Calc OpenOffice základní popis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Calc OpenOffice základní popis"

Transkript

1 Calc OpenOffice základní popis Obr.1 Tabulka v OpenOffice Úvod Většina uživatelů umí obstojně ovládat kancelářský balík firmy Microsoft, Word, Excel i PowerPoint. OpenOffice je velice zajímavá alternativa pro uživatele, kteří si nemohou z finančních důvodů dovolit produkty od Microsoftu. Kancelářský balík OpenOffice si můžete zcela zdarma stáhnout z Komplet tvoří programy Textový dokument, Tabulka, Prezentace, Kresba. Prostředí má mono společných rysů. My se zaměříme pouze na popis programu Tabulka. Česky je napsána celá nápověda a samozřejmostí je česká kontrola pravopisu. Problémy můžeme najít pouze v anglických názvech funkcí. Výsledné soubory můžeme ukládat i ve formátech kompatibilních s Microsoft Office. Pozn. Celý tento návod je napsán v OpenOffice. Základní menu Obr.2 Menu Rozdělení funkcí menu je velmi podobná uspořádání v programu Excel. V menu Soubor najdeme všechny běžné funkce pro manipulaci se soubory. Velice příjemná je možnost přímého exportu do formátu pdf bez nutnosti mít nainstalovány další doplňky. Je tu však jedna změna. Formát stránky zde nenajdete. Je umístěn mnohem logičtěji v menu Formát. Naopak zde třeba máme položku Šablony, která je společná celému prostředí OpenOffice. Menu Úpravy obsahuje všechny volby na které jsme zvyklí. Položkou navíc je tu volba Navigátor (F5). Je to dialogové okno, které nám pomáhá v pohybu po jednotlivých objektech dokumentů. Od Excelu zde také najdeme volbu Záhlaví a Zápatí. Dělení je obdobné jako u některých verzí Excelu. Dále zde máme možnosti pracovat v listem, nejsou tu však stejné položky, jenž se zobrazí v menu Formát/List. Menu Zobrazit umožňuje zobrazit zdroj dat (F4), kde můžete sešit propojit s databází např. MySQL, či dbase. Přes pravé tlačítko myši a výběru Správa zdrojů dat přidáváme další databáze. Definovat můžeme i vlastní dotazy SQL. 1

2 Menu Vložit nám nabídne všechny položky jako ostatní tabulkové programy. Funkce mají vlastní klávesovou zkratku Ctrl+F2. Můžeme si nechat zobrazit i Seznam funkcí, ten se nám ukáže v pravé části pracovního okna. Tím máme funkce neustále k dispozici. Další změna na nás čeká při vkládání listů. V dialogovém okně ihned definujeme jméno listu, můžeme vložit i více listů najednou a dokonce načíst data, která se mají zobrazit. Obr.3 Správa zdrojů dat Menu Formát nabízí vše, co potřebujeme pro práci s buňkami, či listem. První položka nastavuje standardní vzhled buňky. Na kartě Atributy buňky můžeme upravovat vzhled buněk a jejich zarovnání. Upravovat lze směr textu i jeho rotace. Rotovat můžeme dokonce o 360. Na záložce Ochrana buňky můžeme ovlivnit i oblast tisku, tzn. některé buňky vyloučit. (Příjemná legrace). Můžeme si upravit Styl stránky, vypnout/zapnout záhlaví a zápatí, nastavit okraje a orámování, definovat směr tisku listu, U podmíněného formátování ihned vidíme možnost všechny tří definic formátování. Vybíráme si styl, který se použije. Styly musíme mít předem připraveny. Menu Nástroje, zde si můžeme zapnout automatickou kontrolu pravopisu, dělení slov, definovat automatické opravy, upravovat zdroje dat, zaznamenávat makra,... Makra jsou zaznamenávána v jazyku BASIC, který je velmi podobný jazyku Visual Basic 6. Velice příjemné je možnost upravit si celé prostředí v dialogovém okně Konfigurace. Upravit lze prakticky vše. Od klávesových zkratek, až po možnosti jednotlivých menu. Některé volby budou lokální, tzn. pouze pro Tabulku, jiné budou mít dopad na celé OpenOffice. Proto je velice důležité uvážit všechny změny. Menu Data, můžeme definovat a vybírat oblasti, řadit položky, dle kritérií, používat tři typy filtrů. Automatický filtr, Standardní filtr, kde lze kombinovat až tři položky, filtraci můžeme upřesnit, tj. odstranit duplikáty, rozlišovat velká/malá písmena. Smíme definovat mezisoučty pro naše data a list se nám automaticky upraví na příslušné souhrny. Dále lze definovat i kontrolu dat při zadávání. Další vylepšeníčko je možnost spouštět makro po zadání hodnoty. Máme tu možnost vytvářet a rušit Souhrny (F12, Ctrl+F12), vytvářet Automatické souhrny. Zajímavá možnost je využít Průvodce daty Průvodce daty umožňuje analyzovat a vyhodnocovat zadané údaje. Umožňuje také z jedné a téže hodnoty generovat zprávy podle nejdůležitějšího hlediska. Tabulka vytvořená pomocí Průvodce daty je interaktivní tabulka, v níž lze uspořádat a sumarizovat data podle různých hledisek. S její pomocí lze získat např. přehled o velikosti obratu v pravidelných intervalech či analyzovat velikost prodeje v regionálním měřítku. Menu Okno nám umožní pracovat s jednotlivými soubory. Můžeme ukotvovat a rozdělovat jednotlivé listy. Menu Nápověda hovoří samo za sebe. Nápověda je česky a je docela dobře zpracována. 2

3 Vkládání údajů do buňky Buňka je nejmenší stavební jednotkou tabulky. Je určena naprosto jednoznačně jménem sloupce a jménem řádku (např. C12). Pokud nám dojde abeceda pro názvy sloupců, začnou se jména zdvojovat, tak můžeme zaplnit až sloupec jménem IV. Pro řádky se používají čísla. Maximální počet řádků může být Pokud nám nestačí tento počet, měli bychom se zamyslet nad návrhem tabulky. Můžeme navíc využít další listy, implicitně máme k dispozici tři. Listy však lze libovolně přidávat a odebírat. I listy jsou pojmenovány jednoznačně. Máme-li pocit, že pojmenování buněk není pro naše účely vhodné, můžeme je libovolně přejmenovat. Pojmenovat lze i celou oblast. Toto jméno nám může zjednodušit práci ve vzorcích a funkcích a vtisknout jim naši logiku. Vložit údaje do buňky není žádný problém. Po listu se pohybujeme pomocí šipek, klávesami Home, End, PageUp, PageDown, nebo pomocí myši. Vybereme si buňku, kam chceme hodnotu vložit a napíšeme ji. Pokud je nutné hodnoty změnit, stačí pouze kliknout na buňku a hodnotu přepsat. Pokud budeme chtít do buňky dopisovat další údaje a nechceme, aby nám předešlý údaj zmizel, zmáčkneme F2 a do buňky text doplníme. Chceme-li označit celý sloupec/řádek klikneme do záhlaví sloupce/řádku. Potřebujeme-li označit celý list, klepneme do levého horního rohu listu. Pokud se potřebujeme rychle pohybovat v listu, stačí do oblasti jména buňky zadat adresu a kurzor se přesune do zadané buňky. Do tabulky můžeme vkládat tyto typy dat: Obr.4 Adresa buňky Text. Textem je libovolná kombinace písmen, číslic a jiných znaků. Za text je považována každá posloupnost znaků zadaných do buňky, kterou program nepochopí jako číslo, vzorec, datum, čas, logickou hodnotu nebo chybovou hodnotu. Při zadání textu se znaky zarovnají k levému okraji buňky. Text může být delší než samotná šířka buňky. Číslo. Čísla můžeme zapisovat v běžném tvaru (např. 15; 123,14; -18,26) nebo v tzv. semilogaritmickém tvaru (např. 14,26E+08, -15,002E-23 atd.). Při zadávání čísel se vyhýbáme oddělování řádů mezerami (tedy místo zapisovat ), v některých tabulkových procesorech je takto mezerami dělené číslo považováno za text! Konečná podoba čísla může být určena formátem, který je součástí stylu buňky. Standardně mají buňky všeobecný číselný formát, v němž se čísla zobrazují co nejpřesněji. Zadáme-li za číslo symbol měny (např. Kč) nebo znak pro procenta (%), program buňce automaticky přiřadí formát "měna" nebo "procenta". Čísla se při zadávání zarovnávají k pravému okraji buňky. Přesahuje-li číslo šířku buňky, program místo něj zobrazí řetězec znaků "#" (např. ########). V tomto případě je potřeba buňku rozšířit. Datum a čas. Datum a čas lze zobrazit v několika standardních formátech, ale program ukládá datum vždy jako pořadové číslo dne a čas jako desetinné číslo menší než 1. Datum a čas jsou chápány jako čísla, takže je lze sčítat, odčítat a používat ve výpočtech. Datum nebo čas lze zobrazit jako pořadové číslo nebo desetinný zlomek změnou číselného formátu buňky na "všeobecný". Při zápisu data oddělujeme jednotlivé části tečkou (např ), při zápisu času používáme dvojtečky (např. 15:48:32). Datum i čas můžeme zapsat do jedné buňky, ale musíme je oddělit mezerou (např :48:32). Logické a chybové hodnoty. Logické hodnoty jsou obvykle výsledkem vzorců obsahujících logickou funkci nebo rovnici. Platné logické hodnoty jsou PRAVDA(TRUE) a NEPRAVDA (FALSE). Chybová hodnota se zobrazí v případě, že zadaný vzorec nelze vypočítat. 3

4 Oblastí nazveme souvislý výběr v tabulce. Označuje se levým horním okrajem a pravým dolním, nebo levým dolním a pravým horním okrajem. Označení v Calc je provedeno :. Př. A1:C10 (oblast od A1 do C10, tzn. 30 buněk). Oblasti využijeme při úpravě vzhledu, či definici vzorců a funkcí. Formátování buňky Formátovat můžeme jednotlivé buňky, nebo celé oblasti. Výhodné je formátovat tabulky po oblastech, protože si ušetříme spoustu námahy. Základní ovlivňování vzhledu buňky můžeme dosáhnout stejně jako v textovém dokumentu, tj, měnit font a velikost písma, řezy písma, barvu textu i podkladu a zarovnání. Další často používané formátování máme k dispozici na panelu objektů. Patří sem zformátování na měnu, procenta, přidání, či odebrání desetinných míst. Obr.5 Panel objektů Pokud požadujeme složitější formátování, musíme použít dialogové okno Formát buňky. Na sedmi záložkách si upravíme celý vzhled buňky. Za pozornost stojí zvláště možnost definovat si vlastní formát buňky. Úpravy provedeme na záložce čísla-> definované uživatelem. Pokud budeme chtít zobrazovat nuly, použijeme 0, pokud nebudeme trvat na zobrazení nul, použijeme #. tzn. pokud budeme chtít např. definovat stupně Celsia ( C), zadefinujeme tuto sekvenci 0,## C. V tabulce budou vidět C, přesto můžeme používat všechny matematické operace, protože vlastní hodnoty jsou čísla. Obsah a formát buňky se neovlivňují!!! Za zmínku stojí záložka Ochrana buňky, kde ošetříme např. co se má vytisknout. Mezi samozřejmosti patří orámování tabulky a rotace hodnot v jednotlivých buňkách. Vlastní styly Každý uživatel má možnost definovat si vlastní styly. Ty se nám budou hodit při podmíněném formátování, kde vybíráme vzhled z definovaných stylů. Postup: Zapneme si Styly buněk (ikonka prstu nad tlačítky). Pravým tlačítkem myši vybereme Nový. V dialogovém okně na první záložce pojmenujeme náš nový styl a definujeme vše potřebné jako při formátu buňky. Podmíněné formátování Pokud máme definovaný nějaký styl, můžeme využít podmíněného formátování. V dialogovém okně můžeme definovat až tři podmínky. Je to jediná možnost, jak ovlivnit hodnotou vzhled buňky. Podmínka se definuje pro hodnotu buňky, nebo vzorec. Dále musíme zapracovat logickou podmínku, která se bude vyhodnocovat. Dle zvolené nerovnosti, nebo intervalu, zadáme hodnoty, které se budou porovnávat. Můžeme použít i odkaz na některou buňku v sešitu, tak dále ovlivňujeme podmíněné formátování. Pozn. Podmíněné formátování má větší váhu než formát buňky! Ověřování dat Někdy vytvoříme tabulku, ale vlastní hodnoty bude zadávat již někdo jiný. Abychom ošetřili případné chyby, můžeme nechat vstupní data ověřit. Vybereme oblast na kterou se kontrola bude vztahovat. Vybereme z menu Data->Kontrola vstupních dat. Na třech záložnách vše upravíme. Vybereme hodnoty, které jsou povoleny. Vybereme-li celá čísla, můžeme zvolit i interval přípustných hodnot, např. pro klasifikaci interval 1-5. Na druhé záložce zapíšeme informaci, která se uživateli zobrazí v buňce upravované oblasti. Nejdůležitější pro nás bude třetí záložka. Tady nastavíme jak se má program zachovat, pokud bude zapsána nepřípustná hodnota. Nejtvrdší postup je volba Zastavit. Když buňku opustíme hodnota se neuloží. 4

5 Při výběru Upozornění a Informace nás program upozorní na chybu, ale dovolí nám ji uložit. Poslední možnost je využít Makro. Ověřování dat je opravdu vhodné používat. Dá se tak předejít mnoha nepříjemnostem. Souhrny Obr.6 Ověřování dat, definice podmínky Pro přehlednost je dobré u složitějších tabulek používat souhrny. Je to vizuální možnost zpřehlednit naše data a v případě obohatit dalšími výpočty. Zvláště pro statistické účely. Označíme si oblast, jenž chceme zahrnout do výběru. Z nabídky Data->Souhrny vybereme Seskupit (F12). Můžeme si vybrat, zda budeme seskupovat řádky, sloupce, či oboje. List se vizuálně změní. Po stranách se objeví linky se znaménky + a -. Pomocí těchto symbolů můžeme oblast skrýt, či rozvinout a zpřehlednit si tak pracovní prostor. Nemusíme mít strach, že se nám změní vzorce. Všechna data zůstanou, pouze nebudou vidět. :-) Seznamy Nejčastěji potřebujeme vyrobit nějakou číselnou řadu, např. čísla studentů dle klasifikačního listu. Calc nám tuto práci velice usnadní. Stačí pouze napsat počáteční hodnotu, kurzorem myši najet do pravého dolního rohu, kde se nám kurzor změní na nitkový, a držíme levé tlačítko a táhneme v požadovaném směru. Řada nám směrem dolů, či doprava roste (nahoru/doleva klesá). Stejným způsobem můžeme vytvořit i posloupnost z data a času. Pozor! Pokud přecházíte z MS Excel, víte, že seznamy se vytvářejí myš+ctrl, jinak se hodnoty pouze kopírují. Zde je to přesně naopak!!! Tip! Můžeme si zjistit kolik dní uplynulo od našeho narození. Do buňky A1 vložte datum svého narození a vytvořte řadu do dnešního dne. Číslo posledního řádku je počet dnů života od narození. Potřebujeme-li řadu s jiným krokem než 1, zapíšeme dva po sobě jdoucí členy posloupnosti. Oba označíme a postupujeme stejně jako při vytváření jednoduché řady. Calc nám dále nabízí několik přednastavených seznamů pro použití. Jedná se o dny, jejich zkraty a měsíce. V praxi ale najdeme jistě mnoho dalších příležitostí jak seznamy využít (seznam studentů, kamarádů, značek automobilů,...). 5

6 Vytváření vlastních seznamů Postup: Můžeme si vytvořit vlastní seznam, importovat jej do Calc a dále využívat. 1. Vytvoříme si seznam, který budeme importovat, každou hodnotu do jedné buňky. 2. Celou oblast označíme 3. Z nabídky Nástroje->Volby vybereme položku Sešit->Seznamy řazení. 4. V položce Kopírovat seznam z zkontrolujeme, zda máme označenou celou oblast. 5. Stiskneme tlačítko kopírovat Pozn. Kroky 2. a 3. lze zaměnit. Oprava dat v seznamu Do našich seznamů můžeme libovolně položky přidávat a odebírat. Zobrazíme si dialogové okno se seznamy a v levém okně můžeme jednotlivé položky přímo mazat (Del, BackSpace), nebo přidávat pouhým psaním položek. Mazat a přidávat lze i celé seznamy. Při mazání celého seznamu nás Calc upozorní. Tisk tabulky Pokud budeme chtít vytisknout jednoduchou tabulku, poslouží nám ikonka tiskárny na panelu funkcí. Stejnou volbu můžeme provést přes menu Soubor->Tisk. V menu soubor, v položce Nastavení tiskárny upravíme zařízení na které chceme tisknout. Máme-li vyšší nároky na nastavení tisku, můžeme před vlastním vytištěním dokumentu využít náhled stránky. Tam najdeme možnost upravit přes tlačítko formát stránky Styl stránky (její název, tisk na výšku/šířku, okraje, ohraničení, pozadí a tok tisku listu). Vše na sedmi záložkách. Náhled stránky před vlastním tiskem nelze než doporučit. Samozřejmostí je také pouze tisk vybrané oblasti a potlačení tisku prázdných stránek nebo buněk. Tip! Některé volby tisku lze ovlivnit pro celou sadu OpenOffice. Nastavení najdeme v menu Nástroje->Volby. Používání vzorců Každý vzorec začíná =. Tak Calc pozná, že má provést nějakou operaci, nejčastěji s čísly, ale můžeme pracovat třeba i s textem. Pro práci s čísly máme klasické matematické operace (+,-, *,/,^). Vzorce mají syntaxi: Operandem může být: =Operand1 Operátor Operand2 Operátor Operand3... číslo, text, datum, čas, adresa buňky, název buňky, pojmenování sloupce a řádku, tzv. popisek, funkce, logická hodnota, chybová hodnota, matice buněk, též zvaná pole, vektor (řada nebo sloupec buněk). Vzorec může mít nejvýše 1024 znaků. 6

7 Operátory jsou: Aritmetické: +,, /, *, ^. Včetně unární negace. Textové: & (spojení, zřetězení). Relační: =, <, >, <=, >= (porovnání dvou hodnot). Speciální (odkazovací): : (operátor oblasti), ; (sjednocení, výčet), _ mezera (operátor průniku oblastí). Do této skupiny lze přidat i % (procenta, převod na procenta). Logické: A (and) a NEBO (or). Při stejných prioritách operátorů se tyto vyhodnocují zleva doprava. Pokud potřebujeme zajistit jinou prioritu operátorů, použijeme ( a ) závorky, lze je samozřejmě vnořovat. Nejdříve si musíme říci něco málo o absolutní a relativní adresaci buněk. Toto rozdělení se nám bude hodit především při psaní složitějších vzorců, které budeme potřebovat kopírovat. Relativní adresa buňky se zadává jménem sloupce a číslem řádku (např. B5), absolutní adresa má před jménem sloupce a řádku $ (dolar). Pokud použijeme absolutní adresu buňky, při kopírování bude vzorec vždy ukazovat na definovanou buňku, při adresaci relativní se adresa upraví dle pozice vzorce. Použití relativní a absolutní adresace Vzorec Vzorec Daň 1,22 Rohlík 0,9 1,1 B3*H2 1,1 B3*$H$2 Chleba 12 0 B4*H3 14,64 B4*$H$2 Mléko 9 0 B5*H4 10,98 B5*$H$2 Káva 50 0 B6*H5 61 B6*$H$2 Čaj 20 0 B7*H6 24,4 B7*$H$2 Je vidět, jak se upraví výpočty při využití jednotlivých adresací. Vašim zákazníkům by se zajisté líbila cena s DPH ve III. sloupci :-) Další možnost je pojmenovat jednotlivé buňky, či oblasti jedinečným jménem, menu Vložit->Názvy->Definovat, či klávesová zkratka Ctrl+F3. Postup: Napíšeme =, nebo klepneme na rovnítko v řádku vzorců. Můžeme psát jednotlivé adresy buněk, nebo pomocí myši jednotlivé buňky vybírat tak, že na vybranou buňku klepneme. Zadávaný vzorec ukončíme klávesou Enter. Zobrazí se nám výsledek operace. Při používání matematických operací platí distributivní zákony. Pokud chceme mít jistotu využijeme závorky. Používáme pouze kulaté závorky! Pro práci s textem můžeme využít symbol &, který nám zřetězí hodnoty v zadaných buňkách. Př. A B C 1 P D P.D. 2 A1&"."&B1&"." Používání funkcí Práce s funkcemi v OpenOffice je velice jednoduchá. Každá funkce je zapsána ve tvaru =FUNKCE(Argument1;Argument2;Číslo1:ČísloN;...) Pro používání funkcí je výhodné použít průvodce funkcí, nebo využijeme možnosti mít stále zapnutý panel funkcí. 7

8 Obr.7 Průvodce funkcí Ve dvou krocích jsme schopni definovat jakoukoliv dostupnou funkci. Dialogové okno je členěno na výběr funkce, celkem z 11 kategorií, a zadávání argumentů jednotlivých funkcí. Jména funkcí jsou sice anglicky, ale nápověda je již opět v češtině. To nám může z počátku trochu komplikovat život, ale brzy nám nejčastěji používané funkce přejdou do krve, např. SUM SOUČET, AVERAGE PRŮMĚR, IF KDYŽ a další. Obr.8 Průvodce funkce průměr V položce vzorec přímo vidíme, jak bude zápis vztahu vypadat. Argumenty funkce můžeme vybírat přímo kurzorem na listu, a to jak jednotlivé buňky, tak celé oblasti. Pozor! Budeme-li využívat adres z jiného listu používá se jméno list.adresa. V Excelu je místo tečky! (vykřičník) Pokud upravujete funkci v řádku funkce, vidíme barevně zvýrazněné oblasti, které funkce používá pro výpočet. Chyby: Chyby jsou označovány čísly a v nápovědě můžeme najít jejich přesný význam. Uvedeme si pouze nejčastější chyby, kterých se dopouštíme při psaní funkcí a vzorců. Kód chyby Nezašifrovaný text Neplatný znak Neplatný argument Neplatná operace s plovoucí desetinnou čárkou Chyba v seznamu parametrů Neplatný odkaz (v buňce se zobrazí #REF namísto Chyba:524) Vysvětlení Chybou je znak, který je v kontextu neplatný, např. =1Eq namísto =1E2. Argument funkce obsahuje neplatnou hodnotu, např. záporné číslo v případě odmocniny. Dělení nulou nebo jiný výpočet, jehož výsledkem bude překročení definovaného rozsahu hodnot. Parametr funkce je neplatného typu, např. text místo čísla nebo odkaz k doméně místo odkazu k buňce. Kompilátor: nelze rozpoznat popisný název sloupce nebo řádku. Překladač: ve vzorci je odkaz na buňku, jejíž řádek nebo sloupec byl vymazán. 8

9 Kód chyby Nezašifrovaný text 522 Cyklický odkaz Vysvětlení Vzorec odkazuje přímo nebo nepřímo zpět k sobě a nejsou aktivovány iterační odkazy na kartě vyvolané klepnutím na příkaz Volby v nabídce Nástroje a klepnutím na položky Sešit a Spočítat. Pokud se objeví ve funkci chyba, můžeme se ji před vymazáním celého vzorce pokusit odstranit. Klepneme do buňky a potom do řádku vzorců. Odkazy na všechny buňky se barevně zvýrazní a my můžeme vidět na které části tabulky se odkazujeme. V řádku vzorců můžeme vztah přímo opravit. Přehled funkcí Všechny funkce jsou řazeny abecedně. Pokud si nejsme jisti do které kategorie funkce patří, vybereme volbu Všechny. Stačí pouze zmáčknout na klávesnici počáteční písmeno funkce a kurzor se přesune na první funkci začínající tímto písmenem. Nezapomeňte, že OpenOffice používá anglické názvy funkcí. Uvedeme si pouze nejčastěji používané funkce, nejsou uvedeny abecedně. Matematické Součet =SUM(argumenty) Mezisoučet =SUBTOTAL(argumenty) Absolutní hodnota =ABS(argumenty) Mocnina při základu e =EXP(argumenty) Faktoriál =FACT(argumenty) největší společný dělitel =GCD(argumenty) Zaokrouhlení dolů =INT(argumenty) Logaritmus =LOG(argumenty) Mocnina =POWER(argumenty) Náhodné číslo =RAND() (v intervalu 0-1) Odmocnina =SQRT(argumenty) Statistické Průměr =AVERAGE(argumenty) Maximální hodnota =MAX(argumenty) Minimální hodnota =MIN(argumenty) Počet čísel v seznamu =COUNT(argumenty) Geometrický průměr =GEOMEAN(argumenty) Harmonický průměr =HARMEAN(argumenty) Medián =MEDIAN(argumenty) Pořadí hodnoty =RANK(argumenty) Datum a čas Pořadové číslo data =DATE(argumenty) Nyní (aktuální čas počítače) =NOW() nebo =TODAY() Pořadové číslo dne v měsíci =DAY(argumenty) 9

10 Počet dní mezi daty =DAYS(argumenty) Hodina =HOUR(argumenty) Logické Když =IF(argumenty) A (a zároveň) =AND(argumenty) nebo =OR(argumenty) negace =NOT(argumenty) pravda/nepravda =TRUE()/=FALSE() Informační Informují nás o hodnotách v buňkách. Většina jmen začíná IS, tzn. je /není něco splněno. Je prázdný =ISBLANK(argument) je číslo =ISNUMBER(argument) je text =ISTEXT(argument) je chyba =ISERR(argument) Databázové Databázové funkce mají před jménem D, jinak se jejich jména většinou neliší od jmen funkcí matematických, např. MIN se jmenuje DMIN. Databázím je věnován zvláštní oddíl. Vnořené funkce Někdy vyvstane problém na který není možné aplikovat pouze jednu funkci, ale funkcí více, které se navzájem ovlivňují. Některé problémy lze rozložit na dílčí výpočty do jednotlivých buněk, někdy bohužel toto řešení není vhodné, nebo je dokonce nemožné. Proto je možné v Calc funkce do sebe vnořovat, tzn. jako argument jedné funkce vystupuje funkce další. =FUNKCE1(FUNKCE2();argumenty) Nejlépe je ukázat nějaký jednodušší příklad. Mějme zadáno číslo a vypočítejme jeho druhou odmocninu pouze v případě, že zadané číslo je kladné. Postup: Budeme potřebovat funkci podmínky a druhé odmocniny, tzn. IF a SQRT. 1. Pustíme si průvodce funkcí a vybereme logickou funkci IF. 2. Do políčka test zadáme adresu testované buňky s podmínkou >=0 3. hodnota then se provede v případě, je-li podmínka splněna. V tomto případě budeme počítat druhou odmocninu. Stiskneme tlačítko f x a můžeme vybrat další funkci, v našem případě matematickou funkci SQRT. 4. Znovu se dostaneme do rozhraní této funkce a zde zadáme jméno buňky 5. Vyplníme u funkce IF políčko jinak. Sem zadáme pouze text zadej kladné číslo 6. Stiskneme tlačítko dokončit =IF(A1>=0;SQRT(A1);"zadej kladné číslo") Pozn. MS Excel doplňuje do textu automaticky uvozovky, zde musíme uvozovky doplnit sami. Pokud tak neučiníme způsobíme chybu. 10

11 Pozn. Při vytváření vnořených funkcí je výhodné přepnout na záložku Struktura, kde vidíme všechny závislosti jednotlivých členů funkce. Můžeme vytvářet i mnohem složitější funkce. Uveďme funkci na převod z klasifikace číslo na klasifikace slovo. Výsledek: =IF(A1=1;"výborně";IF(A1=2;"chvalitebně";IF(A1=3;"dobře";IF(A1=4;"dostatečně";"nedostatečně")))) Pozn. Další příklady jsou uvedeny na U složených funkcí musíme dávat zvláště veliký pozor na chyby! Používání grafů Pro prezentaci dat, hlavně však pro jejich rozbory, jsou většinou pro svoji malou názornost tabulky nedostačující, a proto je vhodné je doplnit grafem. Graf je vytvářen na základě zvolených zdrojových dat a automaticky reaguje na jejich změny. Můžeme volit mezi dvojrozměrnými nebo trojrozměrnými typy grafů (třetí rozměr, hloubku, tvoří počet datových řad) podle charakteru dat. Do grafu můžeme nechat doplnit trendy, klouzavý průměr a chybové úsečky. V Calc se graf vytváří pomocí Průvodce grafem. Z nabídky Vložit->Graf vyvoláme právě průvodce grafem. Nejdříve zvolíme oblast kam se bude graf zobrazovat. 1. Kurzor se nám změnil na nitkový a my tažením určíme jeho velikost. Zobrazí se nám dialogové okno a provede nás nastavením grafu. 2. Nejprve volíme oblast dat pro graf, pokud ještě nebyla vybrána. Upřesnit, zda v prvním řádku a sloupci jsou popisky dat. 3. Další krok je volba typu grafu. Pro různé potřeby se hodí jiné typy grafů. Tabulka vhodných typů je uvedena dále. 4. Pak ještě více upřesníme typ zvoleného grafu. 5. Upravíme legendu 6. Vytvoříme graf Obr. 9 Průvodce grafem 11

12 VÝBĚR TYPU GRAFU Při výběru vhodného typu grafu se řídíme především charakterem dat a požadovaným znázorněním. Používané grafy Co se požaduje znázornit Vhodný typ grafu průběh změny hodnot v čase Spojnicový, sloupcový, plošný, pruhový stav (hodnoty) v daném bodě Sloupcový, pruhový relativní podíly na celku výsečový, prstencový, procentní plošný, procentní sloupcový, procentní pruhový skládaný plošný, skládaný sloupcový, relativní vzájemné podíly skládaný pruhový, paprskový, vztahy mezi proměnnými bublinový XY bodový, sloupcový toleranční pole Burzovní symetrie údajů Paprskový symetrie kolem počátku sloupcový, pruhový efektní pro prezentaci válcové, kuželové, jehlanové, další 3D grafy V grafech, které zobrazují některou hodnotu v čase jsou kategoriemi vždy časové intervaly: dny, týdny, apod. Nemůžete-li rozlišit datové řady od kategorií, zkuste si jedním slovem odpovědět na otázku "Co data zobrazují?". Vaše odpověď bude téměř jistě popisovat datovou řadu. Databáze Tabulky v Calc můžeme používat i jako jednoduché databázové tabulky. Pokud ale budeme potřebovat robustnější aplikaci je lepší využít specializovaných nástrojů. Zavedeme si novou terminologii, která se standardně používá u databází. Jednotlivé sloupce budeme nazývat pole a řádky záznamy. V každém poli musí být pouze jeden datový typ. U běžných databázových aplikací nám integritu dat bude hlídat sama databáze, my hodnoty v polích můžeme ovlivnit v nastavení ověření dat. Calc jako databázi využijeme v případě většího množství dat, které potřebujeme nějakým způsobem třídit, procházet, či filtrovat, např. seznam výrobků, seznam studentů školy, sbírka CD. Ze všech těchto tabulek lze jednoduše získávat data jako počet prodaných kusů, studenty, jenž propadli z IVT, či všechna česká CD. Záhlaví tabulky nám bude tvořit názvy jednotlivých polí. Pokud budeme používat české znaky, musíme si později dávat velký pozor hlavně v databázových funkcí a v rozšířených filtrech. Pozn. Tabulka nemusí začínat v první buňce, tzn. A1. Pozn. Další výhoda je pojmenovat si celou databázi jedním jménem, tzn. definovat jméno databáze. Toto jméno využijeme při zadávání v databázových funkcí a při použití filtrů. Řazení dat Mezi nejjednodušší operace patří právě řazení dat. Data nejčastěji řadíme vzestupně, či sestupně, např. seznam studentů uspořádáme dle abecedy. Velmi důležité je označit celou oblast, která se má přerovnat. Jestliže zapomeneme některé pole, nebo označíme pouze jedno pole, seřadí se pouze označené pole, či část. Ostatní data zůstanou nezměněna. Tímto postupem se můžeme dostat do problémů. Máme-li označenou celou tabulku, zvolíme z nabídky Data-> Řadit. Můžeme databázi uspořádat až dle tří pravidel. Vybereme sloupec, dle kterého řadit a možnost vzestupně/sestupně. Pokud při řazení narazí na duplicitní položky, uplatní se řazení dle dalšího sloupce. Řazení lze dále 12

13 ovlivnit na záložce Volby. Můžeme prověřit velikost písmen, či řadit dle vlastních seznamů. Pokud nám tabulka nezačíná v buňce A1 je velice příjemná volba Oblast obsahuje záhlaví sloupců a místo názvů polí jako sloupců, dostaneme již námi definovaná jména. Můžeme řadit nejenom řádky, ale i sloupce. My však využijeme řazení řádků. Databáze se nám seřadí, ale stále vidíme všechny záznamy, což může být nevýhodné, zvláště ve velkých tabulkách. Filtrace dat Právě v případech velkých tabulek můžeme velice rychle ztratit přehled a většinou ani všechna data vidět nepotřebujeme. Tabulku nám velice příjemně zpřehlední filtry. Nabídku filtrů najdeme opět přes Data->Filtr. Máme možnost využít Automatický, Standardní a Pokročilý filtr. Pozn. Skrytá data se samozřejmě při tisku neobjeví. Automatický filtr Patří mezi nejjednodušší použití filtru. Vybereme oblast filtrování a vybereme příslušnou nabídku. U názvů jmen polí se objeví zobáčky roletového menu. Můžeme použít postupně kroky zobrazování po 10 položkách, či vybrat konkrétní hodnotu. Výběrem z jednotlivých polí se dostaneme až ke konkrétní hledané položce. Postup tvorby je velice jednoduchý, ale hledání stále ještě není optimální. Standardní filtr Najdeme jej samozřejmě v menu Data, ale i u automatického filtr, hned jako druhou položku v menu. Standardní filtr je již velice slušný nástroj. Pomocí logických spojek AND a OR, můžeme nakombinovat až tři podmínky filtrace. Vybereme název pole, podmínku a napíšeme podmínku, která má být splněna. V rozšířené volbě můžeme opět navolit identifikaci velikosti písma a použití regulárních výrazů. Regulární výrazy nám slouží k rozšíření možnosti hledání, zvláště dle textových řetězců. Používají se jako zástupné znaky. Znak Výsledek/použití. Použijete-li položku h.lky, budou nalezeny výrazy holky a hulky. ^Petr Petr$ Slovo bude nalezeno pouze tehdy, bude-li umístěno na začátku odstavce. Slovo bude nalezeno pouze tehdy, bude-li umístěno na konci odstavce. * Tento znak představuje jeden znak nebo více znaků s žádným nebo vícenásobným výskytem. Zadáte -li Petr.*doma, bude nalezeno Petr je doma a Petr ještě není doma. + Předchozí znak se musí vyskytnout nejméně jednou; horní hranice výskytu není omezena: zadáte-li AX.+4, bude nalezeno AX 4, nebude nalezeno AX4. \t Bude nalezen tabulátor. () Budou vytvořeny náhradní skupiny hledání: zadáte-li (Petr má) (Petr ví), budou nalezeny oba výrazy Petr má a Petr ví. \> Hledaný text se musí vyskytovat na konci slova: zadáte-li plyn\>, bude nalezeno svítiplyn, nebude nalezeno plynárna. \< Hledaný text se musí vyskytovat na začátku slova: "\<plyn, bude nalezeno plynárna, nebude nalezeno svítiplyn. 13

14 Další velice šikovnou volbou je možnost nechat si vyfiltrovaná data nakopírovat jinam, kde s nimi můžeme provádět další operace. Rozšířený filtr Obr. 10 Standardní filtr Nestačí-li nám tři podmínky, použijeme filtr rozšířený, který nám dovolí použít až osm kritérií. Ukotvení tabulky Ukotvení jednotlivých částí tabulky příliš nesouvisí s databázemi, ale můžeme si zafixováním řádků a sloupců zpříjemnit procházení tabulky. Většinou budeme potřebovat vidět jména polí. Postup při vytváření ukotvení je následující: Buňkový kurzor přesuneme pod názvy polí a vybereme menu Okno->Ukotvit. Calc nám rozdělí sešit na část, která bude stále vidět na obrazovce a část, kterou můžeme rolovat. Souhrny Souhrny jsou další velmi zajímavou, ale často opomíjenou pomůckou při práci s tabulkou, databází. Dovolí nám logicky uspořádaná data seskupovat. Označíme si oblast, kterou budeme chtít seskupit a z nabídky Data->Souhrny vybereme Seskupit. Calc se nás dále zeptá, zda chceme seskupovat řádky, či sloupce. Jako příklad si můžeme uvést databázi zboží, které budeme prodávat. Máme ceník, dle kategorií (procesory, HDD, paměti, monitory,...). Seskupíme položky, které k sobě logicky patří a uživatele nebudeme obtěžovat informacemi o které nemá zájem. Další možnost je seskupování známe z našeho přehledu studentů, kde můžeme skrýt např. Jednotlivé známky a nechat si zobrazit pouze průměr (viz. sešit na webu). Při použití souhrnů se nám vizuálně změní list, dostaneme zvýraznění spojů pomocí čar a znaménka + a - pro rozevírání a stahování našich logických celků. Pro seskupování existují i klávesové zkratky F12 (vytvoření) a Ctrl+F12 (zrušení) souhrnu. Můžeme ještě využít Automatický souhrn, který vybere za nás nejlepší uspořádání. Mezisoučty Nabídka Mezisoučty nám pomůže vytvořit souhrny dle námi definovaných podmínek. Můžeme seskupovat a provádět výpočty až dle tří skupin, navíc máme možnost upravit i další vlastnosti. Zadáme požadované volby pro výpočet mezisoučtů a kritérium, dle kterého budeme řadit. Uvedeme si opět příklad. Máme naši tabulku studentů a budeme chtít provést výpočet průměrné známky z angličtiny a seskupit, dle známek z českého jazyka a zachovat abecední pořádek. 14

15 Vybereme celou naši tabulku zvolíme Data->Mezisoučty seskupit podle příjmení, spočítat pro angličtinu průměr (AVERAGE) druhá skupina seskupit podle příjmení OK Teď máme databázi uspořádanou dle našich představ. Pro počítání můžeme využít 11 funkcí. Kontrola vstupních dat Obr. 11 Mezisoučty Stejný postup jsme již probírali u ověřování vstupních dat. Databázové funkce Máma k dispozici 12 databázových funkcí. Všechny začínají písmenem D, aby bylo hned zřejmé, že se jedná o funkce databázové. Jsou to: =DAVERAGE(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání) vrátí průměrnou hodnotu z těch položek, které odpovídají kritériu vyhledávání. =DCOUNT(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání) - Spočítá počet řádků (záznamů) v databázi, které splňují zadané kritérium vyhledávání a obsahují numerické hodnoty. =DCOUNTA(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání)- zjišťuje počet neprázdných buněk oblasti dat, které odpovídají kritériu vyhledávání. =DGET(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání) určuje obsah buňky oblasti dat, která je shodná s vyhledávacím kritériem. =DMAX(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání) vrátí maximální hodnotu ze všech buněk v datové oblasti, které odpovídají vyhledávacímu kritériu. =DMIN(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání) vrátí minimální hodnotu ze všech buněk v datové oblasti, které odpovídají vyhledávacímu kritériu. =DPRODUCT(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání) násobí obsah všech buněk datové oblasti, jejichž obsah odpovídá vyhledávacímu kritériu. =DSTDEV(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání) počítá standardní odchylku ze všech buněk v datové oblasti, jejichž obsah odpovídá vyhledávacímu kritériu. =DSTDEVP(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání) vrátí směrodatnou odchylku pro množinu dat, která sestává z buněk odpovídajících vyhledávacímu kritériu. 15

16 =DSUM(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání) sečte obsah všech buněk v datové oblasti, jejichž obsah odpovídá vyhledávacímu kritériu. =DVAR(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání) vypočte rozptyl z buněk v datové oblasti, jejichž obsah odpovídá vyhledávacímu kritériu. =DVARP(Databáze, Pole databáze,kritéria vyhledávání) vrátí rozptyl pro množinu dat, která sestává z buněk odpovídajících vyhledávacímu kritériu. Je velmi výhodné pojmenovat si celou databázi jedním logickým jménem, odpadnou nám starosti s neustálým výběrem oblasti dat. Pomocí těchto funkcí můžeme počítat např. kolik má jakou známku, jakou máme průměrné známky ve třídě. Výhodné je mít označeno více řádků pro případné další dodávání dat do databáze, tyto funkce si totiž umí dobře poradit i s prázdnými řádky. Závěr Tato příručka slouží jako pomocný text, ekvivalent k MS Excel. Není to zcela vyčerpávající popis produktu, ale doufám, že poslouží alespoň jako motivace pro vyzkoušení sady OpenOffice. Zatím tu chybí část o složitějších partiích např. Makrech. Mgr. Petr Drahoš 16

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Základy zpracování kalkulačních tabulek

Základy zpracování kalkulačních tabulek Radek Maca Makovského 436 Nové Město na Moravě 592 31 tel. 0776 / 274 152 e-mail: rama@inforama.cz http://www.inforama.cz Základy zpracování kalkulačních tabulek Mgr. Radek Maca Excel I 1 slide ZÁKLADNÍ

Více

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY

Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Úvod do problematiky ÚPRAVY TABULKY Zaměříme se na úpravy, které určují finální grafickou úpravu tabulky (tzv. formátování.). Měnit můžeme celou řadu vlastností a ty nejdůležitější jsou popsány v dalším

Více

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš

Tabulkový procesor. Orientace textu. O úroveň níž O úroveň výš Formátování Formátováním rozumíme změnu vlastností daného objektu, dle našich představ a možností programu MS Excel. Formátovat můžeme texty v buňkách, můžeme formátovat buňky, listy i celý sešit a měnit

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Kapitola 11: Formuláře 151

Kapitola 11: Formuláře 151 Kapitola 11: Formuláře 151 Formulář DEM-11-01 11. Formuláře Formuláře jsou speciálním typem dokumentu Wordu, který umožňuje zadávat ve Wordu data, která lze snadno načíst například do databázového systému

Více

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky

8. Formátování. Úprava vzhledu tabulky 8. Formátování Úprava vzhledu tabulky Výšku řádku nastavíme tak, že kurzorem najedeme na rozhraní mezi políčky s čísly řádků. Kurzor se změní na křížek s dvojšipkou. Stiskneme levé tlačítko a tahem myší

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

Tabulkový editor MS Excel II

Tabulkový editor MS Excel II Tabulkový editor MS Excel II Informatika Graf Graf se vkládá se pomocí nabídky Vložení a poté volbou příslušného typu grafu. Označíme celou základní tabulku, a to i s názvy sloupců a řádků, ale bez součtů

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1

Obsah. Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9. Operace při otvírání a ukládání sešitu 15. Operace s okny 27. Kapitola 1 Obsah Kapitola 1 Několik slov o Excelu 2007 a 2010 9 Nové uživatelské rozhraní 9 Pás karet 10 Panel nástrojů Rychlý přístup 11 Tlačítko Office 11 Pracovní plocha 12 Nápověda 13 Kapitola 2 Operace při otvírání

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem

STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem STATISTICA Téma 1. Práce s datovým souborem 1) Otevření datového souboru Program Statistika.cz otevíráme z ikony Start, nabídka Programy, podnabídka Statistika Cz 6. Ze dvou nabídnutých možností vybereme

Více

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý

VZORCE A VÝPOČTY. Autor: Mgr. Dana Kaprálová. Datum (období) tvorby: září, říjen 2013. Ročník: sedmý Autor: Mgr. Dana Kaprálová VZORCE A VÝPOČTY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Evidence technických dat

Evidence technických dat 4 Evidence technických dat V té to ka pi to le: Evidence majetku Evidence zakázek Evidence technické dokumentace Kapitola 4 Evidence technických dat Povinnost evidovat různé druhy dat má každý podnikatelský

Více

MS Excel Filtr automatický, rozšířený

MS Excel Filtr automatický, rozšířený MS Excel Filtr automatický, rozšířený Obsah kapitoly V této lekci se seznámíme s nástrojem, který se používá pro výběry dat z rozsáhlých tabulek s filtrem automatickým a rozšířeným. Studijní cíle Studenti

Více

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel

Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Začínáme pracovat s tabulkovým procesorem MS Excel Nejtypičtějším představitelem tabulkových procesorů je MS Excel. Je to pokročilý nástroj pro tvorbu jednoduchých i složitých výpočtů a grafů. Program

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika

OPERACE S DATY Autor: Mgr. Dana Kaprálová Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika Autor: Mgr. Dana Kaprálová OPERACE S DATY Datum (období) tvorby: září, říjen 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: Informatika a výpočetní technika 1 Anotace: Žáci se seznámí se základní obsluhou tabulkového

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17

Obsah. Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 Obsah Úvod 15 Základní možnosti Excelu 17 1 Jak spouštět Excel z úvodní obrazovky Windows 8 17 2 Jak spouštět Excel z hlavního panelu 17 3 Jak otevřít nový dokument podle šablony 18 4 Jak zařídit, aby

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 MS Excel 2002 Grada - po spuštění je třeba kliknout do středu obrazovky - v dalším dialogovém okně (Přihlášení) vybrat uživatele, zřídit Nového uživatele nebo zvolit variantu Bez přihlášení (pro anonymní

Více

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy

2. popis prostředí, nastavení pracovní plochy (c) mise 2013 1 2 1. úvod Tabulkový procesor program pro organizaci a správu dat pomocí tabulek určen pro zpracování dat převážně číselného charakteru Využití tabulkových procesorů přehledná prezentace

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT

FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT FUNKCE PRO ANALYTICKÉ ZPRACOVÁNÍ DAT V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO ÚČELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2008 1. ÚVODEM Vybrané produkty společnosti YAMACO Software obsahují

Více

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází

Tiskové sestavy. Zdroj záznamu pro tiskovou sestavu. Průvodce sestavou. Použití databází Tiskové sestavy Tiskové sestavy se v aplikaci Access používají na finální tisk informací z databáze. Tisknout se dají všechny objekty, které jsme si vytvořili, ale tiskové sestavy slouží k tisku záznamů

Více

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni

MS Excel. Upraveno pro verzi 2007. Jana Krutišová. Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni MS Excel Upraveno pro verzi 2007 Katedra informatiky a výpočetní techniky Fakulta aplikovaných věd Západočeská univerzita v Plzni Charakteristika Zpracování dat uspořádaných do 2D nebo 3D tabulek. Dynamické

Více

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky

MS Excel 2007 Kontingenční tabulky MS Excel 2007 Kontingenční tabulky Obsah kapitoly V této kapitole se seznámíme s nástrojem, který se používá k analýze dat rozsáhlých seznamů. Studijní cíle Studenti budou umět pro analýzu dat rozsáhlých

Více

Excel 2007 pro začátečníky

Excel 2007 pro začátečníky Excel 2007 pro začátečníky 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 4 ZPRACOVÁNÍ TEXTU TABULÁTORY Jsou to značky (zarážky), ke kterým se zarovná text. Můžeme je nastavit kliknutím na pravítku nebo v dialogovém okně, které vyvoláme kliknutím na tlačítko Tabulátory

Více

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část

Tabulkový kalkulátor. Tabulkový kalkulátor. LibreOffice Calc 12.část Tabulkový kalkulátor LibreOffice Calc 12.část Je to interaktivní tabulka, která rychle kombinuje a porovnává velké množství dat. Dokáže usnadnit manipulaci hlavně s delšími tabulkami, které mají charakter

Více

Základní orientace v MS Excel

Základní orientace v MS Excel Základní orientace v MS Excel Umíte-li ovládat textový editor MS Word, nebude Vám činit žádné potíže ovládání programu MS Excel. Panel nabídek, panel nástrojů, posuvníky, to všechno již znáte. Jen pracovní

Více

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru:

MS Word základy. Úvod do MS Word. Nový dokument. Vytvoření zástupce programu na ploše. Otevření dokumentu a popis prostředí: Ukládání souboru: MS Word základy Úvod do MS Word. Vytvoření zástupce programu na ploše. Start Programy PK na Microsoft Word Odeslat Plocha Vytvořit zástupce Otevření dokumentu a popis prostředí: Spuštění programu Start

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál

Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Databáze v Excelu EU peníze středním školám Didaktický učební materiál Anotace Označení DUMU: VY_32_INOVACE_IT4.18 Předmět: IVT Tematická oblast: Microsoft Office 2007 Autor: Ing. Vladimír Šauer Škola:

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ . MS EXCEL ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT EXCEL 2010... 1 1.1 ÚVOD DO EXCELU... 1 1.2 OTEVŘENÍ EXCELU... 1 1.3 PÁS KARET...

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0)

Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) SSOŠ A SOU BEAN, ČESKOBRODSKÁ 32a, 190 01 PRAHA 9 Pracujeme s programem Excel (interní učební text pro potřeby školy) (verze 1.0) Ing. Cyril Kotulič 2003-2004 Excel učební text Tento učební text jenom

Více

Word 2007 pro začátečníky

Word 2007 pro začátečníky Word 2007 pro začátečníky 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Microsoft Word - Styly, obsah a další

Microsoft Word - Styly, obsah a další Microsoft Word - Styly, obsah a další Definice uživatelských stylů Nový - tzv. uživatelský styl - se vytváří pomocí panelu Styly a formátování stiskem tlačítka Nový styl. Po stisknutí tlačítka se objeví

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0)

Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) Řazení oblasti Řazení řádků ve vzestupném pořadí (A až Z nebo 0 až 9) nebo sestupném pořadí (Z až A nebo 9 až 0) 1. Klepněte na buňku ve sloupci, podle kterého chcete řádek seřadit. 2. Klepněte na tlačítko

Více

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek

GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek GOODWILL vyššší odborná škola, s. r. o. P. Holého 400, Frýdek-Místek Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Word Metodický materiál pro základní

Více

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky

Microsoft Access. Úterý 26. února. Úterý 5. března. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky Úterý 26. února Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených

Více

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace:

Registrační číslo projektu: Škola adresa: Šablona: Ověření ve výuce Pořadové číslo hodiny: Třída: Předmět: Název: MS Excel I Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU

Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Modul 4 podle sylabu ECDL MS Excel základní práce s aplikací 2006 JICU Obsah a formát buňky Každá buňka má svůj obsah a formát (styl). Obsahem buňky je: a) Konstanta - hodnota, kterou zapisujeme přímo

Více

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace

MS OFFICE MS WORD. Editor rovnic - instalace MS OFFICE Může se zdát, že užití kancelářského balíku MS Office při výuce fyziky nepřesahuje běžné aplikace a standardní funkce, jak jsou popsány v mnoha příručkách ke všem jednotlivým částem tohoto balíku.

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC tabulkový procesor MS EXCEL Zpracoval: mgr. Ježek Vl. Str. 1 MS EXCEL - základy tabulkového procesoru Tyto programy jsou specielně navrženy na

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Tabulkový procesor otázka č.17

Tabulkový procesor otázka č.17 Tabulkový procesor otázka č.17 Seřazení (sort = řazení, třídění) je přeorganizování seznamu nebo jakékoli jiné tabulky podle klíčů. Klíč představuje vybrané pole seznamu, podle kterého se na základě zvoleného

Více

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi.

Databázový systém označuje soubor programových prostředků, které umožňují přístup k datům uloženým v databázi. Databáze Základní pojmy Pojem databáze označuje obecně souhrn informací, údajů, dat o nějakých objektech. Úkolem databáze je hlídat dodržení všech omezení a dále poskytovat data při operacích. Objekty

Více

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR

KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR KAPITOLA 8 TABULKOVÝ PROCESOR FORMÁT BUNĚK Parametry formátu buněk a tabulky můžeme nastavit pomocí celkem šesti karet v nabídce Domů/Buňky FORMÁT BUNĚK - OKNO FORMÁT BUNĚK Karta Číslo - nastavuje formát

Více

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny)

T6: Program MS Excel II. (standard) Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) T6: Určeno pro získání standardní úrovně znalostí (2 4 hodiny) Co lekce nabízí? Školení je určeno všem uživatelům, kteří chtějí zvládnout standardní úroveň práce s MS Excel. Naučíte se profesionálně vytvářet,

Více

Práce se seznamy. V té to ka pi to le:

Práce se seznamy. V té to ka pi to le: 8 Práce se seznamy V té to ka pi to le: Vytvoření seznamu a jeho koncepce Seřazení seznamu Vyhledávání údajů a prohlížení seznamu Filtrování dat Vytváření souhrnů Vytváření skupin Převod seznamu na tabulku

Více

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Excel kopírování vzorců, adresování, podmíněný formát Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Kopírování vzorců v mnoha případech je třeba provést stejný výpočet

Více

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře

742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře. další záznamy pomocí formuláře Formuláře 742 Jak prohlížet seznam dat pomocí formuláře pokročilý Pokud si přejete prohlížet seznam dat po jednotlivých záznamech ve formulářovém zobrazení, pak postupujte takto: Klepněte myší kamkoliv

Více

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití

Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Stěžejní funkce MS Excel 2007/2010, jejich ovládání a možnosti využití Proč Excel? Práce s Excelem obnáší množství operací s tabulkami a jejich obsahem. Jejich jednotlivé buňky jsou uspořádány do sloupců

Více

Nápověda ke cvičení 5

Nápověda ke cvičení 5 Nápověda ke cvičení 5 Formát datum: vyznačíme buňky pravé tlačítko myši Formát buněk Číslo Druh Datum Typ: vybereme typ *14. březen 2001 Do tabulky pak zapíšeme datum bez mezer takto: 1.9.2014 Enter OK

Více

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah:

Tabulkový procesor Excel úvod do programu. Obsah: Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Informační 1. a 2. Ing. Andrea a komunikační (podle oboru srpen 2013 Modrovská technologie zaměření) Název zpracovaného celku: Tabulkový procesor Excel Tabulkový procesor

Více

Word 2007 praktická práce

Word 2007 praktická práce Word 2007 praktická práce 1 Word OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Word Cíl kurzu

Více

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY

Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Naučte se víc... Microsoft Office Excel 2007 PŘÍKLADY Autor: Lukáš Polák Příklady MS Excel 2007 Tato publikace vznikla za přispění společnosti Microsoft ČR v rámci iniciativy Microsoft Partneři ve vzdělávání.

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Microsoft Office. Word hromadná korespondence

Microsoft Office. Word hromadná korespondence Microsoft Office Word hromadná korespondence Karel Dvořák 2011 Hromadná korespondence Hromadná korespondence je způsob, jak určitý jeden dokument propojit s tabulkou obsahující více záznamů. Tímto propojením

Více

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM

VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM VÝPOČETNÍ TECHNIKA OBOR: EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ ZAMĚŘENÍ: PODNIKÁNÍ FORMA: DENNÍ STUDIUM 1. Historie a vývoj VT. Dnešní parametry PC. Von Neumannovo schéma. a. historie a vznik počítačů b. využití počítačů

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec

Použijeme-li prostorový typ grafu, můžeme pro každou datovou zvolit jiný tvar. Označíme datovou řadu, zvolíme Formát datové řady - Obrazec Čtvrtek 15. září Grafy v Excelu 2010 U grafů, ve kterých se znázorňují hodnoty řádově rozdílné, je vhodné zobrazit ještě vedlejší osu 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 hmotná investice 500 550 540 500

Více

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ

MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ MS WORD ZÁKLADY UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze, TP Obsah 1 MICROSOFT WORD 2010... 1 1.1 ÚVOD DO WORDU... 1 1.2 OTEVŘENÍ WORDU... 1 1.3 PÁS KARET... 2 1.4

Více

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM

OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM Škola: Autor: DUM: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Téma: Masarykovo gymnázium Vsetín Mgr. Petr Koňařík MGV_VT_SS_1S2-D12_Z_OFF_EX_UVOD Informatika MS Office MS Excel - úvod OFFICE MS EXCEL SEZNÁMENÍ

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Základní práce s Excelem 2007

Základní práce s Excelem 2007 Základní práce s Excelem 2007 Zde si krátce projdete základní znalosti Excelu 2007, případně odchylky od starších verzí, se kterými jste zvyklí pracovat. Tento text nemá za úkol Vás uvedené základy naučit,

Více

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU

ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Úvod do problematiky ZÁKLADY POŘIZOVÁNÍ TEXTU Na začátku psaní je vhodné nastavit vzhled stránky. Důležitá je především orientace stránky. Můžeme si vybrat mezi uspořádáním textu na výšku stránky (většinou

Více

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady

Scénáře. V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady 9 Scénáře V té to ka pi to le: Účel Přidání scénářů Správce scénářů Poznámky Příklady Kapitola 9 Scénáře V situaci, kdy se v oblasti buněk mění množiny hodnot se stejným uspořádáním, můžeme použít scénáře.

Více

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy.

PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET. Optimálním doplňkem stálého vzdělávání jsou elektronické kurzy. PRACOVNÍ SEŠIT MS EXCEL KOMPLET INFORMACE O KURZU Lektor Datum Místo TÉMATA PRACOVNÍHO SEŠITU Excel úvod Formát buňky a čísel Podmíněný formát Úpravy sešitů a listů Vzorce, absolutní a smíšené odkazy Základní

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager

Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Microsoft Office Outlook 2003 s aplikací Business Contact Manager Použití aplikace Business Contact Manager v sadě Microsoft Office Obsah Import sestavy aplikace Business Contact Manager do aplikace Excel...

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

Hromadná korespondence

Hromadná korespondence Kapitola dvanáctá Hromadná korespondence Učební text Mgr. Radek Hoszowski Hromadná korespondence Hromadná korespondence Představíme si jednoduchý nástroj, který nám může ušetřit velké množství práce. Je

Více

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů.

Prozkoumání příkazů na pásu karet Každá karta na pásu karet obsahuje skupiny a každá skupina obsahuje sadu souvisejících příkazů. Úvodní příručka Microsoft Excel 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Přidání příkazů na panel nástrojů Rychlý přístup

Více

DATABÁZE MS ACCESS 2010

DATABÁZE MS ACCESS 2010 DATABÁZE MS ACCESS 2010 KAPITOLA 5 PRAKTICKÁ ČÁST TABULKY POPIS PROSTŘEDÍ Spuštění MS Access nadefinovat název databáze a cestu k uložení databáze POPIS PROSTŘEDÍ Nahoře záložky: Soubor (k uložení souboru,

Více

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce

Styly odstavců. Word 2010. Přiřazení stylu odstavce odstavci. Změna stylu odstavce Styly odstavců V textu, který přesahuje několik stránek a je nějakým způsobem strukturovaný (což znamená, že se dá rozdělit na části (v knize jim říkáme kapitoly) a jejich podřízené části (podkapitoly),

Více

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy.

Úvodní příručka. Získání nápovědy Kliknutím na otazník přejděte na obsah nápovědy. Úvodní příručka Microsoft Access 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Změna velikosti obrazovky nebo zavření databáze

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor

Základy práce. Vytvoření nového a otevření již existujícího sešitu. Tabulkový procesor Základy práce Aplikace MS Excel umožňuje pracovat najednou s více sešity i listy. Proto není od věci vysvětlit si rozdíl mezi sešitem, listem a buňkou Sešit - dokument vytvořený aplikací MS Excel List

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

Obsahy kurzů MS Office

Obsahy kurzů MS Office Obsahy kurzů MS Office V současné době probíhají kurzy MS Office 2010 s následující osnovou: 1. Základy práce na PC, MS Office - praktické užití Kurz je určen pro všechny, kteří mají s prací na PC minimální

Více

Excel pro začátečníky (egon)

Excel pro začátečníky (egon) Excel pro začátečníky (egon) 1 Rozsah: 24 hodin Anotace: Kurz práce s MS Excel 2007 je určen všem, kteří pracovali s předchozími verzemi programu MS Word a potřebují se rychle zorientovat v základních

Více

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře

Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Řazení tabulky, dotazu nebo formuláře Mají-li být formuláře a sestavy efektivní a snadno použitelné, může hrát seřazení dat důležitou roli. 1) Určíme pole, podle kterých chcete řadit. 2) Klepneme pravým

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS PowerPoint - POKROČILÍ Pozadí snímku Pozadí snímku můžeme nastavit všem snímkům stejné nebo můžeme volit pro jednotlivé snímky různé pozadí. Máme několik možností: Pozadí snímku

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH

Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Práce s MS Excel v Portálu farmáře a využití pro stažení dat KN z LPIS a sestav z EPH Leden 2012 1. Přehled sestav MS Excel v Portálu farmáře Registr půdy (LPIS) a Data ke stažení LPIS umožňuje na záložce

Více

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel

Přílohy. Příloha 1. Obr. P1.1 Zadání úlohy v MS Excel Přílohy Příloha 1 Řešení úlohy lineárního programování v MS Excel V této příloze si ukážeme, jak lze řešit úlohy lineárního programování pomocí tabulkového procesoru MS Excel 2007. Výpočet budeme demonstrovat

Více