PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU)"

Transkript

1 . MGR. MILAN JANČO NPÚ ÚP PRAHA PRAŽSKÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ (IN SITU) NEDOCENĚNÝ, OPOMÍJENÝ, NEBO PŘEHLÍŽENÝ ZDROJ INFORMACÍ O MINULOSTI HLAVNÍHO MĚSTA?

2 ARCHEOLOGICKÉ VYKOPÁVAJÍCÍ FIRMY V ANGLII I JIM PODOBNÉ VE FRANCII A V JINÝCH ZEMÍCH DNES Z PROVÁDĚNÝCH ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ ČASTO PUBLIKUJÍ JEN ZÁKLADNÍ VÝKOPOVÉ ZPRÁVY BEZ HLUBŠÍ INTERPRETACE. NAŠE ÚSTAVY ARCHEOLOGICKÉ PAMÁTKOVÉ PÉČE I SOUKROMÉ FIRMY PROVÁDĚJÍCÍ PŘEDEVŠÍM ROZSÁHLÉ ZÁCHRANNÉ ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY SE JIM V MNOHÉM PŘIBLIŽUJÍ. CO OD ARCHEOLOGIŮ OBVYKLE OBECNÁ VEŘEJNOST OČEKÁVÁ, JE OBČASNÉ KRMENÍ TISKU A TELEVIZE ZPRÁVOU O NOVÉM PŘEKVAPUJÍCÍM OBJEVU, ABY SE VYPLNILO MÍSTO MEZI INZERÁTY. OČ OPRAVDU JDE V RÁMCI VĚDECKÉHO POZNÁNÍ, ZAUJME TENTO OKRUH REDAKTORŮ A ČTENÁŘŮ JEN VZÁCNĚ Jan Bouzek

3 ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ A NÁLEZY NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA, JENŽ MOHOU BÝT PREZENTOVÁNY NA MÍSTĚ ZNÁMÁ ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ NA TRASÁCH NAUČNÝCH STEZEK TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA OBJEVOVANÁ BĚHEM ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU HISTORICKÉHO CENTRA OKRAJOVÝCH ČÁSTÍ PRAHY

4 ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ A ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PRAHY IN SITU CCA 11 NAUČNÝCH STEZEK PŘECHÁZEJÍCÍCH PŘES ZNÁMÁ ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ, NEBO KOLEM NICH PRAHA 4: KELTSKÁ STEZKA, HRADIŠTĚ A OPPIDUM ZÁVIST A ŠANCE PRAHA 4: MODŘANSKÁ ROKLE, ZŘÍCENINA NOVÉHO HRADU U KUNRATIC PRAHA 5: NÁVRŠÍ KLOBOUČEK, BARRANDOVSKÉ SKÁLY, CHUCHELSKÝ HÁJ PRAHA 5: ŘEPORYJE, BUTOVICKÉ HRADIŠTĚ, PROKOPSKÉ ÚDOLÍ,DÍVČÍ HRADY, HLUBOČEPY PRAHA 6: ÚNĚTICE, ROZTOCKÝ HÁJ, TICHÉ ÚDOLÍ PRAHA 7, 8: PŘÍRODNÍ PARK DRAHAŇ, HRADIŠTĚ ZÁMKA, HRADIŠTĚ NA FARKÁCH, TROJA, PRAŽSKÁ BOTANICKÁ ZAHRADA V TROJI PRAHA 10: DUBEČ, UHŘÍNĚVES, HRADIŠTĚ SV. MARKÉTY A TVRZ KRÁLOVICE PRAHA 10: KLÁNOVICKÝ LES, ZANIKLÉ STŘEDOVĚKÉ VESNICE ŽÁK, HOL, LHOTA NAD ÚVALEM A TVRZ KVĚTNICE PRAHA 10: MEANDRY BOTIČE, HRADIŠTĚ NA ŠANCÍCH A NA VARTĚ HOSTIVAŘ POTENCIÁLNÍ (PROZATÍM NEREALIZOVANÉ) NAUČNÉ STEZKY PRAHA 1, 5: OD SV. FILIPA A JAKUBA NA SMÍCHOVĚ, PETŘÍNEM ZA SV. NORBERTEM NA STRAHOVĚ PRAHA 6: NKP HRADIŠTĚ ŠÁRKA, ŠÁRECKÉ ÚDOLÍ (DLUH NPÚ ÚP) CCA 91 PREZENTOVANÝCH NEMOVITÝCH (MOVITÝCH) ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ

5 SPECIFIKA TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY ZACHOVÁNÍ PŘEVÁŽNĚ POD ÚROVNÍ TERÉNU HETEROGENITA ZPŮSOBENÁ OPAKOVANÝM PŘISTAVOVÁNÍM, PŘESTAVOVÁNÍM, ASANACÍ A DALŠÍ VÝSTAVBOU NA MÍSTĚ SAMÉM RŮZNÁ MÍRA DESTRUKCE OMEZUJÍCÍ POZNÁVÁNÍ PŮVODNÍ FUNKCE TORZ OBJEVENÝCH OBJEKTŮ A JEJICH VZHLEDU POZNÁVÁNÍ METODAMI ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU STAVEBNĚ HISTORICKÉHO PRŮZKUMU

6 PROČ CHRÁNIT A PREZENTOVAT TORZÁLNÍ ARCHITEKTURU? MOŽNOST SPOLEČNÉ OCHRANY JAK TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY TAK I ČÁSTÍ ARCHEOLOGICKÝCH TERÉNU OBSAHUJÍCÍCH TORZA NEROZPOZNANÝCH INFORMACÍ PREZENTACE IN SITU - NEJJEDNODUŠŠÍ A NEJPŘIROZENĚJŠÍ ZPŮSOB PŘIBLÍŽENÍ ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU ŠIRŠÍ LAICKÉ VEŘEJNOSTI OČEKÁVANÝ ZÁJEM ZE STRANY VLASTNÍKŮ, PROJEKTANTŮ, O UCHOVÁNÍ OBJEVENÉHO ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ COBY SOUČÁSTI NOVOSTAVBY, OBNOVOVANÉ STAVBY

7 MOŽNOSTI ZACHÁZENÍ S NALEZIŠTĚM A TORZÁLNÍ ARCHITEKTUROU PO UKONČENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ODSTRANĚNÍ, NAHRAZENÍ NOVOSTAVBOU UCHOVÁNÍ NA MÍSTĚ PREZENTOVÁNÍ NA MÍSTĚ

8 PREZENTACE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY NA MÍSTĚ PRO LAICKOU VEŘEJNOST TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA PŘEDSTAVUJE SPECIFICKOU KATEGORII ARCHITEKTONICKÉHO DĚDICTVÍ PŘEDMĚT OCHRANY ARCHITEKTONICKÉ TORZO POŽADAVKY KLADENÉ NA ZPŘÍSTUPNĚNÍ RESPEKTOVÁNÍ HIERARCHIE HODNOT OCHRANA PAMÁTKY PŘED VNĚJŠÍMI VLIVY ZASTAVENÍ, ZPOMALENÍ ROZPADU PAMÁTKY MINIMÁLNÍ ZÁSAHY DO AUTENTICITY PAMÁTKY PŘIBLÍŽENÍ NÁLEZU V ŠIRŠÍM KONTEXTU ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA PRO ÚSPĚŠNOU PREZENTACI TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY EXAKTNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ VÝZKUM SPRÁVNÁ INTERPRETACE PRAVDIVÁ PREZENTACE

9 ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY PREZENTOVANÉ NA MÍSTĚ V PRAZE ROZMÍSTĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PREZENTACÍ ULICE, NÁMĚSTÍ, STANICE METRA, PARK, ZAHRADA, LES KLÁŠTER, KOSTEL, SYNAGOGA ŠKOLA, UNIVERZITA GALERIE, MUZEUM, KULTURNÍ INSTITUT, DIVADLO, NPÚ ÚP, AREÁL NKP HOTEL, UBYTOVNA, RESTAURACE, VINÁRNA, VINOTÉKA, PRODEJNA, NÁKUPNÍ CENTRUM, RADNICE, MAGISTRÁT, KANCELÁŘSKÝ DŮM, BANKA, OBYTNÍ DŮM

10 ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ PREZENTOVANÝ NA MÍSTĚ DOKUMENT O ŽIVOTĚ ČLOVĚKA OD KOLÍBKY PO HROB ZÁKLADY A ČÁSTI NADZEMNÍHO ZDIVA ZANIKLÝCH STAVEB A JEJICH ČÁSTÍ SAKRÁLNÍCH STAVEB: SVATYNĚ PRAVĚKÉHO HRADIŠTĚ, ROTUNDA, KOSTEL, KAPLE, KLÁŠTER, HŘBITOV PROFÁNNÍCH STAVEB: ROMÁNSKÉ DOMY, PALÁCE, DOMY A JEJICH ČÁSTI, SKLEPY, SCHODIŠTĚ DŘEVOZEMNÉ OPEVNĚNÍ, KAMENNÁ HRADBA, VĚŽE, MOSTY, CESTY, DLAŽBA CEST, CHODNÍKŮ,NÁMĚSTÍ, MOSTŮ VÝROBNÍ OBJEKTY: PECE NA CHLÉB, ŽELEZÁŘSKÉ, KOVOLITECKÉ, VYHŘÍVACÍ, VÁPENNÉ STUDNY, MIKVE, JÁMY NA LED, JÍMKY, ODPADNÍ JÁMY ZAHRADY, ZAHRADNÍ OBJEKTY, ALTÁNY, SKLENÍKY, TERASNÍ ZÍDKY A ZÍDKY ZÁHONŮ MOVITÉ ARCHEOLOGICKÉ NÁLEZY VÝBĚR Z NÁLEZŮ Z KERAMIKY, SKLA, KOVŮ, KOSTÍ VÝROBNÍ ODPAD NÁHROBNÍ KAMENY, ARCHITEKTONICKÉ ČLÁNKY /LAPIDÁRIUM/ KOSTROVÉ HROBY

11 PREZENTACE TORZALNÍ ARCHITEKTURY V PRAZE - MOŽNOSTI TABULÍ S INFORMAČNÍM TEXTEM SYSTÉMEM NĚKOLIKA TABULÍ VE FORMĚ NAUČNÉ STEZKY (VLASTNÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA ZŮSTÁVÁ OBVYKLE UKRYTA V ZEMI, pokud nebyla zničena) VÝBĚREM MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ S POPISY, BEZ POPISŮ VYSKLÁDÁNÍM PŮDORYSU ARCHITEKTONICKÉHO NÁLEZU V DLAŽBĚ ČÁSTEČNÝM VYSTAVĚNÍM NAD POVRCHEM ZADLÁŽDĚNÉHO NEBO ZATRAVNĚNÉHO TERÉNU ODKRYTÍM STABILIZOVANÉHO A KONZERVOVANÉHO ARCHITEKTONICKÉHO TORZA V EXTERIÉRU ODKRYTÍM KONSOLIDOVANÉHO TORZA V EXTERIÉRU POD KRYCÍ KONSTRUKCÍ POD KRYCÍ DESKOU ODKRYTÍM ARCHITEKTONICKÉHO TORZA V ŽIVÉM HISTORICKÉM OBJEKTU V NOVOSTAVBĚ VYZNAČENÍM HISTORICKÝCH SOUVRSTVÍ NA MAKETĚ V PODOBĚ SLOUPU POMOCÍ LAKOVÝCH OTISKŮ (NEVYUŽITÉ MOŽNOSTI PREZENTACE)

12 PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NALEZIŠŤ NA TRASÁCH NAUČNÝCH STEZEK PRAHY - MOŽNOSTI TABULÍ - TABULEMI S INFORMAČNÍM TEXTEM VYBUDOVÁNÍM ARCHEOSKANZENU NALEZIŠTĚ ZÁVIST, NALEZIŠTĚ STŘEDOVĚKU A NOVOVĚKU VYZNAČENÍM PŮDORYSU ARCHITEKTONICKÉHO NÁLEZU V ZATRÁVNĚNÉ PLOŠE ČÁSTEČNÝM VYSTAVĚNÍM NAD POVRCHEM ZATRAVNĚNÉHO TERÉNU PREZENTACÍ ODKRYTÉHO A STABILIZOVANÉHO TORZA STAVBY

13 DOSTUPNOST ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ PREZENTOVANÝCH NA MÍSTĚ PREZENTOVANÝ ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ SAMOSTATNÝ EXPONÁT SOUČÁST HISTORICKÉ BUDOVY, NOVOSTAVBY A JEJICH AREÁLŮ PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ JE DOSTUPNÁ DENNĚ, 24 HODIN DENNĚ, V DOBĚ OTEVŘENÍ, ZPŘÍSTUPNĚNÍ OBJEKTU, JEHOŽ JE SOUČÁSTÍ NA POŽÁDÁNÍ ZCELA MIMOŘÁDNĚ, V RÁMCI KONÁNÍ DNÍ EVROPSKÉHO KULTURNÍHO DĚDICTVÍ POUZE UŽŠÍ SKUPINĚ OBYVATEL, JENŽ MAJÍ PŘÍSTUP DO BUDOVY, V NÍŽ SE PREZENTACE NÁLEZU NACHÁZÍ ÚZKÉ SKUPINĚ BADATELŮ, PAMÁTKÁŘŮ, ARCHEOLOGŮ MAJITELŮ OBJEKTŮ S NÁLEZEM IN SITU PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ NEMUSÍ BYT VŮBEC PŘÍSTUPNÁ MŮŽE BÝT ZRUŠENA, ZCELA NEBO DOČASNĚ PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU MŮŽE BÝT BEZBARIÉROVÁ ČÁSTEČNĚ BEZBARIÉROVÁ NEPŘÍSTUPNÁ OSOBÁM S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

14 ZDROJE INFORMACÍ O PREZENTOVANÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZECH A NALEZIŠTÍCH PRAHY POZOROVÁNÍ A CÍLENÉ VYHLEDÁVÁNI PREZENTOVANÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ IN SITU LITERATURA ARCHEOLOGICKÁ, PAMÁTKÁŘSKÁ INTERNET, DENNÍ TISK, TELEVIZE, ROZHLAS SOUPISY PREZENTOVANÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ, VYBRANÝCH SKUPIN ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ PRŮVODCE PO PAMÁTKÁCH PRO TURISTY A ZÁJEMCE O HISTORII VÝSTAVY O NÁLEZECH PREZENTOVANÝCH NA MÍSTĚ VÝSTAVY KONANÉ V AREÁLECH PREZENTOVANÝCH NÁLEZŮ NA MÍSTĚ KONFERENCE, ARCHEOLOGICKÉ, KONFERENCE CESTOVNÍHO RUCHU KONKRÉTNÍ PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ OPATŘENÉ INFORMAČNÍM TEXTEM

15 INFORMACE O ARCHEOLOGICKÉM NÁLEZU PREZENTOVANÉM NA MÍSTĚ ŽÁDNÝ TEXT NÁZEV PREZENTOVANÉHO NÁLEZU JEDNODUCHÝ TEXT O NÁLEZE KOMERČNĚ LADĚNÝ TEXT SLOŽITEJŠÍ TEXT PŘIBLIŽUJÍCÍ PREZENTOVANÝ NÁLEZ TŘÍROZMĚRNÁ MAKETA S POPISY JEDNOTLIVÝCH OBJEKTŮ SLOUP S VYZNAČENÝMI SOUVRSTVÍMI KONKRÉTNÍHO MÍSTA PODROBNÝ TEXT PŘIBLIŽUJÍCÍ NÁLEZ, MÍSTO NÁLEZU, PRŮBĚH ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU, VÝSLEDKY, VÝBĚR NÁLEZŮ

16 OCHRANA A ÚDRŽBA TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY OBJEVOVANÉ BĚHEM ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ A NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON ZÁKON Č. 183/2006 Sb. ZE DNE 14. BŘEZNA 2006 O ÚZEMNÍM PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍM ŘÁDU (STAVEBNÍ ZÁKON). UZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ PŘÍSNÁ OCHRANA NEZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ RACIONÁLNÍ VYUŽÍVÁNÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ VYMEZENÍ ZASTAVITELNÝCH PLOCH VE VÝSLEDKU ZESÍLENÍ TLAKU NA RACIONÁLNÍ VYUŽITÍ VOLNÝCH NEZASTAVĚNÝCH PLOCH NA ZASTAVĚNÝCH ÚZEMÍCH NÁRUST STŘETŮ S POŽADAVKY A ZÁSADAMI PÉČE O ARCHEOLOGICKÉ DĚDICTVÍ ZUŽOVÁNÍ OCHRANY ARCHEOLOGICKÉHO DĚDICTVÍ NA PROVEDENÍ STANDARDNÍHO ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU ODHALOVÁNÍ, ODSTRAŇOVÁNÍ A ÚBYTEK ARCHEOLOGICKÝCH TERÉNŮ TORZÁLNÍCH ARCHITEKTUR

17 ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ PREZENTOVANÝ NA MÍSTĚ VĚC VEŘEJNÁ ZÁSADY UCHOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU (INFORMACE O NĚM) PO UKONČENÍ ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU NA MÍSTĚ VHODNÉ PREZENTOVÁNÍ ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU NA MÍSTĚ OPATŘENÍ PREZENTOVANÉHO ARCHEOLOGICKÉHO NÁLEZU ODPOVÍDAJÍCÍM INFORMAČNÍM TEXTEM ZPŘÍSTUPNĚNÍ PREZENTACE ŠIRŠÍ LAICKÉ VEŘEJNOSTI INFORMOVÁNÍ O NÁLEZU PREZENTOVANÉM NA MÍSTĚ V RÁMCI MÍSTA V RÁMCI MĚSTA, OBCE V RÁMCI REGIONU, KRAJE REZERVY V POPULARIZACI V ZABRAŇOVÁNÍ NEUVÁŽENÉMU ODSTRAŇOVÁNÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY OBJEVOVANÉ BĚHEM ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ VE VYUŽITÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ Z ARCHEOLOGICKÝCH VÝZKUMŮ OBJEKTŮ PŘI TVORBĚ SAMOSTATNÝCH DOPLŇUJÍCÍCH EXPOZICÍ V TĚCHTO OBJEKTECH NÁRODNÍ GALERIE /JIŘSKÝ KLÁŠTER, ZBRASLAV, ANEŽSKÝ KLÁŠTER/ NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ /PALÁCOVÉ ZAHRADY/ V DOPLNĚNÍ INFORMAČNÍCH TEXTŮ KE STÁVAJÍCÍM PREZENTACÍM IN SITU

18 ARCHEOLOGICKÝ NÁLEZ PREZENTOVANÝ NA MÍSTĚ PLNOHODNOTNÝ ZDROJ INFORMACÍ O MINULOSTI PRAHY CO JE PRO TO TŘEBA UDĚLAT? SMĚREM K ARCHEOLOGICKÉMU NÁLEZU OCHRANA A ÚDRŽBA POTENCIÁLNÍCH NALEZIŠŤ A PREZENTOVATELNÝCH NÁLEZŮ NA MÍSTĚ SMĚREM K VLASTNÍKŮM NEMOVITOSTÍ, PROJEKTANTŮM, ARCHITEKTŮM NPÚ ÚP: PŘÍPRAVA A VYDÁNÍ METODIKY PÉČE O ARCHEOLOGICKÁ NALEZIŠTĚ S NÁLEZY TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY VYSVĚTLUJÍCÍ MOŽNOSTI ZACHÁZENÍ S TORZÁLNÍ ARCHITEKTUROU BĚHEM A PO UKONČENÍ VÝZKUMU MOŽNOSTI JEJÍ OCHRANY, STABILIZACE, KONZERVACE, PREZENTACE A ÚDRŽBY NA MÍSTĚ SMĚREM K LAICKÉ VEŘEJNOSTI ZAPOJOVÁNÍ NEJŠIRŠÍCH SKUPIN LAICKÉ VEŘEJNOSTI DO OCHRANY A PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ VYTVÁŘENÍ KOMPLETNÍCH PREZENTACÍ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURY VE SMYSLU JEJICH DOPLNĚNÍ PLNOHODNOTNÝM INFORMAČNÍM TEXTEM ZAJIŠTĚNÍ ZAČLENĚNÍ ZNÁMÝCH PREZENTOVANÝCH NÁLEZŮ DO TURISTICKÝCH TRAS MĚST, VYDÁVÁNÍ MAP A SPECIALIZOVANÝCH PRŮVODCŮ PO NAUČNÝCH STEZKÁCH KONÁNÍ VÝSTAV O PREZENTOVANÝCH NÁLEZECH IN SITU PUBLIKOVÁNÍ INFORMACÍ O PREZENTOVANÝCH NÁLEZECH A JEJICH VÝZNAMU

19 POUŽITÁ A DOPORUČENÁ LITERATURA BAXA, P. (ed.) 2003: Monumentorum Tutala Ochrana pamiatok 14. Příspevky zo seminára Stav a perspektívy prezentácie archeologických nálezísk na Slovensku. Torza architektúry v historickom a súčasnom urbanistickom prostredí. Bratislava. BOUZEK, J. 2006: Poznámky k článku Evžena Neustupného Vysokoškolská archeologie, Archeologické rozhledy 58, ČIHÁKOVÁ, J. MÜLLER, M. 2006: Zpráva o nálezu rotundy sv. Václava na Malostranském náměstí v Praze. Zprávy památkové péče 66, DOLEŽAL, J. MAREČEK, M. SEDLÁČKOVÁ, V. SKLANÁŘ, T. TUNKA, M. VOBRÁTILOVÁ, Z. 2006: Nový stavební zákon v teorii a praxi a předpisy související s poznámkami.praha. DRÁBEK, K. 2005: Naučné stezky a trasy. Praha a Středočeský kraj. Praha. DRAGOUN, Z. 2002: Praha Kapitoly o románské a raně gotické architektuře. Praha. DRAGOUN, Z. 2006: Příklady prezentace a konzervace archeologických nálezů v Praze. In: STOP problematika konzervace torzálních památek. Praha, GREGOROVÁ, J. LALKOVÁ, J. GOJDIČ, I. DVOŘÁKOVÁ, V. 2003: Prezentácia architektonického dedičstva. Bratislava. JANČO, M. 2005: Získala Pražská památková rezervace svého patrona? V kapli sv. Matouše na Loretánském náměstí byla umístěna socha prezidenta Edvarda Beneše, Zprávy památkové péče 65, JANČO, M. 2006a: Cylindr historie jednoho náměstí v Kodani, Zprávy památkové péče 66, JANČO, M. 2006b: Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ). I. část. Úvod Pražský hrad, Za starou Prahu. Věstník klubu Za starou Prahu 3, JANČO, M. 2007a: Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ). II. část. Procházka Pražskou památkovou rezervací, Za starou Prahu. Věstník klubu Za starou Prahu 1, v tisku. JANČO, M. 2007b: Archeologické nálezy v Praze prezentované na místě (in situ). III. část. Procházka územím vně historického jádra Prahy. Za starou Prahu. Věstník klubu Za starou Prahu 2, v tisku. JANČO, M. 2007c: Zpravodaj STOP, Zprávy památkové péče 67/2, JANČO, M. 2007d: Torzální architektura historických měst a městeček objevovaná v průběhu archeologických výzkumů nejohroženější, nejopomíjenější a nejpřehlíženější skupina památek v Čechách, In: Opomíjené památky. Sborník referátů z3. ročníku konference. Hradec Králové 2007, v tisku. KALFERSTOVÁ, J. 2006: Ochrana archeologického dědictví na původním místě, Zprávy památkové péče 66, KOTLÍK, P. 2006: Technologické aspekty ochrany torzální architektury. In: STOP problematika konzervace torzálních památek. Praha, ŠTULC, J. a kol. 2001: Palácové zahrady pod Pražským hradem. Příloha časopisu Zprávy památkové péče. Praha.

20 VYOBRAZENÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ V PREZENTACI 1. NPÚ ÚOP V HL. M. PRAZE, VÝBĚR MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ; PILÍŘ PRAŠNÉHO MOSTU V JELENÍM PŘÍKOPU HRADU; KOVOLITECKÁ PEC V LAPIDÁRIU BETLÉMSKÉ KAPLE; TABULE NAUČNÉ STEZKY NA HRADIŠTI BUTOVICE; KAPLE SV. MATOUŠE NA LORETÁNSKÉM NÁMĚSTÍ; 3. HRADIŠTĚ ZÁVIST; HRADIŠTĚ ŠÁRKA; HRADIŠTĚ ZÁMKA; PRESBYTÁŘ KOSTELA SV. MAŘÍ MAGDALÉNY V KARMELITSKÉ ULICI; DŮM M. BORBONIA NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ; KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE V DOLNÍCH CHABRECH; 5. STRAHOVSKÝ KLÁŠTER, ZÁCHODOVÉ NEBO NEMOCNIČNÍ KŘÍDLO; KOSTEL PANNY MARIE NA HRADĚ, ROTUNDA V KOSTELE SV. PANKRÁCE NA PANKRÁCI; VÝZKUM STUDNY ČAKOVICE; DŮM TYCHA DE BRAHE NA HRADČANECH; VÝZKUM NÁMESTÍ REPUBLIKY; 6. ROTUNDA SV. VÁCLAVA V PROFESNÍM DOMĚ NA MALÉ STRANĚ; ROMÁNSKÁ KRYPTA BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA; KOSTEL SV. MORICE A ARCHEOLOGICKÉ TERÉNY NA HRADĚ; DŮM M. BORBONIA NA VÁCLAVSKÉM NÁMĚSTÍ; MĚSTSKÁ KNIHOVNA PARDUBICE, VÝBER NÁLEZŮ; MALÉ MUZEUM ARCHEOLOGIE V NUSLÍCH; PREZENTACE ARCHEOLOGICKÉHO VÝZKUMU V KATASTRÁLNÍM ÚŘADU V PRAZE KOBYLISECH; 7. VÝZKUM NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, V DEJVICÍCH,WUCHTERLOVA KAFKOVA UL., A NA SLUPI; AKROPOLE HRADISKA ZÁVIST; MIKVE, PINKASOVA SYNAGOGA; TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA POD III. NÁDVOŘÍM HRADU; 8. VYŠEHRAD, ROMÁNSKÝ MOST; JUDITIN MOST, MALÁ STRANA; PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÉHO DOMU NA KAFKOVĚ NÁM. STARÉ MĚSTO, KLÁŠTER MINORITŮ U ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA S KOSTELEM SV. FRANTIŠKA BĚHEM REHABILITACE; 9. STUDNA V KLUBU ARCHITEKTŮ DUTÁ HLAVA; TORZA DOMU TYCHA DE BRAHE, HRADČANY; TORZO PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÉHO DOMU V KOMERČNÍ BANCE NA STAROMĚSTKÉM NÁMĚSTÍ; PEC NA NÁDVOŘÍ ANEŽSKÉHO KLÁŠTERA; ZPEVNĚNÍ SVAHU ZAHRADY MÜLLEROVI VILY; PORTÁL DO JEDNÉ Z BUDOV TVOŘÍCÍCH KAROLINUM; NÁHROBNÍ KAMENY V TERASE NA LORETÁNSKÉM NÁMĚSTÍ; STUDNA S VÝBEREM MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ V ŠATNÁCH ZŠ V JOSEFSKÉ ULICI NA MALÉ STRANĚ;

21 VYOBRAZENÍ ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ V PREZENTACI 10. TORZO GOTICKÉ ZDI V DIVADLE DISK, STARÉ MĚSTO; SKLEP V DOMĚ U ĆERNÉ HVĚZDY, STARÉ MĚSTO; KOSTROVÝ HROB KRYPTY BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA; SUTERÉNY KAROLINA S VÝBEŘEM MOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ; 11. ROMÁNSKÝ PALÁC V KOMPLEXU PALLADIUM NA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY; 12. INFORMAČNÍ STEZKA NA HRADIŠTI ZÁVIST; ARCHEOSKANZEN HRADIŠTĚ NA FARKÁCH; NAUČNÁ STEZKA KLÁNOVICKÝM LESEM; ZŘÍCENINA NOVÉHO HRADU U KUNRATIC; AKROPOLE HRADISKA ZÁVIST; VYZNAČENÝ PŮDORYS PALÁCOVÉ STAVBY S INFORMAČNÍ TABULÍ NA VYŠEHRADĚ; 13. STÁLÁ EXPOZICE DĚJIN VYŠEHRADU, PREZENTACE ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ; ZDIVO KOSTELA SV. MORICE A TRANSEPTU BAZILIKY SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTECHA NA HRADE 14. STUDNA V DOMĚ U ZELENÉ LÍPY V MELANTRICHOVĚ ULICI; KOSTROVÝ HROB V LAPIDÁRIU BETLÉMSKÉ KAPLE; ROMÁNSKÝ DŮM V HUSOVĚ ULICI; 15. INFORMAČNÍ TABULE: KOSTEL STĚTÍ SV. JANA KŘTITELE, DOLNÍ CHABRY; DŮM TYCHA DE BRAHE, HRADČANY; MŮSTEK PŘES PŘÍKOP STAROMĚSTSKÉHO OPEVNĚNÍ, STANICE METRA MŮSTEK; ROTUNDA SV. VÁCLAVA, MALÁ STRANA; KLÁŠTER ZBRASLAV; PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÝCH DOMŮ A ČASNĚ GOTICKÁ VSTUPNÍ ŠÍJE, VINÁRNA U ZLATÉ KONVICE STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ; ROTUNDA SV. VÍTA, BAZILIKA SV. VÍTA, VÁCLAVA A VOJTECHA; KOSTEL PANNY MARIE; KRYPTA BŘEVNOVSKÉHO KLÁŠTERA; PŘÍZEMÍ ROMÁNSKÉHO DOMU V GALERII U BÍLÉHO JEDNOROŽCE, STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ; 16. PROLUKA NA NÁRODNÍ TŘÍDĚ; STAVENIŠTĚ NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, ZNIČENÁ TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA NÁMĚSTÍ REPUBLIKY; STAVENIŠTĚ KLÁŠTER SV. TOMÁŠE, MALÁ STRANA; 17. KOSTEL PANNY MARIE NA HRADĚ; PALÁCOVÉ ZAHRADY POD HRADEM; 22. FALEŠNÉ PREZENTACE: TOSKÁNSKÝ PALÁC; VYŠEHRAD; NEFALEŠNÁ PREZENTACE: NÁMĚSTÍ REPUBLIKY, NÁROŽÍ GOTICKÉHO DOMU; POPISY SNÍMKŮ JSOU ŘAZENY OD LEVÉHO HORNÍHO OKRAJE, PO ŘÁDCÍCH, K DOLNÍMU PRAVÉMU OKRAJI

22 DĚKUJI VÁM ZA VAŠI POZORNOST ZA POMOC A PODPORU DĚKUJI JANĚ, JIŘÍMU, INCE, MARKOVI, ADAMOVI, VEVERCE, RADKOVI, DÁŠI, PAVLOVI A KLÁRCE FALEŠNÉ (2) A NEFALEŠNÉ (1) PREZENTACE IN SITU

OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK IN SITU

OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK IN SITU OCHRANA, ÚDRŽBA A PREZENTACE NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICK CKÝCHCH NÁLEZŮ IN SITU ARCHEOLOGICKÉ VÝZKUMY HISTORICKÝCH SÍDEL JEDNÍM Z NEJČASTĚJŠÍCH NEMOVITÝCH ARCHEOLOGICKÝCH NÁLEZŮ JE TORZÁLNÍ ARCHITEKTURA KAMENNÉ

Více

Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ

Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ Muzea, památky a konzervace 2008 Torzální architektura odhalovaná během archeologických výzkumů Možnosti její ochrany, údržby a prezentace in situ Milan Jančo Národní památkový ústav, ústřední pracoviště

Více

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA

2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4 KULTURNÍ HODNOTY A PAMÁTKOVÁ OCHRANA MĚSTA 2.4.1 CHARAKTERISTIKA PRAHY Z HLEDISKA HISTORICKÝCH A KULTURNÍCH HODNOT Historie města Prahy sahá do hloubi paleolitu. Doloženy jsou archeologické nálezy

Více

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích 1 Vážení vlastníci kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, velmi si vážíme Vaší osobní iniciativy,

Více

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010

MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 ZPRÁVA O ČINNOSTI MUZEA MĚSTA BRNA ZA ROK 2010 Brno, únor 2011 1 Muzeum města Brna si v roce 2010 připomnělo padesáté výročí své existence na hradě Špilberku. Prvního listopadu roku 1960 se stal kdysi

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 7 3 Památková péče 7 4 Správa památkových objektů 18 5 Věda a výzkum 20 6 Publikační a přednášková činnost 22

Více

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012

20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 20 LET PROGRAMU REGENERACE MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍ A MĚSTSKÝCH PAMÁTKOVÝCH ZÓN 1992-2012 Úvod Historie Čech a Moravy zanechala současníkům bohatou strukturu osídlení dokumentující hospodářskou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Bc. Radka Malá Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen) pro české turisty Diplomová práce 2014 Diplomová práce Třebíčsko jako potenciální destinace (nejen)

Více

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011

Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011. Archaia Brno, o.p.s. Výroční zpráva 2011 ARCHAIA BRNO o.p.s. výroční zpráva za rok 2011 Archaia Brno o.p.s. 2012 Výroční zpráva za rok 2011 Vydal: Archaia Brno o.p.s. Redakce: Anna Hoffmanová, David Merta, Mgr. Soňa Mertová Příprava podkladů:

Více

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze

2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ. Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze 2.7 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Nejvýznamnější obchodní centra podle počtu nájemců v Praze Využití území 2.7.1 FUNKČNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Hlavní město Praha je největším městem České republiky s významnou koncentrací funkcí

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550

Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční umění ve východních Čechách 1200 1550 Příspěvky z vědecké konference Hradec Králové 2014 Ivo Hlobil Milan Dospěl (eds.) Gotické a raně renesanční

Více

Urbanistický vývoj města

Urbanistický vývoj města Urbanistický vývoj města Výstup pro územně analytické podklady Textová část Objednavatel: Zhotovitel: Spolupráce: Útvar rozvoje hl.m. Prahy příspěvková organizace Vyšehradská 59 128 00 Praha 2 Ing. arch.

Více

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy

GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY. Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy GEOGRAFIE CESTOVNÍHO RUCHU ČESKÉ REPUBLIKY Studijní materiály pro posluchače Vyšší obchodně-podnikatelské školy Sestavil: PhDr. Slavomír Horák s pomocí internetové stránky www.vokno.cz/lexikon aktualizace:

Více

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE

PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Ústav územního rozvoje Brno září 2010 Úkol B.2/CR Cestovní ruch a kulturní dědictví PROJEKT CESTOVNÍHO RUCHU S DĚTMI DO TŘEBÍČE Garant MMR: Bc. Jitka Fatková,

Více

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47

Územně analytické podklady hl. m. Prahy 2012 47 Využití území 2.3 2.3 VYUŽITÍ ÚZEMÍ Obr. Hustota zastavěné plochy budov 2.3.1 ZÁKLADNÍ VYUŽITÍ ÚZEMÍ Způsob využití území a jeho fungování, je možné popisovat z různých hledisek. Jedním z nich je vyhodnocení

Více

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI

NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V LIBERCI ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV územní odborné pracoviště v Liberci ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2006 978-80-86234-99-1 NPÚ

Více

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok

Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze. výroční zpráva. za rok Národní památkový ústav Územní odborné pracoviště středních Čech v Praze výroční zpráva za rok 2012 Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 9 3 Památková péče 9 4 Správa

Více

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň

Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň Městský program regenerace Městské památkové rezervace Kadaň SCHVÁLILO ZASTUPITELSTVO MĚSTA KADAŇ DNE 26. ZÁŘI 2013 USNESENÍM Č. 130/2013 1. ÚVOD 1.1. Úvod Městský program regenerace Městské památkové

Více

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory www.fineprint.cz I. část Hodnocení hospodaření v roce 2002 Ing. Zdeňka Škabroudová Státní památkový ústav v Českých Budějovicích byl v roce 2002 státní příspěvkovou organizací. Naším zřizovatelem bylo Ministerstvo kultury

Více

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ

VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA PODNIKOHOSPODÁŘSKÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA V OBLASTI PAMÁTKOVÉ PÉČE PŘÍRUČKA ZDENĚK NOVÁK 1. vydání PRAHA 2009 Motto: Ani ohněm ani mečem, ba ani válečnými pohromami se tolik

Více

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept

OBSAH. Územní plán hlavního města Prahy - koncept OBSAH Obsah...1 0. Vymezení řešeného a zastavěného území a pojmů...4 0.1 Vymezení řešeného území...4 0.2 Vymezení zastavěného území...4 0.3 Vymezení pojmů...4 1. Koncepce uspořádání krajiny...9 1.1 Krajina...9

Více

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH

ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH AF-CITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17, 110 00 Praha 1 ÚZEMNÍ PLÁN SUŠICE - UPRAVENÝ NÁVRH ČÁST II. ODŮVODNĚNÍ Praha, duben 2014 Projekt ÚZEMNÍ PLÁN MĚSTA SUŠICE (CZ.1.06/5.3.00/17.08527) byl spolufinancován

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Drobné církevní stavby (terénní výzkum v regionu Posázaví) Vypracovala: Gabriela Antošová Vedoucí

Více

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik

z odborného tisku Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik PrÛzkumY památek II/1996 Archeologické prûzkumy památek publikované v roce 1995 a práce s památkovou problematikou z regionálních periodik Při zpracovávání předkládané anotace archeologických výzkumů publikovaných

Více

Městská část Praha 14

Městská část Praha 14 Městská část Praha 14 K R O N I K A Kyjí, Hostavic, Hloubětína a Černého Mostu 1 2 K R O N I K A městské části Praha 14 Rok 2006 3 4 5 SAMOSPRÁVNÉ ROZDĚLENÍ hl. m. Prahy 6 7 Samosprávné rozdělení hlavního

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ

ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ architektonický ateliér Šumavská 416/15 602 00 Brno ÚNOR 2014 ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU TŘEŠŤ OBJEDNATEL: POŘIZOVATEL: SCHVALUJÍCÍ ORGÁN: NADŘÍZENÝ ORGÁN ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ:

Více

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE

NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE pořizovatel: OBECNÍ ÚŘAD LÍBEZNICE Mělnická 43, 250 65 Líbeznice NÁVRH ÚZEMNÍHO PLÁNU LÍBEZNICE zhotovitel: Atelier M1 architekti s.r.o. Markétská 1/28 169 00 Praha 6 01/2014 1 ZÁZNAM O ÚČINNOSTI ÚZEMNÍHO

Více