Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace"

Transkript

1 Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace Bohemius k.s. BIUS 2 - BIUS 3

2 Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky

3 DALŠÍ OBSAH : O PRODUKTU KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT CO ZÍSKÁME A NA ČEM UŠETŘÍME PŘEDNOSTI NAŠÍ KALULAČKY I. a II. NAŠE MOŢNOSTI KALKULAČKY OBRÁZKY A POPISY ( 7x ) OSTATNÍ MODULY KALKULAČKY- obrázek VÝPIS MODULŮ MANAŢERSKÉ KALKULAČKY BIUS 3 VÝPIS MODULŮ ADMINISTRATIVNÍ KALKULAČKY BIUS 2 KONTAKTY A ODKAZY ZAKLADNÍ CENÍK BEZ SLEV Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace

4 O produktu Především jde o zrychlení a časovou úsporu při zpracování přehledů. Jedná se o formulář, rozšiřující možnosti práce v tabulce Excel. Urychluje zpracování dat při běžné administrativě, anebo při tvorbě přehledových tabulek. Především urychluje práci v tabulce a umožní pročistit jakékoliv tabulky Excel. Doplňuje práci v prostředí Excel a především rozšiřuje možnosti práce s tabulkou Excel. Uživatel především hromadně zpracuje typy dat, číselné hodnoty, řetězcové a datumové hodnoty funkcionalitami, které tabulkový tabulátor Excel nemá. (Kromě replace - najdi a nahraď.) Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace

5 Komu je produkt určen: Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace Především pro administrativní pracovníky, zpracovatele a předkladatele dat, tvorbu analýz a přehledů. Nižší a střední management, který provádí zpracování přehledových a historických tabulek. Ekonomy, finančníky, analytiky, školy, úřady, instituce a další.

6 Co získáme tímto modulem Možnost urychleně pročistit tabulku od nežádoucích dat a typů dat. Urychleně rozřadit hodnoty do intervalů anebo pořadí Mnohonásobné funkce výměny řetězců Silná funkce na ošetření a označení typů dat. Provést zaokrouhlení na násobky pro statistické výkazy, jako jsou stovky, tisíce, koruny apod. Hodnoty v tabulce převést na označení dle výsledku shody s podmínkou. Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace

7 Skupiny funkcí : Filtrování a úprava dat jiţ při importu ze souboru Moţnosti při exportu dat, barevné označení změn Zaokrouhlení hodnot pro statistické formuláře Přiřazení hodnot do pořadí a intervalů Filtrace, označení a mazání hodnot dle typů Filtrace, vyhledávání, náhrada pouze pro řetězce Zaokrouhlení hodnot na násobky a další filtry Všeobecný filtr Export nalezených hodnot Export hodnot, nesplňujících podmínku Bitové rozlišení tabulky na splněná nesplněná podmínka, případně částečně splněná podmínka Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace

8 Pokud máme nepřehlednout tabulku, urychleně tabulku pročistíme od nežádoucího typu dat, hodnot mimo interval, hodnot splňujících podmínku, nebo podmínku nesplňující. Urychleně zpracujeme veškeré řetězce dle porovnání s jinými řetězci Provedeme přizpůsobení pro všechny statistická data, zaokrouhlíme na veškeré násobky, vydělíme na jakékoliv hodnoty (tisíce), zjistíme rozdíly zaokrouhlení, nebo zbytky. Při kladení požadavků ze strany managementu umíme urychleně zpracovat hromadným způsobem data a následně být schopni podat chybějící a požadované informace. Práce s intervaly, jedna z funkcí, která zajistí zařazení veškerých dat do skupin, pořadí, intervalů. Tedy funkce, která tu ještě nebyla. Časová úspora - urychlení přehledů - kvalitnější informace

9 Zpracování již při importu dat Obrázek číslo 1

10 Import dat (obrázek č.1) Práce s nulovými hodnotami : Systém pak dovolí pracovat i s prázdnými hodnotami, nebo buňkami, obsahujícími alespoň nulu. Povolí záměnu za nulu, anebo za prázdnou hodnotu. Zrušení mezer: Jedná se o rozhodnutí, zda budou dále v exportu ošetřeny řetězce od prázdných mezer. Máme k dispozici možnost Po celém řetězci", anebo "Na začátku a na konci." Poslední volba znamená, že řetězec bude očištěn od mezer pouze na začátku, anebo na konci výrazu. Ponechání druhů hodnot: Můžeme se ihned rozhodnout, zda při importu budou připuštěny pouze číselné hodnoty, anebo pouze řetězce. Nevyhovující buňky budou dle nastavení nahrazeny za nuly, anebo prázdné řetězce. Zaokrouhlení : zde máme k dispozici dva režimy. Můžeme se rozhodnout, že velmi blízké hodnoty k nule se zaokrouhlí na hodnotu nula. Řád zaokrouhlení směrem k nule". Ihned vedle tohoto pole je číselné numerické pole, které nám sděluje řád zaokrouhlení. Zbavení se vzorců. Při zatrženém poli se odstraňují z databáze vzorce z Excelu.

11 Zpracování při exportu dat Obrázek číslo 2

12 Export dat (obrázek č.2.) Transformace řádků a sloupců První volbou je "vyměnit řádky za sloupce, což způsobí, že se řádky vymění za sloupce a naopak. Druhou možností je "připravit pro kontingenční tabulku" povolí, aby byl proveden druhý typ transferu a to, aby data byla přeházena a připravena pro kontingenční tabulku Barvení buněk - v exportovaném souboru mohou být vyznačeny veškeré změny, t.j. mezi původní hodnotou a hodnotu po importu a exportu. Možnost "Odbarvit i při kroku zpět" povoluje, aby byly nejenom vráceny původní hodnoty před poslední úpravou, ale i aby byly zrušeny veškeré barevné označení. Místo exportu Lze použít aby bylo exportováno do nového listu, nebo přímo do původního souboru dat. Při opakovaném exportu se Nový list se vytvoří vždy pod stejným jménem a současně původní nový list bude vymazán. Nadpisy - Je dost důležité určit, zda vybraný prostor disponuje nadpisy. Nadpisy se totiž nebudou samozřejmě filtrovat a je nutné je ponechat v původním Akční tlačítka (GD nebo QP) reexport - zatrhávací pole - Při exportu do Excelu při stisku tlačítka "AKCE" spustí vždy opakovaný export. Nastavení Reexportu - pole Při exportu do Excelu při stisku tlačítka "AKCE" se spustí vždy opakovaný export" - tímto polem se nastavuje, zda bude se provádět Reexport. Tedy opakovaný export ze stejných neupravených dat.

13 Zaokrouhlení na tisíce, stovky, jednotky a násobky Obrázek číslo 3

14 Zaokrouhlení na tisíce, stovky, jednotky a násobky vůbec Obrázek č. 3 Zaokrouhlení na tisíce, nebo milióny. Můžeme se rozhodnout, zda budeme zaokrouhlovat na tisíce, což je například u výsledků hospodaření, plánů a kontrol plánů, můžeme zaokrouhlovat na milióny, což je zejména u výkonů v hospodaření a můžeme ve volitelném poli zaokrouhlovat na stovky, což se hodí například pro vyměřovací základy. V tomto případě je zaokrouhlení vždy matematické. Pokud chcete zaokrouhlovat nahoru na tisícem použijte "Zaokrouhlit na násobky, způsob zaokrouhlení nahoru. Další funkčností je "Vydělit tímto číslem" : Veškerá čísla budou vydělena určitým číslem. Při hodnotě a dělitele 100 bude výsledek 122. Pokud bude zaokrouhlení na 1 des. místo. bude výsledek 122,5. Při hodnotě 122,5 a dělitelem 0,01 bude výsledek Při hodnotě 122,55 a dělitelem 0,01 bude výsledek Možnost "Zaokrouhlit na násobky" má zcela jiný způsob zaokrouhlování, (viz také zde :) - (" má předvolenou hodnotu 100. Můžeme ale dosadit jakoukoliv vlastní hodnotu, jako například číslo 50, 1, 3,14, 75, 0,1, 0,001 a podobně. Výsledkem bude vždy zaokrouhlené číslo na tento násobek. Číslo 149 při násobku 150 a matematicky bude zaokrouhleno na 150. Číslo 151 tak bude zaokrouhleno matematicky na 150 také. Způsob zokrouhlení :. Zde se tento způsob pojí pouze k volbě zaokrouhlit na násobky.při zaokrouhlování na násobky při násobku 50 a hodnotě 51 zaokrouhlíme matematicky na 50. Při zaokrouhlování nahoru bude výsledek 100. Při hodnotě 49,999 a zaokrouhlování dolů bude hodnota 0. Pouze číselné hodnoty - Tento zatrhávací box umožní, aby byly všechny ostatní hodnoty vymazány. Hodí se tak v případech, kdy máme k dispozici bloky čísel, včetně poznámek a my potřebujeme se těchto poznámek rychle a pohodlně zbavit. Akční tlačítko - "Akce zaokrouhlení" je typu QP / GD, V případě plné akce tak bude provedeno přenastavení na zaokrouhlování, bude zvolený druh akce a bude provedeno zaokrouhlení, akce bude opakována.

15 Zařazení hodnot do intervalů Obrázek číslo 4

16 Zařazení hodnot do intervalů Obrázek č. 4 Záložka Intervaly a pořadí - Slouží k rozdělení hodnot do určitých úseků. Můžeme každému číslu přiřadit jeho pořadí. Můžeme každou hodnotu zařadit do určitého intervalu. Vyjádření zařazení můžeme provést buď v pořadí intervalu, počáteční hodnotou intervalu, anebo střední hodnotou intervalu. Výpočet hodnoty intervalu lze korigovat možností zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst. Můžeme si určit počet intervalů a můžeme si určit pásmo rozložení intervalu, tedy minimum a maximum. Výpočet můžeme upřesnit tím, že vynecháme nulové hodnoty. Nečíselné výrazy můžeme vyrušit. Můžeme pracovat i s hodnotami, které jsou vně intervalu. K dispozici jsou i předvolené akce GD QR.

17 Filtrace dle typu dat Obrázek číslo 5

18 Filtrace dle typu dat (Obrázek č. 5) Záložka Typy - Slouží k tomu, abychom buď očistili tabulku rychle od nežádoucích typů dat, nebo si označili druhy dat v tabulce, anebo, abychom si provedli barevný diagram typů dat v tabulce. K práci je zde 5 typů - hodnoty číselné, řetězcové, hodnoty datum a čas, hodnota logická a hodnota ostatní a prázdná. Logické hodnoty jsou v Excelu označeny takové, které mají neúplný výsledek a je tedy označen je "PRAVDA" nebo "NEPRAVDA" Funkce jsou následující : Odstranění určitého druhu typu, nebo vybarvení určitého druhu typu ve zdroji, anebo přepsání buněk s určitým druhem typů na jakoukoliv předem danou hodnotu.

19 Filtrace a zpracování řetězců Obrázek číslo 6

20 Filtrace a zpracování řetězců Obrázek č. 6 Záložka řetězce jako velice silný nástroj pro obměnu řetězců provádí filtrování všech buněk a následně se provádí různé operace. Probírají se všechny buňky a hledají se v nich řetězce, nebo znaky. Můžeme přidávat nové řetězce, jiné řetězce mazat, vyměňovat za jiné,mazat celé buňky, to vše v závislosti na aktuálním nastavení. Především máme dva hlavní režimy, kdy operace přiložení nového řetězce se provede na základě nalezení jiného řetězce, k čemuž slouží volby hledej od určité pozice, hledej do určité pozice a prohledej celý řetězec. Druhý režim není závislý na podmínkách nalezení původního řetězce a jednoduše přidává nové řetězce na počátek, na konec, anebo na určenou pozici. Můžeme určit i počet opakování přidaných řetězců. Další funkcí je omezení délky řetězců na určitou velikost. V případě nutnosti můžeme provést operaci, kdy všechny řetězce budou stejně veliké a bude do nich v případě potřeby dosazen určitý počet nových znaků, či řetězců, aby délka u všech řetězců byla stejná. Jedná se tedy o doplnění na určitou délku řetězce. Další funkcí je funkce obsažená i editoru Excel, tedy výměnu řetězce za jiný v celém výrazu. (replace) Další funkcí je výmaz všech řetězců, které neobsahují jiný řetězec, anebo dle volby negace můžeme vymazat všechny řetězce, které právě obsahují všechny nalezené řetězce.

21 Zpracování číselných hodnot, zaokrouhlení a násobky Obrázek číslo 7

22 Zpracování číselných hodnot, zaokrouhlení a násobky Obrázek č. 7 Záložka Hodnoty číselné. Zde se pracuje výhradně s čísly. Můžeme zaokrouhlovat na jiný počet desetinných míst. Můžeme zaokrouhlovat matematicky, nahoru, anebo dolů. Můžeme zaokrouhlovat na násobky. Můžeme tyto násobky opět zaokrouhlit. Další významnou funkcí je práce se znaménky. Můžeme všechna znaménka otočit. Můžeme změnit všechny hodnoty na kladné a můžeme všechny záporné hodnoty vynulovat. Třetí funkčností je možnost exportovat výši zaokrouhlení, tedy rozdíl mezi původní nezaokrouhlenou hodnotou a současnou hodnotou po zaokrouhlení. Dále lze exportovat zbytky po dělení. tedy například, dělíme -li 4/3, pak zbytek = 1. Dělíme-li 12345,86 tisícem, zbytek je 345,86. Pro lepší usnadnění je tu možnost odstranit všechny nečíselné hodnoty. Poslední funkcí tu je zaokrouhlení velmi malých částek k nule. Výši vzdálenosti od nuly nám říká řád, který lze nastavit i zde. Řád 5 je 1/10000 = 0, Pokud je tedy hodnota 0,00001, nebude zaokrouhlena, pokud je hodnota 0, , pak bude zaokrouhlena k nule. Lze ještě si vybrat, zda všechna zaokrouhlení k nule budou zaokrouhlena na hodnotu nula, anebo na hodnotu prázdná buňka.

23 Hlavní kalkulačka Excel 2 Ekonomický modul Zpětný rozsah Excel 1 Inventarizace Formulář malé DPH Fakturace Průměry skladů Velké DPH Statistika

24 Součástí administrativní kalkulačky jsou tyto moduly a funkce Hlavní kalkulačka Malý modul DPH Velký modul DPH Excel 1 filtry Excel 2 slučování tabulek Zpětný rozsah Inventarizace dat Doplňkový modul faktura Hlavní kalkulačka velká, malá superkalkulačka, historie, paměť kalkulačky, Rozdělená kalkulačky na celé sestavy, Práce s celými sestavami a. Mezi součty a průběţné výpočty, Historie nekonečná, Historie omezená, výběr vlastních barev modulu, Zaokrouhlení matematické, dolů, nahoru, zaokrouhlení na zvolené libovolné násobky, zvětšování 5 druhů písem, volitelný vzhled kalkulačky, uloţení a otevření sestav, Práce s tiskem, Záhlaví i zápatí - Popis rozsahu zaokrouhlení, jeho velikosti a hloubky. Práce s barvami formuláře a nastavení vlastních barev. Modul malé DPH - modul má oproti jiným kalkulačkám DPH při práci silnou přednost ve funkcích jako jsou např.: velmi jednoduché výpočty s různou předvolbou zaokrouhlení, libovolné umístění údaje pro dopočet ostatních údajů, obsluha jedním prstem.. Velký modul DPH je rozšířen o spolupráci s fakturací víceřádkový výpočet DPH, libovolný výpočet základu, DPH, nebo DPH a základu celkem, přidané pole pro počet ks. Modul Inventarizace moţnost párování hodnot proti sobě, omezení dle filtru, znaků, hodnot, data, matematické operátory, moţnost párování počátku řad dokladů proti sobě, párování v rámci jednoho sloupce, dvou sloupců, párování do dvojí, párování proti jedné hodnotě, párování při více parametrech, moţnost párování proti zápornému znaménku a párování proti hodnotě, lišící se o určitou odchylku, rozklad jedné hodnoty na více plateb Modul faktura spojen s DPH, záhlavím i zápatím, převod do dokladů příjmových i výdajových. Excel 1 filtry filtrování dle hodnot, dle řetězců, data, matematických operátorů, řetězcových operátorů, intervalu hodnot, přiřazení hodnot do intervalu, přiřazení pořadí jednotlivým hodnotám, vyfiltrování a mazání podle typu hodnot, práce s nulami i prázdnými buňkami, zaokrouhlování hodnot na tisíce, stovky a jiné násobky, práce se plánem a sloupci Excel 2 slučování tabulek slučování shodných tabulek, slučování neshodných tabulek, slučování vybraných sloupců, či řádků,, rozpad tabulky na dvě jiné tabulky, slučování podle podmínek, typu a daného filtru Zpětný rozsah Výpočet zpět a zjištění rozsahu vyměřovacího základu z pojistného. Rozsah chyby při určité operaci.

25 Hlavní kalkulačka Malý modul DPH Velký modul DPH Excel 1 filtry Excel 2 slučování tabulek Statistika dat Průměrování skladů Zpětný rozsah Inventarizace dat Modul faktura Ekonomický modul Manažerský modul obsahuje i celou administrativní kalkulačku Součástí ekonomického modulu jsou tyto formuláře: Leasing, změna splátek a časové rozlišení Úvěry a hypotéky Investice, důchod, spoření a pojištění, včetně změny splátek Kontokorent a úročení vkladů na účtu Měnové operace konverze, SWAP, FORWARD a kurzový rozdíl Úvěr jednorázový Úvěr jednorázový se složeným úročením (Úrok z úroku), Výpočty efektivní úrokové míry I, II, III, Nákladová, a sazba TRSPN Procenta, procento z procenta, Rozpad dle poměrů, úměra marže a rabat Rozpisy splátek Cash Flow a zhodnocení Cash Flow z produktu Rozpočet a budoucí příjmy a výpočet schopnosti splácet Varianty výpočtů a práce s variantami Historie výběru produktů Penalizace faktur, Diskont a Eskont Odpisy, změny odpisů, odložená daň, neúplný daňový odpis Vlastní tiskové sestavy a export do Excelu

26 Kontakty telefon: mob. tel.:

27 Ceník Ekonomická kalkulačka BIUS 3 základní cena (nejvyšší cena) až dvou instalací celého manažerského produktu: Kč vč. DPH (produkt obsahuje 43 formulářů) Administrativní kalkulačka BIUS 2 Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - možnost až 5 instalací 2990 Kč vč. DPH Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - možnost až 3 instalací 1990 Kč vč. DPH Podrobnější informace o možnosti zakoupení tzv. balíčku administrativní kalkulačky za zvýhodněnou cenu naleznete na Ceny jsou platné do

Inteligentní rozpoč et

Inteligentní rozpoč et Inteligentní rozpoč et Uživatelský návod 18. 9. 2013 Verze 1.7 IR_v80_výzva_44.xlsx Stránka 1 z 56 Obsah Úvod... 4 Kompatibilita... 4 Povolení funkce MAKRA... 4 Podpora... 5 Popis funkcionalit souboru...

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

Manuál instalace a společných funkcí

Manuál instalace a společných funkcí EPOS PRO s. r. o. Smilova 333 530 02 Pardubice tel: 461 101 401 email:info@epos.cz OBIS4SQL a OBISLite Manuál instalace a společných funkcí Kompletní uživatelský manuál je k dispozici na http://www.epos.cz/obis4wiki

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

MS ACCESS 2010 relační databáze

MS ACCESS 2010 relační databáze MS ACCESS 2010 relační databáze Elektronická učebnice Zuzana Žárská Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic OBSAH 1 Základní pojmy databáze...

Více

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 Číslo verze: 2.2.4 build 5575, datum vydání: 24.06.2014 K dnešnímu dni byla vydána další verze vývojové větve 2.2. s číselným označením

Více

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3

Výpočty v tabulce. tip TEXT A ČÍSLA V BUŇKÁCH VÝPOČTY V TABULCE KAPITOLA 3 KAPITOLA 3 Výpočty v tabulce VÝPOČTY POMOCÍ VZORCŮ VLOŽENÍ ZÁKLADNÍCH SOUHRNŮ VÝPOČTY POMOCÍ FUNKCÍ PŘÍKLADY NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH FUNKCÍ KOMBINOVÁNÍ FUNKCÍ SE VZORCI SHRNUTÍ Jedním z důvodů, pro které se staly

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz

ISSN 1801-2361. Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín 01/2005 ISSN 1801-2361 Copyright 2003 2005 Jiří Číhař, Dataspectrum http:// //www.dataspectrum.cz mailto:eam@dataspectrum.cz Excel Asistent Magazín je určen k volnému šíření. Pokud

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

menší a střední společnosti

menší a střední společnosti Informační systém pro menší a střední společnosti podnikový informační systém (ERP) Profil společnosti CÍGLER SOFTWARE, a.s. CÍGLER SOFTWARE, a.s., se zabývá vývojem a implementací moderních informačních

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více