Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY"

Transkript

1 LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, Ostrava Tel.: Fax : HOT LINE: Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER CHANNEL A SIGNAL CHANNEL B 3x OFF ON BATTERY INIT RESET ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725

2 Přehled PŘEHLED FLUXUS ADM je průtokoměr využívající ultrazvukové vlny k měření průtoku v potrubí. Přístroj zaznamená až naměřených hodnot a 15 různých sad parametrů. Volitelně lze paměť rozšířit pro uložení až 80 sad parametrů z různých měřicích míst. FLUXUS může měřit objem průtoku, rychlost průtoku, hmotnost průtoku nebo množství tepla přenášeného kapalinou v rozmezí teplot -30 C až 130 C. S použitím speciálně upravených vysokoteplotních snímačů lze tento teplotní rozsah rozšířit na teploty až do 200 C, krátkodobě do 300 C. FLUXUS lze použít ve všech obvyklých druzích potrubí, jako jsou ocelová, plastiková, skleněná nebo měděná potrubí. Rozsah průměrů potrubí je 10 až mm (v závislosti na typu snímače). FLUXUS používá dva snímače, instalované z vnější strany potrubí (přichycené klešťovými svorkami). To znamená, že měření je vždy neinvazivní, neovlivňuje stav potrubí ani měřené kapaliny. Snímače jsou malé, lehké a přitom velmi pevné. FLUXUS ADM 6725 je přenosný měřicí přístroj napájený z baterie, vhodný pro měření v terénu. Měření průtoku lze provádět snadno v různých místech potrubního systému. Přístroj lze také napájet z externího zdroje 9-15 V ss. Stupeň krytí je IP54, takže přístroj lze použít i pro měření v náročných podmínkách. FLUXUS lze také použít ve speciálních aplikacích. Odborný personál naší firmy Vám poradí, jak najít řešení pro Vaši měřicí úlohu. FLUXUS komunikuje s uživatelem různými jazyky a provádí ho strukturou menu pro nastavení parametrů, měření a ukládání hodnot. Pomocí klávesnice můžete snadno zadat data nebo vybrat odpovídající měřicí parametry z možností, které FLUXUS nabízí. Prosvětlený displej ukazuje data, které zadáváte, výsledky měření i případná chybová hlášení. FLUXUS má sériové rozhraní, které umožňuje přenos naměřených dat z přístroje FLUXUS do PC nebo tisk dat na externí tiskárně v grafické nebo numerické podobě. Data přenesená do PC lze zpracovat tabulkovým procesorem, jako je např. EXCEL, LOTUS a jiné. FLUXUS otvírá novou cestu pro bezpečné měření agresivních médií a médií s vysokými teplotami proudícími v uzavřeném potrubí. FLUXUS lze na žádost zákazníka vybavit přídavnou funkcí měření síly stěny. K tomuto provedení lze připojit speciální snímač pro ultrazvokové měření síly stěny neznámého potrubí. Zadání parametrů probíhá pomocí menu. FLUXUS může také měřit a uložit do záznamu parametrů rychlost šíření zvuku v médiu. E28 FLEXIM O - 1

3 Přehled FLUXUS lze přizpůsobit pro vstup do různých technologických procesů dle požadavků zákazníka. FLUXUS může být volitelně vybaven vestavěným multiplexerem pro přepínání měřicích míst, který umožňuje připojit až čtyři sestavy snímačů k jedné vyhodnocovací jednotce. FLUXUS také umožňuje vytváření virtuálních kanálů měřících např. rozdíl mezi kanály A a B (A - B). Vaše zkušenosti z používání přístroje FLUXUS a tohoto návodu k obsluze nám pomohou neustále zdokonalovat jak přístroj, tak tuto příručku. O - 2 E28 FLEXIM

4 FLUXUS lze nastavit tak, aby s Vámi komunikoval ve zvoleném jazyce (viz odstavec 2.3.3) FLUXUS blendet seine Anzeigen in einer durch Sie zu wählenden Sprache ein. (Siehe Kapitel 2.3.3) FLUXUS va utiliser pour le tableau d'annonces la langue choisie par vous. (Consulter chapitre 2.3.3) Displayteksten for FLUXUS findes i måleapparatet på sprog dansk, tysk, engelsk, fransk. Brugeren kan vælge et af disse sprog (se afsnit 2.3.3). E28 FLEXIM

5 Tato stránka byl úmyslně ponechána prázdná. E28 FLEXIM

6 Obsah Obsah Přehled O-1 1 Popis funkce Měřicí princip Měřicí podmínky pro FLUXUS Popis průtokoměru Rozsah dodávky, rozbalení, skladování Základní přístroj Čelní panel Zadní panel Snímače Uvedení do provozu Zapnutí, vypnutí, hlavní menu Autostart a externí vypínání Volba (změna) jazyka Proudový výstup Klávesnice Hlášení na displeji Typy hlášení Stav baterie Stav signálu Zdroj napájení Automatické vypínání Zacházení s baterií Výběr měřicího místa Šíření zvuku Stabilizovaný profil průtoku Příklady výběru měřicího místa Vzdálenost ke zdroji nepravidelnosti 3-2 průtoku 4 Větev menu PARAMETRY 4.1 Přehled větve PAR Zadání parametrů potrubí Vnější průměr / obvod potrubí Síla stěny Materiál potrubí Výstelka potrubí Drsnost potrubí Zadání parametrů média Rychlost zvuku Kinematická viskozita Hustota Teplota média Tlak média Zadání parametrů snímače Volitelný softwarový modul ParaPool Vlastnosti Aktivace Deaktivace Funkce v režimu ParaPool 4-12 Načtení záznamů parametrů 4-12 Uložení záznamu parametrů PC-Program ParaPool.exe Větev MĚŘENÍ programu Přehled větve MĚŘENÍ Příprava měření Identifikace měřicího místa Stanovení faktoru dráhy signálu Instalace snímače v odrazovém 5-5 režimu Instalace snímače v diagonálním 5-5 režimu Vzdálenost snímačů Čištení potrubí zevně Montáž snímačů 5-7 Pomocí řetízku 5-7 Pomocí těsnící pásky 5-8 Pomocí polohovací lišty Nastavení polohy snímačů Zahájení měření 5-11 Automatické přepínání kanálů 5-11 Ruční přepínání kanálů Objemový průtok Rozpoznání směru průtoku Potlačení nízkého průtoku Čítání průtoku Zobrazení rychlosti zvuku v médiu Obtíže při měření Nastavitelné provozní režimy Nekorigovaná rychlost průtoku Režim ukládání Ukládání celkového množství Horní limit rychlosti průtoku Měření přechodových procesů (zrychlený režim) Povolení Zrušení Aktivace / Deaktivace Vliv teploty média Větev menu VÝSTUPY Přehled větve VYS Volba měřené veličiny a jednotky měření Měřená veličina: Objemový průtok : Měřená veličina: Rychlost průtoku Měřená veličina: Hmotnostní průtok Měřená veličina: Rychlost zvuku v 6-4 médiu Měřená veličina: Množství tepla Aktivace vstupů Aktivace teplotních kanálů Aktivace proudových vstupů Nastavení koeficientu tlumení Ukládání naměřených hodnot (interní záznam 6-7 dat) 6.6 Sériový přenos naměřených hodnot Nastavení intervalu ukládání Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE programu Přehled větve SF Práce se záznamy parametrů Uložení aktuálního záznamu 7-5 parametrů Výběr záznamu parametrů Vymazání záznamu parametrů Tisk naměřených hodnot Vymazání uložených hodnot Dobíjení baterie Zadání/zrušení uživatels. definice materiálu Zadání/přejmenování Vymazání Zadání/zrušení uživatelské definice média Zadání/přejmenování Vymazání Systémová nastavení Nastavení hodin 7-14 Nastavení času 7-14 Nastavení data Dialogy/Menus Nastavení měřicích vstupů Měření Měřicí výstupy Interní záznam dat Sériový přenos Různé Informace o přístroji 7-29 E28 FLEXIM C - 1

7 Obsah 8 Přenos naměřených dat do osobního počítače Program MOVEFAST.EXE Program FLXtoTXT.EXE Volitelné parametry MOVEFAST a FLXtoTXT Informační a chybová hlášení Formát ASCII souboru Superuživatelský režim Aktivace/deaktivace superuživatelského 9-1 režimu 9.2 Superuživatelský režim - o čem stojí za to 9-2 se zmínit 9.3 Rozhodnutí, jakou dráhu signálu zvolit Parametry snímače v superuživatelském 9-3 režimu 9.5 Selhání během superuživatelského 9-3 režimu 10 Tisk grafů Připojení grafické tiskárny Tisk seznamu měřicích sad 10-3 Zastavení nebo přerušení tisku Výstupní formáty seznamu měřicích sad Tisk grafu 10-4 Zastavení nebo přerušení tisku Výstupní formát grafu 10-5 Rozložení stránky 10-5 Rozvržení grafu Chybová hlášení při grafickém tisku Další nastavení sériového protokolu Protokol Xon/Xoff Hardwarový protokol Zapojení kabelu - podrobnosti Měření množství tepla Přehled Přístroj Rozšíření větve MĚŘENÍ programu 11-1 Varianty výstupů 11-2 Instalace teplotních čidel na potrubí 11-2 Korekce teplotních kanálů 11-6 Zapnutí a vypnutí korekce teploty 11-6 Zadání korekční hodnoty (offsetu) Měření spotřeby tepla v penězích 11-7 Přehled 11-7 Zapnutí/vypnutí měření spotřeby tepla v 11-7 penězích Zadání parametru 11-7 Rozšíření větve MĚŘENÍ programu 11-8 Možnosti výstupů Pára a měření tepla 11-9 Přehled 11-9 Zapnutí/vypnutí měření tepla při médiu ve 11-9 stavu páry Zadání parametrů 11-9 Rozšíření větve MĚŘENÍ programu Možnosti výstupů Měření tepla s externě zadanými teplotními koeficienty Změna dolního limitu pro vnitřní průměr potrubí snímače typu Q Měření síly stěny Přehled Přístroj Přepínání režimů měření Větev PARAMETRY při měření síly stěny Zadání parametrů při měření síly 12-2 stěny Zadání parametrů pro měření rychlosti zvuku Větev MĚRENÍ Měření síly stěny Měření rychlosti zvuku Další informace o měření Chyby při měření Příčiny chybného měření Uložení/přenos změřené hodnoty 12-6 síly stěny Ukončení měření síly stěny Superuživatelský režim Větev VÝSTUPY Nastavení měřené veličiny Další nastavení výstupu Měřicí výstupy Zapojení měřicích výstupů Nastavení analogových výstupů Chybová hodnota a zpoždění chybové hodnoty Nastavení proudového výstupu Nastavení napěťového výstupu Nastavení kmitočtového výstupu Nastavení mezí rozsahu analogového výstupu Nastavení impulsního výstupu Nastavení reléového výstupu (alarmu) Časované měření Zapnutí a vypnutí Zadání počátku měření Zadání konce měření Zadání okamžiku ukončení měření 14-3 (datum/čas) Zadání délky měření Průběh časovaného měření Je-li volná kapacita paměti omezená Průběh čekacího stavu Začátek a konec měření Poznámky k ukládání hodnot Poznámky k ONLINE výstupu Měření rychlosti zvuku v médiu Rozdílové měření Přehled Vlastnosti virtuálního kanálu zadání parametrů virtuálního kanálu Větev VÝSTUPY pro virtuální kanál Měření na virtuálním kanále Měřicí výstupy virtuálního kanálu Chyby Chybová hlášení Chyby při zadávání parametrů Chyby během měření Chyby během dobíjení baterie Chyby při práci se záznamem 17-4 parametrů Chyby během přenosu dat Chyby při nastavování data a času Systémové chyby Co dělat v případě chyby Měření je neúspěšné Naměřená hodnota se podstatně liší od očekávané Údržba, servis Technická data 19-1 Vyhodnocovací jednotka 19-1 Snímače průtoku 19-1 C - 2 E28 FLEXIM

8 Obsah Síťový adaptér a nabíjecí jednotka baterie 19-1 jednotky 19-1 Přenos naměřených hodnot 19-1 Měřicí charaketristiky 19-2 Měřicí vstupy a výstupy (volitelné) 19-2 Měření síly stěny 19-2 Sonda DA301 pro měření síly stěny 19-2 Měření množství tepla 19-3 Standardní teplotní koeficienty 19-3 Interní přepínač měřicích míst 19-3 Nomogram průtoku Tabulky 20-1 Tabulka 1: Parametry materiálu potrubí, 20-1 uložené v paměti FLUXUS Tabulka 2: Parametry materiálu potrubí, 20-1 které nejsou uložené v paměti FLUXUS Table 3: Typické koeficienty drsnosti potrubí 20-1 Table 4: Typické vlastnosti média při T=20 C a p=1bar 20-2 Table 5: Média s tlakovou závislostí uloženou v paměti FLUXUS 20-2 Table 6: Chemická odolnost polykarbonátové fólie 20-3 (klávesnice) Table 7: Odpor platiny v závislosti na 20-3 teplotě Table 8: Vlastnosti vody při tlaku p = 1 bar a saturaci 20-4 E28 FLEXIM C - 3

9 Obsah Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná. C - 4 E28 FLEXIM

10 Popis funkce 1 Popis funkce 1.1 Princip měření FLUXUS měří průtok kapaliny pomocí ultrazvukového signálu s využitím tzv. metody přenosového času. Přístroj měří posun ultrazvukového signálu při cestě proudící kapalinou. Ultrazvukový signál je vysílán střídavě směrem po proudu a proti proudu. Proudění média způsobuje rozdíl mezi přenosovou dobou těchto dvou signálů. Z tohoto rozdílu FLUXUS určí průměrnou rychlost průtoku média v oblasti šíření akustického signálu. Na základě korekce podle profilu prodění FLUXUS vypočte průměrnou rychlost průtoku vzhledem k průřezu potrubí, která je přímo úměrná objemu průtoku. Posun doby přenosu signálu lze pozorovat při všech rychlostech průtoku vyskytujících se v technických aplikacích. Díky tomu lze FLUXUS použít v širokém rozsahu aplikací měření průtoku a také pro určení směru průtoku v potrubí. Měřicím principem přístroje FLUXUS je korelační ultrazvukový princip rozdílu času, spolu s principem NoiseTrek. Ultrazvuk se šíří také pevnými materiály. Proto mohou být snímače (pracující střídavě jako vysílač a přijímač) montovány z vnější strany potrubí. FLUXUS této možnosti využívá, takže instalace je velmi snadná a lze ji dokonce provést bez přerušení procesu. Speciální elektronické obvody přístroje FLUXUS testují přijímaný ultrazvukový signál a eliminují možnost chybného měření posuzováním hodnověrnosti naměřených hodnot. Mikroprocesor, který je součástí přístroje FLUXUS, řídí celý měřicí cyklus a eliminuje rušivé signály pomocí statistického zpracování signálu. Překážky průtoku v potrubním systému, např. ventily, kolena, čerpadla a jiné prvky, mění profil proudění a tak mohou ovlivnit výsledky měření. Proto je nutné dodržet určitou minimální vzdálenost měřicího místa od těchto zdrojů nepravidelností průtoku. FLUXUS má přímo zabudovány prvky, které pomáhají zvolit správnou polohu snímače na potrubí. 1.2 Provozní podmínky pro FLUXUS E28 FLEXIM 1-1

11 Popis funkce FLUXUS má ve srovnání s jinými obvyklými metodami měření průtoku řadu výhod. Ty vyplývají z ultrazvukového principu měření, využívajícího přenosovou dobu signálu, a ze způsobu montáže snímačů (vně potrubí pomocí klešťových svorek). FLUXUS lze použít všude tam, kde jsou stěny potrubí a měřené médium akusticky vodivé. To platí pro potrubí z homogenního materiálu a pro kapaliny, které obsahují pouze malé množství pevných částic nebo vzduchových bublin. Na elektrických vlastnostech média, např. dielektrické konstantě nebo vodivosti, nezáleží. Přístrojem FLUXUS lze určit průtok okamžitě, z vnější strany potrubí, bez přerušení procesu. Montáž snímače je nesmírně jednoduchá, takže měření lze provádět na různých místech provozu na potrubích s různými průměry. Instalace nevyžaduje zásahy do potrubního systému a neovlivňuje plochu průřezu potrubí ani průtokové podmínky uvnitř potrubí. Největší výhodou přístroje FLUXUS v porovnání s jinými metodami měření průtoku (clonkové, elektromagnetické, vířivé a jiné průtokoměry) je to, že měření lze provádět na různých místech v různé době, např. při údržbě potrubního systému, spouštění provozu, provozních zkouškách technologického procesu nebo při kontrole výsledného produktu. FLUXUS je často jediným přijatelným řešením pro měření průtoku v potrubí s velkým průměrem nebo v situacích, kde je z technických a ekonomických důvodů použití jiných metod nevýhodné. Týká se to zvláště případů, kdy není možné za účelem instalace průtokoměru odstavit proces. FLUXUS je zvlášť vhodný pro trvalou instalaci v podmínkách, kde by agresivita média (kyseliny, zásady, toxické látky) výrazně snížila životnost nebo zcela vyloučila použití přístrojů, které při měření přicházejí do styku s médiem. FLUXUS zobrazí chybové hlášení v případě výskytu stanovených provozních podmínek. Mezi ně patří např.: Usazeniny na vnitřních stěnách potrubí Může docházet k silnému útlumu ultrazvukového signálu Pevné částice, vzduchové bubliny Tyto částice rozptylují a pohlcují zvukové vlny a proto dochází k útlumu signálu. Pokud podíl pevných částic nebo bublin stoupne nad 2%, měření je možné jen za určitých podmínek. Je-li obsah 2% překročen jen lehce, je ještě možné získat platné výsledky. Spojované potrubí Zde může docházet k problémům při měření, pokud spoje nejsou zarovnány s vnitřními stěnami potrubí, nebo pokud spojovací materiál nemá dobré akustické vlastnosti. Plyny Plyny principiálně neumožňují měření se snímači vně potrubí. Pórovitý materiál potrubí, např. beton nebo litina 1-2 E28 FLEXIM

12 Popis funkce U takových materiálů je měření možné jen za určitých podmínek, a někdy vůbec ne. Kapaliny s viskozitou více než 1000 mm 2 /s U těchto kapalin je použití přístroje FLUXUS omezeno. Vysoká viskozita tlumí akustický signál. Měření proto nemusí být uskutečnitelné. Obecně lze říci, že kapaliny s velmi nízkou viskozitou nepůsobí žádné problémy. Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná. E28 FLEXIM 1-3

13 Popis průtokoměru 2 Popis průtokoměru 2.1 Obsah dodávky, rozbalení, skladování Obsah dodávky Zkontrolujte si prosím, zda dodávka obsahuje všechny součásti dle následujícího seznamu, který obsahuje položky dle standardní objednávky: 1 Návod 1 Základní přístroj s vloženou baterií (plně nabitou) 1 Síťový adaptér a nabíječku baterie, s připojenými kabely pro síťové napájení přístroje 1 Sestava snímačů s kabely, dle objednávky 2 Montážní sestava pro snímače včetně upínacích řetízků 1 Tuba akustického pojidla 1 Měřicí páska pro umístění snímačů 1 Kabel pro sériové rozhraní 1 Adaptér 9 pin / 25 pin pro sériové rozhraní 1 Souprava pro opravu montážních řetízků snímače 1 Disketa s programem MOVEDATA pro přenos dat 1 Transportní kufřík (včetně klíčů a řemene přes rameno) Dodávka může obsahovat i další součásti na základě zvláštní objednávky. Úplný seznam položek, které může dodávka obsahovat, najdete v aktuálním ceníku a objednávkovém katalogu. Rozbalení Transportní kufřík je rozdělen do několika oddělení pro základní přístroj a příslušenství. Rozbalujte transportní kufřík pouze tehdy, leží-li naplocho dnem dolů. V této poloze nemůže přístroj ani příslušenství při rozbalování vypadnout. Dejte pozor, aby se neztratil malý červený kryt sériového rozhraní na zadním panelu přístroje. Skladování Po ukončení měření vždy uložte přístroj a příslušenství do odpovídajících oddělení transportního kufříku. Očistěte snímače od zbytků akustického pojidla. Přitiskněte rukojeť přístroje k čelnímu panelu přístroje FLUXUS, nikoli na horní stranu pouzdra. Tak předejdete škrábancům na krytu, které by jinak rukojeť mohla během transportu způsobit. Dbejte na to, aby kabely nebyly ohýbány v příliš ostrém úhlu, zvláště při zavírání transportního kufříku. E28 FLEXIM 2-1

14 Popis průtokoměru 2.2 Základní přístroj Čelní panel LCD displej 2 x 16 znaků, prosvětlený FLUXUS ADM 6725 CHANNEL A SIGNAL ULTRASONIC FLOWMETER CHANNEL B 3x OFF ON BATTERY INIT RESET Port pro připojení snímače kanálu A nebo snímač síly stěny. Stavové indikátory Port pro připojení snímače kanálu B nebo snímač síly stěny. Funkční klávesy (viz odstavec 2.4) Zadní panel Sériové rozhraní Vstupy veličin: Měření množství tepla Výstupy veličin a/nebo proudový vstup (volitelně) (volitelně) Kryt baterie Konektor pro síťový adaptér a nabíjecí jednotku (externí zdroj V ss) 2-2 E28 FLEXIM

15 Popis průtokoměru Odklopený kryt baterie, baterie vložena a připojena Tažná páska Konektor Poznámka: Při výměně baterie vložte baterie do pouzdra nejprve na straně bez konektoru. Takto bude baterie správně připojena Snímače K přístroji jsou 7-kolíkovým konektorem připojeny dva snímače. Na horní straně snímačů jsou vyryty dva různé symboly. Snímače jsou namontovány správně, pokud symboly dohromady vytvářejí šipku. Kabely snímačů pak vedou opačnými směry. Šipka ukazuje referenční směr průtoku, ke kterému je vztažena naměřená hodnota. Pozor! Symboly by měly vytvořit šipku i v případě, že snímače musí být umístěny na opačných stranách potrubí při diagonální měřicí metodě. E28 FLEXIM 2-3

16 Popis průtokoměru 2.3. Uvedení do provozu Zapnutí a vypnutí, hlavní menu Touto klávesou se FLUXUS zapíná. FLUXUS se vypíná stiknutím klávesy BRK třikrát. FLEXIM FLUXUS ADM**** Po zapnutí se na displeji na jednu až dvě vteřiny objeví sériové číslo přístroje. Poznámka: Dokud je na obrazovce tento údaj, nelze zadávat data. >PAR< mea opt sf Parameter Po inicializaci se objeví hlavní menu v přednastaveném jazyce. Skupiny písmen v prvním řádku hlavního menu jsou zkratky čtyř hlavních větví programu větve programu: English par = parameter opt = output options mea = measuring sf = special function O- and O+ Jednotlivé větve hlavního menu lze vybrat pomocí těchto kláves. Zvolená větev menu bude zobrazena velkými písmeny mezi dvěma šipkami: >VELKÁ PÍSMENA<. >PAR< mea opt sf Parameter par >MEA< opt sf Measuring par mea >OPT< sf Output Options par mea opt >SF< Special Funct. LOW BATTERY WHILE POWER OFF Stisknutím klávesy ENTER lze zvolit vybranou větev menu. Objeví-li se po zapnutí toto chybové hlášení, přístroj se po chvíli automaticky vypne z důvodu nedostatečně nabitých baterií. 2-4 E28 FLEXIM

17 Popis průtokoměru Autostart a externí vypínání Funkce Autostart a externí vypínaní znamená: Měření začne v okamžiku, kdy bude připojeno externí napájení. Všechny vstupní data a parametry budou převzaty z předchozího měření. FLUXUS se automaticky vypne, jakmile bude externí napájení odpojeno. Tato funkce udržuje spotřebu energie na minimu. Pomocí následující posloupnosti kláves lze tuto funkci zapnout nebo vypnout. Je-li funkce aktivována, nezmění se ani při vypnutí přístroje. NEXT MUX PowerOn-->Meas. off >ON< Pokud nezadáte posloupnost správně, postupujte takto: O ON Ihned po zapnutí přístroje a objevení se hlavního menu zadejte tuto posloupnost kláves. Objeví se toto hlášení. Potvrdíte-li >ON<. FLUXUS aktivuje funkci Autostart a externí vypínání. Potvrdíte-li >OFF<, funkce je deaktivována. Vypněte přístroj stisknutím klávesy BRK třikrát. Zapněte přístroj stisknutím této klávesy. Zadejte posloupnost znovu Volba (změna) jazyka FLUXUS s Vámi může komunikovat ve zvoleném jazyce. Implementované jazyky najdete v níže uvedeném seznamu. Standardně nastavený jazyk můžete změnit poté, co se objeví hlavní menu: (U některých přístrojů, kde byly požadovány speciální technické parametry, nemusí být všechny uvedené jazyky implementovány.) Stiskněte posloupnost kláves a mezinárodní telekomunikační kód příslušné země, holandština dánština francouzština polština čeština němčina angličtina Pokud nezadáte posloupnost správně, postupujte takto: Vypněte přístroj stisknutím klávesy BRK třikrát. Zapněte přístroj stisknutím této klávesy. Zadejte posloupnost znovu. Jakmile zadáte poslední klávesu z posloupnosti, objeví se hlavní menu ve zvoleném jazyce a FLUXUS Vás přivítá odpovídajícím pozdravem. Zvolený jazyk zůstane nastaven i po výpadku a obnovení napájení. Zvolený jazyk můžete libovolně často měnit. Pozor! Je-li proveden studený start kombinací kláves znovu hlášení v jazyce standardně nastaveném ve výrobě., objeví se na displeji E28 FLEXIM 2-5

18 Popis průtokoměru Proudový vstup Zdroj proudu jako např. tlakový snímač s výstupem 4-20 ma lze připojit k volitelnému proudovému vstupu přístroje FLUXUS (na zadním panelu). Pasivní proudový vstup FLUXUS měří proudový signál v rozsahu -20mA až +20mA. Technický popis pasivního proudového vstupu Měřicí rozsah: -20 ma ma Přesnost: 0,1 % naměřené hodnoty ±10 µa Impedance: 50 Ω / 0,6 W Max. přetížení: 100 ma Aktivní proudový zdroj Aktivní zdroj proudu lze přímo připojit k pasivnímu proudovému vstupu takto: AKTIVNÍ PROUDOVÝ ZDROJ + - Změníte-li polaritu signálu, změní se pouze znaménko měřeného proudu ma CURRENT INPUT PASSIV PASIVNÍ VSTUP Pasivní proudový zdroj Pasivní zdroj proudu vyžaduje externí zdroj napájení: PASIVNÍ PROUDOVÝ ZDROJ ma CURRENT INPUT PASSIV PASIVNÍ VSTUP Příklad: + UH Zdroj napájení UH musí mít kapacitu pro spotřebu energie pasivního proudového zdroje, úbytek napětí na měřicím odporu (impedance snímače, max. 1 V), všechny ostatní úbytky napětí (např. na odporu kabelu) v obvodu. Externí pomocný zdroj musí mít možný odběr přinejmenším 20 ma. Výrobce tlakového snímače s pasivním proudovým výstupem udává: Pomocný zdroj U S = VDC Výstupní signál ma Parametry pomocného zdroje lze vypočítat takto: U H minimal =U S-MIN + I MAX R MESS + I MAX R KAB =11V + 20mA 50Ω + 20mA 2Ω =12,04 V U H maximum =30 V (dle údaje výrobce) R MESS : Impedance R KAB : Odpor kabelu 2-6 E28 FLEXIM

19 Popis průtokoměru 2.4 Klávesnice FLUXUS komunikuje s uživatelem pomocí klávesnice a dvouřádkového displeje (16 znaků na řádek). Klávesnice má tři funkční klávesy a 12 kláves pro zadávání numerických hodnot. NEXT O ON DISP Některé klávesy mají dvě funkce. První platí pro režim zadávání, druhá pro režim volby. O - O+ Během režimu volby například klávesy se šipkami mají funkci kurzorových kláves. MUX O OFF LIGHT DISP LF Výsledek stisknutí kombinace kláves závisí na kontextu. 3x OFF ON BRK INIT ENTER RESET Poznámka: Během režimu měření může FLUXUS reagovat na stisknutí kláves se zpožděním, neboť měřicí úloha má přednost před zpracováním signálu z klávesnice. Význam kláves Obecné funkce 1 x C = Zapíná průtokoměr. LIGHT BRK BRK INIT INIT RESET 3 x BRK = Vypíná průtokoměr. (Při napájení z baterie je aktivováno automatické vyoínání. Pokud FLUXUS čeká na údaj z klávesnice marně po dobu delší než 15 minut, přístroj se automaticky vypne.) Zapíná a vypíná prosvětlení displeje. 1 x BRK + C = INIT Stisknutím obou kláves současně (dokud se neobjeví hlavní menu) zahájíte inicializaci přístroje FLUXUS. To znamená, že bude obnovena výchozí hodnota všech parametrů a paměť se všemi naměřenými hodnotami bude vymazána. ENTER BRK + C + ENTER = RESTART. Stisknutím těchto kláves současně vrátí všechny probíhající procedury do výchozího stavu. Při dalším zapnutí se automaticky vymaže vnitřní paměť. (RESTART se používá k nápravě poruch, které mohou vzniknout např. v důsledku špiček napájecího napětí apod.) Volba položek v menu 1 x BRK = vyvolání hlavního menu O OFF Kurzor v režimu volby, listování parametry směrem dolů (listování položkami menu) E28 FLEXIM 2-7

20 Popis průtokoměru O- OON O+ Kurzor v režimu volby, volba položky vlevo od aktuální zvýrazněné položky Kurzor v režimu volby, volba položky vpravo od aktuální zvýrazněné položky Kurzor v režimu volby, listování parametry směrem nahoru (listování položkami menu) Zadání numerických hodnot (v režimu zadávání) LF... DISP Zadání numerické hodnoty podle čísla na klávese Záporné znaménko LIGHT Desetinná tečka Vymazání dat (po vymazání aktuální hodnoty se objeví předchozí zadaná hodnota) ENTER Potvrzení zadaní hodnoty Zadání textu (v režimu zadávání) MUX Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: automatické listování směrem dolů ve zvolené sadě ASCII znaků. Znaky se objevují po jedné sekundě. Listování můžete přerušit stisknutím jakékoli jiné klávesy. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Kurzor pro posun směrem dolů při listování sadou ASCII znaků O OFF během zadávání textu, data nebo času. DISP materiál/médium, a obecně při vkládání textu: změní zvolený znak na Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný Z. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) O- NEXT OON O+ Kurzor pro posun aktuální pozice kurzoru směrem vlevo během zadávání textu, data nebo času. Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: přepíná malá a velká písmena. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Kurzor pro posun aktuální pozice kurzoru směrem vpravo během zadávání textu, data nebo času. Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: automatické listování směrem nahoru ve zvolené sadě ASCII znaků. Znaky se objevují po jedné sekundě. Listování můžete přerušit stisknutím jakékoli jiné klávesy. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Kurzor pro posun směrem nahoru při listování sadou ASCII znaků během zadávání textu, data nebo času. 2-8 E28 FLEXIM

21 Popis průtokoměru DISP ENTER Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: změní zvolený znak na A. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: vymaže aktuální znak a vloží mezeru. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Zakončí editaci. Během měření Během nastavování polohy snímače: přepíná mezi sloupcovým grafem ukazujícím sílu signálu a zobrazením pomocných údajů o kvalitě přijatého signálu (Viz odstavec 5.2.8) Během měření: deaktivuje reléový výstup ENTER Návrat k měření MUX MANUAL-MUX (ruční přepínání kanálů) při vícekanálovém měření (Viz odstavec 5.3) Přepíná displej mezi režimem AUTO-MUX (automatické přepínání kanálů) a Konec totalizace (Q OFF ) (Viz odstavec 5.3.4) O OFF DISP korigované nebo nekorigované rychlosti průtoku (Viz odstavec 5.4.1) Vyplní dolní řádek displeje dalšími informacemi, např. skutečným profilem O- Zobrazí celkové množství v záporném směru průtoku (Q - ) (Viz odstavec 5.3.4) O+ Zobrazí celkové množství v kladném směru průtoku (Q + ) (Viz odstavec 5.3.4) NEXT Přepne na další aktivní měřicí kanál při vícekanálovém měření. (Viz odstavec 5.3) OON Aktivuje totalizaci (Q ON ) a resetuje totalizér na 0 (Viz odstavec 5.3.4) DISP LF Vyplní horní řádek displeje dalšími informacemi, např. údajem o teplotě při měření množství tepla (Viz odstavec 11.3) Ruční přepínání mezi metodami měření TransitTime (doba přenosu) a NoiseTrek Při nastavování displeje, funkce SYSTEM setting \ Miscellaneous \ SETUP DISPLAY Minimální kontrast O OFF O- Snižuje kontrast E28 FLEXIM 2-9

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK

ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK KTR U Korečnice 1770 Uherský Brod 688 01 tel. 572 633 985 s.r.o. nav_sl33.doc Provedení: Skříňka na kotel ADEX SL3.3 REGULÁTOR KOTLE VARIMATIK Obr.1 Hmatník regulátoru ADEX SL-3.3 1. POPIS REGULÁTORU Regulátor

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44

AQC - Basic. 230V / 50Hz. min. 40W, max. 1500 W Příkon řídící jednotky Krytí IP 44 Návod k obsluze mikroprocesorové řídící jednotky Typ: AQC Basic Mikroprocesorová řídící jednotka OXI control AQC typ Basic slouží na automatické dávkování množství vzduchu do domovních čistíren MICROCLAR

Více

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ

CENTRÁLNÍ JEDNOTKA CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Jednotka pro automatickou regulaci teploty místností, kde topným médiem je podlahové topení. V PT41-CJ se určuje typ regulace a teplotní

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá

APOSYS 10. Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10. MAHRLO s.r.o. Ľudmily Podjavorinskej 535/11 916 01 Stará Turá APOSYS 10 Kompaktní mikroprocesorový regulátor APOSYS 10 Popis dvojitý čtyřmístný displej LED univerzální vstup s galvanickým oddělením regulační výstupy reléové regulace: on/off, proporcionální, PID,

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů

Přenosný zdroj PZ-1. zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů zdroj regulovaného proudu a napětí měření časového zpoždění relé, ochran a jiných přístrojů Použití: Přenosný zdroj PZ1 se používá jako zdroj regulovaného proudu nebo napětí a měření časového zpoždění

Více

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3

Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej. Typ: SR-RM-3 Uživatelský manuál Dotykový zobrazovací LCD displej Typ: SR-RM-3 Obsah balení Název Množství LCD 1 USB(2m) 1 Uživatelský manuál 1 Montážní matice M3 4 Vážený uživateli: Velice Vám děkujeme za výběr našich

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál

Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál Měřič Oxidu Uhelnatého Provozní Manuál 1 1. Úvod Měřič oxidu uhelnatého detekuje přítomnost oxidu uhelnatého (CO) a měří koncentraci v rozmezí 1-1000 částí na milión (PPM). Přístroj indikuje přítomnost

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23

Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Technické podmínky a návod k použití zdroje NZ23 Napájecí zdroj NZ23 slouží k napájení jednoho nebo více kusů detektorů plynu. Zdroj NZ23 umožňuje také zpracovat výstupní signál z detektorů. Relé, která

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy

EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy KÓD TYP: EN54-5A40 v.1.0/iii EN54 27,6V/5A/2x40Ah Napájecí zdroj pro požární poplachové systémy : CZ** RED POWER 1438 CPR Prohlášení o vlastnostech CNBOP-PIB No 1438-CPR-0385 Vydáno na základě schválení

Více

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100

Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Součásti měřícího přístroje (ovládací tlačítka) Měřič rychlosti proudění vzduchu a objemu (průtoku) vzduchu s teploměrem, model AN100 Obj. č.: 12 23 13 Vážení zákazníci, děkujeme Vám za Vaši důvěru a za

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT

PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PROSTOROVÝ DIGITÁLNÍ TERMOSTAT PRO VŠECHNY TYPY VYTÁPĚNÍ 4 TEPLOTNÍ ZMĚNY NA DEN NEZÁMRZOVÁ TELOTA 5 C PT11 NOVÝ DESIGN - JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ - SNADNÁ MONTÁ MONTÁŽ A UMÍSTĚNÍ Termostat instalujte na vhodné

Více

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D

TP 304337/b P - POPIS ARCHIVACE TYP 457 - Měřič INMAT 57 a INMAT 57D Měřič tepla a chladu, vyhodnocovací jednotka průtoku plynu INMAT 57S a INMAT 57D POPIS ARCHIVACE typ 457 OBSAH Možnosti archivace v měřiči INMAT 57 a INMAT 57D... 1 Bilance... 1 Uživatelská archivace...

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu

F-WV812YB. Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu F-WV812YB Wifi sada kamery a monitoru s možností záznamu! Výstraha:! Přístroj je řízen mikroprocesorem; nevhodné použití může mít za následek přerušení činnosti. V takovém případě vypněte a restartujte

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné!

Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním D GB CZ BZT26440. Návod k montáži a pužití BZT26440. Připojení různých vnějších. přípustné! 310365 01 Tempus Digital Digitální časové spínací hodiny s ročním BZT26440 L N 230-240V~ 3 µ 50-60Hz R10a -25T 2 1 16(4)A 250V~ CZ Návod k montáži a pužití MENU OK D GB CZ PL HR 3 BTZ26440 2 1 N L L Připojení

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA

PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA PT41-CJ CENTRÁLNÍ OVLÁDÁNÍ PRO PODLAHOVÉ TOPENÍ CENTRÁLNÍ JEDNOTKA Centrální jednotka PT41-CJ slouží pro jednoduché programování a nastavení celého systému PT41. Umožňuje nastavení typu regulace, programů

Více

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A)

Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) Uživatelská příručka - přenosná nabíječka baterií Model č.: Corcel-II 06 (Automatic Car Battery Charger 12V/6A) VLASTNOSTI PRODUKTU: Navrženo na základě spínaného módu zdroje napájení. Kompaktní rozměry

Více

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1

NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK. Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm. Výrobce: PP4 Strana 1 PP4 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TISKÁRNA ÚČTENEK Malá termotiskárna pro tisk údajů na šíři papíru 76mm Výrobce: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce

Více

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI

BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI WS350 BEZDRÁTOVÉ DIGITÁLNÍ ÈIDLO VLHKOSTI VYSÍLAÈ K PØIJÍMAÈÙM ØADY WS3xx Bezdrátové digitální čidlo vlhkosti je vhodné do míst, kde je nutné udržovat stálou vlhkost vzduchu (např. sklady). WS350 je vysílač,

Více

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway)

Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) REGULÁTORY SMART GATE Bezdrátová komunikační brána (RS485 Gateway) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Smart Gate je bezdrátová komunikační brána mezi vzduchotechnickými jednotkami SAVE a bezdrátovými

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB

Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Infračervený Digitální fotoaparát fotopast Uživatelská příručka Kapesní fotoaparát řady SG370 Model: SG370B / SG370VB Obsah 1 Úvod 1.1 Všeobecný popis 1.2 Tělo fotoaparátu, rozhraní 1.3 Zobrazení informací

Více

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3

NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 NÍZKOFREKVENČNÍ GENERÁTOR BG3 Popis a provoz zařízení bg3 Jiří Matějka, Čtvrtky 702, Kvasice, 768 21, e-mail: podpora@wmmagazin.cz Obsah: 1. Určení výrobku 2. Technické parametry generátoru 3. Indikační

Více

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka

Inteligentní parkovací asistent 80350. Uživatelská příručka Inteligentní parkovací asistent 80350 Uživatelská příručka Obsah Informace o výrobku... 1 Obsah balení... 2 Postup montáže... 2 Přehled funkcí a ovládání... 4 Technické specifikace... 8 Informace o výrobku

Více

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky

Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Kvalitní německá konstrukce Průmyslové provedení Vážící sada, Váha na vysokozdvižné vozíky Typ: KPZ 76-1 a KPZ 76-1E Jednoduchá obsluha Velká tlačítka Výborná čitelnost Podsvícení displaye Vysoká přesnost

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005.

Celá elektronika je umístěna v robustním kovovém šasi s povrchovou úpravou Comaxit - černá barva RAL 9005. Laboratorní zdroj L0R5 2x 0 40V/3A; 1x 5V/3A obrázek popis Laboratorní zdroj L0R5 je určen do každé profesionální i amatérské laboratoře. Jeho vlastnosti ocení zejména vývojoví technici, opraváři spotřební

Více

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty

Robustní provedení Robustní vodicí sloupec i měřicí hlava Vysoce přesný měřicí systém s kontrolní měřicí hlavou, systém není citlivý na nečistoty - 2-16 Nový výškoměr Chcete-li dosáhnout přesných výsledků jednoduše a rychleji, je zde nový výškoměr. Výškoměr je použitelný v dílně i ve výrobě. Přesně jak to od našich měřidel očekáváte. Uživatelsky

Více

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna

Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E. Mobilní vážení? Šetří Váš čas a Vaše peníze! Za příplatek: Vestavěná tiskárna Kvalitní německá konstrukce Mobilní paletová váha, Paletový vozík s váhou Typ: KPZ 74 a KPZ 74E Váživost až 1500 kg Mobilní vážení = úspora času Nezávislý na napájení z el. sítě Robustní konstrukce Velký

Více

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE

Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE Tenzometrické měřidlo typ TENZ2345BE www.aterm.cz 1 Obsah 1. ÚVOD... 3 2. OBECNÝ POPIS ZAŘÍZENÍ... 4 3. POPIS OBSLUHY ZAŘÍZENÍ A ČTENÍ DAT... 4 4. KALIBRACE ZAŘÍZENÍ... 5 5. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 7

Více

Digitální servisní přístroj

Digitální servisní přístroj Digitální servisní přístroj testo 550, testo 557, testo 570 Digitální měření, efektivní práce Precizní výsledky měření i při extrémních pracovních podmínkách Výpočet přehřátí a podchlazení v reálném čase

Více

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12

Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Sínusový záložní zdroj INTEX 400-12 Profesionální sínusový záložní zdroj UPS, nízkofrekvenční technologie, integrovaný nabíječ externích akumulátorů max. 10A, dvoustupňové nabíjení. Robustní celokovová

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce

Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Měření teploty, tlaku a vlhkosti vzduchu s přenosem dat přes internet a zobrazování na WEB stránce Zadání Stávající

Více

Popis a funkce klávesnice BC-2018

Popis a funkce klávesnice BC-2018 Popis a funkce klávesnice BC-2018 originální anglický manuál je nedílnou součástí tohoto českého překladu Klávesnice s čtečkou otisků prstů používá nejnovější mikroprocesorovou technologii k otevírání

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Návod na použití GSM Alarmu

Návod na použití GSM Alarmu Návod na použití GSM Alarmu Obj. č: 3117 GSM Alarm slouží ke sledování napětí v elektrické ohradě. Při poklesu napětí, může GSM Alarm poslat sms zprávu až na 5 různých telefonních čísel. Kontrolu lze provést

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Stacionární anemometr AS-3ES

Stacionární anemometr AS-3ES Stacionární anemometr AS-3ES Verze 1.2 č. ES.199.IO Katowice, říjen 2014 Obsah 1Předmět návodu k použití...3 2Určení a podmínky použití anemometru AS-3ES...3 3Technické údaje...4 4Konstrukce anemometru...5

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD

SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD SM-2500 DIGITÁLNÍ SATELITNÍ MĚŘIČ UŽIVATELSKÝ NÁVOD Prosím přečtěte si pečlivě tento návod před tím, než poprvé měřič použijete. Technické specifikace a ovládací metody, popsané v tomto manuálu, mohou

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Průtokoměry SITRANS F

Průtokoměry SITRANS F Přehled Konstrukce Souprava SONOKIT obsahuje všechny nezbytné součásti pro vytvoření ultrazvukového průtokoměru na existující potrubí v závislosti na výběru při objednání: Papíry k obalení potrubí pro

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL

SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ. Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL SPÍNANÝ LABORATORNÍ ZDROJ s funkcemi Remote Sensing & Remote Control Série SPS UŽIVATELSKÝ MANUÁL 7673-9600-0005cz REV.1.8-10/2004 2 Obsah 1. Bezpečnostní opatření... 4 1.1 Obecná bezpečnostní opatření...

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků

Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Elektronicky-hydraulické zařízení k zabudování do vysokozdvižných vozíků Typ: KPZ 39-* Elektronicky-hydraulický princip Transportovat a vážit při jednom pracovním chodu 02.10.2012 11:35 1 Elektronicky-hydraulické

Více

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál

ALTEA EVO Track. Uživatelský manuál ALTEA EVO Track Uživatelský manuál ver. 11/2009 Obsah Obsah... 2 Úvod a seznámení... 3 Jak pracuje EVO Track... 4 Baterie EVO Tracku... 5 Dobíjení EVO Tracku... 5 Instalace a obsluha... 6 Výklad signalizace

Více

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE

VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE VARIPULSE 04/07 1/10 NÁVOD NA INSTALACI ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA VARIPULSE Tento návod je určen pro osoby, které budou odpovídat za instalaci, provoz a údržbu. Platí od: 04/2007 VARIPULSE 04/07 2/10 Řídící jednotka

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství

NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 767 01 Kroměříž T:573 331 563 E:natis@natis.cz www.natis.cz. Videoendoskopy a příslušenství Videoendoskopy a příslušenství Strana 2 Úvod Jsme rádi, že vám můžeme představit katalog videoendoskopů a jejich příslušenství. Přenosné videoendoskopy model V55100 a X55100 s velkým barevným LCD displejem,

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL)

24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) 24V 3A SS ZDROJ ZD243, ZD2430 (REL) www.elso-ostrava.cz NÁVOD PRO OBSLUHU Technická specifikace zahrnující popis všech elektrických a mechanických parametrů je dodávána jako samostatná součást dokumentace.

Více

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel.

Bedienungsanleitung. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Comfort Select elektronische Armatur mit Bedienpanel. Elektronická armatura s ovládacím panelem Instrukcja obsługi Elektroniczna bateria z panelem sterującym SLO Návod na obsluhu Elektronická armatúra

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ

IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ IR 32 CE CAREL NÁVOD NA SEŘÍZENÍ Elektronický digitální termostat pro chladicí zařízení s ventilátorovým výparníkem pro nízké teploty Termostat ukazuje teplotu chlazeného prostoru, přičemž na jedno desetinné

Více

Modul: Regulační technika

Modul: Regulační technika . Popis modulu ise smart connect KNX Vaillant je komunikační rozhraní umožňující napojit regulaci Vaillant multimatic 700 na řídící systém inteligentní budovy s protokolem KNX. Modul se skládá ze dvou

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V

GSM regulátor 3 VA. Slot pro standardní neblokovanou SIM kartu Bezpotenciálový výstup relé 1 zapínací, max. 5 A / 250 V GSM regulátor Technické údaje Napájecí napětí 230 VAC / 6VDC adaptér (zahrnutý) Spotřeba energie 3 VA Regulační nastavení Pomocí GSM/SMS z běžného mobilního telefonu Slot pro standardní neblokovanou SIM

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Popis. Použití. Výhody

Popis. Použití. Výhody str. 1/6 Popis Zepalog je mikroprocesorový záznamník určený pro registraci teplot, relativní vlhkosti a dalších měřených veličin převedených na elektrický signál 0-20 ma (resp. 4-20 ma) a jejich zobrazení

Více

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000

T7560A, B DIGITÁLNÍ NÁSTĚNNÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 T7560A, B DIGITÁLÍ ÁSTĚÝ MODUL PRO EXCEL10 A EXCEL 5000 OBECÉ Digitální nástěnné moduly T7560A,B (DM) zobrazují a zajišťují nastavování pokojové teploty, spínání obsazení místnosti a přepínání režimu a

Více

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze

DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230. Návod k obsluze DIGITÁLNÍ MĚŘIČ OSVĚTLENÍ AX-L230 Návod k obsluze 1.NÁVOD Digitální luxmetr slouží k přesnému měření intenzity osvětlení plochy (v luxech, stopových kandelách). Vyhovuje spektrální odezvě CIE photopic.

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída

Průmyslové provedení. EU ověřitelná třída Počítací váha typu KPZ 2E-06 / 56 EU ověřitelná třída Průmyslové provedení Jednoduchá k ovládání Kaacita do 500 kg Vysoký indikátorový stativ 25 mm LCD Indikátor 100 % Tára 230V Napájení Akumulátor RS232

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více