CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro"

Transkript

1 CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr --

2 Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schpen regulvat imální průtk při daných prvzních pdmínkách. Přitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný průtk je ještě regulvatelný. Pdmínku je,že regulační pměr ventilu r > Kvs / Kv Z důvdu mžné minusvé tlerance 0% hdnty Kv prti Kvs a pžadavku na mžnst regulace v blasti imálníh průtku (snižvání i zvyšvání průtku) výrbce dpručuje vlit hdntu Kvs regulačníh ventilu větší než imální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Přitm je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpčtu uvažvaná hdnta Q bsahuje bezpečnstní přídavek, který by mhl mít za následek předimenzvání výknu armatury. min Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulační charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihů bude dsahvat armatura při různých předpkládaných prvzních režimech. Tut kntrlu dpručujeme prvést alespň při minimálním, nminálním a imálním uvažvaném průtčném mnžství. Orientačním vdítkem při vlbě charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t mžné, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpčet zdvihu při různých prvzních režimech a jedntlivých charakteristikách je mžné s výhdu pužít firemní výpčtvý prgram VENTILY. Prgram služí ke kmpletnímu návrhu armatury d výpčtu Kv sučinitele až p určení knkrétníh typu armatury včetně phnu. Průtčné charakteristiky ventilů Kv/Kv Vztahy pr výpčet Kv Kapalina Plyn Kv = Přehřátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p > p / Dp < p / Q Q r.t 5 Ö n n Dp.p Q v Ö m Dp Q v.x Ö m Dp Nadkritické prudění par a plynů Tlakvá ztráta Dp > = p / p = < p / r Dp.Qn 5.p Ör.T n Qm Qm v p Při tlakvém pměru větším než kritickém (p /p < 0.5) dsahuje rychlst prudění v nejužším průřezu rychlsti zvuku. Tent jev může být příčinu zvýšené hlučnsti. Pak je vhdné pužít škrtící systém s nízku hlučnstí (vícestupňvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Veličiny a jedntky Oznaèení Jedntka Kv m.h - Kv m.h - Kvmin m.h - Kvs m.h - Q m.h - - Qn Nm.h - Qm kg.h p MPa p MPa ps MPa Dp MPa - r kg.m - rn kg.nm - v m.kg - v m.kg T K x r Ö Ö Ö v.x p Název veličiny Průtkvý sučinitel za jedntkvých pdmínek průtku Průtkvý sučinitel při jmenvitém zdvihu Průtkvý sučinitel při minimálním průtku Jmenvitý průtkvý sučinitel armatury Objemvý průtk za prvzníh stavu (T, p ) Objemvý průtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní průtk za prvzníh stavu ( T, p ) Abslutní tlak před regulačním ventilem Abslutní tlak za regulačním ventilem Abslutní tlak syté páry při dané tepltě ( T Tlakvý spád na regulačním ventilu (Dp = p - p ) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T, p ) Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0 C, 0.0 MPa) Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p / Abslutní teplta před ventilem ( T = 7 + t Pměrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páře Regulační pměr -- L R P S L - lineární charakteristika Kv/Kv = (H/H ) - rvnprcentní charakteristika (-prcentní) (. H/H ) Kv/Kv = e - parablická charakteristika Kv/Kv = (H/H ) - LDMspline charakteristika Kv/Kv = (H/H ) (H/H ) (H/H ) (H/H ) (H/H ) (H/H ) P S R H/H

3 Zásady pr vlbu typu kuželky Kuželky s výřezy nepužívat v případě nadkritických tlakvých spádů při vstupním přetlaku p > = 0, MPa a pr regulaci syté páry. V těcht případech dpručujeme pužít děrvanu kuželku. Tut kuželku je nutné pužít také vždy, když hrzí nebezpečí kavitace z důvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stěn tělesa armatury z důvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V případě pužití tvarvané kuželky (z důvdu maléh Kvs) pr přetlak p >,6 MPa a nadkritický tlakvý spád je nutné vlit = jak kuželku tak sedl patřené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - Grafit Tent typ ucpávky je mžné pužít při tepltách až d 550 C. Rzsah ph je 0 až. Ucpávku je mžné "dtěsnit" dtažením ucpávkvéh šrubu neb přidáním dalšíh těsnicíh kružku. Vzhledem k velkým třecím silám je grafitvá ucpávka vhdná puze pr phny s velku svu silu. Ucpávky - O -kružek EPDM Ucpávka je určena pr neagresivní média, prvzvané při teltách 0 až C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu těsnstí. Má schpnst těsnit i při mírně pškzeném táhle ventilu. Nízké třecí síly umžňují pužití phnů s nízku svu silu. Živtnst těsnicích kružků je závislá na prvzních pdmínkách a v průměru je vyšší než cyklů. Ucpávky - Vlnvec Vlnvcvá ucpávka je vhdná pr nízké i vyské teplty v rzsahu -50 až 550 C. Je zde zaručena abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. Standardně se pužívá s bezpečnstní ucpávku PTFE. Nevyžaduje velké vládací síly. Pr RV xx Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku těsnicí schpnstí při nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpužívanější typ ucpávky vhdný pr teplty 0 až 60 C. Rzsah ph je 0 až. Ucpávka umžňuje pužití phnů s nízku svu silu. Knstrukce umžňuje jednduchu výměnu celé ucpávky. Průměrná živtnst ucpávky DRSpack ll je vyšší než cyklů. Pužití vlnvcvé ucpávky Vlnvcvá ucpávka je vhdná na aplikace pr silně agresivní, jedvatá neb jinak nebezpečná média, u kterých je vyžadvána abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. V těcht případech je nutné rvněž prvěřit snášenlivst pužitých materiálů tělesa a vnitřních částí armatury s daným médiem. U bzvláště nebezpečných tekutin se dpručuje pužít vlnvec s bezpečnstní ucpávku, která zabrání úniku média při prušení vlnvce. Vlnvec je rvněž výbrným řešením při tepltách média pd bdem mrazu, kdy namrzání táhla způsbuje předčasné zničení ucpávky, neb při vyských tepltách, kde služí rvněž jak chladič. Živtnst vlnvcvé ucpávky Materiál vlnvce.5.57 C C Teplta 0 C C C není vhdný Hdnty v tabulce jsu zaručené minimální pčty cyklů při plném zdvihu ventilu, kdy dchází k imálnímu prdlužení a stlačení vlnvce. Při regulaci, kdy se kuželka ventilu phybuje klem střední plhy puze v částečném rzsahu zdvihu, je živtnst vlnvce až něklikanásbně vyšší a závisí na knkrétních pdmínkách. --

4 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulačníh ventilu Dán : médium vda, 55 C, statický tlak v místě připjení 0 kpa (0 bar), Dp = kpa (0,8 bar), Dp =5 DISP POTRUBÍ kpa (0,5 bar), Dp SPOTŘEBIČ= kpa (0, bar), nminální - - průtk Q NOM=8 m.h, minimální průtk Q MIN =, m.h. Dp DISP= Dp VENTIL+ Dp + Dp SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Dp = Dp - Dp - Dp = = kpa (0, bar) VENTIL DISP SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Kv = Q NOM = 8 =,7 m.h Dp 0, VENTIL Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): Kvs = (, až,). Kv = (, až,).,7 = až 6,5 m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs - hdntu, tj. Kvs = 6 m.h. Tét hdntě dpvídá světlst. Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-ptfe, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku rvnprcentní, dstáváme typvé čísl : RV x XXX R 6/- - x v kódu ventilu (x) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) Určení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření a daném průtku ( ( Q 8 Dp = ( NOM = = 0, bar ( kpa) VENTIL H Kvs 6 ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. - Určení autrity zvlenéh ventilu DpVENTIL H a = = = 0, Dp přičemž a by měl být rvn nejméně 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnění : výpčet autrity regulačníh ventilu je třeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavřeném stavu, tedy k dispzičnímu tlaku větve Dp DISPpři nulvém průtku. Nikli tedy k tlaku čerpadla Dp ČERPADLO, prtže Dp < Dp vlivem DISP ČERPADLO tlakvých ztrát ptrubní sítě až k místu napjení regulvané větve. V tmt případě pr jednduchst uvažujme Dp DISP H = Dp = Dp. DISP H0 Kntrla regulačníh pměru - Prvedeme stejný výpčet pr minimální průtk Q MIN =, m.h. Tmut průtku dpvídají tlakvé ztráty Dp POTR QMIN =0, kpa, Dp =0,66 kpa. Dp = - 0, - 0,66 = 78,9 = 79 kpa. SPOTŘ QMIN VENTIL H0 DISP Ptřebný regulační pměr VENTIL QMIN Kv MIN= QMIN =, =,6 m.h Dp 0,79 VENTIL QMIN r = Kvs = 6 = Kv,6 MIN má být menší než udávaný regulační pměr ventilu r = 50. Kntrla vyhvuje. Vlba vhdné charakteristiky Na základě vypčtených hdnt Kv NOM a Kv MIN je mžné z grafu průtčných charakteristik dečíst hdntu příslušných zdvihů ventilu pr jedntlivé charakteristiky a pdle nich zvlit nejvhdnější křivku. Zde pr rvnprcentní charakteristiku h NOM= 96%, h MIN = %. V tmt případě vyhví lépe charakteristika LDM- spline (9% a 0% zdvihu). Tmu dpvídá typvé čísl : RV x XXX S 6/- - Typické schéma uspřádání regulační smyčky s pužitím dvucestnéh regulačníh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. --

5 Zjedndušený pstup návrhu třícestnéh směšvacíh ventilu O Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místě připjení 0 kpa (0 bar), Dp ČERPADLO= kpa (0, bar), Dp POTRUBÍ = 0 kpa (0, bar), Dp SPOTŘEBIČ = kpa (0, bar), nminální - průtk Q NOM = 7 m.h Dp ČERPADLO = Dp VENTIL+ Dp SPOTŘEBIČ + DpPOTRUBÍ Dp = Dp - Dp - Dp = --0 = 0 kpa (0,bar) VENTIL ČERPADLO SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Kv = QNOM = 7 =, m.h Dp 0, VENTIL - Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): Kvs = (, až,). Kv = (, až,)., =, až 8,7 m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs hdntu, tj. Kvs = m.h. Tét hdntě dpvídá světlst. - Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-kv, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku lineární, dstáváme typvé čísl : RV x XXX L 6/- x v kódu ventilu (x) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) - Určení skutečné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření ( ( ( QNOM 7 Dp VENTIL H= = = 0,08 bar (8 kpa) Kvs ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. Upzrnění : U třícestných ventilů je nejdůležitější pdmínku bezchybné funkce ddržení minimálníh rzdílu dispzičních tlaků na hrdlech A i B. Třícestné ventily sice dkáží zpracvat i značný diferenční tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulační charakteristiky a tím zhršení regulačních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlaků mezi běma hrdly (např. kdy je třícestný ventil bez tlakvéh ddělení přím napjen na primární síť), dpručujeme pr kvalitní regulaci pužít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita přímé větve třícestnéh ventilu je v tmt zapjení za předpkladu knstantníh průtku kruhem sptřebiče DpVENTIL H a = = 8 =, Dp 8 VENTIL H0 cž znamená, že závislst průtku přímu větví ventilu dpvídá ideální průtčné křivce ventilu. V tmt případě jsu Kvs bu větví shdná, bě charakteristiky lineární, tzn. že sučtvý průtk je téměř knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestě A s lineární charakteristiku v cestě B bývá někdy výhdné zvlit v případech, kdy se nelze vyhnut zatížení vstupů A prti B diferenčním tlakem neb když jsu parametry na primární straně příliš vyské. Typické schéma uspřádání regulačníh kruhu s pužitím trjcestnéh směšvacíh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. -5-

6 line RV / UV x0 P (Ex) Regulační a uzavírací ventily 5-0, PN 6, a s pneumatickými phny Ppis Regulační ventily RV / UV (Ex), RV / UV (Ex) a RV / UV (Ex), dále jen RV / UV x0 (Ex) jsu jednsedlvé armatury určené k regulaci a uzavírání průtku média. Vzhledem k širké škále pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nízkých i vyských tlakvých spádech při nejrzmanitějších prvzních pdmínkách. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV / UV x0 (Ex) jsu svým prvedením uzpůsbeny pr připjení pneumatických phnů výrbce Fxbr. Pužití Ventily RV / UV x0 jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV / UV x0 Ex splňují pžadavky II /G IIB dle ČSN-EN 6 (9/) a ČSN-EN 7- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny, a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny na straně 8 tht katalgu. Technické parametry Pracvní média Ventily řady RV (UV) x0 jsu určeny k regulaci (RV x0) resp. k uzavírání(uv x0) průtku a tlaku kapalin, plynů a par jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatur. Ventily řady RV /UV x0 Ex jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV ) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu x = < 0,98) < a vstupní přetlak p 0, MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV ). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Knstrukční řada RV / UV (Ex) RV / UV (Ex) RV / UV (Ex) Prvedení Rzsah světlstí Jednsedlvý regulační (uzavírací) ventil dvucestný 5 až 0 Jmenvité tlaky 5 až 50: PN 6, PN 6,, až 0: PN 6 Materiál tělesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS-0-0-LT).069 (GPGH).757 (G7CrM5-5).58 (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: / / / 7 8. DIN W.Nr./ČSN / / / 9. Materiál kuželky: 5 -. / / / 7 8. DIN W.Nr./ČSN / / / / / / 9. Rzsah pracvních teplt - až 00 C - až 500 C - až 0 C Stavební délky Připjvací příruby Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Dle ČSN-EN 09- (/) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN 09- (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb typ D (drážka) dle ČSN-EN 09- (/) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná, děrvaná â Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická, uzavírací Hdnty Kvs 0.0 až 600 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Třída IV. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.0% Kvs) pr uzavírací ventil Netěsnst prvedení Ex Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =60 C, Exp. grafit, vlnvec t = 500 C = < = -6-

7 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů 5 až 50 s phny Fxbr - válcvé kuželky s výřezy, tvarvané kuželky (směr prudění pd kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] H ) ) ) ) ) tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. BADxAA 0, -,0 PA 7 BFYxZA ne,0 -,8 BADxAA 0, -,0 PA PB 50 BVCxZA ne 0, - 0,8,56 -,, - 0,8,75 -,7 6,0 5,0,0,9,0,9 PFF PFA PFB 6, kn, kn,9 kn,5 kn 0,5 kn 9,75 kn D p D p D p D p D p D p kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE BADxAB 0, -,0 0, - 0,7..58 BVCxZB ne,95 -, Další infrmace vládání Pneumatický phn PB 50 viz katalgvé listy phnů Označení phnu BADxAB BVCxZB Funkce phnu ne Rzsah pružin 0, -,0 Nastavení pružin 0, -,0 Napájecí tlak,0,9 Označení v typvém čísle PFB Osvá síla 9,0 kn 7,5 kn Kvs [m /hd] Dp Dp H kv PTFE kv PTFE BADxAB 0, -,0 0, -,0, kn Dp kv PTFE PB 700 PFC BVCxZB ne,9 0,5 kn Dp kv PTFE tvarvaná kuželka ) válcvá kuželka s lineární charakteristiku, tvarvaná kuželka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakte- ristiku ) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 až 0.06 mžn ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakteristika d Kvs > =.0 Pr ventily PN 6 nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dp knzultvat s výrbcem. Rvněž při pužití grafitvé ucpávky, blíží-li se pžadvaný Dp imálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvěřit pužití tét ucpávky. Hdnty Dp jsu stanveny pr nejnepříznivější stav tlakvých pměrů na ventilu PN, avšak v knkrétních případech může být skutečná hdnta Dp vyšší než jsu hdnty v tabulce. -7-

8 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů 5 až 50 s phny Fxbr - děrvané kuželky (směr prudění nad kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 50 Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] H BVCxAA,5 -,6,0 grafit PTFE PA PFA,7 kn ucpávka BVCxZA ne,75 -,7,5,5 kn ucpávka grafit PTFE BVCxAB,5 -,,8 PB 50 BVCxZB ne,95 -,7,7 PFB 7,5 kn 9,75 kn ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 50 Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin PB 50 PB 700 BVCxAB BVCxZB BADxAB BVCxZB ne ne,,,, PFB PFC 7,5 kn 7,5 kn 0,5 kn 0,5 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE Děrvané kuželky je mžn ddat s následujícími mezeními: - hdnty Kvs.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci č. je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa. Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr grafitvu ucpávku a pr ucpávku PTFE. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dp knzultvat s výrbcem. Hdnty jsu platné pr všechna prvedení těsnicích plch sedel. -8-

9 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů až 0 s phny Fxbr - válcvé kuželky s výřezy (směr prudění pd kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] Ds H Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] Ds H PO 50 BGFxAD BVCxZD BGFxAD BFSxZD BGFxAD BAJxZD ne ne ne 0, -,0 0, -,0,0 -,5 0, -,0,6 -, 0, -,0 0, -,0,0 -,5 0, -,0,6 -,,5,,0,9,6,6 PFD,5 kn,5 kn 0 kn 0 kn 8 kn 8 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE BDYxAE BFYxZE BDYxAE,0 -, ne,0 -,8,0 -,,0 -,,0 -,8,0 -,,5 5,0 5,0 PFD 0 kn 0 kn 8 kn ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE PO grafit PTFE ne ucpávka grafit PTFE Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr těsnění v sedle kv-kv i pr návar tvrdkvem. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa resp.,5 MPa. Ventily RV x0 až 0 s děrvanými kuželkami a pneuphny nejsu ddávány. -9-

10 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV / UV (Ex), 5 až D PN 6 PN PN 6, PN D D d n D D D d n D f D D 5 L V V V V V a m mv kg kg M0x M6x,5 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV (Ex), RV /UV (Ex) 5 až D PN 6 PN PN 6, PN D D d n D D D d n D f D D 5 L V V V V V a m mv kg kg M0x M6x,5 s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 09- ) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky -0-

11 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV / UV (Ex), až D D D d n a.5 8 PN 6 D D 5 M L Mx V 96 8 V V V f H m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV x0 (Ex), až PN 6 D D D d n a 6 8 PN D D D d n a 0 PN D D D d n a PN 6,, D D 5 M L V V V V f H Mx m kg

12 line RV x P (Ex) Regulační ventily - 0, PN 6, a s pneumatickými phny Ppis Regulační ventily RV (Ex), RV (Ex) a RV (Ex), dále jen RV x (Ex), jsu jednsedlvé armatury s tlakvě dlehčenu kuželku, určené k regulaci průtku média. Tt prvedení ventilů umžňuje i při nízkých silách pužitých phnů regulaci při vyských tlakvých spádech. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV x (Ex) jsu svým prvedením uzpůsbeny pr připjení pneumatických phnů Fxbr. Pužití Ventily RV x jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV x Ex splňují pžadavky II /G IIB dle ČSN-EN 6- (9/) a ČSN-EN 7- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 8 tht katalgu. Technické parametry Pracvní média Ventily řady RV x jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Ventily řady RV x Ex jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV ) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní přetlak p 0, MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV ).Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Knstrukční řada RV (Ex) RV (Ex) RV (Ex) Prvedení Rzsah světlstí Jednsedlvý regulační ventil dvucestný s tlakvě dlehčenu kuželku až 0 Jmenvité tlaky až 50: PN 6, PN 6,, až 0: PN 6 Materiál tělesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS-0-0-LT).069 (GPGH).757 (G7CrM5-5).58 (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: / / / 7 8. DIN W.Nr./ČSN / / / 9. Materiál kuželky: 5 -. / / / 7 8. DIN W.Nr./ČSN / / / / / / 9. Rzsah pracvních teplt - až 00 C - až 500 C - až 0 C Stavební délky Připjvací příruby Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Dle ČSN-EN 09- (/) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN 09- (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb typ D (drážka) dle ČSN-EN 09- (/) Typ kuželky Válcvá s výřezy, děrvaná â Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická, uzavírací Hdnty Kvs až 600 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Třída IV. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.0% Kvs) pr uzavírací ventil Netěsnst prvedení Ex Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =60 C, Exp. grafit, vlnvec t = 60 C > = > = --

13 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů až 50 s phny Fxbr Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů H 6 Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] 5 0 6,,0,5, ,,0, ,,0 tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. BVCxAA,5 -,6,0 PA 7 BVCxZA ne,75 -,7,5 BVCxAA,5 -,6,0 PB BVCxZA ne,75 -,7,5 PFF PFA,87 kn,8 kn,7 kn,5 kn D p D p D p D p kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] , BVCxAB,5 -,,8 PB 50 BVCxZB ne,95 -,7,7 kv PTFE BVCxAB, kv PB 50 PTFE BVCxZB ne,75 -,7, PFB PFB 7,5 kn 9,75 kn 7,5 kn 7,5 kn D p D p D p D p kv PTFE kv PTFE Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů až 0 s phny Fxbr Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] Ds H Puze lineární charakteristika. Děrvané kuželky není mžn ddat pr Kvs dle slupce č., pr Kvs dle slupce puze s lineární neb parablicku charakteristiku. Pr další slupce bez mezení. -- tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. BVCxAD BVCxZD BFSxAD BFSxZD BDYxAE BFYxZE, ne,,0 -,5,0 -,5 5,5 ne,0 -,5,0 -,5 5,5,0 -,,0 -,,5,0 -,8,0 -,8 5,8 PFD,5 kn,5 kn 0 kn 0 kn 0 kn 0 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE PO 50 grafit PTFE - Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr těsnění v sedle kv-kv i pr návar tvrdkvem. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa resp.,5 MPa.

14 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV (Ex) až D PN 6 PN PN 6, PN D 5 D d n D D D d n D f D D L V V V V V a m mv kg kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV (Ex), RV (Ex) až D PN 6 PN PN 6, PN D D d n D D D d n D f D D L V V V V V a m mv kg kg M0x M6x,5 M0x M6x,5 s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 09- ) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky --

15 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV (Ex), až D D D d n a.5 8 PN 6 D D 5 M L Mx V 96 8 V V V f H m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV (Ex), RV (Ex), až PN 6 D D D d n a 6 8 PN D D D d n a 0 PN D D D d n a PN 6,, D D 5 M L V V V V f H Mx m kg

16 line RV x P (Ex) Regulační ventily 5-00, PN 6, a s pneumatickými phny Ppis Regulační ventily RV (Ex), RV (Ex) a RV (Ex), dále jen RV x (Ex) jsu trjcestné armatury se směšvací neb rzdělvací funkcí. Vzhledem k širké škále pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nízkých i vyských tlakvých spádech při nejrzmanitějších prvzních pdmínkách. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV x (Ex) jsu svým prvedením uzpůsbeny pr připjení pneumatických phnů výrbce Fxbr. Pužití Tyt ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV x Ex splňují pžadavky II /G IIB dle ČSN-EN 6- (9/) a ČSN EN 7- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 8 tht katalgu. Technické parametry Knstrukční řada Prvedení Rzsah světlstí Jmenvité tlaky RV (Ex) Pracvní média Ventily řady RV x jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Ventily řady RV x Ex jsu rvněž určeny k regulaci průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV ) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní přetlak p 0, MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV ).Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy V případě pužití ventilu jak směšvacíh, musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese a nástavci (vstupy A, B a výstup AB). U rzdělvacíh ventilu je směr tku pačný (vstup AB a výstupy A, B). Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. RV (Ex) Regulační ventil trjcestný 5 až 00 PN 6, a > = >= RV (Ex) 5 až 50: PN 6, až 00: PN 6 Materiál tělesa Tvárná litina EN-JS 0 Litá cel.069 (GPGH) Litá krzivzdrná cel.58 (EN-GJS-0-0-LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: DIN W.Nr./ČSN / / / / / / 9. Materiál kuželky: 5 -. / / / 7 8. DIN W.Nr./ČSN / / / / / / 9. Rzsah pracvních teplt - až 00 C - až 500 C - až 0 C Stavební délky Připjvací příruby Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Dle ČSN-EN 09- (/) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) dle ČSN-EN 09- (/999) neb typ D (drážka) dle ČSN-EN 09- (/) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní v přímé větvi Hdnty Kvs.6 až 0 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Netěsnst prvedení Ex Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =60 C, Exp. grafit, vlnvec t = 500 C -6-

17 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů 5 až 50 s phny Fxbr - směšvací funkce ventilu (směr prudění pd kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 5 5 Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Pneumatický phn PA 7 PA Označení phnu BVCxAA BVCxZA BVCxAA BVCxZA Funkce phnu ne ne Rzsah pružiny Nastavení pružiny,5 -,6,75 -,7,5 -,6,75 -,7 Napájecí tlak,5,5 Označení v typ. čísle PFF PFA Osvá síla [kn],87 kn,8 kn,7 kn, kn Kvs [m /hd] D p D p D p D p H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ).0 ) Pneumatický phn PB 50 Označení phnu BVCxAB BVCxZB BVCxZB BVCxZB Funkce phnu ne ne Rzsah pružiny Nastavení pružiny,5 -,,95 -,7 Napájecí tlak,8,7,, Označení v typ. čísle PFB Osvá síla [kn] 7,5 kn 9,7 kn 7,5 kn 7,5 kn Kvs [m /hd] D p D p D p D p H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kuželka v přímé větvi tvarvaná, v náržní větvi válcvá ) v náržní větvi kuželka válcvá, v přímé větvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku kuželka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky nelze pužít pr 5 a. Dále jej nelze pužít pr a vyšší. Pr ventily PN 6 nesmí D p překrčit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) PB 700 BVCxAB BVCxZB ne,, PFC 0,5 kn 0,5 kn D p D p kv PTFE kv PTFE Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dp knzultvat s výrbcem. Rvněž při pužití grafitvé ucpávky, blížíli se pžadvaný D p imálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvěřit mžnst pužití tét ucpávky. -7-

18 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů 5 až 50 s phny Fxbr - rzdělvací funkce ventilu (směr prudění nad kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 5 5 H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] ) ) ) 6. 0 PA BVCxAA BVCxZA ne,5 -,6,75 -,7,5 PFA,7 kn,5 kn ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] PB 50 PB 700 BVCxAB BVCxZB BVCxZB BVCxZB BVCxAB BVCxZB ne ne ne,5 -,,95 -,7,8,7,,,, PFB PFC 7,5 kn 9,75 kn 7.5 kn 7.5 kn 0.5 kn 0.5 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE kuželka v přímé větvi tvarvaná, v náržní větvi válcvá ) v náržní větvi kuželka válcvá, v přímé větvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku kuželka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky nelze pužít pr 5 a. Dále jej nelze pužít pr a vyšší. Pr ventily PN 6 nesmí D p překrčit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr grafitvu ucpávku a pr ucpávku PTFE. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dp knzultvat s výrbcem. Hdnty sedel jsu platné pr všechna prvedení těsnících plch sedel. -8-

19 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů až 00 s phny Fxbr - směšvací funkce ventilu (směr prudění pd kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 00 Ds H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] BVCxAD BVCxZD BGFxAD BFSxZD BEPxAD BEPxZD, ne,,0 -,5,0 -,5 5,5 ne,0 -,5,0 -,5 5,5, -,, -,, ne, -,, -,, PFD PFE,5 kn,5 kn 0 kn 0 kn 9 kn 9 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE PO grafit PTFE PO Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr těsnění v sedle kv-kv a pr návar tvrdkvem. Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů až 00 s phny Fxbr - rzdělvací funkce ventilu (směr prudění nad kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 00 Ds H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr všechna prvedení těsnících plch sedel BVCxAD BVCxZD BGFxAD BFSxZD BEPxAD BEPxZD, ne,,0 -,5,0 -,5 5,5 ne,0 -,5,0 -,5 5,5, -,, -,, ne, -,, -,, PFD PFE,5 kn,5 kn 0 kn 0 kn 9 kn 9 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE PO grafit PTFE PO

20 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV (Ex), 5 až D PN 6 PN PN 6, PN D D d n D D D d n D f D D 5 L V V V V V a m mv kg kg M0x M6x,5 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV (Ex), RV (Ex) 5 až D PN 6 PN PN 6, PN D D d n D D D d n D f D D 5 L V V V V V a m mv kg kg M0x M6x,5 s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 09- ) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky --

21 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV (Ex), až D D D d n a.5 PN 6 D D 5 M L 600 Mx V V V V f H m kg 6 0 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV, (Ex), až PN 6 D D D d n a 6 8 PN D D D d n a 0 PN D D D d n a 8 00 PN 6,, D D 5 M L V V V V Mx f H m kg 6 --

22 Schéma sestavení úplnéh typ. čísla ventilů RV / UV x0 (Ex), RV x (Ex), RV x Ex) XX X X X X X X X X X X X X - XX / XXX - XXX XX. Ventil Regulační ventil RV Uzavírací ventil UV. Označení typu ) Ventily z tvárné litiny EN-JS 0 ) Pr až 0 jen PN 6 Ventily z lité celi.069,.757 Ventily z krzivzdrné celi.58 Ventil přímý 0 Ventil přímý tlakvě dlehčený Ventil směšvací (rzdělvací). Typ vládání Pneumatický phn P Pneumatický phn Fxbr PA 7 P F F Pneumatický phn Fxbr PA P F A Pneumatický phn Fxbr PB 50 P F B Pneumatický phn Fxbr PB 700 P F C Pneumatický phn Fxbr PO 50 P F D Pneumatický phn Fxbr PO 00 P F E. Připjení Příruba s hrubu těsnící lištu Příruba s výkružkem Příruba s drážku 5. Materiálvé prvedení Uhlíkvá cel.069 (- až 0 C) tělesa Tvárná litina EN-JS 0 (- až 00 C) CrM cel.757 (- až 500 C) (v závrkách jsu uvedeny Austenit. nerez cel.58 (- až 0 C) 7 8 rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Těsnění v sedle Kv - kv d ; t = 60 C Měkké těsnění (kv - PTFE) Návar těsnících plch tvrdkvem ) 7. Druh ucpávky O - kružek EPDM ) Nelze pužít pr prvedení Ex DRSpack (PTFE) ) 6) Puze pr 5 až 50 Expandvaný grafit 5 6) Vlnvec 7 6) Vlnvec s bezpečnstní ucpávku PTFE ) 6) Vlnvec s bezpečnstní ucpávku Grafit Průtčná charakteristika Lineární L ) Puze pr UV x0 Rvnprcentní v přímé větvi R 5) 5) Nelze pužít pr RV x LDMspline S ) Uzavírací U 5) Parablická 5) Lineární - děrvaná kuželka 5) Rvnprcentní - děrvaná kuželka 5) Parablická - děrvaná kuželka P D Q Z 9. Kvs Čísl slupce dle tabulky Kvs sučinitelů X 0. Jmenvitý tlak PN PN 6 PN ( až 0) 6 PN. Pracvní teplta C O - kružek EPDM DRSpack (PTFE), vlnvec DRSpack (PTFE), vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Jmenvitá světlst XXX. Prvedení Nrmální Nevýbušné Ex Kyslíkvé prvedení Ox Příklad bjednávky: Regulační ventil dvucestný, PN, s pneu. phnem Fxbr PA, materiál tvárná litina, hrubá těsnící lišta, těsnění v sedle kv-ptfe, ucpávka PTFE, lineární charakteristika, Kvs = 6 m /hd se značí: RV PFA L /-0 --

23 Ventily RV / UV x0 (Ex) Řez ventilem s válcvu kuželku s výřezy Řez ventilem s děrvanu kuželku Řez ventilem s mikrškrtícím systémem Ventily RV x (Ex) Řez tlakvě vyváženým ventilem s válcvu kuželku s výřezy Řez tlakvě vyváženým ventilem s děrvanu kuželku Ventily RV x (Ex) Řez trjcestným ventilem s válcvu kuželku s výřezy --

24 PFA, PFB PFF, PFC Pneumatické phny Fxbr Řada 7 až 700 Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí tlak Funkce Řízení Jmenvitá síla Jmenvitý zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst PA 7 PA PB 50 PB 700 PFF PFA PFB PFC 0,6 MPa ne ne ne ne pneumatický signál - kpa prudvý signál 0() - ma dle tabulky jmenvitých sil IP 5 daná pužitu armaturu - až C 95 % viz. rzměrvá tabulka Příslušenství Elektrpneumatický pziciner (analgvý) typ SRI 990 Elektrpneumatický pziciner (inteligentní) typ SRD 99 Pneumatický pziciner typ SRP 98 Signalizační spínače typ SGE 985 Zařízení s elektrickým vstupem (0) až ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí vypínačů a ptencimetrů. Zařízení s elektrickým vstupem (0) až ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí PC a zvláštníh sftware. Zařízení s pneumatickým vstupem - kpa pr řízení phnů pneumatickým signálem Nastavitelné spínače kncvých plh Elektrpneumatický pziciner typ SRI 986 Analgvý pziciner se vstupem (0) - ma Redukční stanice typ A (0 až 50 C) Redukuje tlak napájecíh vzduchu na pžadvanu hdntu Redukční stanice typ FRS9 (- až C) Redukuje tlak napájecíh vzduchu na pžadvanu hdntu Elektrpneumatický pziciner SIPART PS Digitální pziciner se vstupem (0) ma Slenidvý ventil standardní typ SC G7A00 Přím řízený elektrmagnetický ventil, knstrukce /, funkce U (univerzální), G / Slenidvý ventil nevýbušný EEx em typ EM G7A00 Přím řízený elektrmag. ventil, knstrukce /, funkce U (uni.) G /, zajištěné prvedení, zalití zalévací hmtu Slenidvý ventil nevýbušný EEx d typ NF G7A00 Přím řízený elektrmagnetický ventil, knstrukce /, funkce U (univerzální), G /, pevný závěr Blkvací relé, typ EIL Pjistné zařízení pr uzavření vzduchvéh ptrubí při pklesu tlaku Pracvní pdmínky Pneumatické phny FOXBORO jsu schpné prvzu při extrémně vyských tepltách klí a mají dbru dlnst prti rázvému zatížení. Vynikají dbru 6 dlnstí prti vibracím, v prvze dsáhly živtnsti přes 0 cyklů. Je mžné je ddat jak s přímu tak s nepřímu funkcí, eventuálně s blkací plhy při výpadku napájecíh vzduchu. K phnu lze ddat celu řadu příslušenství. Přímá a ne funkce phnu Přímá funkce je takvé prvedení phnu, u kteréh při výpadku vládacíh vzduchu djde k zasunutí táhla d mdulu phnu (u ventilu djde k jeh tevření). U nepřímé funkce pneumatickéh phnu dchází při výpadku vládacíh vzduchu k vysunutí táhla z phnu (k zavření ventilu). --

25 Rzměry a hmtnsti phnů Fxbr řady 7 až 700 Hmtnst [kg] Typ Phn Ruční kl Phn Phn s RK A B C D G H J T DL DS E F [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] PA M0x ,5 PA M0x PB M6x,5, PB M6x, Schéma sestavení typvéh čísla phnů Fxbr řady 7 až 700 Typ phnu Barva Rzsah pružin Ruční kl Funkce Zdvih cm cm 500 cm 700 cm bílá 0, -,0,0 -,8 bez kla lehké kl těžké kl ne PX XXX PA 7 PA PB 50 PB 700 X X X X X X B A D V C F Y O L H A Z A B --

26 PFD, PFE Pneumatické phny Fxbr Řada 50 a 00 Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí tlak Funkce Řízení Jmenvitá síla Jmenvitý zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst Příslušenství Elektrpneumatický pziciner (analgvý) typ SRI 990 Elektrpneumatický pziciner (inteligentní) typ SRD 99 Pneumatický pziciner typ SRP 98 Signalizační spínače typ SGE 985 PO 50 PO 00 PFD PFE 0,6 MPa ne ne pneumatický signál - kpa prudvý signál 0() - ma dle tabulky jmenvitých sil, IP 5 daná pužitu armaturu - až C 95 % kg 7 kg Zařízení s elektrickým vstupem (0) až ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí vypínačů a ptencimetrů. Zařízení s elektrickým vstupem (0) až ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí PC a zvláštníh sftware. Zařízení s pneumatickým vstupem - kpa pr řízení phnů pneumatickým signálem Nastavitelné spínače kncvých plh Elektrpneumatický pziciner typ SRI 986 Analgvý pziciner se vstupem (0) - ma Redukční stanice typ A (0 až 50 C) Redukuje tlak napájecíh vzduchu na pžadvanu hdntu Redukční stanice typ FRS9 (- až C) Redukuje tlak napájecíh vzduchu na pžadvanu hdntu Elektrpneumatický pziciner SIPART PS Digitální pziciner se vstupem (0) ma Slenidvý ventil standardní typ SC G7A00 Přím řízený elektrmagnetický ventil, knstrukce /, funkce U (univerzální), G / Slenidvý ventil nevýbušný EEx em typ EM G7A00 Přím řízený elektrmag. ventil, knstrukce /, funkce U (uni.) G /, zajištěné prvedení, zalití zalévací hmtu Slenidvý ventil nevýbušný EEx d typ NF G7A00 Přím řízený elektrmagnetický ventil, knstrukce /, funkce U (univerzální), G /, pevný závěr Bster - ventil, typ EIL Zvyšvač bjemu prtékajícíh vzduchu Blkvací relé, typ EIL Pjistné zařízení pr uzavření vzduchvéh ptrubí při pklesu tlaku Pracvní pdmínky Pneumatické phny FOXBORO jsu schpné prvzu při extrémně vyských tepltách klí a mají dbru dlnst prti rázvému zatížení. Vynikají dbru 6 dlnstí prti vibracím, v prvze dsáhly živtnsti přes 0 cyklů. Je mžné je ddat jak s přímu tak s nepřímu funkcí, eventuálně s blkací plhy při výpadku napájecíh vzduchu. K phnu lze ddat celu řadu příslušenství. Přímá a ne funkce phnu Přímá funkce je takvé prvedení phnu, u kteréh při výpadku vládacíh vzduchu djde k zasunutí táhla d mdulu phnu (u ventilu djde k jeh tevření). U nepřímé funkce pneumatickéh phnu dchází při výpadku vládacíh vzduchu k vysunutí táhla z phnu (k zavření ventilu). -6-

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY ZÁKLADNÍ INFORMACE O SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Kmplexní zkuška Zkušky ze všech zkušebních předmětů mají frmu didaktickéh testu. Výjimku jsu puze zkušky z jazyků z českéh jazyka a literatury a cizíh

Více

4.Silniční motorová vozidla

4.Silniční motorová vozidla 4.Silniční mtrvá vzidla Silniční mtrvá vzidla jsu strje určené pr dpravu sb a nákladů p silničních kmunikacích. V širším smyslu d tét skupiny strjů patří také vzidla určená k dpravě p cestách a v terénu.

Více

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 r e g i n á l n í p r a d e n s k á NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2015 ODBORNÝ POSUDEK PRO RODINNÉ DOMY Obecné pdmínky: - z psudku musí být patrný rzsah a způsb prvedení pdprvanéh patření - psudek je pdkladem pr

Více

Provozní řád služby zálohování CIT

Provozní řád služby zálohování CIT Prvzní řád služby zálhvání CIT V Ostravě 5. května 2011 1 Ppis služby Služba zálhvání pskytuje mžnst pravidelnéh autmatizvanéh vytváření kpií (zálh) dat na zálhvací média a mžnst bnvy dat z těcht zálh.

Více

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe

Pracovní seminář Koncesní řízení na provozování Vak dobrá praxe Pracvní seminář Kncesní řízení na prvzvání Vak dbrá praxe 12. března 2015 2014 Grant Thrntn Advisry s.r.. All rights reserved. Prgram prezentace 1. Právní rámec pr realizaci vdhspdářských prjektů 2. In

Více

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem.

Provozní řád upravuje pravidla pro využívání informačních technologií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád upravuje pravidla pr využívání infrmačních technlgií Sdružení Tišnet členem. Prvzní řád Prvzní řád určuje základní práva a pvinnsti každéh uživatele infrmačních technlgií pčítačvé

Více

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu

Možnosti připojení WMS služby do Klienta v Marushka Designu 0 Mžnsti připjení WMS služby d Klienta v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu

Více

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky

MONTÁŽNÍ TECHNIKA. pro všechny druhy fotovoltalických systémů. 4 profily nabízející široké využití. Praktické nerezové držáky MONTÁŽNÍ TECHNIKA MONTÁŽNÍ TECHNIKA pr všechny druhy ftvltalických systémů Srtiment 4/014 4 prfily nabízející širké využití Praktické nerezvé držáky Zkušensti z více jak desetileté praxe HLINÍKOVÉ PROFILY

Více

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA

STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA STAVEBNÍ BYTOVÉ DRUŽSTVO PORUBA zapsané ve veřejném rejstříku, vedeném Krajským bchdním sudem v Ostravě, ddíl Dr. XXII, vlžka 392. IČ: 00 40 84 41 schválený shrmážděním delegátů SBD Pruba 28. 5. 2015 Ing.

Více

Případy užití RSSystems

Případy užití RSSystems Případy užití RSSystems Účelem tht dkumentu je definvat rzsah funkcí infrmačníh systému,, Infrmační systém evidence bjednávek (značvaný dále jen RSSystem), určený k pužívání restauračními zařízeními (značvanými

Více

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze

Konsolidovaný nástroj získatele Vytvoření dodatku ke smlouvě NAMÍRU Návod k obsluze Knslidvaný nástrj získatele Vytvření ddatku ke smluvě NAMÍRU Návd k bsluze Obsah 1 ÚVOD... 1 2 MENU VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3 VYTVOŘENÍ DODATKU... 1 3.1 Načtení pjistné smluvy... 1 3.2 Pdmínky pr vytvření

Více

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy

4 Datový typ, proměnné, literály, konstanty, výrazy, operátory, příkazy 4 Datvý typ, prměnné, literály, knstanty, výrazy, perátry, příkazy Studijní cíl Tent studijní blk má za cíl pkračvat v základních prvcích jazyka Java. Knkrétně bude uvedena definice datvéh typu, uvedeny

Více

Tile systém v Marushka Designu

Tile systém v Marushka Designu 0 Tile systém v Marushka Designu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...4-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluva bchdním zastupení Zastupený CZ.NIC, z. s. p.. sídl Americká 23, 12000 Praha 2 IČ 67985726 DIČ CZ67985726 zastupený Mgr. Ondřejem Filipem, výknným ředitelem sdružení a Obchdní zástupce Se sídlem

Více

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch

Efektivní řešení pro elektřinu a teplo Kogenerační jednotky Bosch Efektivní řešení pr elektřinu a tepl Kgenerační jedntky Bsch 2 Efektivní řešení pr elektřinu a tepl - Kgenerační jedntky Bsch Vítejte u splečnsti Bsch Již více než st let je jmén Bsch synnymem pr prvtřídní

Více

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ

CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE B. 1 SOUČASNÝ STAV A STRUKTURA PRACOVNÍKŮ CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH III. 3 OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE OBSAH OSNOVA VZDĚLÁVACÍHO PLÁNU ORGANIZACE A. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ORGANIZACI B. PROFESNÍ STRUKTURA ORGANIZACE PRACOVNÍCI

Více

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální):

Příloha č. 1 zadávacích podmínek. Laserová, bezdrátová 3D geometrie. Technické parametry (minimální): Přílha č. 1 zadávacích pdmínek Laservá, bezdrátvá 3D gemetrie Technické parametry (minimální): kamervá 3D gemetrie kmunikace prstřednictvím Bluetth 4 kusy 3-bdvých držáků 3D terčů s rychlupínáním, uchycení

Více

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné

Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Datový list Sedlové ventily VF 2, VL 2 - dvoucestné VF 3, VL 3 trojcestné Popis Ventily poskytují kvalitní a cenově příznivé řešení pro většinu aplikací vytápění i chlazení s médiem - voda. Tyto ventily

Více

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005

REGULAČNÍ VENTIL TYP Z3. Z3 verze 06/2005 REGULAČNÍ VENTIL TYP Z Z verze 6/ POUŽITÍ Používají se v automatických systémech a systémech dálkového ovládání k regulaci průtoku kapalin, par a plynů.jsou určeny pro směšování dvou proudů média nebo

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2008 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2008 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná

Více

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH

DOTAZNÍK ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ZKUŠENOSTI ČESKÝCH PŘÍJEMCŮ S METODAMI PRO URČOVÁNÍ A VYKAZOVÁNÍ NEPŘÍMÝCH NÁKLADŮ V PROJEKTECH ÚČEL A CÍLE DOTAZNÍKU Cílem tht dtazníkvéh šetření realizvanéh dbrnu skupinu MŠMT (více k cílům a aktivitám

Více

Generování Homepage ze serveru AReality.sk

Generování Homepage ze serveru AReality.sk Genervání Hmepage ze serveru AReality.sk 9. 9. 2010 - Ing. Jiří Fřt Diadema Sftware s.r.. Verze 3.5 Diadema Sftware s. r.. Stránka 1 Obsah Obsah... 2 1. Obecně k prpjení dat... 3 2. Typy prpjení dat...

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC VOOVOnÍ SYSTÉMY PE, PVC POUnÍ SYSTÉMY PRO OPRVU PITnÉ UŽITKOVÉ VOY Pitná vda je bezespru naše nejušlechtilejší survina přináší a udržuje živt

Více

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702

02-02.2 10.07.CZ Regulační ventily RV 702 02-02.2 0.07.Z Regulační ventily RV 702 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz

Etržiště České pošty Centrum veřejných zakázek. www.centrumvz.cz Etržiště České pšty Centrum veřejných zakázek www.centrumvz.cz Česká pšta a egvernment? Infrmační systém datvých schránek Czechpint Certifikační autrita (elektrnický pdpis a časvá razítka) Centrum veřejných

Více

IPS1 zápočtový test na fei-learnu

IPS1 zápočtový test na fei-learnu IPS1 zápčtvý test na fei-learnu Správce sítě se musí rzvíjet schéma IP adres, které pužívá adresvý prstr 192.168.1.0/24. Síť, která bsahuje sérivé linky, je zařazen mim samstatné řady. Každé síti bude

Více

v mechanice Využití mikrofonu k

v mechanice Využití mikrofonu k Využití mikrfnu k měřením v mechanice Vladimír Vícha Antace Mikrfn pfipjený zvukvu kartu pčítače ve spjení s jednduchým sftware (pf. AUDACITY) může služit k pměrně pfesnému měření krátkých časů. Pčítač

Více

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013

UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 UT2004 UTV {CZ}KillerB 8.1.2013 1. CO TO JE UTV UTV znamená Unreal TV a služí k tmu, aby se k běžícímu zápasu na UT2004 serveru mhl připjit UTV server a k němu primární klient (kameraman). Ostatní, kteří

Více

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1

Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 24 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 Z1 ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ STANDARD 1 ELI - Dlní Břežany - Výkaz nábytku p mítnstech (kmplet stěhvání + Arbyd) kód ppis Celkem Ks Stěhvání (ks) M.00.19 M.00.20 M.00.21 O.00.02 O.00.03 O.00.04 O.00.05 O.00.06 O.00.07 O.00.08 O.00.09 O.00.10

Více

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace

Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, okres Vsetín, příspěvková organizace Základní škla Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, kres Vsetín, příspěvkvá rganizace Zpráva z testvání 7.rčníků ZŠ v rámci prjektu Rzvj a pdpra kvality ve vzdělávání Termín testvání : 18.2.-20.2.2015 Pčet

Více

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1-

02-03.5 10.07.CZ. Redukční stanice RS 702 -1- 02-0. 0.07.Z Redukční stanice RS 702 A.P.O. - ELMOS v.o.s., Pražská 90, 09 0 Nová Paka, Tel.: +420 49 04 26, Fax: +420 49 04 27, E-mail: apo@apoelmos.cz, Internet: www.apoelmos.cz -- Výpočet součinitele

Více

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii.

5. Glob{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich popis, princip, využití v geodézii. 5. Glb{lní navigační satelitní systémy (GNSS), jejich ppis, princip, využití v gedézii. Zpracval: Tmáš Kbližek, 2014 Obecný princip Glbální navigační družicvé systémy (GNSS) umžňují určení prstrvé plhy

Více

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice

Technický dozor investora (TDI) na stavbu Rekonstrukce a revitalizace městského centra v Mnichovicích. Město Mnichovice Zadávací dkumentace k zakázce maléh rzsahu na služby č. 6/2012 dle zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších předpisů (dále jen zákn ) pr zpracvání nabídky Název veřejné zakázky: Obchdní

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2014 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2014 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty s hledem na pčet parametrů jsu rzděleny d dvu brazvek mezi kterými se přepíná pmcí kláves PgUp/PgDn: Parametry,

Více

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u

Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u Přímé regulátory teploty Regulátor teploty typu 4u s vyváženým jednosedlovým kulovým ventilem Použití Regulátor teploty pro chladicí instalace s regulačními termostaty pro pracovní body od -10 do +250

Více

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán

Státní energetická inspekce jako dotčený orgán Zdeněk Kndler Zlín Státní energetická inspekce 28. 3. 2014 Státní energetická inspekce jak dtčený rgán v rámci plitiky územníh rzvje a územníh plánvání stanviska k plitice územníh rzvje a územně plánvací

Více

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE

ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE ŽENSKÝ POHÁR 2015 PROPOZICE SOUTĚŽE 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.A. HLASY NA ZASEDÁNÍ PARLAMENTU Řádným dehráním sutěže vznikne příslušnému klubu nárk na hlas na zasedání Parlamentu za pdmínek daných Stanvami.

Více

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE

F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz F O R M Á L N Í P O Ž AD AV K Y N A B AK AL ÁŘSKÉ PRÁCE Katedra gegrafie PřF UJEP e-mail: gegraphy@sci.ujep.cz www: http://gegraphy.ujep.cz

Více

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání

Želešice - vodovodní řád pro zónu k podnikání VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ V suladu s ustanvením 38 zákna č.137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění, Vás tímt vyzýváme k pdání nabídky pr zjedndušené pdlimitní

Více

Vkládání dat do databázové aplikace

Vkládání dat do databázové aplikace Vkládání dat d databázvé aplikace prjektu Vytváření místníh partnerství benchmarking sciálních služeb Králvéhradeckéh kraje 1 Obsah I. Úvd... 3 II. Jak se přihlásit d aplikace... 3 III. Ppis funkcí Hlavníh

Více

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point

Školení obsluhy PC stručný manuál obsluhy pro používání PC. MS Power Point Šklení bsluhy PC stručný manuál bsluhy pr pužívání PC MS Pwer Pint 1 Úvd - PwerPint K čemu se prgram PwerPint pužívá? Při prezentaci, kdy přednášející pr psílení účinku svých slv prmítá snímky, které si

Více

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ

ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ ETICKÝ A OBCHODNÍ ŘÁD POLITIKA PRO DARY & POHOŠTĚNÍ POLITIKA PRO DARŮ & POHOŠTĚNÍ Nabízení či přijímání bchdních darů a phštění je čast náležitým způsbem, jak si bchdní partneři prkazují vzájemnu úctu

Více

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

pro správu uživatelských přístupů do registru řidičů pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Uživatelská příručka pr správu uživatelských přístupů d registru řidičů pr becní úřady bcí s rzšířenu půsbnstí 1 Licenční ujednání Veškerá práva vyhrazena Ministerstv dpravy nábřeží L. Svbdy 1222/12 110

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol

Modul pro vyhodnocení ročních výsledků finančních kontrol Ministerstv financí Odbr 47 Centrální harmnizační jedntka Infrmační systém finanční kntrly ve veřejné správě Mdul pr vyhdncení rčních výsledků finančních kntrl Leden 2015 Manuál MF - infrmační systém finanční

Více

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb.

Informace pro zákazníky podle zákona č. 256/2004 Sb. Infrmace pr zákazníky pdle zákna č. 256/2004 Sb. Tent dkument je určen pr zákazníky splečnsti ZFP Investments, investiční splečnst, a.s. (dále Splečnst ), včetně ptencinálních zákazníků, a bsahuje infrmace,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Přílha č.1 Výzvy k pdání nabídek Zadávací dkumentace k veřejné zakázce maléh rzsahu na ddávky zadávanu v suladu s Příručku pr příjemce finanční pdpry z Operačníh prgramu Vzdělávání pr knkurenceschpnst

Více

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25)

Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Seřizovací kulové kohouty JIP BaBV (PN 25) Popis BaBV WW BaBV FF Seřizovací kulové kohouty Danfoss BaBV byly navrženy speciálně pro aplikace dálkového vytápění. Jejich vlastnosti se vyznačují vysokou provozní

Více

Výživa a sport, základy fitness

Výživa a sport, základy fitness Průvdní list kurzu Vzdělávání ICT metdiků Výživa a sprt, základy fitness Autr kurzu: Vyučvací předmět: Rčník: Téma: Účel kurzu: Tělesná výchva, Bilgie (Chemie) Studenti středních škl d 16 let Výživa a

Více

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010)

Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Účetní systémy na PC (MPF_USPC) 2. TÝDEN (4. a 5. 3. 2010) Tématický plán a bsahvé zaměření seminářů 1. týden - Organizační záležitsti. Účetní systém pdniku a využití výpčetní techniky. Sftware pr účetnictví.

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Junák svaz skautů a skautek ČR, Středisk Datel Kstelec nad Černými lesy Zelená 1038, 281 63 Kstelec n. Č. lesy, IČO: 72057955; ev. č. 214.15 inf@skaut-kstelec.cz www.skaut-kstelec.cz VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Více

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí

Minimální mzda, mzdové tarify a příplatky za práci v noci a ve škodlivém prostředí Zákn daních z příjmu Daň z příjmu právnických sb Sazby daně z příjmu právnických sb Od 1.1. 2004 1.1. 31.12. 2003 1.1. 31.12. 2002 Sazba 28 % 31% 31% Sazby daně z příjmu fyzických sb V rce 2004 zůstávají

Více

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce.

Uzavírací klapky PN 63-160 DN 80/80-300/250. Oblasti použití. Varianty standardního provedení. Provozní data. Materiály. Instrukce. Typový list 7338.1/10-64 AKG-A/AKGS-A Uzavírací klapky se samotěsnícím závěrem krytu spřírubami event. s přivařovacími konci PN 63-160 DN 80/80-300/250 Oblasti použití Průmyslová zařízení, elektrárny,

Více

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení

Reklamační řád. 1. Všeobecná ustanovení Reklamační řád Tent reklamační řád je platný d 1. 1. 2013 a ruší platnst předchzích reklamačních řádů. Tent reklamační řád je k dispzici na prdejně prdávajícíh neb jak dkument na www.prvyt.cz. 1. Všebecná

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní

ONLINESKLAD.CZ. Vysvětlení pojmů: V tomto manuálu i v celém systému figurují 3 základní osoby: Popis administračního rozhraní ONLINESKLAD.CZ Ppis administračníh rzhraní Vysvětlení pjmů: V tmt manuálu i v celém systému figurují 3 základní sby: 1) PARTNER je t majitel partnerskéh eshpu. Prdává zbží a bjednávky psílá d nlineskladu

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL Obchdní pdmínky zadavatele Čísl smluvy kupujícíh: Čísl smluvy prdávajícíh: RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKU A PROVOZ MONITOROVACÍHO SYSTÉMU VOZIDEL uzavřená níže uvedenéh dne, měsíce a rku v suladu s ust. 92

Více

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00

HELIOS Fenix. Evidence daně z přidané hodnoty. Asseco Solutions, a.s. verze 7.00 HELIOS Fenix Evidence daně z přidané hdnty verze 7.00 Assec Slutins, a.s. 2012 HELIOS Fenix, subsystém eknmických infrmací Evidence DPH 2/34 Obsah: 1 Účetnictví... 4 1.1 Majitel... 4 1.2 Číselník DPH...

Více

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU?

1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? . s. a t k e j r p r d y H c e w S kalu í n á v ň zply a Sušení dklad p í n v Prac 1. PROČ VYVÁŽET PENÍZE NA SKLÁDKU? Kal je materiál, který vzniká na všech kmunálních čistírnách dpadních vd, prt je nevyhnutelným

Více

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236

01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily a zpětné uzavíratelné ventily ZV 226 a ZV 236 01-09.7 10.14.CZ Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily ZV 226 ZV 26-1- ZV 226 ZV 26 Zpětné ventily zpětné uzvírtelné ventily 15 ž 200, PN 16, 25 Popis Zpětné ventily ZV 2x6 jsou smočinné uzávěry s vynikjícími

Více

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka

Manuál pro Vodohospodářský model Zelená louka Manuál pr Vdhspdářský mdel Zelená luka Mdel verze 17.1, 17.3 (LXI. a LXIII. výzva) MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR www.pzp.cz, dtazy@sfzp.cz Zelená linka pr zájemce

Více

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení

DN k VS Rozsah nastavení Δp Připojení (mm) (m 3 /h) (bar) 1,6. Rozsah nastavení Δp (mm) (m 3 /h) (bar) (bar) 1,6. Připojení Datový list Regulátor diferenčního tlaku s omezovačem průtoku (PN 16) AVPB montáž do vratného potrubí, měnitelné nastavení AVPB-F montáž do vratného potrubí, pevné nastavení Použití Regulátor se skládá

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess

Instalační manuál systému Desktop Management System OptimAccess SODATSW spl. s r.. Hrní 32, 639 00 BRNO http://www.sdatsw.cz tel./ fax: 543 236 177 e-mail: inf@sdatsw.cz Instalační manuál systému Desktp Management System Instalační manuál Desktp Management System Vážený

Více

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance)

1. Seminář k obsahu zákoníku práce, dalším souvisejícím právním úpravám a k sociálnímu dialogu (seminář je určen pro vedoucí zaměstnance) Základní zaměření dvu typů seminářů a jejich bsahvá náplň má za cíl pskytnut veducím zaměstnancům v becné rvině infrmace zákníku práce a dalších suvisejících právních úpravách, včetně infrmací prblematice

Více

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob

9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravotně postižených osob LFS ad hc mdule 2011 n empyment f disabled peple 9 METODICKÉ POKYNY AD HOC MODUL 2011: Zaměstnávání zdravtně pstižených sb Ad hc mdul 2011 bude šetřen na 1. vlně (resp. pdle čtvrtletí zařazení sčítacíh

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pojmů

Všeobecné obchodní podmínky pro pronájem železničních vagónů (dále jen VOP) 1 Definice pojmů Obchdní pdmínky Všebecné bchdní pdmínky pr prnájem železničních vagónů (dále jen "VOP") 1 Definice pjmů předmět nájmu - železniční nákladní vagn neutralizace nákladníh prstru - dstranění výlučnéh půsbení

Více

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka

Automatizovaný docházkový systém verze 3.xx DOCHÁZKA. Automatizovaný docházkový a přístupový systém. Verze 3.xx. Uživatelská příručka DOCHÁZKA Autmatizvaný dcházkvý a přístupvý systém Verze 3.xx Uživatelská příručka RON Sftware spl. s r.. Nám. Budvatelů 1405 735 06 Karviná - Nvé Měst tel.: +420 596 312 827, +420 596 317 877, fax : +420

Více

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332

ZŠ ÚnO, Bratří Čapků 1332 Interaktivní výuka MS Office 2000 Pachner Panel nástrjů vlev nahře (zleva) O stránku zpět Úvdní stránka dkumentu návrat na titulní stranu prgramu Histrie přehled navštívených stránek Rejstřík Zálžky Pznámky

Více

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši

Platnost od 1.10. 2010. Všechny ceny jsou uvedeny v Kč bez DPH v zákonem stanovené výši 1 Obsah služby Pdstatu služby je kmpletní pskytvání telefnních a internetvých služeb v jednm integrvaném řešení na zpřístupněném místním metalickém vedení. Pdmínku zřízení služby je existence metalickéh

Více

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení

Proč a jak zavést progresivní požadavky na energetickou náročnost budov pro bydlení Prč a jak zavést prgresivní pžadavky na energeticku nárčnst budv pr bydlení Listpad 2010 Iniciativa ŠANCE PRO BUDOVY předkládá p důkladné dbrné diskusi tat dpručení pr dluhdbé buducí nastavení pžadavků

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všebecné bchdní pdmínky 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1. Tyt Všebecné bchdní pdmínky (dále také jen Pdmínky ) upravují právní vztahy mezi splečnstí Ulženka s.r.., IČ 24299162, se sídlem Přišimasy 133, 282 01

Více

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů

Změna Sazebníku KB pro podnikatele, podniky a municipality v obsluze poboček k 1.1.2014 nové znění měněných bodů Změna Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze pbček k 1.1.2014 nvé znění měněných bdů Vysvětlení K 1.1.2014 dchází ke změnám v Sazebníku KB pr pdnikatele, pdniky a municipality v bsluze

Více

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená

SHRNUTÍ LÁTKY 7. ROČNÍKU Mgr. Iva Strolená ARITMETIKA ZLOMKY A RACIONÁLNÍ ČÍSLA Jestliže něc (celek) rzdělíme na něklik stejných dílů, nazývá se každá část celku zlmkem. Zlmek tři čtvrtiny (tři lmen čtyřmi) zlmek Čitatel sděluje, klik těcht částí

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012

Změny ve mzdách systému EKONOM od 1.1.2012 Změny ve mzdách systému EKONOM d 1.1.2012 1. Změna parametrů pr mzdy: V parametrech se mění hdnty a přibyly další parametry s hledem na jejich mnžství jsu rzděleny d dvu brazvek, mezi kterými se přepíná

Více

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s.

Uživatelská příručka aplikace Partner24 modul Zaměstnavatelský portál Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. Uživatelská příručka aplikace Partner24 mdul Zaměstnavatelský prtál Česká spřitelna penzijní splečnst, a.s. Verze: 1.20 (30.3.2011) Autr: Jan Zámstný, Lukáš Hns Schválil: Šárka Rlčíkvá Vlastník: ČS penzijní

Více

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost.

Počet knihoven: 146 knihoven (20 profi, 126 neprofi). V roce 2011 3 z nich nevykazovaly vůbec žádnou činnost. Zápis z prady knihvníků a zástupců bcí, knané 21. května 2012 v Městské knihvně v Tišnvě a 24. května 2012 v Městské knihvně v Rsicích Účastníci: Tišnv: 17 účastníků - zástupci bcí a knihvníci z bcí Brač,

Více

Důležitá bezpečnostní upozornění

Důležitá bezpečnostní upozornění POSILOVACÍ STROJ JS-065 Návd k pužití Úvd Děkujeme Vám za zakupení tht prduktu. Před prvním pužitím psilvacíh strje si prsím pečlivě přečtěte tent návd k pužití. Tent návd k pužití bsahuje instrukce pr

Více

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ

Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Výhradní zastoupení SAMSON AG pro Českou a Slovenskou republiku Možné aplikace dodávaných komponentů POTRAVINÁŘSTVÍ Regulační technika se stoletou tradicí Regulační ventily SAMSON řady 240 typ 3347, 3249

Více

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD

DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD DATABÁZOVÝ SERVER FIREBIRD INSTALACE,KONFIGURACE, VLASTNOSTI PŘÍRUČKA A NÁVODY PRO OBECNÉ ÚČELY YAMACO SOFTWARE 2004-2008 1. ÚVODEM Databázvý server FireBird je jedním z relačních databázvých systémů,

Více

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2

PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE. Ekonomika staveb a sídel /2 PROSTOROVÉ USPOŘÁDÁNÍ VLIV TRHU A REGULACE Eknmika staveb a sídel /2 Rzmístění bydlení ve městě filter dwn = vyfiltrvání stárnutím bytů se zhršuje kvalita bydlení nárčnější byvatelé dcházejí staré čtvrti

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice

UNIVERZITA PARDUBICE. Směrnice č. 29/2005. Vnitřní kontrolní systém na Univerzitě Pardubice UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 29/2005 Věc: Půsbnst pr: Vnitřní kntrlní systém na Univerzitě Pardubice všechny útvary Univerzity Pardubice Účinnst d: 1. 1. 2006 Vypracval a předkládá: Schválil: Ing.

Více

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody

Nové nátěrové systémy pro oblast infrastruktury. Osvědčená technologie Nové výhody Nvé nátěrvé systémy pr blast infrastruktury HEMADUR MASTIC 4588W/HEMADUR 47960 HEMATHANE HS 55610 Osvědčená technlgie Nvé výhdy 1 Testvání Špičkvá kvalita a splehlivst nátěrvých systémů HEMEL je garantvána

Více

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi

Popis služby WS ADSL Flexi / WS VDSL Flexi 1 Služba 2 2 Lhůta pr zřízení služby 4 3 Ceny za zřízení a pskytvání služby WS ADSL Flexi /WS VDSL Flexi 5 4 Prdej a instalace kncvých zařízení 5 5 Zřízení a pskytvání služby 9 6 Reklamace služby a reklamace

Více

SMART Document Camera Model SDC-450

SMART Document Camera Model SDC-450 Specifikace SMART Dcument Camera Mdel SDC-450 Parametry Velikst Sklpená Rzlžená Hmtnst Přepravní velikst Přepravní hmtnst Krychle smíšené reality Velikst Hmtnst 10" Š 2 3/4" V 12" H (25,4 cm 7 cm 30,5

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Veřejná zakázka maléh rzsahu (dále jen veřejná zakázka ) je zadávána dle 6 a 18 dst. 5 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění pzdějších

Více