CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "01-08.3 09.09.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony Foxboro"

Transkript

1 CZ Ventily LDM s pneumatickými phny Fxbr --

2 Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí být navržen tak, aby byl schpen regulvat imální průtk při daných prvzních pdmínkách. Přitm je nutné kntrlvat, jestli nejmenší regulvaný průtk je ještě regulvatelný. Pdmínku je,že regulační pměr ventilu r > Kvs / Kv Z důvdu mžné minusvé tlerance 0% hdnty Kv prti Kvs a pžadavku na mžnst regulace v blasti imálníh průtku (snižvání i zvyšvání průtku) výrbce dpručuje vlit hdntu Kvs regulačníh ventilu větší než imální prvzní hdntu Kv: Kvs =.. Kv Přitm je třeba vzít v úvahu, jak dalece již ve výpčtu uvažvaná hdnta Q bsahuje bezpečnstní přídavek, který by mhl mít za následek předimenzvání výknu armatury. min Navrhvání charakteristiky s hledem na zdvih ventilu Pr správnu vlbu regulační charakteristiky ventilu je vhdné prvést kntrlu, jakých zdvihů bude dsahvat armatura při různých předpkládaných prvzních režimech. Tut kntrlu dpručujeme prvést alespň při minimálním, nminálním a imálním uvažvaném průtčném mnžství. Orientačním vdítkem při vlbě charakteristiky je zásada vyhnut se, je-li t mžné, prvním a psledním 5 0 % zdvihu armatury. Pr výpčet zdvihu při různých prvzních režimech a jedntlivých charakteristikách je mžné s výhdu pužít firemní výpčtvý prgram VENTILY. Prgram služí ke kmpletnímu návrhu armatury d výpčtu Kv sučinitele až p určení knkrétníh typu armatury včetně phnu. Průtčné charakteristiky ventilů Kv/Kv Vztahy pr výpčet Kv Kapalina Plyn Kv = Přehřátá pára Sytá pára Tlakvá ztráta p > p / Dp < p / Q Q r.t 5 Ö n n Dp.p Q v Ö m Dp Q v.x Ö m Dp Nadkritické prudění par a plynů Tlakvá ztráta Dp > = p / p = < p / r Dp.Qn 5.p Ör.T n Qm Qm v p Při tlakvém pměru větším než kritickém (p /p < 0.5) dsahuje rychlst prudění v nejužším průřezu rychlsti zvuku. Tent jev může být příčinu zvýšené hlučnsti. Pak je vhdné pužít škrtící systém s nízku hlučnstí (vícestupňvá redukce tlaku, tlumící clna na výstupu). Veličiny a jedntky Oznaèení Jedntka Kv m.h - Kv m.h - Kvmin m.h - Kvs m.h - Q m.h - - Qn Nm.h - Qm kg.h p MPa p MPa ps MPa Dp MPa - r kg.m - rn kg.nm - v m.kg - v m.kg T K x r Ö Ö Ö v.x p Název veličiny Průtkvý sučinitel za jedntkvých pdmínek průtku Průtkvý sučinitel při jmenvitém zdvihu Průtkvý sučinitel při minimálním průtku Jmenvitý průtkvý sučinitel armatury Objemvý průtk za prvzníh stavu (T, p ) Objemvý průtk za nrmálníh stavu (0 C, 0.0 MPa) Hmtnstní průtk za prvzníh stavu ( T, p ) Abslutní tlak před regulačním ventilem Abslutní tlak za regulačním ventilem Abslutní tlak syté páry při dané tepltě ( T Tlakvý spád na regulačním ventilu (Dp = p - p ) Hustta pracvníh média za prvzníh stavu ( T, p ) Hustta plynu za nrmálníh stavu ( 0 C, 0.0 MPa) Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p Měrný bjem páry při tepltě T a tlaku p / Abslutní teplta před ventilem ( T = 7 + t Pměrný hmtnstní bsah syté páry v mkré páře Regulační pměr -- L R P S L - lineární charakteristika Kv/Kv = (H/H ) - rvnprcentní charakteristika (-prcentní) (. H/H ) Kv/Kv = e - parablická charakteristika Kv/Kv = (H/H ) - LDMspline charakteristika Kv/Kv = (H/H ) (H/H ) (H/H ) (H/H ) (H/H ) (H/H ) P S R H/H

3 Zásady pr vlbu typu kuželky Kuželky s výřezy nepužívat v případě nadkritických tlakvých spádů při vstupním přetlaku p > = 0, MPa a pr regulaci syté páry. V těcht případech dpručujeme pužít děrvanu kuželku. Tut kuželku je nutné pužít také vždy, když hrzí nebezpečí kavitace z důvdu velkéh tlakvéh spádu neb erze stěn tělesa armatury z důvdu vyských rychlstí regulvanéh média. V případě pužití tvarvané kuželky (z důvdu maléh Kvs) pr přetlak p >,6 MPa a nadkritický tlakvý spád je nutné vlit = jak kuželku tak sedl patřené návarem z tvrdkvu. Ucpávky - Grafit Tent typ ucpávky je mžné pužít při tepltách až d 550 C. Rzsah ph je 0 až. Ucpávku je mžné "dtěsnit" dtažením ucpávkvéh šrubu neb přidáním dalšíh těsnicíh kružku. Vzhledem k velkým třecím silám je grafitvá ucpávka vhdná puze pr phny s velku svu silu. Ucpávky - O -kružek EPDM Ucpávka je určena pr neagresivní média, prvzvané při teltách 0 až C. Vyniká svu splehlivstí a dlhdbu těsnstí. Má schpnst těsnit i při mírně pškzeném táhle ventilu. Nízké třecí síly umžňují pužití phnů s nízku svu silu. Živtnst těsnicích kružků je závislá na prvzních pdmínkách a v průměru je vyšší než cyklů. Ucpávky - Vlnvec Vlnvcvá ucpávka je vhdná pr nízké i vyské teplty v rzsahu -50 až 550 C. Je zde zaručena abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. Standardně se pužívá s bezpečnstní ucpávku PTFE. Nevyžaduje velké vládací síly. Pr RV xx Ucpávky - DRSpack (PTFE) DRSpack (Direct Radial Sealing Pack) je ucpávka s vysku těsnicí schpnstí při nízkých i vyských prvzních tlacích. Nejpužívanější typ ucpávky vhdný pr teplty 0 až 60 C. Rzsah ph je 0 až. Ucpávka umžňuje pužití phnů s nízku svu silu. Knstrukce umžňuje jednduchu výměnu celé ucpávky. Průměrná živtnst ucpávky DRSpack ll je vyšší než cyklů. Pužití vlnvcvé ucpávky Vlnvcvá ucpávka je vhdná na aplikace pr silně agresivní, jedvatá neb jinak nebezpečná média, u kterých je vyžadvána abslutní těsnst ventilu vzhledem k vnějšímu klí. V těcht případech je nutné rvněž prvěřit snášenlivst pužitých materiálů tělesa a vnitřních částí armatury s daným médiem. U bzvláště nebezpečných tekutin se dpručuje pužít vlnvec s bezpečnstní ucpávku, která zabrání úniku média při prušení vlnvce. Vlnvec je rvněž výbrným řešením při tepltách média pd bdem mrazu, kdy namrzání táhla způsbuje předčasné zničení ucpávky, neb při vyských tepltách, kde služí rvněž jak chladič. Živtnst vlnvcvé ucpávky Materiál vlnvce.5.57 C C Teplta 0 C C C není vhdný Hdnty v tabulce jsu zaručené minimální pčty cyklů při plném zdvihu ventilu, kdy dchází k imálnímu prdlužení a stlačení vlnvce. Při regulaci, kdy se kuželka ventilu phybuje klem střední plhy puze v částečném rzsahu zdvihu, je živtnst vlnvce až něklikanásbně vyšší a závisí na knkrétních pdmínkách. --

4 Zjedndušený pstup návrhu dvucestnéh regulačníh ventilu Dán : médium vda, 55 C, statický tlak v místě připjení 0 kpa (0 bar), Dp = kpa (0,8 bar), Dp =5 DISP POTRUBÍ kpa (0,5 bar), Dp SPOTŘEBIČ= kpa (0, bar), nminální - - průtk Q NOM=8 m.h, minimální průtk Q MIN =, m.h. Dp DISP= Dp VENTIL+ Dp + Dp SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Dp = Dp - Dp - Dp = = kpa (0, bar) VENTIL DISP SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Kv = Q NOM = 8 =,7 m.h Dp 0, VENTIL Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): Kvs = (, až,). Kv = (, až,).,7 = až 6,5 m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs - hdntu, tj. Kvs = 6 m.h. Tét hdntě dpvídá světlst. Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-ptfe, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku rvnprcentní, dstáváme typvé čísl : RV x XXX R 6/- - x v kódu ventilu (x) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) Určení tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření a daném průtku ( ( Q 8 Dp = ( NOM = = 0, bar ( kpa) VENTIL H Kvs 6 ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. - Určení autrity zvlenéh ventilu DpVENTIL H a = = = 0, Dp přičemž a by měl být rvn nejméně 0,. Kntrla zvlenéh ventilu vyhvuje. Upzrnění : výpčet autrity regulačníh ventilu je třeba vztahvat k tlakvému rzdílu na ventilu v zavřeném stavu, tedy k dispzičnímu tlaku větve Dp DISPpři nulvém průtku. Nikli tedy k tlaku čerpadla Dp ČERPADLO, prtže Dp < Dp vlivem DISP ČERPADLO tlakvých ztrát ptrubní sítě až k místu napjení regulvané větve. V tmt případě pr jednduchst uvažujme Dp DISP H = Dp = Dp. DISP H0 Kntrla regulačníh pměru - Prvedeme stejný výpčet pr minimální průtk Q MIN =, m.h. Tmut průtku dpvídají tlakvé ztráty Dp POTR QMIN =0, kpa, Dp =0,66 kpa. Dp = - 0, - 0,66 = 78,9 = 79 kpa. SPOTŘ QMIN VENTIL H0 DISP Ptřebný regulační pměr VENTIL QMIN Kv MIN= QMIN =, =,6 m.h Dp 0,79 VENTIL QMIN r = Kvs = 6 = Kv,6 MIN má být menší než udávaný regulační pměr ventilu r = 50. Kntrla vyhvuje. Vlba vhdné charakteristiky Na základě vypčtených hdnt Kv NOM a Kv MIN je mžné z grafu průtčných charakteristik dečíst hdntu příslušných zdvihů ventilu pr jedntlivé charakteristiky a pdle nich zvlit nejvhdnější křivku. Zde pr rvnprcentní charakteristiku h NOM= 96%, h MIN = %. V tmt případě vyhví lépe charakteristika LDM- spline (9% a 0% zdvihu). Tmu dpvídá typvé čísl : RV x XXX S 6/- - Typické schéma uspřádání regulační smyčky s pužitím dvucestnéh regulačníh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. --

5 Zjedndušený pstup návrhu třícestnéh směšvacíh ventilu O Dán: médium vda, 90 C, statický tlak v místě připjení 0 kpa (0 bar), Dp ČERPADLO= kpa (0, bar), Dp POTRUBÍ = 0 kpa (0, bar), Dp SPOTŘEBIČ = kpa (0, bar), nminální - průtk Q NOM = 7 m.h Dp ČERPADLO = Dp VENTIL+ Dp SPOTŘEBIČ + DpPOTRUBÍ Dp = Dp - Dp - Dp = --0 = 0 kpa (0,bar) VENTIL ČERPADLO SPOTŘEBIČ POTRUBÍ Kv = QNOM = 7 =, m.h Dp 0, VENTIL - Bezpečnstní přídavek na výrbní tlerance (za předpkladu, že průtk Q nebyl předimenzván): Kvs = (, až,). Kv = (, až,)., =, až 8,7 m.h Ze sérivě vyráběné řady Kv hdnt vybereme nejbližší Kvs hdntu, tj. Kvs = m.h. Tét hdntě dpvídá světlst. - Vybereme-li přírubvý ventil PN 6, z tvárné litiny, s těsněním v sedle kv-kv, ucpávku PTFE a průtčnu charakteristiku lineární, dstáváme typvé čísl : RV x XXX L 6/- x v kódu ventilu (x) značí jeh prvedení (přímý neb reverzní) a závisí na pužitém phnu, který je vlen pdle ptřeb regulačníh systému (typ, výrbce, napětí, způsb řízení, ptřebná vládací síla apd.) - Určení skutečné tlakvé ztráty zvlenéh ventilu při plném tevření ( ( ( QNOM 7 Dp VENTIL H= = = 0,08 bar (8 kpa) Kvs ( Takt vypčtená skutečná tlakvá ztráta regulační armatury by měla být zhledněna v hydraulickém výpčtu sítě. Upzrnění : U třícestných ventilů je nejdůležitější pdmínku bezchybné funkce ddržení minimálníh rzdílu dispzičních tlaků na hrdlech A i B. Třícestné ventily sice dkáží zpracvat i značný diferenční tlak mezi hrdly A a B, avšak za cenu defrmace regulační charakteristiky a tím zhršení regulačních vlastnstí. Jsu-li prt pchybnsti rzdílu tlaků mezi běma hrdly (např. kdy je třícestný ventil bez tlakvéh ddělení přím napjen na primární síť), dpručujeme pr kvalitní regulaci pužít dvucestnéh ventilu ve spjení s pevným zkratem. Autrita přímé větve třícestnéh ventilu je v tmt zapjení za předpkladu knstantníh průtku kruhem sptřebiče DpVENTIL H a = = 8 =, Dp 8 VENTIL H0 cž znamená, že závislst průtku přímu větví ventilu dpvídá ideální průtčné křivce ventilu. V tmt případě jsu Kvs bu větví shdná, bě charakteristiky lineární, tzn. že sučtvý průtk je téměř knstantní. Kmbinace rvnprcentní charakteristiky v cestě A s lineární charakteristiku v cestě B bývá někdy výhdné zvlit v případech, kdy se nelze vyhnut zatížení vstupů A prti B diferenčním tlakem neb když jsu parametry na primární straně příliš vyské. Typické schéma uspřádání regulačníh kruhu s pužitím trjcestnéh směšvacíh ventilu Pznámka : Pdrbnější pkyny pr výpčet a návrh regulačních armatur LDM jsu uvedeny ve výpčtvé směrnici Všechny výše uvedené vztahy platí zjedndušeně pr vdu. Přesný výpčet je výhdnější prvést pmcí výpčtvéh sftware VENTILY, který bsahuje též ptřebné kntrlní výpčty, a který je k dispzici zdarma na vyžádání. -5-

6 line RV / UV x0 P (Ex) Regulační a uzavírací ventily 5-0, PN 6, a s pneumatickými phny Ppis Regulační ventily RV / UV (Ex), RV / UV (Ex) a RV / UV (Ex), dále jen RV / UV x0 (Ex) jsu jednsedlvé armatury určené k regulaci a uzavírání průtku média. Vzhledem k širké škále pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nízkých i vyských tlakvých spádech při nejrzmanitějších prvzních pdmínkách. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV / UV x0 (Ex) jsu svým prvedením uzpůsbeny pr připjení pneumatických phnů výrbce Fxbr. Pužití Ventily RV / UV x0 jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV / UV x0 Ex splňují pžadavky II /G IIB dle ČSN-EN 6 (9/) a ČSN-EN 7- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny, a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny na straně 8 tht katalgu. Technické parametry Pracvní média Ventily řady RV (UV) x0 jsu určeny k regulaci (RV x0) resp. k uzavírání(uv x0) průtku a tlaku kapalin, plynů a par jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatur. Ventily řady RV /UV x0 Ex jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV ) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu x = < 0,98) < a vstupní přetlak p 0, MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV ). Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Knstrukční řada RV / UV (Ex) RV / UV (Ex) RV / UV (Ex) Prvedení Rzsah světlstí Jednsedlvý regulační (uzavírací) ventil dvucestný 5 až 0 Jmenvité tlaky 5 až 50: PN 6, PN 6,, až 0: PN 6 Materiál tělesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS-0-0-LT).069 (GPGH).757 (G7CrM5-5).58 (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: / / / 7 8. DIN W.Nr./ČSN / / / 9. Materiál kuželky: 5 -. / / / 7 8. DIN W.Nr./ČSN / / / / / / 9. Rzsah pracvních teplt - až 00 C - až 500 C - až 0 C Stavební délky Připjvací příruby Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Dle ČSN-EN 09- (/) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN 09- (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb typ D (drážka) dle ČSN-EN 09- (/) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná, děrvaná â Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická, uzavírací Hdnty Kvs 0.0 až 600 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Třída IV. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.0% Kvs) pr uzavírací ventil Netěsnst prvedení Ex Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =60 C, Exp. grafit, vlnvec t = 500 C = < = -6-

7 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů 5 až 50 s phny Fxbr - válcvé kuželky s výřezy, tvarvané kuželky (směr prudění pd kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] H ) ) ) ) ) tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. BADxAA 0, -,0 PA 7 BFYxZA ne,0 -,8 BADxAA 0, -,0 PA PB 50 BVCxZA ne 0, - 0,8,56 -,, - 0,8,75 -,7 6,0 5,0,0,9,0,9 PFF PFA PFB 6, kn, kn,9 kn,5 kn 0,5 kn 9,75 kn D p D p D p D p D p D p kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE BADxAB 0, -,0 0, - 0,7..58 BVCxZB ne,95 -, Další infrmace vládání Pneumatický phn PB 50 viz katalgvé listy phnů Označení phnu BADxAB BVCxZB Funkce phnu ne Rzsah pružin 0, -,0 Nastavení pružin 0, -,0 Napájecí tlak,0,9 Označení v typvém čísle PFB Osvá síla 9,0 kn 7,5 kn Kvs [m /hd] Dp Dp H kv PTFE kv PTFE BADxAB 0, -,0 0, -,0, kn Dp kv PTFE PB 700 PFC BVCxZB ne,9 0,5 kn Dp kv PTFE tvarvaná kuželka ) válcvá kuželka s lineární charakteristiku, tvarvaná kuželka s rvnprcentní, LDMspline a parablicku charakte- ristiku ) ventil s mikrškrtícím systémem. Prvedení s Kvs 0.0 až 0.06 mžn ddat p knzultaci s výrbcem. Rvnprcentní, LDMspline a parablická charakteristika d Kvs > =.0 Pr ventily PN 6 nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dp knzultvat s výrbcem. Rvněž při pužití grafitvé ucpávky, blíží-li se pžadvaný Dp imálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvěřit pužití tét ucpávky. Hdnty Dp jsu stanveny pr nejnepříznivější stav tlakvých pměrů na ventilu PN, avšak v knkrétních případech může být skutečná hdnta Dp vyšší než jsu hdnty v tabulce. -7-

8 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů 5 až 50 s phny Fxbr - děrvané kuželky (směr prudění nad kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 50 Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] H BVCxAA,5 -,6,0 grafit PTFE PA PFA,7 kn ucpávka BVCxZA ne,75 -,7,5,5 kn ucpávka grafit PTFE BVCxAB,5 -,,8 PB 50 BVCxZB ne,95 -,7,7 PFB 7,5 kn 9,75 kn ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 50 Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin PB 50 PB 700 BVCxAB BVCxZB BADxAB BVCxZB ne ne,,,, PFB PFC 7,5 kn 7,5 kn 0,5 kn 0,5 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE Děrvané kuželky je mžn ddat s následujícími mezeními: - hdnty Kvs.5 a.6 m /hd puze s lineární charakteristiku - dle hdnty Kvs ve slupci č. je mžné ddat děrvanu kuželku puze s lineární neb parablicku charakteristiku Pr ventily PN 6 nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa. Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr grafitvu ucpávku a pr ucpávku PTFE. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dp knzultvat s výrbcem. Hdnty jsu platné pr všechna prvedení těsnicích plch sedel. -8-

9 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů až 0 s phny Fxbr - válcvé kuželky s výřezy (směr prudění pd kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] Ds H Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] Ds H PO 50 BGFxAD BVCxZD BGFxAD BFSxZD BGFxAD BAJxZD ne ne ne 0, -,0 0, -,0,0 -,5 0, -,0,6 -, 0, -,0 0, -,0,0 -,5 0, -,0,6 -,,5,,0,9,6,6 PFD,5 kn,5 kn 0 kn 0 kn 8 kn 8 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE BDYxAE BFYxZE BDYxAE,0 -, ne,0 -,8,0 -,,0 -,,0 -,8,0 -,,5 5,0 5,0 PFD 0 kn 0 kn 8 kn ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE PO grafit PTFE ne ucpávka grafit PTFE Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr těsnění v sedle kv-kv i pr návar tvrdkvem. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa resp.,5 MPa. Ventily RV x0 až 0 s děrvanými kuželkami a pneuphny nejsu ddávány. -9-

10 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV / UV (Ex), 5 až D PN 6 PN PN 6, PN D D d n D D D d n D f D D 5 L V V V V V a m mv kg kg M0x M6x,5 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV (Ex), RV /UV (Ex) 5 až D PN 6 PN PN 6, PN D D d n D D D d n D f D D 5 L V V V V V a m mv kg kg M0x M6x,5 s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 09- ) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky -0-

11 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV / UV (Ex), až D D D d n a.5 8 PN 6 D D 5 M L Mx V 96 8 V V V f H m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV / UV x0 (Ex), až PN 6 D D D d n a 6 8 PN D D D d n a 0 PN D D D d n a PN 6,, D D 5 M L V V V V f H Mx m kg

12 line RV x P (Ex) Regulační ventily - 0, PN 6, a s pneumatickými phny Ppis Regulační ventily RV (Ex), RV (Ex) a RV (Ex), dále jen RV x (Ex), jsu jednsedlvé armatury s tlakvě dlehčenu kuželku, určené k regulaci průtku média. Tt prvedení ventilů umžňuje i při nízkých silách pužitých phnů regulaci při vyských tlakvých spádech. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV x (Ex) jsu svým prvedením uzpůsbeny pr připjení pneumatických phnů Fxbr. Pužití Ventily RV x jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV x Ex splňují pžadavky II /G IIB dle ČSN-EN 6- (9/) a ČSN-EN 7- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 8 tht katalgu. Technické parametry Pracvní média Ventily řady RV x jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Ventily řady RV x Ex jsu rvněž určeny k regulaci a uzavírání průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV ) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní přetlak p 0, MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV ).Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy Ventil musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese. Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. Knstrukční řada RV (Ex) RV (Ex) RV (Ex) Prvedení Rzsah světlstí Jednsedlvý regulační ventil dvucestný s tlakvě dlehčenu kuželku až 0 Jmenvité tlaky až 50: PN 6, PN 6,, až 0: PN 6 Materiál tělesa Tvárná litina Litá cel Litá krzivzdrná cel EN-JS 0 (EN-GJS-0-0-LT).069 (GPGH).757 (G7CrM5-5).58 (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: / / / 7 8. DIN W.Nr./ČSN / / / 9. Materiál kuželky: 5 -. / / / 7 8. DIN W.Nr./ČSN / / / / / / 9. Rzsah pracvních teplt - až 00 C - až 500 C - až 0 C Stavební délky Připjvací příruby Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Dle ČSN-EN 09- (/) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) dle ČSN-EN 09- (/999) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) neb typ D (drážka) dle ČSN-EN 09- (/) Typ kuželky Válcvá s výřezy, děrvaná â Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní, LDMspline, parablická, uzavírací Hdnty Kvs až 600 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Třída IV. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.0% Kvs) pr uzavírací ventil Netěsnst prvedení Ex Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =60 C, Exp. grafit, vlnvec t = 60 C > = > = --

13 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů až 50 s phny Fxbr Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů H 6 Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] 5 0 6,,0,5, ,,0, ,,0 tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. BVCxAA,5 -,6,0 PA 7 BVCxZA ne,75 -,7,5 BVCxAA,5 -,6,0 PB BVCxZA ne,75 -,7,5 PFF PFA,87 kn,8 kn,7 kn,5 kn D p D p D p D p kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] , BVCxAB,5 -,,8 PB 50 BVCxZB ne,95 -,7,7 kv PTFE BVCxAB, kv PB 50 PTFE BVCxZB ne,75 -,7, PFB PFB 7,5 kn 9,75 kn 7,5 kn 7,5 kn D p D p D p D p kv PTFE kv PTFE Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů až 0 s phny Fxbr Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] Ds H Puze lineární charakteristika. Děrvané kuželky není mžn ddat pr Kvs dle slupce č., pr Kvs dle slupce puze s lineární neb parablicku charakteristiku. Pr další slupce bez mezení. -- tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné pužít děrvanu kuželku neb dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. BVCxAD BVCxZD BFSxAD BFSxZD BDYxAE BFYxZE, ne,,0 -,5,0 -,5 5,5 ne,0 -,5,0 -,5 5,5,0 -,,0 -,,5,0 -,8,0 -,8 5,8 PFD,5 kn,5 kn 0 kn 0 kn 0 kn 0 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE PO 50 grafit PTFE - Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr těsnění v sedle kv-kv i pr návar tvrdkvem. Pr ventily PN 6 resp. PN nesmí Dp překrčit hdntu,6 MPa resp.,5 MPa.

14 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV (Ex) až D PN 6 PN PN 6, PN D 5 D d n D D D d n D f D D L V V V V V a m mv kg kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV (Ex), RV (Ex) až D PN 6 PN PN 6, PN D D d n D D D d n D f D D L V V V V V a m mv kg kg M0x M6x,5 M0x M6x,5 s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 09- ) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky --

15 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV (Ex), až D D D d n a.5 8 PN 6 D D 5 M L Mx V 96 8 V V V f H m kg Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV (Ex), RV (Ex), až PN 6 D D D d n a 6 8 PN D D D d n a 0 PN D D D d n a PN 6,, D D 5 M L V V V V f H Mx m kg

16 line RV x P (Ex) Regulační ventily 5-00, PN 6, a s pneumatickými phny Ppis Regulační ventily RV (Ex), RV (Ex) a RV (Ex), dále jen RV x (Ex) jsu trjcestné armatury se směšvací neb rzdělvací funkcí. Vzhledem k širké škále pužitých phnů jsu vhdné pr regulaci při nízkých i vyských tlakvých spádech při nejrzmanitějších prvzních pdmínkách. Průtčné charakteristiky, Kvs sučinitele a netěsnst dpvídají mezinárdním standardům. Ventily typu RV x (Ex) jsu svým prvedením uzpůsbeny pr připjení pneumatických phnů výrbce Fxbr. Pužití Tyt ventily jsu určeny pr pužití v tpenářské a klimatizační technice, energetice a chemickém průmyslu. Ventily RV x Ex splňují pžadavky II /G IIB dle ČSN-EN 6- (9/) a ČSN EN 7- (9/998) a ve spjení s vhdnými phny jsu určeny k pužití v plynárenství a chemickém průmyslu. Dle prvzních pdmínek je mžné pužít prvedení ventilů z tvárné litiny, cellitiny a z austenitické nerez celi. Zvlené materiály dpvídají dpručení ČSN-EN 50- (/) (celi) resp. ČSN-EN 50- (/) (litina). Nejvyšší dvlené pracvní přetlaky v závislsti na zvleném materiálu a na tepltě média jsu uvedeny v tabulce na straně 8 tht katalgu. Technické parametry Knstrukční řada Prvedení Rzsah světlstí Jmenvité tlaky RV (Ex) Pracvní média Ventily řady RV x jsu určeny k regulaci průtku a tlaku kapalin, plynů a par, jak je vda, pára, vzduch a jiná média kmpatibilní s materiálem tělesa a vnitřních částí armatury. Ventily řady RV x Ex jsu rvněž určeny k regulaci průtku a tlaku technických a tpných plynů a hřlavých kapalin. Pužití ventilů z tvárné litiny (RV ) na páru je limitván následujícími parametry. Pára musí být přehřátá (suchst na vstupu x > = 0,98) a vstupní přetlak p 0, MPa při nadkritickém tlakvém spádu, respektive p,6 MPa při pdkritickém tlakvém spádu. V případě, že jsu tyt parametry media překrčeny, je nutné pužít těles ventilu z cellitiny (RV ).Pr kvalitní a splehlivu regulaci výrbce dpručuje zařadit d ptrubí před ventil filtr mechanických nečistt, či jiným vhdným způsbem zajistit, že regulvané médium nebsahuje abrazivní příměsi neb jiné mechanické nečistty. Mntážní plhy V případě pužití ventilu jak směšvacíh, musí být namntván d ptrubí vždy způsbem, aby směr tku média suhlasil se šipkami na tělese a nástavci (vstupy A, B a výstup AB). U rzdělvacíh ventilu je směr tku pačný (vstup AB a výstupy A, B). Mntážní plha je libvlná krmě plhy, kdy je phn pd ventilem. Při tepltách média nad 50 C je nutné chránit phn před nadměrným půsbením tepla d ptrubí, např. vhdnu izlací ptrubí a ventilu a vyklněním phnu ze svislé sy. RV (Ex) Regulační ventil trjcestný 5 až 00 PN 6, a > = >= RV (Ex) 5 až 50: PN 6, až 00: PN 6 Materiál tělesa Tvárná litina EN-JS 0 Litá cel.069 (GPGH) Litá krzivzdrná cel.58 (EN-GJS-0-0-LT).757 (G7CrM5-5) (GX5CrNiMNb9--) Materiál sedla: DIN W.Nr./ČSN / / / / / / 9. Materiál kuželky: 5 -. / / / 7 8. DIN W.Nr./ČSN / / / / / / 9. Rzsah pracvních teplt - až 00 C - až 500 C - až 0 C Stavební délky Připjvací příruby Řada dle ČSN-EN 558- (/997) Dle ČSN-EN 09- (/) Těsnící plchy příruby Typ B (hrubá těsnící lišta) Typ B (hrubá těsnící lišta) neb Typ F (výkružek) dle ČSN-EN 09- (/999) neb typ D (drážka) dle ČSN-EN 09- (/) Typ kuželky Válcvá s výřezy, tvarvaná Průtčná charakteristika Lineární, rvnprcentní v přímé větvi Hdnty Kvs.6 až 0 m /hd Netěsnst Třída III. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - kv Třída IV. dle ČSN-EN 9 (5/ (<0.0% Kvs) pr regulační ventil s těsn. v sedle kv - PTFE Netěsnst prvedení Ex Stupeň netěsnsti 6 dle ČSN 060 (6/979) - část Regulační pměr r 50 : Ucpávkvé těsnění O - kružek EPDM t = C, DRSpack (PTFE) t =60 C, Exp. grafit, vlnvec t = 500 C -6-

17 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů 5 až 50 s phny Fxbr - směšvací funkce ventilu (směr prudění pd kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Z důvdu živtnsti sedla a kuželky se dpručuje, aby trvalý tlakvý spád na ventilu nepřekrčil hdntu,6 MPa. V pačném případě je vhdné dsedací plchy sedla a kuželky s navařenu vrstvu tvrdkvu. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 5 5 Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů Pneumatický phn PA 7 PA Označení phnu BVCxAA BVCxZA BVCxAA BVCxZA Funkce phnu ne ne Rzsah pružiny Nastavení pružiny,5 -,6,75 -,7,5 -,6,75 -,7 Napájecí tlak,5,5 Označení v typ. čísle PFF PFA Osvá síla [kn],87 kn,8 kn,7 kn, kn Kvs [m /hd] D p D p D p D p H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE ) ).0 ) Pneumatický phn PB 50 Označení phnu BVCxAB BVCxZB BVCxZB BVCxZB Funkce phnu ne ne Rzsah pružiny Nastavení pružiny,5 -,,95 -,7 Napájecí tlak,8,7,, Označení v typ. čísle PFB Osvá síla [kn] 7,5 kn 9,7 kn 7,5 kn 7,5 kn Kvs [m /hd] D p D p D p D p H kv PTFE kv PTFE kv PTFE kv PTFE kuželka v přímé větvi tvarvaná, v náržní větvi válcvá ) v náržní větvi kuželka válcvá, v přímé větvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku kuželka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky nelze pužít pr 5 a. Dále jej nelze pužít pr a vyšší. Pr ventily PN 6 nesmí D p překrčit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) PB 700 BVCxAB BVCxZB ne,, PFC 0,5 kn 0,5 kn D p D p kv PTFE kv PTFE Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr ucpávku PTFE neb O-kružek. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dp knzultvat s výrbcem. Rvněž při pužití grafitvé ucpávky, blížíli se pžadvaný D p imálním hdntám uvedeným v tabulce je vhdné u výrbce prvěřit mžnst pužití tét ucpávky. -7-

18 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů 5 až 50 s phny Fxbr - rzdělvací funkce ventilu (směr prudění nad kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 5 5 H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] ) ) ) 6. 0 PA BVCxAA BVCxZA ne,5 -,6,75 -,7,5 PFA,7 kn,5 kn ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] PB 50 PB 700 BVCxAB BVCxZB BVCxZB BVCxZB BVCxAB BVCxZB ne ne ne,5 -,,95 -,7,8,7,,,, PFB PFC 7,5 kn 9,75 kn 7.5 kn 7.5 kn 0.5 kn 0.5 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE kuželka v přímé větvi tvarvaná, v náržní větvi válcvá ) v náržní větvi kuželka válcvá, v přímé větvi pr lineární charakteristiku válcvá, pr rvnprcentní charakteristiku kuželka tvarvaná Vlnvcvé prvedení ucpávky nelze pužít pr 5 a. Dále jej nelze pužít pr a vyšší. Pr ventily PN 6 nesmí D p překrčit hdntu,6 MPa. kv - prvedení sedla s těsněním kv - kv PTFE - prvedení sedla s těsněním kv - PTFE (nelze pužít pr tvarvané kuželky) Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu určeny pr grafitvu ucpávku a pr ucpávku PTFE. Pr vlnvcvé prvedení ucpávky je nutné Dp knzultvat s výrbcem. Hdnty sedel jsu platné pr všechna prvedení těsnících plch sedel. -8-

19 Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů až 00 s phny Fxbr - směšvací funkce ventilu (směr prudění pd kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 00 Ds H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] BVCxAD BVCxZD BGFxAD BFSxZD BEPxAD BEPxZD, ne,,0 -,5,0 -,5 5,5 ne,0 -,5,0 -,5 5,5, -,, -,, ne, -,, -,, PFD PFE,5 kn,5 kn 0 kn 0 kn 9 kn 9 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE PO grafit PTFE PO Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr těsnění v sedle kv-kv a pr návar tvrdkvem. Průtkvé sučinitele Kvs a diferenční tlaky Dp [MPa] ventilů až 00 s phny Fxbr - rzdělvací funkce ventilu (směr prudění nad kuželku) Hdnta Dp je imální tlakvý spád na ventilu, při kterém je zaručen splehlivé tevření a zavření. Další infrmace vládání viz katalgvé listy phnů 00 Ds H Pneumatický phn Označení phnu Funkce phnu Rzsah pružin Nastavení pružin Napájecí tlak Označení v typvém čísle Osvá síla Kvs [m /hd] Maximální diferenční tlaky uvedené v tabulce jsu platné pr všechna prvedení těsnících plch sedel BVCxAD BVCxZD BGFxAD BFSxZD BEPxAD BEPxZD, ne,,0 -,5,0 -,5 5,5 ne,0 -,5,0 -,5 5,5, -,, -,, ne, -,, -,, PFD PFE,5 kn,5 kn 0 kn 0 kn 9 kn 9 kn ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka ucpávka grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE grafit PTFE PO grafit PTFE PO

20 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV (Ex), 5 až D PN 6 PN PN 6, PN D D d n D D D d n D f D D 5 L V V V V V a m mv kg kg M0x M6x,5 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV (Ex), RV (Ex) 5 až D PN 6 PN PN 6, PN D D d n D D D d n D f D D 5 L V V V V V a m mv kg kg M0x M6x,5 s hledem na dříve platné nrmy využita mžnst vlby pčtu spjvacích šrubů, nabízená nrmu ČSN-EN 09- ) - platí pr prvedení s vlnvcvu ucpávku m v - hmtnst, kteru je nutn přičíst k váze ventilu při vlnvcvém prvedení ucpávky --

21 Rzměry a hmtnsti ventilů z tvárné litiny RV (Ex), až D D D d n a.5 PN 6 D D 5 M L 600 Mx V V V V f H m kg 6 0 Rzměry a hmtnsti ventilů z celtiny a nerezvé celi RV, (Ex), až PN 6 D D D d n a 6 8 PN D D D d n a 0 PN D D D d n a 8 00 PN 6,, D D 5 M L V V V V Mx f H m kg 6 --

22 Schéma sestavení úplnéh typ. čísla ventilů RV / UV x0 (Ex), RV x (Ex), RV x Ex) XX X X X X X X X X X X X X - XX / XXX - XXX XX. Ventil Regulační ventil RV Uzavírací ventil UV. Označení typu ) Ventily z tvárné litiny EN-JS 0 ) Pr až 0 jen PN 6 Ventily z lité celi.069,.757 Ventily z krzivzdrné celi.58 Ventil přímý 0 Ventil přímý tlakvě dlehčený Ventil směšvací (rzdělvací). Typ vládání Pneumatický phn P Pneumatický phn Fxbr PA 7 P F F Pneumatický phn Fxbr PA P F A Pneumatický phn Fxbr PB 50 P F B Pneumatický phn Fxbr PB 700 P F C Pneumatický phn Fxbr PO 50 P F D Pneumatický phn Fxbr PO 00 P F E. Připjení Příruba s hrubu těsnící lištu Příruba s výkružkem Příruba s drážku 5. Materiálvé prvedení Uhlíkvá cel.069 (- až 0 C) tělesa Tvárná litina EN-JS 0 (- až 00 C) CrM cel.757 (- až 500 C) (v závrkách jsu uvedeny Austenit. nerez cel.58 (- až 0 C) 7 8 rzsahy pracvních teplt) Jiný materiál dle dhdy 9 6. Těsnění v sedle Kv - kv d ; t = 60 C Měkké těsnění (kv - PTFE) Návar těsnících plch tvrdkvem ) 7. Druh ucpávky O - kružek EPDM ) Nelze pužít pr prvedení Ex DRSpack (PTFE) ) 6) Puze pr 5 až 50 Expandvaný grafit 5 6) Vlnvec 7 6) Vlnvec s bezpečnstní ucpávku PTFE ) 6) Vlnvec s bezpečnstní ucpávku Grafit Průtčná charakteristika Lineární L ) Puze pr UV x0 Rvnprcentní v přímé větvi R 5) 5) Nelze pužít pr RV x LDMspline S ) Uzavírací U 5) Parablická 5) Lineární - děrvaná kuželka 5) Rvnprcentní - děrvaná kuželka 5) Parablická - děrvaná kuželka P D Q Z 9. Kvs Čísl slupce dle tabulky Kvs sučinitelů X 0. Jmenvitý tlak PN PN 6 PN ( až 0) 6 PN. Pracvní teplta C O - kružek EPDM DRSpack (PTFE), vlnvec DRSpack (PTFE), vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Expandvaný grafit; Vlnvec Jmenvitá světlst XXX. Prvedení Nrmální Nevýbušné Ex Kyslíkvé prvedení Ox Příklad bjednávky: Regulační ventil dvucestný, PN, s pneu. phnem Fxbr PA, materiál tvárná litina, hrubá těsnící lišta, těsnění v sedle kv-ptfe, ucpávka PTFE, lineární charakteristika, Kvs = 6 m /hd se značí: RV PFA L /-0 --

23 Ventily RV / UV x0 (Ex) Řez ventilem s válcvu kuželku s výřezy Řez ventilem s děrvanu kuželku Řez ventilem s mikrškrtícím systémem Ventily RV x (Ex) Řez tlakvě vyváženým ventilem s válcvu kuželku s výřezy Řez tlakvě vyváženým ventilem s děrvanu kuželku Ventily RV x (Ex) Řez trjcestným ventilem s válcvu kuželku s výřezy --

24 PFA, PFB PFF, PFC Pneumatické phny Fxbr Řada 7 až 700 Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí tlak Funkce Řízení Jmenvitá síla Jmenvitý zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst PA 7 PA PB 50 PB 700 PFF PFA PFB PFC 0,6 MPa ne ne ne ne pneumatický signál - kpa prudvý signál 0() - ma dle tabulky jmenvitých sil IP 5 daná pužitu armaturu - až C 95 % viz. rzměrvá tabulka Příslušenství Elektrpneumatický pziciner (analgvý) typ SRI 990 Elektrpneumatický pziciner (inteligentní) typ SRD 99 Pneumatický pziciner typ SRP 98 Signalizační spínače typ SGE 985 Zařízení s elektrickým vstupem (0) až ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí vypínačů a ptencimetrů. Zařízení s elektrickým vstupem (0) až ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí PC a zvláštníh sftware. Zařízení s pneumatickým vstupem - kpa pr řízení phnů pneumatickým signálem Nastavitelné spínače kncvých plh Elektrpneumatický pziciner typ SRI 986 Analgvý pziciner se vstupem (0) - ma Redukční stanice typ A (0 až 50 C) Redukuje tlak napájecíh vzduchu na pžadvanu hdntu Redukční stanice typ FRS9 (- až C) Redukuje tlak napájecíh vzduchu na pžadvanu hdntu Elektrpneumatický pziciner SIPART PS Digitální pziciner se vstupem (0) ma Slenidvý ventil standardní typ SC G7A00 Přím řízený elektrmagnetický ventil, knstrukce /, funkce U (univerzální), G / Slenidvý ventil nevýbušný EEx em typ EM G7A00 Přím řízený elektrmag. ventil, knstrukce /, funkce U (uni.) G /, zajištěné prvedení, zalití zalévací hmtu Slenidvý ventil nevýbušný EEx d typ NF G7A00 Přím řízený elektrmagnetický ventil, knstrukce /, funkce U (univerzální), G /, pevný závěr Blkvací relé, typ EIL Pjistné zařízení pr uzavření vzduchvéh ptrubí při pklesu tlaku Pracvní pdmínky Pneumatické phny FOXBORO jsu schpné prvzu při extrémně vyských tepltách klí a mají dbru dlnst prti rázvému zatížení. Vynikají dbru 6 dlnstí prti vibracím, v prvze dsáhly živtnsti přes 0 cyklů. Je mžné je ddat jak s přímu tak s nepřímu funkcí, eventuálně s blkací plhy při výpadku napájecíh vzduchu. K phnu lze ddat celu řadu příslušenství. Přímá a ne funkce phnu Přímá funkce je takvé prvedení phnu, u kteréh při výpadku vládacíh vzduchu djde k zasunutí táhla d mdulu phnu (u ventilu djde k jeh tevření). U nepřímé funkce pneumatickéh phnu dchází při výpadku vládacíh vzduchu k vysunutí táhla z phnu (k zavření ventilu). --

25 Rzměry a hmtnsti phnů Fxbr řady 7 až 700 Hmtnst [kg] Typ Phn Ruční kl Phn Phn s RK A B C D G H J T DL DS E F [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] PA M0x ,5 PA M0x PB M6x,5, PB M6x, Schéma sestavení typvéh čísla phnů Fxbr řady 7 až 700 Typ phnu Barva Rzsah pružin Ruční kl Funkce Zdvih cm cm 500 cm 700 cm bílá 0, -,0,0 -,8 bez kla lehké kl těžké kl ne PX XXX PA 7 PA PB 50 PB 700 X X X X X X B A D V C F Y O L H A Z A B --

26 PFD, PFE Pneumatické phny Fxbr Řada 50 a 00 Technické parametry Typ Označení v typvém čísle ventilu Napájecí tlak Funkce Řízení Jmenvitá síla Jmenvitý zdvih Krytí Maximální teplta média Přípustná teplta klí Přípustná vlhkst klí Hmtnst Příslušenství Elektrpneumatický pziciner (analgvý) typ SRI 990 Elektrpneumatický pziciner (inteligentní) typ SRD 99 Pneumatický pziciner typ SRP 98 Signalizační spínače typ SGE 985 PO 50 PO 00 PFD PFE 0,6 MPa ne ne pneumatický signál - kpa prudvý signál 0() - ma dle tabulky jmenvitých sil, IP 5 daná pužitu armaturu - až C 95 % kg 7 kg Zařízení s elektrickým vstupem (0) až ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí vypínačů a ptencimetrů. Zařízení s elektrickým vstupem (0) až ma a přímým výstupem vládanéh vzduchu d phnu. Nastavuje se pmcí PC a zvláštníh sftware. Zařízení s pneumatickým vstupem - kpa pr řízení phnů pneumatickým signálem Nastavitelné spínače kncvých plh Elektrpneumatický pziciner typ SRI 986 Analgvý pziciner se vstupem (0) - ma Redukční stanice typ A (0 až 50 C) Redukuje tlak napájecíh vzduchu na pžadvanu hdntu Redukční stanice typ FRS9 (- až C) Redukuje tlak napájecíh vzduchu na pžadvanu hdntu Elektrpneumatický pziciner SIPART PS Digitální pziciner se vstupem (0) ma Slenidvý ventil standardní typ SC G7A00 Přím řízený elektrmagnetický ventil, knstrukce /, funkce U (univerzální), G / Slenidvý ventil nevýbušný EEx em typ EM G7A00 Přím řízený elektrmag. ventil, knstrukce /, funkce U (uni.) G /, zajištěné prvedení, zalití zalévací hmtu Slenidvý ventil nevýbušný EEx d typ NF G7A00 Přím řízený elektrmagnetický ventil, knstrukce /, funkce U (univerzální), G /, pevný závěr Bster - ventil, typ EIL Zvyšvač bjemu prtékajícíh vzduchu Blkvací relé, typ EIL Pjistné zařízení pr uzavření vzduchvéh ptrubí při pklesu tlaku Pracvní pdmínky Pneumatické phny FOXBORO jsu schpné prvzu při extrémně vyských tepltách klí a mají dbru dlnst prti rázvému zatížení. Vynikají dbru 6 dlnstí prti vibracím, v prvze dsáhly živtnsti přes 0 cyklů. Je mžné je ddat jak s přímu tak s nepřímu funkcí, eventuálně s blkací plhy při výpadku napájecíh vzduchu. K phnu lze ddat celu řadu příslušenství. Přímá a ne funkce phnu Přímá funkce je takvé prvedení phnu, u kteréh při výpadku vládacíh vzduchu djde k zasunutí táhla d mdulu phnu (u ventilu djde k jeh tevření). U nepřímé funkce pneumatickéh phnu dchází při výpadku vládacíh vzduchu k vysunutí táhla z phnu (k zavření ventilu). -6-

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha

01-08.1 10.05.CZ Ventily LDM s pohony SPA Praha 0-08. 0.05.CZ Ventily LDM s phny SPA Praha -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1-

01-02.5 09.04.CZ. Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line -1- 0-02.5 09.04.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fax: +420 49 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet:

Více

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 11.08.CZ Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02..08.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 01.06.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.06.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem

01-02.3 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním kolem 01-0. 11.14.CZ Uzavírací ventily LDM s ručním klem -1- UV (Ex) UV (Ex) Uzavírací ventily DN 15 až 0, PN, 5 a s ručním klem Ppis Uzavírací ventily UV x6 jsu ruční armatury s vynikajícími vlastnstmi pr pužití

Více

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1-

01-02.1 01.11.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony -1- 0-02. 0..CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: +420 49 504 26, Fa: +420 49 504 7, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpčet sučinitele

Více

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M

01-02.7 09.04.CZ. Třícestné regulační ventily LDM RV 113 M 0-02.7 09.04.CZ Třícestné regulační ventily LDM RV 3 M Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony

01-02.1 09.04.CZ. Ventily LDM s elektromechanickými pohony 0-02. 09.04.CZ Ventily LDM s elektrmechanickými phny Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1-

01-02.4 05.11.CZ. Regulační ventily LDM COMAR line -1- 01-02.4 05.11.CZ Regulační ventily LDM COMAR line A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 01 Nvá Paka, Tel.: +420 493 504 261, Fax: +420 493 504 257, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -1- Výpčet

Více

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 04.11.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 0-0. 04..CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line

01-02.5 04.03.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s omezovaèem prùtoku BEE line 01-02.5 04.0.CZ Regulaèní ventily Regulaèní ventily s mezvaèem prùtku BEE line -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 01-02.4 08.12.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line

01-02.4 04.03.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line 0-02.4 04.0.CZ Regulaèní ventily LDM COMAR line -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù níe uvedených. Regulaèní

Více

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line

01-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line 0-02.4 09.04.CZ Regulační ventily LDM COMAR line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line

01-02.5 08.12.CZ Regulační ventily Regulační ventily s omezovačem průtoku BEE line 0-02.5 08.2.CZ Regulační ventily Regulační ventily s mezvačem průtku BEE line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1-

02-05.2 10.05.CZ. Regulační ventily G41...aG46... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G4...aG46... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1-

01-02.7. Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 02.14.CZ -1- 01-02.7 02.1.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1-

02-05.3 10.05.CZ. Regulační ventily G47... -1- 0-05. 0.05.CZ Regulační ventily G47... -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil

Více

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony

01-10.1 11.02.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s elektromechanickými pohony 0-0..02.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s elektrmechanickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle

Více

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell

01-06.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Honeywell 0-06..02.CZ Ventily LDM s phny Hneywell -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1-

01-07.1 08.02.CZ. Ventily LDM s pohony Belimo -1- 0-07. 08.0.CZ Ventily LDM s phny Belim A.P.O. - ELMOS v..s., Pražská 90, 509 0 Nvá Paka, Tel.: + 49 504 6, Fax: + 49 504 57, E-mail: ap@apelms.cz, Internet: www.apelms.cz -- Výpèet suèinitele Kv Praktický

Více

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony

01-08.3 07.03.CZ Ventily LDM s pneumatickými pohony 0-08. 07.0.CZ Ventily LDM s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní

Více

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806

02-04.2 05.12.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 02-04.2 05.2.CZ Regulační ventily RV 805 a RV 806 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační

Více

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls

01-05.1 10.02.CZ Ventily LDM s pohony Johnson Controls 0-05. 0.0.CZ Ventily LDM s phny Jhnsn Cntrls -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených. Regulaèní ventil

Více

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line

01-01.2 04.03.CZ. Pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku a pøímoèinné regulátory diferenèního tlaku s omezovaèem prùtoku BEE line 01-01.2 04.03.CZ Pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku a pøímèinné regulátry diferenèníh tlaku s mezvaèem prùtku BEE line Pstup návrhu regulátru diferenèníh tlaku Dán : médium vda, 70 C, statický tlak

Více

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502

02-03.1 10.05.CZ Redukční stanice RS 502 0-0. 0.05.CZ Redukční stanice RS 50 -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených. Regulační ventil musí

Více

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113

01-02.7 10.06.CZ Dvoucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113 01-02.7 10.06.CZ Dvucestné a třícestné regulační ventily LDM RV 113-1- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže

Více

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line

02-01.2 03.14.CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line 0-0. 0..CZ Regulační ventily a redukční stanice 700 line -- Výpčet sučinitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédnutím ke stavu regulačníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrců níže uvedených.

Více

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa)

01-03.1 11.02.CZ Ventily LDM s pohony Siemens (Landis & Staefa) 01-0.1 11.02.CZ Ventily LDM s phny Siemens (Landis & Staefa) -1- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù ní e uvedených.

Více

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku

01-01.1 10.02.CZ Pøímoèinné regulátory tlaku 01-01.1 10.0.CZ Pøímèinné regulátry tlaku -1- Diagramy prùtku redukèním ventilem v závislsti na pklesu výstupníh tlaku Ventily a vybavené pru inu s rzsahem 0.08 a 0. MPa. RD 10 V1 16/1-xx, vstupní tlak

Více

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony

01-10.2 07.00.CZ Ventily LDM v provedení dle ANSI/ASME B16.5 s pneumatickými pohony 0-0. 07.00.CZ Ventily LDM v prvedení dle ANSI/ASME B6.5 s pneumatickými phny -- Výpèet suèinitele Kv Praktický výpèet se prvádí s pøihlédnutím ke stavu regulaèníh kruhu a pracvních pdmínek látky pdle vzrcù

Více

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2

Změkčovače vody. Testry. Náplně (pryskyřice, sůl) Jednokohoutové Dvoukohoutové Automatické ... 1... 1... 2,3 ... 2 ... 2 Změkčvače vdy Změkčvače vdy Jednkhutvé Dvukhutvé Autmatické......... 2,3 Testry... 2 Náplně (pryskyřice, sůl)... 2 Změkčvače vdy Pkud Vám leží na srdci dluhá živtnst a bezprblémvé užívání jedntlivých zařízení,

Více

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ

Technický produktový list Top heating. Rozdělovací stanice IQ Energy Comfort Box. Rozdělovací stanice NEREZ Technický prduktvý list Tp heating Obchdní název: Mntážní název: Rzdělvací stanice IQ Energy Cmfrt B Rzdělvací stanice NEREZ Stručný ppis: Pr snadné, rychlé a přesné zaregulvání celéh pdlahvéh tpení je

Více

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2-

tlaku RD122 D 2211 25/150-40/T RD122 P 2211 25/150-40/T Typické schéma zapojení regulačního okruhu s regulátorem diferenčního tlaku ve zpátečce -2- 01-01.2 04.11.CZ Přímočinné regulátory diferenčního tlaku a přímočinné regulátory diferenčního tlaku s omezovačem průtoku Přímočinné regulátory výstupního tlaku BEE line -1- tlaku -1-1 SET VENTIL SPOTŘEBIČ

Více

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE

02-03.6 12.10.CZ Chladič páry CHPE 0-03.6.10.CZ Chladič páry CHPE -1- CHPE Chladič páry DN 0 až 0 PN až 3 Ppis Chladič páry (dále je CHPE) je zařízeí určeé k regulaci teplty vdí páry. CHPE je slže z tělesa, které je sučástí paríh ptrubí

Více

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH

02-03.2 07.03.CZ Vstøikovací hlava VH 0-03. 07.03.CZ Vstøikvací hlava -- Vstøikvací hlava DN 5, 40, 50 PN 5 a 60 Ppis Vstøikvací hlava (dále jen ) je zaøízení urèené k regulaci teplty vdní páry. je vybavena mechanicku rzprašvací trysku speciálníh

Více

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1-

02-05.4 10.05.CZ. Regulační ventil najížděcí G92... -1- 0-05.4 0.05.CZ Regulačí vetil ajížděcí G9... -- Výpčet sučiitele Kv Praktický výpčet se prvádí s přihlédutím ke stavu regulačíh kruhu a pracvích pdmíek látky pdle vzrců íže uvedeých. Regulačí vetil musí

Více

Elektrická deska udržující teplo

Elektrická deska udržující teplo Elektrická deska udržující tepl 114.360 114.361 114.362 V1/1209 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana

Více

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry

RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Průmyslové armatury - CI0362-2015/04 RV / HU 211, 221, 231 Regulační ventily a havarijní uzávěry Regulace průtoku kapalin, plynů a par bez abrazivních příměsí (voda, pára, vzduch). Jednosedlové dvoucestné

Více

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11

VO(E)5-10, VO(E)5-20 VO E 5 / Y POPIS FUNKCE TYPOVÝ KLÍČ KT 3019 12/11 VENTIL ODLEHČOVACÍ KT 3019 12/11 D n 10; 20 p max 32 MPa Q max 100; 200 dm 3 /min Tlakvý ventil se vkládá d hydraulickéh bvdu, kde umžňuje p dsažení nastavenéh tlaku tlakvé dpjení připjvací brazec dle

Více

Kotlík na polévku Party

Kotlík na polévku Party Ktlík na plévku Party 100.054 V3/0107-1 - CZ 1. Obecné infrmace 102 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 102 1.2 Vysvětlivky symblů 102 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 102-103 1.4 Ochrana autrských práv

Více

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV

MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV MIKROPROCESOROVÝ REGULÁTOR TEPLOTY KOTLE ÚT + UTV KOTLE ÚT + UTV NÁVOD K OBSLUZE 2 Návd k bsluze SP-06 LOCJIC 1. Ppis předníh panelu 3 1 2 7 4 5 6 Phled na regulátr s značenými funkcemi Opis stanu pracy

Více

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR

Katalogový list kladičkové lineární vedení typu MR Země půvdu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML je EU, knkrétně Itálie. Země půvdu pužitéh materiálu na výrbu kladičkvéh lineárníh vedení typu ML : vdící lišty - EU jezdců včetně příslušenství - EU valivé

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH VLOŽEK BeF Passive Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte

Více

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz

MODnet KATALOG. NETWORK GROUP, s.r.o., Turgenìvova 5, Brno tel.: 548 216 316, fax: 548 216 647 e-mail: info@nwg.cz, www.nwg.cz MODnet KATALOG Úvd Vážení zákazníci, Za více než 15 let existence si firma NETWORK GROUP vybudvala své pstavení renmvanéh a zkušenéh ddavatele prvkù a technlgií pr kmunikaèní kabeláže. Získala pøedevším

Více

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře

VIS ČAK - Uživatelský manuál - OnLine semináře UŽIVATELSKÝ MANUÁL - ONLINE SEMINÁŘE Autr: Aquasft, spl. s r.., Vavrečka Lukáš Prjekt: VIS ČAK Pslední aktualizace: 11.12.2009 Jmén subru: UživatelskýManuál_OnLine_Semináře_0v2.dcx Pčet stran: 12 OBSAH

Více

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA

1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLEDISKA - TEPELNÉ VLASTNOSTI SKLA 1 SKLO Z POŽÁRNÍHO HLDISKA - TPLNÉ VLASTNOSTI SKLA Skl patří k materiálům, které významně vlivňují vývj stavební techniky a architektury. Nálezy skla pcházející z dby asi klem 5000 let před naším letpčtem

Více

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata

EFA-SST -PS. Rychloběžná vrata pro. moderní parkovací systémy. rychlá a bezpečná vrata EFA-SST Rychlběžná vrata pr -PS mderní parkvací systémy rychlá a bezpečná vrata Nejrychlejší vrata na světě pr parkvací garáže Neprvnatelně rychle, bezpečně, splehlivě ke známým vlastnstem rychlběžných

Více

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200

silná pevná konstrukce, bezúdržbový řetězový pohon, krátká základní délka pro ušetření místa velikost Ø mm 1.500 1.650 1.800 2.200 FS31x / FS33x - víjecí strj Cenvě výhdné, velmi jednduše vladatelné a širce pužitelné strje. Při první instalaci máte mžnst nastavit různé prgramy a parametry (hrní víjení, spdní víjení, rychlsti). Parametry

Více

... P R O V A ŠE P O H O D L Í

... P R O V A ŠE P O H O D L Í .PROVAŠEPOHODLÍ Naše splečnst se zaměřuje na výrbu mbilních vytápěcích a chladicích zařízení. Histrie splečnsti se datuje už d šedesátých let. V sučasné dbě je hlavní sídl Desa Int v Bwling Green, Kentucky,

Více

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93

02-05.5 04.11.CZ Regulační ventil najížděcí G 93 0-05.5 04..CZ Regulační ventil najížděcí G 9 -- Výpočet součinitele Kv Praktický výpočet se provádí s přihlédnutím ke stavu regulačního okruhu a pracovních podmínek látky podle vzorců níže uvedených. Regulační

Více

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358

VÍŘIVÁ VÝUSŤ EMCO TYPU DAL 358 OBLASTI POUŽITÍ FUNKCE ZPŮSOB PROVOZOVÁNÍ DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 Vířivá výusť DAL 8 je vysce induktivní, se čtvercvu neb kruhvu čelní masku s integrvanými štěrbinvými prfily s excentrickými válečky z

Více

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa

Oprava a modernizace panelového bytového domu Pod Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa Název stavby: Oprava a mdernizace panelvéh bytvéh dmu Pd Špičákem č.p. 2710 2711, Česká Lípa ÚSTÍ NAD LABEM II/2013 B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Stupeň: Investr: Zdpvědný prjektant: Veducí prjektu: Vypracval:

Více

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50

Čidlo pro měření vodivosti CLS 50 Technická Infrmace TI 18C/07/cs č. 00908 Čidl pr měření vdivsti CLS 0 Induktivní čidl pr měření vdivsti s vysku chemicku dlnstí, i pr prstředí s nebezpečím výbuchu a vyské teplty With quality certificate

Více

Teplota a její měření

Teplota a její měření 1 Teplta 1.1 Celsiva teplta 1.2 Fahrenheitva teplta 1.3 Termdynamická teplta Kelvin 2 Tepltní stupnice 2.1 Mezinárdní tepltní stupnice z rku 1990 3 Tepltní rzdíl 4 Teplměr Blmetr Termgraf 5 Tepltní rztažnst

Více

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25

02 07.9 05.15.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 25 0 0.9 05.5.CZ Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s uzavřeným krytem pružiny Řada PV 5 -- Řada PV 5 Přímočinný proporcionální pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Sledování provedených změn v programu SAS

Sledování provedených změn v programu SAS Sledvání prvedených změn v prgramu SAS Při práci se systémem SAS se v něklika funkcích sleduje, jaké změny byly prvedeny a kd je prvedl. Patří mezi ně evidence změn v mdulu Evidence žáků neb práce s průběžnu

Více

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů.

Použití : Tvoří součást pohybového ústrojí strojů a zařízení nebo mechanických převodů. 1 HŘÍDELE Strjní sučást válcvitéh tvaru, určené přensu táčivéh phybu a mechanicé práce (rutícíh mmentu) z hnací části (mtru) na část hnanu (strj). Pužití : Tvří sučást phybvéh ústrjí strjů a zařízení neb

Více

Průmyslová vrata sekční rolovací

Průmyslová vrata sekční rolovací Průmyslvá vrata sekční rlvací Sekční vrata MakrPr a MakrPr Alu představují mderní řešení pr průmyslvé bjekty, skladvé haly, dílny a hspdářské prstry. Splehlivá, trvanlivá a teplá vrata: Nsná knstrukce

Více

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ

RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEXIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ RAILTRAC 1000 UNIKÁTNÍ, FLEIBILNÍ A VÍCEÚČELOVÝ SYSTÉM PRO SVAŘOVÁNÍ A ŘEZÁNÍ 1 Flexibilní dpvěď na tvrdé pžadavky je systém kmpnent, který může být knfigurván, tak aby vytvřil ptimální řešení pr Vaše

Více

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI

PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Nvá šance v gastrnmii PROVÁDĚNÍ HYGIENICKO - SANITAČNÍ ČINNOSTI Lektr: Mirslav Šeda Gastrnmická akademie.s. Trcha terie SANITACE / ČIŠTĚNÍ znamená zbavení pvrchu nečistt a mastnty, většinu s pmcí nástrjů

Více

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky

Olejové, plynové a dvoupalivové hořáky Olejvé, plynvé a dvupalivvé hřáky Hřáky série 300...700 Skupina 4 Výkn 770-9700 kw Obsah Všebecně 1 Jak vybrat hřák 2 Hřáky na lehký tpný lej Technické údaje a rzměry 3 PI schémata 4 Rzsah ddávky 4 Grafy

Více

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508

02-07.1 07.03.CZ Plnozdvi né pojistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508 0-07.1 07.03.CZ Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením typ SiZ 1508-1- SiZ 1508 Plnzdvi né pjistné ventily s pøídavným zatí ením DN5x40a 350x600 PN 160, 50, 400 Pu ítí Pjistný ventil plnzdvi

Více

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN

NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE TEPLOVZDUŠNÝCH KRBOVÝCH KAMEN Důležitá upzrnění: Infrmujte svéh kresníh kminíka, ppř. kminickéh mistra! Přečtěte si prsím celý návd k instalaci a bsluze! Respektujte při instalaci

Více

Bezolejové kompresory

Bezolejové kompresory Čáslavská 1252 Chrudim-Markvice Tel: 469 688 783 Fax: 469 688 785 bchd@rulik.cz P-Pá 7:00-15:30 Bezlejvé kmpresry Kmpresr Wdster HC 16 W Lehký a kmpaktní kmpresr bez tlakvé nádby snadné přenášení. bě pr

Více

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách)

Vnitřní předpis města Náchoda pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) platná d 1.1.2016 Vnitřní předpis města Náchda pr zadávání veřejných zakázek maléh rzsahu (mim režim zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách) Zadavatel je pvinen ddržvat zásady transparentnsti, rvnéh

Více

Silverline A135.009 V1/0612

Silverline A135.009 V1/0612 Silverline A135.009 V1/0612 CZ 1. Obecné infrmace 134 1.1 Infrmace týkající se návdu k bsluze 134 1.2 Vysvětlivky symblů 134 1.3 Zdpvědnst výrbce a záruka 135 1.4 Ochrana autrských práv 135 1.5 Prhlášení

Více

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití

HITACHI. Vysokotlaká mycí pistole AW 130. Hitachi Koki. Návod k použití HITACHI Vysktlaká mycí pistle AW 130 Návd k pužití Před pužitím si pečlivě prstudujte tent návd a zajistěte si jeh dknalé pchpení. Hitachi Kki 2 3 4 (1) 14 až 15 mm (2) 20 m neb méně (3) držák kabelu (4)

Více

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET

DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET DIFÚZNÍ VLASTNOSTI MATERIÁLŮ PLOCHÝCH STŘECH A JEJICH VLIV NA TEPELNĚ TECHNICKÝ VÝPOČET Abstract DIFFUSION PROPERTIES OF MATERIALS IN FLAT ROOFS AND THEIR INFLUENCE ON TECHNICAL THERMAL CALCULATION Petr

Více

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz

BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz CENÍK 2016/2017 TOPIDLA ODVLHČOVAČE VENTILÁTORY BIO OCHLAZOVAČE www.masterheaters.cz TOPIDL A B1.8ECA B2PTC B5ECA ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ Tat elektrická tpidla nabízí výhdný

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A

V jádru krásná koupelna Stavební veletrh BVV Brno 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V jádru krásná kupelna Stavební veletrh BVV Brn 17. 21.4.2007 PAVILON D, stánek č. 41 A V rámci expzice Vám přestavíme : Mderní kmpaktní materiály Technistne a SlidStne, jejich využití v interieru. - reknstrukce

Více

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W

230V 50Hz 250V 5A zpožděná 230V 750W POPIS Přijímač RSA Hz umžňuje vládat jeden jednfázvý mtr v rádivém systému řízení SIMU Hz Přijímač je mžné vládat spínačem a je kmpatibilní s vysílači Hz K přijímači je mžné připjit různé bezpečnstní prvky

Více

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82

EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 622424 EDH 82 SS - EDH 82 CB - EDH 82 2 1 11 3 5 4 6 19 20 7 1 10 11 16 2 9 17 13 6 12 30 7 8 8 3,,,,,,,,,, 23 18 6 23 29 5 1 2 3 6 5 27 28 25 26 21 24 22,,, 45,,,,,,,, Vzrky 0,3 0,5 0,5 0,3 0,5 34 38

Více

Klapka Série 14b / Série 14c

Klapka Série 14b / Série 14c Klapka Série 14b / Série 14c Použití: Těsně uzavírací, dvojitě excentrická regulační klapka obvzáště pro chemický průmysl pro použití na agresivní média a páru: jmenovité světlosti 3 až 20, DN80 až DN500

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Kompletní výrobková řada plná inovací

Kompletní výrobková řada plná inovací Kmpletní výrbkvá řada plná invací NAPÁJENÍ PRO POHYBLIVÁ ZAŘÍZENÍ VÝKONNOST, BEZPEČNOST A ÚSPORNOST, OD 20 DO 200A Ve splupráci se zpracvatelským centrem umělé hmty Ost V rámci PUMA-metd (= metdy zpracvání

Více

Aditiva a mazací přípravky

Aditiva a mazací přípravky 460G Přísady d mtrvých lejů Přísada d leje benzínvých mtrů pr sbní a malá užitkvá vzidla s náplní d 6 l. Mikrdifuzní přísada, vyrbená na bázi těžkých uhlvdíků. Mísitelná se všemi druhy mtrvých lejů. Zajiš

Více

Přístroj na odstraňování akné

Přístroj na odstraňování akné Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Přístrj na dstraňvání akné CLEANE-BT Návd k pužití Důležité bezpečnstní instrukce Následující bezpečnstní instrukce si pečlivě přečtěte. Jejich správné ddržvání zabrání

Více

www.elektapainting.cm pag. 1 di 5 MATERIA Jednslžkvý ptah na vdní bázi pr dekraci pdlah a stěn Vlastnsti prduktu MATERIA je jednslžkvá stěrka na vdní bázi a bázi syntetických mdifikvaných kplymerů pr dekraci

Více

Témata v MarushkaDesignu

Témata v MarushkaDesignu 0 Témata v MarushkaDesignu OBSAH 1 CÍL PŘÍKLADU...2 2 PRÁCE S PŘÍKLADEM...2 3 UKÁZKA DIALOGOVÉHO OKNA...3 4 STRUČNÝ POPIS PŘÍKLADU V MARUSHKADESIGNU...5-1 - 1 Cíl příkladu V tmt příkladu si ukážeme práci

Více

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im

Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická. Resslova 5, Ústí nad Labem. Fázory a komplexní čísla v elektrotechnice. - Im Střední průmyslvá škla strjní a elektrtechnická Resslva 5, Ústí nad Labem Fázry a kmplexní čísla v elektrtechnice A Re + m 2 2 j 1 + m - m A A ϕ ϕ A A* Re ng. Jarmír Tyrbach Leden 1999 (2/06) Fázry a kmplexní

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

KATALOG NEREZOVÝCH MATERIÁLŮ

KATALOG NEREZOVÝCH MATERIÁLŮ KATALOG NEREZOVÝCH MATERIÁLŮ A ALU TOČIVÝCH PŘÍRUB Obsah Vážení bchdní přátelé, Firma METAL STEEL s. r.. se zabývá velkbchdním a malbchdním prdejem výrbků z nerezavějící celi a výrbků z uhlíkaté celi.

Více

Turbínový plynomìr typ TZ

Turbínový plynomìr typ TZ Turbínvý pynmìr typ TZ (/6) Turbínvý pynmìr typ TZ širký mìøící rzsah rzšíøený mìøící rzsah na :30 stupeò krytí prti vivùm kníh prstøedí IP 67 vybavení NF, SF a VF vysíaèi impuzù pøizpùsbení pr pøipjení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzkum a vývj zařízení pr detekci pvrchvých vad zakázka na služby zadávaná dle Pravidel pr výběr ddavatelů v rámci Operačníh prgramu Pdnikání a invace pr knkurenceschpnst Zadavatel

Více

Základní technické zadání

Základní technické zadání Přílha č. 2 Výzvy Základní technické zadání VZ 26 Základní infrmace: Celkvá cena musí zahrnvat výrbu, ddávku, mntáž a vyčistění p mntáži v místě plnění. Vlba prfilů, příslušenství a ktvení musí být prvedena

Více

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ NÁDOBY KE STROJNÍKOVI TĚŽNÍHO STROJE TYPU VFSK5

BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ NÁDOBY KE STROJNÍKOVI TĚŽNÍHO STROJE TYPU VFSK5 The Internatinal Jurnal f TRANSPORT & LOGISTICS Medzinárdný časpis DOPRAVA A LOGISTIKA ISSN 1451-107X BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM ZVONOVÉ SIGNALIZACE A HLASITÉHO HOVOROVÉHO SPOJENÍ Z KLECE, NEBO Z PLOŠINY SKIPOVÉ

Více

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci.

Přečtěte si, prosím, tento montážní návod velmi pozorně před tím, než začnete provádět instalaci. SIMU tímt prhlašuje, že mtr Axialis je ve shdě se základními pžadavky a dalšími příslušnými ustanveními směrnice 1999/5/ES. Pužívání pvlen v EU, CH. Úplné prhlášení shdě vydané výrbcem je dstupné na www.simu.cm

Více

Přehled systémů vozidla

Přehled systémů vozidla Vlv FE Hybrid Vlv FE Hybrid Přehled systémů vzidla Mtr D7F Eur 5 Vznětvý mtr s paralelním hybridním systémem Tčivý mment 3 2 1 t./min 1. Elektrmtr 2. Vznětvý mtr 3. Hybridní režim Prvnání Parametry mtru

Více

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466

NÁVOD K VÝROBKU. Měřič průtoku, tepla, stavový přepočítávač plynů INMAT 66. typ 466 TP 274560/l Měřič průtku, tepla, stavvý přepčítávač plynů INMAT 66 NÁVOD K VÝROBKU typ 466 PRO JEDNOTLIVÁ PROVEDENÍ PŘILOŽEN PŘÍSLUŠNÝ DODATEK K NÁVODU Obrázek 1 - ROZMĚROVÝ NÁKRES POUŽITÍ - k měření průtku

Více

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa

OTOPNÁ TĚLESA Rozdělení otopných těles 1. Lokální tělesa 2. Konvekční tělesa Článková otopná tělesa OTOPNÁ TĚLESA Rzdělení tpných těles Stejně jak celé sustavy vytápění, tak i tpná tělesa dělíme na lkální tělesa a tělesa ústředníh vytápění. Lkální tělesa přeměňují energii v tepl a tt předávají d vytápěné

Více

integrované povolení

integrované povolení Integrvané pvlení čj. MSK 102663/2010 ze dne 12.10.2010, ve znění pzdějších změn V rámci aktuálníh znění výrkvé části integrvanéh pvlení jsu zapracvány dsud vydané změny příslušnéh integrvanéh pvlení.

Více

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA

ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA 2. lékařská fakulta Univerzity Karlvy v Praze V Úvalu 84, Mtl, Praha 5, PSČ 150 06 ŠKOLICÍ PŘÍRUČKA POŽÁRNÍ OCHRANA Šklicí příručka Pžární chrany Obsah: 1 ÚVOD... 3 2 ODPOVĚDNOSTI NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY...

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy

ŠKOLNÍ ŘÁD. Účinnost: 25.11.2013. zákonným zástupcům dětí, pracovníkům školy MŠ Holice. Mgr. Mojmír Chytil, ředitel školy ZŠ a MŠ Olmuc Hlice, Náves Svbdy 41 ŠKOLNÍ ŘÁD pracviště Mateřská škla, Náves Svbdy 38 Zpracvala: Jana Skřivánkvá Účinnst: 25.11.2013 Infrmace pdána: Vydal: záknným zástupcům dětí, pracvníkům škly MŠ Hlice

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody

HAKL MX Elektrický průtokový ohřívač vody Záruční list pr elektrické průtkvé hřívače vdy HKL. HKL s mžnsťí změny příknu Vyplní prdejna: -155-07 -09-11 3,5/5,5 4,5/7 5,5/9 5,5/11 Kupujícímu byl výrbek předvedený a byl seznámený s jeh pužitím Elektrické

Více

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61

02 07.7 05.15.CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 61 0 07.7 05..CZ Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový, s otevřeným krytem pružiny Řada PV 6 -- Řada PV 6 Přímočinný plnozdvižný pojistný ventil pružinový, nárožní, přírubový,

Více

Navijáky. Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH. Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH. Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH. Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH

Navijáky. Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH. Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH. Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH. Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH Navijáky Naviják KEW 2000-3000,- bez DPH Naviják KEW 3000-4800.- bez DPH Naviják KEW 4000-6600,- bez DPH Naviják KEW 8000-11200,- bez DPH Naviják KEW 9000-11800,- bez DPH Naviják KEW 10000-13000,-bez DPH

Více

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy

Obchodní podmínky. 2. Objednávka a uzavření smlouvy Obchdní pdmínky 1. Prvzvatel Karel Pavelek E-mail: airwheel@freewheel.cz Telefn: 776628664 IČ: 65484185 DIČ: CZ7504024737 Adresa: Dlní Věstnice 172, 692 29 Č.Ú.: 35-6974480257/0100 2. Objednávka a uzavření

Více