Technologické inovační centrum s.r.o. Prezentace společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technologické inovační centrum s.r.o. Prezentace společnosti"

Transkript

1 Technologické inovační centrum s.r.o. Prezentace společnosti 1

2 Základníúdaje o společnosti Technologickéinovačnícentrum Zakladatelé společnosti: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Zlínský kraj Sídlo společnosti: Růmy 4046, Zlín Právníforma: společnost s ručením omezeným Společnost zapsána do obchodního rejstříku dne

3 Poslání Technologického inovačního centra Hlavním cílem společnosti je naplňovat strategii ekonomického rozvoje Zlínského kraje, vytvářet podmínky pro rozvoj inovačního podnikání vregionu, pro využívání výsledků výzkumu v podnikatelské praxi s důrazem na high-tech technologie a pro rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. Vytvořit nástroje podpory inovačních aktivit, které umožní stimulovat ekonomický růst a prosperitu regionu, zvýší konkurenceschopnost místních firem a přispějí ke vzniku a udržení vysoce kvalifikovaných pracovních míst. 3

4 Poslání Technologického inovačního centra Posláním společnosti je vytvořit zázemía prostor pro: rozvoj a podporu inovačního podnikání vregionu, možnosti vzniku klastrových iniciativ, komerčně orientovaný vědecký a technologický výzkum, využívánívýsledků univerzitního výzkumu v podnikatelské praxi, rozvíjení nových oborů, technologií a služeb. 4

5 Aktivity Technologického inovačního centra Provozování podnikatelského inkubátoru Vybudování technologického parku Zajištění činností centra pro transfer technologií Vytváření podmínek pro budování klastrů Podpora tvůrčích a inovačních aktivit v regionu Podpora podnikání a podnikatelských aktivit Projektová činnost spojená s Regionální inovační strategií Zlínského kraje a plnění aktivit vyplývajících ze strategie 5

6 Projekty Technologického inovačního centra Projekt Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru Projekt Identifikace možnosti vzniku obuvnického klastru Projekt Technologický park, podnikatelský inkubátor 6

7 Spolupráce Technologického inovačního centra Projekt Podnikatelský inkubátor Vsetín, Maštaliska Projekt Podnikatelské Inovační Centrum Zlín Účast v Řídícím výboru projektu Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programů ve Zlínském kraji opatření3.3 SROP Účast v Řídícím výboru projektu Regionální inovační strategie Zlínského kraje Spolupráce s JVM-RPIC spol. s r.o. 7

8 Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru Prezentace projektu 8

9 Plastikářský klastr Specifikace projektu Název projektu: Identifikace možnosti vzniku plastikářského klastru Identifikace žadatele: Technologické inovační centrum s.r.o. Místo realizace: Zlínský kraj Předpokládaná doba realizace: 8 měsíců Datum schváleníprojektu:

10 Plastikářský klastr Cíle projektu Hlavnícíl projektu: Cílem projektu je ověřit, zda odvětví plastikářského průmyslu ve Zlínském kraji odpovídá charakteristice tzv. klastru, a zda by toto odvětví bylo potenciálně konkurenceschopnější založením klastrové iniciativy. 10

11 Plastikářský klastr Dílčícíle projektu Zlepšit úroveň spolupráce mezi společnostmi klastru Propagovat silné stránky klastru a jeho jedinečnost v národním a mezinárodním měřítku prostřednictvím implementace marketingového plánu klastru Podnítit spolupráci mezi plastikářským klastrem a UTB ve Zlíně Zvýšit výkonnost, dovednosti a konkurenceschopnost plastikářských firem 11

12 Plastikářský klastr Firmy podporujícíprojekt 1. ALIACHEM,a.s., FATRA, o.z., Napajedla 2. DURA-LINE CT, s.r.o., Tlumačov 3. INVOS, spol. s.r.o., Svárov 4. IRISA, v.d., Vsetín 5. greiner packaging slušovice s.r.o., Slušovice 6. HANHARTPLAST, s.r.o., Chropyně 7. KASTEK Komponenty, s.r.o., Březůvky 8. KONTY-G, a.s. Zlín 9. KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk 10. MAINE FATRA, s.r.o., Kunovice 11. PLASTIKA, a.s., Kroměříž 12. PLOMA, a.s., Hodonín 13. RIM-Tech, a.s., Zlín 14. SPUR, a.s., Zlín 15. ZÁLESÍ, s.r.o., Luhačovice 16. ZLÍN PRECISION, s.r.o., Zlín 12

13 Plastikářský klastr Výstupy projektu Studie proveditelnosti pro založenía rozvoj klastru Návrh založeníklastru jako samostatné právnické osoby Identifikované firmy, potenciálně vhodné pro účast v klastru Zjištěný zájem jednotlivých firem o vstup do klastru Identifikovaná struktura klastru, identifikované jádro klastru Podpora vzniku osobních vztahů mezi reprezentanty firem Identifikované potřeby jednotlivých firem a možné oblasti spolupráce Vytvořená analýza podle Porterova diagramu Tříletá strategie klastru 13

14 Plastikářský klastr on line q informace: - o klastru historie, současné aktivity, - popis společných projektů, - o firmách základní údaje, odkaz na vlastní internetové stránky, - o akcích pozvánky na workshopy a semináře, zápisy z těchto akcí předpokládané datum spuštění stránek: q listopad

15 Identifikace možnosti vzniku obuvnického klastru Prezentace projektu 15

16 Obuvnický klastr Specifikace projektu Název projektu Identifikace možnosti vzniku obuvnického klastru Identifikace žadatele Technologické inovační centrum s.r.o. Místo realizace Zlínský kraj Předpokládaná doba realizace 8 měsíců Předpokládaná výše nákladů Kč Datum předloženíprojektu 31. srpna

17 Obuvnický klastr Partner projektu Česká obuvnická a kožedělná asociace (ČOKA) q q q q q Sídlo ve Zlíně Sdružuje cca 65 firem a institucí Členové asociace reprezentují asi 50% výroby obuvi v ČR Člen -pozorovatel Evropské konfederace obuvnického průmyslu Člen Mezinárodního svazu obuvnických techniků 17

18 Obuvnický klastr Cíle projektu Hlavnícíl projektu: Cílem projektu je ověřit, zda odvětví obuvnického průmyslu ve Zlínském kraji odpovídá charakteristice tzv. klastru, a zda by toto odvětví bylo potenciálně konkurenceschopnější založením klastrové iniciativy. Dílčícíle projektu: Zlepšit úroveň spolupráce mezi společnostmi klastru Propagovat silné stránky klastru a jeho jedinečnost v národním a mezinárodním měřítku Podnítit spolupráci mezi obuvnickým klastrema UTB ve Zlíně Zvýšit výkonnost, dovednosti a konkurenceschopnost obuvnických firem 18

19 Obuvnický klastr Firmy podporujícíprojekt 1. D.P.K., spol. sr.o., Zlín 2. ORTO plus s.r.o., Zlín 3. FLEXIKO CZ s.r.o., Zlín 4. SAREMA Liberec s.r.o., Liberec 5. Ergon a.s., Praha 6. Cíl, výrobní družstvo, Prostějov 7. SSL Česká republika s.r.o., Praha 8. TIPA B, a.s., Třebíč 9. V. OBUV s.r.o., Blučina 10. GOGELA, spol. s.r.o., Zlín 11. FARE s.r.o., ValašskéKlobouky 12. MOLEDA, a.s., Praha 13. svorto.czs.r.o., Praha 14. V+J OBUV, s.r.o., Štěpánoviceu Českých Budějovic 15. PRABOS PLUS, a.s., Slavičín 16. DZO s.r.o. Zlín 19

20 Obuvnický klastr Společnéaktivity Společná prodejní značka garance zdravého obouvání Nabídka kompletního sortimentu obuvi Možnost společné prezentace Orientace na spotřebitele Zapojení maloobchodních prodejen do klastru Spolupráce s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně q q q technologické inovace designové inovace využití nových informačních technologií 20

21 Obuvnický klastr Výstupy projektu Studie proveditelnosti pro založenía rozvoj klastru Projekt založení klastru Identifikované v klastru firmy, potenciálně vhodné pro účast Zjištěný zájem jednotlivých firem o vstup do klastru Identifikovaná struktura klastru, identifikované jádro klastru Zjištění vztahů mezi firmami Identifikované potřeby jednotlivých firem a možné oblasti spolupráce Vytvořená analýza podle Porterova diagramu Tříletá strategie klastru 21

22 Projekt podnikatelského inkubátoru, vědeckotechnického parku a centra pro transfer technologiíve Zlínském kraji Prezentace projektu 22

23 PI, VTP a CTT Cíle projektu Hlavní cíl projektu: Vytvořeníinfrastruktury pro podporu vzniku a činnostínových inovačních firem ve Zlínském kraji. Dílčí cíle projektu: podpora technologického rozvoje a inovací na UTB a jejich snazší uvedenído komerčnísféry při respektováníduševního vlastnictví, posíleníspolupráce na vědě a výzkumu ze strany komerčních firem, vytvoření podmínek pro a studentů inovačními firmami, možnosti uplatnění absolventů stimulace rozvoje inovacíve Zlínském kraji, vytvářenínových pracovních míst v regionu. 23

24 Cílovéskupiny projektu studenti a absolventi škol, experti a nositelé know-how na UTB, malé a střední inovační firmy ve Zlínském kraji, nezaměstnaní. 24

25 Harmonogram realizace projektu zahájení projektu -polovina června 2005, ukončení projektu, q q projekt je z pohledu hodnocení udržitelnosti naplánován do konce roku 2010, očekává se pokračování v činnosti i v dalších letech (délka trvání projektu je odhadnuta nejméně na 15 let), hodnocení projektu

26 Poskytovanéslužby Poradenskéa expertníslužby poradenství při tvorbě podnikatelských záměrů, při založení podniku, po zahájení podnikání, poradenství při dodatečném financování podniku, návrhu strategie, poradenství v ekonomické, finanční a právní oblasti, poradenství v používání ICT, poradenství při realizaci technologického transferu, odborné expertízy apod. 26

27 Poskytovanéslužby Technickéslužby elektřina, voda, otop, likvidace odpadů, ostraha, úklid společných prostor, telefonní GSM brána a fax, třídění pošty, skartovačka, kopírování, scanner, zasedací místnost s prezentační technikou, černobílý a barevný tisk k propagaci subjektů, zapůjčení řezačky a vazačky dokumentů, prezentační techniky, ICT, sekretářské práce. 27

28 Kontakt Mgr. Daniela Sobieská, jednatelka společnosti Technologické inovační centrum s.r.o. Růmy Zlín Tel.:

29 Děkuji Vám za pozornost 29

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6

OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 OBSAH OBSAH...3 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY SPOLEČNOSTI...5 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI...6 SPOLEČNÍCI...6 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI...6 PŘEDMĚT ČINNOSTI...6 POSLÁNÍ A ZAMĚŘENÍ SPOLEČNOSTI...6 HLAVNÍ AKTIVITY

Více

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise

This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Action 6.3.3. FREE - From Research to Enterprise Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 7 1 Název: Plnění funkce podnikatelského inkubátoru Zaměření: Cílové skupiny: Studie je zaměřena na popsání funkcí

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020. Část 3 Strategická část REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Část 3 Strategická část Obsah ÚVOD... 3 METODIKA... 4 VIZE... 5 GLOBÁLNÍ CÍL... 6 POPIS PRIORITNÍCH OBLASTÍ... 7 Prioritní oblast A Inovační

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Podnikatelský inkubátor Vsetín

Podnikatelský inkubátor Vsetín Podnikatelský inkubátor Vsetín Agentura pro ekonomický rozvoj Vsetínska, o.p.s. (založena usnesením zastupitelstva města Vsetína dne 29.3.2005) Společnost byla založena za účelem: řešení nezaměstnanosti,

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

NÁVRH NA USTANOVENÍ NEZÁVISLÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KREATIVNÍ ZLÍN

NÁVRH NA USTANOVENÍ NEZÁVISLÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KREATIVNÍ ZLÍN NÁVRH NA USTANOVENÍ NEZÁVISLÉ PRACOVNÍ SKUPINY PRO KREATIVNÍ ZLÍN Statut, vymezení činností a akční plán Pavel Bednář, Zdeňka Kujová, Jan Blažek LEDEN 2015 Manažerské shrnutí Návrh na ustanovení nezávislé

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007)

INformační zpravodaj Technologického inovačního centra Zlín. 5 / 07 (červen 2007) > Třetí klastr v regionu založen > 7RP: konzultace s firmou PERA > Mezinárodní transfer technologií > Seminář OPTIMICONu > Další nájemníci PIC > Nástroje podpory pro začínající MSP > Úvěrové a záruční

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ

REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ REGIONÁLNÍ REŠERŠE ZLÍNSKÝ KRAJ Autoři: Ing. Barbara Gergelová, expertka regionálního zastoupení SP ČR PhDr. Luboš Kavan, expert regionálního zastoupení SP ČR Mgr. Richard Koubek, poradce za SP ČR Ing.

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020

Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 Strategie rozvoje Zlínského kraje 2009-2020 AKTUALIZACE FINÁLNÍ VERZE 2.0 Vedoucí zpracovatelského týmu: Ing. Petr Zahradník Obsah 1. Úvod... 4 2. Hodnocení hlavního cíle strategie... 5 2.1. Makroekonomické

Více

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Expertíza Roadmap. Březen 2010. Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Expertíza Roadmap Březen 2010 Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj Autor studie Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel Regio

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji

Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Průvodce finančními nástroji na podporu podnikání ve Zlínském kraji Obsah Regionální politika EU........................................................................

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň

Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe. 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Možnosti podpory zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe 10. června 2009 Zbyněk Doležal, BIC Plzeň Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 Jeden z 8 tematických operačních programů Zdroj financování:

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007

EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 EU dotace a ICT sektor 14.5. 2007 Program semináře -- Představení CzechInvestu -- ICT V PODNICÍCH 12:30 13:15 občerstvení -- ICT A STRATEGICKÉ SLUŽBY -- SPOLUPRÁCE -- ŠKOLÍCÍ STŘEDISKA -- SEDMÝ RÁMCOVÝ

Více

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO

Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Aktuálníinformace o financovánívýzkumu, vývoje a inovacív novém programovacím období 2014-2020: Klíčové grantové a finanční programy MPO Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 13. listopadu

Více

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu

Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Škola inovací pro podnikatele Partneři v inovačním procesu Ing. David Pawera 15. 5. 2012 Firmy Firma, která se rozhodla realizovat určitý VaV projekt, jehož výsledky by chtěla využít v podobě nového inovativního

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP PIK na rok 2015 Identifikace specifického cíle Prioritní osa Specifický cíl PO 1 SC 1.1 Inovace PO 1 SC 1.1 Potenciál PO 1 SC 1.1 Aplikace PO 1 SC 1.2 Program podpory

Více

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013

Ing. Filip Uhlík, ředitel. strana 2. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje působí v oblasti služeb regionálního rozvoje více než 14 let. Posláním agentury je poskytovat odbornou poradenskou podporu především územním

Více

2013START-UP FIRMY ZLÍNSKÉHO KRAJE

2013START-UP FIRMY ZLÍNSKÉHO KRAJE 2013START-UP FIRMY ZLÍNSKÉHO KRAJE MVDr. STANISLAV MIŠÁK, hejtman Zlínského kraje Zlínský kraj je regionem s významnými podnikatelskými tradicemi. Aby se soukromý sektor, který přináší pracovní místa

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015

Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Dlouhodobý záměr Západomoravské vysoké školy Třebíč, o.p.s. na roky 2011-2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více