AŽD Praha s.r.o. Realizační projekty instalace stacionární části ETCS AŽD Praha

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AŽD Praha s.r.o. Realizační projekty instalace stacionární části ETCS AŽD Praha"

Transkript

1 AŽD Praha s.r.o. Realizační projekty instalace stacionární části ETCS AŽD Praha Jan Ouředníček ZTE VaV VP13 2. června 2015, Praha - ÚNMZ Seminář ACRI

2 Projekty instalace stacionární části ETCS Komerční projekt ETCS Kolín Břeclav/Lanžhot (st. hr. ÖBB/ŽSR) Zavedení ERTMS v úseku Bratislava Žilina Čadca št.hr. SR/ČR Instalace ETCS L2 v úseku Kysucké Nové Mesto Čadca Zařízení pro zkoušení vlakového zabezpečovače ETCS L1 + L2 Instalace RBC ETCS a balíz pro L2 a modifikace existující technologie ETCS L1 na velkém ŽZO VUZ ve Velimi 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 2

3 KP ETCS Kolín Břeclav st. hr. ÖBB/ŽSR Kolín Česká Třebová Adamov Modřice Hrušovany BŘECLAV Bernhardsthal (ÖBB) Hrušky Lanžhot 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 3

4 KP ETCS Kolín Břeclav st. hr. ÖBB/ŽSR Nasazení ETCS L2, dle verze specifikací (tzv.) 2.3.0d (Baseline 2) Radioblokové centrály (RBC Radio Block Centre) řídící element systému shromažďující stavové informace ze stávající infrastruktury (SZZ, TZZ, PZ) a generující oprávnění k jízdě mobilním částem (OBU Onboard Unit) vozidel vybavených ETCS Nepřepínatelné balízy umístěné v kolejišti jako referenční body pro určení polohy a směru pohybu vozidel vybavených ETCS (subdodávka SIEMENS) 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 4

5 RBC ETCS OBUs přes GSM-R Diagnostika LDS Systém distribuce klíčů (pro EURORADIO) Sousední RBC RBC Core Diagnostic Logger Panel RBCC Terminál údržby (RPCU) RBC ETCS HMI RBC Bezpečné jádro HMI ETCS L2 RBC terminál DŽDC Ostatní stacionární systémy Panel ISDN/GNA SZZ (TZZ, PZ) Centrální dispečerské pracoviště ETCS informace dostupné na pracovišti traťového dispečera 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 5

6 RBC ETCS Stručný rámcový přehled funkční struktury Jádra RBC ETCS Statická infrastruktura (hlavní konfigurace) Dynamická infrastruktura (zpracování informací od SZZ, TZZ, PZ nezávislé na existenci komunikujícího vozidla) ETCS infrastruktura (stavové informace vázané k prvkům infrastruktury závislé na existenci komunikujího vozidla) Funkce k OBU (řízení komunikační relace, lokalizace vozidla, generování oprávnění k jízdě a popisů trati, RBC/RBC Handover transakce ) Funkce k HMI (data pro zobrazení, zpracování povelů, kooperace při zadávání potvrzovaných povelů) Algoritmy řízení běhu jednotlivých funkcí Algoritmy integrity bezpečnosti (technická bezpečnost) Algoritmy komunikačních služeb (protokolové struktury) 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 6

7 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 7

8 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 8

9 KP ETCS Kolín Břeclav st. hr. ÖBB/ŽSR RBC Kolín RBC Pce. - Kolín RBC Pce. RBC Č. T. Pce. RBC Česká Třebová Kolín Česká Třebová Prostory CDP Praha Pardubice Prostory CDP Přerov Brno trať vybavovaná ETCS L2 automatický přechod do ETCS L2 na hranici oblasti přechod do ETCS L2 ve stanici po vjezdu na dopravní kolej st.hr. Rakousko Břeclav st.hr. Slovensko 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 9

10 KP ETCS Kolín Břeclav st. hr. ÖBB/ŽSR Oblast ETCS L2 Kolín (včetně) státní hranice SR (ŽSR, poslední stanice Lanžhot) / státní hranice A (ÖBB, poslední stanice Břeclav) Vazba na ŽSR -> vjezd/výjezd do/z oblasti Vazba na ÖBB -> RBC/RBC Handover (kontinuální předání dohledu mezi RBC SŽDC (AŽD) a RBC ÖBB (Siemens)) Mimo uzel Brno -> vjezd/výjezd do/z oblasti 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 10

11 KP ETCS Kolín Břeclav st. hr. ÖBB/ŽSR Celkem 8 dílčích oblastí řízených samostatnými RBC RBC Břeclav, tj. uzel Břeclav a Lanžhot RBC Břeclav Brno, tj. Podivín (včetně) až Modřice (mimo) RBC Č.T. Brno, tj. Adamov (včetně) až Opatov (včetně) RBC Česká Třebová, tj. odb. Zádulka (včetně) až Brandýs n.o. (včetně) RBC Č.T. Pce., tj. Choceň (včetně) až Kostěnice (včetně) RBC Pardubice RBC Pardubice Kolín, tj. Přelouč (včetně) až Záboří (včetně) RBC Kolín 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 11

12 KP ETCS Kolín Břeclav st. hr. ÖBB/ŽSR RBC/RBC Handover Mezi bezprostředně navazujícími oblastmi jednotlivých RBC umožňuje kontinuální předání zodpovědnosti za dohled na jízdou vozidla s ETCS Mezistátní RBC/RBC Handover z/do Rakouska specifická varianta bez komunikace sousedních RBC Neplést s BTS Handoverem v komunikační síti GSM-R Vjezdy a výjezdy do/z oblasti Ze/do všech traťových úseků nevybavených ETCS. Automatický na hranici oblasti Po vjezdu vlaku na dopravní kolej v první dopravně s kolejovým rozvětvením v oblasti 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 12

13 CDP Přerov (CDP Praha) RBC ETCS HMI RBC ETCS Oprávnění k jízdě, popis trati Jádro RBC ENA KERNEL 2 ze 3 ISDN modem ENA ENA RPCU Servisní terminál RTPC Pracoviště dispečera železniční dopravní cesty Pracoviště traťových dispečerů MSC Stavy kolejových úseků, stavy vlakových cest => GSM-R Hlášení => Stavy RBS (radioblokových sekcí) ve stanicích polohy Obslužné pracoviště SZZ A Obslužné pracoviště SZZ B Stavy kolejových úseků a stav úvazky TZZ <-> SZZ => => AB RBC => Stavy RBS v mezistaničních úsecích ESA/ETB A ABE1 ABE1 ESA/ETB B AB-88 BTS Mezilehlé objekty soustředění AB88 AB-88 Obslužné pracoviště SZZ C ESA/ETB C PZ BTS PZ PZ žst. A Mezistaniční úsek A B žst. B Mezistaniční úsek B C žst. C 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 13

14 CDP Přerov (CDP Praha) RBC ETCS HMI RBC ETCS ENA Ohlášení přechodu mezi úrovněmi MSC ISDN modem Jádro RBC Pracoviště traťových Pracoviště RPCU dispečerů dispečera železniční Servisní terminál dopravní cesty ENA ENA Sledování vztahu mezi hlášením polohy KERNEL 2 ze 3 RTPC a okamžikem obsazení klíčového úseku pro vyloučení přítomnosti jiného vozidla Obslužné pracoviště SZZ A Obslužné pracoviště SZZ Z Stav návěstidla resp. povolení vydávaného stávajícím zab.zař. na hranici oblasti ETCS L2 (sleduje s stav všech návěstidel Mezilehlé objekty AB soustředění AB88 ABE1 ESA/ETB A AB... AB... ESA/ETB Z AB-88 mezi hranicí a první/poslední stanicí v oblasti ETCS L2) žst. A žst. Z Hranice pro vjezd a výjezd do/z oblasti ETCS L2 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 14

15 CDP Přerov (CDP Praha) Informace o blížícím se vozidle, o datových omezeních RBC ETCS X RBC ETCS Y HMI RBC ETCS plynoucích z již využitých dat před hranicí a naopak o MA a Jádro RBC Jádro RBC popisu trati za hranicí, stavové informace vázané k prvkům ENA KERNEL 2 ze 3 ENA KERNEL 2 ze 3 infrastruktury RPCU Servisní terminál ISDN modem ENA ENA ISDN modem ENA ENA RTPC MSC Oznámení přechodu pod dohled sousední Obslužné RBC, ukončení pracoviště dohledu s dosavadní RBC SZZ G ABE1 Hranice působnosti sousedních RBC Obslužné pracoviště SZZ H ESA/ETB G ABE1 ABE1 ESA/ETB H AB-88 Mezilehlé objekty sous Mezistaniční úsek F G žst. G Mezistaniční úsek G H žst. H 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 15 Mezistaniční úsek H I

16 CDP Přerov CDP Přerov (později CDP Praha) HMI RBC ETCS RBC ETCS Brno Č.T. RBC ETCS Č.T. HMI RBC ETCS Jádro RBC Jádro RBC RPCU ENA KERNEL 2 ze 3 ENA KERNEL 2 ze 3 RPCU Servisní terminál Servisní terminál ISDN modem ENA ENA ISDN modem ENA ENA RTPC RTPC MSC Obslužné pracoviště Opatov Obslužné pracoviště Zádulka FELB ETB Opatov FELB FELB ETB Zádulka ABE1 Mezistaniční úsek Svitavy Opatov žst. Opatov Mezistaniční úsek Opatov Zádulka odb. Zádulka 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 16

17 KP ETCS Kolín Břeclav st. hr. ÖBB/ŽSR Další situace Reléová stavědla (SZZ RZZ AŽD71) ve stanicích Č.Třebová, Brandýs n.o. a Pardubice zahrnutí určených kolejí/vlakových cest 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 17

18 Testování RBC ETCS Testy funkcionality Testy SW komponent v laboratorním prostředí, testují se dílčí částí funkčních (aplikačních) algoritmů Testy kompletního SW RBC ETCS funkční test Laboratorní testy úplné funkční testy Testy s měřícím vozem na infrastruktuře typové provozní a vybrané poruchové scénáře Generická platforma JAZZ Aplikačně nezávislé testy dílčích části SW (zajištění integrity bezpečnosti, komunikační protokoly, ) 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 26

19 Testování RBC ETCS Testy konfigurace RBC ETCS nemá žádné potenciálové vstupy/výstupy, které by podléhaly potřebě individuálního připojení a konfigurace dané specifické (adresné) aplikace (konkrétní kus RBC pro konkrétní část infrastruktury) Fyzické datové vstupy/výstupy jsou malého počtu ověření vydrátování je triviální záležitost. Množství na konfiguraci závislých dat, zejména s ohledem na data zasílaná vozidlům, je však obrovské, což klade zásadní nároky na testy adresné konfigurace. 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 27

20 Testování RBC ETCS Testy konfigurace Nejkomplexnější část konfiguračních dat (velký rozsah hodnot) připadá na data popisující strukturu kolejiště (vzdálenosti, rychlosti, sklony zajištěné k tomu vytvořenou zaměřovací metodou). Hlavní váha testování konfigurace připadá na testy v prostředí simulovaného okolí RBC. Neproveditelné testovat za reálného provozu. V reálu přezkoušení vybraných hlavních provozních scénářů/situací formou testovacích jízd s měřícím vozem v rámci typového přezkoušení funkcí. 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 28

21 CDP Přerov (CDP Praha) AzdEtcsSim - Simulace OBU a současně - Simulace pohybu MSC vozidla v kolejišti ENA RBC ETCS Jádro RBC KERNEL 2 ze 3 Aplikační algoritmy jádra RBC ISDN modem ENA ENA Emulace komunikací GSM-R a generické platformy JAZZ HMI RBC ETCS RPCU Servisní terminál RTPC WinDemo HMI RBC Obslužné pracoviště SZZ A Obslužné pracoviště SZZ B Simulace stavědel ESA/ETB A ABE1 ABE1 ESA/ETB B AB-88 - WinDemo, nebo - 2xTPC + emulace prováděcí části PZ BTS PZ 2. června žst A Mezistaniční úsek A B Praha - ÚNMZ Seminář ACRI žst. B 29

22 Testování balíz Kontrolní čtení jednotlivých balíz během, k tomu určených, testovacích jízd měřícího vozu Musí být načtena každá balíza ve všech skupinách Kontrola obsahu balízy prostřednictví diagnostického záznamu na OBU měřícího vozu (záznam je zajišťován diagnostickým modulem, který není standardní součástí OBU) 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 30

23 Instalace ETCS L2 v úseku Kysucké Nové Mesto Čadca Čadca Kysucké Nové Mesto 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 31

24 Instalace ETCS L2 v úseku Kysucké Nové Mesto Čadca Česká Republika Makov Polsko Skalité Čierné Čadca Krásno nad Kysucou Kysucké Nové Mesto trať vybavovaná ETCS L2 Žilina automatický přechod do ETCS L2 na hranici oblasti trať zaústěna do části dopravny NEumožňující přímé pokračování jízdy vlaku s oprávněním k jízdě ETCS 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 32

25 Čadca RBC ETCS Jádro RBC ENA KERNEL 2 ze 3 ISDN modem ENA ENA HMI RBC ETCS RPCU Servisní terminál RTPC Pracoviště dispečera železniční dopravní cesty MSC Objekt soustředění ABE1 Obslužné pracoviště SZZ KNK Obslužné pracoviště SZZ Čadca, a SZZ+ITZ Čierné a Skalité ABE1 SIMIS W KNM ABE1 ESA 33 KNK ABE1 ESA 44 Čadca ABE1 ABE1 ABE1 EDOR ABE1 směr Makov Objekty AB3-74 Mezistaniční úsek Čadca Mosty u.j. Mezistaniční úsek Žilina - KNM Kysúcké Nové Mesto Mezistaniční úsek KNM - KNK Krásno nad Kysucou Mezistaniční úsek KNK - Čadca Čadca ESA 44 Čadca - Skalité Mezistaniční úsek Čadca - Čierné 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 33

26 Instalace ETCS L2 na velkém ŽZO VUZ ve Velimi Velký železniční zkušební okruh VUZ zkušební centrum Velim 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 34

27 Instalace ETCS L2 na velkém ŽZO VUZ ve Velimi Stavědlo ESA vytváří 2 fiktivní stanice (v kolejovém rozvětvení a na protilehlé straně velkého ŽZO). ESA pracuje s informacemi od počítačů náprav (společné pro existující releové zab. zař.). Volbou a vypálením příslušného SSW a ASW do RBC ETCS se dosahuje požadované varianty chování i v souvislosti koexistující instalací ETCS L1 resp. L0. 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 35

28 Děkuji za pozornost 2. června 2015 Praha - ÚNMZ Seminář ACRI 36

LOKALIZACE POLOHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL V RÁMCI MODELU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE ORACLE NETWORK DATA MODEL

LOKALIZACE POLOHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL V RÁMCI MODELU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE ORACLE NETWORK DATA MODEL LOKALIZACE POLOHY KOLEJOVÝCH VOZIDEL V RÁMCI MODELU ŽELEZNIČNÍ SÍTĚ S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE ORACLE NETWORK DATA MODEL LOCALIZATION THE POSITION OF ROLLING STOCK WITHIN THE MODEL OF RAILWAY NETWORK BY USING

Více

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH

Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH Strategie inovačních technologií v dopravě INOTECH OBSAH SEZNAM ZKRATEK... 3 1. ÚVOD... 4 1.1 POJEM INOVAČNÍ TECHNOLOGIE... 5 1.2 ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU... 6 1.2.1 Národní architektura ITS... 7 1.2.2 Nástroje

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích

Moderní systémy řízení dopravy v Č. Budějovicích Z D A R M A B E Z P E Č N Ě K C Í L I AŽD Praha RE PORTÉR 4 2009 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 55 let AŽD Praha POHLED NA VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI NAŠÍ SPOLEČNOSTI Moderní systémy řízení dopravy v Č.

Více

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ

Reportér. 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ Reportér ČTVRTLETNÍK SPOLEČNOSTI AŽD PRAHA ZDARMA 4 2006 4 Centrální dispečerské pracoviště Přerov PRŮLOM V EFEKTIVNOSTI A KVALITĚ ŘÍZENÍ DOPRAVNÍCH PROCESŮ 8 Úspěšné zavádění systémů managementu ZAMĚŘUJEME

Více

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie

BEZPEČNĚ K CÍLI. AŽD Praha ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA. Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie ČTVRTLETNÍK AŽD PRAHA B E Z P E Č N Ě K C Í L I BEZPEČNĚ K CÍLI AŽD Praha re PORTÉR 2 2015 Č T V R T L E T N Í K A Ž D P R A H A 2 2015 Jindřich Rachota Král české železniční nostalgie Kanál AŽD Praha

Více

Technická specifikace pro část 4

Technická specifikace pro část 4 Zadávací dokumentace Projekt Rozvoj MHD v Olomouci - II. etapa Technická specifikace pro část 4 Systém automatického přenosu dat do informačního systému pro cestující ve vozidlech MHD (autobusy) 1. Obecný

Více

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků

Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Definice předmětu požadovaných služeb plošného monitorovacího systému dopravních toků Základní parametry služby Typ zdrojových dat Technologie zpracování dat Požadovaný výstup Fleetové palubní GPS jednotky

Více

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel

České dráhy V 65 / 1. Předpis. pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel České dráhy ČD V 65 / 1 Předpis pro provozování diagnostiky závad jedoucích vozidel Schváleno rozhodnutím generálního ředitele

Více

Migrace ETCS - výzva a možná řešení

Migrace ETCS - výzva a možná řešení Migrace ETCS - výzva a možná řešení Karl Kammel 1, Frank Leissner 2 Dne 5. 12. 2005 byl na referenční trati pro systém ETCS Jüterbog - Halle/Leipzig zahájen komerční provoz s evropským vlakovým zabezpečovacím

Více

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Jan Ploc UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Jan Ploc Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Zvýšení kapacity železniční trati Častolovice Solnice Jan Ploc 2013

Více

Software pro sledování vozidel

Software pro sledování vozidel Software pro sledování vozidel Příručka administrátora systému Fleetware 6.x SERVER Instalace a nastavení systému Fleetware Aktualizováno: 31.10.2012 OBSAH: 1 ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI... 4 2 POKYNY PRO UPGRADE

Více

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah...

ÚVOD...5. Základní údaje...6. Pořizovatel a zpracovatel...6. Použité podklady zdroje...6. Dopravní plány...6. Zdrojová data...7. Územní rozsah... Koordinátor veřejné dopravy Zlínského kraje, s.r.o. Plán dopravní obslužnosti území Zlínský kraj na léta - Obsah ÚVOD.... Základní údaje..... Pořizovatel a zpracovatel..... Použité podklady zdroje......

Více

jízdy všech vlaků, patří pokračující

jízdy všech vlaků, patří pokračující 02 2014 Interní magazín pro zaměstnance ČD Cargo, a.s. Podnikatelský plán schválen Podnikatelský plán ČD Cargo na letošní rok byl schválen na jednání Dozorčí rady společnosti dne 24. ledna 2014. O tři

Více

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI

Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Integrovaný regionálny informačný systém - IRIS STUDIE PROVEDITELNOSTI Datum zpracován studie 15. 10. 2014 Nabyvatel IT Cluster IRIS 1 / 28 Obsah TITULNÍ STRANA 1 1 DEFINICE POJMŮ, ZKRATEK A STYLŮ 3 1.1

Více

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH

KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH KONCEPCE ZVYŠOVÁNÍ RYCHLOSTÍ NA STÁVAJÍCÍCH TRATÍCH Ing. Radek Trejtnar SŽDC, Ředitelství, Odbor traťového hospodářství, Praha 1. ÚVOD Traťová rychlost je jedním ze základních užitých parametrů tratí.

Více

Ing. Ivo Herman, CSc.

Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Ing. Ivo Herman, CSc. Na Vyhlídce 559/8 664 48 Moravany Česká republika CZ, Moravany, březen 2013 www.herman.cz Řídící, informační a odbavovací systémy a technologie pro MHD a VLD

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE v zadávacím řízení ZLEPŠENÍ SYSTÉMU PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY MĚSTA TŘINEC (OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ) podle ustanovení 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách Název zakázky: Zlepšení

Více

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu

INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu INTELIGENTNÍ DOPRAVNÍ SYSTÉMY V ČESKÉ REPUBLICE šance pro bezpečnější a efektivnější dopravu OBSAH ÚVOD»5 CO JE TO ITS A DOPRAVNÍ TELEMATIKA?»6 PROČ PODPOROVAT ITS»7 ITS ROLE VEŘEJNÉHO SEKTORU»8» PRÁVNÍ

Více

Informační strategie města Sokolov

Informační strategie města Sokolov Informační strategie města Sokolov na období 2014-2018 Zpracovali: Ing. Jiří Krotil, MěÚ Sokolov Kateřina Klepáčková, DiS, MěÚ Sokolov Mgr. Miroslav Kurcová, MěÚ Sokolov Ing. Tomáš Marek, CORTIS Consulting

Více

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci

PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci PROFINET Standard pro průmyslový Ethernet v automatizaci Procesní přístroje Průmyslová bezpečnost Komunikace v reálném čase IT-standardy & zabezpečení Sítě a síťový management Distribuovaná automatizace

Více

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI

Wonderware InTouch. Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Wonderware InTouch Vaše průlomové řešení pro podnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI Vaše průlomové řešení pro celopodnikovou vizualizaci a supervizní řízení SCADA/HMI InTouch přináší na

Více

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO

Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Modul ISPOP Aplikační podpora pro ELPNO a HNVO Zadavatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí se sídlem Praha 10, Vršovice, Vršovická 1442/65, PSČ:

Více

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt.

Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě. Typ dokumentu: Technologický projekt. Titul: Projekt pracoviště pro dlouhodobé ukládání a zpřístupňování dokumentů v digitální podobě Typ dokumentu: Verze: 1 revize 05 21. března 2008 ICZ a.s. ID: 20080321_Technologicky_projekt_v1_r05 Změna:

Více

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018

Implementační akční plán Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Technologické platformy Interoperabilita ţelezniční infrastruktury pro léta 2011 2018 Schvaluji: Předseda Správní rady Prof. Ing. Josef Jíra, CSc. Praha Srpen 2011 Obsah: ZKRATKY:... 4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE:...

Více

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace. DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Ředitelství Dlážděná 1003/7 110 00 PRAHA 1 DODATEK Kvalifikačního katalogu Katalogu prací č.j. 39786/11 - PERS Společnost České dráhy, a.s. (dále jen

Více

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě

EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě EXTRAKT z české technické normy Extrakt nenahrazuje samotnou technickou normu, je pouze informativním materiálem o normě ICS 35.240.60, 43.080.20, 45.060.01 Veřejná doprava osob Pracovní rozhraní pro informace

Více

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva

3/2005. Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva Ostrava, 14. 16. června 2005 R ACRI ČLEN ČTVRTLETNÍK ASOCIACE PODNIKŮ ČESKÉHO ŽELEZNIČNÍHO PRŮMYSLU Rozhovor s Josefem Bazalou, předsedou představenstva a generálním ředitelem Českých drah cz s.r.o. První

Více

HiPath otevřená komunikace

HiPath otevřená komunikace Siemens Enterprise Communications, s.r.o., člen skupiny Siemens Průmyslová 1306/7 102 00 Praha 10 Kontaktní centrum: Tel.: +420 266 066 606 e-mail: siemens.cz@siemens.com HiPath otevřená komunikace Přehled

Více

reportér AŽD Praha 3 Na trati Rybník Lipno zabezpečeny přejezdy 2/2005 čtvrtletník společnosti 7 AŽD je v Srbsku jako doma 8 ERTMS výzva pro Evropu

reportér AŽD Praha 3 Na trati Rybník Lipno zabezpečeny přejezdy 2/2005 čtvrtletník společnosti 7 AŽD je v Srbsku jako doma 8 ERTMS výzva pro Evropu ZDARMA reportér 2/2005 čtvrtletník společnosti AŽD Praha 3 Na trati Rybník Lipno zabezpečeny přejezdy 7 AŽD je v Srbsku jako doma 8 ERTMS výzva pro Evropu 2 / REPORTÉR AŽD PRAHA / LÉTO 2005 AKTUÁLNĚ Úvodní

Více