Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data."

Transkript

1 SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2009

2 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází z údajů získaných od těch respondentů, kteří v dotazníku uvedli, že byli ubytováni přímo v Českých Budějovicích, tj. pro 368 dotázaných. Sešit je členěn do jedenácti částí, z nichž každá představuje jiný pohled na vyhodnocovaná data. 1

3 1. Vyhodnocení dle místa bydliště Vyhodnocení dle věku respondentů Vyhodnocení dle způsobu příjezdu respondentů Vyhodnocení dle důvodu příjezdu respondentů Vyhodnocení dle délky pobytu ubytovaných Vyhodnocení dle způsobu ubytování Vyhodnocení dle frekvence příjezdů Vyhodnocení dle úmyslu vrátit se Vyhodnocení dle navštívených cílů v okolí Vyhodnocení dle způsobu získávání informací Vyhodnocení dle spokojenosti s jednotlivými oblastmi služeb cestovního ruchu

4 1. Vyhodnocení dle místa bydliště místo trvalého bydliště Podíl (v ) Jihočeský kraj 1,9 Praha 3,8 jinde v České republice 46,2 zahraničí 48,1 nevyplněno 0,0 100,0 Podrobnější členění českých respondentů místo trvalého bydliště (kraj) podíl (v ) Středočeský 9,4 Liberecký 8,9 Plzeňský 8,4 Vysočina 7,9 Ústecký 7,9 Moravskoslezský 7,9 Praha 7,3 Jihomoravský 7,3 Zlínský 6,8 Olomoucký 6,8 Pardubický 6,3 Královéhradecký 5,8 Karlovarský 5,8 Jihočeský 3,7 100,0 Podrobnější členění zahraničních respondentů místo trvalého bydliště podíl (v ) místo trvalého bydliště podíl (v ) Německo 26,0 Rusko 1,1 Rakousko 16,9 Španělsko 1,1 Slovensko 10,7 Ukrajina 0,6 Polsko 6,2 Belgie 0,6 Itálie 5,6 Bulharsko 0,6 Anglie 4,5 Čína 0,6 Japonsko 4,5 Chorvatsko 0,6 Holandsko 4,5 Mexiko 0,6 Maďarsko 3,4 Turecko 0,6 Švédsko 3,4 Island 0,6 Švýcarsko 2,8 Bolívie 0,6 USA 2,3 Nepál 0,6 Francie 1,1 Celkem 100,0 Strukturu ubytovaných respondentů ovlivňují téměř polovičním podílem cizinci, a to především Němci. Čeští ubytovaní respondenti nejčastěji přijížděli ze Středočeského a Libereckého kraje. 3

5 Struktura dle způsobu příjezdu do Českých Budějovic (v ) Struktura dle důvodu příjezdu do Českých Budějovic (v ) místo trvalého bydliště auto, motorka linkový autobus vlak zájezdový autobus kolo místo trvalého bydliště tranzit turistika nákupy a služby služební cesta návštěva příbuzných kultura sport Jihočeský kraj 57,1 14,3 28,6 0,0 0,0 100,0 Praha 64,3 7,1 14,3 14,3 0,0 100,0 jinde v ČR 45,9 22,9 22,4 5,9 2,9 100,0 zahraničí 46,9 6,8 14,1 31,1 1,1 100,0 47,3 14,4 18,2 18,2 1,9 100,0 Jihočeský kraj 0,0 14,3 0,0 0,0 71,4 14,3 0,0 100,0 Praha 0,0 21,4 14,3 28,6 21,4 14,3 0,0 100,0 jinde v ČR 0,0 23,5 4,7 7,6 32,9 25,9 5,3 100,0 zahraničí 0,0 35,0 3,4 6,8 20,3 29,4 5,1 100,0 0,0 28,8 4,3 7,9 27,2 26,9 4,9 100,0 Struktura dle způsobu příjezdu do Českých Budějovic Struktura dle důvodu příjezdu do Českých Budějovic kolo sport zájezdový bus zahraničí jinde v ČR Praha kultura návštěva příbuzných vlak Jihočeský kraj služební cesta linkový bus nákupy a služby zahraničí jinde v ČR turistika Praha auto, motorka tranzit Jihočeský kraj 4

6 Struktura dle počtu dní pobytu v Českých Budějovicích (v ) místo trvalého bydliště 1 den 2-3 dny 4-8 dní více než 8 dní Jihočeský kraj 0,0 42,9 57,1 0,0 100,0 Praha 7,1 42,9 42,9 7,1 100,0 jinde v ČR 11,2 50,0 33,5 5,3 100,0 zahraničí 11,9 41,2 39,0 7,9 100,0 11,1 45,4 37,0 6,5 100,0 Struktura dle počtu dní pobytu v Českých Budějovicích více než zahraničí jinde v ČR Praha Struktura dle frekvence příjezdů do Českých Budějovic (v ) místo trvalého bydliště poprvé jednou za rok Jihočeský kraj 14,3 0,0 57,1 28,6 100,0 Praha 14,3 7,1 28,6 50,0 100,0 jinde v ČR 24,7 14,7 32,4 28,2 100,0 zahraničí 60,5 15,8 7,3 16,4 100,0 41,3 14,7 20,7 23,4 100,0 Nejčastěji ubytovaní setrvají v našem městě 2-3 dny, což se potvrdilo i v loňském roce. Stejnou měrou přijíždějí za turistikou, příbuznými nebo kulturou. Byl zaznamenán nárůst respondentů, kteří uvedli jako důvod příjezdu své příbuzné a známé. několikrát za rok nepravidelně 1 Struktura dle frekvence příjezdů do Českých Budějovic nepravidelně několikrát za rok jednou za rok Jihočeský kraj zahraničí jinde v ČR Praha Jihočeský kraj Zahraniční turisté se ve větší míře ubytovávali v hotelech a u příbuzných. Většina jich do Českých Budějovic přijíždí poprvé (60,5) nebo nepravidelně. poprvé Čeští turisté vyhledávali ubytování především u svých příbuzných či známých, nebo v hotelu. Převážná část Jihočechů přijíždí několikrát do roka či nepravidelně. 5

7 2. Vyhodnocení dle věku respondentů věk podíl (v) do 25 let 16, , , ,2 60 a více 12,2 100,0 Struktura dle důvodu příjezdu do Českých Budějovic (v ) Struktura dle důvodu příjezdu do Českých Budějovic tranzit služ. cesta návštěva nákupy sport kultura Celkem 60 a více do 25 let turistika věk turistika kultura sport nákupy návštěva služ. cesta tranzit do 25 let 19,7 29,5 4,9 4,9 31,1 9,8 0,0 100, ,4 34,7 6,1 9,2 21,4 9,2 0,0 100, ,0 24,7 7,2 2,1 20,6 13,4 0,0 100, ,8 28,4 1,5 3,0 34,3 0,0 0,0 100,0 60 a více 48,9 8,9 2,2 0,0 37,8 2,2 0,0 100,0 Celkem 28,8 26,9 4,9 4,3 27,2 7,9 0,0 100,0 Struktura dle místa ubytování (v ) věk hotel penzion privát ubytovna, koleje kemp u příbuzných, známých jinak Struktura dle místa ubytování jinak u příbuzných, známých kemp ubytovna, koleje privát Celkem 60 a více do 25 let do 25 let 19,7 11,5 0,0 24,6 6,6 37,7 0,0 100, ,9 15,3 1,0 6,1 6,1 23,5 3,1 100, ,4 13,4 1,0 5,2 7,2 24,7 1,0 100, ,3 17,9 0,0 3,0 0,0 38,8 3,0 100,0 60 a více 44,4 2,2 0,0 6,7 2,2 37,8 6,7 100,0 Celkem 39,9 13,0 0,5 8,4 4,9 30,7 2,4 100,0 penzion hotel 6

8 3. Vyhodnocení dle způsobu příjezdu respondentů způsob příjezdu podíl (v ) auto, motorka 47,3 linkový autobus 14,4 vlak 18,2 zájezdový autobus 18,2 kolo 1,9 100,0 doprovod podíl (v ) sám 21,5 s partnerem 36,7 s rodinou 24,2 s přáteli, skupinou 17,7 100,0 Jako hlavní dopravní prostředek volili dotazovaní automobil a motocykl (47,3), dále pak vlak a zájezdový autobus (každý 18,2). Český respondent přijížděl nejčastěji autem, vlakem nebo linkovým autobusem, zahraniční zase autem nebo zájezdovým autobusem. 4. Vyhodnocení dle důvodu příjezdu respondentů Struktura dle počtu dní pobytu (v ) důvod příjezdu více než 8 turistika 7,5 43,4 44,3 4,7 100,0 kultura 11,1 49,5 35,4 4,0 100,0 sport 16,7 38,9 44,4 0,0 100,0 nákupy 12,5 50,0 37,5 0,0 100,0 návštěva 7,0 44,0 38,0 11,0 100,0 služ. cesta 34,5 44,8 6,9 13,8 100,0 tranzit 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,1 45,4 37,0 6,5 100,0 Struktura dle počtu dní pobytu více než tranzit služ. cesta návštěva nákupy sport kultura Jako doprovod volili dotazovaní přijíždějící do Českých Budějovic nejčastěji partnery, nebo rodinné příslušníky. 1 turistika Déle (4 a více dnů) ve městě zůstávají dotázaní přijíždějící za turistikou a příbuznými a známými. Pokud dotázaný přijel do města automobilem nebo motocyklem, navštívil zároveň nejvíce cílů v okolí Českých Budějovic. 7

9 5. Vyhodnocení dle délky pobytu ubytovaných Struktura dle způsobu ubytování v Českých Budějovicích dle délky pobytu (v ) délka pobytu podíl (v ) 1 den 11,1 2-3 dny 45,4 4 8 dní 37,0 více než 8 dní 6,5 100,0 Struktura dle způsobu ubytování (v ) jinak u příbuzných, známých kemp ubytovna, koleje privát více než penzion 1 délka pobytu hotel penzion privát ubytovna, koleje kemp u příbuzných, známých jinak hotel Struktura dle místa trvalého bydliště 1 den 51,2 17,1 0,0 7,3 4,9 19,5 0,0 100,0 2-3 dny 42,5 14,4 1,2 7,2 3,6 29,9 1,2 100,0 4-8 dní 36,8 11,8 0,0 8,1 7,4 32,4 3,7 100,0 více než 8 dní 20,8 4,2 0,0 20,8 0,0 45,8 8,3 100,0 39,9 13,0 0,5 8,4 4,9 30,7 2,4 100,0 Struktura dle místa trvalého bydliště (v ) délka pobytu Jihočeský kraj Praha jinde v ČR zahraničí 1 0,0 2,4 46,3 51,2 100, ,8 3,6 50,9 43,7 100, ,9 4,4 41,9 50,7 100,0 více než 8 0,0 4,2 37,5 58,3 100,0 1,9 3,8 46,2 48,1 100,0 Průměrná délka pobytu osob ubytovaných v Českých Budějovicích je 4,02 dne. zahraničí více než jinde v ČR Praha Jihočeský kraj 8

10 6. Vyhodnocení dle způsobu ubytování podíl (v ) hotel 39,9 penzion 13,0 privát 0,5 ubytovna, koleje 8,4 kemp 4,9 u příbuzných, známých 30,7 jinak 2,4 100,0 Struktura dle místa trvalého bydliště (v ) Struktura dle místa trvalého bydliště zahraničí jinde v ČR Praha Jihočeský kraj jinak u příbuzných, známých kemp ubytovna, koleje privát penzion hotel způsob ubytování Jihočeský kraj Praha jinde v ČR zahraničí Struktura dle počtu dní pobytu hotel 0,7 5,4 27,2 66,7 100,0 penzion 0,0 0,0 52,1 47,9 100,0 privát 0,0 50,0 50,0 0,0 100,0 ubytovna, koleje 0,0 3,2 61,3 35,5 100,0 kemp 0,0 0,0 66,7 33,3 100,0 u příbuzných, známých 5,3 2,7 59,3 32,7 100,0 jinak 0,0 11,1 66,7 22,2 100,0 1,9 3,8 46,2 48,1 100,0 více než jinak u příbuzných, známých kemp ubytovna, koleje privát penzion hotel Struktura dle počtu dní pobytu (v ) způsob ubytování 1 den 2 3 dny 4 8 dní více než 8 hotel 14,3 48,3 34,0 3,4 100,0 penzion 14,6 50,0 33,3 2,1 100,0 privát 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 ubytovna, koleje 9,7 38,7 35,5 16,1 100,0 kemp 11,1 33,3 55,6 0,0 100,0 u příbuzných, známých 7,1 44,2 38,9 9,7 100,0 jinak 0,0 22,2 55,6 22,2 100,0 11,1 45,4 37,0 6,5 100,0 1 9

11 Struktura dle spokojenosti s ubytováním (v ) způsob ubytování velmi spokojen spíše spokojen spíše nespokojen velmi nespokojen hotel 77,6 19,0 2,0 0,0 1,4 100,0 penzion 79,2 18,8 2,1 0,0 0,0 100,0 privát 50,0 50,0 0,0 0,0 0,0 100,0 ubytovna, koleje 19,4 48,4 25,8 3,2 3,2 100,0 kemp 55,6 27,8 16,7 0,0 0,0 100,0 u příbuzných, známých 72,6 1,8 0,0 0,0 25,7 100,0 jinak 22,2 44,4 22,2 0,0 11,1 100,0 68,8 17,4 4,6 0,3 9,0 100,0 nevím Průměrně strávil každý ubytovaný respondent v Č. Budějovicích čtyři dny. Cizinci setrvali déle než je průměr (4,36 dne). Český návštěvník města byl ubytovaný v průměru 3,7 dne. Pořadí hotelů, které pro své ubytování dotázaní zvolili: Gomel (27), Dvořák a Zvon (shodně 13,61), Klika (8,16), Malý Pivovar (6,8). Mezi dalšími hotely lze jmenovat například U Tří lvů, Minor, Bohemia, U Solné brány nebo Filip. Pořadí hotelů, podle délky ubytování: Gomel, Zvon, Dvořák, U Tří lvů a Klika. Penziony, v nichž se ubytovali respondenti, mají toto pořadí: U Nádraží (12,5), Orient, Na Kopečku a Olympie (všechny 8,33) a Hradský a Homole (6,25). Z ostatních například Bergamo, Macelis nebo U Tří sedláků. Nejdéle byli ubytovaní v penzionu U Nádraží, Olympie, Orient, Hradský a Na Kopečku. Struktura dle spokojenosti s ubytováním nevím velmi nespokojen spíše nespokojen spíše spokojen velmi spokojen jinak u příbuzných, známých kemp ubytovna, koleje privát penzion hotel S kvalitou ubytování vyjádřili oslovení lidé v naprosté většině velkou spokojenost. Vyšší míru nespokojenosti projevili respondenti pochopitelně jen s ubytováním na ubytovnách a kolejích nebo v kempu. 10

12 7. Vyhodnocení dle frekvence příjezdů frekvence podíl (v) poprvé 41,3 jednou za rok 14,7 několikrát za rok 20,7 nepravidelně 23,4 100,0 Struktura dle důvodu příjezdu (v ) Struktura dle důvodu příjezdu sport kultura návštěva příbuzných služební cesta nákupy a služby turistika tranzit () nepravidelně několikrát za rok jednou za rok poprvé frekvence tranzit turistika nákupy a služby služební cesta návštěva příbuzných kultura sport Struktura dle místa trvalého bydliště zahraničí poprvé 0,0 48,7 5,3 2,6 3,9 36,2 3,3 100,0 jednou za rok 0,0 18,5 1,9 16,7 29,6 24,1 9,3 100,0 několikrát za rok 0,0 6,6 2,6 10,5 67,1 10,5 2,6 100,0 nepravidelně 0,0 19,8 5,8 9,3 31,4 26,7 7,0 100,0 0,0 28,8 4,3 7,9 27,2 26,9 4,9 100,0 Struktura dle místa trvalého bydliště (v ) frekvence Jihočeský kraj Praha jinde v ČR zahraničí () poprvé 0,7 1,3 27,6 70,4 100,0 jednou za rok 0,0 1,9 46,3 51,9 100,0 několikrát za rok 5,3 5,3 72,4 17,1 100,0 nepravidelně 2,3 8,1 55,8 33,7 100,0 1,9 3,8 46,2 48,1 100,0 Více než 40 turistů navštívilo naše město poprvé, 15 přijíždí pravidelně jednou za rok. Většina respondentů, kteří zde byli poprvé, byli cizinci. Kdo přijíždí do města poprvé, tak zejména za kulturou a turistikou. Opakovanou návštěvu města uvedli především ti dotázaní, kteří přijíždí za příbuznými a známými. jinde v ČR Praha Jihočeský kraj nepravidelně několikrát za rok jednou za rok poprvé Příjezd jednou za rok volí především turisté ze zahraničí a jiných krajů České republiky, což je dáno jistě i vzdáleností jejich trvalého bydliště od našeho města. 11

13 8. Vyhodnocení dle úmyslu vrátit se úmysl vrátit se počet ano 75,0 ne 3,3 nevím 21,7 100,0 Úmysl vrátit se do Českých Budějovic projevily tři čtvrtiny ubytovaných dotázaných, což je oproti loňskému průzkumu nárůst o 13. I počet těch, kteří odmítli úmysl vrátit se se změnil poklesl ze 7,5 na 3,3. Téměř 22 lidí neví, zda se někdy do Českých Budějovic ještě vrátí. 9. Vyhodnocení dle navštívených cílů v okolí cíl podíl (v ) Hluboká nad Vltavou 19,7 Český Krumlov 17,5 Holašovice 5,8 Kleť 7,5 Třeboň 10,8 jiný cíl 3,1 žádný cíl (nevyplněno) 5,1 Dvěma nejoblíbenějšími místy, která navštívili ubytovaní respondenti, zůstala Hluboká nad Vltavou a Český Krumlov. V loňském porovnání dali přednost Českému Krumlovu před Hlubokou nad Vltavou. Třetí pozici v návštěvnosti bylo město Třeboň. Dotázaní mu dali přednost před Kletí. Turisté, kteří uvedli i jiný než nabízený cíl, uváděli zejména tyto lokality: Tábor, Temelín, Jindřichův Hradec nebo Lipno. 12

14 10. Vyhodnocení dle způsobu získávání informací informace podíl (v ) příbuzní, známí 35,9 infostředisko 10,6 prospekty 13,6 internet 37,5 výstava, veletrh 2,4 100,0 nevyplněno 0,0 Struktura dle spokojenosti s informačními službami nevím velmi nespokojen spíše nespokojen spíše spokojen výstava, veletrh internet prospekty infostředisko příbuzní, známí Struktura dle spokojenosti s informačními službami (v ) velmi spokojen informační služby: velmi spokojen spíše spokojen spíše nespokojen velmi nespokojen nevím příbuzní, známí 36,4 9,1 0,8 2,3 51,5 100,0 infostředisko 64,1 28,2 0,0 0,0 7,7 100,0 prospekty 48,0 26,0 0,0 0,0 26,0 100,0 internet 34,8 23,9 2,9 1,4 37,0 100,0 výstava, veletrh 55,6 0,0 0,0 0,0 44,4 100,0 40,8 18,8 1,4 1,4 37,8 100,0 Internet při vyhledání informací o městě používá téměř 40 respondentů, necelých 36 získává informace od příbuzných a známých. Propad zaznamenalo, jako zdroj informací o městě, Infocentrum (z 20 na 10). Obecně jsou turisté s dostupností a kvalitou informací velmi spokojeni a spokojeni (59,6), pouze 1,4 dotázaných uvedlo, že bylo velmi nespokojeno. Oproti datům z předchozího roku lze vysledovat snížení počtu dotázaných, kteří byli s poskytnutými informacemi velmi a spíše nespokojeni (vloni 8,1, letos 2,8). Téměř o 10 vzrostl počet těch, kteří nevěděli, zda jsou spokojeni či ne. 13

15 11. Vyhodnocení dle spokojenosti s jednotlivými oblastmi služeb cestovního ruchu (v ) oblasti cestovního ruchu ubytování stravování MHD jízda autem po městě parkování infoslužby vzhled města velmi spokojen 68,8 64,7 23,9 17,1 17,9 40,8 80,2 44,8 spíše spokojen 17,4 27,2 18,2 20,7 17,7 18,8 18,5 19,8 spíše nespokojen 4,6 3,8 3,5 8,7 11,7 1,4 0,5 4,9 velmi nespokojen 0,3 0,8 1,1 7,6 6,5 1,4 0,3 2,6 nevím 9,0 3,5 53,3 45,9 46,2 37,8 0,5 28,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Služby ve městě hodnotí kladně 64,6 dotázaných. Na tuto otázku nedokázalo odpovědět 28 ze všech ubytovaných. Negativní postoj zaujalo 7,5 tázaných. Nejvyšší spokojenost prokázaly oblasti ubytování, vzhled města a stravování. Nespokojenost se službami v těchto oblastech byla minimální (v součtu 1,4). Nespokojenost s jízdou autem po městě vyjádřilo 16,3 respondentů, nespokojenost s parkováním 18,2. Spokojenost vyšší než 50 byla u služeb informačního střediska, vyšší než 80 u ubytování, vyšší než 90 u stravování a téměř 100 (98,7) se vzhledem našeho města. vzhled města infoslužby parkování jízda autem po městě MHD stravování ubytování nevím velmi nespokojen spíše nespokojen spíše spokojen velmi spokojen 14

16 Objednavatel Statutární město České Budějovice Odbor rozvoje a cestovního ruchu Zpracovatel Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova České Budějovice 15

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH.

SEŠIT II. Tabulky a grafy všech návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. SEŠIT II ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy všech návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení, které vychází

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007, 2008 a 2009 listopad 2009 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

SEŠIT III. Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

SEŠIT III. Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH SEŠIT III ŠETŘENÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNÍKŮ UBYTOVANÝCH V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Tabulky a grafy ubytovaných návštěvníků listopad 2008 1 V tomto sešitě jsou umístěny tabulky, grafy a hodnocení,

Více

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008

SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 SEŠIT I POROVNÁNÍ A VYHODNOCENÍ STATISTICKÝCH DAT NÁVŠTĚVNOSTI V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Srovnání let 2005, 2006, 2007 a 2008 listopad 2008 1 V tomto sešitě je podrobně popsán způsob získávání, zpracování

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2014 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2013 Typologie návštěvníků

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 1. 3. čtvrtletí 2013 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Markéta Hájková/ STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky 1.- 3. čtvrtletí

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-205 Srpen 204 / Jan Tuček / Markéta Hájková / STEM/MARK, a.s. Souhrnné výsledky za. pololetí 204 Obsah prezentace O projektu Odhad počtu zahraničních návštěvníků a jejich

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2014 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Odhad počtu zahraničních návštěvníků Typ návštěvníka 2014 2013 2012 A. Zahraniční

Více

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012

Počet lůžek v krajích 31.12. 2012 Tabulky: Tabulka 1: Vysočina - ubytovací kapacity... 3 Tabulka 2: Hromadná ubytovací zařízení - Kraje 212... 4 Tabulka 3: Počet hostů - Vysočina... 4 Tabulka 4: Počet hostů - Kraje... 6 Tabulka 5: Hosté

Více

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008

Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 2008 Statistická data o cestovním ruchu na Vysočině k 31/12 28 kapacity hromadných ubytovacích zařízení počet hostů počet přenocování srovnání v rámci ČR Počet hostů eviduje ČSÚ a to pouze v ubytovacích zařízeních

Více

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji

Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Domácí cestovní ruch v Jihočeském kraji Obsah prezentace Vývoj návštěvnosti domácími turisty Profil návštěvníků Jižních Čech Výzkumy CzechTourism 2 Vývoj návštěvnosti domácími turisty Domácí turisté v

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012. Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V ROCE 2012 Prezentace výsledků projektu Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 Jan Tuček / STEM/MARK Obsah prezentace Představení projektu Výsledky za rok 2012 Výsledky za 4Q 2012

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR VÝSLEDKY 2. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA Praha, 28. 5. 2014 1 Projekt a jeho cíle Popis 2. fáze

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Srpen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. Česká republika výsledky za 1. pololetí 2012 Kraje ČR regionální analýzy dat do roku 2011 Obsah prezentace A. Příjezdový cestovní

Více

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček

Příjezdový cestovní ruch 2014. Jan Tuček Příjezdový cestovní ruch 2014 Jan Tuček Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně téměř 250 tis.

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014

Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR. Brno, 27. listopadu 2014 Statistická šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu a cestovních kanceláří a agentur na území ČR Brno, 27. listopadu 2014 Systém statistických projektů OCR (období 2009-6/2015): Zkvalitnění informací:

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech

Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Současný stav a perspektivy cestovního ruchu v mezinárodních souvislostech Konference Vysoká škola ekonomická Praha, 17. září 2009 I. Tržby v ubytování, stravování a pohostinství Ukazatel Index 2009/2008

Více

Databáze CzechTourism

Databáze CzechTourism Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Čechy Vyhodnocení etapy zima 2005/2006 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí 1 Parametry projektu Monitoring

Více

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu

Regionální operační program severozápad. Aktuální problémy domácího cestovního ruchu Regionální operační program severozápad Aktuální problémy domácího cestovního ruchu 21. září 2010 L I T O M Ě Ř I C E Tomio Okamura viceprezident AČCKA SOUČASNÝ STAV PŘÍJEZDOVÉHO A DOMÁCÍHO CESTOVNÍHO

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013)

Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Vyhodnocení dotazníkového šetření (údaje duben září 2013) Český návštěvník Celkový počet respondentů v daném období: 507 1. Ze kterého kraje v České republice pocházíte? Z hlediska struktury návštěvnosti

Více

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR

Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1. FÁZE ŠETŘENÍ CK / CA 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009

Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Zhodnocení dosavadního vývoje trhu cestovního ruchu v roce 2009 Konference Hospitality & Tourism Summit 2009 Praha, 9. červen 2009 Aktuální výsledky UNWTO World Tourism Barometer za měsíce leden a únor

Více

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ

PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH V PRAZE 2014-17 PRŮZKUM MEZI NÁVŠTĚVNÍKY PRAHY VÝSLEDKY PRVNÍ A DRUHÉ VLNY DOTAZOVÁNÍ Šetření mezi turisty probíhá na území hlavního města Prahy po dobu tří let Terénní šetření

Více

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011)

Příjezdový cestovní ruch v roce 2011. Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH 2009-2015 Příjezdový cestovní ruch v roce 2011 Březen 2012 / Jan Tuček / STEM/MARK, a.s. (a ve 4Q 2011) Obsah prezentace Představení projektu Příjezdový cestovní ruch v roce 2011

Více

GfK Group Custom Research Monitoring návštěvníků v regionu Krkonoše Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Krkonoše Vyhodnocení etapy www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2

Více

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ

DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ DATA O CESTOVNÍM RUCHU DLE ČSÚ Ondřej Legner, Pavel Vančura, Zdeněk Lejsek Konference ke statistickým projektům MMR, 29. dubna 215, Kaiserštejnský palác ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD Na padesátém 81, 1 82 Praha

Více

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007

Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava. Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 Monitoring návštěvníků v turistickém regionu Jižní Morava Vyhodnocení etapy zima 2006/2007 www.gfk.cz www.czechtourism.cz Agenda 1 Parametry projektu 2 3 Hlavní výsledky Shrnutí Parametry projektu Monitoring

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Jihomoravský kraj 20 404 121 24 347 144 26 808 158 21 681 126 26 547

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE GRANTU- FOND PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE Příloha č. 11 Tabulka obvyklé mzdy Tabulka doporučených mezd pro Hlavní město Praha horní hranice horní hranice 27 047 155 27 668 166

Více

1 Domain Report 2009

1 Domain Report 2009 1 Domain Report 2009 2 Domain Report 2009 Domain Report je pravidelně aktualizovaným dokumentem vydávaným sdružením CZ.NIC, správcem české národní domény.cz. Jedná se o soubor statistik k české doméně.

Více

/ 1 / DR 2010 DOMAIN REPORT WWW.NIC.CZ

/ 1 / DR 2010 DOMAIN REPORT WWW.NIC.CZ / 1 / DOMAIN REPORT DR 20 20 WWW.NIC.CZ / 2 / OBSAH DRŽITELÉ DOMÉN 04 DOMÉNY PODLE GEOGRAFICKÉHO UMÍSTĚNÍ POČET DOMÉN V LETECH 2000 20 REGISTRACE DOMÉN V PRŮBĚHU ROKU 20 DÉLKA DOMÉNOVÝCH JMEN TRŽNÍ PODÍLY

Více

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share

Počet hostů / Number of guests. % podíl / % share Zahraniční hosté v hromadných ubyt. zařízeních podle zemí / Foreign at collective accommodation establishments: by country hostů / Průměrná doba pobytu ve dnech/ Average length of stay total 2 715 571

Více

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009

Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Září 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analysts: Markéta Hájková, Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 2009 Obsah prezentace

Více

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999

Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 Výsledky motivačního šetření ZIMA 1999 OBSAH: str. 1. Cíl a metodika výzkumu...2 2. Analýza pobytu návštěvníka...2 2.1. Důvod návštěvy... 2-3 2.2. Počet zahraničních návštěvníků...4 2.3... Průměrná doba

Více

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014

Sankce EU vůči Rusku. Závěrečná zpráva. Září 2014 Sankce EU vůči Rusku Závěrečná zpráva Září 2014 Hlavní zjištění 82 % dotázaných ví o sankcích EU vůči Rusku. Častěji jsou informováni muži, lidé nad 0 let, s maturitou nebo VŠ a lidé, kteří se zajímají

Více

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary

Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Bliss [ká se] na lepší časy? Ing. Rostislav Vondruška ČCCR CzechTourism Konference SLM 6. 10. Karlovy Vary Statistiky 1. pololetí 2010 - lázně Celkově vidíme nárůst u počtů hostů, a to o 5% oproti 1. pololetí

Více

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO

VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO VÝTAH ZE STUDIE: NÁZEV: CENTRUM ZIMNÍCH SPORTŮ CHLUM, MARKETINGOVÁ ANALÝZA ZPRACOVÁNO: LISTOPAD 2003 ZPRACOVATEL: INCOMA RESEARCH ZADAVATEL: LIPNO SERVIS S.R.O. ZDROJE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ: ČESKÝ STATISTICKÝ

Více

Miloš Zeman Rok ve funkci

Miloš Zeman Rok ve funkci Miloš Zeman Rok ve funkci Závěrečná zpráva Březen 0 Hlavní zjištění Oproti obdobnému výzkumu 00 dní ve funkci z června 0 si Miloš Zeman mírně pohoršil. V celkové spokojenosti ubylo rozhodně spokojených

Více

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011

Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu. Únor 2011 Analýza kongresového a incentivního segmentu cestovního ruchu Únor 2011 Obsah studie Kongresová a incentivní turistika - základní popis segmentu Zmapování stávající situace KIT Zmapování situace v oblasti

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010

Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 PŘJEZDOÝ CESO RUCH 2009-2015 Květen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za leden až březen 2010 Obsah prezentace Metodické

Více

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU

TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU TURISTICKÝ RUCH NA CHRUDIMSKU-HLINECKU HLINECKU Prezentace závěrů výzkumného šetření DUBEN 2009 Realizováno za podpory Heřmanova 22, CZ 170 00 PRAHA 7 Tel.: +420 220 190 580 Fax: +420 220 190 590 E-Mail:

Více

Domain Report. Pokud není uvedeno jinak, statistiky prezentují stav k 31. 12. 2011.

Domain Report. Pokud není uvedeno jinak, statistiky prezentují stav k 31. 12. 2011. Domain 21 Report Domain Report Obsah Držitelé domén 03 Domény podle geografického umístění 04 Počet domén v letech 2000 21 05 Registrace domén v průběhu roku 21 06 Délka doménových jmen 07 Tržní podíly

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 44 62 9,68 0,097 600,0 6,00 Ostatní 0,00 0 sumární sestava kraj: Hlavní město Praha.0.0 Sektor včelstev k.. k.0. a, 0,0 00,0,00 0 0 0 0,00 0,000 0,0,00 0, 0,,0,00 0 0, 0, 0,0,00, 0,,0,00 včelstev 0 včelstev včelstev 0 0 0 Vykoupeno medu v kg

Více

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY

CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY str. 60 CENOVÉ MAPY ČESKÉ REPUBLIKY Ústecký Liberecký Královéhradecký Karlovarský Praha Plzeňský Středočeský Jihočeský Pardubický Jihomoravský Zlínský BYTOVÉ PROSTORY Praha 1 Praha 2 PRODEJ PRONÁJEM PRODEJ

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2013 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 38101 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006

Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Monitoring návštěvníků Libereckého kraje zima 2006 Pro Krajský úřad Libereckého kraje zpracoval Masarykova univerzita v Brně Centrum regionálního rozvoje červen 2006 Autorský kolektiv Ing, Martin Šauer

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 750 000 13 000 2 770 000 12 000 Byt 2+1 6 900 000 19 000 4 100 000 15 000 Byt 3+1 10 100 000 21 000 5 200 000 16 000 Byt 4+1 11 500 000 35 000 7 000 000

Více

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz

ING Bank Svět spoření. Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz ING Bank Svět spoření Praha, 4. března 2014 www.vseosporeni.cz Obsah prezentace Úvod Mezinárodní průzkum ING Bank Index úspor domácností ING Bank Potenciál spoření Hlavní zjištění www.vseosporeni.cz 2

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko

Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Marketingová strategie cestovního ruchu ve městech Zlín, Luhačovice a v turistické oblasti Zlínsko Monitoring návštěvníků léto 25 Vyhodnocení průzkumu prováděného agenturou Gfk Group ARC Mikulov, Gfk Group,

Více

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu

Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Statistické šetření organizátorů KIT akcí segmentu cestovního ruchu a poskytovatelů prostor pro KIT akce segmentu cestovního ruchu Závěrečná prezentace 17. 3. 2015 ppm factum research Program - struktura

Více

ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ

ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 11/12 vydáno dne. 11. 12 ZHORŠUJE SE VZTAH ČECHŮ K POLSKU, MAĎARSKU, UKRAJINĚ I ČÍNĚ Velmi dobré vztahy ke Slovensku, ale také k severským a západoevropským státům i k našim

Více

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009

Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 PŘÍJEZDOVÝ CESTOVNÍ RUCH Listopad 2009 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za červenec až září 2009 Obsah prezentace Metodické

Více

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR

Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Analýza aktivit cizích podnikatelů v ČR Zpracoval tým Obsah: Vývoj počtu cizích podnikatelů v ČR Porovnání cizích podnikatelů podle zemí, věkové struktury a jejich regionální působnosti v ČR Oborová struktura

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 2610 2012 Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013 Podle zákona č 89/1995 Sb,

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Praha - bytové prostory

Praha - bytové prostory Praha - bytové prostory Praha 1 Praha 2 Garsonka 3 690 000 13 500 2 630 000 12 500 Byt 2+1 6 700 000 20 000 3 900 000 17 000 Byt 3+1 9 900 000 22 000 5 600 000 18 000 Byt 4+1 10 110 000 30 000 7 000 000

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří

Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Zjišťování u cestovních agentur a cestovních kanceláří Schváleno ČSÚ pro MMR ČR ČV 125/13 ze dne 26.10. 2012 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 2013. Podle zákona č. 89/1995

Více

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek

Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 číslo čas utkání soupeři skupina výsledek Sportovní hala 31. ZŠ Plzeň - dívky Pondělí 15. 6. 2015 DB01 09:00 DB1 Zlínsky kraj - DB2 Jihočeský kraj B DB02 09:40 DB3 Liberecký kraj - DB4 Středočeský kraj B DB03 10:20 DB5 Ústecký kraj - DB6 Plzeňský

Více

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků

Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Prioritní regionální silniční síť seznam úseků Oprávněnými žadateli u projektů z SC 1.1 jsou kraje nebo jimi zřízené organizace. Projekt se může týkat pouze komunikací, které jsou ve vlastnictví příslušného

Více

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014

Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Výsledky výzkumu profilu návštěvníků Českých Budějovic v červnu až září 2014 Zpracovali: Kontaktní osoba: Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Petr Štumpf, Mgr. Vladimír Dvořák, Ing. Iveta Pavezová, Ph.D. Ing.

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a agentur na území ČR 2. FÁZE ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ ŠETŘENÍ CK / CA 1. FÁZE, 2. FÁZE - několik předběžných výsledků

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času.

Tuzemský návštěvník Osoba cestující mimo své obvyklé prostředí, ale uvnitř země, v níž má trvalý pobyt, za účelem trávení volného času. Níže uvedený text pochází z Programu trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Český ráj, Agentura regionálního rozvoje s.r.o., Liberec 1 Analýza současných návštěvníků České republiky

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Jihočeský kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu

Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Ekonomické perspektivy v cestovním ruchu Střední zemědělská škola Čáslav 4. prosince 2013 Autor: Ing. Jaromír Beránek Osnova prezentace Vývoj ubytovacích kapacit v ČR Vývoj návštěvnosti HUZ ČR Ekonomické

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009

Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 Statistika vyplněnosti databáze HBI www.hbi.cz DUBEN 2009 1. Kompletní databáze firem (RES) Vyplněnost RES firem Popis Záznamů Firem Název firmy 343182 342664 Adresa 342609 342477 Tel. 100853 78861 Fax

Více

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava

Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Anketa mezi návštěvníky Národního parku Šumava Souhrn základních zjištění vyplývajících z ankety uspořádané Hnutím DUHA ve spolupráci se Správou Národního parku Šumava. Sběr dat probíhal od 27. června

Více

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013

VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 VÝZKUM ZAMĚŘENÝ NA DOMÁCÍ CESTOVNÍ RUCH SOUHRNNÁ ETAPOVÁ ZPRÁVA LÉTO 2013 IOP č. 01358 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. 01360 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika

Více

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z TŘETÍ VLNY šetření návštěvníků města

Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z TŘETÍ VLNY šetření návštěvníků města Turismus v Plzni Závěrečná zpráva z TŘETÍ VLNY šetření návštěvníků města Plzeň - TURISMUS, příspěvková organizace. 0. 05 ppm factum research Hlavní zjištění Hlavní zjištění Struktura návštěvníků Plzně

Více

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace

Kampaň na podporu českých hor. 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _. v rámci projektu Česko naše destinace Kampaň na podporu českých hor 3. 11. 2015 Ing. Markéta Vogelová _ v rámci projektu Česko naše destinace Projekt Česko naše destinace Cíle Marketingový: netradiční inspirace na expedici do destinací ČR

Více

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel

Zahraniční návštěvníci České republiky. Jan Tuček Ředitel Zahraniční návštěvníci České republiky Jan Tuček Ředitel Odkud jsme vzali data Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 48 silničních přechodů 8 železničních stanic 2 autobusová nádraží 5 letišť 42 tis. ročně

Více

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010

Srpen 2010 / Prezentace výsledků výzkumu / STEM/MARK, a.s. Ředitel: Jan Tuček Senior Analyst: Bohdana Holá. Souhrnné výsledky za duben až červen 2010 PŘJEZDOÝ CESO UCH 2009-205 Srpen 200 / Prezentace výsledků výzkumu / SEM/MK, a.s. Ředitel: Jan uček Senior nalyst: Bohdana Holá Souhrnné výsledky za duben až červen 200 Obsah prezentace Metodické poznámky

Více

Zeměpis Název Ročník Autor

Zeměpis Název Ročník Autor Planeta Země I. 6 Planeta Země II. 6 Glóbus a mapa I. 6 Glóbus a mapa II. 6 Litosféra I. 6 Litosféra II. 6 Sluneční soustava 6 Vesmír 6 Soutěsky 6 Kaprun 6 Vznik ledovce. 6 Grossglockner 6 Pedosféra 6

Více

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch

Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Výzkum zaměřený na domácí cestovní ruch Vyhodnocení etapy léto Šumava IOP č. 5 Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika IOP č. Sběr informací domácí cestovní ruch Česká republika Praha Nobody

Více

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP)

Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Sociální a zdravotní služby v obcích s rozšířenou působností (ORP) Červen 2015 / Závěrečná zpráva z výzkumu pro Diakonii ČCE, Institut důstojného stárnutí / STEM/MARK, a.s. Kvantitativní výzkum Obsah Parametry

Více

Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014

Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014 Spojení Letiště Václava Havla Praha se spádovou oblastí Praha, ČR 14.04.2014 Obsah : Výkony Letiště Václava Havla Praha Spojení letiště se spádovou oblastí Analýza okolních letišť 2 Výkony Letiště Václava

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za I. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010

Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy v roce 2010 Obsah: 1. Zpráva o návštěvnosti radniční věže, procházkových okruhů a expozice Čarodějnické procesy

Více

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE Česká centrála cestovního ruchu Czech Tourist Authority Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministry for al Development of the Czech Republic KOMPENDIUM STATISTIK CESTOVNÍHO RUCHU V ČESKÉ REPUBLICE

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Ústecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Ústecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR

Průzkum potřeb zákazníků pro sektor CESTOVNÍCH KANCELÁŘÍ A AGENTUR VEŘEJNÁ ZAKÁZKA Průzkumy potřeb zákazníků pro sektory hotelnictví, gastronomie, cateringu, wellness, průvodců, cestovních kanceláří a agentur ZÁVĚREČNÁ SOUHRNNÁ ZPRÁVA Průzkum potřeb zákazníků pro sektor

Více

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa

České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00. Zpráva o trhu drůbežího masa TIS České republiky Tržní informační systém Ve Smečkách 33 Praha 1 PSČ 110 00 222 871 416 fax: 222 871 536 AGRÁRNÍ TRŽNÍ INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník VI. číslo 4 TIS ČR - SZIF 25. 4. 2003 březen/2003

Více

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj

Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015. do jednotlivých krajů ČR. Detailní krajská analýza Liberecký kraj Strukturalizace výsledků šetření Příjezdový cestovní ruch 2009-2015 do jednotlivých krajů ČR Detailní krajská analýza Liberecký kraj Červenec 2012 / Jan Tuček, Markéta Hájková, Zuzana Švalbová / STEM/MARK,

Více

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR

VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR VZOR Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních čtvrtletí 203 CR 2- Registrováno ČSÚ ČV 7/3 ze dne 23. 4.202 IKF 25403 Dotazník je součástí Programu statistických zjišťování na rok 203.

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014

Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně. Infocentrum města Mariánské Lázně 06/2014 Statistika návštěvnosti města Mariánské Lázně Infocentrum města Mariánské Lázně 6/214 Zdroje ČSÚ Infocentrum Foto: kvpoint.cz ČSÚ hromadná ubytovací zařízení Návštěvnost a přenocování v hromadných ubytovacích

Více

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ

ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ ISTAV - INFORMAČNÍ SERVIS VE STAVEBNICTVÍ Statistiky produktu za II. čtvrtletí roku 215 ISTAV (www.istav.cz) je služba, díky které stavební firmy, výrobci stavebních materiálů a další subjekty podnikající

Více

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku

Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku a v Maďarsku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel.: 221 183 588 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Názory na zdravotní péči u nás, na Slovensku, v Polsku

Více

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR

BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU OFICIÁLNÍ PARTNER: KANTAR MEDIA GROUP PRO ČR A SR BIO POTRAVINY ZPRÁVA Z VÝZKUMU VÝZKUM TRHU, MÉDIÍ A VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ, VÝVOJ SOFTWARE Národních hrdinů 73, 190 12 Praha 9 tel.: 225 301 111, fax: 225 301 101 e-mail: median@median.cz www.median.cz OFICIÁLNÍ

Více