INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D. Ing. Juraj Duďák, Ph.D. 2011

2

3 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice Internetové technologie Ing. Jindřich Petrucha, Ing. Juraj Duďák 2011

4 Název: Internetové technologie 2. aktualizované vydání Autor: Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D. Ing. Juraj Ďuďák, Ph.D. Vydavatel: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 2011 Neprošlo jazykovou úpravou ISBN:

5 Obsah: 1 JAVASCRIPT, CHARAKTERISTIKA A LEXIKÁLNÍ ELEMENTY ÚVOD ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Strukturované datové prvky a objekty SAMOSTATNÁ PRÁCE KONTROLNÍ OTÁZKY SHRNUTÍ JAVASCRIPT VSTUP A VÝSTUP DAT OBJEKTY TLAČÍTEK A FUNKCÍ ALERT VĚDECKO TECHNICKÝ VÝPOČET PRÁCE S OBJEKTEM TEXTOVÉHO POLE SAMOSTATNÁ PRÁCE KONTROLNÍ OTÁZKY SHRNUTÍ APLIKACE PHP A JAVASCRIPT PHP SOUBORY A JAVASKRIPT APLIKACE AJAX TECHNOLOGIE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘÍKLAD AJAX TECHNOLOGIE SHRNUTÍ KAPITOLY OTÁZKY KE KAPITOLE REDAKČNÍ SYSTÉMY REDAKČNÍ SYSTÉM JOOMLA REDAKČNÍ SYSTÉM WORDPRESS PLUGINY REDAKČNÍCH SYSTÉMŮ SHRNUTÍ KAPITOLY OTÁZKY KE KAPITOLE GOOGLE API GOOGLE CHART TOOLS Image Charts Google Chart Tools GOOGLE MAPS API FAMILY Google Maps JavaScript API V Pridávanie obsahu do máp Static Maps API SAMOSTATNÁ PRÁCA SHRNUTÍ OTÁZKY KE KAPITOLE XML TECHNOLOGIE XML ZNAČKY UNIVERZÁLNOSŤ XML XML oddeľuje dáta od ich prezentácie Pravidlá tvorby XML dokumentu SPRACOVANIE XML DOKUMENTU NAČÍTANIE XML SÚBORU POMOCOU PHP SHRNUTÍ KAPITOLY OTÁZKY KE KAPITOLE LITERATURA... 89

6

7 1 JAVASCRIPT, charakteristika a lexikální elementy Obsah kapitoly 1.1 Úvod 1.2 Základní charakteristiky Strukturované datové prvky a objekty 1.3 Samostatná práce 1.4 Kontrolní otázky 1.5 Shrnutí Cíle kapitoly: Seznámit studenty se základními objekty prostředí javascriptu, tak aby byly schopni pracovat se základními objekty a dokázali z nich vytvořit systém pracující v prostředí internetu. Pomocí objektů realizovat dynamické chování WWW stránek podle zadaných požadavků. Klíčová slova: Albert; array; date; math; událost; objekt; metoda. Další informace chools.com/js/de fault.asp 1.1 Úvod JavaScript Javascript je scriptovací jazyk, který dovoluje rozšíření HTML stránky o programovací možnosti. Veškerá komunikace s objekty probíhá na straně klienta a není nutná na různé události od uživatele. Dovoluje vytvářet funkce které zpracovávají data získaná převážně z formuláře HTML stránky a provádět s nimi potřebnou manipulaci jako jsou výpočty nebo získání potřebných informací pro další rozhodování. Projekt javascript základní schema rozložení HTML stránky s vložením javascriptu Jednotlivé objekty vytvářejí hierarchii na kterou se odkazujeme tečkovou notací. Práce s proměnnými je zjednodušená v tom, že není nutné provádět deklaraci proměnných a je možné s nimi okamžitě pracovat. Nevýhodu je, že se jedná o interpretační jazyk a ne o kompilační jazyk a proto není rychlost zpracováná scriptu vysoká. Vložení scriptu do HTML stránky se provádí v části HEAD hlavičky stránky: <html> <head> <script language="javascript"> <!-- Hiding function tlacitko1() alert("prvni!"); // --> </script> </head>... 7

8 Z příkladu je zřejmé, že jednotlivé funkce jsou vloženy mezi tagy <script>... </script> Značka v HTML <!- ignorování pokud prohlížeč neumí javascript //-> - ukončení Jinou variantou je vložení scriptu do samostatného souboru: <SCRIPT SRC="PROG1.JS"></SCRIPT> 1.2 Základní charakteristiky příkazy na jednom řádku odděleny středníkem ASCII kod vestavěné objekty tvoří jádro systému řízeného událostmi Strukturované datové prvky a objekty pole - práce s prvky studenti = new Array(30) studenti[0]="petr" studenti[1]="pavel"... index od 0 do 29 objekt různého datového typu podle přiřazení pocet = studenti.length zjistí počet prvků pole Vložení elementů javascriptu a jejich aplikace v programu for(i=0;i<pocet;i++) document.write(studenti[i]+"<p>" pole inicializace studenti=new Array("Petr","Pavel","Jirka") různé datové typy v jediném poli, jazyk rozezná typ podle druhu vkládané hodnoty x=new Array("Petr",14.02,prom1,"Pavel") x[4]=prom2 vložení dalšího prvku pole Práce s datumem var Den = new Date() dnes = Den.getDay() Práce s matematickými funkcemi výpočty funkcí Objekt Math x=math.sin y=math.cos trigonometrické funkce 8

9 z=math.sqrt druhá odmocnina k=math.random() -nahodne číslo l=math.round -odřízne desetinou část čísla Další funkce objektu MATH jsou v tabulkách Metody: Metoda význam příklad abs(x) absolutní hodnota exp(x) e na ixtou x=1; y = Math.exp(x) // vrátí e log(x) přirozený logaritmus z x max(x,y) maximum, větší ze dvou hodnot a = Math.max(20,50);//vrátí 50 min(x,y) minimum, menší ze dvou hodnot pow(a,x) a na ixtou random() náhodné číslo mezi 0 a 1 kostka = Math.ceil(Math.random()*6) sqrt(x) odmocnina zaokrouhlování Metoda význam příklad ceil(x) zaokrouhlení nahoru dan = Math.ceil(314.19) // vrátí 315 floor(x) zaokrouhlení dolů plat = Math.floor( ) // vrátí 7123 round(x) zaokrouhlení aritmetické cestina = round(3.503) // vrátí 4 goniometrické funkce Metoda acos(x) asin(x) atan(x) význam arcus cosinus arcus sinus arcus tangens atan2(x,y) úhel v radiánech od osy x do bodu x,y cos(x) sin(x) tan(x) cosinus sinus tangens Všechny úhly jsou naštěstí v radiánech. 9

10 Matematické konstanty konstanta Math.E Math.LN10 Math.LN2 Math.LOG10E Math.LOG2E Math.PI Math.SQRT2 význam e, Eulerova konstanta přirozený logaritmus z deseti přirozený logaritmus ze dvou desítkový logaritmus z e dvojkový logaritmus z e pí, Ludolfovo číslo odmocnina ze dvou Math.SQRT1_2 odmocnina z jedné poloviny objekt Image - obrázek imagejmeno=new Image([sirka],[vyska] <IMG parametry> přístup k vlastnostem o obrazek=new Image o obrazek.src="karta.gif" možnost použití polí o document.images[0]... objekt Area vytvoření obrazové mapy události použité ve formuláři při zjištění akce uživatele onmouseover jsme-li kurzorem nad definovanou oblastí onmouseout - akce jsme-li mimo oblast HREF - odkaz na URL pokud klikneme myší na aktivní plochu COORDS="x1,y1,x2,y2,..." - rozměr aktivní plochy <AREA SHAPE=RECT COORDS="25,0,50,25" HREF="mapa.html" onmouseover="window.status=jste na mape,;return true"> Formuláře - práce s nimi funkce ošetřující události umístit vždy do hlavičky <HEAD> akce a udalosti jsou v poli <INPUT> Události onclick - tlačítko,(i zaškrtávací) onblur,onfocus,onchange 10

11 Seznamy,textové pole, pole textové plochy onselect - textové pole, pole text plochy Příklad: function prazdne(pole) if (pole.value=="")return true; else return false;... HTML soubor obsahuje <FORM NAME="formular" <INPUT TYPE="Text" NAME="datum" onblur="prazdne(this.form.datum)" > </FORM> Další události jsou uvedeny v tabulce použit zdroj Přehled uživatelských událostí Události okna a dokumentu: Událost Popis Lze použít na onload při úplném načtení stránky body, img IE3 Nefunguje v Události javascriptu na HTML stránce onunload při opouštění stránky body IE3 onresize při změně velikosti okna body IE3, NN3 onscroll při skrolování, posouvání obsahu body, textarea, cokoli s overflow IE3 Události myši Událost Popis Lze použít na Nefunguje v při kliknutí na prvek onclick nebo při přednastavené akci všechny elementy, ondblclick při dvojkliku na prvku v 4. verzích prohlížečů IE3, NN3 ale jenom některé onmouseover při najetí myší na prvek IE3 onmouseout při odjetí z prvku IE3 11

12 onmousemove onmousedown onmouseup při pohybu myši nad prvkem při stisknutí tlačítka nad prvkem při uvolnění tlačítka nad prvkem IE3, NN3 IE3, NN3 IE3, NN3 Události klávesnice Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onkeypress při stisknutí klapky ve chvíli, kdy je element aktivní IE3, NN3 onkeydown při stlačení klapky ve chvíli, kdy je element aktivní asi cokoliv IE3, NN3 onkeyup při uvolnění klapky ve chvíli, kdy je element aktivní IE3, NN3 Události formuláře a formulářových polí Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onsubmit těsně před odesláním formuláře, form IE3 onreset při vynulování formuláře tlačítkem reset form IE3 onfocus při aktivaci políčka (okna) input, select, textarea, window onblur při deaktivaci políčka (okna) input, select, textarea, window onchange při změně hodnoty políčka input, textarea select, onselect při výběru jiné hodnoty v selectu nebo při vybrání textu myší select, body (výběr textu) výběr textu nefunguje v IE3 a NN* Další události Událost Popis Lze použít na Popora onabort při přerušení načítání imb IE3 12

13 Další události pro Internet Explorer 4 a vyšší (možná fungují v Mozille, ale v Netsapu určitě ne): onback - při stisknutí tlačítka "ZPĚT" oncopy - při kopírování do schránky "Ctrl+C" oncut - při vyjmutí do schránky "Ctrl+X" onforward - při stisknutí tlačítka "VPŘED" onhelp - při volání nápovědy, např "F1" onmousedrag - při pohybu myši se stisknutým tlačítkem onmousewheel - při rolování kolečkem onmove - při pohybu okna prohlížeče onpaste - při vkládání ze schránky "Ctrl+V" Události okna a dokumentu Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onload při úplném načtení stránky se všemi objekty body, img IE3 onunload při opouštění stránky body IE3 onresize při změně velikosti okna body IE3, NN3 onscroll při skrolování, posouvání obsahu body, textarea, cokoli s overflow IE3 COOKIES trvalé baličky dat uložené na počítači klienta s možností pozdějšího volání ze strany serveru Výhody: identifikace hesla informace o zákazníkovi výsledky testů pro pozdější použití Konstrukce Cookies: Set-Cookies: NAME=Value; EXPIRES=Date; PATH=Path; DOMAIN=Domain-Name; Secure NAME - znakový identifikační řetězec EXPIRIES - datum odstranění COOKIES ze souboru PATH - místo uchování dokumentu DOMAIN - jméno domény serveru secure - nepovinný parametr - zabraňuje přenosu přes bezpečnostní kanál Vkládání a získávání informací ze souboru COOKIES: funkce SetCookies() GetCookies() s parametry SetCookie(Cookiel.form.UserName.value,xDate) - vlastní proměnné formuláře data jsou uložena v souboru cookie.txt (MagicCookie) adresář WINDOWS textový soubor s možností editace form.name.value=getcookieval("cookiel"); 13

14 1.3 Samostatná práce Navrhněte, které prvky použijete pro tvorbu stránky, která se bude zabývat matematickými výpočty charakteru výpočtu matic a jejich základními operacemi. Navrhněte datovou strukturu a způsob výpočtu. Nakreslete vývojový diagram pro násobení dvou matic. 1.4 Kontrolní otázky 1) Jaké události vznikají na formuláři oři práci uživatele. 2) Jak definujeme pole a jak jsou realizovány indexy pole. 3) Které funkce jsou použity pro práci s datumem. 4) Které funkce lze použít pro výpočet goniometrických funkcí. 1.5 Shrnutí Javascript je interpretační jazyk, který dovoluje pracovat s objekty formuláře pomocí jednotlivých metod a událostí od uživatele. Pro práci se strukturovaným typem proměnných používáme pole. Pro matematické výpočty je k dispozici skupina funkcí objektu MATH, které jsou uvedeny v tabulce. 14

15 2 JAVASCRIPT vstup a výstup dat Obsah kapitoly 2.1 Objekty tlačítek a funkcí alert 2.2 Vědecko technický výpočet 2.3 Práce s objektem textového pole 2.4 Samostatná práce 2.5 Kontrolní otázky 2.6 Shrnutí Cíle kapitoly: Ukázat student různé varianty vstupů a výstupů, které jsou realizovány pomocí WWW stránek. Pro práci s jednotlivými hodnotami jsou použity funkce, které ukazují na možnosti zpracování dat číselného charakteru i dat ve tvaru textových řetězců. Postupně na příkladech se studenti seznámí s objekty formuláře a metodami, které s těmito objekty pracují. Klíčová slova: Alert; confirm; onclick; while; for; if; else; write; parsefloat; check; radio. Vstup a výstup je realizován pomocí objektů, kterými jsou nejčastěji samotné okno prohlížeče s jednotlivými prvky, nebo objekty formuláře k tomu určené, např. editační okno, rozbalovací okna a podobně. Výpis dat v okně dokumentu - ukázka povelů document.writeln("ahoj") -výpis textu na obrazovku formuláře document.write("text <P>") -využití formátovacích tagů HTML jazyka Výpis textu v dialogovém okně alert("vypis dat") OK button - výpis v dialogovém okně confirm("souhlas A/N") - vypis s možností vběru buď OK nebo CANCEL vrací hodnotu true nebo false Vstup a výstup dat z programu v javascriptu využívá okna windows ret=window.prompt(string,input) window.status="akce projekt" - vstup řetězce s nápovědou - vložení textu do okna status /dole/ Funkce JavaScriptu Funkce jsou hlavní částí jazyka a dovolují realizovat běh programu, který je řízen aktivitou uživatele. Způsob zápisu funkce: function nazev(prom) povely provedení podprogramu reagujícího na určitou událost komunikuje s formulářem pomocí událostí od uživatele - volá funkce 15

16 Příklad události kliknutí myši na tlačítku: onclick= "funkce(this.form)" ukázka zápisu funkce bez použití vstupních parametrů function tlacitko1() alert("prvni!"); 2.1 Objekty tlačítek a funkcí alert Výukový cíl: Obr. 3.1: jednotlivých objektů tlačítek Schopnost studenta porozumět zpracování funkcí a vyvolání jednotlivých funkcí. Popis příkladu: Program je tvořen dvěma událostmi, ktré vyvolávájí dvě funkce. Jedná se o stisk tlačítka. Ve formuláři HTML stránky je zapsán tento text, který definuje tlačítka s akcí, která se má vykonat. <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni prvni" onclick="tlacitko1()"> <BR> <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni druhe" onclick="tlacitko2()"> Každé tlačítko vyvolá samostatnou funkci, která je definována v části hlavičky HTML stránky. Ve funkci se pouze zobrazí dialogové okno s nápisem "prvni!" nebo "druhe!". Je zde znázorněna vazba tlačítka a funkce. <html> <head> <title>projekt javascript jp1</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function tlacitko1() alert("prvni!"); function tlacitko2() alert("druhe!"); // --> </script> </head> <body> 16

17 <h1> tlacitka </h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni prvni" onclick="tlacitko1()"> <BR> <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni druhe" onclick="tlacitko2()"> </FORM> </body> </html> Řízení běhu programu v JavaScriptu - řídící příkazy Tyto příkazy dovolují vytvořit potřebný algoritmus pro zpracování dat. Dovolují větvit program a provádět opakovanou činnost. Zpracování podmínky má tutot syntaxi jazyka: v programu if (podm) povely else povely if (x == 10) x=y+5; else x=y-9; Zpracování cyklu vypadá následovně: cyklus typu for pro opakovanou činnost for (i=0;i < 10; i++) povely cyklus typu while while(podminka) povely Použití break; continue pro ovládání běhu cyklu (jakoc jazyk) Použití operátorů a převody dat operátory / podobné jako C - jazyk/ + - * / % ~ aritmetické && == < >! logické priorita s použitím závorek pozor na porovnávací operátor převod řetězce na číslo se provede funkcí x=parsefloat( ) proměnnou nemusíme deklarovat hodnota v závorce je textový řetězec samotný výpočet plochy kruhu plocha=x*x*3.14/4 17

18 2.2 Vědecko technický výpočet Výukový cíl: Schopnost pochopit způsob práce s proměnnými a realizovat výpočet hodnot na obrazovku ve formě tabulky. Obr.3.2. Zobrazení výstupu do okna tabulky výpočtu průměru plochy kruhu Ukázka programového řešení výpočtu je vytvořením algoritmu v tomto jazyce Popis příkladu: Program používá pouze jednu funkci kruh() ve které je naprogramován cyklus pro výpis tabulky, nejprve se tiskne průměr kruhu a pak jeho plocha. Výpočet je proveden přímo ve funkci, která tiskne hodnoty na obrazovku.výpis hodnoty se provede pomocí metody document.write v okně html stránky. for (i=0;i<10;i++) document.write(i+" -> "+ i*i*3.14/4 +"<BR>") Všimnětě si, že je možné vložit tag +"<BR>", který provede zalomení řádku a provede tak určité formátování, které je podporováno HTML stránkou. Spuštění výpisu se provede kliknutím na tlačítku: <INPUT TYPE="button" VALUE="10 vypocet" onclick="kruh()"> Nápis na tlačítku je v příkazu VALUE a kterou funkci zavoláme je napsáno za textem oncllick=... Celý HTML zápis vypadá následovně: <html> <head> <title>projekt javascript jp</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function kruh() for (i=0;i<10;i++) document.write(i+" -> "+ i*i*3.14/4 +"<BR>") 18

19 // --> </script> </head> <body> <h1> Kruh </h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <BR> <BR> <INPUT TYPE="button" VALUE="10 vypocet" onclick="kruh()"> </FORM> </body> </html> 2.3 Práce s objektem textového pole Výukový cíl: Schopnost pochopit způsob práce s textovým polem.. Dále pochopit vazbu mezi názvem pole a proměnnou používanou ve funkci. Obr. 3.3 Zobrazení vstupního editačního okna Popis příkladu: Program používá dvě funkce kde první ukazuje na způsob práce s povelem alert a confirm. function tlacitko1() alert("prvni tlacitko"); povel=confirm(" pracujes A/N ") if (povel) alert ("to je dobre") else alert ("to je spatne pokud spis") Do proměnné povel se dostane hodnota, kterou uživatel vložil při povelu confirm což je standardní dialogové okno ve WINDOS. V této funkci nejsou použity žádné hodnoty ze vstupního formuláře. Druhá funkce pracuje s editačním polem, které je definaváno ve formuláři povelem: <INPUT TYPE="button" VALUE="akce2" onclick= "tlacitko2(this.form)"> Všimněte si zvýrazněného parametru, který ukazuje, že funkci předáváme 19

20 všechny objekty formuláře. Popis funkce pak vypadá následovně: function tlacitko2(f) alert(f.edice1.value); Zvýrazněná část f.edice1.value ukazuje na způsob páce s hodnotou v editačním poli s názvem edice1. Hodnota je považována za text. Celá část HTML kódu vypadá následovně: Výukový cíl: <html> <head> <title>projekt javascript jp1</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function tlacitko1() alert("prvni tlacitko"); povel=confirm(" pracujes A/N ") if (povel) alert ("to je dobre") else alert ("to je spatne pokud spis") function tlacitko2(f) alert(f.edice1.value); // --> </script> </head> <body> <h1> tlacitka a vstupy dat </h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni prvni" onclick="tlacitko1()"> <BR> Zadani textu v okne <INPUT TYPE="text" NAME="edice1" > <INPUT TYPE="button" VALUE="akce2" onclick= "tlacitko2(this.form)"> </FORM> </body> </html> Cílem je seznámit se s možnostmi práce s více editačními poli a předávání dat mezi nimi 20

21 Obr Dvě vstupní editační okna Popis příkladu: Ukázka je zaměřena na vysvětlení práce se dvěma editačními poli, jeichž hodnty představují dva txtové řětězce, ktere sečteme dohromady, vznikne jeden spojený řětězec. Jako operátor sečtení se používá znamenko +. Dále jsou oba řětězce porovnávány zda jsou shodné. function secti(f) alert(f.edice1.value + f.edice2.value); if (f.edice1.value == f.edice2.value) alert("jsou stejne") Princip předání parametru funkci je stejný jako v předcházejícím příkladu a funkce je volána opět po stlačení tlačítka. Celá část HTML kódu vypadá následovně: <html> <head> <title>projekt javascript </title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function secti(f) alert(f.edice1.value + f.edice2.value); if (f.edice1.value == f.edice2.value) alert("jsou stejne") // --> </script> </head> <body> <h1> tlacitka a vstupy dat </h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <BR>Prvni <INPUT TYPE="text" NAME="edice1" > <BR>Druhy <INPUT TYPE="text" NAME="edice2" > 21

22 <INPUT TYPE="button" VALUE="sectu retezce" onclick="secti(this.form)"> </FORM> </body> </html> Úkol: Doplňte další editační boxy a proveďte sečtení 4 textových řetězců. Výukový cíl: Cílem je seznámit se s možnostmi výpočtu prováděného ze vstupního editačního pole a převody dat mezi textem a číslem. Obr 3.5. ukázka výpočtu plochy kruhu Popis příkladu: Příklad ukazuje způsob práce s proměnnými formuláře a provedení výpočtu plochy kruhu při zadáni průměru kruhu. Průměr je zadán v objektu edice1 a výsledek bude vložen do objektu edice2. function kruh(f) x=parsefloat(f.edice1.value) plocha=x*x*3.14/4 alert(plocha) f.edice2.value=plocha Proměnné plocha a x nemusíme definovat. Výslednou hodnotu v proměnné plocha můžeme přímo přiřadit do objektu edice2.value. Celá část HTML kódu vypadá následovně: <html> <head> <title>projekt javascript jp</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding 22

23 function kruh(f) x=parsefloat(f.edice1.value) plocha=x*x*3.14/4 alert(plocha) f.edice2.value=plocha // --> </script> </head> <body> <h1> Kruh </h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <BR> Prumer <INPUT TYPE="text" NAME="edice1" > <BR> Plocha <INPUT TYPE="text" NAME="edice2" > <BR> <INPUT TYPE="button" VALUE="vypocet" onclick="kruh(this.form)"> </FORM> </body> </html> Práce s výběrovými objekty dovoluje další varice s prvky ve formuláři Výukový cíl: Cílem je seznámit se s možnostmi zaškrtávacích boxů radiobutton a checkbox. Popis příkladu: Jsou zde dvě skupiny vytvořené ve formuláři. Radiobuttony jsou označeny poloha a pomocí indexu testujeme jednotlivé stavy. CheckBoxy jsou testovány pomocí vlastnosti objektu.checked zda je true nebo false. Obr 3.6. ukázka použití objektů radio a checkbox Důležitou částí je označení objektu radio, který vytváří skupinu. Jednotlivé prvky ve skupině se označují indexem pole. Pro vyhodnocení se používá metoda checked. 23

24 if( f.poloha[0].checked==true) alert("radio 1"); if( f.poloha[1].checked==true) alert("radio 2"); if( f.poloha[2].checked==true) alert("radio 3"); Ve formuláři je objekt pojmenován stejným jménem a záleží na pořadí řádku pro vytvoření indexů. <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a1" > akce1<br> <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a2" > akce2<br> <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a3" > akce3<br> pro check boxy je situace jiná protože každý má své jméno samostatně <INPUT TYPE="checkbox" name="c1" value="1" > zbozi 1<BR> <INPUT TYPE="checkbox" name="c2" value="2" > zbozi 2<BR> vyhodnocení je také bez použití indexů jen určením jména if( f.c1.checked==true) Celý kód HTML je následující <html> <head> <title>projekt javascript jp1</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function tlacitko1(f) if( f.poloha[0].checked==true) alert("radio 1"); if( f.poloha[1].checked==true) alert("radio 2"); if( f.poloha[2].checked==true) alert("radio 3"); function tlacitko2(f) if( f.c1.checked==true) alert("cek box 1 zaskrtnut"); if( f.c2.checked==true) alert("cek box 2 zaskrtnut"); // --> </script> </head> <body> <h1> radio tlacitka a check boxy</h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <INPUT TYPE="button"VALUE="Stiskni pro radio" onclick="tlacitko1(this.form)"> <BR> <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a1" > akce1<br> <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a2" > akce2<br> <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a3" > akce3<br> <BR> <INPUT TYPE="button"VALUE="Stiskni pro zbozi" onclick="tlacitko2(this.form)"> <BR> 24

25 <INPUT TYPE="checkbox" name="c1" value="1" > zbozi 1<BR> <INPUT TYPE="checkbox" name="c2" value="2" > zbozi 2<BR> </FORM> </body> </html> Výukový cíl: Cílem je seznámit se s možnostmi práce s jednotlivými znaky řetězce a porovnávat je mezi sebou případně vyhodnotit. Popis příkladu: Příklad popisuje variantu testování jednotlivých znaků řetězce zadaného v textovém poli v cyklu. for (var i=0; i< delka; i++) znak = ret.substring(i,i+1) if (znak=='a') alert ('a') Dále jsou porovnávány znaky zda obsahuje řetězec písmeno a. Obr 3.7. ukázka použití řetězce pro zjištění počtu znaků Všimněte si způsobu zjištění délky řetězce pomocí vlastnosti objektu length. var ret = f.edice1.value var delka= ret.length Důležitá je funkce provýběr určitého počtu znaků do podřetězce ret.substring(počátek,konec) počátek určuje index počátečního znaku konec určuje index konečného znaku Celý kód vypadá následovně: <html> 25

26 <head> <title>projekt javascript jp1</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function testuj(f) var ret = f.edice1.value var delka= ret.length alert("počet znaku je " + delka) var znak = ret.substring(0,1) alert("prvni znak je" + znak) for (var i=0; i< delka; i++) znak = ret.substring(i,i+1) if (znak=='a') alert ('a') // --> </script> </head> <body> <h1> Výpočty s řetězcem </h1> <HR> <FORM NAME="HODNOTY"> <INPUT TYPE="text" NAME="edice1" VALUE=""> <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni" onclick="testuj(this.form)"> </FORM> </body> </html> Popis dalších příkladů k procvičení získaných znalostí: Popis příkladů: JS1 - použití tlačítka a výpis do dial.okna - alert JS2 - sečtení dvou hodnot z edit boxů a porovnání shodnosti JS3 - kopírování mezi dvěma textovými poli JS3x - provedení funkci po opuštění textového pole OnBlur JS4 - výpočet obvodu a plochy kruhu - převod na číslo JS5 - použití radiobuttonu - výběr varianty JS6 - práce s řetězcem - testování jednotlivých znaků JS7 - práce s řetězcem - testování zda obsahuje číslici KALK1 - ukázka kalkulátoru QUIZ - ukázka kvízové otázky s radiobuttony Jednotlivé příklady ukazují jen určitou oblast zpracování skriptů. Pro konkrétní řešení je vhodné nalézt potřebný skript a modifikovat jej podle vlastních potřeb. 2.4 Samostatná práce Ukázat student různé varianty vstupů a výstupů, které jsou realizovány pomocí WWW stránek. Pro práci s jednotlivými hodnotami jsou použity funkce, které ukazují na možnosti zpracování dat číselného charakteru i dat ve tvaru textových 26

27 řetězců. Postupně na příkladech se studenti seznámí s objekty formuláře a metodami, které s těmito objekty pracují. 2.5 Kontrolní otázky 1) Jak se realizují výstupy do dialogového okna a jak do nového samostatného okna prohlížeče. 2) Jak lze formátovat výsledné výpočty do tabulky s barevným zvýrazněním objektů. 3) Jak se provedou převody mezi čísly a řetězci ze vstupních polí formuláře. 4) Jak se pracuje s objekty radio při vytváření více skupin na WWW stránce. 5) Jak lze kontrolovat vstupní data formuláře po jednotlivých znacích. 2.6 Shrnutí Práce ze vstupem dovoluje poměrně rozsáhlé operace se vstupními objekty formuláře, kterými jsou převážně editační boxy. Lze vyhodnocovat jednotlivé znaky řetězců a provádět mezi nimi řetězové operace sečtení hodnot. Pro číselné operace se používají převodové funkce řetězce na číslo float, které je dostatečně přesné pro výpočet hodnot. 27

28 28

29 3 Aplikace PHP a javascript Obsah kapitoly 3.1 PHP soubory a javaskript Cíl kapitoly: PHP. Popsat vazbu mezi formuláři HTML kodu a PHP skriptu při předávání parametrů. Klíčová slova: HTML form, metoda GET, metoda POST, soubory otevření, soubory čtení, Aplikace PHP jako příklad dynamické WWW stránky 3.1 PHP soubory a javaskript Zadání: Program čte jednotlivé řádky textového souboru a zobrazuje data ve formě tabulky. Jednotlivé položky dat jsou odděleny středníkem. První sloupec představuje jméno a druhý sloupec obrázek. Ukázka souboru jmena.txt Monika;monika.jpg Jana;jana.jpgKarolina;karolina.jpg;150x120 Eva;eva.jpgKlara;klara.jpg Programové řešení soubor jmena.php Obr. Ukázka WWW stránek <?php echo "<table border=1>"; $fd=fopen("jmena.txt","r"); //otevreni pro cteni while(!feof($fd)) //test konce souboru $radek=fgets($fd); //cteni 1 radku 29

30 $data=split(';',$radek); echo "<tr><td>$data[0] "; echo "<td><a href=$data[1] ><img src= $data[1] width=50> </a> </tr>"; fclose($fd); //uzavreni souboru echo "</table>";?> Aplikace PHP s algoritmem vyhledávání v souboru Důležitá místa programu Přečtení 1 řádku ze souboru $radek=fgets($fd); //cteni 1 radku Rozdělení podle separátoru čárka do pole $data $data=split(';',$radek); Program čte jednotlivé řádky ze souboru dokud není konec souboru Zadání: Upravme předcházející příklad na čtení dat ze souboru tak, že třetí sloupec bude text zakodovaný pomocí qr kodu jako obrázek Ukázka souboru jmena.txt Monika;monika.jpg;monika_je_hezka_slecna Jana;jana.jpg;pomocny_text Karolina;karolina.jpg;text_kodu Eva;eva.jpg;xxx Klara;klara.jpg;xxx Programové řešení soubor jmena_qr.php <?php echo "<table border=1>"; $fd=fopen("jmena.txt","r"); //otevreni pro cteni while(!feof($fd)) //test konce souboru $radek=fgets($fd); //cteni 1 radku 30

31 $data=split(';',$radek); echo "<tr><td>$data[0] "; echo "<td><a href=$data[1] ><img src= $data[1] width=80> </a>"; echo "<td><img src= width=80> </tr>"; fclose($fd); //uzavreni souboru echo "</table>";?> Zadání Doplnění předcházejícího skriptu o zadaní jména, které chceme vyhledat pomocí formuláře v HTML kodu. Vyhledání je tím způsobem, že můžeme zadat počáteční písmena jména, které chceme vyhledat nezávisle zda malá nebo velká písmena. Ukázka Html souboru vloz_jmeno.html <html> <head> <title>projekt</title> </head> <body> <h1> Vyhledani dle jmena </h1> <FORM NAME="HODNOTY" action="jmena_qrs.php" method="post"> <BR> zadej jmeno: <INPUT TYPE="text" NAME="hledej" > <BR> <INPUT TYPE="submit"> </FORM> </body> </html> Soubor skriptu jmena_qrs.php <?php $jmeno=$_post['hledej'];; 31

32 echo "<table border=1>"; $fd=fopen("jmena.txt","r"); //otevreni pro cteni while(!feof($fd)) //test konce souboru $radek=fgets($fd); //cteni 1 radku $data=split(';',$radek); $pom=substr($data[0],0,strlen($jmeno));//pomoc ret if ( strtolower($jmeno)==strtolower($pom) ) //vyhledani dle jmena echo "<tr><td>$data[0]"; echo "<td><a href=$data[1] ><img src= $data[1] width=80> </a>"; echo "<td><img src= width=80> </tr>"; fclose($fd); //uzavreni souboru echo "</table>";?> Zadaní: Doplnění přdcházejícího příkladu o test pomocí javascriptu zda je zadán text <head> <title>projekt</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function testuj(f) var ret = f.hledej.value var delka= ret.length var chyba=0 for (var i=0; i< delka; i++) znak = ret.substring(i,i+1) if (!((znak >= 'A') && (znak <= 'Z') (znak >= 'a') && (znak <= 'z'))) chyba=1 if (chyba == 1) alert("neni text jmena") else alert("ok") window.open(" // --> </script> </head> <body> <h1> Vyhledani dle jmena </h1> <FORM NAME="HODNOTY" action="jmena_qrs1.php" method="post"> <BR> zadej jmeno: 32

33 <INPUT TYPE="text" NAME="hledej" > <BR> <INPUT TYPE="button" VALUE="posli" onclick="testuj(this.form)"> </FORM> </body> </html> Ve skriptu php použijeme metodu GET pro přebrání parametru, který dodá javasript ve funkci Windows.open. <?php $jmeno=$_get['hledej'];; echo "<table border=1>"; $fd=fopen("jmena.txt","r"); //otevreni pro cteni while(!feof($fd)) //test konce souboru $radek=fgets($fd); //cteni 1 radku $data=split(';',$radek); $pom=substr($data[0],0,strlen($jmeno));//pomoc ret if ( strtolower($jmeno)==strtolower($pom) ) //vyhledani dle jmena echo "<tr><td>$data[0]"; echo "<td><a href=$data[1] ><img src= $data[1] width=80> </a>"; echo "<td><img src= width=80> </tr>"; fclose($fd); //uzavreni souboru echo "</table>";?> Modifikace zadání: skupinový úkol: realizujte projekt evidence knih autor,kniha,cena,obrázek práce s textovým souborem 10 záznamů zobrazení v tabulce,autor,kniha,cena,obrázek knihy,obrázek qr kodu z ceny 33

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Javascript. Javascript - jazyk

Javascript. Javascript - jazyk Návrh a tvorba WWW stránek 1/30 Javascript skripty provádí prohlížeč - klient dynamicky generovaný obsah stránek, efekty, interakce nejrozšířenější klientský skriptovací jazyk (VBScript a další) nesouvisí

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

Skriptování na straně serveru a klienta

Skriptování na straně serveru a klienta 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/03/29 21:34:27 $ Obsah Úvod... 3 Nová platforma... 4 Výhody webové platformy... 5 Nevýhody webové platformy... 6 Přístupy

Více

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide.

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide. ESCAPE OF VIRUSES Hra Escape of viruses je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra se spouští tlačítkem Start game. Úkolem hráče je eliminovat viry na hrací ploše kliknutím kurzoru

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari)

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari) XSLT a JavaScript Autor: Petr Dvořák (http://joshis.iprofil.cz/) Úvod Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem

Více

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Drupal API 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Témata Práce s databází Bezpečnost práce s Drupalem Forms API Jak udělat vlastní modul Hooks Lokalizace 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 2 Práce s databází Drupal poskytuje

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009 Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Java Script obecně Moc

Více

<!DOCTYPE html> <html lang="cs"> <head> <meta charset="utf-8" /> <title>název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title> </head>

<!DOCTYPE html> <html lang=cs> <head> <meta charset=utf-8 /> <title>název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title> </head> 1. HTML5 Technologie HTML5 zavádí a vylepšuje širokou škálu funkcí, zahrnující pokročilé nástroje pro práci s formuláři, multimédii, strukturami a sémantikou, aby poskytla autorům více flexibility a interoperability

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

Excel tabulkový procesor

Excel tabulkový procesor Pozice aktivní buňky Excel tabulkový procesor Označená aktivní buňka Řádek vzorců zobrazuje úplný a skutečný obsah buňky Typ buňky řetězec, číslo, vzorec, datum Oprava obsahu buňky F2 nebo v řádku vzorců,

Více

language="javascript">... </script>.

language=javascript>... </script>. WWW (World Wide Web) je dnes společně s elektronickou poštou nejvyužívanější službou internetu. URL (Uniform Resource Locator) slouží ke kompletní adresaci informace na internetu. Udává jak protokol, který

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007

WSH Windows Script Hosting. OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 WSH Windows Script Hosting OSY 2 Přednáška číslo 2 opravená verze z 15.10.2007 Co je skript? Skriptování nástroj pro správu systému a automatizaci úloh Umožňuje psát skripty jednoduché interpretované programové

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 12.2.2015 Webové aplikace Úvod strana 2 Vyučující Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Ing. Oldřich Faldík https://akela.mendelu.cz/~lysek/ https://akela.mendelu.cz/~xfaldik/wa/

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY

25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25. TVORBA HTML DIALOGŮ PRO PEVNÉ TVARY 25.1 Přidání nového tlačítka do menu Abychom mohli zpřístupnit nový pevný tvar do systému, je třeba přidat nové tlačítko do Menu. V našem případě se jedná o příčné

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.06 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 06 Základ psaní skriptů v jazyce PHP DUM provede žáka jednoduchým skriptem, který sečte a znásobí dvě čísla Ing. Vladimír

Více

Tvorba stránek v HTML ve Wordu

Tvorba stránek v HTML ve Wordu Tvorba stránek v HTML ve Wordu HTML (hypertext markup language hypertextový značkovací jazyk). Internetová stránka jako soubor s příponou htm nebo html. Je to skoro obyčejný textový soubor obohacený o

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Tvorba webových stránek HTML Hypertext Markup Language jazyk pro tvorbu webových stránek Rozšíření: JavaScript, CSS Dynamické stránky: PHP, ASP(X), JSP Prohlížeče: IE, Firefox, Opera, Google Chrome mohou

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

Počítačové kurzy buildit

Počítačové kurzy buildit Počítačové kurzy buildit Kurz MS Windows - základy 1 590 Kč principy systému Windows, ovládání systému, práce s aplikacemi a okny, správa souborů a složek, multitasking, práce se schránkou Uživatelům,

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

DOKUMENTACE. l.weis@seznam.cz L A TEX

DOKUMENTACE. l.weis@seznam.cz L A TEX . REDAKČNÍ SYSTÉM DOKUMENTACE AUTOR LUKÁŠ WEIS l.weis@seznam.cz UHERSKÉ HRADIŠTĚ, 17. ledna 2014 L A TEX Obsah 1 Několik vět o redakčním systému WordPress 3 2 Struktura a obsah 3 3 Přihlášení do redakčního

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ

WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ WEBOVÉ STRÁNKY WWW.NOCKOSTELU.CZ Zpracováno na základě podkladů poskytnutých organizátory akce Lange Nacht der Kirchen, Rakousko. Domovská stránka Noci kostelů je založena na databázi, která vedle běžných

Více

Nová struktura souborů a složek

Nová struktura souborů a složek Tvorba podstránek Vytvoření podstránek Asi si kladete otázku, jakým způsobem docílíme toho, aby se všechny podstránky na našem webu zobrazovaly v námi vytvořeném layoutu. Máme 4 možnosti jak vytvářet podstránky

Více

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu

Excel - pokračování. Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Excel - pokračování Př. Porovnání cestovních kanceláří ohraničení tabulky, úprava šířky sloupců, sestrojení grafu Př. Analýza prodeje CD základní jednoduché vzorce karta Domů Př. Skoky do dálky - funkce

Více

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu.

Zobrazování bannerů podporují pouze nově vytvořené šablony motivů vzhledu. Bannerový systém ProEshop od verze 1.13 umožňuje zobrazování bannerů na popředí e-shopu. Bannerový systém je přístupný v administraci e-shopu v nabídce Vzhled, texty Bannerový systém v případě, že aktivní

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Olga Rudikova 2. ročník APIN

Olga Rudikova 2. ročník APIN Olga Rudikova 2. ročník APIN Redakční (publikační) systém neboli CMS - content management system (systém pro správu obsahu) je software zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. (webová

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení

Microsoft Access. Typy objektů databáze: Vytvoření a návrh nové tabulky. Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Microsoft Access Databáze je seskupení většího množství údajů, které mají určitou logiku a lze je určitým způsobem vyhodnocovat, zpracovávat a analyzovat Access je jedním z programů určených pro zpracování

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE

Obsah. Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE Úvod 11 O autorovi 11 Koncept knihy 11 Zpětná vazba od čtenářů 12 Zdrojové kódy ke knize 12 Errata 12 ČÁST I VÝVOJ MOBILNÍ APLIKACE KAPITOLA 1 Vývojové prostředí a výběr frameworku 15 PhoneGap 15 jquery

Více

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme

K práci budeme využívat souborového manažeru Unreal Commander alespoň si ho procvičíme PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami

Více

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v

DSL manuál. Ing. Jan Hranáč. 27. října 2010. V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v DSL manuál Ing. Jan Hranáč 27. října 2010 V této kapitole je stručný průvodce k tvorbě v systému DrdSim a (v současné době krátký) seznam vestavěných funkcí systému. 1 Vytvoření nového dobrodružství Nejprve

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK

WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK WORKWATCH ON-LINE EVIDENCE PRÁCE A ZAKÁZEK Systém WorkWatch je určen pro malé a střední firmy, které se zabývají službami nebo zakázkovou výrobou. Zajistí dokonalý přehled o všech zakázkách a jejich rozpracovanosti.

Více

WNC::WebNucleatCreator

WNC::WebNucleatCreator Tomáš Dlouhý WNC::WebNucleatCreator Verze: 5.1 1 Obsah Obsah...2 Úvod...3 Novinky...3 Požadavky...4 Instalace...4 Přihlášení se do WNC...6 Moduly...7 Modul Blog...7 Modul Categories...8 Modul News...8

Více

E-learningovýsystém Moodle

E-learningovýsystém Moodle E-learningovýsystém Moodle Jan Povolný Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 Co je to Moodle? - systém pro tvorbu a správu elektronických výukových kurzů

Více

MANAŽER ČASOPISU. Obr. 1 Hlavní stránka manažera časopisu

MANAŽER ČASOPISU. Obr. 1 Hlavní stránka manažera časopisu MANAŽER ČASOPISU Manažer časopisu odpovídá za základní nastavení časopisu a přiděluje práva přístupu editorům, editorům sekcí, redaktorům, typografům, korektorům a recenzentům. Manažer časopisu zároveň

Více

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage

1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage 1 Tvorba WWW stránek pomocí programu Microsoft FrontPage Pomocí tohoto programu můžete vytvářet WWW stránky s minimální znalostí HTML kódu. Bohužel takto vytvořené stránky obsahují množství chyb a nejsou

Více

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření

Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření Dobrý SHOP Popis produktu a jeho rozšíření 501M012.N01 11/11/2011 www.dlaex.cz info@dlaex.cz OBSAH 1 Úvod...3 2 Účel produktu...3 3 Vlastnosti produktu...3 3.1 Koncepce...3 3.2 Základní y...3 3.3 Doplňkové

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10

Obsah. Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 KAPITOLA 1 Co budeme potřebovat 11 Co knihovna jquery nabízí 11 Editor zdrojového kódu 12 Webový server 12 Software pro ladění

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií

Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávání v informačních a komunikačních technologií VY_32_INOVACE_33_05 Škola Střední průmyslová škola Zlín Název projektu, reg. č. Inovace výuky prostřednictvím ICT v SPŠ Zlín, CZ.1.07/1.5.00/34.0333 Vzdělávací oblast Vzdělávání v informačních a komunikačních

Více

Výpisy Výsledek zpracování

Výpisy Výsledek zpracování Výpisy Výsledek zpracování Tlačítka (formát(rrrrmm)) a pro zadaný stát. Zobrazí výsledky měsíčního zpracování zadaného období Vytiskne výsledky. Prodejci - provize Třídění se provádí klepnutím na záhlaví

Více

1. Začínáme s FrontPage 2003 11

1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Úvod 9 1. Začínáme s FrontPage 2003 11 Instalace programu 12 Spuštění a ukončení programu 15 Základní ovládání 16 Hledání souborů 30 Najít a nahradit 31 Tisk 32 Schránka sady Office 34 Nápověda 36 Varianty

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Easycars Aplikace pro správu autobazaru

Easycars Aplikace pro správu autobazaru Easycars Aplikace pro správu autobazaru Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Požadavky... 2 2 Přihlášení do systému... 3 2.1 Úvodní stránka... 4 3 Správa nabídek vozů a klienů... 5 3.1 Výpis vozidel... 5 3.1.1 Export

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

13. Vytváření webových stránek

13. Vytváření webových stránek 13. Vytváření webových stránek značkovací jazyk HTML, základní členění dokumentu, odkazy, tabulky, seznamy, obrázky, HTML editory Značkovací jazyk HTML HTML - Hypertext markup Language (hypertextový značkovací

Více

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu

MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu MOODLE PRO PEDAGOGY - orientace v programu Mgr. Magda Sováková ESF PROJEKT OP VK ČÍSLO PROJEKTU CZ.1.07/1.1.07/11.0047 EFEKTIVNÍ VYUŽÍVÁNÍ ICT VE VÝUCE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH A ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ NA SŠ

Více

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management

NewLink Moravia. CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management NewLink Moravia CSP aplikace: RedHorse Content management ISM Issue management Činnost společnosti NewLink NewLink se zabývá webovými aplikacemi a informačními systémy pro průmyslové podniky a obchodní

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel

Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030. MS Excel Masarykovo gymnázium Příbor, příspěvková organizace Jičínská 528, Příbor Projekt Využití ICT ve výuce na gymnáziích, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.07/02.0030 MS Excel Metodický materiál pro základní

Více

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE

TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE TEST UČEBNÍCH STYLŮ INSTRUKCE S případnými dotazy se obracejte e-mailem na ucebnistyly@scio.cz nebo na tel. číslo 234 705 021. Testování administrativně zajišťuje škola, ale žáci si test a dotazník mohou

Více

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat)

DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS. (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 61 DATABÁZE - ACCESS (příprava k vykonání testu ECDL Modul 5 Databáze a systémy pro zpracování dat) DATABÁZE A SYSTÉMY PRO UCHOVÁNÍ DAT 62 Databáze a systémy pro uchování

Více

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací

Snadná úprava stránek, nemusím umět HTML, tvořím obsah téměř jako ve Wordu. Jak změnit obsah nástěnky: vpravo nahoře Nastavení zobrazených informací Školení Wordpress Nainstalované pluginy: WPML Multilingual CMS Adminize Capability Manager Contact Form 7 Wordpress Download Monitor Google Analytics for WordPress Simple Google Sitemap XML Seznámení s

Více

Testování webových aplikací Seznam.cz

Testování webových aplikací Seznam.cz Testování webových aplikací Seznam.cz Roman Kümmel Bezpečnostní hrozby Síťové prvky, servery VPN, Remote desktop Webové aplikace DoS, DDoS Sociotechnika Wi-Fi Útoky proti uživatelům Útoky proti aplikaci

Více

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole)

Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Téma 2.4 Dotazy tvorba nových polí (vypočítané pole) Pomocí dotazu lze také vytvářet nová pole, která mají vazbu na již existující pole v databázi. Vznikne tedy nový sloupec, který se počítá podle vzorce.

Více

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012

Google Apps. dokumenty 4. verze 2012 Google Apps dokumenty verze 0 Obsah Obsah... Úvod... Tabulky... Popis prostředí... Menu a panely nástrojů... Uložení a nastavení sešitu... Tvorba a formátování tabulky... Vložení vzorce a funkce... Pravé

Více

SMART NOTEBOOK JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU

SMART NOTEBOOK JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU JAK VYUŽÍT PRVEK EXTREME COLLABORATION V PROSTŘEDÍ AUTORSKÉHO PROGRAMU SMART NOTEBOOK Zapojeni jsou všichni studenti, ve všech předmětech, s jakýmkoliv zařízením. Všichni společně a v jednom okamžiku.

Více

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni

Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal. Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Webové aplikace Ing. Přemysl Brada, MSc., Ph.D. Ing. Martin Dostal Katedra informatiky a výpočetní techniky, FAV, ZČU v Plzni Harmonogram Dopolední blok 9:00 12:30 Ing. Dostal Úvod, XHTML + CSS Ing. Brada,

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení

1. Průběh funkce. 1. Nejjednodušší řešení 1. Průběh funkce K zobrazení průběhu analytické funkce jedné proměnné potřebujeme sloupec dat nezávisle proměnné x (argumentu) a sloupec dat s funkcí argumentu y = f(x) vytvořený obvykle pomocí vzorce.

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Tvorba webových stránek

Tvorba webových stránek Metodický list číslo 1 webových stránek v netriviální kvalitě a pochopení Požadavky: Znalost základů práce s MS Windows 95 nebo podobným prostředím. 1. téma: Základy HTTP Základy fungování počítačových

Více