Manuál QPos Administrace V1.26.4

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Manuál QPos Administrace V1.26.4"

Transkript

1 Manuál QPos Administrace V1.26.4

2 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna Jak číst tento manuál Čím začít? Členění kapitol Speciální text Terminologie Užitečné klávesové zkratky... 8 Úvod Základní principy pokladny první kroky s pokladnou Administrace Sklad Vytvoření položky zboží do skladu Editace položky skladu Smazání položky skladu Rychlé vyhledávání Automatické vytváření prodejní položky Minimální počet zásob Práce s více sklady Prodej Vytvoření jednoduché prodejní položky Receptury Práce s adresáři Příklad tvorby adresářové struktury Editace skladové položky Rychlá volba Kuchyňské bony Eshop Doklady Účtenky Objednávky Zakázky Stránka 2 z 63

3 Příjem / Výdej Peněžní deník Storna Otevřené účty Docházka Slevy Příklad slevy Inventura Jednotlivé kroky inventury Jak se počítá inventura? Reálný průběh inventury Předchozí inventury Stránkování Souhrny Otevírání a uzavírání pokladny Zákazníci Nastavení Tisk a Konfigurace Stoly Uživatelé DPH Logy Import Záloha Základní práce s pokladnou Práce s měrnými jednotkami Receptury Kuchyňské objednávky - bony Exporty Složitější práce s pokladnou Zákazníci a zákaznické karty Správa zákazníků Slevové karty Kreditní karty Stránka 3 z 63

4 6.3. Práce s více sklady Základ práce se sklady Tvorba dalšího skladu Prohlížení stavu skladu Přesun mezi sklady Receptury Inventura Docházkový systém Příchod zaměstnance Odchod zaměstnance Statiky docházkového systému Zakázky Tvorba nové zakázky Vyzvednutí zakázky Přehled zakázek Technická správa pokladny Přihlašovací účty ve Windows Pokladna admin Aplikování aktualizací pokladny Změna loga na účtence Změna formátu data v systému QPos / na účtenkách Změna licenčního klíče Vzorové situace a příklady Příklad 1 - Bar Příklad 2 Internetová kavárna Příklad 3 Pizzerie s donáškou Příslušenství Mobilní číšník PDA Pokladní tiskárny Čtečky magnetických karet Pokladní zásuvky Zákaznické displeje Záložní zdroj Stránka 4 z 63

5 9.7. Obchodní váhy Platební terminál Často kladené dotazy Kontakty Rejstřík Stránka 5 z 63

6 1. QPOS dotyková pokladna Pokladní systém, který je nejen klasickou pokladnou, ale také moderním komunikačním prostředkem. Napomáhá účinnému řízení Vaší firmy a slouží jako náhrada informačního systému pro malé a střední firmy. Jednotlivé moduly se dají propojit a umožní tak komplexní pohled na všechny aspekty řízení. V tomto manuálu se seznámíte jak administrovat vaší pokladnu. Důrazně doporučujeme pročíst celý dokument před zahájením ostrého provozu. TENTO MANUÁL MÁ POUZE INFORMATIVNÍ CHARAKTER SPOLEČNOST QPOS, SIBER S.R.O. NENESE PRÁVNÍ ANI JINOU ODPOVĚDNOST ZA ŠPATNOU MANIPULACI S PROGRAMY QPOS. Stránka 6 z 63

7 2. Jak číst tento manuál 2.1. Čím začít? Pro nejsnazší pochopení doporučujeme nejdříve přečíst úvodní kapitolu strana 9, pak pokračovat kapitolou 3. Základní principy pokladny první kroky s pokladnou strana 10, vyzkoušet si tvorbu zboží a skladu a následně pokračovat na kapitoly 5. Základní práce s pokladnou strana 39 a kapitolu 8. Vzorové situace a příklady strana 54. Pokud vám bude některý z použitých termínů nejasný, zkuste ho vyhledat v rejstříku na konci manuálu Členění kapitol Kapitola 3. Základní principy pokladny první kroky s pokladnou strana 10 Základní teorie ohledně fungování pokladny QPos. Základní kroky pro zprovoznění pokladny před ostrým provozem. Kapitola 4. Administrace strana 13 Jednoduchý popis karet administrace práce na nich. Popisuje pouze jak provézt ten který úkon. K této části se bude spíše vracet z jiných kapitol, nebo hledat tu kterou činnost. Kapitola 5. Základní práce s pokladnou strana 39 Jednodušší mechanizmy nutné pro fungování pokladny. Např. jak nastavit MJ, funkce kuchyňských bonů. Kapitola 6. Složitější práce s pokladnou strana 41 Složitější činnosti s pokladnou, jako práce se zákaznickými kartami, několikanásobnými sklady. Kapitola 7. Technická správa pokladny strana 51 Vysvětluje činnosti týkající se údržby pokladny. Např. změna loga na účtence. Kapitola 8. Vzorové situace a příklady strana 54 Příklady nastavení v reálných provozech. Kapitola 9. Příslušenství strana 55 Seznam podporovaného příslušenství k pokladnám QPos. Rejstřík strana 62 Seznam klíčových slov 2.3. Speciální text Kromě běžného textu v tomto manuálu můžete nalézt: Poznámky a tipy: Tip : Dodatečná poznámka poznámka Varování na potencionálně nebezpečnou akci: Varování potencionálně nebezpečná akce. Důrazně doporučujeme pročíst takto označené varování. Stránka 7 z 63

8 Pokud je v manuálu odkaz na jinou kapitolu, lze ve většině případů na tuto kapitolu přejít pouhým kliknutím myši Terminologie V textu budeme požívat základní názvy ovládacích prvků v systému Windows. Pro jistotu si tyto prvky zopakujme: Název Funkce Příklad Textové pole Umožňuje vepsat text Rozbalovací seznam Výběr jedné z položek Editovatelný rozbalovací seznam Výběr jedné z položek, nebo vepsání nové položky Tlačítko Po kliknutí je vyvolána akce Zašktávací pole Lze zapnout (křížek) / vypnout danou volbu. Karta Přepínání částí okna 2.5. Užitečné klávesové zkratky Seznam klávesových zkratek Windows, které mohou být užitečné při práci s administrací QPos. Zkratka Alt+Tab Alt+F4 Ctrl+A Klávesa s logem systému Windows + D Funkce Přepnutí mezi aplikacemi ve Windows. Uzavře aktuální aplikaci. Označit vše. Minimalizuje všechny aplikace. Stránka 8 z 63

9 Úvod Administrace je program sloužící k nastavování pokladního systému QPos. Administraci otevřeme buď odkazem na ploše. Nebo tlačítkem Administrace na Pokladně. Po zadání administrátorského kódu (standardně nastavené heslo je 1) se Vám otevře se vám samostatná aplikace: V horní části vidíte jednotlivé Karty: Prodej Editace prodejních položek. Sklad Editace skladových položek. Doklady Prohlížení účtenek, storen, zadávání dodacích listů, peněžního deníku, zakázek. Slevy Editace slev. Inventura Výpisy a systém pro provádění inventury. Souhrny Výpisy prodeje, denní výpisy prodeje, uzavírání pokladny. Zákazníci Editace zákazníků a zákaznických karet Nastavení Nastavení uživatelských účtů, stolů, DPH, tisku. Záloha Zálohování databáze programu. Stránka 9 z 63

10 3. Základní principy pokladny první kroky s pokladnou Než vůbec začnete prodávat, musíme vytvořit to, co budeme prodávat, to znamená položky prodeje a skladové položky. Pro pochopení základního principu pokladního systému QPos je nezbytné se seznámit s rozdílem mezi Prodejem a Skladem. V Prodeji vytváříme položky, které budeme skutečně prodávat, které uvidí pokladní v programu pokladna, ve Skladu vytváříme suroviny a zboží. Samotný prodej pak probíhá tak, že prodáme položku na Prodeji, čímž se nám odečte daný počet surovin ze Skladu. Prodej je obrazně Váš jídelní lístek, Sklad je obrazně dodací list. Příklady: Prodejní položka Kuřecí řízek s bramborem Mojito Lahvové pivo Tatranka Rozlévané víno Skladová položka Kuřecí maso, mouka, strouhanka, vejce, brambor, sůl Limetky, bílý rum, soda Láhev piva Tatranka Sud vína Prvním krokem je tedy vytvoření zboží a surovin ve skladu. Druhým krokem je tvorba prodejních položek. Vždy nejdříve vytváříme sklad a poté prodej. Pokud nechcete používat skladové hospodářství, můžete vytvořit prodejní položky bez tvorby skladových položek, tím pádem ale nebudete moci provádět inventuru a nebude existovat záznam o aktuálním množství zboží na skladě. Jak budete mít hotový sklad a prodej, je potřeba ho naplnit zbožím, to znamená nastavit aktuální množství na skladě, to můžete buď přímo úpravou skladu, nebo nejlépe pomocí dodacích listů (Doklady -> Příjem Výdej). Posledním krokem je vytvoření první inventury. Pro správné fungování systému je nezbytné provést inventuru před zahájením prodeje! Stránka 10 z 63

11 Shrňme si první kroky k používání pokladny: Tvorba skladových položek kapitola 4.1. Sklad strana 13 Tvorba prodejních položek kapitola 4.2. Prodej strana 15 Naskladnění do skladu kapitola Příjem / Výdej strana 24 Srovnejte sklad inventurou kapitola 4.5 Inventura strana 27 Poslední krok, vytvoření první inventury je velmi důležitý. Pokud neprovedete inventuru, před zahájením ostrého provozu můžete později narazit na vážné problémy! Stránka 11 z 63

12 Jakmile budete mít zboží, je potřeba vytvořit prodejní místa (stoly). I prodej v maloobchodě musí mít definováno minimálně jedno prodejní místo. Dalším krokem je vytvoření uživatelských účtů. Pod kterými se Vy a Vaši zaměstnanci budou přihlašovat do pokladního systému QPos Posledním krokem je nastavení parametrů účtenek. Shrňme si poslední kroky nastavení: Tvorba prodejních míst kapitola Stoly strana 35 Tvorba uživatelských účtů kapitola Uživatelé strana 36 Nastavení parametrů účtenek kapitola Tisk a Konfigurace strana 33 Toto je pouhý základ k používání pokladny QPos, Pro dokonalé porozumění QPos pokladně doporučujeme projít kapitolu 8. Vzorové situace a příklady na straně 54. Stránka 12 z 63

13 4. Administrace 4.1. Sklad Karta sklad nám umožňuje práci s položkami na skladě. V levé části karty vidíme seznam zboží, v pravé části textová pole pro editaci a vlevo dole historii zboží (historie naskladnění dodacími listy). Parametry zboží, které můžeme nastavit: Název Název skladové položky Kód Požíváno pro čárový kód čtený čtečkou čar. Kódu. Cena Nákupní cena skladové položky, využívá se pro statistiky v programu. Počet Aktuální počet kusů na skladě. Minimální počet Hodnota, pod kterou když poklesne stav zásob u zboží bude o tom uživatel upozorněn. MJ Měrná jednotka (ks, l), viz kapitola 5.1. Práce s měrnými jednotkami na straně 39. Popis Uživatelská poznámka. Kategorie Kategorie zboží, zjednodušení inventury, zpřehlednění (Např.: bar, alkohol, kuchyň) Orientační prodejní cena Nelze editovat, počítána z průměrů cen v prodeji. Stránka 13 z 63

14 Vytvoření položky zboží do skladu Pro vytvoření nového zboží je vždy nutné kliknout na tlačítko Vytvořit. Hned zadáme jeho parametry v pravé části okna jako název, měrnou jednotku, kategorii, atd. Když jsme hotovi stiskneme tlačítko Ulož. Nově přidané zboží by se nám mělo zobrazit v seznamu na levé straně překontrolujte Editace položky skladu Pro změnu parametrů zboží klikněte v tabulce do řádku položky, změňte údaje vpravo a klikněte na tlačítko Uložit. Editovat můžeme libovolnou vlastnost zboží, včetně jeho množství na skladě Smazání položky skladu Pro smazání zboží klikněte v tabulce do řádku položky a klikněte na tlačítko Smazat. Zboží by ihned mělo zmizet z tabulky. Rovněž můžeme označit více záznamů najednou a tím smazat všechny označené Rychlé vyhledávání V horní části okna Sklad je možné vyhledávat zboží podle názvu nebo kódu (i za pomocí čtečky čárového kódu) Automatické vytváření prodejní položky Pokud klikneme na tlačítko Ulož a vytvoř zboží, tak se kromě uložení zboží vytvoří prodejní položka Minimální počet zásob Pokud nastavíte minimální počet zásob, tak zboží, které je pod touto hodnotou bude mít řádek v tabulce zboží zobrazen červeně Práce s více sklady Program QPos umí pracovat s více oddělenými sklady. Pokud máte více skladů, můžete mezi nimi přepínat pomocí rozbalovací roletky Sklad. Pro práci si více sklady kapitola 6.3 Práce s více sklady strana 43. Stránka 14 z 63

15 4.2. Prodej Na kartě prodeji vytváříme položky, které budeme prodávat, které uvidí pokladní na Pokladně. Tato karta obsahuje tyto oblasti: 1 Tabulkový seznam prodejních položek 2 Tlačítka pro tvorbu, mazání a export zboží 3 Textová pole pro editaci parametrů zboží 4 Editor receptury Jednotlivé parametry prodejních položek: Název Název prodejní položky Kód Kód produktu (buď PLU kód nebo kód čtečky čárového kódu). Cena Koncová cena, za kterou bude zboží prodáváno. Popis Uživatelský popis (může být zobrazen v pokladně) Obrázek Obrázek, který se zobrazí jako ikona zboží v pokladně. Adresář Adresář ze kterého bude zboží přístupné. Stránka 15 z 63

16 DPH DPH zboží. Barva Barva ikony zboží v pokladně. MJ Měrná jednotka (pro informace o tvorbě měrných jednotek více v kapitole 5.1. Práce s měrnými jednotkami na straně 39) Kategorie Kategorie zboží Vytvoření jednoduché prodejní položky Vždy před vytvořením nové prodejní položky stiskněte tlačítko Vytvořit zboží. Zadejte parametry prodejní položky, především název, cenu, MJ a Kategorii. Stiskněte tlačítko uložit Receptury Receptura je seznam skladových položek, které se mají odečíst při koupi Prodejní položky (pokud si nejste jisti těmito termíny, přečte si kapitolu 5.2. Receptury strana 39). Recepturu pro dané zboží vytvoříme tak, že klikneme na zboží, k němuž chceme přidat recepturu a v dolní části okna klikneme na tlačítko Vytvořit recepturu. Zobrazí se nám okno pro přidání receptury: V tomto okně vybereme v tabulce kliknutím skladovou položku, nastavíme počet, který se má ze skladu odečíst po prodeji zboží a klikneme na tlačítko Přidat. Podobným způsobem pokračujeme dále, pokud receptura obsahuje více položek. V opačném případě klikneme na tlačítko Zavřít. Nyní máme recepturu hotovou. Stránka 16 z 63

17 Pokud se rozhodneme smazat položku receptury, vybereme jí kliknutím v tabulce receptur a stiskneme tlačítko Smazat Práce s adresáři Adresářová struktura v Pokladně QPos funguje obdobně jako adresáře ve Windows. Adresáře slouží k logickému rozdělení prodejních položek a podle nich se prodejní položky zobrazují i na pokladně. Adresáře se tvoří podobně jako zboží, akorát s tím rozdílem, že zaškrtnete pole Adresář: Takže adresář vytvoříte kliknutím na tlačítko Vytvořit zboží, pak zadáte název, zaškrtnete pole Adresář a kliknete na Uložit zboží. Pokud chcete přesunout zboží do adresáře, stačí tento adresář učit pomocí rozbalovacího pole Adresář. Mezi již vytvořenými adresáři můžeme přepínat pomocí rozbalovacího seznamu Adresář vpravo nahoře: Stránka 17 z 63

18 Tip: Lze vytvořit libovolně hlubokou adresářovou strukturu. Takže například můžeme mít adresář Nápoje v něm adresář Pivo a až v tomto adresáři mít prodejní položku Gambrinus 12. Položku Gambrinus 12 proto uvidíme pouze pokud budeme v adresáři Pivo. Poznámka : Pokud jste vytvořili zboží, avšak ho nevidíte, zkontrolujte, zda-li jste ve správném adresáři Příklad tvorby adresářové struktury Chceme například vytvořit adresář Nápoje a v něm adresář Alkohol a v něm zboží Pivo. Postupujte podle čísel na obrázcích. 1. Vytvoříme adresář Nápoje 2. Vytvoříme adresář Alkohol v adresáři Nápoje Stránka 18 z 63

19 3. Vytvoříme prodejní položku pivo v adresáři Alkohol Stránka 19 z 63

20 V tabulce by měl vypadat výsledek takto: Editace skladové položky Vlastnosti jednotlivých položek lze libovolně editovat. Stačí kliknout v tabulce na položku, kterou chceme změnit. Změníme hodnoty a následně klikneme na tlačítko Ulož zboží. Upozornění : U skladových položek lze přímo nastavovat i jejich množství na skladě. Pokud ho avšak takto změníte nebude se správně počítat inventura. Pro přidávání zboží proto používejte dodací listy - karta Doklady -> Příjem/Výdej kapitola Příjem / Výdej 24. Ze skladu se pak odečítá hodnota prodejem přez pokladnu. Stránka 20 z 63

21 Rychlá volba Při zvolení tohoto zaškrtávacího pole bude dané zboží viditelné v panelu rychlá volba na pokladně. Rychlá volba je stále viditelná část v pokladně: Kuchyňské bony Volbou tohoto zaškrtávacího pole nastavíte u zboží bon. Pro více informací o bonech se podívejte na kapitolu 5.3 Kuchyňské objednávky - bony 40. Stránka 21 z 63

22 Eshop Máte-li implementován elektronický obchod QPos, tak zaškrtnutím tohoto pole nastavíte, že má být zboží / adresář viditelný na E-Shopu a může být zakoupen zákazníkem. Při určování zboží pro QPos e-shop nezapomeňte takto nastavit i adresář ve kterém je vaše zboží Doklady Na této kartě nalezneme vše, co se týká účtenek, storen, dodacích listů, peněžního deníku, zakázek Účtenky Na této kartě vidíme vytištěné účtenky. Po kliknutí na účtenku vidíme v levé tabulce její jednotlivé položky. Pro zobrazení účtenek nezapomeňte nastavit časový interval, ve kterém chceme účtenky vidět a stisknout tlačítko Načíst data v levém horním rohu. Pokud máte dostatečné oprávnění, můžete účtenky libovolně mazat tlačítky Stornovat objednávku a Smazat objednávku. Při smazání objednávky se vrátí zakoupené zboží zpět na sklad a účtenka nenávratně zmizí. Při stornování objednávky se nevrátí zakoupené zboží na sklad, účtenka je označena jako stornovaná a počítá s ní inventura. Podobně můžeme smazat/stornovat i části účtenky. Tlačítky Tisk / Tisk s náhledem můžeme účtenku opět vytisknout. Stránka 22 z 63

23 Objednávky Na této kartě vidíme seznam odeslaných objednávek (bonů) Pro správné zobrazení objednávek nezapomeňte nastavit časový interval, ve kterém chceme objednávky vidět a stisknout tlačítko Načíst data v levém horním rohu. Pokud máte dostatečné oprávnění, můžete objednávky libovolně mazat, či stornovat objednávky na ně navázané Zakázky Zde vidíme seznam zakázek. Více o tvorbě zakázek se dozvíte v kapitole 6.5 Zakázky strana 48. Stránka 23 z 63

24 Příjem / Výdej Na této kartě vkládáme dodací listy. Množství zboží na dodacím listu se nám automaticky přidá k množství na skladě. Nový dodací list vytvoříme stiskem tlačítka Nový doklad. Následně zapíšeme číslo dokladu (např. číslo dodacího listu), datum, údaje o dodavateli, typ. Po zadání údajů stiskneme tlačítko Ulož doklad. Hodnota faktury se dopočítá sama podle položek. Nezapoměňte vyplnit správně datum příjmového dokladu! Pokud tak neučiníte, nebude se psrávně počítat inventura a nebudou vám sedět čísla na skladu! Nezapomeňte správně vyplnit i čas příjmu dokladu. Je velký rozdíl pokud bylo zboží naskladněno před směnou nebo až po směně. Nyní je potřeba na dodací list přidat skladové položky. Vybereme v horní tabulce správný dodací list. Klikneme na tlačítko Nová položka dokladu, zobrazí se nám okno pro výběr skladové položky, najdeme správnou skladovou položku a stiskneme tlačítko Přidat. Položka se nám přidá do tabulky dole v předchozím okně. Pro zadání ceny klikneme do této tabulky a nastavíme počet, DHP a jednu z cen. Stiskneme tlačítko Uložit položku. Pokud se vám neaktualizuje cena celého dodacího listu, musíte použít tlačitko Načíst vše v levém horním rohu Peněžní deník Na této kartě lze vkládat příjmové / výdejní doklady. Princip práce je podobný jako v předchozích oknech. Stránka 24 z 63

25 Storna Zde vidíme prodejní položky, které byly odebrány z účtu v programu pokladna (Tlačítka +, - a koš). Můžeme zpětně sledovat kdo, kdy a co stornoval. Pro zobrazení storn určíme časový interval od a do a klikneme na tlačítko Načíst Data v horní části okna Otevřené účty Zde můžeme vidět seznam všech aktuálně rozmarkovaných položek na všech stolech. Stránka 25 z 63

26 Docházka Zde vidíme statistiku a příchody / odchody zaměstnanců. Více o docházkovém systému v kapitole 6.4 Docházkový systém strana Slevy Slouží k tvorbě slev, které mohou být používány buď přes zákaznické magnetické karty, nebo přímo při prodeji. Nejdříve je nutné vytvořit slevu, potom k ní vytvořit pravidla. Každá sleva může obsahovat více pravidel. Pravidlo je podmínka za jakých okolností sleva platí (čas, hodnota nákupu, položky) a jak je sleva vysoká Příklad slevy Zkusíme si vytvořit desetiprocentní slevu pro naše stálé zákazníky. Nejdříve klikneme na tlačítko Přidat slevu. Dále vyplníme název slevy. Nakonec klikneme na tlačítko Ulož slevu. Stránka 26 z 63

27 Pokud byste zkoušeli tuto slevu na pokladně, pravděpodobně by se nic nestalo. Sleva musí mít nastavena pravidla. Nové pravidlo vytvoříme tak, že vybereme kliknutím slevu, zmáčkneme na tlačítko Přidat pravidlo. Vyplníme parametry slevy, v našem příkladě postačí změnit hodnotu Sleva %. Nakonec klikneme na tlačítko Ulož pravidlo Inventura Inventura je činnost, při které se srovnává teoretická hodnota skladu v systému QPos s reálným stavem. Od verze se změnil systém počítání inventury. Avšak ovládání a celkový princip zůstal stejný. Stránka 27 z 63

28 Jednotlivé kroky inventury Průběh inventury lze shrnout do následujících kroků: Vytvoření inventury Vytvoříme inventuru k nějakému datu. Vložení skutečných hodnot Uložení inventury Uložením inventury se přepíší hodnoty na skladě. Inventuru již nelze editovat. Nelze vytvořit inventuru k datu před naposled uloženou inventurou Jak se počítá inventura? Hodnota skladu ke dni inventury se počítá následovně: Aktuální počet na skladě = Stav po předchozí inventuře Prodané zboží + Příjem zboží. Například: jsme provedli inventuru a zjistily, že reálně máme 10 lahví Coca Coly. Tento stav uložíme. Za týden uděláme inventuru znova. Mezi tím jsme ale prodaly lahví Coca Coly a výrobce nám dodal 20 lahví. Počáteční stav v inventuře proto bude 22 lahví. Počáteční stav = = 22 lahví Coca Coly. Stránka 28 z 63

29 Reálný průběh inventury Nejdříve určíme pro jakou kategorii (kategorie nastavená ve skladu) a pro jaký sklad (máme-li více skladů) chceme inventuru vytvořit. To může být praktické, máme-li hodně zboží. Pokud chceme vytvořit inventuru pro všechno zboží, necháme rozbalovací seznam Kategorie prázdný. Po kliknutí na tlačítko Vytvořit kde dni (V předchozích verzích Vytvořit inventuru) se vytvoří nová inventura. Zvolíme datum konání inventury. Můžeme vybrat dřívější datum než je dnešní, ale nemůžeme zvolit datum před poslední inventurou. Pokud jsme v administraci přihlášeni jako Provozní či Administrátor, můžeme nyní vidět v tabulce stav na skladu ke dni inventury, pokud jste přihlášeni jako Hlavní pokladní, tyto stavy nevidíme (aby se zabránilo podvodům při inventuře). Z tohoto důvodu pokud změníme množství zboží na skladu přímo (v kartě Sklad), nebude tato změna započítána do inventury. Chceme-li, můžeme seznam položek pro inventuru vytisknout, nebo je exportovat do externího souboru. Inventuru provedeme zapsáním hodnot skladových zásob k d tu inventury do tabulky. Pro okamžité vyhledání zboží lze část jeho názvu nebo kódu napsat do řádku nahoře. Tato akce nijak nemění inventuru, pouze mění aktuálně zobrazené položky. Jak dokončíme zápis hodnot, klikneme na tlačítko Zapsat změny. Inventura se uloží, aktualizuje se stav zásob na skladě. Uloženou inventuru již není možné měnit. Rovněž se zobrazí stav manka. Stránka 29 z 63

30 Manko lze počítat buď z prodejních nebo z nákupních cen. Standardně je nastaveno počítání manka z prodejních cen. Toto lze nastavit na kartě Nastavení Tisk a konfigurace : Předchozí inventury Předchozí inventury můžeme vybrat z rozbalovacího seznamu. Stránka 30 z 63

31 Stránkování Inventura je výpočetně poměrně náročný proces, proto nezapomeňte, že máte-li hodně položek, je jejich zobrazení rozděleno na více stránek. Kolik položek se má zobrazit na stránku lze nastavit změnou čísla limit Souhrny V tomto okně lze provádět tyto okruhy činností: Získávat přehledy prodeje zboží Otevírat a zavírat pokladnu Provádět uživatelský export V levé části je tabulka se seznamem kdy byla otevřena a kdy uzavřena pokladna. Stránka 31 z 63

32 Otevírání a uzavírání pokladny Pokud je pokladna uzavřená nelze na pokladně markovat. Pokud chceme pokladnu otevřít, klikneme na tlačítko Otevřít pokladnu. Tím se nám vytvoří nový záznam v tabulce nalevo a zapíše se datum otevření pokladny. Pokud pokladnu uzavřeme, zapíše se do tohoto řádku čas uzavření pokladny. Pokladnu otevíráme na začátku směny. Po skončení směny, ve chvíli kdy jsme si jisti, že nebudeme nic prodávat, pokladnu uzavřeme. Pokud toto budete dodržovat, máte přehled o tom, kdy Vaši zaměstnanci začali a kdy skončili směnu. Každá směna pak bude mít svůj řádek v tabulce nalevo, což značně zjednodušuje tvorbu denních výpisů u provozů fungujících přes půlnoc. Pro nastavení data od a do pro výpisy stačí pouze kliknout do příslušného řádku. Pokud jsme přihlášení jako Hlavní pokladní, vidíme pouze poslední otevření pokladny, je to z důvodu ochrany dat. Zároveň ale hlavní pokladní může na konci směny zjistit, kolik má odevzdat v hotovosti. Pomocí tlačítek Tisk denního výkazu a tlačítka Tisk prodeje zboží můžeme vytisknout statistiku prodeje. Datum můžeme nastavit pouhým kliknutím do seznamu otevření pokladny. Rovněž zde nalezneme tlačítko Uživatelský Export. Pomocí tohoto tlačítka lze vytisknout jakoukoliv informaci z databáze pokladny. Takovýto export musí být vytvořen na zakázku firmou QPos, pro více informací kontaktujte naše obchodní oddělení Zákazníci Na této kartě můžeme editovat databázi zákazníků a přiřazovat k nim kódy zákaznických magnetických karet. Pro přidání zákazníka klikneme na tlačítko Přidat zákazníka. Vyplníme jméno. Pro nastavení karty klikneme na tlačítko Načíst kód a projedeme čtečkou karet, která bude patřit zákazníkovi. Více informací o zákaznících a zákaznických kartách naleznete v kapitole 6.1 Zákazníci a zákaznické karty strana Nastavení Karta nastavení obsahuje další podkarty a to: Tisk a Konfigurace Nastavení tisku účtů, fakturačních údajů a obecná nastavení Stoly Editace prodejních míst Uživatelé Editace účtů obsluhy pokladny Sklady Editace a tvorba samotných skladů DPH Editace DPH Logy Záznamy o přístupech do pokladny Import Import zboží Stránka 32 z 63

33 Tisk a Konfigurace V tomto okně lze nastavit 4 hlavní okruhy: 1. Texty tisknuté u účtu a Bonu 2. Fakturační údaje Vaší firmy Údaje používány pro vystavování faktur 3. Číslování faktur, účtenek a bonů Nastavení číslování faktur a účtenek. Prefix je předpona první znaky čísla účtenky. Číslo pak udává číslo poslední vystavené účtenky /faktury. Tyto čísla lze libovolně měnit. 4. Ostatní Možnost nastavení měn. Pokud chceme v celém programu využívat jinou měnu než CZK, tak ji vepíšeme do textového pole Měna. Tzn. pokud chceme mít například primárně dodací listy a účtenky v USD, napíšeme do tohoto pole text USD. Pokud necháme toto pole prázdné, bude použita standardní měna CZK. Textové pole označené EUR slouží k zobrazení hodnoty účtenky kromě základní měny i v Euru. Pokud chceme mít na účtence ještě navíc hodnotu v EUR, zadáme do textového pole EUR aktuální kurs k Euru (v době psaní manuálu ). Pokud necháme toto pole prázdné, nebude na účtence hodnota v Eurech zobrazovat. Stránka 33 z 63

34 5. Inventura Zde nastavujete způsob výpočtu manka. 6. Interface první sloupec Nevracet výpis zboží do úvodní složky Pokud je tato volba vypnutá, vrátí se nám vždycky seznam zboží na pokladně po koupi předmětu do hlavního adresáře. Skrýt zboží vázané na minusový sklad Zboží, které nemáme na skladě (hodnoty u položky na skladě je menší než jedna) se nám nezobrazuje na pokladně. Zakázat storna Znemožní ubrat položku v pokladně i při použití administrátorského účtu. Tisk objednávek Určuje zda-li se mají tisknout objednávky. Zvonek v kuchyni (bonbonek) Pokud je volba na aktivní zazvoní zvonek při odeslání objednávky do kuchyně. Povolit záporný kredit Povoluje nákup u zákaznických karet do mínusu. Zakázat zaokrouhlení účtu Zakazuje zaokrouhlení na účtence. 6. Interface druhý sloupec Tisk kuchyně na objednávkách Na objednávkách jsou vytištěny i objednávky do kuchyně (ty které mají bon) Povolit úpravy stolů obsluha může z pokladny přidávat / posouvat stoly Povolit záporný prodej povolí prodej i do mínusu Povolit vzkazy do kuchyně zpřístupní tlačítko Povolit zakázky aktivuje modul pro zakázky, zobrazí tlačítka na pokladně pro práci se zakázkami (dříve před-objednávky) Povolit otevírání pokladní zásuvky přidá na plochu pokladny tlačítko na otevření pokladní zásuvky Zakázat tisk do kuchyně zakáže tlačítko odeslat objednávku 6. Interface třetí sloupec Zakázat přesun účtu zakáže tlačítko přesun účtu mezi stoly Zakázat tisk účtu zvlášť zakáže tlačítko tisk účtu zvlášť Zakázat tisk storen zakáže tisk storen Zakázat automatický tisk objednávek - zakáže automatický tisk objednávek Netisknout účty po zaplacení nejsou tisknuty účtenky Docházkový systém aktivuje docházkový systém. Především se zobrazí tlačítka pro odchod / příchod v okně přihlášení Tisknout objednávky 2x Vytiskne objednávku 2x (jednou pro bar, druhá pro zákazníka) 6. Interface čtvrtý sloupec Tisknout nuloví ceny tiskne na účet i položky, které mají nulovou hodnotu Stránka 34 z 63

35 Stoly Na této kartě v nastavení můžete vytvářet a prodejní místa (stoly) Tato obrazovka obsahuje 3 části: 1. Seznam stolů 2. Tlačítka pro editaci 3. Textová pole k nastavování jednotlivých stolů U stolu můžeme měnit tyto vlastnosti: Název název prodejního místa nebo stolu, bude zobrazen při výběru stolu na pokladně. Popis uživatelská poznámka. Obrázek obrázek, který se zobrazí při výběru stolu. V adresáři adresář, ve kterém bude stůl umístěn. Typ určuje, zda-li se jedná o adresář nebo o prodejní místo. Pro přidání stolu Pro přidání stolu klikneme na tlačítko Přidat. Zadáme název, popis, určíme obrázek a adresář ve kterém je stůl a typ nastavíme jako Prodejní místo. Práce s adresáři Adresář vytvoříme tak že klikneme na tlačítko Přidat, nastavíme název adresáře a jako typ zvolíme Adresář. Klikneme na tlačítko uložit. Je to podobné jako tvorba adresářů na kartě prodej. Resetovat mapu stolů V pokladně můžeme změnit umístění ikony stolů tak aby korespondovali s fyzickým rozmístěním v našem provozu. Pokud uděláme chybu a chceme vrátit pozice ikon do standardní polohy stiskneme tlačítko Resetovat mapu stolů. Stránka 35 z 63

Manuál QPos Pokladna V1.18.1

Manuál QPos Pokladna V1.18.1 Manuál QPos Pokladna V1.18.1 OBSAH Obsah 1. QPOS dotyková pokladna... 3 2. Jak číst tento manuál... 4 2.1. Čím začít?... 4 2.2. Členění kapitol... 4 2.3. Speciální text... 4 3. První spuštění... 5 3.1.

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka

Univerzální rezervační systém. Uživatelská příručka Univerzální rezervační systém Uživatelská příručka Obsah I. Instalace... 3 II. První spuštění aplikace... 4 III. Hlavní okno aplikace... 5 IV. Nastavení aplikace... 6 1. Přidání místností... 6 2. Uživatelské

Více

Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem

Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem Víte, co vše Storyous pokladní systém umí? Ne? Zde najdete informace k tomu, abyste se stali úspěšným insiderem údaje o firmě V našem pokladním systému má klient možnost spravovat si údaje o své společnosti,

Více

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? Programování

ipubdarwin II MANUÁL: Jak na to? Programování MANUÁL: Jak na to? Programování OBSAH (strana) Programování: nastavení účtů (účty, účty s popiskem) 3 Programování: nastavení funkcí (poloviční porce, jazyk, aktivní měna) 3 Programování: základní nastavení

Více

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná.

Nový způsob práce s průběžnou klasifikací lze nastavit pouze tehdy, je-li průběžná klasifikace v evidenčním pololetí a školním roce prázdná. Průběžná klasifikace Nová verze modulu Klasifikace žáků přináší novinky především v práci s průběžnou klasifikací. Pro zadání průběžné klasifikace ve třídě doposud existovaly 3 funkce Průběžná klasifikace,

Více

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010

1 Tabulky Příklad 3 Access 2010 TÉMA: Vytvoření tabulky v návrhovém zobrazení Pro společnost Naše zahrada je třeba vytvořit databázi pro evidenci objednávek o konkrétní struktuře tabulek. Do databáze je potřeba ještě přidat tabulku Platby,

Více

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače.

J2 sklad a cenovky. Ovládání programu. Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. J2 sklad a cenovky Program spustíte pomocí ikony J2 sklad na ploše počítače. Objeví se ovládací menu programu. První krok je přihlášení. Klikněte na žlutý klíč a zadejte heslo a klikněte na tlačítko OK.

Více

Postupy práce se šablonami IS MPP

Postupy práce se šablonami IS MPP Postupy práce se šablonami IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Postupy práce se šablonami IS MPP Modul

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

Lokality a uživatelé

Lokality a uživatelé Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz Datum vydání: 15.října 2013

Více

Uživatelská příručka pro ředitele škol

Uživatelská příručka pro ředitele škol Národní šetření výsledků žáků v počátečním vzdělávání Uživatelská příručka pro ředitele škol Název souboru: Modul IDM - Uživatelská příručka pro ředitele škol V2.doc Strana 1 Obsah 1 Úvod... 3 2 Přihlášení

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký 2 ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD500" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu a výdeje až do 99 druhů skladů (Sklady materiálů, zboží, potovarů, vlastních

Více

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace.

Profesis on-line 20.1.2015. Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Profesis on-line 20.1.2015 Obrázky v prezentaci byly upraveny pro potřeby prezentace. Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace (včetně

Více

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy

Výběr a instalace mobilního terminálu. II. Používání čárových kódů v katalogu položek. III. Tisk etiket s čárovými kódy Mobilní terminály slouží pro sběr dat v terénu a následnou automatickou tvorbu dokladů typu zakázka, vydaná objednávka nebo skladový doklad v systému WAK INTRA. Komunikace mezi přenosnými terminály a systémem

Více

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android.

Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Návod na obsluhu softwaru Amobile Sale objednávkový a prodejní software pro PDA a tablety s OS Android. Úvod popis funkcí softwaru. Nový doklad Ceník Kontakty Doklady Nastavení Reporty Import Export Přihlášení

Více

Evoneet návod k použití

Evoneet návod k použití Evoneet návod k použití Děkujeme, že jste si nainstalovali aplikaci Evoneet. Aplikaci můžete používat prvních 30 dní v plné verzi, poté se sama přepne na vámi zakoupenou verzi nebo verzi Lite, která je

Více

ECCManager. Uživatelská příručka

ECCManager. Uživatelská příručka ECCManager Uživatelská příručka 1. Obsah 2. Úvod... 2 3. První spuštění... 2 4. Hlavní okno aplikace... 3 5. Detail uživatele... 3 6. Vytvoření paragonu... 3 7. Seznam paragonů... 4 8. Seznam produktů...

Více

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008)

Manuál k produktu. fajny shop. FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Manuál k produktu fajny shop FajnyWEB.cz 2008 (6.11.2008) Obsah Obsah... 2 1 Popis administrace... 4 1.1 Objednávky... 4 1.1.1 Přehled... 4 1.1.1.1 Filtry a vyhledávání... 4 1.1.1.2 Seznam objednávek a

Více

Manuál pokladna A3POS

Manuál pokladna A3POS Manuál pokladna A3POS 1 Obsah 1. Ovládání programu... 3 1.1. Spuštění programu... 3 1.2. Ukončení programu... 3 2. Prodej... 3 2.1. Vyhledání artiklu... 3 2.2. Výběr artiklu... 5 2.3. Sleva... 6 2.4. Nová

Více

Postup instalace síťové verze Mount Blue

Postup instalace síťové verze Mount Blue Postup instalace síťové verze Mount Blue Instalace na serveru 1. Stáhněte si instalační balíček pro server ze stránek Mount Blue na adrese: http://www.mountblue.cz/download/mountblue-server-setup.exe 2.

Více

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky

1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu. 2. Stránky Redakční systém manuál 1. Základní pojmy, používané v tomto manuálu Hlavní menu Menu v horní světlemodré liště obsahující 7 základních položek: Publikovat, Správa, Vzhled, Komentáře, Nastavení, Pluginy,

Více

Sklad a práce s ním. 1. Sklad najdeme v úrovni manažera. 2. Možnosti skladové karty jsou následující.

Sklad a práce s ním. 1. Sklad najdeme v úrovni manažera. 2. Možnosti skladové karty jsou následující. 1. Sklad najdeme v úrovni manažera. Sklad a práce s ním 2. Možnosti skladové karty jsou následující. Obrazovka Skladu - Tisk vytisknutí zoobrazených skladových karet a informace dle nastavení sloupců viz.bod

Více

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu

SKLAD. verze 9.xx.xx, licence BASIC. Stručný popis programu SKLAD verze 9.xx.xx, licence BASIC Stručný popis programu Ovládání programu Ovládání je kromě myši přizpůsobeno i klávesnici. Je rozděleno do třech vrstev. 1, hlavní nabídka zde najdete výběr hlavních

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze

CÍGLER SOFTWARE a.s. Stručný návod k obsluze Stručný návod k obsluze 1 PŘIHLÁŠENÍ OBSLUHY 1.1 Program spustíte dvojklikem na zástupce Prodejna S5 na ploše Windows 1.2 Otevře se okno, které vyzývá k zadání PINu, zadejte Vám přidělený číselný kód

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na rok 2008 - - změna snížené sazby DPH na 9% - - převod dat z předchozího roku - Autor: Tomáš Halász - 776 052 219 pro verzi: 3.5.100 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 22.12.2007

Více

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1

UniLog-D. v1.01 návod k obsluze software. Strana 1 UniLog-D v1.01 návod k obsluze software Strana 1 UniLog-D je PC program, který slouží k přípravě karty pro záznam událostí aplikací přístroje M-BOX, dále pak k prohlížení, vyhodnocení a exportům zaznamenaných

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele

EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL. příručka uživatele EVIDENCE DOCHÁZKY SE ČTEČKOU INTAGRAL příručka uživatele Obsah 1. Úvod 2. Instalace čtečky 3. Instalace programu 4. Nastavení programu 4.1. Nastavení směny 4.2. Nastavení přesčasů 4.3. Nastavení výjimek

Více

Formátování pomocí stylů

Formátování pomocí stylů Styly a šablony Styly, šablony a témata Formátování dokumentu pomocí standardních nástrojů (přímé formátování) (Podokno úloh Zobrazit formátování): textu jsou přiřazeny parametry (font, velikost, barva,

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

RDS Rapid Data Systém

RDS Rapid Data Systém Návod na obsluhu pokladních a objednávkových terminálů RDS Rapid Data Systém Úvod RDS (Rapid Data Systém) je parametrický systém pokladních a objednávkových terminálů. Jednotlivé terminály mají programově

Více

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA

Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Internetový přístup do databáze FADN CZ - uživatelská příručka Modul FADN RESEARCH / DATA Modul FADN RESEARCH je určen pro odborníky z oblasti zemědělské ekonomiky. Modul neomezuje uživatele pouze na předpřipravené

Více

Návod k obsluze portálu pro obchodníky

Návod k obsluze portálu pro obchodníky Návod k obsluze portálu pro obchodníky Úvod Tento manuál obsahuje informace a postupy potřebné k obsluze Portálu pro obchodníky. V manuálu je uveden postup, jak se správně přihlásit do systému a náležitosti

Více

ČSOB Business Connector instalační příručka

ČSOB Business Connector instalační příručka ČSOB Business Connector instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu na počítač...

Více

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12

SEP system s.r.o. Suderova 802/4,709 00 Ostrava www.sepsystem.cz. PC pokladna TigoPos. Manual TigoPos 1/12 PC pokladna TigoPos 1/12 Úvod Pokladna TigoPos slouží ve spolupráci s programem J2 sklad k rychlému prodeji zboží. Při využití periferií jako jsou bankovní tiskárny, snímače čárových kódů, dotykové monitory

Více

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý

Uživatelský manuál. Aplikace GraphViewer. Vytvořil: Viktor Dlouhý Uživatelský manuál Aplikace GraphViewer Vytvořil: Viktor Dlouhý Obsah 1. Obecně... 3 2. Co aplikace umí... 3 3. Struktura aplikace... 4 4. Mobilní verze aplikace... 5 5. Vytvoření projektu... 6 6. Části

Více

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační

Pro definici pracovní doby nejdříve zvolíme, zda chceme použít pouze informační 1. 1 V programu Medicus Komfort a Medicus Profesionál je možné objednávat pacienty v nově přepracovaném objednávacím kalendáři. Volba Objednávky zpřístupňuje možnosti objednávání pacientů, nastavení pracovní

Více

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor

Návod pro použití Plug-in SMS Operátor Verze: 1.06 Strana: 1 / 17 Návod pro použití Plug-in SMS Operátor 1. Co to je Plug-in modul SMS Operátor? Plug-in modul (zásuvkový modul) do aplikace MS Outlook slouží k rozšíření možností aplikace MS

Více

1 Příručka používání Google Apps

1 Příručka používání Google Apps 1 Příručka používání Google Apps Tento manuál vznikl pro účel seznámení se základní funkčností balíku Google Apps a má za úkol Vás seznámit s principy používání jednotlivých služeb (Gmail, Kalendáře, Disk).

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+

Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ Uživatelský manuál pro lektora e-learningového portálu MAFIDIS+ 1 Tento uživatelský manuál slouží pro lektory e-learningového portálu MAFIDIS+ (http://elearning.mafidis-plus.info/). Manuál obsahuje popsané

Více

Jednoduchý manuál pro uživatele pokladního systému SKLADplus

Jednoduchý manuál pro uživatele pokladního systému SKLADplus Jednoduchý manuál pro uživatele pokladního systému SKLADplus OBSAH : I. SPUŠTĚNÍ A PŘIHLÁŠENÍ...- 2 - II. DEFINICE ZBOŽÍ ( SORTIMENTU )...- 2 - II. A. DEFINICE SKUPINY...- 2 - II. B. DEFINICE ZBOŽÍ ( SORTIMENTU

Více

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015

CUZAK. Uživatelská příručka. Verze 2.0 2015 CUZAK Uživatelská příručka Verze 2.0 2015 Copyright 2015 Altair CUZAK s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Všechna práva vyhrazena. Všechna informace, jež jsou publikována na v tomto dokumentu, jsou chráněna

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení.

3.2. Výchozí obrazovka Přihlášení uživatele. Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.2. Výchozí obrazovka Ve výchozím stavu modul umožňuje pouze prohlížení jídelníčku bez všech definovaných omezení. 3.3. Přihlášení uživatele Zobrazení dialogu pro přihlášení provedete kliknutím na tlačítko

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5

Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Rejstřík Úvod...1 Instalace...1 Popis funkcí...2 Hlavní obrazovka...2 Menu...3 Práce s aplikací - příklad...5 Úvod Správcovská aplikace slouží k vytvoření vstupního a zašifrovaného souboru pro odečtovou

Více

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení...

Popis modulu... 2. Přístup k modulu... 2. Popis rozhraní... 2. Práce s rozhraním... 3. Selektor událostí... 3. Události na zařízení... Modul Události Obsah Popis modulu... 2 Přístup k modulu... 2 Popis rozhraní... 2 Práce s rozhraním... 3 Selektor událostí... 3 Události na zařízení... 3 Události na vstupu zařízení... 3 Události v rozhraní...

Více

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ

PROFI TDi s.r.o. 696 37, Želetice 40 www.profi-tdi.cz info@profi-tdi.cz. Návod k používání systému OTDI.CZ Návod k používání systému OTDI.CZ Vážený kliente. Děkujeme za projevený zájem o náš on-line systém evidence kontrol, určený speciálně pro účely dozorů staveb. Systém OTDI.CZ nabízí svým uživatelům zejména:

Více

Nápověda aplikace Patron-Pro

Nápověda aplikace Patron-Pro Nápověda aplikace Patron-Pro 1. Popis aplikace Aplikace Patron-Pro slouží k zobrazení souboru zálohy mobilní aplikace Patron-Pro se záznamy o povolených kartách. Dále umožňuje tyto záznamy editovat, vytvářet

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID V současné verzi je možné ovládat pouze klasický prodej, funkce pro variantu GASTRO (účtování na jednotlivé stoly, tisk do kuchyně) jsou zatím ve vývoji. Nastavení

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian

Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro. verze pro operační systém Symbian Manuál pro mobilní aplikaci Patron-Pro verze pro operační systém Symbian 1 1. Popis Aplikace je určena pro mobilní telefony NOKIA s operačním Symbian a vybavené technologií NFC. Slouží pro správu identifikačních

Více

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V

DLS V v1.2. Nové funkce. Používání programu DLS V DLS V v1.2 Nové funkce Nahrazuje SW DLS IV stáhne se sám přes DLS IV Updater, nebo ho lze nainstalovat ručně Existuje DLS V pro instalační firmy a DLS V SA pro uživatele Databáze místo MS SQL serveru se

Více

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN.

Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN. Objednávkový portál DODÁVKY PROVOZNÍHO MATERIÁLU DO TISKÁREN http://lcr.csystem.cz/ 1 1. Přihlášení do objednávkového portálu Po přihlášení se objeví úvodní stránka. Vpravo nahoře je uvedeno Jméno a příjmení

Více

APS Administrator.GS

APS Administrator.GS APS Administrator.GS Grafická nadstavba pro vizualizaci systémů APS (rozšiřující programový modul pro APS Administrator) Instalační a uživatelská příručka 2004 2015,TECH FASS s.r.o., www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy

Postup přechodu na podporované prostředí. Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Postup přechodu na podporované prostředí Přechod aplikace BankKlient na nový operační systém formou reinstalace ze zálohy Obsah Zálohování BankKlienta... 3 Přihlášení do BankKlienta... 3 Kontrola verze

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Tisk dokumentů na VŠPJ

Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ Tisk dokumentů na VŠPJ je zabezpečený. Úlohy, které si pošlete k tisku, se vytisknou teprve ve chvíli, kdy přiložíte svoji ISIC kartu ke kopírce. Úlohu si můžete vytisknout na kterékoli

Více

Manuál pro používání systému Responsible Care

Manuál pro používání systému Responsible Care Manuál pro používání systému Responsible Care OBSAH Úvodní pokyny (registrace a přihlášení)... 3 Podání hlášení... 4 Správá odeslaných hlášení (prohlížení, opravy, mazání)... 5 Správa údajů společnosti...

Více

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD

PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD PTV MAP&GUIDE INTERNET V2 USNADNĚNÝ PŘECHOD Obsah Obsah 1 PTV Map&Guide internet V2 Co je nového?... 3 1.1 Změna licenčních modelů... 3 1.1.1 Kmenoví zákazníci 3 1.1.2 Noví zákazníci 4 1.2 Nástroj pro

Více

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a)

Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Program Klient / KontoPro odesílání dokladů do EET (od verze 7.02.a) Tržby do EET vstupují přes vystavený pokladní doklad, po zápisu se odesílá online datová zpráva, Finanční správa ze systému zašle potvrzení

Více

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL

JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 1 / 9 JAZZ RESTAURANT JAZZ HOTEL Spolupráce s fiskální tiskárnou Elcom EFox 2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz

Více

ANS orientace v aplikaci a pokladně

ANS orientace v aplikaci a pokladně ANS orientace v aplikaci a pokladně Rožnov pod Radhoštěm 756 61 BÚ:86-2201060287/0100 číslo spisu C.26504 1 1. Vyhledávání a třídění v ANS 1.1.1. Třídění: Scroll dokladů si můžeme pro snadnější vyhledávání

Více

ČSOB Business Connector Instalační příručka

ČSOB Business Connector Instalační příručka ČSOB Business Connector Instalační příručka Obsah 1 Úvod... 2 2 Získání komerčního serverového certifikátu... 2 2.1 Vytvoření žádosti o certifikát v počítači... 2 2.2 Instalace certifikátu do počítače...

Více

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký

Program. Uživatelská příručka. Milan Hradecký Program Uživatelská příručka Milan Hradecký ÚVOD : Program skladové evidence "SKLAD503" zahrnuje v sobě možnost zápisu příjmu převodů a výdeje až do 99 druhů skladů. Sortiment materiálu je ve všech skladech

Více

2HCS Fakturace 3 - modul Banka -

2HCS Fakturace 3 - modul Banka - 2HCS Fakturace 3 - modul Banka - Autor: Tomáš Halász 2H C.S. s.r.o. Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz Web: www.faktury.cz pro verzi: dne: 3.7.23 a novější 01.09.2010 1/16 Obsah Úvod...3

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb.

UŽIVATELSKÝ MANUÁL. pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb. UŽIVATELSKÝ MANUÁL pro nákup pneumatik a pneuservisních služeb http://lesycr.bestdrive.cz/ Tento manuál je určen pracovníkům, kteří jsou pověřeni nákupem pneumatik a pneuservisních služeb pro svou OJ.

Více

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170

Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Materiál pro samostudium +1170 20.5.2014 Major Bohuslav, Ing. Datum tisku 20.5.2014 2 Modul Zásoby IQ sestavy a jejich nastavení Modul Zásoby IQ sestavy a jejich

Více

Profesis KROK ZA KROKEM 2

Profesis KROK ZA KROKEM 2 Profesis KROK ZA KROKEM 2 Adresa systému: www.profesis.cz Údaje nutné pro přihlášení: - přihlašovací jméno: sedmimístné číslo autorizace. Včetně nul na začátku např.: 0000001 - heslo: na štítku DVD Profesis

Více

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise

Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Návod na používání Digitálního povodňového plánu povodňové komise Obsah: 1. Spuštění programu 2. Změny údajů v povodňových komisích 3. Další možnost editace změn u osob 4. Zápis nových členů povodňových

Více

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS

Obsah. při vyšetření pacienta. GDT souboru do programu COSMED Omnia GDT souboru z programu COSMED Omnia a zobrazení výsledků měření v programu MEDICUS Obsah Napojení...3 programu COSMED Omnia Nastavení...3 MEDICUS Přidání...3 externího programu COSMED Omnia Přidání...4 ikony do panelu nástrojů Nastavení...5 COSMED Omnia Postup...5 při vyšetření pacienta

Více

Návod k aplikaci DPH Kontrol

Návod k aplikaci DPH Kontrol Návod k aplikaci DPH Kontrol Obsah I. O aplikaci... 2 II. Jak používat DPH Kontrol... 3 1. Kontrola spolehlivosti plátců DPH... 3 2. Kontrola zveřejněných účtů... 5 III. Další práce s databází záznamů...

Více

Evidence školní jídelny. Manuál k programu

Evidence školní jídelny. Manuál k programu Manuál k programu Obsah 1) Úvod... 3 2) Instalace programu... 4 3) Spuštění programu... 5 4) Formulář Výkaz... 6 a) Tvorba nové databáze... 7 b) Jídelníček... 8 c) Zabezpečení... 9 d) Změna dne... 10 e)

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu:

T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ. PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: T CLOUD MANUÁL ZÁKLADNÍHO POUŽÍVÁNÍ 1 PŘIHLÁŠENÍ K ÚČTU Přihlaste se z nabídky Přihlášení k účtu: 1 2 REGISTRACE ÚČTU Pokud jste již stávajícím zákazníkem T-Mobile, můžete využívat spousty výhod! Stačí

Více

Malý program pro EET Uživatelský manuál

Malý program pro EET Uživatelský manuál Malý program pro EET Uživatelský manuál 1) Objednávka a aktivace licence Po instalaci programu běží 30-ti denní zkušební lhůta. Čas zbývající do konce dema se zobrazí na horní liště programu. Pokud se

Více

Dokumentace pro správu zlínských DUM

Dokumentace pro správu zlínských DUM Dokumentace pro správu zlínských DUM Obsah 1 Správa administrátorů... 3 1.1 Přidávání administrátorů... 3 1.2 Nastavování práv administrátorů... 3 1.3 Upravení detailů administrátora... 5 1.4 Aktivování,

Více

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access

Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Spuštění a ukončení databázové aplikace Access Aplikaci Access spustíte tak, že vyhledáte její ikonu v nabídce "Start" a klepnete na ní. Najdete ho v Sekci Všechny programy/mircosoft Office. Po výběru

Více

Používání IS Carsystem

Používání IS Carsystem Používání IS Carsystem Zadávání nové servisní zakázky 1. Krok: Přidání zakázky... 1 2. Krok: Karta příjem vozidla... 4 3. Krok: Karta Zadání oprav... 5 4. Krok: Tisk servisní zakázky a pracovního listu...

Více

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr

ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr ONI system Notifikace a pravidla + vícenásobný filtr 2015 BüroKomplet, s.r.o. Obsah Notifikace a pravidla... 3 Jak nastavit notifikace... 3 Práce v uživatelském rozhraní nového pravidla... 4 Příklad:...

Více

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice

Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Speciální vzdělávací pomůcky k podpoře výuky slabozrakých žáků Nápověda pro ovládání automaticky čtené učebnice Požadavky na počítač Pro používání čtených pomůcek Vám postačí běžný osobní počítač, reproduktory

Více

Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně

Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně Instalace mobilního číšníka v Rychlé Pokladně Mobilní číšník a hlavní pokladna spolu komunikují prostřednictvím bezdrátové sítě Wi-Fi. Součástí tohoto návodu je tedy také nastavení, které je nutné provést

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU

VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU VYTVOŘENÍ / EDITACE RDP SOUBORU Windows Server 2008 Windows Server 2012 ipodnik cloud ipodnik pro Vás provozuje: BIZ-ONE EU s.r.o. Jiráskova 306 252 25 Jinočany, Praha Západ Web: www.ipodnik.cz Tel.: 605

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro

Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Instalace a první spuštění Programu Job Abacus Pro Pro chod programu je nutné mít nainstalované databázové úložiště, které je připraveno v instalačním balíčku GAMP, který si stáhnete z našich webových

Více

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID

Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Dotyková obrázovká v prográmu TRIFID Nastavení Nastavuje se volbou funkce SYSTÉMOVÉ FUNKCE/KONFIGURACE/WIN KONFIGURACE (spustí se tlačítkem )/LOKÁLNÍ PARAMETRY/ZÁLOŽKA PRODEJ. V této tabulce lze zapnout

Více

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA

DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA DOKUMENTACE REDAKČNÍHO SYSTÉMU PINYA Obsah Obsah... 4 Pinya CMS... 5 Přihlášení do systému... 6 Položky v menu administrace... 7 Uživatelé... 8 Správa uživatelů... 8 Nový uživatel... 9 Role... 10 Vytvoření

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod:

Po prvním spuštění Chrome Vás prohlížeč vyzve, aby jste zadali své přihlašovací údaje do účtu Google. Proč to udělat? Máte několik výhod: Internetový prohlížeč CHROME Pro správné fungování veškerých funkcionalit, které nám nástroje společnosti Google nabízí, je dobré používat prohlížeč Chrome. Jeho instalaci je možné provést z webové adresy:

Více

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku -

2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - 2HCS Fakturace 3 - přechod na nový rok - - převod dat do nového roku - Autor: Tomáš Halász pro verzi: 3.6.201 a novější 2H C.S. s.r.o. dne: 29.12.2008 Dukelská 691/5, 742 21 Kopřivnice Email: info@faktury.cz

Více

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura

ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura ver. E.134 Manuál Skladové hospodářství - inventura Skladové hospodářství - inventura Manuál popisuje postup inventury v modulu Skladové hospodářství, které je součástí modulu Autoservis. 1.1 Kontrola

Více

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online. V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace

Jak se registrovat. Diagnostika Siemens online.  V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Jak se registrovat V pravé straně obrazovky klikněte na Registrace Poté se zobrazí další pole, která musíte vyplnit. Všechna pole jsou povinná. Při chybném vyplnění některých polí se jejich seznam zobrazí

Více

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308

E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL. Platí od 08.2012. www.dhlfreight.cz 840 111 308 E-BILLING UŽIVATELSKÝ MANUÁL Platí od 08.2012 www.dhlfreight.cz 840 111 308 Obsah 1. E-BILLING 1.1 Úvod... 3 2. Registrační proces 2.1 Registrace do DHL E-BILLING... 4 2.2 Postup registrace do DHL E-BILLING...

Více

Více než 60 novinek, změn a vylepšení

Více než 60 novinek, změn a vylepšení Více než 60 novinek, změn a vylepšení Nová řada programu 2HCS Fakturace Vám nabízí více než 60 novinek, změn a vylepšených funkcí. Zde je jejich seznam, pro Vaši lepší orientaci rozdělený podle jednotlivých

Více

Dotykova obrazovka v programu TRIFID

Dotykova obrazovka v programu TRIFID Dotykova obrazovka v programu TRIFID V současném provedení je ve fázi testování, předpokládá se tedy její spouštění z hlavní nabídky programu TRIFID. K nastavení a spuštění je tedy nutné mít připojenou

Více