Novinky v systému SHOPTRONIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v systému SHOPTRONIC"

Transkript

1 Novinky v systému SHOPTRONIC Rok 2010 Obchodní systém SHOPTRONIC - nově nabízíme program přeložený jako 32bitovou aplikaci, která umožňuje další rozvoj systému, tato verze je použitelná i v nových verzích operačního systému Windows, při přechodu na 32bitovou aplikaci jsme zachovali původní uživatelské prostředí, to znamená, že pro uživatele programu se nic nemění - nová volba SKLADY PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY SLEVA SLEVA pro i-obchod DLE OBBĚRATELE - možnost definovat pro objednávky přes i-obchod slevu přímo na číslo odběratele nebo na IČ - nová volba SKLADY INVENTURA REGÁLOVÁ INVENTURA - TISK DLE PLU tisk dle PLU a regálů

2 Rok 2009 Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba SKLADY SESTAVY PARALELNÍ PLU - sestava zobrazí případy, kdy se stejná PLU objevují na více skladech - v rámci volby SKLADY INVENTURA TISK PŘEDINVENTURNÍCH SESTAV je možné zadávat číslo již existující předinventurní sestavy, po jeho zadání se tato sestava zobrazí - v rámci volby SKLADY INVENTURA TISK INVENTURNÍCH ROZDÍLŮ je možné zadávat číslo již existující předinventurní sestavy, tím je umožněno vytisknout opakovaně sestavu inventurních rozdílů - nová volba SKLADY INVENTURA ARCHIV VSTUPU INVENTURNÍCH ROZDÍLŮ, která zobrazuje aktualizace položky Inventurní množství ve volbě VSTUP INVENTURNÍCH STAVŮ - volba SKLADY SESTAVY ETIKETY, OBÁLKY PROFI BALÍK ČP TISK možnost definovat u vybraných zákazníků před tiskem částku, která se vytiskne na etiketě včetně slovního rozepsání - volba PRODEJNA POKLADNA - PRODEJ pokud se při definování položky Množství změní stav na skladě dané položky do záporu, tak se mezi položkami MJ a Množství zobrazí na monitoru červený obdélník - nová položka Aktivní (A) v číselníku ODBĚRATELŮ a DODAVATELŮ, pokud definujete u této položky N, tak není možné na tuto kartu zákazníka vyrobit žádný doklad (příjemky, výdejky, faktury, objednávky, atd.), v browse mají takto označené věty zbarveny červeně číslo firmy - nová položka Dodavatel (A) v číselníku ODBĚRATELŮ a DODAVATELŮ, pokud definujete u této položky A, tak tento odběratel je i dodavatel - nový vstupní formát pro dodavatele ELIT CZ, s.r.o. ve volbě SKLADY - PŘÍJEM ZBOŽÍ - IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - STRUKTURA SOUBORŮ - otevřená karta - položka Vstupní formát - 5-ELIT_xml - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT SOUBOR SKLADOVÝCH KARET definované položky-export DO CSV / IMPORT DO CSV - modul řeší export/import skladových karet (NEMA.DAT) pomocí textového souboru typu CSV - povolení na PRG nová volba PRODEJNA - POKLADNA INSTALACE MENU TLAČÍTKA možnost přiřazení vybraných PLU k definovanému tlačítku - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY EVIDENCE ZMĚN DEALERSKÉ CENY - pokud aktualizujete data v rámci volby SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ

3 CENY, tak se změna uloží do souboru a máte možnost si následně tyto informace prohlížet a tisknout - nová volba PŘÍSTUPOVÁ HESLA HESLO PRO OPRAVU CENY V PRODEJI MO a VO - v rámci volby SKLADY - PŘECENĚNÍ - AKČNÍ CENY - AKTUALIZACE - otevřená karta, položka Cena/MJ - nová funkce F4 - výpočet z ceny bez DPH - v rámci volby SKLADY PŘECENĚNÍ AKČNÍ CENY AKTUALIZACE otevřená karta - nová položka Happy hour využití akčních cen pro zvýhodnění zákazníka v rámci akce Šťastná hodinka - nový stanicový parametr CSV_O2007, který zajistí export do CSV souboru v rozšířeném formátu, v rámci jednoho listu je exportováno až řádků - využití v rámci práce s Microsoft Office Excel - programový parametr UHRADYH byl rozšířen o možnost importu úhrad z textového souboru, tato možnost doplňuje ruční vstup úhrad - možnost definovat na kartě zboží (ALT/F9) položku MINIMÁLNÍ MNOŽSTVÍ PRO PŘIJATOU OBJEDNÁVKU vazba na přijaté objednávky, vydané objednávky, příjem, převod, prodej, výdej, vstup inventurních stavů s vazbou na hodnotu položky Množství - nový programový parametr FA_PRED_DO - při tvorbě faktury je povolen vstup pouze do položky Předmět dodávky - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ AKČNÍ CENY VSTUP DLE PŘÍJEMKY možnost do akčních cen zařadit PLU podle čísla příjemky - nový stanicový parametr ELPRIJ_nn, který umožňuje v rámci elektronického příjmu zboží hlídat odchylku od poslední pořizovací ceny v toleranci nn %, pokud bude odchylka větší než definovaná %, tak se po zpracování dané příjemky zobrazí protokol s těmi PLU, u kterých byla hodnota tolerance překročena

4 Rok 2008 Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA PŘÍJEMCE MALOOBCHODNÍ CENA BEZ DPH - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - STRUKTURA SOUBORU - otevřená karta byla rozšířena o položku Přepravka A/N - nová volba SKLADY - ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI - GLOBÁLNÍ - TYP ZÁKAZNÍKA - ve volbě ČÍSELNÍKY - MĚRNÉ JEDNOTKY otevřená karta je nová položka Celé číslo, pomocí které je možné zapnout při zadávání množství kontrolu na celé číslo - volba ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI DLE ODBĚRATELE rozšířena možnost nastavení i dle čísla odběratele (původní nastavení bylo pouze podle IČ) - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE GPS ODBĚRATELE, která umožňuje tisk obsahu položky GPS z karty odběratele na faktuře - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI GLOBÁLNÍ GPS ODBĚRATELE NA VÝDEJCE, která umožňuje tisk obsahu položky GPS z karty odběratele na výdejce - nový programový parametr DEALPODO, umožňuje v rámci dealerských cen na daném oddělení definovat slevu až čtyřmi výjimkami na různá pododdělení - nový programový parametr PRUMER1, zajišťuje zákaz Prodeje a Výdeje do záporných hodnot, ale Příjem a Převod do záporných hodnot je povolen - nová sestava ve volbě SKLADY SESTAVY TISK PŘEVODEK SUMY ZA SKLADY - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z VELKOSKLADU soubor ADRMOP.TXT byl rozšířen o položku Typ příjemky - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - STRUKTURA SOUBORU - otevřená karta byla rozšířena o položku TP - typ příjemky

5 Rok 2007 Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba SKLADY MARKETING KONTAKTY S ODBĚRATELI SESTAVY - nový parametr VENCAPP.CFG pro program VENCAPP.EXE alternativní spouštění VENCAPP.EXE pro případ, když množství vnějších parametrů přesáhlo limit počtu znaků příkazového řádku v použitém systému - nová volba SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ ÚDAJE NA OBJEDNÁVCE ROZŠÍŘENÍ NÁZVU ZBOŽÍ - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI GLOBÁLNÍ - TŘÍDĚNÍ, ÚLOŽIŠTĚ CENA/MJ S DPH - nová volba SKLADY - PŘÍJEM ZBOŽÍ - IMPORT Z > TEXTOVÉHO SOUBORU - IMPORT DO PROFORMA PŘÍJEMKY - nový programový parametr ARCHIVPP, který zajišťuje automatické vytváření souboru archivních proforma příjemek - nový parametr ZKE v rámci programu VENCVYB.EXE - vybírá pro přenos pouze označené karty zákazníků z číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY PŘIDRUŽENÉ EAN PŘEVOD NA SAMOSTATNÉ KARTY - volba umožňuje jednorázově převést všechny přidružené EAN na samostatné skladové karty - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY PŘIDRUŽENÉ EAN PŘIPOJENÍ SOUBORU EAN.TXT pomocí textového souboru je možné k jednotlivým PLU přiřadit do souboru přidružených EAN další přidružené EAN - ve volbě SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY otevřená karta (mimo klíčů 6+7) je nová položka Použito (MMRR) v položce se na základě uskutečněného Prodeje/Výdeje, při kterém byla použitá daná dealerská cena, zobrazí poslední měsíc + rok použití - volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY ROZŠÍŘENÍ NÁZVU ZBOŽÍ byla rozšířena o volby EXPORT a IMPORT - položka Ulice v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ byla rozšířena na 30 znaků - volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI GLOBÁLNÍ - TŘÍDĚNÍ, ÚLOŽIŠTĚ možnost definovat údaje samostatně pro výdejky a rezervace - nový programový parametr NENULSTAVM, který zajistí, že v rámci voleb SKLADY

6 POČÁTEČNÍ STAVY SKLADY PRO KONEČNÉ MĚSÍČNÍ STAVY a SKLADY INVENTURA UZÁVĚRKA INVENTURY se nezapisují do archivních souborů skladové karty, které mají Množství=0, tímto způsobem se mohou výrazně zmenšit ukládané archivní soubory - nový programový parametr NERUSTXTFA, který zajišťuje, že se neruší textové soubory navěšené k jednotlivým fakturám (ALT/F7) - nový programový parametr JKV_SDAN, který zajistí tisk spotřební daně na faktuře - sumarizačně - nový programový parametr BODY_DAR, který umožňuje v rámci bodové hry čerpat body ze souboru dárků - nová volba SKLADY SESTAVY TISK PŘÍJEMEK PŘEHLED CELNÍCH KÓDŮ - nový typ balíčku , který může být přiřazen do jiného balíčku (F4) jako komponenta, na liště je místo písmene B písmeno P - nový programový parametr NOSLEVAMAT - platí pro verzi SERVIS - pokud při výdeji materiálu v zakázce pojde k přecenění, pak se tato sleva na zakázkovém listě netiskne v samostatném řádku, ale je uplatněna v položce Materiál - nová volba SKLADY SESTAVY ZISK Z PRODEJE Dle středisek a spádové oblasti - možnost definovat na kartě zákazníka v číselníku odběratelů a dodavatelů polohu GPS (ALT/F9) - položka Číslo výdejky je rozšířena ze 7 na 9 znaků, v návaznosti na to byly rozšířeny exportované věty v rámci volby EXPORT DO ÚČETNICTVÍ - platí od verze programu číslo ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ - IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU STRUKTURY SOUBORŮ položka Doporučená cena možnost definovat cenu s DPH nebo bez DPH

7 Rok 2006 : Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba FAKTURY PŘEPRAVNÍ LISTY- tato volba umožňuje vybavit zboží dodané zákazníkům dokladem, který svojí povahou nahradí zatím neexistující dodací list či účtenku za hotové, včetně potvrzení o převzetí zboží - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ - Typ příjemky - definovaná hodnota se automaticky dosadí do položky Typ ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ PŘÍJEM otevřená karta zboží - rozsah položek číslo Přijaté objednávky a číslo Rezervace byly rozšířeny ze 7 na 9 místné číslo - nová volba ÚDAJE NA VÝDEJCE A REZERVACI DLE ODBĚRATELE možnost definovat údaje na konkrétního odběratele - nová funkce při automatickém generování mailů v rámci programu SHOPTRONIC : - jestliže bude v adresáři OEXPRESS existovat textový soubor OmeOE.GFG a bude mít v prvním řádku definované písmeno N, tak se připojený soubor nebude zobrazovat v těle zprávy - možnost zpracovávat data z paměťové tužky i ve volbě SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY ALT/F2 - internetový obchod s on-line napojením na datové soubory SHOPTRONIC

8 Rok 2005 : Obchodní systém SHOPTRONIC - byla zapracována novela zákona Zákon 235/2004 par. 28/ ods.2 L, daňový doklad musí obsahovat výši daně uvedenou v korunách a haléřích původně bylo zaokrouhlení nahoru - volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - další možnost na kartě dealerských cen, v klíči 3 a 6 je možnost přiřadit k číslu zákazníka: sklad + PLU + IČ + sleva (%) - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU STRUKTURA SOUBORU pomocí default hodnot byly rozšířeny možnosti při importu - nový programový parametr CESTINAL - čeština Latin2 - tento parametr je vhodný pro instalaci češtiny do okna - možnost exportu tiskových sestav (FA.TIS) do souboru formátu CSV povolení na PRG nová volba SKLADY PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY STATISTIKA DLE ODBĚRATELE - nová informace ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - na otevřené kartě PLU balíček se zobrazí vedle položky Počet informace o max. množství této karty na skladě (vypočítaná na základě hodnot položek Množství u přiřazených karet k danému balíčku ) a vedle popisu K dispozici se zobrazí informace vypočítaná tak, že od položky Počet je odečteno množství rezervací na přiřazených kartách k danému balíčku - nová funkce ve volbě SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY PRODEJE S BONUSEM -možnost definování podmínky pomocí řetězců, s vazbou na položku Název z prodané skladové karty - nová informaceve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE ZÁLOHY NA ÚČTENCE seznam záloh přiřazených k výdejkám - nové alternativní funkce ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) možnost použití alternativních funkcí ALT/Z a ALT/N k funkcím F9 a Alt/C v tom smyslu, že při jejich použití se bude provádět pouze označování hlaviček rezervací a po ukončení výběru se automaticky, bez dalšího jednotlivého potvrzování každé položky překlopí všechny rezervace do výdejek (dodacích listů, účtenek za hotové) - nová volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE REZERVACE AKTIVNÍ REZERVACE - seznam hlaviček rezervací, tato informace slouží jako okamžitá a průběžná kontrola o výskytu aktivních rezervací - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT PRODEJE DLE DODAVATELE

9 - nová funkce Dotaz (CTRL/F5) ve VENPROBJ.EXE nadstavba k zpracování modemových objednávek, možnost odeslat dotaz na PLU do velkoobchodu (centrály) - nová funkce SHIFT/F7 ve volbě SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ VYTVOŘENÍ OBJEDNÁVKY - máte možnost vložit libovolný text pouze pro danou objednávku, tyto řádky budou umístěny na sestavě objednávky za poslední objednanou položkou - nový programový parametr ZURNAL_VY, který zajistí ukládání výdejek do textových souborů, které je možné si následně zobrazit nebo vytisknout - v číselníku DOPRAVY je možné si jednotlivé věty barevně odlišit - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT ČÍSELNÍK ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ EXPORT DO TEXTOVÉHO SOUBORU - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT SOUBOR SKLADOVÝCH KARET EXPORT DO TEXTOVÉHO SOUBORU - nová funkce CTRL/I ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - vytvoření dodacího listu v cizí měně, který se dodatečně dotáhne do faktury - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT POŽADAVEK NA E_PŘÍJEMKU - řeší na pobočce definování požadavku pro vygenerování elektronických příjemek na centrále - ve volbě FAKTURY VSTUP (OPRAVY S PROHLÍŽENÍM) byl soubor faktur (NEFA.DAT) rozšířen v úrovni Označení dodávky ze dvou stránek" na pět stránek, věta souboru se zvětšila cca 2x - ve volbě PRODEJNA INSTALACE ÚDAJE NA ÚČTENCE TISK ÚČTENKY definováno N možnost definovat částku, od které se účtenky tiskne - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ PŘÍJEM nová funkce CTRL/W - stiskem tlačítka CTRL/W máte možnost k danému PLU přiřadit rozšířené názvy zboží, můžete definovat libovolné množství 60 znakových řádků, které se vytisknou na dodacích listech(účtenkách za hotové) a na fakturách - nová položka ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA - TABULKA HESEL Změna sazby DPH (platí pouze pro programový parametr ZMĚ NA_SAZ) - nové volby INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE - PORT TISKÁRNY + TYP TISKÁRNY - - pomocí těchto voleb je možné přesměrovat tisk faktury na jinou tiskárnu - nová volba INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ Předepsaná sazba DPH -

10 když definujete Sazbu DPH, tak se tato sazba předepíše při zakládání nové karty ( F8 ) - nový venkovní parametr MARKETING zajišťuje přepočítávání (např. noční) marketingu, výsledný soubor je možné si následně nakopírovat na aktuální stanice pomocí volby SKLADY MARKETING VZDÁLENÝ VÝPOČET - nová metoda pro výpočet automatické vydané objednávky ALT/F4 dle prodejní křivky - po ukončení výdejky je možné vyvolat stiskem klávesy E např. program Microsoft Outlook Express, ve kterém se automaticky vygeneruje zpráva pro dodavatele včetně připojeného dodacího listu popis je v uživatelské příručce volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE PRODEJ ZBOŽÍ - nová volba INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ Oddělení recyklačních poplatků - definuje se číslo oddělení, ve kterém jsou zařazeny PLU s poplatky za elektro-zboží - na PLU z tohoto oddělení nejsou uplatňovány slevy při prodeji - nová volba SKLADY - STAVY NA SKLADECH < - > POMOCNÝ SOUBOR - Hromadné přiřazení položky PLU láhev - možnost definovat číslo PLU, které se přiřadí k vybraným skladovým kartám do položky PLU láhev možno použít při přípravě dat k prodeji elektro-zboží zákon platí od nová volba PRODEJNA INSTALACE PŘECEŇOVÁNÍ SLEVY PŘECENĚNÍ CELÉ ÚČTENKY povolení k přecenění celé účtenky - funkce SHIFT/F10 ve volbě PRODEJNA - ve volbě PRODEJNA - POKLADNA - VÝDEJ Z POKLADNY - je nová funkce ALT/F10 pro zápis dokladu - možnost tisku výčetky pro odvod hotovosti do banky v rámci zpracování výdajového dokladu - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ VÝROBNÍ ČÍSLA položka Výrobní číslo byla rozšířena na 23 znaků, věta byla rozšířena o položku Záruka dodavatele (v měsících) a položku Záruka dodavatele OD (datum záruky od dodavatele automaticky se dotáhne datum z příjemky - je možno aktualizovat), pokud se na sestavě Dodací list tiskne také Záruka, tak se tato sestava přejmenuje na Dodací a záruční list, vedle počtu měsíců záruky se vytiskne datumově, do kdy záruka platí - na položkách skladové karty PLU Láhev + PLU Přepravka je možné využít funkce na výběr z oddělení Obalů (F2) a výběr z oddělení recyklačních Poplatků (CTRL/F2) - nový programový parametr ROUND, který zajišťují zaokrouhlení faktury na celé číslo, zaokrouhlení je vyčísleno samostatně a je nezdaněné

11 Rok 2004 : Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE Zisk v % na rezervaci když definujete A, tak se na rezervaci vytiskne zisk v % - nová volba SKLADY PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY NABÍDKY - možnost sestavení nabídky zboží pro určitého odběratele, kterou je možné následně přetáhnout do přijatých objednávek nebo do proforma faktury - nová volba SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ PROFORMA PŘÍJEMKY- PRODEJNA PRODEJ zajistí rychlý přesun do volby PRODEJ, současně je možné využít novou volbu PRODEJNA POKLADNA PROFORMA PŘÍJEMKY - zajistí rychlý přesun do volby PROFORMA PŘÍJEMKY PŘÍJEM stiskem klávesy F2 je možné zadat číslo poslední zpracovávané proforma příjemky - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SKLADY VYŇATÉ ZE ZÁPISU STAVŮ definují se čísla skladů, pro které se neprovádí zápis stavů ke dni - nová volba SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ DODACÍ LIST x FAKTURA možnost párování čísla dodacího listu s číslem faktury dodané - nový programový parametr REZ_ODDIL, který zajišťuje tisk rezervací dle oddílů - nový stanicový parametr TISK_FIN aktivuje novou volbu PRODEJNA TISK - FINANČNÍ UZÁVĚRKA Dle směny za období tisk směnových uzávěrek za zadané období, uzávěrky jsou tisknuty za sebou, bez stránkování - nová volba INSTALACE SYSTÉMU - UŽIVATELSKÁ (D) - KONTROLA PŘÍJEMKY možnost definovat podmínky u vybraných položek pro příjem zboží volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - další možnost pro definování dealerských cen v klíči 3 k číslu zákazníka se definují: Sklad + PLU + Typ dealerské ceny + sleva v % - nový parametr SVM v rámci programu VENCVYB.EXE - vybírá konečné měsíční stavy - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY PŘIDRUŽENÉ OBALY KARTY S OBALY - nová volba FAKTURY SESTAVY VÝPIS DLE ZPŮSOBU ÚHRADY - nový stanicový parametr DP_xxxx, který zajistí oboustranný tisk na duplexní tiskárně - nová položka PSČ_2 v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ s vazbou na položku Místo určení

12 - nová volba PŘÍSTUPOVÁ HESLA EXPORT HESEL (pro programový parametr PHESLA) - funkce ALT/T (export tiskové sestavy do textového souboru) je rozšířena o možnost export do textového souboru typu CSV - nová volba SKLADY - EXPORT, IMPORT ADRESY DLE PRODANÝCH PLU - nová volba SKLADY - EXPORT, IMPORT POHYBY DLE PLU - nová volba INSTALACE SYSTÉMU ZMĚNA FORMÁTU DIČ DLE EU - možnost automatické změny formátu DIČ - nová funkce pro zpracování dobropisů popis je ve volbě: - FAKTURY VSTUP FAKTUR Dobropis - SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - PRODEJ MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - Dobropis - přiřazení čísla a datumu původního dokladu při vracení zboží - nové venkovní parametry: DIC_EURO + PRECENENI CENA_MJ k s o + SAZBA_DPH x,y - nová položka MÍSTO PLNĚNÍ v číselníku Odběratelů a dodavatelů, kterou se definuje místo plnění pro faktury do zahraničí (EU, třetí země) - ve volbě PRODEJNA POKLADNA - PŘÍJEM(VÝDEJ) DO POKLADNY možnost vytvoření daňového dokladu platí pouze pro programový parametr POKL_DOKL - nové funkce v souvislosti se zúčtováním daňových dokladů za zálohy popis je ve volbě: - FAKTURY VSTUP FAKTUR - Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady - FAKTURY PROFORMA FAKTURY OPRAVY S PROHLÍŽENÍM - Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady - SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - PRODEJ MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - Zúčtování záloh, na které byly vystaveny daňové doklady - ve volbě FAKTURY BANKOVNÍ ÚČTY byly informace o bankovním účtu rozšířeny o dvě další položky: IBAN - mezinárodní číslo bankovního účtu SWIFT - mezinárodní identifikace banky - nová položka na skladové kartě VZO - Vratný zálohovaný obal podle 36 ods.10 zák.č. 235/ Při dodání výrobků ve vratných zálohovaných obalech je plátce daně povinen rozdělit základ daně na část vztahující se k dodávaným výrobkům a na část vztahující se k vratným zálohovaným obalům - aktualizované tiskové sestavy v souvislosti se zúčtováním daňových dokladů za zálohy: - FAKTURY SESTAVY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY - FAKTURY SESTAVY VÝPIS FAKTUR ZA OBDOBÍ

13 - SKLADY SESTAVY TISK VÝDEJEK DLE ČÍSLA VÝDEJKY suma za výdejky - SKLADY SESTAVY SOUHRN OBRATŮ - PRODEJNA TISK FINAČNÍ UZÁVĚRKA - nová volba FAKTURY TEXTOVÉ SOUBORY OZNAČENÍ DODÁVEK (ZÁL. FAKTURA) - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) REZERVACE - INTERVAL PRO ZPRACOVÁNÍ - po ukončení faktury je možné vyvolat stiskem klávesy E např. program Microsoft Outlook Express, ve kterém se automaticky vygeneruje zpráva pro odběratele včetně připojené faktury popis je v uživatelské příručce volba FAKTURY VSTUP FAKTUR - Vytvoření zprávy se zobrazenou a připojenou fakturou - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE Název oddělení (A/N) když definujete A, tak se na výdejce vytiskne obsah položky Název oddělení - ve volbě FAKTURY VSTUP FAKTUR (OPRAVY S PROHLÍŽENÍM) je nová funkce na zobrazení připojené výdejky, kterou použijete tak, že se nastavíte na pole Označení dodávek, ve kterém je definováno číslo fakturované výdejky, po stisku CTRL/P se příslušná výdejna zobrazí na monitoru - sestava SKLADY SESTAVY PŘÍJMY A VÝDEJE DLE PLU byla rozšířena o nové výběry s vazbou na sledování pohybu zboží na konsignačních skladech - u programů: VENETP.EXE + VENPROBJ.EXE + VENCVYB.EXE + VENCAPP.EXE se při nestandardním ukončení programu generuje textový soubor: název programu s příponou ERR (např. VENETP.ERR), v souboru je uloženo číslo stanice a číslo chyby např. ST4-E105) - u programu VENPROBJ.EXE se v případě, že program nezpracoval při vyvolání žádný soubor, tak se generuje textový soubor VENPROBJ.ERR: v souboru je uloženo číslo stanice a informace o nezpracovaném souboru (např. ST1-0 souboru) - nový programový parametr FAKBUMENA - nový programový parametr C_xxxxxxxx - nový programový parametr CSKL_nnnn - nová volba PRODEJNA POKLADNA DOBROPIS možnost vystavení dobropisu s vazbou na číslo a datum původního dokladu - ve volbě SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY CENY V CIZÍ MĚMĚ SPECIFICKÉ NASTAVENÍ možnost definovat cenu konkrétní cenu v cizí měně

14 - nová položka AKTIVNÍ ve volbě PŘÍSTUPOVÁ HESLA TABULKA HESEL - když se na otevřené kartě zákazníka ve volbě ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ, vedle položky DEALER zobrazí +, tak jsou k danému zákazníku definovány dealerské ceny ve volbě SKLADY POČATEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY, které si můžete zobrazit stiskem kláves ALT/C - nová položka DF druh faktury na kartě zákazníka ve volbě ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ - nová položka SKUP.IČO skupinové IČO na kartě zákazníka ve volbě ČÍSELNÍKY ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ - nová funkce ve volbě SKLADY ARCHIVACE A RUŠENÍ DAT HROMADNÉ RUŠENÍ DAT PRÁZDNÉ KARTY možnost rušit skladové karty pomocí DBF souboru - nový programový parametr ROZFAK_n - rozpracované faktury - nová funkce v programu VENCAPP.EXE - Zpracování souborů: POSLEDNÍ ČÍSLA DOKLADŮ automatické nastavení číselných řad (např. na začátku roku) - nový programový parametr NONEVO - při zápisu výdejky se neukládají aktuální informace o vydaných obalech do souboru (NEVO.DAT) a sestava Sumář obalů se vytváří na základě aktuálních údajů v souboru přidružených obalů - nová volba SKLADY OBJEDNÁVKY PŘIJATÉ - Nekonzistentní nevyřízené objednávky - dlouhý název na účtence - nová volba PRODEJNA - INSTALACE - ÚDAJE NA ÚČTENCE - CELÝ NÁZEV - rychlé odhlášení uživatele ve volbě PRODEJNA - POKLADNA - PRODEJ - stiskem CTRL/F8 - ve volbě PRODEJNA - POKLADNA - PRODEJ - pokud vyberete zboží, které je zařazeno v "akčních cenách", tak se zobrazí v řádku před akční cenou červeně "A" - nový stanicový parametr BENC - komunikace s benzínovými stojany firmy BENČ ve volbě PRODEJNA POKLADNA PRODEJ - při spuštění programu VENETP.EXE se generuje na serverovém adresáři textový soubor XY.ss (ss číslo stanice, např. pro stanici číslo 1 je to soubor XY.01), kde se zapisuje datum a čas spuštění programu, při ukončení programu se soubor automaticky zruší - nový programový parametr NULBAL, který zajistí, ve volbách PRODEJNA - POKLADNA PRODEJ a SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE - PRODEJ MALOOBCHOD, prodej PLU balíček, které nemá na skladové kartě definovanou prodejní cenu, uživatel musí prodejní cenu definovat při realizovaném prodeji v zobrazeném okně

15 - z volby SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE - SLEVA byly přesunuty údaje týkající se faktury do volby INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE SLEVA a byly rozšířeny o další možnosti zobrazení slev na faktuře - nová funkce ve volbě SKLADY INVENTURA VÝBĚR ODDĚLENÍ definovat písmeno B zakázány pohyby na oddělení, které je zařazeno do inventury - byla zrušena funkce ve volbě INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ ZHASNUTÍ MONITORU když byl definován počet minut, po kterém mělo dojít ke zhasnutí monitoru, tak současně došlo k poměrně velkému zpomalení současně běžících programů, tato funkce je nahrazena novým stanicovým parametrem ZHAS_nn (nn-počet minut)

16 Rok 2003 : Obchodní systém SHOPTRONIC - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ - TOLERANCE PRO PŘIRÁŽKU (MCENA) - nová volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE OPRAVA TYPU PLATBY V ÚČTENCE - nový programový parametr AKCE_VEL akční ceny jednotlivých PLU je možné využívat ve všech volbách prodejů - nová položka na skladové kartě Záruka zadává se počtem měsíců - nový stanicový parametr UCT_PROD, který zajistí ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVECE PRODEJ MALOOBCHOD, tisk výdejky na účtenkovou tiskárnu - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE Záruka (A/N) když definujete A, tak se na výdejce vytiskne obsah položky Záruka ze skladové karty - nová volba SKLADY PRODEJNA INSTALACE - ÚDAJE NA ÚČTENCE Záruka (A/N), když definujete A, tak se na účtence vytiskne obsah položky Záruka ze skladové karty - nová volba SKLADY PRODEJNA INSTALACE - ÚDAJE NA ÚČTENCE Výrobní čísla (A/N), když definujete A, tak se na účtence vytiskne přiřazené výrobní číslo - nový parametr UC pro program VENCAPP.EXE neaktualizuje se položka Do účta - nový programový parametr UHRADY, který umožňuje evidenci nezaplacených faktur, má využití v případě, že v programu SHOPTRONIC se nevyužívá automatické napojení na aktuální účetní program ve spojitosti s nezaplacenými fakturami volba FAKTURY VSTUP ÚHRAD - nová sestava ve volbě SKLADY SESTAVY TISK VÝDEJEK VÝDEJKY PŘEHLED ROZVOZŮ - nová volba SMS zprávy Číselník skupin - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT POŘIZOVACÍ CENY - nový venkovní parametr EXT_xxxxxxxxx v rámci programového modulu VENPROBJ.EXE - nová položka UT v číselníku ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, která zajistí tisk na účtenkovou tiskárnu, ve volbě SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE MALOOBCHOD (VELKOOBCHOD) - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SOUBORY NAPOJENÉ NA SKLADOVÉ KARTY NASMLOUVANÉ DODÁVKY

17 - po ukončení vydané objednávky je možné vyvolat stiskem klávesy E např. program Microsoft Outlook Express, ve kterém se automaticky vygeneruje zpráva pro dodavatele včetně připojené objednávky popis je v uživatelské příručce volba SKLADY OBJEDNÁVKY VYDANÉ - v rámci číselníku odběratelů je možno se stiskem klávesy CTRL/E přepnout do prostředí do programu např. Microsoft Outlook Express a odeslat na daného odběratele - v rámci tvorby ceníků je možno se stiskem klávesy E přepnout do prostředí do programu např. Microsoft Outlook Express a odeslat s ceníkem na vybraného odběratele - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY SKLADY PRO KONEČNÉ MĚSÍČNÍ STAVY - zajištění automatického zapisování konečných stavů na jednotlivých PLU definovaného skladu k poslednímu dni daného kalendářního měsíce - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT EXPORT DO MKT modul marketing (pouze na povolení PRG2 +64) - nová volba PRODEJNA - POKLADNA ZMĚNA UŽIVATELE - nový programový parametr BALENI_MV možnost definovat na skladové kartě dva typy balení velké a malé - nové volby v bodovém systému: SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY - BODOVÝ SYSTÉM - DOBA PLATNOSTI BODU SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY - BODOVÝ SYSTÉM - ZRUŠENÍ BODŮ - nová volba PRODEJNA INSTALACE POKLADNÍ DOKLAD ÚČET ZAOKROUHLENÍ - nová volba PRODEJNA INSTALACE POKLADNÍ DOKLAD VÝPOČET ZÁKLADU DPH - nové parametry v rámci programu VENCVYB.EXE : KT_ccccccccc + KTO + BT - nový parametr VYS v rámci programu VENCVYB.EXE - nová volba INSTALACE SYSTÉMU UŽIVATELSKÁ (D) ÚDAJE NA FAKTUŘE ROZEPSAT BALÍČEK - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE ROZEPSAT BALÍČEK - nová volba PRODEJNA INSTALACE ÚDAJE NA ÚČTENCE ROZEPSAT BALÍČEK - nová volba FAKTURY SESTAVY FAKTURY SE ZAKÁZKAMI pouze pro verzi SERVIS (program SENETP.EXE)

18 - nová volba SKLADY - SESTAVY - STAVY NA SKLADECH STAVY V AKČNÍCH CENÁCH - nová volba SKLADY ÚDAJE NA VÝDEJCE TŘÍDĚNÍ KONTROLNÍ VÝDEJKY - nový programový parametr DOKL_JMENO, na daňových dokladech a dodacím listě se za jménem firmy netiskne jméno a příjmení zákazníka - nové volby SKLADY INVENTURA PŘEHLED INVENTUR a SKLADY INVENTURA TISK INVENTURY, které umožňují dodatečné vytisknutí inventur dle čísla inventury - nová volba SKLADY - KOMUNIKACE S POKLADNOU ČEKÁNÍ NA STAŽENÍ POKLADEN - nové programové parametry ROUNDF, ROUNDFH, ROUND5F, ROUND5FH, ROUNDU a ROUND5U, které zajišťují zaokrouhlení podle novely zákona o DPH z roku 2003 zaokrouhlení se rozpustí do základu DPH a do DPH volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - nová položka KÓD na kartě dealerských cen, funguje stejně jako položka Oddělení - nová volba SKLADY REKLAMACE ÚDAJE NA REKLAMACI - nová volba SKLADY ARCHIVACE A HROMADNÉ RUŠENÍ ARCHIVACE - STAVY NA SKLADECH možnost archivace stavů na skladech - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ ZMĚNA SAZBY DPH - možnost hromadné změny sazby DPH u vybraných skladových karet s možností přecenění maloobchodní ceny včetně zaokrouhlení - při vystavování dobropisů (záporných daňových dokladů) je podle zákona na dokladu nutné uvést číslo a datum původního dokladu program uživatele při ukončení dobropisu automaticky vybízí, aby tyto údaje definoval, vznikla nová volba SKLADY PRODEJ, VÝDEJ, REZERVACE OPRAVA PŮVODNÍHO DOKLADU - pomocí této volby máte možnost aktualizovat zápis o čísle a datumu původního dokladu k dobropisu účtenek za hotové (aktualizovat zápis o čísle a datumu původního dokladu k dobropisu faktur je možný ve volbě FAKTURY OPRAVY S PROHLÍŽENÍM - stiskem kláves CTRL/F5) volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY DEALERSKÉ CENY - další možnost na kartě dealerských cen, v klíči 3 je možnost přiřadit k číslu zákazníka: sklad + PLU + typ dealera + sleva (%)

19 Rok 2002 : Obchodní systém SHOPTRONIC - aktualizovaná volba SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z TEXTOVÉHO SOUBORU - možnost definovat struktury importovaných příjemek podle jednotlivých dodavatelů - volba SKLADY SESTAVY - ZISK Z PRODEJE A VÝDEJE dle období export do souboru typu CSV vhodný pro import dat do programu Excel - rozšířena sestava FAKTURY SESTAVY FAKTURY S VÝDEJKAMI o výpočet % rabatu a sumy za výdejky v rámci faktury - nová volba PRODEJNA KLUBOVÉ KARTY TISK PRODEJŮ tisk prodejů realizovaných přes klubové karty s vazbou na číselník klubových karet - nový číselník ČÍSELNÍKY BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY POKLADNOU na základě bezhotovostních plateb (šeky, karty, ceniny) pokladnou je možnost definovat typy plateb, následně je přiřadit k vytvářené výdejce za hotové, s možností vytvoření rozdělené platby(f4 šeky), informace o těchto platbách se objeví na sestavě finanční uzávěrky a v nové volbě SKLADY SESTAVY PŘEHLED ŠEKŮ - možnost nového uložení souboru objednávky vydané pro modemový přenos k dodavateli - pokud objednávku ukončíte stiskem kláves CTRL/X, objednávka se uloží do podadresáře OBJEDO, jestliže daný odběratel má v položce Soubor obj. v číselníku Odběratelů a dodavatelů definovanou hodnotu větší než 99(např. 100), tak se daná objednávka uloží do podadresáře OBJEDO\100\ - ve volbě SKLADY PŘÍJEM ZBOŽÍ IMPORT Z VELKOSKLADU možnost přednastavení více adresářů v souboru ADRMOP.TXT - nová volba SKLADY ARCHIVACE A HROMADNÉ RUŠENÍ ARCHIVACE PŘIJATÉ OBJEDNÁVKY možnost archivovat soubor přijatých objednávek - nový programový parametr FA_HOT_DOK : při zápisu faktury za hotové ve volbě FAKTURY VSTUP DAT se automaticky zobrazí na monitoru vyplněný formulář pro příjem do pokladny, pokud jej potvrdíte pomocí F10, tak se daný příjem zapíše do volby PRODEJNA POKLADNA PŘÍJEM DO POKLADNY a vytiskne se příjmový pokladní doklad - u programového parametru BSI rozšíření o export souboru PRIJEMKA.BSI příjemky po jednotlivých položkách - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ ZAOKROUHLENÍ MALOOBCHODNÍ CENY máte možnost definovat tabulku pro zaokrouhlení maloobchodní ceny s DPH (Cena/MJ s DPH), definují se částky, od kterých se tato cena zaokrouhluje na stokoruny, desetikoruny, koruny a desetihaléře

20 - nový programový parametr FAK_SLEVA, ve volbách FAKTURY VSTUP DAT (OPRAVY S PROHLÍŽENÍM) jsou potlačeny funkce umožňující případný rozpis jednotlivých položek na obrazovce dané faktury (ALT/V, ALT/F8, ALT/F6, ALT/F3), stiskem SHIFT/F10 je umožněno zadat % slevu, která bude uplatněna na všech výdejkách dané faktury - nová funkce CTRL/O, kterou uplatníte v jednotlivých browse(např. Příjem zboží, Prodej zboží, Převod zboží, atd.), máte možnost zobrazit označené karty a případně otevřít přímo vybranou kartu - nový stanicový parametr WINTISK, který zajistí tisk sestav přes Windows - řešení pro tiskárny, které nepodporují DOS-programy, nebo pro tiskárny, které nemají připojení na LPT (např. USB) - nová volba SKLADY PŘECENĚNÍ AKČNÍ CENY možnost definovat akční ceny jednotlivých PLU pro zadaný časový interval platí pouze pro volbu PRODEJNA - nová volba SKLADY SESTAVY PŘÍJMY A VÝDEJE DLE PLU, sestava podává informaci o příjmech a výdejích podle skladu a oddělení za zadané období - ve volbě POKLADNA PRODEJNA PŘÍJEM (VÝDEJ) DO POKLADNY nová položka TEXT, která má vazbu na číselník, ve kterém jsou definovány texty s možností jejich tisku na pokladním dokladu - volba FAKTURY VSTUP DAT na položce Středisko jsou nové funkce F9 a CTRL/F9, pomocí kterých vytvoříte vnitrostátní fakturu v cizí měně s DPH - nová volba SKLADY POČÁTEČNÍ STAVY EVIDENCE ZMĚN ODBĚRATELÉ A DODAVATELÉ, - pokud aktualizujete číselník ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ, tak se změna uloží do souboru a máte možnost si následně tyto informace prohlížet a tisknout - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT ČÍSELNÍK ODBĚRATELŮ A DODAVATELŮ - Export do Microsoft Outlook Express, možnost exportu vybraných vět z číselníku s následným importem do souboru Adresář programu Outlook Express - nová volba SKLADY EXPORT, IMPORT TEXTY NA KARTÁCH ZBOŽÍ možnost exportu a importu doprovodných textů na kartách zboží (funkce CTRL/T) - nová volba ČÍSELNÍKY OBALY - řešení zákona č. 477/2001 Sb., o obalech základní popis ve volbě ČÍSELNÍKY OBALY pouze na povolení PRG ve volbě EXPORT DO ÚČETNICTVÍ je možnost exportovat soubor převodek - programy VENCVYB + VENCAPP nový venkovní parametr pro výběr OD: a DO: - nová volba SKLADY MARKETING KONTAKTY S ODBĚRATELI systém evidence kontaktů s odběrateli

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004.

Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Změny v programu AutoSalon 9.82 minor 0004. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2013,1.22 Nastavení základní konfigurace Údaje o firmě záložka Finanční úřad změny v souvislosti se změnou číselníku Finančních úřadů, proveďte

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007.

Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Změny v programu AutoServis 9.82 minor 0007. Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Sklady Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky

Sklady  Zadání zpřístupní typ pohybu Převod na sklad / Kód výdejky Sklady Zadání nového pohybu. Po stisknutí se zpřístupní seznam pohybů, ze kterého se vybírá typ pohybu (inventurní přebytek, manko, příjemka nebo výdejka, odpis škody). Pokud se při pořizování výdejky

Více

Popis programu TRIFID

Popis programu TRIFID Popis programu TRIFID Program TRIFID slouží pro řízení skladu a prodej zboží v malých a středních firmách. Nejčastěji je používán v maloobchodních prodejnách. Specializované verze programu jsou určeny

Více

Helios Orange. www.helios.eu

Helios Orange. www.helios.eu 45685696362545563221245896533661123695887878123456856963625455632212458965336611236958878781 23 568569636254556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568 556322124589653366112369588787812345685696362545563221245891236958878781234568

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

Přehled funkcí verze Express a Standard

Přehled funkcí verze Express a Standard Přehled funkcí verze Express a Standard ExWin 2.1 přehled vlastností a funkcí Funkce Verze Express Verze Standard Poznámka Licenční podmínky Placená verze NE Potřeba program registrovat. NE Pokud není

Více

Česká pošta - podání on-line

Česká pošta - podání on-line Česká pošta - podání on-line Money S3 - Podání On-line 1 Obsah 2 Export podání on-line z Money S3...2 On-line podání České pošty...2 Číselník konfigurace...4 Podpora uživatelů...7 On-line podání pro PPL...7

Více

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah

Sklad rev.201004191 Seznam skladových karet Obsah Obsah Sklad... 2... 3 Navigátor... 4 Seznam hlaviček skladových karet... 4 Barevné rozlišení v seznamu skladových karet... 5 Menu Vztahy... 6 Skladová karta... 7 Popis záložek... 7 Obecné... 7 Příjem...

Více

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy

forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy forfox software forfox POKLADNA verze 1.0.0.44 Příručka obsluhy 1 Obsah: 1. Úvod 2. Instalace a požadavky na výkon PC 3. Ovládání programu 3.1. Přihlášení do aplikace 3.2. Okno hledání 3.3. Funkce tisk

Více

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005

Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Změny v programu AutoServis 9.85 minor 0005 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah

Příjem zboží 201009061 Základní zobrazení seznamu s DL Obsah Obsah Příjem zboží...2...2 Seznam hlaviček dodacích listů a dobropisů (horní seznam)...3 Seznam položek aktuálního dodacího listu či dobropisu (okno vlevo dole)...3 Detail aktuální položky dodacího listu

Více

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně

První kroky po instalaci programu. Nastavení údajů k provozovně První kroky po instalaci programu Po instalaci programu je potřeba stáhnout ceník. Stahování ceníku vyvoláte kliknutím na tlačítko Stáhnout ceník", nebo stiskem kláves Alt + S - je samozřejmě potřeba,

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad.

FAKT PRO WINDOWS. CompCity. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905. Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. 1 Manuál programu FAKT pro Windows verze 0905 FAKT PRO WINDOWS CompCity Program pro vedení podvojného, jednoduchého účetnictví a sklad. - 1 - FAKT 9.xx 2 1 MANUÁL PROGRAMU FAKT PRO WINDOWS VERZE 0905...

Více

Obsah. Rozsah implementovaného řešení

Obsah. Rozsah implementovaného řešení Obsah Obsah... 1 1 Rozsah implementovaného řešení... 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 Finance... 1 Správa majetku... 3 Obchod a prodej... 4 Řízení obchodu Správce vztahů... 5 Nákup... 6 Řízení zásob... 7

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009)

TRIFID 2010. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) TRIFID 2010 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.74 oproti verzi 5.60 (TRIFID 2009) (c) 2010 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

Novinky ve verzi 1.72.A

Novinky ve verzi 1.72.A Novinky ve verzi 1.72.A U DDT sestav jsme přistoupili k číslování. Pokud má sestava nějaký formulář, zobrazí se v jeho záhlaví verze (v.x.y) v je jen zkratka verze, x.y. - je pak číslo verze, začínáme

Více

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013)

TRIFID 2014. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) TRIFID 2014 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 6.20 oproti verzi 6.00 (TRIFID 2013) (c) 2014 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz D 1

Více

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33

Obsah. Předmluva...19. KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23. KAPITOLA 2 Základy ovládání...33 Obsah Předmluva...19 Stručný úvod... 19 Cílová skupina... 20 Cvičení a řešení... 20 Poděkování... 21 Zpětná vazba od čtenářů... 21 Errata... 21 KAPITOLA 1 Úvod do programu Microsoft Dynamics NAV...23 Co

Více

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. doplňkový modul. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. doplňkový modul www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Tento formulář je i součástí administrativní kalkulačky : Formulář - vlastní kalkulačka - o produktu

Více

Upgrade 7/2012 popis úprav

Upgrade 7/2012 popis úprav strana 1 Upgrade 7/2012 popis úprav Novinky společné všem modulům Náhled v tiskových výstupech Formulář Náhledu si pamatuje svoji velikost a pozici od minulého otevření, což lze využít např. u větších

Více

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009

ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 ZÁLOHY přijaté v SB KOMPLET u. Pokus o shrnutí Jaroslav Humpolec, MILCOM servis a.s. prosinec 2009 Definice: Běžná faktura - základní typ faktury. Je určen pro fakturaci všech druhů firemní činnosti. Slouží

Více

Převod dat z programu STEREO

Převod dat z programu STEREO Převod dat z programu STEREO Tento návod řeší nezbytné kroky, které je nutné provést před, v průběhu a po samotném převodu dat mezi programy Stereo 18 a DUEL 6.1. Jednotlivé kroky na sebe navazují a zajistí

Více

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001

Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 Novinky a nastavení ve verzi OZO 2014.001 1. Nastavení služeb z internetu Pro používání téměř všech novinek v programu (ověření u FÚ, načítání adres, elektronická hlášení na FÚ apod.) je nutné program

Více

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004

Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Změny v programu AutoSalon 9.85 minor 0004 Firma ProCad spol. s r.o. si vyhrazuje z hlediska vývoje programu právo na změny v zaslané aplikaci oproti popisu změn. V průběhu roku v případě dalších změn

Více

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz

Prosper Basic Upgrade 2007. Příručka uživatele. verze 7Xpa01. RKA SW Systems s.r.o. Email: info@sw4people.cz www.sw4people.cz Prosper Basic Upgrade 2007 Příručka uživatele verze 7Xpa01 1 Obsah 1.OBECNÉ...3 1.1.Export tiskových sestav...3 1.2.E-mailování tiskových sestav...4 2.MODUL ÚČETNICTVÍ...5 2.1.Dynamické součty hlavní knihy...5

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY. ISTRA verze 2.0 INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTOVNÍ AGENTURY ISTRA verze 2.0 Informační systém pro cestovní agentury je komplexní nástroj, který umožňuje rychle a jednoduše vést agendu cestovních agentur a kanceláří. ISTRA

Více

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace

Allegro fakturace. Schéma fakturačního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Fakturace Allegro fakturace Obsahuje evidenci faktur vydaných i přijatých a stejně tak zálohových faktur vydaných i přijatých. Ačkoli je modul z praktických důvodů veden jako samostatný celek, jeho úzká provázanost

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy...

1 Doklady... 1. 2 Finance... 9. 2.1 Vyřazení majetku při účtování na účet 641...9 2.2 Vyhledání a označení nepoužívaných účtů...9. 3 Mzdy... Obsah 1 Doklady... 1 1.1 Změna sazeb DPH v roce 2012...1 1.1.1 Číselník sazby DPH...1 1.1.2 Číselník typů sazeb DPH...2 1.1.3 Zadání dokladu z hlediska sazeb DPH...3 1.1.4 Změna sazby DPH ve skladu...4

Více

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku

2 Kontrola a příprava dat před převodem do WinVabanku Převody s Winvabankem 1 1 Převody s Winvabankem Před samotným převodem dat do programu WinVABANK je třeba data v programu VABANK připravit. Po převodu dat slouží program VABANK jen pro příležitostné nahlížení

Více

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312]

Novinky systému Signys AB JET spol. s r.o. Zákazník: AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] Měrná hmotnost [1312] AB JET spol. s r.o. AB JET spol. s r.o. Výroba Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti [1312] V globálních parametrech zaveden "Koeficient pro přepočet měrné hmotnosti". Využívá se pro zadání počtu materiálu

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

Popis struktury databáze sklad.

Popis struktury databáze sklad. Popis struktury databáze sklad. Evidence zboží Tabulka zbozi Jedinečný index: Kod,KodPodskladu Popis Název pole Typ pole Číslo zboží Kod char Název zboží Nazev char Čas založení tzalož time Poznámka Číslo

Více

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0

Sklady 2006. Zadávací dokumentace Verze 1.0 Sklady 2006 Zadávací dokumentace Verze 1.0 ApS Brno s.r.o., 2006 Kapitola 1. Obsah KAPITOLA 1. OBSAH... 2 KAPITOLA 2. ÚVOD... 3 KAPITOLA 3. TERMINÁLY... 4 A. PODPOROVANÁ PERIFERNÍ ZAŘÍZENÍ... 4 KAPITOLA

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015

ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 7/2015 strana 1 ENTRY výběr z novinek verze 7/2015 Novinky společné všem modulům Vrcholový modul Otevřít databázi Formulář Otevřít databázi je zásadně přepracován

Více

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU

NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU NÁVOD K POUŽITÍ B2B V PROVOZU VYHOTOVIL: LUCIE ČERMÁKOVÁ, JANA EHRENBERGEROVÁ, JITKA NEUMANNOVÁ DATUM VYHOTOVENÍ: 5.3.2010 DATUM ÚPRAVY: 8.4.2010 1 OBSAH DOMÁCÍ STRÁNKA... 3 OBCHODNÍ PŘÍPADY... 4 OBCHODNÍ

Více

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot:

Propojení s externími dopravci. Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: PPL a DHL Rozšíření číselníků způsobů dopravy Číselník způsobů dopravy umožňuje členit externí dopravce podle následujících hodnot: NULL=není 1=Kurýr 2=Zahraničí 3=PPL Express+ 4=B2C 5=Volné 6=PPL 9=DHL

Více

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS

SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS SB KOMPLET přechod na nový rok pro verze DOS Následující popis je určen pro standardní instalaci SB KOMPLET u pro jednu firmu (mono i síťová verze), vzhledem k velké variabilitě SB KOMPLET u se jednotlivé

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář

SOFTWARE 5P pro firemní kancelář SOFTWARE 5P pro firemní kancelář Manuál k používání programu Oldřich Florian 2010 Obsah Úvod... 2 PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA a první přihlášení do systému... 3 Změna hesla přihlášeného uživatele... 4 Hlavní menu...

Více

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012

ENTRY výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 strana 1 výběr z novinek verzí 1/2013 a 12/2012 Poznámka: Detailní popis obsahu upgrade 12/2012 je obsažen v samostatném dokumentu. Novinky

Více

CÉZAR: KOMUNIKAČNÍ MANAGER s automatem

CÉZAR: KOMUNIKAČNÍ MANAGER s automatem Informativní říručka k modulu CÉZAR: KOMUNIKAČNÍ MANAGER s automatem Nejnovější verze Komunikačního managera byla obohacena o více než 14 nových funkcí, z nichž nejvýznamnější jsou především plně automatizovatelné

Více

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013

ENTRY výběr z novinek verze 8/2013 Ekonomický systém Entry - výběr z novinek verze 8/2013 strana 1 výběr z novinek verze 8/2013 Novinky společné všem modulům Hodnocení firem Možnost detailního (adresář firem) i hromadného (modul Správce

Více

Ceník. Odeslané zásilky. Tisky. Výroba

Ceník. Odeslané zásilky. Tisky. Výroba AVEFLOR a.s. AVEFLOR a.s. Ceník Rozšíření pole Popis alternativního názvu artiklu [1206] Délka pole Popis alternativního názvu artiklu rozšířena z 50 na 150 znaků. Odeslané zásilky Paletové štítky - tvorba

Více

EDI komunikace Postup a nastavení +1361

EDI komunikace Postup a nastavení +1361 EDI komunikace Postup a nastavení +1361 11.3.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 11.3.2014 2 EDI komunikace EDI komunikace Obsah Úvod... 3 Skladové karty položky... 3 Nastavení EAN kódů pro položky...

Více

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví

Allegro účetnictví. Schéma účetního modulu. Podstatné vlastnosti. Allegro Business Solution Účetnictví Allegro účetnictví Obsahuje zákonem vyžadované agendy podvojného účetnictví a tvoří jádro celého systému. Standardní bloky zahrnují účetní knihu, faktury přijaté a vydané, banky, pokladny a přiznání DPH.

Více

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace

Přizpůsobení Layoutu aplikace. Základní moduly a funkčnost aplikace Přizpůsobení Layoutu aplikace Grafickému návrhu na přání klienta Redesign šablon : barevnost, hlavička, logo, grafické prvky stránky M A C S Základní moduly a funkčnost aplikace Vyhledávání podrobné s

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015

DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 DATIS PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ Změny 2015 verze 15.05.2 25.5.2015 Kontrola neobsazených čísel Oprava chyby při kontrole neobsazených čísel v případě duplicitních čísel faktur. verze 15.05.1 02.5.2015 Režim

Více

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) -

2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - 2HCS Fakturace 3 - výzvy k platbě (upomínky) - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.597 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 19.05.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web:

Více

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz

Modul Upomínky a penalizace. www.money.cz Modul Upomínky a penalizace www.money.cz 2 Money S5 Upomínky a penalizace Představení modulu Obchodní modul Upomínky a penalizace je v Money zařazen do části Účetnictví. Volba menu Účetnictví / Upomínky

Více

Směnárna 5.11 hlavní rozdíly vůči verzi 5.0x

Směnárna 5.11 hlavní rozdíly vůči verzi 5.0x Směnárna 5.11 hlavní rozdíly vůči verzi 5.0x Úpravy programu vycházejí ze změn legislativy, požadavků vzniklých při různých kontrolních akcích a ze zkušeností řady směnárenských pracovišť. Nejnovější změny

Více

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11

3 Evidence DPH... 8. 4 Platební příkazy... 10. 4.1 Zveřejněné bankovní účty (verze 23.040)...10. 5 Ostatní... 11 Obsah 1 Finance... 1 1.1 Úzký peněžní deník (verze 23.010)...1 1.2 Automatické opravy v deníku po změně primárního dokladu (verze 23.040)...1 1.3 Přehled nezaúčtovaných dokladů (verze 23.040)...1 1.4 Text

Více

Evidenční karty skladu...17 Skladová karta...17 Popis skladové karty...17 Aktualizace skladových karet...20

Evidenční karty skladu...17 Skladová karta...17 Popis skladové karty...17 Aktualizace skladových karet...20 Úvod...5 Struktura menu a funkcí modulu...6 Základní pojmy modulu...10 Sklad...10 Číselník skladů...10 Druh skladového dokladu...10 Typy pohybů...10 Pohyby na skladě...10 Měrné jednotky...10 Skladový doklad...10

Více

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011

Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Mimořádný informační bulletin Provedení roční účetní uzávěrky systému MZDY za rok 2011 Vážení uživatelé, předkládám Vám mimořádnéčíslo informačního zpravodaje, které obsahuje podrobnější informace o provedení

Více

Směnárna 5.12. hlavní rozdíly vůči nižším verzím

Směnárna 5.12. hlavní rozdíly vůči nižším verzím Směnárna 5.12 hlavní rozdíly vůči nižším verzím Úpravy programu vycházejí zejména ze změn legislativy, požadavků vzniklých při různých kontrolních akcích a ze zkušeností směnárenských pracovišť a autorů

Více

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost

Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost Proč používat b2b? Dodatečná sleva 3% z uskutečněného nákupu odměna za Vaši samostatnost cenové objednávky a nabídky kdykoliv vím svůj aktuální stav objednávek kreditu pohledávek/závazků při nákupu pomocí

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál

www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál www.dpd.cz/dobirky Uživatelský manuál DPD CZ Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 3 Přihlášení... 3 Nový uživatel, zapomenuté heslo... 5 3. Nastavení... 6 Nastavení uživatele... 6 Nastavení bankovních účtů...

Více

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý FOTO Popis produktu a jeho rozšíření 502M012.N00 11/11/2011 www.dobry-foto.cz www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní

Více

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší

Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší Výběr modulů pro internetové obchody REDENGE verze 3.0 a vyšší (Verze 3.0 byla uvedena do prodeje od června 2007) 1. Moduly technické funkcionality 1.1. Modul Formuláře Modul formuláře umožňuje tvorbu

Více

TRIFID 2012. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.94 oproti verzi 5.84 (TRIFID 2011)

TRIFID 2012. Dodatek k uživatelské příručce. popis rozdílů verze programu 5.94 oproti verzi 5.84 (TRIFID 2011) TRIFID 2012 Dodatek k uživatelské příručce popis rozdílů verze programu 5.94 oproti verzi 5.84 (TRIFID 2011) (c) 2012 TRIFID software, Vysoké Mýto Rokycanova 114, tel. 465 424 587, www.trifid-sw.cz Dodatek

Více

Allegro obchodní doklady

Allegro obchodní doklady Allegro obchodní doklady Modul obchodních dokladů nabízí vše, co je zapotřebí pro obchodování menších a středních firem. K dispozici je evidence nákupu a objednávek materiálu, systém pokrývá celý prodejní

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian

SOFTWARE 5P. Instalace. SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010. Oldřich Florian SOFTWARE 5P Instalace SOFTWARE 5P pro advokátní praxi 2010 Oldřich Florian 2010 Instalace Stránka 1 z 16 Obsah Instalace Runtime Access 2010... 2 Instalace klienta (programu)... 3 Instalace databáze...

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Číslo projektu: Tradice rodinné firmy je závazkem, ale i výzvou ke zvýšení konkurenceschopnosti BIERHANZL GROUP, a. s. CZ.04.1.03/4.1.02.3/0006 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název

Více

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1

MOJESODEXO.CZ MOJESODEXO.CZ. Uživatelský manuál. Verze aplikace: 1.4.0. Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05. Strana 1 / 1 MOJESODEXO.CZ Verze aplikace: 1.4.0 Aktualizováno: 22. 10. 2014 8:05 Strana 1 / 1 OBSAH DOKUMENTU 1. OBJEDNÁVKA... 1 1.1. OBJEDNÁVKA PŘES KOŠÍK... 1 1.2. IMPORT POUKÁZEK V BLOCÍCH... 4 1.3. SESTAVENÍ DÁRKOVÉHO

Více

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08

(6) Nové cvičení využívající aplikační SW NIS Z.Szabó, 2007/08 Zdravotní pojišťovna Program Zdravotní pojišťovna zajišťuje zpracování dat zdravotnických zařízení pro zdravotní pojišťovny ČR a zároveň umožňuje sběr a zpracování zdravotnických informací pro Národní

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM

ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM ZÁKLADY PRÁCE S PROGRAMEM Obsah 1 Přihlášení... 2 2 Hlavní okno... 2 3 Funkční menu programu 3E-LOOK... 3 3.1 Zpracování zakázky... 3 3.2 Kmenová data... 3 3.3 Servis... 4 3.4 Správa systému... 4 3.5 Plánování

Více

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč

Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Zpracování elektronických výpisů v Podvojném účetnictví Helios Red pro bankovní účet vedený v Kč Účetní modul nabízí k zaúčtování jednotlivé položky ze zásobníku výpisů modulu Bankovní operace a vytváří

Více

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál

Add-on modul Microsoft Dynamics NAV. Doprava - základ. manuál Add-on modul Microsoft Dynamics NAV Doprava - základ manuál 2010 AutoCont CZ a.s. dokument obsahuje informace důvěrného charakteru a informace v něm obsažené jsou vlastnictvím AutoCont CZ a.s. Žádná část

Více

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48

Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 Co je nového v systémech DUNA DE, DUNA ÚČTO, DUNA OBCHOD 2014.2.48 V Přerově 30. června 2014 AKCE - Monitoring dat připravili jsme Vám opakovaně možnost testovat, po dobu 60 dnů od provedení upgrade, nadstavbové

Více

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ

SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ SKLAD ODPADŮ modul MOBILNÍ ZAŘÍZENÍ Vedení evidence MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ K VYUŽÍVÁNÍ NEBO ODSTRAŇOVÁNÍ ODPADŮ Obsah dokumentu Tento dokument popisuje a vysvětluje specifické činnosti vedení evidence v programu

Více

Účtování o zásobách. Příklad 1/1

Účtování o zásobách. Příklad 1/1 Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více

Upgrade 9/2011 - popis úprav

Upgrade 9/2011 - popis úprav strana 1 Upgrade 9/2011 - popis úprav Novinky společné všem modulům Elektronický podpis PDF souborů Ve formulářích Tiskové výstupy, Odesílání e-mailu a z akcí hromadného tisku lze podepsat vytvářené PDF

Více

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek:

Reporting. Ukazatele je možno definovat nad libovolnou tabulkou Helios Orange, která je zapsána v nadstavbě firmy SAPERTA v souboru tabulek: Finanční analýza Pojem finanční analýza Finanční analýza umožňuje načítat data podle dimenzí a tyto součty dlouhodobě vyhodnocovat. Pojem finanční analýza není nejpřesnější, protože ukazatele mohou být

Více

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití

verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití verze: 2.9.44 Skladová evidence - podrobný návod k použití (c) 2H C.S. s.r.o. 2003-2005 poslední změny dne: 29.9.2005 autor: Tomáš Halász - info@faktury.cz 1/35 Obsah Popis modulu skladové evidence...3

Více

Prezentace SW řešení s pokladnami SHARP

Prezentace SW řešení s pokladnami SHARP ...KDYŽ POKLADNA SE STALA POKLADEM Prezentace SW řešení s pokladnami SHARP E L E kt ro N i C k é registrační POkLaDNy Prezentace SW řešení s pokladnami SHARP Uvedené softwarové aplikace, s vyjímkou Pokladního

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.3. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight autor: Bc.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

On-line Broker MANUÁL

On-line Broker MANUÁL On-line Broker MANUÁL OBSAH 1. O Aplikaci On-line Broker (OLB) 3 2. Přihlášení do OLB? 4 3. Menu OBCHODY 5 10 Jak uzavřu obchod? Podmenu Obchod 6 Jak zadám objednávku? Podmenu Objednávka 7 Jak pošlu platbu

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

Účetní předkontace pokladního dokladu...17

Účetní předkontace pokladního dokladu...17 Ú v o d... 3 Schéma modulu... 4 Základní pojmy... 6 Pokladní doklad...6 Identifikace pokladního dokladu...6 Daňový doklad...6 Účetní předkontace pokladního dokladu...6 Pokladní deník...7 Integrace dat

Více

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah

Výdej na táře. Rozdělení expedice. Obsah Rozdělení expedice Obsah Výdej na táře...1 Rozdělení expedice...1 Spuštění expedice...2 Menu modulu Výdejní místo...3...4 Nekonečná účtenka...4 Vyhledávání zboží...5 Změna množství...7 Výdej IPL...8 Dobírání

Více

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2.

PTERANODONSOFT.CZ. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. Manuál k programu Guldiner Light verze 2.2. e-mail: pteranodonsoft@seznam.cz web: www.pteranodonsoft.cz facebook: www.facebook.com/guldinerlight skupina: www.facebook.com/groups/guldinerlight Obsah: První

Více

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz

Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Bohemius, k.s. www.bohemius.cz Modul je součástí administrativní i manažerské kalkulačky Formulář Malé DPH: Dále následuje : FORMULÁŘ - VLASTNÍ KALKULAČKA o produktu KDO BUDE S FORMULÁŘEM PŘEDEVŠÍM PRACOVAT

Více

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o.

Modul Konfigurace. 2006... MTJ Service, s.r.o. Modul Konfigurace Modul Konfigurace Představení Menu konfigurace sdružuje všechny konfigurační příkazy k celému systému Soft-4-Sale. Dále konfigurace kopíruje jednotlivé moduly systému tzn. že existuje

Více