Novinky v systému SHOPTRONIC

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v systému SHOPTRONIC"

Transkript

1 Novinky v systému SHOPTRONIC Rok 2010 Obchodní systém SHOPTRONIC - nově nabízíme program přeložený jako 32bitovou aplikaci, která umožňuje další rozvoj systému, tato verze je použitelná i v nových verzích operačního systému Windows, při přechodu na 32bitovou aplikaci jsme zachovali původní uživatelské prostředí, to znamená, že pro uživatele programu se nic nemění - nová volba SKLADY PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY SLEVA SLEVA pro i-obchod DLE OBBĚRATELE - možnost definovat pro objednávky přes i-obchod slevu přímo na číslo odběratele nebo na IČ - nová volba SKLADY INVENTURA REGÁLOVÁ INVENTURA - TISK DLE PLU tisk dle PLU a regálů

2 Rok 2009 Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba SKLADY SESTAVY PARALELNÍ PLU - sestava zobrazí případy, kdy se stejná PLU objevují na více skladech - v rámci volby SKLADY INVENTURA TISK PŘEDINVENTURNÍCH SESTAV je možné zadávat číslo již existující předinventurní sestavy, po jeho zadání se tato sestava zobrazí - v rámci volby SKLADY INVENTURA TISK INVENTURNÍCH ROZDÍLŮ je možné zadávat číslo již existující předinventurní sestavy, tím je umožněno vytisknout opakovaně sestavu inventurních rozdílů - nová volba SKLADY INVENTURA ARCHIV VSTUPU INVENTURNÍCH ROZDÍLŮ, která zobrazuje aktualizace položky Inventurní množství ve volbě VSTUP INVENTURNÍCH STAVŮ - volba SKLADY SESTAVY ETIKETY, OBÁLKY PROFI BALÍK ČP TISK možnost definovat u vybraných zákazníků před tiskem částku, která se vytiskne na etiketě včetně slovního rozepsání - volba PRODEJNA POKLADNA - PRODEJ pokud se při definování položky Množství změní stav na skladě dané položky do záporu, tak se mezi položkami MJ a Množství zobrazí na monitoru červený obdélník - nová položka Aktivní (A) v číselníku ODBĚRATELŮ a DODAVATELŮ, pokud definujete u této položky N, tak není možné na tuto kartu zákazníka vyrobit žádný doklad (příjemky, výdejky, faktury, objednávky, atd.), v browse mají takto označené věty zbarveny červeně číslo firmy - nová položka Dodavatel (A) v číselníku ODBĚRATELŮ a DODAVATELŮ, pokud definujete u této položky A, tak tento odběratel je i dodavatel - nový vstupní formát pro dodavatele ELIT CZ, s.r.o. ve volbě SKLADY - PŘÍJEM ZBOŽÍ - IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - STRUKTURA SOUBORŮ - otevřená karta - položka Vstupní formát - 5-ELIT_xml - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT SOUBOR SKLADOVÝCH KARET definované položky-export DO CSV / IMPORT DO CSV - modul řeší export/import skladových karet (NEMA.DAT) pomocí textového souboru typu CSV - povolení na PRG nová volba PRODEJNA - POKLADNA INSTALACE MENU TLAČÍTKA možnost přiřazení vybraných PLU k definovanému tlačítku - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY EVIDENCE ZMĚN DEALERSKÉ CENY - pokud aktualizujete data v rámci volby SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ

3 CENY, tak se změna uloží do souboru a máte možnost si následně tyto informace prohlížet a tisknout - nová volba PŘÍSTUPOVÁ HESLA HESLO PRO OPRAVU CENY V PRODEJI MO a VO - v rámci volby SKLADY - PŘECENĚNÍ - AKČNÍ CENY - AKTUALIZACE - otevřená karta, položka Cena/MJ - nová funkce F4 - výpočet z ceny bez DPH - v rámci volby SKLADY PŘECENĚNÍ AKČNÍ CENY AKTUALIZACE otevřená karta - nová položka Happy hour využití akčních cen pro zvýhodnění zákazníka v rámci akce Šťastná hodinka - nový stanicový parametr CSV_O2007, který zajistí export do CSV souboru v rozšířeném formátu, v rámci jednoho listu je exportováno až řádků - využití v rámci práce s Microsoft Office Excel - programový parametr UHRADYH byl rozšířen o možnost importu úhrad z textového souboru, tato možnost doplňuje ruční vstup úhrad - možnost definovat na kartě zboží (ALT/F9) položku MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ PRO PŘIJATOU OBJEDNÁVKU vazba na přijaté objednávky, vydané objednávky, příjem, převod, prodej, výdej, vstup inventurních stavů s vazbou na hodnotu položky Množství - nový programový parametr FA_PRED_DO - při tvorbě faktury je povolen vstup pouze do položky Předmět dodávky - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ AKČNÍ CENY VSTUP DLE PŘÍJEMKY možnost do akčních cen zařadit PLU podle čísla příjemky - nový stanicový parametr ELPRIJ_nn, který umožňuje v rámci elektronického příjmu zboží hlídat odchylku od poslední pořizovací ceny v toleranci nn %, pokud bude odchylka větší než definovaná %, tak se po zpracování dané příjemky zobrazí protokol s těmi PLU, u kterých byla hodnota tolerance překročena

4 Rok 2008 Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA PŘÍJEMCE MALOOBCHODNÍ CENA BEZ DPH - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - STRUKTURA SOUBORU - otevřená karta byla rozšířena o položku Přepravka A/N - nová volba SKLADY - ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI - GLOBÁLNÍ - TYP ZÁKAZNÍKA - ve volbě ČÍSELNÍKY - MĚRNÉ JEDNOTKY otevřená karta je nová položka Celé číslo, pomocí které je možné zapnout při zadávání množství kontrolu na celé číslo - volba ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI DLE ODBĚRATELE rozšířena možnost nastavení i dle čísla odběratele (původní nastavení bylo pouze podle IČ) - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE GPS ODBĚRATELE, která umožňuje tisk obsahu položky GPS z karty odběratele na faktuře - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI GLOBÁLNÍ GPS ODBĚRATELE NA VÝDEJCE, která umožňuje tisk obsahu položky GPS z karty odběratele na výdejce - nový programový parametr DEALPODO, umožňuje v rámci dealerských cen na daném oddělení definovat slevu až čtyřmi výjimkami na různá pododdělení - nový programový parametr PRUMER1, zajišťuje zákaz Prodeje a Výdeje do záporných hodnot, ale Příjem a Převod do záporných hodnot je povolen - nová sestava ve volbě SKLADY SESTAVY TISK PŘEVODEK SUMY ZA SKLADY - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z VELKOSKLADU soubor ADRMOP.TXT byl rozšířen o položku Typ příjemky - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - STRUKTURA SOUBORU - otevřená karta byla rozšířena o položku TP - typ příjemky

5 Rok 2007 Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba SKLADY MARKETING KONTAKTY S ODBĚRATELI SESTAVY - nový parametr VENCAPP.CFG pro program VENCAPP.EXE alternativní spouštění VENCAPP.EXE pro případ, když množství vnějších parametrů přesáhlo limit počtu znaků příkazového řádku v použitém systému - nová volba SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ ÚDAJE NA OBJEDNÁVCE ROZŠÍŘENÍ NÁZVU ZBOŽÍ - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI GLOBÁLNÍ - TŘÍDĚNÍ, ÚLOŽIŠTĚ CENA/MJ S DPH - nová volba SKLADY - PŘÍJEM ZBOŽÍ - IMPORT Z > TEXTOVÉHO SOUBORU - IMPORT DO PROFORMA PŘÍJEMKY - nový programový parametr ARCHIVPP, který zajišťuje automatické vytváření souboru archivních proforma příjemek - nový parametr ZKE v rámci programu VENCVYB.EXE - vybírá pro přenos pouze označené karty zákazníků z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY PŘIDRUŽENÉ EAN PŘEVOD NA SAMOSTATNÉ KARTY - volba umožňuje jednorázově převést všechny přidružené EAN na samostatné skladové karty - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY PŘIDRUŽENÉ EAN PŘIPOJENÍ SOUBORU EAN.TXT pomocí textového souboru je možné k jednotlivým PLU přiřadit do souboru přidružených EAN další přidružené EAN - ve volbě SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY otevřená karta (mimo klíčů 6+7) je nová položka Použito (MMRR) v položce se na základě uskutečněného Prodeje/Výdeje, při kterém byla použitá daná dealerská cena, zobrazí poslední měsíc + rok použití - volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY ROZŠÍŘENÍ NÁZVU ZBOŽÍ byla rozšířena o volby EXPORT a IMPORT - položka Ulice v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ byla rozšířena na 30 znaků - volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI GLOBÁLNÍ - TŘÍDĚNÍ, ÚLOŽIŠTĚ možnost definovat údaje samostatně pro výdejky a rezervace - nový programový parametr NENULSTAVM, který zajistí, že v rámci voleb SKLADY

6 POČÁTEČNÍ STAVY SKLADY PRO KONEČNÉ MĚSÍČNÍ STAVY a SKLADY INVENTURA UZÁVĚRKA INVENTURY se nezapisují do archivních souborů skladové karty, které mají Množství=0, tímto způsobem se mohou výrazně zmenšit ukládané archivní soubory - nový programový parametr NERUSTXTFA, který zajišťuje, že se neruší textové soubory navěšené k jednotlivým fakturám (ALT/F7) - nový programový parametr JKV_SDAN, který zajistí tisk spotřební daně na faktuře - sumarizačně - nový programový parametr BODY_DAR, který umožňuje v rámci bodové hry čerpat body ze souboru dárků - nová volba SKLADY SESTAVY TISK PŘÍJEMEK PŘEHLED CELNÍCH KÓDŮ - nový typ balíčku , který může být přiřazen do jiného balíčku (F4) jako komponenta, na liště je místo písmene B písmeno P - nový programový parametr NOSLEVAMAT - platí pro verzi SERVIS - pokud při výdeji materiálu v zakázce pojde k přecenění, pak se tato sleva na zakázkovém listě netiskne v samostatném řádku, ale je uplatněna v položce Materiál - nová volba SKLADY SESTAVY ZISK Z PRODEJE Dle středisek a spádové oblasti - možnost definovat na kartě zákazníka v číselníku odběratelů a dodavatelů polohu GPS (ALT/F9) - položka Číslo výdejky je rozšířena ze 7 na 9 znaků, v návaznosti na to byly rozšířeny exportované věty v rámci volby EXPORT DO ÚČETNICTVÍ - platí od verze programu číslo ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ - IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU STRUKTURY SOUBORŮ položka Doporučená cena možnost definovat cenu s DPH nebo bez DPH

7 Rok 2006 : Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba FAKTURY PŘEPRAVNÍ LISTY- tato volba umožňuje vybavit zboží dodané zákazníkům dokladem, který svojí povahou nahradí zatím neexistující dodací list či účtenku za hotové, včetně potvrzení o převzetí zboží - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ - Typ příjemky - definovaná hodnota se automaticky dosadí do položky Typ ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ PŘÍJEM otevřená karta zboží - rozsah položek číslo Přijaté objednávky a číslo Rezervace byly rozšířeny ze 7 na 9 místné číslo - nová volba ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI DLE ODBĚRATELE možnost definovat údaje na konkrétního odběratele - nová funkce při automatickém generování mailů v rámci programu SHOPTRONIC : - jestliže bude v adresáři OEXPRESS existovat textový soubor OmeOE.GFG a bude mít v prvním řádku definované písmeno N, tak se připojený soubor nebude zobrazovat v těle zprávy - možnost zpracovávat data z paměťové tužky i ve volbě SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY ALT/F2 - internetový obchod s on-line napojením na datové soubory SHOPTRONIC

8 Rok 2005 : Obchodní systém SHOPTRONIC - byla zapracována novela zákona Zákon 235/2004 par. 28/ ods.2 L, daňový doklad musí obsahovat výši daně uvedenou v korunách a haléřích původně bylo zaokrouhlení nahoru - volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - další možnost na kartě dealerských cen, v klíči 3 a 6 je možnost přiřadit k číslu zákazníka: sklad + PLU + IČ + sleva (%) - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU STRUKTURA SOUBORU pomocí default hodnot byly rozšířeny možnosti při importu - nový programový parametr CESTINAL - čeština Latin2 - tento parametr je vhodný pro instalaci češtiny do okna - možnost exportu tiskových sestav (FA.TIS) do souboru formátu CSV povolení na PRG nová volba SKLADY PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY STATISTIKA DLE ODBĚRATELE - nová informace ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - na otevřené kartě PLU balíček se zobrazí vedle položky Počet informace o max. množství této karty na skladě (vypočítaná na základě hodnot položek Množství u přiřazených karet k danému balíčku ) a vedle popisu K dispozici se zobrazí informace vypočítaná tak, že od položky Počet je odečteno množství rezervací na přiřazených kartách k danému balíčku - nová funkce ve volbě SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY PRODEJE S BONUSEM -možnost definování podmínky pomocí řetězců, s vazbou na položku Název z prodané skladové karty - nová informaceve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE ZÁLOHY NA ÚČTENCE seznam záloh přiřazených k výdejkám - nové alternativní funkce ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) možnost použití alternativních funkcí ALT/Z a ALT/N k funkcím F9 a Alt/C v tom smyslu, že při jejich použití se bude provádět pouze označování hlaviček rezervací a po ukončení výběru se automaticky, bez dalšího jednotlivého potvrzování každé položky překlopí všechny rezervace do výdejek (dodacích listů, účtenek za hotové) - nová volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE REZERVACE AKTIVNÍ REZERVACE - seznam hlaviček rezervací, tato informace slouží jako okamžitá a průběžná kontrola o výskytu aktivních rezervací - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT PRODEJE DLE DODAVATELE

9 - nová funkce Dotaz (CTRL/F5) ve VENPROBJ.EXE nadstavba k zpracování modemových objednávek, možnost odeslat dotaz na PLU do velkoobchodu (centrály) - nová funkce SHIFT/F7 ve volbě SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY - máte možnost vložit libovolný text pouze pro danou objednávku, tyto řádky budou umístěny na sestavě objednávky za poslední objednanou položkou - nový programový parametr ZURNAL_VY, který zajistí ukládání výdejek do textových souborů, které je možné si následně zobrazit nebo vytisknout - v číselníku DOPRAVY je možné si jednotlivé věty barevně odlišit - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT ČÍSELNÍK ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ EXPORT DO TEXTOVÉHO SOUBORU - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT SOUBOR SKLADOVÝCH KARET EXPORT DO TEXTOVÉHO SOUBORU - nová funkce CTRL/I ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - vytvoření dodacího listu v cizí měně, který se dodatečně dotáhne do faktury - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT POŽADAVEK NA E_PŘÍJEMKU - řeší na pobočce definování požadavku pro vygenerování elektronických příjemek na centrále - ve volbě FAKTURY VSTUP (OPRAVY S PROHLÍŽENÍM) byl soubor faktur (NEFA.DAT) rozšířen v úrovni Označení dodávky ze dvou stránek" na pět stránek, věta souboru se zvětšila cca 2x - ve volbě PRODEJNA INSTALACE ÚDAJE NA ÚČTENCE TISK ÚČTENKY definováno N možnost definovat částku, od které se účtenky tiskne - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ PŘÍJEM nová funkce CTRL/W - stiskem tlačítka CTRL/W máte možnost k danému PLU přiřadit rozšířené názvy zboží, můžete definovat libovolné množství 60 znakových řádků, které se vytisknou na dodacích listech(účtenkách za hotové) a na fakturách - nová položka ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA - TABULKA HESEL Změna sazby DPH (platí pouze pro programový parametr ZMĚ NA_SAZ) - nové volby INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE - PORT TISKÁRNY + TYP TISKÁRNY - - pomocí těchto voleb je možné přesměrovat tisk faktury na jinou tiskárnu - nová volba INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ Předepsaná sazba DPH -

10 když definujete Sazbu DPH, tak se tato sazba předepíše při zakládání nové karty ( F8 ) - nový venkovní parametr MARKETING zajišťuje přepočítávání (např. noční) marketingu, výsledný soubor je možné si následně nakopírovat na aktuální stanice pomocí volby SKLADY MARKETING VZDÁLENÝ VÝPOČET - nová metoda pro výpočet automatické vydané objednávky ALT/F4 dle prodejní křivky - po ukončení výdejky je možné vyvolat stiskem klávesy E např. program Microsoft Outlook Express, ve kterém se automaticky vygeneruje zpráva pro dodavatele včetně připojeného dodacího listu popis je v uživatelské příručce volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE PRODEJ ZBOŽÍ - nová volba INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ Oddělení recyklačních poplatků - definuje se číslo oddělení, ve kterém jsou zařazeny PLU s poplatky za elektro-zboží - na PLU z tohoto oddělení nejsou uplatňovány slevy při prodeji - nová volba SKLADY - STAVY NA SKLADECH < - > POMOCNÝ SOUBOR - Hromadné přiřazení položky PLU láhev - možnost definovat číslo PLU, které se přiřadí k vybraným skladovým kartám do položky PLU láhev možno použít při přípravě dat k prodeji elektro-zboží zákon platí od nová volba PRODEJNA INSTALACE PŘECEŇOVÁNÍ SLEVY PŘECENĚNÍ CELÉ ÚČTENKY povolení k přecenění celé účtenky - funkce SHIFT/F10 ve volbě PRODEJNA - ve volbě PRODEJNA - POKLADNA - VÝDEJ Z POKLADNY - je nová funkce ALT/F10 pro zápis dokladu - možnost tisku výčetky pro odvod hotovosti do banky v rámci zpracování výdajového dokladu - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ VÝROBNÍ ČÍSLA položka Výrobní číslo byla rozšířena na 23 znaků, věta byla rozšířena o položku Záruka dodavatele (v měsících) a položku Záruka dodavatele OD (datum záruky od dodavatele automaticky se dotáhne datum z příjemky - je možno aktualizovat), pokud se na sestavě Dodací list tiskne také Záruka, tak se tato sestava přejmenuje na Dodací a záruční list, vedle počtu měsíců záruky se vytiskne datumově, do kdy záruka platí - na položkách skladové karty PLU Láhev + PLU Přepravka je možné využít funkce na výběr z oddělení Obalů (F2) a výběr z oddělení recyklačních Poplatků (CTRL/F2) - nový programový parametr ROUND, který zajišťují zaokrouhlení faktury na celé číslo, zaokrouhlení je vyčísleno samostatně a je nezdaněné

11 Rok 2004 : Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE Zisk v % na rezervaci když definujete A, tak se na rezervaci vytiskne zisk v % - nová volba SKLADY PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY NABÍDKY - možnost sestavení nabídky zboží pro určitého odběratele, kterou je možné následně přetáhnout do přijatých objednávek nebo do proforma faktury - nová volba SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ PROFORMA PŘÍJEMKY- PRODEJNA PRODEJ zajistí rychlý přesun do volby PRODEJ, současně je možné využít novou volbu PRODEJNA POKLADNA PROFORMA PŘÍJEMKY - zajistí rychlý přesun do volby PROFORMA PŘÍJEMKY PŘÍJEM stiskem klávesy F2 je možné zadat číslo poslední zpracovávané proforma příjemky - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SKLADY VYŇATÉ ZE ZÁPISU STAVŮ definují se čísla skladů, pro které se neprovádí zápis stavů ke dni - nová volba SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ DODACÍ LIST x FAKTURA možnost párování čísla dodacího listu s číslem faktury dodané - nový programový parametr REZ_ODDIL, který zajišťuje tisk rezervací dle oddílů - nový stanicový parametr TISK_FIN aktivuje novou volbu PRODEJNA TISK - FINANČNÍ UZÁVĚRKA Dle směny za období tisk směnových uzávěrek za zadané období, uzávěrky jsou tisknuty za sebou, bez stránkování - nová volba INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ (D) - KONTROLA PŘÍJEMKY možnost definovat podmínky u vybraných položek pro příjem zboží volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - další možnost pro definování dealerských cen v klíči 3 k číslu zákazníka se definují: Sklad + PLU + Typ dealerské ceny + sleva v % - nový parametr SVM v rámci programu VENCVYB.EXE - vybírá konečné měsíční stavy - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY PŘIDRUŽENÉ OBALY KARTY S OBALY - nová volba FAKTURY SESTAVY VÝPIS DLE ZPŮSOBU ÚHRADY - nový stanicový parametr DP_xxxx, který zajistí oboustranný tisk na duplexní tiskárně - nová položka PSČ_2 v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ s vazbou na položku Místo určení

12 - nová volba PŘÍSTUPOVÁ HESLA EXPORT HESEL (pro programový parametr PHESLA) - funkce ALT/T (export tiskové sestavy do textového souboru) je rozšířena o možnost export do textového souboru typu CSV - nová volba SKLADY - EXPORT, IMPORT ADRESY DLE PRODANÝCH PLU - nová volba SKLADY - EXPORT, IMPORT POHYBY DLE PLU - nová volba INSTALACE SYSTÉMU ZMĚNA FORMÁTU DIČ DLE EU - možnost automatické změny formátu DIČ - nová funkce pro zpracování dobropisů popis je ve volbě: - FAKTURY VSTUP FAKTUR Dobropis - SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - PRODEJ MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - Dobropis - přiřazení čísla a datumu původního dokladu při vracení zboží - nové venkovní parametry: DIC_EURO + PRECENENI CENA_MJ k s o + SAZBA_DPH x,y - nová položka MÍSTO PLNĚNÍ v číselníku Odběratelů a dodavatelů, kterou se definuje místo plnění pro faktury do zahraničí (EU, třetí země) - ve volbě PRODEJNA POKLADNA - PŘÍJEM(VÝDEJ) DO POKLADNY možnost vytvoření daňového dokladu platí pouze pro programový parametr POKL_DOKL - nové funkce v souvislosti se zúčtováním daňových dokladů za zálohy popis je ve volbě: - FAKTURY VSTUP FAKTUR - Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady - FAKTURY PROFORMA FAKTURY OPRAVY S PROHLÍŽENÍM - Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady - SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - PRODEJ MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady - ve volbě FAKTURY BANKOVNÍ ÚČTY byly informace o bankovním účtu rozšířeny o dvě další položky: IBAN - mezinárodní číslo bankovního účtu SWIFT - mezinárodní identifikace banky - nová položka na skladové kartě VZO - Vratný zálohovaný obal podle 36 ods.10 zák.č. 235/ Při dodání výrobků ve vratných zálohovaných obalech je plátce daně povinen rozdělit základ daně na část vztahující se k dodávaným výrobkům a na část vztahující se k vratným zálohovaným obalům - aktualizované tiskové sestavy v souvislosti se zúčtováním daňových dokladů za zálohy: - FAKTURY SESTAVY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - FAKTURY SESTAVY VÝPIS FAKTUR ZA OBDOBÍ

13 - SKLADY SESTAVY TISK VÝDEJEK DLE ČÍSLA VÝDEJKY suma za výdejky - SKLADY SESTAVY SOUHRN OBRATŮ - PRODEJNA TISK FINAČNÍ UZÁVĚRKA - nová volba FAKTURY TEXTOVÉ SOUBORY OZNAČENÍ DODÁVEK (ZÁL. FAKTURA) - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) REZERVACE - INTERVAL PRO ZPRACOVÁNÍ - po ukončení faktury je možné vyvolat stiskem klávesy E např. program Microsoft Outlook Express, ve kterém se automaticky vygeneruje zpráva pro odběratele včetně připojené faktury popis je v uživatelské příručce volba FAKTURY VSTUP FAKTUR - Vytvoření zprávy se zobrazenou a připojenou fakturou - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE Název oddělení (A/N) když definujete A, tak se na výdejce vytiskne obsah položky Název oddělení - ve volbě FAKTURY VSTUP FAKTUR (OPRAVY S PROHLÍŽENÍM) je nová funkce na zobrazení připojené výdejky, kterou použijete tak, že se nastavíte na pole Označení dodávek, ve kterém je definováno číslo fakturované výdejky, po stisku CTRL/P se příslušná výdejna zobrazí na monitoru - sestava SKLADY SESTAVY PŘÍJMY A VÝDEJE DLE PLU byla rozšířena o nové výběry s vazbou na sledování pohybu zboží na konsignačních skladech - u programů: VENETP.EXE + VENPROBJ.EXE + VENCVYB.EXE + VENCAPP.EXE se při nestandardním ukončení programu generuje textový soubor: název programu s příponou ERR (např. VENETP.ERR), v souboru je uloženo číslo stanice a číslo chyby např. ST4-E105) - u programu VENPROBJ.EXE se v případě, že program nezpracoval při vyvolání žádný soubor, tak se generuje textový soubor VENPROBJ.ERR: v souboru je uloženo číslo stanice a informace o nezpracovaném souboru (např. ST1-0 souboru) - nový programový parametr FAKBUMENA - nový programový parametr C_xxxxxxxx - nový programový parametr CSKL_nnnn - nová volba PRODEJNA POKLADNA DOBROPIS možnost vystavení dobropisu s vazbou na číslo a datum původního dokladu - ve volbě SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY CENY V CIZÍ MĚMĚ SPECIFICKÉ NASTAVENÍ možnost definovat cenu konkrétní cenu v cizí měně

14 - nová položka AKTIVNÍ ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA TABULKA HESEL - když se na otevřené kartě zákazníka ve volbě ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ, vedle položky DEALER zobrazí +, tak jsou k danému zákazníku definovány dealerské ceny ve volbě SKLADY POČATEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY, které si můžete zobrazit stiskem kláves ALT/C - nová položka DF druh faktury na kartě zákazníka ve volbě ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ - nová položka SKUP.IČO skupinové IČO na kartě zákazníka ve volbě ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ - nová funkce ve volbě SKLADY ARCHIVACE A RUŠENÍ DAT HROMADNÉ RUŠENÍ DAT PRÁZDNÉ KARTY možnost rušit skladové karty pomocí DBF souboru - nový programový parametr ROZFAK_n - rozpracované faktury - nová funkce v programu VENCAPP.EXE - Zpracování souborů: POSLEDNÍ ČÍSLA DOKLADŮ automatické nastavení číselných řad (např. na začátku roku) - nový programový parametr NONEVO - při zápisu výdejky se neukládají aktuální informace o vydaných obalech do souboru (NEVO.DAT) a sestava Sumář obalů se vytváří na základě aktuálních údajů v souboru přidružených obalů - nová volba SKLADY OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ - Nekonzistentní nevyřízené objednávky - dlouhý název na účtence - nová volba PRODEJNA - INSTALACE - ÚDAJE NA ÚČTENCE - CELÝ NÁZEV - rychlé odhlášení uživatele ve volbě PRODEJNA - POKLADNA - PRODEJ - stiskem CTRL/F8 - ve volbě PRODEJNA - POKLADNA - PRODEJ - pokud vyberete zboží, které je zařazeno v "akčních cenách", tak se zobrazí v řádku před akční cenou červeně "A" - nový stanicový parametr BENC - komunikace s benzínovými stojany firmy BENČ ve volbě PRODEJNA POKLADNA PRODEJ - při spuštění programu VENETP.EXE se generuje na serverovém adresáři textový soubor XY.ss (ss číslo stanice, např. pro stanici číslo 1 je to soubor XY.01), kde se zapisuje datum a čas spuštění programu, při ukončení programu se soubor automaticky zruší - nový programový parametr NULBAL, který zajistí, ve volbách PRODEJNA - POKLADNA PRODEJ a SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - PRODEJ MALOOBCHOD, prodej PLU balíček, které nemá na skladové kartě definovanou prodejní cenu, uživatel musí prodejní cenu definovat při realizovaném prodeji v zobrazeném okně

15 - z volby SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE - SLEVA byly přesunuty údaje týkající se faktury do volby INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE SLEVA a byly rozšířeny o další možnosti zobrazení slev na faktuře - nová funkce ve volbě SKLADY INVENTURA VÝBĚR ODDĚLENÍ definovat písmeno B zakázány pohyby na oddělení, které je zařazeno do inventury - byla zrušena funkce ve volbě INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ ZHASNUTÍ MONITORU když byl definován počet minut, po kterém mělo dojít ke zhasnutí monitoru, tak současně došlo k poměrně velkému zpomalení současně běžících programů, tato funkce je nahrazena novým stanicovým parametrem ZHAS_nn (nn-počet minut)

16 Rok 2003 : Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ - TOLERANCE PRO PŘIRÁŽKU (MCENA) - nová volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE OPRAVA TYPU PLATBY V ÚČTENCE - nový programový parametr AKCE_VEL akční ceny jednotlivých PLU je možné využívat ve všech volbách prodejů - nová položka na skladové kartě Záruka zadává se počtem měsíců - nový stanicový parametr UCT_PROD, který zajistí ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVECE PRODEJ MALOOBCHOD, tisk výdejky na účtenkovou tiskárnu - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE Záruka (A/N) když definujete A, tak se na výdejce vytiskne obsah položky Záruka ze skladové karty - nová volba SKLADY PRODEJNA INSTALACE - ÚDAJE NA ÚČTENCE Záruka (A/N), když definujete A, tak se na účtence vytiskne obsah položky Záruka ze skladové karty - nová volba SKLADY PRODEJNA INSTALACE - ÚDAJE NA ÚČTENCE Výrobní čísla (A/N), když definujete A, tak se na účtence vytiskne přiřazené výrobní číslo - nový parametr UC pro program VENCAPP.EXE neaktualizuje se položka Do účta - nový programový parametr UHRADY, který umožňuje evidenci nezaplacených faktur, má využití v případě, že v programu SHOPTRONIC se nevyužívá automatické napojení na aktuální účetní program ve spojitosti s nezaplacenými fakturami volba FAKTURY VSTUP ÚHRAD - nová sestava ve volbě SKLADY SESTAVY TISK VÝDEJEK VÝDEJKY PŘEHLED ROZVOZŮ - nová volba SMS zprávy Číselník skupin - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT POŘIZOVACÍ CENY - nový venkovní parametr EXT_xxxxxxxxx v rámci programového modulu VENPROBJ.EXE - nová položka UT v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, která zajistí tisk na účtenkovou tiskárnu, ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY NASMLOUVANÉ DODÁVKY

17 - po ukončení vydané objednávky je možné vyvolat stiskem klávesy E např. program Microsoft Outlook Express, ve kterém se automaticky vygeneruje zpráva pro dodavatele včetně připojené objednávky popis je v uživatelské příručce volba SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ - v rámci číselníku odběratelů je možno se stiskem klávesy CTRL/E přepnout do prostředí do programu např. Microsoft Outlook Express a odeslat na daného odběratele - v rámci tvorby ceníků je možno se stiskem klávesy E přepnout do prostředí do programu např. Microsoft Outlook Express a odeslat s ceníkem na vybraného odběratele - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SKLADY PRO KONEČNÉ MĚSÍČNÍ STAVY - zajištění automatického zapisování konečných stavů na jednotlivých PLU definovaného skladu k poslednímu dni daného kalendářního měsíce - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT EXPORT DO MKT modul marketing (pouze na povolení PRG2 +64) - nová volba PRODEJNA - POKLADNA ZMĚNA UŽIVATELE - nový programový parametr BALENI_MV možnost definovat na skladové kartě dva typy balení velké a malé - nové volby v bodovém systému: SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY - BODOVÝ SYSTÉM - DOBA PLATNOSTI BODU SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY - BODOVÝ SYSTÉM - ZRUŠENÍ BODŮ - nová volba PRODEJNA INSTALACE POKLADNÍ DOKLAD ÚČET ZAOKROUHLENÍ - nová volba PRODEJNA INSTALACE POKLADNÍ DOKLAD VÝPOČET ZÁKLADU DPH - nové parametry v rámci programu VENCVYB.EXE : KT_ccccccccc + KTO + BT - nový parametr VYS v rámci programu VENCVYB.EXE - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE ROZEPSAT BALÍČEK - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE ROZEPSAT BALÍČEK - nová volba PRODEJNA INSTALACE ÚDAJE NA ÚČTENCE ROZEPSAT BALÍČEK - nová volba FAKTURY SESTAVY FAKTURY SE ZAKÁZKAMI pouze pro verzi SERVIS (program SENETP.EXE)

18 - nová volba SKLADY - SESTAVY - STAVY NA SKLADECH STAVY V AKČNÍCH CENÁCH - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE TŘÍDĚNÍ KONTROLNÍ VÝDEJKY - nový programový parametr DOKL_JMENO, na daňových dokladech a dodacím listě se za jménem firmy netiskne jméno a příjmení zákazníka - nové volby SKLADY INVENTURA PŘEHLED INVENTUR a SKLADY INVENTURA TISK INVENTURY, které umožňují dodatečné vytisknutí inventur dle čísla inventury - nová volba SKLADY - KOMUNIKACE S POKLADNOU ČEKÁNÍ NA STAŽENÍ POKLADEN - nové programové parametry ROUNDF, ROUNDFH, ROUND5F, ROUND5FH, ROUNDU a ROUND5U, které zajišťují zaokrouhlení podle novely zákona o DPH z roku 2003 zaokrouhlení se rozpustí do základu DPH a do DPH volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - nová položka KÓD na kartě dealerských cen, funguje stejně jako položka Oddělení - nová volba SKLADY REKLAMACE ÚDAJE NA REKLAMACI - nová volba SKLADY ARCHIVACE A HROMADNÉ RUŠENÍ ARCHIVACE - STAVY NA SKLADECH možnost archivace stavů na skladech - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ ZMĚNA SAZBY DPH - možnost hromadné změny sazby DPH u vybraných skladových karet s možností přecenění maloobchodní ceny včetně zaokrouhlení - při vystavování dobropisů (záporných daňových dokladů) je podle zákona na dokladu nutné uvést číslo a datum původního dokladu program uživatele při ukončení dobropisu automaticky vybízí, aby tyto údaje definoval, vznikla nová volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE OPRAVA PŮVODNÍHO DOKLADU - pomocí této volby máte možnost aktualizovat zápis o čísle a datumu původního dokladu k dobropisu účtenek za hotové (aktualizovat zápis o čísle a datumu původního dokladu k dobropisu faktur je možný ve volbě FAKTURY OPRAVY S PROHLÍŽENÍM - stiskem kláves CTRL/F5) volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - další možnost na kartě dealerských cen, v klíči 3 je možnost přiřadit k číslu zákazníka: sklad + PLU + typ dealera + sleva (%)

19 Rok 2002 : Obchodní systém SHOPTRONIC - aktualizovaná volba SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - možnost definovat struktury importovaných příjemek podle jednotlivých dodavatelů - volba SKLADY SESTAVY - ZISK Z PRODEJE A VÝDEJE dle období export do souboru typu CSV vhodný pro import dat do programu Excel - rozšířena sestava FAKTURY SESTAVY FAKTURY S VÝDEJKAMI o výpočet % rabatu a sumy za výdejky v rámci faktury - nová volba PRODEJNA KLUBOVÉ KARTY TISK PRODEJŮ tisk prodejů realizovaných přes klubové karty s vazbou na číselník klubových karet - nový číselník ČÍSELNÍKY BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY POKLADNOU na základě bezhotovostních plateb (šeky, karty, ceniny) pokladnou je možnost definovat typy plateb, následně je přiřadit k vytvářené výdejce za hotové, s možností vytvoření rozdělené platby(f4 šeky), informace o těchto platbách se objeví na sestavě finanční uzávěrky a v nové volbě SKLADY SESTAVY PŘEHLED ŠEKŮ - možnost nového uložení souboru objednávky vydané pro modemový přenos k dodavateli - pokud objednávku ukončíte stiskem kláves CTRL/X, objednávka se uloží do podadresáře OBJEDO, jestliže daný odběratel má v položce Soubor obj. v číselníku Odběratelů a dodavatelů definovanou hodnotu větší než 99(např. 100), tak se daná objednávka uloží do podadresáře OBJEDO\100\ - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z VELKOSKLADU možnost přednastavení více adresářů v souboru ADRMOP.TXT - nová volba SKLADY ARCHIVACE A HROMADNÉ RUŠENÍ ARCHIVACE PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY možnost archivovat soubor přijatých objednávek - nový programový parametr FA_HOT_DOK : při zápisu faktury za hotové ve volbě FAKTURY VSTUP DAT se automaticky zobrazí na monitoru vyplněný formulář pro příjem do pokladny, pokud jej potvrdíte pomocí F10, tak se daný příjem zapíše do volby PRODEJNA POKLADNA PŘÍJEM DO POKLADNY a vytiskne se příjmový pokladní doklad - u programového parametru BSI rozšíření o export souboru PRIJEMKA.BSI příjemky po jednotlivých položkách - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ ZAOKROUHLENÍ MALOOBCHODNÍ CENY máte možnost definovat tabulku pro zaokrouhlení maloobchodní ceny s DPH (Cena/MJ s DPH), definují se částky, od kterých se tato cena zaokrouhluje na stokoruny, desetikoruny, koruny a desetihaléře

20 - nový programový parametr FAK_SLEVA, ve volbách FAKTURY VSTUP DAT (OPRAVY S PROHLÍŽENÍM) jsou potlačeny funkce umožňující případný rozpis jednotlivých položek na obrazovce dané faktury (ALT/V, ALT/F8, ALT/F6, ALT/F3), stiskem SHIFT/F10 je umožněno zadat % slevu, která bude uplatněna na všech výdejkách dané faktury - nová funkce CTRL/O, kterou uplatníte v jednotlivých browse(např. Příjem zboží, Prodej zboží, Převod zboží, atd.), máte možnost zobrazit označené karty a případně otevřít přímo vybranou kartu - nový stanicový parametr WINTISK, který zajistí tisk sestav přes Windows - řešení pro tiskárny, které nepodporují DOS-programy, nebo pro tiskárny, které nemají připojení na LPT (např. USB) - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ AKČNÍ CENY možnost definovat akční ceny jednotlivých PLU pro zadaný časový interval platí pouze pro volbu PRODEJNA - nová volba SKLADY SESTAVY PŘÍJMY A VÝDEJE DLE PLU, sestava podává informaci o příjmech a výdejích podle skladu a oddělení za zadané období - ve volbě POKLADNA PRODEJNA PŘÍJEM (VÝDEJ) DO POKLADNY nová položka TEXT, která má vazbu na číselník, ve kterém jsou definovány texty s možností jejich tisku na pokladním dokladu - volba FAKTURY VSTUP DAT na položce Středisko jsou nové funkce F9 a CTRL/F9, pomocí kterých vytvoříte vnitrostátní fakturu v cizí měně s DPH - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY EVIDENCE ZMĚN ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ, - pokud aktualizujete číselník ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, tak se změna uloží do souboru a máte možnost si následně tyto informace prohlížet a tisknout - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT ČÍSELNÍK ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ - Export do Microsoft Outlook Express, možnost exportu vybraných vět z číselníku s následným importem do souboru Adresář programu Outlook Express - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT TEXTY NA KARTÁCH ZBOŽÍ možnost exportu a importu doprovodných textů na kartách zboží (funkce CTRL/T) - nová volba ČÍSELNÍKY OBALY - řešení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech základní popis ve volbě ČÍSELNÍKY OBALY pouze na povolení PRG ve volbě EXPORT DO ÚČETNICTVÍ je možnost exportovat soubor převodek - programy VENCVYB + VENCAPP nový venkovní parametr pro výběr OD: a DO: - nová volba SKLADY MARKETING KONTAKTY S ODBĚRATELI systém evidence kontaktů s odběrateli

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka

KASA A VELKOOBCHOD. pokladní systémy. Specializované nadstavby. pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) uživatelská příručka Specializované nadstavby pro jednoduché účetnictví ÚČTO (firma Tichý a spol.) pokladní systémy KASA A VELKOOBCHOD uživatelská příručka ESI-E s.r.o. Mařatkova 918/2, 142 00 Praha 12 - Modřany tel.: 724003746

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009

Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 Změny a nové funkce programu APSi za rok 2009 28-12-2009 Při tisku inventurních archů si lze vybrat zda bude sestava seřazena podle čísla zboží, názvu zboží, čísla regálu + čísla zboží nebo čísla regálu

Více

3.část příručky - ostatní. 4D Konto

3.část příručky - ostatní. 4D Konto UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA 3.část příručky - ostatní 4D Konto květen 2005 OBSAH 4. Ostatní 4.1. Firmy - adresy 4.1.1 Firmy 4.1.1.1 Vlastní firma - aktualizace 4.1.1.2 Adresář partnerů - založení firmy - aktualizace

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi

Nová verze databáze SQL 1.1 Byla vydána nová verze programu APSi č. 23 - pro SQL databázi 15-12-2010 Při vyúčtování výdejek do faktury je nyní možné nastavit, jaký typ úhrady pro fakturu bude nabídnut. Nastavení naleznete v lokálních parametrech na záložce Faktury. 13-12-2010 Nová verze databáze

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2015.04 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2015.04 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01

Podnikatelský systém. Uživatelská dokumentace. verze 2014.01 Podnikatelský systém Uživatelská dokumentace verze 2014.01 Obsah Vítejte!... 5 Hlavní menu a panel nástrojů... 6 Práce s firmami a daňovými obdobími... 8 Založení nové firmy... 8 Otevření firmy... 9 Smazání

Více

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Sklad. 2006... MTJ Service, s.r.o. Představení Skladové hospodářství v systému Soft-4-Sale pro Windows má všechny důležité funkce běžného skladového hospodářství a bylo vytvořeno tak, aby komunikovalo s podvojným účetnictvím. Navíc je v

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9800 KVĚTEN 2011 OBSAH 2 Novinky ve verzi Květen 2011 14 Něco navíc k systému POHODA Ing. Karel Nekuža, MBA obchodní ředitel 15 POHODA a změny v DPH 19 Ze života s daňovou

Více

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz

Nejmodernější technologické řešení. informační systém. money. Průvodce systémem. www.money.cz Nejmodernější technologické řešení money informační systém S5 Průvodce systémem www.money.cz Obsah 01 Řešení pro vaši společnost 3 02 Flexibilní podnikový systém 4 03 Vícevrstvá aplikace 5 04 Vlastnosti

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014

VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 VetSoftware.eu V2 aktuální verze programu 2.2.4, build 5575 24.06.2014 Číslo verze: 2.2.4 build 5575, datum vydání: 24.06.2014 K dnešnímu dni byla vydána další verze vývojové větve 2.2. s číselným označením

Více

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3

Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Skladové hospodářství Vzorové příklady zpracování účetních případů v prostředí ekonomického systému Money S3 Copyright Příklady - Sklady 1 Obsah Nastavení skladového hospodářství...2 Nastavení skladů a

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy. 2. přepracované a konsolidované vydání

Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy. 2. přepracované a konsolidované vydání Uživatelská příručka k systému Newton pro oční optiky a optometristy 2. přepracované a konsolidované vydání Tento dokument přibližuje obsluhu informačního systému Newton pro oční optiky a optometristy.

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011 POHODA Business Intelligence (BI) je revoluční řešení z produkce společnosti STORMWARE určené všem firmám, které používají ekonomicko-informační systém POHODA,

Více

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o.

Ek onomický s ystém POHOD STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele Ekonomický systém POHODA Příručka uživatele 2012 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu POHODA pro Windows ve verzi Říjen 2012, release 10200 Příručka popisuje program

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA

INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA INFORMAČNÍ SYSTÉM ABRA PÁR SLOV NA ÚVOD Rád bych prostřednictvím těchto řádků poděkoval za váš zájem o informační systémy ABRA. Naším hnacím motorem je heslo PROTOŽE MÍT SYSTÉM JE ZÁKLAD a tímto krédem

Více