Standard print manual template Your company

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Standard print manual template. 2007... Your company"

Transkript

1 Standard print manual template

2 Title page 1 Use this page to introduce the product by enter value here This is "Title Page 1" - you may use this page to introduce your product, show title, author, copyright, company logos, etc. This page intentionally starts on an odd page, so that it is on the right half of an open book from the readers point of view. This is the reason why the previous page was blank (the previous page is the back side of the cover)

3 Title of this help project All rights reserved. No parts of this work may be reproduced in any form or by any means - graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or information storage and retrieval systems - without the written permission of the publisher. Products that are referred to in this document may be either trademarks and/or registered trademarks of the respective owners. The publisher and the author make no claim to these trademarks. While every precaution has been taken in the preparation of this document, the publisher and the author assume no responsibility for errors or omissions, or for damages resulting from the use of information contained in this document or from the use of programs and source code that may accompany it. In no event shall the publisher and the author be liable for any loss of profit or any other commercial damage caused or alleged to have been caused directly or indirectly by this document. Printed: březen 2007 in (whereever you are located) Publisher Special thanks to: Technical Editors All the people who contributed to this document, to mum and dad and grandpa, to my sisters and brothers and mothers in law, to our secretary Kathrin, to the graphic artist who created this great product logo on the cover page (sorry, don't remember your name at the moment but you did a great work), to the pizza service down the street (your daily Capricciosas saved our lives), to the copy shop where this document will be duplicated, and and and......enter name......enter name... Last not least, we want to thank EC Software who wrote this great help tool called HELP & MANUAL which printed this document....enter name... Managing Editor...enter name... Cover Designer...enter name... Team Coordinator...enter name... Production...enter name...

4 I Title of this help project Table of Contents Foreword 1 Part I Export dat z docházky (Přehled docházky) 3 1 Podklad pro zpracování... mezd 3 2 Standardní formát... (Byznys) 3 3 Formát ABRA... Gold 4 4 Formát DATACENTRUM Formát HORTIM Pouze záznamy Krátký formát... exportu 5 8 Nárok na stravenky Přehled odpracovaných... hodin 6 10 Export do Excelu Denní přehled... (Excel) 7 12 Denní přehled... přerušení 7 13 Měsíční fond... 7 Part II Program na export dat 9 1 Mzdy BSW Mzdy K Mzdy DATACENTRUM Uživatelský export Export do Excelu Part III Přesun dat mezi systémy ATTAX a NORIS 19 1 Přesun dat z... NORISu do ATTAXu 19 2 Přesun dat z... ATTAXu do NORISu 19 Index 0

5 Foreword Foreword This is just another title page placed between table of contents and topics 1

6 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part I

7 Export dat z docházky (Přehled docházky) 1 3 Export dat z docházky (Přehled docházky) Data získaná docházkovým systémem je možno užít pro další zpracování pomocí jiného programu (mzdová agenda apod.). V soucasné dobe jsou podporovány osm rozdílných formáty exportu. 1.1 Podklad pro zpracování mezd Údaje sebrané docházkovým systémem mohou sloužit jako podklad pro zpracování mezd. Program ATTAX podporuje export do nekolika mzdových programu. Výsledkem exportu je databázový soubor, který je dále zpracováván mzdovým programem. Umístení tohoto exportního souboru je definováno v editacním poli na této strane formuláre. V prípade potreby je možno provést zaokrouhlení všech exportovaných údaju. Podrobnejší údaje o exportu dat najdete na Export. 1.2 Standardní formát (Byznys) Pri exportu se vytvorí soubor ATTEXST ve formátu dbase IV (ATTEXP.dbf) který se naplní daty získanými zpracováním docházky. Soubor ATTEXP, který je vytvoren v exportním adresári zadaném v parametrech systému (Docházka Nastavení docházky - Export) obsahuje následující položky: EVID Evidencní císlo zamestnance PRIJMENI Prijmení zamestnance JMENO Jméno zamestnance STRED Stredisko OD Datum prvního dne exportovaných dat DO Datum posledního dne exportovaných dat ODPRAC Pocet odpracovaných hodin ODPRACSO Pocet odpracovaných hodin v sobotu ODPRACNE Pocet odpracovaných hodin v nedeli ODPRACSV Pocet odpracovaných hodin ve svátek PRESCAS Pocet hodin prescasu PRESCASSO Pocet hodin prescasu v sobotu PRESCASNE Pocet hodin prescasu v nedeli RANNISM Pocet odpracovaných hodin na ranní smene ODPOLEDNISM Pocet odpracovaných hodin na odpolední smene ODPOLPASMO Pocet odpracovaných hodin v odpoledním pásmo NOCNISM Pocet odpracovaných hodin na nocní smene NOCNI Pocet hodin nocní práce ODPRACSM Pocet odpracovaných smen RANNIPASMO Pocet odpracovaných hodin v ranním pásmo ODPOLPASMO Pocet odpracovaných hodin v odpoledním pásmo NOCNIPASMO Pocet odpracovaných hodin v nocním pásmo SMENAPRIPL Pocet odpracovaných hodin ve smene, za kterou zamestnanec dostava príplatek UZAVRENO Uzavren/Neuzavren plán SALDO Saldo ke dni "Do"(bez hodin z minulého mesíce) PREVOD Hodiny, prevedené z minulého mesíce P1DEN Celková délka trvání prerušení 1 ve dnech P1HOD Celková délka trvání prerušení 1 v hodinách P2DEN Celková délka trvání prerušení 2 ve dnech P2HOD Celková délka trvání prerušení 2 v hodinách P3DEN Celková délka trvání prerušení 3 ve dnech

8 4 Title of this help project 1.3 P3HOD Celková délka trvání prerušení 3 v hodinách P4DEN Celková délka trvání prerušení 4 ve dnech P4HOD Celková délka trvání prerušení 4 v hodinách P5DEN Celková délka trvání prerušení 5 ve dnech P5HOD Celková délka trvání prerušení 5 v hodinách P6DEN Celková délka trvání prerušení 6 ve dnech P6HOD Celková délka trvání prerušení 6 v hodinách P7DEN Celková délka trvání prerušení 7 ve dnech P7HOD Celková délka trvání prerušení 7 v hodinách P8DEN Celková délka trvání prerušení 8 ve dnech P8HOD Celková délka trvání prerušení 8 v hodinách P9DEN Celková délka trvání prerušení 9 ve dnech P9HOD Celková délka trvání prerušení 9 v hodinách P10DEN Celková délka trvání prerušení 10 ve dnech P10HOD Celková délka trvání prerušení 10 v hodinách Formát ABRA Gold Pri exportu se vytvorí soubor ATTEXAB ve formátu dbase IV (ATTEXP.dbf) který se naplní daty získanými zpracováním docházky. Soubor ATTEXP, který je vytvoren v exportním adresári zadaném v parametrech systému (Docházka Nastavení docházky - Export) obsahuje následující položky: DATUM Datum EVID Evidencní císlo zamestnance TYP Typ prerušení DOBA Doba trvání v hodinách Pro správnou interpretaci položky typ je nezbytné zavést v modulu ABRA v tabulce druhu výkonu položku externí identifikace výkonu, která bude totožná s položkou Typ. Naplnení této položky a následná udržování konzistence s tabulkou typu prerušení v programu ATTAX je podmínkou úspešného exportu. 1.4 Formát DATACENTRUM Pri exportu se vytvorí soubor DCMR (M-mesíc, R-rok). ve formátu dbase IV (DCMR.dbf) který se naplní daty získanými zpracováním docházky. Soubor DCMR, který je vytvoren v exportním adresári zadaném v parametrech systému (Docházka Nastavení docházky - Export) obsahuje následující položky. OSC Evidencní císlo zamestnance KOD Externí kód prerušení HODN Délka trvaní prerušení. Pokud je zadán tabulce prerušení jen R2 tak bude prerušeni pouze v hodinách. OD Zacátek prerušení DO Konec prerušení FIRMA Externí kód oddelení. V databáze typu prerušeni je položka R1 - exportní kód 1, a položka R2 exportní kód 2.R1 je pro hlavní docházkové kódy, které jsou ve dnech,a R2 pro pomocné docházkové kódy v hodinách.

9 Export dat z docházky (Přehled docházky) Formát HORTIM Pri exportu se vytvorí soubor DOCHMR (M-mesíc, R-rok) ve formátu dbase IV (DOCHMR.dbf) který se naplní daty získanými zpracováním docházky. Soubor DOCHMR, který je vytvoren v exportním adresári zadaném v parametrech systému (Docházka Nastavení docházky - Export) obsahuje následující položky OS CIS Evidencní císlo zamestnance FOND Pracovní fond v hodinách PRAC DEN Pocet pracovních dní SOBOTA Pocet odpracovaných hodin v sobotu NEDELE Pocet odpracovaných hodin v nedeli SVATEK Pocet odpracovaných hodin ve svátek RANNI Pocet odpracovaných hodin na ranní smene ODPOLED Pocet odpracovaných hodin na odpolední smene ODPRAC Pocet odpracovaných smen 1.6 Pouze záznamy Pri exportu se vytvorí soubor PREMR (M-mesíc, R-rok) ve formátu dbase IV (PREMR.dbf) který se naplní daty získanými zpracováním docházky. Soubor PREMR, který je vytvoren v exportním adresári zadaném v parametrech systému (Docházka Nastavení docházky - Export) obsahuje následující položky EVID Evidencní císlo zamestnance PRIJMENI Príjmení zamestnance JMENO Jméno zamestnance STRED Oddelení DIR Smer (príchod nebo odchod) CAUSE Kód prerušení DATUM Datum CAS Cas 1.7 Krátký formát exportu Pri exportu se vytvorí soubor ATTEXST ve formátu dbase IV (ATTEXP.dbf) který se naplní daty získanými zpracováním docházky. Soubor ATTEXP, který je vytvoren v exportním adresári zadaném v parametrech systému (Docházka Nastavení docházky - Export) obsahuje následující položky: EVID Evidencní císlo zamestnance OD Zacátek trvaní prerušení DO Konec trvaní prerušení FOND Pracovní fond ODPRAC Pocet odpracovaných hodin PRESCAS Pocet hodin prescasu ODPOLPASMO Pocet odpracovaných hodin v odpoledním pásmo NOCNIPASMO Pocet odpracovaných hodin v nocním pásmo ODCHYL Odchylka SVATEK Pocet odpracovaných hodin ve svátek ODPRACSONE Pocet hodin prescasu v sobotu a v nedeli

10 6 1.8 Title of this help project Nárok na stravenky Pri exportu se vytvorí soubor RMATTEXSTR (M-mesíc, R-rok) ve formátu dbase IV (PREMR.dbf) který se naplní daty získanými zpracováním docházky. Soubor PREMR, který je vytvoren v exportním adresári zadaném v parametrech systému (Docházka Nastavení docházky - Export) obsahuje následující položky EVID Evidencní císlo zamestnance STRED Oddelení SMEN pocet odpracovaných smen STRAVENEK pocet stravenek 1.9 Přehled odpracovaných hodin Pri exportu se vytvorí soubor DOBADMR (M-mesíc, R-rok) ve formátu dbase IV (PREMR.dbf) který se naplní daty získanými zpracováním docházky. SouborDOBADMR, který je vytvoren v exportním adresári zadaném v parametrech systému (Docházka Nastavení docházky - Export) obsahuje následující položky EVID Evidencní císlo zamestnance JMENO Jméno zamestnance PRIJMENI Prijmení zamestnance STRED Stredisko POZN Poznámka OD Datum prvního dne exportovaných dat DO Datum posledního dne exportovaných dat D1 - D31 Odpracovaná doba v jednotlivých dnech PREMIE Prémie, ten udaje se prevezme z modulu Evidence zakázek 1.10 Export do Excelu Export se provádí do již predem vytvoreného excelovského souboru. V souboru budou vyplneny sloupci Od (príchod do práci) Do (odchod). Postup pri exportu. 1. V programu Cevis v formulári Prehled docházky použit menu Akce/Export 2. V formulári export vybrat format exportu Excel a zadat Umístení exportovaných souboru. 3. Urcít rozsah akce (seznam zamestnancu) 4. Vybrat interval, ve kterém chcete akci provést 5. Upresnit název souboru. Pri exportu do souboru ridicu bude zaškrtnuto jenom Príjmení. Pri exportu záznamu ostatních zamestnancu budou zaškrtnuty Príjmení Jméno Rok Osobní císlo 6. Zadat poradí sloupcu a rádku. V souboru pro ridice to budou hodnoty 5 - poradí sloupcu Od; 6 - poradí sloupcu Do; 29 - poradí rádku, ve kterém je první den mesíce V souboru u ostatních zamestnancu 4 - poradí sloupcu Od; 5 - poradí sloupcu Do; 3 - poradí rádku, ve kterém je první den mesíce

11 Export dat z docházky (Přehled docházky) Denní přehled (Excel) Pri exportu se vytvorí soubor RMATTEXSTR (M-mesíc, R-rok) ve formátu dbase IV (PREMR.dbf) který se naplní daty získanými zpracováním docházky. Soubor PREMR, který je vytvoren v exportním adresári zadaném v parametrech systému (Docházka Nastavení docházky - Export) obsahuje následující položky JMÉNO - Jméno zamestnance IDENTIFIK.Č. - Evidencní číslo zaměstnance STŘEDISKO - Oddelení DATUM - Datum PŘÍCHOD - Příchod do práce ODCHOD - Pdchod z práce DOBA (OD - DO) - Doba od příchodu do práce do odchodu ODPRAC. - Pocet odpracovaných hodin NEODPRAC - Pocet neodpracovaných hodin NEODPRAC(+) - Trvání prerušení s charakterem neodpracováno (odprac+) NEODPRAC(-) - Trvání prerušení s charakterem neodpracováno (odprac-) 1.12 Denní přehled přerušení Pri exportu se vytvorí soubor (název lze zadat v průvodci exportem dat) ve formátu dbase IV (*.dbf) který se naplní daty získanými zpracováním docházky. Soubor, který je vytvoren v exportním adresári zadaném v parametrech systému (Docházka Nastavení docházky - Export) obsahuje následující položky DATUM - Datum EVID - evidenční číslo zaměstnance TYP - kód přerušení DOBA - Doba trvání přerušení 1.13 Měsíční fond Pri exportu se vytvorí soubor (název lze zadat v průvodci exportem dat) ve formátu dbase IV (*.dbf) který se naplní daty získanými zpracováním docházky. Soubor, který je vytvoren v exportním adresári zadaném v parametrech systému (Docházka Nastavení docházky - Export) obsahuje následující položky DATUM - Datum EVID - evidenční číslo zaměstnance FOND - mesícní fond zamestnance

12 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part II

13 Program na export dat 2 Program na export dat Program na export dat slouží pro mzdové programy, kde existuje vstup z docházky do mzdového systému ve formě textových souborů. K nezbytným úkonum, které jsou nutné k zprovoznení programu na export patrí základní nastavení ( nastavení pracovní databáze a a cesty pro umístění exportovaných souborů) vyber formátu exportu zadání mzdových kódu pri vyberu uživatelského exportu nastavení uživatelského exportu pro export do Excelu nastavení uživatelského exportu s pevným formátem. 9

14 Title of this help project Mzdy BSW STRUKTURA VETY MZDOVYCH POLOZEK PRO EXPORT DO MEZD ************************************************** Vety exportu mzdovych polozek mohou mit v zasade dvoji strukturu. Jedna je tzv.pascalovska, druha je jako textova. Jmeno souboru je libovolne, pokud vyhovuje konvencim DOSu. Textovy soubor musi vsak mit nutne priponu.txt Soubor musi byt vzdy setriden podle B2 a B4 (podle osobniho cisla, v nem podle cisla polozky). Pascalovska struktura vety mzdovych polozek ******************************************* VetaMzdPolozek = record B0 : byte; {znak platnosti} B2 : TypOsobniCislo; {osobni cislo pracovnika} B4 : word; {cislo mzdove polozky} B5 : TypCisloUtvaru; {nakladove stredisko} B6 : string[11]; {pracovni cinnost} B7 : TypHodiny; {pocet hodin*100} B8 : longint; {sazba*100} B9 : integer; {pocet pracovnich dnu(u 75.. *10)} B10 : integer; {pocet kalendarnich dnu} B11 : TypKc; {castka Kc} B12 : integer; {ostatni informace} B13 : string[2]; {kategorie}

15 Program na export dat 11 B16 : shortint; {pocet mesicu pro prumery} B19 : shortint; {zac.obdobi premii rel.k mes.zpracovani} B20 : array[1..4] of byte; {volne} end {of record}; V textovem souboru jsou udaje tytez udaje serazeny v poradi: B2,B4,B7,B8,B9,B10,B11,B12,B5,B6 Jednotliva pole jsou oddelena carkou. Nula se nemusi uvadet (nasleduji dve carky po sobe). Prazdna pole na konci retezce se nemusi uvadet. Veta je ukoncena standartne odradkovanim. Priklady spravne zadanych vet: 1,7512,,,10 751,8111,,,,,5000 I takto zadana prva z predchozich vet je spravna: 1,7512,0,0,10 1,7512,0,0,10,,, 1,7512,,0,10,,,, a pod. Nutnost vyplnovat jednotliva pole zavisi na cisle polozky. Ciselnik s uvedenim povinnych a povolenych udaju si muzete vytisknout ve volbe Ciselniky a parametry. 2.2 Mzdy K2 Prenos z docházkového systému do mzdového programu K2 Soubor (MZD_SLOZ.ASC) se musí nahrát do uživatelského adresáře (např.:k:\k2\firma\u0020). Import se provádí v evidenci pracovních poměrů na filtru klávesou Alt+F10 (Hromadné zpracování Import mzdových složek). Popis souboru: Soubor obsahuje jednotlivé řádky ukončené CR, LF. Položky mají přesné definovanou velikost. Nemusí být zadány všechny. Řádek, který začíná // se ignoruje (použivá se jako poznámka). Deklarace souboru : CisP string(10) CiPP string(3) SloM string(4) HoZa string(8.2) SazI string(8.2) KcsV string(12.2) StrH string(12.2) ZakH string(12.2) ZboH string(12.2) ZacI string(2) KonI string(2) Klic string(2) Diag string(16) Popis string(25) Číslo pracovníka (10) Číslo pracovního poměru (13) Mzdová složka (17) Hodíny (25) Sazba (33) Částka (45) Středisko (57) Zakázka (69) Zboží (81) Den - od (83) - do (85) Klíč (87) Poznámka (103) Popis (pokud nezadáno popis mzd. složky) (128)

16 12 Title of this help project PrSr string(3) CMes string(2) RokZ string(4) 2.3 Přijemce srážky podle BanSpoj (131) Měsíc, kdy vznikl nárok (zadávat pokud <> měs. zprac.) (133) Rok, kdy vznikl nárok (zadávat pokud <> rok. zprac.) (137) Mzdy DATACENTRUM Prenos z docházkového systému do mzdového programu DataCentrum2 Výstupní soubor z docházkového systému se jmenuje DochazkaRRRRMM, napr. Dochazka200606" s oddelovacem položek ;" (stredník) Koncovka souboru CSV. OSC = osobní číslo zaměstnance POVINNÉ MSL = číslo mzdové složky (dle číselníku níže) POVINNÉ HODNOTA= hodnota složky POVINNÉ pro složky s HODNOTOU OBDOBI = období docházky RRRRMM/200606) POVINNÉ DEN OD = den v měsíci, od kdy nepřít. započala POVINNÉ pro složky s intervalem OD DO DEN DO = den v měsíci, do kdy nepřít. trvala POVINNÉ pro složky s intervalem OD DO Použivané mzdové složky V seznamu prerušení se mzdový kód zadá v odpovídajícím sloupci podle toho, zda se prerusení bude exportovat v hodinách, ve dnech nebo v intervalech Od - Do (zvlást cele dny a pul dne). Ve dnech a v intervalu je možné exportovat prerušení s mernou jednotkou dny. Exportovány budou jenom prerušení, u kterých je zadán mzdový kód.

17 Program na export dat 2.4 Uživatelský export Volba v menu Systém - Uživatelský export uživatelského exportu - nastavení otevre formulár pro definici formátu 13

18 14 Title of this help project

19 Program na export dat 15 Prerušení s mernou jednotkou dny se dá exportovat bud jako pocet dnu celkem za mesíc nebo ve tvaru Od - Do. Dost casto se preferuje prenos docházkových kódu ve tvaru Od-Do, protože z nich se daji dopocítát všechny podklady. Pomoci tlacitek nahoru, dolu lze menit porádí polí v rádcích. V uživatelském exportu s mzdovým kódem v jednom rádku je jedna mzdová položka. V uživatelském exportu s pevným formátem v jednom rádku jsou všechny udaje pro jednoho zamestnance.

20 16 Title of this help project V seznamu všech polí jsou veškeré údaje, které umí vyhodnotit docházka. Modre jsou oznacena prerušení. 2.5 Export do Excelu Do Excelu se exportuje uživatelský export (pevný formát souboru). Proto pred spuštěním exportu do Excelu, je nutno nastavit uživatelský export, napríklad tak, jak je to na obrázku.

21 Program na export dat 17

22 Top Level Intro This page is printed before a new top-level chapter starts Part III

23 Přesun dat mezi systémy ATTAX a NORIS 3 19 Přesun dat mezi systémy ATTAX a NORIS Přesun dat mezi systémy ATTAX a NORIS Formát presouvaných souboru bude textový s oddelovaci (stredník). Bude to prehlednejší pro manuální kontrolu, protože vetšina údaju jsou textové údaje s rozdílnou délkou. Pro desetinné znaménko bude použita tecka. 3.1 Přesun dat z NORISu do ATTAXu Přesun dat z NORISu do ATTAXu Systém NORIS slouží jako pilotní pro správu dat o zamestnancích a jejich rozdeleni do oddelení. Do systému ATTAX vstupují dva soubory ZAMESTNANCI (obsahuje seznam zamestnancu, jejichž data jsou zpracovávána) Evid.císlo zamestnance integer Jméno string 20 Príjmení string 20 Titul string 10 Císlo oddelení integer ODDELENI (seznam oddelení) Císlo oddelení Název integer string 30 Podle evidencního císla se zjistí, zda tento zamestnanec již v ATTAXu existuje. Pokud ne, doplní se do databáze, pokud ano, provede se jen oprava údaju jméno, príjmení, titul,císlo oddelení. Každý zamestnanec má prirazeno práve jedno oddelení. Proto se provede i kontrola na existenci oddeleni. Pri neexistenci oddelení je veta vyrazena do chybového souboru s odpovídající chybovou hláškou Po doplnení nového zamestnance je nutno ješte v ATTAXu provést výdej identifikacního média Presun je možno provádet opakovane nebo na požadavek obsluhy. 3.2 Přesun dat z ATTAXu do NORISu Přesun dat z ATTAXu do NORISu Systém ATTAX slouží jako zdroj informací o docházce zamestnancu a o jejich pracovních kalendárích. Tvorejí se dva soubory, kdy jeden obsahuje pracovní kalendáre daného zamestnance na celý mesíc a druhý docházku KALENDARE (obsahuje pracovní kalendáre zamestnance na celý mesíc) Evid.císlo zamestnance integer Mesíc integer Rok integer Odpracovaná doba v první den number atd

24 20 Title of this help project DOCHAZKA (informace o docházce) Evid.císlo zamestnance integer Mesíc integer Rok integer Mzdová složka integer Den OD integer Den DO integer Hodiny number Dny number

25 21 Endnotes 2... (after index)

26 Back Cover

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000

Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Administrátorská příručka k systému Docházka 3000 Spusťte docházku pomocí ikony Docházka 3000 nebo na PC s docházkou spusťte prohlížeč internetu (Internet Explorer, Mozila Firefox...) a do pole Adresa

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 19 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 19 Ježek software s.r.o. 2011 2 O B S A H Rozdílová

Více

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Zaměstnanci Výpočty Tisky Číselníky Servis Firmy Období O programu Nápověda Uživatel Konec Vysvětlivky: Podtržené údaje - zadání je povinné Listovací seznam - [u] vybírá se z předvolených možností Zaškrtávací políčko - označuje se ( Ano Ne) Přepínač - nastavuje se možnost ze zobrazených Numerický

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO

EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EKONOMICKÝ SYSTÉM WINELCO Verze 12.06 Strana 1 (celkem 117) OBSAH 1. ÚVOD... 4 1.1. Použití systému, základní popis.... 4 1.2. Požadavky na počítač... 4 1.3. Instalace... 5 1.4. Technická

Více

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0

Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace k programu DUEL 5.0 Ježek software s.r.o., Mariánská 3233, 470 01 Česká Lípa www.jezeksw.cz DUEL 5.0 Rozdílová dokumentace strana 1 OBSAH OBSAH... 1 OBECNÉ... 4 Barvy ikon modulů...

Více

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20

kompletní ekonomický systém Rozdílová dokumentace STEREO 20 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace účtující v soustavě podvojného účetnictví Rozdílová dokumentace STEREO 20 Ježek software s.r.o. 2012 2 O B S A H Rozdílová

Více

ExWin 2. Ekonomický systém

ExWin 2. Ekonomický systém ExWin 2 Ekonomický systém ExWin 2 uživatelská příručka Znovu s.r.o. Hostýnská 520, Praha 10, 108 00 Tel 00420 274 775 318 e-mail znovu@znovu.cz 2 Stručný obsah INSTALACE A POUŽÍVÁNÍ PROGRAMU EXWIN 7 NABÍDKA

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

1. Licenční podmínky :

1. Licenční podmínky : ÚVOD ÚVOD UPOZORNĚNÍ Před autorizací programu se ve vlastním zájmu podrobně seznamte s licenčním ujednáním. Otevřením přiložené obálky s Dokladem pravosti obsahujícím ID kód produktu vyjadřujete souhlas

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o.

KYTICKA. Podvojné a jednoduché úcetnictví. Manuál k programu. JIRRA software s.r.o. KYTICKA Manuál k programu Podvojné a jednoduché úcetnictví JIRRA software s.r.o. 2 Obsah Úvod 0 7 Kapitola I Kyticka 1 Popis programu... 7 2 Technické... podmínky 9 3 Start verze... 9 4 Upgrade... verze

Více

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o.

KEO4 Mzdy. 2015 ALIS spol. s r.o. 12.8.2015 2 Obsah 0 6 1 Úvod 2 Prvotní nastavení 10 3 Zaměstnanci 11 3.1 Osobní karta 11 Základní údaje... 12 Důchod... 14 Kontaktní údaje... 15 Rodinní příslušníci... 15 Údaje k platu... 16 Ostatní...

Více

Inteligentní rozpoč et

Inteligentní rozpoč et Inteligentní rozpoč et Uživatelský návod 18. 9. 2013 Verze 1.7 IR_v80_výzva_44.xlsx Stránka 1 z 56 Obsah Úvod... 4 Kompatibilita... 4 Povolení funkce MAKRA... 4 Podpora... 5 Popis funkcionalit souboru...

Více

Příručka k docházkovému systému QDOCHÁZKA

Příručka k docházkovému systému QDOCHÁZKA Příručka k docházkovému systému QDOCHÁZKA Přihlášení: Na číselníku (viz obr. ) zadejte heslo, které jste zvolili jako administrátorské, protože nejdříve je třeba systém nastavit. Po zadání hesla klepněte

Více

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA

CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA Základní příručka k modulu CÉZAR : MZDY A PERSONALISTIKA OBSAH : 1. Úvod 2. Základní ovládání programu 3. MENU 4. podmenu ÚČTOVÁNÍ 5. podmenu VÝSTUPY 6. podmenu POLOŽKA 7. podmenu SEZNAMY 8. podmenu KONFIGURCE

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec

SHOPTRONIC. copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec SHOPTRONIC copyright (c) 2008 OMEGA s.r.o., Liberec ÚVOD. Systém zajišťuje uživateli přehledně vedené skladové hospodářství a fakturaci s možností instalace na počítačových sítích s možností připojení

Více

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend

SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend SYSLÍČEK program pro vedení jednoduchého účetnictví a navazujících agend uživatelská příručka CSH software 2010 OBSAH Úvodem 1 Instalace programů 2 Spuštění programů 3 Obecné požadavky na počítač 4 Začínáme

Více

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah

ProFact 3.0. Uživatelský manuál. Obsah ProFact 3.0 Uživatelský manuál Obsah 1. Instalace ProFact 3.0 str. 2 2. Instalace ProFact 3.0 v síti str. 2 3. Aktivace ProFactu na plnou verzi str. 2 4. Popis základních ovládacích prvků str. 3 5. První

Více

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1

MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 MZDY A PERSONALISTIKA 5-1 OBSAH ÚVOD... 3 OBECNÉ A ÚČETNÍ NASTAVENÍ MEZD... 3 PARAMETRY MEZD... 5 SEZNAM POJIŠŤOVEN... 6 PERSONALISTIKA ZAMĚSTNANCI... 7 TISK/ZOBRAZENÍ - SEZNAM ZAMĚSTNANCŮ... 8 SESTAVY

Více

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY

NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY NÁVOD ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS ČESKY SAFESCAN TA-Software / TA -Software PROGRAM PRO ZÁZNAM DOCHÁZKY OBSAH ÚVOD A NÁVOD K POUŽITÍ 1. ZÁKLADY 1.1 Minimální požadavky

Více

Damas Energy Operation Rules

Damas Energy Operation Rules Damas Energy Operation Rules ČEPS, a.s. -1- verze 5.00 Damas Energy Operation Rules List of Contents List of Contents... 2 Part I System usage... 4 A.1. Document Structure... 5 A.1.1. Typographical Conventions...

Více

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11

Novinky v aplikaci AME ve verzi 1.11 v aplikaci AME ve verzi 1.11 v kartě zaměstnance lze evidovat celou řadu nových údajů: titul před jménem, titul za jménem, bydliště, měsíční plat, telefon, mobil, zaměstnán od, číslo účtu a pojišťovna.

Více

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka

červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 INVENTÁŘ uživatelská příručka červen 2008 SKA Soubor programů pro vedení podvojného účetnictví a souvisejících agend verze 2008 uživatelská příručka autorský kolektiv programu SKA: Ing. Šárka Skalská Ing. Miroslav Skalský Miroslav

Více

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250

MRP - Soubor účetních agend. MRP K/S endy. 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 +420 577 059 250 MRP - Soubor účetních agend MRP K/S mzdové agend endy P.. O.. BOX X 35 76315 Slušovice telefon: +420 577 001 258 telefax: +420 577 059 250 internet: net: http://www.mr.mrp.cz průvodce uživatele programem

Více

KNIHOVNA Verze 1.1 CS

KNIHOVNA Verze 1.1 CS RNDr. JIŘÍ MOHL ELIM Bítovany 40 538 51 Chrast u Chrudimě tel.: 469 665 159 e-mail: jiri.mohl@email.cz KNIHOVNA Verze 1.1 CS PROGRAM PRO KNIHOVNY UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Copyright RNDr. JŘÍ MOHL ELIM, 2003-2004

Více

Příručka uživatele sítě

Příručka uživatele sítě Víceprotokolový interní tiskový server Příručka uživatele sítě QL-1060N Před použitím zařízení si pozorně přečtěte tuto příručku. CD na kterém je tento návod uložte na vhodné místo, abyste do něj mohli

Více

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...

I. Obsah příručky. I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky... I. Obsah příručky I. OBSAH PŘÍRUČKY... 2 II. ÚVODNÍ INFORMACE... 5 A. Stručná charakteristika systému...5 B. Technické požadavky...5 III. VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ... 7 IV. POPIS VSTUPU DAT OBECNĚ... 9 A.

Více

Sberbank Online Banking

Sberbank Online Banking Sberbank Online Banking JAK FUNGUJE SBERBANK ONLINE BANKING Sberbank Online Banking funguje na principu zabezpečené webové aplikace. Klient stanoví ve Smlouvě o elektronické komunikaci mezi bankou a klientem

Více