Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze SUNNY EXPLORER"

Transkript

1 Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA

2 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Open source licence Aplikace Sunny Explorer využívá knihovny libosip (osip2.dll, osipparser2.dll) a pthreads-win32 (pthreadvc2.dll) licencované pod licencí LGPL. Kopii licence LGPL najdete po instalaci ve složce aplikace Sunny Explorer. Aplikace Sunny Explorer dále používá soubory sha2.c a sha2.h s autorským právem 2005, 2007 Olivier Gay. Úplné informace o autorských právech a o vyloučení odpovědnosti najdete po instalaci rovněž ve složce aplikace Sunny Explorer. Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. 2 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu Sunny Explorer Použití v souladu s určením Kvalifikace odborných pracovníků Podporované produkty Přehled funkcí Požadavky na systém Instalace Uvedení do provozu Systém s technologií Bluetooth Zjištění volného NetID Vytvoření nového systému s technologií Bluetooth Systém s technologií Speedwire Uvedení systému s technologií Speedwire do provozu Vytvoření nového systému s technologií Speedwire Uživatelské rozhraní Nabídková lišta Panel nástrojů Stromová struktura systému Přístrojová nabídka Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Symboly Základní funkce Změna jazyka Otevření stávajícího systému Změna názvu systému Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG 6.4 Změna času systému Nastavení přepínání letního/zimního času Změna parametrů Výměna mikro-střídačů Odstranění mikro-střídače Výměna mikro-střídače Konflikt přístrojů Změna názvu přístroje Topologie sítě Provedení aktualizace přístrojů Rozšířené funkce Vytvoření reportu Export údajů o baterii Uložení dat systému na počítači Systém uživatelských skupin a zabezpečení Základy Změna uživatelské skupiny Heslo systému Zapomenuté heslo SMA Grid Guard Kvalita hesel Odinstalování Identifikace chyb Kontakt Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

5 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu 1 Informace k tomuto dokumentu Rozsah platnosti Tento dokument platí pro aplikaci Sunny Explorer od verze Cílová skupina Tento dokument je určený pro odborné pracovníky a koncové uživatele. Některé činnosti popsané v tomto dokumentu smějí provádět pouze odborní pracovníci s odpovídající kvalifikací (viz kapitola 2.2 Kvalifikace odborných pracovníků, strana 7). Tyto činnosti jsou vyznačené výstražným symbolem a označením Odborný pracovník. Činnosti, které nevyžadují zvláštní kvalifikaci, nejsou nijak vyznačené a smějí je provádět i koncoví uživatelé. Další informace Odkazy na další informace najdete na webu Název dokumentu SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi SMA Bluetooth Wireless Technology Druh dokumentu technické informace technický popis Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Kapitola nebo oddíl, v nichž jsou popsány činnosti, které smějí provádět pouze odborní pracovníci. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 5

6 1 Informace k tomuto dokumentu SMA Solar Technology AG Grafické úpravy Grafická úprava Použití Příklad Tučně texty zobrazované na displeji prvky v uživatelském rozhraní svorky/porty prvky, na které je třeba kliknout nebo které je třeba zadat > spojuje několik prvků, na které je třeba kliknout [tlačítko/klávesa] tlačítko, na které je třeba kliknout, nebo klávesa, kterou je třeba stisknout Názvosloví Hodnota se zobrazuje v poli Energie. Klikněte na možnost Nastavení. Do pole Minuty zadejte hodnotu 10. Klikněte na možnosti Nastavení > Datum. Klikněte na tlačítko [Další]. Plné označení Fotovoltaický systém Větrná elektrárna SMA Bluetooth Wireless Technology SMA Speedwire Datový modul SMA Speedwire/Webconnect SMA Speedwire/Webconnect Piggy-Back Funkce SMA Webconnect Označení v tomto dokumentu systém systém Bluetooth Speedwire datový modul Speedwire/Webconnect Speedwire/Webconnect Piggy-Back funkce Webconnect Zkratky Zkratka Označení Vysvětlení FV fotovoltaika LGPL Lesser General Public License zmírněná varianta licence na svobodný software 6 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

7 SMA Solar Technology AG 2 Sunny Explorer 2 Sunny Explorer 2.1 Použití v souladu s určením Pomocí aplikace Sunny Explorer můžete vizualizovat a spravovat data svého systému s technologií Bluetooth nebo Speedwire. Kromě toho můžete konfigurovat jednotlivé přístroje nebo celé třídy přístrojů svého systému. Připojení k přístrojům zajišťuje buď bezdrátově technologie Bluetooth, nebo pomocí kabeláže technologie Speedwire. Pro bezdrátové připojení musí být počítač vybaven rozhraním Bluetooth, např. v podobě integrovaného modulu Bluetooth nebo adaptéru Bluetooth do USB. K připojení prostřednictvím technologie Speedwire se používá síťový port počítače. V síti Bluetooth se aplikace Sunny Explorer považuje za komponentu vytvářející danou síť (zařízení typu master). Zařízení typu master jsou komunikační produkty, které vytvářejí síť prostřednictvím technologie Bluetooth, zobrazují přístroje a shromažďují a vyhodnocují jejich údaje. Aplikace Sunny Explorer může v síti Bluetooth nebo Speedwire spravovat až 50 přístrojů. Aplikace Sunny Explorer je koncipována pro soukromé i průmyslové použití. Pomocí aplikace Sunny Explorer můžete měnit parametry střídačů SMA dotýkající se bezpečnosti. Některé parametry jsou navíc chráněny rozhraním SMA Grid Guard a lze je změnit pouze s příslušným oprávněním (viz kapitola 8.5 SMA Grid Guard, strana 48). Pro přihlašování v aplikaci Sunny Explorer jsou k dispozici dvě uživatelské skupiny: Instalační technik a Uživatel. Uživatelskou skupinu Instalační technik smějí používat pouze odborní pracovníci, kteří jsou oprávněni měnit parametry připojených přístrojů relevantní pro veřejnou rozvodnou/distribuční síť (viz kapitola 2.2, strana 7). Chybně nastavené parametry mohou střídač poškodit nebo zničit. Parametry dotýkající se bezpečnosti měňte výhradně po konzultaci s provozovatelem vaší veřejné rozvodné/distribuční sítě. V případě neautorizovaných změn parametrů rozhraní SMA Grid Guard zaniká povolení k provozu systému. Nepoužívejte aplikaci Sunny Explorer pro účely vyúčtování. Přečtěte si příslušnou dokumentaci ke svým přístrojům s technologií Bluetooth nebo Speedwire a používejte aplikaci Sunny Explorer výhradně k účelu popsanému v tomto dokumentu. 2.2 Kvalifikace odborných pracovníků Činnosti vyznačené v tomto dokumentu výstražným symbolem a označením Odborný pracovník smějí provádět pouze odborní pracovníci. Odborní pracovníci musejí mít následující kvalifikaci: vzdělání pro instalaci elektrických přístrojů a zařízení a jejich uvádění do provozu znalost zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci a obsluze elektrických přístrojů a zařízení znalost příslušných norem a směrnic znalost principu fungování a provozu střídače znalost a dodržování tohoto dokumentu včetně všech bezpečnostních upozornění Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 7

8 2 Sunny Explorer SMA Solar Technology AG 2.3 Podporované produkty Střídače SMA Všechny střídače s integrovaným nebo dodatečně doplněným rozhraním Speedwire/ Webconnect Informace o tom, zda je určitý střídač vybaven integrovaným rozhraním Speedwire/ Webconnect nebo zda lze rozhraní Speedwire/Webconnect doplnit dodatečně, najdete na produktové stránce příslušného střídače na webu Střídače SMA s integrovaným nebo dodatečně doplněným rozhraním Bluetooth Informace o tom, zda je určitý střídač vybaven integrovaným rozhraním Bluetooth nebo zda lze rozhraní Bluetooth doplnit dodatečně, najdete na produktové stránce příslušného střídače na webu Další produkty SMA: SMA Bluetooth Repeater mikro-střídače SMA a přístroj Sunny Multigate Sunny SensorBox příslušenství SMA s integrovanou technologií Bluetooth nebo Speedwire 2.4 Přehled funkcí Nejdůležitější funkce aplikace Sunny Explorer jsou: monitorování systému pomocí technologie Bluetooth Wireless Technology nebo Speedwire rychlý přehled o aktuálním stavu systému grafické zobrazení nejdůležitějších údajů systému parametrizace jednotlivých přístrojů nebo celé třídy přístrojů jednoduchá diagnostika díky indikaci chyb a událostí přístrojů ochrana přístupu systémem hesel SMA export energetických údajů a událostí střídačů ve formátu CSV grafické znázornění denních, měsíčních a ročních energetických hodnot pro každý střídač aktualizace přístrojů prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Speedwire grafické zobrazení topologie sítě Bluetooth zobrazení kvality spojení mezi jednotlivými přístroji s technologií Bluetooth Nové funkce Aplikace Sunny Explorer ve verzi 1.07 obsahuje následující nové funkce: podpora střídače Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy podpora přístroje SMA Energy Meter 8 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

9 SMA Solar Technology AG 2 Sunny Explorer 2.5 Požadavky na systém Podporované operační systémy Microsoft Windows XP od aktualizace SP2 výše Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 (kromě Windows 8 RTM) Doporučené rozlišení obrazovky minimálně 1024 px 768 px Doporučené adaptéry Bluetooth adaptér Bluetooth FreeTec pro mini USB, Bluetooth 2.0, třída 1 adaptér Bluetooth Hama pro mikro USB, Bluetooth EDR, třída 1 Adaptéry Bluetooth od výrobce AVM nejsou podporovány. Výběr adaptéru Bluetooth Jako adaptéry Bluetooth používejte pouze zařízení s dosahem třídy 1 (do 100 m). Dosah zařízení třídy 2 (do 10 m) není dostačující. Podporované ovladače zařízení Bluetooth Microsoft od aktualizace Service Pack 2 výše Toshiba Broadcom Ovladače zařízení Bluetooth od výrobce BlueSoleil nejsou podporovány. Instalace adaptérů Bluetooth a ovladačů zařízení Bluetooth Nainstalujte adaptér Bluetooth do USB přímo pomocí systému Windows a jeho vlastního ovladače zařízení Bluetooth. Ovladač zařízení dodaný s adaptérem Bluetooth do USB nainstalujte pouze v případě potřeby. Ovladače zařízení Bluetooth jsou v různých programech občas označovány termínem stack Bluetooth. Podporované jazyky čeština, angličtina, němčina, francouzština, italština, korejština, nizozemština, portugalština, řečtina, španělština Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 9

10 3 Instalace SMA Solar Technology AG 3 Instalace Instalace aplikace Sunny Explorer v systému Windows XP Aplikace Sunny Explorer vyžaduje platformu.net Framework 2.0. Pokud na vašem počítači není nainstalována platforma.net Framework 2.0 nebo vyšší verze, průvodce instalací aplikace Sunny Explorer ji nainstaluje. Pro instalaci platformy.net Framework je zapotřebí mít na počítači příslušná oprávnění. Případně se obraťte na správce vašeho počítače. Postup: 1. Spusťte instalační soubor. Otevře se průvodce instalací aplikace Sunny Explorer. 2. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci instalací. Provede se instalace. Aplikace Sunny Explorer je nainstalovaná. Instalace aplikace Sunny Explorer v systému Windows Vista nebo Windows 7 1. Spusťte instalační soubor. 2. Potvrďte kontrolní dotaz. Otevře se průvodce instalací aplikace Sunny Explorer. 3. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci instalací. Provede se instalace. Aplikace Sunny Explorer je nainstalovaná. 10 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

11 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu 4 Uvedení do provozu 4.1 Systém s technologií Bluetooth Zjištění volného NetID Aby spolu přístroje s technologií SMA Bluetooth v jednom systému mohly komunikovat, musí být všechny přístroje nastavené na stejné NetID. NetID slouží k vzájemnému ohraničení systémů s technologií SMA Bluetooth, které se nacházejí v těsném sousedství. Aby nedošlo k tomu, že nastavíte NetID, které je v okolí již obsazené jiným systémem s technologií Bluetooth, musíte před uvedením svého systému s technologií Bluetooth do provozu zjistit volné NetID. Pokud jste pro svůj systém s technologií Bluetooth již zjistili volné NetID a nastavili ho u přístrojů, můžete v aplikaci Sunny Explorer vytvořit nový systém (viz kapitola 4.1.2, strana 14). Pokud jste pro svůj systém s technologií Bluetooth ještě nezjistili volné NetID, musíte volné NetID nejdříve zjistit. Zjišťování volného NetID není nutné u systémů s technologií Bluetooth s aplikací Sunny Explorer a jedním střídačem. NetID 1 přednastavené ve střídači při expedici můžete nechat nastavené, pokud se váš systém s technologií Bluetooth skládá z následujících produktů: 1 střídač až 2 počítače s rozhraním Bluetooth a aplikací Sunny Explorer Pokud používáte další přístroje s technologií SMA Bluetooth (např. přístroj SMA Bluetooth Repeater), musíte zjistit volné NetID. Zjištění volného NetID pomocí notebooku a aplikace Sunny Explorer Podmínka: Přístroje s technologií SMA Bluetooth ve vašem systému musejí být vypnuté. Postup: 1. Vypněte dostupné přístroje s technologií SMA Bluetooth (viz návod k přístrojům s technologií SMA Bluetooth). 2. Postavte se s notebookem do blízkosti některého přístroje s technologií Bluetooth ve vašem systému. 3. Zapněte na notebooku rozhraní Bluetooth. 4. Spusťte aplikaci Sunny Explorer. Otevře se průvodce systémem. 5. V průvodci systémem klikněte na možnost Vytvořit nový systém. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 11

12 4 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG 6. Do pole Název systému zadejte požadovaný název systému. Tento název může být zcela libovolný a používá se jako název pro soubor systému. 7. Chcete-li nastavit jiný adresář pro uložení souboru systému, klikněte v poli Adresář na tlačítko [ ]. 8. Klikněte na tlačítko [Další]. 9. Z rozevíracího seznamu Způsob komunikace vyberte možnost Bluetooth a klikněte na tlačítko [Další]. Spustí se vyhledávání systémů. NetID nalezených systémů s technologií Bluetooth v dosahu bezdrátového signálu se zobrazí v poli Nalezené systémy (např. NetID 4 a NetID A). Všechna tam zobrazená NetID jsou obsazená a nelze je použít. Zopakujte vyhledávání systémů na každém přístroji s technologií Bluetooth v systému a také na místě instalace počítače s aplikací Sunny Explorer. U větších systémů stačí vyhledávání systémů provést u přístrojů na okraji systému. U přístrojů, které jsou obklopené jinými přístroji, není nutné vyhledávání systémů provádět. 10. Klikněte na tlačítko [Opakovat vyhledávání]. Nově nalezené systémy s technologií Bluetooth se přidají do pole Nalezené systémy a není nutné si je poznamenávat. 11. Když je vyhledávání systémů na jednotlivých přístrojích dokončeno, vyberte jedno NetID, které není obsazené (např. NetID E na obrázku). 12 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

13 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu 12. Možná NetID a jejich funkci najdete v následující tabulce: Obsazení NetID NetID Funkce Zobrazení v aplikaci Sunny Explorer 0 Technologie Bluetooth je vypnutá. 1 Technologie Bluetooth je zapnutá. Přístroj se dokáže propojit s maximálně dvěma komunikačními produkty od společnosti SMA Solar Technology AG, jejichž NetID je nastaveno na 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Technologie Bluetooth je zapnutá. Přístroj se dokáže propojit s přístroji s technologií Bluetooth a se stejným NetID. Přístroje s NetID 1 jsou jednotlivě uvedeny v poli Nalezené systémy. Všechny přístroje se stejným NetID se zobrazí v poli Nalezené systémy pod znaménkem plus [+] u příslušného NetID. 13. Zavřete aplikaci Sunny Explorer. Volné NetID je zjištěné. 14. Uveďte systém s technologií Bluetooth do provozu (viz kapitola Vytvoření nového systému s technologií Bluetooth, strana 14). Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 13

14 4 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG Vytvoření nového systému s technologií Bluetooth Uvedení systému s technologií Bluetooth do provozu vždy pouze s jedním zařízením typu master Systém s technologií Bluetooth uvádějte do provozu vždy pouze s jedním zařízením typu master (např. Sunny Explorer). Jakmile je síť Bluetooth vytvořená, můžete do ní zapojit další zařízení typu master. Podmínka: U přístrojů vašeho systému s technologií Bluetooth musí být nastavené volné NetID (viz návody k příslušným přístrojům). Postup: 1. Spusťte aplikaci Sunny Explorer. Otevře se průvodce systémem. 2. V průvodci systémem klikněte na možnost Vytvořit nový systém. 3. Do pole Název systému zadejte požadovaný název systému. Tento název může být zcela libovolný a používá se jako název pro soubor systému. 4. Chcete-li nastavit jiný adresář pro uložení souboru systému, klikněte v poli Adresář na tlačítko [ ]. 5. Klikněte na tlačítko [Další]. 6. Z rozevíracího seznamu Způsob komunikace vyberte možnost Bluetooth a klikněte na tlačítko [Další]. Aplikace Sunny Explorer vyhledá všechny systémy s technologií Bluetooth v dosahu bezdrátového signálu a zobrazí NetID nalezených systémů s technologií Bluetooth v poli Nalezené systémy. Pokud aplikace Sunny Explorer nezobrazí NetID vašeho systému s technologií Bluetooth, přečtěte si část o identifikaci chyb (viz kapitola 10 Identifikace chyb, strana 51). Přístroj, pomocí něhož se má aplikace Sunny Explorer připojit k celému systému s technologií Bluetooth, můžete určit sami nebo ho aplikace Sunny Explorer zvolí automaticky. Aplikace Sunny Explorer (master) se přímo připojí ke zvolenému přístroji (slave). Obejdou se tak všechna ostatní zařízení sítě Bluetooth a je možný výrazně rychlejší přenos dat mezi aplikací Sunny Explorer a zvoleným přístrojem. Pokud si nejste jistí správným výběrem, vyberte NetID svého systému. Automaticky: Pokud má aplikace Sunny Explorer automaticky zvolit kořenový uzel, vyberte NetID svého systému. 14 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

15 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu Určitý přístroj: Pokud se aplikace Sunny Explorer má připojit k určitému přístroji, vyberte přístroj ze seznamu pod NetID svého systému. 7. Klikněte na tlačítko [Další]. Naváže se připojení k systému a otevře se přihlašovací okno. 8. Z rozevíracího seznamu Skupina uživatele vyberte uživatelskou skupinu. Uživatelskou skupinu Instalační technik smí používat pouze kvalifikovaný personál, který je obeznámen s nastavováním parametrů systémů, které se dotýkají bezpečnosti. 9. Do pole Heslo systému zadejte heslo zvolené uživatelské skupiny a klikněte na tlačítko [Další]. Poškození v důsledku neoprávněného přístupu k vašemu systému Heslo systému chrání váš systém před neoprávněným přístupem a před riziky, která s tím souvisejí. Po prvním přihlášení k novému systému změňte standardní heslo pro obě uživatelské skupiny (Uživatel a Instalační technik) (viz kapitola 8.3 Heslo systému, strana 45). Aplikace Sunny Explorer naváže připojení ke všem přístrojům se zvoleným NetID. Otevře se uživatelské rozhraní aplikace Sunny Explorer ve zobrazení pro zvolenou uživatelskou skupinu. Je navázáno připojení k vlastnímu systému s technologií Bluetooth. Vaše nastavení týkající se systému se uloží do souboru systému na vašem počítači. 10. Budete-li chtít systém později znovu otevřít, postupujte tak, jak je to popsáno v kapitole 6.2. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 15

16 4 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG 4.2 Systém s technologií Speedwire Uvedení systému s technologií Speedwire do provozu 1. Uveďte do provozu střídače s technologií Speedwire a připojte je k počítačové síti, jak je to popsáno v příslušném návodu. Systém s technologií Speedwire je uvedený do provozu a střídače s technologií Speedwire jsou připojené k počítačové síti. 2. Navažte pomocí aplikace Sunny Explorer připojení ke svému systému s technologií Speedwire (viz kapitola 4.2.2, strana 16) Vytvoření nového systému s technologií Speedwire Podmínka: Systém s technologií Speedwire musí být uvedený do provozu (viz kapitola 4.2.1, strana 16). Postup: 1. Spusťte aplikaci Sunny Explorer. Otevře se průvodce systémem. 2. V průvodci systémem klikněte na možnost Vytvořit nový systém. 3. Do pole Název systému zadejte požadovaný název systému. Tento název může být zcela libovolný a používá se jako název pro soubor systému. 4. Chcete-li nastavit jiný adresář pro uložení souboru systému, klikněte v poli Adresář na tlačítko [ ]. 5. Klikněte na tlačítko [Další]. 6. Z rozevíracího seznamu Způsob komunikace vyberte možnost Speedwire a klikněte na tlačítko [Další]. Spustí se vyhledávání systémů. Aplikace Sunny Explorer vyhledá prostřednictvím všech síťových připojení počítače přístroje s technologií Speedwire. Existuje-li několik síťových připojení s přístroji s technologií Speedwire, zobrazí se v podobě stromové struktury a nalezené přístroje budou uvedeny jako podřazené uzly. 7. Pokud je zobrazeno několik síťových připojení, vyberte síťové připojení, k němuž jsou přístroje s technologií Speedwire připojeny, a klikněte na tlačítko [Další]. Naváže se připojení ke zvolené síti Speedwire a otevře se přihlašovací okno. 8. Z rozevíracího seznamu Skupina uživatele vyberte uživatelskou skupinu. Uživatelskou skupinu Instalační technik smí používat pouze kvalifikovaný personál, který je obeznámen s nastavováním parametrů systémů, které se dotýkají bezpečnosti. 16 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

17 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu 9. Do pole Heslo systému zadejte heslo zvolené uživatelské skupiny a klikněte na tlačítko [Další]. Poškození v důsledku neoprávněného přístupu k vašemu systému Heslo systému chrání váš systém před neoprávněným přístupem a před riziky, která s tím souvisejí. Po prvním přihlášení k novému systému změňte standardní heslo pro obě uživatelské skupiny (Uživatel a Instalační technik) (viz kapitola 8.3 Heslo systému, strana 45). Aplikace Sunny Explorer naváže připojení ke všem přístrojům zvolené sítě Speedwire. Otevře se uživatelské rozhraní aplikace Sunny Explorer ve zobrazení pro zvolenou uživatelskou skupinu. Připojení k vlastnímu systému s technologií Speedwire je navázané a nový systém je vytvořený v aplikaci Sunny Explorer. Vaše nastavení týkající se systému se uloží do souboru systému na vašem počítači. 10. Budete-li chtít systém později znovu otevřít, postupujte tak, jak je to popsáno v kapitole 6.2. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 17

18 5 Uživatelské rozhraní SMA Solar Technology AG 5 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní umožňuje rychlý přístup ke všem důležitým informacím o systému a jeho přístrojích. Obrázek 1: uživatelské rozhraní aplikace Sunny Explorer (příklad) Položka Označení Vysvětlení A nabídková lišta Umožňuje přístup k základním funkcím aplikace Sunny Explorer. B panel nástrojů Umožňuje rychlý přístup k hlavním funkcím aplikace Sunny Explorer. C stromová struktura systému Zobrazuje všechny přístroje systému v podobě stromové struktury. D přístrojová nabídka Umožňuje zobrazování informací a konfiguraci přístrojů zvolených ve stromové struktuře systému. E podokno obsahu Zobrazuje obsah karty zvolené v přístrojové nabídce (D). F stavový řádek Zobrazuje následující informace: uživatelská skupina stav připojení k systému čas systému 18 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

19 SMA Solar Technology AG 5 Uživatelské rozhraní 5.1 Nabídková lišta Položka Položky Vysvětlení nabídky Soubor Nový Umožňuje vytvoření nového systému v aplikaci Sunny Explorer. Otevřít Otevře dialogové okno pro výběr souboru, pomocí něhož můžete v aplikaci Sunny Explorer otevřít již existující systém. Naposledy použité Otevře podnabídku s 10 systémy naposledy otevřenými v aplikaci Sunny Explorer. Ukončit Ukončí aplikaci Sunny Explorer. Možnosti Jazyk Výběr jazyka uživatelského rozhraní. Změnit skupinu uživatele Otevře přihlašovací dialogové okno, pomocí něhož můžete změnit uživatelskou skupinu. SMA Grid Guard Otevře dialogové okno SMA Grid Guard. Zde můžete zadat svůj osobní kód pro rozhraní SMA Grid Guard. Položka je viditelná pouze pro uživatelskou skupinu Instalační technik. Nastavit systémový čas Otevře dialogové okno Systémový čas. Prostřednictvím tohoto dialogového okna můžete nastavit čas systému. Opakovat navazování připojení Po přerušení připojení umožňuje opětovné navázání připojení k přístrojům systému. Nástroje Exportovat data Otevře dialogové okno Export dat. Zde můžete exportovat data svých přístrojů. Exportovat údaje o baterii Aktualizace přístrojů Vymazat lokální paměť dat o energetickém výnosu Otevře dialogové okno Exportovat údaje o baterii. Zde můžete exportovat údaje o své baterii. Položka je viditelná pouze pro uživatelskou skupinu Instalační technik. Otevře dialogové okno Aktualizace přístrojů. Zde můžete provést aktualizaci přístrojů svého systému. Otevře dialogové okno Vymazat lokální paměť dat o energetickém výnosu. Zde můžete vymazat lokálně uložená data o energetickém výnosu. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 19

20 5 Uživatelské rozhraní SMA Solar Technology AG Položka nabídky Položky Nápověda Obsah Otevře nápovědu aplikace Sunny Explorer. Vytvořit zprávu Umožňuje vytvoření chybového reportu. Licenční dohody Otevře v dialogovém okně licenční dohody k aplikaci Sunny Explorer. Informace Otevře malé dialogové okno s informacemi o momentálně nainstalované verzi aplikace Sunny Explorer. 5.2 Panel nástrojů Vysvětlení Symbol Označení Význam Přehled přístrojů Otevře zobrazení systému se stromovou strukturou systému a přístrojovou nabídkou. Tlačítko se zobrazuje pouze tehdy, pokud byl zvolen způsob komunikace Bluetooth. Topologie sítě Otevře topologické zobrazení všech přístrojů s technologií SMA Bluetooth v systému. Tlačítko se zobrazuje pouze tehdy, pokud byl zvolen způsob komunikace Bluetooth. Nastavení Otevře nastavení aplikace Sunny Explorer. Případně můžete nastavení otevřít také pomocí karty Nastavení v přístrojové nabídce. Nápověda Otevře nápovědu aplikace Sunny Explorer. 20 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

21 SMA Solar Technology AG 5 Uživatelské rozhraní 5.3 Stromová struktura systému Z hlediska komunikace v systému se systém skládá z několika přístrojů, které jsou vzájemně propojené stejným způsobem komunikace (Bluetooth nebo Speedwire). Logická struktura systému se v aplikaci Sunny Explorer zobrazuje pomocí stromové struktury systému. Zde jsou všechny přístroje systému (včetně aplikace Sunny Explorer) zobrazeny pod systémem (A). Stromová struktura systému v aplikaci Sunny Explorer Zobrazení systému se zobrazí, když ve stromové struktuře systému vyberete svůj systém (A). Když vyberete jednotlivý přístroj (B), zobrazí se zobrazení přístrojů pro daný přístroj. 5.4 Přístrojová nabídka Přístrojová nabídka zobrazuje možnosti nastavení a momentální hodnoty systému nebo určitého přístroje. Daný přístroj musí být nejdříve vybrán ve stromové struktuře systému. Karty se pak přizpůsobí danému výběru. Karta Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Vysvětlení Zobrazuje nejdůležitější informace o systému nebo přístroji zvoleném ve stromové struktuře systému. Kromě vlastního zobrazení stavu je zde k dispozici také stručný přehled nejdůležitějších údajů. V závislosti na uživatelské skupině zobrazuje aktuální údaje systému nebo zvoleného přístroje. V závislosti na uživatelské skupině umožňuje zobrazování a konfiguraci různých parametrů. Zobrazuje události určitého přístroje. Zobrazované události závisí na uživatelské skupině. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 21

Software SUNNY EXPLORER 1.1

Software SUNNY EXPLORER 1.1 Software SUNNY EXPLORER 1.1 Návod k obsluze ExplorerSW11-BCZ094011 Verze 1.1 CZ Obsah Obsah 1 Upozornění k tomuto návodu....................... 5 1.1 Rozsah platnosti.....................................

Více

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA

Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Návod k instalaci Výměna přístrojů SMA ve FV systémech s komunikačními produkty SMA Geraeteaustausch-IA-cs-20 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro sledování činnosti FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebbox20-BCZ110712 Verze 1.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology

Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Přístroj pro monitoring FV systémů SUNNY WEBBOX s Bluetooth Wireless Technology Návod k obsluze SWebBox20-BA-cs-13 Verze 1.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

A4300BDL. Ref: JC

A4300BDL. Ref: JC # Uživatelský manuál A4300BDL Aplikace :! Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4300! Jednoduchý program umožňující přenos naměřených

Více

Uživatelský manuál A4000BDL

Uživatelský manuál A4000BDL Uživatelský manuál Aplikace : Jednoduchý program umožňující přenos souboru s pochůzkou k měření z programu DDS 2000 do přístroje řady Adash 4100/4200 Jednoduchý program umožňující přenos naměřených dat

Více

Průvodce pro přenos dat

Průvodce pro přenos dat Průvodce pro přenos dat (pro tonometr OMRON M6 Comfort IT a OMRON M3 IT) 1)Před prvním použití se musíte nejdříve zaregistrovat. 2)Přejděte na webovou stránku: http://bi-link.omron.com/home/landing 3)Zde

Více

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS

Návod pro uživatele DS150E. Dangerfield May 2009 V3.0 Delphi PSS Návod pro uživatele DS150E 1 OBSAH Hlavní součásti...3 Zápis do elektronické řídicí jednotky (OBD)...86 Pokyny k instalaci......5 Skenování... 89 Konfigurace technologie Bluetooth...26 Diagnostický program...39

Více

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth

SMA Bluetooth. Obsah. SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi. Další dokumenty k technologii SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi Obsah V tomto dokumentu jsou shrnuty hlavní vlastnosti technologie Wireless Technology a jsou zde zodpovězeny otázky z praxe. Další dokumenty k technologii Technický popis Wireless

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP v4.0

Více

Nastavení programu pro práci v síti

Nastavení programu pro práci v síti Nastavení programu pro práci v síti Upozornění: následující text nelze chápat jako kompletní instalační instrukce - jedná se pouze stručný návod, který z principu nemůže popsat všechny možné stavy ve vašem

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL

Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze Systémy s funkcí Webconnect na portálu SUNNY PORTAL SPortalWebcon-BA-cs-13 Verze 1.3 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci

Více

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2

Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Instalační příručka Command WorkStation 5.6 se sadou Fiery Extended Applications 4.2 Sada Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 obsahuje aplikace Fiery pro provádění úloh souvisejících se serverem

Více

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology

Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Kontrola systému Koncepce bezpečnosti a hesel od společnosti SMA pro heslem chráněné FV systémy s technologií Bluetooth Wireless Technology Technický popis Sicherheit-TCZ103010 Verze 1.0 CZ SMA Solar

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Systémové požadavky Xesar

Systémové požadavky Xesar Xesar První kroky Systémové požadavky Xesar Osobní počítač; min. 1,2 GHz nebo vyšší Nejméně 8 GB RAM (u 64bitového systému, z toho 4 GB dostupné pro systém Xesar) 2 hostitelské zařízení USB 2.0 pro kódovací

Více

Aplikace BAUR pro správu naměřených údajů. ITS Lite

Aplikace BAUR pro správu naměřených údajů. ITS Lite Návod k obsluze Aplikace BAUR pro správu naměřených údajů ITS Lite (supervisor) Pro přístroje na měření izolačních olejů BAUR BAUR Prüf- und Messtechnik Raiffeisenstr. 8 A-6832 Sulz, Austria T +43 5522

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100

Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 Pro úspěšné připojení ke vzdálené aplikaci Target 2100 je nutné připojovat se ze stanice s Windows XP SP3, Windows Vista SP1 nebo Windows 7. Žádná VPN není potřeba,

Více

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW.

1. Úvod. 2. CryptoPlus jak začít. 2.1 HW a SW předpoklady. 2.2 Licenční ujednání a omezení. 2.3 Jazyková podpora. Požadavky na HW. CryptoPlus KB verze 2.1.2 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA říjen 2013 Obsah Obsah 2 1. Úvod 3 2. CryptoPlus jak začít... 3 2.1 HW a SW předpoklady... 3 2.2 Licenční ujednání a omezení... 3 2.3 Jazyková podpora...

Více

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH

Sentech AL 7000 C. Instalace a ovládání programu BREATH Sentech AL 7000 C Instalace a ovládání programu BREATH Program BREATH slouží k ovládání detektoru alkoholu AL 7000C pomocí počítače. Umožňuje provádět měření, zaznamenávat je a exportovat do Excelu. Instalace

Více

Zálohování v MS Windows 10

Zálohování v MS Windows 10 Zálohování v MS Windows 10 Historie souborů Způsob zálohování jako v MS Windows 8.1 Nastavení Aktualizace a zabezpečení Zálohování nebo Ovládací panely Systém a zabezpečení - Historie souborů Přidat jednotku

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

TomTom ecoplus. Update Tool

TomTom ecoplus. Update Tool TomTom ecoplus Update Tool Vítejte Vítejte S nástrojem TomTom ecoplus Update Tool můžete aktualizovat software zařízení TomTom ecoplus pomocí zařízení TomTom LINK 3xx/510 a síťového adaptéru ecoplus. Předpoklady

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Technické informace Účinnosti a derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL

Technické informace Účinnosti a derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL Technické informace Účinnosti a derating SUNNY BOY / SUNNY TRIPOWER / SUNNY MINI CENTRAL WirkungDerat-TI-cs-40 Verze 4.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené

Více

Registr práv a povinností

Registr práv a povinností Registr práv a povinností Doporučené postupy a nastavení internetového prohlížeče pro práci v aplikaci AIS RPP list č.1/20 OBSAH 1 Úvod... 3 2 Doporučené nastavení prohlížeče... 4 2.1 Problém s certifikátem...

Více

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station

Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Správa zařízení Scan Station Pro 550 a Servisní nástroje zařízení Scan Station Konfigurační příručka A-61732_cs 7J4367 Správa zařízení Kodak Scan Station Pro 550 Obsah Rozdíly... 1 Instalace... 2 Vytváření

Více

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11

Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 Stručná instalační příručka SUSE Linux Enterprise Server 11 RYCHLÝ ÚVODNÍ LIST NOVELL Při instalaci nové verze systému SUSE Linux Enterprise 11 postupujte podle následujících pokynů. Tento dokument obsahuje

Více

Danfoss Solar Inverters TLX Series

Danfoss Solar Inverters TLX Series Danfoss Solar Inverters TLX Series Průvodce aktualizací softwaru střídače Rev. date: 2013-05-22 L00410588-03_48 Obsah Obsah 1. Úvod 2 Úvod 2 Zřeknutí se odpovědnosti 2 2. Požadavky před aktualizací 3 Aktualizace

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort

Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort Průvodce převodem dat z programu Medicus 2 do programu Medicus Komfort 1. O převodu V tomto průvodci vás krok za krokem seznámíme s postupem, jak převést data ze stávajícího programu Medicus 2 (dále jen

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772...

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672... a OZW772... Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru Aktualizace

Více

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3

ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 ŘÍZENÍ AUTOMATICKÉ KOTELNY ESRAK 02.3 Program Vývojové prostředí RJK Řízení automatické kotelny počítač ESRAK 02.3 je určen k řízení oběhových čerpadel, směšovacích ventilů, zónových ventilů, bojlerů,

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Demoprojekt Damocles 2404

Demoprojekt Damocles 2404 Vizualizační a řídicí systém kategorie SCADA/HMI Demoprojekt Damocles 2404 (časově omezený demoprojekt pro zařízení Damocles 2404 společnosti HW group s.r.o.) Verze systému: 3.7.1.9 Poslední revize dokumentu:

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 10

Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 10 Pokyny pro instalaci programu E-Config verze 3.0 na počítačích s Windows 7 / 8 / 0 Při instalaci programu E-Config na Windows 7, nebo Windows 8, nebo Windows 0 je nutno postupovat obezřetně s ohledem na

Více

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient)

Nápověda pro možnosti Fiery 1.3 (klient) 2015 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 5. února 2015 Obsah 3 Obsah...5 Aktivace možnosti Fiery...6 Automatická aktivace

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS)

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro 485COM FW 2.x (MODBUS) pro 485COM FW 2.x (MODBUS) Obsah Obsah 3 1. Instalace 4 1.1 Podpora operačních systémů 4 1.2 Podpora USB modemů 4 1.3 Instalace USB modemu 4 1.4 Instalace aplikace 4 2. Nastavení 5 2.1 Nastavení jazykové

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/13 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Návod pro Windows XP. Příprava

Návod pro Windows XP. Příprava Návod pro Windows XP Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows XP SP2 v české verzi pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá se, že uživatel má již nainstalovány (většinou

Více

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone

Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z. Navrženo společností Vodafone Příručka pro rychlé uvedení do provozu USB modem Vodafone Mobile Broadband K4607-Z Navrženo společností Vodafone Vítejte ve světě mobilních komunikací 1 Úvod 2 Nastavení USB modemu 4 Windows 7, Windows

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Edu-learning pro školy

Edu-learning pro školy Edu-learning pro školy ONLINE VARIANTA Příručka pro instalaci a správu EDU 2000 s.r.o. Počítačové vzdělávání a testování Oldřichova 49 128 00 Praha 2 www.edu2000.cz info@edu2000.cz www.edu-learning.cz

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem

Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Průvodce aktualizací systému Windows 8.1 krok za krokem Instalace a aktualizace systému Windows 8.1 Aktualizujte prostředí BIOS, aplikace, ovladače a spusťte službu Windows Update Vyberte typ instalace

Více

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER

Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Aktualizace firmwaru pomocí SD karty SUNNY BOY WINDY BOY SUNNY TRIPOWER Technický popis NG_UpdSD-TB-cs-32 Verze 3.2 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů.

Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Návod k instalaci programovací jednotky a programovací aplikace. Popis programování senzorů. Děkujeme, že jste se rozhodli vyzkoušet ALLIGATOR sens.it. Následující stránky vás seznámí s programovacími

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu

STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu STATISTICA 9 Postup instalace plovoucí síťové verze na terminálovém serveru a Citrixu 1. Tento návod se soustředí na instalaci na terminálová server a Citrix, ale je použitelný pro jakoukoli instalaci,

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Motorola Phone Tools. Začínáme

Motorola Phone Tools. Začínáme Motorola Phone Tools Začínáme Obsah Minimální požadavky... 2 Před instalací aplikace Motorola Phone Tools... 3 Instalace aplikace Motorola Phone Tools... 4 Instalace a konfigurace mobilního zařízení...

Více

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele

CS OTE. Dokumentace pro externí uživatele CS OTE OTE Launcher Manager 1/20 Obsah Použité zkratky... 2 1 Úvod... 3 2 Nastavení systému uživatele... 3 2.1 Konfigurace stanice... 3 2.2 Distribuce aplikace OTE Launcher Manager... 3 2.3 Download aplikace

Více

z aplikace Access 2003

z aplikace Access 2003 V tomto průvodci Microsoft Aplikace Microsoft Access 2010 vypadá velmi odlišně od aplikace Access 2003, a proto jsme vytvořili tohoto průvodce, který vám pomůže se s ní rychle seznámit. Dozvíte se o klíčových

Více

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html

Návod pro Windows 7. http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 http://tarantula.ruk.cuni.cz/uvt-416.html Návod pro Windows 7 a Vista Tento návod popisuje nastavení operačního systému Windows 7 a Vista pro připojení do bezdrátové sítě eduroam. Předpokládá

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1

MBus Explorer MULTI. Uživatelský manuál V. 1.1 MBus Explorer MULTI Uživatelský manuál V. 1.1 Obsah Sběr dat ze sběrnice Mbus...3 Instalace...3 Spuštění programu...3 Program MBus Explorer Multi...3 Konfigurace sítí...5 Konfigurace přístrojů...6 Nastavení

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů pomocí programu PostSignum Tool Plus verze 2.0.1 Uživatelská dokumentace Červenec 2011 Strana 1 (celkem 21) 1 Obsah 1 Obsah...2 2 Úvod...3 2.1 Informace

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU

Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU. Stažení certifikátu JAMU. Instalace certifikátu JAMU Nastavení MS Windows Vista pro připojení k WIFI síti JAMU Následující návod stručně popisuje, jak nastavit přístup do bezdrátové sítě pomocí protokolu 802.1X ve Windows Vista (české verzi). Prvním krokem

Více

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ)

NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) NASTAVENÍ PROGRAMU EVIDENCE AUTOBAZARU PRO OS VISTA, WIN7 a WIN8 LOKÁLNÍ INSTALACE (PRO 1 POČÍTAČ) Pro správný provoz programu na OS MS VISTA a WIN7 je po nainstalování programu nutno provést, případně

Více

Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER

Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Přístroj pro vyplňování mezer v bezdrátovém signálu technologie SMA Bluetooth Wireless Technology SMA BLUETOOTH REPEATER Návod k instalaci BTREPIN-IA-ICZ100211 98-0011511 Verze 1.1 CZ SMA Solar Technology

Více

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7

Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 Návod pro připojení do bezdrátové sítě eduroam pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky než se připojíte 2. Jak si vytvořit heslo 3. Nastavení WiFi připojení pro Windows 7 1. Úvod: Připojení počítače do

Více

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele

Web n walk Manager pro Apple Mac OS X. Návod pro uživatele Web n walk Manager pro Apple Mac OS X Návod pro uživatele Obsah 1. Úvod 3 2. Podporovaná zařízení 4 3. Požadavky na HW a SW 4 4. Instalace SW a nastavení přístupu 5 5. Hlavní okno 6 6. Nastavení sítě a

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál. A4000 Download

Uživatelský manuál. A4000 Download Uživatelský manuál Aplikace: Jednoduchý program pro přenášení dat z přístrojů řady A4000 Export měřených dat do souboru Zobrazení grafů naměřených dat Tisk grafů naměřených dat Vlastnosti: Hardwarové požadavky:

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci

Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Bezdrátový mikro adaptér USB N150 WNA1000M-Návod k instalaci Tato příručka popisuje expresní instalaci pomocí průvodce NETGEAR Smart Wizard a instalaci samostatného ovladače pro systém Windows. Poznámka:

Více

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670

Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Návod k aktualizaci firmwaru pro Web Server OZW672..., OZW772 a OCI670 Informace Připojení Dostupnost Uživatelské rozhraní 1 Rozdíl mezi aktualizací aplikačních souborů přístrojů a aktualizací firmwaru

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014

Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Používání zásuvného modulu ApSIC Xbench pro SDL Trados Studio 2014 Vytištěno dne 30 March, 2015 Copyright 1999-2015 ApSIC S.L. Všechna práva vyhrazena Software popsaný v této dokumentaci obsahuje vlastnické

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET NOD32 Antivirus poskytuje

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5

.NET Framework verze 3.5... 4 Program pro připojení ke vzdálené ploše (RDC) verze 7.1... 5 Obsah Přístup k serveru ČMIS Kancelář Online... 2 Úvod... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows XP musí nainstalovat:... 2 Uživatelé s operačním systémem Windows Vista musí nainstalovat:... 4.NET Framework

Více

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24

Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24 Verze: 2.13 (19. 8. 2015) Vlastník: CEN7350_03 Jméno souboru: P24_manual_certifikat_hw Obsah Návod na instalaci HW certifikátu aplikace PARTNER24...

Více