Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů. Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3. www.bohemius.cz"

Transkript

1 Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů Bohemius k.s. BIUS2 - BIUS 3

2 Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky

3 DALŠÍ OBSAH : O produktu Kdo bude s formulářem především pracovat Co získáme a na čem ušetříme Přednosti naší kalkulačky i. A II. Naše možnosti kalkulačky - obrázky a popisy ( 7x ) Ostatní moduly kalkulačky- obrázek Výpis modulů manažerské kalkulačky bius 3 Výpis modulů administrativní kalkulačky bius 2 Kontakty a odkazy Základní ceník bez slev Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

4 O produktu Pohodlný administrativní formulář pro všechny typy uživatelů. Formulář si můžeme v klidu přizpůsobit, z hlediska,velikosti písma, velikosti vstupního a výstupního pole, barevného provedení prvků a s možností zobrazení určitého pole. Formulář, který je pro každého přístupný právě pro možnost zvětšeného písma. Formulář s historií, průběžnými sestavami a tiskem. Formulář, pod který lze skrýt ostatní prvky. Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

5 Komu je produkt určen: Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů Tato kalkulačka je určena pro veškeré skupiny uživatelů: Vzhledem k možnosti si přednastavit vzhled kalkulačky, je možné, aby vybraný vzhled vyhověl každému uživateli. Každý uživatel si může zvolit svou vlastní paletu barev, kterou si sám vyplní.

6 Co získáme tímto modulem Přehledný a skutečně normálně vypadající výpočet, na rozdíl od ostatních kalkulaček. Rychlý a pohodlný formulář pro výpočet, který lze kdykoliv přednastavit pro svou potřebu Možnost sledování historie výpočtů. Uložení pásma výpočtů do souborů a úseků, s možností tisku i uložení na disk Nástroj pro přehledné zaokrouhlování nahoru, dolů, či matematicky. Rozbor zaokrouhlovací chyby Nástroj na zaokrouhlování na libovolné násobky Nástroj pro předávání sestav výpočtů mezi uživateli Nástroj, který spolupracuje s tabulkou Excel Množství funkcí, pomocí kterých je možné dále s kalkulačkou pracovat. Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

7 Skupiny funkcí : Historii výpočtů Průběžné sestavy výpočtů s možností úprav Možnost uložení a obnovy sestav výpočtů Široké možnosti zaokrouhlování, rozbor chyby zaokrouhlení Možnost exportu do Excelu Funkce s rabatem a marží Barevné nastavení Nastavení tisku, záhlaví a zápatí Odpočítávání do limitu Možnosti popisu sestav Možnosti popisu položek, vložení prázdných řádků a linek Velikost formuláře, nastavení viditelnosti forem formuláře, různá zobrazení formuláře. Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

8 Budeme umět zaokrouhlovat jakkoliv, na násobky, dolů, nahoru.. Výpočty lze kdykoliv zpětně vytisknout Můžeme výpočty, pokud budeme chtít, strukturovat do sestav Libovolně velký prostor pro kalkulačku Libovolná barva prvků kalkulačky Nekonečná historie, čili pohled výpočtů dominulosti Výpočty lze popisovat, ale především : Nabízíme přehlednou a normální kalkulačku, která se nám umí přizpůsobit. Administrativní kalkulačka skutečně pro každého, včetně manažerů

9 Základní pohled modrá verze kalkulačky Obrázek číslo 1

10 Základní pohled - modrá verze kalkulačky Kalkulačka má k dispozici následující části formuláře: Box historie, do kterého se ukládají veškeré výpočty, jak byly za sebou. Včetně popisů výpočtů. Vstupní box pro zadání výpočtů s měnitelnou velikostí a měnitelnou velikostí písma. Velké výsledkové pole. Klávesy pro zadání cifer a funkcí. Velká superkalkulačka přes celou obrazovku Menu, nástrojová lišta nástrojů, druhá nástrojová lišta nástrojů nad stavovým řádkem a vlastní stavový řádek Stromová struktura pro výběr modulů, pole nastavení, funkční tlačítka a tlačítka submenu. Středový informační řádek o vývoji výpočtů

11 Obrázek číslo 2 Otevřená klávesnice - pohledy na kalkulačku

12 Otevřená klávesnice - pohledy na kalkulačku (Obrázek č. 2) Možnosti různých pohledů na kalkulačku : Superkalkulačka (dle obr.č.1), která má 11 přednastavených způsobů zobrazení. Malá kalkulačka s dalšími pohledy na formuláře. Střídají se spolu box historie, stromová struktura, klávesnice, superkalkulačka, velké výsledkové pole. Možnosti barevného nastavení kalkulačky - možných 5 +1 předvoleb, vlastní uložení nastavení barevného provedení barev, možnost si sám určit barevné provedení barev u formuláře hlavní kalkulačky a možnost generování barev pro formulář, s případným následným uložením. Velikost písma - možnost nastavení písma historie, velkého výsledku, malého výsledku, vstupního pole, superkalkulačky.

13 Skryté funkce a nastavení - možnosti výpočtu a zobrazení Obrázek číslo 3

14 Obrázek číslo 3 Zaokrouhlení na tisíce, nebo milióny. Můžeme se rozhodnout, zda budeme zaokrouhlovat na tisíce, což je například u výsledků hospodaření, plánů a kontrol plánů, můžeme zaokrouhlovat na milióny, což je zejména u výkonů v hospodaření a můžeme ve volitelném poli zaokrouhlovat na stovky, což se hodí například pro vyměřovací základy. V tomto případě je zaokrouhlení vždy matematické. Pokud chcete zaokrouhlovat nahoru na tisícem použijte "Zaokrouhlit na násobky, způsob zaokrouhlení nahoru. Možnost "Zaokrouhlit na násobky" má zcela jiný způsob zaokrouhlování, (viz také zde :) - (" má předvolenou hodnotu 100. Můžeme ale dosadit jakoukoliv vlastní hodnotu, jako například číslo 50, 1, 3,14, 75, 0,1, 0,001 a podobně. Výsledkem bude vždy zaokrouhlené číslo na tento násobek. Číslo 149 při násobku 150 a matematicky bude zaokrouhleno na 150. Číslo 151 tak bude zaokrouhleno matematicky na 150 také. Zaokrouhlení na libovolný počet desetinných míst. Možnost změny směru zaokrouhlení nahoru, dolů, matematicky. Změna až 5 druhů písma - box historie, velkého výsledku, malého výsledku, vstupního textu, superkalkulačky. Popisy každého výsledku, průběžného výsledku, celkové sestavy Funkce Inventarizace - dopočet do inventarizace Rozbor zaokrouhlovací chyby - velikost zaokrouhlení, hloubka a poměr zaokrouhlovací chyby, řád chyby. Průběžné sestavy - možnost sledovat pouze část sestavy se svým průběžným součtem. Každá sestava může mít mnoho průběžných součtů. Celé sestavy lze měnit, ukládat o otevírat. Box historie lze spojit s průběžnou sestavou, nebo nezávislé pouze zaznamenává položky, jak šly za sebou, nebo lze box omezovat na poslední daný počet řádků. Velmi rozsáhlý Help s příklady Barevné nastavení formuláře, možnost otevření předvoleb, uložení vlastního nastavení a možnost náhodně generovat barvy. Nápověda s příklady na všechny funkce a zaokrouhlování. Opakovaný výpočet po použití tlačítka rovnítka, nebo klávesy Enter. Automatický přechod popisu jednoho řádku do popisového pole, bez nutnosti přechodových kláves. Možnost opravy posledních výpočtů s kroky zpět. Přechody do ostatních modulů a formulářů. Tiskové sestavy výpočtů, celých sestav, průběžných sestav - historie. Možnost definice záhlaví, sloupců i zápatí.

15 Obrázek číslo 4 Historie a velké výsledkové pole, - standartní pohled č. 12

16 Obrázek číslo 4 Box historie, jedna z nejproduktivnějších částí kalkulačky. Každý zápis je uložen do historie. Do boxu historie lze vkládat popisy, linky, součty a meziřádky. Každá historie může být spjatá s průběžnou sestavou. Historie pak zobrazuje pouze průběžnou sestavu. Průběžnou historií lze procházet. V rámci průběžných sestav lze provádět změny v historii. Historie má volitelně zobrazené až 4 sloupce - zápis, součet, součet celkem a popis. Historii lze vytisknout, uložit na disk a opětně otevřít. Lze měnit velikost písma historie. Historií lze procházet. Historii lze skrýt a opět zviditelnit. Historii lze nastavit jako nezávislou na jedné průběžné sestavě. Historii lze po pevně stanoveném počtu výpočtů odmazávat.

17 Klávesnice a funkce Obrázek číslo 5

18 Základní administrativní kalkulačka Jaké funkce máme k dispozici? (Obrázek č.5) Zaokrouhlení nahoru, dolů, matematické. Zaokrouhlení na násobky. Zaokrouhlení na určitý počet desetinných míst. Průběžné počítání sestavy. Každý následující výpočet je navázán na výsledek předchozí. Zrušení vazby je nový průběžný výpočet. Limit - Odpočítávání do limitu. O překročení limitu jsme informování. Do překročení limitu jsme informování o zbývající částce. Rozbor chyby ze zaokrouhlení. Výše chyby, hloubka chyby, poměr chyby. Opakovaný výpočet po opakovaném stisku rovnítka, anebo Enter. Provede se vždy zásadně opakovaně poslední operace. Počítání s procenty. Počítání s rabatem. Počítání s marží. Zápis do paměti. Vyvolání a mazání paměti. Viditelný obsah paměti. Povolené užívání závorek. Funkce, jako jsou absolutní hodnoty, převrácené hodnoty, odmocniny, mocniny. Počítání se záporným exponentem. Počítání s kladným exponentem. Výpočty s exponenty.

19 Funkce a možnosti barevného nastavení Obrázek číslo 6

20 Zpracování sestav, záhlaví a zápatí sestav Obrázek číslo 7

21 Zpracování sestav, záhlaví a zápatí sestav (Obrázek č. 7) Nastavujeme hlavičku, zápatí, způsob ohraničení, tisky průběžných sestav, rozsahy tisku, způsob tisku, velikosti sloupců. K dispozic je i náhled a výběr z průběžných sestav. Tisk celé sestavy, výběru. Nastavit můžeme vlastní tiskárnu, vzhled stránky, orientaci tisku, což jsou nastavení obecná. Naše další nastavení se týkají rozsahu celé sestavy, tisku rozsahu průběžných sestav, současné průběžné sestavy, velikosti písma tisku, šíře sloupců k tisku, vyloučení sloupců k tisku, zákaz řádků sestavy, kdy se budou tisknout pouze součty sestav. určení, zda průběžné sestavy se budou tisknout na jednotlivé stránky, nastavíme zápatí záhlaví, jejich jednotlivé řetězce a zda si přejeme jejich tisk a nakonec i logo firmy. Použití náhledu. Příkaz k vlastnímu tisku. Nastavení tisku výběru - Zde nastavujeme další parametry. Jako například velikost písma tisku, velikost šíře sloupců, způsob ohraničení při tisku,odděleni průběžných sestav odsebe, nastavení hlavičky a zápatí. Tisk průběžných součtů - Do tisku se nastaví takový tisk, že bude vytištěn souhrn průběžných sestav. Budou vytištěny pouze jejich součty a součet celkem. Nebudou tištěny podrobné položky. Pro tisk se současně nastaví tisk těchto průběžných součtů. To znamená, abyste tiskli celé sestavy, je tak zapotřebí navolit v Nastavení tiskové oblasti, anebo přímo zde v MENU si vyberete jinou volbu, například Nastavit na tisk celé sestavy.

22 Příklad tiskové sestavy Obrázek číslo 8

23 Hlavní kalkulačka Excel 2 Ekonomický modul Zpětný rozsah Excel 1 Inventarizace Formulář malé DPH Fakturace Průměry skladů Velké DPH Statistika

24 Součástí administrativní kalkulačky jsou tyto moduly a funkce: Hlavní kalkulačka - Malý modul DPH - Velký modul DPH - Excel 1 filtry - Excel 2 slučování tabulek - Zpětný rozsah - Inventarizace dat - Modul faktura Hlavní kalkulačka - velká, malá superkalkulačka, historie, paměť kalkulačky. Nastavení kalkulačky na práci s celými sestavami, mezisoučty a průběžné výpočty. Možnosti nastavení historie (nekonečná, omezená). Zaokrouhlení matematické dolů, nahoru, zaokrouhlení na zvolené libovolné násobky, popis rozsahu zaokrouhlení jeho velikosti a hloubky. Následné uložení celé sestavy. Práce s tiskem, zobrazení záhlaví i zápatí. Nastavení vlastního výběru barev daného modulu, možnost volby vlastního vzhledu kalkulačky, např. velikost písma - zvětšování, 5 druhů písem. Modul malé DPH - modul má oproti jiným kalkulačkám DPH při práci silnou přednost ve funkcích jako jsou např.: velmi jednoduché výpočty s různou předvolbou zaokrouhlení, libovolné umístění údaje pro dopočet ostatních údajů, obsluha jedním prstem.. Velký modul DPH je rozšířen o spolupráci s fakturací - víceřádkový výpočet DPH, libovolný výpočet základu, DPH, nebo DPH a základu celkem, přidané pole pro počet ks. Modul Inventarizace - možnost párování hodnot proti sobě, omezení dle filtru, znaků, hodnot, data, matematické operátory, možnost párování počátku řad dokladů proti sobě, párování v rámci jednoho sloupce, dvou sloupců, párování do dvojí, párování proti jedné hodnotě, párování při více parametrech, možnost párování proti zápornému znaménku a párování proti hodnotě, lišící se o určitou odchylku, rozklad jedné hodnoty na více plateb Modul faktura - spojen s DPH, záhlavím i zápatím, převod do dokladů příjmových i výdajových. Excel 1 filtry - filtrování dle hodnot, dle řetězců, data, matematických operátorů, řetězcových operátorů, intervalu hodnot, přiřazení hodnot do intervalu, přiřazení pořadí jednotlivým hodnotám, vyfiltrování a mazání podle typu hodnot, práce s nulami i prázdnými buňkami, zaokrouhlování hodnot na tisíce, stovky a jiné násobky, práce se plánem a sloupci Excel 2 slučování tabulek - slučování shodných tabulek, slučování neshodných tabulek, slučování vybraných sloupců, či řádků,, rozpad tabulky na dvě jiné tabulky, slučování podle podmínek, typu a daného filtru Zpětný rozsah - Výpočet zpět a zjištění rozsahu vyměřovacího základu z pojistného. Rozsah chyby při určité operaci.

25 Hlavní kalkulačka - Malý modul DPH - Velký modul DPH - Excel 1 filtry - Excel 2 slučování tabulek - Statistika dat - Průměrování skladů - Zpětný rozsah - Inventarizace dat - Modul faktura - Ekonomický modul Manažerský modul obsahuje i celou administrativní kalkulačku Součástí ekonomického modulu jsou tyto formuláře: Leasing, změna splátek a časové rozlišení Úvěry a hypotéky Investice, důchod, spoření a pojištění, včetně změny splátek Kontokorent a úročení vkladů na účtu Měnové operace konverze, SWAP, FORWARD a kurzový rozdíl Úvěr jednorázový - Úvěr jednorázový se složeným úročením (Úrok z úroku), Výpočty efektivní úrokové míry I, II, III, Nákladová, a sazba TRSPN Procenta, procento z procenta, Rozpad dle poměrů, úměra marže a rabat Rozpisy splátek Cash Flow a zhodnocení Cash Flow z produktu Rozpočet a budoucí příjmy a výpočet schopnosti splácet Varianty výpočtů a práce s variantami Historie výběru produktů Penalizace faktur, Diskont a Eskont Odpisy, změny odpisů, odložená daň a neúplný daňový odpis Vlastní tiskové sestavy a export do Excelu

26 Kontakty telefon: mob. tel.:

27 Ceník Ekonomická kalkulačka BIUS 3 základní cena (nejvyšší cena) až dvou instalací celého manažerského produktu: Kč vč. DPH (produkt obsahuje 43 formulářů) Administrativní kalkulačka BIUS 2 Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - možnost až 5 instalací 2990 Kč vč. DPH Základní cena (nejvyšší cena) administrativní kalkulačky - možnost až 3 instalací 1990 Kč vč. DPH Podrobnější informace o možnosti zakoupení tzv. balíčku administrativní kalkulačky za zvýhodněnou cenu naleznete na Ceny jsou platné do

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Popis změn verze 2008.5

Popis změn verze 2008.5 2008 komplexní ekonomický systém Popis změn verze 2008.5 FKsoft Fuksa Ladislav Ing. Sedlčanská 1327/65 140 00 Praha 4 Tel. 261 264 125, 603 463 137 E-mail alfis@fksoft.cz Web www.alfis.cz, www.fksoft.cz

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Inteligentní rozpoč et

Inteligentní rozpoč et Inteligentní rozpoč et Uživatelský návod 18. 9. 2013 Verze 1.7 IR_v80_výzva_44.xlsx Stránka 1 z 56 Obsah Úvod... 4 Kompatibilita... 4 Povolení funkce MAKRA... 4 Podpora... 5 Popis funkcionalit souboru...

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 Číslo verze: 2.2.4 build 5575, datum vydání: 24.06.2014 K dnešnímu dni byla vydána další verze vývojové větve 2.2. s číselným označením

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269

MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY. 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 MS Excel TABULKOVÝ PROCESOR KURZY VÝPOČETNÍ TECHNIKY 776-85 50 58 kajtar@seznam.cz www.kajtar.com IČO: 731 81 269 Obsah Popis základního okna MS Excel... 3 Buňka... 4 Zadávání hodnot... 5 Editace hodnot...

Více

POJISTNÉ SMLOUVY 2006

POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Pojistné smlouvy Strana 1 23.1.2007 POJISTNÉ SMLOUVY 2006 Obsah: POJISTNÉ SMLOUVY 2006 1 1.1 HLAVNÍ MENU 2 2 MODUL SMLOUVY 6 2.1 POPIS JEDNOTLIVÝCH KARET (OBLASTÍ ÚDAJŮ) 8 2.1.1 PŘEHLED SMLUV ŽLUTĚ PODBARVENÁ

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí

NemKalk 7 uživatelská příručka. Úřední a tržní oceňování nemovitostí NemKalk 7 uživatelská příručka Úřední a tržní oceňování nemovitostí Obsah Úvod...3 Projekt ocenění...4 Vytvoření nového projektu ocenění...5 Vlastnosti projektu...6 Základní cena stavebních pozemků...8

Více

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o.

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o. KYTICKA Manuál k programu Podvojné a jednoduché úcetnictví JIRRA software s.r.o. 2 Obsah Úvod 0 7 Kapitola I Kyticka 1 Popis programu... 7 2 Technické... podmínky 9 3 Start verze... 9 4 Upgrade... verze

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU

1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1 ZÁKLADY TABULKOVÉHO PROCESORU 1.1 K ČEMU JE TABULKOVÝ PROCESOR ke tvorbě tabulek k řešení opakujících se početních úloh ke grafickému znázornění závislostí a empirických hodnot k jednoduchým databázovým

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory

Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení Práce se soubory Stručný obsah Pracovní prostředí pás karet, skupiny příkazů 35 Instalace a konfigurace Excelu, uživatelská nastavení 44 Práce se soubory 54 Práce se sešity a šablonami 58 Práce s listy 85 Výběr, vkládání

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

KNIHA JÍZD A DOPRAVA

KNIHA JÍZD A DOPRAVA M R P S o u b o r ú č e t n í ch a g e n d KNIHA JÍZD A DOPRAVA verze 3.x P.O.BOX 35 763 15 Slušovice tel.: 067/700 12 58 zázn./fax: 067/798 11 76 internet: www.mrp.cz průvodce uživatele programem MRP

Více