Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů."

Transkript

1 Kodex chování 1 Úvod Ve snaze o neustálé zlepšování našeho výrobního prostředí a pracovních podmínek z etického i sociálního hlediska používáme kodex chování jako minimální standard. Kodex chování je platný pro výrobní závody i dodavatele, kteří vyrábějí výrobky pro společnost Duni. Společnost Duni si uvědomuje, že právní a kulturní prostředí v zemích, kde se nacházejí výrobní závody, se liší. Tento kodex chování nicméně nastavuje minimální požadavky, které musejí splnit všechny výrobní závody, aby mohly podnikat se společností Duni. 2 Obecné zásady Obecně platí, že všichni dodavatelé společnosti Duni musejí pracovat v přísném souladu se zákony příslušných zemí. Pokud je jakýkoli z požadavků kodexu chování v rozporu se zákony v dané zemi, vždy je nutno dodržovat zákon. Dodavatel by měl okamžitě informovat společnost Duni v případě, že zjistí jakýkoli rozpor. Kodex chování však může obsahovat požadavky jdoucí nad rámec místních zákonů. 3 Zákaz dětské práce Naše výrobní závody a dodavatelé musejí dodržovat národní zákony a předpisy i konvence ILO 138 a 182 ohledně minimálního věku a přípustných forem práce. ILO - Mezinárodní organizace práce Věc: Code-of-Conduct_cze.doc Stránka 1 ( 5)

2 4 Pracovní podmínky a. Společnost nesmí použít nebo povolit fyzické násilí pro potrestání nebo přinucení zaměstnance. b. Společnost nesmí použít nebo povolit psychologický nátlak či jakoukoli podobu nefyzického zneužívání včetně výhrůžek násilí, sexuálního obtěžování či jiného slovního napadání. c. Čisté pracovní prostředí je důležité pro pohodu pracovníků a pro kvalitu vyráběných výrobků. d. Výrobní závody musejí být řádně odvětrány, aby se zajistilo adekvátní proudění vzduchu a teplot e. Osvětlení ve výrobních závodech musí být vhodné pro plnění pracovních úkolů v každé denní době. f. Čisté sociální zařízení musí být dostupné po celou pracovní dobu a musí být přístupné bez zbytečného omezování použití. g. Společnost vyžaduje použití takových forem zaměstnání, které zaručují dodržování pracovních zákonů a sociálních práv. 5 Bezpečnost Výrobní závody musejí považovat bezpečnost pracovníků za prioritu. Příslušné místní zákony a předpisy týkající se bezpečnosti práce je nutno dodržovat a zdokumentovat. Viz například následující body: a. Musejí existovat dostatečné a jasně označené únikové východy umožňující evakuaci v případě pohotovosti. Východy nesmějí být blokovány předměty, musejí být odemčené nebo klíč od nich musí být vždy dostupný. b. V podniku musí být vyvěšen plán evakuace. Je nutno provádět cvičení evakuace. c. Hasicí přístroje je nutno pravidelně kontrolovat a musejí být viditelné a přístupné všem pracovníkům. d. V každém podniku musí být k dispozici vybavení pro první pomoc. Věc: Code-of-Conduct_cze.doc Stránka 2 ( 5)

3 e. Stroje musí být vybaveny prvky pro bezpečnost obsluhy, které je nutno pravidelně kontrolovat. Pro případ potřeby je nutno zajistit osobní ochranné pomůcky. f. Nebezpečné materiály je nutno skladovat na bezpečném a odvětraném místě. 6 Práva pracovníků Je nutno dodržovat následující konvence, které mimo jiné stanovují: a. Konvence ILO 29 a 105, které stanovují mimo jiné, že výrobní závod nesmí používat nedobrovolnou či neplacenou práci jakéhokoli druhu včetně práce vězňů b. Konvence ILO 100 a 111, které stanovují, že pokud jsou najímáni zahraniční smluvní pracovníci, nesmějí být nuceni zůstat v pracovním poměru mimo jejich vlastní rozhodnutí. Výrobní závod musí platit náborové poplatky a další platby náborové agentuře. c. Konvence 100 a 111, které stanovují mimo jiné, že žádný pracovník nesmí být diskriminován z důvodu rasy, pohlaví, barvy pleti, sexuální orientace, národnosti, náboženství nebo etnického původu. d. Konvence ILO 87 a 98, které stanoví mimo jiné, že všichni pracovníci mají právo svobodně se sdružovat v asociacích a výrobní závod nesmí bránit pracovníkům, kteří se chtějí podle zákona a mírumilovně organizovat nebo vést kolektivní vyjednávání. Rozhodnutí o případném vstupu do organizace musí být výlučně na pracovnících. 7 Mzda a pracovní doba Výrobní závod stanoví pracovní dobu, mzdu a podmínky vyplácení v souladu s platnými místními zákony a dohodami mezi zaměstnavatelem a zaměstnaneckými organizacemi. a. Pracovníci musejí dostávat přinejmenším zákonnou minimální mzdu. Pokud zákonná minimální mzda neexistuje, mzda musí odpovídat normě v místním průmyslu. Věc: Code-of-Conduct_cze.doc Stránka 3 ( 5)

4 b. Týdenní pracovní doba nesmí překročit zákonnou mez, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanecké organizace nedohodnou jinak, maximálně 48 hodin týdně, a pracovníci musejí mít nejméně jeden den volna v každé 7-denní periodě. c. Práce přes čas musí být dobrovolná a nesmí překročit 12 hodin týdně, pokud se zaměstnavatel a zaměstnanecké organizace nedohodnou jinak, a musí být ohodnocena přinejmenším podle zákonných požadavků. d. Pracovníci musejí mít přinejmenším nárok na stanovenou roční dovolenou, nemocenskou dovolenou, mateřskou dovolenou a další dovolené požadované místními zákony. e. Každý zaměstnanec musí mít uzavřenou pracovní smlouvu, která obsahuje přinejmenším jeho datum narození, body A až D a pohlaví. 8 Ubytovací podmínky (podle potřeby) a. Pokud závod poskytuje svým zaměstnancům ubytování, požadavky týkající se bezpečnosti a pracovních podmínek v kapitolách 4 a 7 platí i pro ubytovnu. b. Všichni pracovníci musejí mít k dispozici vlastní samostatnou postel a životní prostor každého pracovníka musí splňovat minimální zákonné požadavky. c. Muži a ženy musejí mít oddělené ubytovací prostory. d. Oddělené toalety a umývárny musejí být zajištěny v dostatečném počtu. e. Nemělo by docházet k omezování práva pracovníků opouštět ubytovnu v jejich volném čase. Věc: Code-of-Conduct_cze.doc Stránka 4 ( 5)

5 9 Kontrola a vymáhání Společnost Duni očekává, že všichni dodavatelé budou dodržovat kodex chování a pokusí se dosahovat stanovených norem. Za dodržování kodexu odpovídá dodavatel, který odpovídá i za to, že o kodexu bude informovat příslušné zaměstnavatele. Zaměstnance není možné trestat, propouštět nebo diskriminovat, pokud předají informace ohledně dodržování kodexu. Dodavatelé musí umožnit společnosti Duni a/nebo jejím zástupcům přístup do svých závodů a ke všem zásadním záznamům nezbytným pro zajištění dodržování kodexu chování. Tento přístup se poskytuje neustále bez ohledu na to, zda mu předchází upozornění nebo ne. Pokud společnost Duni zjistí, že dodavatel nedodržuje kodex chování, může společnost Duni ukončit obchodní vztah s dodavatelem bez finančních dopadů na společnost Duni, pokud dodavatel nezavede nápravný akční plán odsouhlasený společností Duni. Pokud jsou nápravné akční plány ohlášeny, ale nedodržují se, společnost Duni pozastaví zadávání budoucích objednávek a může zrušit stávající objednávky. Věc: Code-of-Conduct_cze.doc Stránka 5 ( 5)

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group

KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group KODEX ETICKÉHO CHOVÁNÍ společnosti LEGO Group Verze 5.0 Úvod Jen to nejlepší je dost dobré je ústředním principem, kterým se společnost LEGO Group vždy v minulosti řídila a který aplikujeme ve všech oblastech

Více

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika

Kodex jednání dodavatelů. Globální přeprava a logistika Kodex jednání dodavatelů Globální přeprava a logistika Obsah 1 Rejstřík 2 2 Kodex jednání pro dodavatele Skupiny DSV 3 3 Poctivost při obchodování 4 3.1 Úplatkářství 4 3.2 Všimné 4 3.3 Dary atd. 5 3.4

Více

ETICKÝ KODEX. Preambule

ETICKÝ KODEX. Preambule ETICKÝ KODEX Vydání: 1 Datum vydání: 9.12.2014 Revize: 0 Datum revize: - společnost TENZA cast, a.s.; se sídlem Brno, Svatopetrská č.p. 35.,or.č. 7, 617 00 Brno; IČ 29370931 I. Preambule 1.1 Společnost

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX

OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX OBCHODNÍ PARTNER SPOLEČNOSTI MSD ETICKÝ KODEX Naše hodnoty a standardy pro obchodní partnery Etický kodex společnosti MSD pro obchodní partnery [Vydání I] Společnost MSD se zavázala k udržitelnosti všech

Více

Hodnota mravní integrity. Etický kodex

Hodnota mravní integrity. Etický kodex Hodnota mravní integrity Etický kodex 01 Slovo generálního ředitele... 02 Poselství výkonného ředitele... 04 Závazek k našim hodnotám... 06 Aplikace našeho kodexu... 10 Naše odpovědnost... 14 Jak získat

Více

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct)

Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Kodex chování skupiny Voith (Code of Conduct) Obsah Úvodní slovo vedení společnosti Voith GmbH: 3 Jednání v souladu s hodnotami společnosti Voith 1. Úvod a deklarace zásad 4 2. Spolupráce se zákazníky,

Více

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů

Leonardo da Vinci. Ochrana osobních údajů Leonardo da Vinci Ochrana osobních údajů Vybrané otázky. Příručka pro podnikatele. OBSAH PŘEDMLUVA 4 1. ÚVOD 5 2. EVROPSKÁ A NÁRODNÍ LEGISLATIVA A ZÁKLADNÍ DEFINICE 6 2.1. Evropské a národní zákony o ochraně

Více

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards)

Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Fujitsu Way etický kodex Standardy GBS (Global Business Standards) Obsah Fujitsu Way... 3 Koncept Fujitsu Way a standardy GBS (Global Business Standards)... 3 Globální perspektiva... 4 Zajištění shody

Více

Skupina Generali Kodex chování

Skupina Generali Kodex chování 1 Skupina Generali Kodex chování Zpráva od generálního ředitele skupiny Vážení kolegové, naše skupina má vedoucí pozici na globálním trhu s pojištěním, na což je právem hrdá. Všechny aktivity skupiny vycházejí

Více

Normy chování společnosti

Normy chování společnosti Normy chování společnosti Obsah Zpráva od našeho prezidenta a generálního ředitele 02 Kaizen je naším životním stylem Zlepšování a udržování bezúhonnosti a dodržování předpisů ve společnostech Danaher

Více

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE

GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE GLOBAL PAYMENTS INC. ETICKÝ KODEX ZAMĚSTNANCE I. OBECNÁ OBCHODNÍ FILOSOFIE Základem filosofie společnosti Global Payments Inc. a jejích přidružených společností (dále jen Společnost ) je dosahování co

Více

Děláme, co je správné. Etický kodex

Děláme, co je správné. Etický kodex Etický kodex Děláme, co je správné Etický kodex 2 Obsah 1. Řídíme se zákonem 4 Všude, kde podnikáme, se řídíme platnými zákony a nařízeními. 2. Úcta k sobě navzájem 6 Respektujeme práva všech zaměstnanců

Více

Kodex společnosti ArcelorMittal l

Kodex společnosti ArcelorMittal l Kodex společnosti ArcelorMittal l Společnost ArcelorMittal (dále je společnost) má dobrou pověst díky poctivým a čestným praktikám při svém vlastním řízení a při všech svých obchodních jednáních. Pro společnost,

Více

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas

Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas Kodex hodnot a etických zásad společnosti Securitas 1 2 Sdělení prezidenta společnosti Každý den, na všech místech kde působíme, každý zaměstnanec společnosti Securitas napomáhá vytvářet naši reputaci,

Více

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY

KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY KODEX PRACOVNÍHO CHOVÁNÍ A ETIKY Odkaz od generálního ředitele Spolupracovníkům společnosti Belden: S hrdostí si Vám dovoluji představit Kodex pracovního chování a etiky společnosti Belden. Tento dokument

Více

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek

Metodika. Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Metodika Společensky odpovědné zadávání veřejných zakázek Gabriela Melková Agentura

Více

Přicházíte do Spojených států dočasně pracovat nebo studovat?

Přicházíte do Spojených států dočasně pracovat nebo studovat? Znejte svá práva Pokud potřebujete pomoc, zavolejte na jednu z horkých linek v této brožuře. Tuto brožuru dostáváte, protože jste požádali o nepřistěhovalecké vízum pro dočasnou práci nebo studium ve Spojených

Více

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička

Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Autoři textu/členové projektového týmu: Jan Černý, Mgr. Miroslav Dvořák, Mgr. Miloš Hrubý, Mgr. Jakub Michal, Mgr. Michal Růžička Editor/koordinátor týmu: PhDr. Martin Jára Jazyková úprava: Soňa Čapková

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OBJEDNATELE OBECNÁ ČÁST Veškeré výrazy uvedené v těchto VPO, které označují práce, provádění prací, výstavba, stavební činnost, pokud jsou takové činnosti prováděny Zhotovitelem, je

Více

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu

Skupina Generali. Kodex chování pravidla pro skupinu Skupina Generali Kodex chování pravidla pro skupinu 1 Obsah Informování o znepokojivých záležitostech a nesprávném jednání 3 Prosazování rozmanitosti a začlenění 9 Střet zájmů 13 Zákaz úplatků a korupce

Více

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5

Obsah. Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4. Náš růst je budován na základních principech... 5 Náš Etický kodex Corporate Communications - January 2010 Obsah Zpráva od předsedy představenstva a výkonného ředitele... 4 Náš růst je budován na základních principech... 5 Naše základní principy... 5

Více

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU

STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU STUDIJNÍ MATERIÁL K PROJEKTU KOMPLEXNÍ PROGRAM ADAPTABILITY LIDSKÝCH ZDROJŮ ČLENŮ SVAZU OBCHODU A CESTOVNÍHO RUCHU ČR V MALOOBCHODĚ A SLUŽBÁCH V MALOOBCHODĚ REG. Č. CZ. 1.04/1.1.06/52.00066 Pracovně právní

Více

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání

Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU. Etický kodex III. vydání Be well NAŠE HODNOTY A STANDARDY ZÁKLADY NAŠEHO ÚSPĚCHU Etický kodex III. vydání DALŠÍ POMOC Zdroje pro naše zaměstnance Vedoucí nebo manažer Měli byste začít tím, že se obrátíte na osobu, která nejlépe

Více

Definice indikátorů Lidská práva (HR) 2000-2006 GRI. Verze 3.0

Definice indikátorů Lidská práva (HR) 2000-2006 GRI. Verze 3.0 Definice indikátorů Lidská práva (HR) Lidská práva Ukazatele výkonu Hledisko: Investiční a nákupčí postupy Hledisko: Nucená a povinná práce Základní Základní HR1 HR2 Percentuální podíl a celkový počet

Více

Kodex chování a etiky

Kodex chování a etiky S ojitz Group Kodex chování a etiky Working with integrity. Building trust. Oznámení generálního ředitele (CEO) společnosti Sojitz Corporation Vážené kolegyně, vážení kolegové, naše firma již více než

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG

Code of Conduct. Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Code of Conduct Kodex chování pro společnosti skupiny Ringier Axel Springer Media AG Milí zaměstnanci. Etické chování našich zaměstnanců jinými slovy, vás dává naší společnosti Ringier Axel Springer CZ

Více

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti!

zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením a transformace sociálních služeb přehled situace v české republice a doporučení pro změnu denisa slašťanová zuzana durajová blíže spravedlnosti! zaměstnávání lidí s postižením

Více

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti

Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti Etický kodex společnosti DuPont pro zajištění trvale udržitelné budoucnosti DŮRAZ NA ZÁKLADNÍ HODNOTY LEDEN 2015 Vzkaz od CEO Vážení kolegové, po více než dvě století naší existence jsme vyřešili řadu

Více