Firemní profil. Informace. Fakta. Reference.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Firemní profil. Informace. Fakta. Reference."

Transkript

1 Firemní profil Informace. Fakta. Reference.

2 O SPOLEČNOSTI Společnost OBERMEYER ALBIS STAVOPLAN, spol. s r.o. byla založena jako projektově inženýrská a 100% dceřiná společnost významné německé projektové kanceláře Obermeyer v roce 1993 a od tohoto roku aktivně působí na českém trhu. Díky aplikování a kontinuálnímu zvyšování standardu firemních kompetencí a firemního know how se od svého založení nepřetržitě vyvíjí a úspěšně rozrůstá. V současnosti poskytuje široké portfólio výkonů a odborných služeb. Firma také spolupracuje s celou řadou externích odborníků a specialistů. Svým klientům a partnerům může firma nabídnou celé spektrum služeb a výkonů v oblasti investiční výstavby. Mezi hlavní kompetence firmy patří projektová činnost, projektový management, management nákladů, příprava a řízení staveb, činnost TDI a činnost koordinátora BOZP, monitoring a supervize projektů, realitní a developerská činnost, odborné posuzování budov (např. Technická Due Diligence), činnost generálního kontraktora, dodávky kompletních staveb na klíč, facility management, technické, ekonomické a právní poradenství, certifikace BREEAM. Skupina Obermeyer klade důraz na vysokou kvalitu poskytovaných služeb při respektování nejnovějších standardů v oblasti stavebnictví a environmentu. Zabezpečení ekonomické rentability projektů a dosažení optimálního poměru užitek/cena patří mezi hlavní priority firmy. Tento fakt se pozitivně odráží ve spokojenosti našich klientů.

3 IDENTIFIKACE SPOLEČNOSTI Název společnosti: Obermeyer Albis Stavoplan, spol. s r.o Sídlo: Rubeška 215/1, Praha 9 Kontaktní adresa: Rubeška 215/1, Praha 9 IČ: DIČ: CZ Telefon: Fax: Statutární orgán: Ing. Ivo Turčáni Ing. Martin Suchopárek Bankovní spojení: Citibank Europe plc, organizační složka Číslo účtu: /2600 Internet:

4 OBORY ČINNOSTI PODNIKÁNÍ DLE VÝPISU Z ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU: Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných) Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Poskytování software, poradenství v oblasti informačních technologií, zpracování dat, hostingové a související činnosti a webové portály Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků Projektování pozemkových úprav Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce Projektování elektrických zařízení Překladatelská a tlumočnická činnost Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy Poskytování technických služeb Výroba, obchod a služby jinde nezařazené

5 PŘEHLED ČINNOSTÍ Řídící a inženýrská činnost Projektový management Management nákladů Monitoring a supervize projektů Development management Odborné posouzení budov dle BREEM, LEED a DGNB Řízení výstavby Technický dozor investora Koordinátor BOZP Fit-out management Dodávky staveb Certifikace BREEAM Projektová a inženýrská činnost Pozemní stavby TZB a inženýrské služby Odborné poradenství Facility Management Realizace staveb

6 PŘEHLED ČINNOSTÍ PODROBNĚ PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Projekty jsou stále složitější, požadavky uživatelů a nároky na investory při přípravě a realizaci projektů stoupají. Legislativní prostředí a rámcové ekonomické podmínky podléhají neustálým změnám. Jako manažeři projektu za Vás přebíráme organizaci projektu ve všech fázích jeho přípravy, realizace a uvedení do provozu. O Váš projekt se postaráme od prvotního nápadu až po nastěhování resp. uvedení vaší stavby do života. Sestavíme pro Vás funkční a prostorový program, zajistíme zapojení všech účastníků projektu, vybereme optimální tým projektantů, zorganizujeme přípravu a realizaci projektu, zabezpečíme komunikační cesty, naplánujeme a sledujeme náklady a termíny, postaráme se o požadovanou kvalitu. Koncentrujeme se na řešení, nikoli na problémy. Firma OBERMEYER ALBIS STAVOPLAN, spol. s r.o. je schopna řídit projekt s odborným know-how, neboť v našem podniku jsou zastoupeny všechny obory a my můžeme kdykoli využít služeb příslušných expertů. Mezi ostatními manažery projektů v této sféře jsme tak jedineční svou komplexností, neboť dokážeme u svých vlastních expertů získat loajálně, rychle a spolehlivě odpovědi na všechny odborné otázky v souvislosti s projektem. Spektrum našich služeb dále zahrnuje: risk management management změn obchodní zajištění management smluv management úvěrů bankovní kontrolu

7 MANAGEMENT NÁKLADŮ Naši cenoví manageři zajišťují v krátkodobém a dlouhodobém horizontu plánování nákladů a řízení rozhodnutí, která zvyšují hodnotu pro zákazníka a snižují náklady na produkty a servis. Ve všech fázích projektu organizují, koordinují a dokumentují náklady a financování projektu, průběžně informují zákazníka, připravují podklady pro jeho rozhodování. MONITORING A SUPERVIZE PROJEKTŮ Kromě přímého projektového řízení vám můžeme nabídnout nezávislou supervizi a monitoring - dohled nad průběhem vašich projektů nastavený v potřebném rozsahu a intenzitě v závislosti na kvalitě jednotlivých účastníků přípravy a realizace projektu. Klientovi bez potřebné odborné zkušenosti, personálního a technického vybavení to umožňuje prostřednictvím nezávislého subjektu kontrolovat průběh projektu, uplatňovat své specifické požadavky a získávat podněty pro zlepšení kvality a uživatelské hodnoty projektu. DEVELOPMENT MANAGEMENT V dialogu s uživateli, provozovateli a investory zajišťujeme rozvoj nemovitostí a pozemků od pre-feasibility study po projekt připravený pro trh. Ve spojení s analýzami investic a se zapojením modelů financování optimálně zhodnotíme projekty jako komplexní produkt. Realizujeme pro vás: analýzy trhu a lokality feasibility studies / studie proveditelnosti development revitalizaci a optimalizaci existujícího stavu podporu při vyhledávání investorů a provozovatelů management dotací propočty návratnosti management uvedení na trh PPP poradenství / PPP projekty

8 ODBORNÉ POSOUZENÍ BUDOV Technická Due Diligence Technická inspekce Energetický audit Hodnocení budov (LEED) ŘÍZENÍ VÝSTAVBY Smyslem Construction Managementu je přímé řízení výstavby bez účasti Generálního zhotovitele stavby s přímým zasmluvněním specializovaných dodavatelů. Výhodou je finanční zprůhlednění celého procesu výstavby s minimalizací přirážek subdodavatelů, minimalizací nákladů na vícepráce a s možností výrazného zkrácení termínu realizace stavby díky rozdělení stavby do jednotlivých celků. CM zajistí investorovi flexibilní dodávku stavby s optimálními finančními náklady, přináší transparentnost těchto nákladů a mnohdy značnou míru úspor v době realizace stavby. TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA Smyslem technického dozoru investora je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s uzavřenými smluvními závazky. To vše v souladu s platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy. Činnost technického dozoru investora při výstavbě představuje jedno z důležitých hledisek procesu stavební realizace celého investičního záměru a ve svém výsledku zajistí investorovi kvalitní provedení díla, minimum budoucích reklamací ale i možnou úsporu nákladů v době realizace.

9 KOORDINÁTOR BOZP Neustále se zvyšujícím tlakem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbách byly EU zavedeny povinnosti účastníků výstavby ke zvýšení bezpečnosti práce na staveništi. ům zákon ukládá povinnost určit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi jak pro přípravnou, tak pro realizační fázi projektu. Odborně způsobilí pracovníci vám pomohou při řešení problematiky BOZP a zajistí výkon činnosti koordinátora. FIT-OUT MANAGEMENT V rámci přípravy užívání nebo změn stavby definujeme limitující podmínky pro realizaci prostor jednotlivých nájemců, koordinujeme a kontrolujeme jejich projektovou dokumentaci, poskytujeme podporu při vyřizování příslušných povolení, koordinujeme průběh prací ve spolupráci s generálním dodavatelem a subdodavateli, pro účely přejímky a potřeb vlastníka objektu/provozovatele porovnáváme prováděcí dokumentaci s realizací. PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST Neustále se rozcházející představy o nezbytnosti a možnostech řešení dopravních problémů otevírají široké spektrum úkolů pro kreativní projektanty. TZB A INŽENÝRSKÉ SLUŽBY Projektování technického vybavení nabývá v důsledku nových zákonných rámcových podmínek a kratších cyklů inovací stále většího významu. To se týká novostaveb i projektů sanace. Spektrum prací firmy OBERMEYER ALBIS-STAVOPLAN na tomto poli je rozsáhlé. Na poli energetické techniky a techniky budov i elektrotechniky a informací nabízíme veškeré projektové a poradenské služby. Spektrum sahá od prvotních studií proveditelnosti přes plánování všech pracovních fází a dozor nad objektem až po přejímku a předání zákazníkům ve všech oborech technického vybavení.

10 Díky svým interdisciplinárním odborným kompetencím a dlouholetým praktickým zkušenostem navrhuje OBERMEYER ALBIS- STAVOPLAN dlouhodobě využitelnou, na budoucnost orientovanou techniku zařízení a je ideálním partnerem pro ekologické, integrální energetické plánování. ODBORNÉ PORADENSTVÍ Na základě našich dlouholetých zkušeností ve všech oborech naší činnosti vám zároveň nabízíme komplexní nezávislé poradenství při Vašich projektech a záměrech. Obdobně vám můžeme nabídnout ať už jako samostatnou činnost nebo v kombinaci s odborným poradenstvím nezávislou supervizi a monitoring - dohled nad průběhem projektů. FACILITY MANAGEMENT Cílem je vytvoření organizace a vlastní realizace podpůrných činností jako je provoz a údržba objektů včetně ostrahy a úklidu, evidence a správa majetku, řízení energií, řízení nájmů a dalších externích vztahů za účelem vytvořit podmínky pro ekonomický růst organizace. Facility management se zaměřuje na : - zvýšení efektivity pracovníků při jejich základním podnikání - redukci vedlejších nákladů - úsporu energií - optimální využití prostorů - efektivní evidenci majetku - zkvalitnění životního prostředí - zvýšení bezpečnosti práce REALIZACE STAVEB Dodávky a realizace staveb na klíč

11 Reference

12 Administrativní a obchodní objekty

13 UNICREDIT BANK, NOVÁ KAROLINA PARK, OSTRAVA UniCredit Bank, Nová Karolina Park, Ostrava, Česká republika UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Želetavská 1525/ Praha 4 Termín provádění Listopad 2013 Únor 2014 Cca. 15 mil. Kč Generální dodávka stavby Koordinace přímých dodávek investora Zřízení vestavby nájemních kancelářských prostor pro společnosti UniCredit Bank a UniCredit Leasing.

14 MOTA ENGIL, KAVČÍ HORY OFFICE PARK, PRAHA Nové kanceláře společnosti Mota Engil Central Europe, a.s., Kavčí Hory Office Park, Praha, Česká republika Mota-Engil Central Europe Česká republika, a.s. Na Hřebenech II 1718/10 Praha 4 Září 2013 Listopad 2013 Cca. 2.5 mil. Kč Generální dodávka vestavby Zřízení nových kanceláří firmy Mota Engil Central Europe v rámci administrativní budovy Kavčí Hory Office Park v Praze. V rámci výstavby byly z části použity upravené skleněné příčky a mobilní stěna z původních kanceláří.

15 REDESIGN ARAGONIT, PRAHA Redesign Aragonit, Praha 5, Česká republika IMMOFINANZ a.g., ŠkoFIN a.s. Duben 2013 Prosinec 2013 Cca. 18 mil. Kč Projektové řízení procesu Technický dozor investora při realizaci Kompletní re-fitout prostorů kanceláří na výměře m 2. Nově řešené prostory pro cca 270 zaměstnanců. Výměna a rozšíření technologické části chlazení objektu.

16 GRYCAN CAFÉ, CENTRUM ČERNÝ MOST, PRAHA Grycan Ice Cream Café, Centrum Černý Most, Praha, Česká republika GRYCAN s.r.o Panenské Břežany 199 Únor 2013 Březen 2013 Cca. 1.6 mil. Kč Generální dodávka stavby Koordinační činnost nájemce Jedná se o zřízení kavárny a zmrzlinárny pod značkou Grycan Ice Cream Café v rámci pražského obchodního Centra Černý Most.

17 NOVÉ SÍDLO SPOLEČNOSTI SAP ČR, spol. s r.o., PRAHA Nové sídlo společnosti SAP ČR, spol. s r.o., Praha, Česká republika SAP ČR, spol. s r.o. Vyskočilova 1481/ Praha 4 Prosinec 2012 Březen 2013 Cca mil. Kč Generální dodávka pro nájemce Zřízení kanceláří společnosti SAP v 7. patře BB Centra budovy Beta o celkové ploše m 2. Nové prostory bude využívat všech 150 zaměstnanců SAP ČR působících v Praze.

18 WPB CONSULTING a.s., AMAZON COURT, PRAHA WPB Consulting a.s., Amazon Court, Praha, Česká republika Ca Immo Real Estate Management Czech Republic, s.r.o. Karolinská 661/ Praha 8 Listopad 2012 Leden 2013 Cca. 4.1 mil. Kč Generální dodávka vestavby Jedná se o zřízení nových nájemních prostor pobočky společnosti WPB Consulting a.s. v budově Amazon Court v Praze.

19 OFFICE HOUSE s.r.o., AMAZON COURT, PRAHA OFFICE HOUSE s.r.o., Amazon Court, Praha, Česká republika Ca Immo Real Estate Management Czech Republic, s.r.o. Karolinská 661/ Praha 8 Listopad 2012 Leden 2013 Cca. 4.8 mil. Kč Generální dodávka vestavby Jedná se o zřízení nových nájemních prostor centrály společnosti OFFICE HOUSE s.r.o. v budově Amazon Court v Praze.

20 BB CENTRUM BUDOVA BETA, PRAHA BB Centrum budova Beta, revitalizace vstupní haly, Praha, Česká republika BB C Building BETA, s r.o. Září 2012 Listopad 2012 Cca. 4.5 mil. Kč Generální dodávka stavby Renovace vstupních prostor a haly kancelářské budovy Beta BB Centra na Praze 4.

21 DECATHLON - PRODEJNY SPORTOVNÍCH POTŘEB Decathlon prodejny sportovních potřeb po České republice: Praha Centrum Černý Most Plzeň Hradec Králové České Budějovice DECASPORT s.r.o. Radlická 19/ Praha 5 Březen 2012 Červen 2013 Cca. 35 mil. Kč Project management ve výstavbě Fit-outy prodejen sportovních potřeb sítě Decathlon: Zpracování PD (DSP a DVZ) Inženýring Výběrové řízení na zhotovitele Řízení stavebních prací a TD

22 MAERSK LINE, OFFICE CENTRUM ANDĚL PARK, PRAHA Maersk Line, Office centrum Anděl Park, Praha, Česká republika Maersk Czech Republic s.r.o. Karla Englise 3219/ Praha Cca. 4.5 mil. Kč Poradenská činnost při výběru dodavatele Supervize při realizaci Do stávajícího administrativního objektu Anděl Park na Smíchově byla provedena klientská vestavba pro společnost Maersk Line. Tento provoz byl umístěn do 6. a 7. nadzemního podlaží. V duchu klientské vestavby byly provedeny potřebné stavební úpravy, úpravy TZB a dodávka interiérového vybavení.

23 KOMERČNÍ BANKA POBOČKA HORNÍ POČERNICE Komerční banka pobočka Horní Počernice, Česká republika Komerční banka, a.s. Na Příkopě 33, No Praha 1 Březen 2012 Červenec 2012 Cca. 4.5 mil. Kč Construction management Refit stávající pobočky. Zajištění dočasného provozu. Plocha: 830 m 2

24 ebay SÍDLO SPOLEČNOSTI, PRAHA ebay sídlo společnosti, Praha, Česká republika ebay Czech Republic s.r.o. Radlická 608/ Praha 5 Březen 2012 Červen 2012 Cca. 5.7 mil. Kč Construction management Realizace stavby Sídlo společnosti ebay v České republice. Plocha: 950 m 2

25 OBCHODNÍ CENTRUM ČERNÝ MOST ROZŠÍŘENÍ, PRAHA Obchodní Centrum Černý Most - rozšíření, Praha, Česká republika Centrum Černý Most a.s. Na Můstku 388/ Praha 1 Člen skupiny Unibail Rodamco Srpen 2011 Červenec 2013 Cca 2 Mld. Kč TDI Koordinátor BOZP Rozšíření a rekonstrukce stávajícího OC Černý Most, Praha Rozšíření m 2 Celková plocha m 2 Počet obchodních jednotek 163 Počet parkovacích míst 3.300

26 KANCELÁŘSKÝ A OBCHODNÍ OBJEKT QUBIX 4, PRAHA Kancelářský a obchodní objekt Qubix 4 Štětkova, Praha, Česká republika Plan & Bau CR s.r.o. Štefánikova Praha 5 Březen 2011 Srpen 2012 Cca. 311 mil. Kč Project Management Technický dozor investora Rekonstrukce stávající kancelářské budovy 8 nadzemních podlaží Podlahová plocha m 2 a 137 parkovacích míst

27 CENTRUM ZLATÝ ANDĚL, PRAHA Centrum Zlatý Anděl, Praha - Smíchov, Česká republika Centrum Zlatý Anděl, s.r.o. Jiráskovo nám. 1981/ Praha 2 Leden 2011 Srpen 2011 Cca. 6 mil. Kč Technický manažer investora Kontrola a připomínkování projektové dokumentace Výkon občasného technického dozoru investora Remodeling nájemních jednotek.

28 UNICREDIT BANK CZECH REPUBLIC, a.s. NOVÁ CENTRÁLA UniCredit Bank Czech Republic, a.s. - nová centrála, Praha, Česká republika UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/ Praha - Nové Město 2011 Cca. 160 mil. Kč Projektové řízení Příprava budgetu, cenové řízení Změnová řízení Řízení rizik Technický dozor investora Koordinátor BOZP Budova FILADELFIE, BB Centrum Vytvoření Fit - out Cca m² nájemní plochy Cca pracovních míst

29 PIAST SHOPPING CENTER, SZCZECIN Piast Shopping Center, Štětín, Polsko Allegra Investments sp. z o.o. Pl. Trzech Krzyzy 10/14, Warsaw, Poland Duben 2010 Únor 2011 Technický manažer projektu - přestavba a rozšíření nákupního centra. Kontrola a ohodnocení shody s projektovou dokumentací, odhady nákladů ve spolupráci s projektanty a experty, cost control, odsouhlasení skutečně provedených prací.

30 WARS-SAWA-JUNIOR SHOPPING CENTER, WARSAW Wars-Sawa-Junior Shopping center, Waršava, Polsko Prime Warsaw Properties Sp. z o.o. Marszałkowska 104/ Warszawa Březen 2010 Říjen 2010 Cost management Spolupráce při určování investičních a stavebních nákladů Spolupráce v nastavení plánu nákladů, odhadů nákladů ve spolupráci s generálním projektantem stavby Řízení a kontrola nákladů Přestavba obchodního centra v centru Varšavy.

31 CENTRÁLA ČESKÉ SPOŘITELNY, BUDĚJOVICKÁ, PRAHA Centrála České spořitelny, Budějovická Olbrachtova, Praha, Česká republika Česká spořitelna a.s. Olbrachtova 1929/ Praha 4 Úsek řízení majetku Želetavská 1448/ Praha 4 Červenec 2009 Srpen 2010 Cca. 420 mil. Kč Projektový management Cost management Kontrola a připomínkování projektové dokumentace Výkon technického dozoru investora Jedná se o administrativní objekt, kde bude po rekonstrukci umístěna centrála a pobočka ČS, a.s.

32 TELEFÓNICA O2 - HVAC, PRAHA Studie kompletní rekonstrukce HVAC v objektu O2 Telefónica, Praha, Česká republika Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/ Praha 4 Květen 2009 Říjen 2009 Cca mil. Kč Vypracování studie v oborech vzduchotechnika, chlazení a vytápění na rekonstrukci. Ve studii bylo navrženo více možných variant rekonstrukce technických zařízení v uvedených profesích, s návrhem nejoptimálnějšího způsobu řešení. Studie bude sloužit jako podklad pro následné projektové práce.

33 RWE FIT OUT PROSEK POINT, PRAHA RWE Fit Out Prosek Point, Praha, Česká republika RWE Interní služby s.r.o. Květen 2009 Červen 2009 Cca. 40 mil. Kč Poradenská a konzultační činnost v rámci realizace Fit - Out ve fázi přípravy akce. Prostor využíván jako sídlo společnosti RWE Interní služby s.r.o.

34 SHOPPING CENTRE CAMPONA, BUDAPEŠŤ Shopping Centre Campona, Budapešť, Maďarsko ING REIM CEE Cca. 1 mil. EUR Konzultace v průběhu provádění architektonické studie celkový koncept Technické konzultace ve všech fázích projektu příprava a realizace Kontrola projektové dokumentace Technický dozor investora Rekonstrukce stávajícího obchodního a administrativního centra.

35 HEADQUARTERS SIEMENS 2010, PRAHA Headquarters Siemens 2010, Praha, Česká republika Siemens s.r.o. Evropská 33a Praha 6 Červen 2008 Leden 2010 B2+B3 Cca. 1.9 mld. Kč Fit-Out Cca. 150 mil. Kč Quality management na straně nájemce Siemens SRE Nová centrála společnosti Siemens v České republice pro zaměstnanců m 2 kancelářských ploch. Prostory jsou součástí nově budovaného Západního města v Praze Stodůlkách.

36 SWAN OFFICE PARK, BUKUREŠŤ SWAN Office Park, Bukurešť, Rumunsko SWAN Property S.R.L. Květen 2008 Listopad 2011 Cca. 85 M Hodnota provedených výkonů Cca Technický dozor Diriginte de Santier Projektové řízení Administrativní budova s přibližně m² užitné plochy. Až 3 podzemní podlaží. 5 administrativních budov, až 11 nadzemních podlaží. Moderní budova s nejnovějším technickým vybavením.

37 ČESKÁ SPOŘITELNA TRIANON, PRAHA Česká spořitelna Trianon, Praha, Česká republika Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62 Praha 4 Květen 2008 Duben 2009 Cca. 80 mil. Kč Projektový management Cost management Kontrola a připomínkování projektové dokumentace Klientských změn Jedná se o administrativní objekt, kde bude umístěna pobočka a centrála České spořitelny a.s.

38 OBCHODNÍ CENTRUM NISA JIH - SCONTO, LIBEREC Obchodní centrum NISA JIH SCONTO, Liberec, Česká republika NISA OC, s.r.o. Projekt: březen 2008 březen 2009 Realizace: duben 2009 listopad 2009 Cca. 230 mil. Kč Systémový poradce a dozor investora Objekt je umístěn na jižním okraji města Liberec v blízkosti obchodního centra NISA. Architektonické řešení objektu, hmotová kompozice, vnitřní dispozice, konstrukční řešení a technické zařízení vychází z požadavku nájemce, jeho firemního standardu a způsobu využívání stavby. Celý objekt je hmotově i funkčně členěn na tři jednotlivé provozy a to část prodejní, skladovou a logistickou.

39 OBCHODNÍ CENTRUM NISA LIBEREC, LIBEREC Obchodní centrum Nisa Liberec, Liberec, Česká republika ING REIM Jiráskovo náměstí 1981/6 Praha Cca mil. Kč Odborné poradenství ve všech fázích přípravy a realizace Jedná se rekonstrukci a podstatné rozšíření obchodního centra postaveného v roce Stávající centrum s cca 60 obchodními jednotkami a parkovacími místy bude mít po rozšíření obchodní plochu m 2 s více než 150 obchody, desítkami restaurací, multikino s 8 sály pro diváků, přes 1800 převážně krytých parkovacích míst.

40 ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA KAVČÍ HORY, PRAHA Administrativní budova Kavčí Hory, Praha, Česká republika HOCHTIEF DEVELOPMENT Czech Republic s.r.o. Karla Engliše 3201/6 Praha Cca mil. Kč Příprava akce v zastoupení developera řízení projektu ve všech fázích činností Realizace stavby řízení projektu, technický stavební dozor Jedná se administrativní budovu, která bude sloužit pro cca zaměstnanců. Budova má 4 podzemní a 5 nadzemních podlaží s dominantní částí objektu o jedenácti patrech.

41 OBCHODNĚ ADMINISTRATIVNÍ AREÁL ROZTYLY, PRAHA Obchodně administrativní areál Roztyly, Praha, Česká republika T-Mobile a.s. Tomíčkova 1 Praha 4 Leden 2000 Březen 2002 Cca mil. Kč Developerská činnost výběr lokality, příprava akce V průběhu realizace: Technická kontrola uživatele Stavební dozor Bankovní dohled Jedná se administrativní budovu, která slouží společnosti T-Mobile a.s. jako hlavní budova v České republice pro cca zaměstnanců. Zastavěná plocha: m 2 Užitná plocha: m 2

42 Hotely a penziony.

43 LUXUSNÍ RESORT NA OSTROVĚ FUSHIVELAVARU, MALEDIVY Výstavba ***** hotelu na ostrově Fushivelavaru, atol Noonu, souostroví Maledivy EDIFICE construction & consulting, s.r.o. Návršní 2030/ Praha 4 Listopad 2012 Březen 2014 Projektový management Quality management Při výstavbě luxusního ostrovního komplexu byla prováděna kontrola stavební připravenosti díla a jeho přebírání pro následnou realizaci dodávek interiérového vybavení budov včetně koordinace s ostatními dodávkami. Pokračováním bylo vedení týmu TECHO a řízení jeho subdodávek. Jedná se o rekreační resort koncipovaný v systému vodních a plážových vil, doplněný o síť restaurací a objekty využití volnočasových aktivit.

44 HOTEL U SLÁDKA A STARÁ SLADOVNA, CHODOVÁ PLANÁ Hotel U Sládka a Stará Sladovna, Chodová Planá, Česká republika Chodovar s.r.o. Pivovarská Chodová Planá Cca. 150 mil. Kč Kompletní projektově inženýrská činnost (Studie, DUR, DSP, DPS, DVZ) Autorský dozor Rekonstrukce historických budov v areálu pivovaru na hotel, restauraci, školící centrum, wellness a pivní lázně ubytovací, stravovací, rehabilitační, relaxační a školící zařízení.

45 HOTEL RICHARD, MARIÁNSKÉ LÁZNĚ Hotel Richard, Mariánské Lázně, Česká republika Špedar s.r.o. Ruská 487/ Mariánské Lázně Cca. 105 mil. Kč Projektová a inženýrská činnost (DUR, DSP, DPS, zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení, AD, spolupráce při kolaudacích objektu). Rekonstrukce, nástavba a přístavba objektu občanské vybavenosti s kompletními ubytovacími, stravovacími, rehabilitačními a relaxačními službami.

46 Bytové objekty.

47 OBNOVA ZÁMKU CHOTOVINY, TÁBORSKO JIŽNÍ ČECHY Obnova zámku Chotoviny, Táborsko - Jižní Čechy, Česká republika Sergey Mayzus, Anna Mayzus Parkovaya 12 Kalinigrad, Gurjevsk Ruská federace Únor 2013 dosud Cca. 46 mil. Kč Koncepční studie využitelnosti objektu Projektová dokumentace pro stavební povolení Zámek ve stylu novorenesanční architekury, doklad venkovského feudálního sidla, je obnovován pro potřeby současného majitele nemovitosti - pro bydlení a relaxaci.

48 OBYTNÝ SOUBOR KAVČÍ HORY, PRAHA Obytný soubor Kavčí Hory, Praha, Česká republika Tortorex s.r.o. Karla Engliše 3201/6 Praha Cca. 997 mil. Kč Projektové řízení v rámci studie stavy Projektové řízení do vydání Závěru zjišťovacího řízení Projektové řízení v rámci zpracování DUR Na pozemek je položeno celkem pět prstů obytných domů, spojených na severu přízemní podnoží po dvojicích, se společným vjezdem do podzemního parkingu. Celková plocha pozemku: m 2

49 BYTOVÝ DŮM JASKOVÝ RAD, BRATISLAVA Bytový dům Jaskový rad, Bratislava, Slovenská republika ZODI, s.r.o. Šoltésovej Bratislava Srpen 2007 Únor 2008 Cca. 65 mil. SKK Příprava podkladů pro výběr dodavatele Organizace a výběr dodavatele Poradenská činnost v oblasti cost managementu Předmětem přípravy podkladů k výběrovému řízení bylo připravit zadávací podmínky a zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele, připravit seznam vhodných účastníků tendru.

50 Objekty občanské vybavenosti.

51 CRYSTAL PALACE, BAKU Crystal Palace, Baku, Azerbajdžán Obermeyer Planen Beraten GmbH Hansastrasse München Cca. 120 mil. Site supervision

52 ENERGETICKÉ ÚSPORY UPOL 2, OLOMOUC Energetické úspory UPOL 2, Olomouc, Česká republika Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského Olomouc Říjen 2010 Březen 2011 Cca. 70 mil. Kč Zajištění a koordinace přípravných prací pro realizaci stavby Zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP Zajištění optimálního a komplexního stavu z hlediska tepelně izolačních vlastností stavební obálky budov a stavební úpravy pro řešení návazných detailů. Předmětem stavby byla výměna oken a dveří, zateplení obvodových stěn a střešních plášťů.

53 REKONSTRUKCE OBJEKTŮ UNIVERZITY PALACKÉHO, OLOMOUC Rekonstrukce objektů Univerzity Palackého, Olomouc, Česká republika Univerzita Palackého v Olomouci Cca. 150 mil. Kč Zajištění a koordinace TDI Výkon koordinátora BOZP Rekonstrukce 14 objektů Univerzity Palackého (6 ubytovacích objektů, 8 objektů pro školství, vědu a výzkum) spočívající v zateplení obvodového pláště, výměně výplní otvorů, zateplení střešního pláště a půdy, rekonstrukce střešní krytiny včetně podkroví. Objekty jsou památkově chráněny, nacházejí se v památkové zóně. Financování z prostředků UP, EU a Ministerstev ČR.

54 NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA, PRAHA Národní technická knihovna, Praha, Česká republika Sekyra Group, a.s. Ke Štvanici 656/ Praha 8 Březen 2008 Březen 2009 Cca. 1.4 mld. Kč Výkon technického dozoru investora část TZB Nové sídlo Národní technické knihovny v areálu vysokých škol v Praze Dejvicích.

55 Výrobní a logistické objekty

56 VÝROBNĚ - SKLADOVACÍ HALA, POTVORICE Novostavba výrobně - skladovací haly Freudenberg, Potvorice, Slovenská republika Freudenberg Immobilienmanagement Slovakia s.r.o. Září 2012 Květen 2013 Cca. 2.7 mil. Spolupráce při výběru zhotovitele stavby Technický dozor investora Přístavba jednopodlažní výrobně skladovací haly s vnitřními administrativně sociálními vestavbami. Provedení rozšíření areálových komunikací a nové sprinklerové nádrže. Podlažní plocha: m 2 Světlá výška haly: 10 m

57 VÝSTAVBA VÝROBNÍ HALY FEHRER 08, ČESKÁ LÍPA Výstavba výrobní haly Fehrer 08, Česká Lípa, Česká republika Fehrer Bohemia, s.r.o. Litoměřická 86, Česká Lípa Září 2012 Květen 2013 Cca. 2 mil. Kč Project management Technický dozor investora Rozšíření stávající výrobní a montážní haly včetně rozšíření sociálního zázemí zaměstnanců. Nové venkovní komunikační, manipulační a skladové plochy. Plocha přístavby haly: m 2 Plocha sociálního vestavku: 630 m 2 Plocha venkovních zpevněných ploch: m 2.

58 VÝSTAVBA ZÁVODU TRUMPF II.ETAPA, LIBEREC Výstavba závodu Trumpf 2. Etapa, Liberec, Česká republika Trumpf Liberec s.r.o. Ampérova Liberec XXIII - Doubí Prosinec 2011 Červen 2012 Cca. 7.7 mil. Project management Projektové práce Technický dozor investora Autorský dozor Rozšíření stávající výrobní a montážní haly o včetně rozšíření administrativní přístavby. Nová parkoviště pro zaměstnance a rozšíření objektů pro odpadové hospodářství. Plocha přístavby haly: m 2 Plocha přístavby administrativní budova: 765 m 2 Počet nových parkovacích míst pro osobní automobily: 198

59 BVS LABORATOŘE, BRATISLAVA BVS Laboratoře, Bratislava, Slovenská republika Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská Bratislava 29 Březen 2009 Říjen 2010 Cca. 7.7 mil. Technický dozor investora Manažerské, organizační a technické výkony Jedná se o přestavbu a dostavbu objektu laboratoře pitních vod v stávajícím areálu BVS na komplexní laboratoř pitních a odpadových vod. Projekt řeší absenci funkčních prostor obou laboratoří s možností využívání společné technické, technologické i sociální zázemí areálu.

60 FEHRER Bohemia s.r.o. 2. etapa výstavby závodu 02, Liberec část A): Přístavba skladové haly, Liberec FEHRER Bohemia s.r.o. 2. etapa výstavby závodu 02, Liberec, Česká republika FEHRER Bohemia s.r.o. Newtonova Liberec Červen 2008 Červenec 2009 Cca. 57 mil. Kč Řízení projektu Technický dozor investora Stavba je umístěna v Liberci v průmyslové zóně Jih uvnitř areálu firmy Fehrer Bohemia. Jedná se o rozšíření stávajícího výrobního závodu o novou skladovou halu. Skladová plocha 3.900m 2.

61 LOGISTICKÉ CENTRUM RADONICE - ROZŠÍŘENÍ, RADONICE Logistické centrum Radonice rozšíření, Radonice, Česká republika PLUS DISCOUNT, spol. s r.o. Počernická Radonice Červen 2005 Duben 2006 Cca. 350 mil. Kč Dokumentace pro územní řízení včetně inženýrské činnosti Dokumentace pro stavební povolení včetně inženýrské činnosti Dokumentace pro výběr dodavatele Výběr dodavatele Jedná se o rozšíření stávajícího velkokapacitního skladu o zastavěnou plochu m 2.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o.

Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. Katalog aktivit SEVEn Energy s.r.o. OBSAH ÚVODNÍ Úvodní slovo 3 O SEVEn 4 Politika SEVEn 4 Historie SEVEn 5 Konsorcium SEVEn 7 Oblasti aktivit SEVEn Energy s.r.o. 8

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

Partner na cestě k Vašim cílům

Partner na cestě k Vašim cílům regionální rozvojová agentura Královéhradeckého kraje Partner na cestě k Vašim cílům Centrum EP Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Československé armády 954/7 500 03 Hradec Králové www.cep-rra.cz Výroční

Více

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48

Obsah. 3 4 6 9 10 12 12 13 14 15 16a 16a 18 18 18 20 20 25 28 32 33 33 34 36 38 38 38 38 38 39 39 39 40 46 48 Výroční zpráva 2006 Výroční zpráva 2006 Obsah 1. Skupina Czech Property Investments, a.s. (CPI Group)... 2. Přehled vybraných ukazatelů CPI Group... 3. Zpráva auditora o ověření výroční zprávy a zprávy

Více

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M

PODNIKATELSKÝ INKUBÁTOR M FS Podnikatelský inkubátor Fiktivní cvičná případová studie! Tento dokument obsahuje cvičnou případovou studii proveditelnosti fiktivního projektu. Všechny uvedené části mají sloužit jen jako příklady

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB PŮSOBNOST HOLDINGU RUSKá federace - Филиал НВТ A.C. Velká Británie - NWT International Ltd. Česká republika - NWT A.S. - EMEA s.r.o. - PARZLICH s.r.o. Slovensko - NWT Slovakia

Více

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU

FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS FINANCOVÁNÍ REVITALIZACE BYTOVÉHO DOMU FINANCING

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb byly překročeny o 14,49 %. Provozní výsledek hospodaření byl překročen o 29,48 %. Zisk po zdanění byl překročen o 31,11 % a činil 59 348 tis.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Dolní náměstí 22/43, 779 00 Olmouc Poradenská, konzultační, inženýrská a projektová činnost pro regionální rozvoj. STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO NÁVRHOVÁ ČÁST - STRATEGIE Zpracovatelé

Více

CRESTYL Group. Nabídka na pronájem s následnou koupí nemovitého majetku v Prostějově

CRESTYL Group. Nabídka na pronájem s následnou koupí nemovitého majetku v Prostějově Nabídka na pronájem s následnou koupí nemovitého majetku v Prostějově Březen 2009 Úvodní slovo předkladatele Předkládáme vyhlašovateli záměru pronájmu a následného prodeje níže uvedených pozemků v Prostějově

Více

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností

První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností První český titul zaměřený na výstavbu a provoz budov s nízkou energetickou náročností 4 2014 AKTUÁLNĚ: Pražské stavební předpisy pozastaveny, šetří je Policie ČR Být tak pasivní jako Brusel! LEED Platinum

Více

Informace o bance a jejích službách pro klienty

Informace o bance a jejích službách pro klienty Informace o bance a jejích službách pro klienty Květen 2005 Obsah Základní informace Vznik a historie ČMZRB, a. s. Souhrnná charakteristika Právní rámec činnosti Poslání Hlavní činnosti Naši klienti Spolupráce

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005

Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2005 Centrum evropského projektování Regionální rozvojová agentura 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, vážení partneři. Předkládám Vám výroční zprávu

Více

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6

Slovo předsedy Představenstva... 5. Strategie a cíle společnosti... 6 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBSAH Slovo předsedy Představenstva... 5 Strategie a cíle společnosti... 6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9 Skupina

Více

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s.

Úvodní slovo 2. Správní a organizační struktura 3. Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. Výroční zpráva 2010 Obsah Úvodní slovo 2 Správní a organizační struktura 3 Orgány společnosti 3 Organizační struktura Centra evropského projektování a.s. 4 Posílení absorpční a administrativní kapacity

Více

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2

Lidé & stavby. Rezidenční. další stavba v BB Centru. Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ. Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Lidé & stavby Čtvrtletník akcionářů, zaměstnanců a partnerů Skupiny PSJ Rezidenční park BAAROVA další stavba v BB Centru Ročník XVI. l červen 2012 l číslo 2 Milí kolegové, přátelé, nedávno jsem se na

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS 2 JIHOVÝCHOD 20. června 2007 2 Evropská unie Tento projekt byl spolufinancován z prostředků EU 3 4 OBSAH OBSAH... 5 ÚVOD... 9 1 SOUČASNÁ EKONOMICKÁ A SOCIÁLNÍ SITUACE REGIONU...

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1

GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 GREENVALE a.s. Výroční zpráva 2012 1 Úvodní slovo jediného člena představenstva Vážení přátelé, posláním společnosti GREENVALE a.s. je pronájem areálu AQUAPALACE WELLNESS RESORT v Čestlicích u Prahy. RESORT

Více

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35

BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 BEWERT spol. s r.o. Znalecká kancelář 160 00 Praha 6, Půlkruhová 813/34 IČ: 60 48 66 35 Čj: Be/To/05-01/02/2010. EXPERTNÍ POSUDEK Posouzení kvality inženýrských činností prováděných mandatářem, společností

Více

Strategický plán Leader

Strategický plán Leader Místní akční skupina Brána Písecka 1 Obsah 6 Strategie... 4 6.1 Priority a cíle... 5 6.1.1 Vize... 5 6.1.2 Struktura priorit a opatření... 5 6.1.3 Přehled priorit a opatření... 6 6.1.4 Návaznost strategického

Více

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY

JESSICA SUPPLEMENTARY STUDY JESSICA JOINT EUROPEAN SUPPORT FOR SUSTAINABLE INVESTMENT IN CITY AREAS Implementation of the JESSICA financial instrument in Moravia-Silesia SUPPLEMENTARY STUDY Czech version June 2010 This document has

Více

TÜV SÜD Journal Česká republika

TÜV SÜD Journal Česká republika 3/2010 TÜV SÜD Journal Česká republika MSV 2010 - Představujeme nejlepší stroj na světě 4 Úsporná opatření ve veřejných budovách 9 Co vlastně ti solárníci dělají? 10-11 Posuzování funkční bezpečnosti 12-13

Více

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012

CPI BYTY, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012 Výroční zpráva 2012 KLÍČOVÉ HODNOTY Společnost CPI BYTY v číslech 2012 464 961 Hrubý příjem z nájmu 7 407 109 (v tis. Kč) Investice do nemovitostí (v tis. Kč) 3 394 261 Vlastní kapitál

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT BYTOVÁ VÝSTAVBA

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26

OBSAH. 1. Úvod 4. 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8. 3. Správa majetku a péče o les 10. 4. Ekonomika 16. 5. Ekologický aspekt 26 KONCEPCE STRATEGICKÉHO ROZVOJE PODNIKU LESY ČESKÉ REPUBLIKY, s. p. pro období let 2015-2019 OBSAH 1. Úvod 4 2. Dlouhodobá vize a cíle Koncepce 8 3. Správa majetku a péče o les 10 4. Ekonomika 16 5. Ekologický

Více

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích

obsah výroční zpráva úvodní slovo obchod životní prostředí Nadační fond Dalkia Česká republika finanční zpráva zpráva o vztazích výroční zpráva 2005 teplo je život Zdroj tepla je základ života, a to i v extrémních podmínkách. Tučňák je tvor, který je schopen velmi dobře hospodařit s teplem, podobně jako společnost Dalkia. Tučňák

Více

Slovo předsedy Představenstva...5

Slovo předsedy Představenstva...5 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA EC úspora energie OBSAH Slovo předsedy Představenstva...5 Strategie a cíle společnosti...6 ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Základní údaje o společnosti...7 Složení orgánů a managementu společnosti...9

Více