 6 5. Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a dalšími vedoucími zaměstnanci banky 7 PŘÍLOHY Č.1 Organizační schema 9 Č.2 Informace o členech vedení banky 10 Č.3 Finanční výsledky podle českých účetních standardů 11 1/14

2 1. Základní údaje o bance obchodní jméno: GE Capital Bank, a. s. sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 - Michle IČO: právní forma: akciová společnost datum zápisu: 9. června 1998 datum poslední změny: základní kapitál: 510, ,- Kč splaceno: 100 % Druh, forma, podoba emitovaných akcií s uvedením jmenovité hodnoty: 510 ks kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1, ,- Kč Údaje o nabytí vlastních akcií a zatímních listů a jiných cenných papírů s nimiž je spojeno právo na jejich výměnu za akcie: GE Capital Bank, a.s. nevlastní žádné vlastní akcie ani podobné cenné papíry Údaje o zvýšení základního kapitálu: navýšení základního kapitálu o 10, ,- Kč. Údaje o akcionářích banky s kvalifikovanou účastí GE Capital International Holdings Corporation Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware Spojené státy americké 98 % podíl na hlasovacích právech 98 % přímý podíl na základním kapitálu banky Předmět podnikání: zakládání dceřiných společností se sídly mimo Spojené státy americké, výkon práv souvisejících s existencí příslušných majetkových účastí a poskytování peněžních prostředků těmto společnostem ve formě úvěrů nebo jinak Organizační schéma: Organizační schéma banky platné k je uvedeno v příloze č.1. Počet zaměstnanců přepočtený (k ): Centrála obchodní místa celkem 950 zaměstnanců 914 zaměstnanců zaměstnanců Počet obchodních míst banky včetně kiosků (k ) 188 2/14

3 1.3. Osoby tvořící konsolidační celek jsou zároveň osobami, které banka ovládá obchodní firma právní forma sídlo Banka neovládá žádnou osobu se kterou tvoří konsolidační celek. 2. Přehled o činnostech banky 2.1. Přehled činností vyplývajících z licence 1. přijímání vkladů od veřejnosti 2. poskytování úvěrů 3. investování do cenných papírů na vlastní účet 4. finanční pronájem (finanční leasing) 5. platební styk a zúčtování 6. vydávání platebních prostředků, např. platebních karet, cestovních šeků 7. poskytování záruk 8. otevírání akreditivů 9. obstarávání inkasa 10. obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta: s devizovými hodnotami (na vlastní účet bez omezení, na účet klienta s výjimkou zahraničních cenných papírů a devizových derivátů) v oblasti termínovaných obchodů (futures) a opcí (options) včetně kurzových a úrokových obchodů (na vlastní účet - s výjimkou koupě nebo prodeje derivátů na vlastní účet pro jiného) s převoditelnými cennými papíry (obchodování na vlastní účet s výjimkou koupě nebo prodeje cenného papíru pro jiného) 11. finanční makléřství 12. poskytování porad ve věcech podnikání 13. uložení a správa cenných papírů nebo jiných hodnot s výjimkou cenných papírů 14. výkon funkce depozitáře 15. směnárenskou činnost (nákup devizových prostředků) 16. poskytování bankovních informací 17. pronájem bezpečnostních schránek 18. poskytování hypotéčních úvěrů a vydávání hypotéčních zástavních listů 3/14

4 2.2. Přehled základních činností a služeb, které banka skutečně vykonává: V korunové oblasti: 1. zřizování a vedení korunových běžných, termínovaných a spořících účtů a s tím související služby 2. šeková služba 3. vkladové knížky 4. tuzemské dokumentární akreditivy a inkasa 5. úvěrové a obchodní služby (úvěry podnikatelské, spotřební, hypotéční) 6. směnečné služby 7. bankovní záruky 8. odkup pohledávek V devizové oblasti: 1. zřizování a vedení devizových běžných a termínovaných účtů 2. směnárenské služby 3. zahraniční dokumentární akreditivy a inkasa 4. hladké platy 5. šekové služby 6. bankovní záruky 7. směnečné služby 8. poskytování úvěrů 9. factoring, forfaiting Ostatní produkty a služby: 1. karetní služby (podle typů karet) 2. informační a poradenské služby 3. poskytování bankovních informací 4. výměna bankovek a mincí 2.3. Přehled činností, jejichž vykonávání nebo poskytování bylo příslušným orgánem omezeno, dočasně pozastaveno nebo zastaveno: žádné 4/14

5 3. Informace o vztazích s bankou ovládanými osobami a osobami, v nichž je banka většinovým společníkem obchodní firma: právní forma: sídlo: podíl na základním kapitálu: podíl na hlasovacích právech: jiný způsob ovládání: výše obchodního podílu: pořizovací cena obchodního podílu: souhrnná výše pohledávek banky: souhrnná výše závazků banky Banka není většinovým společníkem v žádné osobě a ani žádnou osobu neovládá. souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: 4. Informace o vztazích s ovládajícími osobami a osobou, která je v bance většinovým společníkem obchodní firma: právní forma: sídlo: GE Capital International Holdings Corporation Corporation Trust, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware, U.S.A. podíl na základním kapitálu: 98 % podíl na hlasovacích právech: 98 % jiný způsob ovládání: Ne výše obchodního podílu: pořizovací cena obchodního podílu: souhrnná výše pohledávek banky: souhrnná výše závazků banky souhrnná výše cenných papírů emitovaných ovládanou osobou v aktivech banky: souhrnná výše závazků banky z těchto cenných papírů: souhrnná výše záruk vydaných bankou za ovládanou osobou: souhrnná výše záruk přijatých bankou od ovládané osoby: 5/14

6 5. Informace o vztazích se členy dozorčí rady, členy představenstva a s dalšími vedoucími zaměstnanci banky Dozorčí rada banky Funkce Ve funkci od Luciano Passardi Předseda dozorčí rady Jan Švejnar Člen dozorčí rady Pavel Zídek Člen dozorčí rady volený zaměstnanci Představenstvo banky Funkce Ve funkci od Gerard Ryan Předseda představenstva Jiří Klumpar Místopředseda představenstva Sonia Slavtcheva Člen představenstva Miroslav Červenka Člen představenstva Tomáš Salomon Člen představenstva Divize Ředitel divize Funkce Ve funkci od Personální Veronika Sodomková Chief Human Resources Officer Řízení rizik Pavel Vyhnálek Chief Risk Officer Právní Jaroslava Chief Legal Counsel Ritterskamp-Naušová Drobné bankovnictví Tomáš Salomon Chief Retail Banking Officer Komerční Jan Rollo Chief Commercial Banking bankovnictví Officer Marketing Todd Esposito Chief Marketing Officer Informační Systémy Miroslav Červenka Chief Information Officer Kvalita Michal Štefek Chief Quality Officer Finanční Sonia Slavtcheva Chief Financial Officer Provozní (Operations) Neobsazeno Compliance Petr Karel Chief Compliance Officer Interní Audit Petr Sucharda Internal Audit Manager Business Development Jiří Klumpar Chief Business Development Officer Detailní informace o členech dozorčí rady, představenstva a ředitelích jednotlivých divizí včetně jejich dosavadních zkušenostní a kvalifikačních předpokladů pro výkon funkce jsou součástí přílohy č.2. Souhrnná výše úvěrů poskytnutých členům představenstva ,1 Souhrnná výše úvěrů poskytnutých vedoucím zaměstnancům ,0 Souhrnná výše úvěrů poskytnutých členům dozorčí rady 0,- Kč Souhrnná výše vydaných záruk za členy představenstva, vedoucí zaměstnance 0,- Kč Souhrnná výše vydaných záruk za členy dozorčí rady 0,- Kč 6/14

7 Ceny poskytovaných služeb jsou obsaženy v Sazebníku cen za peněžní a obchodní služby v GE Capital Bank, a.s., úrokové sazby jednotlivých produktů jsou zveřejňovány formou Úrokového lístku. Oba dokumenty jsou průběžně aktualizovány a zpřístupněny, mimo jiné, na všech obchodních místech banky. Veškeré neanonymní vklady klientů jsou pojištěny podle 11 odst. 1 a 2 zákona č.21/1992 Sb. o bankách, ve znění pozdějších předpisů. Banka nevykonává kontrolu nad žádnými právnickými osobami (podle 17a zákona č.21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů). Gerard Ryan, v.r. předseda představenstva Přílohy: 1. Organizační schéma 2. Informace o členech vedení banky 3. Finanční údaje podle českých účetních standardů 7/14

8 Příloha č 1: Organizační schéma P Ř Í L O H Y Supervisory Board J. Švejnar L. Passardi P. Zídek Board of Directors G. Ryan J. Klumpar M. Červenka S.Slavtcheva T. Salomon Chief Executive Officer G.Ryan Retail Banking Division Chief Retail Banking Officer T. Salomon Risk Division Chief Risk Officer P. Vyhnálek Finance Division Chief Financial Officer S. Slavtcheva Commercial Banking Division Chief Commercial Banking Officer J. Rollo Legal Division Chief Legal Counsel J. Ritterskamp-Naušová Operations Division Chief Operating Officer Internal Audit Department P. Sucharda Internal Audit Manager Compliance Division Chief Compliance Officer P. Karel Human Resources Division Chief Human Resources Officer V. Sodomková Quality Division Chief Quality Officer M. Štefek Marketing Division Chief Marketing Officer T. Esposito Information Technologies Division Chief Information Officer M. Červenka Business Development Division Chief Business Development Officer J. Klumpar 8/14

9 Příloha č 2: Informace o členech vedení banky Gerard Ryan vystudoval univerzitu v Irsku, kde po absolutoriu nastoupil u irské konzultantské firmy. Prošel několika mezinárodními společnostmi v Irsku a Velké Británii, kde zastával různé funkce převážně orientované na finance. Od roku 1992 pracoval ve společnosti Woodchester Credit Lyonnais Plc, která byla v roce 1998 koupena společností GE. V rámci skupiny GE pracoval jako finanční ředitel a Business Development manažer. Do GE Capital Bank nastoupil v roce 2002 jako generální ředitel a předseda představenstva. Jiří Klumpar vystudoval ČVUT v Praze. V roce 1991 nastoupil do České národní banky, kde zastával různé pozice, až byl v roce 1996 pověřen ČNB vést nucenou správu Agrobanky. Od roku 1998 působí v GE Capital Bank jako ředitel oddělení Compliance a zároveň člen představenstva. Od roku 2002 je zodpovědný za Business Development divizi. Sonia Slavtcheva vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Sofii. Od roku 1991 působila v České republice v různých mezinárodních společnostech. Do GE Capital Bank nastoupila v roce 1998 po akvizici Agrobanky jako Finanční Kontrolor. V roce 2001 působila v GE Capital Bank v Německu, poté se vrátila zpět do České republiky a přijala pozici Finančního ředitele pro GE Capital Bank. Od roku 2002 je také členem představenstva banky. Tomáš Salomon vystudoval Univerzitu Komenského v Košicích. Od roku 1994 působil v Pepsico. Po akvizici Multiservisu společností GE nastoupil jako obchodní ředitel, později zastával funkci generalního ředitele GE Capital Multiservis. Od roku 2000 je ředitelem retailového bankovnictví GE Capital Bank a od roku 2001 také členem představenstva banky. Miroslav Červenka po ukončeni studia leteckého inženýrství nastoupil do LET Kunovice. Od roku 1991 působil ve společnosti Andersen Consulting jako projektový manažer. Po akvizici Agrobanky nastoupil v roce 1998 jako Projektový manažer oddělení Informačních technologií. Od roku 2002 působí jako ředitel oddělení Informačních technologií a zároveň je členem představenstva banky. Veronika Sodomková vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po absolvování pracovala v různých mezinárodních společnostech. Od roku 1996 působila ve společnosti Philip Morris Česká Republika. Po akvizici Agrobanky nastoupila jako manažerka oddělení lidských zdrojů. V roce 2000 působila v GE Capital Woodchester v Irsku. Od roku 2001 je členem nejvyššího vedení banky a zastává pozici personální ředitelky GE Capital Bank. Pavel Vyhnálek vystudoval Mendelovu univerzitu v Brně. Od roku 1992 pracoval v Československé obchodní bance. Zde působil nejdříve jako úvěrový pracovník zodpovědný za velké korporátní společnosti. Ve své poslední pozici v ČSOB byl zodpovědný za řízení rizik v oblasti retailových úvěrů a hypotečních úvěrů v celé skupině ČSOB v ČR a SR. Podílel se rovněž na získání hypoteční licence pro ČSOB v SR a následném rozjetí prodeje hypoték.. V roce 2002 nastoupil do GE Capita Bank jako ředitel risku Jaroslava Ritterskampf-Naušová vystudovala právnickou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Po absolvováni pracovala v různých mezinárodních právnických firmách. V roce 1999 přijala nabídku GE Capital a nastoupila na pozici právníka. Od roku 2002 je ředitelkou právního oddělení pro GE Capital Bank a zároveň oficiálním zástupcem akcionáře GE. 9/14

10 Jan Rollo vystudoval ČVUT v Praze. Od roku 1988 pracoval jako technický inženýr pro leteckou společnost Swiss Air. Od roku 1994 zastával různé pozice v Bank Austria a CITIBANK. Do GE Capital Bank nastoupil po akvizici v roce 1998 jako ředitel komerčního bankovnictví. Od roku 2000 je členem nejvyššího vedeni GE Capital Bank. Todd Esposito vystudoval Syrakuskou univerzitu ve Spojených Státech, kde po absolvování nastoupil do dvouletého manažerského programu ve společnosti GE Information Services ve Spojených Státech. Po ukončeni programu přijal pozici finančního analytika v GE Information Services v Rakousku. Po akvizici Multiservisu v České republice nastoupil jako Integrační manažer a později po akvizici Agrobanky jako Finanční manažer plánování a analýz. V roce 2000 se stal členem nejvyššího vedeni se zodpovědnosti za E-business pro GE Capital Bank. Od roku 2002 působí ve funkci Marketingového ředitele GE Capital Bank. Michal Štefek vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po absolvování pracoval v různých mezinárodních společnostech. Od roku 1991 působil v KPMG. V roce 1997 přijal nabídku GE Capital Multiservis na pozici Finančního kontrolora, později Manažera plánováni a analýz. Po akvizici na Slovensku působil jako Finanční integrační manažer a Business Development manažer. V roce 2002 přijal nabídku na ředitele kvality pro GE Capital Bank Petr Karel vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy a Vysokou školu ekonomickou, kde získal PhD. Od roku 1995 působil ve firmě Arsene Verny, která se zabývala konzultační činností pro českou vládu. Od roku 1999 pracoval pro GE Capital Bank jako právník. Pote působil dva roky v Societe Genérale jako regionalní manažer speciálních obchodů. V roce 2002 přijal nabídku GE na pozici ředitele oddělení Compliance. Petr Sucharda vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Po absolvování nastoupil do společnosti Ernst&Young. Od roku 1999 působil v GE Capital Bank jako interní auditor a finanční analytik. Od roku 2001 zastává pozici manažera Interního auditu pro GE Capital Bank. Luboš Berkovec vystudoval VVTS v Liptovském Mikuláši. V roce 1991 se stal generálním ředitelem IMP Leasing, kde působil až do roku 1998, kdy firma byla prodána GE Capital. Po akvizici přijal nabídku GE a stal se Integračním manažerem financí GE Capital Bank. Od roku 2001 je členem nejvyššího vedení a je zodpovědný za divizi prodeje třetích stran a zároveň je jednatelem společnosti GE Capital Holdings. Pavel Zídek vystudoval ČVUT v Praze a poté několik let pracoval u různých firem jako manažer informačních technologií. V roce 1991 nastoupil do Agrobanky, kde působil na různých pozicích v oddělení informačních technologií. Po akvizici společností GE se stal Senior IT manažerem a později i členem dozorčí rady banky. Luciano Passardi vystudoval univerzitu v Londýně. Po absolvování začal pracovat v Bank Aufina ve Švýcarsku, kde zůstal i po akvizici firmy společností GE. V Bank Austina působil až do roku 2001 ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva. V současné době zastává významné pozice ve švýcarském bankovním světě. Je prezidentem kontrolního výboru Švýcarských finančních institucí, prezidentem pracovní skupiny Švýcarské bankovní asociace, členem představenstva GE Capital Lisca v Zurichu, členem Rotary Club. V GE Capital Bank je předsedou dozorčí rady. 10/14

11 Ministerstvo financí Obchodní firma: GE Capital Bank, a. s. České republiky sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 schváleno č.j. 282/73 391/2001 identifikační číslo: ze dne 7. prosince 2001 předmět podnikání: Finanční činnost - bankovnictví ROZVAHA k okamžik sestavení účetní závěrky: kód banky: Q tis. Kč Čistá částka Čistá částka AKTIVA 1 Pokladní hotovost, vklady u centrálních bank Státní bezkupónové dluhopisy a ostatní cenné papíry přijímané centrální bankou k refinancování Pohledávky za bankami, za družstevními záložnami Pohledávky za klienty, členy družstevních záložen Dluhové cenné papíry Akcie, podílové listy a ostatní podíly Účasti s podstatým vlivem Účasti s rozhodujícím vlivem Nehmotný majetek Hmotý majetek Ostatní aktiva Pohledávky za akcionáři a společníky Náklady a příjmy příštích období Aktiva celkem tis. Kč Poznámka 1Q PASIVA 1 Závazky vůči bankám, družstevním záložnám Závazky vůči klientům, členům družstevních záložen Závazky z dluhových cenných papírů Ostatní pasiva Výnosy a výdaje příštích období Rezervy Podřízené závazky Základní kapitál Vlastní akcie 0 10 Emisní užil Rezervní fondy a ostatní fondy ze zisku Rezervní fond na nové ocenění Kapitálové fondy Oceňovací rozdíly Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období Zisk nebo ztráta za účetní období Pasiva celkem Příloha uvedená na stranách 1 až 37 tvoří součást této účetní závěrky. 11/14

12 Ministerstvo financí Obchodní firma: GE Capital Bank, a. s. České republiky sídlo: Vyskočilova 1422/1a, Praha 4 schváleno č.j. 282/73 391/2001 identifikační číslo: ze dne 7. prosince 2001 předmět podnikání: Finanční činnost - bankovnictví okamžik sestavení účetní závěrky: kód banky: 0600 VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY k tis. Kč Poznámka 1Q Výnosy z úroků a podobné výnosy Náklady na úroky a podobné náklady 5 (71 424) ( ) v tom: náklady na úroky z dluhových cenných papírů Čistý výnos z úroků Výnosy z akcií a podílů Výnosy z poplatků a provizí Náklady na poplatky a provize 6 (90 273) ( ) 6 Čistý zisk nebo ztráta z finančních operací Ostatní provozní výnosy Ostatní provozní náklady 8 ( ) ( ) 9 Správní náklady 9 ( ) ( ) 10 Použití rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku Odpisy, tvorba rezerv a opravných položek k hmotnému a nehmotnému majetku (96 470) ( ) 12 Použití opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám, výnosy z postoupení pohledávek a výnosy z dříve odepsaných pohledávek Odpisy, tvorba opravných položek a rezerv k pohledávkám a zárukám 26 ( ) ( ) 14 Použití opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Tvorba opravných položek k účastem s rozhodujícím a podstatným vlivem Použití ostatních rezerv Tvorba ostatních rezerv Použití ostatních opravných položek Tvorba ostatních opravných položek 0 ( ) 20 Zisk nebo ztráta za účetní období z běžné činnosti před zdaněním Mimořádné výnosy Mimořádné náklady 10 (188) 23 Zisk nebo ztráta za účetní období z mimořádné činnosti před zdaněním Daň z příjmů Podíl na ziscích (ztrátách) dceřinných a přidružených společností Zisk nebo ztráta za účetní období po zdanění Příloha uvedená na stranách 1 až 37 tvoří součást této účetní závěrky. 12/14

13 Členění pohledávek dle kategorií a opravné položky Kategorie Stav k Stav k standardní sledované nestandardní pochybné ztrátové Celkem výše OP Pohledávky netto z toho : Pohledávky za bankami Pohledávky za klienty Pohledávky celkem Deriváty sjednané za účelem obchodování období jistina ocenění reálná hodnota /14

14 Vybrané ukazatele Ukazatel k k Kapitálová přiměřenost % 29,56 27,92 2. Rentabilita průměrných aktiv (ROAA) % 1,66 0,95 3. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu % 11,76 6,65 4. Aktiva na 1 zaměstnance tis. Kč Správní náklady na 1 zaměstnance tis. Kč Čistý zisk na 1 zaměstnance tis. Kč Přepočtený počet zaměstnanců Ukazatel k k Vlastní kapitál tis. Kč odčitatelné položky od tier 1 a 2 tis. Kč Podřízený dluh se splatností nejméně 2 3. roky tis.kč Celková výše kapitálu tis.kč Informace o řízení rizik V průběhu I. čtvrtletí GE Capital Bank, a.s. obdržela od své centrály závaznou normu v oblasti úvěrové politiky (Lending Policies), která je postupně implementována do úvěrového procesu. V rámci projektu Basilej 2 došlo k ustanovení projektového manažera za GE Capital Bank a rozšíření útvaru řízení úvěrových rizik o oddělení zabývajícími se operačními riziky. Pro II. a III. čtvrtletí se počítá s vznikem projektových týmů pro řízení operačních rizik a budování vnitřního ratingu v rámci IRB v oblasti úvěrových rizik. Za účelem zdokonalení cenotvorby a adekvátní tvorby rezerv byl v I. čtvrtletí vyvinut nový rezervní model pro výpočet adekvátnosti rezerv pro portfolio malých a středních firem. 14/14

Údaje o ebance k 31. 3. 2007

Údaje o ebance k 31. 3. 2007 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 2 Údaje o ebance k 31. 3. 2007 (zveřejněno dne: 10. 4. 2007) Obchodní jméno: ebanka, a. s. Právní forma: akciová společnost Sídlo banky: Na Příkopě 19, 117 19 Praha 1 Identifikační

Více

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů

Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013. uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Informace o Air Bank a.s. k 31. 12. 2013 uveřejňované podle požadavků zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů Zveřejněno / 30. 4. 2014 Obsah 1 Údaje o Air Bank a.s.... 3 2 Údaje o

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2013

Konsolidovaná výroční zpráva 2013 Konsolidovaná výroční zpráva 2013 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 GE Money Bank, a.s., Výroční zpráva 2013 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 3 Základní údaje o GE Money Bank, a.s. Základní

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I.

J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013. Část I. J&T BANKA, a. s. Zveřejňované informace k 31.3.2013 Část I. OBSAH OBSAH 1. INFORMACE O BANCE 3 1.1 BANKA UVEŘEJŇUJE 3 1.2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA BANKY 4 1.3 INFORMACE O VZTAZÍCH SE ČLENY DOZORČÍ RADY, ČLENY

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GE Money Bank 2 GE Money Bank Konsolidovaná výroční zpráva 2009 Úvodní slovo 1 Obsah 1 Úvodní slovo 5 Společenská odpovědnost 11 Obchodní výsledky regulovaného konsolidačního

Více

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009

INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009 INFORMACE ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 31.12.2008 zveřejněno: 10.4.2009 1. Údaje o bance 1.1. a) Obchodní firma: Česká spořitelna, a.s. Právní forma: Akciová společnost Sídlo banky:

Více

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007

INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 INFORMACE STAVEBNÍ SPOŘITELNY ČESKÉ SPOŘITELNY PODLE VYHLÁŠKY ČNB 123/2007 SB. K 30.9.2007 zveřejněno: 6.11.2007 1. Údaje o bance Obchodní firma: Stavební spořitelna České spořitelny, a. s. Právní forma:

Více

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.)

Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Informace o bance k 31. 3. 2009 (podle vyhlášky č. 123/2007 Sb.) Zveřejněno dne 7. 5. 2009 Obsah: 1. Údaje o bance Základní informace Organizační struktura Údaje o členech dozorčí rady, členech představenstva

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I N FO RM AČ N Í POVINNOST (ke dni 31. 3. 2013) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8

Obsah. Profil ebanky 3. Základní údaje 3. Přehled činností 3. Statutární orgány 4. ebanka v číslech 7. ebanka v I. pololetí 2006 8 06Pololetní zpráva Obsah Profil ebanky 3 Základní údaje 3 Přehled činností 3 Statutární orgány 4 v číslech 7 v I. pololetí 2006 8 Výhled do dalšího období 9 Výkaz zisku a ztráty pro období končící 30.

Více

Zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění ke zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění nedošlo. Raiffeisenbank a.s.

Zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění ke zvýšení základního kapitálu od posledního uveřejnění nedošlo. Raiffeisenbank a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Údaje o spořitelně a výsledcích hospodaření k 30.6.2003 1. Informace o bance 1.1. Základní údaje o bance Obchodní firma Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Právní forma

Více

Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb.

Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb. Fio banka, a.s. povinně uveřejňované informace dle 11a) zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve smyslu vyhlášky č. 123/2007 Sb., příloha 24 (stav k 30.9.2013) Fio banka, a.s. www.fio.cz Obsah: 1. Informace

Více

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.

HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003. Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. HYPO stavební spořitelna a. s. STAV K 31. 03. 2003 Informace o bance ke zveřejnění dle zák. č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů. 1. INFORMACE O BANCE HYPO stavební spořitelna a. s.

Více

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201

Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Informace o Sberbank CZ, a.s. k 30. červnu 201 Obsah: 1. Základní údaje o bance... 3 2. Informace o činnostech banky... 4 3. Informace o vztazích se členy dozorčí rady a členy představenstva... 6 4. Informace

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění

Více

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009

1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA. Hasskova 22, 674 01 Třebíč. Výroční zpráva. Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 2008 1.TZ, DRUŽSTEVNÍ ZÁLOŽNA Hasskova 22, 674 01 Třebíč Výroční zpráva Datum uveřejnění: 30. dubna 2009 Obsah Ú V O D 3 O nás 3 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Z Á K L A D N Í Ú D A J E 4 Předmět

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 30. září 2014

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 30. září 2014 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 30. září 2014 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění pozdějších

Více

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011. dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny k 31. 12. 2011 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. 2 OBSAH 1) ÚDAJE O SLAVIA POJIŠŤOVNA A.S.... 3 2) ÚDAJE O SLOŽENÍ AKCIONÁŘŮ... 11 a) Právnické osoby s kvalifikovanou

Více

Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb.

Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Zveřejňované údaje k 30.9.2014 dle vyhlášky č. 434/2009 Sb. Obsah Obsah... 1 1. Základní údaje o pojišťovně... 2 2. Orgány pojišťovny... 3 2.1. Členové představenstva 3 2.2. Členové dozorčí rady 5 3. Údaje

Více

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007

Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 30.9.2007 Informace o Podnikatelské družstevní záložně k 3.9.27 uveřejňované dle 7b zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zpracované dle vyhlášky č. 123/27 Sb.,

Více

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den)

Stav ke dni: 30. září 2014 (rozhodný den) Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 Zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, v souladu s ustanovením 29 až 33 Vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení Zákona

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. GAUDEA a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 GAUDEA a.s. OBSAH - Obecné údaje - Struktura statutárních orgánů - Zpráva představenstva o Informace o minulém vývoji o Informace o vývoji v uplynulém účetním období o Informace o předpokládaném

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna

Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Výroční zpráva za rok 2004 Fio, družstevní záložna Úvod Vážené členky, vážení členové, uplynulý rok přinesl do sektoru družstevních záložen mnoho podstatných změn, a to zejména díky novele zák. č. 87/1995

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření družstevní záložny za rok 2006 Družstevní záložna PSD Senovážné nám. 24, Praha 1 IČO 64946835 Úvod Rok 2006 přinesl naší záložně další rozvoj v poskytování peněžních

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně

Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně evropska.cz Evropská Cestovní Pojišťovna, a.s. Informace podle vyhl. ČNB č. 434/2009 Sb. Informace o Evropské Cestovní Pojišťovně, a.s. k 30. 6. 2010 uveřejňované

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více