Ondrová. Rosenheimová

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ondrová. Rosenheimová"

Transkript

1 Pomůcka Roční období podzimní měsíce 1. Pomůcka Roční období zimní měsíce 1. Pomůcka Roční období - jaro 1. PL - Podzim 1. PL Školní potřeby 1. PL Ovoce -zelenina 1. PL - Zima 1. PL Zdravá výţiva 1. Pomůcka Roční období - Léto 1. Dopravní výchova - Čtyřsměrka 1. Prezentace Rok-roční období-měsíce 1. Prezentace Prostředí, ve kterém ţijeme 2. Prezentace Rodina, byt 2. Prezentace Dopravní prostředky 2. Prezentace Vývoj a pokrok, řemesla 2. Prezentace Naše vlast v minulosti 2. Prezentace Státní svátky ČR 5. Prezentace Volně ţijící ţivočichové - ptáci 2. Prezentace Jehličnaté stromy 2. Prezentace Volně ţijící ţivočichové - savci 2. Prezentace Listnaté stromy 2. Na poli - obilí 4. Na poli lilek brambor, řepa cukrová 4. Test č. 1 - VL 4. Test č. 2 - VL 4. Test č. 3 - VL 4. Test č. 4 - VL 4. Císař Rudolf II. 4. České království po bitvě na Bílé hoře 4. Ţivot v českých zemích po třicetileté válce 4. Jan Amos Komenský 4. Marie Terezie a Josef II. 4. Test č. 5 - VL 4. České království za vlády Lucemburků 4. Karel IV. 4. Mistr Jan Hus 4. Jan Ţiţka 4. České království po husitských válkách 4. Jiří z Poděbrad 4. Panovník rodu Jagellovců 4. České království za vlády Habsburků 4. Ondrová Rosenheimová

2 Na poli chrpa, růţe šípková 4. Na poli zajíc polní, koroptev polní 4. Obrození českého jazyka 5. Buditelé českého národa 5. Vynálezy mění svět 5. Rozkvět kultury a umění 5. Politické probuzení 5. Nespravedlivé Rakousko 5. Národ sobě 5. Hospodářský růst českých zemí 5. Nové uspořádání společnosti 5. Opakování 5. Hrůzy 1. svět. války 5. Samostatné Československo 5. Jak se ţilo v první republice 5. Republika se hroutí 5. Smutný ţivot za okupace 5. Boj proti Nacistům 5. Zrod nového Československa 5. Období komunistické vlády 5. Od totality k demokracii 5. Počátek nových nadějí 5. Vznik České republiky 5. Vlastivěda - opakování 5. Vlastivěda - zkoušení 5. Praha a její okolí 5. Střední Čechy 5. Test z přírodovědy 5. ročník 5. Prezentace Znojmo historie a památky 5. Prezentace NP Podyjí 5. Prezentace NP Krkonoše 5. Prezentace - Praha 5. Prezentace - NP Podyjí rostliny a ţivočichové 5. Prezentace Hrady a zámky v okolí Znojma 5. Střední Čechy 5. Ţivot poddaných 5. Blýskání na lepší časy 5. Rostliny (3. r.) 3. Části rostlin (3. r.) 3. Kvetoucí rostliny (3. r.) 3. Nekvetoucí rostliny (3. r.) 3. Nejstarší dějiny opakování 4. r. 4. Nejstarší dějiny kvíz 4. r. 4. Lucemburkové opakování 4. r. 4. Vodstvo ČR 4. r. 4. Magnetická síla 4. Rosenheimová Habrdlová Habrová

3 Gravitační síla 5. Habrová Afty 5. Akné 5. Alergie 5. Antioxidanty 5. BIO 5 Bolest v krku 5. Dobrá nálada 5. Chřipka 5. Kašel 5. Nehty 5 Obezita 5. Opar na rtech 5. Paměť 5. Pitný reţim 5. Práce s Éčky 5 Průjem 5. Rýma 5. Stravou proti rakovině 5. Stres 5. Vláknina 5 Vlasy 5. Zácpa 5. Zánět spojivek 5. Zdravé zuby 5. Úrazy 3. Lidské tělo 3. Smysly 3. Vnitřní ústrojí člověka 3. Vnitřní ústrojí lidského těla 3. Popis částí kostry 3. Teploměr a teplota 3. Úrazy 3. Smysly člověka 3. Trávicí soustava 3. Reţim dne 4. Potrava, bílkoviny, tuky, cukry, vitamíny 4. Co škodí a prospívá zdraví 4. Zelenina 4. Kostra páteře 4. Narození člověka 5. Kostra 5. Potravinová pyramida 5. Kostra lebky 5. Páteř 5. Části těla, hlava 5. Těknědţjanová Mlátilíková

4 Části těla 5. Potravinová pyramida 5. Co tělu prospívá a škodí 5. Cizokrajné ovoce 2. Druhy pečiva zdravá snídaně 2. Pohybem ke zdraví 2. Cesta ke zdraví 3. Zdravá strava, vitamíny 4. Ovoce a zelenina 4. Lesní plody 4. Zuby 4. Vitamíny 4. Zdraví, smyslová ústrojí 4. AZ kvíz 1 5. Vnitřní orgány 5. Trávicí soustava 5. Chyby ve výţivě 5. Zdraví, tělo člověka 5. Zdraví, kostra 5. Svaly 5. Zdraví, kůţe 5. Dýchání 5. Oběhová soustava 5. Trávicí soustava 5. Zdraví, vylučovací soustava 5. Zdraví, rozmnoţování 5. Nervová soustava 5. Moje obec 2. Kalendářní rok 2. Jak se zachovám 2. Opak. 2. ročníku 1. pololetí a) 2. Opak. 2. ročníku 1. pololetí b) 2. Kvíz 2.roč. 2. Pokojové rostliny 2. Tísňové volání 2. Neţivá příroda 3. Pohyb ţivočichů 3. Pohyb ţivočichů 3. Savci 3. Savci ve vodě a ve vzduchu 3. Rostliny 3. Části těla kvetoucích rostlin - kořeny 3. Části těla kvetoucích rostlin - stonek 3. Části těla kvetoucích rostlin - listy 3. Části těla kvetoucích rostlin - květy 3. Opylování 3. Mlátilíková Otte Veselka

5 Druhy plodů 3. Kostra člověka 3. Domácí zvířata ptáci I. 3. Domácí zvířata ptáci II. 3. Domácí zvířata - savci I. 3. Domácí zvířata savci II. 3. Zvířata v lese 3. Vnitřní orgány člověka I. 3. Vnitřní orgány člověka II. 3. Ptáci 1 4. Zvířata 1 4. Zvířata 2 4. Škodlivé vlivy 4. Opak. 3. ročníku 2. pololetí 4. Obiloviny 4. Ryby našich vod 4. Houby 4. Luční byliny 4. Rostliny ve vodě a okolí 4. Těţba uhlí v ČR 4. Ptáci 2 4. Řeky ČR 4. Dopravní značky 4. Opak. 4. ročníku - vlastivěda 4. Opak. 4. ročníku - vlastivěda 4. Jízdní řád 4. Slunce 5. Sluneční soustava 5. Měsíc 5. Umělé druţice 5. Zdroj el. energie 5. Kostra člověka 5. Vnitřní orgány 5. Opak. 5. ročníku PŘ 5. Města ČR 5. Poloostrovy Evropy 5. Evropská města 5. Dny v týdnu 1. Práce dospělých 1. Roční období 2. Dopravní prostředky 2. Rodina 2. Zelenina 2. Ovoce 2. Práce dospělých 2. Péče o pokojové rostliny 2. Veselka Veselková

6 Dny v týdnu 2. Smysly 2. Období lidského ţivota 2. Rodina 2. Zdravá výţiva 2. Test 3. Rozpustnost látek ve vodě 3. Obchody ve městě 3. Savci 3. Přírodniny 3. Houby 3. Dopravní výchova 3. Světové strany 3. Smysly 4. Zvířata 4. Ţivá příroda 4. Vlastnosti vody 4. Zdravá výţiva 4. Vlastnosti vzduchu 4. Klíčení semen 4. Rašení cibulovin 4. Listnaté stromy 4. Smrk ztepilý 4. Borovice lesní 4. Jedle bělokorá 4. Modřín opadavý 4. Zdraví 4. Ţivočichové v lese -1.část 4. Ţivočichové v lese 2. část 4. Kočka domácí 4. Pes domácí 4. Domácí ţivočichové pro radost 4. Dopravní značky 4. Pohoří ČR 4. Města ČR 4. Státní symboly 4. Povrch ČR 4. Světové strany 4. Vodstvo mapa 4. Poloha ČR 4. Významná města 4. Kostra člověka 5. Kříţovka mapa 5. Praha 5. Střední Čechy 5. Východní Čechy 5. Veselková

7 Název Ročník Severní Čechy 5. Západní Čechy 5. Jiţní Čechy 5. Českomoravská vrchovina 5. Severní Morava 5. Brno 5. Jiţní Morava 5. Státy Evropy 5. Vlajky států 5. Slepá mapa Evropa 5. Hlavní města Evropy 5. Pohoří ČR 5. Města ČR 5. Veselková

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka

6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka 6.4 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 6.4.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět 6.4.1.1 Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

Více

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249

školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 RVP ZV Základní vzdělávání Člověk a jeho svět Základní škola Český Krumlov, Plešivec 249 školní vzdělávací program ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 PLACE HERE ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec 249 Název školy Adresa Název ŠVP Plešivec 249, 381 01 Český Krumlov ŠVP ZŠ Český Krumlov, Plešivec

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - VLNKA Učební osnovy / Člověk a jeho svět / ČS I. název vzdělávacího oboru: ČLOVĚK A JEHO SVĚT (ČS) II. charakteristika vzdělávacího oboru: a) organizace: Vyučovací předmět (vzdělávací obor) Člověk a jeho svět navazuje svým vzdělávacím obsahem na poznatky

Více

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.

EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21. EU peníze školám, evidence vytvořených sad DUM v šabloně III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT CZ. 1.07/1.4.00/21.3217 Poř.č. Název - PRVOUKA Popis obsahu Prvouka 1. ročník 1. 1. 1_ROC

Více

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu

5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU. Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu 5.5 ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1 CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Obsah vyučovacího předmětu Člověk a jeho svět je dán obsahem vzdělávací oblasti Člověk

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení

ČLOVĚK A JEHO SVĚT. A/ Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové vymezení ČLOVĚK A JEHO SVĚT A/ Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení Vzdělávací obsah tohoto vyučovacího předmětu vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět a Člověk a

Více

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka

5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka ---------------------- 5.4 Člověk a jeho svět 5.4.1 Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Prvouka patří do vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Prvouka se vyučuje v 1., 2. a 3. ročníku 2 hodiny

Více

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Předmět: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast člověk a jeho svět se týká člověka, rodiny, společnosti, vlasti, přírody, kultury, techniky,

Více

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.4.1. Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: - vyučuje se v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně, ve třetím

Více

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.

Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1. Třída Téma hodiny Označení materiálu Jméno autora MATEMATIKA 1.A Procvičování + - do 5 VY_42_INOVACE_M1_ZF_01 Fenclová 1.A Slovní úlohy 0-7 VY_42_INOVACE_M1_ZF_02 Fenclová 1.A Sčítání do 8 VY_42_INOVACE_M1_ZF_03

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Želiv Novými

Více

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět

5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5 Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět 5.5.1 Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Vzdělávací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Časová dotace Předmět je vyučován v 1. 3. ročníku po

Více

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA

Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Školní vzdělávací plán LYCEUM- BRÁNA ŽIVOTA Název oboru: Praktická škola dvouletá Název vyučovacího předmětu I. ročník II. ročník Jazykové a literární vzdělávání 4 4 Matematika 4 4 Základy přírodních a

Více

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník

Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Vzdělávací oblast : : Vyučovací předmět : Období ročník : Počet hodin : 99 Člověk a jeho svět Náš svět 1. období 3. ročník Učební texty : Mg. I. Frýzová: Člověk a jeho svět 3, pracovní sešit pro 3.roč.

Více

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou

ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou ZŠ Vnorovy zpracovala v rámci šablony III/2 540 DUM a v rámci šablony II/2 72 VM pro 2. až 9. ročník ZŠ. Předměty a tematické okruhy, pro které jsou jednotlivé DUM a VM vytvořeny, jsou uvedeny v příslušném

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět. Vzdělávací obor: Vyučovací předmět: Prvouka. Charakteristika vyučovacího předmětu 5.12. Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Prvouka Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk

Více

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení

Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět. Člověk a jeho svět. Charakteristika vyučovacího předmětu. Obsahové, časové a organizační vymezení Vzdělávací obor: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení 1. ročník 1 hodina týdně 2. ročník 2 hodiny týdně 3.-5. ročník 3 hodiny

Více

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT

5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5. ČLOVĚK A JEHO SVĚT 5.5.1. Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět naplňují předměty prvouka, vlastivěda a přírodověda. Je koncipována pouze pro 1. stupeň základního

Více

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy

ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ZEMĚPIS 6. ročník Pracovní listy ŠKOLA ZÁKLAD ŽIVOTA Projekt Základní školy Cheb, Kostelní náměstí 14 MĚL BYCH ZNÁT: - Rozumět základním zeměpisným termínům - Umět pojmenovat různé typy krajin a jejich

Více

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda

ČLOVĚK A JEHO SVĚT VLASTIVĚDA Charakteristika a cíl předmětu Vlastivěda (Vl) Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vlastivěda Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A JEHO SVĚT Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět je oblast určená pouze pro výuku na I.stupni. Poskytuje ţákům základní pohled na člověka, společnost, přírodu, a zdraví a bezpečí

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název školy Číslo projektu Název šablony klíčové aktivity ZŠ Netolice, okres Prachatice CZ.1.07/1.4.00/21.0366 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti

Více

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor

EU peníze školám. Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor EU peníze školám Základní škola Veselí nad Lužnicí, ČSA 210,okres Tábor zpracovala v rámci šablony III/2 celkem 20 sad digitálních učebních materiálů. Seznam sad DUMů společně s e-mailovými adresami autorů

Více

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060

Školní vzdělávací program Dát šanci každému Verze 3 ZŠ a MŠ Praha 5 Smíchov, Grafická 13/1060 5.6.4 ČLOVĚK A PŘÍRODA 5.6.4.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Člověk a příroda je kombinovaný předmět, který vychází ze vzdělávacího obsahů vzdělávacích oborů Přírodopis a Zeměpis

Více

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6.

II/2. VY_22_INOVACE_02_TF1 PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ Opakování tvorby vět oznamovacích, negativních a otázek 5., 6. ČÍSLO KLÍČOVÉ AKTIVITY: NÁZEV KLÍČOVÉ AKTIVITY: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků OZNAČENÍ SADY: SADA ČÍSLO 1 OZNAČENÍ NÁZEV ANOTACE ROČNÍK VY_22_INOVACE_01_TF1 POPIS

Více

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám

Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám Zveřejnění DUM v rámci projektu EU peníze školám DUM můžete získat prostřednictvím emailového kontaktu zsbohusovice@email.cz. číslo šablona autor název anotace 1. VY_32_INOVACE_01CJ01 Mgr. Jaroslava Náprstková

Více

Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů

Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů Přehled DUMů, rozděleno podle předmětů ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro: MATEMATIKU Aritmetika 6. a 7. ročník Geometrie 6. až 9. ročník Algebra 8. a 9. Ročník INFORMATIKU MS Word MS Excel Gimp

Více

Matematika Ročník : 6.

Matematika Ročník : 6. Matematika Ročník : 6. Žák zvládá zákl. početní úkony s celými a desetinnými čísly pamětně i písemně počítá s předností početních operací a závorek převádí jednotky délky a obsahu rozeznává rovinné obrazce

Více

5.5 Člověk a společnost

5.5 Člověk a společnost verze 2012/2013 5.5 Člověk a společnost 5.5.1. Dějepis Charakteristika vyučovacího předmětu DĚJEPIS I. Obsahové vymezení Vyučovací předmět Dějepis vychází z obsahu vzdělávacího oboru Člověk a společnost

Více

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu

Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu Stručně o České republice, armádě a výcvikových zařízeních vojenského újezdu [ Ministerstvo obrany ČR Agentura vojenských informací a služeb, 2005] [ Česká republika] [ Armáda České republiky] [ Výcviková

Více