PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA"

Transkript

1 PREZENTACE PRÁVNÍCH SLUŽEB NAŠÍ ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘE POSKYTOVANÝCH NA ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY A SLOVENSKA O nás Advokátní kancelář Vozáb & Co. navazuje na kořeny novodobé advokacie formující se v tržním hospodářství od roku 1989 a těží ze zkušeností nabytých advokáty v této převratné době, které byly postupně předávány mladším kolegům. Jsme malá nezávislá advokátní kancelář nabízející vysoce odborné služby ve vybraných právních oborech a kladoucí důraz na individuální přístup ke klientům se sídlem v Praze, Česká republika, budující partnerské vztahy s advokátními kancelářemi v dalších státech střední a východní Evropy, abychom zajistili našim klientům vysoký standard služeb pokrývající co možná největší území tohoto regionu. Kromě území České republiky také působíme přímo na Slovensku v úzké spolupráci s advokátní kanceláří OLEXOVA VASILISIN s.r.o., se sídlem v Bratislavě, Slovensko. Běžně také spolupracujeme s nezávislými právními firmami zastupujícími naše klienty v dalších státech v zahraničí, a to zejména v oblasti ochrany duševního vlastnictví, globálního obchodního práva a fúzí a akvizicí. Struktura naší advokátní kanceláře je jednoduchá, obsahuje dvě úrovně řízení právních služeb plus administrativní podporu. Všechny právní otázky/projekty jsou zpracovávány týmem právníků (většinou dvou), včetně partnera/senior právníka zajišťujícího dozor, rozhodování, odpovědnost a hlavní komunikaci s klienty, a jednoho nebo více spolupracujících advokátních koncipientů, kteří se podílejí na zpracovávání právních úkolů adekvátních jejich zkušenostem a na komunikaci s klienty v případě specifických operativních záležitostí. Týmy jsou podporovány administrativní pracovníky. Kanceláře v Praze se nacházejí na adrese Pod vilami 747/10, Praha 4, Česká republika v příjemném a klidném prostředí samostatně stojící vily. Vstup vede do haly s recepcí a do jednotlivých kanceláří přístupných ze vstupní haly. Partnerské kanceláře v Bratislavě jsou umístěny na adrese Dunajská 18, Bratislava, Slovensko v centru města v administrativní oblasti mající charakter společných administrativních kanceláří. Copyright 2015 Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. Strana 1 6

2 Naše filosofie Čerpáme zkušenosti z praxe našich klientů, což nám umožňuje pochopit povahu jejich podnikatelské činnosti a být skutečnou a dynamickou podporou jednotlivých zaměstnanců a týmů, ne zátěží vnitřních struktur. Díky flexibilnímu přístupu a schopnosti vnímat potřeby našich klientů se můžeme přizpůsobit jejich specifickým požadavkům a maximalizovat užitek plynoucí z této spolupráce. Filozofie naší advokátní kanceláře je jednoduchá: Precizním a citlivým přístupem aplikovaným v každém jednotlivém případě vytvářet vysoký standard kvality poskytovaných služeb a navazovat dlouhodobé vztahy s klienty založené na důvěře a prospěšnosti vzájemné spolupráce. Pět základních dovedností nabízených našim klientům 1. Známe podstatu podnikání našich klientů Na rozdíl od množství jiných právníků vykonávajících soukromou praxi cítíme nutnost chápat podstatu podnikání našich klientů. Vždy se tedy soustředíme na to, co je pro klienty skutečně důležité a jakým způsobem jejich podnik vydělává peníze. 2. Mluvíme jazykem našich klientů Místo toho, abychom naše klienty zatěžovali tím, že s nimi budeme hovořit odbornou právní mluvou, překládáme jim právní pojmy a návrhy řešení do běžného jazyka k urychlení komunikace a poskytnutí účinné právní pomoci. Prezentaci našich rad tedy uzpůsobujeme posluchačům. 3. Upřednostnění zásadních kauz V případě, že je klientem vyžadováno okamžité řešení problému, který nesnese odkladu, důkladně analyzujeme veškeré probíhající kauzy a lhůty tak, abychom stanovili priority. Snažíme se vyhýbat komplikovaným a pro klienty nesrozumitelným stanoviskům tak, abychom vytyčili v každé kauze jen ty pro klienta zásadní problémy. Rychlé, ale zásadní řešení problému může být v některých případech více efektivní než komplikované všechny aspekty vystihující právní stanovisko poskytnuté pozdě. 4. Proaktivní přístup K hladkému dosažení cílů v souladu s interními postupy našich klientů používáme naše manažerské dovednosti a smysl pro spolupráci s vnitropodnikovými týmy. 5. Řešíme problémy Vždy se snažíme držet přístupu, že existuje nějaké přijatelné řešení a pomocí kreativního přístupu se snažíme klientovi nabídnout praktické řešení problému, se kterým se na nás obrátil. Ve výjimečných případech je scénář, při kterém nelze přijatelné řešení nalézt, prezentován i s ohledem na jeho následky. Konkurenční výhody naší kanceláře V zastupování našich klientů se můžeme srovnávat s jinými konkurenčními advokátními kancelářemi, a to jak v České republice, tak i na Slovensku. Lze u nich vidět podobné aspekty úrovně služeb jako preciznost, načasování a v některých případech i tvůrčí přístup, nicméně je zde několik rozdílů, které považujeme za naše konkurenční výhody: Copyright 2015 Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. Strana 2 6

3 1. Poctivé služby Vždy nabízíme a představujeme našim klientům konkrétní řešení nejlépe vystihující konkrétní případ, přičemž se snažíme co nejvíce omezit nežádané a neužitečné vedlejší informace, což se projeví obecně v lepší kvalitě služeb, které klient očekává a současně i v nižších částkách za odměnu v každém jednotlivém případě. 2. Férové ceny Je jasné, že dohodnuté hodinové sazby nejsou důležité jen co se ceny týče. Na rozdíl od ostatních právních firem vždy účtujeme jenom skutečný čas strávený na každém případu. Mimo to neúčtujeme podivné nebo dokonce přehnané položky jako běžné telefonní hovory, korektury, místní cestovní náklady, poštovné, faxování, kopírování, skenování, uspořádávání složek a další administrativní a rutinní práce již zahrnuté v hodinové sazbě. 3. Vysoce odborná profesionální kritéria Odměna za práci všech kolegů bez ohledu na jejich zkušenosti je určena tak, jakoby danou věc řešil vysoce kvalifikovaný odborník v oblasti práva, což znamená, že klientům neúčtujeme položky jako studium judikatury ani právní analýza. Jednoduše řečeno, vysoce kvalifikovaný profesionál by měl být informován o aktuálních novinkách a soudních rozhodnutích v dané oblasti práva a naši klienti by neměli platit za zvyšování znalostí našich zaměstnanců. Naše zkušenosti jsou Vaše přidaná hodnota Jsme připraveni podělit se o své zkušenosti, zejména v oblasti obchodního a korporátního práva, práva průmyslového vlastnictví včetně ochranných známek a průmyslových vzorů, regulace reklamy, pracovního práva a zaměstnanosti, v oblasti práva proti nekalé soutěži, smluv a jiných oblastí. Máme také bohaté zkušenosti se zastupováním klientů v soudních a arbitrážních sporech, zejména v záležitostech obchodních a duševního vlastnictví. Níže naleznete podrobnosti týkající se hlavních právních oblastí, ve kterých poskytujeme právní služby; v odkazech jsou uvedeni pouze ti klienti, kteří nás zprostili závazku mlčenlivosti: Obchodní právo: obecné poradenství v oblasti obchodního práva a obchodních závazků příprava a konzultace obchodních smluv zejména z oblasti realitního trhu a dodávek stavebních prací a výrobků a služeb příprava obchodních podmínek a jiné smluvní dokumentace změny závazků, postoupení pohledávek a zajištění závazků regulace podnikání a plnění souvisejících právních povinností, zejména vyplývajících z práva na ochranu spotřebitele a regulace reklamy Právo obchodních společností a fúze a akvizice: zakládání všech forem korporací, vypracování příslušných dokumentů, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, zápisy do obchodního rejstříku a databáze Úřadu průmyslového vlastnictví správa obchodních společností (struktur orgánů korporací, valných hromad, smlouvy o výkonu funkce členů orgánů) změny členů orgánů obchodních korporací, změny sídla, zvyšování a snižování kapitálu obchodních korporací Copyright 2015 Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. Strana 3 6

4 koncernové vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, ovládací smlouvy přeměny, zrušení a likvidace společností poradenství a realizace přeměn obchodních korporací (fúze, převody jmění na společníka, rozdělení korporací, změny právní formy) včetně koordinace daňových a účetních aspektů přeměny Hospodářská soutěž: zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže vymáhání nároků vyplývajících z porušení soutěžních pravidel, zejména z narušení soutěže nedovoleným soutěžním jednáním, nekalou konkurencí a nedovolenou reklamou spory o doménová jména včetně zajištění doménových jmen proti převodu a příslušná rozhodčí řízení předběžná opatření na zdržení se nekalé soutěže Pracovní právo: obecné poradenství v oblasti pracovního práva příprava and konzultace pracovněprávních dokumentů, zejména pracovních a manažerských smluv, oznámení a dohod o ukončení pracovního poměru, interních směrnic, manuálů atd. regulace zaměstnání a plnění povinností vůči státním orgánům na úseku zaměstnanosti včetně zaměstnávání cizinců (pracovní povolení, povolení k pobytu apod.) právní služby pro agentury práce a zprostředkovatele zaměstnání asistence při skončení pracovního poměru Soudní spory a rozhodčí řízení: analýzy případů, identifikace žalovaných nároků a možností jejich vymožení, case strategies zastupování v řízeních u soudů a rozhodčích soudů zejména ve věcech v oblasti peněžních a jiných nároků vyplývajících z práva proti nekalé soutěži, ochrany duševního vlastnictví, obchodních smluv a pracovního práva zastupování před úřady, zejména v záležitostech týkajících se deliktů v oblasti reklamy, ochrany osobních dat a pravidel regulace podnikání zastupování při soudních jednáních o o odvolání proti rozhodnutím státních orgánů a postupům Veřejné zakázky: poradenství v oblasti veřejných zakázkách, vedení agendy seznamu kvalifikovaných dodavatelů příprava dokumentů and příprava dohod pro účely veřejných zakázek vymáhání nároků dodavatelů vyplývajících z porušení pravidel veřejné soutěže a nekalých praktik zadavatelů, včetně zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže Duševní vlastnictví: strategie tvorby a ochrany duševního vlastnictví se zohledněním běžných interních firemních procesů ochranné známky, průmyslové vzory, užitné vzory, patenty, dodatková osvědčení a související řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví autorská práva, know-how a další nehmotná aktiva regulace reklamy a ochrana osobních údajů transfery duševního vlastnictví a zajištění dočasných práv soudní spory a vymáhání nároků ve věcech nekalé soutěže a duševního vlastnictví Copyright 2015 Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. Strana 4 6

5 Zdravotnictví: regulace podnikání ve zdravotnictví, regulace léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a dodávek zdravotnické techniky v rámci veřejných zakázek i mimo ně zastupování v řízení před Státním ústavem pro kontrolu léčiv a Ministerstvem zdravotnictví klinické hodnocení léčiv, distribuce, propagace a uvádění na trh léčivých přípravků soudní spory plynoucí z práv průmyslového a duševního vlastnictví a vymáhání příslušných nároků Nemovitosti: převody nemovitostí, dočasná práva (leasing, věcná břemena, předkupní práva, zástavní práva, zajišťovací převody nemovitostí) prohlášení vlastníka budovy o vymezení jednotek, hromadné převody jednotek členům bytových družstev vypořádání spoluvlastnictví a společného jmění manželů a z toho plynoucí dohody, zánik a výmaz práv zapsaných v katastru nemovitostí zastupování v řízeních před katastrálními úřady a stavebními úřady komplexní právní servis pro společenství vlastníků jednotek a bytová družstva včetně jejich založení, přípravy stanov a jejich změn, změny sídla a členů orgánů, příprava pravidel pro hospodaření a užívání nemovitostí spravovaných SVJ a BD Pro podrobnější přehled služeb, které poskytujeme, včetně referencí našich klientů, navštivte prosím sekci Naše služby. Vykazování služeb a účtování odměny a nákladů Poplatky za právní služby jsou účtovány převážně za dohodnuté hodinové sazby a fakturovány měsíčně vždy zpětně vždy na začátku následujícího kalendářního měsíce. Faktury jsou splatné standardně do 14 dnů od data jejich vystavení. Předběžný odhad nákladů je možné poskytnout na vyžádání klientem. Na základě našich dlouhodobých zkušeností považujeme hodinovou sazbu jako nejtransparentnější, ověřitelný a objektivní způsob účtování odměny za právní služby. Tento způsob je také preferován mnoha klienty, když různé druhy paušálních či fixních sazeb, které uplatňují mnohé advokátní kanceláře směřují k tomu, že klient často platí za služby, které ve skutečnosti poskytovány vůbec nejsou. Nicméně jsme otevření diskuzi o možnostech smluvení fixních poplatků, které mohou být aplikovány na některý typ agend. Účtované úkony běžně uvádíme v příloze faktury spolu s popisem jednotlivých činností a s nimi souvisejících vzniklých nákladů. Náš program nám umožňuje generovat výstupní sestavy s přehledy individuálních případů odděleně, což nám umožňuje sledovat náklady a kontrolovat rozpočty. Právní služby poskytované pobočkami v České republice a na Slovensku jsou fakturovány společně pouze pobočkou v ČR, ta tedy provádí vyúčtování a je výlučně odpovědná za kvalitu služeb poskytovaných v obou těchto státech. Copyright 2015 Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. Strana 5 6

6 Obecné podmínky a závěrečná ustanovení Tato prezentace obsahuje důvěrné informace a je určena pouze výše uvedeným adresátům pro jejich interní účely, a to pouze v rozsahu zhodnocení a posouzení nabízených právních služeb. Tento dokument a informace v něm obsažené musejí být uchovány v bezpečí mimo dosah osob, které nejsou oprávněny zhodnotit či posoudit obsah nabízených právních služeb. Dokud nebude na základě této prezentace uzavřena písemná smlouva o poskytování právních služeb a nebude zahájena spolupráce, tento dokument nezakládá žádné právní vztahy mezi naší advokátní kanceláří a adresátem. Kontakt V případě zájmu o poskytnutí dalších informací nás neváhejte kontaktovat. JUDr. Jakub Vozáb, Ph.D. E: T: (00420) Copyright 2015 Vozáb & Co. Law Offices s.r.o. Strana 6 6

Zakládání právnických osob. Metodika V

Zakládání právnických osob. Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Zakládání právnických osob Metodika V Metodika byla zpracována v rámci projektu Efektivní transfer znalostí a poznatků z výzkumu a vývoje do praxe a jejich následné

Více

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK

CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a.s. EMISNÍ DODATEK CAC LEASING, a. s. EMISNÍ DODATEK první emise dluhopisů s pevným úrokovým výnosem 3,10 % p.a. v předpokládaném objemu 1.000.000.000 Kč v průběhu dvouleté emisní lhůty se

Více

Sem vložte zadání Vaší práce.

Sem vložte zadání Vaší práce. Sem vložte zadání Vaší práce. České vysoké učení technické v Praze Fakulta informačních technologií Katedra softwarového inženýrství Diplomová práce Systémová podpora procesů advokátní kanceláře Bc. Martin

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 20.12.2013 Úřední věstník Evropské unie L 347/81 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1290/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se stanoví pravidla pro účast a šíření výsledků programu Horizont

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT

1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT 1. ZÁKLADNÍ POJMY FINANČNÍ MANAGEMENT Pojem finančního managanementu zahrnuje 2 prvky. Jednak prvek finančního řízení a jednak prvek plánování. Finanční řízení má za úkol zefektivnění činnosti organizace

Více

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky

Realitní magazín. asociace realitních kanceláří. české republiky Realitní magazín asociace realitních kanceláří české republiky www.arkcr.cz 2 / 2014 Aktuálně Proč využívat služeb realitních kanceláří Chcete koupit, prodat, najmout či pronajmout byt či jinou nemovitost?

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH

NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management NÁVRH ZEFEKTIVNĚNÍ PROCESU ODKOUPENÍ STÁTNÍHO MAJETKU Z ÚŘADU PRO

Více

PRAKTIKUM PODNIKATELE

PRAKTIKUM PODNIKATELE PRACOVNÍ LISTY K PŘEDMĚTU PRAKTIKUM PODNIKATELE TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.04.1.03/3.1.15.2/0032 Evropský sociální

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU

Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Uplatnûní ãesk ch firem v SRN po vstupu âr do EU Euro Info Centrum PlzeÀ Uplatnění českých firem v SRN po vstupu ČR do EU Pro Euro Info Centrum Plzeň zpracovali JUDr. Bohumír Molnár,CSc. Ing. Petr Král

Více

Informationen für Start-Ups Tschechien

Informationen für Start-Ups Tschechien Informationen für Start-Ups Tschechien Přehled 1. PLÁNOVACÍ FÁZE 1.1 Obchodní záměr 1.2 Situace na trhu a konkurence 1.3 Marketing 1.4 Rozpočetnictví 1.5 Podnikatelský záměr 2. FÁZE ZALOŽENÍ 2.1 Banky

Více

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa:

2. Příjemce: (název tučně) Právní forma: (státní příspěvková organizace / veřejná vysoká škola / veřejná výzkumná instituce / ) Adresa: Příloha č. 5 Příloha č. 5- vzorová smlouva vymezuje práva a povinnosti smluvních stran. Tato vzorová smlouva odpovídá projektu typu D (vyjma přílohy č. 3 - Všeobecné podmínky, které jsou stejné pro všechny

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra managementu firem a institucí. Rizikové úvěry. Bakalářská práce. Petr Němec. Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Rizikové úvěry Bakalářská práce Autor: Petr Němec Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Hana Železná Odborný konzultant: Mgr.

Více

Nabídkový katalog odborných publikací

Nabídkový katalog odborných publikací AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO ROK 2010: změny přijaté v souvislosti s hospodářskou krizí tzv. krizové balíčky, nové nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací, změny v nemocenském pojištění a v sociálním

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ

ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ ÚČETNICTVÍ PODNIKATELŮ 2014 11. vydání Průběžná aktualizace na www.wolterskluwer.cz/obchod Vzor citace: Meritum Účetnictví podnikatelů 2014. Praha : Wolters Kluwer, 2014, s. 536 Odpovědná redaktorka:

Více

Ekonomické a fi nanční vzdělávání

Ekonomické a fi nanční vzdělávání V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Ekonomické a fi nanční vzdělávání KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz OBSAH EKONOMICKÉ A FINANČNÍ

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Komerční banka. 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací?

Komerční banka. 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací? Komerční banka 1. otázka: Měly by se změny, navržené v tomto dokumentu, přednostně řešit samoregulací? Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Domníváme se však, že stát by měl stanovit obecná pravidla

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku

Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Podnikatelský plán na založení malého nebo středního podniku Business Plan for Establishing of a Small or Medium Enterprise

Více

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail

Horizonty. Čtvrtletník pro top management. Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail únor 2008 Horizonty Čtvrtletník pro top management MALOOBCHOD Rekapitulace nejdůležitějších změn v zákoně o stabilizaci veřejných rozpočtů s dopadem na retail Účetní a daňové aspekty dodavatelských bonusů

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více