Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Město Kojetín ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011"

Transkript

1 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů PŘIPOMÍNKY K NÁVRHU ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU MOHOU OBČANÉ UPLATNIT BUĎ PÍSEMNĚ VE LHŮTĚ, PO KTEROU BUDE ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZVEŘEJNĚN NEBO ÚSTNĚ NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA DNE , NA KTERÉM BUDE NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU PROJEDNÁVÁN. Vyvěšeno: Sejmuto: Město Kojetín Březen 2012

2 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2011 Závěrečný účet města je sestaven v souladu s ustanovením 17 Zákona č.250/2000 Sb., v platném znění, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a obsahuje údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů, účetní výkazy, údaje o hospodaření s majetkem, údaje o finančních operacích včetně tvorby a použití fondů, údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a k jiným rozpočtům. Součástí Závěrečného účtu je také Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok V souladu s 4 Zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, bylo přezkoumání hospodaření za rok 2011, na základě Smlouvy o provedení přezkoumání hospodaření města, ze dne schválené usnesením Rady města č. R293/05-11, zadáno auditorské společnosti OL AUDITING, s.r.o. Olomouc. Zpracovala: Ing. Hana Večeřová,MSc., vedoucí finančního odboru 2

3 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOJETÍNA ZA ROK 2011 Závěrečný účet města v plném znění, včetně všech příloh a zprávy o hospodaření je k dispozici na Finančním odboru MěÚ. OBSAH: 1. Údaje o plnění rozpočtu města za r.2011 a. Rekapitulace plnění rozpočtu za rok 2011 (P-V-F) b. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu (Fin 2-12 M) c. Změny rozpočtu 2011 přehled rozpočtových opatření d. Rozpis příjmů za 1-12/2011 e. Rozpis výdajů za 1-12/ Údaje o hospodaření s majetkem města za r a. Přehled o nakládání s dlouhodobým majetkem města za r.2011 b. Přehled zastaveného dlouhodobého majetku města k c. Přehled pohledávek města k d. Přehled závazků města k e. Závěrečná zpráva o provedené inventarizaci majetku města k Údaje o zadluženosti a finančních operacích města k a. Údaje o zadluženosti města k b. Přehled poskytnutých peněžitých dotací za rok 2011 c. Údaje o tvorbě a použití fondů za r d. Přehled finančních vztahů ke stát.rozpočtu, rozp.krajů, stát.fondům a jiným rozpočtům 4. Účetní výkazy k a. Rozvaha b. Výkaz zisku a ztráty c. Přehled o změnách vlastního kapitálu d. Přehled o peněžních tocích e. Příloha k RÚZ 5. Údaje o hospodaření zřízených a založených právnických osob a. Příspěvkové organizace b. Obchodní společnosti 6. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 3

4 1. ÚDAJE O PLNĚNÍ ROZPOČTU MĚSTA KOJETÍNA V ROCE 2011 Zastupitelstvo Města Kojetína na svém zasedání dne 25. ledna 2011 schválilo usnesením č. Z38/01-11 ROZPOČET Města Kojetína na rok Do doby schválení rozpočtu na rok 2011 se hospodaření města řídilo pravidly ROZPOČTOVÉHO PROVIZORIA, která byla schválena Zastupitelstvem města dne 14. prosince 2010, Usn. č. Z 19/ Hospodaření dle rozpočtového provizoria se po schválení rozpočtu stalo součástí rozpočtu města na rok Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný a byl schválen ve výši : SCHVÁLENÝ ROZPOČET 2011 (tis.kč) Třída 1 Daňové příjmy ,45 Třída 2 Nedaňové příjmy ,80 Třída 3 Kapitálové příjmy 0,00 Třída 4 Přijaté transfery ,27 Příjmy celkem ,52 Třída 5 Běžné výdaje ,96 Třída 6 Kapitálové výdaje ,00 Výdaje celkem ,96 Saldo: Příjmy-Výdaje 2 113,56 FINANCOVÁNÍ (tis.kč) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent , Uhrazené splátky krátkod.úvěry , Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč.fondů 132, Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB 800, Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů , Operace,které nejsou Příj/Výd 0,00 Financování ,56 Zůstatek finančních prostředků na běžných účtech města (ú.231) činil k celkem ,63 Kč, zůstatek prostředků na účtech fondů (ú.236) byl ve výši ,59 Kč. POL TEXT PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 SK/UR % Rozdíl SK-UR Třída 1 Daňové příjmy , ,00 508, ,89 101,51 833,89 Třída 2 Nedaňové příjmy , , , ,13 102,04 356,26 Třída 3 Kapitálové příjmy 0, , , ,87 98,90-33,13 Třída 4 Přijaté transfery , ,16 193, ,94 99,41-151,22 Příjmy celkem , , , ,83 100, ,80 Třída 5 Běžné výdaje , , , ,24 95, ,14 Třída 6 Kapitálové výdaje , ,29-661, ,04 94,42-525,25 Výdaje celkem , , , ,28 95, ,39 Saldo: Příjmy- Výdaje 2 113, ,36 871, ,55 288, ,19 4

5 Rozdíl mezi PŘÍJMY a VÝDAJI ve výši 8.601,55 tis Kč byl zapojen v části FINANCOVÁNÍ rozpočtu takto: Financování (tis.kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,v č.fondů Dlouhodobé přijaté půjčky -půjčka FRB Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Schválený rozpočet Upravený rozpočet Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 Podíl SK/UR Rozdíl SK- UR , ,00 0,00 0,01 0, , , ,00 0,00-0,01 0, ,99 132,86 317,06 184, ,24 X ,30 800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0, , ,42 0, ,55 99,74 7,87 0,00-256,00-256,00 24,24 X 280,24 Financování , ,36-871, ,55 288, ,19 Porovnání příjmů a výdajů rozpočtu schváleného, upraveného a skutečného plnění je zobrazeno v následujícím grafu: POROVNÁNÍ ROZPOČTU SCHVÁLENÉHO, UPRAVENÉHO A SKUTEČNÉHO PLNĚNÍ - ROK 2011 /tis. Kč / Schválený Upravený Skutečnost Daňové příjmy , , ,89 Nedaňové příjmy , , ,13 Kapitálové příjmy 0, , ,87 Přijaté transfery , , ,94 Běžné výdaje , , ,24 Kapitálové výdaje , , ,04 5

6 VÝDAJE / PŘÍJMY (tis. Kč) (tis. Kč) KUMULOVANÉ PŘÍJMY A VÝDAJE V ROCE 2011 (tis. Kč) , , , , , , ,50 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 I I-II I-III I-IV I-V I-VI I-VII I-VIII I-IX I-X I-XI I-XII PŘÍJMY CELKEM VÝDAJE VČ.SPLÁTEK ÚVĚRŮ PŘÍJMY A VÝDAJE V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) , , ,00 0, , , ,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Kapitálové příjmy 0,00 9,69 24,36 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 990,00 0, ,82 Přijaté transfery 2 116, , , , , , , , , , , ,25 Nedaňové příjmy 481, , , , , , ,42 723, , ,00 974, ,77 Daňové příjmy 6 044, , , , , , , , , , , ,61 Uhrazené splátky dlouhod.půj. -148,86-148,96-460,56-149,14-149,24-461,67-149,43-149,52-462,87-142,56-149,25-466,49 Kapitálové výdaje -184, ,3-24,00-405,40-206,29-262,48-200,76-172,71-670, ,4-624, ,7 Běžné výdaje , , , , , , , , , , , ,2 6

7 I. Vyhodnocení příjmové části rozpočtu za rok PŘÍJMY ,83 tis. Kč STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE % 3% 17% 55% Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Upravený rozpočet ke změně č.11 (tis.kč) POL TEXT Třída 1 Daňové příjmy PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R PŘÍJMY /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R VÝDAJE /tis.kč/ Rozpočtová Skutečnost rozpočet SK/UR % opatření 2011 (UR) Rozdíl SK-UR , ,00 508, ,89 101,51 833,89 Třída 2 Třída 3 Třída 4 Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery Příjmy celkem , , , ,13 102,04 356,26 0, , , ,87 98,90-33, , ,16 193, ,94 99,41-151, , , , ,83 100, ,80 Celkové příjmy v roce 2011 dosáhly výše 102,454 mil, což je o 6,073 mil méně proti roku Ve srovnání s upraveným rozpočtem byly příjmy naplněny na 100,99 %. Největší podíl příjmů města v roce 2011 tvořily daňové příjmy, které se na celkových příjmech podílely 55%, tj. 56,093milKč, Přijaté transfery tvořily 25%, veškerých příjmů, tj. 25,592milKč, přičemž 64% z přijatých transferů přes rozpočet města pouze protekla, a to dotace na soc.dávky ve výši 16,5milKč nedaňové příjmy tvořily 17%, tj. 17,799milKč celkových příjmů, tedy o 2,417mil méně než v r.2010 Kapitálové příjmy v roce 2011 byly na úrovni pouhých 3% (2,971milKč), stejně jako v roce předchozím. 7

8 ( tis. Kč) ,00 STRUKTURA PŘÍJMŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) , , , , ,00 0,00 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Přijaté transfery 2 116, , , , , , , , , , , ,25 Kapitálové příjmy 0,00 9,69 24,36 0,00 0,00 0,00 80,00 0,00 0,00 990,00 0, ,82 Nedaňové příjmy 481, , , , , , ,42 723, , ,00 974, ,77 Daňové příjmy 6 044, , , , , , , , , , , ,61 A) Daňové příjmy (tř.1) DAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) POL TEXT schv.rozpočet upr.rozpočet SKUTEČNOST SK/UR % SK-UR 1111 DPFO ze závislé činnosti , , ,84 103,26% 325, DPFO ze samostatné činnosti 900,00 900,00 871,68 96,85% -28, Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 1 200, ,00 921,21 76,77% -278, Daň z příjmů právnických osob 9 500, , ,23 101,46% 138, Daň z přidané hodnoty , , ,35 98,07% -425, Daň z nemovitostí 5 409, , ,29 113,36% 722,94 PŘÍJMY Z DANÍ , , ,60 100,93% 454, Popl. za znečišťování ovzduší 25,00 25,00 31,00 124,00% 6, Odvody za odnětí půdy ze ZPF 1,00 1,00 0,01 1,00% -0, Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 2 942, , ,53 101,68% 49, Poplatek ze psů 230,00 230,00 226,71 98,57% -3, Poplatek za užívání veřejného prostranství 80,00 80,00 118,93 148,66% 38, Poplatek ze vstupného 4,00 4,00 0,70 17,50% -3, Poplatek za provozovaný VHP 1 340, , ,30 133,39% 524, Odvod výtěžku z provozování loterií 352,00 374,55 374,56 100,00% 0, Správní poplatky 767, ,00 791,57 77,38% -231,43 PŘÍJMY Z MÍSTNÍCH A SPRÁV.POPL , , ,31 106,07% 379,66 DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,91 101,51% 833,91 8

9 B) Nedaňové příjmy (tř.2) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY (tis. Kč) POL TEXT schv.rozpočet upr.rozpočet Skutečnost SK/UR % SK-UR 2111 PŘÍJMY Z POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 425,00 585,47 633,35 108,18% 47, OSTATNÍ PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 0,00 135,51 189,05 139,51% 53, ODVODY PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANÍZACÍ 380,00 594,00 574,00 96,63% -20, PŘÍJMY Z PRONÁJMU POZEMKŮ. 370,00 370,00 382,70 103,43% 12, PŘÍJMY Z PRONÁJMU NEMOVITOSTÍ , , ,62 101,46% 152, PŘÍJMY Z PRONÁJMU MOVIT.VĚCÍ 95,71 95,71 2,08 2,17% -93, PŘÍJMY Z ÚROKŮ 65,57 74,57 127,56 171,06% 52, SANKČNÍ PLATBY PŘIJATÉ 151,00 157,00 145,33 92,57% -11, VYPOŘÁDÁNÍ PŘEDCHOZÍCH LET 0,00 171,46 171,46 100,00% 0, PŘIJATÉ VRATKY TRANSFERŮ 0,00 0,00 25,00 0,00% 25, PŘÍJMY Z PRODEJE KRÁTKOD.MAJ. 10,00 10,00 2,62 26,20% -7, PŘIJATÉ NEINVEST.DARY 3 001, , ,40 100,25% 7, PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY 0,00 19,40 19,46 100,31% 0, PŘIJATÉ NEKAP.PŘÍSPĚVKY 400,00 975, ,59 114,87% 145, SPLÁTKY PŮJČEK MĚSTO (FRB) 428,21 428,21 419,95 98,07% -8, SPLÁTKY PŮJČEK OD OBYV. (FRB) 385,55 385,55 385,96 100,11% 0,41 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,13 102,04% 356,26 C) Kapitálové příjmy (tř.3) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY dosáhly výše 2,971mil Kč, upravený rozpočet tak byl naplněn na 98,90%. V roce 2011 byl uskutečněn prodej 13 garáží formou veřejné dobrovolné dražby (záměr prodeje schválen usn. ZM č.z73/06-11). V kapitálových příjmech je zahrnutý také prodej akcií Unipetrol a.s. (prodej schválen usn. ZM č.z72/06-11) bylo prodáno ks akcií za 180,-Kč/ks. Kapitálové příjmy zahrnovaly: Příjmy z prodeje garáží (1,866mil) Příjmy z prodeje pozemků (34 tis.kč) Prodej cenných papírů (990tis Kč) dar na nákup has.auta Moravská hasičská jednota Popůvky (80tis Kč) D) Přijaté transfery (tř.4) - Přijaté transfery zahrnují neopětované příjmy z dotací od veřejných rozpočtů a dosáhly celkové výše 25,592 mil Kč. PŘIJATÉ TRANSFERY (tis. Kč) POL TEXT SKUTEČNOST 4112 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace:výkon st.správy,školství 6 694, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace soc.dávky , Ol.kraj-dotace "Obec přátelská rodině" 535, Dotace OP LZZ - OLOMOUCKÝ KRAJ 493,86 9

10 4122 OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Společný svět 2011" 27, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace asistent prevence kriminality 122, Úřad práce v Přerově-dotace veřejná služba 77, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace "Sčítání lidu 2011" 34, Dotace SZIF - okrasná výsadby Sv.Čecha 247, Příspěvek na žáky od obcí 417, fin.dotace na rozvoj soc.služeb 65, Olomoucký kraj -dotace MěKS "Kojetínské hody" 60, Ol.kraj-MěKS "dotace Divadelní Kojetín 2011" 30, OLOMOUCKÝ KRAJ-dotace pro ZŠ Sv.Čecha 100, Olomoucký kraj-zšsvč dotace"nebát se a nekrást" 34, OLOMOUCKÝ KRAJ-příspěvek pro JSDH Kojetín,Popůvky 28, Dotace "hasiči" 125, ,94 II. Vyhodnocení výdajové části rozpočtu za rok VÝDAJE ,28 tis. Kč STRUKTURA VÝDAJŮ V ROCE % Běžné výdaje Kapitálové výdaje 91% POL Třída 5 Třída 6 TEXT Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R VÝDAJE /tis.kč/ Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 SK/UR % Rozdíl SK-UR , , , ,24 95, , , ,29-661, ,04 94,42-525, , , , ,28 95, ,39 10

11 ( tis. Kč) Celkové výdaje v roce 2011 dosáhly výše 93,853 mil Kč, což odpovídá čerpání na 95,32% upraveného rozpočtu. Běžné výdaje tvořily 91% z celkových výdajů a byly ve výši 84,965mil Kč. Kapitálové výdaje ve výši 8,888mil Kč se na celkových výdajích podílely 9%. STRUKTURA VÝDAJŮ vč. splátek úvěrů a půjče V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH ROKU 2011 (tis. Kč) 0, , , , , , , Uhrazené splátky dlouhod.půj. -148,86-148,96-460,56-149,14-149,24-461,67-149,43-149,52-462,87-142,56-149,25-466,49 Kapitálové výdaje -184, ,3-24,00-405,40-206,29-262,48-200,76-172,71-670, ,4-624, ,7 Běžné výdaje , , , , , , , , , , , ,2 A) BĚŽNÉ VÝDAJE (TŘ.5) Z významnějších položek běžných výdajů, v r byly uskutečněny (mimořádné jednorázové výdaje): tis. Kč BĚŽNÉ VÝDAJE (jednorázové mimořádné) nejvýznamnější položky nad 20tis 3 000,00 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 1 146,49 úpravy komunikací Špalír a Závodí Kojetín-STRABAG ČR a.s., 800,00 neinvestiční půjčka Pivovarskému hotelu s.r.o.-pivovarský hotel 700,00 dotace neziskovým organizacím (4-5/2011-detailní rozpis v příloze) 643,48 výměna oken a vchod.dvěří na budově MŠ, Masarykovo nám.52 Kojetín-11/ ,44 pojištění majetku města Kojetína KOOPERATIVA, 345,00 asfaltová úprava MK ul. Palackého- park-strabag ČR a.s., 274,64 odstranění stavby(demolice) bytového domu v ulici Padlých hrdinů 256,98 Výměna oken a vchodových dveří na budově MŠ Masarykovo nám 52, -12/ ,13 oprava komínů na bytových domech v ulici Padlých hrdinů č.p ,00 provedení základního diagnostického průzkumu-mostní a silniční, 192,25 oprava stupaček na bytovém domě Sladovní 1191-TECHNIS Kojetín spol. (7/2011) 149,04 předlažba a oprava komunikace Tyršova ul.-technis Kojetín 11

12 147,90 Výměna střešních oken v bytě č.10 v domě Sv. Čecha 1204 a v bytě č 131,47 předlažba chodníku na ulici Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 131,42 vymalování společných prostor na DPS J. Peštuky 1322 Kojetín-TECHNIS 130,68 členský příspěvek Svazek obcí mikroregionu Střední Haná-Svazek obcí 115,50 provedení opravy zařízení výtahu na DPS St. Masára 1355, Kojetín 114,00 provedení stattické zatěžovací zkoušky mostu Dr. Šíleného přes řeku 113,20 dlažba pod kontejnery na TO-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 103,77 oprava 2 komínů (těles) na zámku v Koválovicích-Ladislav Bradna 102,24 opravu kouřové cesty pro spotřebiče na pevná paliva v objektu zám. 96,86 oprava a nátěr zábradlí- mosty-technis Kojetín spol. s r. o. 92,64 rekonstrukce VO v ulici Křenovská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 88,90 Výměna radiátorů v půdních vestavbách na domech Sladovní 1185, ,00 oprava požární motorové stříkačky PS12 83,70 provedení rekonstrukce VO náměstí Svobody- výměna 15 ks svítidel, 80,95 vymalování kanceláří a chodeb na budově MěÚ-Ladislav Bradna 79,14 oprava střešního pláště ZŠ Sv. Čecha.-Miroslav Chalánek 71,04 oprava vnitřních prostor VIC Masarykovo náměstí 8,Kojetín 59,98 oprava teplovodního rozvodu na sídlišti JIH-TECHNIS Kojetín spol. 52,00 programové vybavení - poštovní software (Licence Kerio Connect s 51,14 předlažba místní komunikace- chodník před RD č.p.1439, ul. Chytilov 48,82 Windows Server 2008 R2 Ent-NWT a.s. 45,07 oprava vnějších stěn na vstupním schodišti zámku v Kovalovicích 45,01 nátěr střešního pláště, opravu okapů a okapových svodů -kaplička 42,97 vymalování společných prostor na domě J.Peštuky 40,00 výměnu stávající obruby s předlažbou chodníku před budovou poliklin 39,90 Dar na pořízení automat.defibrilátoru JSDH Kojetín-Hasičský záchr. 38,76 I.etapa deratizace města Kojetína-SERVIS 3xD spol. s r.o. 38,40 oprava oplocení v zahrádkářské kolonii č.p.2495/2 Kojetín 34,88 vymalování společných prostor v bytovém domu Masarykova 54, Kojetí 34,39 oprava omítek ve dvormín traktu VIC Masarykovo náměstí 8, Kojetín 34,13 oprava čerpadla na kotelně Sever-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 32,72 oprava cirkulačního čerpadla na kotelně v ulici Nová.-TECHNIS Kojet 32,35 montážní práce na ZŠ Sv. Čecha-IPT spol. s r.o. 32,20 dosypávky vjezdů na ul.palackého - park v Kojetíně-STRABAG ČR a.s., 30,00 stacionární kamera včetně montáže-interal s.r.o. 30,22 kamera-servisní zásah-interal s.r.o. 27,95 oprava oplocení na ZUŠ Hanusíkova-Ladislav Bradna 27,00 oprava rozvodů požární vody na budově ZŠ nám Míru 83 Kojetín-Josef 24,24 oprava střechy nebytových prostor-dílna ve dvorní části areálu po 24,00 oprava laviček na zámku v Kovalovicích-TECHNIS Kojetín spol. s r. 22,11 předlažba místní komunikace Kovalovice-TECHNIS Kojetín spol. s r. 21,83 oprava zábradlí na mostě ul. Mlýnská-TECHNIS Kojetín spol. s r. o. 20,68 oprava věže a upevnění kříže na kapličce v Kovalovicích-TECHNIS Ko 12

13 PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ - v tisících Kč Schválený Upravený Skutečnost Podíl Rozdíl Skutečnost ODDÍL TEXT rozpočet rozpočet 2011 SK/UR % UR-SK ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 173,00 107,00 93,51 87,39% 13,49 97,83 21 PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 0, , ,00 100,00% 0,00 0,00 22 DOPRAVA 5 965, , ,72 97,12% 224, ,57 23 VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 77,00 117,00 85,21 72,83% 31,79 46,95 31 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 4 483, , ,83 99,82% 10, ,82 32 VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 28,00 28,00 27,95 99,82% 0,05 26,79 33 KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 5 159, , ,01 99,45% 31, ,62 34 TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 2 431, , ,40 98,80% 24, ,22 35 ZDRAVOTNICTVÍ 170,00 184,17 148,31 80,53% 35,86 145,23 BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ 36 ROZVOJ 7 578, , ,64 90,65% 797, ,66 37 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ , , ,59 92,33% 757, ,42 39 OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO OBYV. 0,00 2,00 2,00 100,00% 0,00 0,00 41 DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ , , ,79 99,67% 55, ,37 43 SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC.ZAB , , ,07 97,27% 93, ,88 52 CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 0,00 41,00 33,74 82,29% 7, ,92 53 BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 3 843, , ,05 99,69% 11, ,81 55 POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 504,10 547,00 434,20 79,38% 112,80 403,80 61 STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY , , ,49 93,78% 1 350, ,04 63 FINANČNÍ OPERACE 1 133, ,13 776,74 59,65% 525, ,46 64 OSTATNÍ ČINNOSTI 1 408,05 608,05 606,98 99,82% 1,07 253,05 BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM , , ,31 95,41% 4 085, ,47 434,20 1% 3 740,05 4% ,49 24% 33,74 0% 3 346,07 4% 606,98 776,74 1% 1% ,79 19% 93,51 0% 1 200,00 1% 7 591,72 9% 85,21 0% 5 626,83 7% 27,95 0% 2,00 0% 9 127,59 11% BĚŽNÉ VÝDAJE DLE ODVĚTVOVÉHO TŘÍDĚNÍ 5 575,01 7% 2 031,40 2% 148,31 0% 7 728,64 9% 10-ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 21-PRŮMYSL, OBCHOD A SLUŽBY 22-DOPRAVA 23-VODNÍ HOSPODÁŘSTVÍ 31-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 32-VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÉ SLUŽBY 33-KULTURA, CÍRKVE A SDĚL.PROSTŘEDKY 34-TĚLOVÝCHOVA A ZÁJM.ČINNOST 35-ZDRAVOTNICTVÍ 36-BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ 37-OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 39-OSTATNÍ ČINNOSTI SOUVIS. SE SLUŽBAMI PRO OBYV. 41-DÁVKY A PODPORY V SOC.ZABEZPEČENÍ 43-SOCIÁLNÍ SLUŽBY A SPOLEČNÉ ČINNOSTI V SOC.ZAB. 52-CIVILNÍ PŘIPRAVENOST NA KRIZOVÉ STAVY 53-BEZPEČNOST A VEŘEJNÝ POŘÁDEK 55-POŽÁRNÍ OCHRANA A IZS 61-STÁTNÍ SPRÁVA, ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVA A POL.STRANY 63-FINANČNÍ OPERACE 64-OSTATNÍ ČINNOSTI 13

14 Procentuelně největší objem výdajů tvoří výdaje na STÁTNÍ SPRÁVU A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVU (ODD.61), které byly v celkové výši 20,344mil, což je 24% z běžných výdajů; následují DÁVKY A PODPORY SOC.ZABEZPEČENÍ (ODD.41) v celkovém objemu 16,444mil, tj. 19% běžných výdajů, dále VÝDAJE NA OCHRANU ŽIV.PROSTŘEDÍ (ODD.37) ve výši 9,127mil, tj. 11% - v rámci toho byly největší výdaje na sběr a svoz komunálních odpadů (5,264milKč) a na péči o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3,663mil Kč). Další oblastí do níž směřoval významný objem výdajů bylo BYDLENÍ, KOMUNÁL.SLUŽBY A ÚZEMNÍ ROZVOJ (ODD.36) -zde bylo vynaloženo 7,728mil Kč, tj. 9% běžných výdajů z toho 3,757 mil směřovalo do oblasti bytového hospodářství, 1,714mil na veřejné osvětlení a 1,89 mil na ostatní služby s tím související. Pátou oblastí s největším objemem výdajů byla DOPRAVA (ODD.22) s výdaji ve výši 7,591mil, tj.9%, přičemž většina výdajů se týkala údržby komunikací (7,09mil), zbývajících 493tis bylo vynaloženo na zajištění provozu veřejné dopravy. Do oblasti VZDĚLÁVÁNÍ A ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.31) bylo vynaloženo 5,626mil (7%), z toho 2,895mil pro základní školství a 1,925mil pro předškolní vzdělávání - tyto částky zahrnují především příspěvky na provoz zřízených příspěvkových organizací, v případě MŠ pak také výdaje na opravy ve výši 925tis. Kč. Do oblasti KULTURY A CÍRKVÍ (ODD.33) bylo vydáno 5,575mil Kč (7%), z toho 4,44mil Kč formou příspěvku na provoz zřízené PO MěKS+ knihovna, 360tis na opravy a udržování, 183tis. bylo vydáno formou transferů církvím (145tis Charita, 20tis. Římskokatol.farnost, 18tis. Církev českosl.husitská). Na zajištění BEZPEČNOSTI A VEŘEJNÉHO POŘÁDKU (ODD.53) bylo vynaloženo 3,74mil Kč (4%). Do oblasti SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (ODD.43) bylo vydáno 3,346milKč (4%), z toho je 2,677mil Kč příspěvek na provoz CSS, příspěvkové organizace, 308tis na opravy a udržování. V oblast TĚLOVÝCHOVNÉ A ZÁJMOVÉ ČINNOSTI (ODD.34) bylo vynaloženo 2,031mil Kč (2%), z toho 670 tis byl příspěvek na provoz příspěvkové organizace DDM, 640tis tvořily dotace neziskovým organizacím v oblasti tělovýchovy (rozpis poskytnutých dotací je uveden v příloze), 508tis. bylo dorovnání ztráty z provozu koupaliště. Výdaje v oblasti PRŮMYSLU,OBCHODU A SLUŽEB (ODD.21) ve výši 1,2mil Kč zahrnují poskytnutou půjčku Pivovarskému hotelu s.r.o. (800tis) a odkup pohledávky Technisu za Pivovarským hotelem s.r.o. (400tis). FINANČNÍ OPERACE (ODD.63) zahrnují platby daní a výdaje na služby peněžních ústavů a byly v celkové výši 776tisKč (1%). Výdaje na OSTATNÍ ČINNOSTI (ODD.64) zahrnují vratky dotací v celkové výši 606 tis. Kč (1%). V oblasti POŽÁRNÍOCHRANY A IZS (ODD.55) bylo vynaloženo 434tis. Kč, v oblasti ZDRAVOTNICTVÍ (ODD.35) 148tis.Kč, v oblasti ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSP. (ODD.10) bylo vynaloženo 93 tiskč, z toho 66tisKč na deratizaci a 27tis. na péči o odchycené a toulavé psy, v oblasti VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ (ODD.23) bylo na opravy a udržování vydáno 85 tis.kč., v oblasti KRIZOVÝCH STAVŮ (ODD.52) bylo vynaloženo 33tis. na pytlování písku při povodňové aktivitě v 7/2011. Poslední oblast ŠKOLSKÝCH SLUŽEB (ODD.32) zahrnuje výdaj ve výši 27tis. na opravy na ZUŠ. B) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (TŘ.6) Kapitálové výdaje v roce 2011 byly ve výši 8,888milKč - byly uskutečněny následující investice: tis.kč KAPITÁLOVÉ VÝDAJE INVESTICE 3 210,04 Rekonstr.rozvodu TUV sídliště JIH- I.etapa 2 295,31 "SO 02 - Dostavba kanalizace ulice Padlých hrdinů, Kojetín" 399,59 vybudování dětského hřiště v Popůvkách-Petr Polák 399,00 osobní vůz Peugeot PARTNER TEPEE PREMIUM 1.6-VETO CZ s.r.o. Městská policie 14

15 350,70 automobil Ford Transit, SPZ 7A JSDH Popůvky 238,08 SW - MYSYS-MĚSTO verze 10/2LAN Passport Zeleně a Komunikací 227,04 instalace plošiny v budově ZŠ Sv. Čecha k zajištění bezbariér. přís 184,71 vybudování spisovny na Městském úřadu v Kojetíně 183,54 Diskové pole EMC VNXe x600 GB 15k SAS disk-emea s.r.o. 174,55 "Rekonstrukce MK v Kojetíně-II.etapa" 121,85 rekostrukce sociálního zařizení na DDM Sv. Čecha 119,81 vyhotovení pasportu komunikací a dopr. značení a zapr. do GIS-GEO 113,90 dodávka a montáž digitální telef. ústředny PBX v objektu polikliniky 105,48 osazení regulační jednotky včetně rozvaděče VO v ulici Vyškovská-A 101,16 autobusová čekárna Kovalovice 88,94 rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení v ulici Přerovská-SIG 82,80 Dovybavení stávajícího sběrného dvora v Kojetíně 76,14 dodávka a montáž kamerového systému Poliklinika-MULTI-S s.r.o. 74,59 provedení rekonstrukce elektroinstalace restaurace na koupališti 67,15 bytový fond-technis Kojetín spol. s r 51,07 vybudování učebny na ZŠ nám. Míru 83 Kojetín 42,50 Dokumentace "Zateplení domova s peč.službou" 41,78 výměna staré ústředny EZS za novou-emos, SPOL. S R.O. 34,00 příprava projekt.dokumentace Regenerace panel.sídliště Kojetín 28,68 pokládka zatravňovacích dlaždic DDM Kojetín 21,60 geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK 20,60 vymalování restaurace na koupališti po elektro rekonstrukci PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2011 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE v tisících Kč Schválený Upravený Skutečnost Podíl Rozdíl ODPA POL TEXT rozpočet rozpočet SK/UR % UR-SK Budovy, haly a stavby 680,00 286,55 275,71 96,22 % 10, Silnice 680,00 286,55 275,71 96,22 % 10, Budovy, haly a stavby 0,00 28,70 28,68 99,93 % 0,02 Ostatní záležitosti pozemních 2219 komunikací 0,00 28,70 28,68 99,93 % 0, Budovy, haly a stavby 1 200, , ,57 95,85 % 99,49 Odvádění a čištění odpadních 2321 vod,nakládání s kaly 1 200, , ,57 95,85 % 99, Budovy, haly a stavby 30,00 51,10 51,07 99,94 % 0, Základní školy 30,00 51,10 51,07 99,94 % 0, Budovy, haly a stavby 380,00 780,00 748,48 95,96 % 31, Využití volného času dětí a mládeže 380,00 780,00 748,48 95,96 % 31, Budovy, haly a stavby 0,00 105,00 99,99 95,23 % 5, Ostatní zájmová činnost a rekreace 0,00 105,00 99,99 95,23 % 5, Budovy, haly a stavby 0,00 102,00 101,15 99,17 % 0, Bytové hospodářství 0,00 102,00 101,15 99,17 % 0, Budovy, haly a stavby 750,00 233,66 194,42 83,21 % 39, Veřejné osvětlení 750,00 233,66 194,42 83,21 % 39, Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 320,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Územní plánování 320,00 0,00 0,00 0,00 % 0, Budovy, haly a stavby 845, , ,74 98,03 % 68,18 15

16 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 190,20 190,04 99,92 % 0, Pozemky 0,00 1,60 1,60 100,00 % 0,00 Komunální služby a územní rozvoj 3639 jinde nezařazené 845, , ,38 98,13 % 68, Stroje, přístroje a zařízení 555,00 84,00 82,80 98,57 % 1, Sběr a svoz komunálních odpadů 555,00 84,00 82,80 98,57 % 1, Budovy, haly a stavby 0,00 46,48 38,40 82,62 % 8,08 Protierozní, protilavinová a 3744 protipožární ochrana 0,00 46,48 38,40 82,62 % 8, Budovy, haly a stavby 4 330,00 112,00 42,50 37,95 % 69, Osobní asistence 4 330,00 112,00 42,50 37,95 % 69, Dopravní prostředky 200,00 400,20 400,15 99,99 % 0, Bezpečnost a veřejný pořádek 200,00 400,20 400,15 99,99 % 0, Dopravní prostředky 100,00 351,00 350,70 99,91 % 0, Požární ochrana-dobrovolná část 100,00 351,00 350,70 99,91 % 0, Programové vybavení 120,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 358,00 357,89 99,97 % 0, Budovy, haly a stavby 185,00 29,82 8,82 29,58 % 21, Stroje, přístroje a zařízení 0,00 42,00 41,78 99,48 % 0, Výpočetní technika 380,00 353,00 183,54 51,99 % 169, Činnost místní správy 685,00 782,82 592,04 75,63 % 190,78 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE celkem , , ,03 94,42 % 525,26 III. VYHODNOCENÍ ČÁSTI FINANCOVÁNÍ 8,601MIL. KČ POL TEXT Financování (tis.kč) Krátkodobé přijaté půjčené prostředky - kontokorent Uhrazené splátky krátkod.úvěry Změna stavu krátkod.bank.účtů,vč. fondů Dlouhodobé přijaté půjčky (kromě FRB) Uhrazené splátky dlouhod.půj. - spl.půjček FRB +dl.úvěrů Operace,které nejsou Příj/Výd Financování PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA R /tis.kč/ Schválený rozpočet Schválený rozpočet Upravený rozpočet (UR) Upravený rozpočet Rozpočtová opatření Rozpočtová opatření Skutečnost 2011 Skutečnost 2011 SK/UR % Podíl SK/UR Rozdíl SK-UR Rozdíl , ,00 0,00 0,01 0, , , ,00 0,00-0,01 0, ,99 132,86 317,06 184, ,24 X ,30 800,00 0,00-800,00 0,00 0,00 0, , ,42 0, ,55 99,74 7,87 0,00-256,00-256,00 24,24 X 280, , ,36-871, ,55 288, ,19 SK- UR 16

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 2011 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za r.2011 Závěrečný účet Města Kojetína je sestaven v souladu s 17 Zák. č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech

Více

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09

-8813197,21-9431000 93,45-6863590,75-6997000,00 98,09 Závěrečného účet Dobrovolného svazku obcí Vidče a Střítež nad Bečvou rok 2012 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění) schválený na zasedání výboru DSO

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 Schváleno usn. č. Z 406/12-13 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2014 R E K A P I T U L A C E (podle druhového třídění RS) schválený rozpočet 2014 třída 1 daňové příjmy 61 012,00 třída 2 nedaňové příjmy 16 232,15

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE HORNÍ VLTAVICE ZA ROK 2011 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet % po změnách % počátku roku a b -1- -2- -3-0000 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600.

A K T I V A C E L K E M 105042302.45 8293082.90 96749219.55 96108215.01. A. Stálá aktiva 101568517.77 8293082.90 93275434.87 90636600. R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Radošovice, Radošovice 6 38601 Radošovice, Obec, IČ:00251739 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v

Více

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013

Město Kojetín. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET. včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 2013 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ a ZÁVĚREČNÝ ÚČET včetně Zprávy o přezkoumání hospodaření za rok 2013 Schváleno usnesením Zastupitelstva města Kojetína č. Z447/03-14, ze dne 25.3.2014. Město Kojetín Březen 2014

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 Licence: D9TV XCRGBZUC / ZU2 (24012008 / 01012008) Obec Přerov nad Labem ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2008 Údaje o organizaci identifikační číslo 00239682 název Obec Přerov

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

OBEC MODRAVA, IČ 00573418

OBEC MODRAVA, IČ 00573418 OBEC MODRAVA, IČ 00573418 Závěrečný účet obce za rok 2014 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů Obsah závěrečného účtu:

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. sestavená k 31.12.2010. (v tis. Kč) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2010 (v tis. Kč) Název účetní jednotky: Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín

Více

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013

ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Obec Jezeřany-Maršovice Jezeřany-Maršovice 1, 671 75, IČ: 00292931 ROZPIS ROZPOČTU PRO ROK 2013 Zastupitelstvo obce Jezeřany-Maršovice schválilo rozpočet obce pro rok 2013 na svém zasedání dne 13.12.2012

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O

MÚZO Praha, s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 04.02.2015 čas: 08.58. R o z v a h a. okamžik sestavení: 04.02.2015 08:58 B R U T T O MÚZO Praha, sro - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 002015 čas: 0858 R o z v a h a ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013

1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013. 1.1. Běžný rozpočet 2013. 1.2. Kapitálový rozpočet 2013 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013 2011 2012 2013 PŘÍJMY 2 093 595,94 2 048 205,55 2 401 927,56 VÝDAJE 1 532 110,46 1 955 490,15 1 583 762,82 SALDO 561 485,48 92 715,40 818 164,74 1.1. Běžný rozpočet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014

Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh Závěrečný účet Svazku obcí Cidlina za rok 2014 Návrh předkládá : Jaroslava Vojtíšková předseda svazku Obsah závěrečného účtu: 1) Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků za

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-6/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 1 264 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 144 1121 daň z příjmu práv. osob

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů).

Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). Závěrečný účet obce Římov za rok 2012 ( 17 zákona č. 250/200 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů). 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2012 (údaje jsou v tis.

Více

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014

Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Zpráva o hospodaření obce Hrubá Vrbka v roce 2014 Schválený rozpočet na rok 2014 činil v příjmech 6 733 500,- Kč a ve výdajích, včetně financování, 6 733 500,- Kč. Po konečných úpravách činil rozpočet

Více

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti

R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Obec Bezkov, Bezkov 71 66902 Bezkov, Obec, IČ:00600121 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í

Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Obec Libavské Údolí čp. 110 L I B A V S K É Ú D O L Í Bc. Marie Zoufalková účetní obce Ing. Petra Gajičová starostka Vyvěšeno dne: 28.04.2015 Sňato dne: 15.05.2015 1 Název Účet Kč Software 018 113 495,00

Více

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50.

Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč. 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam. výd. čin. 50. Návrh rozpočtu obce Těchlovice na rok 2015 Rozpočtové příjmy Daňové příjmy Paragraf Položka Text Návrh rozpočtu Kč 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv. čin. 570.000,-- 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze sam.

Více

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost %

Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text rozpočet skutečnost % Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1-3/2015 A - daňové příjmy 1111 daň ze závislé činnosti 2 200 679 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 100 16 1113 daň srážková 255 81 1121 daň z příjmu práv. osob 2 400

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010

Závěrečný účet obce za rok 2010 Závěrečný účet obce za rok 2010 na základě zákona č.250/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládá Obec Střítež návrh závěrečného účtu obce za rok 2010!l Údaie o nlnění nřílmů a výdaiů

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014

Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 Závěrečný účet obce Rozsíčka za rok 2014 (dle 17 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) I. PLNĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMŮ Text Daňové příjmy - třída 1 1 571

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč)

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE sestavená k 31.12.2010 (v Kč) Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ======= 1 2 3 4 OBDOBÍ Synte ---------------------------------------------------------------------- Číslo Název položky tický BĚŽNÉ položky účet ----------------------------------------------------

Více

Závěrečný účet k 31.12.2012

Závěrečný účet k 31.12.2012 Obec Vysočany, Vysočany 130, 679 13 Sloup v Mor. krasu IČO: 00281301 Závěrečný účet k 31.12.2012 Stav peněžních prostředků k 31.12.2011: Komerční banka, a.s., pobočka Blansko - běžný účet 8 871 089,75

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000.

A K T I V A B ě ž n é o b d o b í Minulé období Brutto Korekce Netto A K T I V A C E L K E M 205133418.63 7039282.02 198094136.61 204708000. R O Z V A H A Územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionů soudržnosti Šatavsko, Bratčice 36 66467 Bratčice, DSO, IČ:68730756 sestaven k : 31.12.2011 za období: 12/2011 v Kč, s přesností

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE AKTIVA A. Stálá aktiva Název I. Dlouhodobý nehmotný majetek II. III. IV. CELKEM Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 Software 013 3. Ocenitelná práva 014 4. Povolenky na

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Terezín, 78 69614, Obec, IČ:00488461 Sestavená k : 31.12.2013 za období: 13/2013 v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Město Hostomice; IČO 00233269; Tyršovo náměstí 165, 267 24 Hostomice Obec nebo městská část hlavního

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Město Benešov nad Ploučnicí, náměstí Míru 1 40722 Benešov nad Ploučnicí, Obec, IČ:00261181 Sestavená k : 31.12.2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014

Město Řevnice. Závěrečný účet města za rok 2014 Město Řevnice Závěrečný účet města za rok 2014 Květen 2015 Vypracoval: Ing. Vladislav Tilsch vedoucí ekonomického odboru 1. Inventarizace majetku Inventarizace majetku města byla provedena v souladu se

Více

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I

Rozvaha. MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I MÚZO Praha. s.r.o. - PC výkaznictví JASU Datum tisku: 31.01.2013 čas: 14. I I Rozvaha ORGANIZACNí SLOŽKY STÁTU ÚZEMNí SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCí, REGIONÁLNí RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI PŘíSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Kožlí, 23 39807 Kožlí, Obec, IČ:00582948 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností na dvě

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI. Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Obec Korouhev, 234 56993 Korouhev, Obec, IČ:00276855 Sestavená k : 31.12.2012 za období: 12/2012 v Kč, s přesností

Více

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014 Obec Tetčice Palackého 177 664 17 Tetčice IČO : 44947917 Bankovní spojení: 32125641/0100, účet zřízen u Komerční Banky Rosice a.s. E-mail : obec@tetcice.cz Návrh - Závěrečný účet obce Tetčice za rok 2014

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

V Ý D A J E - dle tříd

V Ý D A J E - dle tříd P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost Rozpočet % Rozpočet KEO-W 1.8.125 / Uc15e % Rozdíl Třída 1 DAŇOVÉ PŘÍJMY Skutečnost % % Rozdíl 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a 326130.22 250000.00

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Eš; IČO 00511366; 395 01 Eš 41 Obec nebo městská část hlavního města Prahy Předmět činnosti sestavena

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření OL AUDITING, s. r. o. tř. Svobody 956/31, 772 00 Olomouc oprávnění Komory auditorů č. 286 zápis do OR vedeném KS v Ostravě, tel., fax: 587420338 odd. C, vložka 17744 e-mail: ol_auditing@mybox.cz Zpráva

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Francova Lhota; IČO 00303755; 756 14 Francova Lhota 325 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč)

Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) Rozpočet města Nová Role na rok 2012 v členění OdPa odvětví (v Kč) IČO: 00254819 Název: Město Nová Role ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 2012 OdPa Text Běžný rozpočet 1 Kapitálový rozpočet Poznámka 2 3 0000 Daňové příjmy,

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Rozvaha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI sestavená k 31.12.2011 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Název účetní jednotky: Město Zábřeh Sídlo: Masarykovo

Více

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI

R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI R O Z V A H A ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY, SVAZKY OBCÍ, REGIONÁLNÍ RADY REGIONŮ SOUDRŽNOSTI Název položky Obec Jičíněves; IČO 00271641; 507 31 Jičíněves 82 Zatím neurčeno Předmět činnosti sestavena k 31.12.2013

Více