Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze SUNNY EXPLORER"

Transkript

1 Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA

2 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Open source licence Aplikace Sunny Explorer využívá knihovny libosip (osip2.dll, osipparser2.dll) a pthreads-win32 (pthreadvc2.dll) licencované pod licencí LGPL. Kopii licence LGPL najdete po instalaci ve složce aplikace Sunny Explorer. Aplikace Sunny Explorer dále používá soubory sha2.c a sha2.h s autorským právem 2005, 2007 Olivier Gay. Úplné informace o autorských právech a o vyloučení odpovědnosti najdete po instalaci rovněž ve složce aplikace Sunny Explorer. Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. 2 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu Sunny Explorer Použití v souladu s určením Kvalifikace odborných pracovníků Podporované produkty Přehled funkcí Požadavky na systém Instalace Uvedení do provozu Systém s technologií Bluetooth Zjištění volného NetID Vytvoření nového systému s technologií Bluetooth Systém s technologií Speedwire Uvedení systému s technologií Speedwire do provozu Vytvoření nového systému s technologií Speedwire Uživatelské rozhraní Nabídková lišta Panel nástrojů Stromová struktura systému Přístrojová nabídka Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Symboly Základní funkce Změna jazyka Otevření stávajícího systému Změna názvu systému Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG 6.4 Změna času systému Nastavení přepínání letního/zimního času Změna parametrů Výměna mikro-střídačů Odstranění mikro-střídače Výměna mikro-střídače Konflikt přístrojů Změna názvu přístroje Topologie sítě Provedení aktualizace přístrojů Rozšířené funkce Vytvoření reportu Export údajů o baterii Uložení dat systému na počítači Systém uživatelských skupin a zabezpečení Základy Změna uživatelské skupiny Heslo systému Zapomenuté heslo SMA Grid Guard Kvalita hesel Odinstalování Identifikace chyb Kontakt Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

5 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu 1 Informace k tomuto dokumentu Rozsah platnosti Tento dokument platí pro aplikaci Sunny Explorer od verze Cílová skupina Tento dokument je určený pro odborné pracovníky a koncové uživatele. Některé činnosti popsané v tomto dokumentu smějí provádět pouze odborní pracovníci s odpovídající kvalifikací (viz kapitola 2.2 Kvalifikace odborných pracovníků, strana 7). Tyto činnosti jsou vyznačené výstražným symbolem a označením Odborný pracovník. Činnosti, které nevyžadují zvláštní kvalifikaci, nejsou nijak vyznačené a smějí je provádět i koncoví uživatelé. Další informace Odkazy na další informace najdete na webu Název dokumentu SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi SMA Bluetooth Wireless Technology Druh dokumentu technické informace technický popis Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Kapitola nebo oddíl, v nichž jsou popsány činnosti, které smějí provádět pouze odborní pracovníci. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 5

6 1 Informace k tomuto dokumentu SMA Solar Technology AG Grafické úpravy Grafická úprava Použití Příklad Tučně texty zobrazované na displeji prvky v uživatelském rozhraní svorky/porty prvky, na které je třeba kliknout nebo které je třeba zadat > spojuje několik prvků, na které je třeba kliknout [tlačítko/klávesa] tlačítko, na které je třeba kliknout, nebo klávesa, kterou je třeba stisknout Názvosloví Hodnota se zobrazuje v poli Energie. Klikněte na možnost Nastavení. Do pole Minuty zadejte hodnotu 10. Klikněte na možnosti Nastavení > Datum. Klikněte na tlačítko [Další]. Plné označení Fotovoltaický systém Větrná elektrárna SMA Bluetooth Wireless Technology SMA Speedwire Datový modul SMA Speedwire/Webconnect SMA Speedwire/Webconnect Piggy-Back Funkce SMA Webconnect Označení v tomto dokumentu systém systém Bluetooth Speedwire datový modul Speedwire/Webconnect Speedwire/Webconnect Piggy-Back funkce Webconnect Zkratky Zkratka Označení Vysvětlení FV fotovoltaika LGPL Lesser General Public License zmírněná varianta licence na svobodný software 6 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

7 SMA Solar Technology AG 2 Sunny Explorer 2 Sunny Explorer 2.1 Použití v souladu s určením Pomocí aplikace Sunny Explorer můžete vizualizovat a spravovat data svého systému s technologií Bluetooth nebo Speedwire. Kromě toho můžete konfigurovat jednotlivé přístroje nebo celé třídy přístrojů svého systému. Připojení k přístrojům zajišťuje buď bezdrátově technologie Bluetooth, nebo pomocí kabeláže technologie Speedwire. Pro bezdrátové připojení musí být počítač vybaven rozhraním Bluetooth, např. v podobě integrovaného modulu Bluetooth nebo adaptéru Bluetooth do USB. K připojení prostřednictvím technologie Speedwire se používá síťový port počítače. V síti Bluetooth se aplikace Sunny Explorer považuje za komponentu vytvářející danou síť (zařízení typu master). Zařízení typu master jsou komunikační produkty, které vytvářejí síť prostřednictvím technologie Bluetooth, zobrazují přístroje a shromažďují a vyhodnocují jejich údaje. Aplikace Sunny Explorer může v síti Bluetooth nebo Speedwire spravovat až 50 přístrojů. Aplikace Sunny Explorer je koncipována pro soukromé i průmyslové použití. Pomocí aplikace Sunny Explorer můžete měnit parametry střídačů SMA dotýkající se bezpečnosti. Některé parametry jsou navíc chráněny rozhraním SMA Grid Guard a lze je změnit pouze s příslušným oprávněním (viz kapitola 8.5 SMA Grid Guard, strana 48). Pro přihlašování v aplikaci Sunny Explorer jsou k dispozici dvě uživatelské skupiny: Instalační technik a Uživatel. Uživatelskou skupinu Instalační technik smějí používat pouze odborní pracovníci, kteří jsou oprávněni měnit parametry připojených přístrojů relevantní pro veřejnou rozvodnou/distribuční síť (viz kapitola 2.2, strana 7). Chybně nastavené parametry mohou střídač poškodit nebo zničit. Parametry dotýkající se bezpečnosti měňte výhradně po konzultaci s provozovatelem vaší veřejné rozvodné/distribuční sítě. V případě neautorizovaných změn parametrů rozhraní SMA Grid Guard zaniká povolení k provozu systému. Nepoužívejte aplikaci Sunny Explorer pro účely vyúčtování. Přečtěte si příslušnou dokumentaci ke svým přístrojům s technologií Bluetooth nebo Speedwire a používejte aplikaci Sunny Explorer výhradně k účelu popsanému v tomto dokumentu. 2.2 Kvalifikace odborných pracovníků Činnosti vyznačené v tomto dokumentu výstražným symbolem a označením Odborný pracovník smějí provádět pouze odborní pracovníci. Odborní pracovníci musejí mít následující kvalifikaci: vzdělání pro instalaci elektrických přístrojů a zařízení a jejich uvádění do provozu znalost zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci a obsluze elektrických přístrojů a zařízení znalost příslušných norem a směrnic znalost principu fungování a provozu střídače znalost a dodržování tohoto dokumentu včetně všech bezpečnostních upozornění Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 7

8 2 Sunny Explorer SMA Solar Technology AG 2.3 Podporované produkty Střídače SMA Všechny střídače s integrovaným nebo dodatečně doplněným rozhraním Speedwire/ Webconnect Informace o tom, zda je určitý střídač vybaven integrovaným rozhraním Speedwire/ Webconnect nebo zda lze rozhraní Speedwire/Webconnect doplnit dodatečně, najdete na produktové stránce příslušného střídače na webu Střídače SMA s integrovaným nebo dodatečně doplněným rozhraním Bluetooth Informace o tom, zda je určitý střídač vybaven integrovaným rozhraním Bluetooth nebo zda lze rozhraní Bluetooth doplnit dodatečně, najdete na produktové stránce příslušného střídače na webu Další produkty SMA: SMA Bluetooth Repeater mikro-střídače SMA a přístroj Sunny Multigate Sunny SensorBox příslušenství SMA s integrovanou technologií Bluetooth nebo Speedwire 2.4 Přehled funkcí Nejdůležitější funkce aplikace Sunny Explorer jsou: monitorování systému pomocí technologie Bluetooth Wireless Technology nebo Speedwire rychlý přehled o aktuálním stavu systému grafické zobrazení nejdůležitějších údajů systému parametrizace jednotlivých přístrojů nebo celé třídy přístrojů jednoduchá diagnostika díky indikaci chyb a událostí přístrojů ochrana přístupu systémem hesel SMA export energetických údajů a událostí střídačů ve formátu CSV grafické znázornění denních, měsíčních a ročních energetických hodnot pro každý střídač aktualizace přístrojů prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Speedwire grafické zobrazení topologie sítě Bluetooth zobrazení kvality spojení mezi jednotlivými přístroji s technologií Bluetooth Nové funkce Aplikace Sunny Explorer ve verzi 1.07 obsahuje následující nové funkce: podpora střídače Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy podpora přístroje SMA Energy Meter 8 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

9 SMA Solar Technology AG 2 Sunny Explorer 2.5 Požadavky na systém Podporované operační systémy Microsoft Windows XP od aktualizace SP2 výše Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 (kromě Windows 8 RTM) Doporučené rozlišení obrazovky minimálně 1024 px 768 px Doporučené adaptéry Bluetooth adaptér Bluetooth FreeTec pro mini USB, Bluetooth 2.0, třída 1 adaptér Bluetooth Hama pro mikro USB, Bluetooth EDR, třída 1 Adaptéry Bluetooth od výrobce AVM nejsou podporovány. Výběr adaptéru Bluetooth Jako adaptéry Bluetooth používejte pouze zařízení s dosahem třídy 1 (do 100 m). Dosah zařízení třídy 2 (do 10 m) není dostačující. Podporované ovladače zařízení Bluetooth Microsoft od aktualizace Service Pack 2 výše Toshiba Broadcom Ovladače zařízení Bluetooth od výrobce BlueSoleil nejsou podporovány. Instalace adaptérů Bluetooth a ovladačů zařízení Bluetooth Nainstalujte adaptér Bluetooth do USB přímo pomocí systému Windows a jeho vlastního ovladače zařízení Bluetooth. Ovladač zařízení dodaný s adaptérem Bluetooth do USB nainstalujte pouze v případě potřeby. Ovladače zařízení Bluetooth jsou v různých programech občas označovány termínem stack Bluetooth. Podporované jazyky čeština, angličtina, němčina, francouzština, italština, korejština, nizozemština, portugalština, řečtina, španělština Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 9

10 3 Instalace SMA Solar Technology AG 3 Instalace Instalace aplikace Sunny Explorer v systému Windows XP Aplikace Sunny Explorer vyžaduje platformu.net Framework 2.0. Pokud na vašem počítači není nainstalována platforma.net Framework 2.0 nebo vyšší verze, průvodce instalací aplikace Sunny Explorer ji nainstaluje. Pro instalaci platformy.net Framework je zapotřebí mít na počítači příslušná oprávnění. Případně se obraťte na správce vašeho počítače. Postup: 1. Spusťte instalační soubor. Otevře se průvodce instalací aplikace Sunny Explorer. 2. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci instalací. Provede se instalace. Aplikace Sunny Explorer je nainstalovaná. Instalace aplikace Sunny Explorer v systému Windows Vista nebo Windows 7 1. Spusťte instalační soubor. 2. Potvrďte kontrolní dotaz. Otevře se průvodce instalací aplikace Sunny Explorer. 3. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci instalací. Provede se instalace. Aplikace Sunny Explorer je nainstalovaná. 10 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

11 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu 4 Uvedení do provozu 4.1 Systém s technologií Bluetooth Zjištění volného NetID Aby spolu přístroje s technologií SMA Bluetooth v jednom systému mohly komunikovat, musí být všechny přístroje nastavené na stejné NetID. NetID slouží k vzájemnému ohraničení systémů s technologií SMA Bluetooth, které se nacházejí v těsném sousedství. Aby nedošlo k tomu, že nastavíte NetID, které je v okolí již obsazené jiným systémem s technologií Bluetooth, musíte před uvedením svého systému s technologií Bluetooth do provozu zjistit volné NetID. Pokud jste pro svůj systém s technologií Bluetooth již zjistili volné NetID a nastavili ho u přístrojů, můžete v aplikaci Sunny Explorer vytvořit nový systém (viz kapitola 4.1.2, strana 14). Pokud jste pro svůj systém s technologií Bluetooth ještě nezjistili volné NetID, musíte volné NetID nejdříve zjistit. Zjišťování volného NetID není nutné u systémů s technologií Bluetooth s aplikací Sunny Explorer a jedním střídačem. NetID 1 přednastavené ve střídači při expedici můžete nechat nastavené, pokud se váš systém s technologií Bluetooth skládá z následujících produktů: 1 střídač až 2 počítače s rozhraním Bluetooth a aplikací Sunny Explorer Pokud používáte další přístroje s technologií SMA Bluetooth (např. přístroj SMA Bluetooth Repeater), musíte zjistit volné NetID. Zjištění volného NetID pomocí notebooku a aplikace Sunny Explorer Podmínka: Přístroje s technologií SMA Bluetooth ve vašem systému musejí být vypnuté. Postup: 1. Vypněte dostupné přístroje s technologií SMA Bluetooth (viz návod k přístrojům s technologií SMA Bluetooth). 2. Postavte se s notebookem do blízkosti některého přístroje s technologií Bluetooth ve vašem systému. 3. Zapněte na notebooku rozhraní Bluetooth. 4. Spusťte aplikaci Sunny Explorer. Otevře se průvodce systémem. 5. V průvodci systémem klikněte na možnost Vytvořit nový systém. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 11

12 4 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG 6. Do pole Název systému zadejte požadovaný název systému. Tento název může být zcela libovolný a používá se jako název pro soubor systému. 7. Chcete-li nastavit jiný adresář pro uložení souboru systému, klikněte v poli Adresář na tlačítko [ ]. 8. Klikněte na tlačítko [Další]. 9. Z rozevíracího seznamu Způsob komunikace vyberte možnost Bluetooth a klikněte na tlačítko [Další]. Spustí se vyhledávání systémů. NetID nalezených systémů s technologií Bluetooth v dosahu bezdrátového signálu se zobrazí v poli Nalezené systémy (např. NetID 4 a NetID A). Všechna tam zobrazená NetID jsou obsazená a nelze je použít. Zopakujte vyhledávání systémů na každém přístroji s technologií Bluetooth v systému a také na místě instalace počítače s aplikací Sunny Explorer. U větších systémů stačí vyhledávání systémů provést u přístrojů na okraji systému. U přístrojů, které jsou obklopené jinými přístroji, není nutné vyhledávání systémů provádět. 10. Klikněte na tlačítko [Opakovat vyhledávání]. Nově nalezené systémy s technologií Bluetooth se přidají do pole Nalezené systémy a není nutné si je poznamenávat. 11. Když je vyhledávání systémů na jednotlivých přístrojích dokončeno, vyberte jedno NetID, které není obsazené (např. NetID E na obrázku). 12 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

13 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu 12. Možná NetID a jejich funkci najdete v následující tabulce: Obsazení NetID NetID Funkce Zobrazení v aplikaci Sunny Explorer 0 Technologie Bluetooth je vypnutá. 1 Technologie Bluetooth je zapnutá. Přístroj se dokáže propojit s maximálně dvěma komunikačními produkty od společnosti SMA Solar Technology AG, jejichž NetID je nastaveno na 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Technologie Bluetooth je zapnutá. Přístroj se dokáže propojit s přístroji s technologií Bluetooth a se stejným NetID. Přístroje s NetID 1 jsou jednotlivě uvedeny v poli Nalezené systémy. Všechny přístroje se stejným NetID se zobrazí v poli Nalezené systémy pod znaménkem plus [+] u příslušného NetID. 13. Zavřete aplikaci Sunny Explorer. Volné NetID je zjištěné. 14. Uveďte systém s technologií Bluetooth do provozu (viz kapitola Vytvoření nového systému s technologií Bluetooth, strana 14). Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 13

14 4 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG Vytvoření nového systému s technologií Bluetooth Uvedení systému s technologií Bluetooth do provozu vždy pouze s jedním zařízením typu master Systém s technologií Bluetooth uvádějte do provozu vždy pouze s jedním zařízením typu master (např. Sunny Explorer). Jakmile je síť Bluetooth vytvořená, můžete do ní zapojit další zařízení typu master. Podmínka: U přístrojů vašeho systému s technologií Bluetooth musí být nastavené volné NetID (viz návody k příslušným přístrojům). Postup: 1. Spusťte aplikaci Sunny Explorer. Otevře se průvodce systémem. 2. V průvodci systémem klikněte na možnost Vytvořit nový systém. 3. Do pole Název systému zadejte požadovaný název systému. Tento název může být zcela libovolný a používá se jako název pro soubor systému. 4. Chcete-li nastavit jiný adresář pro uložení souboru systému, klikněte v poli Adresář na tlačítko [ ]. 5. Klikněte na tlačítko [Další]. 6. Z rozevíracího seznamu Způsob komunikace vyberte možnost Bluetooth a klikněte na tlačítko [Další]. Aplikace Sunny Explorer vyhledá všechny systémy s technologií Bluetooth v dosahu bezdrátového signálu a zobrazí NetID nalezených systémů s technologií Bluetooth v poli Nalezené systémy. Pokud aplikace Sunny Explorer nezobrazí NetID vašeho systému s technologií Bluetooth, přečtěte si část o identifikaci chyb (viz kapitola 10 Identifikace chyb, strana 51). Přístroj, pomocí něhož se má aplikace Sunny Explorer připojit k celému systému s technologií Bluetooth, můžete určit sami nebo ho aplikace Sunny Explorer zvolí automaticky. Aplikace Sunny Explorer (master) se přímo připojí ke zvolenému přístroji (slave). Obejdou se tak všechna ostatní zařízení sítě Bluetooth a je možný výrazně rychlejší přenos dat mezi aplikací Sunny Explorer a zvoleným přístrojem. Pokud si nejste jistí správným výběrem, vyberte NetID svého systému. Automaticky: Pokud má aplikace Sunny Explorer automaticky zvolit kořenový uzel, vyberte NetID svého systému. 14 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

15 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu Určitý přístroj: Pokud se aplikace Sunny Explorer má připojit k určitému přístroji, vyberte přístroj ze seznamu pod NetID svého systému. 7. Klikněte na tlačítko [Další]. Naváže se připojení k systému a otevře se přihlašovací okno. 8. Z rozevíracího seznamu Skupina uživatele vyberte uživatelskou skupinu. Uživatelskou skupinu Instalační technik smí používat pouze kvalifikovaný personál, který je obeznámen s nastavováním parametrů systémů, které se dotýkají bezpečnosti. 9. Do pole Heslo systému zadejte heslo zvolené uživatelské skupiny a klikněte na tlačítko [Další]. Poškození v důsledku neoprávněného přístupu k vašemu systému Heslo systému chrání váš systém před neoprávněným přístupem a před riziky, která s tím souvisejí. Po prvním přihlášení k novému systému změňte standardní heslo pro obě uživatelské skupiny (Uživatel a Instalační technik) (viz kapitola 8.3 Heslo systému, strana 45). Aplikace Sunny Explorer naváže připojení ke všem přístrojům se zvoleným NetID. Otevře se uživatelské rozhraní aplikace Sunny Explorer ve zobrazení pro zvolenou uživatelskou skupinu. Je navázáno připojení k vlastnímu systému s technologií Bluetooth. Vaše nastavení týkající se systému se uloží do souboru systému na vašem počítači. 10. Budete-li chtít systém později znovu otevřít, postupujte tak, jak je to popsáno v kapitole 6.2. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 15

16 4 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG 4.2 Systém s technologií Speedwire Uvedení systému s technologií Speedwire do provozu 1. Uveďte do provozu střídače s technologií Speedwire a připojte je k počítačové síti, jak je to popsáno v příslušném návodu. Systém s technologií Speedwire je uvedený do provozu a střídače s technologií Speedwire jsou připojené k počítačové síti. 2. Navažte pomocí aplikace Sunny Explorer připojení ke svému systému s technologií Speedwire (viz kapitola 4.2.2, strana 16) Vytvoření nového systému s technologií Speedwire Podmínka: Systém s technologií Speedwire musí být uvedený do provozu (viz kapitola 4.2.1, strana 16). Postup: 1. Spusťte aplikaci Sunny Explorer. Otevře se průvodce systémem. 2. V průvodci systémem klikněte na možnost Vytvořit nový systém. 3. Do pole Název systému zadejte požadovaný název systému. Tento název může být zcela libovolný a používá se jako název pro soubor systému. 4. Chcete-li nastavit jiný adresář pro uložení souboru systému, klikněte v poli Adresář na tlačítko [ ]. 5. Klikněte na tlačítko [Další]. 6. Z rozevíracího seznamu Způsob komunikace vyberte možnost Speedwire a klikněte na tlačítko [Další]. Spustí se vyhledávání systémů. Aplikace Sunny Explorer vyhledá prostřednictvím všech síťových připojení počítače přístroje s technologií Speedwire. Existuje-li několik síťových připojení s přístroji s technologií Speedwire, zobrazí se v podobě stromové struktury a nalezené přístroje budou uvedeny jako podřazené uzly. 7. Pokud je zobrazeno několik síťových připojení, vyberte síťové připojení, k němuž jsou přístroje s technologií Speedwire připojeny, a klikněte na tlačítko [Další]. Naváže se připojení ke zvolené síti Speedwire a otevře se přihlašovací okno. 8. Z rozevíracího seznamu Skupina uživatele vyberte uživatelskou skupinu. Uživatelskou skupinu Instalační technik smí používat pouze kvalifikovaný personál, který je obeznámen s nastavováním parametrů systémů, které se dotýkají bezpečnosti. 16 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

17 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu 9. Do pole Heslo systému zadejte heslo zvolené uživatelské skupiny a klikněte na tlačítko [Další]. Poškození v důsledku neoprávněného přístupu k vašemu systému Heslo systému chrání váš systém před neoprávněným přístupem a před riziky, která s tím souvisejí. Po prvním přihlášení k novému systému změňte standardní heslo pro obě uživatelské skupiny (Uživatel a Instalační technik) (viz kapitola 8.3 Heslo systému, strana 45). Aplikace Sunny Explorer naváže připojení ke všem přístrojům zvolené sítě Speedwire. Otevře se uživatelské rozhraní aplikace Sunny Explorer ve zobrazení pro zvolenou uživatelskou skupinu. Připojení k vlastnímu systému s technologií Speedwire je navázané a nový systém je vytvořený v aplikaci Sunny Explorer. Vaše nastavení týkající se systému se uloží do souboru systému na vašem počítači. 10. Budete-li chtít systém později znovu otevřít, postupujte tak, jak je to popsáno v kapitole 6.2. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 17

18 5 Uživatelské rozhraní SMA Solar Technology AG 5 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní umožňuje rychlý přístup ke všem důležitým informacím o systému a jeho přístrojích. Obrázek 1: uživatelské rozhraní aplikace Sunny Explorer (příklad) Položka Označení Vysvětlení A nabídková lišta Umožňuje přístup k základním funkcím aplikace Sunny Explorer. B panel nástrojů Umožňuje rychlý přístup k hlavním funkcím aplikace Sunny Explorer. C stromová struktura systému Zobrazuje všechny přístroje systému v podobě stromové struktury. D přístrojová nabídka Umožňuje zobrazování informací a konfiguraci přístrojů zvolených ve stromové struktuře systému. E podokno obsahu Zobrazuje obsah karty zvolené v přístrojové nabídce (D). F stavový řádek Zobrazuje následující informace: uživatelská skupina stav připojení k systému čas systému 18 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

19 SMA Solar Technology AG 5 Uživatelské rozhraní 5.1 Nabídková lišta Položka Položky Vysvětlení nabídky Soubor Nový Umožňuje vytvoření nového systému v aplikaci Sunny Explorer. Otevřít Otevře dialogové okno pro výběr souboru, pomocí něhož můžete v aplikaci Sunny Explorer otevřít již existující systém. Naposledy použité Otevře podnabídku s 10 systémy naposledy otevřenými v aplikaci Sunny Explorer. Ukončit Ukončí aplikaci Sunny Explorer. Možnosti Jazyk Výběr jazyka uživatelského rozhraní. Změnit skupinu uživatele Otevře přihlašovací dialogové okno, pomocí něhož můžete změnit uživatelskou skupinu. SMA Grid Guard Otevře dialogové okno SMA Grid Guard. Zde můžete zadat svůj osobní kód pro rozhraní SMA Grid Guard. Položka je viditelná pouze pro uživatelskou skupinu Instalační technik. Nastavit systémový čas Otevře dialogové okno Systémový čas. Prostřednictvím tohoto dialogového okna můžete nastavit čas systému. Opakovat navazování připojení Po přerušení připojení umožňuje opětovné navázání připojení k přístrojům systému. Nástroje Exportovat data Otevře dialogové okno Export dat. Zde můžete exportovat data svých přístrojů. Exportovat údaje o baterii Aktualizace přístrojů Vymazat lokální paměť dat o energetickém výnosu Otevře dialogové okno Exportovat údaje o baterii. Zde můžete exportovat údaje o své baterii. Položka je viditelná pouze pro uživatelskou skupinu Instalační technik. Otevře dialogové okno Aktualizace přístrojů. Zde můžete provést aktualizaci přístrojů svého systému. Otevře dialogové okno Vymazat lokální paměť dat o energetickém výnosu. Zde můžete vymazat lokálně uložená data o energetickém výnosu. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 19

20 5 Uživatelské rozhraní SMA Solar Technology AG Položka nabídky Položky Nápověda Obsah Otevře nápovědu aplikace Sunny Explorer. Vytvořit zprávu Umožňuje vytvoření chybového reportu. Licenční dohody Otevře v dialogovém okně licenční dohody k aplikaci Sunny Explorer. Informace Otevře malé dialogové okno s informacemi o momentálně nainstalované verzi aplikace Sunny Explorer. 5.2 Panel nástrojů Vysvětlení Symbol Označení Význam Přehled přístrojů Otevře zobrazení systému se stromovou strukturou systému a přístrojovou nabídkou. Tlačítko se zobrazuje pouze tehdy, pokud byl zvolen způsob komunikace Bluetooth. Topologie sítě Otevře topologické zobrazení všech přístrojů s technologií SMA Bluetooth v systému. Tlačítko se zobrazuje pouze tehdy, pokud byl zvolen způsob komunikace Bluetooth. Nastavení Otevře nastavení aplikace Sunny Explorer. Případně můžete nastavení otevřít také pomocí karty Nastavení v přístrojové nabídce. Nápověda Otevře nápovědu aplikace Sunny Explorer. 20 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

21 SMA Solar Technology AG 5 Uživatelské rozhraní 5.3 Stromová struktura systému Z hlediska komunikace v systému se systém skládá z několika přístrojů, které jsou vzájemně propojené stejným způsobem komunikace (Bluetooth nebo Speedwire). Logická struktura systému se v aplikaci Sunny Explorer zobrazuje pomocí stromové struktury systému. Zde jsou všechny přístroje systému (včetně aplikace Sunny Explorer) zobrazeny pod systémem (A). Stromová struktura systému v aplikaci Sunny Explorer Zobrazení systému se zobrazí, když ve stromové struktuře systému vyberete svůj systém (A). Když vyberete jednotlivý přístroj (B), zobrazí se zobrazení přístrojů pro daný přístroj. 5.4 Přístrojová nabídka Přístrojová nabídka zobrazuje možnosti nastavení a momentální hodnoty systému nebo určitého přístroje. Daný přístroj musí být nejdříve vybrán ve stromové struktuře systému. Karty se pak přizpůsobí danému výběru. Karta Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Vysvětlení Zobrazuje nejdůležitější informace o systému nebo přístroji zvoleném ve stromové struktuře systému. Kromě vlastního zobrazení stavu je zde k dispozici také stručný přehled nejdůležitějších údajů. V závislosti na uživatelské skupině zobrazuje aktuální údaje systému nebo zvoleného přístroje. V závislosti na uživatelské skupině umožňuje zobrazování a konfiguraci různých parametrů. Zobrazuje události určitého přístroje. Zobrazované události závisí na uživatelské skupině. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 21

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-cs-13 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Obsah V tomto dokumentu jsou shrnuty hlavní vlastnosti technologie Wireless Technology a jsou zde zodpovězeny otázky z praxe. Další dokumenty k technologii Technický popis Wireless

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka

INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka INISOFT UPDATE - SLUŽBA AUTOMATICKÝCH AKTUALIZACÍ Uživatelská příručka Popis funkce Softwarový nástroj INISOFT Update je univerzálním nástrojem pro stahování, údržbu a distribuci programových aktualizací

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Reinstalace programu

Reinstalace programu Reinstalace programu 0 Reinstalace programu AMICUS Před reinstalací programu AMICUS si připravte licenční list programu, zálohovací médium odpovídající kapacity (nejlépe flash disk nebo externí disk) a

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka

IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka IceWarp Mail server 10 IceWarp Outlook Sync Rychlá příručka Verze 10.4 Printed on 20 September, 2011 Instalace Prostudujte si před instalací Na cílové pracovní stanici musí být nainstalovaný program Microsoft

Více

Návod na instalaci a použití programu

Návod na instalaci a použití programu Návod na instalaci a použití programu Minimální konfigurace: Pro zajištění funkčnosti a správné činnosti SW E-mentor je potřeba software požívat na PC s následujícími minimálními parametry: procesor Core

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 7 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32

Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 Informační systém ISOP 7-13 Vypracováno pro CzechInvest Konfigurace pracovní stanice pro ISOP-Centrum verze 1.21.32 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. Dokument ze dne 20.2.2015, verze 1.00 Konfigurace

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Návod k instalaci Danfoss SolarApp

Návod k instalaci Danfoss SolarApp MAKING MODERN LIVING POSSIBLE SOLAR INVERTERS Návod k instalaci Danfoss SolarApp DLX Série Střídače s integrovaným ConnectSmart www.danfoss.com/solar Obsah Obsah 1. Důležité pokyny 2 Úvod 2 Symboly 2 2.

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Příručka pro klientský certifikát

Příručka pro klientský certifikát Příručka pro klientský certifikát OBSAH 1) Instalace programového vybavení do systému Microsoft Windows 2 1. krok - Průvodce instalací 4 2. krok - Dokončení instalace 5 3. krok - Instalace na PC, který

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru:

Řešení chybových hlášek. Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Jméno souboru: Řešení chybových hlášek Verze: 2.11 (17. 7. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: FAQ 1 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 1.1. Důležité... 3 1.2. Aktuální informace čtěte... 3 2. Přihlášení jednorázovým

Více

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice

Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Návod pro připojení do pevné sítě na kolejích, učebnách a v kancelářích Univerzity Pardubice Česká verze Verze 1.5 Březen 2010 Informační centrum Univerzita Pardubice Obsah Obsah... 1 Windows XP... 2 Windows

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. REVIZEview UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA REVIZEview Copyright ILLKO, s.r.o., 2007 Windows je zapsaná ochranná známka společnosti Microsoft. Všechny ostatní zmíněné ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím svých

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool

Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Návod pro aktualizaci map a navigačního softwaru pro přístroje ZENEC E>GO (ZE-NC2010, ZE-NC2040, ZE-NC3810, ZE-NC5010) pomocí Toolbox a Synctool Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software

Více

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013

Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů. verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Strana 1 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND s podporou CDMA USB modemů verze dokumentu 1.0 ze dne 1. 4. 2013 Wi-Fi router TP-LINK WR842ND spolu s upraveným OpenWrt 1 firmware zajistí připojení a distribuci internetu

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe.

Návod pro Windows 7. Automatická konfigurace Windows 7 a Vista umožňují použít konfiguraci WiFi připojení pomocí programu eduroamcuni.exe. Návod pro Windows 7 Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou od výrobce)

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II

Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II Téma 10: Správa hardwarových zařízení a ovladačů II 1 Teoretické znalosti V tomto cvičení budete detailněji pracovat se Správcem zařízení a nastavením ovladačů zařízení hardware. Správce zařízení S tímto

Více

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka

Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Přístupový bod Powerline 500 Wi-Fi XWNB5201 Instalační příručka Technická podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým

Více

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014

Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Versiondog 3.0.3 Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 4/2014 Strana 2 Versiondog 3.0.3 Nová verze systému Versiondog 3.0.3 přináší oproti verzi 2.5.1 celou řadu nových funkčností a rozšíření typů komponent

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci

APS mini Plus.Home. Návod na rychlou instalaci APS mini Plus.Home Administrační program pro systém APS mini Plus Návod na rychlou instalaci 2004 2009,TECH FASS s.r.o., Plavecká 503, 252 42 Jesenice, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz (vydáno dne

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam

Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Univerzita Pardubice Návod na nastavení připojení k bezdrátové síti eduroam Obsah 1. Nastavení MS Windows XP pro připojení k bezdrátové síti eduroam... 2 2. Instalace certifikátu CESNET CA v prostředí

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00

Programovací software ConfigTool. Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS. Verze 2.00 Programovací software ConfigTool Základní obsluha a postup připojení k zařízení přes USB a GPRS Verze 2.00 Vážený zákazníku. Tento stručný uživatelský manuál Vás přehlednou a jednoduchou formou seznámí

Více

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití

Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Klikněte na ikonu a zvolte odpovídající jazyk Záznamník teploty a vlhkosti vzduchu USB Data Logger DS-100 Návod k použití Nápověda (Help option) O aplikaci (About information) Všechna nastavení, provedená

Více

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci

Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci Nová aplikace UPC Telefon pro mobilní telefony Informace, jak používat aplikaci www.upc.cz 1. Co je aplikace UPC Telefon? UPC Telefon je bezplatná aplikace, která po instalaci do mobilního telefonu umožňuje

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému

Výkonový poměr. Obsah. Faktor kvality FV systému Výkonový poměr Faktor kvality FV systému Obsah Výkonový poměr (Performance Ratio) je jedna z nejdůležitějších veličin pro hodnocení účinnosti FV systému. Konkrétně výkonový poměr představuje poměr skutečného

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

Uživatelská dokumentace

Uživatelská dokumentace Uživatelská dokumentace Verze 14-06 2010 Stahování DTMM (v rámci služby Geodata Distribution) OBSAH OBSAH...2 1. O MAPOVÉM SERVERU...3 2. NASTAVENÍ PROSTŘEDÍ...3 2.1 Hardwarové požadavky...3 2.2 Softwarové

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1

IPFW. Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu. verze 1.1 IPFW Aplikace pro ovládání placeného připojení k Internetu verze 1.1 Popis aplikace Aplikace IPFW (IP Firewall) je určen k řízení placeného připojení k Internetu ve spojení s elektronickým mincovníkem

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace

1. Terminálová aplikace. 2. Instalace. 3. Nastavení. HARRACHOV CARD Instalace, nastavení a používání terminálové aplikace 1. Terminálová aplikace Kartový systém Harrachov Card sestává ze 3 částí: - Veřejných webových stránek na adrese www.harrachovcard.cz, kde mohou zákazníci i poskytovatelé najít informace o systému, zobrazit

Více

WD My Book Essential Edition

WD My Book Essential Edition WD My Book Essential Edition Pro zabezpečení bezproblémové funkčnosti, stability a vyšší výkonnosti, je doporučeno stažení a nainstalování nejnovější verze service pack pro Windows a také nejnovější aktualizace

Více

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware

Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Instalace a základní administrátorské nastavení 602LAN SUITE 5 Groupware Obsah Úvod...2 Instalace...2 Doporučená hardwarová konfigurace......2 Podporované operační systémy......2 Ještě před instalací......2

Více

Administrace Windows pro Adash Software

Administrace Windows pro Adash Software Administrace Windows pro Adash Software Obsah Instalace ovladače hardwarového klíče... 2 Příčiny nenalezení HASP klíče...3 Zjištění práv uživatele... 6 Instalace MSSQL 2005 Express z Instalačního CD Adash...

Více

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m

eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) w w w. n e s s. c o m eliška 3.04 Průvodce instalací (verze pro Windows 7) Příprava Při instalaci elišky doporučujeme nemít spuštěné žádné další programy. Pro instalaci elišky je třeba mít administrátorská práva na daném počítači.

Více

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek

CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek CBR Test dimenzač ní čh parametrů vozovek Verze: 1.0.0.6 (14. 5. 2012) (c) Copyright 2012. VIKTORIN Computers Tento program podléhá autorským zákonům. Všechna práva vyhrazena! Vývoj aplikace: Jiří Viktorin

Více

Svolávací systém Uživatelský manuál

Svolávací systém Uživatelský manuál Uživatelský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 14. srpna 2013 Číslo

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2014 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2014 Copyright 2014 Altair Software s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Instalační příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Instalační příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

testo SW TPG 704 01 program pro tvorbu protokolů Návod k obsluze

testo SW TPG 704 01 program pro tvorbu protokolů Návod k obsluze testo SW TPG 704 01 program pro tvorbu protokolů Návod k obsluze 2 Pos: 1 /TD /Überschriften/2. Sicherheit und U mwelt @ 0\mod_1173774719351_6.doc @ 290 @ 1 Pos: 2 /TD /Überschriften/2.1 Zu di esem Dokument

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 8 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 8 1. Úvod: Připojení počítače do

Více