AUTORIZOVANÉ SPOLEČE NSTVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "AUTORIZOVANÉ SPOLEČE NSTVO"

Transkript

1 . C e c h t o p e n á ř ů a i n s t a l a t é r ů Č e s ké r e p u b l i k y, o. s. AUTORIZOVANÉ SPOLEČE NSTVO Zápis č. 2./2013 ze zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne v zasedací místnosti SŠP, Jílová 36g Brno Přítomni: Bohuslav Hamrozi, Ing. Andrzej Bartoś, Ing Jiří Rynda, Josef Morys, Franz Ziegler, Josef Vrba, Petr Král, Jiří Tesák, Jan Kazda, Miroslav Vybíral, Hana Londinová, Mečislav Krysta, Ing. Jaroslav Marousek, Radomír Myslivec, Ing. Jaroslava Štefková, Jindřich Podešva (zastoupen panem Rostislavem Pšenicou). Omluveni: Ing. Ladislav Lněníček, Ing. Josef Slováček, Ing. Jiří Bartů, Ing. Václav Hrabák, Ing. Vlastimil Mikeš, Petr Kapounek, Jan Hladík, Jarmil Lukeš. Zasedání prezídia CTI ČR dne je usnášenischopné..

2 Zápis ze zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR, konané dne v zasedací místnosti SŠP, Jílová 36g, Brno. Program: 1. Zahájení a schválení programu jednání. Účast na jednání členů prezidia a DR CTI ČR. 2. Zprávy ve věci plnění úkolů stanovených na zasedání prezidia a DR CTI ČR ze dne Formu a definitivní podobu průkazu člena CTI ČR předložení prezidiu p. J. Kazda. - Předložení struktury a ekonomického plánu (rozvahy) časopisu CTI INFO 2013, pan Jan Kazda. - Návrh struktury www stránek CTI ČR pan Jan Kazda instalateru/ - Zpracování návrhu inzerce (přeposláno prezidiu CTI ČR dne ), nová verzeprezentace časopisu CTI INFO, www stránky, prezentuje sekretariát ve spolupráci s panem Ing. Svobodou,panem PhDr., Holmanem - Odeslat publikaci Tepelná ochrana budov všem členům CTI ČR zajistí sekretariát cechu. - Doplnění aktualizaci členů CTI ČR za rok 2012, zajistí sekretariát CTI ČR. - Při konferenci stavebního veletrhu v Brně zajistí a připraví prezentaci cechu včetně škol a moderátora akcí. Sekretariát CTI ČR podá zprávu. - Podklad pro program na konferenci ke stavebnímu veletrhu v Brně (příspěvek výtah ze zákona.), zaslal pan Miroslav Vybíral, * příloha č. 1 - Technické školení, složení zkoušky HK prostřednictvím Cechu, oprávnění dle zákona 406/2000Sb., nabídl se ověřit pan Vybíral. Navrhuje dle elektronické zprávy ze dne (nabídnout naše služby formou dopisu MPO). - Nový formulář přihlášky pro členy CTI ČR, předloží pan Ing. Andrzej Bartoś, * příloha č.2 - Pan Ing. Slováček, osnova školení pro střední školy je připravena, provede se v rámci školení AMOS Sekretariát cechu ve spolupráci s Ing. Bartośem domluví termín a rozešle pozvánky. - Zajištění právního servisu pro členy Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s. Poradenství v oblasti právních služeb zašle všem členům sekretariát CTI ČR. Přesnou definici podá JUDr. L.Nedorost, PhD. - Návrh Stanov CTI ČR připravil a zaslal na sekretariát cechu, pan Miroslav Vybíral, *příloha č. 3 - Návrh plesu nebo společenského večera CTI ČR 2013, připraví sekretariát, * příloha č Aktualizace plánu činnosti CTI ČR na rok 2013, pan Bohuslav Hamrozi 4. Informace k AMF TZ, pan Bohuslav Hamrozi 5. Informace k udělování,,výročních topenářských a instalatérských cen při SHK Pro udělení výročních Topenářských cen: paní Hana Londinová, pan Ing. Jiří Rynda, pan Josef Morys Pro udělení výročních Instalatérských cen: pan Ing. Ladislav Lněníček, pan Bohuslav Hamrozi, pan Josef Vrba Cena Dílo roku pan Jan Hladík, paní Hana Londinová Cenu Franze Zieglera pan Franz Ziegler, pan Bohuslav Hamrozi

3 6. Informace viceprezidentů CTI ČR 7. Informace vedoucích jednotlivých sekcí CTI ČR 8. Různé 9. Diskuze. 10. Závěr.

4 Ad 1) Zahájení schválení programu jednání CTI ČR. Účast na jednání prezidia a dozorčí rady CTI ČR. Jednání CTI ČR se konalo v zasedací místnosti SŠP, budovy školy, Brno, Jílová 36g. Jednání vedl prezident CTI ČR pan Bohuslav Hamrozi, který uvítal přítomné členy a omluvil účast nepřítomných. Byla přítomna nadpoloviční většina členů prezidia, prezidium CTI ČR dne bylo usnášeníschopné. Po schválení programu zasedání CTI ČR, následovala část pracovní. Ad 2) Zprávy ve věci plnění úkolů stanovených na zasedání prezidia a DR CTI ČR ze dne Formu a definitivní podobu průkazu člena CTI ČR předloží prezidiu p. Jan Kazda. Projednání: Definitivní podoba průkazu bude projednávána na dalším jednání prezidia CTI ČR. Předložení struktury a ekonomického plánu (rozvahy) časopisu CTI INFO 2013, pan Jan Kazda. Plnění: Pan Jan Kazda prezentoval rozpočet na realizaci časopisu CTI INFO Návrh struktury www stránek CTI ČR pan Jan Kazda Plnění: Pan Jan Kazda předložil návrh struktury www stránek CTI ČR který byl zaslán členům prezidia a DR CTI ČR elektroniky dne k vyjádření. Pan Jan Kazda připraví podklady pro výběrové řízení na www. stránky a časopis CTI INFO. Nad rámec stanoveného programu jednání bylo prezentováno panem Janem Kazdou zpracování manuálu LOGA CTI ČR. Rozhodnutí: Prezidium a DR CTI ČR rozhodlo, že bude podána nová přihláška, která bude rozšířena o tři třídy, 7,9,11.

5 Zpracování návrhu inzerce (přeposláno prezidiu CTI ČR dne ), nová verzeprezentace časopisu CTI INFO, www. stránky, prezentace sekretariátu ve spolupráci s panem Ing. Danielem Svobodou. Plnění: Na zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR byla provedena na základě dlouhodobé spolupráce s občanským sdružením CTI ČR a společnosti Grafické studio Daniel Svoboda, jednatelem Ing. Danielem Svobodou, prezentace časopisu CTI INFO včetně kalkulace a podrobného odborného výkladu, prezentace návrhu internetových stránek CTI ČR. Prezentace čtyř návrhů byla předložena elektronicky i v tištěné verzi. Nad rámec stanoveného programu bylo předloženo: Pan Jan Kazda předložil prezidiu a dozorčí radě CTI ČR, návrh řešení ekonomické struktury CTI ČR. Na příští zasedání prezidia a DR CTI ČR bude předložen marketingový plán činnosti na rok 2013, ekonomická struktura aktiv a pasiv CTI ČR. Zadáno sekretariátu CTI ČR. Dle předložených návrhů a úkolů bylo dohodnuto osobní jednání ve Zlíně, v rámci konání odborného semináře pořádaného panem Josefem Morysem a panem Miroslavem Vybíralem, dne , k postupu další spolupráce. Jednání se zúčastní pan Bohuslav Hamrozi, p. Josefem Morys, p. Jan Kazda, p.miroslav Vybíral. Odeslat publikaci Tepelná ochrana budov všem členům CTI ČR zajistí sekretariát cechu. Sdělení sekretariátu. Všem členů CTI ČR (55 právnických osob + 40 fyzických osob) byla zaslaná odborná publikace Tepelná ochrana budov Edice MINITEP., s průvodním dopisem. Doplnění aktualizaci členů CTI ČR za rok 2012, zajistí sekretariát CTI ČR. Sdělení sekretariátu: Aktualizace členů CTI ČR je doplněna u právnických osob u fyzických osob se zpracovává a doplňuje o informace telefonních kontaktů a adres. Přípisem členům CTI ČR sekretariát požádal členy CTI ČR o aktualizaci těchto údajů. Pořádanou konferenci při Stavebním veletrhu v Brně IBF 2013 zajistí a připraví prezentaci cechu včetně škol a moderátora akcí. Sekretariát CTI ČR podá zprávu. Sdělení sekretariátu: Konference na téma,,dopady novely zákona o Hospodaření s energií na majitele, správce nemovitostí, provozovatele a vlastníky tepelných hospodářství. Předběžně zajištěn termín konání konference na od hod, po konferenci,, Den starostů a obcí, konference probíhá v sále ROTUNDA Rezervace sálu ROTUNDA popřípadě MORAVA, je dojednána a podaná žádost o bezplatný pronájem. Žádost byla předána a postoupena k vyřízení. Byla navržena i alternativa společné konference CTI ČR a Svazu měst a obcí, zástupci a organizátoři svazu navrhují uspořádat konferenci na podzim 2013, zajistí její účast. Nicméně

6 pokud se bude konference konat při Stavebním veletrhu v Brně zajistí součinnost při prezentaci. Moderátor konference PhDr. David Holman, předběžně dojednána jeho pracovní účast. Po jednání ve Zlíně bude upřesněno. Rozhodnutí: Prezidium a DR CTI ČR rozhodlo, že konference při Stavebním veletrhu v Brně IBF 2013 se bude konat v prostorách sálu MORAVA. Podklad pro program na konferenci ke Stavebnímu veletrhu v Brně IBF 2013 (příspěvek výtah ze zákona.), zaslal pan Miroslav Vybíral, * příloha č. 1 byla prezidiu a dozorčí radě zaslána elektronicky s pozvánkou na zasedání prezidia cechu. Po jednání ve Zlíně bude upřesněno. Technické školení, složení zkoušky HK prostřednictvím Cechu, oprávnění dle zákona 406/2000Sb, vyjádření pana Miroslava Vybírala. Pan Miroslav Vybíral navrhuje nabídnout naše služby formou dopisu MPO. Schváleno: Prezidiem a DR CTI ČR byl schválen postup formou dopisu MPO dle návrhu pana M. Vybírala. Dopis na MPO zašle pan Miroslav Vybíral. Nový formulář přihlášky pro členy CTI ČR, předloží pan Ing. Andrzej Bartoś, * příloha č.2 byla zaslána členům prezidia a dozorčí rady CTI ČR s pozvánkou na zasedání. Formulář závazné přihlášky pro členy CTI ČR byl prezidiem po grafické stránce akceptován. Nicméně byl připomínkován ve věci neschválené částky 1.000,- Kč (příspěvek škol), a to z důvodu neschválení valnou hromadou dle stanov CTI ČR, pan Jan Kazda, pan M. Vybíral. Rozhodnutí: Připravit návrh přihlášky, kde bude uvedeno proč a za jakých okolností se stát členem cechu CTI ČR, dále bylo rozhodnuto, že novým členům cechu s přihláškou bude přiložen časopis ALMANACH. Pan Ing. Josef Slováček, osnova školení pro střední školy je připravena, provede se v rámci školení AMOS. Sekretariát cechu ve spolupráci s Ing. Bartośem domluví termín a rozešle pozvánky. Sdělení: dle zprávy od pana Ing. Josefa Slováčka zaslaná na sekretariát CTI ČR dne (z důvodů omluvené nepřítomni na zasedání prezidia), citace:,, navazuji na naše dosavadní "rozhovory" o tom, že Asociace pro využití tepelných čerpadel by ráda podpořila odbornou úroveň vyučujících v oboru vytápění tím, že by byl uspořádám odborný seminář, který zahrnuje průřezově vše o tepelných čerpadlech a souvisejících zařízeních.

7 Prozatím to vždy skončilo na tom, že je potřeba to se školami projednat a další kroky se neuskutečnily. Vzhledem k tomu, že naše vzdělávací komise pracuje na harmonogramu a přípravě seminářů na 1. pololetí, potřebujeme znát Vaše představy o tom, zda tento seminář (semináře) společně uskutečníme, nebo ne. Jak víte, představa o rozsahu je rozvržena do dvou dnů, z nichž první je teoretická část, druhý pak kombinace s teorií a praktická část, případně s testem, aby mohl být vystaven dokument o absolvování tohoto kursu. Vzhledem k tomu, že zítra jsem vázán přednáškami na školení projektantů, které bylo dlouhodobě naplánováno, omluvil jsem se na jednání prezidia CTI a nesetkáme se, přičemž by jistě tento bod o školení vyučujících měl být předmětem jednání. Buďte tak laskav a podejte informaci o této záležitosti, která bude uvedena rovněž v zápisu z jednání. Poznámka: Pan Jan Kazda vznesl dotaz za jakou částku se bude školení realizovat. Pan Bartoś se spojí s panem Ing. Slováčkem a domluví další postup. Zajištění právního servisu pro členy Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s. Poradenství v oblasti právních služeb zašle všem členům sekretariát CTI ČR. Přesnou definici podá JUDr. L.Nedorost, PhD. Sdělení: Bezplatná právní poradna www. stránky CTI ČR, která je součásti odkazu navrhovaných CTI ČR, Grafickým studiem Ing. Danielem Svobodou. citace:,,bezplatná právní poradna online zdarma je Vaší možností jak využít právní pomoc zdarma při splnění základních požadavků, a to být členem Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., zaplacením členského poplatku za kalendářní rok. Do bezplatné právní poradny můžete vkládat nejrůznější dotazy z jakékoli oblasti práva. Bezplatná právní poradna je online, zdarma a je vždy otevřena a přístupna Vašim dotazům. V případě jiných požadavků, či potřebě komplexního přístupu je Vám k dispozici advokátní kancelář JUDr. Libor Nedorost, PhD. Na zasedání prezidia bylo sdělení ve věci bezplatné právní poradny CTI ČR přečteno. Návrh Stanov CTI ČR připravil a zaslal na sekretariát cechu, pan Miroslav Vybíral, *příloha č. 3, která byla součásti pozvánky a zaslaná všem členům prezidia a DR CTI ČR. Do 25. března 2013 bude panem Miroslavem Vybíralem zasláno na sekretariát doplnění návrhu stanov, poté bude předáno právníkovi k posouzení. Návrh plesu nebo společenského večera CTI ČR 2013, připraví sekretariát, * příloha č. 4 byla součásti pozvánky a byla zaslána všem členům prezidia a DR CTI ČR. Návrh plesu včetně kalkulace a programu dle př.č. 4, která byla zaslána všem členům prezidia a dozorčí rady CTI ČR před zasedáním, návrh nebyl přijat.

8 Rozhodnuto: Prezidium a DR CTI ČR schválilo,,letní setkání s opékáním selete na přehradě dne 21.června Ad 3) Aktualizace plánu činnosti CTI ČR na rok 2013, pan Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR Činnosti CTI ČR na rok jsou součástí Stanov a patří k nim: Osvětová činnost - provádění a zajišťování odborných kurzů a seminářů v rámci celoživotního vzdělávání ( AMOS, JOULE, Profesní kvalifikace apod..), - školství v oboru (učňovské, střední odborné, vysokoškolské, - tvorba technické legislativy a technických norem v oboru, - odborná garance významných akcí v ČR : semináře, firemní dny, odborné přednášky a konference (SHK, Teplárenské dny, výstavy, soutěže apod..) Publikační činnost - časopis CTI INFO - publikace a rozhovory v jiných médiích - vydávání odborných doporučení ( Stavovský kodex apod.) - nové členské průkazy, registrační certifikáty CTI ČR, ceník publikací, - vydávání odborných publikací, sborníků apod.. Pořádání celostátních soutěží uvedených ve Věstníku MŠMT Soutěže určené ke zvyšování teoretické a praktické úrovně učňů pořádané pod hlavičkou CTI ČR. a) Učeň instalatér b) Vědomostní olympiáda pouze teorie Spolupráce v rámci HK ČR - Aktivní spolupráce v představenstvu HK ČR ( zástupce CTI ČR ing. Jiří Rynda, Ing. Václav Hrabák). - Rozvíjení spolupráce a propagace CTI ČR na krajské a okresní úrovni HK-ČR Rozvíjení vztahů s dalšími partnery a organizacemi - Spolupráce s Veletrhy Brno,a.s., SPTZ, ČSTZ, AEM, ČKAIT a dalšími profesními společenstvy a organizacemi na základě smluv o spolupráci - Partnerství,,Živnostník roku a,,firma roku - Rozvíjet partnerství CTI-ČR, Města a obce ČR a rozvíjet partnerství na mezinárodní úrovni K dalším činným aktivitám patří Stavovský kodex jeho zásady a dodržování (usilovat, aby toto ocenění kvality postupně získávalo čím jak nejvíce členů CTI ČR). - Ocenění firmám za jejich činnost na trhu Výroční topenářské a instalatérské ceny a uznání. - Ocenění výrobků udělení Značky kvality. - Podporovat vznik krajských poboček kontaktních míst CTI ČR. - Nadále rozšiřovat členskou základnu cechu. - Konání společenských akcí - Zasedání prezidia a DR dle plánu zasedání.

9 Tento plán činnosti CTI ČR pro rok 2013 bude dle potřeby průběžně na zasedání prezidia upřesňován. Kromě již konkrétně jmenovaných akcí, na které budou navrženy a odsouhlaseny odpovědné osoby, budou na jednání prezidia zapracovávány další možné činnosti Cechu. Opětovně zaslat prezidiu a DR CTI ČR Aktualizaci plánu činnosti CTI ČR na rok 2013 s tím, že do 10 dnů budou zaslány připomínky na sekretariát CTI ČR. Zajistí sekretariát CTI ČR. Ad 4) Informace k AMF TZ, pan Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR Pan Bohuslav Hamrozi podal zprávu o převzetí originál dokladů AMF TZ od , doklady byly dovezeny na sekretariát CTI ČR vzhledem k rozsáhlosti jsou průběžně archivovány. Účetní doklady za rok 2012 po sloučení CTI ČR a AMF TZ budou předány k účetnímu zpracování. Zrušení čísla účtu společnosti AMF TZ bude provedeno a zbývající částka bude převedena na účet CTI ČR začátkem března Ad 5) Informace k udělování,,výročních topenářských a instalatérských cen při Stavebním veletrhu v Brně Pro udělení výročních Topenářských cen: paní Hana Londinová, pan Ing. Jiří Rynda, pan Josef Morys Pro udělení výročních Instalatérských cen: pan Ing. Ladislav Lněníček, pan Bohuslav Hamrozi, pan Josef Vrba Cena Dílo roku pan Jan Hladík, paní Hana Londinová Cenu Franze Zieglera pan Franz Ziegler, pan Bohuslav Hamrozi Zaslat návrhy paní Haně Londinové a panu Ing. Jiřímu Ryndovi. Ad 6) Informace viceprezidentů CTI ČR Ing. Ladislav Lněníček, se omlouvá ze zasedání em dne Citace:,,K návrhu webových stránek nemá žádné připomínky, porovnával jsem s ostatními cechy, /jistě lepší než stávající/ S používáním loga s rozšířením používání, které předložil p. Kazda, souhlasí V pondělí bude podán za ČSTZB /CTI/ grantový projekt s žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání, s názvem Další vzdělávání Projektantů vodovodních systémů a Topenářů Jihomoravského kraje.

10 Náš projekt byl vypracován navíc i ve vazbě na plánovanou vyhlášku týkající se energ. specialistů a oprávněných osob provádět instalace vybraných zařízení využívajících energii z obnovitelných zdrojů. Vyhláška by měla vstoupit v platnost na jaře 2013, oprávnění / osvědčení bude povinné od 01/2014. Plánované jednání na MPO v této záležitosti této vyhlášky dne bylo na poslední chvíli odvoláno /Organizoval p. Holec nový termín jednání zatím znám není/. Účast na projektu (bude-li schválen) nám přislíbili: Dr. Pospíchal, Doc. Skála, Prof. Grmela, Ing. Slováček a Ing. Bartoś Projekt byl zařazen do IPRM rozvoje města Brna. /***přílohy byly zaslány prezidiu a dozorčí radě CTI ČR dne včetně tohoto sdělení. Ing. Jiří Rynda podál zprávu ve věci návrhu prostor realizace praktických zkoušek podle vyhlášky 179 pro instalatéry, topenáře, montážní firmy, podle vyhlášky 50, přesný název elektromechanik pro instalatérské zařízení. Ing. Josef Morys podal zprávu k odbornému semináři ve Zlíně.,,Teplo Zlín, a.s. ve spolupráci s Cechem topenářů a instalatérů ČR, odborný seminář k zákonu č. 318 ze dne 19. července 2012, kterým se mění zákon číslo 406/2000 Sb., o hospodaření s energií ve znění pozdějších předpisů a jeho dopady na majitele nemovitostí, výrobce a provozovatele energetických zařízení, který se bude konat v příštím týdnu pro členy CTI ČR. Dále informoval o spolupráci s učňovskými středisky a účasti na závěrečných zkouškách. Propojení teorie s praxí, technické túry-exkurze pro školy. Ad 7) Informace vedoucích jednotlivých sekcí CTI ČR Pan Franz Ziegler, vedoucí sekce Publikační, poukázal na možnost používání a ponechání loga společnosti AMF TZ, výhod s tím spojených pro CTI ČR. Pan Jiří Tesák, člen redakční rady uvedl praktické a osvědčené zkušenosti a skutečnosti s používáním loga,,doporučujeme. Pan Jiří Tesák prověří platnost loga AMF TZ a připraví návrh emblému do příštího zasedání CTI ČR. Pan Petr Král, vedoucí sekce Komínové systémy, přislíbil při realizaci časopisu CTI ČR přispívat odbornými příspěvky v oblasti komínových systémů a popř. legislativy.

11 Ad 8) Různé Prováděcí smlouva Prezidiu a DR CTI ČR byla předložena a zaslaná elektronicky všem členům prezidia před jednáním Prováděcí smlouva, Smlouva č.hk/2013/21 o podmínkách ověřování dosažení odborné způsobilosti podle zákona č. 179/2006 Sb., jménem Hospodářské komory České republiky podle 269 odst. 2 Obchodního zákoníku. Obsah této smlouvy ( včetně smluvních podmínek) bude projednání s právním zástupcem a členové prezidia na dalším zasedání CTI ČR budou podrobně informováni. Oprava a doplnění (adresy, název občanského sdružení CTI ČR) Byla zaslaná písemná žádost na MV ČR (občanská sdružení )ve věci změny adresy, změna přijata, písemné sdělení do jednoho měsíce, poté se podá žádost o provedení změny na FÚ - ARES, ŽÚ, MSSZ a u Zdravotní pojišťovny. Také byla zaslaná písemná žádost o provedení změny opravy v názvu a změny sídla občanského sdružení v evidenci,,úřadu průmyslového vlastnictví, též bylo provedeno ukončení zastoupení patentovým zástupcem Ing. Liborem Markesem, na základě písemné výpovědi, která byla přijata a poté provedena i v evidenci u Úřadu průmyslového vlastnictví, dále byl zaplacen poplatek za prodloužení platnosti erbu CTI ČR, vše potvrzeno vydaným osvědčení Úřadu průmyslového vlastnictví. Databáze členů HK ve věci členských poplatků HK ČR, žádost o doplnění a upravení databáze dle skutečnosti počtu členů CTI ČR zaslaná od paní Koryntové, a to na základě vycházející z neaktuálního podkladu systém RAYNET CRM. Opravená databáze dle zaslaných pokynů od paní Koryntové z HK byla zaslaná na vědomí panu Ing. Ryndovi a panu B. Hamrozimu. Prověřit - databázi členů HK, sekretariát, pan Hamrozi Písemný rozpor k rozsahu databáze a členů CTI ČR Doložit seznam platících členů za rok 2012 (zaplaceno v roce 2012). Písemně požádat o zaslání přístupu do databáze RAYNET CRM s podáním zprávy za jakých podmínek. SPTZ ČR v zastoupení panem prezidentem Františkem Holcem Zaslal přehled závazků CTI ČR vůči SPTZ ČR za období let 2009 až Požádat pana Holce o doložení členství CTI ČR v SPTZ ČR, od jakého data a na základě jaké dohody závazek vznikl. Program na zápis jednání prezidia CTI ČR Pan Jan Kazda se nabídl, že dodá bezplatně program na zápisy ze zasedání prezidia CTI ČR Program na zápis jednání prezidia CTI ČR panem J. Kazdou nebyl projednáván na zasedání prezidia CTI ČR.

12 Ad 10) Diskuze Poradenská střediska pro revitalizaci, pan Bohuslav Hamrozi ověří funkčnost středisek včetně aktuálních adres. Zakoupení počítače pro sekretariát CTI ČR bylo projednáno a odsouhlaseno v částce do cca 20ti tisíc korun českých. Smlouva o poskytování poradenských služeb Předmětem smlouvy bylo zpracování projektové dokumentace, Aktualizace příručky instalace slunečních kolektorů-vzorové projekty pro rodinné a bytové domy. Doplněnou a opravenou projektovou dokumentaci dodal pan Miroslav Vybíral. Dle smlouvy o dílo byla prezidiem odsouhlasena k proplacení částka ,- Kč + DPH. Ad 11) Závěr Přítomni se dohodli na termínu řádného zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne před konferenci pořádané v rámci stavebního veletrhu IBF v sále MORAVA v prostorách ROTUNDY. Podrobnější informace o zahájení zasedání Vám budou zaslány do Prosím všechny členy prezidia CTI ČR zaslat připravené úkoly na sekretariát CTI ČR ve stanoveném termínu. Na závěr jednání poděkoval prezident CTI ČR Bohuslav Hamrozi za účast. Souhlasí: Bohuslav Hamrozi V Brně dne Zapsala: Zdena Habartová Kontakt: Cech topenářů a instalatérů České republiky,o.s., Jílová 166/38, Brno-Štýřice, Tel./fax: ,

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis č. 5./2013 ze zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne 26.9.2013 v

Více

Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 29.5.2014 od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické, Jílová 36g Brno

Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 29.5.2014 od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické, Jílová 36g Brno . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 2. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 29.5.2014 od 13.00hod místo konání aula Střední školy polytechnické,

Více

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO

AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis č. 1./2014 ze zasedání prezidia a dozorčí rady Cechu topenářů a instalatérů České republiky, o.s., dne 1.3.2014 v 13,00

Více

Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod.

Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod. Cech topenářů a instalatérů České republiky, o.s., autorizované společenstvo Zápis z 13.valné hromady Cechu topenářů a instalatérů České republiky konané dne 20. června 2014 od 14.00 hod. wellness hotel

Více

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání

Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání . C E C H T O P E N Á Ř Ů A I N S T A L A T É R Ů Č R AUTORIZOVANÉ SPOLEČENSTVO Zápis z 3. zasedání prezidia a dozorčí rady CTI ČR konané dne 25.9.2014 od 13.00hod místo konání v sídle společnosti ALMEVA

Více

Informace dle plánu činností CTI ČR na rok 2015. za období březen, duben květen 26.5. 2015

Informace dle plánu činností CTI ČR na rok 2015. za období březen, duben květen 26.5. 2015 Informace dle plánu činností CTI ČR na rok 2015 za období březen, duben květen 26.5. 2015 Osvětová činnost CTI ČR převzalo od Hospodářské komory České republiky osvědčení o kvalifikované autorizaci v oboru

Více

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR

Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Kermi hostilo krajské kolo Vědomostní olympiády CTI ČR Do soutěže Vědomostní olympiáda 2014-2015 se přihlásilo 40 škol z 13 krajů ČR. Koná se pod záštitou Asociace krajů České republiky a Hospodářské komory

Více

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7

OBSAH. Jednání představenstva 3. Pozvánka na společenský večer.6. Oznámení... 7 4 / 2007 1 OBSAH Jednání představenstva 3 Pozvánka na společenský večer.6 Oznámení... 7 2 Zápis z jednání představenstva Cechu MZS ČR konaném dne 6.září 2007 v Tišnově Přítomní členové představenstva:

Více

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005

Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Zápis z Valné hromady Asociace středních škol oborů kadeřník a kosmetička ČR, konané 2.11.2005 Jednání bylo přítomno 20 škol. Omluvená byla ISŠ Plzeň a SOU a SOŠ služeb Kadaň Přivítání p. Černý- ředitel

Více

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014

Zápis. ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Zápis ze zasedání programového výboru MAS Pobeskydí (PV) uskutečněného v sídle sdružení Třanovice čp. 1 dne 9. 1. 2014 Přítomni: Ing. Dana Nováková (místopředsedkyně), Petr Blokša, Ing. Milan Valeček,

Více

Stanovy. LT U SMRKU o.s.

Stanovy. LT U SMRKU o.s. Stanovy LT U SMRKU o.s. Článek 1 Název, sídlo, symboly 1) LT U SMRKU o.s. je suverénním a dobrovolným občanským sdružením (o.s.) na základě zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ČESKÁ SPOLEČNOST PRO NEDESTRUKTIVNÍ TESTOVÁNÍ, zapsaný spolek STANOVY Vážení členové ČNDT, v návaznosti na nový občanský zákoník je nezbytné provést úpravu stanov České společnosti pro NDT. Vedení ČNDT připravilo návrh těchto stanov, který byl projednán na schůzi výboru

Více

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice

Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Zpráva o akci Projektový partner: Energy Centre České Budějovice Název akce: Kulatý stůl Využití solárního tepla v průmyslu Datum a místo konání: 21.9.2011, Krajský úřad Jihočeského kraje, České Budějovice

Více

dle prezenční listiny, založené u tohoto zápisu zahájení jednání

dle prezenční listiny, založené u tohoto zápisu zahájení jednání Z á p i s Ze zasedání výboru Sekce policejní veterán o.s., konaného dne 19.02.2008 od 13.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30)

ZÁPIS. (zahájení zasedání v 13:35, ukončení v 14:30) ZÁPIS z 9. zasedání výboru Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko, konaného dne 5. září 2007 v zasedací místnosti rady kraje, Krajský úřad Moravskoslezského kraje (zahájení zasedání v 13:35,

Více

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s.

ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci ČESKÁ ASOCIACE SESTER, o. s. Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 9. 2010 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s.

ZÁPIS Z IV. ZASEDÁNÍ SPRÁVNÍ A DOZORČÍ RADY MAS Vladař o.p.s. MAS VLADAŘ o.p.s. Sídlo: Husova 153, 364 55 Valeč IČ: 264 04 818 Právní forma: Obecně prospěšná společnost Zapsáno v rejstříku obecně prospěšných společností vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl 0, vložka

Více

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013

Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Státní program MPO ČR na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie EFEKT 2013 Program EFEKT slouží k zvýšení úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie. Je zaměřen

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s.

Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Z á p i s z jednání mimořádné valné hromady společnosti Severomoravská plynárenská, a. s. Základní údaje Obchodní jméno: Severomoravská plynárenská, a. s. Sídlo: Plynární 2748/6, PSČ 702 72, Ostrava Moravská

Více

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR

Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Zápis z 21. zasedání Etické komise ČR Datum: 28. ledna 2014 Přítomní členové: Mgr. Jiří Kaucký, Miloslav Nerad, prof. PhDr. Jan Sokol, CSc., Ph.D., Mgr. Miloš Rejchrt, PhDr. Prokop Tomek, Ph.D., JUDr.

Více

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU

ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU ČESKOMORAVSKÉ SDRUŽENÍ ORGANIZACÍ ZEMĚDĚLSKÉHO ZÁSOBOVÁNÍ A NÁKUPU P r o t o k o l ze zasedání představenstva Českomoravského sdružení organizací zemědělského zásobování a nákupu, které se konalo dne 26.

Více

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích.

Region HANÁ. občanské sdružení. 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Region HANÁ občanské sdružení Z Á P I S 5. schůze Rady MAS Regionu HANÁ konané v úterý 6.listopadu 2007 v 16 hod. na IC Regionu HANÁ v Těšeticích. Přítomni: viz prezenční listina Hosté: Ing. Hana Lebedová,

Více

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková

Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Přítomni: H. Krejčí, B. Lacko, J. Pitaš, J. Švec, L. Chlupatá, konferenčně J. Krátký Nepřítomni: M. Nováková Program: 1. Projednávání zápisu z jednání členů Výboru SPŘ č. 02/2007 2. Způsob ochrany osobních

Více

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s.

Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Stanovy občanského sdružení Komunitní škola Kasejovice, o.s. Článek I. Název a sídlo sdružení 1. Název sdružení: Komunitní škola Kasejovice, o.s. (zkráceně KŠ Kasejovice, o.s.) Názvu sdružení v mezinárodním

Více

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis -

8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - 8. republikové shromáždění Diabetické asociace České republiky Kongresové centrum Zlín 25. 11. 2011, - zápis - Přítomni: Rybka, Kvapil, Letocha, Havlová, Horák, Budina, Milata Omluveni: Svačina, Karen,

Více

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název

STANOVY. Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název STANOVY Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 1 Název Asociace techniků bezpečnosti práce a požární ochrany České republiky, z. s. Čl. 2 Sídlo Sukova 49/4, 602

Více

V Ý P I S U S N E S E N Í

V Ý P I S U S N E S E N Í Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou vypuštěny s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů V Ý P I S U S N E S E N Í ze 3. zasedání Zastupitelstva města Klobouky u Brna konaného

Více

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009

Zápis ze zasedání výroční valné hromady. Český komitét CIRED. dne 5. února. 2009 Zápis ze zasedání výroční valné hromady Českého komitétu CIRED dne 5. února. 2009 Název sdružení: Český komitét CIRED Sídlo sdružení: Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2 Datum a čas jednání: 5. 2. 2008 od

Více

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014

Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Z Á P I S z jednání Valné hromady OS ADMIN ČR ze dne 9. 10.10.2014 Místo konání: Zahájení a ukončení jednání: Předsedající: Přítomni: Omluveni: Nepřítomni: DM a ŠJ Písek 9.10.2014-15,30 hod. 10.10.2014

Více

NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y

NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y NIZOZEMSKO-ČESKÁ OBCHODNÍ KOMORA S T A N O V Y 2012 STANOVY NIZOZEMSKO-ČESKÉ OBCHODNÍ KOMORY Čl. 1. Název a sídlo 1) Název organizace je: Nizozemsko-česká obchodní komora a byla založena v souladu ustanoveními

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. č.j. MSMT-45997/2013-1 V Praze dne 12.12. 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Směrnice náměstka ministra pro vzdělávání ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, kterou se schvaluje statut a jednací řád Akreditační komise pro vyšší

Více

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě

Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Národní kvalifikační program vzdělávání a certifikace interního auditu ve veřejné správě Systém certifikace a uznávání odbornosti interních auditorů ve veřejné správě Platnost Od 1. 1. 2014 ČIIA I. ÚVOD

Více

3. II. úroveň webových stránek, databáze Tento bod navrhla H. Krejčí, která se z jednání omluvila, bod se přesouvá na další jednání Výboru.

3. II. úroveň webových stránek, databáze Tento bod navrhla H. Krejčí, která se z jednání omluvila, bod se přesouvá na další jednání Výboru. Přítomni: Skype konference: Nepřítomni: Omluveni: B. Lacko, Z. Nováková, J. Doležal, V. Zachařová J. Krátký M. Nováková J. Švec, H. Krejčí, J. Pitaš, Z. Krebs Program: 1. Cena za vedení účetnictví, kontrola

Více

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane,

www.admd.cz ASOCIACE DODAVATELŮ MONTOVANÝCH DOMŮ Vážená paní, vážený pane, Kde nás najdete: INFOTHERMA OSTRAVA 16. 19. 1. 2012 FOR WOOD PRAHA 8. 11. 2. 2012 DŘEVOSTAVBY PRAHA 23. 26. 2. 2012 KONFERENCE DŘEVOSTAVBY VOLYNĚ, 5. 6. 4. 2012 STAVEBNÍ VELETRH BRNO 24. 28. 4. 2012 FOR

Více

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu:

Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Zkušební řád. zkoušky z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Držitel akreditace pro provádění zkoušek z odborné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona č. 309/2006 Sb., čj. 2009/18389-43 ze dne 5. 3.

Více

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE

Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc STŘED ZÁJMU : ASOCIACE, SPOLKY, PROFESNÍ ORGANIZACE Ing.arch. Marie ŠPAČKOVÁ, sekretář České komory architektů, e-mail: marie.spackova@cka.cc ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ -samosprávná profesní organizace sdružující autorizované architekty, projektanty, krajinářské

Více

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin

Zápis z 3. jednání Finančního výboru Zastupitelstva města Česká Lípa, které se konalo dne 9.3.2015 od 16.00 hodin Zastupitelstva města, které se Strana č. 1 /8 Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Kozák Roman, Panc Oldřich v 16.55, Rychtaříková Jana, Volfová Jitka, Zajícová Jana, Ulbrich Jaroslav, Svoboda Petr, Truhlář

Více

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013

Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Zápis z Valného shromáždění ČSKT v Praze dne 11. 3. 2013 Místo Konání: KTF UK, Thákurova 3, Praha 6 Přítomni členové (bez titulů): Stanislav DROBNÝ, Michal KAPLÁNEK, Eduard KRUMPOLC, Tomáš MACHULA, Petr

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA

ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA ORGANIZAČNÍ ŘÁD A SCHÉMA PODROBNÝ POPIS ČINNOSTÍ Nejvyšším orgánem CDO je Valná hromada. Do její kompetence spadá i volba Prezidenta a 1. viceprezidenta. PREZIDENT CDO Prezident CDO je statutárním a nejvyšším

Více

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011

Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Zápis valné hromady Sdružení obcí Kokořínska ze dne 15.3. 2011 Přítomni : dle prezenční listiny Nepřítomni: Z. Šesták, Vl.Šesták, Ing.E.Maryšková, J.Souček, Ing. J.Špytko Ověřovatelé zápisu: L. Střihavková,

Více

Zápis z jednání Valné hromady

Zápis z jednání Valné hromady Zápis z jednání Valné hromady Místo konání: Dne: Městský úřad v Žamberku, zasedací místnost 14.04.2010, od 15.00 hodin Účastníci: Ing. Oldřich Žďárský, Ing. Josef Paďour, Ing. Dana Hubálková, Jan Vychplná

Více

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení

Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen jednací řád ) Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1. Jednací řád Kanceláře Technologické agentury České republiky (dále jen Kancelář ) upravuje

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně NOVÉ ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE O TECHNOLOGII

Více

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem

PROGRAM JEDNÁNÍ: KHK StČ, zasedání představenstva 30.11. 2010, Pražská 298, Brandýs nad Labem Zápis z jednání představenstva KHK StČ, které se uskutečnilo dne 30. 11. 2010 od 09.00 hodin V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI firmy AMZ Financial Group s.r.o., Pražská 298, 25001 Brandýs nad Labem Přítomni: Havlík

Více

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner

Ad 1) Jednání Koordinační pracovní skupiny zahájil ředitel KMAS SERVISO, o.p.s. Jan Bittner Zápis z Koordinační pracovní skupiny projektu spolupráce Hovořme s venkovskými lidmi, ale především jim naslouchejme, realizovaného v rámci PRV, IV.2.1. b) Datum konání: 13.1.2011 Místo konání: Vzdělávací

Více

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015

ČESKÁ FEDERACE AIKIDO. Technické předpisy a semináře 2014/2015 S t r á n k a 1 ČESKÁ FEDERACE AIKIDO Technické předpisy a semináře 2014/2015 Obsah 1.1 ČLENSTVÍ V ČFAI... 2 1.2 Licenční známky... 2 1.3 Termín pro zaplacení licence a zaslání evidenčního listu... 2 2

Více

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0

Výsledek hlasování pro 9 proti 0 zdržel se hlasování 0 Zápis č. 1/2013 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 11. března 2013 od 17:30 hodin ve velké zasedací místnosti MÚ Tišnov Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva

Více

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO

Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Zápis z jednání Rady MAS ORLICKO Místo konání: Dne: Účastníci: Hosté: Zapisovatelka: Zasedací místnost MAS Žamberk 19. 4. 2011, ve 13:00 hodin Ing. Oldřich Žďárský Ing. Dana Hubálková Ing. Josef Paďour

Více

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství

Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Ministerstvo zemědělství Odbor vzdělávání a poradenství Metodika k DT 9.F.e. Regionální přenos informací prostřednictvím Krajských informačních středisek pro rozvoj zemědělství a venkova (KIS) pro rok

Více

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva

Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014. Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva Vnitrodružstevní směrnice SBD Šumperk č.40/2014 Sazebník úhrad za činnost a úkony družstva K usměrňování vnitřní ekonomiky družstva v oblasti správy bytového a nebytového fondu a k zajištění ekonomické

Více

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.

Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04. Bytové družstvo Osvobození 47+48+49, Vyškov Vyškov, Dědice, Osvobození 668/48, PSČ 682 01 IČ: 28280491 Registrace: KS Brno, Dr. 4572 ze dne 08.04.2008 Zápis z členské schůze družstva ze dne 16.07.2008

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze

Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Zápis z mimořádného jednání Předsednictva SCHSHP konaného dne 5.2.2011 v Praze Přítomni: J. Zápotocký, J. Mazancová, L. Kočovská, R. Marková Omluveni: P. Šarochová Pozvaný host: Táňa Bruková omluvena Body

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV

ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ DELEGÁTŮ konaného dne 24. dubna 2004 v sále Městské knihovny v Děčíně IV Oblastní stavební bytové družstvo Děčín se sídlem v Děčíně IV, Jeronýmova 425, PSČ 405 63 zapsáno v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Dr XXVI, vložka 302 ZÁPIS ZE SHROMÁŽDĚNÍ

Více

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor sociálních věcí a zdravotnictví nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 16 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 4616/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 0 Spisový znak: 101.2.2

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY

S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I ČIMIB STANOVY S T A N O V Y O B Č A N S K É H O S D R U Ž E N Í Č E S K Ý I N S T I T U T M A N A Ž E R Ů I N F O R M A Č N Í B E Z P E Č N O S T I Č L Á N E K I. Ú V O D N Í U S T A N O V E N Í Společná činnost je

Více

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny

Z á p i s. z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním domě Club, Šluknov. Přítomni: dle prezenční listiny Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí. Strategický plán LEADER Z á p i s z Valné hromady MAS Šluknovsko, konané dne 4. března 2010 od 16 hod. v kulturním

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků)

Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) Organizační směrnice č. 7/07 (úplné znění včetně případných dodatků) PRAVIDLA A POSTUP PŘI ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK NA ZAJIŠTĚNÍ OPRAV, REKONSTRUKCÍ A INVESTIC U SPOLEČNÝCH ČÁSTÍ DOMU ÚVOD Směrnice stanoví závazný

Více

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141

Společenství obcí Podkrkonoší Náměstí 36, 542 42 Pilníkov, IČO 70958441, tel.: 499 393 141 ZÁPIS z 7. zasedání Valné hromady Společenství obcí Podkrkonoší 27. 2. 2015, Vítězná Přítomni: Omluveni: Hosté: P. Hrubý, E. Rezková, L. Grega, E. Havrdová, P. Červený, M. Klapka, Vl. Lukeš, M. Linková,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Olomouc 21. 9. 2009 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY ROZVOJ A KVALITA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PRO LIDI BEZ DOMOVA TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA A KOORDINÁTORA BOZP vyhlášenou v souladu s 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal

Fanklub SK Slavia Praha - fotbal STANOVY ZAPSANÉHO SPOLKU Fanklub SK Slavia Praha - fotbal PREAMBULE Ve snaze sjednotit jednotlivé proudy a skupiny příznivců slávistického fotbalu (při zachování všech jejich historických tradic a specifických

Více

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž

SBD Rybníčky II Družstvo, Talichova 3272/33, Kroměříž Zápis z veřejné schůze představenstva SBD Rybníčky II, konané dne 10.4.2013 Zahájeno: 18,00 hod Ukončeno: 20,30 hod Přítomni: Omluveni: Hosté: Program: Michal Koranda, Hana Večeřová, Bronislav Panzar,

Více

Zápis ze 7. zasedání výboru AČE ČR dne 13. února 2008

Zápis ze 7. zasedání výboru AČE ČR dne 13. února 2008 1(1) ASOCIACE ČISTÍRENSKÝCH EXPERTŮ ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel./fax 543 235 303 GSM 737 508 640 e-mail: ace@ace-cr.cz Zápis ze 7. zasedání výboru AČE ČR dne 13. února 2008 konaného na

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN

ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN 1/8 ZÁPIS Z VIII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA 2015 DNE 11. 8. 2015 ČAS OD 10:00 HODIN DO 14:00 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, R. Kolařík, K. Salzmann, P. Hnilička, P. Velička, K. Cieślar (od 10:30),

Více

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA ORLICKO Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk M A S Zápis z jednání Rady Místo konání: zasedací místnost MAS, Žamberk Dne: 23.07.2009 Účastníci: Hosté: Zapisovatel: Ověřovatel: Ing.

Více

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA POZVÁNKA A ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA 3. BĚH ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu a ČBS Servis, s. r. o. www.cbsservis.eu Školení VODONEPROPUSTNÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE 14. května 2008 Brno, hotel

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty Zápis z 3. jednání Správní rady sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty 1. Úvod Jednalo se hlasování správní rady Asociace metodou per-rollam prostřednictvím e-mailu. Žádost o hlasování byla

Více

zahájení jednání Program jednání byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan Hamouz Jaromír

zahájení jednání Program jednání byl členy výboru schválen bez připomínek Ověřovatel zápisu pan Hamouz Jaromír Z á p i s Ze zasedání republikového výboru VETERÁNA POLICIE ČR konaného dne 18.11.2008 od 9.00 hodin v budově Muzea Policie ČR v Praze -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č.

Zápis ze zasedání výboru České fytopatologické společnosti 3.12.2008, 12:00 ÚZPI, Slezská 7, Praha 2, 2. patro, salónek. Zápis č. Zápis č. 5/2008 Přítomni: Prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc.; Prof. Ing. Vladimír Táborský, CSc.; Ing. Petr Komínek, Ph.D.; Ing. Věra Mokrá, CSc.; Ing. Alena Hauptmanová host: Doc. Ing. Radovan Pokorný, Ph.D.,

Více

Stanovy. I. Základní ustanovení

Stanovy. I. Základní ustanovení Asociace psychologů sportu ČR Stanovy Článek 1 I. Základní ustanovení 1. Asociace psychologů sportu (dále APS) je nezávislá dobrovolná a výběrová organizace, sdružující odborníky se zájmem o psychologii

Více

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání.

Zahájení provedl Dr. Černý, který uvítal všechny účastníky zasedání. Zápis z jednání Rady Asociace středních školy oborů kadeřník a kosmetička ČR ze dne 11. 10. 2007 Jednání bylo přítomno 9 z 13 členů Asociace. Omluveni : SŠ Liberec, SŠ Žďár nad Sázavou Neomluveni : SŠ

Více

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M)

Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Instalatér soustav s tepelnými čerpadly a mělkých geotermálních systémů (kód: 26-074-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo Náměstka pro řízení sekce Mezinárodní vztahy Č.j.: MF-41153/2015/30-9 Datum: 11. září 2015 Státní tajemník Ministerstva financí ČR jako služební

Více

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení

STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013. Článek 1 Všeobecná ustanovení STANOVY Golf Indoor Club Prague o.s. ze dne 26. prosince 2013 Článek 1 Všeobecná ustanovení 1. Golf Indoor Club Prague o.s. je občanským sdružením dle ustanovení zákona č. 83/1990 Sb. ze dne 27. 03. 1990,

Více

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady:

Uchazeč k přihlášce přiloží podle daných okolností tyto doklady: Vnitřní předpis upravující organizaci přijímacího řízení do české sekce Německé školy v Praze - osmiletého gymnázia a zahraniční školy (též Škola česko-německého setkávání) Předpis byl vypracován na základě

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014

Národní akční program. bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. pro období 2013 2014 Národní akční program bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro období 2013 2014 Schváleno Radou vlády pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci dne 14. prosince 2012. Úvod Národní akční program bezpečnosti

Více

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL

ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Rada instituce Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v.v.i. Hudcova 70; 621 00 Brno ZÁVĚRY z 6. jednání konaného dne 24.9. 2007 ve VÚVeL Schválení programu jednání 1. Návrh ukazatelů pro hodnocení

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu

Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Zápis 2/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Okrouhlá Radouň konaného dne 28. 1. 2011 od 18.00 hod. na obecním úřadu Přítomní: Michal Šimůnek, Jaroslav Holický, František Kolář, Jaroslav Urbánek, Zdeněk

Více

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971

C 15 14 72. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1971 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2014 Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců,

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21

SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY 21 SDRUŽENÍ PRO ROZVOJ MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE z.s. a FITE a.s. si Vás dovolují pozvat na konferenci ODPADY ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ STŘEDOEVROPSKÝCH ZEMÍ pořádanou ve dnech 15. - 16. 4. 2015 Konference je součástí

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY. USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P Stránka č. 1 z 12 VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 28. ledna 2004 č. 89 + 3P o zabezpečení integrace azylantů v roce 2004 Vazba na záznam z jednání vlády: V l á d a I. s c h

Více

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací

Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací Manuál pro čerpání finančních prostředků krajských organizací platný k 1. 6. 2013 1. Disponibilní finanční prostředky krajské organizace Každá krajská organizace má na příslušný kalendářní rok k dispozici

Více

1. Kontrola plnění řídící práce představenstva a řídících pracovníků RI připraví základní osnovu platnou pro každé zasedání.

1. Kontrola plnění řídící práce představenstva a řídících pracovníků RI připraví základní osnovu platnou pro každé zasedání. ZÁPIS 2010/06 z zasedání představenstva SZÚZ ze dne 10.12. 2010 Místo konání: Brno Přítomni: Představenstvo: Jaromír Opravil, Rostislav Ivánek, Karel Fučík Revizní komise: Martin Přibyl, Jiří Šimka Kancelář:

Více

Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014

Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014 1(6) ASOCIACE PRO VODU ČR Masná 5, 602 00 Brno, Česká republika tel./fax 543 235 303 GSM 737 508 640 e-mail: czwa@czwa.cz Zápis z náhradní valné hromady CzWA v roce 2014 Datum: Místo konání: Přítomni:

Více

ZÁPIS 01 / 2012. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 17.1.2012

ZÁPIS 01 / 2012. ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 17.1.2012 ZÁPIS 01 / 2012 ze zasedání představenstva SZÚZ ze dne 17.1.2012 Místo konání: Křídlovická 68, Brno Přítomni za Představenstvo: Rostislav Ivánek, Karel Fučík, Josef Vokál, Ivo Weiss, Vojtěch Halámek, Lukáš

Více

Organizační řád České námětové společnosti SČF

Organizační řád České námětové společnosti SČF Organizační řád České námětové společnosti SČF Česká námětová společnost (dále jen ČNS) je součástí Svazu českých filatelistů (dále jen SČF) a vyvíjí svoji činnost v jeho rámci na území České republiky.

Více