MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM"

Transkript

1 Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 15. řádné jednání Rady města, konané dne kancelář starosty 1. (55) Rozpočtové opatření č (56) Rozpočtové opatření č (17) Rozpočtové opatření č (18) Rozpočtové opatření č (19) Rozpočtové opatření č (20) Rozpočtové opatření č (59) Rozpočtové opatření č (22) Účetní závěrka 2014 MKS Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Věra Šimková Kateřina Macková Věra Šimková 9. (16) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Ochutnávka vín při živé hudbě na pozemku parc. č. 854/5 na Ocase, rybník Brodský dne Irena Petirová 10. (24) Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční diskotéky v Café baru v Červeném Kostelci - měsíc červenec 2015 Irena Petirová 11. (25) Výjimka z vyhlášky města č.7/ Vodnické slavnosti, kemp Brodský Červený Kostelec dne Irena Petirová 12. (26) 13. (27) Převod financí z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku ZŠ V. Hejny Irena Petirová Žádost ředitelky Městské knihovny o prověření účelovosti úpravy rozpočtu 2015 Irena Petirová 14. (28) Finanční odměna ředitele p.o. I. pololetí ZŠ V. Hejny Červený Kostelec file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM15_2015v/0PDFindex.html[ :14:27]

2 Zastupitelstvo a rada - ADW 15. (29) Finanční odměna ředitele p.o. I. pololetí ZUŠ Červený Kostelec 16. (30) Finanční odměna ředitele p.o. za I. pololetí MŠ Větrník 17. (31) Informace z jednání školské komise konané dne (32) Výběrové řízení na byt v č.p (33) Výběrové řízení na byt v č.p. 412 Irena Petirová Irena Petirová Irena Petirová Irena Petirová Luboš Křivda Luboš Křivda 20. (34) Výběrové řízení na akci "Sanace zdiva" na budově Základní školy, Horní 182, Červený Kostelec Luboš Křivda 21. (35) Smlouva o zřízení VB č _1/VB/P 22. (36) Optická síť na zdravotním středisku 23. (37) Informace z jednání bytové komise 24. (38) Pronájem bytu 1006/ (39) Pronájem bytu 1014/ (40) Změna užívání bytových prostor 27. (41) Žádost o snížení nájmu 28. (42) Záměr UZSVM prodej pozemku p.č. 1189/2 v k.ú.červený Kostelec 29. (58) Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 30. (43) Informace z jednání sociální komise konané dne Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Luboš Křivda Michal Tošovský 31. (44) Pronájem bytu 296/18 Michal Tošovský file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM15_2015v/0PDFindex.html[ :14:27]

3 Zastupitelstvo a rada - ADW 32. (45) Pronájem bytu 296/ (46) Opatření rady města č. 1/ (47) Bioodpad Skládka Rtyně 35. (48) Oprava komunikací Bohdašín 36. (49) Žádost o finanční dar z prostředků Města Červený Kostelec 37. (50) Žádost SDH Lhota o dar na oslavu 130 let sboru 38. (51) Informace z jednání komise pro kulturu a spolkovou činnost 39. (52) Informace z jednání dopravní komise 40. (53) Informace z jednání osadního výboru Olešnice 41. (57) Dar "Výpočetní technika" od partnerského města Küsnacht 42. (54) Diskuse Michal Tošovský Kateřina Macková Jiří Prokop Emil Košut Kateřina Macková Emil Košut Kateřina Macková Jaroslav Kordina Kateřina Macková Kateřina Macková file:///c /Users/Mackovak/Documents/z%E1pisy/2015/RM15_2015v/0PDFindex.html[ :14:27]

4 č. R-2015/15/1 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtové opatření č. 6 místo

5 č. R-2015/15/2 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtové opatření č. 7 místo

6 č. R-2015/15/3 Rozpočtové opatření č. 11 rozpočtové opatření č. 11 místo

7 č. R-2015/15/4 Rozpočtové opatření č. 12 rozpočtové opatření č. 12 místo

8 č. R-2015/15/5 Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtové opatření č. 13 místo

9 č. R-2015/15/6 Rozpočtové opatření č. 14 rozpočtové opatření č. 14. místo

10 č. R-2015/15/7 Rozpočtové opatření č. 15 rozpočtové opatření č. 15 místo

11 č. R-2015/15/8 Účetní závěrka 2014 MKS I. b e r e n a v ě d o m í zprávu z veřejnosprávní kontroly MKS za rok 2014, zpracovanou externí auditorkou ing. Jitkou Černou. II. u k l á d á řediteli MKS Tomáši Šimkovi odstranit nedostatky vyplývající z veřejnosprávní kontroly roku 2014 do 15. listopadu III. účetní závěrku Městského kulturního střediska za rok IV. převedení hospodářského výsledku za rok 2014, kterým je ztráta ve výši ,20 Kč, na účet 432 výsledek hospodaření předcházejících účetních období jako neuhrazenou ztrátu. V. u k l á d á vedoucí finančního odboru zajistit veřejnosprávní kontrolu na MKS do místo

12 č. R-2015/15/9 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ Ochutnávka vín při živé hudbě na pozemku parc. č. 854/5 na Ocase, rybník Brodský dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Ochutnávka vín při živé hudbě na pozemku parc. č. 854/5 na Ocase, rybník Brodský dne povolení do bez užívání nepovolené stavby, která je součástí řízení o dodatečném povolení stavby č /2015 z tohoto důvodu se tato stavba nedá užívat. místo

13 č. R-2015/15/10 Výjimka z vyhlášky města č. 7/ páteční diskotéky v Café baru v Červeném Kostelci - měsíc červenec 2015 výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - páteční diskotéky v Café baru v Červeném Kostelci - měsíc červenec povolení do hodin místo

14 č. R-2015/15/11 Výjimka z vyhlášky města č.7/ Vodnické slavnosti, kemp Brodský Červený Kostelec dne výjimku z vyhlášky města č. 7/2005 pro pořádání akce - Vodnické slavnosti, kemp Brodský Červený Kostelec dne povolení z 31.7.na do hodin z 1.8. na do hodin místo

15 č. R-2015/15/12 Převod financí z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku ZŠ V. Hejny s o u h l a s í s převodem finančních prostředků z rezervního fondu do fondu reprodukce majetku ve výši ,- Kč. Budou použity k nákupu interaktivní tabule, dataprojektoru s montáží a náležitého softwaru. místo

16 č. R-2015/15/13 Žádost ředitelky Městské knihovny o prověření účelovosti úpravy rozpočtu 2015 z a m í t á v rámci rozpočtové změny navýšení rozpočtu Městské knihovny Červený Kostelec pro rok 2015 o částku ,- Kč a zároveň o tuto částku snížení rozpočtu MKS Červený Kostelec. místo

17 č. R-2015/15/14 Finanční odměna ředitele p.o. I. pololetí ZŠ V. Hejny Červený Kostelec finanční odměnu řediteli p.o. Základní školy V. Hejny Červený Kostelec, Mgr. Jiřímu Olejákovi, v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

18 č. R-2015/15/15 Finanční odměna ředitele p.o. I. pololetí ZUŠ Červený Kostelec finanční odměnu řediteli p.o. ZUŠ Červený Kostelec, MgA. Leoši Nývltovi, v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

19 č. R-2015/15/16 Finanční odměna ředitele p.o. za I. pololetí MŠ Větrník finanční odměnu ředitelce p.o. Mateřské školy Větrník, Červený Kostelec, Pavle Švorčíkové, v souladu s Pravidly pro poskytování odměn ředitelům p.o. místo

20 č. R-2015/15/17 Informace z jednání školské komise konané dne b e r e n a v ě d o m í informaci z jednání školské komise konané dne v MŠ Náchodská. místo

21 č. R-2015/15/18 Výběrové řízení na byt v č.p. 514 I. vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Stavební úpravy bytové jednotky, Husova 514, Červený Kostelec". II. uzavření Smlouvy o dílo na akci "Stavební úpravy bytové jednotky, Husova 514, Červený Kostelec" s firmou Josef Pich, Batňovice č.p. 32, Batňovice. místo

22 č. R-2015/15/19 Výběrové řízení na byt v č.p. 412 I. vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Úprava bytové jednotky, Náchodská 412, Červený Kostelec". II. uzavření smlouvy o dílo na akci "Úprava bytové jednotky, Náchodská 412, Červený Kostelec" s firmou Josef Pich, Batňovice č.p. 32, Batňovice. místo

23 č. R-2015/15/20 Výběrové řízení na akci "Sanace zdiva" na budově Základní školy, Horní 182, Červený Kostelec I. vyhodnocení nejvhodnější nabídky na akci "Sanace zdiva" v budově Základní školy, Horní 182, Červený Kostelec. II. uzavření Smlouvy o dílo na akci "Sanace zdiva" v budově Základní školy, Horní 182, Červený Kostelec s firmou ISOTEC s.r.o., Smetanova 140/3, Teplice. místo

24 č. R-2015/15/21 Smlouva o zřízení VB č _1/VB/P uzavření Smlouvy o zřízení VB č _1/VB/P pro RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, Ústí nad Labem za finanční náhradu 605,- Kč včetně DPH. místo

25 č. R-2015/15/22 Optická síť na zdravotním středisku I. b e r e n a v ě d o m í informaci o provedení rozvodu optické sítě v budově Zdravotního střediska, Manž. Burdychových 325, Červený Kostelec. II. provozování optické sítě v budově zdravotního střediska, Manž. Burdychových 325, Červený Kostelec ve variantě A. místo

26 č. R-2015/15/23 Informace z jednání bytové komise b e r e n a v ě d o m í informace z jednání bytové komise dne místo

27 č. R-2015/15/24 Pronájem bytu 1006/17 uzavření nájemní smlouvy s Tato část textu nemohla být zveřejněna. na byt 1006/17 Gen. Kratochvíla, Červený Kostelec (1+1, kvalita základní, 5. patro). místo

28 č. R-2015/15/25 Pronájem bytu 1014/41 uzavření nájemní smlouvy s Tato část textu nemohla být zveřejněna. na byt 1014/41 Gen. Kratochvíla, Červený Kostelec (1+1, kvalita základní, 1. patro). místo

29 č. R-2015/15/26 Změna užívání bytových prostor I. b e r e n a v ě d o m í žádost Základní školy V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec o změnu užívání bytu školníka na družinu. II. u k l á d á majetkovému odboru ve spolupráci s vedením školy zajistit všechny potřebné dokumenty a vyjádření pro změnu užívání bytu školníka v budově Základní školy V. Hejny, Komenského 540, Červený Kostelec na družinu. místo

30 č. R-2015/15/27 Žádost o snížení nájmu I. z a m í t á žádost Terezy Kubečkové o snížení nájmu v prostorách hasičské zbrojnice ve Lhotě pro pořádání příměstského tábora zaměřeného na angličtinu. II. u k l á d á majetkovému odboru připravit návrh nového ceníku za pronájem nebytových prostor v zimním a letním období. místo

31 č. R-2015/15/28 Záměr UZSVM prodej pozemku p.č. 1189/2 v k.ú.červený Kostelec s o u h l a s í s přímým prodejem pozemku p.č. 1189/2 v k.ú. Červený Kostelec, ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit UZSVM, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2 panu Janu Dudkovi. místo

32 č. R-2015/15/29 Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí uzavření dohody o vytvoření pracovních příležitostí na veřejných záchodech v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. místo

33 č. R-2015/15/30 Informace z jednání sociální komise konané dne b e r e n a v ě d o m í informace z jednání sociální komise konané dne místo

34 č. R-2015/15/31 Pronájem bytu 296/18 uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/18 Manželů Burdychových, Červený Kostelec (0+1, kvalita základní, 1. patro) s paní Tato část textu nemohla být zveřejněna.. místo

35 č. R-2015/15/32 Pronájem bytu 296/20 uzavření nájemní smlouvy na pronájem bytu 296/20 Manželů Burdychových, Červený Kostelec (0+1, kvalita základní, 2. patro) s paní Tato část textu nemohla být zveřejněna.. místo

36 č. R-2015/15/33 Opatření rady města č. 1/2015 v y d á v á opatření rady města č. 1/2015 Organizační pokyny ke sběru a odvozu odpadu pro rok místo

37 č. R-2015/15/34 Bioodpad Skládka Rtyně b e r e n a v ě d o m í změnu ceníku platného od za ukládání bioodpadu na Skládce pod haldou ve Rtyni v Podkrkonoší dle smlouvy ze dne místo

38 č. R-2015/15/35 Oprava komunikací Bohdašín uzavření Smlouvy o dílo č. 841/RF/107/2015 se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 na provedení díla "Červený Kostelec - Bohdašín, oprava komunikací". místo

39 č. R-2015/15/36 Žádost o finanční dar z prostředků Města Červený Kostelec I. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 7000,- Kč pro mladé rybáře na částečné hrazení nutných výdajů spojené se soustředěním. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku II. o d k l á d á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na ubytování mladých hasičů při hasičském soustředění, které proběhne v září 2015 pro SDH Červený Kostelec. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015 a žádá doplnit žádost o celkové náklady a termín konání akce. III. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 2000,- Kč na částečné hrazení nutných výdajů spojené se soustředěním a MČR juniorů dvojic v pétanque pro PEK Stolín. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku IV. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 4000,- Kč na částečné hrazení nutných výdajů spojených s letním soustředěním mladých hasičů pro SDH Bohdašín. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku V. o d k l á d á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na úhradu nájemného sportovních zařízení v roce 2015 pro Tréninkovou skupinu Jiřího Vondřejce. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015 a žádá doplnit žádost o celkové náklady.

40 2 VI. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů dopravy na soutěže v požárním sportu pro dorost SDH Stolín. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku VII. o d k l á d á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů dopravy a stravného na turnaj přípravek pro TJ Červený Kostelec oddíl kopané. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015 a žádá doplnit celkové náklady. VIII. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na nákup materiálu, cen, sportovních potřeb a občerstvení na akci BABÍ LÉTO pořádanou Junákem Červený Kostelec. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku IX. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 7350,- Kč na částečné hrazení nákladů dopravy na letní pěvecké soustředění v Chorvatsku, které se uskuteční od pro Červánek a Jitřenka. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku X. o d k l á d á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů dopravy na Romský festival v Liberci pro O.S ROMA Červený Kostelec. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015 a žádá doplnit celkové náklady. XI. z a m í t á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů spojených se mzdou vedoucí cvičení a nákup pomůcek na cvičení v Mateřském centru pro Háčko. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku XII. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 7500,- Kč na částečné hrazení nákladů spojených s provozem příměstského tábora pro Háčko. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015.

41 3 XIII. o d k l á d á finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů spojených s nákupem stanu jako přístřeší pro soutěžící děti SDH Lhota. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku 2015 a žádá doplnit celkové náklady stanu. XIV. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši 3000,- Kč na částečné hrazení nákladů spojených s úhradou nájemného sportovišť florbalu pro děti a zakoupení sportovního vybavení pro OREL Jednota Červený Kostelec. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku XV. finanční dar z prostředků města Červený Kostelec ve výši ,- Kč na částečné hrazení nákladů spojených s úhradou ubytování na letní vodácký putovní tábor pro dětský oddíl Kadet Červený Kostelec. Dar bude financován z přijatého nájemného nad plán roku místo

42 č. R-2015/15/37 Žádost SDH Lhota o dar na oslavu 130 let sboru žádost o uhrazení nákladů na oslavu 130 let výročí od založení SDH Lhota na zapůjčení ekologických WC a párty stanů. místo

43 č. R-2015/15/38 Informace z jednání komise pro kulturu a spolkovou činnost I. b e r e n a v ě d o m í informace z jednání komise pro kulturu a spolkovou činnost ze dne II. u k l á d á majetkovému odboru připravit finanční analýzu nákladů prostorů, které využívají ZUŠ Č. Kostelec a Městské kulturní středisko Č. Kostelec. místo

44 č. R-2015/15/39 Informace z jednání dopravní komise I. b e r e n a v ě d o m í informace z jednání dopravní komise, které se konalo dne II. prodloužení parkovací doby na parkovišti "U Coloru" na 2 hod. III. z a m í t á umístění zrcadel v ul. Náchodská u odbočky do ul. Letná a na křižovatce ul. Končinská a Vyšehradská. IV. z a m í t á umístění zrcadel v lokalitě Vyšehrad, protože rozhledové poměry při dodržení pravidel silničního provozu jsou dobré. V. z a m í t á umístění radaru na MK Za Občinou (spojnice ul. Manž. Burdychových u RD Cinkových a Kaštánek). VI. umístění radaru v obci Stolín "U Retipu" směr průmyslová zóna a ul. Vyšehradská. VII.

45 2 záměr přemístění značek konec a začátek obce při výjezdu z místní komunikace na komunikaci III. tř. Červený Kostelec Stárkov. VIII. z a m í t á umístění zrcadla v Olešnici "U pomníku pod sokolovnou." IX. osazení DZ "30" v Olešnici "V Koutě". X. z a m í t á umístění retardéru na vybraném místě místní komunikace v Koutě v Olešnici. XI. z a m í t á prodloužení chodníku v ul. 5. Května směrem k Hospicu po levé straně. XII. z a m í t á DZ omezení rychlosti "30" a umístění retardérů v ulici Vyšehradská. XIII. z a m í t á umístění retardéru u ZŠ a MŠ v Olešnici. XIV. umístění DZ s reflexní úpravou "Pozor děti" u ZŠ a MŠ v Olešnici. XV. provedení vodorovného DZ "Zákaz zastavení" před kontejnery v ul. Gen. Kratochvíla. XVI. doplnění DZ u školní jídelny v Č. Kostelci dle požadavku DI-PČR Náchod.

46 3 XVII. osazení DZ "Zákaz stání" ve směru ke hřbitovu v ul. Dvořáčkova. XVIII. zřízení přechodů pro chodce v ul. 5. května a Jiráskova a místa pro přecházení v ul. Manž. Burdychových. XIX. DZ omezení rychlosti "30" v ul. Vyšehradská. místo

47 č. R-2015/15/40 Informace z jednání osadního výboru Olešnice b e r e n a v ě d o m í informace z jednání osadního výboru v Olešnici, který se konal dne místo

48 č. R-2015/15/41 Dar "Výpočetní technika" od partnerského města Küsnacht přijetí daru výpočetní techniky od partnerského města Küsnacht. místo

49 č. R-2015/15/42 Diskuse b e r e n a v ě d o m í připomínky členu RM. místo

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 10. řádné jednání Rady města, konané dne 13.4.2015 kancelář starosty 1. (1) Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 2. (2)

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné jednání Rady města, konané dne 16.2.2015 kancelář starosty 1. (100) Červený Kostelec Stolín Mstětín, splašková kanalizace 2. (101) Červený

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 6. řádné jednání Rady města, konané dne 5.3.2014 kancelář starosty 1. (1) Kanalizace vč. komunikace v Pazderně 2. (2) Správní budova místního

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 14. řádné jednání Rady města, konané dne 9.6.2014 kancelář starosty 1. (18) Správní budova místního hospodářství města Červený Kostelec 2. (19)

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 9. řádné jednání Rady města, konané dne 29.4.2013 kancelář starosty 1. (1) Technická infrastruktura pro 7 RD Větrník, Červený Kostelec Jiří Prouza 2. (2) Červený Kostelec,

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty

Město Červený Kostelec PROGRAM. 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013. kancelář starosty Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 21. řádné jednání Rady města, konané dne 6.11.2013 kancelář starosty 1. (10) Umístění čerpací stanice společnosti COOP v Červeném Kostelci Jiří Prouza 2. (11) Oprava

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 18. řádné jednání Rady města, konané dne 12.8.2015 kancelář starosty 1. (19) Chodník Brodský - Hospoda U Prouzů 2. (20) Červený Kostelec, rekonstrukce

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 12. řádné jednání Rady města, konané dne 13.5.2015 kancelář starosty 1. (10) Kanalizace v ul. V Zahradách 2. (1) Žádost ředitele ZŠ V. Hejny o

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 2. řádné jednání Rady města, konané dne 26.1.2011 kancelář starosty 1. (1) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková kanalizace - domovní přípojky 2. (2) Hospodaření 1.-12.2010

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 3. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.6.2011 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (10) Červený Kostelec - Olešnice, splašková

Více

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č.

Usn.č. 11/02. Usn.č. 11/03. Usn.č. 11/04. schvaluje jednací řád v předloženém znění, jednací řád nabývá účinnosti okamžikem schválení. Usn.č. USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 11. zasedání konaného dne 25. 3. 2015 v prostorách MěÚ v Nové Roli *********************************************************************************************

Více

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení

RADA MĚSTA NEPOMUK Soupis usnesení Číslo jednání: JedNR3-12/2015 Datum jednání: 12.05.2015 Žádost o povolení venkovního sezení u NONSTOP baru Nepomuk čp. 152 (USN-R3-313/2015) Nesouhlasí S umístěním venkovního sezení u NONSTOP baru v Nepomuku

Více

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014

Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Zásady krátkodobého pronajímání nebytových prostor ve vlastnictví města Napajedla aktualizace 2014 Schváleno RM dne 19.03.2014 usnesením č. 70/1416/2014 Nabývá účinnosti dne 01.04.2014 Zásady pronajímání

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 25.4.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci

Město Červený Kostelec PROGRAM. 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 25.4.2013. malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 2. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 25.4.2013 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (47) Slib nového člena zastupitelstva města Kateřina Macková

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 9. schůze konané dne 20. 4. 2015 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 229/15rm schvaluje program dnešní schůze rady města 230/15rm schvaluje poskytnutí

Více

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec

Město Červený Kostelec PROGRAM. 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012. malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec Zastupitelstvo a rada - ADW PROGRAM 5. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 9.8.2012 malý sál Divadla J.K.Tyla Červený Kostelec 1. (1) Přístavba Mateřské školy Větrník Kateřina Macková [ Přijaté

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 38. schůze konané dne 3. 4. 2013 anonymizované 95/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 96/13rm I. schvaluje

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice

U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice U S N E S E N Í ze 4. zasedání Zastupitelstva městyse Prosiměřice, konaného dne 30.1.2007 v zasedací místnosti Úřadu městyse Prosiměřice Usnesení Zastupitelstva městyse Prosiměřice č. 1/2007 ze dne 30.1.2007

Více

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody.

2. RM pověřuje starostu města podpisem předmětné dohody. č.j.mukv13536/2014/kt sp.znak:101.2.2 sk.znak/lhůta:a/15 VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 25. března 2014 (RM č. 8) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb.,

Více

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013

Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Usnesení ze ZM Chrastava dne 16. prosince 2013 Datum konání: 16. 12. 2013 2013/07/I Z M s c h v á l i l o ověřovatele zápisu: Ing. Markéta Sochorová, Mgr. Karel Řehák 2013/07/II Z M s c h v á l i l o navržený

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-14-2015 Termín jednání 27. dubna 2015 Začátek jednání 16:00 Ing. Zdeněk Praus Starosta městyse Bc. Miloš Tichý Místostarosta městyse Přítomni Antonín

Více

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání.

1. Zahájení a schválení programu Starosta obce přivítal zastupitele obce a hosty a zahájil zasedání. Zápis z řádného zasedání ZO dne 20.7. 2015, zahájeno v 18,00 hod., ukončeno ve 20,15 hod Přítomni: 9 Hosté: Slavomíra Vacardová, Kateřina Šabatová, Mgr. Josef Kozlovský, Renata Skrbková, Lucia Franková,

Více

Rada města schvaluje: v předloţeném znění

Rada města schvaluje: v předloţeném znění Usnesení z 9. zasedání Rady města Železný Brod konaného dne 31. 5. 2011 Rada města schvaluje: usnesením č. 233/11rm usnesením č. 236/11rm usnesením č. 238/11rm usnesením č. 239/11rm usnesením č. 240/11rm

Více

P O Z V Á N K A P R O G R A M

P O Z V Á N K A P R O G R A M P O Z V Á N K A na 129. schůzi Rady města Kolína, která se koná dne 16.12.2013 od 13:30 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kolín. Zahájení zahájení a ověření zápisu z minulé schůze P R O G R A

Více

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA

ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA ZÁPIS Z 25. SCHŮZE RADY MĚSTA Dne: 3. června 2015 Přítomni: 4 Omluven: Huszár 1. uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemku p.č. 483 v k.ú. Horní Planá v souvislosti se stavbou

Více

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM

MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM Zastupitelstvo a rada - ADW MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC PROGRAM 4. řádné schůze Zastupitelstva města, konaná dne 11.9.2014 malý sál Divadla J.K.Tyla v Červeném Kostelci 1. (9) Červený Kostelec - Bohdašín, splašková

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 5/2005 Požární řád města Červeného Kostelce Zastupitelstvo města Červeného Kostelce se na svém zasedání dne 25.8.2005 usnesením č. 2.25 usneslo vydat na

Více

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 55. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 07.10.2013 od 15:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U. U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 13. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 7.8.2015 360/13R/2015 Zpráva o kontrole usnesení předloženou zprávu o kontrole usnesení

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany

USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015. 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany Rada města Slatiňany USNESENÍ rady města Slatiňany ze schůze č. 10/2015 konané dne 23. února 2015 95/10/2015/RMS schválila návrh programu 10. schůze rady města Slatiňany 96/10/2015/RMS schválila Výroční

Více

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba

Více

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Obsah Předmluva...9 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník...10 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...10 Hlava I Základní ustanovení...10 Díl I Úvodní ustanovení...10 Díl II Podnik a obchodní jmění...12 Díl

Více

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015

Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Soubor usnesení z 3. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Jenišovice konaného dne 2. 3. 2015 Usnesení č. 1/3/2015 schvaluje rozpočet obce Jenišovice na rok 2015 ve znění přílohy tohoto Usnesení. Usnesení

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina

Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina Městské technické služby Bílina, Teplická 899, 418 01 Bílina KOMENTÁŘ k rozborům hospodaření za 1. - 12. 2012 hlavní činnost: celkové náklady na provoz: celkové vlastní výnosy 46.707.488,52 Kč 8.625.684,12

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

personální obsazení správní rada

personální obsazení správní rada výroční zpráva2013 Výroční zpráva Janovská o.p.s. je podávána podle zákona o obecně prospěšných společnostech a byla schválena správní radou Janovská o.p.s. kontakt Janov nad Nisou 520, 468 11 +420 739

Více

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13

Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 Usnesení Rady obce Rudoltice č. RO/10/12/13 1) Rada obce Rudoltice schvaluje navržený program jednání: a) Bytový fond o Dodatky k NS o Výpovědi z nájmu bytu (605/11, 614/13) o Výměna van v BD čp. 261-265

Více

Rada města Plané nad Lužnicí

Rada města Plané nad Lužnicí Rada města Plané nad Lužnicí Usnesení ze 18. zasedání ze dne 8.7. 2015 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Ing.Stanislav Vyhnal, Josef Drtina, Rudolf Lapin, Ondřej Špaček Neomluven 0 Volba ověřovatele

Více

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006

RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ. Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 3. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 28.11.2006 46/2006 3. RM V schvaluje Nařízení obce č. 2/06 jímž se vydává Nařízení o záměru zadat zpracování

Více

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U

M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U M Ě S T O B E N Á T K Y N A D J I Z E R O U U S N E S E N Í z 2. zasedání Rady města Benátky nad Jizerou konaného dne 23.1.2015 Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002

VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 VÝROČNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI KŘINICE KRÁSNÁ LÍPA, s.r.o. ZA ROK 2002 1. přehled činností vykonávaných v kalendářním roce 2002 s uvedením vztahu k účelu založení společnosti; 2. roční účetní uzávěrka a zhodnocení

Více

USNESENÍ č. RM 29/33/2011 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 19. 12. 2011

USNESENÍ č. RM 29/33/2011 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 19. 12. 2011 USNESENÍ č. RM 29/33/2011 Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA KOSTELCE NAD ORLICÍ ze dne 19. 12. 2011 Rada města Kostelec nad Orlicí 1. schvaluje a) Dodatek ke smlouvě č. 951020 ze dne 25. 10. 2002 se společností Marius

Více

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011

Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Město Horažďovice Usnesení z 27. jednání Rady města v Horažďovicích konaného dne 10.10. 2011 Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů

Více

Město Broumov, se sídlem Broumov, Masarykova tř. 239, IČO 00272523, zastoupené JUDr. Libuší Růčkovou, starostkou, (dále jen pronajímatel) na jedné straně a APRB servisní s. r. o., se sídlem Broumov, Klášterní

Více

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové

Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové Návrh závěrečného účtu Města Městec Králové ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Rozpočet Města Městec Králové na rok 2014 byl schválen zastupitelstvem

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení ze 6. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 26. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 113/6/2015 program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Neinvestiční

Více

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace:

Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: Dobrý den, na základě Vašeho dopisu ze dne 28.10. 2014, Vám zasílám Vámi požadované informace: 1.Jaké celkové náklady jsou spojeny se stavbou Sportovní haly Lužice - náklady na stavbu samotnou, projektová

Více

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina

Obec Sibřina. zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Sibřina, konaného dne 21.5.2008 od 19:00 do 21:30h v zasedací místnosti OÚ Sibřina Přítomní: Omluveni: Hosté: Ing. Petr Vítek, Jiří Marčan, Ing. Lenka Stemberková,,

Více

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013

Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Zápis č. 5/2013 z jednání Rady městyse Komárov ze dne 25. 2. 2013 Přítomni: Omluven: pp. Mgr. Veverka, Ing. Houdek, Gregor, Merhaut, Tkáč 1. Kontrola zápisu řešení VHP RM obdržela stanovisko Mgr. Wachtlové

Více

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214

ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 ZÁPIS Z 15. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA, KONANÉHO DNE 22.04.2015 v zasedací místnosti městského úřadu č. 214 Přítomni: Mgr. Terezie Jenisová, Zdeněk Mráz, Ing. Josef Pindroch, Ing. Jiří Vopátek, Ph.D., Josef Neužil,

Více

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012

U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 U S N E S E N Í č. 28 z 27. schůze Rady města Moravský Krumlov konané dne 19.3. a 21.3.2012 I. Rada města schvaluje : - za zapisovatele: Ing. Pavla Vavřinu, - rozpravu ke každému bodu programu zvlášť,

Více

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014

Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 Město Holešov,, Masarykova 628, Holešov Usnesení z 16. řádné schůze Rady města Holešova, která se konala dne 24. června 2014 přijaté usnesení č. 203/2014 - N 3293 v z a l a n a v ě d o m í informaci tajemníka

Více

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009

č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 č. 6/2009 ze zasedání Zastupitelstva obce Holetín konané dne 14. prosince 2009 Zastupitelstvo obce bere na vědomí: Splnění úkolů uvedených v usnesení zastupitelstva obce č. 5/2009 Rozpočtová opatření ze

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 31. řádné jednání rady městské části, konané dne 21. 9. 2011 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, A. Klímová, T. Verner,

Více

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19.

Z á p i s. z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013. konaného dne 29. dubna 2013 od 19. Z á p i s z pokračování veřejného zasedání Zastupitelstva města Odolena Voda č. 3/ 2013 konaného dne 29. dubna 2013 od 19.00 hodin v Klubu Aero Odolena Voda Členů zastupitelstva přítomni: 9 pozdní příchod:

Více

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE

MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE. (Zásobník projektů pro období 2008-2015) MĚSTYS CERHENICE MĚSTYS CERHENICE AKČNÍ PLÁN INVESTIC OBCE (Zásobník projektů pro období 2008-2015) : MĚSTYS CERHENICE Zpracoval: PhDr. Marek Semerád starosta městyse Schválil: Zastupitelstvo městyse Cerhenice, dne 30.

Více

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 102/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í ze 102. schůze Rady města Příbora konané dne 9. září 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 3 konaného dne 25. února 2015 Program: A) ÚVODNÍ ČÁST 1. Zahájení 2. Schválení zápisu z minulé schůze 3. Stanovení ověřovatelů zápisu a sčitatele

Více

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014

Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Usnesení z 83. zasedání ze dne 8. 1. 2014 Přítomni Omluven Ing. Jiří Šimánek, Jiří Rangl, Josef Drtina, Ing. Stanislav Vyhnal, Mgr. Zdeněk Žalud Ph.D. Neomluven 0 RM/1416/83/14 +5/ -0/ Z0 Ing. Jiří Šimánek

Více

Rada města Usnesení č. 16/10

Rada města Usnesení č. 16/10 Rada města Usnesení č. 16/10 z jednání rady města konaného dne 4.10.2010 Usnesení obsahuje: 9 stran, body č. 474-542 RM schvaluje 474) žádost p. J. P. 73, Blovice o vrácení zaplaceného nájemného v celkové

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 38. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 10. 2014 v 16:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: A. Háněl, S. Hasenkopfová, F.

Více

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí

Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Usnesení z 5. schůze Rady města Dubí, která se konala dne 3. 2. 2015 na Městském úřadě v Dubí Program schůze 87/5/2015 schvaluje program schůze 1. Kontrola usnesení 2. Majetkoprávní záležitosti 3. Dubské

Více

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014

U S N E S E N Í Rady Městské části Praha Běchovice číslo 1/001/14 ze dne 12.11.2014 číslo 1/001/14 k návrhu na schválení programu 1. jednání Rady MČ Praha - Běchovice a) předložený program 1. jednání RMČ Praha - Běchovice a) se zněním programu jednání číslo 2/001/14 k návrhu na schválení

Více

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012

Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Město Pohořelice Zápis z 41. schůze rady města konané dne 9.5. 2012 Účast: Ing. Svoboda, Bc. Miroslav Novák, Mgr. Polák, Petr Hemala, Ing. Kudrna, Mgr. Janičatová a tajemník MVDr. Michalica Omluven: Mgr.

Více

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20)

VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) VÝPIS Usnesení Rady města Kralup nad Vltavou z jednání dne 17. července 2012 (RM č. 20) Jedna se pouze o výpis z usnesení dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisu,

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX

Obsah ČÁST I ÚZEMNÍ ROZHODOVÁNÍ... 1. Předmluva... XIII Zkratky... XIV Právní předpisy... XV Úvodem... XIX Obsah Předmluva......................................................... XIII Zkratky............................................................ XIV Právní předpisy......................................................

Více

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY

VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY VÝPIS USNESENÍ číslo: 13 RADY MĚSTA POČÁTKY čj.: 828/2015/STAR ze dne 16. září 2015 Rada města (dále jen rada) : I. dle ust. 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve zn. pozd. předp.: 1. vyhlášení

Více

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU MĚSTO ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Z Á P I S č. 5 ze schůze Rady města Ždírec nad Doubravou dne 17.1.2007. Přítomni: Jan Martinec, Jiří Pavlíček, Bohumír Nikl, Jindřich Kyncl, Hubert Kolář Program schůze: 1) Program

Více

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 93. jednání Rady MČ Praha-Zličín, které se konalo dne 14. 5. 2014 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu: 1. Výměna rozbitého herního prvku na dětském hřišti v Sobíně a pořízení

Více

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014

Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 Usnesení z VI/76. schůze Rady MČ Brno-Slatina, která se konala dne 07.04.2014 VI/76/1 Hospodaření s rozpočtem a) Rozpočtové opatření č. 4/2014 RMČ doporučuje ZMČ schválit rozpočtové opatření č. 4/2014,

Více

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 09. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 09.03.2015 od 14:00 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 01. Žádost p. Xxxx o pronájem nebytových prostor v Nádražní ul. č. p.

Více

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků

Usn.č. 21/02 1) ukládá OSA MěÚ dle předložené žádosti zveřejnit záměr obce na prodej pozemků USNESENÍ Rady města Nová Role (dále ) z 21. zasedání konaného dne 5. 8. 2015 v kanceláři starostky města v MěÚ v Nové Roli **********************************************************************************************

Více

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín

Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín Usnesení z 95. jednání Rady MČ Praha-Zličín, která se konala dne 14.7.2010 na Úřadě MČ Praha-Zličín K jednotlivým bodům programu byla přijata tato usnesení: 1. ávrh nájemní smlouvy pozemky v k.ú. Třebonice

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Obchodní firma: Metropolitní spořitelní družstvo, zkratka MSD Orlí 482/3 602 00 Brno IČO: 25571150 I. Údaje o družstvu k 30.6.2006 Počet členů družstva: 367 Výše členského podílu

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

U S N E S E N Í č. 449/28/2010 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec

U S N E S E N Í č. 449/28/2010 Zastupitelstvo MČ Praha Slivenec U S N E S E N Í č. 449/28/2010 výběr zhotovitele stavby opravy dvou částí zdi v areálu sliveneckého hřbitova, firmu Jaroslav Janáček Staviso, za cenu 208.518,- Kč dle cenové nabídky ze dne 14.4.2010 na

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD ze 40. schůze konané dne 22. 5. 2013 Rada města Železný Brod po projednání 187/13rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 188/13rm schvaluje vnitřní směrnici

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2012 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014

z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 U s n e s e n í z 4. schůze Rady města Česká Skalice konané dne 19. 2. 2014 Usnesení č. 4/38/II/2014 Rada města projednala a schvaluje žádost o uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Vize rozvoje města Červený Kostelec

Vize rozvoje města Červený Kostelec Vize rozvoje města Červený Kostelec Objednavatel: Město Červený Kostelec, T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Zpracovatel: Ing. arch. Marek Wajsar, Nad Šárkou 2069/25, 160 00 Praha 6 Zpracovali:

Více

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy.

Rada města Příbora. 94/05 Návrhy, podněty a připomínky tajemníka a vedoucích odborů Nebyly předloženy. M Ě S T O P Ř Í B O R Rada města Příbora U S N E S E N Í z 94. schůze Rady města Příbora konané dne 29. dubna 2014 Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Technické služby VM s.r.o.

Technické služby VM s.r.o. Výroční zpráva společnosti Technické služby VM s.r.o. Obsah: Za rok 2010 1. Slovo úvodem 2. Údaje o společnosti 3. Majetek společnosti 4. Výsledek hospodaření 5. Činnost středisek 5.1. Středisko čistota

Více

Město Broumov určeno Radě města č. 42

Město Broumov určeno Radě města č. 42 Město Broumov určeno Radě města č. 42 Majetkové záležitosti předkladatel SMM Ing. Mikulenková Marie projednáno MK,Mgr.Špůr, starosta dne: 14.5.2012,24.5.2012 k jednání dne:30.5.2012 předloženo RM dne:

Více

Informace o přijatých

Informace o přijatých Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu

OBEC ROZDROJOVICE. Zápis. z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu OBEC ROZDROJOVICE Zápis z 28. zasedání zastupitelstva obce Rozdrojovice konané dne 19.6.2014 v 19,30 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Přítomni: Stráský Daniel, Slouka Stanislav, Machát Jan, Havířová

Více

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra:

U S N E S E N Í. 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin. Rada města Stříbra: U S N E S E N Í 45. schůze Rady města Stříbra konané v termínu dne 25.03.2013 od 14:07 hodin Rada města Stříbra: I. BERE NA VĚDOMÍ: 1. Zprávu o plnění úkolů z usnesení Rady města Stříbra s konstatováním:

Více