Termíny akcí v roce 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Termíny akcí v roce 2004"

Transkript

1 SLEZSKÝ 39 Bezen 2004 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí v roce Sylvaácký ples, Ostrava - Michálkovice (poádá TOM 4335 Sylvatik) Školení hospodá, Ostrava Zábeh (poádá KR ATOM) Festival Harryho Mouky, Ostrava (poádá oddíl BVÚ) Uzlování poslepu, Orlová (poádá TOM 2604 Práata Orlová) Regionální VVZ, Msto Albrechtice (poádá RADAMOK) Zahájení 100 jarních kilometr na Staškov (Ostravice), poádá TOM Turistický závod 1. závod krajského poháru, Bílovec Rallye FICC mládeže, Holandsko (poádá KR ATOM) Turistický závod 2. závod krajského poháru, Frýdek-Místek roník Otvírání ondejnických studánek (poádá TOM 1310 Divoáci Frýdlant ) Po stopách uctíva Ginkga, Ostrava Pívoz (poádá T.O. Plameáci) Beskydský Kukavz, (poádá Správa CHKO Beskydy a TOM 1303 Maracaibo) Turistický závod 3. závod krajského poháru a Mistrovství MS kraje, Ostrava Jarní bh, Ostrava Výškovice (TOM 4335 Sylvatik) Quatro tour jarní Vítkovská padesátka (spolupoádá TOM Šlápoty Vítkov) Lagori cup, Ostrava Výškovice (poádá TOM 4331 Askalon) Quatro tour Školení hlavních vedoucích tábor - Kaménka (poádá KR ATOM) Stíny temnoty, Budišovice (poádá TOM 2605 Tuláci) Kulikiáda, Ostrava Michálkovice (poádá TOM 4330 Hogan Ostrava) Bambiriáda (poádá RADAMOK) Turistický závod eský pohár, Orlová-Lutyn Krajský snm vedoucích, volba krajské rady, Ostrava ro. Putujeme do Evropy, Frýdek Místek, (poádá TOM 1301 Tuláci FM) Noní výplaz na Lysou horu (poádá TOM 1310 Divoáci Frýdlant n.o.) Vodácká táborová škola, Rakousko Salza Letní sraz slovenských turist a TOM, Vysoké Tatry (úast zajišuje KR ATOM) Moravská táborová škola, Velké Karlovice Polana Rogaining, Budišovice (poádá KR ATOM) Deutscher Wandertag, Rostock u Baltického moe (zájezd poádá KR ATOM) Sraz oddíl u Bítovského mlýna (poádá TOM 9914 BVÚ) Drakiáda, Ostrava Michálkovice (poádá TOM 4330 Hogam Ostrava) Quatro tour Školení vedoucích oddíl, Beskydy nebo Kaménka (poádá KR ATOM) Položení základního kamene Bezruovy chaty na Lysé hoe (poádá KT) Celostátní VVZ, eské Budjovice Rádcovský kurz, Ostrava (poádá TOM 9914 BVÚ) Vánoní orientaní závod družin, Ostrava Blský les (poádá TOM moudík) QT Zmna termín vyhrazena

2 Turistické závody v roce 2004 Stejn jako v minulých letech probhne od dubna do ervna seriál Turistických závod. V Moravskoslezském kraji budou v dubnu ti závody Krajského poháru Moravskoslezského kraje. Poslední závod je zárove Mistrovství Moravskoslezského kraje. Tyto závody jsou otevené všem zájemcm z ad dtských organizací, škol, tlovýchovných organizací i neorganizovaných dtí, mládeže i dosplých. Ze závodu krajského mistrovství a podle výsledk krajského poháru je možno postoupit do závod eského poháru. Tyto závody budou tyi: Napajedla Kralupy nad Vltavou eská Lípa Orlová - Lutyn Ze závod eského poháru se postupuje na Mistrovství eské republiky, které bude v Uherském Hradišti. Z nj a podle výsledk eského poháru se postupuje do Mezinárodního mistrovství v TZ, které bude v nedli na Slovensku ve Svitu u Popradu. Informace o pravidlech, možnosti objednání cviného materiálu, termíny a výsledky jsou uvedeny na oficiálních stránkách TZ: Krajský pohár Moravskoslezského kraje v roce 2004 V roce 2002 pešly také turistické závody na krajské uspoádání. Základem je krajské mistrovství (jeden závod v kraji), které mže být v aktivních krajích doplnno krajským pohárem. To jsou nejmén 2 závody + mistrovský závod. Závody krajského poháru mohou mít jeden závod již na podzim se zaazením závodník do vkových kategorií dle roku následujícího. V praxi pak krajský pohár mže mít 3 závody 2.stupn a mistrovský závod se do výsledk poháru nezapoítává, nebo je mistrovství poádáno jako tetí pohárový závod. Krajský pohár Moravskoslezského kraje (dále jen KP MSK) se poádá od roku Je vyhodnocován ze tí krajských pohárových závod poádaných na území Moravskoslezského kraje ve vyhlášeném soutžním období. V roce 2004 to jsou závody: BÍLOVEC 1. závod poháru FRÝDEK-MÍSTEK 2. závod poháru OSTRAVA (Budišovice) 3. závod poháru a zárove mistrovství Protože se v Moravskoslezském kraji již nepoádají závody 3.stupn, jsou závody KP MSK otevené všem zájemcm z ad dtských a mládežnických sdružení, základních a stedních škol i neorganizovaným závodníkm. Pravidla pro hodnocení krajského poháru MSK: Hodnocení hlídek: 1. Výsledek každé hlídky v závodech KP MSK se vyjádí bodovým hodnocením podle pravidel eského poháru, tedy dle ztráty výsledného asu na as vítzný, vyjádený v procentech. 2. as vítze = 100 bod 3. Dosažený as = 100 ((as dosažený/as vítzný) x ), zaokrouhlit na 1 des. místo. 4. Do hodnocení KP MSK se zapoítávají každé hlídce dva lepší výsledky ze tí závod KP MSK. Slezský tomík Bezen 2004

3 5. Do hodnocení se poítá vždy celá hlídka. Pokud nkterý len hlídky bude absolvovat závody KP MSK v rzn složených hlídkách, bude zaazen do hodnocení vícekrát a body se mu nesítají. 6. Dle celkového hodnocení KP MSK postupují do eského poháru v každé kategorii další dv hlídky, které nemají zajištn postup z mistrovského závodu kraje v daném roce i na základ výsledk z roku pedchozího. 7. Postup se týká pouze hlídek z Moravskoslezského kraje. Hlídky z jiného kraje nemohou získat mimo svj kraj žádný postup, získávají jen ocenní (diplom, medaile, cena), do hodnocení se však nezapoítávají a jsou ve výsledkové listin uvedeny jako hlídky startující mimo soutž. 8. Vznikem krajského poháru pestalo pro tyto pohárové závody platit pravidlo postupu na vyšší stupe na základ umístní i získání výkonnostní tídy. 2.VT se sice na tchto závodech udluje, ale neopravuje již automaticky k postupu do eského poháru. U krajského mistrovství to zstalo pi starém - postupují medailisté a nositelé 2.výkonnostní tídy, popípad i bez tídy, pokud jsou medailová místa obsazena závodníky, kteí již mají potup zajištn z pedchozího roku. Na mistrovství kraje se pro závodníky z jiných kraj poítají II.VT od vítzné hlídky, pro závodníky z daného kraje se poítá II.VT od první hlídky daného kraje. Hodnocení oddíl: 9. V každém závod KP MSK se bude vyhodnocovat poadí oddíl, do kterého se zapoítá sedm nejlepších výsledk hlídek i jednotlivc, startujících za oddíl ve všech kategoriích. Pokud hlídka je složena ze závodník dvou oddíl, každému oddílu se poítá polovina bodového zisku hlídky. 10. Do celkového hodnocení KP oddíl se každému oddílu zapoítají dva lepší výsledky ze tí závod. 11. KP MSK je vyhodnocován pi závod krajského mistrovství. V roce 2004 je to v Budišovicích. Již v roce 2002 bylo dohodnuto, že se nebude rozlišovat bílý a ervený pohár, ale bude se vyhodnocovat jeden pohár. Další ustanovení: 12. Poadatelé všech závod KP MSK jsou povinni zpracovávat výsledky svého TZ oficiálním programem, který je voln ke stažení na stránkách zašlou do dvou dn po závod na adresy zúastnných oddíl a Rad závod. 13. Výsledková listina musí obsahovat všechny údaje o závodnících a dosažené výsledky: kategorii, umístní, jméno a píjmení, rok narození, vysílající organizaci, postup, výkonnostní tídu a dosažené pohárové body. Nedílnou souástí výsledkové listiny je i adresá zúastnných oddíl a údaj s potem organizátor a rozhodích. Spolené propozice TZ v Moravskoslezském kraji v roce 2004 A.Všeobecná ustanovení 1.Kategorie a délky tratí Závodníci jsou rozdleni do vkových kategorií, žákovské hlídky startují dvoulenné. Kategorie dorostenecké a dosplí startují jako jednotlivci. Slezský tomík Bezen 2004

4 Kategorie Vk Délka trati Roníky nar. v roce 2004 Nejmladší žáci a žákyn 10 a mén 2-3 km 1994 a v dalších letech Mladší žáci a žákyn let 2-3 km Starší žáci a žákyn let 2-3 km Mladší dorostenci a dorostenky let 4-6 km Starší dorostenci a dorostenky let 4-6 km Dosplí A-muži a ženy let 4-6 km Dosplí B-muži a ženy 36 a více 4-6 km do 1968 Pro píslušnost k vkové kategorii je rozhodující vk závodníka dosažený v kalendáním roce, ve kterém se závody konají. Pedasné peazení do vyšší kategorie se TZ povoluje v žákovských kategoriích -1 len hlídky maximáln o jeden rok. Z kategorie staršího žactva lze postaršit do kategorie mladšího dorostu o jeden rok. Toto platí pro celou sezónu tzn. podle startu od prvního závodu (krajský pohár, mistrovství kraje, eský pohár). Zane-li závodník startovat jako starší žactvo musí již celou sezónu bhat jako starší žactvo, zane-li sezónu jako mladší dorost, musí již celou sezónu bhat jako mladší dorost Pod pojmem hlídka se v žákovských kategoriích rozumí dvojice, v dorostu a dosplých jednotlivec. Má-li závodník z kategorie B zájem startovat v mladší kategorii A bude mu to umožnno, ale pouze po celou sezónu (tzn.zane-li jako A, musí takto dokonit i celou sezónu, to samé zane-li jako B). 2. Podmínky úasti a vybavení hlídek: Závodníci musí mít pi prezentaci platný prkaz své organizace s perazítkovanou fotografií. U neorganizovaných žák soupisku potvrzenou editelem školy, pop.obanský i jiný prkaz. Za zdravotní zpsobilost závodník do 18 let zodpovídá jejich vedoucí, starší závodníci si zodpovídají sami. Každý závodník musí mít s sebou prkaz pojištnce. Hlídka se dostaví na start s propisovakou nebo s centrofixem a od staršího žactva i s buzolou. Je zakázáno používat tretry s hebíky. Za pípadné škody zpsobené úastí v závod nenese poadatel žádnou odpovdnost. 3. Pihlášky: Pro urychlení prezentace a následn i výpot výsledk TZ v kraji prosíme všechny vedoucí zúastnných oddíl, aby pihlášky psali iteln, v následující form: a) Název a sídlo oddílu, pokud se zúastníte vícero závod v kraji, pište vždy stejn, také proto, a nedochází k pochybám u podobn i stejn znjících názv oddíl. b) Kategorie od nejmladších po nejstarší (i dohodnuté zkratky, jež jsou: NŽi, NŽy, MŽi, MŽy, SŽi, SŽy, MDi, MDy, SDi, SDy,MA, MB, ŽA, ŽB) c) Píjmení (závodníky seate podle abecedy) d) Jméno e) Rok narození f) Výkonnostní tída zajišující postup do eského poháru z roku 2003 (je-li VT I.stupn a vyšší). Toto bude dležité v druhém a tetím závod poháru ke zjištní nov startujících hlídek, nebo hlídky budou již pedprezentovány z minulých závod a z pihlášek, takže se doplní jen nové hlídky. g) Pihláška musí obsahovat kontakt na vedoucího jméno, adresa, telefon, . h) Zvláštní požadavky ubytování (poet), stravování, apod. B. Technická ustanovení 1. Závodí se podle Soutžního ádu a pravidel TZ, platných od , Pokyn pro organizátory, stavitelé tratí a hlavní rozhodí, vydaných v roce 1999 a informací v Závodníkovi 1999 a Aktuální informace o pravidlech jsou uveejnny na internetových stránkách Slezský tomík Bezen 2004

5 2. Plnní disciplín podle kategorií: Disciplína Kategorie Kulturn poznávací innost NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Topo a turistické znaky NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Stavba stanu NŽ MŽ SŽ Uzlování NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Urování devin NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Orientace mapy NŽ MŽ Azimutové úseky SŽ MD A SD Dosplí A a B Lanová lávka NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Pekážková dráha NŽ MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Odhad vzdálenosti MŽ SŽ MD A SD Dosplí A a B Technicko materiální vybavení bude odpovídat požadavkm pravidel. Použité stany budou typu A s tyemi uvnit stanu. U nkterých stan nemají tye špiky. Barva trat: Žactvo bílá, dorost a dosplí ervená. Podklad pro testové otázky bude odpovídat barv trat. Informace o metodických materiálech (topografické a turistické znaky a KP) jsou na výše uvedených internetových stránkách. Zpracováno na základ informací, které jsou uvedeny v následujících materiálech: Pravidla TZ Závodník 2002 Závodník 2003 Slezský Tomík. 32 (vydáno v dubnu 2002) Slezský Tomík. 36 (vydáno v beznu 2003) ROZPIS Turistického závodu Krajského poháru Moravskoslezského kraje BÍLOVEC Název: Turistický závod 2. stupn, krajský pohárový závod 2. Vyhlašovatel: Rada TZ Moravskoslezské Krajské rady Asociace TOM 3. Poadatel: TOM 3910 NEZMA I Bílovec 4. Termín a místo konání: Sobota , Bílovec- ZŠ TGM Ostravská ul. 5.Termín a adresa pro pihlášky: odeslat do Ev Vilhelmové, Orlová, Pihlášky je nutné adit abecedn (u dvoj. hlídek Nováková Eva, Turská Markéta.) Závodu je možné zúastnit se i bez pedbžných pihlášek. Kontaktní adresa: Jana Slavíková, Radotínská 958, Bílovec, , tel Funkcionái závodu: editel závodu: Pavel Petráš hlavní rozhodí: Jana Slavíková stavitel trati: Josef Bárta 7. Startovné: 20,- na hlídku 8. Doprava na místo konání TZ: Autobusem z Ostravy - Svinova Vlakem do Studénky ( tra 270) a zde pestoupit na Bílovec ( tra 279) 9. Prezentace: V sobotu v budov ZŠ TGM na Ostravské od 7.30 h do 9.00h. 10.Zdravotní služba bude umístna v cíli závodu a v budov školy. 11.Ubytování zajišováno není. 12.Stravování: úastníci budou mít k dispozici polévku a aj, k zakoupení bude další oberstvení. Slezský tomík Bezen 2004

6 ROZPIS Turistického závodu Krajského poháru Moravskoslezského kraje Frýdek-Místek Název a stupe závodu: Turistický klasifikaní závod II. stupn, krajský pohárový závod. 2. Vyhlašovatel: Moravskoslezská krajská rada Asociace TOM 3. Poadatel: TOM T.O.R., TOM a další oddíly. 4. Termín a místo konání: Sobota 17. dubna 2004, Lanové a ekologické centrum Hat, Frýdek Místek. 5. Pihlášky: Nejsou podmínkou, jsou však vítané pro dívjší start hlídek 6. Kontaktní adresa: Petr Gaj, TGM 2322, Frýdek Místek, , tel , 7. Funkcionái závodu a poadatelé: editel závodu: Petr Gaj Hlavní rozhodí: Jií Šnapka Stavitel trati: Martin Hermann, Jií Gaj Potáská komise: Lukáš Weis 8. Startovné: Na hlídku 20 K 9. Doprava: Z vlakového nádraží ve Frýdku Místku k nákupnímu stedisku Hypernova, Baumax. Odtud Vás na Hat povedou fáborky. Od nádraží cca. 4 km. 10. Ubytování: Je možné po pedchozí telefonické domluv. Kontakt tel. Petr Gaj Prezentace: V sobotu od 7: 30 hod do 9: 00 hod v areálu Hat. 12. Zdravotní služba: Bude umístna v cíli. 13. Stravování: V areálu bude oteven bufet. 14. Hodnocení a ceny: V každé kategorii obdrží první ti hlídky medaili a diplom. Pokud v kategorii budou hodnoceny nejmén ti hlídky ze dvou oddíl, obdrží vítz a další hlídky s asem ne horším než o 10 % II. výkonnostní tídu podle soutžního ádu. ROZPIS Turistického závodu Mistrovství kraje a Krajského poháru Moravskoslezského kraje OSTRAVA Název: Turistický klasifikaní a postupový závod 2.stupn, krajský pohárový závod, Mistrovství Moravskoslezského kraje 2. Vyhlašovatel: Rada TZ pi Moravskoslezské Krajské rad ATOM 3. Poadatel: TOM 4336 UFO, Przkumník a další oddíly 4. Termín a místo konání: Sobota 24. dubna 2004, Budišovice - TZ Studnice 5. Termín a adresa pro pihlášky: Vyplnné dle spolených propozic, do 19.dubna 2004 poštou nebo mailem na adresy Kamil Zboil, U Prodejny 19, Ostrava-Hrabvka, nebo Telefon Funkcionái závodu: editel závodu: Hana Maršálková hlavní rozhodí: Kamil Zboil stavitel trati: Lubomír Jagla potáská komise: Eva Vilhelmová Každý oddíl, který vysílá do závodu své závodníky, je žádán, aby posílil poadatelskou službu o 1 až 2 rozhodí, pokud možno vybavené stopkami. Sraz poadatel a rozhodích bude na turistické základn v Budišovicích v sobotu v 7.30 hod. Slezský tomík Bezen 2004

7 7. Startovné : 20,- na hlídku. 8. Doprava na místo konání TZ : MHD v Ostrav - ze smru od Svinova tramvaje. 7 a 17 na konenou Vesinská, odtud tramvají. 5 na konenou zastávku Zátiší (pes 3 pásma). Tramvaj. 5 odjíždí 2x za hodinu, vždy v 15. a 45. minutu. Ze zastávky Zátiší pšky asi 2 km po žluté znace. Turistická základna Studnice leží pímo na trase turistické znaky. 9. Prezentace : Sobota v TZ Studnice od 8.30 do Zdravotní služba bude umístna v cíli závodu. 11. Ubytování zajišováno není. 12. Stravování: V turistické základn budou mít závodníci k dispozici aj. Další stravování po zkušenostech z minulých dvou let je nutno pedem objednat a uvést do pihlášky, aspo orientan poet a druh jídla. Zajistit lze nap. párky, langoše, polévku. Bez pedchozí objednávky nelze jídlo zajistit. 13. Hodnocení a ceny : Hlídky na 1.-3.míst obdrží medaili, diplom a drobnou cenu. Zisk výkonnostních tíd a postup do vyššího kola dle platných pravidel Krajského poháru. ROZPIS Turistického závodu eského poháru Orlová-Lutyn * Název: Turistický závod 1.stupn, klasifikaní a postupový 2. Vyhlašovatel: Rada TZ Asociace TOM 3. Poadatel: KT Orlová-Lutyn, DDM Juventus Karviná 4. Termín a místo konání: Sobota 5.ervna 2004 Orlová-Lutyn 5. Termín a adresa pro pihlášky: do 31.kvtna 2004 poštou nebo mailem (Excel,Word) na adresy Jií Vilhelm, Masarykova 916, Orlová-Lutyn Funkcionái závodu: editel závodu: Jií Vilhelm hlavní rozhodí: Jana Slavíková tajemník závodu: Eva Vilhelmová stavitelé tratí: Jan Firla, Tomáš Vodecký potáská komise: Bronislav Drobny 7. Startovné: 20,- na úastníka závodu 8. Doprava na místo konání TZ: Zastávka ZŠ Výhoda na lince SAD Karviná - Orlová,Lutyn. Z Ostravy vystoupit na zastávce u nemocnice (1 km pšky), Z Bohumína dojet na autobusové stanovišt a pestup na bus do Karviné nebo pšky 1,5km 9. Prezentace: v pátek 4.6. od 17 do 21 hodin (nouzov i telefonicky), mobil: Vedoucí odevzdají platné prkazy závodník,u neorg. nutný dokument se všemi náležitostmi, (perazítkovaná fotografie, jméno a píjmení, datum narození) 10. Zdravotní služba: v prostoru startu, pohotovost v nemocnici (1 km ) 11. Ubytování: v pátek od 16 hodin do nedle 10 hodin ve tídách a tlocvin ZŠ, naprostá nutnost pezutí!! Vlastní spací pytel a podložka. Bez poplatku (zdarma) 12. Stravování : poadatel nezajišuje, bude oteven bufet, do 1 km obchody i restaurace 13. Hodnocení a ceny : První ti v každé kategorii diplom a medaili (plaketu), Postupový klí dle závodníka 2003, na internetových stránkách Závodí se podle Soutžního ádu a pravidel TZ umístného na Technicko-organizaní pokyny a pesný asový rozpis samotného závodu budou vyvšeny v míst prezentace. Slezský tomík Bezen 2004

8 6. Festival Harryho Mouky * Festival hudebních a divadelních vystoupení oddílových ansámbl, který si již získal tradici. Nemusíte vystupovat, mžete se podílet na bájené atmosfée v roli divák. Poadatel: Oddíl BVÚ Místo: Ostrava Pívoz, klubovna BVÚ, Kišanova 15 Bližší informace: na stránkách nebo k doptání u vedoucího oddílu Petra Miky, tel , , Školení hospodá * Jednodenní školení, které má za cíl vyložit zaínajícím i mén zkušeným hospodám oddíl, jak zaútovávat vaše oddílové akce a co všechno obnáší oddílová hospodáská administrativa. Akoli ješt nebudeme školit o podvojném úetnictví, na které musí všechny oddíly pejít od roku 2005, pesto získáte adu návyk a zkušeností, které jsou pro všechny druhy úetnictví spolené. Pechod na podvojku pak bude mnohem snazší. Pokud si pinesete úetnictví s sebou, bude vám zkontrolováno revizní komisí a mžete se zeptat na píklady z vlastní praxe. Poadatel: Krajská rada Asociace TOM a Revizní komise. Místo: Ostrava Zábeh, Centrum volného asu Duhoví kamarádi, Bedrnova 1 (na Pískových Dolech) Doba: Zahájení v 9.00, ukonení ve Nebude velká pauza na obd, svainu s sebou. Pihlášky: Mojmír Nováek, tel , Kulikiáda * TOM Hogan pro vás pipravil kulikiádu klasickou soutž v házení na dlek. Sraz úastník bude v 10 hodin v Ostrav Michálkovicích na konené trolejbusu. 104 (u Dolu Michal). Soutž se bude konat na blízké hald. Podrobnosti budou zveejnny na v sekci akce. Slezský tomík Bezen 2004

9 4. Regionální VVZ Moravskoslezského kraje Msto Albrechtice * Co je VVZ: VVZ, neboli Vrcholná Výmna Zkušeností je už od r pravidelné setkávání vedoucích dtských oddíl bez ohledu na specializaci a organizaci. Celostátní VVZ se bhem let rozkošatly do strhujících setkání tisícovky vedoucích, kde se celý víkend debatuje, poslouchá a pedvádí, jak to s dtmi dláme my, dlají jiní, jak by se to dlat mlo i nemlo, co by se dlat mohlo a co nás všechny trápí. Pro Regionální VVZ: Celostátní VVZ má dv nevýhody schází se tu až mnoho lidí a obvykle je to moc daleko. Tyto dva neduhy by mly vyešit Regionální VVZ (RVVZ). Poítáme s úastí do 200 lidiek, což je pijatelný poet pro píjemné setkání. A Msto Albrechtice je jen kousek za Krnovem. Poadatel: RADAMOK Rada dtí a mládeže Moravskoslezského kraje. Na úspchu RVVZ se podílejí i zástupci dalších sdružení jako lektoi. Pro koho je RVVZ urena? Oddíly mohou vyslat více úastník nejen vedoucích, ale i instruktor, rover, dorostenc nad 15 let. Nkteré programy budou ureny pedevším pro tuto vkovou kategorii (15 18 let) jako rozšiování obzor oddílové innosti. Pro vedoucí budou zaazeny více diskusní programy, snad i setkání se zajímavými lidmi. Na protažení a inspiraci jsou sportovní programy a pro ty, kteí nechtjí být ve škole také programy venku. Nápl RVVZ: Programy jsou zvoleny tak, aby si každý našel to, co jej zajímá. Je samozejmé, že programy budou probíhat soubžn, ale ty, o které bude velký zájem, mohou být opakovány, aby se dostalo na všechny zájemce. Pokud chcete lektorovat zajímavé téma, pihlaste se poadatelm. Podrobnosti o pipravovaném programu budou prbžn zveejovány na Místo konání: SOU zemdlské v Mst Albrechticích, Nemocniní 11 Program: prezence úastník v pátek od 17 hodin, zahájení ve 22 hod. Krom nutného asu na spaní (24 07 hod.) budou bžet programy až do nedle hod. Základní délka programu bude 90 minut. Poplatek a služby: Stravování ve školní jídeln bude zajištno v sobotu (snídan, obd, veee) a v nedli (jen snídan). Ubytování bude v internátu na lžkách ve vlastním spacáku. Ve škole bude k dispozici bufet. Úastnický poplatek (hradí se až na míst): pro pihlášené do K pro pihlášené pozdji 350 K Poplatek je na úhradu stravování a ásten i ubytování. Dosud totiž nevíme, zda dostaneme na poádání RVVZ njakou dotaci.. Doprava: Vlakem tra 292. Odjezdy z Ostravy Svinova: (pímý, píj ), (2x pestup, píj ). Zpt z Msta Albrechtic do Ostravy Svinova: (píj , 2x pestup), (15.38, pímý). Autem: Na zaátku Msta Albrechtic (ve smru od Krnova) odboit hned za benzínovou pumpou vpravo to už je Nemocnini ulice. Areál školy je asi po 150 m vpravo, u silnice má tenisová hišt. Auta parkujte u sportovní haly. Upozornní: RVVZ je urena pro zájemce od 15 let. Pi akci není povolen alkohol a drogy, kouit je možno pouze mimo budovu školy. Ve škole a v tlocvin je nutno se pezouvat. Osobní údaje z pihlášek budou použity jen pro interní poteby poadatel RVVZ. Kontakt na poadatele: Pihlášky zasílejte na adresu: nebo Mojmír Nováek, Rottrova 1, Ostrava Zábeh, tel. d , m Pihlášku zaslanou em považujte za podanou až po potvrzení píjemcem. Slezský tomík Bezen 2004

10 Zahájení jarních km * Cílový pochod na Staškov. Je možno si zvolit libovolnou trasu: Z Ostravice kolem Montéra a pak po modré; Z Ostravice zastávky po modré celou cestu; Ze zastávky Nová Ddina po zelené na Staškov. Trasy je možno pak prodloužit na Butoanku a Lukšinec, pípadn až na Lysou horu. Na Staškov jsou rozsáhlé louky pro oddílové hry. Cíl pochodu : Staškov, hospdka u Zbuja, od 9 do 12 se budou vydávat úastnické diplomy Poadatel : Rada mládeže beskydské ásti Moravskoslezské oblasti a TOM 1310 Divoáci Frýdlant Bližší informace : Marie Bainová, Bezruova 1086, Frýdlant n. O , tel Otvírání ondejnických studánek * Jedná se o akci typu pohádkový les každá studánka nebo potek je v urité pohádce a pohádkové bytosti dávají dtem úkoly vztahující se k pohádce (vodník, ježibaba, ert, karkulka a další). Každé dít dostane úastnický list a drobné odmny za splnní pohádkových úkol. V cíli aj. Místo: Frýdlant nad Ostravicí Ondejník, start u restaurace Las Vegas (ve Frýdlant za podchodem smrem na Ondejník) Ureno: mladší žáci Zahájení: 10,00 hod, Ukonení: 15,00 hod. Bližší informace: Marie Bainová, Bezruova 1086, Frýdlant n. O , tel Cena : 10 K Beskydský Kukavz * V prbhu celého roku navštíví Beskydy zástupy návštvník, a tak na jae tající sníh odhalí etné pobytové znaky hojného živoišného druhu lovka nepoádného. V mnoha oddílech se již stal dobrou tradicí jarní úklid pírody pedevším sbr odpadk na znaených cestách a jejich okolí. Nkterý víkend v dubnu vyráží desítky dobrovolník s igelitovými pytli v batozích posbírat to, co lidé na horách nadrobili. Pro letošní rok jsme dostali nápad, oslovit pro tuto akci co možná nejvíce dtských oddíl, kterým nejsou Beskydy lhostejné. Získali jsme podporu Správy CHKO Beskydy. Správa tuto akci finann podpoí nákupem materiálu a jeho distribucí. Oddíly, které se akce zúastní,mohou ( pokud o to mají zájem) být zaazeny do databáze SCHKO a budou jim zasílány informaní materiály o CHKO Beskydy. Každý jednotlivec a kolektiv, který se letošního Kukavozu zúastní obdrží drobnou upomínku. Letos Kukavz probhne o víkendu (je jedno jestli se vydáte na hory v sobotu nebo v nedli). Pokud se chcete zapojit, staí poslat do konce bezna koordinátorovi, kterým je pro oblast Moravskoslezských Beskyd Martin Strnad - Turistický oddíl mládeže 1303 a pro Javorníky a Vsetínské vrchy Jií Lehký ze Správy CHKO Beskydy V u, prosím, uvete popis trasy, kterou hodláte sesbírat a adresu, na kterou mžeme poslat pytle a ostatní. Obratem dostanete potvrzení pihlášení, bližší informace a pípadnou úpravu vaší trasy, pokud by se již kryla s trasou jiného oddílu. Prbžné informace na Po skonení akce, prosím, zašlete na svého koordinátora krátkou zprávu o jejím prbhu, délce trasy, množství odpad, atd., pro poteby sestavení souhrnné zprávy o akci. Foto potší. Slezský tomík Bezen 2004

11 Vítkovská padesátka * Turistický pochod Vítkovskem. Trasy : 10, 15, 20, 25 a 50 km. Smr tras údolí ek Odry a Moravice. Akce je zamena nejen na turistiku, ale také na poznávání turistických zajímavostí, výstavy, soutže, apod. Místo: Vítkov Zahájení: 8,00 hod, Ukonení: 19, 00 hod Bližší informace: Pavel Vaásek, tel , Ubytování: Den ped akcí (pátek), TZ TOM Kaménka od 17,30 21,00 hod Cena: 10 a 20 K Jarní orientaní bh * Je to orientaní bh Blským lesem se zajímavými soutžemi a úkoly. Místo: Ostrava-Výškovice, ZŠ Srbská Ureno pro: dvoulenné hlídky Zahájení: v 8,00 hod. Ukonení: mezi 14,00 a 15,00 hod. Bližší informace: Radek Chwalek, tel , Cena: 20 K za hlídku Lagori cup * as konání: Sraz u kostela ve Výškovicích naproti klubovny od TOM Sylvatik (na Husarov ulici) v 8,30 hod, zápis do turnaje 8,45 9,15 hod. na míst. (Píjezd autobusem 27, 54 až ke kostelu i tramvaj í i autobusem na ke kinu Luna a odtud slabých 10 minut ke kostelu) Místo konání : Louky okolo Odry, za zahrádkáskou kolonií v Ostrav Výškovicích. Poadatel : TOM 4332 Askalon, bližší informace u Kuby, nebo Zájemcm budou zaslána pravidla této hry. Kategorie : 1. kategorie 0 12 let 2. kategorie let 3. kategorie let Oddíl mže nasadit lena o jednu kategorii výš, ale nikdy ne staršího do mladší kategorie. Každý úastník se mže zúastnit pouze v jednom mužstvu. Pípadní úastníci nech se ozvou do u Kuby (tel ). Potebujeme vdt, kolik se má chystat hiš a kolik budeme potebovat rozhodích! Stíny temnoty * Sraz skupin, oddíl, dtí a mládeže s velkou terénní bojovou hrou v historických oblecích vlastní výroby na motivy dávné historie. Místo: TZ Studnice, Budišovice Ostravsko Ureno pro: starší žáky, dorost, vedoucí Zahájení: v 18,00 hod. Ukonení: v 11,00 hod. Bližší informace: Petr Mišík, tel , Pihláška: Nutná, odešlete do Ubytování: Táboišt, vlastní stany Cena: 70 K za úastníka Poznámka: Úastníci musí mít aspo náznak historického kostýmu, i velmi jednoduchý (halena, pláš...) Slezský tomík Bezen 2004

12 Bambiriáda * Frýdek-Místek (pátek,sobota) Havíov (pátek,sobota) Hluín (pátek,sobota) Karviná (pátek,sobota) a navíc budeme podporovat Bambiriádu v Žilin první na Slovensku. V letošním roce se poádání Bambiriády v Moravskoslezském kraji ujal opt RADAMOK a výsledkem je nejhustší sí Bambiriád z celé republiky. Z 28 mst, kde se letos bude Bambiriáda poádat je jich v našem kraji hned 8 : Krnov (jen nedle) Opava (pátek,sobota) Ostrava (pátek až nedle) Tinec (jen sobota) To je pro nás velká výzva Asociace TOM patí v kraji k nejvtším sdružením a proto by na Bambiriádách nemla chybt. Zde více, než kdekoli jinde, dáme veejnosti i radnicím najevo, že Asociace TOM je tady, vychovává zajímavou inností dti a zaslouží si proto také podporu médií i dotace, stejn jako domy dtí a ostatní spolky. Na Bambiriád je teba vybudovat malý propaganí stánek (staí dva stoly na propaganí materiály) a kolem nj pedvádt tu nejzajímavjší innost, jakou dláme v oddílech hrát hry, uzlovat, ešit hlavolamy, postavit lanovou lávku, atd., abychom píchozí dti zaujali. V letošním roce je Bambiriáda motivována cestováním po Evrop i po svt. V Ostrav rozvineme motivaci do prezentace evropských stát každé vystavující sdružení si vybere jednu zemi, kterou bude "propagovat", tedy lépe prvky z této zem bude motivovat své vystoupení. Pro ATOM jsme vybrali ecko (a náhradní stát Finsko), protože má modrobílou vlajku, zrovna jako znak Asociace. Není vyloueno, že takto se bude motivace realizovat ve všech mstech. Za úast u jednotlivých "vystavovatel" budou návštvníci získávat razítka do "bambiriádního pasu" a až jich budou mít dost, vylosují si u štábu drobnou cenu. V loském roce se nám na stánku v Ostrav navíc osvdilo pravidelné losování cen za úast v soutžích a hrách dostávaly dti šatnové lístky (jako v tombole) a co dv hodiny se tyto lístky slosovávaly. Vždycky byl kolem našeho stánku neuvitelný chumel dtí. Letos chceme losovat už každou hodinu. Krajská rada a ústedí vystoupení našich oddíl na Bambiriádách podpoí sice ne finann (zkuste své plánované výdaje uplatnit v rozpotu vašeho mstského štábu Bambiriády), ale propaganími materiály o Asociaci (nco z ústedí, brožurku o oddílech v MSK dodá KR), transparentem Asociace TOM (máme jich pt, další necháme vyrobit), jednotnými triky pro oddíly, psobící na Bambiriád (nebudou zdarma, ale pokusíme se získat prostedky na dotovanou cenu). Vlastní propaganí materiály si mžete na krajské rad zdarma nakopírovat. Pokud máte zájem se na Bambiriád ve vašem mst nebo v okolí prezentovat, kontaktujte prosím Soptíka Petra Holušu z KR, tel , Pedá vám kontakt na poadatelský štáb u vás a bude vás dále informovat o podpoe KR ATOM. Pedpokládáme, že v druhé polovin dubna bude v Ostrav schzka oddíl, které se chtjí Bambiriády aktivn úastnit. Krom aktivní úasti na Bambiriád bude RADAMOK poádat setkání vedoucích a instruktor z R, Slovenska a Polska. Vedoucí vytvoí spolenou skupinu, která se seznámí s Bambiriádami v našem kraji, spolen vytvoí návod, jak se v jednotlivých zemích pracuje s dtmi a co nás z jednotlivých zemí zaujalo. Samozejmostí jsou spolené diskuse o innosti v oddílech, navázání kontakt, pebírání námt. Na toto setkání má RADAMOK podán grant u Agentury Mládež. Pokud to vyjde, bude toto setkání po celý bambiriádní týden od 15. do 23. kvtna. Pokud máte zájem, nebo chcete vyslat nkoho ze svých vedoucích a instruktor, kontaktujte už nyní Mojmíra Nováka (tel , ). Slezský tomík Bezen 2004

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999

SLEZSKÝ 23. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1999 SLEZSKÝ 23 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1999 17. 4. 1999 Turistický závod II. stupn - Ostrava - klasifikaní 24. 4. 1999 Turistický závod II. stupn -

Více

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998

SLEZSKÝ 19. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny zimních akcí 1998 SLEZSKÝ 19 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny zimních akcí 1998 17. 1. 1998 Zimní sraz - Ostravice 7. 2. 1998 Uzlaská regata - Ostrava 14. 2. 1998 ZTTV Orlová - Zimní turnaj

Více

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R

Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Po tech letech snad již tradiní zpravodaj pro vedoucí a instruktory Asociace TOM R Zahranií už tolik neláká? Výjezd do zahranií bylo v roce 2007 mén, než v letech pedcházejících. Tžko íci, jestli nás zahranií

Více

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci

Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015. Krajské finále ve florbale Kategorie III. chlapci Propozice soutže Florbal Cup 2014 2015 AŠSK R, ZŠ Benešov, Jiráskova 888, St edo eský kraj, Sport hobby Benešov, ZŠ Benešov, Dukelská 1818 SK Florbal Benešov, OR AŠSK Benešov po ádají Krajské finále ve

Více

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999

Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 Zpráva o innosti Rady mládeže VV KT oblasti Slezsko v roce 1998 a plán práce na rok 1999 1. Složení Rady mládeže Rada mládeže pracovala po celý rok 1998 v promnlivém složení podle náronosti jednotlivých

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2003 2004 SLEZSKÝ 37 Záí 2003 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2003 2004 12. 9. 2003 Ostravské záení, náborová akce (poádá KR ATOM a další sdružení) 13. 9. 2003 ROGAINING,

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Termíny akcí 2007 SLEZSKÝ 48 Bezen 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Termíny akcí 2007 16. 18. 3. 2007 7. Regionální VVZ Msto Albrechtice (RADAMOK) 17. 3. 2007 Zahájení jarních km, Prašivá

Více

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002

2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 2. VÝRONÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddíl mládeže R za rok 2002 Zpracoval: ing. Mojmír Nováek, pedseda KR Srpen 2003 Ostravská krajská rada Asociace TOM R vznikla v kvtnu

Více

Termíny akcí v roce 2001

Termíny akcí v roce 2001 SLEZSKÝ 28 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže ostravského kraje Termíny akcí v roce 2001 13. 1. 33. Zimní sraz - Ostravice viz samostatný leták 20. 1. ZTTV Karviná - Zimní turnaj tábornické všestrannosti

Více

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah

Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje. Obsah SLEZSKÝ 49 Záí 2007 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže Moravskoslezského kraje Obsah Termíny akcí školního roku 2007 2008 1 Úvodník: 120. výroí založení Klubu eských turist 2 Akce tomík 3 Školící

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena

ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena ZÁPIS z Výroní valné hromady 13.Okrsku - SH MS okresu Plze-jih konané dne 20.2. 2009 od 19,35 hodin v Žinkovech - Hotel U Zlatého jelena Termín: Pátek 20.2.2009 od 19,35 hodin Místo : Žinkovy - Hotel U

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA Moravskoslezské krajské rady Asociace turistických oddílů mládeže ČR za rok 2010 Zpracoval: Ing. Mojmír Nováček, předseda KR Červen 2011 Výroční zpráva Moravskoslezské krajské rady Asociace

Více

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD

e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e KVALIFIKA NÍ ÁD e s k á g y m n a s t i c k á f e d e r a c e 160 17 Praha 6, Atletická 100/2, P.O. BOX 40 tel./fax 257 210 811 e-mail: cgf@cstv.cz tel. 233 017 434 http://gymnastika.cstv.cz KVALIFIKANÍ ÁD Praha, prosinec

Více

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické

komunitní,integraní a spoleensko-kulturní vzdlávání a výchovy sociální a terapeutické Doba, kdy rodie trvale peují o malé dti jim asto pináší sociální izolaci, ztrátu jistoty a dvry ve vlastní schopnosti. Chceme nabídnout rodinám komunitní prostedí s možností setkávání, spolupráce, vzdlávání,

Více

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI

VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI Základní škola Fryovice, okres Frýdek Místek, píspvková organizace VÝRONÍ ZPRÁVA O INNOSTI za školní rok 2009/2010 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní

Více

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010

Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 Strategie eské rady dtí a mládeže na léta 2006-2010 pijatá 23. VS RDM 20.4.2006 POSLÁNÍ Posláním RDM je podporovat podmínky pro kvalitní život a všestranný rozvoj dtí a mladých lidí. Své poslání napluje

Více

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk

Za hlavní problém považují ob ané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo m sto Vimperk Vimperk, 11. ledna 2011 Za hlavní problém považují obané špatnou dostupnost sociálních služeb mimo msto Vimperk Obecn prospšná spolenost Jihoeská rozvojová, ve spolupráci s partnery mstem Vimperk a Centrem

Více

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání

DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání DOUOVÁNÍ DTÍ Z DTSKÉHO DOMOVA ŽÍCHOVEC Projekt podpory vzdlávání A. Text projektu 1. Cíl projektu Cílem projektu je zlepšení životních šancí dtí z DD Žichovec a zlepšení jejich schopnosti integrace do

Více

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný

Management školy. zástupce zástupce editele pro MŠ Mitušova 6 Lenka Prokopová. metodik.preventista sociáln Mgr.Robert Novotný www.zsmitusova8.cz Vážení rodie,pedkládáme Vám informaní materiál,který Vám pomže zorientovat se v organizaci,výchovn- vzdlávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2007/2008 Management školy

Více

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012

Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 Propozice Sportovní víkend PEPA Opava 2012 A. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Poadatel: PEPA SPORT OPAVA, s.r.o., z povení VV SKFR Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, telefon: +420 553 625 512 mob : +420 777 224 918 e-mail

Více

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive)

29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) 29. kongres C.I.P.S., Káhira, Egypt ( Confederation internationale de la Peche Sportive) Ve dnech 24.-27. dubna 2008 byl v Káhie poádán již 29. Kongres CIPS. Na posledním zasedání v Praze byla schválena

Více

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin.

Prezentace, start: Rakovník, sokolovna Pro ubytované je sokolovna otevřena v pátek 3. VII. 2015 od 17:00 hodin. 4.. AŽ 6.. ČERVENCE 2015 32. ROČNÍK POCHOD JE POŘÁDÁN ZA FINČNÍ SPOLUÚČASTI MĚSTA RAKOVNÍKA A KRAJSKÉHO ÚŘADU STŘEDOČESKÉHO KRAJE POCHOD JE POŘÁDÁN V RÁMCI OSLAV 600 LET OD UPÁLENÍ MISTRA JA POCHOD LZE

Více

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R

ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení 2. Postavení Kmene dosplých 3. Poslání Kmene dosplých Junák svaz skaut a skautek R ád Kmene dosplých 1. Úvodní ustanovení (1) Tento ád upravuje specifika a postavení Kmene dosplých (dále jen KD) v Junáku. (2) Souvisejícími pedpisy jsou zejména: a) Stanovy Junáka b) Organizaní ád a systemizace

Více

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR:

ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST HLAVNÍ SPONZOR: HLAVNÍ SPONZOR: ZÁVOD JE POÁDANÝ PI PÍLEŽITOSTI OSLAV VÝROÍ 750. LET MSTA CHRAST H.S.H. Sport s.r.o. je spolenost s patnáctiletou tradicí v oboru sportovních poteb. Vedle sportester, hodinek a další sportovní

Více

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu

Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Doplnní školního vzdlávacího programu ást: Charakteristika školního vzdlávacího programu Bod. 6: Strategie školního vzdlávacího programu a zabezpeení výuky žák se speciálními vzdlávacími potebami 1. Úvod:

Více

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek Zápis 1 o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veejná zakázka Název zakázky: [_Operativní leasing užitkového vozu_] Registraní íslo projektu: [_CZ.1.04/3.4.04/26.00348_] Název projektu: [Flexibiln pro odlehovací

Více

Úastníci !" # Strana 1 (celkem 5)

Úastníci ! # Strana 1 (celkem 5) !" # $% Úastníci Výkonný výbor Sekretá Dozorí rada Hosté Omluveni Kamil Kleník, Ivan Králík, Vlastimil Pabián, Vlastimil Stehlík, Michal Janeba, Iva Šimeková Vlastimil Pabián omluven Jií Šmejkal Strana

Více

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7

B Ě H S Í D L I Š T Ě M SILNIČNÍ A TERÉNNÍ BĚHY POŘÁDANÉ POLICKÝMI LYŽAŘI A JEJICH PŘÁTELI 2 0 0 7 Tělovýchovná jednota SPARTAK Police nad Metují lyžařský oddíl V sobotu 26.května 2007 v 10 hodin pořádáme ve spolupráci s klubem přátel pohybu na sídlišti a Městem Police nad Metují 28. ročník silničního

Více

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012

Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 Pedagogicko-organizaní informace pro školní rok 2011/2012 ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÁKLADNÍ VZDLÁVÁNÍ Žák není nádoba, kterou je teba naplnit, ale pochode, kterou je teba zapálit Ve školním roce 2011/2012

Více

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje

Termín pohovor výb rového ízení. Kontaktní osoba. Up es ující údaje VÝZVA k výbrovému ízení pro zájemce o pracovní pozici Asistent prevence kriminality II Asistent prevence kriminality bude zamstnancem Mstské policie Vimperk. Výbrové ízení je souástí realizace individuálního

Více

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN

ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN ZDRAVOTNÍ PLÁN ZDRAVÉHO MSTA VSETÍN Priorita 1: ZDRAVÍ MLÁDEŽE (Zdraví 21 - cíl. 4) 1.1. Budou realizovány dlouhodobé programy pro podporu zdraví mládeže Skupina aktivit: 1.1.1. Systematicky podporovat

Více

seminá pro školský management jaro 2010

seminá pro školský management jaro 2010 Manažerské dovednosti v práci editele školy seminá pro školský management jaro 2010 1. Stanovení osobní vize koncepce je jasná, konkrétní, psobivá a aktivující pedstava budoucího asu, dosažených výsledk,

Více

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013

OBECNÉ INFORMACE. ZÁMECKÁ SVATBA Svatební a spoleenské inspirace pro rok 2014 II. roník 21.9.2013 OBECNÉ INFORMACE Místo konání: Datum a doba konání: Veejnost: (sobota 10.00-17.00) Stavní stánku: Píprava: 20.9.2013 od 13.00 20.00, podle poteby i od 7.30 9.30 hod. Balení stánku: od 17.00 20.00, dle

Více

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773

INSPEKNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace. 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec. Identifikátor: 600 016 773 eská školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKNÍ ZPRÁVA Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, píspvková organizace 17. listopadu 526, 743 11 Bílovec Identifikátor: 600 016 773 Termín konání inspekce:

Více

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz

Mendelova univerzita v Brn SMRNICE. 4/2013. Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz Mendelova univerzita v Brn Ureno: Brno 8. dubna 2013 Všem pracovištím j.: 6684/2013-980 SMRNICE. 4/2013 Vydávání prkazu zamstnance Mendelovy univerzity v Brn a nkterých dalších prkaz lánek 1 Obecná ustanovení

Více

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDLÁVACÍ PROGRAM pro období 2007-2010 DM DTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 9 MŠICKÁ 720, PRAHA 9 OBSAH ŠVP : 1. Identifikaní údaje DDM 2. Charakteristika DDM 2. 1. Prostorové a materiální podmínky 2. 2. Personální

Více

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj

Historie. Pechod 11 klientek z Úsp Maenice do 3 chránných byt V eské Líp. Liberecký kraj Liberecký kraj DOLMEN, o.p.s., Agentura pro chránné bydlení Podpora samostatného života projekt podpoený z prostedk ESF, státního rozpotu a Libereckého kraje Eva Brožová Alexandra Beváová Pechod 11 klientek

Více

Pokyn k táborm pro rok 2008

Pokyn k táborm pro rok 2008 Junák svaz skaut a skautek R Pokyn k táborm pro rok 2008 1. Úvod (1) Tento pokyn upravuje poádání tábor Junáka v roce 2008. Obsahuje: a) pehled základních podmínek, které je nutné pro poádání tábora splnit

Více

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m

M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E. s v o l á v á m M g r. J I Ř Í Z I M O L A H E J T M A N J I H O Č E S K É H O K R A J E Datum 3. 5. 2013 V souladu s 40 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění s v o l á v á m 4. zasedání Zastupitelstva

Více

Žákovský (roníkový projekt)

Žákovský (roníkový projekt) Žákovský (roníkový projekt) Ko(08) Roník: 3 Zaazení: ODBORNÝ VÝCVIK (PROFILOVÝ ODBORNÝ PEDMT) Vzdlávací program: Mechanik opravá 23-66-H/001 Elektriká 26-51-H/001 Truhlá 33-56-H/001 Operátor skladování

Více

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství

Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Strategický cíl: 3.C2 Opatení: 3.C2.5 Doplnní a zkvalitnní veejných služeb Zpracování a realizace plánu odpadového hospodáství Popis V souladu s platnými metodickými pokyny a v návaznosti na závazné ásti

Více

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK

ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY ESKÝ JAZYK ESKÝ JAZYK Struktura vyuovací hodiny Plán Struktura vyuovací vyuovací hodiny hodiny Plán Metodický vyuovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Termín: Pondlí 14.1.2008 18:30 21:30 Místo konání: Restaurace Sklep (Seifertova 53, Praha 3, http://www.restauracesklep.cz/) Úast: Souek Petr, Ing.

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 6 konaného dne 21. 9. 2011 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Prodej pozemk pro stavbu rodinného domu v lokalit Malina III 2. Nabídka Ing. Eysselta na

Více

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I.

Centrum sociální pé e m sta Žamberk Albertova 357, 564 01 Žamberk VNIT NÍ SM RNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PE OVATELSKÉ SLUŽBY I. Centrum sociální pée msta Žamberk O: 00854603 VNITNÍ SMRNICE. 6/09 PRÁVA A POVINNOSTI KLIENT PEOVATELSKÉ SLUŽBY I. PRÁVA 1. Možnost nahlížet do veškeré dokumentace, která je o klientovi vedena. 2. Možnost

Více

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice

Smlouva mandátní. uzav ená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi t mito smluvními stranami: M sto Kop ivnice Smlouva mandátní uzavená ve smyslu 566 a násl. obchodního zákoníku mezi tmito smluvními stranami: Mandantem: Msto Kopivnice povený zástupce: Ing. Ivan Viskupi, vedoucí ORM Se sídlem: Štefánikova 1163,

Více

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky

Akní pole sociální práce III. Aktuální otázky sociální práce a sociální pedagogiky Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky s celoškolskou psobností poádá konferenci AKNÍ POLE SOCIÁLNÍ PRÁCE III. AKTUÁLNÍÍ OTÁZKY SOCIIÁLNÍÍ PRÁCE A SOCIIÁLNÍÍ PEDAGOGIIKY

Více

Pílohy 1 Informace pro úastníky FESTIVALU vzdlávání 2 Pihláška pro úastníky 3 Seznam základního vybavení pro úastníky FESTIVALU 4 FESTIVAL vzdlávání - vyhodnocení 5 Odkazy na internetové stránky k tématu

Více

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov

Zasedání zastupitelstva obce Skrchov Zápis byl upraven pro poteby vyvšení na elektronické úední desce z dvodu ochrany osobních údaj Zasedání zastupitelstva obce Skrchov. 26 konaná dne 2. 9. 2008 Schze se konala v budov obecního úadu, zahájena

Více

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE

DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE DOTAZNÍK PRO NEZISKOVÉ ORGANIZACE Vážení pedstavitelé neziskových organizací. Dotazník, který se vám dostává do rukou, se mže na první pohled zdát ponkud obsáhlý, avšak není teba se obávat. Pevážná ást

Více

Pedpisy upravující oblast hospodaení

Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedpisy upravující oblast hospodaení Pedmtem tohoto metodického je poskytnout tenái pehled základních právních a vnitních skautských pedpis upravujících oblast hospodaení, vetn úetnictví. Všechny pedpisy

Více

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení

Stanovy. eského rybáského svazu. ást I. Základní ustanovení Stanovy eského rybáského svazu ást I. 1 Základní ustanovení 1) eský rybáský svaz (dále jen Svaz nebo RS ) je obanské sdružení podle zákona. 83/1990 Sb., o sdružování oban, v platném znní. 2) Svaz má postavení

Více

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 99 duben 2006

METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 99 duben 2006 METODICKÝ ZPRAVODAJ PRO VEDOUCÍ KROUŽK MLADÝCH FILATELIST JIŽNÍ MORAVY íslo 99 duben 2006 Vydává oblastní komise mládeže SF Brno Pedseda OKM a redaktor KURÝRA: RNDr. Zdenk Oká, Slámova 39, 61800 Brno Neprodejné

Více

!" # $ % % & ' ( " % ) * +, -. / 01 2

! # $ % % & ' (  % ) * +, -. / 01 2 !" # $ % % & ' ( " % ) * $ % %!# $ % % +, -. / 01 2 + 3 4 * " 53$ % % Mgr. Josef Žáek, editel školy Ing. Jan Grünwald, pedseda Rady školy 1 " + Název školy: Mstská stední odborná škola, Klobouky u Brna,

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby

Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Strategický cíl: 3.C1 Opatení: 3.C1.1 Popis Snížení nezamstnanosti Podpora rozvoje živností zamené na obanské služby Služby pro obany jsou významným faktorem úrovn životního standartu, zdrojem pracovních

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004

Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Bezpenostní zkouška APS R (BZ) pro IPSC platná od 1.1. 2004 Vypracoval Ing. Jaroslav Pulicar, upravil Bc. Roman Šedý Statut BZ 1.1. Bezpenostní zkouška APS R (dále jen BZ) slouží k ovení znalosti pravidel

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Mnozí z Vás jste nedávno dle svých pedstav oslavili nástup nového tisíciletí a páli jste si navzájem vše nejlepší do nového roku i let píštích. To samé Vám peji i já

Více

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012

REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 Česká asociace Sport pro všechny, o.s. Ohradské náměstí 1628/7, 15500 Stodůlky Komise cvičení a pobytu v přírodě MR ČASPV REPUBLIKOVÁ OPEN SOUTĚŽ MEDVĚDÍ STEZKOU 2012 POKYNY PRO ÚČASTNÍKY Borovice (9.

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy smovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je urený pro dti 1. stupn. Školní družina pi FZŠ Brdikova má

Více

Finální verze žádosti (LZZ-GP)

Finální verze žádosti (LZZ-GP) 8. Klíové aktivity!íslo aktivity: 01 Školení nových technologií a novinek v sortimentu TZB (technická zaízení budov) Pedm!tem KA_1 je realizace školení zam!ené na nové technologie a novinky v sortimentu

Více

Výroní zpráva. za rok 2004

Výroní zpráva. za rok 2004 Výroní zpráva za rok 2004 Výroní zpráva o innosti Rašínovy vysoké školy s.r.o. 1. ÚVOD - Rašínova vysoká škola s.r.o., IO: 26275619 - RVŠ - Hudcova 78, 612 00 BRNO, kraj Jihomoravský - tel.: 541 632 517,

Více

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008

Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Výroní zpráva Domu dtí a mládeže Pelíšek ve Vrchlabí pro školní rok 2007/2008 Název organizace: Dm dtí a mládeže Pelíšek Sídlo organizace: Husova 212, 543 01 Vrchlabí Právní forma: Píspvková organizace

Více

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí

Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Vytvoení programu celoživotního interdisciplinárního uení v ochran dtí Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpotem R a rozpotem hlavního msta Prahy Dti z uprchlických rodin

Více

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj.

Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4. Les je mj i tvj. Magistrát hl. m. Prahy Ing. Václav Saifrt odbor ochrany prostedí odd. mstských organizací Jungmannova P r a h a 1 Závrená zpráva o erpání grantu na projekt OS Studánka, Ke Kamýku 686, Praha 4 Les je mj

Více

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.

Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014. Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam. Sdružení klub neslyšících dtí a mládeže (SKNEDAM) VÝRONÍ ZPRÁVA 2014 Adresa : Holekova 104/4, 150 00 Praha 5 e-mail: sknedam@volny.cz www.sknedam.cz OBSAH Úvod 3 Hlavní innost 4 Celkové náklady a výnosy

Více

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH

Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Zpracoval: Josef Ševc, jednatel SDH Opt uplynul rok a my se zde scházíme na Valné hromad, abychom zhodnotili innost našeho sboru za rok 2001. Díve mi však dovolte, abych Vám do nového roku popál vše nejlepší,

Více

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %.

je o 27,8 %. Nárst náklad vynaložených na prodané zboží byl nižší a vzrostl o 947,3 mil K to je o 26,98 %. VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2006 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

A T L E T I C K É S O U T Ž E 2 0 1 0

A T L E T I C K É S O U T Ž E 2 0 1 0 E S K Ý A T L E T I C K Ý S V A Z A T L E T I C K É S O U T Ž E 2 0 1 0 (I. díl) DR. LIBOR VARHANÍK pedseda AS DUŠAN OLITORIS pedseda soutžní komise AS Obsah Strana Termínová listina 3 Rozpisy mistrovství

Více

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA

PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA PROPOZICE VALENTÝNSKÉHO SAMC PRAHA ZŠ A MŠ PETŘINY JIH SOUTĚŽNÍ AEROBIC MASTER CLASS 2010 POSTUPOVÁ SOUTĚŽ KDY? 6. února 2010 KDE? Ve sportovní hale ZŠ Petřiny Jih, Šantrochova 2, Praha 6 (u školy lze

Více

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY

SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY SK RADIOSPORT BÍLOVICE NAD SVITAVOU oddíl rádiového orientačního běhu ASOCIACE ROB ČESKÉ REPUBLIKY Oficiální název soutěže 4 dny ROB / 4 days ARDF Pořadatel SK RADIOSPORT Bílovice nad Svitavou, oddíl ROB,

Více

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace:

P R O P O Z I C E. národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň. NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník. Všeobecné a technické informace: P R O P O Z I C E národního finále náborových soutěží házené žáků a žákyň NOVINÁŘSKÝ KALAMÁŘ 2014 43. ročník Všeobecné a technické informace: 1. Propozice k národnímu finále NK v házené vycházejí z manuálu

Více

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí

RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH. Seminá k tématu primární prevence úraz dtí RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ U DTÍ A MLADISTVÝCH Seminá k tématu primární prevence úraz dtí PROGRAM SEMINÁE 1. ÚVOD 2. CO JE TO ÚRAZ 3. NÁSLEDKY ÚRAZ 4. RIZIKOVÉ CHOVÁNÍ 5. PREVENCE ÚRAZ 2 ÚVOD Co už znáte z pedchozích

Více

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ KRAJSKÉHO KOLA HRY PLAMEN A SOUTĚŽE DOROSTU KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Krajské sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Královéhradeckého kraje a Okresním sdružením hasičů Čech, Moravy

Více

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003

TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 TELNICKÝ ZPRAVODAJ 03/2003 ERVEN 2003 Vážení spoluobané, jaro už je tu a s ním i další íslo Telnického zpravodaje. Od minulého ísla nastaly urité zmny. Toto i další ísla budete i nadále dostávat do svých

Více

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA )

EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) PRACOVNÍ PEKLAD PRO POTEBY BA 01/08/2005 EVROPSKÁ ÚMLUVA O DOBROVOLNÉM KODEXU O POSKYTOVÁNÍ PEDSMLUVNÍCH INFORMACÍCH SOUVISEJÍCÍCH S ÚVRY NA BYDLENÍ (dále jen ÚMLUVA ) Tato Úmluva byla sjednána mezi Evropskými

Více

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013

Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zápis z Plenárního zasedání SRPŠ ze dne 26. 2. 2013 Zahájení zasedání - Ivana Švejdová pivítala pítomné zástupce tíd a zástupce školy. Pítomni: viz prezenní listina. Omluveni: rozepsáno v seznamu zástupc.

Více

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:..

FIRMA, NÁZEV I JINÉ OZNAENÍ. Msto,ulice,íslo popisné,ps:.. Zapsaná v obchodním rejstíku vedeném, oddíl., Bankovní spojení:.. . útu:.. S M L O U V A o poskytování pístupu k SN ve formátu PDF prostednictvím služby SN online. uzavená podle ust. 262 odst. 1 zákona. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a podle ust. 5 a násl. zákona. 22/1997 Sb.,

Více

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském

Hlavní aktivitou projektu je podpora spoleného vzdlávání zástupc veejných subjekt jako aktivního nástroje na podporu spolupráce v eskoslovenském Projekt APVS Cílem projektu APVS - Akademie peshraniního vzdlávání zamstnanc samosprávy je vytvoení nové a prohloubení stávající spolupráce slovenských a eských samosprávných celk v oblasti vzdlávání,

Více

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty

Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty Zápis ze schze výkonného výboru MAESTRO CLUBU Kolovraty 07_svv_11_zapis.doc Termín: tvrtek 15.11.2007 20:30 22:45 Místo konání: u Petra Souka, Praha Kolovraty Úast: Souek Petr, Ing. Konená Jana, Ing. Ilenková

Více

!"!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH:

!!#! ZAMENÍ KURZU A RÁMCOVÝ OBSAH: !"!#! Lékaská komise HS poádá pro veejnost kurz první pomoci a záchrany (nejen) v horách. Kurz je svým zamením uren pro všechny zájemce z ad lezc, horolezc, skialpinist, freerider, turist, treka a jiných

Více

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk

Oddíl I. l. 1- základní ustanovení. l. 2 správa poplatk Obecn závazná vyhláška obce Pernink, o místním poplatku ze ps, místním poplatku za lázeský nebo rekreaní pobyt, místním poplatku za užívání veejného prostranství, místním poplatku ze vstupného a místním

Více

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3.

Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Obsah...1 1. Úvod...2 Slovníek pojm...2 2. Popis instalace...3 Nároky na hardware a software...3 Instalace a spouštní...3 Vstupní soubory...3 3. Popis prostedí...4 3.1 Hlavní okno...4 3.1.1 Adresáový strom...4

Více

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor

Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor V Táboe dne 24.2. 2010 Výzva k pedložení nabídek v rámci výbrového ízení Vážení, dovolujeme si Vás vyzvat k podání nabídky na zakázku: Stavební úpravy bytového domu.p. 2369, ulice Sokolovská, Tábor v rámci

Více

$$% *+, $$$%5/* $% */0!!" $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%*

$$% *+, $$$%5/* $% */0!! $%70 $$%)* %1%234 6%-%780 6%1%/( 6%6%9 6%:%* !!" # $% &'() $$% *+, %-%* % %./00 %1%234 $$$%5/* $% */0!!" 6%-%780 6% %',0 6%1%/( 6%6%9 6%:%* %,0;*< $%70 $$%)* $% &'() Vážené lenky spolku, náš milý spolek již existuje více jak jeden rok a pede mnou

Více

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz

Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz Obchodní podmínky pro prodej nemovitých vcí ze dne 02. 3. 2015 organizátora on-line aukního systému portálu www.is-aukce.cz OBSAH I. Úvodní ustanovení II. Základních pojmy III. Provedení aukce IV. Aukní

Více

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád

Místní knihovna Jindichovice. Knihovní ád Místní knihovna Jindichovice Knihovní ád I. Úvodní ustanovení Tento knihovní ád je závazný pro veejné knihovní a informaní služby poskytované Místní knihovnou Jindichovice (dále jen MKJ). MKJ poskytuje

Více

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí

Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazník projekt pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí Dotazníková akce je velmi dležitým krokem v projektu pípravy Strategického plánu v Kostelci nad Orlicí. Slouží k poznání názor, získání

Více

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management

ORGÁNY SPOLENOSTI. - Pedstavenstvo. - Dozorí rada. - Management VÝRONÍ ZPRÁVA SPOLENOSTI KM-PRONA, A.S. ZA ROK 2004 PROFIL SPOLENOSTI Akciová spolenost KM-PRONA, a.s. byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.7.2003 rozhodnutím jediného akcionáe pana Vladimíra Minaíka

Více

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH

ODM OVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH SMRNICE. 01/2014 ODMOVÁNÍ PRACOVNÍK ŠKOLY A CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH OBSAH ást I....2 1 Pracovnprávní podmínky pracovník...2 2 Zvyšování kvalifikace...2 3 Dovolená na zotavenou...2 4 Platové nároky a ostatní

Více

Standardy bankovních aktivit

Standardy bankovních aktivit ESKÁ BANKOVNÍ ASOCIACE CZECH BANKING ASSOCIATION UPOZORNNÍ Standardy BA mají metodický charakter Standardy bankovních aktivit. 19 / 2005 Kodex chování mezi bankami a klienty - 1 - OBSAH Preambule 3 ást

Více

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008

schváleno Programovým výborem dne 16.10.2008 STRATEGIE PODPORY ROZVOJE SPOLEENSTVÍ a AKTIVIT PRO OBYVATELSTVO NA ÚZEMÍ MAS ESKÉ STEDOHOÍ aneb od vesnice k vesnici k sousedovi blíže Zpracovala: Ing. Veronika Šturalová íjen 2008 Facilitace: Ing. Petr

Více

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL

IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL IMPORT DAT Z TABULEK MICROSOFT EXCEL V PRODUKTECH YAMACO SOFTWARE PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - IMPORTU DAT DO PÍSLUŠNÉ EVIDENCE YAMACO SOFTWARE 2005 1. ÚVODEM Všechny produkty spolenosti YAMACO Software

Více

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích

Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Obecn závazná vyhláška Obce Moovice. 1/03 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Moovice se usneslo dne 15. íjna 2003 dle ustanovení 14 odst. 2 zákona. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znní pozdjších

Více

3. Charakteristika ŠVP

3. Charakteristika ŠVP 3. Charakteristika ŠVP 3.1. Zamení školy Dané podmínky spolen s bohatou historií ve výuce pírodovdných pedmt pedurují zamení školy, které je všeobecné s drazem na pírodovdnou a jazykovou oblast. Zamení

Více

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK.

TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK. TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN S FINANČNÍ POMOCÍ MĚSTA SOKOLOV A KRAJSKÉHO ÚŘADU KARLOVARSKÉHO KRAJE VODNÍ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA ČČK Bazén Sokolov 23.5. 2015 Pořadatel: Uspořádáním pověřen: Místo konání:

Více