Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN Newsletter Verze 7 Strana 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Novinky v programu. LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010. Newsletter Verze 7 Strana 1"

Transkript

1 Novinky v programu LogiKal VERZE 7 ČERVEN 2010 Newsletter Verze 7 Strana 1

2 OBSAH NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 4 Úvodní strana... 4 Správa zakázek... 5 Centrum zakázky... 6 Zadávání prvků... 7 SPRÁVA ZAKÁZEK... 8 Konfigurace jednotlivých funkcí... 8 Výtisky více zakázek... 9 Zakázky přídavné optimalizace Export seznamu zakázek Přednastavení zakázky Přednastavení skla předlohy pro příčkování Přednastavení zakázky stanovení náhradních barev CENTRUM ZAKÁZKY Varovné hlášení Rozdělení nákladů Rozdělení nákladů závislých na zakázce Kopírování více pozic Zpracování více pozic Zobrazení oblastí / Pozic Zpracování dávky Výběr pro vyhodnocení Hledat a nahradit...21 Změnit pořadí pozic Nastavení centra zakázky ZADÁVÁNÍ PRVKŮ Přednastavení série Prvek - Náhled Prvek vertikální a horizontální řezy Zasklení příčkování z předlohy Zasklení náhled Vícenásobné zadávání podlaží Dveřní otvírky Import přídavného artiklu Kování Panty pro pasivní křídlo CNC-Opracování Newsletter Verze 7 Strana 2

3 ŘEZ PRVKEM Stanovení velikosti popisného štítku KALKULAČNÍ DATA Odstupňování cen povrchové úpravy podle plochy Redukce časů CAD Výkresy tyčí v CADu Konfigurace tlačítek Funkce PAN VÝTISKY Kalkulace - Upozornění nový výtisk plán zakázky Nový výtisk plán kování KNIHOVNA POZIC Nové uspořádání funkcí hledat a nahradit...45 VLASTNÍ DATABANKA Obchodní data kování Pracovní časy z jiných sérií Přednastavení sérií NASTAVENÍ Zadávání prvků Zaokrouhlení délek Úhel otevření pro průchozí rozměr Automatické ukládání Nastavení průběhu barev Text kótování Další nastavení zobrazení barev Další nastavení vrátit zpět nástrojové lišty Další nastavení barva uživatelské plochy Newsletter Verze 7 Strana 3

4 NOVÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ Uživatelské prostředí v LogiKalu7 bylo kompletně přepracováno. Na následujících stranách Vám představíme nové ovládací prvky. ÚVODNÍ STRANA V LogiKalu 7 byla vytvořena nová úvodní strana. 2 1 Pomocí nové hlavní navigace můžete rychle přecházet mezi úvodní stranou, správou a centrem zakázek. (1) Všechny důležité funkce pro zahájení práce jsou na úvodní straně přehledně uvedeny a dosažitelné jedním klikem (2) Newsletter Verze 7 Strana 4

5 SPRÁVA ZAKÁZEK Nové centrum zakázek bylo uspořádáno následovně: Všechny možnosti programu a podprogramy lze vyvolat na liště se soubory. (1) Nová nástrojová lišta prochází celým programem. Často používané funkce jsou takto rychleji dosažitelné. (2) V levém sloupci jsou všechny výtisky týkající se zakázky. (3) Ústředním bodem ve správě zakázek je seznam zakázek. Zde se zobrazují všechny zakázky a jejich detaily. (4) V pravém sloupci se zobrazí struktura adresáře, ve kterém jsou jednotlivé zakázky uloženy. (5) Zde jsou uvedeny pozice z aktuálně označené zakázky. (6) Newsletter Verze 7 Strana 5

6 CENTRUM ZAKÁZKY V novém centru zakázky jsou spravovány jednotlivé pozice zakázky V levém sloupci si můžete přímo vybrat jednotlivé výtisky. (1) Ústředním bodem centra zakázky je přehled jednotlivých pozic a dokumentů. Vedle náhledu pozice jsou zobrazeny nejdůležitější informace o pozici. (2) V pravém sloupci jsou zobrazeny výrobní dávky zakázky. (3) Newsletter Verze 7 Strana 6

7 ZADÁVÁNÍ PRVKŮ V zadávání prvků se změnilo následující: Všechny funkce k založení a zpracování pozice se nyní nachází v levém sloupci. (1) Pomocí nové hlavní navigace se můžete volně pohybovat mezi jednotlivými maskami zadávání prvku. (2) Tlačítka Zpět a Dále stejně jako Změnit pohled se nyní nachází na nástrojové liště vlevo nahoře. (3) Funkce k uložení popř. zrušení pozice jsou nyní k dispozici přímo na nástrojové liště. (4) Newsletter Verze 7 Strana 7

8 SPRÁVA ZAKÁZEK KONFIGURACE JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ Nyní můžete jako uživatel nastavit, které funkce mají být zobrazeny v levém sloupci. Klikněte na tlačítko Konfigurovat a aktivujte popř. deaktivujte příslušné funkce. Newsletter Verze 7 Strana 8

9 VÝTISKY VÍCE ZAKÁZEK Můžete vytvořit výtisky pro více zakázek současně. Vyberte zakázky tím, že aktivujete políčko před názvem zakázky. Na levé straně můžete vyvolat odpovídající výtisky. Newsletter Verze 7 Strana 9

10 ZAKÁZKY PŘÍDAVNÉ OPTIMALIZACE Zakázku přídavné optimalizace vytvoříte ve správě zakázek. V seznamu zakázek klikněte pravým tlačítkem myši a vyberte v rubrice Nové možnost Zakázka přídavné optimalizace. Zakázku přídavné optimalizace můžete vytvořit také pomocí tlačítka Nové na nástrojové liště nebo na liště se soubory Správa zakázek -> Nové. Newsletter Verze 7 Strana 10

11 EXPORT SEZNAMU ZAKÁZEK Nyní můžete exportovat také seznam zakázek. Na liště se soubory klikněte na Správa zakázek a zvolte Export a možnost Seznam zakázek. Seznam může být vytvořen jako soubor v Excelu nebo CSV. Newsletter Verze 7 Strana 11

12 PŘEDNASTAVENÍ ZAKÁZKY PŘEDNASTAVENÍ SKLA PŘEDLOHY PRO PŘÍČKOVÁNÍ V přednastavení skla si nyní můžete pod příčkováním vybrat různé předlohy. Newsletter Verze 7 Strana 12

13 PŘEDNASTAVENÍ ZAKÁZKY STANOVENÍ NÁHRADNÍCH BAREV V Přednastavení zakázky můžete nyní také zadat náhradní barvy. Newsletter Verze 7 Strana 13

14 CENTRUM ZAKÁZKY VAROVNÉ HLÁŠENÍ Posuňte kurzor myši na pozici. Pokud bylo provedeno rozporné zadání, zobrazí se varovné hlášení. Newsletter Verze 7 Strana 14

15 ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ Maska pro zadávání rozdělení nákladů se nyní nachází v Zakázka -> Nová -> Rozdělení nákladů. ROZDĚLENÍ NÁKLADŮ ZÁVISLÝCH NA ZAKÁZCE Nyní můžete zadat také náklady závislé na zakázce. Přejděte do masky Rozdělení nákladů a klikněte v seznamu pravým tlačítkem myši. Objeví se možnost Nový zápis. Klikněte na to a zadejte označení pro druh nákladu. Newsletter Verze 7 Strana 15

16 KOPÍROVÁNÍ VÍCE POZIC V CENTRU ZAKÁZKY můžete kopírovat více pozic najednou. Zvolte pozice, které mají být kopírovány (vícenásobný výběr stisknutým tlačítkem CTRL). Klikněte pravým tlačítkem myši na označenou oblast a zvolte možnost Kopírovat. Kopírovat můžete také pomocí CTRL+C a vložit pomocí CTRL+V. Vícenásobně kopírované pozice mohou být také zkopírovány do výrobní dávky. Newsletter Verze 7 Strana 16

17 ZPRACOVÁNÍ VÍCE POZIC V CENTRU ZAKÁZKY můžete zpracovat více pozic najednou. Zvolte pozice, které mají být zpracovány (vícenásobný výběr stisknutým tlačítkem CTRL). Klikněte pravým tlačítkem myši na označenou oblast. Pomocí funkce Zpracovat zvolte jednu možnost. Po kliknutí na tlačítko Ukončit pozici budou pozice postupně zpracovány. Newsletter Verze 7 Strana 17

18 ZOBRAZENÍ OBLASTÍ / POZIC Oblasti a pozice můžeme rozbalit nebo zabalit. Klikněte pravým tlačítkem myši na označenou oblast nebo označenou pozici a zvolte Rozbalit nebo Zabalit. Newsletter Verze 7 Strana 18

19 ZPRACOVÁNÍ DÁVKY Pro kopírování, smazání nebo přejmenování dávky klikněte pomocí pravého tlačítka myši na dávku a vyberte požadovanou možnost. Pro jiné seřazení dávek klikněte na Třídit. Otevře se nové okno. Dávku označte a změňte pořadí pomocí šipek na pravé straně. Newsletter Verze 7 Strana 19

20 VÝBĚR PRO VYHODNOCENÍ Pro výběr pozic k vyhodnocení existují dvě možnosti, jak tyto pozice označit. Před každou pozicí se nachází okénko. Aktivujte ho a pozice bude zohledněna ve výtisku. Alternativně můžete pozici vybrat pomocí pravého tlačítka myši. K dispozici jsou tři možnosti výběru Přidat pozici, Přidat vše a Odstranit vše. Newsletter Verze 7 Strana 20

21 HLEDAT A NAHRADIT Funkce Hledat a nahradit může být použita také na jednotlivou pozici. Označte jednu/více pozic, klikněte na pravé tlačítko myši a zvolte Zpracovat -> Hledat a nahradit. Newsletter Verze 7 Strana 21

22 ZMĚNIT POŘADÍ POZIC Pořadí pozic a dávek v centru zakázky můžete změnit pomocí šipek vpravo nahoře. Newsletter Verze 7 Strana 22

23 NASTAVENÍ CENTRA ZAKÁZKY Pro zobrazení v centru zakázky můžete provést různá nastavení. Na liště se soubory klikněte na Nastavení a zvolte Centrum zakázek. Zde můžete nastavit, v jaké velikosti se má zobrazovat obrázek pozice nebo zda má být pohled z vnitřní nebo venkovní strany. Rovněž kótování obrázku pozice zde může být zapnuto nebo vypnuto. V centru zakázky můžete nechat zobrazit zvlášť otvírky fasády nebo soustavy pozic. Funkci zapnete v Nastavení -> Centrum zakázek, kde aktivujete Otvírky zobrazit zvlášť. Otvírky pozice se nyní v seznamu zobrazí zvlášť. Newsletter Verze 7 Strana 23

24 ZADÁVÁNÍ PRVKŮ PŘEDNASTAVENÍ SÉRIE Přednastavení série k dané zakázce lze nyní vyvolat v na liště se soubory. Newsletter Verze 7 Strana 24

25 PRVEK - NÁHLED Na liště se soubory můžete v Náhledu aktivovat popř. deaktivovat různá zobrazení. V masce programu Prvek mohou být při aktivní funkci statiky zobrazeny statické čáry. Newsletter Verze 7 Strana 25

26 PRVEK VERTIKÁLNÍ A HORIZONTÁLNÍ ŘEZY V zadávání prvku existuje nyní v Náhledu možnost automatického zobrazení vertikálních a horizontálních řezů. Newsletter Verze 7 Strana 26

27 ZASKLENÍ PŘÍČKOVÁNÍ Z PŘEDLOHY V ZASKLENÍ je nyní k dispozici předloha pro příčkování. Newsletter Verze 7 Strana 27

28 ZASKLENÍ NÁHLED V ZASKLENÍ můžete nechat v Náhledu zobrazit Údaje o skle. Newsletter Verze 7 Strana 28

29 VÍCENÁSOBNÉ ZADÁVÁNÍ PODLAŽÍ Zadávat můžete jak jedno podlaží tak i více najednou. Pro vložení jednoho podlaží aktivujte možnost Jednotlivě. Pro vložení více podlaží aktivujte možnost Vícenásobně. Newsletter Verze 7 Strana 29

30 DVEŘNÍ OTVÍRKY Pro vložení dveřní a okenní otvírky u fasády můžete stanovit, zda má být odstraněn spodní příčník. Aktivukte možnost Odstranit spodní příčník. Newsletter Verze 7 Strana 30

31 IMPORT PŘÍDAVNÉHO ARTIKLU Přídavný artikl můžete importovat jak z jiné pozice, tak i ze souboru. Jednotlivá tlačítka naleznete na levé straně v přehledu funkcí. Newsletter Verze 7 Strana 31

32 KOVÁNÍ Maska pro zadávání Přídavného kování a Opracování může být nyní pomocí kliknutí na modrou šipku (ve vyobrazení označeno červeně) zabalena popř. rozbalena. Newsletter Verze 7 Strana 32

33 PANTY PRO PASIVNÍ KŘÍDLO V masce KOVÁNÍ mohou být nyní zvlášť zadány panty pro pasivní křídlo. Klikněte na záložku Pasivní křídlo. V odkazu Panty mohou být nyní zvlášť zadány panty pro pasivní křídlo. Newsletter Verze 7 Strana 33

34 CNC-OPRACOVÁNÍ Opracování CNC bylo kompletně přepracováno. Můžete zde přejít do CAD a nechat si zobrazit výkresy tyčí aktuální pozice. Klikněte proto na odkaz CAD na levé straně. Newsletter Verze 7 Strana 34

35 Okno CAD ukončíte tak, že kliknete na červeně podbarvené X vpravo nahoře. Dostanete se zpět do opracování CNC. Pro úpravu opracování vyberte profil v nákresu nahoře. Vybraný profil se zobrací ve spodní části se vším opracováním. Klikněte buď na odkaz Zpracovat na levé straně nebo proveďte dvojklik myší na profil ve spodní oblasti. Vybraný profil se nyní zobrazí v režimu opracování, kde můžete provádět změny. Newsletter Verze 7 Strana 35

36 ŘEZ PRVKEM STANOVENÍ VELIKOSTI POPISNÉHO ŠTÍTKU V řezu prvkem můžete stanovit velikost popisného štítku. Jděde do Nastavení v řezu prvkem. Ve Velikosti štítku zadejte hodnotu a aktivujte např. možnost Pořadové číslo. Výsledek bude vypadat potom takto: Newsletter Verze 7 Strana 36

37 KALKULAČNÍ DATA ODSTUPŇOVÁNÍ CEN POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODLE PLOCHY KALKULAČNÍ DATA se nachází ve Vlastní databance -> Kalkulační data nebo v Zakázce -> Kalkulační data zakázky. Zde mohou být nyní stanoveny ceny barev v závislosti na velikosti plochy. Dvojklikem na barvu se zobrazí zadávací pole s informacemi o barvě. Newsletter Verze 7 Strana 37

38 REDUKCE ČASŮ V kalkulačních datech můžete nyní zadat Redukci časů. Tyto budou použity pro všechny pracovní časy zadané v zakázce. Newsletter Verze 7 Strana 38

39 CAD VÝKRESY TYČÍ V CADU Výkresy tyčí mohou být nyní přímo v CADu vygenerovány. Newsletter Verze 7 Strana 39

40 KONFIGURACE TLAČÍTEK Sami můžete stanovit, která tlačítka mají být zobrazena na ploše uživatele. Klikněte jednoduše na tento symbol: Klikněte na Přidat nebo odebrat tlačítka > Standard a aktivujte popř. deaktivujte jednotlivé možnosti. FUNKCE PAN Pomocí stlačeného rolovacího kolečka můžete posunout náhled výkresu. Newsletter Verze 7 Strana 40

41 VÝTISKY KALKULACE - UPOZORNĚNÍ U kalkulace budou vydány informace s upozorněním, že kalkulační cena byla možná spočítána příliš vysoko nebo příliš nízko. Prověřte prosím následně také odpovídající výtisky. Newsletter Verze 7 Strana 41

42 NOVÝ VÝTISK PLÁN ZAKÁZKY Nyní můžete v LogiKalu generovat také plány zakázky. Texty mohou být libovolně posouvány. Pozici textu si program zapamatuje. Při novém vytvoření plánu zakázky bude zobrazení vypadat stejně. Rovněž budou zobrazeny ručně zadané linie řezů ze zadávání prvků. Newsletter Verze 7 Strana 42

43 NOVÝ VÝTISK PLÁN KOVÁNÍ Nyní můžete v LogiKalu vytvořit také plán kování. Newsletter Verze 7 Strana 43

44 KNIHOVNA POZIC NOVÉ USPOŘÁDÁNÍ FUNKCÍ V KNIHOVNĚ POZIC klikněte pravým tlačítkem myši na pozici a zobrazí se přehled funkcí. Zde naleznete všechny funkce potřebné k založení a zpracování pozice. Newsletter Verze 7 Strana 44

45 HLEDAT A NAHRADIT Funkci Hledat a nahradit můžete nyní použít i na pozici z knihovny. Klikněte pravým tlačítkem myši na pozici a zvolte možnost Zpracovat --> Hledat a nahradit. Newsletter Verze 7 Strana 45

46 VLASTNÍ DATABANKA OBCHODNÍ DATA KOVÁNÍ Obchodní data kování se nyní nachází v obchodních datech. Newsletter Verze 7 Strana 46

47 PRACOVNÍ ČASY Z JINÝCH SÉRIÍ Pracovní časy můžete nyní také importovat ze základních sérií. Klikněte zde na tlačítko Z jiné série. Otevře se výběr sérií a můžete si vybrat, z které série se mají pracovní časy importovat. Newsletter Verze 7 Strana 47

48 PŘEDNASTAVENÍ SÉRIÍ Globální přednastavení sérií se nachází ve VLASTNÍ DATABANCE. Maska zadávání byla zásadně přepracována a je nyní přehledně rozdělena v záložkách a podzáložkách. Newsletter Verze 7 Strana 48

49 NASTAVENÍ ZADÁVÁNÍ PRVKŮ ZAOKROUHLENÍ DÉLEK V nastavení pro zadávání prvků můžete v možnostech Volby zobrazení zadat Maximum Divisor. Maximum Divisor zaokrouhluje vytvořené délky. Zadávají se následující hodnoty 0 = bez zaokrouhlení 1 = zaokrouhluje na x.0 2 = zaokrouhluje na x.5 Newsletter Verze 7 Strana 49

50 ÚHEL OTEVŘENÍ PRO PRŮCHOZÍ ROZMĚR V nastavení pro zadávání prvků můžete zadat ve Volbě zadávání také Úhel otevření pro světlý průchozí rozměr. AUTOMATICKÉ UKLÁDÁNÍ V nastavebí pro zadávání prvků můžete ve Volbě zadávání zadat Čas do automatického ukládání. Newsletter Verze 7 Strana 50

51 NASTAVENÍ PRŮBĚHU BAREV V nastavení pro zadávání prvků můžete ve Volbách zobrazení stanovit zobrazení skleněné výplně. TEXT KÓTOVÁNÍ V nastavení pro zadávání prvků můžete ve Vlastnostech kótování aktivovat funkci Text kótování imperial a metricky. Newsletter Verze 7 Strana 51

52 DALŠÍ NASTAVENÍ ZOBRAZENÍ BAREV V záložce Výtisky v Nastavení -> Další nastavení se nyní nachází tři nové možnosti zobrazení. DALŠÍ NASTAVENÍ VRÁTIT ZPĚT NÁSTROJOVÉ LIŠTY V Nastavení -> Další nastavení -> Standard můžete vrátit zpět základní nastavení nástrojových lišt. Klikněte na tlačítko Alle Toolbars vrátit zpět. Newsletter Verze 7 Strana 52

53 DALŠÍ NASTAVENÍ BARVA UŽIVATELSKÉ PLOCHY V Nastavení -> Další nastavení -> Standard můžete změnit barevné nastavení plochy uživatele. Toto nastavení změníte v odkazu Barevný styl. Newsletter Verze 7 Strana 53

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02

M-Print PRO. Návod k obsluze. Verze návodu 2013-02 M-Print PRO Návod k obsluze Verze návodu 2013-02 Obsah Úvod 1 O M-Print PRO... 1 Pokyny k této příručce... 1 Zobrazovací prostředek... 2 Vysvětlení pojmů... 2 Poznámka k instalaci... 2 Všeobecná obsluha

Více

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat.

Excel 2010. Vybrané kapitoly. Kapitoly. Formátování buněk. Podmíněné formátování. Ověření dat. Posloupnosti. Seznamy. Filtrování dat. Kapitoly Formátování buněk Podmíněné formátování Ověření dat Posloupnosti Seznamy Filtrování dat Souhrny Kontingenční tabulky Makra Excel 2010 Autor: Inka Jakimová Vybrané kapitoly Vlastní formáty buněk

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet

Softwarové řešení pro návrh a tisk karet CARDPRESS Softwarové řešení pro návrh a tisk karet Uživatelská příručka Obsah web: www.cardhouse.cz mail : sales@cardhouse.cz tel.: +420 475 214 754 1) Úvodní informace... 1 Požadavky na konfiguraci počítače...1

Více

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777

Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4. BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Dokumentace pro redakční systém NetDOGs 2.4 BENETA.cz helpdesk@beneta.cz ; tel.: 777 111 777 Copyright 2008

Více

SPIRIT 11 Nové funkce

SPIRIT 11 Nové funkce SPIRIT 11 Nové funkce SOFTconsult spol. s r.o., Praha Informace v tomto textu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. 11/2004 (SPIRIT 11 CZ) Revize 1 copyright SOFTconsult spol.s r.o. Praha 2004.

Více

Návod na administraci eshopu

Návod na administraci eshopu Návod na administraci eshopu Poslední aktualizace: 13.4. 2015 Obsah 1. Registrace... 12 2. Přihlášení... 13 3. Úvod... 14 3.1. Logo... 14 3.2. Přihlášený uživatel... 14 3.2.1. Změna hesla... 15 3.3. Hlavní

Více

Poznejte svůj notebook

Poznejte svůj notebook Vysoká škola ekonomická v v Praze Univerzita třetího věku Poznejte svůj notebook Učební text pro předmět U086 Ing. Hana Hurtíková Praha 2011 Určeno pro studenty Univerzity třetího věku VŠE v Praze Hana

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Úvodem Části příručky Efektivní studium Použité značení Jádro uživatelské příručky, kterou právě čtete, je rozděleno na dvě části. Každá z nich má své opodstatnění a odlišuje se jinou

Více

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly:

Úvod. Návod na použití obsahuje tyto kapitoly: Úvod Album Maker je produkt používaný pro vytváření digitálních fotoalb, které mají být vytisknuté a svázané do knížky ať už v tvrdých nebo měkkých deskách. Použitím aplikace Album Maker můžete navrhnout

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu

MEDICUS START. Základy ovládání a přehled menu programu MEDICUS START Základy ovládání a přehled menu programu Copyright 2008 Medisoft Int. Vydáno 17.10.2008 Základy ovládání a přehled menu programu Vydáno 17.10.2008 Copyright 2008 Medisoft Int. Abstrakt Medicus

Více

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka

Hydroprojekt CZ a.s. WINPLAN systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb. HYDRONet 3. Uživatelská příručka Hydroprojekt CZ a.s. systém programů pro projektování vodohospodářských liniových staveb HYDRONet 3 W I N P L A N s y s t é m p r o g r a m ů p r o p r o j e k t o v á n í v o d o h o s p o d á ř s k ý

Více

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D

Příklad prutová ocelová konstrukce 2D SCIA CZ, s. r. o. Slavíčkova 1a 638 00 Brno tel. 545 193 526 545 193 535 fax 545 193 533 E-mail info.brno@scia.cz www.scia.cz Systém programů pro projektování prutových a stěnodeskových konstrukcí NEXIS

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-BCZ111723 Verze 2.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 6 2 První kroky......................................

Více

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU

created by Miroslav Suchý USER S GUIDE CZ BG DE EN FR HU PL RO RU created by Miroslav Suchý USER S GUIDE 2013 CZ BG DE EN FR HU PL RO RU OBSAH WRYKRYS 2013 1. ÚVOD 11 1.1. HW a SW požadavky programu WRYKRYS 11 1.2. Instalace programu WRYKRYS 11 1.3. Obsah podsložek

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Autor: Bronislav Ceh & Marek Klimša Verze dokumentu: 10/2011 Aktualizace: 2. ledna 2013 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 1.3 Moduly 4 2. Základní

Více

Základy práce s Google AdWords Editorem

Základy práce s Google AdWords Editorem Základy práce s Google AdWords Editorem Google AdWords Editor je bezplatná aplikace, která vám umožní rychle a jednoduše upravovat reklamní PPC kampaně. V tomto návodu se postupně seznámíme se základními

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BE-ON-ROAD 3.9 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA i 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY... 3 1.1. PODPOROVANÉ OPERAČNÍ SYSTÉMY... 3 1.2. POŽADAVKY NA HARDWARE... 3 2. INSTALACE... 4 2.1. INSTALACE PŘES BE-ON-ROAD WIZARD... 4 2.2.

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000. Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 4.96

OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000. Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Verze 4.96 OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 1 OKNA 2000 Kalkulační program pro okna a dveře UŽIVATELSKÝ MANUÁL Verze 4.96 OKNA2000 UŽIVATELSKÝ MANUÁL 2 Obsah OKNA 2000... 1 OBSAH... 2 INSTALACE PROGRAMU... 4 ADMINISTRÁTOR

Více

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání

OBSAH. KaPiGraf příručka III. vydání OBSAH OBSAH... 1 KaPiGraf příručka III. vydání... 1 1. Otevření dat v KaPiGrafu... 2 1.1. Přetažením myši (metoda Drag&Drop)... 2 1.2. Přes schránku (metoda Ctrl+C / Ctrl+V)... 2 1.3. Výběr z menu (kl.zkratka

Více

Nápověda pro Expert Lotto

Nápověda pro Expert Lotto Nápověda pro Expert Lotto Table of Contents Záložka Schránka... 13 Záložka Schránka Graficky... 14 Záložka Výhra schránky... 18 Záložka Vylosovaná čísla... 20 Vylosovaná čísla graficky... 21 Záložka Statistiky...

Více

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL

WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL WORD PRO ZAČÁTEČNÍKY (I POKROČILÉ) MANUÁL aktualizace červen 2011 elektronická verze ke stažení na http://213.211.37.49/egon/materialy Kapitola 1 První kroky s programem Word... 2 Kapitola 2 Práce s dokumenty...

Více

MagnusWeb Uživatelská příručka

MagnusWeb Uživatelská příručka MW UP 1.7 MagnusWeb Uživatelská příručka OBSAH 1. Popis aplikace 2 2. Přihlášení, pracovní plocha, změna hesla. 3 3. Vyhledávání 10 4. Strom.. 14 5. Report.. 15 6. Výběry. 16 7. Monitoring 17 8. Finanční

Více