Tento dokument je sice delší, ale vyplatí se přečíst... Vážení studenti,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Tento dokument je sice delší, ale vyplatí se přečíst... Vážení studenti,"

Transkript

1 Tento dokument je sice delší, ale vyplatí se přečíst... Vážení studenti, tento se týká studia v zahraničí prostřednictvím programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus. Cílem tohoto programu, který je financován Evropskou unií (dosud podílem 15-20%) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (podíl finančních prostředků 80-85%), je studium studentů z členských zemí EU a Turecka na univerzitách po celé Evropě. Naše univerzita má v programu Erasmus již desetiletou tradici a v jejím průběhu vyjely stovky studentů do zahraničí a desítky přijely studovat do Ostravy. Naše katedra patří bezesporu k těm, ze kterých vyjíždí nejvyšší počet studentů. Počet univerzit zůstane pravděpodobně stejný (může se ale změnit, neboť vyjednáváme nová partnerství s univerzitami v Itálii (Milano), Pobaltí (Tartu), Turecko (Istanbul). O případných změnách budete informováni.

2 V roce 2011/2012 se budete moci: A) zúčastnit studijních pobytů zajišťuje KSGRR B) podniknout pracovní stáž v rámci programu LLP Erasmus KSGRR schvaluje a zajišťuje administrativu Veškeré informace o zahraničních programech naleznete na webových stránkách: a také na stránkách naší katedry. Studium v zahraničí Co máte udělat, když chcete studovat v zahraničí v roce 2011/2012 1) Tento dokument obsahuje seznam univerzit, i s jejich www stránkami (Příloha 1). Prohledněte si důkladně univerzitu, konkrétní katedru či zahraniční oddělení. Zhodnoťte, jestli Vám studium na zahraniční univerzitě může nejenom prospět v oblasti jazykových kompetencí, ale také je vhodné po Vaší odborné stránce. Uvědomte si také, že studium v zahraničí se jednak uznává do studia na OU kreditově a za předpokladu určité míry shody předmětů Vám budou uznány i předměty povinné, případně pak předměty povinně volitelné (ty Vám uznáme pokud budete studovat jazyky, příbuzné vědy (politologii, sociologii, ekonomii fyz. geografii atp.). Na Erasmu si tedy minimálně splníte penzum povinně-volitelných předmětů. 2) Zvažte své jazykové znalosti. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že student by měl dosáhnout úrovně alespoň středně pokročilý (B1-B2) musí se dorozumět slovem i písmem, být schopen zvládat číst i obtížnější odborný text. Jazyková úroveň je také jedním z rozřazovacích kritérií, pokud se na univerzitu hlásí více studentů. Vaše znalosti budou v každém případě otestovány. Cílem LLP Erasmus není pouze to, aby se studenti, kteří mají vynikající jazykové schopnosti, ještě zdokonalili, ale převážně je koncipován tak, aby studenti, kteří mají chuť a splňují základní předpoklady pro studium, měli možnost poznat prostředí jiných zemí a univerzit a v jazyce zaznamenali výrazný pokrok. Takže jazyka se nebojte! Proberte třeba své jazykové schopnosti s Vašimi jazykovými lektory na KSGRR rádi Vám poradí, již mají s výjezdy studentů zkušenosti.

3 3) Zvažte své studijní výsledky. Preferujeme, aby vyjížděli studenti, kteří mají dobré studijní výsledky budete reprezentovat KSGRR. To budete prokazovat přehledem svých studijních úspěchů výpisem absolvovaných předmětů. Nejdůležitějším kritériem je nemít neabsolvovaný povinný předmět (samozřejmě můžete mít předmět absolvovaný na druhý pokus ). Opět bude Vaše studijní úroveň hodnocena jako základní kritérium v případě soutěže o volnou studijní kapacitu. Netrváme na tom, že vyjet může pouze excelentní student. Studium v zahraniční se stává vítaným standardem úspěšného absolventa, takže by se každý student měl snažit alespoň jednou za své studium strávit minimálně 1 semestr v zahraničí. Např. v současné 2. ročníku navazujícího studia Politické a kulturní geografie téměř 80% studentů má tuto zkušenost. 4) Snažíme se vyhovět co možná nejvíce studentům. Pokud se student nedostane na nějakou preferovanou univerzitu z kapacitních důvodů, snažíme se kapacitu navýšit domluvou s tamní univerzitou často úspěšně. Pokud by se ani toto nepovedlo, nabízíme studentům další řešení. 5) Zvažte Váš čas, který máte před sebou ve studiu v ČR studium v zahraničí je příležitost, kterou můžete opakovat pouze jednou za Váš studentský život, proto je vždy lepší podniknout studium na celý akademický rok. Je ale také důležité zvážit tu skutečnost, že studium v zahraničí může být určitou komplikací v šestém semestru BC studia nebo čtvrtém semestru MGR navazujícího studia, kdy může způsobit komplikace v absolvovat státní závěrečné zkoušky i srpnovém termínu. 6) Rozvažte i Vaše finanční možnosti. I když je program LLP (Erasmus) pokryt z velké části stipendiem, tak se předpokládá i určitá spoluúčast studenta na pobyt v zahraničí. Částky se samozřejmě liší, stejně jako se liší výše stipendia. Všeobecně vyšší částky ke spoluúčasti očekávejte ve Skandinávii a v hlavních městech. V průběhu studia jste ale stále studenty OU a ve většině zemí v zahraničí budete moci i přivydělat (jen podotýkám, že jedete za studiem, a na práci ve velké části případů nebudete mít časovou kapacitu). Dále po návratu do ČR a prokázání se všemi potřebnými dokumenty o úspěšnosti studia, máte dle současné platné směrnice děkana nárok na mimořádné stipendium, které se v tuto dobu pohybuje mezi 1080 Kč/měsíc strávený v zahraničí (Německo, Rakousko, Slovinsko), přes 1440 Kč/měsíc (Benelux, Francie,

4 Itálie, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko) po 2400 Kč/měsíc (Irsko, Skandinávské státy, Velká Britanie). Ostatní státy (Polsko, Slovensko, Rumunsko) jsou bohužel bez možnosti mimořádného stipendia. 7) Kontaktujte studenty, kteří již pobyt absolvovali. Zeptejte se jich na vše od podoby studia, nároků na jazyk až po nezbytný a veledůležitý společenský rozměr programu, tedy párty, výlety, poznávání nových zemí. (Seznam studentů je přiložen Příloha 3) 8) Dále si prostudujte link: Zde najdete vše důležité o studijních pobytech ze stránek Národní agentury evropských programů instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.. Pokud váháte a potřebujete se informovat na jakoukoliv univerzitu, pokud potřebuje znát jakékoliv další informace, či si jen nejste jisti, prosím, kontaktujte mě jako Erasmus koordinátora. Rád Vám Vaše otázky zodpovím. Nejlépe em také osobně po předchozí domluvě. Jsem zde pro Vás!! Pokud jste tedy rozhodnuti, postupujte následovně: 1) Vyplňte Neformální žádost ke studiu v zahraničí součást tohoto dokumentu (Příloha 4) 2) Vypracujte si studentský projekt studia v zahraničí. Co to je? A proč jej chceme? Jedním ze základních úkolů je vytvoření určitého studentského projektu. Ten bude posuzován při výběrovém řízení, ke kterému přistupujeme z procedurálních důvodů, neboť toto po nás požaduje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, ale také z důvodů velkého přetlaku žádostí na některé univerzity. Dále chceme, aby se student s univerzitou dobře seznámil. Studentský projekt bude hodnocen se stejnou váhou jako Vaše jazykové předpoklady a dosavadní studijní výsledky.

5 A jak by měl studentský projekt vypadat? Mělo by to být Vaše hlubší zamyšlení nad smyslem Vašeho studia v zahraničí - čeho byste chtěl/chtěla dosáhnout a jakou máte k tomuto kroku motivaci (max 25% z rozsahu projektu), úvaha nad strukturou předmětů, které si hodláte zapsat i s tím, proč se budete chtít tímto směrem profilovat a proč jste si zvolil/a právě tuto univerzitu (max 50% z rozsahu projektu), dále se zamyslete nad Vašimi mimoškolními aktivitami, které Vám mohou dopomoci k osobnostnímu růstu, jako je například práce na DP či BP, kontaktování známého profesora, navázání kontaktů s vědeckými, či jinými institucemi, neziskovými organizacemi, atp. (max 25% z rozsahu projektu). Dodržujte poměr předepsaných částí v rámci požadovaného rozsahu projektu A4. Při zpracovávání projektu se předpokládá, že navštívíte hlavně internetové stránky univerzit. Pro každou žádanou univerzitu zpracujte jeden projekt!!! Oba formuláře pošlete na adresu a to do ! Termín je závazný! Žádosti později reagujících studentů budou akceptovány, ale v případě zájmu o zahraniční univerzitu s přetlakem studentů, nebudou mít stejné šance a přednost bude dána studentům, kteří reagovali včas. Studenti se také mohou hlásit i po výběrovém řízení průběžně, ale budou moci obsadit pouze volná místa. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na u nebo v konzultačních hodinách nebo po dohodě i jindy. 3) V případě zaslání žádostí, dostavte se na test Vašich jazykových vědomostí. Test se bude konat v pátek, , (čas a místo ještě upřesním). Test bude trvat 1 1,5 hodiny. Pokud máte z některých jazyků certifikát na úrovni inter-mediate (úroveň minimálně B2 podle Rady Evropy) test Vám bude prominut. V tomto datu rovněž s sebou přineste i dosavadní výpis Vašich studijních výsledků lze vytisknout z Portálu; a studenti v Mgr. studiu také Diploma Supplement z Bc. Studia. Průběh výběrového řízení: Žádosti studentů budou posuzovány z několika hledisek: student oboru na KSGRR (1)

6 dosavadní studijní prospěch studenta na OU a absolvování všech zapsaných předmětů bude posuzováno členy katedry, zejména pak tutory (2) jazykové předpoklady do dané země (2) na základě testu a s přihlédnutím k dosavadním výsledkům jazykových předmětů a konzultací s jazykovým lektorem studentský projekt projekt studia vybrané předměty k absolvování na zahraniční univerzitě, jejich počet a jiné aktivity v zahraničí např. stáže, exkurze, aktivity v neziskových organizacích. Rozsah max. 1 A4. (2) jiné schopnosti studenta vypsané v neformální žádosti (3) Čísla v závorce u jednotlivých kritérií znamenají jejich váhu při posuzování žádosti (1 největší váha, 3 - nejnižší váha) Složení výběrové komise: RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., Mgr. Tomáš Drobík, Ph.D., Mgr. Monika Šumberová, Mgr. Pavel Bednář, Ph.D. O vyslání bude v konečné fázi rozhodovat katedra rozhodnutí je výsledkem rozhodnutí členů katedry, ne pouze Erasmus koordinátora!!!

7 Pracovní stáž Co dělat, když chcete vyjet do zahraničí v rámci pracovní stáže? Tato aktivita je nově zařazena do programu LLP (Erasmus) a jejím cílem je poskytnout studentům možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci (nesmí to být instituce EU a státní zastupitelské úřady). Může se jednat o univerzitu, ale zde musíte být vedeni jako např. výzkumníci, poradci, asistenti atp. Zkrátka nesmíte mít statut studenta Do této aktivity se mohou zapojit i studenti, kteří studovali v zahraničí v rámci programu LLP Erasmus či Erasmus/Socrates Studentská pracovní stáž je opět kryta stipendiem, které je cca o 30% vyšší než stipendium na studijní pobyt. Délka pobytu se pohybuje mezi 3-12 měsíci. Velmi důležitou informací je ale to, že tyto stáže nezařizuje OU ani KSGRR, ale student se o tuto aktivitu musí postarat sám, tzn. že kontaktuje příslušnou instituci v cizí zemi a dohodne si s ní podmínky stáže. KSGRR již poté na základě podaných informací provede administrativní zabezpečení se zahraniční institucí. KSGRR rovněž bude schvalovat podobu stáže. Bude se tak dít na základě Vašich dosavadních studijních výsledků. Předpokládáme také, že student již má dostatečné jazykové znalosti. Absolvovaná stáž Vám bude uznána do studia za povinně volitelný předmět Zahraniční stáž, v hodnotě 20 kreditů/semestr (40 kreditů za 2 semestry) a také bude uvedena v Diploma Supplementu k Vašemu diplomu. KSGRR bude preferovat výjezdy studentů, kteří již absolvovali studijní pobyt v zahraničí, ale není to v žádném případě podmínkou. Vaším úkolem tedy je: 1) Konzultovat vhodnost instituce s katedrovým koordinátorem na KSGRR mějte připraveny své konkrétní vize (prosím, v této záležitosti nechoďte za koordinátorem o radu kam nejlépe jet ) 2) Kontaktovat příslušnou zahraniční instituci a dohodnout si podmínky a náplň stáže 3) Předat všechny materiály a podklady Erasmus koordinátorovi na KSGRR Užitečný link: a také

8 Příloha 1: P A R T N E R S K É I N S T I T U C E V P R O G R A M U L L P / E R A S M U S Univerzita Stát Bc. Mgr. Ph.D. Studenti/ semestr Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Rakousko Ano Ano* Ano* 2/semestr University of Leuven - Katholieke Belgie Ne Ano Ano 2/semestr Universiteit Leuven Vrije Universiteit Brussel Belgie Ne Ano Ano 2/semestr Roskilde Universitetscenter Dánsko Ano Ano* Ne 4/semestr Itä-Suomen yliopisto (University of Finsko Ano Ano Ano 2/semestr Eastern Finland) Turun yliopiston (University of Turku) Finsko Ne Ne Ano 2/semestr Université Blaise Pascal Clermont- Francie Ano Ano Ano 4/semestr Ferrand Université de Tours Francie Ano Ano Ano 3/semestr Rheinische Friedrich Wilhelms Německo Ano Ano* Ne 2/semestr Universität Bonn Leibniz Universität Hannover Německo Ano Ano* Ne 4/semestr Ludwig Maximilian Universität Německo Ano Ano* Ano* 4/semestr München Westfälishe Wilhems-Universität Německo Ano Ano Ne 2/semestr Münster Eberhard Karls Universität Tübingen Německo Ano Ano Ne 1/semestr Høgskolen i Buskerud (Buskerud Norsko Ano Ano Ano 2/semestr University College) Uniwersytet Gdański Polsko Ano Ne Ne 4/semestr Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Polsko Ano Ano Ano 2/semestr Uniwersytet Warszawski Polsko Ano Ano Ano 2/semestr Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Polsko Ano Ano Ano 4/semestr w Lublinie Universidade do Minho (Guimarães) Portugalsko Ano Ano Ne 2/semestr Universidade do Coimbra Portugalsko Ano* Ano Ne 4/semestr Universitatea din Oradea Rumunsko Ano Ano Ano 4/semestr Univerzita Mateja Bela v Banskej Slovensko Ano Ano Ano 2/semestr Bystrici Prešovská univerzita v Prešove Slovensko Ano Ano Ano 1/semestr Univerzita Komenského v Bratislave Slovensko Ano Ano Ano 2/semestr Univerza v Ljubljani Slovinsko Ano Ano Ne 2/semestr Universitat Autònoma de Barcelona Španělsko Ano Ano Ano 2/semestr Universidad de Salamanca Španělsko Ano Ano Ne 3/semestr Universidad de Sevilla Španělsko Ano Ano Ano 2/year Stockholms universitet Švédsko Ne Ano Ne 2/semestr Sakarya Üniversitesi Turecko Ano Ano Ano 4/semestr * preferovaný stupeň studia

9

10 Příloha 2: Výše stipendií na studijní pobyty a pracovní stáže MOBILITA STUDENTŮ STUDIJNÍ POBYT PRACOVNÍ STÁŽ ISO kód Země Paušální částka stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v EUR Paušální částka stipendia na 1 měsíc pobytu v zahraničí v EUR AT Rakousko BE Belgie BG Bulharsko CY Kypr DE Německo DK Dánsko EE Estonsko ES Španělsko FI Finsko FR Francie GR Řecko HU Maďarsko IE Irsko IS Island IT Itálie LI Lichtenštejnsko LT Litva LU Lucembursko LV Lotyšsko MT Malta NL Nizozemsko NO Norsko PL Polsko PT Portugalsko RO Rumunsko SE Švédsko SI Slovinsko SK Slovensko TR Turecko UK Velká Británie

11 Příloha 3: Seznamy studentů Erasmu ový kontakt naleznete na Portále Studenti, kteří vyjeli/vyjedou v akademickém roce 2010/2011 Příjmení Jméno Univerzita Antolíková Iveta Clermont Blažková Michaela Ljubljana Brosová Lucia Krakow Čapek Václav Tours Hlavatík Jan Sevilla Krystyníková Petra Klagenfurt Kufová Lucie Stockholm Molková Pavlína Clermont Pavlíčková Anna München Prouzová Petra Tours Puffová Magda Salamanca Reisskup Vilém Sevilla Světlíková Vendula Stockholm Špaček Michal Leuven Toporská Pavlína Ljubljana Závěšická Beáta Leuven Studenti, kteří vyjeli (vyjedou) v akademickém roce 2009/2010 Jméno Univerzita Pawlasová Belgie, Leuven Dorota Manczalová Dánsko, Roskilde Veronika Gulyas Richard Finsko, Joensuu Paschalis Kusios Hajdáková Michaela Čajová Klára Finsko, Joensuu Německo, Hannover Německo, Hannover Skokanová Portugalsko, Braga Petra Krpcová Tereza Portugalsko, Coimbra Odehnalová Monika Šafránková Pavlína Milotová Kateřina Třupková Rakousko, Klagenfurt Španělsko, Salamanca Španělsko, Salamanca Španělsko, Salamanca

12 Lenka Czyž Pavel Španělsko, Sevilla Staněk Viliam Fric Jan Richtar Jan Mintělová Lajcha Koutná Kelarová Pšenica Tutková Freundová Španělsko, Sevilla Slovinsko, Lubljana Turecko, Sakarya Dánsko, Roskilde Francie, Clermont Portugalsko, Braga Portugalsko, Coimbra Turecko, Sakarya Portugalsko, Coimbra Španělsko, Barcelona Rožnovská Jana Roskilde, Dánsko Studenti, kteří vyjeli v akademickém roce 2008/2009 Jméno Univerzita v Země Novotný - ZS Braga Portugalsko Platošová - ZS Krakow Polsko Kupský - ZS Joensuu Finsko Gižová - ZS Joensuu Finsko Fojtík - ZS Joensuu Finsko Pobořilová - Švédsko ZS/LS Stockholm Valová - ZS/LS Stockholm Švédsko Gbelec - ZS Ljubljana Slovinsko Fišer - ZS/LS Ljubljana Slovinsko Saganová - Dánsko ZS/LS Roskilde Pavlíková Clermont Francie ZS/LS Ferrand Pěnčík ZS/LS - Mnichov Německo Dohnálková Německo ZS/LS Mnichov Kopecká - ZS Sevilla Španělsko Daňhelová - Španělsko ZS/LS Sevilla Petrová - ZS Salamanca Španělsko Šnevajs - ZS/LS Salamanca Španělsko Novotná - ZS/LS Salamanca Španělsko

13 Příloha 4: Předběžná/neformální žádost ke studiu v zahraničí v rámci LLP (Erasmus) 2011/2012 (slouží pouze k interním potřebám KSGRR) Jméno a příjmení: Osobní číslo: Telefon: Obor studia: Katedra: Rok studia: Etapa: bakalářská magisterská 1) Vybraná zahraniční univerzita: (Při výběru více univerzit (max. 3) ohodnoťte, která z vybraných univerzit je pro Vás prioritní nejvyšší priorita 1, nejnižší 3) Název zahraniční instituce Město Délka pobytu a termín výjezdu (1 nebo 2 semestry, Letní nebo zimní ) Priorita Poznámka 2) Jazykové znalosti: Jazyk Délka studia (v letech) Úroveň znalostí (výborně - 1, základně 5) Absolvované zkoušky a zápočty na VŠ Jiné zkoušky, certifikáty, studium v cizím jazyce 3) Jiné schopnosti a výsledky studia na OU: (rozepište na max. 600 znaků (i s mezerami)) 4) Motivace ke studiu v zahraničí: (rozepište na max. 450 znaků (i s mezerami))

14 Tento dokument je sice delší, ale vyplatí se přečíst... Vážení studenti, tento se týká studia v zahraničí prostřednictvím programu Lifelong Learning Programme (LLP) Erasmus. Cílem tohoto programu, který je financován Evropskou unií (dosud podílem 15-20%) a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR (podíl finančních prostředků 80-85%), je studium studentů z členských zemí EU a Turecka na univerzitách po celé Evropě. Naše univerzita má v programu Erasmus již desetiletou tradici a v jejím průběhu vyjely stovky studentů do zahraničí a desítky přijely studovat do Ostravy. Naše katedra patří bezesporu k těm, ze kterých vyjíždí nejvyšší počet studentů. Počet univerzit zůstane pravděpodobně stejný (může se ale změnit, neboť vyjednáváme nová partnerství s univerzitami v Itálii (Milano), Pobaltí (Tartu), Turecko (Istanbul). O případných změnách budete informováni.

15 V roce 2011/2012 se budete moci: A) zúčastnit studijních pobytů zajišťuje KSGRR B) podniknout pracovní stáž v rámci programu LLP Erasmus KSGRR schvaluje a zajišťuje administrativu Veškeré informace o zahraničních programech naleznete na webových stránkách: a také na stránkách naší katedry. Studium v zahraničí Co máte udělat, když chcete studovat v zahraničí v roce 2011/2012 1) Tento dokument obsahuje seznam univerzit, i s jejich www stránkami (Příloha 1). Prohledněte si důkladně univerzitu, konkrétní katedru či zahraniční oddělení. Zhodnoťte, jestli Vám studium na zahraniční univerzitě může nejenom prospět v oblasti jazykových kompetencí, ale také je vhodné po Vaší odborné stránce. Uvědomte si také, že studium v zahraničí se jednak uznává do studia na OU kreditově a za předpokladu určité míry shody předmětů Vám budou uznány i předměty povinné, případně pak předměty povinně volitelné (ty Vám uznáme pokud budete studovat jazyky, příbuzné vědy (politologii, sociologii, ekonomii fyz. geografii atp.). Na Erasmu si tedy minimálně splníte penzum povinně-volitelných předmětů. 2) Zvažte své jazykové znalosti. Z dosavadních zkušeností vyplývá, že student by měl dosáhnout úrovně alespoň středně pokročilý (B1-B2) musí se dorozumět slovem i písmem, být schopen zvládat číst i obtížnější odborný text. Jazyková úroveň je také jedním z rozřazovacích kritérií, pokud se na univerzitu hlásí více studentů. Vaše znalosti budou v každém případě otestovány. Cílem LLP Erasmus není pouze to, aby se studenti, kteří mají vynikající jazykové schopnosti, ještě zdokonalili, ale převážně je koncipován tak, aby studenti, kteří mají chuť a splňují základní předpoklady pro studium, měli možnost poznat prostředí jiných zemí a univerzit a v jazyce zaznamenali výrazný pokrok. Takže jazyka se nebojte! Proberte třeba své jazykové schopnosti s Vašimi jazykovými lektory na KSGRR rádi Vám poradí, již mají s výjezdy studentů zkušenosti.

16 3) Zvažte své studijní výsledky. Preferujeme, aby vyjížděli studenti, kteří mají dobré studijní výsledky budete reprezentovat KSGRR. To budete prokazovat přehledem svých studijních úspěchů výpisem absolvovaných předmětů. Nejdůležitějším kritériem je nemít neabsolvovaný povinný předmět (samozřejmě můžete mít předmět absolvovaný na druhý pokus ). Opět bude Vaše studijní úroveň hodnocena jako základní kritérium v případě soutěže o volnou studijní kapacitu. Netrváme na tom, že vyjet může pouze excelentní student. Studium v zahraniční se stává vítaným standardem úspěšného absolventa, takže by se každý student měl snažit alespoň jednou za své studium strávit minimálně 1 semestr v zahraničí. Např. v současné 2. ročníku navazujícího studia Politické a kulturní geografie téměř 80% studentů má tuto zkušenost. 4) Snažíme se vyhovět co možná nejvíce studentům. Pokud se student nedostane na nějakou preferovanou univerzitu z kapacitních důvodů, snažíme se kapacitu navýšit domluvou s tamní univerzitou často úspěšně. Pokud by se ani toto nepovedlo, nabízíme studentům další řešení. 5) Zvažte Váš čas, který máte před sebou ve studiu v ČR studium v zahraničí je příležitost, kterou můžete opakovat pouze jednou za Váš studentský život, proto je vždy lepší podniknout studium na celý akademický rok. Je ale také důležité zvážit tu skutečnost, že studium v zahraničí může být určitou komplikací v šestém semestru BC studia nebo čtvrtém semestru MGR navazujícího studia, kdy může způsobit komplikace v absolvovat státní závěrečné zkoušky i srpnovém termínu. 6) Rozvažte i Vaše finanční možnosti. I když je program LLP (Erasmus) pokryt z velké části stipendiem, tak se předpokládá i určitá spoluúčast studenta na pobyt v zahraničí. Částky se samozřejmě liší, stejně jako se liší výše stipendia. Všeobecně vyšší částky ke spoluúčasti očekávejte ve Skandinávii a v hlavních městech. V průběhu studia jste ale stále studenty OU a ve většině zemí v zahraničí budete moci i přivydělat (jen podotýkám, že jedete za studiem, a na práci ve velké části případů nebudete mít časovou kapacitu). Dále po návratu do ČR a prokázání se všemi potřebnými dokumenty o úspěšnosti studia, máte dle současné platné směrnice děkana nárok na mimořádné stipendium, které se v tuto dobu pohybuje mezi 1080 Kč/měsíc strávený v zahraničí (Německo, Rakousko, Slovinsko), přes 1440 Kč/měsíc (Benelux, Francie,

17 Itálie, Portugalsko, Řecko, Španělsko, Švýcarsko, Turecko) po 2400 Kč/měsíc (Irsko, Skandinávské státy, Velká Britanie). Ostatní státy (Polsko, Slovensko, Rumunsko) jsou bohužel bez možnosti mimořádného stipendia. 7) Kontaktujte studenty, kteří již pobyt absolvovali. Zeptejte se jich na vše od podoby studia, nároků na jazyk až po nezbytný a veledůležitý společenský rozměr programu, tedy párty, výlety, poznávání nových zemí. (Seznam studentů je přiložen Příloha 3) 8) Dále si prostudujte link: Zde najdete vše důležité o studijních pobytech ze stránek Národní agentury evropských programů instituce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.. Pokud váháte a potřebujete se informovat na jakoukoliv univerzitu, pokud potřebuje znát jakékoliv další informace, či si jen nejste jisti, prosím, kontaktujte mě jako Erasmus koordinátora. Rád Vám Vaše otázky zodpovím. Nejlépe em také osobně po předchozí domluvě. Jsem zde pro Vás!! Pokud jste tedy rozhodnuti, postupujte následovně: 1) Vyplňte Neformální žádost ke studiu v zahraničí součást tohoto dokumentu (Příloha 4) 2) Vypracujte si studentský projekt studia v zahraničí. Co to je? A proč jej chceme? Jedním ze základních úkolů je vytvoření určitého studentského projektu. Ten bude posuzován při výběrovém řízení, ke kterému přistupujeme z procedurálních důvodů, neboť toto po nás požaduje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy, ale také z důvodů velkého přetlaku žádostí na některé univerzity. Dále chceme, aby se student s univerzitou dobře seznámil. Studentský projekt bude hodnocen se stejnou váhou jako Vaše jazykové předpoklady a dosavadní studijní výsledky.

18 A jak by měl studentský projekt vypadat? Mělo by to být Vaše hlubší zamyšlení nad smyslem Vašeho studia v zahraničí - čeho byste chtěl/chtěla dosáhnout a jakou máte k tomuto kroku motivaci (max 25% z rozsahu projektu), úvaha nad strukturou předmětů, které si hodláte zapsat i s tím, proč se budete chtít tímto směrem profilovat a proč jste si zvolil/a právě tuto univerzitu (max 50% z rozsahu projektu), dále se zamyslete nad Vašimi mimoškolními aktivitami, které Vám mohou dopomoci k osobnostnímu růstu, jako je například práce na DP či BP, kontaktování známého profesora, navázání kontaktů s vědeckými, či jinými institucemi, neziskovými organizacemi, atp. (max 25% z rozsahu projektu). Dodržujte poměr předepsaných částí v rámci požadovaného rozsahu projektu A4. Při zpracovávání projektu se předpokládá, že navštívíte hlavně internetové stránky univerzit. Pro každou žádanou univerzitu zpracujte jeden projekt!!! Oba formuláře pošlete na adresu a to do ! Termín je závazný! Žádosti později reagujících studentů budou akceptovány, ale v případě zájmu o zahraniční univerzitu s přetlakem studentů, nebudou mít stejné šance a přednost bude dána studentům, kteří reagovali včas. Studenti se také mohou hlásit i po výběrovém řízení průběžně, ale budou moci obsadit pouze volná místa. V případě jakýchkoliv dotazů mě kontaktujte na u nebo v konzultačních hodinách nebo po dohodě i jindy. 3) V případě zaslání žádostí, dostavte se na test Vašich jazykových vědomostí. Test se bude konat v pátek, , (čas a místo ještě upřesním). Test bude trvat 1 1,5 hodiny. Pokud máte z některých jazyků certifikát na úrovni inter-mediate (úroveň minimálně B2 podle Rady Evropy) test Vám bude prominut. V tomto datu rovněž s sebou přineste i dosavadní výpis Vašich studijních výsledků lze vytisknout z Portálu; a studenti v Mgr. studiu také Diploma Supplement z Bc. Studia. Průběh výběrového řízení: Žádosti studentů budou posuzovány z několika hledisek: student oboru na KSGRR (1)

19 dosavadní studijní prospěch studenta na OU a absolvování všech zapsaných předmětů bude posuzováno členy katedry, zejména pak tutory (2) jazykové předpoklady do dané země (2) na základě testu a s přihlédnutím k dosavadním výsledkům jazykových předmětů a konzultací s jazykovým lektorem studentský projekt projekt studia vybrané předměty k absolvování na zahraniční univerzitě, jejich počet a jiné aktivity v zahraničí např. stáže, exkurze, aktivity v neziskových organizacích. Rozsah max. 1 A4. (2) jiné schopnosti studenta vypsané v neformální žádosti (3) Čísla v závorce u jednotlivých kritérií znamenají jejich váhu při posuzování žádosti (1 největší váha, 3 - nejnižší váha) Složení výběrové komise: RNDr. Petr Rumpel, Ph.D., Mgr. Tomáš Drobík, Ph.D., Mgr. Monika Šumberová, Mgr. Pavel Bednář, Ph.D. O vyslání bude v konečné fázi rozhodovat katedra rozhodnutí je výsledkem rozhodnutí členů katedry, ne pouze Erasmus koordinátora!!!

20 Pracovní stáž Co dělat, když chcete vyjet do zahraničí v rámci pracovní stáže? Tato aktivita je nově zařazena do programu LLP (Erasmus) a jejím cílem je poskytnout studentům možnost absolvovat pracovní stáž v zahraniční instituci (nesmí to být instituce EU a státní zastupitelské úřady). Může se jednat o univerzitu, ale zde musíte být vedeni jako např. výzkumníci, poradci, asistenti atp. Zkrátka nesmíte mít statut studenta Do této aktivity se mohou zapojit i studenti, kteří studovali v zahraničí v rámci programu LLP Erasmus či Erasmus/Socrates Studentská pracovní stáž je opět kryta stipendiem, které je cca o 30% vyšší než stipendium na studijní pobyt. Délka pobytu se pohybuje mezi 3-12 měsíci. Velmi důležitou informací je ale to, že tyto stáže nezařizuje OU ani KSGRR, ale student se o tuto aktivitu musí postarat sám, tzn. že kontaktuje příslušnou instituci v cizí zemi a dohodne si s ní podmínky stáže. KSGRR již poté na základě podaných informací provede administrativní zabezpečení se zahraniční institucí. KSGRR rovněž bude schvalovat podobu stáže. Bude se tak dít na základě Vašich dosavadních studijních výsledků. Předpokládáme také, že student již má dostatečné jazykové znalosti. Absolvovaná stáž Vám bude uznána do studia za povinně volitelný předmět Zahraniční stáž, v hodnotě 20 kreditů/semestr (40 kreditů za 2 semestry) a také bude uvedena v Diploma Supplementu k Vašemu diplomu. KSGRR bude preferovat výjezdy studentů, kteří již absolvovali studijní pobyt v zahraničí, ale není to v žádném případě podmínkou. Vaším úkolem tedy je: 1) Konzultovat vhodnost instituce s katedrovým koordinátorem na KSGRR mějte připraveny své konkrétní vize (prosím, v této záležitosti nechoďte za koordinátorem o radu kam nejlépe jet ) 2) Kontaktovat příslušnou zahraniční instituci a dohodnout si podmínky a náplň stáže 3) Předat všechny materiály a podklady Erasmus koordinátorovi na KSGRR Užitečný link: a také

21 Příloha 1: P A R T N E R S K É I N S T I T U C E V P R O G R A M U L L P / E R A S M U S Univerzita Stát Bc. Mgr. Ph.D. Studenti/ semestr Alpen-Adria-Universität Klagenfurt Rakousko Ano Ano* Ano* 2/semestr University of Leuven - Katholieke Belgie Ne Ano Ano 2/semestr Universiteit Leuven Vrije Universiteit Brussel Belgie Ne Ano Ano 2/semestr Roskilde Universitetscenter Dánsko Ano Ano* Ne 4/semestr Itä-Suomen yliopisto (University of Finsko Ano Ano Ano 2/semestr Eastern Finland) Turun yliopiston (University of Turku) Finsko Ne Ne Ano 2/semestr Université Blaise Pascal Clermont- Francie Ano Ano Ano 4/semestr Ferrand Université de Tours Francie Ano Ano Ano 3/semestr Rheinische Friedrich Wilhelms Německo Ano Ano* Ne 2/semestr Universität Bonn Leibniz Universität Hannover Německo Ano Ano* Ne 4/semestr Ludwig Maximilian Universität Německo Ano Ano* Ano* 4/semestr München Westfälishe Wilhems-Universität Německo Ano Ano Ne 2/semestr Münster Eberhard Karls Universität Tübingen Německo Ano Ano Ne 1/semestr Høgskolen i Buskerud (Buskerud Norsko Ano Ano Ano 2/semestr University College) Uniwersytet Gdański Polsko Ano Ne Ne 4/semestr Uniwersytet Jagielloński w Krakowie Polsko Ano Ano Ano 2/semestr Uniwersytet Warszawski Polsko Ano Ano Ano 2/semestr Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Polsko Ano Ano Ano 4/semestr w Lublinie Universidade do Minho (Guimarães) Portugalsko Ano Ano Ne 2/semestr Universidade do Coimbra Portugalsko Ano* Ano Ne 4/semestr Universitatea din Oradea Rumunsko Ano Ano Ano 4/semestr Univerzita Mateja Bela v Banskej Slovensko Ano Ano Ano 2/semestr Bystrici Prešovská univerzita v Prešove Slovensko Ano Ano Ano 1/semestr Univerzita Komenského v Bratislave Slovensko Ano Ano Ano 2/semestr Univerza v Ljubljani Slovinsko Ano Ano Ne 2/semestr Universitat Autònoma de Barcelona Španělsko Ano Ano Ano 2/semestr Universidad de Salamanca Španělsko Ano Ano Ne 3/semestr Universidad de Sevilla Španělsko Ano Ano Ano 2/year Stockholms universitet Švédsko Ne Ano Ne 2/semestr Sakarya Üniversitesi Turecko Ano Ano Ano 4/semestr * preferovaný stupeň studia

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007

Studijní a pracovní stáže e v zahraničí. Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Studijní a pracovní stáže e v zahraničí Praha ČVUT/ Brno MU informační schůzka pro studenty 5.3. 2007 / 9.3. 2007 Program celoživotního učení Evropský program schválený pro období 2007-2013 Vznikl spojením

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Studium v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě

Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě Příručka LLP/Erasmus pro studenty Fakulty veřejných politik, Slezské univerzity v Opavě 1. O programu Erasmus Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení (Lifelong Learning Programme LLP).

Více

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog

www.eurodesk.cz Zde si najdi informace o studiu, práci v zahranièí a vzdìlávacích programech Prolog Prolog V této informační publikaci najdete základní informace o možnostech mobility mládeže nejen na evropském kontinentu. Dozvíte se zde o možnostech zahraničních pobytů, komu jsou určeny, co všechno

Více

Jak a kde získat finance na studium v Evropě?

Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Jak a kde získat finance na studium v Evropě? Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, vznikla

Více

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC

Finanční zajištění účasti na kurzech EILC Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (EILC) v roce 2012/2013 Intenzivní jazykové kurzy Erasmus (Erasmus Intensive Language Courses - EILC) jsou specializované jazykové kurzy méně používaných jazyků států

Více

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci

Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Jak se zapojit do neformálního vzdělávání mládeže s grantovou podporou programu Erasmus+: Mládež v akci Vydává: Dům zahraniční spolupráce, 2014 Editace textu: Tereza Krbcová, Vendula Venclíková a kol.

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme!

PROGRAM LLP/ERASMUS. Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! PROGRAM LLP/ERASMUS Průvodce studenta pro studijní pobyt v zahraničí Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, kontaktuj nás, my ti poradíme! Bc. Jana Mlynáriková koordinátor programu LLP/Erasmus pro studentské

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ

INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Práce v zahraničí Vážené absolventky, vážení absolventi, v brzké době se stanete nebo jste se již možná stali úspěšnými absolventy střední školy. INFORMAČNÍ CENTRUM PRO MLÁDEŽ Bezplatné poskytování informací

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka

První kroky na fakultě. aneb průvodce prváka První kroky na fakultě aneb průvodce prváka AKADEMICKÝ ROK 2013/2014 Filozoficko-přírodovědecká fakulta chodně podnikatelská fakulta v Karviné OBSAH ORGANIZACE UNIVERZITY 4 univerzita Matematický ústav

Více

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková

Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková ODBORNÝ ČLÁNEK 2012 Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina Töröková Zaměstnávání pracovníků VaV - Cizinců v ČR a českých občanů v zahraničí Ing. Karolina

Více

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě

Kam po škole.cz. Bonusy. Velký přehled pomaturitního vzdělání. Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Kam po škole.cz Vše o vzdělávání a praxi absolventů středních škol Číslo 1 / 2009 Cena 29 Kč Maturita jako rozcestí alternativy po maturitě Přihlašte se na vysokou školu na poslední chvíli Jak si najít

Více

PRŮVODCE evropským trhem práce

PRŮVODCE evropským trhem práce PRŮVODCE evropským trhem práce Praktické informace pro zájemce o práci v zahraničí Úvod... RNDR. PETR NEČAS Ministr práce a sociálních věcí Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR EURES Klub mladých Evropanů,

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Obsah 1. Soustava počátečního (školního) vzdělávání v ČR... 3 2. Možnosti školního vzdělávání po absolvování SŠ... 5 3. Národní soustava kvalifikací... 7 4. Možnosti dalšího profesního vzdělávání (vzdělávání

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7.

OBSAH. Seznam se. Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7. OBSAH Seznam se Hra začíná aneb co musím nejdřív...6 VŠCHT Praha...6 Něco z historie...7 Co je co a kdo je kdo...7 Služby studentům Koleje a menza Počítačové učebny a internet...26 Email...26 Centrum informačních

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce

praha Průvodce Rejstříky www.jazykovky.cz jazykových škol a kurzů ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce Rejstříky jazykových škol a kurzů Průvodce doporučená prodejní cena: 10 Kč praha ročník 3 číslo 1 pro zimu 04/05 jazyky, studium, práce jazykové školy, agentury, studium a práce v zahraničí jazykové zkoušky

Více

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika

Program Leonardo da Vinci. Kompendium projektů 2011 Česká republika Program Leonardo da Vinci Vážené čtenářky, vážení čtenáři, PROGRAM LEONARDO DA VINCI Národní agentura pro evropské vzdělávací programy (NAEP), která je součástí Domu zahraničních služeb, spravuje a koordinuje

Více

Večerní jazykové kurzy

Večerní jazykové kurzy ÚNOR DUBEN 2008» ROČNÍK 7 JAZYKOVÉ ŠKOLY Na prázdniny do ciziny Jak se učí učitelé VŠ A VOŠ Do Německa na studia Dálkové studium při zaměstnání PRÁCE Kolika jazyky mluvíš...» KURZY Umělecké kurzy pro děti

Více

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR

Příští zastávka Česká republika. Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR Příští zastávka Česká republika Informace pro cizince, kteří mají v úmyslu pobývat v ČR zaměstnání STUDIUM VíZUM Informační brožuru Příští zastávka Česká republika vytvořila expertní skupina pracovníků

Více

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená.

pro výuku cizích jazyků, ale využívá se všude, kde běžné metody učení selhávají. Prozatím však není v jazykových školách příliš rozšířená. ÚNOR DUBEN 2007» ROČNÍK 6 JAZYKOVÉ ŠKOLY Evropa nemluví jen anglicky Jazykové kurzy pro děti VŠ A VOŠ Proč studovat na VOŠ Za studiem do Francie KURZY Účetnictví v malíčku Vyzkoušejte výtvarky pro dospělé

Více

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA

PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA PRŮVODCE NOVÉHO STUDENTA P O Č E S K É Z E M Ě D Ě L S K É U N I V E R Z I T Ě V P R A Z E Jsme živá univerzita Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí

Více

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1

PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 PRO VŠECHNY, KTEŘÍ (SE) VZDĚLÁVAJÍ Program celoživotního učení 2007 2013 l Česká republika / 1 / 2 Pro všechny, kteří (se) vzdělávají Program celoživotního učení 2007 2013 Česká republika Praha 2013 /

Více

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3

Úvodní slovo rektora. Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, Úvodní slovo 3 Úvodní slovo 3 Úvodní slovo rektora Vážené studentky a studenti, milé nové kolegyně a noví kolegové, mnozí z vás, kteří otvíráte tuto brožuru, jste začali poprvé ve svém životě plně pronikat do všech oblastí

Více

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE

JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE JAK ÚSPĚŠNĚ VSTOUPIT NA TRH PRÁCE Ve spolupráci zpracovaly AXIAL PERSONNEL AGENCY, s. r. o. & Fond dalšího vzdělávání, p. o. MPSV 2 OBSAH 1. ÚVOD...4 2. ZPŮSOBY HLEDÁNÍ

Více

Kdy můžete nastoupit?

Kdy můžete nastoupit? Kdy můžete nastoupit? Sociální Evropa Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Kdy můžete nastoupit? Praktická příručka pro nábor v Evropě Evropská komise Generální ředitelství pro zaměstnanost,

Více

PEDAGOGICKÁ FAKULTA JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JERONÝMOVA 10, 371 15 ČESKÉ BUDĚJOVICE, telefon: jednotlivé katedry podle WWW stránek, vedoucí studijního oddělení: 387 773 042 e mail: studijni@pf.jcu.cz,

Více