Výroční zpráva 2009 Zdraví občanů musí být prioritou každého státu, každý člověk má právo na důstojný život.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva 2009 Zdraví občanů musí být prioritou každého státu, každý člověk má právo na důstojný život."

Transkript

1 Výroční zpráva 2009 Zdraví občanů musí být prioritou každého státu, každý člověk má právo na důstojný život.

2 Společnost Parkinson, o. s. byla založena v roce 1994 z podnětu lékařů Neurologické kliniky 1. LF UK v Praze a jejím prvním předsedou byl zvolen Ing. Jiří Dvořák, který vedl Společnost 13 let. Z jeho práce, nastavené struktury a základních idejí je stále co čerpat. Nejdůležitější pro současnou a budoucí činnost je udržet a hájit dobré jméno Společnosti a její hlavní zásady. Společnost Parkinson, o. s. je pacientskou organizací, která přijímá do svých řad osoby nemocné Parkinsonovou nemocí, jejich rodinné příslušníky, lékaře, zdravotníky a občany, kteří se rozhodli pomoci. Naším cílem je stálé zlepšování celospolečenského postavení takto nemocných lidí, pomoci jim vyrovnat se s aspekty této nemoci a všemi dostupnými prostředky zkvalitnit jejich život. Společnost Parkinson je neziskovou organizací, která je závislá na dotacích a sponzorských darech. Naším hlavním poskytovatelem finančních prostředků je Ministerstvo zdravotnictví, u něhož podáváme žádosti o poskytnutí Grantů ve čtyřech oblastech. Jedná se o oblast rekondičních pobytů, edukační, ediční činnost a administrativní servis. Z hlavních sponzorů je nutné jmenovat firmy GSK, UCB, NOVARTIS, MEDONET. Nelze nejmenovat firmy Kostka, Česká Rafinérská, IZIP, POHODA, krajské a městské úřady a v neposlední řadě drobné dárce, z nichž bych obzvláště vyzdvihl aktivní přístup Ing. Svobody, pana Nedomy a pana Čížka. Na Valné hromadě konané dne 18. ledna 2009 v Přibyslavi byl zvolen nový výbor SP v tomto složení: předseda Ing. Václav Veselý, 1. místopředseda paní Jarmila Macková, 2. místopředseda pan Václav Fiedler. Dále byli zvoleni: Jiří Vála, Vladimír Jára a Ing. Alena Šťastná. V roce 2009 výbor zasedal celkem šestkrát, z toho jednou v Pardubicích a jednou v Liberci, kde byla schůze zkombinována s přednáškou o DBS. Ze všech jednání byl na místě vyhotovený zápis, který všichni přítomní potvrdili svým podpisem. Obdrželi jej předsedové klubů a byl uložený na webové stránky Společnosti. Činnost Společnosti Parkinson, o.s. v roce 2009 Byl realizován program ke 12. výročí mezinárodního dne Parkinsonovy nemoci. Ve spolupráci s firmou Boehringer Ingelheim proběhly k tomuto dni tři konference - v Brně, Olomouci a v Praze. Uskutečnil se benefiční koncert v kostele sv. Vavřince, který zajišťovala paní Pohlová s agenturou nákladem ,- Kč. Kromě jiných účinkovali Gabriela Vránová, Richard Pohl a Eliška Weissová. Dne 11. dubna 2009 se konal již druhý výstup parkinsoniků na Říp, který organizačně zajišťovala Mária Opltová a sponzorsky jej podpořila společnost IZIP. Výstupu se zúčastnilo za velice dobrého počasí cca 120 lidí. Klub Ostrava prezentoval Společnost PN na každoroční akci Librex a zajímavé setkání k výročí uspořádaly i Kluby Olomouc a Brno. V dubnu se Společnost zúčastnila ještě dvou výstav: V Lysé nad Labem to byla výstava SENIOR HANDICAP, kde souběžně probíhala soutěž Šikovné ruce seniorů, v Praze Holešovicích pak NON - HANDICAP specializovaná výstava pro zdravotně postižené. Rekondiční pobyty Ze strany Společnosti bylo připraveno v uplynulém roce pět rekondičních pobytů 2 Štikov,

3 1 DUO Horní Bečva, Pastviny a víkendový pobyt Svinčice, kde pro účastníky byly připraveny hodiny hipoterapie. Kromě rekondičních pobytů organizovaných Společností se uskutečnil jeden víkendový vysílání Radiožurnálu v pořadu Handicap odpovídali Ing. Veselý s MUDr. Svátovou na otázky posluchačů. Na závěr roku jsme měli možnost se zúčastnit Adventního koncertu pořádaného Českou televizí dne v prostorách pražské Lorety. Kromě prof. Růžičky a Ing. Veselého, kteří odpovídali na dotazy Táni Fischerové, v programu vystoupila skupina členů společnosti, která zazpívala hymnu parkinsoniků. Z veřejné sbírky uspořádané v rámci koncertu obdržela Společnost 2 mil. Kč s tím, že získané peníze budou využity na vybavení denního stacionáře. Dále se konal Vánoční koncert v klubu kostela Panny Marie Sněžné v Praze, na němž vystoupili Alfréd Strejček (mluvené slovo) s panem Mackem (loutna) a cimbálová kapela pobyt organizovaný klubem Olomouc a jeden Bukovinka. desetidenní pobyt na Horním Bradle organizovaný Klubem HK a Pardubice.. Sportovní dny občanů s PN Přednášky Je snad pravidlem, že člověk se snaží V průběhu roku proběhla v režii firmy zejména vyniknout v oblastech, kde by to Medtronic velká informační akce o hluboké většinou lidé nepředpokládali. Tak je tomu i u mozkové stimulaci (DBS). Přednášejícími nás nemocných parkinsoniků. Sice se špatně byli doc. MUDr. Jech a MUDr. Urgošík. pohybujeme, během dne několikrát, jak se Přednášky se uskutečnily v Kolíně, Teplicích, říká, zamrzneme, ale když pod vlivem léků Plzni, Liberci, Českých Budějovicích, Hradci rozhýbáme svá těla, soutěžíme jako o život. Králové, Karlových Varech, ve Zlíně, Ostravě a v Praze. Nejvíce účastníků měla bezesporu Sportovní klání začalo v únoru v Plzeň, kde díky této akci se podařilo založit i Předměřicích, pokračovalo sportovním dnem místní klub Plzeň. ve Zlíně, olympiádou v Ostravě a sportovním Ve dnech konal ve Velkých odpolednem v DS Zahradní město v Praze. Losinách neurologický kongres, kde vybraní Vrcholem sportovních aktivit byla bezesporu zástupci reprezentovali Společnost Parkinson. srpnová Parkinsoniáda na Slovácku v Mezi odborný program bylo zařazeno i jejich Dubňanech. Sportovní rok byl zakončen krátké vystoupení. Činnost SP a její význam Vánočním turnajem ve stolním tenisu pro nemocné PN velmi ocenil doc. Roth. organizovaný klubem Olomouc. Mediální prezentace Společnosti PN Ke 12. výročí celosvětového dne PN bylo uveřejněno celkem 18 akcí, zástupci společnosti vystoupili ve Snídani s Novou, v pořadu ČT1 Barvy života a ve zpravodajství stanice Z1. Během roku se prezentovaly kluby v regionálních médiích, např. České Budějovice, Brno, Ostrava, Pardubice. Ve Parkinsonik a kultura Lidé s PN mají ke kultuře velice kladný vztah, jednak všechny kluby navštěvují divadla a různá kulturní představení. V rámci Společnosti organizujeme minimálně dva koncerty. Ve dnech byl uskutečněn Pražský kulturní podzim pod patronací prof. MUDr. Evžena Růžičky, DrSc. V rámci této akce každý klub či jednotlivci měli možnost

4 vystoupit a představit vlastní tvorbu nebo tvorbu svých členů v oblasti poezie, prózy, zpěvu, divadelních scének a prezentaci klubů. V rámci kulturního podzimu byl ustaven Poradní sbor Společnosti Parkinson, který by se měl zaměřit na otázky lázeňské péče a přiznávání mimořádných výhod ZTP a ZTPP.. Nové kluby V průběhu roku se nám podařilo založit tři další kluby, a to v Plzni, Ústí nad Labem a ve Žďáru nad Sázavou. Parkinsonik a řízení motorových vozidel Společnost Parkinson spolupracovala s ČVUT, dopravní fakultou, s MUDr. Svátovou a zástupkyní GSK Ing. Šídlovou na projektu Řidiči. Projektu se zúčastnilo 43 nemocných PN. Z celkového pohledu dopadl tento projekt pro nás dobře, neboť jsme na stejné úrovni jako skupina zdravá. Na podrobnějším vyhodnocení se ještě pracuje. Zatím se tato studie řadí mezi tři nejlepší práce na světě. Pro co největší přesnost studie by bylo zapotřebí otestovat skupinu minimálně 100 lidí. Podpora ,- Kč se vyčerpala následujícím způsobem: ČVUT ,- Kč, lékaři ,- Kč, Společnost ,- Kč.

5

6

7 V Ý S L E D OV K A k Firma: Společnost Parkinson, o.s. Sídlo: Volyňská 20, Praha IČO: N Á K L A DY Tonery, CD, opravy PC, kancelář.tech. Režie kancelářské potřeby Volyňská Nákup- cvičební pomůcky Kancelářské potřeby prokluby Režie společnosti Spotřebaenergie Cestovné Náklady napropagaci Ostatní služby Nájemné kancelář, sklep, garáž Volyňská Internet Pronájmy tělocvičny,byzény -kluby Telefonní poplatky Ubytování Poštovné Účetnictví Administrativa Pojistné Telefonní poplatky-dobíjení mobilukluby Náklady napropagaci Činnost Společnosti aklubů Mzdové náklady-kluby,rekondice,časopis,org.servis Ostatní pokuty apenále Jiné ostatní náklady Bankovní poplatky Poplatky EPDA?NRZP Poplatek služby - televize,doména Náklady Štikov I. Náklady Štikov II. Náklady DUOI. Náklady Pastviny Náklady navíkendové pobyty Náklady načasopis NÁKLADYCELKEM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 VÝNOS Y , Úroky Jiné ostatní výnosy Platby zavíkendové pobyty Sponzorské dary - kluby,novartis Platby zaštikov I. Platby zaštikov II. Platby zaduoi. Platby Pastviny Testování řidičůgsk Dotace Ministerstvozdravotnictví Vratkazaneuskutečněný rekondiční pobyt VratkazaDUO Zúčtování opravnýchpoložek Dary - drobní dárci Příspěvky nabazén,naklubové aspol. akce Ministerstvozdravotnictví - vratka Výnosy celkem 492, , , , , , , , , , , ,00 800, , , , ,20 VÝSLEDEK : ,38 ZTRÁTA ve výši

8 Firma: Společnsot Parkinson, o.s. Sídlo: Volyňská 20, Praha 10 ROZ V AHA ke dni IČO: AKTIV A Účet Název Drobný dlouhodobý hmotný majetek 88 Oprávky k drob.dlouhodobému hmot. majetku 211 Pokladna 221 Bankovní účty 261 Peníze na cestě 311 Odběratelé 314 Poskytnuné provozní zálohy 315 Ostatní pohledávky 378 Jiné pohledávky Aktiva celkem : Stav , , , ,70 0,00 0,00 0, , , ,70 PASIVA Účet Název 321 Dodavatelé 325 Ostatní závazky 2x placená částka 331 Zaměstnanci 342 Ostatní přímé daně 383 Výdaje příštích období 931 Hospodářský výsledek ve schvalovacím řízení 932 Nerozdělený zisk,neuhr.ztráta minul.let Pasiva celkem : R O Z V A H A : ZTRÁTA ve výši Stav ,10 0, , , ,30 0, , , ,38

9 Grantová podpora Ministerstva zdravotnictví Pro Výroční zprávu za rok 2009 Společnosti Parkinson, o.s. G/1 Rekondiční pobyty Již řadu let Společnost Parkinson, o.s. organizuje rekondiční pobyty, které jsou pro nemocné důležité, neboť na lázeňskou léčbu mají nárok l v životě, jinak vždy po 2 letech jako samoplátci. Na rekondičních pobytech si účastníci osvojují cviky vhodné pro toto onemocnění pod vedením fyzioterapeutek i školených cvičitelek. Je jim zdůrazňována nutnost pravidelného cvičení. Hlavním důvodem je zlepšení jejich kondice. Je také poskytována logopedická péče, organizují se besedy s odbornými lékaři. Důležité je mj. navázání sociálních kontaktů a vzájemná podpora. Cena pobytů je díky dotacím MZ zvýhodněna dle určitých podmínek. V roce 2009 byly uskutečněny tyto rekondiční a víkendové pobyty: Štikov I (14 dní) Duo (10 dní) Štikov II (7 dní) Pastviny (7 dní) a víkendový pobyt Svinčice v termínu G/2 Edukační docházkové akce Jedná se především o aktivity v regionálních klubech (Společnost se skládá v současnosti z 20 klubů). Tyto aktivity spočívají v pravidelných cvičeních v tělocvičnách. Některé kluby pro cvičení využívají bazény. Podle zájmu členů se věnují v klubech logopedickým cvičením i tréninkům paměti. Pořádají se i různé sportovní i přednáškové akce. Spolupracují při organizaci výstav a koncertů. Předsedové klubů zastupují členy v komunitním plánování, v krajských radách NRZP. (Podpora G/2 se uplatňuje na akce týkající se docházkového tělocviku.) G/3 Ediční činnost V roce 2009 byl vydáván časopis PARKINSON, který umožňuje i těm, kteří nemají v blízkosti klub a nemají přístup k internetu, získat informace týkající se Parkinsonovy nemoci. Témata v roce 2009: č. 27 Komplexní péče (vnímána pacienty) versus ideální pacient (očima odborníků) č. 28 Činnost klubů č. 29 Život s Parkinsonem i život s parkinsonikem Webové stránky, které Společnost Parkinson, o.s. vlastní, není čerpána dotace. G/5 Organizačně administrativní servis Přidělená dotace MZ byla použita na nezbytné náklady spojené se zajištěním činnosti Společnosti Parkinson, o.s., zejména náklady vztahující se k pronájmům, energii a službám atd.

10 SPOLEČNOST PARKINSON, o.s. Volyňská 20, Praha 10, tel , GE Money Bank Praha1, /0600, IČ Pražská kancelář Výbor Ing. Václav Veselý, předseda Jarmila Macková, místopředsedkyně Václav Fiedler, místopředseda Vladimír Jára Jiří Vála Irena Bednářová Mária Opltová Jana Večlová Ing. Bohumila Šindelářová Čestmír Čermák František Rýzl Ing. Alena Šťastná Revizní komise Časopis, web Pavel Mičulka, redaktor časopisu Parkinson Ing. Josef Cajtler Regionální kluby Společnosti Parkinson, o.s. kontakty na předsedy Brno Mgr. Eva Vernerová Červený Kostelec Helena Kukrálová České Budějovice Ing. Bohumila Šindelářová Děčín František Zeman Havlíčkův Brod MUDr. Ludmila Čapková Hradec Králové Iva Boučková Chomutov Jaroslav Bednář Liberec Zdeněk Konopáč Litomyšl Marta Skřivanová Mladá Boleslav Vladimír Jára Most Ing. Arnošt Štadlík Olomouc Marie Salavcová Ostrava Anna Koleková Pardubice Jiří Vála Plzeň Luboš Vágner Poděbrady Miroslav Růžička Praha Mgr. Michaela Kamerová Ústí nad Labem Věra Jelínková Zlín Marie Skoumalová Žďár nad Sázavou Marie Benešová

11 Poměrné počty členů v jednotlivých krajích KRAJE - procentuelně 2% 3% 4% JIHOČESKÝ 0% JIHOMORAVSKÝ 1% KRÁLOVEHRADECKÝ 2% 5%KARLOVARSKÝ LIBERECKÝ 3% MORAVSKOSLEZSKÝ 2% OLOMOUCKÝ PARDUBICKÝ PLZEŇSKÝ PRAŽSKÝ STŘEDOČESKÝ ÚSTECKÝ VYSOČINA ZLÍNSKÝ NĚMECKO SLOVENSKO BEZ ADRESY - ÚMRTÍ kontrolní součet 50% 1% 10% 0% 2% 7% 3% 3% Nově příchozí členové v jednotlivých letech Vstupy členů Rok 1998 Rok 2000 Rok 2002 Rok 2004 Rok 2006 Rok 2008 Rok 2010

12 Hlavní sponzoři Děkujeme ministerstvu zdravotnictví, sponzorům, institucím a jednotlivcům za finanční pomoc Společnosti Parkinson.

Základní informace o nás: Síť regionálních klubů:

Základní informace o nás: Síť regionálních klubů: Výroční zpráva 2012 Základní informace o nás: Společnost Parkinson, o.s. Nezisková pacientská organizace Adresa: Volyňská 20, 100 00 Praha 10 kancelar@spolecnost-parkinson.cz telefon: 272 739 222 Bankovní

Více

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA

KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA KLUB BECHTĚREVIKŮ VÝROČNÍ ZPRÁVA za r. 2004 Základní informace o Klubu bechtěreviků Klub bechtěreviků je občanské sdružení pacientů s dg. ankylozující spondylitida (Bechtěrevova choroba) a také všech kolektivních

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2013 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je dobrovolné sdružení stomiků (zdravotně postižené osoby, kterým

Více

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř

PARKINSON. 15 číslo. časopis Společnosti Parkinson. květen 2004. Vladimir Kokolia: Keř PARKINSON 15 číslo květen 2004 časopis Společnosti Parkinson Vladimir Kokolia: Keř Klub Parkinson Litomyšl: Vánoční besídka s pohoštěním a vlastní výrobou květináčků, zpíváme koledy s p. Kučerou a také

Více

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva

Česká alzheimerovská společnost. 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost 2005 výroční zpráva Česká alzheimerovská společnost občanské sdružení Šimůnkova 1600 182 00 Praha 8 - Kobylisy tel.: 286 883 676 fax: 286 882 788 IČO 66 000 971 www.alzheimer.cz

Více

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013

ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 0 ČESKÁ ASOCIACE SPORT PRO VŠECHNY VÝROČNÍ ZPRÁVA / 2013 1 OBSAH 1. Úvodní slovo předsedy 2 2. Základní údaje..... 4 3. Profil.... 5 4. Sekretariát 6 5. Organizační struktura... 7 6. Schéma řízení... 8

Více

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje

Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje Svaz tělesně postižených v České republice, o. s. Krajská organizace Moravskoslezského kraje VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Obsah výroční zprávy 1. Úvodní slovo předsedy 1 2. Základní informace 1 3. Složení

Více

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005

Národní rada zdravotně postižených ČR. Kontakty. Výroční zpráva 2005 Národní rada zdravotně postižených ČR Kontakty TRAM 14,17 Výroční zpráva 2005 Vrbenského Plynární TRAM 5,12,15 BUS 102, 112, 201, 210 řů Železničá Argentinská ch Na Zátorá Janko vcova Par tyzá nsk á Nádraží

Více

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE

ÚVODNÍ SLOVO POSLÁNÍ A CÍLE ORGANIZACE VÝROČNÍ ZPRÁVA FOKUS TÁBOR JE NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE, ZAMĚŘENÁ NA ODBORNOU POMOC LIDEM S VÁŽNÝM DUŠEVNÍM ONEMOCNĚNÍM, JAKO JE SCHIZOFRENIE A DALŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY PSYCHOTICKÉHO RÁZU. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Více

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové.

ÚVODNÍ SLOVO. Vážené dámy, Vážení pánové. V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 2 ÚVODNÍ SLOVO Vážené dámy, Vážení pánové. Utekl další! Jaký že byl? Jak pro koho a jak kdy! Chvílemi letěl, pádil, nedovolil nám se zastavit.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Občanské sdružení pacientů s idiopatickými střevními záněty Sídlo: Václava Trojana 1483/5, Praha 10 - Uhříněves, PSČ: 104 00, IČ: 227 20 936 Vážení členové a přátelé Občanského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005. Dobrovolnické centrum o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 Dobrovolnické centrum o.s. ČLENOVÉ SDRUŽENÍ ROKU 2005: Mgr. Lenka Černá - předsedkyně Rady sdružení Jana Beranová - místopředsedkyně Rady sdružení Bc. Kamila Staňková - členka

Více

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003

Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP 2003 e-zin občanského sdružení ORFEUS ročník první rok 2003 měsíc květen - zvláštní číslo Odborná část doprovodného programu VII.ročníku specializované výstavy pomůcek a služeb pro zdravotně postižené HANDICAP

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI RADY SENIORŮ ČESKÉ REPUBLIKY ZA ROK 2012 Obsah Strana Obsah 1 I. Úvodem 2 Členové Kolegia 3 Členové předsednictva 3 Členové kontrolní a revizní komise 4 II. Seniorské demonstrace

Více

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. výroční zpráva Výroční zpráva za rok 2009 Živá paměť, o.p.s. OBSAH Slovo úvodem 4 Základní informace o společnosti 6 Realizované projekty: Sociální činnost

Více

Výroční zpráva 2012 Úvod: Právní ukotvení: Statutární orgány: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace Zaměstnanci:

Výroční zpráva 2012 Úvod: Právní ukotvení: Statutární orgány: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace Zaměstnanci: Výroční zpráva 2012 Úvod: Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v 5/1992 skupinou lékařů, pacientů a jejich rodin pod vedením primáře MUDr.Vladimíra Kozy (4.7.1954-17.6.2012) s cílem vybudovat

Více

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300

www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 www.pohoda-help.cz www.asistent-pohody.cz č. účtu: 132 107 344/0300 POHODA společnost pro normální život lidí s postižením ředitelka: Ladislava Dolínková adresa: Hálkova 1612/1 120 00 Praha 2 tel./fax:

Více

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0

Výroční zpráva. Nadace Divoké husy 2 0 Výroční zpráva Nadace Divoké husy 2 0 1 4 Obsah 3 Úvodní slovo 5 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 6 Kdo jsme 7 Lidé v Nadaci 8 Benefice s Divokými husami 9 Podpora v roce 2014 11 Schválené projekty v

Více

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3

I. slovo úvodem...1. II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006...2. III. poslání a cíle SPRP...3. IV. organizační struktura...3 Obsah I. slovo úvodem..................................................................1 II. nahlédněte do našeho kalendáře 2006.............................................2 III. poslání a cíle SPRP..............................................................3

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ČESKÉHO ILCO V ROCE 2014 AKTIVNĚ HÁJÍME PRÁVA STOMIKŮ A ZMÍRŇUJEME JEJICH OBAVY ZE ŽIVOTA SE STOMIÍ České ILCO je pacientské sdružení stomiků, nevládní nezisková organizace. ILCO

Více

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele...

obsah Poslání Nadace Eurotel... 1 Dlouhodobá podpora vybraným projektům... 30 Úvodem... 2 Pomáháme dětem v nemocnicích... 31 Slovo zřizovatele... 200 V 5 ýroční zpráva obsah Poslání Nadace Eurotel.......................... 1 Úvodem.............................................. 2 Slovo zřizovatele................................ 6 Lidé v Nadaci....................................

Více

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S.

DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. DUM NARODNOSTNICH MENSIN, O.P.S. dům národnostních menšin, o.p.s. výroční zpráva 2010 Obsah Poděkování 2 Úvodní slovo předsedy Správní rady Domu národnostních menšin, o.p.s., 3 1. Základní údaje o organizaci

Více

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost

DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost DOMOV SUE RYDER Obecně prospěšná společnost VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2006 Obsah 1) Úvodní slovo 2) Faktografické údaje 3) Poslání společnosti 4) Členové statutárních orgánů a vedení společnosti 5) Spolupráce

Více

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy

Výroční. zpráva 2013. Nadace Divoké husy Výroční zpráva 2013 Nadace Divoké husy Obsah 4 Úvodní slovo 6 Poslání a cíle Nadace Divoké husy 7 Kdo jsme 8 Lidé v Nadaci 11 Benefice s Divokými husami 13 Podpora v roce 2013 14 Schválené projekty v roce

Více

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27

Obsah. Humanitární pomoc... 22 Kancelář Diakonie CB... 23 Celkový přehled hospodaření... 24 Výsledovka... 26 Zpráva auditora... 27 Obsah Úvodní slovo... 3 Základní údaje... 4 Bethesda domov pro seniory... 5 Kruh přátel Bethesdy... 7 Centrum Slunečnice... 8 Chráněné bydlení na Xaverově... 11 Pobyty... 13 Pobočka DCB v Kolíně... 15

Více

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci:

Úvod: Právní ukotvení, kontakty a členství: Statutární orgány a základní listiny: Správní rada: Dozorčí rada Patroni nadace: Zaměstnanci: Výroční zpráva 2014 Úvod: Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v Plzni skupinou lékařů a rodin pacientů pod vedením primáře MUDr. Vladimíra Kozy (4.7.1954 17.6.2012) v květnu 1992 s cílem

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A VÝROČNÍ ZPRÁVA 2 4 obsah Úvodem......................................... 2 Poslání a cíle..................................... 6 Slovo manažerky Nadace............................ 7 Lidé v Nadaci....................................

Více

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s.

výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. 2012 výroční zpráva pohoda, o. s. pohoda, o. p. s. Prolog o organizaci Vážení čtenáři výroční zprávy, vážení přátelé POHODY, předkládáme Vám k přečtení, pro získání informací i k zamyšlení Výroční zprávu

Více

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008.

PRVNÍ ROK NADACE OKD. 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 Nadace OKD - Výroční zpráva 2008 PRVNÍ ROK NADACE OKD 341 dní měla loni na svou činnost vyměřeno Nadace OKD, která vznikla 25. ledna 2008. 1 509 projektů neziskových organizací a obcí

Více