PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU)"

Transkript

1 . MGR. MILAN JANČO NPÚ ÚP PRAHA PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) NEDOCENĚNÝ, OPOMÍJENÝ, NEBO PŘEHLÍŽENÝ ZDROJ INFORMACÍ O MINULOSTI HLAVNÍHO MĚSTA?

2 ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVAJÍCÍ FIRMY V ANGLII I JIM PODOBNÉ VE FRANCII A V JINÝCH ZEMÍCH DNES Z PROVÁDĚNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ ČASTO PUBLIKUJÍ JEN ZÁKLADNÍ VÝKOPOVÉ ZPRÁVY BEZ HLUBŠÍ INTERPRETACE. NAŠE ÚSTAVY ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE I SOUKROMÉ FIRMY PROVÁDĚJÍCÍ PŘEDEVŠÍM ROZSÁHLÉ ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY SE JIM V MNOHÉM PŘIBLIŽUJÍ. CO OD ARCHEOLOGIŮ OBVYKLE OBECNÁ VEŘEJNOST OČEKÁVÁ, JE OBČASNÉ KRMENÍ TISKU A TELEVIZE ZPRÁVOU O NOVÉM PŘEKVAPUJÍCÍM OBJEVU, ABY SE VYPLNILO MÍSTO MEZI INZERÁTY. OČ OPRAVDU JDE V RÁMCI VĚDECKÉHO POZNÁNÍ, ZAUJME TENTO OKRUH REDAKTORŮ A ČTENÁŘŮ JEN VZÁCNĚ Jan Bouzek

3 ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ A NÁLEZY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA, JENŽ MOHOU BÝT PREZENTOVÁNY NA MÍSTĚ ZNÁMÁ ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ NA TRASÁCH NAUČNÝCH STEZEK TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA OBJEVOVANÁ BĚHEM ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU HISTORICKÉHO CENTRA OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ PRAHY

4 ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PRAHY IN SITU CCA 11 NAUČNÝCH STEZEK PŘECHÁZEJÍCÍCH PŘES ZNÁMÁ ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ, NEBO KOLEM NICH PRAHA 4: KELTSKÁ STEZKA, HRADIŠTĚ A OPPIDUM ZÁVIST A ŠANCE PRAHA 4: MODŘANSKÁ ROKLE, ZŘÍCENINA NOVÉHO HRADU U KUNRATIC PRAHA 5: NÁVRŠÍ KLOBOUČEK, BARRANDOVSKÉ SKÁLY, CHUCHELSKÝ HÁJ PRAHA 5: ŘEPORYJE, BUTOVICKÉ HRADIŠTĚ, PROKOPSKÉ ÚDOLÍ,DÍVČÍ HRADY, HLUBOČEPY PRAHA 6: ÚNĚTICE, ROZTOCKÝ HÁJ, TICHÉ ÚDOLÍ PRAHA 7, 8: PŘÍRODNÍ PARK DRAHAŇ, HRADIŠTĚ ZÁMKA, HRADIŠTĚ NA FARKÁCH, TROJA, PRAŽSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA V TROJI PRAHA 10: DUBEČ, UHŘÍNĚVES, HRADIŠTĚ SV. MARKÉTY A TVRZ KRÁLOVICE PRAHA 10: KLÁNOVICKÝ LES, ZANIKLÉ STŘEDOVĚKÉ VESNICE ŽÁK, HOL, LHOTA NAD ÚVALEM A TVRZ KVĚTNICE PRAHA 10: MEANDRY BOTIČE, HRADIŠTĚ NA ŠANCÍCH A NA VARTĚ HOSTIVAŘ POTENCIÁLNÍ (PROZATÍM NEREALIZOVANÉ) NAUČNÉ STEZKY PRAHA 1, 5: OD SV. FILIPA A JAKUBA NA SMÍCHOVĚ, PETŘÍNEM ZA SV. NORBERTEM NA STRAHOVĚ PRAHA 6: NKP HRADIŠTĚ ŠÁRKA, ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ (DLUH NPÚ ÚP) CCA 91 PREZENTOVANÝCH NEMOVITÝCH (MOVITÝCH) ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

5 SPECIFIKA TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY ZACHOVÁNÍ PŘEVÁŽNĚ POD ÚROVNÍ TERÉNU HETEROGENITA ZPŮSOBENÁ OPAKOVANÝM PŘISTAVOVÁNÍM, PŘESTAVOVÁNÍM, ASANACÍ A DALŠÍ VÝSTAVBOU NA MÍSTĚ SAMÉM RŮZNÁ MÍRA DESTRUKCE OMEZUJÍCÍ POZNÁVÁNÍ PŮVODNÍ FUNKCE TORZ OBJEVENÝCH OBJEKTŮ A JEJICH VZHLEDU POZNÁVÁNÍ METODAMI ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU

6 PROČ CHRÁNIT A PREZENTOVAT TORZÁLNÍ ARCHITEKTURU? MOŽNOST SPOLEČNÉ OCHRANY JAK TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY TAK I ČÁSTÍ ARCHEOLOGICKÝCH TERÉNU OBSAHUJÍCÍCH TORZA NEROZPOZNANÝCH INFORMACÍ PREZENTACE IN SITU - NEJJEDNODUŠŠÍ A NEJPŘIROZENĚJŠÍ ZPŮSOB PŘIBLÍŽENÍ ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU ŠIRŠÍ LAICKÉ VEŘEJNOSTI OČEKÁVANÝ ZÁJEM ZE STRANY VLASTNÍKŮ, PROJEKTANTŮ, O UCHOVÁNÍ OBJEVENÉHO ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ COBY SOUČÁSTI NOVOSTAVBY, OBNOVOVANÉ STAVBY

7 MOŽNOSTI ZACHÁZENÍ S NALEZIŠTĚM A TORZÁLNÍ ARCHITEKTUROU PO UKONČENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ODSTRANĚNÍ, NAHRAZENÍ NOVOSTAVBOU UCHOVÁNÍ NA MÍSTĚ PREZENTOVÁNÍ NA MÍSTĚ

8 PREZENTACE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY NA MÍSTĚ PRO LAICKOU VEŘEJNOST TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA PŘEDSTAVUJE SPECIFICKOU KATEGORII ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ PŘEDMĚT OCHRANY ARCHITEKTONICKÉ TORZO POŽADAVKY KLADENÉ NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESPEKTOVÁNÍ HIERARCHIE HODNOT OCHRANA PAMÁTKY PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY ZASTAVENÍ, ZPOMALENÍ ROZPADU PAMÁTKY MINIMÁLNÍ ZÁSAHY DO AUTENTICITY PAMÁTKY PŘIBLÍŽENÍ NÁLEZU V ŠIRŠÍM KONTEXTU ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO ÚSPĚŠNOU PREZENTACI TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY EXAKTNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ VÝZKUM SPRÁVNÁ INTERPRETACE PRAVDIVÁ PREZENTACE

9 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ V PRAZE ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PREZENTACÍ ULICE, NÁMĚSTÍ, STANICE METRA, PARK, ZAHRADA, LES KLÁŠTER, KOSTEL, SYNAGOGA ŠKOLA, UNIVERZITA GALERIE, MUZEUM, KULTURNÍ INSTITUT, DIVADLO, NPÚ ÚP, AREÁL NKP HOTEL, UBYTOVNA, RESTAURACE, VINÁRNA, VINOTÉKA, PRODEJNA, NÁKUPNÍ CENTRUM, RADNICE, MAGISTRÁT, KANCELÁŘSKÝ DŮM, BANKA, OBYTNÍ DŮM

10 ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ PREZENTOVANÝ NA MÍSTĚ DOKUMENT O ŽIVOTĚ ČLOVĚKA OD KOLÍBKY PO HROB ZÁKLADY A ČÁSTI NADZEMNÍHO ZDIVA ZANIKLÝCH STAVEB A JEJICH ČÁSTÍ SAKRÁLNÍCH STAVEB: SVATYNĚ PRAVĚKÉHO HRADIŠTĚ, ROTUNDA, KOSTEL, KAPLE, KLÁŠTER, HŘBITOV PROFÁNNÍCH STAVEB: ROMÁNSKÉ DOMY, PALÁCE, DOMY A JEJICH ČÁSTI, SKLEPY, SCHODIŠTĚ DŘEVOZEMNÉ OPEVNĚNÍ, KAMENNÁ HRADBA, VĚŽE, MOSTY, CESTY, DLAŽBA CEST, CHODNÍKŮ,NÁMĚSTÍ, MOSTŮ VÝROBNÍ OBJEKTY: PECE NA CHLÉB, ŽELEZÁŘSKÉ, KOVOLITECKÉ, VYHŘÍVACÍ, VÁPENNÉ STUDNY, MIKVE, JÁMY NA LED, JÍMKY, ODPADNÍ JÁMY ZAHRADY, ZAHRADNÍ OBJEKTY, ALTÁNY, SKLENÍKY, TERASNÍ ZÍDKY A ZÍDKY ZÁHONŮ MOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY VÝBĚR Z NÁLEZŮ Z KERAMIKY, SKLA, KOVŮ, KOSTÍ VÝROBNÍ ODPAD NÁHROBNÍ KAMENY, ARCHITEKTONICKÉ ČLÁNKY /LAPIDÁRIUM/ KOSTROVÉ HROBY

11 PREZENTACE TORZALNÍ ARCHITEKTURY V PRAZE - MOŽNOSTI TABULÍ S INFORMAČNÍM TEXTEM SYSTÉMEM NĚKOLIKA TABULÍ VE FORMĚ NAUČNÉ STEZKY (VLASTNÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA ZŮSTÁVÁ OBVYKLE UKRYTA V ZEMI, pokud nebyla zničena) VÝBĚREM MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ S POPISY, BEZ POPISŮ VYSKLÁDÁNÍM PŮDORYSU ARCHITEKTONICKÉHO NÁLEZU V DLAŽBĚ ČÁSTEČNÝM VYSTAVĚNÍM NAD POVRCHEM ZADLÁŽDĚNÉHO NEBO ZATRAVNĚNÉHO TERÉNU ODKRYTÍM STABILIZOVANÉHO A KONZERVOVANÉHO ARCHITEKTONICKÉHO TORZA V EXTERIÉRU ODKRYTÍM KONSOLIDOVANÉHO TORZA V EXTERIÉRU POD KRYCÍ KONSTRUKCÍ POD KRYCÍ DESKOU ODKRYTÍM ARCHITEKTONICKÉHO TORZA V ŽIVÉM HISTORICKÉM OBJEKTU V NOVOSTAVBĚ VYZNAČENÍM HISTORICKÝCH SOUVRSTVÍ NA MAKETĚ V PODOBĚ SLOUPU POMOCÍ LAKOVÝCH OTISKŮ (NEVYUŽITÉ MOŽNOSTI PREZENTACE)

12 PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NALEZIŠŤ NA TRASÁCH NAUČNÝCH STEZEK PRAHY - MOŽNOSTI TABULÍ - TABULEMI S INFORMAČNÍM TEXTEM VYBUDOVÁNÍM ARCHEOSKANZENU NALEZIŠTĚ ZÁVIST, NALEZIŠTĚ STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU VYZNAČENÍM PŮDORYSU ARCHITEKTONICKÉHO NÁLEZU V ZATRÁVNĚNÉ PLOŠE ČÁSTEČNÝM VYSTAVĚNÍM NAD POVRCHEM ZATRAVNĚNÉHO TERÉNU PREZENTACÍ ODKRYTÉHO A STABILIZOVANÉHO TORZA STAVBY

13 DOSTUPNOST ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ PREZENTOVANÝCH NA MÍSTĚ PREZENTOVANÝ ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ SAMOSTATNÝ EXPONÁT SOUČÁST HISTORICKÉ BUDOVY, NOVOSTAVBY A JEJICH AREÁLŮ PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ JE DOSTUPNÁ DENNĚ, 24 HODIN DENNĚ, V DOBĚ OTEVŘENÍ, ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU, JEHOŽ JE SOUČÁSTÍ NA POŽÁDÁNÍ ZCELA MIMOŘÁDNĚ, V RÁMCI KONÁNÍ DNÍ EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ POUZE UŽŠÍ SKUPINĚ OBYVATEL, JENŽ MAJÍ PŘÍSTUP DO BUDOVY, V NÍŽ SE PREZENTACE NÁLEZU NACHÁZÍ ÚZKÉ SKUPINĚ BADATELŮ, PAMÁTKÁŘŮ, ARCHEOLOGŮ MAJITELŮ OBJEKTŮ S NÁLEZEM IN SITU PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ NEMUSÍ BYT VŮBEC PŘÍSTUPNÁ MŮŽE BÝT ZRUŠENA, ZCELA NEBO DOČASNĚ PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU MŮŽE BÝT BEZBARIÉROVÁ ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÁ NEPŘÍSTUPNÁ OSOBÁM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

14 ZDROJE INFORMACÍ O PREZENTOVANÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZECH A NALEZIŠTÍCH PRAHY POZOROVÁNÍ A CÍLENÉ VYHLEDÁVÁNI PREZENTOVANÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ IN SITU LITERATURA ARCHEOLOGICKÁ, PAMÁTKÁŘSKÁ INTERNET, DENNÍ TISK, TELEVIZE, ROZHLAS SOUPISY PREZENTOVANÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ, VYBRANÝCH SKUPIN ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ PRŮVODCE PO PAMÁTKÁCH PRO TURISTY A ZÁJEMCE O HISTORII VÝSTAVY O NÁLEZECH PREZENTOVANÝCH NA MÍSTĚ VÝSTAVY KONANÉ V AREÁLECH PREZENTOVANÝCH NÁLEZŮ NA MÍSTĚ KONFERENCE, ARCHEOLOGICKÉ, KONFERENCE CESTOVNÍHO RUCHU KONKRÉTNÍ PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ OPATŘENÉ INFORMAČNÍM TEXTEM

15 INFORMACE O ARCHEOLOGICKÉM NÁLEZU PREZENTOVANÉM NA MÍSTĚ ŽÁDNÝ TEXT NÁZEV PREZENTOVANÉHO NÁLEZU JEDNODUCHÝ TEXT O NÁLEZE KOMERČNĚ LADĚNÝ TEXT SLOŽITEJŠÍ TEXT PŘIBLIŽUJÍCÍ PREZENTOVANÝ NÁLEZ TŘÍROZMĚRNÁ MAKETA S POPISY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ SLOUP S VYZNAČENÝMI SOUVRSTVÍMI KONKRÉTNÍHO MÍSTA PODROBNÝ TEXT PŘIBLIŽUJÍCÍ NÁLEZ, MÍSTO NÁLEZU, PRŮBĚH ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU, VÝSLEDKY, VÝBĚR NÁLEZŮ

16 OCHRANA A ÚDRŽBA TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY OBJEVOVANÉ BĚHEM ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ A NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON ZÁKON Č. 183/2006 Sb. ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON). UZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PŘÍSNÁ OCHRANA NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ RACIONÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH VE VÝSLEDKU ZESÍLENÍ TLAKU NA RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ VOLNÝCH NEZASTAVĚNÝCH PLOCH NA ZASTAVĚNÝCH ÚZEMÍCH NÁRUST STŘETŮ S POŽADAVKY A ZÁSADAMI PÉČE O ARCHEOLOGICKÉ DĚDICTVÍ ZUŽOVÁNÍ OCHRANY ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ NA PROVEDENÍ STANDARDNÍHO ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ODHALOVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ A ÚBYTEK ARCHEOLOGICKÝCH TERÉNŮ TORZÁLNÍCH ARCHITEKTUR

17 ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ PREZENTOVANÝ NA MÍSTĚ VĚC VEŘEJNÁ ZÁSADY UCHOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU (INFORMACE O NĚM) PO UKONČENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU NA MÍSTĚ VHODNÉ PREZENTOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ OPATŘENÍ PREZENTOVANÉHO ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU ODPOVÍDAJÍCÍM INFORMAČNÍM TEXTEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ PREZENTACE ŠIRŠÍ LAICKÉ VEŘEJNOSTI INFORMOVÁNÍ O NÁLEZU PREZENTOVANÉM NA MÍSTĚ V RÁMCI MÍSTA V RÁMCI MĚSTA, OBCE V RÁMCI REGIONU, KRAJE REZERVY V POPULARIZACI V ZABRAŇOVÁNÍ NEUVÁŽENÉMU ODSTRAŇOVÁNÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY OBJEVOVANÉ BĚHEM ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ VE VYUŽITÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ OBJEKTŮ PŘI TVORBĚ SAMOSTATNÝCH DOPLŇUJÍCÍCH EXPOZICÍ V TĚCHTO OBJEKTECH NÁRODNÍ GALERIE /JIŘSKÝ KLÁŠTER, ZBRASLAV, ANEŽSKÝ KLÁŠTER/ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ /PALÁCOVÉ ZAHRADY/ V DOPLNĚNÍ INFORMAČNÍCH TEXTŮ KE STÁVAJÍCÍM PREZENTACÍM IN SITU

18 ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ PREZENTOVANÝ NA MÍSTĚ PLNOHODNOTNÝ ZDROJ INFORMACÍ O MINULOSTI PRAHY CO JE PRO TO TŘEBA UDĚLAT? SMĚREM K ARCHEOLOGICKÉMU NÁLEZU OCHRANA A ÚDRŽBA POTENCIÁLNÍCH NALEZIŠŤ A PREZENTOVATELNÝCH NÁLEZŮ NA MÍSTĚ SMĚREM K VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ, PROJEKTANTŮM, ARCHITEKTŮM NPÚ ÚP: PŘÍPRAVA A VYDÁNÍ METODIKY PÉČE O ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ S NÁLEZY TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY VYSVĚTLUJÍCÍ MOŽNOSTI ZACHÁZENÍ S TORZÁLNÍ ARCHITEKTUROU BĚHEM A PO UKONČENÍ VÝZKUMU MOŽNOSTI JEJÍ OCHRANY, STABILIZACE, KONZERVACE, PREZENTACE A ÚDRŽBY NA MÍSTĚ SMĚREM K LAICKÉ VEŘEJNOSTI ZAPOJOVÁNÍ NEJŠIRŠÍCH SKUPIN LAICKÉ VEŘEJNOSTI DO OCHRANY A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ VYTVÁŘENÍ KOMPLETNÍCH PREZENTACÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY VE SMYSLU JEJICH DOPLNĚNÍ PLNOHODNOTNÝM INFORMAČNÍM TEXTEM ZAJIŠTĚNÍ ZAČLENĚNÍ ZNÁMÝCH PREZENTOVANÝCH NÁLEZŮ DO TURISTICKÝCH TRAS MĚST, VYDÁVÁNÍ MAP A SPECIALIZOVANÝCH PRŮVODCŮ PO NAUČNÝCH STEZKÁCH KONÁNÍ VÝSTAV O PREZENTOVANÝCH NÁLEZECH IN SITU PUBLIKOVÁNÍ INFORMACÍ O PREZENTOVANÝCH NÁLEZECH A JEJICH VÝZNAMU

19 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA BAXA, P. (ed.) 2003: Monumentorum Tutala Ochrana pamiatok 14. Příspevky zo seminára Stav a perspektívy prezentácie archeologických nálezísk na Slovensku. Torza architektúry v historickom a súčasnom urbanistickom prostredí. Bratislava. BOUZEK, J. 2006: Poznámky k článku Evžena Neustupného Vysokoškolská archeologie, Archeologické rozhledy 58, ČIHÁKOVÁ, J. MÜLLER, M. 2006: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Zprávy památkové péče 66, DOLEŽAL, J. MAREČEK, M. SEDLÁČKOVÁ, V. SKLANÁŘ, T. TUNKA, M. VOBRÁTILOVÁ, Z. 2006: Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami.praha. DRÁBEK, K. 2005: Naučné stezky a trasy. Praha a Středočeský kraj. Praha. DRAGOUN, Z. 2002: Praha Kapitoly o románské a raně gotické architektuře. Praha. DRAGOUN, Z. 2006: Příklady prezentace a konzervace archeologických nálezů v Praze. In: STOP problematika konzervace torzálních památek. Praha, GREGOROVÁ, J. LALKOVÁ, J. GOJDIČ, I. DVOŘÁKOVÁ, V. 2003: Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava. JANČO, M. 2005: Získala Pražská památková rezervace svého patrona? V kapli sv. Matouše na Loretánském náměstí byla umístěna socha prezidenta Edvarda Beneše, Zprávy památkové péče 65, JANČO, M. 2006a: Cylindr historie jednoho náměstí v Kodani, Zprávy památkové péče 66, JANČO, M. 2006b: Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ). I. část. Úvod Pražský hrad, Za starou Prahu. Věstník klubu Za starou Prahu 3, JANČO, M. 2007a: Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ). II. část. Procházka Pražskou památkovou rezervací, Za starou Prahu. Věstník klubu Za starou Prahu 1, v tisku. JANČO, M. 2007b: Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ). III. část. Procházka územím vně historického jádra Prahy. Za starou Prahu. Věstník klubu Za starou Prahu 2, v tisku. JANČO, M. 2007c: Zpravodaj STOP, Zprávy památkové péče 67/2, JANČO, M. 2007d: Torzální architektura historických měst a městeček objevovaná v průběhu archeologických výzkumů nejohroženější, nejopomíjenější a nejpřehlíženější skupina památek v Čechách, In: Opomíjené památky. Sborník referátů z3. ročníku konference. Hradec Králové 2007, v tisku. KALFERSTOVÁ, J. 2006: Ochrana archeologického dědictví na původním místě, Zprávy památkové péče 66, KOTLÍK, P. 2006: Technologické aspekty ochrany torzální architektury. In: STOP problematika konzervace torzálních památek. Praha, ŠTULC, J. a kol. 2001: Palácové zahrady pod Pražským hradem. Příloha časopisu Zprávy památkové péče. Praha.

20 VYOBRAZENÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ V PREZENTACI 1. NPÚ ÚOP V HL. M. PRAZE, VÝBĚR MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ; PILÍŘ PRAŠNÉHO MOSTU V JELENÍM PŘÍKOPU HRADU; KOVOLITECKÁ PEC V LAPIDÁRIU BETLÉMSKÉ KAPLE; TABULE NAUČNÉ STEZKY NA HRADIŠTI BUTOVICE; KAPLE SV. MATOUŠE NA LORETÁNSKÉM NÁMĚSTÍ; 3. HRADIŠTĚ ZÁVIST; HRADIŠTĚ ŠÁRKA; HRADIŠTĚ ZÁMKA; PRESBYTÁŘ KOSTELA SV. MAŘÍ MAGDALÉNY V KARMELITSKÉ ULICI; DŮM M. BORBONIA NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ; KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH; 5. STRAHOVSKÝ KLÁŠTER, ZÁCHODOVÉ NEBO NEMOCNIČNÍ KŘÍDLO; KOSTEL PANNY MARIE NA HRADĚ, ROTUNDA V KOSTELE SV. PANKRÁCE NA PANKRÁCI; VÝZKUM STUDNY ČAKOVICE; DŮM TYCHA DE BRAHE NA HRADČANECH; VÝZKUM NÁMESTÍ REPUBLIKY; 6. ROTUNDA SV. VÁCLAVA V PROFESNÍM DOMĚ NA MALÉ STRANĚ; ROMÁNSKÁ KRYPTA BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA; KOSTEL SV. MORICE A ARCHEOLOGICKÉ TERÉNY NA HRADĚ; DŮM M. BORBONIA NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ; MĚSTSKÁ KNIHOVNA PARDUBICE, VÝBER NÁLEZŮ; MALÉ MUZEUM ARCHEOLOGIE V NUSLÍCH; PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU V KATASTRÁLNÍM ÚŘADU V PRAZE KOBYLISECH; 7. VÝZKUM NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, V DEJVICÍCH,WUCHTERLOVA KAFKOVA UL., A NA SLUPI; AKROPOLE HRADISKA ZÁVIST; MIKVE, PINKASOVA SYNAGOGA; TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA POD III. NÁDVOŘÍM HRADU; 8. VYŠEHRAD, ROMÁNSKÝ MOST; JUDITIN MOST, MALÁ STRANA; PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÉHO DOMU NA KAFKOVĚ NÁM. STARÉ MĚSTO, KLÁŠTER MINORITŮ U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA S KOSTELEM SV. FRANTIŠKA BĚHEM REHABILITACE; 9. STUDNA V KLUBU ARCHITEKTŮ DUTÁ HLAVA; TORZA DOMU TYCHA DE BRAHE, HRADČANY; TORZO PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÉHO DOMU V KOMERČNÍ BANCE NA STAROMĚSTKÉM NÁMĚSTÍ; PEC NA NÁDVOŘÍ ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA; ZPEVNĚNÍ SVAHU ZAHRADY MÜLLEROVI VILY; PORTÁL DO JEDNÉ Z BUDOV TVOŘÍCÍCH KAROLINUM; NÁHROBNÍ KAMENY V TERASE NA LORETÁNSKÉM NÁMĚSTÍ; STUDNA S VÝBEREM MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ V ŠATNÁCH ZŠ V JOSEFSKÉ ULICI NA MALÉ STRANĚ;

21 VYOBRAZENÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ V PREZENTACI 10. TORZO GOTICKÉ ZDI V DIVADLE DISK, STARÉ MĚSTO; SKLEP V DOMĚ U ĆERNÉ HVĚZDY, STARÉ MĚSTO; KOSTROVÝ HROB KRYPTY BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA; SUTERÉNY KAROLINA S VÝBEŘEM MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ; 11. ROMÁNSKÝ PALÁC V KOMPLEXU PALLADIUM NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY; 12. INFORMAČNÍ STEZKA NA HRADIŠTI ZÁVIST; ARCHEOSKANZEN HRADIŠTĚ NA FARKÁCH; NAUČNÁ STEZKA KLÁNOVICKÝM LESEM; ZŘÍCENINA NOVÉHO HRADU U KUNRATIC; AKROPOLE HRADISKA ZÁVIST; VYZNAČENÝ PŮDORYS PALÁCOVÉ STAVBY S INFORMAČNÍ TABULÍ NA VYŠEHRADĚ; 13. STÁLÁ EXPOZICE DĚJIN VYŠEHRADU, PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ; ZDIVO KOSTELA SV. MORICE A TRANSEPTU BAZILIKY SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTECHA NA HRADE 14. STUDNA V DOMĚ U ZELENÉ LÍPY V MELANTRICHOVĚ ULICI; KOSTROVÝ HROB V LAPIDÁRIU BETLÉMSKÉ KAPLE; ROMÁNSKÝ DŮM V HUSOVĚ ULICI; 15. INFORMAČNÍ TABULE: KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE, DOLNÍ CHABRY; DŮM TYCHA DE BRAHE, HRADČANY; MŮSTEK PŘES PŘÍKOP STAROMĚSTSKÉHO OPEVNĚNÍ, STANICE METRA MŮSTEK; ROTUNDA SV. VÁCLAVA, MALÁ STRANA; KLÁŠTER ZBRASLAV; PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÝCH DOMŮ A ČASNĚ GOTICKÁ VSTUPNÍ ŠÍJE, VINÁRNA U ZLATÉ KONVICE STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ; ROTUNDA SV. VÍTA, BAZILIKA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTECHA; KOSTEL PANNY MARIE; KRYPTA BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA; PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÉHO DOMU V GALERII U BÍLÉHO JEDNOROŽCE, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ; 16. PROLUKA NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ; STAVENIŠTĚ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, ZNIČENÁ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY; STAVENIŠTĚ KLÁŠTER SV. TOMÁŠE, MALÁ STRANA; 17. KOSTEL PANNY MARIE NA HRADĚ; PALÁCOVÉ ZAHRADY POD HRADEM; 22. FALEŠNÉ PREZENTACE: TOSKÁNSKÝ PALÁC; VYŠEHRAD; NEFALEŠNÁ PREZENTACE: NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, NÁROŽÍ GOTICKÉHO DOMU; POPISY SNÍMKŮ JSOU ŘAZENY OD LEVÉHO HORNÍHO OKRAJE, PO ŘÁDCÍCH, K DOLNÍMU PRAVÉMU OKRAJI

22 DĚKUJI VÁM ZA VAŠI POZORNOST ZA POMOC A PODPORU DĚKUJI JANĚ, JIŘÍMU, INCE, MARKOVI, ADAMOVI, VEVERCE, RADKOVI, DÁŠI, PAVLOVI A KLÁRCE FALEŠNÉ (2) A NEFALEŠNÉ (1) PREZENTACE IN SITU

OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK IN SITU

OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK IN SITU OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK CKÝCHCH NÁLEZŮ IN SITU ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY HISTORICKÝCH SÍDEL JEDNÍM Z NEJČASTĚJŠÍCH NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ JE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA KAMENNÉ

Více

Archeologické nálezy Hlavního města Prahy prezentované na místě a veřejnost. Nedoceněný, opomíjený, nebo přehlížený zdroj informací o minulosti Prahy?

Archeologické nálezy Hlavního města Prahy prezentované na místě a veřejnost. Nedoceněný, opomíjený, nebo přehlížený zdroj informací o minulosti Prahy? Archeologické nálezy Hlavního města Prahy prezentované na místě a veřejnost. Nedoceněný, opomíjený, nebo přehlížený zdroj informací o minulosti Prahy? Úvod archeologické vykopávající firmy v Anglii i jim

Více

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ

ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ ARCHEOLOGIE NA DOTEK A RC H E O LO G I C K É N Á L E Z Y P R E Z E N TOVA N É NA MÍSTĚ O P O M Í J E N Á S O U Č Á S T V Z D Ě L Á VA C Í C H P R O G R A M Ů P R O Š KO LY NEMOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY

Více

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST

ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY V PRAZE PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) I. ČÁST Úvod Pražský hrad Obrazová příloha k článku na str. 25 : ZA STAROU PRAHU : 4. Trojlodní krypta sv. Kosmy a Damiána s dochovanými částmi

Více

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN

DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉ STUDIUM PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN 011-01 1. Úvod do studia. Vybrané kapitoly z filosofie předmět 1. Úvod do filosofie. Dějiny filosofie.. Filosofie krásy. Estetika. 3. Etika.. Kognitivní religionistika.

Více

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA

Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká Lípa, příspěvková organizace Autor: Markéta Čunátová Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 12_PRAHA Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925 Anotace: Materiál

Více

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč

3.2. Financování památkové péče - granty a program Regenerace v období let 2003 2007 mil. Kč 3. FINANCOVÁNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE památkově významné stavby a objekty Finanční příspěvky poskytnuté v období let 5 7 5 6 7 Památková péče 18, 85,7 57, 1 1 8 6 18, Financování památkové péče v období let 5-7

Více

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda

Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu. Jarmila Čiháková Jan Havrda Praha Malá Strana Stav a perspektivy výzkumu Jarmila Čiháková Jan Havrda HRADČANY Pražský hrad MALÁ STRANA 1257 STARÉ MĚSTO 1360 barokní opevnění NOVÉ MĚSTO Mapa Prahy s vyznačením jednotlivých historických

Více

ZPRAVODAJ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY 3. MÍSTNÍ REJSTŘÍK 4

ZPRAVODAJ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY 3. MÍSTNÍ REJSTŘÍK 4 Zpravodaj památkové péče a ochrany přírody (1982 1989) bibliografie ZPRAVODAJ PAMÁTKOVÉ PÉČE A OCHRANY PŘÍRODY 3. MÍSTNÍ REJSTŘÍK 4 3.A. MÍSTNÍ REJSTŘÍK SBÍRKA FOTOGRAFICKÉ DOKUMENTACE SÚPPOP, NEGATIVY

Více

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE

UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE UČEBNÍ PLÁN DVOULETÉHO KURZU PAMÁTKOVÉ PÉČE 1. Vybrané kapitoly z filozofie předmět Hod. 1. Úvod do filozofie. Dějiny filozofie Filosofie krásy. Estetika.. Etika.Etické aspekty památkové péče. 3. Úvod

Více

Památková ochrana staveb

Památková ochrana staveb Památková ochrana staveb Základní pojmy Kulturní památka Národní kulturní památka Památková rezervace Památková zóna 1. Kulturní památka Movitá a nemovitá věc, která je za kulturní památku prohlášena ministerstvem

Více

Malostranské opevnění

Malostranské opevnění 1996-2005 Malostranské opevnění Jarmila Čiháková, Jan Havrda V létě roku 1994 došlo k objevu, který byl převratem v poznání vývoje pražského podhradí. Výzkum při zřizování nových suterénů v nárožním domě

Více

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze

Archeologické oddělení NPÚ Praha Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze rok: 1978-1979, číslo výzkumu: XCI PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO OPATOVICKÁ ULICE - (Pražský sborník historický XIII, 1981, s. 160-190 ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM V PRAZE V ROCE 1978) V říjnu 1978 provedli pracovníci

Více

Praha, hlavní město ČR - pracovní list

Praha, hlavní město ČR - pracovní list Praha, hlavní město ČR - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_20 Tématický

Více

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky

Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky VY_32_INOVACE_OBV_457 Ochrana kulturního bohatství Národní kulturní památky Autor: Dana Šrailová Použití: 7. ročník Datum vypracování: 12.2.2013 Datum pilotáže: 27.2.2013 Anotace: Prezentace pro žáky sedmých

Více

Archeologická památková péče v Praze

Archeologická památková péče v Praze Archeologická památková péče v Praze nástroje, postupy a informace pro veřejnost (projekt NAKI 2013 2017,r.č. DF1301OVV014) Jaroslav Podliska Národní památkový ústav, ú.o.p. v hl. m. Praze Praha jako archeologická

Více

Průzkumy a dokumentace historických objektů

Průzkumy a dokumentace historických objektů Průzkumy a dokumentace historických objektů Miloš Buroň Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Josefově Stavebně historický průzkum (SHP) základní podklad k obnově historického objektu (památky)

Více

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších

Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších PRAHA Praha je hlavní a současně největší město České republiky. Leží na řece Vltavě. Je sídlem velké části státních institucí a množství dalších organizací a firem. Sídlí zde prezident republiky, vláda,

Více

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2.

UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ. 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj. 2. l UČEBNÍ PLÁN JEDNOLETÉHO STUDIA PAMÁTKOVÉ PÉČE PRO VŠ SPOLEČNÝ ZÁKLAD Historický vývoj památkové péče 1. Historický vývoj vztahu člověka k památkám. Památkářská idea, její geneze a vývoj.. Puristická

Více

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH

ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH ARCHEOLOGIE PRAHY NA DOSAH PROJEKT INTEGROVANÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM ARCHEOLOGICKÝCH PRAMENŮ PRAHY VÝCHODISKA A KONCEPCE NAKI, MK ČR 2013-2017 - DF13P01OVV014 Praha, 27. dubna 2015 IVANA BOHÁČOVÁ, ARÚ AV ČR,

Více

Praha historické památky

Praha historické památky Praha historické památky autor výstupu: Mgr. Vlastimil Kořínek datum ověření výstupu: 21. 11. 2012 školní rok 2012-2013 předmět: vlastivěda třída: 4. a 5. třída tematický celek: Kraje České republiky druh

Více

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR

Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR 06. 02. 2012, Brno Připravil: PhDr. Jitka Brešová, CSc. Tento projekt byl podpořen finančními prostředky z EU Kulturní dědictví Hmotné kulturní dědictví UNESCO v ČR Tato prezentace vznikla jako výstup

Více

www.zlinskedumy.cz Praha

www.zlinskedumy.cz Praha www.zlinskedumy.cz Praha Rozloha: 496 km 2 Jeden ze 14 krajů České republiky Jediné miliónové město 1 245 370 obyvatel Výšková členitost reliéfu údolí, kopce, říční terasy- relativní výška přes 200 m Nejvyšší

Více

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová

Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Reg. číslo : CZ.1.13/3.1.00/14.00769 Rekonstrukce a přístavba Městského muzea Česká Třebová Město Česká Třebová se dlouhodobě zabývalo

Více

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Praha - Hradčany, 118 00 Praha 1

Královská kanonie premonstrátů na Strahově, Strahovské nádvoří 132/1, Praha - Hradčany, 118 00 Praha 1 001 Královská kanonie premonstrátů na Strahově, k.ú. Hradčany, Praha 1 Rekonstrukční, restaurátorské práce a související stavební úpravy části stávajícího objektu Strahovské knihovny celkové: 54 485 129

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb.

Žádající organizace prohlašuje, že vyjednala s majitelem pozemku náležitosti dle 22 odst.1 a zejm. 24 zákona č. 20/1987Sb. Žádost o stanovisko ARÚ AV ČR, Praha, v. v. i. dále jen (ARÚ) k realizaci archeologického výzkumu, který nebyl vyvolán stavební či jinou činností na území s archeologickými nálezy dle 22., odst.2 1. Oprávněná

Více

MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB

MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB MGR. RENATA VESELÁ PROJEKČNÍ ATELIER PRO DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU HISTORICKÝCH STAVEB Komenského 100, 507 71 Miletín, tel.: 773 930 755, e-mail: virakocha@centrum.cz OBSAH: A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Buchlovice Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM -

ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - ZPŘÍSTUPŇOVÁNÍ PAMÁTEK VE SPRÁVĚ NPÚ NÁVŠTĚVNÍKŮM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE - VOZÍČKÁŘŮM - Mgr. Milan JANČO student / památkář-archeolog Ústav archeologie a muzeologie FF MU Brno Národní

Více

Granty Soupis grantů a projektů

Granty Soupis grantů a projektů Granty Soupis grantů a projektů 1994 1996 Počátky Prahy. Vývoj pražské aglomerace do 1. poloviny 12. století. grant GA ČR č. 404/94/1007 nositel L. Hrdlička (ARÚ AV ČR) spoluřešitel za NPÚ Praha J. Čiháková

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice NEJČASTĚJI POUŽÍVANÉ MATERIÁLY DRUHY STAVEB Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_129 Datum: 11.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A

PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKY PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU PAMÁTKOVÉHO Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY VÝSLEDKY A PAMÁTKY NÁRODNÍHO PAMÁTKOVÉHO ÚSTAVU Z HLEDISKA POTŘEB A POŽADAVKŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ NA VOZÍKU VÝSLEDKY A VÝHLEDY Mgr. Milan Jančo, NPÚ ÚP Praha PAMÁTKOVÉ OBJEKTY VE SPRÁVĚ NPÚ 114 památek; hradů, zámků, klášterů,

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám.

10.07.2015 (pátek) od 12:30 hod. Malá Strana Přes Valdštejnskou zahradu a palác, okolím Valdštejnského nám. a dalších paláců až po Maltézské nám. Letní univerzita pro každého 2015 Již 4. ročník oblíbeného letního vzdělávání přednášek, komentovaných vycházek a prohlídek. Poznáte nová místa, dozvíte se plno zajímavých informací, zažijete pohodový

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011

Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 Archeologický potenciál pražského Klementina (rizika, ochrana, perspektivy poznání) stav k 12/2011 20. 12. 2011 Mgr. Jan Havrda PhDr. Jaroslav Podliska, Pd.D. 1 1) Základní situace Celý areál Klementina

Více

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A - PRŮVODNÍ ZPRÁVA KRAJ MÍSTO AKCE OBJEKT POZEMEK MAJITEL OBJEDNATEL STUPEŇ STAVEBNÍK UŽIVATEL ZHOTOVITEL AUTORIZACE REALIZACE OLOMOUCKÝ NÁMĚŠŤ NA HANÉ REVITALIZACE LOKALITY NA HRADĚ LOKALITA NA HRADĚ

Více

Pražský hrad. Created by zisava

Pražský hrad. Created by zisava Pražský hrad Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pražský hrad. Dejte se doleva a za necelých 5 min. přijdete na II. nádvoří. Dojeďte tramvají č. 22 na zastávku Pohořelec. Za 10 minut chůze dojdete na Hradčanském

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha

Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Název školy: Základní škola Bavorov, okres Strakonice Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0716 Autor: Jana Vlčková Název: VY_32_INOVACE_06_02_Praha Téma: Hlavní město Praha Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova

Mapa 1: Celkové zobrazení okolních atraktivních měst kolem Chýnova Obsah 1. Chýnov..2 1.Směr Pelhřimov... 2 2.Směr Kamenice nad Lipou... 4 3.Směr Milevsko... 7 4.Směr České Budějovice... 9 5. Atraktivní města tentokrát od Tábora... 13 5.1 Z Tábora na Týn... 13 5.2 Z Tábora

Více

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP

Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce církevní objekty. Komise RHMP Výboru ZHMP 001C Přehled žádostí o poskytnutí grantu hl. m. Prahy vlastníkům památkově významných objektů v roce 2016 - církevní objekty Kapitulní dům, Hradčanské náměstí 62/10, Praha 1, k.ú. Hradčany Příloha č. 2

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ

Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ Muzea, památky a konzervace 2008 Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ Milan Jančo Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Více

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA

UNESCO ČESKÉ DIVY SVĚTA Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 UNESCO

Více

Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy

Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy Firemní označení, reklamní a informační zařízení v památkově chráněném území hlavního města Prahy PŘÍRUČKA PAMÁTKOVÉ PÉČE MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Odbor památkové péče (AKTUALIZACE 2016) MAGISTRÁT

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ

OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ OBEC CHOUSTNÍK MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE CHOUSTNÍK NA OBDOBÍ 2016-2022 Schváleno Zastupitelstvem obce Choustník dne 14.12.2015 Jan Kubart starosta Mgr. Radim Jindra místostarosta 1 Obsah programu

Více

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr.

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora Stav a perspektivy archeologického výzkumu malínského hradiště Mgr. Filip Velímský Lokalita Malín na výřezu leteckého snímku Kutné Hory Lokalita Malín

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA. pro. Hlavní město Praha. Baroko očima dětí ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA pro Baroko očima dětí výstava českých památek v budově WHC UNESCO v Paříži 23. 30. 8. 2017 Budova ředitelství UNESCO, 7, Place de Fontenoy, Paříž, Francie www.hravyarchitekt.cz Základní

Více

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny

VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny Dobré odpoledne VZDĚLÁVACÍ AKCE: A1 Místo: Stařeč Datum: 16.9 Historické dědictví Zachraňme kořeny 1. Památky místního významu 2. Muzea a expozice místního a regionálního dědictví Dědictví musí být ve

Více

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013

Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy. Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník. Jižní Morava, červenec 2013 Udržitelný rozvoj Projekt Historická zeleň regionu středníčechy Exkurze pro studenty a absolventy ČZA VOŠZa Mělník Jižní Morava, červenec 2013 Ing. Jana Stejskalová Vranov nad Dyjí - komplex románského

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Region Světelsko a Ledečsko

Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Region Světelsko a Ledečsko Církevní památky Zámek Zřícenina Židovské památky Kouty Tvrz Melechov První doložená zmínka o objektu stojícím při severozápadním okraji přírodní

Více

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST: Vítězná 1, čp Praha 5 - Malá Strana, výzkum dvora a suterénů objektu (vrcholný středověk - novověk) -

PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST: Vítězná 1, čp Praha 5 - Malá Strana, výzkum dvora a suterénů objektu (vrcholný středověk - novověk) - PŘEDNÁŠKOVÁ ČINNOST: 1995 1. Vítězná 1, čp. 126 - Praha 5 - Malá Strana, výzkum dvora a suterénů objektu (vrcholný středověk - novověk) - proslovena 30. března 1995 na informačním kolokviu Archeologické

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Plzeň město piva Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

Průvodce "Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov"

Průvodce Liptovská, Ružinov, Bratislava - Ružinov Děvín 48 10'36.59"N 16 59'5.75"E se nachází jihozápadním cípu Malých Karpat. Dominantním vrcholem je Děvínská Kobyla. Pod Děvínským hradem začíná červená turistická značka vedoucí až na Duklianský průsmyk.

Více

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY

Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY. 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha HLAVNÍ MĚSTO ČESKÉ REPUBLIKY 5. třída ZŠ BŘEŢANY Praha Hlavní město České republiky Praha je hlavním městem našeho státu. Je sídlem prezidenta republiky, který má svoji kancelář na Pražském hradě.

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha

Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Příklady revitalizací a konverzí vesnických objektů v studentských projektech Ústavu památkové péče na Fakultě architektury ČVUT Praha Ing. arch. Tomáš Efler Ústav památkové péče - FA ČVUT Praha - teoretické

Více

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015

Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Zásady ZK na obnovu kulturních památek v roce 2015 Obec Objekt Obnova Celkové náklady Podíl vlastníka Podíl obce Kraj Brtnice (Dolní Smrčné) boží muka 140 300 73 300 67 000 Brtnice (Příseka) kostel sv.

Více

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY

PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY STÁTNÍ ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Odborné a metodické publikace, svazek 16 PÉČE O KAMENNÉ SOCHAŘSKÉ A STAVEBNÍ PAMÁTKY Zpracovali PhDr. Josef ŠTULC Miloš SUCHOMEL, prom. hist. Ing. Ivana MAXOVÁ Příloha časopisu

Více

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst

PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst PODZIMNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Znojmo, 21. října 2015 www.zdravamesta.cz/ps2015 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

Archeologická památkov. Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK

Archeologická památkov. Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK Archeologická památkov tková péče Mgr.Martin Nechvíle Oddělení památkové péče KÚ LK martin.nechvile@kraj-lbc.cz www.pamatky.kraj-lbc.cz Základní otázky archeologické památkové péče 1) Proč vlastně chránit

Více

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče

Portfolio fa čvut. Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011. rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče Portfolio fa čvut Pešková Klára - diplomní projekt 2010/2011 rehabilitace a dostavba areálu tvrze ve Slavkově modul památkvé péče průvodní technická zpráva Identifikační údaje Název stavby : Rehabilitace

Více

Návrh zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozsah (m 2 ) Číslo změny. Katastrální území. Městská část.

Návrh zadání změn vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy. Rozsah (m 2 ) Číslo změny. Katastrální území. Městská část. Z 2989/10 Praha - Čakovice Čakovice změna funkčního využití ploch; ÚSES - logistického parku, čerpací stanice pohonných hmot a sportovního areálu Z 2990/00 Praha - Kunratice Kunratice změna funkčního využití

Více

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ

EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ EVIDENČNÍ KARTA OBJEKTU KULTURNÍHO DĚDICTVÍ Číslo Název LOKALIZACE místní akční skupina (MAS) mikroregion (DSO) obec místní část GPS X (N) Y (E) obec s rozšířenou působností (ORP) katastál.úz. parcel.číslo

Více

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život

Památky Unesco v ČR. Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Památky Unesco v ČR Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_14_17 Tématický celek: ZEMĚ, KRAJE, MĚSTA Autor: Mgr. J. Hyklová

Více

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK. tlf.

NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK.  tlf. NOVÝ ČESKO-SLOVENSKÝ KULTURNÍ STARTEK www.masaryk.info/slovanske-hradiste-mikulcice/ mikulcice-valy@masaryk.info, tlf. 518 357 293 ARCHEOPARK MIKULČICE - KOPČANY PŘEDPOKLADY VZNIKU - Jedinečná archeologická

Více

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň

MÁ VLAST V SRDCI EVROPY. Poznej ji a chraň MÁ VLAST V SRDCI EVROPY Poznej ji a chraň Záštitu nad soutěží převzala ministryně kultury ČR, kardinál a primas český mons. Dominik Duka, OP. Vyhodnocení jubilejního pátého ročníku proběhlo v krásných

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/7 BYTY - přehled projektů Počet bytů Praha 2 - Vinohrady / projekt Rezidence U Muzea Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí Termín/y dokončení

Více

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Historické oddělení

Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Historické oddělení Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě Historické oddělení Informace (nejen) pro stavebníky: ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY NA ČESKOLIPSKU A POVINNOSTI STAVEBNÍKŮ Vlastivědné muzeum a galerie v České

Více

Čl. 2. Čl. 3. Tento výnos nabývá účinnost dnem oznámení ve sbírce zákonů. Ministr: v zast. Dr. Švagera v.r.

Čl. 2. Čl. 3. Tento výnos nabývá účinnost dnem oznámení ve sbírce zákonů. Ministr: v zast. Dr. Švagera v.r. V ý n o s ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 27. října 1978, čj. 22 260/78 o prohlášení historického jádra města L i t o m ě ř i c za památkovou rezervaci Ministerstvo kultury ČSR

Více

Archeologie Pražského hradu a Hradčan

Archeologie Pražského hradu a Hradčan Archeologie Pražského hradu a Hradčan Archeologie Pražského hradu a Hradčan 1 Hradčany přírodní prostředí a topografie 2 Historie výzkumu Hradčan 3 Panovnická rezidence jako archeologická lokalita 4 Význam

Více

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci)

Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Přílohy: V Mladé Boleslavi dne. Adresát: Obecní úřad Dalovice Dalovice 94 Věc: ochrana archeologických lokalit před nelegálními výkopci (prosíme o vyvěšení na veřejném místě v obci) Vážený pane starosto

Více

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek

Urbanismus 1. Římalová Eliška Doubravský Marek Urbanismus 1 Římalová Eliška Doubravský Marek 26.4.2011 Josefov, Malá Strana, Letná Alšovo Nábřeží Katastr: Staré Město Číslo mapového listu: Zadaná lokalita Centrum Prahy- severovýchodní část Části čtvrtí:

Více

Aktuální přehled celkové nabídky

Aktuální přehled celkové nabídky 1/10 BYTY - přehled projektů Počet bytů Termín/y dokončení 42 celkem / 8 volných Praha 3 - Žižkov / projekt Residence Garden Towers 629 celkem / 13 volných Praha 4 - Kamýk / projekt Nad Modřanskou roklí

Více

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury

Jiří Glet. Slovníček výtvarného umění a architektury Jiří Glet Slovníček výtvarného umění a architektury Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2015 ISBN: 978-80-7512-125-7 (epub) 978-80-7512-126-4 (mobipocket) 978-80-7512-127-1

Více

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

TR VYSOČINA. Iveta Hennetmairová. Iveta Hennetmairová. Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám TR VYSOČINA Iveta Hennetmairová Iveta Hennetmairová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Iveta Hennetmairová,

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP

Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle koeficientů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP Příklady struktur zástavby realizovaných staveb podle ů míry využití Doplňující informace ke změně Z 2832/00 ÚP HMP 2016 1 Navrhovaná úprava: Míra využití ploch 1) V rozvojovém území je zpravidla stanovena

Více

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS

MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS MESTO PAM. NAZEV VE DNECH EHD OTEVRENA PAM. POPIS Zámek netradiční dispozice tvaru kruhové výseče s renesančním arkádovým nádvořím a věží. Nejhodnotnější interiéry zámku s rokokovými nástěnnými malbami

Více

46 1'59.52"N 14 30'46.58"E. GPS poloha:

46 1'59.52N 14 30'46.58E. GPS poloha: Hrad Lublaňský hrad 46 1'59.52"N 14 30'46.58"E Středověký hrad je zmiňován již v dokumentech z 12. století, byl centrem Kraňska. Gotická kaple sv. Jiří pochází z 15. století, dnešní podobu hrad získal

Více

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1

ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 ODŮVODNĚNÍ - GRAFICKÁ ČÁST ZÁSADY ÚZEMNÍHO ROZVOJE HL. M. PRAHY AKTUALIZACE č. 1 2012 hlavní msto Praha číslo paré: O2. CELKOVÉ ZÁSADY USPOŘÁDÁNÍ HL. M. PRAHY VYBRANÉ JEVY MAPOVÉHO PODKLADU A JEVY INFORMATIVNÍ

Více

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové

www.praguecityline.cz Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Série - Bezbariérové trasy Českou republikou Hradec Králové Tato trasa je publikována jako součást série bezbariérových tras Českou republikou, které jsou vhodné pro bezbariérové cestování Všechny publikované

Více

D ě j i n y P r a h y

D ě j i n y P r a h y OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky, s. r. o, Hradec Králové D ě j i n y P r a h y Odborná maturitní práce srpen 2013 Jana Horáková OA, SPgŠ, VOŠ CR a JŠ s právem stát. jazykové zkoušky,

Více

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8

Hlavní budova na Florenci (KP) adresa: Na Poříčí 52, 180 00 Praha 8 Obecné informace zřizovatel: hl. m. Praha (obec i kraj) založeno 3. 10. 1881; 1983 otevřena 1. expozice 27. 10. 1900 otevřena neorenesanční budova více než 1 milion sbp ředitelství Kožná 1, Praha 1 odborné

Více

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 -

Autor: Ossis - http://gimik.borec.cz. Itinerář OBSAH: PŘÍLOHY: 1)Orientační plán Kutné Hory 2)Seznam památek 3)Ceník Pražského hradu - 1 - Itinerář OBSAH: Obsah: Úvod: 1.den: 2.den: 3.den: 4.den: 5.den: 6.den: 7.den: Shrnutí: Prameny čerpání: 1.strana 2.strana 3.strana 4.strana 5.strana 6.strana 7.strana 8.strana 9.strana 9.strana 10.strana

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_132 Datum: 2.4. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú.

Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Ar chaia č.j. NZ 01/07 Novostavba bytového domu vč. přípojek inženýrských sítí, zpevněné plochy ve dvorní části na parc. č. 413/1, 430, 431, 2962 v k. ú. Opava-Předměstí Předběžná zpráva o výsledcích archeologického

Více