Testování, hodnocení a srovnání vzorků z českého a německého trhu. VŠCHT Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Testování, hodnocení a srovnání vzorků z českého a německého trhu. VŠCHT Praha"

Transkript

1 Testvání, hdncení a srvnání vzrků z českéh a německéh trhu VŠCHT Praha

2 Prvnat výrbky shdnéh marketingvéh frmátu ze SRN a z ČR Garant VŠCHT Praha Realizační tým: Realizace prjektu Záštita: prf. Ing. Karel Melzch, CSc. Veducí prjektu: prf. ing. František Kvasnička, CSc. Krdinátr: Ing. Jan Pivňka, Ph.D. Odběrvá kmise (VŠCHT Praha, Ahld Czech Republic, a.s., MEP Olga Sehnalva) Labratře VŠCHT Praha Labratře EUROFINS Senzrický panel VŠCHT Praha Kmisinální psuzení výrbků zaměstnanci VŠCHT Praha 2

3 Výběr vzrků a nákup Návrh Ahld Czech Republic, a.s. Přezkumala a schválila MEP Olga Sehnalva Odběr vzrků SRN Drážďany (EDEKA, REWE, Kaufland) 25/2/2015 ČR (Tesc, Kaufland, Albert) 27/2/2015 Kmisinální (zástupce: Ahld CR, a.s., VŠCHT Praha, MEP Olga Sehnalva); prtkly dběru Kntrla pdmínek skladvání při dběru Zajištění chladírenskéh řetězce během transprtů Ahld ČR 3

4 Fyzikálně chemické zkušení Návrh analýz VŠCHT Praha, schválil Ahld CR, a.s. Zejména kvalitativní znaky umžňující psudit rzdíl Nikliv mikrbilgická neb chemická bezpečnst Cílem není psuzení shdy s legislativu Akreditvané metdy ISO Labratře VŠCHT Praha a EUROFINS Výsledky předlženy k dalšímu psuzení kmisi 4

5 Senzrické zkušení Trjúhelníkvá zkuška Prvnat shdu senzrických vlastnstí Hladina významnsti α = 0,05 Párvá zkuška Zjištění preferencí V případě zjištěnéh rzdílu při trjúhelníkvé zkušce Preference mhu být vlivněny scieknmickým pstavením hdntitelů a jejich předchzími zkušenstmi Ppisná zkuška Jak dplněk k párvé zkušce Celkem hdntil 30 zaměstnanců a studentů VŠCHT Praha 5

6 Senzrické zkušení Slžení panelů % zaměstnanci VŠCHT Praha a % studenti VŠCHT Praha % muži a % ženy Věkvá struktura % ve věku let a % ve věku let Všichni členvé panelu Účastní se hdncení pravidelně Jsu prškleni z principů senzrickéh hdncení Mají přezkušené smysly 6

7 Psuzení výrbků Vyhdntit shdu/neshdu v kvalitativních znacích Ppřípadě vyslvit hyptézu příčiny rzdílných zjištění K dispzici: Výsledky fyzikálně chemickéh zkušení Výsledky senzrickéh zkušení Obaly výrbků Rzhdvání frmu knsenzu ve splečné diskusi prf. Ing. Jana Dstálvá, CSc., dc. Dr. Ing. Zdenka Panvská, dc. Ing. Helena Čížkvá, Ph.D., Ing. Rudlf Ševčík, Ph.D., Ing. Aleš Rajchl, Ph.D. a Ing. Jan Pivňka, Ph.D. 7

8 Výsledky Celkem předlžen 24 vzrků 1 vzrek nebyl zařazen d knečnéh hdncení vzhledem k pchybnsti shdném marketingvém zadání 8 výrbků hdncen jak dlišné, cž tvří 35 % ze všech hdncených výrbků Psuzení celkvé kvality nebyl předmětem zkumáni Liší se v závislsti na zvlených znacích a přidělené váze Liší se v závislsti na předchzích zkušenstech a preferencích hdntitelů Nebjektivní pstup 8

9 Obchdní značka Výrbek senzrika preference chemie deklarace závěr j. cena SRN j.cena CZ Mvempick Burbn Vanilla S - S S S 0,42 /100 ml 0,52 /100 ml Pfanner 100% range juice N CZ S S S 1,40 /1 l 1,33 /1 l Pepsi cla Pepsi cla S - N N N 0,63 /1 l 0,31 /1 l Sprite Sprite N bez N N N 0,65 /1 l 0,73 /1 l Nestea Ice Tea lemn N SRN N N N 0,86 /1 l 0,87 /1 l Jacbs Krnung N bez N S N 3,95 /100 g 1,91 /100 g Segafred Espress Csy S - N S S 1,50 /100 g 1,23 /100 g Müler Bx Brůvka N SRN S S S 0,45 /100 g 0,39 /100 g Danne Activia jahdvá N CZ N N N 0,40 /100 g 0,33 /100 g Leerdamer riginal Leerdamer riginal N bez S S S 1,42 /100 g 1,38 /100 g Unilever Rama N SRN N N N 0,32 /100 g 0,32 /100 g Igl Rybí prsty N SRN S N N 0,39 /100 g 0,87 /100 g Ri mare Tuňák knzerva N CZ S N N 1,68 /100 g 3,09 /100 g TULIP Luch meat N bez S N N 0,44 /100g 0,86 /100 g PICK Uherská salám N bez S S S 2,12 /100 g 2,46 /100 g Meica Párky N SRN S S S 0,99 /100 g 1,27 /100 g Carbnell Extra virgin S - S S S 0,96 /100 ml 0,98 /100 ml Heinz kečup S - S S S 0,46 /100 ml 0,32 /100 ml Schawartau jahda N CZ S S S 0,61 /100 g 0,69 /100 g Kinder Kinder vajíčk S - S S S 0,69 /1 ks 0,69 /1 ks Strk Tffifee S - S S S 0,95 /100 g 1,16 /100 g Bunty Tyčinky S - S S S 0,72 /100 g 0,76 /100 g Barilla Arrabbiata S - S S S 0,37 /100 g 0,75 /100g Bnduelle Gld sladká kukuřice N bez S S S 0,35 /100 g 0,43 /100 g Vysvětlivky k tabulce: S=výrbky hdncené jak shdné; N=výrbky hdncení jak rzdílné j.cena=jedntkvá cena (v tabulce nejsu uvedené suvislsti nákupu zbží např. nákup zbží v akci apd.) Senzrika výsledek trjúhelníkvé zkušky; preference uvedený výsledek preferenční zkušky Chemie hdncení zalžené na hdncení kmisí, která měla k dispzici výsledky fyzikálně chemickéh zkušení Deklarace výsledek zalžený na rzhdnutí kmise, které byly předlženy k psuzení baly jedntlivých výrbků Závěr výsledek zalžený na rzhdnutí kmise p zvážení všech předlžených infrmací a jejich suvislstí 9

10 Danne Activia jahdvá D výrbků byla pužitá jiná barviva vždy však na přírdní bázi Výrbky mají rzdílný bsah tuku barviva, cukry, bílkviny, tuk N CZ N N N Dle deklarace: ČR: 2,7 g/100g; SRN: 2,8 g/100 g Dle výsledků analýz: ČR: 2,43 g/100 g; SRN: 2,93 g/100 g D ČR výrbku je přidávána mléčná bílkvina 10

11 Müler Bx Brůvka barviva, cukry, bílkviny, tuk N SRN S S S 11

12 Unilever Rama prfil MK, sušina, tuk, knzervanty, vitamíny A,D3, E N SRN N N N ČR bsah tuku 60%; SRN bsah tuku 70 % 12

13 Leerdamer riginal Leerdamer riginal sušina, tuk, annatt N bez S S S 13

14 PICK Uherská salám bsah masa, ČSB, Na N bez S S S 14

15 TULIP Luch meat bsah masa, ČSB, Na N bez S N N ČR hlavní slžka strjně ddělené drůbeží mas SRN hlavní slžka vepřvé mas 15

16 Kinder Kinder vajíčk bks, tuk, mléčný tuk, bílkvina S - S S S 16

17 Schawartau Jahda K, Mg, Ca, barviva, bsah vce, prfil cukrů N CZ S N S 17

18 Barilla Arrabbiata Na, K, Mg, pdíl rajčat S - S S S 18

19 Carbnell Extra virgin přítmnst cizích lejů, přítmnst rafinvanéh leje S - S S S 19

20 Meica Párky bsah masa, ČSB, Na N SRN S S S 20

21 Bnduelle Gld sladká kukuřice pevný pdíl, Na N bez S S S 21

22 Pfanner 100% Orange Juice K, Mg, Ca, arma recvery index, pdíl vcné šťávy N CZ S S S 22

23 Heinz Kečup pdíl rajčat S - S S S 23

24 Jacbs Krönung kfein N bez N S N ČR káva má téměř 1/3 vyšší bsah kfeinu. 24

25 Pepsi cla Pepsi cla plšná hmtnst balu; kfein, zastupení cukrů, fsfr S - N N N ČR výrbek slazený glukóz-fruktózvým sirupem; SRN cukrem 25

26 Sprite Sprite plšná hmtnst balu, zastupení cukrů N bez N N N ČR slazený fruktóz-glukózvým sirupem, aspartamem a acesulfamem SRN slazený cukrem 26

27 Nestea Ice Tea lemn kfein, thebrmin, zastupení cukrů N SRN N N N ČR výrbek slazený cukrem, fruktózu a stevil-glyksidy; SRN puze cukrem ČR výrbek bsahuje 40 % méně čajvéh extraktu 27

28 Segafred Espress Casa VŠCHT spálená a zlámaná zrna S - N S S 28

29 Ri mare Tuňák knzerva pevný pdíl, bílkviny, tuk Nejedná se stejnu značku. N CZ S N N 29

30 Bunty Tyčinky rstlinné tuky, kakavá sušina, zastupení cukrů, mechanicky pdíl čklády S - S S S 30

31 Strk Tffifee kakavá sušina (tukuprstá kakavá sušina+tuk), bsah říšků S - S S S 31

32 Igl Rybí prsty bsah rybíh masa N SRN S N N Výrbky se liší bsahem masa. ČR výrbek bsahuje 7 % méně masa než SRN. Pužitá survina je shdná. 32

33 Mvempick Burbn Vanilla cizí tuk, tuk S - S S S 33

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP)

Příručka pro žadatele o dotaci v rámci opatření Zakládání skupin výrobců (HRDP) V Praze dne 19/12/2007 Příručka pr žadatele dtaci v rámci patření Zakládání skupin výrbců (HRDP) Státní zemědělský intervenční fnd pskytuje pdpru, která umžňuje zemědělcům zvýšit míru knkurenceschpnsti

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Metodický manuál (3.4)

Metodický manuál (3.4) Metdický manuál (3.4) Pravidla pr hdncení a výběr prjektů ve 4. výzvě Jednací řád výběrvé kmise Výklad preferenčních kritérií (bdvací tabulky) Strategický plán Leader 2008-2013 MAS Mravská cesta (Litvelsk-Pmraví)

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky. Výběrové šetření. o zdravotním stavu. české populace 1996 HIS CR 96 Ústav zdravtnických infrmací a statistiky České republiky Výběrvé šetření zdravtním stavu české ppulace 1996 HIS CR 96 Šetření zdravtním stavu HISCR96 Pužití krátkých výtahů z tét publikace v dalších pracích

Více

2 XENOMORPHS: an. and

2 XENOMORPHS: an. and 2 XENOMORPHS: an Abslutalien and AnAlienHlakres3 JOINED TO CREATE MONSTER WORK -2009- Abslutalien and AnAlienHlakres3. All rights reserved. 1 / 38 1. Psychlgie práce, manažerská psychlgie, základní směry,

Více

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK

POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK DLE METODICKÉHO POKYNU PRO ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK vysvětlení vybraných kapitl Metdickéh pkynu pr zadávání zakázek (D9) Operačníh prgramu Lidské zdrje a zaměstnanst (OP LZZ) PODPORUJEME

Více

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu

Závěrečná zpráva třetí etapy projektu Závěrečná zpráva třetí etapy prjektu Prvzní sledvání směsné mtrvé nafty SMN 30 pr splečnst PREOL a.s. LOVOSICE ve splupráci: Agrfert Hlding, Agrtec, Kstelecké uzeniny Vypracval: Ing. Milš Auersvald Ing.

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz

Výroční zpráva. Obsah. Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: ekolist@ekolist.cz www.bezk.cz, www.eklist.cz Malířská 231/6, 170 00 Praha 7 Tel.: 233 381 546 Email: eklist@eklist.cz Výrční zpráva 2013 Obsah Kd jsme..................................................... 2 Realizvané prjekty

Více

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál

KANALIZAČNÍ SYSTÉMY technický manuál KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál Ochrana živtníh prstředí je věcí nás všech. Vda, tedy i pdzemní vda je naším velkým bhatstvím a živtdárnu tekutinu. Její čisttu musíme prt chránit. Jedním ze zdrjů znečištění

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Plán udržitelné městské mbility Opava Veřejná zakázka na služby zadávaná pdle 21 dst. 1 písm. a) zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákn): Plán udržitelné městské mbility

Více

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008.

ČAE, 2007. Výbor ČAE schválil Koncepci oboru ergoterapie jako jeden ze strategických dokumentů České asociace ergoterapeutů dne 22. 2. 2008. Kncepce bru ergterapie Autři: Mgr. Jana Jelínkvá Mária Krivšíkvá, MSc. ČAE, 2007 Výbr ČAE schválil Kncepci bru ergterapie jak jeden ze strategických dkumentů České asciace ergterapeutů dne 22. 2. 2008.

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013

Akční plán Národního antibiotického programu pro období 2011-2013 Akční plán Nárdníh antibitickéh prgramu pr bdbí 2011-2013 Úvd: Účinnst antibitik je vážně hržena narůstající a rychle se šířící rezistencí mikrbů. Nebezpečný trend se týká většiny evrpských zemí včetně

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1 Základní škla Havířv-Pdlesí Mládežnická 11/1564 kres Karviná, příspěvkvá rganizace Výrční zpráva činnsti škly za šklní rk 2012/2013 Mtt škly Bez znalsti cizích jazyků, infrmatiky, matematiky a eknmick-právních

Více

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY

Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Přednáška - DATABÁZOVÉ SYSTÉMY Osnva prezentace 1. Data a jejich struktura 2. Databáze 3. Systém řízení báze dat 4. Databázvý systém (DBS) 5. Představitelé mdelů dat 6. Nrmalizace dat 7. Dtazvací jazyk

Více

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll Rada města Brna Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll MMB2000000215 ZM7/ "? ^' Z7/ 05. zasedání Zastupitelstva města Brna knané d 14.4.2015 Název: Návrh na přistupení statutárníh města Brna

Více

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST METODIKA ZPŮSOBILÝCH VÝDAJŮ OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Identifikační čísl: MAD 95 Přílha OM OP LZZ: D5 Čísl revize: 10 Čísl vydání: 1.10 Stránka:

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1 Obsah: 1. Úvd 2. Základní infrmace splečnsti 3. Slžení splečnsti 4. Struktura Nemcnice Žatec,.p.s. 5. Zpráva činnsti DS Levandule za rk 2014 6. Zhdncení základních eknmických a finančních ukazatelů za

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 2 Znění účinné d: 14. 5. 2015 A. Základní infrmace dkumentu...11 A.1 Úvd... 11 A.2 Definice pužívaných

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více