INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE"

Transkript

1 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice INTERNETOVÉ TECHNOLOGIE Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D. Ing. Juraj Duďák, Ph.D. 2011

2

3 Evropský polytechnický institut, s.r.o. Osvobození 699, Kunovice Internetové technologie Ing. Jindřich Petrucha, Ing. Juraj Duďák 2011

4 Název: Internetové technologie 2. aktualizované vydání Autor: Ing. Jindřich Petrucha, Ph.D. Ing. Juraj Ďuďák, Ph.D. Vydavatel: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 2011 Neprošlo jazykovou úpravou ISBN:

5 Obsah: 1 JAVASCRIPT, CHARAKTERISTIKA A LEXIKÁLNÍ ELEMENTY ÚVOD ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY Strukturované datové prvky a objekty SAMOSTATNÁ PRÁCE KONTROLNÍ OTÁZKY SHRNUTÍ JAVASCRIPT VSTUP A VÝSTUP DAT OBJEKTY TLAČÍTEK A FUNKCÍ ALERT VĚDECKO TECHNICKÝ VÝPOČET PRÁCE S OBJEKTEM TEXTOVÉHO POLE SAMOSTATNÁ PRÁCE KONTROLNÍ OTÁZKY SHRNUTÍ APLIKACE PHP A JAVASCRIPT PHP SOUBORY A JAVASKRIPT APLIKACE AJAX TECHNOLOGIE ZÁKLADNÍ PRINCIPY PŘÍKLAD AJAX TECHNOLOGIE SHRNUTÍ KAPITOLY OTÁZKY KE KAPITOLE REDAKČNÍ SYSTÉMY REDAKČNÍ SYSTÉM JOOMLA REDAKČNÍ SYSTÉM WORDPRESS PLUGINY REDAKČNÍCH SYSTÉMŮ SHRNUTÍ KAPITOLY OTÁZKY KE KAPITOLE GOOGLE API GOOGLE CHART TOOLS Image Charts Google Chart Tools GOOGLE MAPS API FAMILY Google Maps JavaScript API V Pridávanie obsahu do máp Static Maps API SAMOSTATNÁ PRÁCA SHRNUTÍ OTÁZKY KE KAPITOLE XML TECHNOLOGIE XML ZNAČKY UNIVERZÁLNOSŤ XML XML oddeľuje dáta od ich prezentácie Pravidlá tvorby XML dokumentu SPRACOVANIE XML DOKUMENTU NAČÍTANIE XML SÚBORU POMOCOU PHP SHRNUTÍ KAPITOLY OTÁZKY KE KAPITOLE LITERATURA... 89

6

7 1 JAVASCRIPT, charakteristika a lexikální elementy Obsah kapitoly 1.1 Úvod 1.2 Základní charakteristiky Strukturované datové prvky a objekty 1.3 Samostatná práce 1.4 Kontrolní otázky 1.5 Shrnutí Cíle kapitoly: Seznámit studenty se základními objekty prostředí javascriptu, tak aby byly schopni pracovat se základními objekty a dokázali z nich vytvořit systém pracující v prostředí internetu. Pomocí objektů realizovat dynamické chování WWW stránek podle zadaných požadavků. Klíčová slova: Albert; array; date; math; událost; objekt; metoda. Další informace chools.com/js/de fault.asp 1.1 Úvod JavaScript Javascript je scriptovací jazyk, který dovoluje rozšíření HTML stránky o programovací možnosti. Veškerá komunikace s objekty probíhá na straně klienta a není nutná na různé události od uživatele. Dovoluje vytvářet funkce které zpracovávají data získaná převážně z formuláře HTML stránky a provádět s nimi potřebnou manipulaci jako jsou výpočty nebo získání potřebných informací pro další rozhodování. Projekt javascript základní schema rozložení HTML stránky s vložením javascriptu Jednotlivé objekty vytvářejí hierarchii na kterou se odkazujeme tečkovou notací. Práce s proměnnými je zjednodušená v tom, že není nutné provádět deklaraci proměnných a je možné s nimi okamžitě pracovat. Nevýhodu je, že se jedná o interpretační jazyk a ne o kompilační jazyk a proto není rychlost zpracováná scriptu vysoká. Vložení scriptu do HTML stránky se provádí v části HEAD hlavičky stránky: <html> <head> <script language="javascript"> <!-- Hiding function tlacitko1() alert("prvni!"); // --> </script> </head>... 7

8 Z příkladu je zřejmé, že jednotlivé funkce jsou vloženy mezi tagy <script>... </script> Značka v HTML <!- ignorování pokud prohlížeč neumí javascript //-> - ukončení Jinou variantou je vložení scriptu do samostatného souboru: <SCRIPT SRC="PROG1.JS"></SCRIPT> 1.2 Základní charakteristiky příkazy na jednom řádku odděleny středníkem ASCII kod vestavěné objekty tvoří jádro systému řízeného událostmi Strukturované datové prvky a objekty pole - práce s prvky studenti = new Array(30) studenti[0]="petr" studenti[1]="pavel"... index od 0 do 29 objekt různého datového typu podle přiřazení pocet = studenti.length zjistí počet prvků pole Vložení elementů javascriptu a jejich aplikace v programu for(i=0;i<pocet;i++) document.write(studenti[i]+"<p>" pole inicializace studenti=new Array("Petr","Pavel","Jirka") různé datové typy v jediném poli, jazyk rozezná typ podle druhu vkládané hodnoty x=new Array("Petr",14.02,prom1,"Pavel") x[4]=prom2 vložení dalšího prvku pole Práce s datumem var Den = new Date() dnes = Den.getDay() Práce s matematickými funkcemi výpočty funkcí Objekt Math x=math.sin y=math.cos trigonometrické funkce 8

9 z=math.sqrt druhá odmocnina k=math.random() -nahodne číslo l=math.round -odřízne desetinou část čísla Další funkce objektu MATH jsou v tabulkách Metody: Metoda význam příklad abs(x) absolutní hodnota exp(x) e na ixtou x=1; y = Math.exp(x) // vrátí e log(x) přirozený logaritmus z x max(x,y) maximum, větší ze dvou hodnot a = Math.max(20,50);//vrátí 50 min(x,y) minimum, menší ze dvou hodnot pow(a,x) a na ixtou random() náhodné číslo mezi 0 a 1 kostka = Math.ceil(Math.random()*6) sqrt(x) odmocnina zaokrouhlování Metoda význam příklad ceil(x) zaokrouhlení nahoru dan = Math.ceil(314.19) // vrátí 315 floor(x) zaokrouhlení dolů plat = Math.floor( ) // vrátí 7123 round(x) zaokrouhlení aritmetické cestina = round(3.503) // vrátí 4 goniometrické funkce Metoda acos(x) asin(x) atan(x) význam arcus cosinus arcus sinus arcus tangens atan2(x,y) úhel v radiánech od osy x do bodu x,y cos(x) sin(x) tan(x) cosinus sinus tangens Všechny úhly jsou naštěstí v radiánech. 9

10 Matematické konstanty konstanta Math.E Math.LN10 Math.LN2 Math.LOG10E Math.LOG2E Math.PI Math.SQRT2 význam e, Eulerova konstanta přirozený logaritmus z deseti přirozený logaritmus ze dvou desítkový logaritmus z e dvojkový logaritmus z e pí, Ludolfovo číslo odmocnina ze dvou Math.SQRT1_2 odmocnina z jedné poloviny objekt Image - obrázek imagejmeno=new Image([sirka],[vyska] <IMG parametry> přístup k vlastnostem o obrazek=new Image o obrazek.src="karta.gif" možnost použití polí o document.images[0]... objekt Area vytvoření obrazové mapy události použité ve formuláři při zjištění akce uživatele onmouseover jsme-li kurzorem nad definovanou oblastí onmouseout - akce jsme-li mimo oblast HREF - odkaz na URL pokud klikneme myší na aktivní plochu COORDS="x1,y1,x2,y2,..." - rozměr aktivní plochy <AREA SHAPE=RECT COORDS="25,0,50,25" HREF="mapa.html" onmouseover="window.status=jste na mape,;return true"> Formuláře - práce s nimi funkce ošetřující události umístit vždy do hlavičky <HEAD> akce a udalosti jsou v poli <INPUT> Události onclick - tlačítko,(i zaškrtávací) onblur,onfocus,onchange 10

11 Seznamy,textové pole, pole textové plochy onselect - textové pole, pole text plochy Příklad: function prazdne(pole) if (pole.value=="")return true; else return false;... HTML soubor obsahuje <FORM NAME="formular" <INPUT TYPE="Text" NAME="datum" onblur="prazdne(this.form.datum)" > </FORM> Další události jsou uvedeny v tabulce použit zdroj Přehled uživatelských událostí Události okna a dokumentu: Událost Popis Lze použít na onload při úplném načtení stránky body, img IE3 Nefunguje v Události javascriptu na HTML stránce onunload při opouštění stránky body IE3 onresize při změně velikosti okna body IE3, NN3 onscroll při skrolování, posouvání obsahu body, textarea, cokoli s overflow IE3 Události myši Událost Popis Lze použít na Nefunguje v při kliknutí na prvek onclick nebo při přednastavené akci všechny elementy, ondblclick při dvojkliku na prvku v 4. verzích prohlížečů IE3, NN3 ale jenom některé onmouseover při najetí myší na prvek IE3 onmouseout při odjetí z prvku IE3 11

12 onmousemove onmousedown onmouseup při pohybu myši nad prvkem při stisknutí tlačítka nad prvkem při uvolnění tlačítka nad prvkem IE3, NN3 IE3, NN3 IE3, NN3 Události klávesnice Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onkeypress při stisknutí klapky ve chvíli, kdy je element aktivní IE3, NN3 onkeydown při stlačení klapky ve chvíli, kdy je element aktivní asi cokoliv IE3, NN3 onkeyup při uvolnění klapky ve chvíli, kdy je element aktivní IE3, NN3 Události formuláře a formulářových polí Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onsubmit těsně před odesláním formuláře, form IE3 onreset při vynulování formuláře tlačítkem reset form IE3 onfocus při aktivaci políčka (okna) input, select, textarea, window onblur při deaktivaci políčka (okna) input, select, textarea, window onchange při změně hodnoty políčka input, textarea select, onselect při výběru jiné hodnoty v selectu nebo při vybrání textu myší select, body (výběr textu) výběr textu nefunguje v IE3 a NN* Další události Událost Popis Lze použít na Popora onabort při přerušení načítání imb IE3 12

13 Další události pro Internet Explorer 4 a vyšší (možná fungují v Mozille, ale v Netsapu určitě ne): onback - při stisknutí tlačítka "ZPĚT" oncopy - při kopírování do schránky "Ctrl+C" oncut - při vyjmutí do schránky "Ctrl+X" onforward - při stisknutí tlačítka "VPŘED" onhelp - při volání nápovědy, např "F1" onmousedrag - při pohybu myši se stisknutým tlačítkem onmousewheel - při rolování kolečkem onmove - při pohybu okna prohlížeče onpaste - při vkládání ze schránky "Ctrl+V" Události okna a dokumentu Událost Popis Lze použít na Nefunguje v onload při úplném načtení stránky se všemi objekty body, img IE3 onunload při opouštění stránky body IE3 onresize při změně velikosti okna body IE3, NN3 onscroll při skrolování, posouvání obsahu body, textarea, cokoli s overflow IE3 COOKIES trvalé baličky dat uložené na počítači klienta s možností pozdějšího volání ze strany serveru Výhody: identifikace hesla informace o zákazníkovi výsledky testů pro pozdější použití Konstrukce Cookies: Set-Cookies: NAME=Value; EXPIRES=Date; PATH=Path; DOMAIN=Domain-Name; Secure NAME - znakový identifikační řetězec EXPIRIES - datum odstranění COOKIES ze souboru PATH - místo uchování dokumentu DOMAIN - jméno domény serveru secure - nepovinný parametr - zabraňuje přenosu přes bezpečnostní kanál Vkládání a získávání informací ze souboru COOKIES: funkce SetCookies() GetCookies() s parametry SetCookie(Cookiel.form.UserName.value,xDate) - vlastní proměnné formuláře data jsou uložena v souboru cookie.txt (MagicCookie) adresář WINDOWS textový soubor s možností editace form.name.value=getcookieval("cookiel"); 13

14 1.3 Samostatná práce Navrhněte, které prvky použijete pro tvorbu stránky, která se bude zabývat matematickými výpočty charakteru výpočtu matic a jejich základními operacemi. Navrhněte datovou strukturu a způsob výpočtu. Nakreslete vývojový diagram pro násobení dvou matic. 1.4 Kontrolní otázky 1) Jaké události vznikají na formuláři oři práci uživatele. 2) Jak definujeme pole a jak jsou realizovány indexy pole. 3) Které funkce jsou použity pro práci s datumem. 4) Které funkce lze použít pro výpočet goniometrických funkcí. 1.5 Shrnutí Javascript je interpretační jazyk, který dovoluje pracovat s objekty formuláře pomocí jednotlivých metod a událostí od uživatele. Pro práci se strukturovaným typem proměnných používáme pole. Pro matematické výpočty je k dispozici skupina funkcí objektu MATH, které jsou uvedeny v tabulce. 14

15 2 JAVASCRIPT vstup a výstup dat Obsah kapitoly 2.1 Objekty tlačítek a funkcí alert 2.2 Vědecko technický výpočet 2.3 Práce s objektem textového pole 2.4 Samostatná práce 2.5 Kontrolní otázky 2.6 Shrnutí Cíle kapitoly: Ukázat student různé varianty vstupů a výstupů, které jsou realizovány pomocí WWW stránek. Pro práci s jednotlivými hodnotami jsou použity funkce, které ukazují na možnosti zpracování dat číselného charakteru i dat ve tvaru textových řetězců. Postupně na příkladech se studenti seznámí s objekty formuláře a metodami, které s těmito objekty pracují. Klíčová slova: Alert; confirm; onclick; while; for; if; else; write; parsefloat; check; radio. Vstup a výstup je realizován pomocí objektů, kterými jsou nejčastěji samotné okno prohlížeče s jednotlivými prvky, nebo objekty formuláře k tomu určené, např. editační okno, rozbalovací okna a podobně. Výpis dat v okně dokumentu - ukázka povelů document.writeln("ahoj") -výpis textu na obrazovku formuláře document.write("text <P>") -využití formátovacích tagů HTML jazyka Výpis textu v dialogovém okně alert("vypis dat") OK button - výpis v dialogovém okně confirm("souhlas A/N") - vypis s možností vběru buď OK nebo CANCEL vrací hodnotu true nebo false Vstup a výstup dat z programu v javascriptu využívá okna windows ret=window.prompt(string,input) window.status="akce projekt" - vstup řetězce s nápovědou - vložení textu do okna status /dole/ Funkce JavaScriptu Funkce jsou hlavní částí jazyka a dovolují realizovat běh programu, který je řízen aktivitou uživatele. Způsob zápisu funkce: function nazev(prom) povely provedení podprogramu reagujícího na určitou událost komunikuje s formulářem pomocí událostí od uživatele - volá funkce 15

16 Příklad události kliknutí myši na tlačítku: onclick= "funkce(this.form)" ukázka zápisu funkce bez použití vstupních parametrů function tlacitko1() alert("prvni!"); 2.1 Objekty tlačítek a funkcí alert Výukový cíl: Obr. 3.1: jednotlivých objektů tlačítek Schopnost studenta porozumět zpracování funkcí a vyvolání jednotlivých funkcí. Popis příkladu: Program je tvořen dvěma událostmi, ktré vyvolávájí dvě funkce. Jedná se o stisk tlačítka. Ve formuláři HTML stránky je zapsán tento text, který definuje tlačítka s akcí, která se má vykonat. <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni prvni" onclick="tlacitko1()"> <BR> <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni druhe" onclick="tlacitko2()"> Každé tlačítko vyvolá samostatnou funkci, která je definována v části hlavičky HTML stránky. Ve funkci se pouze zobrazí dialogové okno s nápisem "prvni!" nebo "druhe!". Je zde znázorněna vazba tlačítka a funkce. <html> <head> <title>projekt javascript jp1</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function tlacitko1() alert("prvni!"); function tlacitko2() alert("druhe!"); // --> </script> </head> <body> 16

17 <h1> tlacitka </h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni prvni" onclick="tlacitko1()"> <BR> <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni druhe" onclick="tlacitko2()"> </FORM> </body> </html> Řízení běhu programu v JavaScriptu - řídící příkazy Tyto příkazy dovolují vytvořit potřebný algoritmus pro zpracování dat. Dovolují větvit program a provádět opakovanou činnost. Zpracování podmínky má tutot syntaxi jazyka: v programu if (podm) povely else povely if (x == 10) x=y+5; else x=y-9; Zpracování cyklu vypadá následovně: cyklus typu for pro opakovanou činnost for (i=0;i < 10; i++) povely cyklus typu while while(podminka) povely Použití break; continue pro ovládání běhu cyklu (jakoc jazyk) Použití operátorů a převody dat operátory / podobné jako C - jazyk/ + - * / % ~ aritmetické && == < >! logické priorita s použitím závorek pozor na porovnávací operátor převod řetězce na číslo se provede funkcí x=parsefloat( ) proměnnou nemusíme deklarovat hodnota v závorce je textový řetězec samotný výpočet plochy kruhu plocha=x*x*3.14/4 17

18 2.2 Vědecko technický výpočet Výukový cíl: Schopnost pochopit způsob práce s proměnnými a realizovat výpočet hodnot na obrazovku ve formě tabulky. Obr.3.2. Zobrazení výstupu do okna tabulky výpočtu průměru plochy kruhu Ukázka programového řešení výpočtu je vytvořením algoritmu v tomto jazyce Popis příkladu: Program používá pouze jednu funkci kruh() ve které je naprogramován cyklus pro výpis tabulky, nejprve se tiskne průměr kruhu a pak jeho plocha. Výpočet je proveden přímo ve funkci, která tiskne hodnoty na obrazovku.výpis hodnoty se provede pomocí metody document.write v okně html stránky. for (i=0;i<10;i++) document.write(i+" -> "+ i*i*3.14/4 +"<BR>") Všimnětě si, že je možné vložit tag +"<BR>", který provede zalomení řádku a provede tak určité formátování, které je podporováno HTML stránkou. Spuštění výpisu se provede kliknutím na tlačítku: <INPUT TYPE="button" VALUE="10 vypocet" onclick="kruh()"> Nápis na tlačítku je v příkazu VALUE a kterou funkci zavoláme je napsáno za textem oncllick=... Celý HTML zápis vypadá následovně: <html> <head> <title>projekt javascript jp</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function kruh() for (i=0;i<10;i++) document.write(i+" -> "+ i*i*3.14/4 +"<BR>") 18

19 // --> </script> </head> <body> <h1> Kruh </h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <BR> <BR> <INPUT TYPE="button" VALUE="10 vypocet" onclick="kruh()"> </FORM> </body> </html> 2.3 Práce s objektem textového pole Výukový cíl: Schopnost pochopit způsob práce s textovým polem.. Dále pochopit vazbu mezi názvem pole a proměnnou používanou ve funkci. Obr. 3.3 Zobrazení vstupního editačního okna Popis příkladu: Program používá dvě funkce kde první ukazuje na způsob práce s povelem alert a confirm. function tlacitko1() alert("prvni tlacitko"); povel=confirm(" pracujes A/N ") if (povel) alert ("to je dobre") else alert ("to je spatne pokud spis") Do proměnné povel se dostane hodnota, kterou uživatel vložil při povelu confirm což je standardní dialogové okno ve WINDOS. V této funkci nejsou použity žádné hodnoty ze vstupního formuláře. Druhá funkce pracuje s editačním polem, které je definaváno ve formuláři povelem: <INPUT TYPE="button" VALUE="akce2" onclick= "tlacitko2(this.form)"> Všimněte si zvýrazněného parametru, který ukazuje, že funkci předáváme 19

20 všechny objekty formuláře. Popis funkce pak vypadá následovně: function tlacitko2(f) alert(f.edice1.value); Zvýrazněná část f.edice1.value ukazuje na způsob páce s hodnotou v editačním poli s názvem edice1. Hodnota je považována za text. Celá část HTML kódu vypadá následovně: Výukový cíl: <html> <head> <title>projekt javascript jp1</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function tlacitko1() alert("prvni tlacitko"); povel=confirm(" pracujes A/N ") if (povel) alert ("to je dobre") else alert ("to je spatne pokud spis") function tlacitko2(f) alert(f.edice1.value); // --> </script> </head> <body> <h1> tlacitka a vstupy dat </h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni prvni" onclick="tlacitko1()"> <BR> Zadani textu v okne <INPUT TYPE="text" NAME="edice1" > <INPUT TYPE="button" VALUE="akce2" onclick= "tlacitko2(this.form)"> </FORM> </body> </html> Cílem je seznámit se s možnostmi práce s více editačními poli a předávání dat mezi nimi 20

21 Obr Dvě vstupní editační okna Popis příkladu: Ukázka je zaměřena na vysvětlení práce se dvěma editačními poli, jeichž hodnty představují dva txtové řětězce, ktere sečteme dohromady, vznikne jeden spojený řětězec. Jako operátor sečtení se používá znamenko +. Dále jsou oba řětězce porovnávány zda jsou shodné. function secti(f) alert(f.edice1.value + f.edice2.value); if (f.edice1.value == f.edice2.value) alert("jsou stejne") Princip předání parametru funkci je stejný jako v předcházejícím příkladu a funkce je volána opět po stlačení tlačítka. Celá část HTML kódu vypadá následovně: <html> <head> <title>projekt javascript </title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function secti(f) alert(f.edice1.value + f.edice2.value); if (f.edice1.value == f.edice2.value) alert("jsou stejne") // --> </script> </head> <body> <h1> tlacitka a vstupy dat </h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <BR>Prvni <INPUT TYPE="text" NAME="edice1" > <BR>Druhy <INPUT TYPE="text" NAME="edice2" > 21

22 <INPUT TYPE="button" VALUE="sectu retezce" onclick="secti(this.form)"> </FORM> </body> </html> Úkol: Doplňte další editační boxy a proveďte sečtení 4 textových řetězců. Výukový cíl: Cílem je seznámit se s možnostmi výpočtu prováděného ze vstupního editačního pole a převody dat mezi textem a číslem. Obr 3.5. ukázka výpočtu plochy kruhu Popis příkladu: Příklad ukazuje způsob práce s proměnnými formuláře a provedení výpočtu plochy kruhu při zadáni průměru kruhu. Průměr je zadán v objektu edice1 a výsledek bude vložen do objektu edice2. function kruh(f) x=parsefloat(f.edice1.value) plocha=x*x*3.14/4 alert(plocha) f.edice2.value=plocha Proměnné plocha a x nemusíme definovat. Výslednou hodnotu v proměnné plocha můžeme přímo přiřadit do objektu edice2.value. Celá část HTML kódu vypadá následovně: <html> <head> <title>projekt javascript jp</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding 22

23 function kruh(f) x=parsefloat(f.edice1.value) plocha=x*x*3.14/4 alert(plocha) f.edice2.value=plocha // --> </script> </head> <body> <h1> Kruh </h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <BR> Prumer <INPUT TYPE="text" NAME="edice1" > <BR> Plocha <INPUT TYPE="text" NAME="edice2" > <BR> <INPUT TYPE="button" VALUE="vypocet" onclick="kruh(this.form)"> </FORM> </body> </html> Práce s výběrovými objekty dovoluje další varice s prvky ve formuláři Výukový cíl: Cílem je seznámit se s možnostmi zaškrtávacích boxů radiobutton a checkbox. Popis příkladu: Jsou zde dvě skupiny vytvořené ve formuláři. Radiobuttony jsou označeny poloha a pomocí indexu testujeme jednotlivé stavy. CheckBoxy jsou testovány pomocí vlastnosti objektu.checked zda je true nebo false. Obr 3.6. ukázka použití objektů radio a checkbox Důležitou částí je označení objektu radio, který vytváří skupinu. Jednotlivé prvky ve skupině se označují indexem pole. Pro vyhodnocení se používá metoda checked. 23

24 if( f.poloha[0].checked==true) alert("radio 1"); if( f.poloha[1].checked==true) alert("radio 2"); if( f.poloha[2].checked==true) alert("radio 3"); Ve formuláři je objekt pojmenován stejným jménem a záleží na pořadí řádku pro vytvoření indexů. <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a1" > akce1<br> <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a2" > akce2<br> <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a3" > akce3<br> pro check boxy je situace jiná protože každý má své jméno samostatně <INPUT TYPE="checkbox" name="c1" value="1" > zbozi 1<BR> <INPUT TYPE="checkbox" name="c2" value="2" > zbozi 2<BR> vyhodnocení je také bez použití indexů jen určením jména if( f.c1.checked==true) Celý kód HTML je následující <html> <head> <title>projekt javascript jp1</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function tlacitko1(f) if( f.poloha[0].checked==true) alert("radio 1"); if( f.poloha[1].checked==true) alert("radio 2"); if( f.poloha[2].checked==true) alert("radio 3"); function tlacitko2(f) if( f.c1.checked==true) alert("cek box 1 zaskrtnut"); if( f.c2.checked==true) alert("cek box 2 zaskrtnut"); // --> </script> </head> <body> <h1> radio tlacitka a check boxy</h1> <FORM NAME="HODNOTY"> <INPUT TYPE="button"VALUE="Stiskni pro radio" onclick="tlacitko1(this.form)"> <BR> <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a1" > akce1<br> <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a2" > akce2<br> <INPUT TYPE="radio" name="poloha" value="a3" > akce3<br> <BR> <INPUT TYPE="button"VALUE="Stiskni pro zbozi" onclick="tlacitko2(this.form)"> <BR> 24

25 <INPUT TYPE="checkbox" name="c1" value="1" > zbozi 1<BR> <INPUT TYPE="checkbox" name="c2" value="2" > zbozi 2<BR> </FORM> </body> </html> Výukový cíl: Cílem je seznámit se s možnostmi práce s jednotlivými znaky řetězce a porovnávat je mezi sebou případně vyhodnotit. Popis příkladu: Příklad popisuje variantu testování jednotlivých znaků řetězce zadaného v textovém poli v cyklu. for (var i=0; i< delka; i++) znak = ret.substring(i,i+1) if (znak=='a') alert ('a') Dále jsou porovnávány znaky zda obsahuje řetězec písmeno a. Obr 3.7. ukázka použití řetězce pro zjištění počtu znaků Všimněte si způsobu zjištění délky řetězce pomocí vlastnosti objektu length. var ret = f.edice1.value var delka= ret.length Důležitá je funkce provýběr určitého počtu znaků do podřetězce ret.substring(počátek,konec) počátek určuje index počátečního znaku konec určuje index konečného znaku Celý kód vypadá následovně: <html> 25

26 <head> <title>projekt javascript jp1</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function testuj(f) var ret = f.edice1.value var delka= ret.length alert("počet znaku je " + delka) var znak = ret.substring(0,1) alert("prvni znak je" + znak) for (var i=0; i< delka; i++) znak = ret.substring(i,i+1) if (znak=='a') alert ('a') // --> </script> </head> <body> <h1> Výpočty s řetězcem </h1> <HR> <FORM NAME="HODNOTY"> <INPUT TYPE="text" NAME="edice1" VALUE=""> <INPUT TYPE="button" VALUE="Stiskni" onclick="testuj(this.form)"> </FORM> </body> </html> Popis dalších příkladů k procvičení získaných znalostí: Popis příkladů: JS1 - použití tlačítka a výpis do dial.okna - alert JS2 - sečtení dvou hodnot z edit boxů a porovnání shodnosti JS3 - kopírování mezi dvěma textovými poli JS3x - provedení funkci po opuštění textového pole OnBlur JS4 - výpočet obvodu a plochy kruhu - převod na číslo JS5 - použití radiobuttonu - výběr varianty JS6 - práce s řetězcem - testování jednotlivých znaků JS7 - práce s řetězcem - testování zda obsahuje číslici KALK1 - ukázka kalkulátoru QUIZ - ukázka kvízové otázky s radiobuttony Jednotlivé příklady ukazují jen určitou oblast zpracování skriptů. Pro konkrétní řešení je vhodné nalézt potřebný skript a modifikovat jej podle vlastních potřeb. 2.4 Samostatná práce Ukázat student různé varianty vstupů a výstupů, které jsou realizovány pomocí WWW stránek. Pro práci s jednotlivými hodnotami jsou použity funkce, které ukazují na možnosti zpracování dat číselného charakteru i dat ve tvaru textových 26

27 řetězců. Postupně na příkladech se studenti seznámí s objekty formuláře a metodami, které s těmito objekty pracují. 2.5 Kontrolní otázky 1) Jak se realizují výstupy do dialogového okna a jak do nového samostatného okna prohlížeče. 2) Jak lze formátovat výsledné výpočty do tabulky s barevným zvýrazněním objektů. 3) Jak se provedou převody mezi čísly a řetězci ze vstupních polí formuláře. 4) Jak se pracuje s objekty radio při vytváření více skupin na WWW stránce. 5) Jak lze kontrolovat vstupní data formuláře po jednotlivých znacích. 2.6 Shrnutí Práce ze vstupem dovoluje poměrně rozsáhlé operace se vstupními objekty formuláře, kterými jsou převážně editační boxy. Lze vyhodnocovat jednotlivé znaky řetězců a provádět mezi nimi řetězové operace sečtení hodnot. Pro číselné operace se používají převodové funkce řetězce na číslo float, které je dostatečně přesné pro výpočet hodnot. 27

28 28

29 3 Aplikace PHP a javascript Obsah kapitoly 3.1 PHP soubory a javaskript Cíl kapitoly: PHP. Popsat vazbu mezi formuláři HTML kodu a PHP skriptu při předávání parametrů. Klíčová slova: HTML form, metoda GET, metoda POST, soubory otevření, soubory čtení, Aplikace PHP jako příklad dynamické WWW stránky 3.1 PHP soubory a javaskript Zadání: Program čte jednotlivé řádky textového souboru a zobrazuje data ve formě tabulky. Jednotlivé položky dat jsou odděleny středníkem. První sloupec představuje jméno a druhý sloupec obrázek. Ukázka souboru jmena.txt Monika;monika.jpg Jana;jana.jpgKarolina;karolina.jpg;150x120 Eva;eva.jpgKlara;klara.jpg Programové řešení soubor jmena.php Obr. Ukázka WWW stránek <?php echo "<table border=1>"; $fd=fopen("jmena.txt","r"); //otevreni pro cteni while(!feof($fd)) //test konce souboru $radek=fgets($fd); //cteni 1 radku 29

30 $data=split(';',$radek); echo "<tr><td>$data[0] "; echo "<td><a href=$data[1] ><img src= $data[1] width=50> </a> </tr>"; fclose($fd); //uzavreni souboru echo "</table>";?> Aplikace PHP s algoritmem vyhledávání v souboru Důležitá místa programu Přečtení 1 řádku ze souboru $radek=fgets($fd); //cteni 1 radku Rozdělení podle separátoru čárka do pole $data $data=split(';',$radek); Program čte jednotlivé řádky ze souboru dokud není konec souboru Zadání: Upravme předcházející příklad na čtení dat ze souboru tak, že třetí sloupec bude text zakodovaný pomocí qr kodu jako obrázek Ukázka souboru jmena.txt Monika;monika.jpg;monika_je_hezka_slecna Jana;jana.jpg;pomocny_text Karolina;karolina.jpg;text_kodu Eva;eva.jpg;xxx Klara;klara.jpg;xxx Programové řešení soubor jmena_qr.php <?php echo "<table border=1>"; $fd=fopen("jmena.txt","r"); //otevreni pro cteni while(!feof($fd)) //test konce souboru $radek=fgets($fd); //cteni 1 radku 30

31 $data=split(';',$radek); echo "<tr><td>$data[0] "; echo "<td><a href=$data[1] ><img src= $data[1] width=80> </a>"; echo "<td><img src=http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=8&d=$data[2] width=80> </tr>"; fclose($fd); //uzavreni souboru echo "</table>";?> Zadání Doplnění předcházejícího skriptu o zadaní jména, které chceme vyhledat pomocí formuláře v HTML kodu. Vyhledání je tím způsobem, že můžeme zadat počáteční písmena jména, které chceme vyhledat nezávisle zda malá nebo velká písmena. Ukázka Html souboru vloz_jmeno.html <html> <head> <title>projekt</title> </head> <body> <h1> Vyhledani dle jmena </h1> <FORM NAME="HODNOTY" action="jmena_qrs.php" method="post"> <BR> zadej jmeno: <INPUT TYPE="text" NAME="hledej" > <BR> <INPUT TYPE="submit"> </FORM> </body> </html> Soubor skriptu jmena_qrs.php <?php $jmeno=$_post['hledej'];; 31

32 echo "<table border=1>"; $fd=fopen("jmena.txt","r"); //otevreni pro cteni while(!feof($fd)) //test konce souboru $radek=fgets($fd); //cteni 1 radku $data=split(';',$radek); $pom=substr($data[0],0,strlen($jmeno));//pomoc ret if ( strtolower($jmeno)==strtolower($pom) ) //vyhledani dle jmena echo "<tr><td>$data[0]"; echo "<td><a href=$data[1] ><img src= $data[1] width=80> </a>"; echo "<td><img src=http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=8&d=$data[2] width=80> </tr>"; fclose($fd); //uzavreni souboru echo "</table>";?> Zadaní: Doplnění přdcházejícího příkladu o test pomocí javascriptu zda je zadán text <head> <title>projekt</title> <script language="javascript"> <!-- Hiding function testuj(f) var ret = f.hledej.value var delka= ret.length var chyba=0 for (var i=0; i< delka; i++) znak = ret.substring(i,i+1) if (!((znak >= 'A') && (znak <= 'Z') (znak >= 'a') && (znak <= 'z'))) chyba=1 if (chyba == 1) alert("neni text jmena") else alert("ok") window.open(" // --> </script> </head> <body> <h1> Vyhledani dle jmena </h1> <FORM NAME="HODNOTY" action="jmena_qrs1.php" method="post"> <BR> zadej jmeno: 32

33 <INPUT TYPE="text" NAME="hledej" > <BR> <INPUT TYPE="button" VALUE="posli" onclick="testuj(this.form)"> </FORM> </body> </html> Ve skriptu php použijeme metodu GET pro přebrání parametru, který dodá javasript ve funkci Windows.open. <?php $jmeno=$_get['hledej'];; echo "<table border=1>"; $fd=fopen("jmena.txt","r"); //otevreni pro cteni while(!feof($fd)) //test konce souboru $radek=fgets($fd); //cteni 1 radku $data=split(';',$radek); $pom=substr($data[0],0,strlen($jmeno));//pomoc ret if ( strtolower($jmeno)==strtolower($pom) ) //vyhledani dle jmena echo "<tr><td>$data[0]"; echo "<td><a href=$data[1] ><img src= $data[1] width=80> </a>"; echo "<td><img src=http://qrcode.kaywa.com/img.php?s=8&d=$data[2] width=80> </tr>"; fclose($fd); //uzavreni souboru echo "</table>";?> Modifikace zadání: skupinový úkol: realizujte projekt evidence knih autor,kniha,cena,obrázek práce s textovým souborem 10 záznamů zobrazení v tabulce,autor,kniha,cena,obrázek knihy,obrázek qr kodu z ceny 33

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314

Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 Vyšší odborná škola a Střední škola,varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 14 VY 32 INOVACE 0101 0314 VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony Autor

Více

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře

Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Základy HTML, URL, HTTP, druhy skriptování, formuláře Skriptování na straně klienta a serveru Skriptování na straně klienta se provádí pomocí programovacího jazyka JavaScript, který je vkládán do HTML

Více

Javascript. Javascript - jazyk

Javascript. Javascript - jazyk Návrh a tvorba WWW stránek 1/30 Javascript skripty provádí prohlížeč - klient dynamicky generovaný obsah stránek, efekty, interakce nejrozšířenější klientský skriptovací jazyk (VBScript a další) nesouvisí

Více

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13

1. Úvod do Ajaxu 11. Jak Ajax funguje? 13 Obsah Úvodem 9 1. Úvod do Ajaxu 11 Jak Ajax funguje? 13 Popis 13 Ukázky 13 Jaké jsou možnosti tvorby interaktivních webových aplikací? 15 Co je třeba znát? 16 Jak fungují technologie Ajaxu 16 Jak funguje

Více

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí!

Formuláře. Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! Formuláře Aby nám mohli uživatelé něco hezného napsat...... třeba co si o nás myslí! HTML formuláře: Formuláře Možnost, jak uživatel může vložit obsah na web - odeslat data na server - zpracovat data ve

Více

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře

Návrh a tvorba WWW stránek 1/8. Formuláře Návrh a tvorba WWW stránek 1/8 Formuláře význam předávání hodnot od uživatele skriptům mezi značkami a základní atributy action definuje obslužný skript, nelze v XHTML method metoda, kterou

Více

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ

Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Maturitní otázky z předmětu PROGRAMOVÁNÍ 1. Algoritmus a jeho vlastnosti algoritmus a jeho vlastnosti, formy zápisu algoritmu ověřování správnosti

Více

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny

Vstupní požadavky, doporučení a metodické pokyny Název modulu: Základy PHP Označení: C9 Stručná charakteristika modulu Modul je orientován na tvorbu dynamických stánek aktualizovaných podle kontextu volání. Jazyk PHP umožňuje velmi jednoduchým způsobem

Více

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script

Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Tvorba klientských skriptů v jazyce Java Script Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové

Více

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz

Využití OOP v praxi -- Knihovna PHP -- Interval.cz Page 1 of 6 Knihovna PHP Využití OOP v praxi Po dlouhé teorii přichází na řadu praxe. V následujícím textu si vysvětlíme možnosti přístupu k databázi pomocí různých vzorů objektově orientovaného programování

Více

JavaScript je často zaměňován s Javou. Java je samostatný programovací jazyk. Má s JavaScriptem pouze podobnou syntaxi.

JavaScript je často zaměňován s Javou. Java je samostatný programovací jazyk. Má s JavaScriptem pouze podobnou syntaxi. Co je je programovací jazyk, který se používá v internetových stránkách. Zapisuje se přímo do HTML kódu, což je velká výhoda, protože je to jednoduché. je klientský skript. To znamená, že se program odesílá

Více

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide.

Další nutný soubor je laydiv.js, ve kterém jsou uloženy funkce pro zobrazování virů na ploše a funkce pro odkaz na Teachers Guide. ESCAPE OF VIRUSES Hra Escape of viruses je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra se spouští tlačítkem Start game. Úkolem hráče je eliminovat viry na hrací ploše kliknutím kurzoru

Více

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku

Databázové aplikace pro internetové prostředí. 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Databázové aplikace pro internetové prostředí 01 - PHP úvod, základní princip, vkládání skriptu, komentáře, výpis na obrazovku Projekt: Inovace výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.250

Více

Formuláře. Internetové publikování

Formuláře. Internetové publikování Formuláře Internetové publikování Formuláře - příklad Formuláře - použití Odeslání dat od uživatele Možnosti zpracování dat Webová aplikace na serveru (ASP, PHP) Odeslání e-mailem Lokální script Formuláře

Více

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1 Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých.

Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Soubor kurzů XHTML, CSS, PHP a MySQL Kurz je rozdělen do čtyř bloků, které je možné absolvovat i samostatně. Podmínkou pro vstup do kurzu je znalost problematiky kurzů předešlých. Jeden blok se skládá

Více

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM

KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM KAPITOLA 9 - POKROČILÁ PRÁCE S TABULKOVÝM PROCESOREM CÍLE KAPITOLY Využívat pokročilé možnosti formátování, jako je podmíněné formátování, používat vlastní formát čísel a umět pracovat s listy. Používat

Více

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák

HTML - Úvod. Zpracoval: Petr Lasák HTML - Úvod Zpracoval: Petr Lasák Je značkovací jazyk, popisující obsah HTML stránek Je z rodiny SGML jazyků, jako např. XML, DOCX, XLSX Nejedná se o programovací ale značkovací jazyk Dynamičnost dodávají

Více

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu:

Čtvrtek 8. prosince. Pascal - opakování základů. Struktura programu: Čtvrtek 8 prosince Pascal - opakování základů Struktura programu: 1 hlavička obsahuje název programu, použité programové jednotky (knihovny), definice konstant, deklarace proměnných, všechny použité procedury

Více

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený

Redakční systém Joomla. Prokop Zelený Redakční systém Joomla Prokop Zelený 1 Co jsou to red. systémy? Redakční systémy (anglicky Content Management System - CMS) jsou webové aplikace používané pro snadnou správu obsahu stránek. Hlavním cílem

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Programovací jazyk Pascal

Programovací jazyk Pascal Programovací jazyk Pascal Syntaktická pravidla (syntaxe jazyka) přesná pravidla pro zápis příkazů Sémantická pravidla (sémantika jazyka) pravidla, která každému příkazu přiřadí přesný význam Všechny konstrukce

Více

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Formát Druh učebního materiálu Druh interaktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0722 III/2 Inovace a

Více

AJAX. Dynamické změny obsahu stránek

AJAX. Dynamické změny obsahu stránek AJAX Dynamické změny obsahu stránek Co je AJAX Co je AJAX Co je AJAX Co je AJAX Co je AJAX AJAX = Asynchronous JavaScript And XML XHR = XMLHttpRequest Ajax je sada technik a nástrojů, které umožňují dynamické

Více

Základy algoritmizace a programování

Základy algoritmizace a programování Základy algoritmizace a programování Přednáška 1 Olga Majlingová Katedra matematiky, ČVUT v Praze 19. září 2011 Obsah Úvodní informace 1 Úvodní informace 2 3 4 Doporučená literatura web: http://marian.fsik.cvut.cz/zapg

Více

Skriptování na straně serveru a klienta

Skriptování na straně serveru a klienta 4IZ228 tvorba webových stránek a aplikací Jirka Kosek Poslední modifikace: $Date: 2012/03/29 21:34:27 $ Obsah Úvod... 3 Nová platforma... 4 Výhody webové platformy... 5 Nevýhody webové platformy... 6 Přístupy

Více

Nástrojová lišta v editačním poli

Nástrojová lišta v editačním poli Nástrojová lišta v editačním poli Název projektu PŘEJÍT NA konkrétní sekci webu ZOBRAZIT zobrazí a) pracovní verzi webu (tj. nepublikovanou) b) publikovanou verzi webu a) Odstranit odstraní zobrazenou

Více

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle)

PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) PHP tutoriál (základy PHP snadno a rychle) Druhá, vylepšená offline verze. Připravil Štěpán Mátl, http://khamos.wz.cz Chceš se naučit základy PHP? V tom případě si prostuduj tento rychlý průvodce. Nejdříve

Více

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13

1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Úvod 11 1. Webový server, instalace PHP a MySQL 13 Princip funkce webové aplikace 13 PHP 14 Principy tvorby a správy webového serveru a vývojářského počítače 14 Co je nezbytné k instalaci místního vývojářského

Více

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE

MODERNÍ WEB SNADNO A RYCHLE SNADNO A RYCHLE Marek Lučný Pavoučí síť přes celý svět Co prohlížeče (ne)skrývají Tajemný kód HTML Všechno má svůj styl Interaktivní je IN Na obrazovce i na mobilu Začni podle šablony Informace jsou základ

Více

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz

Internet cvičení. ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009. Tomáš Pop. DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz Internet cvičení ZS 2009/10, Cvičení 3.,8.12.2009 Tomáš Pop DISTRIBUTED SYSTEMS RESEARCH GROUP http://dsrg.mff.cuni.cz CHARLES UNIVERSITY PRAGUE Faculty of Mathematics and Physics Java Script obecně Moc

Více

ČERV. Hra Červ je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML.

ČERV. Hra Červ je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. ČERV Hra Červ je psána pomocí příkazů Javascriptu a standardních příkazů HTML. Hra napodobuje pohyb viru-červa v počítačové síti. Úkolem hráče je napadat (požírat) počítače a snaží se vyhnout srážce s

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT. MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 11: PROGRAMOVÁNÍ WEBOVÝCH APLIKLACÍ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009s Úvod Modul Programování

Více

Sada 1 - PHP. 09. Formuláře

Sada 1 - PHP. 09. Formuláře S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - PHP 09. Formuláře Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a zkvalitnění

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Tvorba

Více

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4

1 Administrace systému 3. 1.3 Moduly... 3 1.4 Skupiny atributů... 4 1.5 Atributy... 4 1.6 Hodnoty atributů... 4 CRM SYSTÉM KORMORÁN PŘÍRUČKA ADMINISTRÁTORA Obsah 1 Administrace systému 3 1.1 Uživatelské účty.................................. 3 1.2 Přístupová práva................................. 3 1.3 Moduly.......................................

Více

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11

Úvodem 9. Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10. Než začneme 11 Obsah Úvodem 9 Zpětná vazba od čtenářů 10 Zdrojové kódy ke knize 10 Errata 10 Kapitola 1 Než začneme 11 Dynamické vs. statické stránky 11 Co je a k čemu slouží PHP 12 Instalace potřebného softwarového

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5);

Třídy a objekty. Třídy a objekty. Vytvoření instance třídy. Přístup k atributům a metodám objektu. $z = new Zlomek(3, 5); Programovací jazyk PHP doc. Ing. Miroslav Beneš, Ph.D. katedra informatiky FEI VŠB-TUO A-1007 / 597 324 213 http://www.cs.vsb.cz/benes Miroslav.Benes@vsb.cz Obsah Třídy a objekty Výjimky Webové aplikace

Více

Úvod do tvorby internetových aplikací

Úvod do tvorby internetových aplikací CVT6 01a Úvod do tvorby internetových aplikací Osnova předmětu (X)HTML a tvorba webu pomocí přímého zápisu kódu Tvorba web designu a skládání stránek z kousků Skriptovací jazyky na webu Návrh software

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

VISUAL BASIC. Přehled témat

VISUAL BASIC. Přehled témat VISUAL BASIC Přehled témat 1 ÚVOD DO PROGRAMOVÁNÍ Co je to program? Kuchařský předpis, scénář k filmu,... Program posloupnost instrukcí Běh programu: postupné plnění instrukcí zpracovávání vstupních dat

Více

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka

Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka 17, 18. hodina Elektronická technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: závěrečná část dokumentu, dodatky a manuály 1) Závěrečná část dokumentu 2) Dodatky 3) Manuály a návody obsah dokumentu Závěrečná

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Algoritmizace a programování

Algoritmizace a programování Algoritmizace a programování Výrazy Operátory Výrazy Verze pro akademický rok 2012/2013 1 Operace, operátory Unární jeden operand, operátor se zapisuje ve většině případů před operand, v některých případech

Více

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9

Obsah. Začínáme programovat v Ruby on Rails 9. Úvod 11. 1. Vítejte v Ruby 15. O autorovi 9 Poděkování 9 Začínáme programovat v Ruby on Rails 9 O autorovi 9 Poděkování 9 Úvod 11 Komu je kniha určena 11 Jak je kniha uspořádána 11 Co ke knize potřebujete 12 Konvence 12 Zdrojový kód 13 Poznámka redakce českého

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě

PHP PHP je skriptovací programovací jazyk dynamických internetových stránek PHP je nezávislý na platformě PHP PHP původně znamenalo Personal Home Page a vzniklo v roce 1996, od té doby prošlo velkými změnami a nyní tato zkratka znamená Hypertext Preprocessor. PHP je skriptovací programovací jazyk, určený především

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tvorba webových stránek. Ing. Zelinka Pavel Číslo: VY_32_INOVACE_35 17 Anotace:

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tvorba webových stránek. Ing. Zelinka Pavel Číslo: VY_32_INOVACE_35 17 Anotace: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Název: Téma: Autor: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tvorba webových stránek Formuláře v (X)HTML II. Ing.

Více

Sada 1 - Základy programování

Sada 1 - Základy programování S třední škola stavební Jihlava Sada 1 - Základy programování 04. Datové typy, operace, logické operátory Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari)

XSLT pomocí JavaScriptu v Mozille (... Opeře a Safari) XSLT a JavaScript Autor: Petr Dvořák (http://joshis.iprofil.cz/) Úvod Dokumenty XML (můžeme rovnou říct, že narozdíl od dokumentů (X)HTML) nenesou žádnou informaci, která by prohlížeči sdělila, jakým způsobem

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1

24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) HODINOVÁ DOTACE: 1 24-2-2 PROMĚNNÉ, KONSTANTY A DATOVÉ TYPY TEORIE AUTOR DOKUMENTU: MGR. MARTINA SUKOVÁ DATUM VYTVOŘENÍ: 23.7.2013 KLÍČOVÁ AKTIVITA: 02 UČIVO: STUDIJNÍ OBOR: PROGRAMOVÁNÍ 2. ROČNÍK (PRG2) INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

Cvičení 7: Delphi objekty CheckedBox, Radio- Button, EditBox

Cvičení 7: Delphi objekty CheckedBox, Radio- Button, EditBox Cvičení 7: Delphi objekty CheckedBox, Radio- Button, EditBox 1 Opakování kreslení do Image 1. Canvas = plátno - Color, Caption Nastavení typu čáry pro kreslení perem Pen: barva Image1.Canvas.Pen.Color

Více

Webová stránka. Matěj Klenka

Webová stránka. Matěj Klenka Webová stránka Matěj Klenka Osobní webová stránka Toto je dokumentace k mé webové stránce This is a documentation to my web page Já, Matěj Klenka, prohlašuji, že má webová stránka byla vytvořena mnou a

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony Číslo didaktického materiálu Druh didaktického materiálu Autor Jazyk Téma sady didaktických materiálů Téma didaktického materiálu Vyučovací předmět Cílová skupina (ročník) Úroveň

Více

název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče

<!DOCTYPE html> <html lang=cs> <head> <meta charset=utf-8 /> <title>název stránky v titulkovém pruhu prohlížeče</title> </head> 1. HTML5 Technologie HTML5 zavádí a vylepšuje širokou škálu funkcí, zahrnující pokročilé nástroje pro práci s formuláři, multimédii, strukturami a sémantikou, aby poskytla autorům více flexibility a interoperability

Více

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox

02. HODINA. 2.1 Typy souborů a objektů. 2.2 Ovládací prvky Label a TextBox 02. HODINA Obsah: 1. Typy souborů a objektů 2. Ovládací prvky Label a TextBox 3. Základní příkazy a vlastnosti ovládacích prvků 4. Práce s objekty (ovládací prvky a jejich vlastnosti) 2.1 Typy souborů

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice Kód DUM : VY_32_INOVACE_DYN.1.06 Název materiálu: Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup 06 Základ psaní skriptů v jazyce PHP DUM provede žáka jednoduchým skriptem, který sečte a znásobí dvě čísla Ing. Vladimír

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro administrátory. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro administrátory Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento

Více

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1

24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Drupal API 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 1 Témata Práce s databází Bezpečnost práce s Drupalem Forms API Jak udělat vlastní modul Hooks Lokalizace 24.5.2008 Jaku b Su ch ý 2 Práce s databází Drupal poskytuje

Více

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných

Tematický celek Proměnné. Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace Deklarace proměnných Tematický celek 03 3.1 Proměnné Proměnné slouží k dočasnému uchovávání hodnot během provádění aplikace. 3.1.1 Deklarace proměnných Dim jméno_proměnné [As typ] - deklarace uvnitř procedury platí pouze pro

Více

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové aplikace

Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: Webové aplikace Připravil: Ing. Jiří Lýsek, Ph.D. Verze: 18.4.2016 Webové aplikace JSON, AJAX/AJAJ, zpracování na straně JS, JSONP, proxy, REST strana 2 JSON objekt JavaScript Object Notation { "nazev": hodnota, "cislo":

Více

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND. Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND Úvod do PHP PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Úvod do PHP PHP Personal Home Page Hypertext Preprocessor jazyk na tvorbu dokumentů přípona: *.php skript je součást HTML stránky!

Více

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací.

Počítačová Podpora Studia. Přednáška 5 Úvod do html a některých souvisejících IT. Web jako platforma pro vývoj aplikací. Přednáška 5 1. Stručný přehled vývoje html H T m l (HTML...XML... html5), (Web API, JSON, REST,AJAX) 2. Některé související IT IP adresa, doménová adresa, name servery JavaScritp, Jquery, Angular PHP vs

Více

Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka

Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Technická dokumentace Bc. Lukáš Procházka Téma: závěrečná část dokumentu, dodatky a manuály 1) Závěrečná část dokumentu 2) Dodatky 3) Manuály a návody obsah dokumentu Závěrečná část dokumentu Závěrečná

Více

Excel 2007 praktická práce

Excel 2007 praktická práce Excel 2007 praktická práce 1 Excel OP LZZ Tento kurz je financován prostřednictvím výzvy č. 40 Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost z prostředků Evropského sociálního fondu. 2 Excel Cíl kurzu

Více

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání

Čtvrtek 3. listopadu. Makra v Excelu. Obecná definice makra: Spouštění makra: Druhy maker, způsoby tvorby a jejich ukládání Čtvrtek 3. listopadu Makra v Excelu Obecná definice makra: Podle definice je makro strukturovanou definicí jedné nebo několika akcí, které chceme, aby MS Excel vykonal jako odezvu na nějakou námi definovanou

Více

Název: On-line tvorba webu Anotace:

Název: On-line tvorba webu Anotace: Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3712 Škola adresa: Základní škola T. G. Masaryka Ivančice, Na Brněnce 1, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Na Brněnce 1, Ivančice, okres Brno-venkov

Více

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení

Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Aplikace pro srovna ní cen povinne ho ruc ení Ukázkový přiklad mikroaplikace systému Formcrates 2010 Naucrates s.r.o. Veškerá práva vyhrazena. Vyskočilova 741/3, 140 00 Praha 4 Czech Republic tel.: +420

Více

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu

Typy souborů ve STATISTICA. Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu StatSoft Typy souborů ve STATISTICA Tento článek poslouží jako přehled hlavních typů souborů v programu STATISTICA, ukáže Vám jejich možnosti a tím Vám dovolí využívat program efektivněji. Jistě jste již

Více

PHP a Large Objecty v PostgreSQL

PHP a Large Objecty v PostgreSQL PHP a Large Objecty v PostgreSQL Pavel Janík ml. http://www.janik.cz PHP a Large Objecty v PostgreSQL 1 Jazyk PHP je velmi mocným jazykem pro vývoj webových aplikací. Má podporu snad všech velkých i menších

Více

Tvorba fotogalerie v HTML str.1

Tvorba fotogalerie v HTML str.1 Tvorba fotogalerie v HTML str.1 obr. A obr. B 1) Spustíme PsPad, vytvoříme nový dokument a otevře se nám okno nový soubor, kde si můžeme zvolit jaký chceme typ. My označíme HTML a potvrdíme. 2) Pro správné

Více

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout. tel:

Skripta ke školení. Základy VBA. vypracoval: Tomáš Herout.   tel: Skripta ke školení Základy VBA vypracoval: Tomáš Herout e-mail: herout@helpmark.cz tel: 739 719 548 2016 Obsah TROCHA TEORIE VBA...2 ZPŮSOB ZÁPISU VE VBA...2 CO JE TO FUNKCE...2 CO JE TO PROCEDURA...2

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com

M4 PDF rozšíření. Modul pro PrestaShop. http://www.presta-addons.com M4 PDF rozšíření Modul pro PrestaShop http://www.presta-addons.com Obsah Úvod... 2 Vlastnosti... 2 Jak modul funguje... 2 Zdroje dat... 3 Šablony... 4 A. Označení šablon... 4 B. Funkce Smarty... 5 C. Definice

Více

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru

Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Základní vzorce a funkce v tabulkovém procesoru Na tabulkovém programu je asi nejzajímavější práce se vzorci a funkcemi. Když jednou nastavíte, jak se mají dané údaje zpracovávat (některé buňky sečíst,

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí

PHP. Čtvrtek 8. září. Čtvrtek 15. září. Anonymní test znalostí Čtvrtek 8. září Anonymní test znalostí Čtvrtek 15. září PHP je programovací jazyk, který pracuje na straně serveru. S PHP můžete ukládat a měnit data webových stránek. PHP původně znamená Personal Home

Více

Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky

Vyučovací hodina. 1vyučovací hodina: 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny. Procvičení nové látky Vyučovací hodina 1vyučovací hodina: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové látky Shrnutí 5 min 20 min 15 min 5 min 2vyučovací hodiny: Opakování z minulé hodiny Nová látka Procvičení nové

Více

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.)

Uživatelská příručka 6.A6. (obr.1.) Uživatelská příručka 6.A6 Na stránky se dostanete zadáním URL adresy: http://sestasest.tym.cz do vašeho prohlížeče. Teď jste se dostali na úvodní stránku, na které vidíte fotku, přivítání, odkaz na Uživatelskou

Více

HTML Hypertext Markup Language

HTML Hypertext Markup Language HTML Hypertext Markup Language je jazyk určený na publikování a distribuci dokumentů na Webu velmi jednoduchý jazyk používá ho mnoho uživatelů má výkonné prostředky (příkazy) k formátování dokumentů (různé

Více

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče

Web. Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Web Získání informace z internetu Grafické zobrazení dat a jejich struktura Rozšíření funkcí pomocí serveru Rozšíření funkcí pomocí prohlížeče Technologické trendy v AV tvorbě, Web 2 DNS Domain Name Systém

Více

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ

ALGORITMIZACE A PROGRAMOVÁNÍ Metodický list č. 1 Algoritmus a jeho implementace počítačovým programem Základním cílem tohoto tematického celku je vysvětlení pojmů algoritmus a programová implementace algoritmu. Dále je cílem seznámení

Více

03 - Základy editace dynamických stránek

03 - Základy editace dynamických stránek Dynamické WWW stránky V předchozí kapitole byly popsány tagy jazyka HTML, kterým se říká statické. Jinými slovy, lze jimi vytvořit plnohodnotnou a kvalitní statickou stránku. To znamená, že stránka sice

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech

7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech 7 Formátovaný výstup, třídy, objekty, pole, chyby v programech Studijní cíl Tento studijní blok má za cíl pokračovat v základních prvcích jazyka Java. Konkrétně bude věnována pozornost formátovanému výstupu,

Více

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA

DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA DUM 06 téma: Tvorba makra pomocí VBA ze sady: 03 tematický okruh sady: Tvorba skript a maker ze šablony: 10 Algoritmizace a programování určeno pro: 4. ročník vzdělávací obor: 18-20-M/01 Informační technologie

Více

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu

PŘÍRUČKA. Správa obsahu webové prezentace. Formátování textu PŘÍRUČKA Správa obsahu webové prezentace Formátování textu Verze: 6.2 Datum: 4.12.2009 Autor: Ing. Michal Šídlo, michal.sidlo@netgenium.com Společnost: NetGenium s.r.o., www.netgenium.com Obsah 1. Základní

Více

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE

SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Středoškolská technika 2011 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT SEO OPTIMALIZACE PRO VYHLEDÁVAČE JEDNODUŠE Adama Kořenek Úvod Střední průmyslová škola elektrotechnická V Úžlabině

Více

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto

Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Gymnázium Vysoké Mýto nám. Vaňorného 163, 566 01 Vysoké Mýto Registrační číslo projektu Šablona Autor Název materiálu / Druh CZ.1.07/1.5.00/34.0951 III/2 INOVACE A ZKVALITNĚNÍ VÝUKY PROSTŘEDNICTVÍM ICT

Více

2. cvičení z ZI1 - Excel

2. cvičení z ZI1 - Excel Doc.Ing. Vlastimil Jáneš... janes@fd.cvut.cz 2. cvičení z ZI1 - Excel O Excelu - organizace listů : 1 list : max. 65 536 řádků a 256 sloupců, tj. 16 777 216 buněk. Sloupce : A, B,.Z, AA, AB,. IU, IV (26

Více

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014

Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 751 52 Přerov Profilová část maturitní zkoušky 2013/2014 TEMATICKÉ OKRUHY A HODNOTÍCÍ KRITÉRIA Studijní obor: 78-42-M/01 Technické lyceum Předmět: TECHNIKA

Více

Pravidla a plánování

Pravidla a plánování Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 7. května 2013

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více