PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes"

Transkript

1 PTÁCI ČR ( 1.) Gaviiformes - Galliformes

2 AVIFAUNA ČR 403 druhů (203 hnízdících, 13 pozor. před rokem 1950, 9 nepůvodních druhů) ORNITOLOGIE v ČR Česká společnost ornitologická (www.birdlife.cz) (Faunistická komise: fkcso.sweb.cz)

3 LITERATURA SVENSSON, L., GRANT, P. J., MULLARNEY, K. & ZETTERSTRÖM, D., 2000: Collins Bird Guide. Harper Collins, London. BALÁT, F., 1986: Klíč k určování našich ptáků v přírodě. Academia, Praha. ČERNÝ, W. & DRCHAL, K., 1996: Ptáci. Průvodce přírodou. (2. vydání). Aventinum, Praha. DUNGEL, J. & HUDEC, K., 2001: Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Academia, Praha. del HOYO, J., ELLIOTT, A., SARGATAL, J. & CHRISTIE, D. A. (eds.), : Handbook of the Birds of the World. Vol Lynx, Barcelona. HAGEMEIJER, W. J. M. & BLAIR, M. J. (eds.), 1997: The EBCC Atlas of European Breeding Birds: Their Distribution and Abundance. T. & A. D. Poyser, London. ŠŤASTNÝ, K., BEJČEK, V. & HUDEC, K., 1996: Atlas hnízdního rozšíření ptáků v České republice Nakl. a vyd. H&H. Jinočany. MARTIŠKO, J. (ed.), 1994: Hnízdní rozšíření ptáků. Jihomoravský region. Část 1. Nepěvci. MZM Brno & ZO ČSOP Pálava, Brno. HUDEC, K. (ed.), 1994: Fauna ČR a SR. Ptáci Aves, Díl I. (2. přepracované a doplněné vydání). Academia, Praha.

4 Řád: POTÁPLICE (Gaviiformes) (4,0)

5 Č: Potáplicovití Gaviidae Potáplice malá (Gavia stellata) (PZ)

6 Potáplice severní (Gavia arctica) (PZ)

7 Řád: POTÁPKY (Podicipediformes) (5, 4)

8 Č: Potápkovití Podicipedidae Potápka malá (Tachybaptus ruficollis) (H)

9 Potápka roháč (Podiceps cristatus) (H)

10 Potápka rudokrká (Podiceps grisegena) (H)

11 Potápka černokrká (Podiceps nigricollis) (H)

12 Řád: TRUBKONOSÍ (Procellariiformes) (0, 3)

13 Řád: VESLONOZÍ (Pelecaniformes) (5, 1)

14 Č: Pelikánovití - Pelecanidae Pelikán bílý (Pelecanus onocrotalus) (R)

15 P. onocrotalus P. crispus

16 Č: Kormoránovití Phalacrocoracidae Kormorán velký (Phalacrocorax carbo) (H)

17 Řád: BRODIVÍ (Ciconiiformes) (13,9)

18 Č: Volavkovití Ardeidae Bukač velký (Botaurus stellaris) (H)

19 Bukáček malý (Ixobrychus minutus) (H)

20 Kvakoš noční (Nycticorax nycticorax) (H)

21 Volavka stříbřitá (Egretta garzetta) (P)

22 Volavka bílá (Egretta alba) (PZ)

23

24 Volavka popelavá (Ardea cinerea) (H)

25 Volavka červená (Ardea purpurea) (H)

26 Č: Čápovití Ciconiidae Čáp černý (Ciconia nigra) (H)

27 Čáp bílý (Ciconia ciconia) (H)

28 Č: Ibisovití Threskiornithidae Ibis hnědý (Plegadis falcinellus) (R)

29 Kolpík bílý (Platalea leucorodia) (H)

30 Řád: PLAMEŇÁCI (Phoenicopteriformes) (1,0)

31 Řád: VRUBOZOBÍ (Anseriformes) (41, 14)

32 Č: Kachnovití Anatidae Labuť velká (Cygnus olor) (H)

33 Labuť zpěvná (Cygnus cygnus) (PZ)

34 Husa velká (Anser anser) (H)

35 Husa polní (Anser fabalis) (PZ)

36 Husa běločelá (Anser albifrons) (PZ)

37 Husice liščí (Tadorna tadorna) (H)

38 Kachna divoká (Anas platyrhynchos) (H)

39 Kopřivka obecná (Anas strepera) (H)

40 Lžíčák pestrý (Anas clypeata) (H)

41 Čírka obecná (Anas crecca) (H)

42 Čírka modrá (Anas querquedula) (H)

43 Hvízdák eurasijský (Anas penelope) (PZ)

44 Ostralka štíhlá (Anas acuta) (H?)

45 Zrzohlávka rudozobá (Netta rufina) (H)

46 Polák velký (Aythya ferina) (H)

47 Polák chocholačka (Aythya fuligula) (H)

48 Polák malý (Aythya nyroca) (P)

49 Hohol severní (Bucephala clangula) (H)

50 Morčák velký (Mergus merganser) (H)

51 Morčák prostřední (Mergus serrator) (PZ)

52 Morčák bílý (Mergus albellus) (PZ)

53 Řád: DRAVCI (Falconiformes) (37, 15)

54 Č: Orlovcovití Pandionidae Orlovec říční (Pandion haliaetus) (P)

55 Č: Jestřábovití Accipitridae Včelojed lesní (Pernis apivorus) (H)

56 Luňák červený (Milvus milvus) (H)

57 Luňák hnědý (Milvus migrans) (H)

58 Orel mořský (Haliaeetus albicilla) (H)

59 Moták pochop (Circus aeruginosus) (H)

60 Moták pilich (Circus cyaneus) (H)

61 Moták lužní (Circus pygargus) (H)

62 Jestřáb lesní (Accipiter gentilis) (H)

63 Krahujec obecný (Accipiter nisus) (H)

64 Káně lesní (Buteo buteo) (H)

65 Káně rousná (Buteo lagopus) (Z)

66 Orel skalní (Aquila chrysaetos) (R)

67 Orel královský (Aquila heliaca) (H)

68 Orel křiklavý (Aquila pomarina) (PZ)

69 Č: Sokolovití Falconidae Sokol stěhovavý (Falco peregrinus) (H)

70 Raroh velký (Falco cherrug) (H)

71 Ostříž lesní (Falco subbuteo) (H)

72 Poštolka obecná (Falco tinnunculus) (H)

73 Dřemlík tundrový (Falco columbarius) (Z)

74 Řád: HRABAVÍ (Galliformes) (6, 6)

75 Č: Tetřevovití Tetraonidae Jeřábek lesní (Bonasa bonasia) (H)

76 Tetřev hlušec (Tetrao urogallus) (H)

77 Tetřívek obecný (Lyrurus tetrix) (H)

78 Č: Bažantovití - Phasianidae Koroptev polní (Perdix perdix) (H)

79 Křepelka polní (Coturnix coturnix) (H)

80 Bažant obecný (Phasianus colchicus) (H)

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné

1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné Obsah: 1. Co je Natura 2000 2. Zákony, které se vztahují k soustavě Natura 2000 3. Co jsou to evropsky významné lokality 4. Jak se evropsky významné lokality vyhlašují 5. Co jsou to ptačí oblasti 6. Jak

Více

Karel Plachetka a jeho sbírka

Karel Plachetka a jeho sbírka ACTA MUSEI RICHNOVIENSIS Ornitolog Karel Plachetka a jeho sbírka MUSEUM ORLICKÝCH HOR RYCHNOV NAD KNĚŽNOU 1971 AC TA M USEI RleH N OVl ENS I S Ornitolog I

Více

ATELIER FONTES, s.r.o. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ATELIER FONTES, s.r.o. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OBSAH: 9. ZVLÁŠTĚ CHRÁNĚNÉ ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ...2 9.1. AKTUÁLNÍ STAV POPULACÍ ZVLÁŠŤ CHRÁNĚNÝCH DRUHŮ...2 9.1.1. Přístupy a východiska...2 9.1.2. Zvláště chráněné druhy živočichů dle vyhlášky 395/1992

Více

ze dne 18. srpna 2003,

ze dne 18. srpna 2003, 32003R1497-CS.doc / Verze z Úředního věstníku / 23.4.2004 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1497/2003 ze dne 18. srpna 2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a

Více

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku

Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku PRUNELLA Zpravodaj Oblastní ornitologické sekce při Správě Krkonošského národního parku XXXVII/2012 Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí Obsah Luděk Petrilák & Jan Losík Zimní monitoring tetřívka

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ CS 7.8.2013 Úřední věstník Evropské unie L 212/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 750/2013 ze dne 29. července 2013, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů

Více

11.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 39/133

11.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 39/133 11.2.2012 Úřední věstník Evropské unie L 39/133 NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 101/2012 ze dne 6. února 2012, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích

Více

Zoologie...20 Údaje o zooparku...65

Zoologie...20 Údaje o zooparku...65 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 OBSAH Úvodní slovo...3 Doprava a provoz...53 Návštěvnost...4 Technický úsek...55 Marketing a propagace... 5 Ekonomie... 56 Ekocentrum...15 Chov koní...60 Adopce a sponzoring...17 Pracovníci

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 12.8.2010 Úřední věstník Evropské unie L 212/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 709/2010 ze dne 22. července 2010, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně

Více

7.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 176/27

7.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 176/27 7.7.2009 Úřední věstník Evropské unie L 176/27 OPRAVY Oprava nařízení Komise (ES) č. 407/2009 ze dne 14. května 2009, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů

Více

Jak značit exempláře CITES?

Jak značit exempláře CITES? Jak značit exempláře CITES? Metodická příručka 2006 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR Vědecký orgán CITES Materiál vznikl díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí. Příručka je zaměřena

Více

OBSAH. Úvodní slovo...3. Útulek pro psy...52. Návštěvnost...4. Doprava a provoz...53. Marketing a propagace... 5. Ekonomie... 55

OBSAH. Úvodní slovo...3. Útulek pro psy...52. Návštěvnost...4. Doprava a provoz...53. Marketing a propagace... 5. Ekonomie... 55 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 OBSAH Úvodní slovo...3 Útulek pro psy...52 Návštěvnost...4 Doprava a provoz...53 Marketing a propagace... 5 Ekonomie... 55 Skanzen Stará Ves...11 Chov koní...58 Ekocentrum...14 Pracovníci

Více

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu

Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Petr Macháček Vliv letnění na výskyt ptáků na příkladu rybníka Nesytu Rybník Nesyt je součástí Národní přírodní rezervace a Ptačí oblasti Lednické rybníky. Dle Plánu péče se měl každý čtvrtý rok částečně

Více

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2

Karla Chocholy 16, CZ-370 05 České Budějovice; e-mail: pandionhaliaetus@seznam.cz 2 Kubelka V. & Doležal R. / Polák proužkozobý v ČR Polák proužkozobý (Aythya collaris) nový druh pro Českou republiku Ring-necked Duck (Aythya collaris) a new species for the Czech Republic Vojtěch Kubelka

Více

List1. Adax nasomaculatus Acanthosaura capra Physignathus lesueri Schinisaurus crocodilurus Pogona vitticeps Hydrosaurs pustulatus

List1. Adax nasomaculatus Acanthosaura capra Physignathus lesueri Schinisaurus crocodilurus Pogona vitticeps Hydrosaurs pustulatus Adax Agama Agama Agama Agama Agama Agama hardůn Agama himalájská Agama kavkazská Agama lehmanova Agama límcová Agama motýlí Agama mozambická Agama stepní Agama vodní Agama webrova Agamka písečná Agamka

Více

Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let

Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let PANURUS, 15 (26): 31-39 31 Zimní sèítání vodních ptákù ve støedních Èechách nìkteré zajímavìjší výsledky z posledních let Winter census of waterfowl in Central Bohemia some interesting results from recent

Více

ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN. platné od 13. září 2007

ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN. platné od 13. září 2007 ÚMLUVA O MEZINÁRODNÍM OBCHODU OHROŽENÝMI DRUHY VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ŽIVOČICHŮ A PLANĚ ROSTOUCÍCH ROSTLIN Přílohy I, II a III k Úmluvě o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě

Více

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace

Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Zoologická zahrada Liberec, příspěvková organizace Výroční zpráva 2007 The annual report 2007 zoological garden liberec czech republic lev Panthera leo rys karpatský Lynx lynx carpaticus šimpanz Pan troglodytes

Více

Přehled zaměstnanců k 31.12.2001

Přehled zaměstnanců k 31.12.2001 Přehled zaměstnanců k 31.12.2001 Jméno/Name V zoo od Ing. Lubomír Moudrý Ředitel 1992 Dita Bendová Asistentka ředitele pro vztahy s veřejností 2000 Kateřina Majerová do 31.10.2001 Petr Máslo od 1.10. 01

Více

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE

VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE Stedoškolská odborná innost 2005/2006 Obor 08 ochrana a tvorba životního prostedí VZNIK A VÝVOJ BIOCENTRA V LOKALIT VRCHNÍ RYBNÍK V OBCI VELEŠOVICE výtisk. 2 autorka: roník studia: Lenka Šprtová Septima

Více

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004

ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 ročník XI/ číslo 4 Zima 2004 Moudivláček lužní (Remiz pendulinus) Z OBSAHU Akce ČSO v roce 2005............. 2 Z Evropského festivalu ptactva..... 3 Výsledky akce Pták roku 2004...... 4 Pták roku 2005

Více

Mgr. Kateřina Poledníková

Mgr. Kateřina Poledníková ALKA Wildlife, o.p.s. Výroční zpráva 2011 Posláním společnosti ALKA Wildlife, o.p.s. je přispět objektivním výzkumem k efektivní, kvalitními odbornými znalostmi podložené ochraně a péči o volně žijící

Více

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice

Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Rozšíření a početnost hnízdní populace racka černohlavého (Larus melanocephalus) v České republice Distribution and numbers of the Mediterranean Gull (Larus melanocephalus) population breeding in the Czech

Více

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko

Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko Evropsk program IUCN Cambridge a Gland V znam rybníkû pro krajinu stfiední Evropy Trvalé udrïitelné vyuïívání rybníkû v Chránûné krajinné oblasti a biosférické rezervaci TfieboÀsko J. Janda, L. Pechar

Více

BUTEO 10 (1998) ISSN 1210-3535 Internet - WWW home page http://www.envi.cz/chkot/

BUTEO 10 (1998) ISSN 1210-3535 Internet - WWW home page http://www.envi.cz/chkot/ BUTEO 10 (1998) Časopis Skupiny pro ochranu a výzkum dravců a sov při České společnosti ornitologické (SOVDS ČSO) a Skupiny pre ochranu dravcov a sov pri Slovenskej ornitologickej spoločnosti (SODS SOS)

Více

Sborník referátů účastníků projektu

Sborník referátů účastníků projektu Sborník referátů účastníků projektu CZ.1.07/1.3.10/02.0012 Výukové moduly EVVO v JMK z grantového programu OP VK 1.3 Jihomoravského kraje. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Seznam

Více

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ

Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ 14. ročník vědomostní soutěže ZA POZNÁNÍM ČESKOSASKÉHO ŠVÝCARSKA Téma: PTAČÍ OBLAST LABSKÝCH PÍSKOVCŮ Vyzkoušejte si své znalosti v našem 14. ročníku vědomostní soutěže Za poznáním Českosaského Švýcarska,

Více

ZOOLOGICKÉ DNY. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008

ZOOLOGICKÉ DNY. Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008 ZOOLOGICKÉ DNY České Budějovice 2008 Sborník abstraktů z konference 14.-15. února 2008 Konference je věnována památce Prof. RNDr. Zdeňka Veselovského, DrSc. (26. 8. 1928-24. 11. 2006), který byl v letech

Více

Čl. 1 Název a sídlo chovatele

Čl. 1 Název a sídlo chovatele Čl. 1 Název a sídlo chovatele 1. Tento řád byl zpracován a je určen pro členy Českomoravské myslivecké jednoty - Klubu sokolníků Českomoravské myslivecké jednoty (dále jen Klub sokolníků ), se sídlem Jungmannova

Více

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002

BirdLife INTERNATIONAL. ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 BirdLife INTERNATIONAL ročník IX/ číslo 2 Léto 2002 Moták pochop (Circus aeruginosus) Z OBSAHU Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu...... 2 Internetový projekt "Návrat tažných ptáků"..... 3 Z dopisů čtenářů...........

Více