Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725 SIGNAL BATTERY"

Transkript

1 LEVEL INSTRUMENTS CZ LEVEL EXPERT s.r.o. Příbramská 1337/9, Ostrava Tel.: Fax : HOT LINE: Návod k obsluze FLUXUS ADM 6725 ULTRASONIC FLOWMETER CHANNEL A SIGNAL CHANNEL B 3x OFF ON BATTERY INIT RESET ULTRAZVUKOVÝ PRŮTOKOMĚR FLUXUS ADM 6725

2 Přehled PŘEHLED FLUXUS ADM je průtokoměr využívající ultrazvukové vlny k měření průtoku v potrubí. Přístroj zaznamená až naměřených hodnot a 15 různých sad parametrů. Volitelně lze paměť rozšířit pro uložení až 80 sad parametrů z různých měřicích míst. FLUXUS může měřit objem průtoku, rychlost průtoku, hmotnost průtoku nebo množství tepla přenášeného kapalinou v rozmezí teplot -30 C až 130 C. S použitím speciálně upravených vysokoteplotních snímačů lze tento teplotní rozsah rozšířit na teploty až do 200 C, krátkodobě do 300 C. FLUXUS lze použít ve všech obvyklých druzích potrubí, jako jsou ocelová, plastiková, skleněná nebo měděná potrubí. Rozsah průměrů potrubí je 10 až mm (v závislosti na typu snímače). FLUXUS používá dva snímače, instalované z vnější strany potrubí (přichycené klešťovými svorkami). To znamená, že měření je vždy neinvazivní, neovlivňuje stav potrubí ani měřené kapaliny. Snímače jsou malé, lehké a přitom velmi pevné. FLUXUS ADM 6725 je přenosný měřicí přístroj napájený z baterie, vhodný pro měření v terénu. Měření průtoku lze provádět snadno v různých místech potrubního systému. Přístroj lze také napájet z externího zdroje 9-15 V ss. Stupeň krytí je IP54, takže přístroj lze použít i pro měření v náročných podmínkách. FLUXUS lze také použít ve speciálních aplikacích. Odborný personál naší firmy Vám poradí, jak najít řešení pro Vaši měřicí úlohu. FLUXUS komunikuje s uživatelem různými jazyky a provádí ho strukturou menu pro nastavení parametrů, měření a ukládání hodnot. Pomocí klávesnice můžete snadno zadat data nebo vybrat odpovídající měřicí parametry z možností, které FLUXUS nabízí. Prosvětlený displej ukazuje data, které zadáváte, výsledky měření i případná chybová hlášení. FLUXUS má sériové rozhraní, které umožňuje přenos naměřených dat z přístroje FLUXUS do PC nebo tisk dat na externí tiskárně v grafické nebo numerické podobě. Data přenesená do PC lze zpracovat tabulkovým procesorem, jako je např. EXCEL, LOTUS a jiné. FLUXUS otvírá novou cestu pro bezpečné měření agresivních médií a médií s vysokými teplotami proudícími v uzavřeném potrubí. FLUXUS lze na žádost zákazníka vybavit přídavnou funkcí měření síly stěny. K tomuto provedení lze připojit speciální snímač pro ultrazvokové měření síly stěny neznámého potrubí. Zadání parametrů probíhá pomocí menu. FLUXUS může také měřit a uložit do záznamu parametrů rychlost šíření zvuku v médiu. E28 FLEXIM O - 1

3 Přehled FLUXUS lze přizpůsobit pro vstup do různých technologických procesů dle požadavků zákazníka. FLUXUS může být volitelně vybaven vestavěným multiplexerem pro přepínání měřicích míst, který umožňuje připojit až čtyři sestavy snímačů k jedné vyhodnocovací jednotce. FLUXUS také umožňuje vytváření virtuálních kanálů měřících např. rozdíl mezi kanály A a B (A - B). Vaše zkušenosti z používání přístroje FLUXUS a tohoto návodu k obsluze nám pomohou neustále zdokonalovat jak přístroj, tak tuto příručku. O - 2 E28 FLEXIM

4 FLUXUS lze nastavit tak, aby s Vámi komunikoval ve zvoleném jazyce (viz odstavec 2.3.3) FLUXUS blendet seine Anzeigen in einer durch Sie zu wählenden Sprache ein. (Siehe Kapitel 2.3.3) FLUXUS va utiliser pour le tableau d'annonces la langue choisie par vous. (Consulter chapitre 2.3.3) Displayteksten for FLUXUS findes i måleapparatet på sprog dansk, tysk, engelsk, fransk. Brugeren kan vælge et af disse sprog (se afsnit 2.3.3). E28 FLEXIM

5 Tato stránka byl úmyslně ponechána prázdná. E28 FLEXIM

6 Obsah Obsah Přehled O-1 1 Popis funkce Měřicí princip Měřicí podmínky pro FLUXUS Popis průtokoměru Rozsah dodávky, rozbalení, skladování Základní přístroj Čelní panel Zadní panel Snímače Uvedení do provozu Zapnutí, vypnutí, hlavní menu Autostart a externí vypínání Volba (změna) jazyka Proudový výstup Klávesnice Hlášení na displeji Typy hlášení Stav baterie Stav signálu Zdroj napájení Automatické vypínání Zacházení s baterií Výběr měřicího místa Šíření zvuku Stabilizovaný profil průtoku Příklady výběru měřicího místa Vzdálenost ke zdroji nepravidelnosti 3-2 průtoku 4 Větev menu PARAMETRY 4.1 Přehled větve PAR Zadání parametrů potrubí Vnější průměr / obvod potrubí Síla stěny Materiál potrubí Výstelka potrubí Drsnost potrubí Zadání parametrů média Rychlost zvuku Kinematická viskozita Hustota Teplota média Tlak média Zadání parametrů snímače Volitelný softwarový modul ParaPool Vlastnosti Aktivace Deaktivace Funkce v režimu ParaPool 4-12 Načtení záznamů parametrů 4-12 Uložení záznamu parametrů PC-Program ParaPool.exe Větev MĚŘENÍ programu Přehled větve MĚŘENÍ Příprava měření Identifikace měřicího místa Stanovení faktoru dráhy signálu Instalace snímače v odrazovém 5-5 režimu Instalace snímače v diagonálním 5-5 režimu Vzdálenost snímačů Čištení potrubí zevně Montáž snímačů 5-7 Pomocí řetízku 5-7 Pomocí těsnící pásky 5-8 Pomocí polohovací lišty Nastavení polohy snímačů Zahájení měření 5-11 Automatické přepínání kanálů 5-11 Ruční přepínání kanálů Objemový průtok Rozpoznání směru průtoku Potlačení nízkého průtoku Čítání průtoku Zobrazení rychlosti zvuku v médiu Obtíže při měření Nastavitelné provozní režimy Nekorigovaná rychlost průtoku Režim ukládání Ukládání celkového množství Horní limit rychlosti průtoku Měření přechodových procesů (zrychlený režim) Povolení Zrušení Aktivace / Deaktivace Vliv teploty média Větev menu VÝSTUPY Přehled větve VYS Volba měřené veličiny a jednotky měření Měřená veličina: Objemový průtok : Měřená veličina: Rychlost průtoku Měřená veličina: Hmotnostní průtok Měřená veličina: Rychlost zvuku v 6-4 médiu Měřená veličina: Množství tepla Aktivace vstupů Aktivace teplotních kanálů Aktivace proudových vstupů Nastavení koeficientu tlumení Ukládání naměřených hodnot (interní záznam 6-7 dat) 6.6 Sériový přenos naměřených hodnot Nastavení intervalu ukládání Větev SPECIÁLNÍ FUNKCE programu Přehled větve SF Práce se záznamy parametrů Uložení aktuálního záznamu 7-5 parametrů Výběr záznamu parametrů Vymazání záznamu parametrů Tisk naměřených hodnot Vymazání uložených hodnot Dobíjení baterie Zadání/zrušení uživatels. definice materiálu Zadání/přejmenování Vymazání Zadání/zrušení uživatelské definice média Zadání/přejmenování Vymazání Systémová nastavení Nastavení hodin 7-14 Nastavení času 7-14 Nastavení data Dialogy/Menus Nastavení měřicích vstupů Měření Měřicí výstupy Interní záznam dat Sériový přenos Různé Informace o přístroji 7-29 E28 FLEXIM C - 1

7 Obsah 8 Přenos naměřených dat do osobního počítače Program MOVEFAST.EXE Program FLXtoTXT.EXE Volitelné parametry MOVEFAST a FLXtoTXT Informační a chybová hlášení Formát ASCII souboru Superuživatelský režim Aktivace/deaktivace superuživatelského 9-1 režimu 9.2 Superuživatelský režim - o čem stojí za to 9-2 se zmínit 9.3 Rozhodnutí, jakou dráhu signálu zvolit Parametry snímače v superuživatelském 9-3 režimu 9.5 Selhání během superuživatelského 9-3 režimu 10 Tisk grafů Připojení grafické tiskárny Tisk seznamu měřicích sad 10-3 Zastavení nebo přerušení tisku Výstupní formáty seznamu měřicích sad Tisk grafu 10-4 Zastavení nebo přerušení tisku Výstupní formát grafu 10-5 Rozložení stránky 10-5 Rozvržení grafu Chybová hlášení při grafickém tisku Další nastavení sériového protokolu Protokol Xon/Xoff Hardwarový protokol Zapojení kabelu - podrobnosti Měření množství tepla Přehled Přístroj Rozšíření větve MĚŘENÍ programu 11-1 Varianty výstupů 11-2 Instalace teplotních čidel na potrubí 11-2 Korekce teplotních kanálů 11-6 Zapnutí a vypnutí korekce teploty 11-6 Zadání korekční hodnoty (offsetu) Měření spotřeby tepla v penězích 11-7 Přehled 11-7 Zapnutí/vypnutí měření spotřeby tepla v 11-7 penězích Zadání parametru 11-7 Rozšíření větve MĚŘENÍ programu 11-8 Možnosti výstupů Pára a měření tepla 11-9 Přehled 11-9 Zapnutí/vypnutí měření tepla při médiu ve 11-9 stavu páry Zadání parametrů 11-9 Rozšíření větve MĚŘENÍ programu Možnosti výstupů Měření tepla s externě zadanými teplotními koeficienty Změna dolního limitu pro vnitřní průměr potrubí snímače typu Q Měření síly stěny Přehled Přístroj Přepínání režimů měření Větev PARAMETRY při měření síly stěny Zadání parametrů při měření síly 12-2 stěny Zadání parametrů pro měření rychlosti zvuku Větev MĚRENÍ Měření síly stěny Měření rychlosti zvuku Další informace o měření Chyby při měření Příčiny chybného měření Uložení/přenos změřené hodnoty 12-6 síly stěny Ukončení měření síly stěny Superuživatelský režim Větev VÝSTUPY Nastavení měřené veličiny Další nastavení výstupu Měřicí výstupy Zapojení měřicích výstupů Nastavení analogových výstupů Chybová hodnota a zpoždění chybové hodnoty Nastavení proudového výstupu Nastavení napěťového výstupu Nastavení kmitočtového výstupu Nastavení mezí rozsahu analogového výstupu Nastavení impulsního výstupu Nastavení reléového výstupu (alarmu) Časované měření Zapnutí a vypnutí Zadání počátku měření Zadání konce měření Zadání okamžiku ukončení měření 14-3 (datum/čas) Zadání délky měření Průběh časovaného měření Je-li volná kapacita paměti omezená Průběh čekacího stavu Začátek a konec měření Poznámky k ukládání hodnot Poznámky k ONLINE výstupu Měření rychlosti zvuku v médiu Rozdílové měření Přehled Vlastnosti virtuálního kanálu zadání parametrů virtuálního kanálu Větev VÝSTUPY pro virtuální kanál Měření na virtuálním kanále Měřicí výstupy virtuálního kanálu Chyby Chybová hlášení Chyby při zadávání parametrů Chyby během měření Chyby během dobíjení baterie Chyby při práci se záznamem 17-4 parametrů Chyby během přenosu dat Chyby při nastavování data a času Systémové chyby Co dělat v případě chyby Měření je neúspěšné Naměřená hodnota se podstatně liší od očekávané Údržba, servis Technická data 19-1 Vyhodnocovací jednotka 19-1 Snímače průtoku 19-1 C - 2 E28 FLEXIM

8 Obsah Síťový adaptér a nabíjecí jednotka baterie 19-1 jednotky 19-1 Přenos naměřených hodnot 19-1 Měřicí charaketristiky 19-2 Měřicí vstupy a výstupy (volitelné) 19-2 Měření síly stěny 19-2 Sonda DA301 pro měření síly stěny 19-2 Měření množství tepla 19-3 Standardní teplotní koeficienty 19-3 Interní přepínač měřicích míst 19-3 Nomogram průtoku Tabulky 20-1 Tabulka 1: Parametry materiálu potrubí, 20-1 uložené v paměti FLUXUS Tabulka 2: Parametry materiálu potrubí, 20-1 které nejsou uložené v paměti FLUXUS Table 3: Typické koeficienty drsnosti potrubí 20-1 Table 4: Typické vlastnosti média při T=20 C a p=1bar 20-2 Table 5: Média s tlakovou závislostí uloženou v paměti FLUXUS 20-2 Table 6: Chemická odolnost polykarbonátové fólie 20-3 (klávesnice) Table 7: Odpor platiny v závislosti na 20-3 teplotě Table 8: Vlastnosti vody při tlaku p = 1 bar a saturaci 20-4 E28 FLEXIM C - 3

9 Obsah Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná. C - 4 E28 FLEXIM

10 Popis funkce 1 Popis funkce 1.1 Princip měření FLUXUS měří průtok kapaliny pomocí ultrazvukového signálu s využitím tzv. metody přenosového času. Přístroj měří posun ultrazvukového signálu při cestě proudící kapalinou. Ultrazvukový signál je vysílán střídavě směrem po proudu a proti proudu. Proudění média způsobuje rozdíl mezi přenosovou dobou těchto dvou signálů. Z tohoto rozdílu FLUXUS určí průměrnou rychlost průtoku média v oblasti šíření akustického signálu. Na základě korekce podle profilu prodění FLUXUS vypočte průměrnou rychlost průtoku vzhledem k průřezu potrubí, která je přímo úměrná objemu průtoku. Posun doby přenosu signálu lze pozorovat při všech rychlostech průtoku vyskytujících se v technických aplikacích. Díky tomu lze FLUXUS použít v širokém rozsahu aplikací měření průtoku a také pro určení směru průtoku v potrubí. Měřicím principem přístroje FLUXUS je korelační ultrazvukový princip rozdílu času, spolu s principem NoiseTrek. Ultrazvuk se šíří také pevnými materiály. Proto mohou být snímače (pracující střídavě jako vysílač a přijímač) montovány z vnější strany potrubí. FLUXUS této možnosti využívá, takže instalace je velmi snadná a lze ji dokonce provést bez přerušení procesu. Speciální elektronické obvody přístroje FLUXUS testují přijímaný ultrazvukový signál a eliminují možnost chybného měření posuzováním hodnověrnosti naměřených hodnot. Mikroprocesor, který je součástí přístroje FLUXUS, řídí celý měřicí cyklus a eliminuje rušivé signály pomocí statistického zpracování signálu. Překážky průtoku v potrubním systému, např. ventily, kolena, čerpadla a jiné prvky, mění profil proudění a tak mohou ovlivnit výsledky měření. Proto je nutné dodržet určitou minimální vzdálenost měřicího místa od těchto zdrojů nepravidelností průtoku. FLUXUS má přímo zabudovány prvky, které pomáhají zvolit správnou polohu snímače na potrubí. 1.2 Provozní podmínky pro FLUXUS E28 FLEXIM 1-1

11 Popis funkce FLUXUS má ve srovnání s jinými obvyklými metodami měření průtoku řadu výhod. Ty vyplývají z ultrazvukového principu měření, využívajícího přenosovou dobu signálu, a ze způsobu montáže snímačů (vně potrubí pomocí klešťových svorek). FLUXUS lze použít všude tam, kde jsou stěny potrubí a měřené médium akusticky vodivé. To platí pro potrubí z homogenního materiálu a pro kapaliny, které obsahují pouze malé množství pevných částic nebo vzduchových bublin. Na elektrických vlastnostech média, např. dielektrické konstantě nebo vodivosti, nezáleží. Přístrojem FLUXUS lze určit průtok okamžitě, z vnější strany potrubí, bez přerušení procesu. Montáž snímače je nesmírně jednoduchá, takže měření lze provádět na různých místech provozu na potrubích s různými průměry. Instalace nevyžaduje zásahy do potrubního systému a neovlivňuje plochu průřezu potrubí ani průtokové podmínky uvnitř potrubí. Největší výhodou přístroje FLUXUS v porovnání s jinými metodami měření průtoku (clonkové, elektromagnetické, vířivé a jiné průtokoměry) je to, že měření lze provádět na různých místech v různé době, např. při údržbě potrubního systému, spouštění provozu, provozních zkouškách technologického procesu nebo při kontrole výsledného produktu. FLUXUS je často jediným přijatelným řešením pro měření průtoku v potrubí s velkým průměrem nebo v situacích, kde je z technických a ekonomických důvodů použití jiných metod nevýhodné. Týká se to zvláště případů, kdy není možné za účelem instalace průtokoměru odstavit proces. FLUXUS je zvlášť vhodný pro trvalou instalaci v podmínkách, kde by agresivita média (kyseliny, zásady, toxické látky) výrazně snížila životnost nebo zcela vyloučila použití přístrojů, které při měření přicházejí do styku s médiem. FLUXUS zobrazí chybové hlášení v případě výskytu stanovených provozních podmínek. Mezi ně patří např.: Usazeniny na vnitřních stěnách potrubí Může docházet k silnému útlumu ultrazvukového signálu Pevné částice, vzduchové bubliny Tyto částice rozptylují a pohlcují zvukové vlny a proto dochází k útlumu signálu. Pokud podíl pevných částic nebo bublin stoupne nad 2%, měření je možné jen za určitých podmínek. Je-li obsah 2% překročen jen lehce, je ještě možné získat platné výsledky. Spojované potrubí Zde může docházet k problémům při měření, pokud spoje nejsou zarovnány s vnitřními stěnami potrubí, nebo pokud spojovací materiál nemá dobré akustické vlastnosti. Plyny Plyny principiálně neumožňují měření se snímači vně potrubí. Pórovitý materiál potrubí, např. beton nebo litina 1-2 E28 FLEXIM

12 Popis funkce U takových materiálů je měření možné jen za určitých podmínek, a někdy vůbec ne. Kapaliny s viskozitou více než 1000 mm 2 /s U těchto kapalin je použití přístroje FLUXUS omezeno. Vysoká viskozita tlumí akustický signál. Měření proto nemusí být uskutečnitelné. Obecně lze říci, že kapaliny s velmi nízkou viskozitou nepůsobí žádné problémy. Tato stránka byla úmyslně ponechána prázdná. E28 FLEXIM 1-3

13 Popis průtokoměru 2 Popis průtokoměru 2.1 Obsah dodávky, rozbalení, skladování Obsah dodávky Zkontrolujte si prosím, zda dodávka obsahuje všechny součásti dle následujícího seznamu, který obsahuje položky dle standardní objednávky: 1 Návod 1 Základní přístroj s vloženou baterií (plně nabitou) 1 Síťový adaptér a nabíječku baterie, s připojenými kabely pro síťové napájení přístroje 1 Sestava snímačů s kabely, dle objednávky 2 Montážní sestava pro snímače včetně upínacích řetízků 1 Tuba akustického pojidla 1 Měřicí páska pro umístění snímačů 1 Kabel pro sériové rozhraní 1 Adaptér 9 pin / 25 pin pro sériové rozhraní 1 Souprava pro opravu montážních řetízků snímače 1 Disketa s programem MOVEDATA pro přenos dat 1 Transportní kufřík (včetně klíčů a řemene přes rameno) Dodávka může obsahovat i další součásti na základě zvláštní objednávky. Úplný seznam položek, které může dodávka obsahovat, najdete v aktuálním ceníku a objednávkovém katalogu. Rozbalení Transportní kufřík je rozdělen do několika oddělení pro základní přístroj a příslušenství. Rozbalujte transportní kufřík pouze tehdy, leží-li naplocho dnem dolů. V této poloze nemůže přístroj ani příslušenství při rozbalování vypadnout. Dejte pozor, aby se neztratil malý červený kryt sériového rozhraní na zadním panelu přístroje. Skladování Po ukončení měření vždy uložte přístroj a příslušenství do odpovídajících oddělení transportního kufříku. Očistěte snímače od zbytků akustického pojidla. Přitiskněte rukojeť přístroje k čelnímu panelu přístroje FLUXUS, nikoli na horní stranu pouzdra. Tak předejdete škrábancům na krytu, které by jinak rukojeť mohla během transportu způsobit. Dbejte na to, aby kabely nebyly ohýbány v příliš ostrém úhlu, zvláště při zavírání transportního kufříku. E28 FLEXIM 2-1

14 Popis průtokoměru 2.2 Základní přístroj Čelní panel LCD displej 2 x 16 znaků, prosvětlený FLUXUS ADM 6725 CHANNEL A SIGNAL ULTRASONIC FLOWMETER CHANNEL B 3x OFF ON BATTERY INIT RESET Port pro připojení snímače kanálu A nebo snímač síly stěny. Stavové indikátory Port pro připojení snímače kanálu B nebo snímač síly stěny. Funkční klávesy (viz odstavec 2.4) Zadní panel Sériové rozhraní Vstupy veličin: Měření množství tepla Výstupy veličin a/nebo proudový vstup (volitelně) (volitelně) Kryt baterie Konektor pro síťový adaptér a nabíjecí jednotku (externí zdroj V ss) 2-2 E28 FLEXIM

15 Popis průtokoměru Odklopený kryt baterie, baterie vložena a připojena Tažná páska Konektor Poznámka: Při výměně baterie vložte baterie do pouzdra nejprve na straně bez konektoru. Takto bude baterie správně připojena Snímače K přístroji jsou 7-kolíkovým konektorem připojeny dva snímače. Na horní straně snímačů jsou vyryty dva různé symboly. Snímače jsou namontovány správně, pokud symboly dohromady vytvářejí šipku. Kabely snímačů pak vedou opačnými směry. Šipka ukazuje referenční směr průtoku, ke kterému je vztažena naměřená hodnota. Pozor! Symboly by měly vytvořit šipku i v případě, že snímače musí být umístěny na opačných stranách potrubí při diagonální měřicí metodě. E28 FLEXIM 2-3

16 Popis průtokoměru 2.3. Uvedení do provozu Zapnutí a vypnutí, hlavní menu Touto klávesou se FLUXUS zapíná. FLUXUS se vypíná stiknutím klávesy BRK třikrát. FLEXIM FLUXUS ADM**** Po zapnutí se na displeji na jednu až dvě vteřiny objeví sériové číslo přístroje. Poznámka: Dokud je na obrazovce tento údaj, nelze zadávat data. >PAR< mea opt sf Parameter Po inicializaci se objeví hlavní menu v přednastaveném jazyce. Skupiny písmen v prvním řádku hlavního menu jsou zkratky čtyř hlavních větví programu větve programu: English par = parameter opt = output options mea = measuring sf = special function O- and O+ Jednotlivé větve hlavního menu lze vybrat pomocí těchto kláves. Zvolená větev menu bude zobrazena velkými písmeny mezi dvěma šipkami: >VELKÁ PÍSMENA<. >PAR< mea opt sf Parameter par >MEA< opt sf Measuring par mea >OPT< sf Output Options par mea opt >SF< Special Funct. LOW BATTERY WHILE POWER OFF Stisknutím klávesy ENTER lze zvolit vybranou větev menu. Objeví-li se po zapnutí toto chybové hlášení, přístroj se po chvíli automaticky vypne z důvodu nedostatečně nabitých baterií. 2-4 E28 FLEXIM

17 Popis průtokoměru Autostart a externí vypínání Funkce Autostart a externí vypínaní znamená: Měření začne v okamžiku, kdy bude připojeno externí napájení. Všechny vstupní data a parametry budou převzaty z předchozího měření. FLUXUS se automaticky vypne, jakmile bude externí napájení odpojeno. Tato funkce udržuje spotřebu energie na minimu. Pomocí následující posloupnosti kláves lze tuto funkci zapnout nebo vypnout. Je-li funkce aktivována, nezmění se ani při vypnutí přístroje. NEXT MUX PowerOn-->Meas. off >ON< Pokud nezadáte posloupnost správně, postupujte takto: O ON Ihned po zapnutí přístroje a objevení se hlavního menu zadejte tuto posloupnost kláves. Objeví se toto hlášení. Potvrdíte-li >ON<. FLUXUS aktivuje funkci Autostart a externí vypínání. Potvrdíte-li >OFF<, funkce je deaktivována. Vypněte přístroj stisknutím klávesy BRK třikrát. Zapněte přístroj stisknutím této klávesy. Zadejte posloupnost znovu Volba (změna) jazyka FLUXUS s Vámi může komunikovat ve zvoleném jazyce. Implementované jazyky najdete v níže uvedeném seznamu. Standardně nastavený jazyk můžete změnit poté, co se objeví hlavní menu: (U některých přístrojů, kde byly požadovány speciální technické parametry, nemusí být všechny uvedené jazyky implementovány.) Stiskněte posloupnost kláves a mezinárodní telekomunikační kód příslušné země, holandština dánština francouzština polština čeština němčina angličtina Pokud nezadáte posloupnost správně, postupujte takto: Vypněte přístroj stisknutím klávesy BRK třikrát. Zapněte přístroj stisknutím této klávesy. Zadejte posloupnost znovu. Jakmile zadáte poslední klávesu z posloupnosti, objeví se hlavní menu ve zvoleném jazyce a FLUXUS Vás přivítá odpovídajícím pozdravem. Zvolený jazyk zůstane nastaven i po výpadku a obnovení napájení. Zvolený jazyk můžete libovolně často měnit. Pozor! Je-li proveden studený start kombinací kláves znovu hlášení v jazyce standardně nastaveném ve výrobě., objeví se na displeji E28 FLEXIM 2-5

18 Popis průtokoměru Proudový vstup Zdroj proudu jako např. tlakový snímač s výstupem 4-20 ma lze připojit k volitelnému proudovému vstupu přístroje FLUXUS (na zadním panelu). Pasivní proudový vstup FLUXUS měří proudový signál v rozsahu -20mA až +20mA. Technický popis pasivního proudového vstupu Měřicí rozsah: -20 ma ma Přesnost: 0,1 % naměřené hodnoty ±10 µa Impedance: 50 Ω / 0,6 W Max. přetížení: 100 ma Aktivní proudový zdroj Aktivní zdroj proudu lze přímo připojit k pasivnímu proudovému vstupu takto: AKTIVNÍ PROUDOVÝ ZDROJ + - Změníte-li polaritu signálu, změní se pouze znaménko měřeného proudu ma CURRENT INPUT PASSIV PASIVNÍ VSTUP Pasivní proudový zdroj Pasivní zdroj proudu vyžaduje externí zdroj napájení: PASIVNÍ PROUDOVÝ ZDROJ ma CURRENT INPUT PASSIV PASIVNÍ VSTUP Příklad: + UH Zdroj napájení UH musí mít kapacitu pro spotřebu energie pasivního proudového zdroje, úbytek napětí na měřicím odporu (impedance snímače, max. 1 V), všechny ostatní úbytky napětí (např. na odporu kabelu) v obvodu. Externí pomocný zdroj musí mít možný odběr přinejmenším 20 ma. Výrobce tlakového snímače s pasivním proudovým výstupem udává: Pomocný zdroj U S = VDC Výstupní signál ma Parametry pomocného zdroje lze vypočítat takto: U H minimal =U S-MIN + I MAX R MESS + I MAX R KAB =11V + 20mA 50Ω + 20mA 2Ω =12,04 V U H maximum =30 V (dle údaje výrobce) R MESS : Impedance R KAB : Odpor kabelu 2-6 E28 FLEXIM

19 Popis průtokoměru 2.4 Klávesnice FLUXUS komunikuje s uživatelem pomocí klávesnice a dvouřádkového displeje (16 znaků na řádek). Klávesnice má tři funkční klávesy a 12 kláves pro zadávání numerických hodnot. NEXT O ON DISP Některé klávesy mají dvě funkce. První platí pro režim zadávání, druhá pro režim volby. O - O+ Během režimu volby například klávesy se šipkami mají funkci kurzorových kláves. MUX O OFF LIGHT DISP LF Výsledek stisknutí kombinace kláves závisí na kontextu. 3x OFF ON BRK INIT ENTER RESET Poznámka: Během režimu měření může FLUXUS reagovat na stisknutí kláves se zpožděním, neboť měřicí úloha má přednost před zpracováním signálu z klávesnice. Význam kláves Obecné funkce 1 x C = Zapíná průtokoměr. LIGHT BRK BRK INIT INIT RESET 3 x BRK = Vypíná průtokoměr. (Při napájení z baterie je aktivováno automatické vyoínání. Pokud FLUXUS čeká na údaj z klávesnice marně po dobu delší než 15 minut, přístroj se automaticky vypne.) Zapíná a vypíná prosvětlení displeje. 1 x BRK + C = INIT Stisknutím obou kláves současně (dokud se neobjeví hlavní menu) zahájíte inicializaci přístroje FLUXUS. To znamená, že bude obnovena výchozí hodnota všech parametrů a paměť se všemi naměřenými hodnotami bude vymazána. ENTER BRK + C + ENTER = RESTART. Stisknutím těchto kláves současně vrátí všechny probíhající procedury do výchozího stavu. Při dalším zapnutí se automaticky vymaže vnitřní paměť. (RESTART se používá k nápravě poruch, které mohou vzniknout např. v důsledku špiček napájecího napětí apod.) Volba položek v menu 1 x BRK = vyvolání hlavního menu O OFF Kurzor v režimu volby, listování parametry směrem dolů (listování položkami menu) E28 FLEXIM 2-7

20 Popis průtokoměru O- OON O+ Kurzor v režimu volby, volba položky vlevo od aktuální zvýrazněné položky Kurzor v režimu volby, volba položky vpravo od aktuální zvýrazněné položky Kurzor v režimu volby, listování parametry směrem nahoru (listování položkami menu) Zadání numerických hodnot (v režimu zadávání) LF... DISP Zadání numerické hodnoty podle čísla na klávese Záporné znaménko LIGHT Desetinná tečka Vymazání dat (po vymazání aktuální hodnoty se objeví předchozí zadaná hodnota) ENTER Potvrzení zadaní hodnoty Zadání textu (v režimu zadávání) MUX Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: automatické listování směrem dolů ve zvolené sadě ASCII znaků. Znaky se objevují po jedné sekundě. Listování můžete přerušit stisknutím jakékoli jiné klávesy. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Kurzor pro posun směrem dolů při listování sadou ASCII znaků O OFF během zadávání textu, data nebo času. DISP materiál/médium, a obecně při vkládání textu: změní zvolený znak na Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný Z. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) O- NEXT OON O+ Kurzor pro posun aktuální pozice kurzoru směrem vlevo během zadávání textu, data nebo času. Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: přepíná malá a velká písmena. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Kurzor pro posun aktuální pozice kurzoru směrem vpravo během zadávání textu, data nebo času. Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: automatické listování směrem nahoru ve zvolené sadě ASCII znaků. Znaky se objevují po jedné sekundě. Listování můžete přerušit stisknutím jakékoli jiné klávesy. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Kurzor pro posun směrem nahoru při listování sadou ASCII znaků během zadávání textu, data nebo času. 2-8 E28 FLEXIM

21 Popis průtokoměru DISP ENTER Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: změní zvolený znak na A. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Během vkládání/mazání prostého textu pro uživatelsky definovaný materiál/médium, a obecně při vkládání textu: vymaže aktuální znak a vloží mezeru. (Viz odstavce 7.6 a 7.7) Zakončí editaci. Během měření Během nastavování polohy snímače: přepíná mezi sloupcovým grafem ukazujícím sílu signálu a zobrazením pomocných údajů o kvalitě přijatého signálu (Viz odstavec 5.2.8) Během měření: deaktivuje reléový výstup ENTER Návrat k měření MUX MANUAL-MUX (ruční přepínání kanálů) při vícekanálovém měření (Viz odstavec 5.3) Přepíná displej mezi režimem AUTO-MUX (automatické přepínání kanálů) a Konec totalizace (Q OFF ) (Viz odstavec 5.3.4) O OFF DISP korigované nebo nekorigované rychlosti průtoku (Viz odstavec 5.4.1) Vyplní dolní řádek displeje dalšími informacemi, např. skutečným profilem O- Zobrazí celkové množství v záporném směru průtoku (Q - ) (Viz odstavec 5.3.4) O+ Zobrazí celkové množství v kladném směru průtoku (Q + ) (Viz odstavec 5.3.4) NEXT Přepne na další aktivní měřicí kanál při vícekanálovém měření. (Viz odstavec 5.3) OON Aktivuje totalizaci (Q ON ) a resetuje totalizér na 0 (Viz odstavec 5.3.4) DISP LF Vyplní horní řádek displeje dalšími informacemi, např. údajem o teplotě při měření množství tepla (Viz odstavec 11.3) Ruční přepínání mezi metodami měření TransitTime (doba přenosu) a NoiseTrek Při nastavování displeje, funkce SYSTEM setting \ Miscellaneous \ SETUP DISPLAY Minimální kontrast O OFF O- Snižuje kontrast E28 FLEXIM 2-9

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka.

Funkce jednotlivých tlačítek se mohou měnit podle toho, na jaké úrovni menu se právě nacházíte; vysvětlení viz následující tabulka. 5. Přehled použití Snímač a vysílač průtoku FlowX3 F9.02 je jako všechny ostatní přístroje řady X3 vybaven digitálním displejem a klávesnicí s pěti tlačítky, které slouží k nastavení, kalibraci a ovládání

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE

Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TRACER externí LCD display MT-5 SOUHRN Digitální dálkový měřič zobrazuje systémové provozní informace, indikace závad a samodiagnostické údaje. Informace se zobrazují na podsvětleném

Více

Návody na montáž, obsluhu a údržbu

Návody na montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE TD 457 (MM7592) NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci pod omítku

Více

SonoMeter 31 Měřiče tepla

SonoMeter 31 Měřiče tepla SonoMeter 31 Měřiče tepla Popis Danfoss SonoMeter 31 je řada ultrazvukových, kompaktních měřičů tepla určených k měření spotřeby energie při vytápění a chlazení pro účely fakturace. Tyto měřiče jsou určeny

Více

Technická specifikace LOGGERY D/R/S

Technická specifikace LOGGERY D/R/S Technická specifikace LOGGERY D/R/S Revision DD 280113-CZ D3633 (T+RH+DOTYKOVÁ SONDA) Str. 2 D3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 4 D3120 (T+RH) Str. 6 S3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str. 8 R3121 (T+RH+EXT. SONDA) Str.

Více

Regulátor nabíjení HP2430-HP A

Regulátor nabíjení HP2430-HP A Regulátor nabíjení HP2430-HP4840 30-60A Úvod : 1. 12V / 24 V systémové napětí je automaticky rozpoznáno 2. nabíjecí program pro hermetické, gelové, zaplavené olověné baterie a lithiové baterie je k dispozici

Více

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888

Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 strana č. 1 Návod k obsluze pro termický anemometr TA 888 Měřicí přístroj TA888 je určen k měření rychlosti proudění vzduchu a teploty. Velký, lehce čitelný LCD displej obsahuje dva velké zobrazovače a

Více

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně

Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Telestart T100 HTM Česky 2 D Návod k obsluze a údržbě T100 HTM Všeobecně Vážená zákaznice společnosti Webasto, vážený zákazníku společnosti Webasto, těší nás, že jste se rozhodli pro tento produkt společnosti

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20

NÁVOD K OBSLUZE. Zimní sada SWK-20 NÁVOD K OBSLUZE Zimní sada SWK-20 - plynulá regulace otáček ventilátoru - ovládání ohřívače podle okolní teploty -alarm při vysoké kondenzační teplotě - zobrazení aktuální teploty - mikroprocesorové řízení

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B

Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Simulační systémy Řídicí systémy Zpracování a přenos dat Analyzátor sériového rozhraní RSA1B Návod k použití TM 07-02-08 OSC, a. s. tel: +420 541 643 111 Staňkova 557/18a fax: +420 541 643 109 602 00 Brno

Více

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál

Inteligentní regulátor solárního nabíjení. Uživatelský manuál Inteligentní regulátor solárního nabíjení Uživatelský manuál Předtím než začnete tento produkt používat, pozorně si přečtěte tento manuál. Obsah 1. Úvod k produktu 2. Instalace 3. Provoz 4. Běžné závady

Více

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU

ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ POPIS PŘEDNÍHO PANELU ZKOUŠEČ IZOLACE NÁVOD K POUŽITÍ OBECNĚ Tento přístroj využívá měnič stejnosměrného napětí s nízkou spotřebou a vysokým poměrem mezi indukčností a akumulací energie k přeměně napětí 9V na stejnosměrné napětí

Více

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1-

HHTQ88. Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- HHTQ88 Měřič kroutícího momentu Příručka pro uživatele -1- OBSAH 1. VLASTNOSTI 3 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace 3 2 2 Displej jednotky / max. rozsah / rozlišení 5 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3

Více

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ

OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ OVLÁDACÍ PANEL HÁZENÁ - 1 / 9 - NÁVOD K OBSLUZE 6/2005 OBSAH: 1. Zapnutí ovládacího panelu a podsvětlení displeje 2. Volba režimu 3. Funkce tlačítek 4. Zobrazení údajů 5. Trestné minuty 6. Změna hracího

Více

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače

Návod k obsluze. LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače Z25-3 Návod k obsluze LCD indikace polohy pro inkrementální a absolutní snímače 7-mi místný LCD-displej, výška číslic 1 mm se znaménkem ± a dalšími symboly symbol stupňů pro úhlová odměřování napájení

Více

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

NEOSOLAR. Důležité! BlueSolar Regulátor nabíjení 12V 24V 20A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. Příloha NEOSOLAR Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu

Instrukce pro montáž, obsluhu a údržbu REGULÁTORY, OVLADAČE MICROMATIC TD 457 INSTRUKCE PRO MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Úvod Tento montážní návod slouží ke správnému nastavení časového modulu TD 457. Uvedený modul je určen k instalaci po omítku

Více

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA

Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA Digitální tlačítkové moduly pro DUO systém TD2100MA 14-ti tlačítkový modul pro dveřní stanice DUO systému jsou dodávány v antivandal kovovém provedení Matrix s LCD zobrazovacím displejem. Technická specifikace:

Více

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02%

Praktické měřící rozsahy 50-4000, 50-8000, 50-16000 50-32000, 50-64000 ot/min Přesnost měření 0.02% Číslicový otáčkoměr TD 5.2A varianta pro napojení na řídící systém SIMATIC zakázka Vítkovice - neplatí kapitola o programování, tento typ nelze programovat ani z klávesnice ani po seriové lince z PC. Určení

Více

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze

Ultrazvukový dálkoměr. Model JT-811. Návod k obsluze Ultrazvukový dálkoměr Model JT-811 Návod k obsluze I. Funkce 1) Měření v britských délkových / metrických jednotkách 2) Možnost výběru počátečního bodu měření 3) Ukládání / vyvolávání údajů 4) Výpočet

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Manuál k pracovní stanici SR609C

Manuál k pracovní stanici SR609C Manuál k pracovní stanici SR609C Obsah Manuál k pracovní stanici SR609C...1 1. Bezpečnostní pokyny...2 1.1 Instalace a uvedení do provozu...2 1.2 Odpovědnost za škody...2 1.3 Popis symbolů...2 2. Instalace...3

Více

Digitální siloměr model FG / FGE, měřidlo momentu model TGH

Digitální siloměr model FG / FGE, měřidlo momentu model TGH Návod k obsluze Digitální siloměr model FG / FGE, měřidlo momentu model TGH Prodej, instalaci a servis zajišťuje: NATIS s.r.o. Seifertova 4313/10 CZ-767 01 Kroměříž tel: 573 331 563 fax: 573 331 564 e-mail:

Více

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484

NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 NÁVOD K OBSLUZE konfigurační SW CS-484 OBSAH 1. Popis 2. Propojení modulu s PC 3. Instalace a spuštění programu CS-484 4. POPIS JEDNOTLIVÝCH ZÁLOŽEK 4.1. Připojení 4.1.1 Připojení modulu 4.2. Nastavení

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 (napěťový výstup) Návod k montáži a obsluze verze 1.3-N (03/2016) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu:

Více

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství

EurotestXE. Použití Technické parametry Rozsah dodávky Volitelné příslušenství Stránka č. 1 z 6 EurotestXE LLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení EurotestXE - špičkový multifunkční přístroj pro revize elektrických instalací Použití Technické

Více

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2

BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 Baspelin, s.r.o. Hálkova 10 614 00 BRNO tel. + fax: 545 212 382 tel.: 545212614 e-mail: info@baspelin.cz http://www.baspelin.cz BASPELIN MRP Popis obsluhy indikační a řídicí jednotky MRP T2 květen 2004

Více

Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití

Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití COMMETER C0141 Čtyřkanálový digitální teploměr pro teplotní sondy s odporovým senzorem Ni1000/6180ppm Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0141 Přístroj je určen pro měření

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0 10V Rozsah měření: 350 6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze.

Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 1. Úvod Děkujeme, že jste si vybrali stejnosměrný spínaný napájecí zdroj Axiomet AX-3004H. Než jej začnete používat, přečtěte si prosím návod k obsluze. 2. Bezpečnost Návod k obsluze obsahuje důležité

Více

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP

REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP REGULÁTOR SYMETRIE ZATÍŽENÍ SERP 12 Obsah Popis a použití 1 Instalace 1 Technické údaje 2 Popis funkce 2 Nastavení parametrů 3 Údržba a servis 4 Popis a použití Regulátor je určen k symetrizaci nestejnoměrně

Více

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1

SEH62.1. Spínací hodiny. Siemens Building Technologies HVAC Products SEH62.1 5 243 Spínací hodiny Digitální spínací hodiny jsou určeny pro zapínání a vypínání zařízení nebo regulaci s časovým spínáním. Integrovaný nastavitelný časový spínač Časový spínač jako pomocná funkce Určené

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace

Voltmetr pro elektromobil. Technická dokumentace Voltmetr pro elektromobil Technická dokumentace EGMedical, s.r.o. Křenová 19, 602 00 Brno CZ www.strasil.net 2011 Obsah 1. Hardwarové řešení a technické parametry...3 2. Připojení měřených napětí a ovládání...4

Více

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ

NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ NÁVOD K OBSLUZE ASO-2 SOUMRAKOVÝ SPÍNAČ -1- Obsah 1. Obecná charakteristika... 2 1.1. Použití... 2 2. Technické údaje... 3 3. Popis činnosti a programování... 3 3.1. Čas... 4 3.2. Rok... 5 3.3. Měsíc...

Více

T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2210HD/T2210HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2210HD/T2210HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Nastavení monitoru... 5 Funkce tlačítek a indikátoru... 5 Seznam

Více

prodej opravy výkup transformátorů

prodej opravy výkup transformátorů prodej opravy výkup transformátorů Pozistorová tepelná ochrana s vyhodnocovacím relé MSF 220 V (VU) Tepelné pozistorové relé MSF 220 představuje třístupňový vypínací přístroj s vlastním vyhodnocením a

Více

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790

ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS K790 ZÁSKOKOVÝ AUTOMAT MODI ZB pro jističe Modeion POPIS Aplikace Záskokový automat se používá k zajištění dodávky elektrické energie bez dlouhodobých výpadků v různých sektorech služeb, průmyslu apod. Automat

Více

CDH-420. Měřič vodivosti

CDH-420. Měřič vodivosti CDH-420 Měřič vodivosti Úvod Měřič vodivosti model CDH-420 je robustní vodotěsný přístroj vhodný pro měření v průmyslových podmínkách. Přístroj CDH-420 kontinuálně zobrazuje měřenou hodnotu teploty, vodivosti,

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu

Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Anemometr HHF802 měření rychlosti a teploty vzduchu Uživatelská příručka Obsah Anemometr HHF802... 1 Obsah... 2 Vlastnosti...2 Specifikace... 3 Obecné specifikace... 3 Elektrické specifikace... 4 Popis

Více

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry.

INSTALTEST 61557. Měření osvětlení NOVINKA Osvětlení se měří pomocí externí sondy. Podrobnější informace a technické parametry. Stránka č. 1 z 6 INSTALTEST 61557 ILLKO Novinky Katalog Ceník Objednávka Kalibrační služby Výstavy+semináře Ke stažení INSTALTEST 61557 - špičkový multifunkční přístroj pro provádění revizí dle požadavků

Více

TeROM. Čip je umístěn do konce lana (cca 5 cm od úplného konce), který je označen bílým páskem se symbolem.

TeROM. Čip je umístěn do konce lana (cca 5 cm od úplného konce), který je označen bílým páskem se symbolem. návod k použití TeROM TeROM je elektronický systém značení vybraných statických a dynamických lan prostřednictvím naprogramovaného mikročipu. Celý systém se skládá ze samotného čipu a mobilního snímače

Více

Ultrazvukový senzor 0 10 V

Ultrazvukový senzor 0 10 V Ultrazvukový senzor 0 10 V Produkt č.: 200054 Rozměry TECHNICKÝ POPIS Analogový výstup: 0-10V Rozsah měření: 350-6000mm Zpoždění odezvy: 650 ms Stupeň ochrany: IP 54 integrovaný senzor a převodník POUŽITÍ

Více

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch

Pokojový programovatelný termostat. Flame Touch Pokojový programovatelný termostat Flame Touch Pokojový termostat Flame Touch s intuitivním dotekovým ovládáním slouží k regulaci pokojové teploty na základě nastaveného programu nebo nastaveného topného

Více

GVA 0430 digitální anemometr

GVA 0430 digitální anemometr strana 1 Návod k obsluze GVA 0430 digitální anemometr GREISINGER electronic GmbH strana 2 Všeobecný popis přístroje: Anemometr GVA0430 je precizní měřící přístroj pro měření proudění vzduchu určený pro

Více

Číslicový zobrazovač CZ 5.7

Číslicový zobrazovač CZ 5.7 Určení - Číslicový zobrazovač CZ 5.7 pro zobrazování libovolné veličiny, kterou lze převést na elektrický signál, přednostně 4 až 20 ma. Zobrazovaná veličina může být až čtyřmístná, s libovolnou polohou

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 A Návod k montáži a obsluze verze 1.2-PG (09/2015) PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka

T2200HD/T2200HDA 21,5 širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka T2200HD/T2200HDA 21,5" širokoúhlý monitor LCD Uživatelská příručka Obsah Obsah balení...3 Instalace... 4 Připojení monitoru k počítači... 4 Připojení monitoru k sít ovému napájení... 4 Nastavení monitoru...

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw

NÁVOD K OBSLUZE. Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw NÁVOD K OBSLUZE Sada pro bezdrátové spínání spotřebičů - 2 kw Základní údaje Bezdrátový podmítkový spínač Provozní napětí: 230 V/AC, 50Hz Parametry spínání: 2000 W (odporová zátěž) 600 W (induktivní zátěž)

Více

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen

Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Návod k obsluze. J. Eberspächer GmbH & Co. KG. Eberspächerstr. 24 D Esslingen J. Eberspächer GmbH & Co. KG Eberspächerstr. 24 D-73730 Esslingen Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů Telefon (ústředna) 00 49 (0)711 939-00 Telefax 00 49 (0)711 939-0500 www.eberspaecher.com

Více

Návod k použití Termostat FH-CWP

Návod k použití Termostat FH-CWP Návod k použití Termostat FH-CWP Obsah Návod k použití termostatu FH-CWP 1. Přehled funkcí... 3 2. Montáž... 4 3. Instalace... 4 4. Ruční režim (tovární nastavení)... 5 5. Časová funkce ON/OFF... 6 6.

Více

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK

Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Vyvažovací analyzátory Adash 4200 Dodatek k uživatelském manuálu Adash 4202 Revize 040528MK Email: info@adash.cz Obsah: Popis základních funkcí... 3 On Line Měření... 3 On Line Metr... 3 Časový záznam...

Více

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179

Programovatelný kanálový procesor ref. 5179 Programovatelný kanálový procesor Programovatelný kanálový procesor je určen ke zpracování digitálního (COFDM, QAM) nebo analogového TV signálu. Procesor může být naprogramován jako kanálový konvertor

Více

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o

NÁVOD. Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5 TFT displejem. ACI - Auto Components International, s.r.o NÁVOD 9901010 5. 12. 2011 Kamera pro záznam jízdy (1280x960) s 2,5" TFT displejem Popis tlačítek: Zdířka na SD/MMC karty Pracovní kontrolka (modrá) / nabíjecí kontrolka (červená) Mikrofon Nahrávání / zachycení

Více

S2L - Obsluha, nastavení, montáž

S2L - Obsluha, nastavení, montáž S2L - Obsluha, nastavení, montáž PŘEHLED OVLÁDACÍCH PRVKŮ SOLAR POWER, s.r.o., Brněnská 681/5, 695 01 Hodonín Ruční provoz (zap. nebo vyp.) Výstup P1 resp. P2 Ruční/Auto tlačítko výstup P1 Min. teplota

Více

Dvoukanálový teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití

Dvoukanálový teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití COMMETER C0321 Dvoukanálový teploměr pro termočlánkové sondy typu J, K, S Návod k použití Návod na použití digitálního teploměru COMMETER C0321 Přístroj je určen pro měření dvou teplot pomocí připojitelných

Více

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie.

Důležité! PWM BlueSolar regulátor LIGHT 12V 24V 5A 12V 24V 10A. Uživatelská příručka. Vždy nejprve připojte baterie. EN CZ Příloha Uživatelská příručka Důležité! Vždy nejprve připojte baterie. Pro 12V baterie používejte pouze 12V (36 článkové) solární panely. Pro 24V baterie používejte pouze 24V (72 článkové) solární

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT

Návod k obsluze. stručný návod. Montážní pokyny. nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje vozidel Technická dokumentace Návod k obsluze EasyStart Timer CS Návod k obsluze stručný návod Montážní pokyny Ovládací prvek pro nezávislá topení Eberspächer A WORLD OF COMFORT Topné přístroje

Více

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony

Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Rollei 2.4GHz bezdrátová spoušť pro fotoaparáty Canon, Nikon a Sony Uživatelská příručka www.rollei.cz Tento produkt je bezdrátové dálkové ovládání, které umožňuje uživateli uvolnit závěrku fotoaparátu

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 298 PŘÍSTROJ PRO REVIZE SVAŘOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU298... 3 4. Technické parametry:... 3 5. Postup při nastavení

Více

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6

WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 WP9-2 / WP9-4 / WP9-6 ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro ČR a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 Říčany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323 616 223, info@ittec.cz www.ittec.cz WP9-2/

Více

HHP91. Uživatelský manuál MANOMETR

HHP91. Uživatelský manuál MANOMETR HHP91 Uživatelský manuál MANOMETR OBSAH 1. VÝZNAMNÉ VLASTNOSTI. 2 2. SPECIFIKACE. 3 2 1 Obecná specifikace. 3 2 2 Elektrická specifikace. 4 3. POPIS ČELNÍHO PANELU. 5 3 1 Displej. 5 3 2 Tlačítko zap./vyp.

Více

REGULÁTORY SMART DIAL

REGULÁTORY SMART DIAL REGULÁTORY SMART DIAL Bezdrátový ovladač NÁVODY NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU 1. Popis Ovládací panel Smart Dial umožňuje bezdrátové nastavení teploty a otáček ventilátorů ve vzduchotechnických jednotkách

Více

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.

HHVB82. Uživatelský manuál. Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti. tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar. HHVB82 Uživatelský manuál Měřič vibrací, zrychlení a rychlosti tel: 596 311 899 fax: 596 311 114 web: www.jakar.cz e-mail: kontakt@jakar.cz 1 OBSAH Str. 1. Vlastnosti. 3 2. Specifikace 3 3. Popis čelního

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU

NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU NASTAVENÍ PROPORCIONÁLNÍO REGULÁTORU Proporcionální regulátor má 3 a 1/2 místný displej a tři tlačítka touchpadu, jejichž prostřednictvím lze získat informace o stavu regulátoru a lze jimi nastavit funkční

Více

Indikace polohy. absolutní a přírůstkové odměřování. nastavitelná reference a přídavná konstanta. nastavitelná jednotka mm / palce

Indikace polohy. absolutní a přírůstkové odměřování. nastavitelná reference a přídavná konstanta. nastavitelná jednotka mm / palce Z54 Indikace polohy absolutní a přírůstkové odměřování nastavitelná reference a přídavná konstanta nastavitelná jednotka mm / palce nastavitelný opravný faktor a desetinná tečka ELGO-ELECTRIC, spol. s

Více

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer)

Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) Automatické adaptérové nabíječe řady MAC (Mini Automatic Changer) MAC46/12G MAC612 MAC812 MAC1012 MAC1212 MAC524 MAC824 Obsah 1. Komplet nabíječe 2. Postup pro zapojení nabíječe k akumulátoru a nabíjení

Více

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze

Digitální tlakový spínač DPC-10. Návod k montáži a obsluze Digitální tlakový spínač DPC-10 Návod k montáži a obsluze PROHLÁŠENÍ O SHODĚ V souladu s nařízením následujících evropské směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu: 2004/108/EC Výrobce, EVAK PUMP TECHNOLOGY

Více

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána.

Reprodukce tohoto návodu k obsluze, nebo jeho části, v jakékoli formě bez předchozího písemného svolení společnosti DEGA CZ s.r.o. je zakázána. NÁVOD K OBSLUZE KONFIGURACE Konfigurační software DEGA CONFIG ISO 9001:2008 Quality Management Systems Systéme de Qualité www.sgs.com Obsah str. 2 / Technické požadavky str. 2 / Návod k použití str. 3

Více

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD

Návod k obsluze. pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4. pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD H61.0.12.6B-02 Návod k obsluze pro univerzální digitální manometr GMH 3111 od verze 6.4 pro snímače tlaku řady GMSD a GMXD OBSAH 1 VŠEOBECNĚ...2 1.1 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ...2 1.2 PROVOZNÍ POKYNY...2

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT.

NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT. NÁVOD K POUŽÍVÁNÍ PU 590 ANALOGOVÝ MĚŘIČ IZOLAČNÍCH ODPORŮ PRO IZOLOVANÉ SÍTĚ IT www.metra.cz 1. Základní informace:... 2 2. Popis přístroje:... 2 3. Podmínky použití PU590... 3 4. Technické parametry:...

Více

Překročení teploty nebo vlhkosti limity

Překročení teploty nebo vlhkosti limity Překročení teploty nebo vlhkosti limity Toto jsou alarmy, které jsou aktivovány při překročení limitů nastavená teplota / vlhkost. Pouze signál: Může být odloženo během počáteční fáze jednotky (výchozí

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133

Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II. Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Návod na obsluhu, nastavení a přestavení řídícího panelu šroubových kompresorů EASY Tronic II Obj. č. G 470 946 a G 471 133 Leden 2005 Obsah 1. Všeobecné informace 1.1 Spuštění 1.2 Vypnutí 1.3 Start/stop

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Obsah návodu Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem a LCD displejem DVR-126...

Více

Ruční elektronická váha

Ruční elektronická váha Ruční elektronická váha DKS-2080 NÁVOD K POUŽITÍ Vkládání a vyjímání nádoby 1. Vyjmutí nádoby Palcem posuňte tlačítko (Sliding closure) tak, aby se západka (Tapered ned) uvolnila z háčku (Plate) na nádobě

Více

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu.

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. OM-EL-USB-2 USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. Tento záznamník je schopen uložit až 16382 hodnot vlhkosti v rozsahu 0 až 100%RH a 16382 hodnot teploty v rozsahu -35 až +80 C (-31 až +176 F).

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze

Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze Masterline KVM Extender MVX1 návod k obsluze MVX1 s metalickým propojením MVX1 s optickým propojením Dodávka extenderu MVX1 obsahuje: 1x MVX1 / PC 1x MVX1 / Monitor 2x napájecí zdroj 12V/1A 1x DVI kabel

Více

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC

ECL Comfort 110 230 V AC a 24 V AC 230 V AC a 24 V AC Popis a použití V aplikacích vytápění lze řídicí jednotku ECL Comfort 110 integrovat s řešením Danfoss Link prostřednictvím rozhraní DLG pro použití v jednogeneračních aplikacích. Řídicí

Více

Dávkovací stanice VA PRO SALT

Dávkovací stanice VA PRO SALT Dávkovací stanice VA PRO SALT Překlad původního návodu k použití 1 Obsah 1. VŠEOBECNÝ ÚVOD... 2 2. OBSAH BALENÍ... 3 3. TECHNICKÉ ÚDAJE... 3 4. POKYNY K MONTÁŽI... 3 5. ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ... 4 6. NASTAVENÍ

Více

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3

Programovatelná řídící jednotka REG10. návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Programovatelná řídící jednotka REG10 návod k instalaci a použití 2.část Program pro regulaci kaskády čerpadel v závislosti na tlaku SGC3 Obsah: 1.0 Program... 2 1.1 Popis programu... 2 1.2 Zobrazení na

Více