PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU)"

Transkript

1 . MGR. MILAN JANČO NPÚ ÚP PRAHA PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) NEDOCENĚNÝ, OPOMÍJENÝ, NEBO PŘEHLÍŽENÝ ZDROJ INFORMACÍ O MINULOSTI HLAVNÍHO MĚSTA?

2 ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVAJÍCÍ FIRMY V ANGLII I JIM PODOBNÉ VE FRANCII A V JINÝCH ZEMÍCH DNES Z PROVÁDĚNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ ČASTO PUBLIKUJÍ JEN ZÁKLADNÍ VÝKOPOVÉ ZPRÁVY BEZ HLUBŠÍ INTERPRETACE. NAŠE ÚSTAVY ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE I SOUKROMÉ FIRMY PROVÁDĚJÍCÍ PŘEDEVŠÍM ROZSÁHLÉ ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY SE JIM V MNOHÉM PŘIBLIŽUJÍ. CO OD ARCHEOLOGIŮ OBVYKLE OBECNÁ VEŘEJNOST OČEKÁVÁ, JE OBČASNÉ KRMENÍ TISKU A TELEVIZE ZPRÁVOU O NOVÉM PŘEKVAPUJÍCÍM OBJEVU, ABY SE VYPLNILO MÍSTO MEZI INZERÁTY. OČ OPRAVDU JDE V RÁMCI VĚDECKÉHO POZNÁNÍ, ZAUJME TENTO OKRUH REDAKTORŮ A ČTENÁŘŮ JEN VZÁCNĚ Jan Bouzek

3 ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ A NÁLEZY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA, JENŽ MOHOU BÝT PREZENTOVÁNY NA MÍSTĚ ZNÁMÁ ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ NA TRASÁCH NAUČNÝCH STEZEK TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA OBJEVOVANÁ BĚHEM ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU HISTORICKÉHO CENTRA OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ PRAHY

4 ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PRAHY IN SITU CCA 11 NAUČNÝCH STEZEK PŘECHÁZEJÍCÍCH PŘES ZNÁMÁ ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ, NEBO KOLEM NICH PRAHA 4: KELTSKÁ STEZKA, HRADIŠTĚ A OPPIDUM ZÁVIST A ŠANCE PRAHA 4: MODŘANSKÁ ROKLE, ZŘÍCENINA NOVÉHO HRADU U KUNRATIC PRAHA 5: NÁVRŠÍ KLOBOUČEK, BARRANDOVSKÉ SKÁLY, CHUCHELSKÝ HÁJ PRAHA 5: ŘEPORYJE, BUTOVICKÉ HRADIŠTĚ, PROKOPSKÉ ÚDOLÍ,DÍVČÍ HRADY, HLUBOČEPY PRAHA 6: ÚNĚTICE, ROZTOCKÝ HÁJ, TICHÉ ÚDOLÍ PRAHA 7, 8: PŘÍRODNÍ PARK DRAHAŇ, HRADIŠTĚ ZÁMKA, HRADIŠTĚ NA FARKÁCH, TROJA, PRAŽSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA V TROJI PRAHA 10: DUBEČ, UHŘÍNĚVES, HRADIŠTĚ SV. MARKÉTY A TVRZ KRÁLOVICE PRAHA 10: KLÁNOVICKÝ LES, ZANIKLÉ STŘEDOVĚKÉ VESNICE ŽÁK, HOL, LHOTA NAD ÚVALEM A TVRZ KVĚTNICE PRAHA 10: MEANDRY BOTIČE, HRADIŠTĚ NA ŠANCÍCH A NA VARTĚ HOSTIVAŘ POTENCIÁLNÍ (PROZATÍM NEREALIZOVANÉ) NAUČNÉ STEZKY PRAHA 1, 5: OD SV. FILIPA A JAKUBA NA SMÍCHOVĚ, PETŘÍNEM ZA SV. NORBERTEM NA STRAHOVĚ PRAHA 6: NKP HRADIŠTĚ ŠÁRKA, ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ (DLUH NPÚ ÚP) CCA 91 PREZENTOVANÝCH NEMOVITÝCH (MOVITÝCH) ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

5 SPECIFIKA TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY ZACHOVÁNÍ PŘEVÁŽNĚ POD ÚROVNÍ TERÉNU HETEROGENITA ZPŮSOBENÁ OPAKOVANÝM PŘISTAVOVÁNÍM, PŘESTAVOVÁNÍM, ASANACÍ A DALŠÍ VÝSTAVBOU NA MÍSTĚ SAMÉM RŮZNÁ MÍRA DESTRUKCE OMEZUJÍCÍ POZNÁVÁNÍ PŮVODNÍ FUNKCE TORZ OBJEVENÝCH OBJEKTŮ A JEJICH VZHLEDU POZNÁVÁNÍ METODAMI ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU

6 PROČ CHRÁNIT A PREZENTOVAT TORZÁLNÍ ARCHITEKTURU? MOŽNOST SPOLEČNÉ OCHRANY JAK TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY TAK I ČÁSTÍ ARCHEOLOGICKÝCH TERÉNU OBSAHUJÍCÍCH TORZA NEROZPOZNANÝCH INFORMACÍ PREZENTACE IN SITU - NEJJEDNODUŠŠÍ A NEJPŘIROZENĚJŠÍ ZPŮSOB PŘIBLÍŽENÍ ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU ŠIRŠÍ LAICKÉ VEŘEJNOSTI OČEKÁVANÝ ZÁJEM ZE STRANY VLASTNÍKŮ, PROJEKTANTŮ, O UCHOVÁNÍ OBJEVENÉHO ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ COBY SOUČÁSTI NOVOSTAVBY, OBNOVOVANÉ STAVBY

7 MOŽNOSTI ZACHÁZENÍ S NALEZIŠTĚM A TORZÁLNÍ ARCHITEKTUROU PO UKONČENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ODSTRANĚNÍ, NAHRAZENÍ NOVOSTAVBOU UCHOVÁNÍ NA MÍSTĚ PREZENTOVÁNÍ NA MÍSTĚ

8 PREZENTACE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY NA MÍSTĚ PRO LAICKOU VEŘEJNOST TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA PŘEDSTAVUJE SPECIFICKOU KATEGORII ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ PŘEDMĚT OCHRANY ARCHITEKTONICKÉ TORZO POŽADAVKY KLADENÉ NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESPEKTOVÁNÍ HIERARCHIE HODNOT OCHRANA PAMÁTKY PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY ZASTAVENÍ, ZPOMALENÍ ROZPADU PAMÁTKY MINIMÁLNÍ ZÁSAHY DO AUTENTICITY PAMÁTKY PŘIBLÍŽENÍ NÁLEZU V ŠIRŠÍM KONTEXTU ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO ÚSPĚŠNOU PREZENTACI TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY EXAKTNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ VÝZKUM SPRÁVNÁ INTERPRETACE PRAVDIVÁ PREZENTACE

9 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ V PRAZE ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PREZENTACÍ ULICE, NÁMĚSTÍ, STANICE METRA, PARK, ZAHRADA, LES KLÁŠTER, KOSTEL, SYNAGOGA ŠKOLA, UNIVERZITA GALERIE, MUZEUM, KULTURNÍ INSTITUT, DIVADLO, NPÚ ÚP, AREÁL NKP HOTEL, UBYTOVNA, RESTAURACE, VINÁRNA, VINOTÉKA, PRODEJNA, NÁKUPNÍ CENTRUM, RADNICE, MAGISTRÁT, KANCELÁŘSKÝ DŮM, BANKA, OBYTNÍ DŮM

10 ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ PREZENTOVANÝ NA MÍSTĚ DOKUMENT O ŽIVOTĚ ČLOVĚKA OD KOLÍBKY PO HROB ZÁKLADY A ČÁSTI NADZEMNÍHO ZDIVA ZANIKLÝCH STAVEB A JEJICH ČÁSTÍ SAKRÁLNÍCH STAVEB: SVATYNĚ PRAVĚKÉHO HRADIŠTĚ, ROTUNDA, KOSTEL, KAPLE, KLÁŠTER, HŘBITOV PROFÁNNÍCH STAVEB: ROMÁNSKÉ DOMY, PALÁCE, DOMY A JEJICH ČÁSTI, SKLEPY, SCHODIŠTĚ DŘEVOZEMNÉ OPEVNĚNÍ, KAMENNÁ HRADBA, VĚŽE, MOSTY, CESTY, DLAŽBA CEST, CHODNÍKŮ,NÁMĚSTÍ, MOSTŮ VÝROBNÍ OBJEKTY: PECE NA CHLÉB, ŽELEZÁŘSKÉ, KOVOLITECKÉ, VYHŘÍVACÍ, VÁPENNÉ STUDNY, MIKVE, JÁMY NA LED, JÍMKY, ODPADNÍ JÁMY ZAHRADY, ZAHRADNÍ OBJEKTY, ALTÁNY, SKLENÍKY, TERASNÍ ZÍDKY A ZÍDKY ZÁHONŮ MOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY VÝBĚR Z NÁLEZŮ Z KERAMIKY, SKLA, KOVŮ, KOSTÍ VÝROBNÍ ODPAD NÁHROBNÍ KAMENY, ARCHITEKTONICKÉ ČLÁNKY /LAPIDÁRIUM/ KOSTROVÉ HROBY

11 PREZENTACE TORZALNÍ ARCHITEKTURY V PRAZE - MOŽNOSTI TABULÍ S INFORMAČNÍM TEXTEM SYSTÉMEM NĚKOLIKA TABULÍ VE FORMĚ NAUČNÉ STEZKY (VLASTNÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA ZŮSTÁVÁ OBVYKLE UKRYTA V ZEMI, pokud nebyla zničena) VÝBĚREM MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ S POPISY, BEZ POPISŮ VYSKLÁDÁNÍM PŮDORYSU ARCHITEKTONICKÉHO NÁLEZU V DLAŽBĚ ČÁSTEČNÝM VYSTAVĚNÍM NAD POVRCHEM ZADLÁŽDĚNÉHO NEBO ZATRAVNĚNÉHO TERÉNU ODKRYTÍM STABILIZOVANÉHO A KONZERVOVANÉHO ARCHITEKTONICKÉHO TORZA V EXTERIÉRU ODKRYTÍM KONSOLIDOVANÉHO TORZA V EXTERIÉRU POD KRYCÍ KONSTRUKCÍ POD KRYCÍ DESKOU ODKRYTÍM ARCHITEKTONICKÉHO TORZA V ŽIVÉM HISTORICKÉM OBJEKTU V NOVOSTAVBĚ VYZNAČENÍM HISTORICKÝCH SOUVRSTVÍ NA MAKETĚ V PODOBĚ SLOUPU POMOCÍ LAKOVÝCH OTISKŮ (NEVYUŽITÉ MOŽNOSTI PREZENTACE)

12 PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NALEZIŠŤ NA TRASÁCH NAUČNÝCH STEZEK PRAHY - MOŽNOSTI TABULÍ - TABULEMI S INFORMAČNÍM TEXTEM VYBUDOVÁNÍM ARCHEOSKANZENU NALEZIŠTĚ ZÁVIST, NALEZIŠTĚ STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU VYZNAČENÍM PŮDORYSU ARCHITEKTONICKÉHO NÁLEZU V ZATRÁVNĚNÉ PLOŠE ČÁSTEČNÝM VYSTAVĚNÍM NAD POVRCHEM ZATRAVNĚNÉHO TERÉNU PREZENTACÍ ODKRYTÉHO A STABILIZOVANÉHO TORZA STAVBY

13 DOSTUPNOST ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ PREZENTOVANÝCH NA MÍSTĚ PREZENTOVANÝ ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ SAMOSTATNÝ EXPONÁT SOUČÁST HISTORICKÉ BUDOVY, NOVOSTAVBY A JEJICH AREÁLŮ PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ JE DOSTUPNÁ DENNĚ, 24 HODIN DENNĚ, V DOBĚ OTEVŘENÍ, ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU, JEHOŽ JE SOUČÁSTÍ NA POŽÁDÁNÍ ZCELA MIMOŘÁDNĚ, V RÁMCI KONÁNÍ DNÍ EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ POUZE UŽŠÍ SKUPINĚ OBYVATEL, JENŽ MAJÍ PŘÍSTUP DO BUDOVY, V NÍŽ SE PREZENTACE NÁLEZU NACHÁZÍ ÚZKÉ SKUPINĚ BADATELŮ, PAMÁTKÁŘŮ, ARCHEOLOGŮ MAJITELŮ OBJEKTŮ S NÁLEZEM IN SITU PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ NEMUSÍ BYT VŮBEC PŘÍSTUPNÁ MŮŽE BÝT ZRUŠENA, ZCELA NEBO DOČASNĚ PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU MŮŽE BÝT BEZBARIÉROVÁ ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÁ NEPŘÍSTUPNÁ OSOBÁM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

14 ZDROJE INFORMACÍ O PREZENTOVANÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZECH A NALEZIŠTÍCH PRAHY POZOROVÁNÍ A CÍLENÉ VYHLEDÁVÁNI PREZENTOVANÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ IN SITU LITERATURA ARCHEOLOGICKÁ, PAMÁTKÁŘSKÁ INTERNET, DENNÍ TISK, TELEVIZE, ROZHLAS SOUPISY PREZENTOVANÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ, VYBRANÝCH SKUPIN ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ PRŮVODCE PO PAMÁTKÁCH PRO TURISTY A ZÁJEMCE O HISTORII VÝSTAVY O NÁLEZECH PREZENTOVANÝCH NA MÍSTĚ VÝSTAVY KONANÉ V AREÁLECH PREZENTOVANÝCH NÁLEZŮ NA MÍSTĚ KONFERENCE, ARCHEOLOGICKÉ, KONFERENCE CESTOVNÍHO RUCHU KONKRÉTNÍ PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ OPATŘENÉ INFORMAČNÍM TEXTEM

15 INFORMACE O ARCHEOLOGICKÉM NÁLEZU PREZENTOVANÉM NA MÍSTĚ ŽÁDNÝ TEXT NÁZEV PREZENTOVANÉHO NÁLEZU JEDNODUCHÝ TEXT O NÁLEZE KOMERČNĚ LADĚNÝ TEXT SLOŽITEJŠÍ TEXT PŘIBLIŽUJÍCÍ PREZENTOVANÝ NÁLEZ TŘÍROZMĚRNÁ MAKETA S POPISY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ SLOUP S VYZNAČENÝMI SOUVRSTVÍMI KONKRÉTNÍHO MÍSTA PODROBNÝ TEXT PŘIBLIŽUJÍCÍ NÁLEZ, MÍSTO NÁLEZU, PRŮBĚH ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU, VÝSLEDKY, VÝBĚR NÁLEZŮ

16 OCHRANA A ÚDRŽBA TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY OBJEVOVANÉ BĚHEM ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ A NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON ZÁKON Č. 183/2006 Sb. ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON). UZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PŘÍSNÁ OCHRANA NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ RACIONÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH VE VÝSLEDKU ZESÍLENÍ TLAKU NA RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ VOLNÝCH NEZASTAVĚNÝCH PLOCH NA ZASTAVĚNÝCH ÚZEMÍCH NÁRUST STŘETŮ S POŽADAVKY A ZÁSADAMI PÉČE O ARCHEOLOGICKÉ DĚDICTVÍ ZUŽOVÁNÍ OCHRANY ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ NA PROVEDENÍ STANDARDNÍHO ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ODHALOVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ A ÚBYTEK ARCHEOLOGICKÝCH TERÉNŮ TORZÁLNÍCH ARCHITEKTUR

17 ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ PREZENTOVANÝ NA MÍSTĚ VĚC VEŘEJNÁ ZÁSADY UCHOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU (INFORMACE O NĚM) PO UKONČENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU NA MÍSTĚ VHODNÉ PREZENTOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ OPATŘENÍ PREZENTOVANÉHO ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU ODPOVÍDAJÍCÍM INFORMAČNÍM TEXTEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ PREZENTACE ŠIRŠÍ LAICKÉ VEŘEJNOSTI INFORMOVÁNÍ O NÁLEZU PREZENTOVANÉM NA MÍSTĚ V RÁMCI MÍSTA V RÁMCI MĚSTA, OBCE V RÁMCI REGIONU, KRAJE REZERVY V POPULARIZACI V ZABRAŇOVÁNÍ NEUVÁŽENÉMU ODSTRAŇOVÁNÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY OBJEVOVANÉ BĚHEM ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ VE VYUŽITÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ OBJEKTŮ PŘI TVORBĚ SAMOSTATNÝCH DOPLŇUJÍCÍCH EXPOZICÍ V TĚCHTO OBJEKTECH NÁRODNÍ GALERIE /JIŘSKÝ KLÁŠTER, ZBRASLAV, ANEŽSKÝ KLÁŠTER/ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ /PALÁCOVÉ ZAHRADY/ V DOPLNĚNÍ INFORMAČNÍCH TEXTŮ KE STÁVAJÍCÍM PREZENTACÍM IN SITU

18 ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ PREZENTOVANÝ NA MÍSTĚ PLNOHODNOTNÝ ZDROJ INFORMACÍ O MINULOSTI PRAHY CO JE PRO TO TŘEBA UDĚLAT? SMĚREM K ARCHEOLOGICKÉMU NÁLEZU OCHRANA A ÚDRŽBA POTENCIÁLNÍCH NALEZIŠŤ A PREZENTOVATELNÝCH NÁLEZŮ NA MÍSTĚ SMĚREM K VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ, PROJEKTANTŮM, ARCHITEKTŮM NPÚ ÚP: PŘÍPRAVA A VYDÁNÍ METODIKY PÉČE O ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ S NÁLEZY TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY VYSVĚTLUJÍCÍ MOŽNOSTI ZACHÁZENÍ S TORZÁLNÍ ARCHITEKTUROU BĚHEM A PO UKONČENÍ VÝZKUMU MOŽNOSTI JEJÍ OCHRANY, STABILIZACE, KONZERVACE, PREZENTACE A ÚDRŽBY NA MÍSTĚ SMĚREM K LAICKÉ VEŘEJNOSTI ZAPOJOVÁNÍ NEJŠIRŠÍCH SKUPIN LAICKÉ VEŘEJNOSTI DO OCHRANY A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ VYTVÁŘENÍ KOMPLETNÍCH PREZENTACÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY VE SMYSLU JEJICH DOPLNĚNÍ PLNOHODNOTNÝM INFORMAČNÍM TEXTEM ZAJIŠTĚNÍ ZAČLENĚNÍ ZNÁMÝCH PREZENTOVANÝCH NÁLEZŮ DO TURISTICKÝCH TRAS MĚST, VYDÁVÁNÍ MAP A SPECIALIZOVANÝCH PRŮVODCŮ PO NAUČNÝCH STEZKÁCH KONÁNÍ VÝSTAV O PREZENTOVANÝCH NÁLEZECH IN SITU PUBLIKOVÁNÍ INFORMACÍ O PREZENTOVANÝCH NÁLEZECH A JEJICH VÝZNAMU

19 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA BAXA, P. (ed.) 2003: Monumentorum Tutala Ochrana pamiatok 14. Příspevky zo seminára Stav a perspektívy prezentácie archeologických nálezísk na Slovensku. Torza architektúry v historickom a súčasnom urbanistickom prostredí. Bratislava. BOUZEK, J. 2006: Poznámky k článku Evžena Neustupného Vysokoškolská archeologie, Archeologické rozhledy 58, ČIHÁKOVÁ, J. MÜLLER, M. 2006: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Zprávy památkové péče 66, DOLEŽAL, J. MAREČEK, M. SEDLÁČKOVÁ, V. SKLANÁŘ, T. TUNKA, M. VOBRÁTILOVÁ, Z. 2006: Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami.praha. DRÁBEK, K. 2005: Naučné stezky a trasy. Praha a Středočeský kraj. Praha. DRAGOUN, Z. 2002: Praha Kapitoly o románské a raně gotické architektuře. Praha. DRAGOUN, Z. 2006: Příklady prezentace a konzervace archeologických nálezů v Praze. In: STOP problematika konzervace torzálních památek. Praha, GREGOROVÁ, J. LALKOVÁ, J. GOJDIČ, I. DVOŘÁKOVÁ, V. 2003: Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava. JANČO, M. 2005: Získala Pražská památková rezervace svého patrona? V kapli sv. Matouše na Loretánském náměstí byla umístěna socha prezidenta Edvarda Beneše, Zprávy památkové péče 65, JANČO, M. 2006a: Cylindr historie jednoho náměstí v Kodani, Zprávy památkové péče 66, JANČO, M. 2006b: Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ). I. část. Úvod Pražský hrad, Za starou Prahu. Věstník klubu Za starou Prahu 3, JANČO, M. 2007a: Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ). II. část. Procházka Pražskou památkovou rezervací, Za starou Prahu. Věstník klubu Za starou Prahu 1, v tisku. JANČO, M. 2007b: Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ). III. část. Procházka územím vně historického jádra Prahy. Za starou Prahu. Věstník klubu Za starou Prahu 2, v tisku. JANČO, M. 2007c: Zpravodaj STOP, Zprávy památkové péče 67/2, JANČO, M. 2007d: Torzální architektura historických měst a městeček objevovaná v průběhu archeologických výzkumů nejohroženější, nejopomíjenější a nejpřehlíženější skupina památek v Čechách, In: Opomíjené památky. Sborník referátů z3. ročníku konference. Hradec Králové 2007, v tisku. KALFERSTOVÁ, J. 2006: Ochrana archeologického dědictví na původním místě, Zprávy památkové péče 66, KOTLÍK, P. 2006: Technologické aspekty ochrany torzální architektury. In: STOP problematika konzervace torzálních památek. Praha, ŠTULC, J. a kol. 2001: Palácové zahrady pod Pražským hradem. Příloha časopisu Zprávy památkové péče. Praha.

20 VYOBRAZENÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ V PREZENTACI 1. NPÚ ÚOP V HL. M. PRAZE, VÝBĚR MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ; PILÍŘ PRAŠNÉHO MOSTU V JELENÍM PŘÍKOPU HRADU; KOVOLITECKÁ PEC V LAPIDÁRIU BETLÉMSKÉ KAPLE; TABULE NAUČNÉ STEZKY NA HRADIŠTI BUTOVICE; KAPLE SV. MATOUŠE NA LORETÁNSKÉM NÁMĚSTÍ; 3. HRADIŠTĚ ZÁVIST; HRADIŠTĚ ŠÁRKA; HRADIŠTĚ ZÁMKA; PRESBYTÁŘ KOSTELA SV. MAŘÍ MAGDALÉNY V KARMELITSKÉ ULICI; DŮM M. BORBONIA NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ; KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH; 5. STRAHOVSKÝ KLÁŠTER, ZÁCHODOVÉ NEBO NEMOCNIČNÍ KŘÍDLO; KOSTEL PANNY MARIE NA HRADĚ, ROTUNDA V KOSTELE SV. PANKRÁCE NA PANKRÁCI; VÝZKUM STUDNY ČAKOVICE; DŮM TYCHA DE BRAHE NA HRADČANECH; VÝZKUM NÁMESTÍ REPUBLIKY; 6. ROTUNDA SV. VÁCLAVA V PROFESNÍM DOMĚ NA MALÉ STRANĚ; ROMÁNSKÁ KRYPTA BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA; KOSTEL SV. MORICE A ARCHEOLOGICKÉ TERÉNY NA HRADĚ; DŮM M. BORBONIA NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ; MĚSTSKÁ KNIHOVNA PARDUBICE, VÝBER NÁLEZŮ; MALÉ MUZEUM ARCHEOLOGIE V NUSLÍCH; PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU V KATASTRÁLNÍM ÚŘADU V PRAZE KOBYLISECH; 7. VÝZKUM NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, V DEJVICÍCH,WUCHTERLOVA KAFKOVA UL., A NA SLUPI; AKROPOLE HRADISKA ZÁVIST; MIKVE, PINKASOVA SYNAGOGA; TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA POD III. NÁDVOŘÍM HRADU; 8. VYŠEHRAD, ROMÁNSKÝ MOST; JUDITIN MOST, MALÁ STRANA; PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÉHO DOMU NA KAFKOVĚ NÁM. STARÉ MĚSTO, KLÁŠTER MINORITŮ U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA S KOSTELEM SV. FRANTIŠKA BĚHEM REHABILITACE; 9. STUDNA V KLUBU ARCHITEKTŮ DUTÁ HLAVA; TORZA DOMU TYCHA DE BRAHE, HRADČANY; TORZO PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÉHO DOMU V KOMERČNÍ BANCE NA STAROMĚSTKÉM NÁMĚSTÍ; PEC NA NÁDVOŘÍ ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA; ZPEVNĚNÍ SVAHU ZAHRADY MÜLLEROVI VILY; PORTÁL DO JEDNÉ Z BUDOV TVOŘÍCÍCH KAROLINUM; NÁHROBNÍ KAMENY V TERASE NA LORETÁNSKÉM NÁMĚSTÍ; STUDNA S VÝBEREM MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ V ŠATNÁCH ZŠ V JOSEFSKÉ ULICI NA MALÉ STRANĚ;

21 VYOBRAZENÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ V PREZENTACI 10. TORZO GOTICKÉ ZDI V DIVADLE DISK, STARÉ MĚSTO; SKLEP V DOMĚ U ĆERNÉ HVĚZDY, STARÉ MĚSTO; KOSTROVÝ HROB KRYPTY BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA; SUTERÉNY KAROLINA S VÝBEŘEM MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ; 11. ROMÁNSKÝ PALÁC V KOMPLEXU PALLADIUM NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY; 12. INFORMAČNÍ STEZKA NA HRADIŠTI ZÁVIST; ARCHEOSKANZEN HRADIŠTĚ NA FARKÁCH; NAUČNÁ STEZKA KLÁNOVICKÝM LESEM; ZŘÍCENINA NOVÉHO HRADU U KUNRATIC; AKROPOLE HRADISKA ZÁVIST; VYZNAČENÝ PŮDORYS PALÁCOVÉ STAVBY S INFORMAČNÍ TABULÍ NA VYŠEHRADĚ; 13. STÁLÁ EXPOZICE DĚJIN VYŠEHRADU, PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ; ZDIVO KOSTELA SV. MORICE A TRANSEPTU BAZILIKY SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTECHA NA HRADE 14. STUDNA V DOMĚ U ZELENÉ LÍPY V MELANTRICHOVĚ ULICI; KOSTROVÝ HROB V LAPIDÁRIU BETLÉMSKÉ KAPLE; ROMÁNSKÝ DŮM V HUSOVĚ ULICI; 15. INFORMAČNÍ TABULE: KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE, DOLNÍ CHABRY; DŮM TYCHA DE BRAHE, HRADČANY; MŮSTEK PŘES PŘÍKOP STAROMĚSTSKÉHO OPEVNĚNÍ, STANICE METRA MŮSTEK; ROTUNDA SV. VÁCLAVA, MALÁ STRANA; KLÁŠTER ZBRASLAV; PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÝCH DOMŮ A ČASNĚ GOTICKÁ VSTUPNÍ ŠÍJE, VINÁRNA U ZLATÉ KONVICE STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ; ROTUNDA SV. VÍTA, BAZILIKA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTECHA; KOSTEL PANNY MARIE; KRYPTA BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA; PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÉHO DOMU V GALERII U BÍLÉHO JEDNOROŽCE, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ; 16. PROLUKA NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ; STAVENIŠTĚ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, ZNIČENÁ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY; STAVENIŠTĚ KLÁŠTER SV. TOMÁŠE, MALÁ STRANA; 17. KOSTEL PANNY MARIE NA HRADĚ; PALÁCOVÉ ZAHRADY POD HRADEM; 22. FALEŠNÉ PREZENTACE: TOSKÁNSKÝ PALÁC; VYŠEHRAD; NEFALEŠNÁ PREZENTACE: NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, NÁROŽÍ GOTICKÉHO DOMU; POPISY SNÍMKŮ JSOU ŘAZENY OD LEVÉHO HORNÍHO OKRAJE, PO ŘÁDCÍCH, K DOLNÍMU PRAVÉMU OKRAJI

22 DĚKUJI VÁM ZA VAŠI POZORNOST ZA POMOC A PODPORU DĚKUJI JANĚ, JIŘÍMU, INCE, MARKOVI, ADAMOVI, VEVERCE, RADKOVI, DÁŠI, PAVLOVI A KLÁRCE FALEŠNÉ (2) A NEFALEŠNÉ (1) PREZENTACE IN SITU

OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK IN SITU

OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK IN SITU OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK CKÝCHCH NÁLEZŮ IN SITU ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY HISTORICKÝCH SÍDEL JEDNÍM Z NEJČASTĚJŠÍCH NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ JE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA KAMENNÉ

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ

Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ Muzea, památky a konzervace 2008 Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ Milan Jančo Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech

Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech Výroční zpráva 2010 Občanské sdružení na ochranu památek v Dolních Chabrech Dny evropského dědictví Příběh skrytý pod podlahou Přírodovědně vlastivědná vycházka na ekumenickou bohoslužbu za krajinu Vánoční

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče

Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje. Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Péče o kulturní dědictví v podmínkách Ústeckého kraje Mgr. Ivana Štěrbová Odbor kultury a památkové péče Památky Ústeckého kraje v číslech 1 archeologická památkové rezervace 5 městských památkových rezervací

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Cesta napříč regionem

Cesta napříč regionem Autor: Mgr. Marcela Langerová Karty míst Moravskotřebovska a jevíčska 1 Třebařov První písemná zmínka je z roku 1267. Kostel Nejsvětější Trojice Boží muka Sousoší Nejsvětější Trojice http://www.trebarov.cz/images/morfeoshow/

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura Označení materiálu: VY_32_INOVACE_ZSV_0112 Autor: Tematický celek: Mgr. Martina Kaňovská Základy společenských věd Datum: 3.11.2012 Učivo (téma): Člověk v lidském společenství Hmotná a duchovní kultura

Více

v Praze a na Kokořínsku

v Praze a na Kokořínsku Na výletech s mobilem Agentura Koniklec představuje virtuální naučné stezky v Praze a na Kokořínsku Co jsou virtuální naučné stezky? Jedná se o nový moderní způsob značení přírodních, kulturních a turistických

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5.

Výukový materiál. Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11 Vytvořeno: červenec 2012. Ověřeno ve výuce Datum: 13. 11. 2012 Třída: 4.- 5. Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3052 Škola: Základní škola a Mateřská škola Bílý Kostel nad Nisou, příspěvková organizace, 463 31 Chrastava Šablona: III/2 Materiál: VY_32_INOVACE_05_Vl11

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE

LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE LEGISLATIVNÍ ASPEKTY MINIMÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ MOVITÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ A PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY VÝZKUMU A VÝVOJE Národní galerie v Praze 10. června 2013 Pavel Jirásek Eva Polatová, Petr Svoboda, Martin

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

Informační a orientační systém města Proseč

Informační a orientační systém města Proseč PROJEKT Informační a orientační systém města Proseč Žadatel: Město Proseč, Proseč 18, 539 44 Proseč u Skutče IČO: 00270741, tel.: 469 321 137 Zástupce: Jan Macháček, starosta města Zpracoval: Jan Macháček,

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky

Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky VY_32_INOVACE_OBV_455 Ochrana kulturního bohatství Kulturní památky České republiky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 3.2.2013 Datum pilotáže: 6.2.2013 Anotace: Prezentace pro

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A888 Administrativní budova se zahradou Brno, ul. Vinohrady 10 Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 3 3) Poloha... 4 4) Vzdálenosti:... 4 5) Výměry:...

Více

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto

Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Muzeum českého karosářství Vysoké Mýto Město Vysoké Mýto 06/2012-08/2013 Pardubický kraj Projekt zahrnuje rekonstrukci komplexu budov bývalé staré radnice (soudu) a vězení, který bude nově sloužit potřebám

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz

PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz PhDr. Marek Perůtka narozen 1957 v Prostějově kontakt: perutka@ffnw.upol.cz 1972 1976, Gymnázium Jiřího Wolkra v Prostějově 1976 1981, učitelský obor čeština výtvarná výchova, Filozofická fakulta, Univerzita

Více

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11

VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 VY_32_INOVACE_20_Cestovní ruch_11 AUTOR: VĚRA JANSKÁ ŠKOLA: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Datum: březen 2013 Číslo projektu:

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha

Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha Mgr.J. Mareš PRAHA EU-OP VK VY_32_INOVACE_717 územní jednotka Praha PRAHA- hlavní město České republiky - centrum hlavního politického, ekonomického, kulturního, sportovního a společenského dění. Ţije

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha

Doplňující text, pracovní list, encyklopedie Zápis z vyučovací hodiny: Praha Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_2 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy

Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ. Rady hlavního města Prahy Hlavní město Praha RADA HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY USNESENÍ Rady hlavního města Prahy číslo 388 ze dne 19.3.2013 k návrhu na zřízení komise Rady hl.m. Prahy - Rada světové památky Rada hlavního města Prahy I.

Více

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012

10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 10. Přehled hlavních MAS působících na území Plzeňského kraje a akcí obnovy kulturního dědictví financovaného jejich prostřednictvím do roku 2012 PhDr. Jitka Vlčková, Odbor regionálního rozvoje a územního

Více

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje

Z 2710 / 00. Výroková část změny: A. základní údaje Výroková část změny: Z 2710 / 00 A. základní údaje Číslo změny: Z 2710 / 00 Městská část: Praha 2, Praha 4, Praha 5 Katastrální území: Hlubočepy, Nové Město, Podolí, Smíchov, Vyšehrad Parcelní číslo: VRÚ

Více

Milan Jančo Kateřina Burešová Ondřej Šefců. Publikace vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky

Milan Jančo Kateřina Burešová Ondřej Šefců. Publikace vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky Milan Jančo Kateřina Burešová Ondřej Šefců Publikace vyšla za finanční podpory Ministerstva kultury České republiky obálka Seznam vybraných nemovitých kulturních památek přístupných pro osoby se sníženou

Více

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Blatnice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2

ČERVENÉ POŘÍČÍ. ZMĚNA č.2 OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY I. ÚZEMNÍ PLÁN OBCE ZMĚNA č.2 N Á V R H A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP,

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek)

Památkové programy Ministerstva kultury. kulturních památek) Památkové programy Ministerstva kultury (poskytování příspěvků na obnovu (poskytování příspěvků na obnovu kulturních památek) Havarijní program Účel programu: podpora při zabezpečení naléhavé opravy nemovité

Více

Vážené starostky, vážení starostové,

Vážené starostky, vážení starostové, Vážené starostky, vážení starostové, Oddělení památkové péče odboru školství a kultury Městského úřadu v Sedlčanech Vám předkládá novelizovaný seznam kulturních památek správního obvodu obce s rozšířenou

Více

Podrobný popis všech našich exkurzí zašleme na přání, přehled a ceny naleznete na webu

Podrobný popis všech našich exkurzí zašleme na přání, přehled a ceny naleznete na webu Vážení pedagogové, rádi bychom Vás informovali o akci Českých drah a. s. Děti na výlet do Prahy, jejímž partnerem se naše agentura stala. V rámci této akce se za námi do Prahy a zpět můžete dopravit vlakem

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa

Kjaůldsfjalkjdfkajdkjafdlksa Zámek a park Vlašim OBNOVA KULTURNÍ PAMÁTKY Společný regionální operační program 1. kolo výzvy červenec 2004 Priorita 4 Rozvoj cestovního ruchu Opatření 4.2 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch Podopatření

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0185. Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu

PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, Manažer cestovního ruchu PŘÍLOHA: AKČNÍ PLÁN 2014-2018 Koordinátor aktivit: Mgr. Tomáš Černý, 1. MARKETINGOVÁ ZNAČKA A PROPAGACE Marketingová značka Kvalitní a reprezentativní materiál o městě Turistické informace Cizojazyčné

Více

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008

Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Zelené stezky - Greenways Konference KOLA A KOLEČKA Hradec Králové, 14. 3. 2008 Jakub Smolík, manažer Greenways Praha-Vídeň Co jsou Greenways? Zelené stezky Greenways jsou multifunkční stezky a zelené

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_350 Škola: Akademie VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV

INFORMAČNÍ MEMORANDUM. Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV Geologická 991/1 a Silurská 1007/7 PRAHA 5 - BARRANDOV INFORMAČNÍ MEMORANDUM PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Nemovitosti Geologická 911/1 a Silurská 1007/7 jsou bytové domy nacházející

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Hudební divadlo v Karlíně 14 423 585,00 3 067 200,00 0,00 0,00 0,00 1 976 280,00 1 356 400,00 11 976 265,00 Hvězdárna a planetárium hl. m.

Hudební divadlo v Karlíně 14 423 585,00 3 067 200,00 0,00 0,00 0,00 1 976 280,00 1 356 400,00 11 976 265,00 Hvězdárna a planetárium hl. m. Rozbor investičních fondů příspěvkových organizací - rok 2014 Příspěvková organizace 1 2 3 4 5 6 7 v Kč z toho: odvod do 50 % z RHMP schválené, ale RHMP zatím inv. akce - UZ 94, odpisy 4. čtvrtletí celkově

Více

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015

Příloha č. 7 k zápisu z 1. jednání Výboru pro územní rozvoj a územní plán ZHMP ze dne 12. 2. 2015 číslo úpravy MČ katastrální území, parc. č. předmět stav návrh 819 Praha 7 826 Praha 7 909 Praha 5 Holešovice p.č. 438/2 a části p.č. 438/3,10 a 11 Holešovice p.č. 89/7-8, 111, 160/2; a části 153, 160/1,

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz. důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví Milan Talich, Filip Antoš, Ondřej Böhm, Jan Havrlant, Klára Ambrožová, Lubomír Soukup

Více

( Stezka Sv. Josefa )

( Stezka Sv. Josefa ) ( Stezka Sv. Josefa ) 3. Referenční NS: Reference NS Praha 9: Reference - NS Vinoř: Zastávka NS: (příklad z realizované NS Vinoř) Plánek a fotografie z Naučné stezky Prahy 9, která je ukončena v areálu

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o.,

Katalog OOH media Visual Agency Prague s.r.o., Katalog OOH media Seznam reklamních zařízení Bigboardy ČÍSLO ROZMĚR (m) OSVĚTLENÍ MĚST. ČÁST KATASTR. ÚZEMÍ SMĚR ORIENTAČNÍ BOD 84 00 9,6 3,6 Ano 4 Krč z centra od metra Kačerov směr Krč 84 00 2 9,6 3,6

Více

Regionální operační program NUTS II Severozápad

Regionální operační program NUTS II Severozápad Regionální operační program NUTS II Severozápad CHRÁM CHMELE A PIVA 1 Chrám Chmele a Piva 2 3 Identifikace zdroje spolufinancování projektu Regionální operační program NUTS II Severozápad 2. výzva Priorita

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2008 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2007 1. Pražský hrad 1,34 milionu (1.) 2. Zoo Praha 1,20 milionu (2.) 3. Židovské muzeum, Praha 612

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 487-325-2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 742/112, která je součástí bytového domu č. p. 740, č. p. 741 a č. p. 742, stojící na pozemku p. č. st. 1203, p. č. st. 1204 a p. č. st.

Více

Žádost o vydání stavebního povolení

Žádost o vydání stavebního povolení Městskému úřadu v Morkovicích-Slížanech, stavebnímu úřadu Žádost o vydání stavebního povolení - ke stavbě - ke změně stavby (nadstavbě, přístavbě, stavebním úpravám, při nichž se zachovává půdorysné a

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008)

Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Příloha k diplomové práci Tomáš Jurčí, UP Olomouc 2008 Fotodokumentace terénního průzkumu historického osídlení na Drahanské vrchovině (leden duben 2008) Benátky Foto 1 Stará cesta vedoucí z Benátek do

Více

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz

Výstavbový projekt základní pojmy. Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt základní pojmy Doc.Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. heralova@fsv.cvut.cz Výstavbový projekt = komplexní, jedinečný, konečný proces přeměny myšlenky dané v investičním záměru

Více

Národní kulturní památky v České republice

Národní kulturní památky v České republice Národní kulturní památky v České republice V Y P R A C O V A L M G R. D A V I D M I K O L Á Š 2 4. 1 1. 2009 ( A K T U A L I Z A C E 6. 9. 2 0 1 1 ) Osnova Kulturní památka Národní kulturní památka Památka

Více

CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONU- MENTS FOR FUTURE GENERATIONS

CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONU- MENTS FOR FUTURE GENERATIONS CONSERVE THE BEAUTY OF EUROPEAN MONU- MENTS FOR FUTURE GENERATIONS Hrad Lietava - workshop: Speciální postupy při konzervaci historického zdiva torzální architektury 14.8. - 20. 8. 2006 a 11.9. - 17.9.

Více

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009

Návštěvnost turistických cílů v ČR 2009 TOP 10 (20) nejnavštěvovanějších turistických cílů v ČR pořadí turistický cíl počet pořadí návštěvníků 2008 1. ZOO Praha 1,3 milionu (2.) 2. Pražský hrad 1,21milionu (1.) 3. Aquapalace Praha 760 tisíc

Více

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur

Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur Výstaviště Černá louka Slezskoostravský hrad Pohádkový sklep strašidel MINIUNI svět miniatur B C. D A N T Y L E Č E K, O B C H O D N Í N Á M Ě S T E K Představení společnosti Ostravské výstavy, a.s. Právní

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví.

Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Virtuální mapová sbírka Chartae-Antiquae.cz důležitý výsledek projektu Kartografické zdroje jako kulturní dědictví. Ing. Filip Antoš, Ing. Milan Talich, Ph.D., Ing. Ondřej Böhm, Ing. Jan Havrlant, Ph.D.,

Více

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu

A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu A. Seznam nemovitých památek na území města Liberec dle databáze Národního památkového ústavu Část obce čp. Památka Ulice,nám./umístění č.or. Liberec XVII-Kateřinky Liberec XXXI-Krásná Studánka socha krucifix

Více

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání

Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007. Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy. Zadání Příloha č. 2 k usnesení ZHMP č. 11/52 ze dne 29.11.2007 Zásady územního rozvoje hl. m. Prahy Zadání 2007 Z á s a d y ú z e m n í h o r o z v o j e h l. m. P r a h y Zadání 2007 Pořizovatel : Magistrát

Více

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója

KATALOGOVÝ LIST RD Fata Morgana, Praha Trója RODINNÝ DŮM K PRODEJI Dům je na výjimečném místě pod zahradami Fata Morgany s jedinečným výhledem do Pražské Zoo a na Vinice Sv. Kláry. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn

Více

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová

Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová č.j. NZ 50/07 Novostavba rodinného domu v Přerově XI Vinary, ul. Růžová Nálezová zpráva o provedení archeologického výzkumu ARCHAIA Olomouc, o.p.s. Feat. ARCHAIA Brno o.p.s. 2007 2 Tato práce, která vznikla

Více

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

Programové období 2007-2013

Programové období 2007-2013 Programové období 2007-2013 Osa 6.5 Národní podpora územního rozvoje Oblast podpory 6.5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Vracíme památky do života Podporované aktivity a) Vytváření

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA

VY_32_INOVACE_Č J5_01_03. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT PRAHA VY_32_INOVACE_Č J5_01_03 Anotace - Materiál obsahuje 2 listy úvodu, 8 listů prezentace, 3 pracovní listy s texty,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, 5. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA, kterou se mění vyhláška č. 32/1998 Sb. hl. m. Prahy, o cenové mapě stavebních pozemků, ve znění pozdějších předpisů Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 27. 3.

Více

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina

Zpráva o činnosti. Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Zpráva o činnosti Informačního střediska CHKO Český ráj Bukovina Informace o provozu: v roce 2014 Středisko ekologické výchovy Český ráj zahájilo provoz informačního střediska (dále jen IS) ke dni 1. 8.

Více

PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY

PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY PRAHA ARCHEOLOGICKÁ INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY PROJEKT NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Třeboň, 25. dubna 2014 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR, PRAHA, V.V.I. JAROSLAV PODLISKA,

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE. Odbor archeologie NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV - ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V HL. M. PRAZE Odbor archeologie PLÁN PRÁCE, PŘEHLED ČINNOSTÍ A VÝSTUPŮ V ROCE 2009 3.1. VÝKON PAMÁTKOVÉ PÉČE 3.1.1. Zpracování odborných vyjádření,

Více