Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Česká spořitelna Partner pro inovace. Program TOP Inovace"

Transkript

1 Česká spořitelna Partner pro inovace Program TOP Inovace

2 Obsah Česká spořitelna Současná pozice na trhu Skupina Erste Inovace v České spořitelně Koncept Inovačního Centra Program TOP INOVACE Case Study 2

3 Česká spořitelna dnes V současnosti je Česká spořitelna klientsky orientovaná, moderní a konkurenceschopná banka evropské kvality Česká spořitelna nabízí kompletní škálu bankovních produktů a služeb určených pro Fyzické osoby Malé a střední podniky Města a obce Velké podniky Největší banka na českém trhu podle počtu klientů více než pět milionů klientů Vedoucí pozice na trhu v mnoha oblastech bankovnictví: Spotřebitelské úvěry Platební karty Síť bankomatů Objem poskytnutých hypotečních úvěrů Správa prostředků klientů 3

4 Česká spořitelna Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS (v mil. Kč) 2010* 2011 YTY Change Rozvaha Aktiva celkem ,2% Pohledávky za klienty ,1% Závazky ke klientům ,2% 654 poboček 5,2 mil. klientů Výkaz zisků a ztrát Provozní zisk ,1% Čistý zisk ,2% Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE 18,2% 18,2% Čistá úroková marže 3,9% 3,9% Poměr nákladů k výnosům 41,1% 41,8% pracovníků bankomatů * údaje reklasifikovány z důvodu srovnatelnosti Rating ČS Ratingová společnost Dlouhodobý Krátkodobý Výhled Fitch A F1 stabilní Moody's A1 Prime-1 v režimu sledování Standard & Poor's A A1 negativní Všeobecná prezentace Březen

5 Erste Group Vedoucí retailová banka ve východní části Evropské unie Česká republika Klientů: 5,2 mil. Úvěry retail: 24,3% Vklady retail: 28,2% Pobočky: 654 Slovensko Klientů: 2,4 mil. Úvěry retail: 26,4% Vklady retail: 25,8% Pobočky: 292 Maďarsko Erste Group Vedoucí retailová banka s 17,0 mil. klientů Jedna z vedoucích korporátních bank Erste Group je vedoucí emitent středoevropských dluhopisů Klientů: 0,9 mil. Rakousko Klientů: 3,2 mil. Úvěry retail: 19,3% Úvěry retail: 14,6% Vklady retail: 7,9% Pobočky: 184 Vklady retail: 18,9% Pobočky: Chorvatsko Rumunsko Ukrajina Klientů: 0,2 mil. Úvěry retail: 1,4% Klientů: 1,0 mil. Klientů: 3,7 mil. Vklady retail: 0,3% Úvěry retail: 13,9% Vklady retail: 13,0% Pobočky: 146 Členské nebo kandidátské země EU Srbsko Klientů: 0,3 mil. Úvěry retail: 3,3% Vklady retail: 2,5% Úvěry retail: 18,2% Vklady retail: 22,6% Pobočky: 667 Pobočky: 131 Není členská ani kandidátská země EU Pobočky: 66 Nepřímá přítomnost Všeobecná prezentace Březen

6 Erste Group Hlavní ukazatele Konsolidované dle IFRS (v mil. EUR) 2010* 2011 YTY Change Rozvaha Aktiva celkem ,1% Pohledávky za klienty ,8% Závazky ke klientům ,6% Výkaz zisků a ztrát Čistý zisk na 17,0 mil. klientů poboček pracovníků Základní poměrové ukazatele Návratnost kapitálu - ROE 7,0% 2,3% Čistá úroková marže 3,1% 3,0% Akcionářská struktura ( ) Poměr nákladů k výnosům 50,2% 51,5% *přepočteno z důvodu srovnatelnosti Privátní investoři 5,2% Spořitelny 4,1% Zaměstnanci 2,1% 24.8% EB ratings Ratingová společnost Dlouhodobý Krátkodobý Výhled Fitch A F1 stabilní Moody's A1 Prime-1 v režimu sledování Standard & Poor's A A-1 negativní Institucionální investoři 54,1% Criteria Caixa 9,7% Všeobecná prezentace Březen

7 Obsah Česká spořitelna Současná pozice na trhu Skupina Erste Inovace v České spořitelně Koncept Inovačního Centra Program TOP INOVACE Case Study 7

8 Proč inovace v České spořitelně? - Inovace jsou jednou ze stěžejních oblastí strategie konkurenceschopnosti ČR - Vysoká míra podpory národních i EU zdrojů této oblasti a to i v dalším programovacím období - Důležitost kvalitní úrovně inovací při prosazování firem na tuzemském i zahraničním trhu - Zvyšující se výdaje firem do Inovací a VaV - Podpora inovací je jednou z nosných oblastí rozvoje a strategie ČS v období

9 Co nabízíme v oblasti inovací? Česká spořitelna nabízí ucelený systém služeb v oblasti inovací pro firmy v různých stádiích životního cyklu a s rozdílnými zkušenostmi s inovacemi. Start-up Existující firma s minimální zkušeností s Inovacemi Existující firma se zkušenstmi s Inovacemi Poradenství Networking podnikatelské inkubátory a inovační centra Equity / Venture fondy IPO poradenství Dotační consulting Financování v programu TOP INOVACE Podpora vzdělávání v oblasti inovací Poradenství ČS / strukturování financování inovace Poradenství našich expertních partnerů / posuzování inovačního projektu, nastavení cílů, metodika a vyhodnocování úspěšnosti inovace atd. Výhody a služby našich partnerů Financování v programu TOP Inovace Podpora vzdělávání v oblasti inovací Podpora inovačního prostředí (transfer technologií a networking) Partnerství a odbornost specializovaného týmu bankovních poradců Výhody a služby našich partnerů 9

10 Koncept Inovačního Centra Projekt inovačního centra České spořitelny představuje program podpory rozvoje inovačního prostředí s cílem zlepšení dostupnosti a možnosti financování inovačních projektů. Jak toho dosáhneme? - Aktivní participace na vytváření inovačního prostředi - Vzdělávání, mentoring, konzultace v rámci podnikatelských inkubátorů, VTP, soutěží, prezentací - Materiální podpora zvýhodněným financováním Nápad Uvedení na trh Inovační projekt Prototyping 10

11 Koncept Inovačního Centra START-UP / NÁPAD soukromé venture fondy, stát (MPO, ČMZRB), EIB/EIF/IFC hub, IC, inkubátory, univerzity ČS PROJEKT / PROTOTYP poradci, interim management, inovační akademie, inkubátory, transfer technologií UVEDENÍ NA TRH financování ČS Grantika poradenství 11

12 Program TOP INOVACE Česká spořitelna nabízí specializovaný program TOP INOVACE Program určený firemním klientům Financování investic do dalšího rozvoje firem realizovaných formou inovací Inovace existujících produktů, služeb, procesů či technologií Program TOP INOVACE představuje investiční úvěr se zvýhodněnou úrokovou sazbou, který je uplatněna na 50% celkového úvěrového financování konkrétního inovačního projektu. Zvýhodnění je poskytnuto ze zdrojů ČS a není v rozporu s finanční podporou z veřejných zdrojů (dotace, granty apod.) Úvěry jsou částečně refinancovány ze zdrojů EIB (dodatečné úrokové zvýhodnění) 12

13 Program TOP INOVACE Pro koho je program určen: Segment: - SME firmy s obratem od CZK 30 mil. do mil. - Existující firmy, s podnikatelskou historií min. za 3 uzavřená účetní období - Firmy realizující Inovační projekt Inovační projekt - projekt zaměřený na inovaci stávajícího produktu (výrobek, služba), výrobního a technologického procesu, zařízení, marketingu a prodeje, příp. jiné inovace s jasně definovaným dopadem na zlepšení finančních ukazatelů žadatele (růst tržeb, snížení nákladů, růst ziskovosti, růst podílu tržeb z inovací, a jiné) a jasně definovanými parametry aplikovaného inovačního přístupu. 13

14 Program TOP INOVACE Úrokové sazby Výše úrokového zvýhodnění: individuálně v návaznosti na kvalitu Inovačního projektu, hodnotící kritéria inovace a finanční analýzu klienta - Minimální úrokové zvýhodnění ve výši 1,00% p.a. - Maximální úrokové zvýhodnění ve výši 2,00% p.a. Úrokové zvýhodnění se váže pouze na podporovanou část úvěru, tzn. na 50% celkového investičního úvěru konkrétního Inovačního projektu. Doba trvání úrokového zvýhodnění: max 5 let Splatnost: max. 7 let Výše úvěru (část s úrokovým zvýhodněním): - Minimální výše: CZK 10 mil - Maximální výše: CZK 100 mil 14

15 Program TOP INOVACE Podmínky zařazení do programu TOP INOVACE Vyplnění Žádosti o zařazení do programu TOP INOVACE. Součástí této Žádosti je: Dotazník inovačního prostředí ve firmě žadatele o úvěr, který je nedílnou součástí Žádosti a musí být povinně vyplněn Přílohy listy v xls souboru (vlastnická struktura, struktura tržeb, odběratelů, dodavatelů, financování atd.) vyplnění všech informací v přílohách je povinné Žádost o zařazení do programu TOP INOVACE je dostupná na webu ČS pod odkazem Klient vyplňuje Žádost online. Po úplném vyplnění bude Žádost automaticky zaslána na mail: 15

16 Další služby a produkty doplňující program TOP INOVACE - Provozní financování - Krátkodobý úvěr k překlenutí příjmu dotací - Použití dotace jako jednorazové splátky úvěru zcela bez sankcí - Možnost profinancovani DPH projektu - Refinancovaní již dokončených projektů - Možnost garance úvěru ze strany IFC (projekty v oblasti OZE) - Komplexní zabezpečení celého procesu získání a čerpaní dotací na inovační projekt prostřednictvím dceřiné společnosti GRANTIKA, a.s. za zvýhodněných podmínek - Výhradni nabídka České spořitelny zajistit cenu elektrické energie proti jejímu negativnímu vývoji (nabízí pouze ČS) - Zajištění (fixace) měnového kurzu a úrokových sazeb - Nadstandardní nabídka produktů financovaní obchodů (bankovní záruky, akreditivy, odkup pohledávek, exportní financovaní, apod.) - Cash management vč. individuálnich podmínek zahraničního platebního styku 16

17 Case Study A Nový biologický fungicidní přípravek na ochranu potravinářských plodin (brambory, řepa), rozpočet 67Mio B Zcela nový business model v ČR v segmentu doručování zásilek, alternativa ke stávajícím standardním způsobům doručení, rozpočet 60Mio C Alternativní, inovovaná technologie výroby monokrystalů drahých kamenů včetně vstupní suroviny pro jejich výrobu, rozpočet Mio (etapové čerpání) D Nová technologie výroby povrchové úpravy hliníku, přechod ze standardního eloxu na lesklý, rozpočet 75Mio 17

18 Kontakty Odděleni Specializovaného Financovaní České spořitelny tým Inovace Česká spořitelna vytvořila specializovaný tým, který pro celou sít ČS centrálně strukturuje financování inovací a buduje know-how. Kontaktní údaje: Případně vyplňte online žádost o zařazeni do programu TOP INOVACE. Odkaz naleznete na adrese: a my Vás budeme obratem kontaktovat. Specializované poradenství v síti Komerčních Center Program TOP INOVACE je součástí produktové nabídky sítě komerčních center České spořitelny. Jste-li již našim klientem, obraťte se na Vašeho osobního bankovního poradce. Pokud našim klientem ještě nejste, kontaktujte Vaše nejbližší komerční centrum. Kontaktní údaje: 18

19 Kontakty Petra Pařízková tel Kompetenční centrum pro financování inovací Ladislav Dvořák tel Specializované financování Tým TOP Programy Budějovická 13a, Praha 4 Tomáš Hanáček Václav Urbánek tel tel

20 Contacts Česká spořitelna, a. s. Olbrachtova 1929/ Praha 4 Tel: Fax: Zelená linka: Internet: SWIFT: GIBA CZ PX Reuters: SPOPsp.PR 20

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu

Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Česká spořitelna Konsolidované výsledky za rok 2013 (podle IFRS, neauditované) 28. února 2013, Praha Silný zisk založený na zdravém růstu obchodu Wolfgang Schopf Jiří Škorvaga Karel Mourek 8/2001 4/2002

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008. Československá obchodní banka, a. s. MMVIII 05 06 0708 09 10 11 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Československá obchodní banka, a. s. MMVIII IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Právní forma: Registrace: Den zápisu:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014. Československá obchodní banka, a. s. MMXIV VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 11 12 131415 16 17 Československá obchodní banka, a. s. MMXIV Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR

Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Financování sociálních podniků - externí zdroje financování dostupné v ČR Zpracováno pro Novou ekonomiku, o.p.s. v rámci projektu Tematická síť pro rozvoj sociální ekonomiky pracovní skupina Finance Zpracoval

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Československá obchodní banka, a. s. MMIX VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 06 07 0809 1011 12 Československá obchodní banka, a. s. MMIX Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní

Více

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS)

Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) Česká spořitelna, a. s. Konsolidované výsledky za 1. čtvrtletí 2015 (neauditované, IFRS) 7. května 2015 Solidní finanční výsledky v obtížném prostředí podpořené růstem obchodů Souhrnný přehled Zlepšení

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA ČESK Á REPUBLIK A. Rakousko. Bosna a Hercegovina. Chorvatsko. Maďarsko. Rumunsko. Slovensko. Slovinsko. Srbsko V ÝROČNÍ ZPR ÁVA Rakousko Bosna a Hercegovina Chorvatsko ČESK Á REPUBLIK A Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Heršpická 5 658 26 Brno Tel.: + 420 543 525 111 Fax: +420 543 525 555 VOLKSBANK

Více

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací

Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací Problémy financování malých a středních podniků, start-upů, rodinných firem a malých neziskových organizací PETR MORA Vysoká škola managementu v Trenčíne, Bratislava, Slovakia Abstrakt Sektor malého a

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. Výsledky hospodaření Volksbank CZ, a.s. OBSAH ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSTAVENSTVA 03 PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH UKAZATELŮ 04 MEZINÁRODNÍ SÍŤ 05 ORGÁNY SPOLEČNOSTI 06 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 09 RÁMCOVÉ HOSPODÁŘSKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2007 2011 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2011 2010 1 2009 1 2008 1 2007 1 Finanční

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 Důvěra spojuje V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 4 04 Rakousko ČESKÁ REPUBLIKA Bosna a Hercegovina Chorvatsko Francie Itálie Malta Maďarsko Rumunsko Slovensko Slovinsko Srbsko Petra Voglová Kouzelný

Více

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2014. Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. 12 13 Výroční zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2010 2014 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2014 2013

Více

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2004 Erste Bank 2004 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Integrace: projekty k využití synergií skupiny odstartovány Další posílení zisků: nárůst čistého zisku o 54,1

Více

Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2006. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 26.2.2007

Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2006. Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 26.2.2007 Výsledky Skupiny ČSOB za rok 2006 Neauditované konsolidované dle IFRS, Praha 26.2.2007 Obsah Výsledky 2006 ve zkratce Finanční výsledky Výsledky obchodních činností Kvalita úvěrového portfolia Ostatní

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.,

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti a stavu majetku banky a skupiny UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., za rok 2014 1 Vize, mise a firemní hodnoty Naše dlouhodobá vize je i pro

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015

Výsledky za rok / 4. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Výsledky za rok / 4. čtvrtletí Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 12. února 2015 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s.

partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. partnerství dlouhodobost odpovědnost Výroční zpráva 2012 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2008 2012 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč)

Více

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová

Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Návrh změn schvalovacího úvěrového procesu pro podnikatelskou klientelu ve společnosti Volksbank CZ, a.s. Bc. Šárka Navarová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Tato diplomová práce je zaměřena na současný

Více

Průvodce podnikatele

Průvodce podnikatele Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky motivace invence podnikání Průvodce podnikatele programy podpory z Operačního programu průmysl a podnikání Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015 SRPEN 2014 Obsah OBSAH... 2 1. PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP...

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky ohlásila dynamický růst úvěrování o 12%. Čistý zisk za první tři čtvrtletí roku 2011 dosáhl 7 041 milionů Kč Praha, 8. listopadu 2011 Skupina Komerční banky zaznamenala zrychlení

Více

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014

Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika. Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Výsledky za 1. čtvrtletí 2014 Skupina ČSOB Divize Česká republika Neauditované, konsolidované, dle EU IFRS 15. května 2014 Obsah Skupina ČSOB Klíčové údaje Finanční výsledky Obchodní výsledky ČSOB Asset

Více

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě

Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Výroční zpráva 2003 Erste Bank 2003 Přední poskytovatel finančních služeb ve střední Evropě Vedoucí postavení: více než 11 milionů klientů Expanze: získání maďarské společnosti Postabank Integrace: Erste

Více