Návod k obsluze SUNNY EXPLORER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návod k obsluze SUNNY EXPLORER"

Transkript

1 Návod k obsluze SUNNY EXPLORER Explorer-BA-cs-16 Verze 1.6 ČEŠTINA

2 Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou majetkem společnosti SMA Solar Technology AG. K jejich úplnému i částečnému zveřejnění je zapotřebí písemný souhlas společnosti SMA Solar Technology AG. Interní pořizování kopií v rámci firmy za účelem hodnocení produktu či řádného použití produktu je povoleno a nevyžaduje předchozí souhlas. Open source licence Aplikace Sunny Explorer využívá knihovny libosip (osip2.dll, osipparser2.dll) a pthreads-win32 (pthreadvc2.dll) licencované pod licencí LGPL. Kopii licence LGPL najdete po instalaci ve složce aplikace Sunny Explorer. Aplikace Sunny Explorer dále používá soubory sha2.c a sha2.h s autorským právem 2005, 2007 Olivier Gay. Úplné informace o autorských právech a o vyloučení odpovědnosti najdete po instalaci rovněž ve složce aplikace Sunny Explorer. Ochranná známka Všechny ochranné známky jsou uznány, i když nejsou označeny příslušným symbolem. Pokud symbol chybí, neznamená to, že zboží či známka nejsou chráněné. Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrované ochranné známky společnosti Bluetooth SIG, Inc., a jakékoliv použití těchto značek společností SMA Solar Technology AG probíhá na základě licence. QR Code je registrovaná ochranná známka společnosti DENSO WAVE INCORPORATED. SMA Solar Technology AG Sonnenallee Niestetal Německo Tel Fax SMA Solar Technology AG. Všechna práva vyhrazena. 2 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

3 SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu Sunny Explorer Použití v souladu s určením Kvalifikace odborných pracovníků Podporované produkty Přehled funkcí Požadavky na systém Instalace Uvedení do provozu Systém s technologií Bluetooth Zjištění volného NetID Vytvoření nového systému s technologií Bluetooth Systém s technologií Speedwire Uvedení systému s technologií Speedwire do provozu Vytvoření nového systému s technologií Speedwire Uživatelské rozhraní Nabídková lišta Panel nástrojů Stromová struktura systému Přístrojová nabídka Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Symboly Základní funkce Změna jazyka Otevření stávajícího systému Změna názvu systému Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 3

4 Obsah SMA Solar Technology AG 6.4 Změna času systému Nastavení přepínání letního/zimního času Změna parametrů Výměna mikro-střídačů Odstranění mikro-střídače Výměna mikro-střídače Konflikt přístrojů Změna názvu přístroje Topologie sítě Provedení aktualizace přístrojů Rozšířené funkce Vytvoření reportu Export údajů o baterii Uložení dat systému na počítači Systém uživatelských skupin a zabezpečení Základy Změna uživatelské skupiny Heslo systému Zapomenuté heslo SMA Grid Guard Kvalita hesel Odinstalování Identifikace chyb Kontakt Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

5 SMA Solar Technology AG 1 Informace k tomuto dokumentu 1 Informace k tomuto dokumentu Rozsah platnosti Tento dokument platí pro aplikaci Sunny Explorer od verze Cílová skupina Tento dokument je určený pro odborné pracovníky a koncové uživatele. Některé činnosti popsané v tomto dokumentu smějí provádět pouze odborní pracovníci s odpovídající kvalifikací (viz kapitola 2.2 Kvalifikace odborných pracovníků, strana 7). Tyto činnosti jsou vyznačené výstražným symbolem a označením Odborný pracovník. Činnosti, které nevyžadují zvláštní kvalifikaci, nejsou nijak vyznačené a smějí je provádět i koncoví uživatelé. Další informace Odkazy na další informace najdete na webu Název dokumentu SMA Bluetooth Wireless Technology v praxi SMA Bluetooth Wireless Technology Druh dokumentu technické informace technický popis Symboly Symbol Vysvětlení Výstražné upozornění, jehož nerespektování vede bezprostředně k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k usmrcení nebo k těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést k lehkému nebo středně těžkému poranění. Výstražné upozornění, jehož nerespektování může vést ke vzniku materiálních škod. Kapitola nebo oddíl, v nichž jsou popsány činnosti, které smějí provádět pouze odborní pracovníci. Informace, která je pro určité téma nebo určitý cíl důležitá, ale netýká se bezpečnosti. Podmínka, která musí být pro dosažení určitého cíle splněna. Žádoucí výsledek. Problém, který se může vyskytnout. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 5

6 1 Informace k tomuto dokumentu SMA Solar Technology AG Grafické úpravy Grafická úprava Použití Příklad Tučně texty zobrazované na displeji prvky v uživatelském rozhraní svorky/porty prvky, na které je třeba kliknout nebo které je třeba zadat > spojuje několik prvků, na které je třeba kliknout [tlačítko/klávesa] tlačítko, na které je třeba kliknout, nebo klávesa, kterou je třeba stisknout Názvosloví Hodnota se zobrazuje v poli Energie. Klikněte na možnost Nastavení. Do pole Minuty zadejte hodnotu 10. Klikněte na možnosti Nastavení > Datum. Klikněte na tlačítko [Další]. Plné označení Fotovoltaický systém Větrná elektrárna SMA Bluetooth Wireless Technology SMA Speedwire Datový modul SMA Speedwire/Webconnect SMA Speedwire/Webconnect Piggy-Back Funkce SMA Webconnect Označení v tomto dokumentu systém systém Bluetooth Speedwire datový modul Speedwire/Webconnect Speedwire/Webconnect Piggy-Back funkce Webconnect Zkratky Zkratka Označení Vysvětlení FV fotovoltaika LGPL Lesser General Public License zmírněná varianta licence na svobodný software 6 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

7 SMA Solar Technology AG 2 Sunny Explorer 2 Sunny Explorer 2.1 Použití v souladu s určením Pomocí aplikace Sunny Explorer můžete vizualizovat a spravovat data svého systému s technologií Bluetooth nebo Speedwire. Kromě toho můžete konfigurovat jednotlivé přístroje nebo celé třídy přístrojů svého systému. Připojení k přístrojům zajišťuje buď bezdrátově technologie Bluetooth, nebo pomocí kabeláže technologie Speedwire. Pro bezdrátové připojení musí být počítač vybaven rozhraním Bluetooth, např. v podobě integrovaného modulu Bluetooth nebo adaptéru Bluetooth do USB. K připojení prostřednictvím technologie Speedwire se používá síťový port počítače. V síti Bluetooth se aplikace Sunny Explorer považuje za komponentu vytvářející danou síť (zařízení typu master). Zařízení typu master jsou komunikační produkty, které vytvářejí síť prostřednictvím technologie Bluetooth, zobrazují přístroje a shromažďují a vyhodnocují jejich údaje. Aplikace Sunny Explorer může v síti Bluetooth nebo Speedwire spravovat až 50 přístrojů. Aplikace Sunny Explorer je koncipována pro soukromé i průmyslové použití. Pomocí aplikace Sunny Explorer můžete měnit parametry střídačů SMA dotýkající se bezpečnosti. Některé parametry jsou navíc chráněny rozhraním SMA Grid Guard a lze je změnit pouze s příslušným oprávněním (viz kapitola 8.5 SMA Grid Guard, strana 48). Pro přihlašování v aplikaci Sunny Explorer jsou k dispozici dvě uživatelské skupiny: Instalační technik a Uživatel. Uživatelskou skupinu Instalační technik smějí používat pouze odborní pracovníci, kteří jsou oprávněni měnit parametry připojených přístrojů relevantní pro veřejnou rozvodnou/distribuční síť (viz kapitola 2.2, strana 7). Chybně nastavené parametry mohou střídač poškodit nebo zničit. Parametry dotýkající se bezpečnosti měňte výhradně po konzultaci s provozovatelem vaší veřejné rozvodné/distribuční sítě. V případě neautorizovaných změn parametrů rozhraní SMA Grid Guard zaniká povolení k provozu systému. Nepoužívejte aplikaci Sunny Explorer pro účely vyúčtování. Přečtěte si příslušnou dokumentaci ke svým přístrojům s technologií Bluetooth nebo Speedwire a používejte aplikaci Sunny Explorer výhradně k účelu popsanému v tomto dokumentu. 2.2 Kvalifikace odborných pracovníků Činnosti vyznačené v tomto dokumentu výstražným symbolem a označením Odborný pracovník smějí provádět pouze odborní pracovníci. Odborní pracovníci musejí mít následující kvalifikaci: vzdělání pro instalaci elektrických přístrojů a zařízení a jejich uvádění do provozu znalost zacházení s nebezpečími a riziky při instalaci a obsluze elektrických přístrojů a zařízení znalost příslušných norem a směrnic znalost principu fungování a provozu střídače znalost a dodržování tohoto dokumentu včetně všech bezpečnostních upozornění Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 7

8 2 Sunny Explorer SMA Solar Technology AG 2.3 Podporované produkty Střídače SMA Všechny střídače s integrovaným nebo dodatečně doplněným rozhraním Speedwire/ Webconnect Informace o tom, zda je určitý střídač vybaven integrovaným rozhraním Speedwire/ Webconnect nebo zda lze rozhraní Speedwire/Webconnect doplnit dodatečně, najdete na produktové stránce příslušného střídače na webu Střídače SMA s integrovaným nebo dodatečně doplněným rozhraním Bluetooth Informace o tom, zda je určitý střídač vybaven integrovaným rozhraním Bluetooth nebo zda lze rozhraní Bluetooth doplnit dodatečně, najdete na produktové stránce příslušného střídače na webu Další produkty SMA: SMA Bluetooth Repeater mikro-střídače SMA a přístroj Sunny Multigate Sunny SensorBox příslušenství SMA s integrovanou technologií Bluetooth nebo Speedwire 2.4 Přehled funkcí Nejdůležitější funkce aplikace Sunny Explorer jsou: monitorování systému pomocí technologie Bluetooth Wireless Technology nebo Speedwire rychlý přehled o aktuálním stavu systému grafické zobrazení nejdůležitějších údajů systému parametrizace jednotlivých přístrojů nebo celé třídy přístrojů jednoduchá diagnostika díky indikaci chyb a událostí přístrojů ochrana přístupu systémem hesel SMA export energetických údajů a událostí střídačů ve formátu CSV grafické znázornění denních, měsíčních a ročních energetických hodnot pro každý střídač aktualizace přístrojů prostřednictvím technologie Bluetooth nebo Speedwire grafické zobrazení topologie sítě Bluetooth zobrazení kvality spojení mezi jednotlivými přístroji s technologií Bluetooth Nové funkce Aplikace Sunny Explorer ve verzi 1.07 obsahuje následující nové funkce: podpora střídače Sunny Boy 3600/5000 Smart Energy podpora přístroje SMA Energy Meter 8 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

9 SMA Solar Technology AG 2 Sunny Explorer 2.5 Požadavky na systém Podporované operační systémy Microsoft Windows XP od aktualizace SP2 výše Microsoft Windows Vista Microsoft Windows 7 Microsoft Windows 8 (kromě Windows 8 RTM) Doporučené rozlišení obrazovky minimálně 1024 px 768 px Doporučené adaptéry Bluetooth adaptér Bluetooth FreeTec pro mini USB, Bluetooth 2.0, třída 1 adaptér Bluetooth Hama pro mikro USB, Bluetooth EDR, třída 1 Adaptéry Bluetooth od výrobce AVM nejsou podporovány. Výběr adaptéru Bluetooth Jako adaptéry Bluetooth používejte pouze zařízení s dosahem třídy 1 (do 100 m). Dosah zařízení třídy 2 (do 10 m) není dostačující. Podporované ovladače zařízení Bluetooth Microsoft od aktualizace Service Pack 2 výše Toshiba Broadcom Ovladače zařízení Bluetooth od výrobce BlueSoleil nejsou podporovány. Instalace adaptérů Bluetooth a ovladačů zařízení Bluetooth Nainstalujte adaptér Bluetooth do USB přímo pomocí systému Windows a jeho vlastního ovladače zařízení Bluetooth. Ovladač zařízení dodaný s adaptérem Bluetooth do USB nainstalujte pouze v případě potřeby. Ovladače zařízení Bluetooth jsou v různých programech občas označovány termínem stack Bluetooth. Podporované jazyky čeština, angličtina, němčina, francouzština, italština, korejština, nizozemština, portugalština, řečtina, španělština Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 9

10 3 Instalace SMA Solar Technology AG 3 Instalace Instalace aplikace Sunny Explorer v systému Windows XP Aplikace Sunny Explorer vyžaduje platformu.net Framework 2.0. Pokud na vašem počítači není nainstalována platforma.net Framework 2.0 nebo vyšší verze, průvodce instalací aplikace Sunny Explorer ji nainstaluje. Pro instalaci platformy.net Framework je zapotřebí mít na počítači příslušná oprávnění. Případně se obraťte na správce vašeho počítače. Postup: 1. Spusťte instalační soubor. Otevře se průvodce instalací aplikace Sunny Explorer. 2. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci instalací. Provede se instalace. Aplikace Sunny Explorer je nainstalovaná. Instalace aplikace Sunny Explorer v systému Windows Vista nebo Windows 7 1. Spusťte instalační soubor. 2. Potvrďte kontrolní dotaz. Otevře se průvodce instalací aplikace Sunny Explorer. 3. Postupujte podle pokynů uvedených v průvodci instalací. Provede se instalace. Aplikace Sunny Explorer je nainstalovaná. 10 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

11 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu 4 Uvedení do provozu 4.1 Systém s technologií Bluetooth Zjištění volného NetID Aby spolu přístroje s technologií SMA Bluetooth v jednom systému mohly komunikovat, musí být všechny přístroje nastavené na stejné NetID. NetID slouží k vzájemnému ohraničení systémů s technologií SMA Bluetooth, které se nacházejí v těsném sousedství. Aby nedošlo k tomu, že nastavíte NetID, které je v okolí již obsazené jiným systémem s technologií Bluetooth, musíte před uvedením svého systému s technologií Bluetooth do provozu zjistit volné NetID. Pokud jste pro svůj systém s technologií Bluetooth již zjistili volné NetID a nastavili ho u přístrojů, můžete v aplikaci Sunny Explorer vytvořit nový systém (viz kapitola 4.1.2, strana 14). Pokud jste pro svůj systém s technologií Bluetooth ještě nezjistili volné NetID, musíte volné NetID nejdříve zjistit. Zjišťování volného NetID není nutné u systémů s technologií Bluetooth s aplikací Sunny Explorer a jedním střídačem. NetID 1 přednastavené ve střídači při expedici můžete nechat nastavené, pokud se váš systém s technologií Bluetooth skládá z následujících produktů: 1 střídač až 2 počítače s rozhraním Bluetooth a aplikací Sunny Explorer Pokud používáte další přístroje s technologií SMA Bluetooth (např. přístroj SMA Bluetooth Repeater), musíte zjistit volné NetID. Zjištění volného NetID pomocí notebooku a aplikace Sunny Explorer Podmínka: Přístroje s technologií SMA Bluetooth ve vašem systému musejí být vypnuté. Postup: 1. Vypněte dostupné přístroje s technologií SMA Bluetooth (viz návod k přístrojům s technologií SMA Bluetooth). 2. Postavte se s notebookem do blízkosti některého přístroje s technologií Bluetooth ve vašem systému. 3. Zapněte na notebooku rozhraní Bluetooth. 4. Spusťte aplikaci Sunny Explorer. Otevře se průvodce systémem. 5. V průvodci systémem klikněte na možnost Vytvořit nový systém. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 11

12 4 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG 6. Do pole Název systému zadejte požadovaný název systému. Tento název může být zcela libovolný a používá se jako název pro soubor systému. 7. Chcete-li nastavit jiný adresář pro uložení souboru systému, klikněte v poli Adresář na tlačítko [ ]. 8. Klikněte na tlačítko [Další]. 9. Z rozevíracího seznamu Způsob komunikace vyberte možnost Bluetooth a klikněte na tlačítko [Další]. Spustí se vyhledávání systémů. NetID nalezených systémů s technologií Bluetooth v dosahu bezdrátového signálu se zobrazí v poli Nalezené systémy (např. NetID 4 a NetID A). Všechna tam zobrazená NetID jsou obsazená a nelze je použít. Zopakujte vyhledávání systémů na každém přístroji s technologií Bluetooth v systému a také na místě instalace počítače s aplikací Sunny Explorer. U větších systémů stačí vyhledávání systémů provést u přístrojů na okraji systému. U přístrojů, které jsou obklopené jinými přístroji, není nutné vyhledávání systémů provádět. 10. Klikněte na tlačítko [Opakovat vyhledávání]. Nově nalezené systémy s technologií Bluetooth se přidají do pole Nalezené systémy a není nutné si je poznamenávat. 11. Když je vyhledávání systémů na jednotlivých přístrojích dokončeno, vyberte jedno NetID, které není obsazené (např. NetID E na obrázku). 12 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

13 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu 12. Možná NetID a jejich funkci najdete v následující tabulce: Obsazení NetID NetID Funkce Zobrazení v aplikaci Sunny Explorer 0 Technologie Bluetooth je vypnutá. 1 Technologie Bluetooth je zapnutá. Přístroj se dokáže propojit s maximálně dvěma komunikačními produkty od společnosti SMA Solar Technology AG, jejichž NetID je nastaveno na 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F Technologie Bluetooth je zapnutá. Přístroj se dokáže propojit s přístroji s technologií Bluetooth a se stejným NetID. Přístroje s NetID 1 jsou jednotlivě uvedeny v poli Nalezené systémy. Všechny přístroje se stejným NetID se zobrazí v poli Nalezené systémy pod znaménkem plus [+] u příslušného NetID. 13. Zavřete aplikaci Sunny Explorer. Volné NetID je zjištěné. 14. Uveďte systém s technologií Bluetooth do provozu (viz kapitola Vytvoření nového systému s technologií Bluetooth, strana 14). Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 13

14 4 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG Vytvoření nového systému s technologií Bluetooth Uvedení systému s technologií Bluetooth do provozu vždy pouze s jedním zařízením typu master Systém s technologií Bluetooth uvádějte do provozu vždy pouze s jedním zařízením typu master (např. Sunny Explorer). Jakmile je síť Bluetooth vytvořená, můžete do ní zapojit další zařízení typu master. Podmínka: U přístrojů vašeho systému s technologií Bluetooth musí být nastavené volné NetID (viz návody k příslušným přístrojům). Postup: 1. Spusťte aplikaci Sunny Explorer. Otevře se průvodce systémem. 2. V průvodci systémem klikněte na možnost Vytvořit nový systém. 3. Do pole Název systému zadejte požadovaný název systému. Tento název může být zcela libovolný a používá se jako název pro soubor systému. 4. Chcete-li nastavit jiný adresář pro uložení souboru systému, klikněte v poli Adresář na tlačítko [ ]. 5. Klikněte na tlačítko [Další]. 6. Z rozevíracího seznamu Způsob komunikace vyberte možnost Bluetooth a klikněte na tlačítko [Další]. Aplikace Sunny Explorer vyhledá všechny systémy s technologií Bluetooth v dosahu bezdrátového signálu a zobrazí NetID nalezených systémů s technologií Bluetooth v poli Nalezené systémy. Pokud aplikace Sunny Explorer nezobrazí NetID vašeho systému s technologií Bluetooth, přečtěte si část o identifikaci chyb (viz kapitola 10 Identifikace chyb, strana 51). Přístroj, pomocí něhož se má aplikace Sunny Explorer připojit k celému systému s technologií Bluetooth, můžete určit sami nebo ho aplikace Sunny Explorer zvolí automaticky. Aplikace Sunny Explorer (master) se přímo připojí ke zvolenému přístroji (slave). Obejdou se tak všechna ostatní zařízení sítě Bluetooth a je možný výrazně rychlejší přenos dat mezi aplikací Sunny Explorer a zvoleným přístrojem. Pokud si nejste jistí správným výběrem, vyberte NetID svého systému. Automaticky: Pokud má aplikace Sunny Explorer automaticky zvolit kořenový uzel, vyberte NetID svého systému. 14 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

15 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu Určitý přístroj: Pokud se aplikace Sunny Explorer má připojit k určitému přístroji, vyberte přístroj ze seznamu pod NetID svého systému. 7. Klikněte na tlačítko [Další]. Naváže se připojení k systému a otevře se přihlašovací okno. 8. Z rozevíracího seznamu Skupina uživatele vyberte uživatelskou skupinu. Uživatelskou skupinu Instalační technik smí používat pouze kvalifikovaný personál, který je obeznámen s nastavováním parametrů systémů, které se dotýkají bezpečnosti. 9. Do pole Heslo systému zadejte heslo zvolené uživatelské skupiny a klikněte na tlačítko [Další]. Poškození v důsledku neoprávněného přístupu k vašemu systému Heslo systému chrání váš systém před neoprávněným přístupem a před riziky, která s tím souvisejí. Po prvním přihlášení k novému systému změňte standardní heslo pro obě uživatelské skupiny (Uživatel a Instalační technik) (viz kapitola 8.3 Heslo systému, strana 45). Aplikace Sunny Explorer naváže připojení ke všem přístrojům se zvoleným NetID. Otevře se uživatelské rozhraní aplikace Sunny Explorer ve zobrazení pro zvolenou uživatelskou skupinu. Je navázáno připojení k vlastnímu systému s technologií Bluetooth. Vaše nastavení týkající se systému se uloží do souboru systému na vašem počítači. 10. Budete-li chtít systém později znovu otevřít, postupujte tak, jak je to popsáno v kapitole 6.2. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 15

16 4 Uvedení do provozu SMA Solar Technology AG 4.2 Systém s technologií Speedwire Uvedení systému s technologií Speedwire do provozu 1. Uveďte do provozu střídače s technologií Speedwire a připojte je k počítačové síti, jak je to popsáno v příslušném návodu. Systém s technologií Speedwire je uvedený do provozu a střídače s technologií Speedwire jsou připojené k počítačové síti. 2. Navažte pomocí aplikace Sunny Explorer připojení ke svému systému s technologií Speedwire (viz kapitola 4.2.2, strana 16) Vytvoření nového systému s technologií Speedwire Podmínka: Systém s technologií Speedwire musí být uvedený do provozu (viz kapitola 4.2.1, strana 16). Postup: 1. Spusťte aplikaci Sunny Explorer. Otevře se průvodce systémem. 2. V průvodci systémem klikněte na možnost Vytvořit nový systém. 3. Do pole Název systému zadejte požadovaný název systému. Tento název může být zcela libovolný a používá se jako název pro soubor systému. 4. Chcete-li nastavit jiný adresář pro uložení souboru systému, klikněte v poli Adresář na tlačítko [ ]. 5. Klikněte na tlačítko [Další]. 6. Z rozevíracího seznamu Způsob komunikace vyberte možnost Speedwire a klikněte na tlačítko [Další]. Spustí se vyhledávání systémů. Aplikace Sunny Explorer vyhledá prostřednictvím všech síťových připojení počítače přístroje s technologií Speedwire. Existuje-li několik síťových připojení s přístroji s technologií Speedwire, zobrazí se v podobě stromové struktury a nalezené přístroje budou uvedeny jako podřazené uzly. 7. Pokud je zobrazeno několik síťových připojení, vyberte síťové připojení, k němuž jsou přístroje s technologií Speedwire připojeny, a klikněte na tlačítko [Další]. Naváže se připojení ke zvolené síti Speedwire a otevře se přihlašovací okno. 8. Z rozevíracího seznamu Skupina uživatele vyberte uživatelskou skupinu. Uživatelskou skupinu Instalační technik smí používat pouze kvalifikovaný personál, který je obeznámen s nastavováním parametrů systémů, které se dotýkají bezpečnosti. 16 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

17 SMA Solar Technology AG 4 Uvedení do provozu 9. Do pole Heslo systému zadejte heslo zvolené uživatelské skupiny a klikněte na tlačítko [Další]. Poškození v důsledku neoprávněného přístupu k vašemu systému Heslo systému chrání váš systém před neoprávněným přístupem a před riziky, která s tím souvisejí. Po prvním přihlášení k novému systému změňte standardní heslo pro obě uživatelské skupiny (Uživatel a Instalační technik) (viz kapitola 8.3 Heslo systému, strana 45). Aplikace Sunny Explorer naváže připojení ke všem přístrojům zvolené sítě Speedwire. Otevře se uživatelské rozhraní aplikace Sunny Explorer ve zobrazení pro zvolenou uživatelskou skupinu. Připojení k vlastnímu systému s technologií Speedwire je navázané a nový systém je vytvořený v aplikaci Sunny Explorer. Vaše nastavení týkající se systému se uloží do souboru systému na vašem počítači. 10. Budete-li chtít systém později znovu otevřít, postupujte tak, jak je to popsáno v kapitole 6.2. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 17

18 5 Uživatelské rozhraní SMA Solar Technology AG 5 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní umožňuje rychlý přístup ke všem důležitým informacím o systému a jeho přístrojích. Obrázek 1: uživatelské rozhraní aplikace Sunny Explorer (příklad) Položka Označení Vysvětlení A nabídková lišta Umožňuje přístup k základním funkcím aplikace Sunny Explorer. B panel nástrojů Umožňuje rychlý přístup k hlavním funkcím aplikace Sunny Explorer. C stromová struktura systému Zobrazuje všechny přístroje systému v podobě stromové struktury. D přístrojová nabídka Umožňuje zobrazování informací a konfiguraci přístrojů zvolených ve stromové struktuře systému. E podokno obsahu Zobrazuje obsah karty zvolené v přístrojové nabídce (D). F stavový řádek Zobrazuje následující informace: uživatelská skupina stav připojení k systému čas systému 18 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

19 SMA Solar Technology AG 5 Uživatelské rozhraní 5.1 Nabídková lišta Položka Položky Vysvětlení nabídky Soubor Nový Umožňuje vytvoření nového systému v aplikaci Sunny Explorer. Otevřít Otevře dialogové okno pro výběr souboru, pomocí něhož můžete v aplikaci Sunny Explorer otevřít již existující systém. Naposledy použité Otevře podnabídku s 10 systémy naposledy otevřenými v aplikaci Sunny Explorer. Ukončit Ukončí aplikaci Sunny Explorer. Možnosti Jazyk Výběr jazyka uživatelského rozhraní. Změnit skupinu uživatele Otevře přihlašovací dialogové okno, pomocí něhož můžete změnit uživatelskou skupinu. SMA Grid Guard Otevře dialogové okno SMA Grid Guard. Zde můžete zadat svůj osobní kód pro rozhraní SMA Grid Guard. Položka je viditelná pouze pro uživatelskou skupinu Instalační technik. Nastavit systémový čas Otevře dialogové okno Systémový čas. Prostřednictvím tohoto dialogového okna můžete nastavit čas systému. Opakovat navazování připojení Po přerušení připojení umožňuje opětovné navázání připojení k přístrojům systému. Nástroje Exportovat data Otevře dialogové okno Export dat. Zde můžete exportovat data svých přístrojů. Exportovat údaje o baterii Aktualizace přístrojů Vymazat lokální paměť dat o energetickém výnosu Otevře dialogové okno Exportovat údaje o baterii. Zde můžete exportovat údaje o své baterii. Položka je viditelná pouze pro uživatelskou skupinu Instalační technik. Otevře dialogové okno Aktualizace přístrojů. Zde můžete provést aktualizaci přístrojů svého systému. Otevře dialogové okno Vymazat lokální paměť dat o energetickém výnosu. Zde můžete vymazat lokálně uložená data o energetickém výnosu. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 19

20 5 Uživatelské rozhraní SMA Solar Technology AG Položka nabídky Položky Nápověda Obsah Otevře nápovědu aplikace Sunny Explorer. Vytvořit zprávu Umožňuje vytvoření chybového reportu. Licenční dohody Otevře v dialogovém okně licenční dohody k aplikaci Sunny Explorer. Informace Otevře malé dialogové okno s informacemi o momentálně nainstalované verzi aplikace Sunny Explorer. 5.2 Panel nástrojů Vysvětlení Symbol Označení Význam Přehled přístrojů Otevře zobrazení systému se stromovou strukturou systému a přístrojovou nabídkou. Tlačítko se zobrazuje pouze tehdy, pokud byl zvolen způsob komunikace Bluetooth. Topologie sítě Otevře topologické zobrazení všech přístrojů s technologií SMA Bluetooth v systému. Tlačítko se zobrazuje pouze tehdy, pokud byl zvolen způsob komunikace Bluetooth. Nastavení Otevře nastavení aplikace Sunny Explorer. Případně můžete nastavení otevřít také pomocí karty Nastavení v přístrojové nabídce. Nápověda Otevře nápovědu aplikace Sunny Explorer. 20 Explorer-BA-cs-16 Návod k obsluze

21 SMA Solar Technology AG 5 Uživatelské rozhraní 5.3 Stromová struktura systému Z hlediska komunikace v systému se systém skládá z několika přístrojů, které jsou vzájemně propojené stejným způsobem komunikace (Bluetooth nebo Speedwire). Logická struktura systému se v aplikaci Sunny Explorer zobrazuje pomocí stromové struktury systému. Zde jsou všechny přístroje systému (včetně aplikace Sunny Explorer) zobrazeny pod systémem (A). Stromová struktura systému v aplikaci Sunny Explorer Zobrazení systému se zobrazí, když ve stromové struktuře systému vyberete svůj systém (A). Když vyberete jednotlivý přístroj (B), zobrazí se zobrazení přístrojů pro daný přístroj. 5.4 Přístrojová nabídka Přístrojová nabídka zobrazuje možnosti nastavení a momentální hodnoty systému nebo určitého přístroje. Daný přístroj musí být nejdříve vybrán ve stromové struktuře systému. Karty se pak přizpůsobí danému výběru. Karta Přehled Momentální hodnoty Nastavení Události Vysvětlení Zobrazuje nejdůležitější informace o systému nebo přístroji zvoleném ve stromové struktuře systému. Kromě vlastního zobrazení stavu je zde k dispozici také stručný přehled nejdůležitějších údajů. V závislosti na uživatelské skupině zobrazuje aktuální údaje systému nebo zvoleného přístroje. V závislosti na uživatelské skupině umožňuje zobrazování a konfiguraci různých parametrů. Zobrazuje události určitého přístroje. Zobrazované události závisí na uživatelské skupině. Návod k obsluze Explorer-BA-cs-16 21

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER

Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER Návod k použití SUNNY CENTRAL COMMUNICATION CONTROLLER SC-COM-BE-cs-20 98-40007720 Verze 2.0 ČEŠTINA Právní ustanovení SMA Solar Technology AG Právní ustanovení Informace obsažené v této dokumentaci jsou

Více

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL

Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Monitorování a vizualizace údajů systému Sunny WebBox, Sunny WebBox s technologií Bluetooth a SMA Cluster Controller na portálu SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-WB-CLCON-BA-cs-25 Verze 2.5 CZ SMA

Více

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL

Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Sledování činnosti FV systému SUNNY PORTAL Návod k obsluze SPortal-BCZ111723 Verze 2.3 CZ SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto návodu........................ 6 2 První kroky......................................

Více

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4

Programová příručka. GoPal Navigator verze 4 Programová příručka GoPal Navigator verze 4 GoPal Navigator verze 4 Obsah KAPITOLA 1. ÚVOD... 1 Uvítání...1 Obsah CD/DVD...1 Systémové požadavky...3 Konvence v této příručce...3 Rady a varovná upozornění...4

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE

Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Technické informace PRŮMYSLOVÁ SBĚRNICE SMA SPEEDWIRE Speedwire-TI-cs-10 Verze 1.0 ČEŠTINA SMA Solar Technology AG Obsah Obsah 1 Informace k tomuto dokumentu......................... 5 2 Úvod...............................................

Více

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI...

9.2.1. Okamžité zjištění stavu stanic... 26 9.2.2. Kontrola stavu stanic pomocí s-test... 27 9.3. Vyhodnocení dat z WorkSpy v OptimAccess GUI... Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Obecný popis řešení OptimAccess... 4 1.2. Klíčové funkce modulů OptimAccess... 4 1.2.1. OptimAccess Standard... 4 1.2.2. OptimAccess Extension... 4 1.2.3. OptimAccess WorkSpy...

Více

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Uživatelská příručka (platná pro produkty verze 8.0 a vyšší) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Klikněte sem pro stažení nejnovější

Více

Kerio Control. Kerio Technologies

Kerio Control. Kerio Technologies Kerio Control Příručka administrátora Kerio Technologies 2012 Kerio Technologies s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Tento manuál popisuje konfiguraci a správu produktu Kerio Control ve verzi 7.4.0. Změny

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. popis technických částí popis ovládání programu. GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instrukční manuál popis technických částí popis ovládání programu GETA Centrum s.r.o. 02 / 2013 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147 00 Praha 4 - Podolí

Více

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas.

S B N. verze 2.2. Začínáme s programem. VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh. tel: 724 919 877. http://www.vydas.cz software@vydas. S B N Správa bytů a nemovitostí verze 2.2 Začínáme s programem VYDAS software s.r.o. Zámostí 16 338 08 Zbiroh tel: 724 919 877 http://www.vydas.cz software@vydas.cz Obsah Obsah...I Úvodem... 1 Technická

Více

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015

Systémová příručka. Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Autor: Marek Klimša & Jiří Mutina Verze dokumentu: 8/2015 Poslední aktualizace: 10. Srpna 2015 Obsah 1. První pohled 3 1.1 Seznamte se 3 1.2 Co je Daňová kancelář? 3 2. Nároky na systém, změny systémových

Více

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015

Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Systémová příručka Autor: Stanislav Chromý Verze: 1.06 Revize: 24. srpna 2015 Obsah Obsah 2 1. Co je to NAVIGAL? 3 2. Nároky na systém 3 2.1. Co je potřeba na provoz programu NAVIGAL? 3 2.2. Co všechno

Více

AVG 9 Anti Virus plus Firewall

AVG 9 Anti Virus plus Firewall AVG 9 Anti Virus plus Firewall Uživatelský manuál Verze dokumentace 90.25 (23.3.2010) C opyright AVG Technologies C Z, s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechny ostatní obchodní značky jsou majetkem jejich

Více

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O

Začínáme. Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Z A Č Í N Á M E S P R O G R A M Y J A P O Instalace a nastavení programů JAPO Průvodce programem Asistent Začínáme Tato příručka má za cíl seznámit vás s instalací a nastavením základních parametrů programů JAPO. V další části se podrobně věnuje

Více

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi

Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda, popsány nové funkce aplikace přidané v aktuální verzi 1. Informace o dokumentu Název: Nápověda AreaGuard Neo Soubor: Napoveda_AGNeo.pdf 1.1. Revize nápovědy Verze Změny Release AreaGuard Neo 1.0. Základní dokument 1.1 1.1. Změna názvu dokumentu na Nápověda,

Více

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1

SIMATIC. PDM V5.1 Správce technologických přístrojů. Příručka. Předmluva, Obsah. Základní informace o produktu 1 s SIMATIC Předmluva, Obsah Základní informace o produktu 1 PDM V5.1 Správce technologických přístrojů Konfigurace sítí a technologických přístrojů 2 Práce se systémem SIMATIC PDM 3 Přenášení dat mezi různými

Více

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka

BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 Uživatelská příručka Uživatelská příručka BlackArmor NAS 440/420 2009 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent jsou obchodní

Více

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite

Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přední světový software pro tisk štítků, čárových kódů, RFID a karet. Začínáme se sadou BarTender Application Suite Přehled, instalace, a základní použití (České vydání) Rev. 13.06.20.1541 Czech ii BarTender

Více

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s.

Sticky Password 5.0 manuál. 2012 Lamantine Software, a.s. Sticky Password 5.0 manuál 2012 Lamantine Software, a.s. 2 Sticky Password 5.0 manuál Obsah Kapitola I Sticky Password 4 Kapitola II Rozhraní Sticky Password 4 1 Tlačítko... rychlého spouštění 5 2 Okno

Více

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8

Uživatelský manuál. DYMO Label TM. v.8 Uživatelský manuál DYMO Label TM v.8 Copyright 2012 Sanford, L.P. Všechna práva vyhrazena. Revize 1/25/2013. Žádná část tohoto dokumentu ani software nesmí být reprodukovány nebo přenášeny v žádné formě

Více

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1

1 1 Pˇ ríruˇ cka administrátora Kerio Technologies 1 1 1 1 Příručka administrátora Kerio Technologies 1 1 2 2 C 2001-2003 Kerio Technologies. Všechna práva vyhrazena. Datum vydání: 13. 6. 2003 Aktuální verze produktu: Kerio MailServer 5.6.3. Změny vyhrazeny.

Více

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Stručná příručka Klikněte sem pro stažení nejnovější verze dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o. ESET Remote Administrator 6 byl vyvinut

Více

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka

WinQbase. Evidence měřidel. Uživatelská příručka WinQbase Evidence měřidel Uživatelská příručka MEATEST WinQbase 1. ÚVOD 4 1.1 INSTALACE A AKTIVACE SYSTÉMU 4 1.2 POPIS SYMBOLŮ UŽÍVANÝCH V PROGRAMU 9 1.3 VYUŽITÍ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ 11 2. HLAVNÍ NABÍDKA 12

Více

Uživatelská příručka AT300SE

Uživatelská příručka AT300SE Uživatelská příručka Obsah Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Ochranné známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC, VC-1 a MPEG-4... 1-2 Informace

Více

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate

Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18. Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Uživatelská příručka k aplikaci Pinnacle Studio 18 Včetně aplikace Pinnacle Studio Plus a Pinnacle Studio Ultimate Obsah Dříve než začnete................................. 1 Zkratky a konvence...................................

Více

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200

Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Uživatelská příručka TOSHIBA AT200 Obsah TOSHIBA AT200 Kapitola 1 Kapitola 2 Kapitola 3 Kapitola 4 Zákony a předpisy Copyright... 1-1 Poznámka... 1-1 Obchodní známky... 1-2 Licenční oznámení H.264/AVC,

Více

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One

Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One Uživatelská příručka zařízení 9500 Series All-In-One 2007 www.lexmark.com Obsah Vyhledání informací o tiskárně...15 Vyhledání informací o tiskárně...15 Poznámka k operačnímu systému...19 Poznámka k operačnímu

Více

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE

PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE PRŮMYSLOVÉ PRACÍ STROJE WASHER MANAGEMENT SOFTWARE PROGRAMOVACÍ MANUÁL 523353 D Datum vydání: 18.9.2013 1. OBSAH 1. OBSAH... 3 2. VÝSTRAHY... 5 2.1. VÝSTRAHY... 5 3. TRACE-TECH...5 3.1. ROZSAH... 5 4.

Více

Uživatelská příručka programu SmartSolutions

Uživatelská příručka programu SmartSolutions Uživatelská příručka programu SmartSolutions 2011 www.lexmark.com Obsah O programu SmartSolutions...4 Co je to SmartSolutions?...4 Doporučené systémové požadavky...5 Popis Střediska řešení...7 Popis Střediska

Více