Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY"

Transkript

1 LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, Ostrava Tel.: Fax : HOT LINE: Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER CHANNEL A SIGNAL CHANNEL B 3x OFF ON BATTERY INIT RESET ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725

2 Přehled PŘEHLED FLUXUS ADM je průtokoměr využívající ultrazvukové vlny k měření průtoku v potrubí. Přístroj zaznamená až naměřených hodnot a 15 různých sad parametrů. Volitelně lze paměť rozšířit pro uložení až 80 sad parametrů z různých měřicích míst. FLUXUS může měřit objem průtoku, rychlost průtoku, hmotnost průtoku nebo množství tepla přenášeného kapalinou v rozmezí teplot -30 C až 130 C. S použitím speciálně upravených vysokoteplotních snímačů lze tento teplotní rozsah rozšířit na teploty až do 200 C, krátkodobě do 300 C. FLUXUS lze použít ve všech obvyklých druzích potrubí, jako jsou ocelová, plastiková, skleněná nebo měděná potrubí. Rozsah průměrů potrubí je 10 až mm (v závislosti na typu snímače). FLUXUS používá dva snímače, instalované z vnější strany potrubí (přichycené klešťovými svorkami). To znamená, že měření je vždy neinvazivní, neovlivňuje stav potrubí ani měřené kapaliny. Snímače jsou malé, lehké a přitom velmi pevné. FLUXUS ADM 6725 je přenosný měřicí přístroj napájený z baterie, vhodný pro měření v terénu. Měření průtoku lze provádět snadno v různých místech potrubního systému. Přístroj lze také napájet z externího zdroje 9-15 V ss. Stupeň krytí je IP54, takže přístroj lze použít i pro měření v náročných podmínkách. FLUXUS lze také použít ve speciálních aplikacích. Odborný personál naší firmy Vám poradí, jak najít řešení pro Vaši měřicí úlohu. FLUXUS komunikuje s uživatelem různými jazyky a provádí ho strukturou menu pro nastavení parametrů, měření a ukládání hodnot. Pomocí klávesnice můžete snadno zadat data nebo vybrat odpovídající měřicí parametry z možností, které FLUXUS nabízí. Prosvětlený displej ukazuje data, které zadáváte, výsledky měření i případná chybová hlášení. FLUXUS má sériové rozhraní, které umožňuje přenos naměřených dat z přístroje FLUXUS do PC nebo tisk dat na externí tiskárně v grafické nebo numerické podobě. Data přenesená do PC lze zpracovat tabulkovým procesorem, jako je např. EXCEL, LOTUS a jiné. FLUXUS otvírá novou cestu pro bezpečné měření agresivních médií a médií s vysokými teplotami proudícími v uzavřeném potrubí. FLUXUS lze na žádost zákazníka vybavit přídavnou funkcí měření síly stěny. K tomuto provedení lze připojit speciální snímač pro ultrazvokové měření síly stěny neznámého potrubí. Zadání parametrů probíhá pomocí menu. FLUXUS může také měřit a uložit do záznamu parametrů rychlost šíření zvuku v médiu. E28 FLEXIM O - 1

3 Přehled FLUXUS lze přizpůsobit pro vstup do různých technologických procesů dle požadavků zákazníka. FLUXUS může být volitelně vybaven vestavěným multiplexerem pro přepínání měřicích míst, který umožňuje připojit až čtyři sestavy snímačů k jedné vyhodnocovací jednotce. FLUXUS také umožňuje vytváření virtuálních kanálů měřících např. rozdíl mezi kanály A a B (A - B). Vaše zkušenosti z používání přístroje FLUXUS a tohoto návodu k obsluze nám pomohou neustále zdokonalovat jak přístroj, tak tuto příručku. O - 2 E28 FLEXIM

4 FLUXUS lze nastavit tak, aby s Vámi komunikoval ve zvoleném jazyce (viz odstavec 2.3.3) FLUXUS blendet seine Anzeigen in einer durch Sie zu wählenden Sprache ein. (Siehe Kapitel 2.3.3) FLUXUS va utiliser pour le tableau d'annonces la langue choisie par vous. (Consulter chapitre 2.3.3) Displayteksten for FLUXUS findes i måleapparatet på sprog dansk, tysk, engelsk, fransk. Brugeren kan vælge et af disse sprog (se afsnit 2.3.3). E28 FLEXIM

5 Tato stránka byl úmyslně ponechána prázdná. E28 FLEXIM

6 Obsah Obsah Přehled O-1 1 Popis funkce Měřicí princip Měřicí podmínky pro FLUXUS Popis průtokoměru Rozsah dodávky, rozbalení, skladování Základní přístroj Čelní panel Zadní panel Snímače Uvedení do provozu Zapnutí, vypnutí, hlavní menu Autostart a externí vypínání Volba (změna) jazyka Proudový výstup Klávesnice Hlášení na displeji Typy hlášení Stav baterie Stav signálu Zdroj napájení Automatické vypínání Zacházení s baterií Výběr měřicího místa Šíření zvuku Stabilizovaný profil průtoku Příklady výběru měřicího místa Vzdálenost ke zdroji nepravidelnosti 3-2 průtoku 4 Větev menu PARAMETRY 4.1 Přehled větve PAR Zadání parametrů potrubí Vnější průměr / obvod potrubí Síla stěny Materiál potrubí Výstelka potrubí Drsnost potrubí Zadání parametrů média Rychlost zvuku Kinematická viskozita Hustota Teplota média Tlak média Zadání parametrů snímače Volitelný softwarový modul ParaPool Vlastnosti Aktivace Deaktivace Funkce v režimu ParaPool 4-12 Načtení záznamů parametrů 4-12 Uložení záznamu parametrů PC-Program ParaPool.exe Větev MĚŘENÍ programu Přehled větve MĚŘENÍ Příprava měření Identifikace měřicího místa Stanovení faktoru dráhy signálu Instalace snímače v odrazovém 5-5 režimu Instalace snímače v diagonálním 5-5 režimu Vzdálenost snímačů Čištení potrubí zevně Montáž snímačů 5-7 Pomocí řetízku 5-7 Pomocí těsnící pásky 5-8 Pomocí polohovací lišty Nastavení polohy snímačů Zahájení měření 5-11 Automatické přepínání kanálů 5-11 Ruční přepínání kanálů Objemový průtok Rozpoznání směru průtoku Potlačení nízkého průtoku Čítání průtoku Zobrazení rychlosti zvuku v médiu Obtíže při měření Nastavitelné provozní režimy Nekorigovaná rychlost průtoku Režim ukládání Ukládání celkového množství Horní limit rychlosti průtoku Měření přechodových procesů (zrychlený režim) Povolení Zrušení Aktivace / Deaktivace Vliv teploty média Větev menu VÝSTUPY Přehled větve VYS Volba měřené veličiny a jednotky měření Měřená veličina: Objemový průtok : Měřená veličina: Rychlost průtoku Měřená veličina: Hmotnostní průtok Měřená veličina: Rychlost zvuku v 6-4 médiu Měřená veličina: Množství tepla Aktivace vstupů Aktivace teplotních kanálů Aktivace proudových vstupů Nastavení koeficientu tlumení Ukládání naměřených hodnot (interní záznam 6-7 dat) 6.6 Sériový přenos naměřených hodnot Nastavení intervalu ukládání Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE programu Přehled větve SF Práce se záznamy parametrů Uložení aktuálního záznamu 7-5 parametrů Výběr záznamu parametrů Vymazání záznamu parametrů Tisk naměřených hodnot Vymazání uložených hodnot Dobíjení baterie Zadání/zrušení uživatels. definice materiálu Zadání/přejmenování Vymazání Zadání/zrušení uživatelské definice média Zadání/přejmenování Vymazání Systémová nastavení Nastavení hodin 7-14 Nastavení času 7-14 Nastavení data Dialogy/Menus Nastavení měřicích vstupů Měření Měřicí výstupy Interní záznam dat Sériový přenos Různé Informace o přístroji 7-29 E28 FLEXIM C - 1

7 Obsah 8 Přenos naměřených dat do osobního počítače Program MOVEFAST.EXE Program FLXtoTXT.EXE Volitelné parametry MOVEFAST a FLXtoTXT Informační a chybová hlášení Formát ASCII souboru Superuživatelský režim Aktivace/deaktivace superuživatelského 9-1 režimu 9.2 Superuživatelský režim - o čem stojí za to 9-2 se zmínit 9.3 Rozhodnutí, jakou dráhu signálu zvolit Parametry snímače v superuživatelském 9-3 režimu 9.5 Selhání během superuživatelského 9-3 režimu 10 Tisk grafů Připojení grafické tiskárny Tisk seznamu měřicích sad 10-3 Zastavení nebo přerušení tisku Výstupní formáty seznamu měřicích sad Tisk grafu 10-4 Zastavení nebo přerušení tisku Výstupní formát grafu 10-5 Rozložení stránky 10-5 Rozvržení grafu Chybová hlášení při grafickém tisku Další nastavení sériového protokolu Protokol Xon/Xoff Hardwarový protokol Zapojení kabelu - podrobnosti Měření množství tepla Přehled Přístroj Rozšíření větve MĚŘENÍ programu 11-1 Varianty výstupů 11-2 Instalace teplotních čidel na potrubí 11-2 Korekce teplotních kanálů 11-6 Zapnutí a vypnutí korekce teploty 11-6 Zadání korekční hodnoty (offsetu) Měření spotřeby tepla v penězích 11-7 Přehled 11-7 Zapnutí/vypnutí měření spotřeby tepla v 11-7 penězích Zadání parametru 11-7 Rozšíření větve MĚŘENÍ programu 11-8 Možnosti výstupů Pára a měření tepla 11-9 Přehled 11-9 Zapnutí/vypnutí měření tepla při médiu ve 11-9 stavu páry Zadání parametrů 11-9 Rozšíření větve MĚŘENÍ programu Možnosti výstupů Měření tepla s externě zadanými teplotními koeficienty Změna dolního limitu pro vnitřní průměr potrubí snímače typu Q Měření síly stěny Přehled Přístroj Přepínání režimů měření Větev PARAMETRY při měření síly stěny Zadání parametrů při měření síly 12-2 stěny Zadání parametrů pro měření rychlosti zvuku Větev MĚRENÍ Měření síly stěny Měření rychlosti zvuku Další informace o měření Chyby při měření Příčiny chybného měření Uložení/přenos změřené hodnoty 12-6 síly stěny Ukončení měření síly stěny Superuživatelský režim Větev VÝSTUPY Nastavení měřené veličiny Další nastavení výstupu Měřicí výstupy Zapojení měřicích výstupů Nastavení analogových výstupů Chybová hodnota a zpoždění chybové hodnoty Nastavení proudového výstupu Nastavení napěťového výstupu Nastavení kmitočtového výstupu Nastavení mezí rozsahu analogového výstupu Nastavení impulsního výstupu Nastavení reléového výstupu (alarmu) Časované měření Zapnutí a vypnutí Zadání počátku měření Zadání konce měření Zadání okamžiku ukončení měření 14-3 (datum/čas) Zadání délky měření Průběh časovaného měření Je-li volná kapacita paměti omezená Průběh čekacího stavu Začátek a konec měření Poznámky k ukládání hodnot Poznámky k ONLINE výstupu Měření rychlosti zvuku v médiu Rozdílové měření Přehled Vlastnosti virtuálního kanálu zadání parametrů virtuálního kanálu Větev VÝSTUPY pro virtuální kanál Měření na virtuálním kanále Měřicí výstupy virtuálního kanálu Chyby Chybová hlášení Chyby při zadávání parametrů Chyby během měření Chyby během dobíjení baterie Chyby při práci se záznamem 17-4 parametrů Chyby během přenosu dat Chyby při nastavování data a času Systémové chyby Co dělat v případě chyby Měření je neúspěšné Naměřená hodnota se podstatně liší od očekávané Údržba, servis Technická data 19-1 Vyhodnocovací jednotka 19-1 Snímače průtoku 19-1 C - 2 E28 FLEXIM

8 Obsah Síťový adaptér a nabíjecí jednotka baterie 19-1 jednotky 19-1 Přenos naměřených hodnot 19-1 Měřicí charaketristiky 19-2 Měřicí vstupy a výstupy (volitelné) 19-2 Měření síly stěny 19-2 Sonda DA301 pro měření síly stěny 19-2 Měření množství tepla 19-3 Standardní teplotní koeficienty 19-3 Interní přepínač měřicích míst 19-3 Nomogram průtoku Tabulky 20-1 Tabulka 1: Parametry materiálu potrubí, 20-1 uložené v paměti FLUXUS Tabulka 2: Parametry materiálu potrubí, 20-1 které nejsou uložené v paměti FLUXUS Table 3: Typické koeficienty drsnosti potrubí 20-1 Table 4: Typické vlastnosti média při T=20 C a p=1bar 20-2 Table 5: Média s tlakovou závislostí uloženou v paměti FLUXUS 20-2 Table 6: Chemická odolnost polykarbonátové fólie 20-3 (klávesnice) Table 7: Odpor platiny v závislosti na 20-3 teplotě Table 8: Vlastnosti vody při tlaku p = 1 bar a saturaci 20-4 E28 FLEXIM C - 3

9 Obsah Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná. C - 4 E28 FLEXIM

10 Popis funkce 1 Popis funkce 1.1 Princip měření FLUXUS měří průtok kapaliny pomocí ultrazvukového signálu s využitím tzv. metody přenosového času. Přístroj měří posun ultrazvukového signálu při cestě proudící kapalinou. Ultrazvukový signál je vysílán střídavě směrem po proudu a proti proudu. Proudění média způsobuje rozdíl mezi přenosovou dobou těchto dvou signálů. Z tohoto rozdílu FLUXUS určí průměrnou rychlost průtoku média v oblasti šíření akustického signálu. Na základě korekce podle profilu prodění FLUXUS vypočte průměrnou rychlost průtoku vzhledem k průřezu potrubí, která je přímo úměrná objemu průtoku. Posun doby přenosu signálu lze pozorovat při všech rychlostech průtoku vyskytujících se v technických aplikacích. Díky tomu lze FLUXUS použít v širokém rozsahu aplikací měření průtoku a také pro určení směru průtoku v potrubí. Měřicím principem přístroje FLUXUS je korelační ultrazvukový princip rozdílu času, spolu s principem NoiseTrek. Ultrazvuk se šíří také pevnými materiály. Proto mohou být snímače (pracující střídavě jako vysílač a přijímač) montovány z vnější strany potrubí. FLUXUS této možnosti využívá, takže instalace je velmi snadná a lze ji dokonce provést bez přerušení procesu. Speciální elektronické obvody přístroje FLUXUS testují přijímaný ultrazvukový signál a eliminují možnost chybného měření posuzováním hodnověrnosti naměřených hodnot. Mikroprocesor, který je součástí přístroje FLUXUS, řídí celý měřicí cyklus a eliminuje rušivé signály pomocí statistického zpracování signálu. Překážky průtoku v potrubním systému, např. ventily, kolena, čerpadla a jiné prvky, mění profil proudění a tak mohou ovlivnit výsledky měření. Proto je nutné dodržet určitou minimální vzdálenost měřicího místa od těchto zdrojů nepravidelností průtoku. FLUXUS má přímo zabudovány prvky, které pomáhají zvolit správnou polohu snímače na potrubí. 1.2 Provozní podmínky pro FLUXUS E28 FLEXIM 1-1

11 Popis funkce FLUXUS má ve srovnání s jinými obvyklými metodami měření průtoku řadu výhod. Ty vyplývají z ultrazvukového principu měření, využívajícího přenosovou dobu signálu, a ze způsobu montáže snímačů (vně potrubí pomocí klešťových svorek). FLUXUS lze použít všude tam, kde jsou stěny potrubí a měřené médium akusticky vodivé. To platí pro potrubí z homogenního materiálu a pro kapaliny, které obsahují pouze malé množství pevných částic nebo vzduchových bublin. Na elektrických vlastnostech média, např. dielektrické konstantě nebo vodivosti, nezáleží. Přístrojem FLUXUS lze určit průtok okamžitě, z vnější strany potrubí, bez přerušení procesu. Montáž snímače je nesmírně jednoduchá, takže měření lze provádět na různých místech provozu na potrubích s různými průměry. Instalace nevyžaduje zásahy do potrubního systému a neovlivňuje plochu průřezu potrubí ani průtokové podmínky uvnitř potrubí. Největší výhodou přístroje FLUXUS v porovnání s jinými metodami měření průtoku (clonkové, elektromagnetické, vířivé a jiné průtokoměry) je to, že měření lze provádět na různých místech v různé době, např. při údržbě potrubního systému, spouštění provozu, provozních zkouškách technologického procesu nebo při kontrole výsledného produktu. FLUXUS je často jediným přijatelným řešením pro měření průtoku v potrubí s velkým průměrem nebo v situacích, kde je z technických a ekonomických důvodů použití jiných metod nevýhodné. Týká se to zvláště případů, kdy není možné za účelem instalace průtokoměru odstavit proces. FLUXUS je zvlášť vhodný pro trvalou instalaci v podmínkách, kde by agresivita média (kyseliny, zásady, toxické látky) výrazně snížila životnost nebo zcela vyloučila použití přístrojů, které při měření přicházejí do styku s médiem. FLUXUS zobrazí chybové hlášení v případě výskytu stanovených provozních podmínek. Mezi ně patří např.: Usazeniny na vnitřních stěnách potrubí Může docházet k silnému útlumu ultrazvukového signálu Pevné částice, vzduchové bubliny Tyto částice rozptylují a pohlcují zvukové vlny a proto dochází k útlumu signálu. Pokud podíl pevných částic nebo bublin stoupne nad 2%, měření je možné jen za určitých podmínek. Je-li obsah 2% překročen jen lehce, je ještě možné získat platné výsledky. Spojované potrubí Zde může docházet k problémům při měření, pokud spoje nejsou zarovnány s vnitřními stěnami potrubí, nebo pokud spojovací materiál nemá dobré akustické vlastnosti. Plyny Plyny principiálně neumožňují měření se snímači vně potrubí. Pórovitý materiál potrubí, např. beton nebo litina 1-2 E28 FLEXIM

12 Popis funkce U takových materiálů je měření možné jen za určitých podmínek, a někdy vůbec ne. Kapaliny s viskozitou více než 1000 mm 2 /s U těchto kapalin je použití přístroje FLUXUS omezeno. Vysoká viskozita tlumí akustický signál. Měření proto nemusí být uskutečnitelné. Obecně lze říci, že kapaliny s velmi nízkou viskozitou nepůsobí žádné problémy. Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná. E28 FLEXIM 1-3

13 Popis průtokoměru 2 Popis průtokoměru 2.1 Obsah dodávky, rozbalení, skladování Obsah dodávky Zkontrolujte si prosím, zda dodávka obsahuje všechny součásti dle následujícího seznamu, který obsahuje položky dle standardní objednávky: 1 Návod 1 Základní přístroj s vloženou baterií (plně nabitou) 1 Síťový adaptér a nabíječku baterie, s připojenými kabely pro síťové napájení přístroje 1 Sestava snímačů s kabely, dle objednávky 2 Montážní sestava pro snímače včetně upínacích řetízků 1 Tuba akustického pojidla 1 Měřicí páska pro umístění snímačů 1 Kabel pro sériové rozhraní 1 Adaptér 9 pin / 25 pin pro sériové rozhraní 1 Souprava pro opravu montážních řetízků snímače 1 Disketa s programem MOVEDATA pro přenos dat 1 Transportní kufřík (včetně klíčů a řemene přes rameno) Dodávka může obsahovat i další součásti na základě zvláštní objednávky. Úplný seznam položek, které může dodávka obsahovat, najdete v aktuálním ceníku a objednávkovém katalogu. Rozbalení Transportní kufřík je rozdělen do několika oddělení pro základní přístroj a příslušenství. Rozbalujte transportní kufřík pouze tehdy, leží-li naplocho dnem dolů. V této poloze nemůže přístroj ani příslušenství při rozbalování vypadnout. Dejte pozor, aby se neztratil malý červený kryt sériového rozhraní na zadním panelu přístroje. Skladování Po ukončení měření vždy uložte přístroj a příslušenství do odpovídajících oddělení transportního kufříku. Očistěte snímače od zbytků akustického pojidla. Přitiskněte rukojeť přístroje k čelnímu panelu přístroje FLUXUS, nikoli na horní stranu pouzdra. Tak předejdete škrábancům na krytu, které by jinak rukojeť mohla během transportu způsobit. Dbejte na to, aby kabely nebyly ohýbány v příliš ostrém úhlu, zvláště při zavírání transportního kufříku. E28 FLEXIM 2-1

14 Popis průtokoměru 2.2 Základní přístroj Čelní panel LCD displej 2 x 16 znaků, prosvětlený FLUXUS ADM 6725 CHANNEL A SIGNAL ULTRASONIC FLOWMETER CHANNEL B 3x OFF ON BATTERY INIT RESET Port pro připojení snímače kanálu A nebo snímač síly stěny. Stavové indikátory Port pro připojení snímače kanálu B nebo snímač síly stěny. Funkční klávesy (viz odstavec 2.4) Zadní panel Sériové rozhraní Vstupy veličin: Měření množství tepla Výstupy veličin a/nebo proudový vstup (volitelně) (volitelně) Kryt baterie Konektor pro síťový adaptér a nabíjecí jednotku (externí zdroj V ss) 2-2 E28 FLEXIM

15 Popis průtokoměru Odklopený kryt baterie, baterie vložena a připojena Tažná páska Konektor Poznámka: Při výměně baterie vložte baterie do pouzdra nejprve na straně bez konektoru. Takto bude baterie správně připojena Snímače K přístroji jsou 7-kolíkovým konektorem připojeny dva snímače. Na horní straně snímačů jsou vyryty dva různé symboly. Snímače jsou namontovány správně, pokud symboly dohromady vytvářejí šipku. Kabely snímačů pak vedou opačnými směry. Šipka ukazuje referenční směr průtoku, ke kterému je vztažena naměřená hodnota. Pozor! Symboly by měly vytvořit šipku i v případě, že snímače musí být umístěny na opačných stranách potrubí při diagonální měřicí metodě. E28 FLEXIM 2-3

16 Popis průtokoměru 2.3. Uvedení do provozu Zapnutí a vypnutí, hlavní menu Touto klávesou se FLUXUS zapíná. FLUXUS se vypíná stiknutím klávesy BRK třikrát. FLEXIM FLUXUS ADM**** Po zapnutí se na displeji na jednu až dvě vteřiny objeví sériové číslo přístroje. Poznámka: Dokud je na obrazovce tento údaj, nelze zadávat data. >PAR< mea opt sf Parameter Po inicializaci se objeví hlavní menu v přednastaveném jazyce. Skupiny písmen v prvním řádku hlavního menu jsou zkratky čtyř hlavních větví programu větve programu: English par = parameter opt = output options mea = measuring sf = special function O- and O+ Jednotlivé větve hlavního menu lze vybrat pomocí těchto kláves. Zvolená větev menu bude zobrazena velkými písmeny mezi dvěma šipkami: >VELKÁ PÍSMENA<. >PAR< mea opt sf Parameter par >MEA< opt sf Measuring par mea >OPT< sf Output Options par mea opt >SF< Special Funct. LOW BATTERY WHILE POWER OFF Stisknutím klávesy ENTER lze zvolit vybranou větev menu. Objeví-li se po zapnutí toto chybové hlášení, přístroj se po chvíli automaticky vypne z důvodu nedostatečně nabitých baterií. 2-4 E28 FLEXIM

17 Popis průtokoměru Autostart a externí vypínání Funkce Autostart a externí vypínaní znamená: Měření začne v okamžiku, kdy bude připojeno externí napájení. Všechny vstupní data a parametry budou převzaty z předchozího měření. FLUXUS se automaticky vypne, jakmile bude externí napájení odpojeno. Tato funkce udržuje spotřebu energie na minimu. Pomocí následující posloupnosti kláves lze tuto funkci zapnout nebo vypnout. Je-li funkce aktivována, nezmění se ani při vypnutí přístroje. NEXT MUX PowerOn-->Meas. off >ON< Pokud nezadáte posloupnost správně, postupujte takto: O ON Ihned po zapnutí přístroje a objevení se hlavního menu zadejte tuto posloupnost kláves. Objeví se toto hlášení. Potvrdíte-li >ON<. FLUXUS aktivuje funkci Autostart a externí vypínání. Potvrdíte-li >OFF<, funkce je deaktivována. Vypněte přístroj stisknutím klávesy BRK třikrát. Zapněte přístroj stisknutím této klávesy. Zadejte posloupnost znovu Volba (změna) jazyka FLUXUS s Vámi může komunikovat ve zvoleném jazyce. Implementované jazyky najdete v níže uvedeném seznamu. Standardně nastavený jazyk můžete změnit poté, co se objeví hlavní menu: (U některých přístrojů, kde byly požadovány speciální technické parametry, nemusí být všechny uvedené jazyky implementovány.) Stiskněte posloupnost kláves a mezinárodní telekomunikační kód příslušné země, holandština dánština francouzština polština čeština němčina angličtina Pokud nezadáte posloupnost správně, postupujte takto: Vypněte přístroj stisknutím klávesy BRK třikrát. Zapněte přístroj stisknutím této klávesy. Zadejte posloupnost znovu. Jakmile zadáte poslední klávesu z posloupnosti, objeví se hlavní menu ve zvoleném jazyce a FLUXUS Vás přivítá odpovídajícím pozdravem. Zvolený jazyk zůstane nastaven i po výpadku a obnovení napájení. Zvolený jazyk můžete libovolně často měnit. Pozor! Je-li proveden studený start kombinací kláves znovu hlášení v jazyce standardně nastaveném ve výrobě., objeví se na displeji E28 FLEXIM 2-5

18 Popis průtokoměru Proudový vstup Zdroj proudu jako např. tlakový snímač s výstupem 4-20 ma lze připojit k volitelnému proudovému vstupu přístroje FLUXUS (na zadním panelu). Pasivní proudový vstup FLUXUS měří proudový signál v rozsahu -20mA až +20mA. Technický popis pasivního proudového vstupu Měřicí rozsah: -20 ma ma Přesnost: 0,1 % naměřené hodnoty ±10 µa Impedance: 50 Ω / 0,6 W Max. přetížení: 100 ma Aktivní proudový zdroj Aktivní zdroj proudu lze přímo připojit k pasivnímu proudovému vstupu takto: AKTIVNÍ PROUDOVÝ ZDROJ + - Změníte-li polaritu signálu, změní se pouze znaménko měřeného proudu ma CURRENT INPUT PASSIV PASIVNÍ VSTUP Pasivní proudový zdroj Pasivní zdroj proudu vyžaduje externí zdroj napájení: PASIVNÍ PROUDOVÝ ZDROJ ma CURRENT INPUT PASSIV PASIVNÍ VSTUP Příklad: + UH Zdroj napájení UH musí mít kapacitu pro spotřebu energie pasivního proudového zdroje, úbytek napětí na měřicím odporu (impedance snímače, max. 1 V), všechny ostatní úbytky napětí (např. na odporu kabelu) v obvodu. Externí pomocný zdroj musí mít možný odběr přinejmenším 20 ma. Výrobce tlakového snímače s pasivním proudovým výstupem udává: Pomocný zdroj U S = VDC Výstupní signál ma Parametry pomocného zdroje lze vypočítat takto: U H minimal =U S-MIN + I MAX R MESS + I MAX R KAB =11V + 20mA 50Ω + 20mA 2Ω =12,04 V U H maximum =30 V (dle údaje výrobce) R MESS : Impedance R KAB : Odpor kabelu 2-6 E28 FLEXIM

19 Popis průtokoměru 2.4 Klávesnice FLUXUS komunikuje s uživatelem pomocí klávesnice a dvouřádkového displeje (16 znaků na řádek). Klávesnice má tři funkční klávesy a 12 kláves pro zadávání numerických hodnot. NEXT O ON DISP Některé klávesy mají dvě funkce. První platí pro režim zadávání, druhá pro režim volby. O - O+ Během režimu volby například klávesy se šipkami mají funkci kurzorových kláves. MUX O OFF LIGHT DISP LF Výsledek stisknutí kombinace kláves závisí na kontextu. 3x OFF ON BRK INIT ENTER RESET Poznámka: Během režimu měření může FLUXUS reagovat na stisknutí kláves se zpožděním, neboť měřicí úloha má přednost před zpracováním signálu z klávesnice. Význam kláves Obecné funkce 1 x C = Zapíná průtokoměr. LIGHT BRK BRK INIT INIT RESET 3 x BRK = Vypíná průtokoměr. (Při napájení z baterie je aktivováno automatické vyoínání. Pokud FLUXUS čeká na údaj z klávesnice marně po dobu delší než 15 minut, přístroj se automaticky vypne.) Zapíná a vypíná prosvětlení displeje. 1 x BRK + C = INIT Stisknutím obou kláves současně (dokud se neobjeví hlavní menu) zahájíte inicializaci přístroje FLUXUS. To znamená, že bude obnovena výchozí hodnota všech parametrů a paměť se všemi naměřenými hodnotami bude vymazána. ENTER BRK + C + ENTER = RESTART. Stisknutím těchto kláves současně vrátí všechny probíhající procedury do výchozího stavu. Při dalším zapnutí se automaticky vymaže vnitřní paměť. (RESTART se používá k nápravě poruch, které mohou vzniknout např. v důsledku špiček napájecího napětí apod.) Volba položek v menu 1 x BRK = vyvolání hlavního menu O OFF Kurzor v režimu volby, listování parametry směrem dolů (listování položkami menu) E28 FLEXIM 2-7

20 Popis průtokoměru O- OON O+ Kurzor v režimu volby, volba položky vlevo od aktuální zvýrazněné položky Kurzor v režimu volby, volba položky vpravo od aktuální zvýrazněné položky Kurzor v režimu volby, listování parametry směrem nahoru (listování položkami menu) Zadání numerických hodnot (v režimu zadávání) LF... DISP Zadání numerické hodnoty podle čísla na klávese Záporné znaménko LIGHT Desetinná tečka Vymazání dat (po vymazání aktuální hodnoty se objeví předchozí zadaná hodnota) ENTER Potvrzení zadaní hodnoty Zadání textu (v režimu zadávání) MUX Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: automatické listování směrem dolů ve zvolené sadě ASCII znaků. Znaky se objevují po jedné sekundě. Listování můžete přerušit stisknutím jakékoli jiné klávesy. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Kurzor pro posun směrem dolů při listování sadou ASCII znaků O OFF během zadávání textu, data nebo času. DISP materiál/médium, a obecně při vkládání textu: změní zvolený znak na Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný Z. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) O- NEXT OON O+ Kurzor pro posun aktuální pozice kurzoru směrem vlevo během zadávání textu, data nebo času. Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: přepíná malá a velká písmena. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Kurzor pro posun aktuální pozice kurzoru směrem vpravo během zadávání textu, data nebo času. Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: automatické listování směrem nahoru ve zvolené sadě ASCII znaků. Znaky se objevují po jedné sekundě. Listování můžete přerušit stisknutím jakékoli jiné klávesy. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Kurzor pro posun směrem nahoru při listování sadou ASCII znaků během zadávání textu, data nebo času. 2-8 E28 FLEXIM

21 Popis průtokoměru DISP ENTER Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: změní zvolený znak na A. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: vymaže aktuální znak a vloží mezeru. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Zakončí editaci. Během měření Během nastavování polohy snímače: přepíná mezi sloupcovým grafem ukazujícím sílu signálu a zobrazením pomocných údajů o kvalitě přijatého signálu (Viz odstavec 5.2.8) Během měření: deaktivuje reléový výstup ENTER Návrat k měření MUX MANUAL-MUX (ruční přepínání kanálů) při vícekanálovém měření (Viz odstavec 5.3) Přepíná displej mezi režimem AUTO-MUX (automatické přepínání kanálů) a Konec totalizace (Q OFF ) (Viz odstavec 5.3.4) O OFF DISP korigované nebo nekorigované rychlosti průtoku (Viz odstavec 5.4.1) Vyplní dolní řádek displeje dalšími informacemi, např. skutečným profilem O- Zobrazí celkové množství v záporném směru průtoku (Q - ) (Viz odstavec 5.3.4) O+ Zobrazí celkové množství v kladném směru průtoku (Q + ) (Viz odstavec 5.3.4) NEXT Přepne na další aktivní měřicí kanál při vícekanálovém měření. (Viz odstavec 5.3) OON Aktivuje totalizaci (Q ON ) a resetuje totalizér na 0 (Viz odstavec 5.3.4) DISP LF Vyplní horní řádek displeje dalšími informacemi, např. údajem o teplotě při měření množství tepla (Viz odstavec 11.3) Ruční přepínání mezi metodami měření TransitTime (doba přenosu) a NoiseTrek Při nastavování displeje, funkce SYSTEM setting \ Miscellaneous \ SETUP DISPLAY Minimální kontrast O OFF O- Snižuje kontrast E28 FLEXIM 2-9

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika

NÁVOD K OBSLUZE. průmyslová elektronika průmyslová elektronika NÁVOD K OBSLUZE Multifunkční grafický zobrazovač MGU 800 Před.prvním.použitím.jednotky.si.důkladně.přečtěte.pokyny.uvedené.v.tomto.návodu.a.pečlivě.si.jej uschovejte..výrobce.si.vyhrazuje.právo.provádět.změny.bez.předchozího.upozornění.

Více

TRX II. Uživatelský manuál

TRX II. Uživatelský manuál TRX II Uživatelský manuál Obsah ÚVOD... 4 KALIBRÁTOR TRX II... 4 MĚŘENÍ A KALIBRACE TLAKU... 4 AUTOMATICKÁ KALIBRACE... 4 STANDARDNÍ DOPLŇKY... 4 VOLITELNÉ DOPLŇKY... 4 FUNKCE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČÁSTÍ

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI

DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI DIGITÁLNÍ VYHODNOCOVACÍ JEDNOTKA VÁŽENÍ A VYSOKORYCHLOSTNÍ PŘEVODNÍK SWIFT PŘÍRUČKA PRO OBSLUHU A KONFIGURACI Pro verzi softwaru.003x Revize duben 05 spol. s.r.o. Ostrovačice 05 PARAMETRY KALIBRACE Zapište

Více

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa

DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa Návod k montáži a provozu DULCOMETER Multi-parametrický regulátor dialog DACa A1111 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva

UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva UPS Schrack USMLT 30 a 40 kva Návod na obsluhu Úvod Děkujeme Vám, že jste zvolili náš výrobek. Naše firma se mimo jiné zabývá komplexní podporou v oblasti záložních zdrojů elektrické energie (UPS) počínaje

Více

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 30. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 30 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního, velmi všestranného a vysoce výkonného nabíječe SHARK 30. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou,

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X

Emotron FDU 2.0. frekvenční měniče. návod na obsluhu česky verze software 4.3X Emotron FDU 2.0 frekvenční měniče návod na obsluhu česky verze software 4.3X Dokument č. CZE 2013-01-5325-01r2 2 / 197 Emotron FDU 2.0 Obsah 1. Úvod... 5 1.1. Dodávka a vybalení... 5 1.2. Používání tohoto

Více

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531.

Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin. s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531. Regulátory teploty, vlhkosti, tlaku a dalších vlhkostních veličin s připojením na Ethernet H0530 H3530 H3531 H4531 H7530 H7531 Návod k použití Obsah 1. OBECNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ... 4 2. VŠEOBECNÝ POPIS...

Více

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives

SINAMICS G120. Rídicí jednotky a výkonové díly. Provozní návod (kompaktní) 10/2008. SINAMICS Drives SINAMICS G120 Rídicí jednotky a výkonové díly ^ Provozní návod (kompaktní) 10/2008 SINAMICS Drives Úvod 1 Popis 2 SINAMICS G120 Provozní návod (kompaktní) Připojení 3 Uvádění do provozu 4 Nastavení parametrů

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1

ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 ATEUS Helios dveřní telefon Uživatelský a servisní manuál Verze 2.1 Vážený zákazníku, gratulujeme Vám ke koupi dveřního telefonu ATEUS Helios, který je nástupcem osvědčeného výrobku ATEUS ENTRYCOM. Našim

Více

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10

R251. Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky POPIS A NÁVOD K OBSLUZE PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR. verze 2.10 Systémy Měřicí, Analytické a Regulační Techniky R251 PROGRAMOVATELNÝ REGULÁTOR POPIS A NÁVOD K OBSLUZE verze 2.10 0604 Vývoj, výroba, servis: Purkyňova 45, 612 00 BRNO tel.: 541 590 639 fax: 549 246 744

Více

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221

Referenční p íručka. ada p enosných počítač společnosti HP. Číslo dokumentace: 370697-221 Referenční p íručka ada p enosných počítač společnosti HP Číslo dokumentace: 370697-221 Červen 2004 Tato příručka obsahuje popis instalace, provozu, údržby notebooku a řešení problémů. Obsahuje také informace

Více

Program ProVIS pro Windows

Program ProVIS pro Windows Veřejná informační služba, spol. s r.o. Farského 14, 326 00 Plzeň Program ProVIS pro Windows verze 1.61 Příručka pro ovládání Ing. Ivo Křepinský Plzeň, červen 2014 ProVIS příručka pro ovládání 1 Obsah

Více

Radarový hladinoměr BM 702

Radarový hladinoměr BM 702 KROHNE CZ M 40 B702 01 CZ Montážní a provozní předpis Radarový hladinoměr BM 702 Datum vydání: 05/2001 Plováčkové průtokoměry Vírové průtokoměry Proudoznaky Magneticko-indukční průtokoměry Ultrazvukové

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE DVOU-ZONOVÉHO REGULÁTORU KOMEXTHERM RVT 07 DUO 1. 1. URČENÍ Ekvitermní regulátor RVT 07 DUO je určen k řízení automatického provozu dvou zónových teplovodních topných systémů.

Více

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04

Návod k obsluze - stručný Vydání 11/04 Návod k obsluze - stručný Vydání /4 Výstrahy, upozornění a poznámky Vydání /4 Stručná verze Návodu k obsluze pokrývá většinu typických případů použití měničů. Vztahuje se k verzím firmware měničů. a..

Více

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje

Shark 20. Automatický nabíječ 1. ZÁKLADNÍ FUNKCE A TECHNICKÉ ÚDAJE. Základní technické údaje Shark 20 Automatický nabíječ Vážení přátelé, blahopřejeme vám k zakoupení moderního a velmi všestranného nabíječe SHARK 20. Věříme, že budete potěšeni jak jednoduchou a přívětivou obsluhou, tak výkony

Více

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station

Obsah balení SL45. SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM. Sync Station Obsah balení SL45 Stereofonní sluchátka Uživatelská příručka SL45 Multimediální karta (uvnitř telefonu) Akumulátor CD ROM Sync Station Nabíječ Datový kabel Bezpečnost... 3 Přehled... 4 Úvod... 5 Použité

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

2N Helios Force 2N Helios Safety

2N Helios Force 2N Helios Safety 2N Helios Force 2N Helios Safety Dveřní interkomy Instalační manuál Verze 1.0.0 www.2n.cz Společnost 2N TELEKOMUNIKACE a.s. je českým výrobcem a dodavatelem telekomunikační techniky. K produktovým řadám,

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení

Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení Návod k montáži a provozu Ultromat ULDa Dvouposchoďové zařízení A0888 Návod k obsluze prosím nejdříve kompletně přečíst! Nevyhazovat! Za škody způsobené instalací nebo chybou obsluhy ručí provozovatel!

Více

Koagulační systém plné krve

Koagulační systém plné krve Koagulační systém plné krve Návod k obsluze Česky OBSAH ÚČEL POUŽITÍ...2 SOUHRN A POPIS...2 PRINCIP METODY...2 VÝSTRAŽNÉ OZNAČENÍ...5 TECHNICKÉ PARAMETRY...5 ZAČÍNÁME...6 NASTAVENÍ VOLEB SPRÁVCE...13 NASTAVENÍ

Více