Městské muzeum Lanškroun

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Městské muzeum Lanškroun"

Transkript

1 Městské muzeum Lanškroun Výroční zpráva 2012 Úvodní slovo ředitelky Museum jest sídlo Mus, kde v síních a sálech chovají se sbírky věcí vědeckých a uměleckých, obrovskému dílu podrobuje se musejník, práce jest nesmírná, odpočinutí žádné a vděk malý... Rok 2012 byl poznamenán výročím 20 let od znovuobnovení muzea ( ). K této příležitosti byly uspořádány oslavy s bohatým historickým programem, doprovodnými řemesly, uvedením pohádky, interaktivními hrami pro děti, hudebním vystoupením, promítáním filmů, slavnostním otevřením výstavy Panenky Anny Šlesinger. Muzeum vydalo reprinty linorytů Lanškroun v obrazech z roku 1921 od Franzisky Romany Jaksch von Wartenhorst, dále Lanškrounsko č. 10 se jmenným, tematickým a místním rejstříkem. Význačným přínosem je také vydání knihy Lanškrounský betlém osobností ze sbírek Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara. Kniha se stala didaktickou pomůckou pro místní školy při výuce regionální historie, vhodným artefaktem pro rozvoj cestovního ruchu, obsahuje i texty v německém a anglickém jazyce. Pokračovali jsme v restaurování sbírkového fondu, tentokráte nábytku dvou kusů stolů ve stylu historismů z konce 19. století. Sbírky jsme obohatili o 13 akvarelů Eliška poznává Lanškroun, ilustrací s motivy města Lanškrouna a zvířátek, které namalovala akad. malířka Veronika Balcarová pro nástěnný kalendář určený nejen dětem. Uspořádali jsme 5 výstav. Velký ohlas vyvolala výstava Domácího umění ve spolupráci se stejnojmenným občanským sdružením, která byla spojena s výběrem fotografií z fotoarchivu muzea s tematikou Jak jsme žili v 50. a 60. letech 20. století. Následovala výstava Panenek Anny Šlesinger, obrazů Karla Balcara a vánoční výstava obrazů a ilustrací Veroniky Balcarové, loutek Jarmily Haldové, betlémů a vánočních stromků. V měsíci únoru jsme zorganizovali již po dvanácté tradiční masopustní průvod a veselici i s doprovodnou akcí Prasátko paní starostky. V prosinci jsme uspořádali adventní trhy s doprovodným kulturním programem, které jsme obohatili zvoničkou splněných přání a poštou pro Ježíška. K poznání regionálních historie a k lokálnímu patriotismu jistě přispělo uspořádání živého betlému s darovníky, osobnostmi města z betlému Bedřicha Šilara. V průběhu celého roku jsme poskytovali odpovědi na badatelské dotazy. Studentu Lukáši Vaškovi jsme pomáhali s diplomovou prací na téma Sbírkotvorná činnost Městského muzea Lanškroun a Janě Doubravové s bakalářskou prací Vývoj pojmenování ulic v Lanškrouně od historie po současnost a Michaele Lechnýřové na téma Hospodářské a sociální důsledky odsunu sudetských Němců na Lanškrounsku v letech Studentka Martina Pecháčková vykonávala praxi v muzeu v měsíci srpnu. Město Lanškroun uspořádalo mezinárodní konferenci Vzájemná poznávání lidových zvyků, na kterém jsem příspěvkem Lidová kultura v regionu Lanškrounsko, prezentovala kalendářní obyčeje, ale i novodobé tradice a slavnosti s devadesáti doprovodnými fotografiemi. Odbornými články jsme přispívala do Listů Lanškrounska a Lanškrounska č. 10 a dalších reklamních novin. Provedli jsme generální vyčištění vitrín stálé expozice o historii města a okolí a Sklářství na pomezí Čech a Moravy a nakonzervování jednotlivých předmětů. Věnovali jsme se také sbírce praporů, pro kterou jsme zajistlili odpovídající uložení. Dále v muzeu probíhaly pravidelné muzejní činnosti prvostupňová a druhostupňová katalogizace, digitalizace sbírek, hlášení do CES na Ministerstvo kultury České republiky. Byli jsme úspěšní ve 3 grantech zaslaných na MK ČR a Pardubický kraj. Obdržené finanční prostředky jsme použili na

2 restaurování historických stolů a vydání knihy. Podařilo se nám také získat od sponzorů finanční prostředky na výstavu Panenek a historický program u příležitosti 20 let od znovuobnovení muzea a také na rozšíření Hřebečského betlému orlické řezbářky Jarmily Haldové a vánoční výstavu. Zároveň jsme podali tři žádosti o grant na rok Provázeli jsme po památkách města a také po stálých expozicích muzea školní výpravy, kluby seniorů a delegace z partnerských měst. V muzeu natáčela Česká televize, režisérka Olga Sommerová, nový cyklus pořadu Tajemství rodu významných osobností - o prapředcích Viktora Preisse. Muzeum spolupracovalo na přípravě pamětní desky věnované lanškrounskému rodákovi, desetibojaři a olympijskému vítězi Romanu Šebrlovi, kterou vytváří akademický sochař Zdeněk Kolářský. Nakoupili jsme novou barevnou laserovou tiskárnu, počítač, vrtačku AKU a vozík. Dali jsme opravit akumulační kamna v budově muzea a vyrobit stojan na historické kolo v expozici. Provedli jsme pravidelné revize EZS, EPS, kamerového systému a bezpečnosti práce, hasičských přístrojů a hydrantů, elektronického zařízení a spotřebičů. Počet zaměstnanců se nezměnil, celkem 5. Účastníme se odborných školení ve Východočeském muzeu v Pardubicích, Moravského zemského muzea Brno, ekonomických na Městském úřadě v Lanškrouně a školení programátorů CITEM Brno na muzejní program DEMUS. V muzeu proběhla v měsíci červnu kontrola České obchodní inspekce a také kontrola odvodů na sociální zabezpečení. Děkujeme vedení města, pracovníkům Městského úřadu za pomoc a podporu a za spolupráci kulturním, školským a dalším organizací a také externím spolupracovníkům muzea. PaedDr. Marie Borkovcová

3 Příjmy Příspěvek na provoz od zřizovatele FINANČNÍ PROSTŘEDKY rok Kč Kč rok 2011 (pro srovnání) Z toho: MK ČR - publikace o betlému PK - restaurování stolů MK ČR - restaurování stolů Kč Kč Kč Kč Sponzorské dary a smlouvy Kč Kč o reklamě Příjmy z vlastní činnosti Kč Kč Příjmy z doplňkové činnosti Kč Kč Vstupné celkem Kč Kč Celkem ,00 Kč Kč Další příjmy pro MÚ odvod za komisní prodej knih a CD a navracení dotace za prodané knihy ,00 Kč ,00 Kč NÁVŠTĚVNOST MUZEA A DALŠÍCH AKCÍ rok 2012 rok 2011 (pro srovnání) Celkem návštěvníků Platící: Návštěvníci expozic a galerie (dospělí, děti důchodci) Školní a hromadné výpravy Neplatící: Návštěvníci vernisáží, zájezdy z partnerských měst a další delegace, děti z Dětského

4 domova Dolní a Horní Čermné a chovanci Anenské Studánky, děti ze Speciální školy Lanškroun Účinkující při adventních trzích a ostatní Zámecké slavnosti Návštěvníci masopustu Vybráno vstupné Z toho vstupné dobrovolné Kč Kč Kč Kč SPONZOŘI INA s.r.o. Lanškroun, ALEMA Lanškroun a.s., L. Chládek, Hostinec Krčma Jindřich Venzara, Bedřich Šilar, Pekařství a cukrářství Sázava s.r.o., PRACOVNÍCI MUZEA ŘEDITELKA PaedDr. Marie Borkovcová Zodpovídá za celkovou odbornou činnost, hospodaření, provoz, koncepci a rozvoj instituce památkového objektu, provádí v muzeu odbornou činnost specializovanou na muzejnictví, muzikologii, etnografii a historii spolupracuje s ostatními subjekty v rámci republiky i v zahraničí ediční, vzdělávací, sbírkotvorné a výstavnické činnosti, propagace a spolupráce s médii. Zasluhuje se o bohatou publikační činnost muzea, zajišťuje odbornou praxi studentů, odborné konzultace při psaní seminárních a diplomových prací. Poskytování průvodcovských služeb v rámci muzea a po památkách města. Zajišťuje obnovování tradic ve městě, kulturní a historické akce města. Karel Uhlíř Zajišťuje odbornou správu sbírek uložených v depozitáři a odbornou práci s nimi katalogizaci a odborný popis sbírek, realizace výstav a expozic, zabezpečuje také tvorbu a správu fotoarchivu,digitalizaci, dále spravuje sklad publikací. Svou specializací se zaměřuje na filokartii, archeologii a militaria. Poskytuje průvodcovské služby, podílí se na zabezpečení doprovodných etnografických a historických akcích muzea. Hana Kozubová Administrativní a asistenční činnosti, realizace výstav po stránce aranžérské a výtvarné, inventarizace sbírek, odborná správa muzejní knihovny, vedení badatelské agendy, tvorba pozvánek a plakátů. Specializuje se na textilní techniky a výtvarné umění, konzervátorka textilií, předvádění textilních technik. Pořizování evidence sbírkových předmětů včetně systematické evidence a fotografií do počítače. Poskytuje průvodcovské služby, podílí se na zabezpečení doprovodných etnografických a historických akcí muzea.

5 Jana Hajzlerová Vedení účetnictví a pokladny, daňové přiznání, tvorba rozpočtu a směrnic, zabezpečuje prodej publikací, zásobování muzea. Vypracovává přehledy a analýzy jednotlivých činností muzea. Evidence publikací, brožur, CD, videokazet, vyřizování komisního prodeje, prodeje uměleckých děl v tzv. muzejní prodejně (vstupní hala) a prodeje na dobírku. Poskytuje průvodcovské služby. Eva Skalická Zajišťuje úklid všech prostor muzea, pomáhá při realizaci výstavní činnosti a akcí muzea. SPOLUPRACOVNÍCI MUZEA Vedení města Lanškroun, vedoucí odborů a úředníci města, Městská knihovna, Kulturní centrum, ZUŠ Jindřicha Pravečka Lanškroun, TG TISK s.r.o. Lanškroun, redakce Listů Lanškrounska, Římskokatolické děkanství - farář Dr. Zbigniew Czendlik, základní a střední školy v Lanškrouně a regionu Lanškrounsko, školky, místní spolky, Obecní úřady (odborná pomoc, distribuce sborníků a knih), lidoví a umělečtí řemeslníci, výtvarníci, Klub sběratelů, Lanškrounský fotoklub, Svaz chovatelů drobného zvířectva, Svaz včelařů, místní hudební sbory a hudební skupiny, divadlo Ve středu, Technické služby, Městská policie, Společnost česko-německého porozumění W. Hensela v Moravské Třebové, Hřebečské muzeum a archiv v Göppingenu, Fotoateliér paní Jiřiny Strakové, fotograf Radek Lepka,Truhlářství Dudycha, grafik Břetislav Dadák a Břetislav Vašek, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., Soňa Uhlířová, Karel Uhlíř sen., akademický sochař Zdeněk Kolářský a jeho syn Petr, Mgr. Petr Boček, Dagmar Tenenková, Michal Borkovec, Šimon Knápek, Jaroslav Killar, Miroslav Buřval a další externí spolupracovníci. Odborné instituce: Asociace muzeí a galerií (AMG), Východočeské muzeum v Pardubicích (oblastní muzeum), muzea a galerie v ČR a v zahraničí VÝSTAVNÍ ČINNOST Stálé expozice: Historie města Lanškrouna a okolí Sklářství na pomezí Čech a Moravy Pamětní síň hudebního skladatele Jindřicha Pravečka Kabinet mincí, medailí a sochařských prací Zdeňka Kolářského Císařský pokoj Scénáře sezónních výstav, uspořádání vernisáží s hudebním a dalšími doprovodnými programy, instalace sbírkových předmětů a výtvarných děl Stěhování sbírek včetně jejich zabalení, výstavního fundusu, přivezení a odvoz exponátů, stavění a rozebírání stánků Upoutávka ke konání 44. ročníku Lanškrounské kopy na černobílých a barevných fotografiích z fotoarchivu muzea u vchodu do České pošty v Lanškrouně Výběr fotografií z fotografií z fotoarchivu muzea k 140.výročí Gymnázia Lanškroun

6 VÝSTAVY A AKCE NA ROK G: Domácí umění, ve spolupráci s o. s. Praha Jak jsme žili v Lanškrouně v letech 20. století Masopustní průvod a veselice G: Anna Šlesinger - Panenky se soukromé sbírky Hudební program: Zpěváci ZUŠ J. Pravečka Lanškroun Křest vlastivědného sborníku Lanškrounsko č. 10 Oslavy 20 let od znovuotevření muzea po rekonstrukci Slavnostní průvod, střelba z mušket a děl před zámkem a scénické vystoupení a historický šerm skupiny Magna Moravia, trh dobových řemesel pohádka pro děti na nádvoří zámku, setkání spolupracovníků a příznivců muzea, promítání filmů, komorní koncert ve stálé expozici o historii města G: Karel Balcar obrazy leden 2013 G: Veronika Balcarová dětské ilustrace, betlémy, vánoční stromky Marionety ve spolupráci s Muzeem loutkářských kultur Chrudim Křest knihy Lanškrounský betlém osobností ze sbírky Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara 2., 9., 16. a Adventní trhy s kulturním programem, živý betlém SBÍRKY MĚSTSKÉHO MUZEA Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů k fotografií, skleněných desek a negativů Počet evidenčních čísel sbírkových předmětů zapsaných v roce Z toho získané darem 35 koupí 1 Počet evidenčních předmětů zapůjčených jinému zařízení 14 Počet nakonzervovaných sbírkových předmětů 14 Organizace spravuje sbírky a sbírkové předměty ve vlastnictví města na základě zákona o ochraně sbírek 122/2000 Sb. a vyhlášky MK ČR pod evidenčním číslem MLA/ / ve vlastnictví města Lanškroun s názvem : Podsbírka 1, jiná - souhrnná. K bylo zapsáno sbírek a fotografií. Ke konci roku byly provedeny inventury části sbírkového fondu tak, aby za 10 let byla splněna inventura celého sbírkového fondu. Získané darem: 13 akvarelů akad.malířky Veroniky Balcarové s motivy města Lanškrouna Eliška poznává Lanškroun 4 fotoaparáty, léta 20.století

7 Diaprojektor PAXIMAT 200 Kuchyňský robot UKS, typ 027,60.léta 20.století Trakař,dřevo,železo, 20.léta 20.století Držák na louče, železo, 19.století Kleště kovářské, železo,18.století Album starých pohlednic města Lanškrouna, Soubor fotografií města Lanškrouna a okolí, 70.léta 19.století současnost 1 darovník do Lanškrounského betlému osobností města ředitelka muzea Hrací karty,poč.20.století Soubor starých filmů z Lanškrouna, 30.léta 20.století Tahací harmonika zn.hohner CARMEN,30.léta 20.století Pamětní deska Romana Šebrleho, 2012 Pamětní deska Jan Havlena a Bohuslav Hrubý,patinovaná sádra,2012 Medaile - František Nepil, patinovaný odlitek, 2012 Medaile 76 let Jana Tydlitáta, patinovaný odlitek,2012 Získané koupí: Rozšíření Hřebečského betlému o reliéfní pozadí s motivy Lanškrounska řezbářkou Jarmilou Haldovou, 2011 Kralický betlém, dřevo,polychromie, počátek 20.století EVIDENCE SBÍREK V chronologické evidenci zpracováno 36 sbírkových předmětů V systematické (druhostupňové) evidenci zpracováno 40 sbírkových předmětů Inventarizace byla provedena u 500 sbírkových předmětů Digitalizace 147 sbírkových předmětů (mincí) FOTOARCHIV Fotoarchiv muzea obsahuje položek V roce 2012 bylo zaregistrováno 450 nových položek Fotoarchiv obsahuje skleněné fotodesky, historické a současné fotografie (portrétní, místopisné), plakáty, fotoalba, diapozitivy, dokumentární filmy z let 1947 až 2010, černobílé i barevné pohlednice ( staré i nové ) Lanškrouna i Lanškrounska a mapy, projekty, CD souborů, vyhlášky a restaurátorské zprávy. Dokumentární soubory obohacujeme průběžně o snímky zachycující urbanistický vývoj města, registrujeme nově vydané pohlednice Lanškrouna, plakáty, reklamy Pořizování výstřižků z Orlického deníku a ostatních tiskovin Digitalizace videofilmů významné akce města, vernisáže výstav, masopust, rekonstrukce objektů. Průběžně je prováděna fotodokumentace stavebního vývoje města, která je součástí fotoarchivu. Fotoarchiv byl doplněn fotografiemi z Lanškrounské kopy, otevření stadionu Romana Šebrleho a odhalení pamětní desky, lidové kultury v průběhu roku z regionu Lanškrounsko, adventních trhů s doprovodným programem, živý betlém a z dalších akcí muzea a městských slavností.

8 Počet nakoupených odborných knih 4 BADATELSKÁ KNIHOVNA Na základě rozpočtové kapitoly nákupu knih je průběžně doplňována muzejní badatelská knihovna, která obsahuje 1952 publikací. Jedná se o knihovnu volně přístupnou badatelům za účelem studia. Knihovna obsahuje oddělení regionalistika, periodika, encyklopedie, dějiny výtvarného umění, české dějiny, světové dějiny, vojenství, geografie, osobnosti, etnografie, starožitnosti, fond německé literatury slovníky a německá beletrie. KULTURNĚ - VÝCHOVNÉ AKCE Průvodcovství po stálých expozicích a sezónních výstavách v muzeu pro školní výpravy a zájezdy, exkurze po památkách města, archeologické semináře pro žáky základních škol Obnovování tradic ve městě Masopustní průvod a veselice 12. ročník Prasátko paní starostky ochutnávka produktů ze zabijačky účinkování country skupiny Poutníci Česká Třebová Uspořádání průvodu masek, předání klíče od města starostkou, vystoupení Lanškrounského smíšeného sboru a Komo/K/ráku ZUŠ J. Pravečka Lanškroun, folklorního souboru Baldrián Pardubice, Divadla Páté Patro Praha pouliční divadlo, účinkování zahraničních souborů Ṥleżanie Dzierżoniów, Mažoretky Hajduszoboslo a dalších Masopustní jarmark Dramaturgie Zámecké slavnosti 20 let od znovuobnovení muzea slavnostní průvod Magna Moravia Šumperk četné salvy z mušket a děl, šermířské vystoupení a vystoupení pikenýrů, ukázky táborového života, Řemesla neznají hranic další řemesla i z partnerských měst, uvedení pohádky na motivy Dášeňky Karla Čapka Divadlo Páté Patro Praha, křty tiskovin, otevření výstavy Panenky Anny Šlesinger, hudební program zpěváci ZUŠ J. Pravečka Lanškroun a Jan Venas, interpret gotické a renesanční hudby na mandocello, setkání spolupracovníků a příznivců muzea Adventní trhy, konané čtyři adventní neděle. Zajištění vystoupení pěveckých sborů a folklorních souborů, řemeslníků, kapličky přání a Ježíškovy pošty PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST Osobnosti města Lanškrouna v Lanškrounském betlému Bedřicha Šilara a vývoj města na fotografiích pro důchodce v lanškrounském penzionu PaedDr. Marie Borkovcová, pořadatel Rodinné centrum Dětský svět Lanškroun Lidová kultura regionu Lanškrounsko kalendářní obyčeje - na mezinárodní konferenci Vzájemné poznávání lidových zvyků uspořádané z Visegrádských fondů spolu se zahraničními účastníky a pro seniory v Rodinném centru PaedDr. Marie Borkovcová Gotický umělecký sloh v Lanškrouně pro studenty Gymnázia Lanškroun PaedDr. Marie Borkovcová 3 Archeologické semináře pro žáky základních škol - Karel Uhlíř

9 ČINNOST PUBLIKAČNÍ Vlastivědný sborník Lanškrounsko č. 10, 52 stran Sborník se věnuje historii i současnosti města Lanškrouna a regionu Lanškrounsko. Obsahuje články z dějin, církevních dějin, dějin umění, lidové kultury, památkové péče, osobnostech regionu. Mapuje činnosti muzea za uplynulý rok. Tento ročník je doplněn shrnutím služby veřejnosti za uplynulých 20 let a také obohacen tematickým, místním a jmenným rejstříkem. Důležitou součástí je bohatý obrazový materiál. Počet dopisovatelů je 14. Knihy Lanškrounský betlém osobností ze sbírky Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara, redakce Marie Borkovcová a Karel Uhlíř, grafická úprava Břetislav Vašek, tisk Graspo a.s., Zlín, fotografie Radek Lepka a Jiřina Straková, počet výtisků 1000, 100 stran, celobarevné provedení, šitá vazba v tvrdých deskách. Texty v jazyce českém, německém a anglickém. Didaktická pomůcka pro místní školy při výuce regionální historie, osobnostech a památkách města, dokumentace sbírkového fondu muzea, vhodný artefakt pro rozvoj cestovního ruchu, přínos k poznání dané oblasti. Spolupráce s městským úřadem při přípravě nástěnného kalendáře na rok 2013 s ilustracemi pro děti a motivy Lanškrouna od akademické malířky Veroniky Balcarové Reprinty linorytů Lanškroun v obrazech z roku 1921 od Franzisky Romany Jaksch von Wartenhorst ČINNOST BADATELSKÁ Počet badatelů: 122 Pracovníci Městského muzea Lanškroun poskytli během roku 2012 konzultace a jiné badatelské služby ve 27 případech při osobních návštěvách a odpověděli ovou poštou, telefonicky 95 dotazů. Jednalo se většinou o středoškolské a vysokoškolské studenty, kteří vypracovávali seminární, bakalářské a diplomové práce. Nejčastější témata : Kancionál B. Weise, historie Majálesu v Lanškrouně, náboženské poutě, telegrafní vedení v Lanškrouně, formy na perník, hřebečské zvykosloví, sluneční hodiny na radnici, hudební nástroje ve sbírkách muzea, pracovní listy při návštěvě muzea pro žáky chemie expozice Sklářství na pomezí Čech a Moravy, historie hasičského sboru v Žichlínku, historie hřbitovů v Lanškrouně, malíř a gymnaziální profesor Josef Pýcha ( do katalogu připravované výstavy Muzea umění v Olomouci v roce 2013), rodokmen rodiny Fuchs, náhrobní kámen dcery Dominika Schürera z Mlýnického Dvora z konce 16.století, architekti a stavitelé hodnotných staveb a vil města Lanškrouna, historie lichtenštejnského pivovaru, gymnázia a lanškrounské mlékárny. Informační centrum Městské muzeum zabezpečuje také o sobotách a nedělích v odpoledních hodinách činnosti informačního centra. ČINNOST PROPAGAČNÍ Aktualizace webových stránek muzea Pozvánky a plakáty k výstavám a akcím v muzeu, články do Listů Lanškrounska, do regionálního tisku (Orlický deník, Mladá fronta dnes), Ateliéru výstavy, turistických novin Natáčení nového cyklu pořadů Tajemství rodu významných osobností o prapředcích herce Viktora Preise v režii dokumentaristky Olgy Sommerové ve stálých expozicích muzea Erxlebenova

10 manufaktura a císařský pokoj F. J. I a také v obci Sázava, výběr, naskenování a popis starých fotografií města Lanškrouna a obce Sázava k tomuto dokumentu Lanškroun v betlému hlavní regionální zpravodajská relace ČT ,vysílání o lanškrounském betlému osobností B.Šilara a Pivovarské sklepy v Lanškrouně mají na kahánku Prezentace výstav a akcí muzea do Českého rozhlasu Pardubického kraje a Praha Věstník Asociace muzeí a galerií Distribuce knihy Lanškrounský betlém osobností ze sbírek Městského muzea Lanškroun z dílny řezbáře Bedřicha Šilara do okolí regionu a krajanům v Göppingenu, místním školám a dalším institucím ČINNOST ODBORNÁ, vědecko-výzkumná Příprava scénářů výstav včetně doprovodných textů a popisek, úvodních slov k autorským výstavám, výstavám z vlastních sbírek, výtvarného umění, řemesel, fotografií, starých pohlednic i víceoborových Chronologická, systematická evidence sbírek/ (II. stupeň), uložení sbírek, zajištění restaurování sbírek články do Turistických novin pro region Východní Čechy o masopustu a lanškrounském betlému Články do Listů Lanškrounska: Domácí umění Panenky Karel Balcar Lanškrounský betlém osobností Veronika Balcarová a Jarmila Haldová Články do Lanškrounska č. 10: Lidová kultura kalendářní obyčeje regionu Lanškrounsko brožura Městské muzeum ve faktech a číslech (20 let služby veřejnosti od znovuobnovení muzea po rekonstrukci ) Lanškrounský betlém osobností ze sbírek Městského muzea Lanškroun Odborný dohled nad seminárními a diplomovými pracemi Vyplnění 3 grantů na MK ČR a Pk restaurování purkmistrovské skříně z roku 1675 a technické zabezpečení kulturních akcí v Lanškrouně Průvodcovské činnosti s odborným výkladem po expozicích Psaní odborných posudků Realizace výstav práce aranžérské a výtvarné Vyplnění výkazu o muzeu KULT (MK) za rok 2010 Kalendárium výstav VÝZNAČNÉ OSOBNOSTI V MUZEU Režisérka Olga Sommerová, herec Viktor Preiss, malíř Jiří Kaloč, akademický sochař Zdeněk Kolářský, Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D., delegace z partnerských měst, krajané ze SRN, Ing. Helena a Jaroslav Ženíškovi, redaktor ČT 1 Michal Klokočník Příkladná instalace všech expozic zajímavých a poučných! Díky moc, rádi jsme to zhlédli. ze zápisu v místní kronice ODBORNÉ ČASOPISY A NOVINY Věstník českých a moravských muzeí, Nové letopisy města Ústí nad Orlicí a jeho okolí, Orlický deník, Listy Lanškrounska, Schönhengster Jahrbuch, Schönhengster Heimat

11 ÚDRŽBA OBJEKTU památkového objektu zámku, galerie (bývalé konírny) Pravidelné revize (elektrických přístrojů a elektroinstalace, zabezpečovacího a kamerového systému, hasicích přístrojů, požární signalizace), oprava akumulačních kamen v budově muzea, generální údržba stálé expozice o historii města a Sklářství na pomezí Čech a Moravy konzervace exponátů, výměna žárovek, vyčištění vitrín atd., nátěry prahů, panelů - údržba stálých expozic Otevírací doba: celoročně Vstupné: ÚT- PÁ dospělí 30 Kč SO NE děti, důchodci, školní výpravy 20 Kč Městské muzeum Lanškroun Výstavy na rok G: MERKUR legendární stavebnice Libor Janeček- kytara,vítězslav Drápal-flétna Masopustní průvod a veselice G: Eva Milotová obrazy Soubor fléten ZUŠ J. Pravečka Lanškroun G: Namibijské safari fotografie, preparáty afrických zvířat, předměty typické pro Afriku ( Občanské sdružení Okanduli, Preparace Pekař) Lanškrounský smíšený sbor Veteránisti Lanškroun výstava auto-moto veteránů Řemesla neznají hranic M: Tvorba lanškrounských krajkářek pod vedením Mileny Ficnerové G: Z pohádky do pohádky ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Šumperk Komo/K/rák ZUŠ J. Pravečka Lanškroun leden 2013 G: Vánoce z proutí a krajky - Alena Bukvová košíkářství a Hana Kozubová krajka a batika Šmon Knápek kytara, Brass company ZUŠ J.Pravečka Lanškroun Betlémy a vánoční stromky

12

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH ZA ROK 2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech IČO: 00075078 Adresa: Hostašova 1, 339 01 Klatovy

Více

Muzeum Kroměřížska, p. o.

Muzeum Kroměřížska, p. o. ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZA ROK 2010 Muzeum Kroměřížska, p. o. Adresa organizace: Ředitel organizace: Zprávu vypracoval (a): Telefon: Muzeum Kroměřížska, p. o. Velké náměstí

Více

Výroční zpráva rok 2004

Výroční zpráva rok 2004 České muzeum stříbra v Kutné Hoře Výroční zpráva rok 2004 Motto: aby písemní a umělecké památky ve zdejší krajině byly sbírány, před zkázou chráněny a známost o nich a tím i větší šetrnost k nim v lidu

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 Zpracovala Ing. Jaroslava Slabá, ředitelka muzea a kolektiv pracovníků Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, červen 2010 2 MUZEUM SKLA A BIŽUTERIE V JABLONCI NAD NISOU KONTAKT

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě, Přemysla Otakara II. 37, 688 12 Uherský Brod, IČO 00092142, není plátce DPH. Tel: 572 632 288, Fax: 572 634 078, e-mail: muzeum@mjakub.cz,

Více

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ČESKÉ MUZEUM STŘÍBRA V KUTNÉ HOŘE VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 České muzeum stříbra v Kutné Hoře je právním pokračovatelem Archeologického sboru Wocel (zal. 1877) a následně Muzea Wocel. Od r. 2003 je muzeum

Více

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014

Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 1 Výroční zpráva Městského muzea a knihovny Čáslav za rok 2014 Městské muzeum a knihovna Čáslav se sídlem, Husova ul. 291, 286 01 Čáslav, se

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA DR. HOSTAŠE V KLATOVECH, p. o. ZA ROK 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Organizace: Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace IČO: 00075078 DIČ:

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA ZÁMEK SLAVKOV - AUSTERLITZ Palackého náměstí č 1 684 01 Slavkov u Brna Česká republika VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 Březen 2015 Vypracoval a předkládá: Mgr Jiří Blažek, pověřený

Více

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra

KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013. Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 KULTURNÍ CENTRUM PARDUBICE Výroční zpráva 2013 Předkládá: Zpracovali: účetní uzávěrka: Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního centra Pardubice Mgr. Romana Vojířová, ředitelka Kulturního

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 ZPRÁVA O ČINNOSTI Regionálního muzea v Litomyšli v roce 2012 1. REVITALIZACE HISTORICKÉ BUDOVY MUZEA Revitalizace historické budovy Regionálního muzea v Litomyšli byla připravována řadu let. V září 2010

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2011 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 4 Sbírkotvorná

Více

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2012

Výroční zpráva. Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem. za rok 2012 Výroční zpráva Městského muzea ve Dvoře Králové nad Labem za rok 2012 Ve Dvoře Králové nad Labem 25. 3. 2013 Vyhotovil: Mgr. Alexandra Jiřičková, ředitelka muzea Obsah: I. Základní údaje II. Odborná činnost

Více

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ A ČINNOSTI PO ZK I. ODBORNÁ ČÁST 1) Činnost sbírkotvorná a péče o sbírky A) Souhrnná statistika 1.1. Průběžná evidence I. stupně předmětů

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

příspěvková organizace Karlovarského kraje

příspěvková organizace Karlovarského kraje příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH Úvod 5 slovo ředitele základní informace o muzeu Sbírky 9 charakteristika sbírkového fondu akvizice / nákupy / dary inventarizace sbírek zápůjčky sbírek

Více

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje

Muzeum Sokolov, Karlovarského kraje VÝroČNÍ ZPRÁva MMXIV Muzeum Sokolov, příspěvková organizace Karlovarského kraje OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE 2 HODNOCENÍ ROKU 2014 4 VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI ROKU 2014 5 STRUČNÝ NÁSTIN HISTORIE MUZEA 6 POSLÁNÍ MUZEA

Více

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO DOKSY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Doksy 30. března 2013 Kulturní středisko Roční výkaz o kulturně vzdělávací a zájmové činnosti za rok 2012 Výkaz je součástí Programu statistických

Více

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004

GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ V HAVLÍČKOVĚ BRODĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2004 Havlíčkův Brod, únor 2005 POSLÁNÍ GALERIE Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě je od 1.7.2001 příspěvkovou organizací Kraje

Více

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie

Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 NÁRODNÍ MUZEUM. www.nm.cz. víc než dotek historie Václavské náměstí 68 115 79 Praha 1 tel.: 224 497 111 fax: 224 226 488 www.nm.cz NÁRODNÍ MUZEUM víc než dotek historie V Ý R O Č N Í Z P R Á V A A N N U A L R E P O R T 2 0 0 5 Václavské náměstí 68 115

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2013 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Hodnocení hlavní činnosti 5 II.1. Vymezení hlavní činnosti

Více

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace

Výroční zpráva 2008. Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Výroční zpráva 2008 Krajské muzeum Karlovarského kraje, příspěvková organizace Hornické muzeum Krásno, 20. 4., vernisáž výstavy Willi Russ Krajské muzeum Karlovarského kraje je příspěvkovou organizací

Více

Výroční zpráva 2011 Annual Report

Výroční zpráva 2011 Annual Report Výroční zpráva 2011 Annual Report výroční zpráva 2011 Poslání Národního muzea < 1 > Národní muzeum je největším muzeem České republiky. Je ústředním státním muzeem s funkcí sbírkotvornou, vědeckou, osvětovou

Více

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014

Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 Výroční zpráva Regionálního muzea v Kolíně za rok 2014 1 OBSAH I. Základní údaje 3 I.1. Organizační struktura RMK 3 I.2. Personální složení 3 II. Rozvojové projekty 5 II.1. Muzeum lidových staveb V Kouřimi

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VLASTIVĚDNÉHO MUZEA V OLOMOUCI za rok 2010 Vlastivědné muzeum v Olomouci, nám. Republiky č. 5, 771 73 Olomouc, je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje, webové stránky muzea:

Více

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008

Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 1. Úvod Zpráva o činnosti Východočeského muzea v Pardubicích za rok 2008 Za nejpodstatnější skutečnosti z průběhu r. 2008 ve Východočeském muzeu v Pardubicích (dále jen VČM) považujeme: 1. VČM dokončilo

Více

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk.

1. Základní údaje. Adresa Velké náměstí čp. 139-140, 500 03 Hradec Králové Telefon 495 514 893 e-mail info@galeriehk.cz www galeriehk. Výroční zpráva Galerie moderního umění v Hradci Králové za rok 2013 Obsah 1. Základní údaje............................ 5 2. Úvod................................... 6 3. Hlavní činnosti organizace.....................

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 MĚSTSKÉ KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ UNIČOV - příspěvková organizace Moravské náměstí 1143 Obsah 1. Základní charakteristika zařízení... 5 2. Hlavní úkoly... 6 3. Personální zabezpečení...

Více