1 Obecná část. 1.1 Úvod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1 Obecná část. 1.1 Úvod"

Transkript

1 1 Obecná část 1.1 Úvod Parkinsonova nemoc je neurologické onemocnění, řadící se mezi choroby extrapyramidového systému v oblasti bazálních ganglií. Vyskytuje se celosvětově a postihuje muže i ženy. Samostatné chorobě se nelze ubránit a není ovlivnitelná a to ani dodržováním zdravého životního stylu. Choroba není smrtelná, ale při špatné léčbě dokáže člověku život značně znepříjemnit a nese s sebou řadu úskalí a omezení. V dnešní době, je v prvé řadě díky přítomnosti kombinovaných L-Dopa preparátů, farmak na bazi antagonistů dopaminových receptorů, možností operační léčby se zaváděním stimulace, ale v neposlední řadě také díky úzkému spojení a využívaní rehabilitace a psychoterapie, choroba poměrně dobře léčitelná, ale zatím ne vyléčitelná. Léčba dokáže zpomalit průběh nemoci, potlačit některé z jejich příznaků a celkově zkvalitnit život nemocného. Výsledek účinnosti ovšem nezáleží jen na samostatné medikaci, ale také na snaze pacienta, spolupráci odborníků a také rodiny nemocného. Při spojení těchto složek mohou lidé s Parkinsonovou chorobou vézt poměrně kvalitní a šťastný život. 1.2 Parkinsonova choroba v průběhu historie Parkinsonova choroba byla poprvé popsána v roce 1817 londýnským lékařem Jamesonem Parkinsonem. Výskyt onemocnění lze zřejmě datovat i do dřívější doby, o čemž lze usuzovat ze záznamů Leonarda Da Vinciho či Galena, ale jsou to jen domněnky, protože popisované příznaky lze přisuzovat i jiným onemocněním

2 První pokus o léčbu a ovlivnění příznaků padá na rok 1867, kdy se doktor Ordenstein pokusil léčit tuto chorobu přírodní látkou - beladonou, ovšem tento pokus byl neúspěšný. Ani rok 1911, kdy došlo k výrobě L-Dopy, nebyl pro onemocnění přelomový, protože doposud nebyly známy souvislosti mezi dopaminem a Parkinsonovou nemocí. V roce 1913 byla poprvé objevena a anatomicky popsána Lewyho tělíska typická pro onemocnění a posléze v roce 1919 Tretjakov popsal poškození substantia nigra v mozcích pacientů zemřelých na Parkinsonovu chorobu. Další pokus o léčbu proběhl v roce 1921 a 1929, ale až rok 1946 byl pro Parkinsonovu chorobu přelomový. Na trh byl přiveden první lék (biperiden), který dokázal ovlivnit některé příznaky nemoci a to zejména třes, tolik pro chorobu typický. V roce 1958 byla poprvé provedena operace, ale absolutně stěžejní je pro vývoj léčby rok 1960, kdy Ehringer a Hornikiewicz prokázali, že nemoc je způsobena nedostatkem dopaminu v substantia nigra. Díky tomuto objevu došlo k prvnímu terapeutickému použití L-Dopy, lékaři Berkmayerem a Barbeaurem, což ovlivnilo nejen samostatnou léčbu, ale i další výzkum a pochopení některých funkcí mozku. Řadu let byla léčba využívána s velmi dobrým efektem, ovšem po letech zkušeností se ukázaly i nevýhody léčby v podobě vedlejších účinků. Následovným výzkumem došlo k objevení i jiných látek, které ovlivňovaly příznaky nemoci a výsledkem tohoto objevu byla kombinace L- Dopy a těchto preparátů, čímž se potlačily vedlejší účinky a zachoval příznivý efekt léčby. I přes možnost léčby samostatnými látkami, které fungují jako antagonisté na dopaminové receptory, díky své účinnosti zůstaly kombinované L-Dopa preparáty na prvním místě v žebříčku možnosti léčby. Dnešní výzkum jak léčebných postupů, tak mechanizmu vzniku Parkinsonovy choroby jde poměrně kupředu a díky tomuto lze nemoc poměrně - 2 -

3 úspěšně léčit, ovšem ne vyléčit. Lze jen doufat, že věda a výzkum půjdou dále vpřed a nemoc se stane z léčitelné vyléčitelnou. (Roth,1999) 1.3 Výskyt onemocnění Parkinsonova nemoc je poměrně časté celosvětové neurodegenerativní onemocnění tvořící asi 80% parkinsonismu. Prevalence se odhaduje asi na 160 nemocných na obyvatel. V České republice je to asi postižených. Dle statistik hodnotících evropskou populaci je prevalence Parkinsonovy nemoci ve věkové skupině nad 65 let odhadována na více než 1/100. Nemocných každoročně přibývá, ale dle statistických údajů je celkový počet postižených více méně stabilní. Onemocnění postihuje obě pohlaví s velmi malým rozdílem výskytu, nicméně je lehká převaha postižení u mužů. Poměr nemocných mužů k ženám se odhaduje na 3:2. Nejčastější manifestace klinické symptomatologie PN je mezi rokem s maximem v šesté dekádě. Počátek před 40. rokem života je poměrně vzácný (přibližně 10 % případů) (www.prakticka-medicina.cz) Výskyt onemocnění ve specifických skupinách obyvatel v závislosti na životní úrovni, vzdělání, zaměstnání, kvalitě stravy, pohybových aktivitách atd. nebyl prokázán. Ani vliv dědičnosti se neukázal jako faktor podmiňující vznik onemocnění. Zvýšený výskyt nemoci se prokázal jen u přímých příbuzných, u kterých se nemoc projevila před 40. rokem a zároveň se v příbuzenstvu vyskytuje více než jeden případ onemocnění. (www.pharmanews.cz) Vznik autosomálně recesivní familiární PN a izolované PN V rodinách s autosomálně recesivním výskytem PN byl nalezen gen PARKIN, ovšem frekvence výskytu není jasná. U pacientů s touto mutací genu jsou typické příznaky - počátek ve velmi mladém věku, hyperreflexie, počáteční - 3 -

4 dystonie, komplikace způsobované levodopou a velmi pomalou progresí. Ovšem co se klinických příznaků týče, ty se objevovaly ve věku pozdějším (až v 58 letech). Proč vzniká tento druh PN a vztahy mezi genotypy a fenotypy u takto postižených jedinců zatím nebyly objasněny, ale předpokládá se, že patogeneze onemocnění bude odlišná, poněvadž v mozku chybí Lewyho tělíska, pro PN tak typická. (Roth,2000; www. zdravarodina.cz) Výzkum Evropské konsorcium pro genetickou vnímavost k PN spolu s odborníky na PN provedlo mezinárodní studii, kde byla zjišťována frekvence mutací genu parkin. Bylo vyhledáno 73 rodin, v nichž alespoň jeden člen rodiny byl postižen PN ve věku do 45 let a měl rodiče, kteří nebyli PN postiženi (celkem 152 nemocných PN). Kromě toho bylo vyšetřeno 10 izolovaných (bez rodinných souvislostí) pacientů s počátkem PN před 45 rokem věku. V 36 (49%) postižených rodinách byly zjištěny mutace genu parkin a příznaky choroby se u jejich členů objevily mezi 7. a 58. rokem. Ve skupině 100 pacientů s izolovanou PN byly mutace nalezeny u 10 ze 13 (77%), u nichž nemoc začala ve věku do 20 let, ale jen u 2 ze 64 pacientů, u nichž se projevila až po 30 roce. V celkovém hodnocení byl věk pacientů s mutací genu v době počátku nemoci nižší, než u pacientů bez mutace. Byl zde mnohem častější výskyt dystonie, symetrického postižení, dyskinézie, hyperreflexie a dobrá odpověď na léčbu levodopou. (www.zdrava-rodina.cz) - 4 -

5 1.4 Anatomické složení extrapyramidového systému a bazálních ganglií Extrapyramidový systém Extrapyramidový systém je spojení mimopyramidových oblastí kůry mozkové, podkorových jader bazálních ganglií a jejich ascendentních a descendentních spojů. Systém odpovídá za základní posturální a hybné mechanismy a automatizaci pohybů. Extrapyramidové dráhy se dají dělit na : spojení kůry s basálními ganglii a kmenovými jádry spojení basálních ganglií spojení kmenových jader s posledními motorickými neurony Bazální ganglia Jako bazální ganglia (BG) se označují jádra uložená v hloubi mozkových hemisfér (nukleus caudatus a putamen označované jako neostriatum, globus pallidus - externum a internum značeno jako paleostriatum). Úzce anatomicky a funkčně souvisejí s jádrem substantia nigra v mozkovém kmeni, s thalamem a s kůrou frontálních mozkových laloků. BG jsou uspořádána v systému několika paralelních okruhů, podílejících se na řízení hybnosti, ovlivňujících strukturu osobnosti, kognitivní činnost a emoční ladění. (Preiss, Kučerová, 2006; Páč,1997; Galvan, Wichmann,2008) 1.5 Patofyziologie Základním podkladem patogenetických dějů u PN je neurodegenerativní postižení pigmentových buněk pars compacta substantiae nigrae s následným nedostatkem dopaminu ve striatu a s dalšími prokazatelnými změnami jiných neurotransmiterů podílejících se na vzniku některých příznaků v pozdějších stádiích PN

6 Neuromediátorový deficit způsobuje poruchu regulace systému BG a jejich spojů. Dopaminergní neurony v substantia nigra vysílají své axony do striata. Zde dochází k interpolaci na GABA ergní neurony a inhibičnímu působení. Na GABA ergní neurony se mimoto napojují drobné cholinergní neurony působící stimulačně. Souhra mezi těmito systémy umožňuje modulaci impulsu vycházejícího z mozkové kůry. Díky degeneraci dopaminergních neuronů klesá koncentrace dopaminu ve striatu což způsobuje desinhibici aktivujícího vlivu interstriálních cholinergních neuronů na GABA- ergní neurony. Zvýšené uvolňování GABA v pars reticularis substantiae nigrae způsobuje inhibici motorických a psychických funkcí. (www.lfhk.cuni.cz; Růžička,2006) Obr. 1 Patologická stádia rozvoje Parkinsonovy nemoci. (www.csnn.eu) 1.6 Extrapyramidové poruchy a jejich příznaky Extrapyramidové poruchy lze dělit na: HYPOKINETICKÉ - dochází zde ke snížené hybnosti HYPERKINETICKÉ - (dyskinetické) - které se projevují abnormálními mimovolními pohyby. Mezi poruchy hypokinetické řadíme akinezi a bradykinezi často doprovázené rigiditou. Jako hypertonické poruchy označujeme choreu, tremor, - 6 -

7 balismus, dystonii, tiky a myoklonus. Co se týká klinického hlediska můžeme rozlišovat dva základní extrapyramidové syndromy. Hypokineticko - hypertonický - ten se vyznačuje sníženou pohyblivostí a zvýšeným svalovým tonem. Nejčastějším projevem tohoto syndromu je Parkinsonova nemoc. Hyperkineticko - hypotonický - může se projevovat v různých formách a to jako Huntingtonova choroba, chorea, balismus, Touretteův syndrom, dystonie. (Růžička,1999) 1.7 Příznaky parkinsonovy choroby Parkinsonova choroba zpočátku začíná velmi necharakteristicky. Příznaky jsou různé a doprovázejí i jiná onemocnění čili pro lékaře nejsou dobrým vodítkem pro diagnostikování choroby. Mezi typické projevy v počátku onemocnění patří pocity tíže končetin, bolesti zad a ramen, pocit ztráty výkonnosti, poruchy spánku, snížení sexuální výkonnosti, deprese, zácpa, zhoršení písma a jiné. Prvním, kdo tyto změny zaznamenává, je často rodina. Až po řadě měsíců či let dochází k manifestaci typických základních příznaků nemoci. Mezi tyto patří: TŘES (tremor) SVALOVÁ ZTUHLOST (rigidita) CELKOVÁ ZPOMALENOST POHYBŮ (bradykineze) PORUCHY STOJE A CHŮZE Mezi dalšími potížemi se mohou vyskytovat psychické potíže a poruchy vegetativního nervstva. Dalo by se říci, že onemocnění probíhá v jakýchsi 3 fázích, ale ne vždy se musí vystupňovat a projít všemi stádii

8 1. Fáze Zahrnuje počátek onemocnění s již zmíněnými nespecifickými příznaky a následuje objevování se typických příznaků (tremor - ten má poměrně nízkou frekvenci, je klidový a markantnější na jedné polovině těla, rigidita, bradykineze, poruchy stoje a chůze). Tyto potíže mohou být dlouhodobé, ale celá léta nemusí docházet k jejich zhoršování. 2. Fáze Postupně přechází z fáze první a to pomalým zhoršováním se příznaků, jejichž výskyt se prohlubuje, rozšiřuje se na oblast celého těla, může dojít k nahrbení postury, ztrátě mimiky, poruchám řeči atd. 3. Fáze Je to fáze konečná. Příznaky vyskytující se v předchozích fázích jsou stále přítomny, ale nezhoršují se. Ovšem dochází zde k postupné degeneraci mozku Třes Je to jeden z nejtypičtějších příznaků PN a má také svá přesná specifika, tudíž za parkinsonský třes se nedá označit třes každý. Není známo, co přesně ho spouští, ale připisuje se to řadě změn v oblasti bazálních ganglií a to zejména nepoměr mezi dopaminem a acetylcholinem. Třes má malou frekvenci okolo 4 až 6 kmitů za sekundu. Obvykle začíná na prstech horních končetin, kde připomíná počítání peněz a postupem času se rozšiřuje na končetiny dolní a zřídka i hlavu. Je nesymetrický a většinou výraznější na jedné či druhé polovině těla, odkud se v průběhu rozvoje onemocnění šíří na obě poloviny těla, ale ani to nemusí být podmínkou. Jsou pacienti, u kterých třes zůstává lokalizován jen na jedné části těla po velmi dlouhou dobu onemocnění

9 Dalším typickým znakem parkinsonského třesu je to, že je převážně klidového charakteru tzn., že se objevuje především v situacích, kdy je pacient nečinný. Zvýrazňován je také při psychické zátěži např. při strachu, rozrušení, úzkosti, ale i radosti a pozitivních očekáváních. Dobře patrný bývá při chůzi. Ačkoliv je třes klidový, čili každodenním pohybům, jako je najezení, oblékání, psaní, atd. nebrání, omezuje pacienty zejména po psychické stránce a vytváří u nich spoustu zábran. (Roth,2000) Obr. 2 Klidový tremor (Roth,2000) obr.3 Statický tremor (Roth,2000) Svalová ztuhlost (rigidita) Rigiditu lze charakterizovat jako zvýšený svalový tonus, který se projevuje konstantně v celém rozsahu aktivně i pasivně prováděného pohybu, jako zvýšená plastická rezistence. (Růžička, 2000) Její přesný vznik opět není objasněn, ale znova se přisuzuje absenci dopaminu v bazálních gangliích. Právě rigidita často jako první vede pacienty k lékaři, protože ztuhlost vede k šetření daných partií a následnému přetěžování oblastí jiných z čehož mohou vznikat bolesti a to zejména v oblasti krku a zad. Postihuje svaly jak na akrech, tak na trupu a u pacientů díky ní převládá flekční držení těla s pocitem tahu vpřed, napadávání na jednu končetinu a v pozdních - 9 -

10 stádiích nemoci může při postižení mezižeberního svalstva dojít k omezení respiračních funkcí. Při provádění pasivních pohybů dochází k hmatatelným zárazům způsobovaných postupným a střídajícím se náskokem svalových skupin (agonistů antagonistů) což je označováno jako fenomén ozubeného kola. (Rektor, Rektorová,1999; Růžička,2000) Obr. 4 Vyšetření rigidity pomocí Fromentova manévru (Roth,2000) Zpomalenost a omezení pohybů (bradykineze, akineze, hypokineze) Tyto projevy, jež patří mezi jedny z hlavních u Parkinsonovy nemoci, jsou zapříčiněny dysfunkcí v motorickém okruhu, spojujícím bazální ganglia, motorický a premotorický kortex, společně se suplementární motorickou areou. Jde o globální dysfunkci, která má hlavní úlohu v plánování, aktivaci, spuštění, ukončení a zřetězení jednotlivých motorických programů. Podobně jako tremor, se i bradykineze, akineze a hypokineze projevují asymetricky a v počátečních stádiích jsou mnohem více patrny na akrech. Mezi největší omezení můžeme zařadit poruchu jemné motoriky ruky. Veškeré pohyby jsou zpomaleny a pacienti je nedokáží provést s takovou přesností, s jakou by chtěli. Velké problémy činí oblékání, zapínání knoflíků, zavazování

11 tkaniček, trefování se do rukávu atd. Potíže dělá i manipulace s příborem a následná konzumace jídla často s největším zpomalením těsně před ústy. V průběhu onemocnění obtíže stagnují a šíří se i na axiální motoriku. Chůze je postižena více a více (stává se pomalejší, šouravá, zkracuje se krok). Veškerá motorika se snižuje a problémy jsou jak při denních aktivitách tak při uléhání ke spánku či spánku samotném. Typický pro uléhání do lůžka je příznak fiktivní podložky, kdy pacient není schopen dokončit pohyb a hlava mu zůstává několik centimetrů nad polštářem. Dále se mohou vyskytovat problémy s odchodem na WC, přikrytím se nebo s otočením se na posteli během spánku. Zde poté nemocní využívají pomoci partnerů. Dalším příznakem je neschopnost provádění sdružených pohybů, což značně znepříjemňuje a často i znemožňuje provádění některých činností. U pacientů se dále objevují hesitace - váhání při provedení prvního kroku a rozejití se, freezing - problém strefit se či projít mezi překážkami a zúženým prostorem. U těchto potíží pacienti využívají různých zvukových stimulů, rytmických povelů, překračování určitých překážek (např. kachličky na chodníku), chůze po čáře a jiné. U řady postižených PN můžeme vypozorovat paradoxní kinezi, tj. náhlé zlepšení pohyblivosti v důsledku pozitivního emočního prožitku. Ovšem tento jev je zřídka kdy viditelný, častější je opačný průběh a to ve smyslu zhoršení hybnosti po negativních prožitcích. (Roth,2000) Posturální nestabilita a porucha chůze V počátečních stádiích není porucha chůze a rovnováhy tak častá, projevuje se až u déle trvajícího a pokročilejšího stádia onemocnění. Nejčastější projevy jsou: Ztráta synkinezí (jsou zde oslabeny či vymizeny souhyby horních končetin při chůzi

12 Krátký a šouravý krok s častými hesitacemi a freezingem Flexní držení trupu, šíje a horních končetin Snížená schopnost otáčet se časté ztráty rovnováhy s následnými pády Pulze pocity tahu dopředu či vzad s opětovnými možnostmi pádů Festinace kolísání rychlosti chůze (Roth,2000) Obr. 5 Typické držení trupu a končetin (Roth,2000) Hypomimie Tento příznak řadíme mezi velmi charakteristický pro PN. Je zapříčiněn především hypokinezí a akinezí mimického svalstva. Veškeré projevy emocí, které lze z mimického výrazu vyčíst zde vymizí a obličej získává maskovitý výraz. (Roth,2000) Mikrografie Je to postižení písemného projevu, který se může vyskytovat již v raných stádiích onemocnění. Písmo se zmenšuje a to zejména v průběhu řádek čili na začátku má relativně normální velikost a na konci je značně zmenšeno a může

13 být až nečitelné. Taktéž doba po kterou jsou slova psána se prodlužuje. To vše lze připisovat opět hypokinezi. (Roth,2000) Dysartrie a hypotonie Další z časných příznaků, který bývá často jako první pozorován rodinou a až poté samotným nemocným. Řeč se najednou ztišuje (hypofonie), stává se monotónní a ztrácí svou obvyklou melodičnost (dysprosodie). Stejně jako může být chůze na začátku rychlá a následovně se zpomalí, tak i u řeči lze zpozorovat náhlé změny rytmu. Časem se může stát mumlavá až nesrozumitelná. Objevit se může i palilalie, což je nutkavé opakování posledních slabik. (Roth,2000) Vegetativní dysfunkce Tyto obtíže postihují nemocné často a to v různé míře. Zřejmě nejčastější obtíží je obstipace spolu se sníženou peristaltikou a problémovým vyprazdňováním žaludku. Tento problém bývá často řešen podáváním projímadel, masáží břicha nebo v krajních případech manuálním vybavováním stolice. Velmi nepříjemným se může stát dysfunkce automatického polykání, které je spojeno s nadměrnou tvorbou slin a jejich následným vytékáním. Tento příznak pacienti nesou těžce psychicky. Nemocné může trápit také zvýšená tvorba kožního mazu a to zejména v oblasti obličeje a vlasů či zvýšená potivost v oblastech celého těla. Další příznak, který nesou špatně zejména nemocní mladšího věku, je omezení sexuálních funkcí. Jsou přítomny až u třetiny pacientů a na jejich vzniku se podepisuje jak omezení celkové pohyblivosti tak vegetativní dysfunkce, ale v jakém je to poměru nebylo doposud objasněno. Mezi dalšími potížemi můžeme jmenovat poruchy spánku, termoregulace či ojediněle respirační poruchy. Mezi dalšími poruchami se mohou vyskytovat olfaktoriální a senzitivní dysfunkce, ovšem nepatří mezi časté příznaky. (Roth,2000)

14 1.8 Etiologie Co spouští Parkinsonovu chorobu není doposud objasněno. Bylo vyřčeno několik hypotéz, ovšem zda se na vzniku podílí jen jedna nebo se vzájemně ovlivňují a doplňují, se neví. Základní hypotézy: ENDOTOXINOVÁ EXOTOXINOVÁ GENETICKÁ APOPTÓZA Endotoxinová hypotéza Základem této hypotézy je fakt, že v mozku za fyziologických podmínek vznikají látky, které mohou být potencionálně škodlivé pro okolní struktury, ale mozek má schopnost se těmto škodlivým látkám bránit. Pokud ale dojde k nerovnováze ať už z důvodů: vzniku nadměrného množství toxinů s následnou neschopností mozku tyto látky zlikvidovat svými detoxikačními mechanizmy. toxiny jsou ve fyziologickém množství, ovšem detoxikační mechanizmy nejsou plnohodnotné, tudíž nezvládají toxiny odstraňovat Pokud se tyto procesy odehrávají v oblasti striatonigrálního komplexu může dojít ke vzniku symptomů PN. Mezi známé toxiny, poškozující dopaminergní buňky můžeme zařadit chinony, beta-karboliny, semichinony aj. Ovšem hlavním endotoxinem jsou volné kyslíkové radikály z čehož vyplývá, že dopamin je ničen díky oxidativnímu stresu. (Roth,2000)

15 1.8.2 Exotoxinová hypotéza Na konci 20. století byla objevena látka MPTP, (1-metyl-4-fenyl-1,2,3,6- tetrapyridin) díky které mohla být vyslovena další hypotéza. Samotná MPTP není toxická, ale díky enzymatickým procesům ke kterým dochází a které látku přeměňují do konečné podoby, se toxickou stává. Již toxická podoba proniká do mitochondrií a narušuje jejich správnou funkci, což v důsledku způsobuje neuronální smrt. Bylo zjištěno, že MTPT se vyskytuje v některých herbicidech, pesticidech a mnoha průmyslových zplodinách. Z toho vyplývá, že se dostávají do organismu a u některých vnímavých jedinců můžou způsobit vznik PN. (Roth,2000) Genetická hypotéza Otázka dědičnosti PN je velice složitá a názory na ni jsou různé. Jedná se o řadu domněnek, které zatím nebyly objasněny čili konkrétní závěr zde nelze učinit. To, že se Parkinsonova choroba může ojediněle vyskytovat u více jedinců v rodině je již známo, tudíž jakýsi genetický přenos je zde možný, ale zdaleka zde nemluvíme o klasických pravidlech dědičnosti. Rodinný výskyt je poněkud častější tam, kde došlo k vzniku onemocnění před 21. rokem života. Dle výzkumu, který byl prováděn evropskými odborníky na PN dochází u juvenilního typu ke genetické mutaci, která je autosomálně dědičná ovšem ani při této mutaci genu nemusí dojít ke vzniku onemocnění. (Roth,2000) Apoptóza Tento děj je u PN v této době intenzivně zkoumán. Apoptóza sama o sobě je řízená smrt buňky a je to děj aktivně spouštěný. U některých buněk v pars compacta substantiae nigrae dochází k tomuto řízenému procesu a to je důvod proč se domnívat, že by apoptóza mohla mít vliv na vznik nemoci

16 Ovšem výzkum je zatím v počátcích čili dělat zde nějaký závěr by bylo nepodložené a předčasné. (Roth,2000) 1.9 Diagnostika a diferenciální diagnostika PN Základem diagnostiky PN je anamnestické a klinické neurologické vyšetření. Pokud u vyšetřované osoby nalezneme alespoň dva ze tří hlavních příznaků (klidový třes, rigidita, hypokineze) a není zde náznak jiného onemocnění můžeme uvažovat o možném diagnostikování PN. Hlavním testem je zkouška citlivosti na dopamin. Pokud dojde po podání dopaminu k ústupu motorických příznaků je velmi pravděpodobné, že se jedná o PN. K diagnostice onemocnění se využívá i řada pomocných fyzikálních vyšetření jako jsou SPECT, CT a MR mozku, vyšetření metabolismu mědi, vápníku a jiná hematologická, biochemická a laboratorní vyšetření. (www.csnn.eu) Klinická diagnostická kritéria Parkinsonovy nemoci Diagnóza parkinsonského syndromu Bradykineze Nejméně jeden příznak z následujících - svalová rigidita - klidový třes 4-6 Hz - posturální instabilita Zpochybňující a vylučující kritéria Parkinsonovy nemoci V anamnéze opakované ikty a stupňovitý vznik parkinsonských projevů Opakované úrazy hlavy Prodělaná encefalitida Léčba neuroleptiky v době začátku obtíží V rodině více než jeden další podobný případ

17 Trvalá remise Výlučně jednostranné postižení po více než 3 letech trvání obtíží Supranukleární pohledová obrna Mozečkové příznaky Časné těžké vegetativní postižení Časná těžká demence s poruchami mnestickými, fatickými a praktickými Babinskiho příznak Nádor mozku nebo komunikující hydrocefalus na CT mozku Intoxikace MPTP Chybění odpovědi na silné dávky L-Dopa (je-li vyloučena malabsorbce) Podpůrná prospektivní pozitivní kritéria PN Jednostranný začátek Přítomnost klidového třesu Progresivní průběh přetrvávající asymetrie s těžištěm postiženým na straně začátku výtečná odpověď na L-Dopa (70-100% zlepšení) výrazná chorea po dávce L-Dopa klinické trvání 10 let a více Co se týče chybné a diferenciální diagnostiky, tak je můžeme rozdělit do dvou kategorií A) pacient opravdu trpí Parkinsonovou chorobou, ale je mu přiřazena jiná diagnóza B) ve skutečnosti pacient netrpí PN, ale projevy onemocnění jsou mylně přiřazovány Parkinsonově chorobě

18 Nejčastější omyly v diagnóze se objevují u esenciálního tremoru, jež je považován za parkinsonický, dále je to Wilsonova choroba a řada parkinsonských syndromů viz níže. (www.csnn.eu) Klinická klasifikace parkinsonských syndromů Idiopatická PN (80 % případů) Symptomatický (sekundární) PS (10 % případů) polékový toxický (exogenní, endogenní) traumatický postencefalitický neoplastický arteriosklerotický PS při normotenzním hydrocefalu PS u degenerativních onemocnění nervového systému (10 % případů) multisystémová atrofie Progresivní supranukleární obrna Alzheimerova choroba Kortikobazální degenerace Nemoc s Lewyho tělísky Parkinsonismus - demence ALS komplex ostrova Guam Palidonigrální degenerace

19 1.10 Vyšetřovací metody u PN Anamnéza Anamnéza je prvním a to základním vyšetřením. Kromě klasických anamnestických údajů můžeme u pacienta provést základní screening. Je pro Vás obtížné vstát ze židle? Je Vaše písmo menší, než bylo dříve? Říkají Vám lidé, že mluvíte slabším hlasem než dříve? Máte zhoršenou rovnováhu při chůzi? Stává se Vám, že se zarazíte při průchodu dveřmi, jako by Vám přimrzly nohy? Zda se být výraz Vaší tváře oproti dřívějšku otupělý? Třesou se Vám ruce nebo nohy? Je pro Vás obtížné zapínat knoflíky? Šoupáte při chůzi nohama a děláte krátké kroky? Je-li nejméně na pět otázek kladná odpověď, je diagnóza Parkinsonovy nemoci pravděpodobná. (Duarte,1995) Vyšetřovací schémata a škály hodnotící tíži onemocnění PN je onemocnění, které je velmi charakteristické zejména svými motorickými příznaky, změnami nálad a kognitivních funkcí. Z tohoto důvodu bylo sestaveno několik hodnotících testů, které nám pomáhají posoudit veškeré příznaky a zvolit adekvátní léčbu. (Opavský,2003; Roth,2001)

20 Jednotná stupnice pro hodnocení Parkinsonovy nemoci (UPDRS, Unified Parkinson s Disease Rating Scale). Nejpoužívanější vyšetřovací schéma Parkinsonovy choroby. Jde o seznam otázek, které hodnotí motorické i non- motorické projevy onemocnění. Výhodou je snadné posouzení a zhodnocení testu, značná spolehlivost škály a srovnatelnost s ostatními nemocnými. (viz. příloha 1) Stadia Parkinsonovy nemoci podle Hoehnové a Yahra Popisuje přirozený vývoj nemoci před nasazením dopaminergní léčby. Výhodami škály jsou jednoduchost a snadná použitelnost. Mezi nevýhody patří nízká citlivost. (viz. příloha 2) Testy motorické výkonnosti Tyto testy byly vytvořeny pro přesnější kvantifikaci bradykineze a komplexní pohybové výkonnosti nemocných. Řadíme sem: Zkouška stoj-chůze-sed Zkouška kroky-sekundy Zkouška pronace-supinace Zkouška pohybu horní končetiny mezi dvěma body (tapping test) Zkouška obratnosti prstů Vyšetření stoje a chůze

21 Reakce na dopaminergní podnět Ze všech parkinsonských syndromů je PN jediná způsobená presynaptickým postižením v nigrostriálním systému, čehož se také využívá při diagnostice. Pokud trpí pacient PN reakcí na dopaminergní podnět je kvalitní motorická odpověď (zlepšení stavu a ústup motorických příznaků) L-Dopa test Je založen na substituci dostatečného množství dopaminu po dostatečně dlouhou dobu. Dopaminové dávky se pohybují v rozmezí mg denně po dobu alespoň 4 týdnů. U pacientů s anamnesticky nejasnou reakcí na dopaminergní léčbu se podávání dopaminu vysazuje na tak dlouho dokud se zdravotní stav jedince zřetelně nezhorší. Většinou k tomu postačí 12 hodinový bezlékový interval. U některých nemocných se stav zhoršuje dříve a naopak u některých přetrvává relativně dobrý stav i po několik dní (2-5) a to díky presynaptické skladovací schopnosti dopaminu. Stav motoriky začínáme testovat již před podáním L-Dopa a dále pak každých 20 minut až do nástupu účinku. Porovnáváme velikost zlepšení oproti stavu před podáním dopaminu a pokud dojde k alespoň 25% zlepšení bereme výsledek jako pozitivní. (Růžička, Jech,2004) Apomorfinový test Další testovací alternativou je podávání apomorfinu (APO), což je agonista dopaminu. Vyznačuje se velice rychlým účinkem a krátkodobým účinkem (45-60 minut). Podává se hospitalizovaným pacientům a to díky nutnosti vysazení L-Dopy před jeho podáním a také kvůli jeho emetickým účinkům, díky kterým je doporučena premedikace domperidonu (motilium)

22 Výsledek testu hodnotíme podle příslušných motorických škál a testů. Za pozitivní opět považujeme zlepšení a 25%. (Růžička, Jech,2004) Zobrazovací metody Zobrazovací metody typu CT a MRI nemají pro PN převalnou hodnotu jelikož samotná diagnóza se podle nich stanovit nedá. Využívají se zejména pro vyloučení sekundárních změn mozku. O něco lépe jsou na tom funkční zobrazovací metody SPECT a PET, kde se využívá zejména zobrazení s levodopou, značenou radioaktivním fluorem (u PET), a vazby ligandu na dopaminové transportéry (u SPECT). (Zárubová, Růžička, Kupka,2004) 1.11 Možnosti léčby Parkinsonova choroba patří mezi onemocnění, jehož symptomy je dnešní medicína schopna poměrně dobře potlačit, ale nedokáže působit přímo na etiopatogenetické mechanismy a tudíž nemoc vyléčit. Léčba by neměla zahrnovat jen farmakoterapii, ale měla by být komplexní a zahrnovat péči fyzioterapeuta (problematice fyzioterapie u PN se budu dále věnovat v samostatných kapitolách) a psychologa. Pacienti by také měli využívat možnosti navštěvování různých spolků pro parkinsoniky a tím se začleňovat do společnosti

23 Obr. 6 Algoritmus léčby Parkinsonovy nemoci (www.csnn.eu) Farmakoterapie Symptomatická léčba se dá dělit na léčbu: substituční náhrada dopaminu pomocí podobně působících látek a látek, které zvyšují tvorbu endogenního dopaminu kompenzační snižuje odbourávání či zvyšuje dostupnost dopaminu adjuvantní reakce na vedlejší projevy a komplikace onemocnění L-Dopa Samotný dopamin se do těla substituovat nedá díky špatnému průchodu skrz hematoencefalickou bariéru a svým účinkům ovlivňujícím oběhovou soustavu. Dopamin se do těla dodává ve formě levodopy, což je látka, která je prekurzorem dopaminu a snadno proniká z krevního řečiště do mozku, kde se na dopamin přeměňuje. Účinkem tohoto léku je potlačení tremoru, bradykineze a rigidity čili nejzákladnějších příznaků. Podávána je v kombinované formě s bensarazidem či karbidopou díky nimž je blokována dopa - dekarboxyláza na

24 periferii a nedochází k dráždění oběhové a trávicí soustavy a vzniku vedlejších účinků. (Růžička,2000; Rektor,2004; Agonisté dopaminu Agonisté dopaminových receptorů jsou lékem volby v časné fázi PN. Jsou to látky, procházející z krevního oběhu do mozku vázající se na příslušné receptory jež ovlivňují. U dopaminu je známo 5 typů receptorů a to D1 a D2 v neostriatu, D3 v paleostriatu a v limbickém systému, D4 jehož preferenční umístění není zatím objasněno a D5 v limbickém systému a kortex. Většina receptorů má nejvyšší afinitu k D1 receptoru čehož se také při zavádění agonistů využívá. Výhodou agonistické léčby je bezproblémový přechod přes hematoencefalickou bariéru, nemetabolizování na transmitery s jinými vlastnostmi, nezvyšování obratu dopaminu a neuroprotektivní účinky při časném začátku podávání a také snižující se výskyt pozdějších komplikací. Mezi nevýhody patří vyšší cena a nižší efekt monoterapie ve srovnání s L-Dopou a vyšší výskyt nežádoucích účinků jako jsou nauzea, zvracení, únavový syndrom, vyšší nebezpečí nežádoucích duševních projevů aj. Jejich užívání je převážně s kombinací s L-Dopou a to z důvodu možnosti snížení jejích dávek a vyladění individuální terapie. Typy agonistů: Apomorfin je to agonista ze všech nejbližší přirozenému dopaminu. Jako jediný má srovnatelnou terapeutickou potenci s L-Dopou. Velmi dobře redukuje frekvenci a délku dyskinezí. Nevýhody jsou vyvolávání zvracení (dnes redukováno podáváním motilia) a krátké trvání účinku Amantadin využíván u hospitalizovaných pacientů k léčbě fluktuací, dyskinezí a snížené odpovídavosti na L-Dopu

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

PARKINSONOVA CHOROBA. Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové PARKINSONOVA CHOROBA Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Parkinsonova choroba 1 Degenerativní progresivní onemocnění mozku Spojena s hypertonicko hypokinetickým syndromem Nositele postihuje po stránce

Více

Atypické parkinsonské syndromy

Atypické parkinsonské syndromy Atypické parkinsonské syndromy Jan Roth Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Tato přednáška je podpořena edukačním grantem společnosti UCB. Universita

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

Parkinsonova choroba v rodině

Parkinsonova choroba v rodině Parkinsonova choroba v rodině Jarmila Verešová, Eva Winklerová pro občanské sdružení TŘETÍ VĚK U NÁS Pokud nás navštíví Parkinsonova choroba, rozhodí naši mysl i tělo. Přichází neohlášeně, plíživě, pomalu

Více

Obsah. Předmluva...13

Obsah. Předmluva...13 Obsah Předmluva...13 1 Pohyb jako základní projev života...17 1.1 Pohyb obecně...17 1.2 Pohybové chování...17 1.3 Vliv pohybu na životní pochody...18 1.4 Vztah pohybu k funkci CNS...19 1.5 Psychomotorické

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

5. MENTÁLNÍ RETARDACE

5. MENTÁLNÍ RETARDACE 5. MENTÁLNÍ RETARDACE Mentální retardace celkové snížení intelektových schopností, které vznikají průběhu vývoje. Podle doby vzniku intelektového defektu rozlišujeme oligofrenii a demenci. Oligofrenie

Více

Huntingtonova choroba. Václav Dostál Neurologie Pardubická krajská nemocnice

Huntingtonova choroba. Václav Dostál Neurologie Pardubická krajská nemocnice Huntingtonova choroba Václav Dostál Neurologie Pardubická krajská nemocnice Huntigtonova choroba Neurodegenerativní onemocnění Neuronální ztráty ve striatu Chorea, kognitivní deficit Nástup ve středním

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Nebezpečí pádu u nemocných s Parkinsonovou chorobou. Bc. Petra Szajterová

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií. Nebezpečí pádu u nemocných s Parkinsonovou chorobou. Bc. Petra Szajterová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Nebezpečí pádu u nemocných s Parkinsonovou chorobou Bc. Petra Szajterová Diplomová práce 2009 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)?

1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 1. Co je mozková příhoda (iktus, mrtvice, stroke)? 2. Epidemiologie 3. Jak se mozková příhoda projevuje? 4. Co dělat při podezření na mozkovou mrtvici? 5. Jak CMP diagnostikujeme? 6. Léčba 7. Následky

Více

PARKINSONOVA NEMOC A S NÍ SPOJENÁ PORUCHA KOMUNIKACE A ŘEČI

PARKINSONOVA NEMOC A S NÍ SPOJENÁ PORUCHA KOMUNIKACE A ŘEČI PARKINSONOVA NEMOC A S NÍ SPOJENÁ PORUCHA KOMUNIKACE A ŘEČI Hana Bachurová Anotace: Parkinsonova choroba postihuje 100-150 osob ze 100 000 obyvatel. Toto neurodegenerativní onemocněni má charakteristické

Více

ALKOHOL, pracovní list

ALKOHOL, pracovní list ALKOHOL, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ALKOHOL V naší kultuře se alkohol pojímá jako tzv. sociální pití. Je

Více

Zdravotní tělesná výchova Obsah

Zdravotní tělesná výchova Obsah Zdravotní tělesná výchova Obsah Odborné učiliště Chelčického 2, Praha 3 zpracoval: Mgr. Milan Kubic 1 Zdravotní tělesná výchova ZTV vychází ze tří na sebe navazujících fází: - Fáze dechová - Fáze pohybová

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití

6./ Aplikace tepla a chladu - Aplikace tepla - formy - Aplikace chladu - formy - Obklady a zábaly - použití Maturitní témata profilové části maturitní zkoušky pro jarní a podzimní zkušební období školního roku 2014-2015 Předmět: Pečovatelství Obor: Sociální činnost, denní studium 1./Péče o klienta na lůžku -požadavky

Více

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných

Posuzování pracovní schopnosti. U duševně nemocných Posuzování pracovní schopnosti U duševně nemocných Druhy posudkové činnosti Posuzování dočasné neschopnosti k práci Posuzování dlouhodobé neschopnosti k práci Posuzování způsobilosti k výkonu zaměstnání

Více

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii

po přisátí klíštěte virus prokazován kůže virémie buňky RES (slezina, játra, kostní dřeň) mechanismus invaze do CNS nejasný, HEB při virémii Středoevropská klíšťová meningoencefalitida klinický obraz MUDr. Dita Smíšková, PhD Doc.MUDr.Vilma Marešová, CSc. MEK patogeneze po přisátí klíštěte virus prokazován nejprve v Langerhansových h buňkách

Více

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU VZDĚLÁVACÍ PROGRAM CERTIFIKOVANÉHO KURZU Cílem 1. části je pochopení teoretických východisek pro úspěšnou aplikaci principů metody v praxi. Znát všechny facilitační prvky (procedury) a jejich praktické

Více

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc.

Fyzikální terapie. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. září 2010 Bc. Fyzikální terapie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Fyzikální terapie využívá různé druhy energie (umělé,

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

Maturitní témata profilová část

Maturitní témata profilová část Zkouška je složena ze dvou částí. 1. Samostatný výkon na odborném pracovišti 2. Písemná zkouška ze Sociálního poradenství a práva Obsah 1. části Praktická část maturitní zkoušky bude probíhat v Domově

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru,

14. 1. 2013. Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, VY_32_INOVACE_PSYPS13260ZAP Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle

Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli zabývat změnami v celém těle Novinky ve výzkumu Huntingtonovy nemoci. Ve srozumitelném jazyce. Napsáno vědci. Určeno široké huntingtonské veřejnosti. Změny v játrech u pacientů s Huntingtonovou chorobou naznačují, že bychom se měli

Více

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová

Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje. Mgr. Monika Řezáčová Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Únor 2011 Mgr. Monika Řezáčová jedná se o poruchy chování, které se významně odchylují od normy většiny

Více

Modul č. XIII. Poruchy CNS

Modul č. XIII. Poruchy CNS Modul č. XIII Poruchy CNS Rozdělení poruch CNS Poruchy spánku (somnické poruchy) Poruchy paměti (amnezie) Poruchy řeči (fatické poruchy) Poruchy čtení a psaní (alexie, agrafie) Poruchy motorických činností

Více

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe Benefity a terapeutický efekt léčebného bazénu Bolesti hlavy Stres Nespavost Zažívací potíže Bolesti zad Celulitida Těžké nohy Reflexní zóny Pravidelné používání vířivek umožní lidem cítit se a žít lépe

Více

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání

Zdravotní způsobilost k výkonu povolání N á v r h VYHLÁŠKA ze dne o stanovení seznamu nemocí, stavů nebo vad, které vylučují nebo omezují zdravotní způsobilost k výkonu povolání lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, zdravotnického pracovníka nebo

Více

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA

388/2013 Sb. VYHLÁŠKA 388/2013 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 28. listopadu 2013, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž

Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž ZÁKLADNÍ RYSY KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE Prim.MUDr.Petr Možný Psychiatrická léčebna Kroměříž 1) KBT je relativně krátká,časově omezená - kolem 20 sezení - 1-2x týdně; 45 60 minut - celková délka terapie

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_17_BI2 NEMOCI CNS ONEMOCNĚNÍ CNS značně různorodé příčiny: vrozené cévní infekční degenerativní poškození CNS má vážné následky

Více

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU

INFORMACE PRO PACIENTY LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 LÉČBA PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU INFORMACE PRO PACIENTY ZÁŘÍ 2010 Technologický

Více

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny.

Doporučení Vezměte si, prosím, pohodlný oděv. Cvičí se na boso. Veškeré pomůcky jsou pro vás zajištěny. Statistiky uvádí, že potíže se zády, šíjí a rameny přivádí do ordinací lékařů stále více lidí. 80% populace již zažilo bolesti v zádech. Nemoci s tím související přispívají značným dílem k rozsahu pracovní

Více

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce

Kapitola III. Poruchy mechanizmů imunity. buňka imunitního systému a infekce Kapitola III Poruchy mechanizmů imunity buňka imunitního systému a infekce Imunitní systém Zásadně nutný pro přežití Nezastupitelná úloha v obraně proti infekcím Poruchy imunitního systému při rozvoji

Více

Logopedie Logopedie se zabývá nápravou vrozených či získaných poruch komunikačních schopností. Na rozvoj komunikačních dovedností se zaměřujeme v předmětu Řečová výchova. Žákům s rozsáhlejšími řečovými

Více

PARKINSONOVA CHOROBA

PARKINSONOVA CHOROBA 1 PARKINSONOVA CHOROBA Anotace První část výukového materiálu je věnována problematice onemocnění, výskytu v populaci u nás i ve světě. Dále pokračují rozšířené informace o příčinách vzniku a možnostech

Více

Definice zdraví podle WHO

Definice zdraví podle WHO Zdravotní politika ZDRAVOTNÍ POLITIKA Zdraví a nemoc jsou předmětem sociální politiky. Zdraví je však pojímáno buď úzce (biologický stav člověka) nebo široce (biologicky přijatelné podmínky a prostředí).

Více

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia

Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Parkinsonova nemoc - ošetřovatelská problematika pokročilého stádia Hana Králová Diplomová práce 2012 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně.

Více

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5

PŘÍLOHA I. Page 1 of 5 PŘÍLOHA I SEZNAM NÁZVŮ, LÉKOVÁ FORMA, KONCENTRACE VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU, ŽIVOČIŠNÉ DRUHY, ZPŮSOB(Y) PODÁNÍ, DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI V ČLENSKÝCH STÁTECH Page 1 of 5 Členský stát Žadatel

Více

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole

HAPPY PATIENT. klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace. technické inovace. Devět zón pulzního magnetického pole HAPPY PATIENT klinické efekty Stimulace tvorby endorfinů Aktivní noční regenerace 100% prevence a léčba dekubitů technické inovace Devět zón pulzního magnetického pole 1 22 Mar 11 23 : 12 MAIN 5ms CH1

Více

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012

Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Atestační otázky z nástavbového oboru Paliativní medicína Verze 1-2012 Obecná část 1. Základní koncepty paliativní medicíny (nevyléčitelné onemocnění, terminální onemocnění, pacient v terminálním stavu,

Více

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová

Bolest. v paliativní medicíně. prim.mudr.dagmar Palasová Bolest. v paliativní medicíně Beskydy 20.4.2013 prim.mudr.dagmar Palasová Bílovecká nemocnice, a.s. Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém

Více

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník

LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE B52 volitelný předmět pro 4. ročník Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a příroda, vzdělávacího oboru Biologie a Člověk a zdraví.

Více

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice

Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN. Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Nefarmakologická léčba u starších pacientů s CHOPN Turčáni P., Skřičková J. Klinika nemocí plicních a TBC, LF MU a FN Brno-Bohunice Léčba CHOPN Odvykání kouřen ení Bronchodilatancia (mimo theofyllinu)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649. Základy genetiky - geneticky podmíněné nemoci Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku

Klasifikace tělesných postižení podle doby vzniku VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 1, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 25.1. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější

Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK. nikdy snadnější Díky peru Caninsulin VetPen... nebyla léčba CUKROVKY PSŮ A KOČEK nikdy snadnější Vaše domácí zvíře má cukrovku Zjištění, že váš oblíbený pes či kočka má cukrovku, může být zpočátku šokující, avšak uvědomme

Více

Masáže Resort Green Valley

Masáže Resort Green Valley Masáže Resort Green Valley Základní popis nabízených masáží ZÁKLADNÍ POPIS NABÍZENÝCH MASÁŽÍ klasická relaxační, regenerační a sportovní masáž Je založena na tzv. švédské masáži. Využívá různé typy tření

Více

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému 18.11.2010 Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému MUDr.Rostislav Čevela Ředitel Odbor posudkové služby MPSV Cíl přednášky 1. Právní úprava posuzování invalidity 2. Vyhláška č. 359/2009

Více

Doporučení pro poskytování rehabilitačních služeb pro osoby s roztroušenou sklerózou v Evropě

Doporučení pro poskytování rehabilitačních služeb pro osoby s roztroušenou sklerózou v Evropě Doporučení pro poskytování rehabilitačních služeb pro osoby s roztroušenou sklerózou v Evropě Vydala EMSP (European Multiple Sclerosis Platform) ve spolupráci se evropskou rehabilitační společností RIMS

Více

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202

ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 ŽÁDOST O PŘIJETÍ DO CENTRA SOCIÁLNÍCH SLUŽEB HRABYNĚ 747 67 Hrabyně 3/202 DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM POBYTOVÁ SOCIÁLNÍ SLUŽBA (7776586) ODLEHČOVACÍ SLUŽBA (9346727) Číslo jednací Došlo dne:

Více

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha

Emoční zátěž. ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP. Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha Emoční zátěž ěž, rizika a obraz syndromu Burn-out v podmínkách ARO a JIP Mgr. Jana Woleská FN Motol Praha EMOČNÍ ZÁTĚŽ Je způsobena situacemi, které vyvolávají afektivní citovou odezvu tvoří: Pocity Přístupy

Více

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal

Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal Lze zvýšit efektivitu léčby profesních poruch pohybového aparátu? MUDr. Aleš Zlámal 15 let příznivých se systémovou enzymoterapií (SET) v komplexní léčbě postižení pohybového aparátu v leteckém průmyslu

Více

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín

Civilizační choroby. Jaroslav Havlín Civilizační choroby Jaroslav Havlín Civilizační choroby Vlastnosti Nejčastější civilizační choroby Příčiny vzniku Statistiky 2 Vlastnosti Pravděpodobně způsobené moderním životním stylem (lifestyle diseases).

Více

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové

Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu. David Belada FN a LF UK v Hradci Králové Časná a pozdní toxicita léčby lymfomů, životní styl po léčbě lymfomu David Belada FN a LF UK v Hradci Králové 1.Toxicita léčby lymfomů Co je to toxicita léčby? Jaký je rozdíl mezi časnou a pozdní toxicitou?

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk

Vydala Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum jako učební text pro FTVS UK Sazba DTP Nakladatelství Karolinum První vydání, první dotisk Proprioceptivní neuromuskulární facilitace 2. část Mgr. Jiřina Holubářová doc. PaedDr. Dagmar Pavlů, CSc. Recenzenti: doc. MUDr. František Véle, CSc. MUDr. Jan Vacek, Ph.D. Vydala Univerzita Karlova v

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

16. ročník Příloha 5/2012

16. ročník Příloha 5/2012 16. ročník Příloha 5/2012 Vyhláška 267/2012 Sb., ze dne 27. července 2012, o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost Ministerstvo zdravotnictví stanoví

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013

VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 VÝUKOVÝ MATERIÁL: VY_32_INOVACE_ DUM 20, S 20 JMÉNO AUTORA: DATUM VYTVOŘENÍ: 19.4. 2013 PRO ROČNÍK: OBORU: VZDĚLÁVACÍ OBLAST. TEMATICKÝ OKRUH: TÉMA: Bc. Blažena Nováková 2. ročník Předškolní a mimoškolní

Více

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno

Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Symptomatická terapie ALS Stanislav Voháňka Neurologická klinika FN Brno Východiska: ALS je nezvratně progredující, v současné době nevyléčitelné onemocnění vedoucí k ztrátě: Hybnosti Schopnosti přijímat

Více

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ

Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ KLINIKA LÉČEBNÉ REHABILITACE FNO Popis jednotlivých regeneračních cvičení V TĚLOCVIČNĚ RANNÍ JÓGA VYKROČTE DO SVÉHO PRACOVNÍHO DNE PLNÍ ENERGIE Lekce jemné lehce dynamické jógy. Zaměříme se na cvičení

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení

Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Celostátní setkání pacientů s lymfomem 19.10.2012 v Praze Únava během léčby a po jejím ukončení Petra Obrtlíková 1. Interní klinika VFN Únava nejčastější příznak udáváný u pacientů s nádorovým onemocněním.

Více

Co je nutné vědět o Hun.ngtonově nemoci

Co je nutné vědět o Hun.ngtonově nemoci Co je nutné vědět o Hun.ngtonově nemoci Tereza Uhrová a mulgdisciplinární tým pro pomoc při HN Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Více

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová

Jak podpořit naši stabilitu, PaedDr. Mgr. Hana Čechová Jak podpořit naši stabilitu, rovnováhu PaedDr. Mgr. Hana Čechová OSNOVA 1. Rovnováha, stabilita 2. Poruchy rovnováhy 3. Rovnovážný systém 4. Projevy poruchy rovnováhy 5. Co může způsobit poruchu rovnováhy

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Obrázek č. 1 Typický postoj seniora při Parkinsonově chorobě [on line]. 2011- dostupné [http://parkinsonova-choroba.cz/]

Obrázek č. 1 Typický postoj seniora při Parkinsonově chorobě [on line]. 2011- dostupné [http://parkinsonova-choroba.cz/] První část výukového materiálu je věnována problematice onemocnění, výskytu v populaci u nás i ve světě. Dále pokračují rozšířené informace o příčinách vzniku a možnostech i alternativní léčby klientů

Více

Stabilografie x Statokinezimetrie

Stabilografie x Statokinezimetrie Stabilografie x Statokinezimetrie Využití -fyziologie, pat.fyziologie, farmakologie, neurologie, ORL, sportovní medicína, preventivní lékařství, toxikologie. Nejčastější použití při Dg. poruch rovnováhy

Více

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz

Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia. Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Kineziologie-ontogeneze a klíčová stádia Pavel Hráský, hrasky@ftvs.cuni.cz Klíčová stadia Embryonální vývoj ovlivnění pohybem matky (přetěžování x úrazy), stresové situace Novorozenec pohybové automatismy

Více

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP)

Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) Ceník služeb, které nejsou hrazeny zdravotními pojišťovnami (ZP) 1. Obezitologie a. Vstupní konzultace 800,0 korun b. Kontrolní návštěva 400,0 korun Cena zahrnuje kompletní vyšetření, stanovení obsahu

Více

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23

Obsah. Předmluva... 11. Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13. Diagnostika poruch fl uence... 23 Obsah Předmluva....................................... 11 KAPITOLA 1 Specifi ka diagnostiky narušené komunikační schopnosti u dospělých.. 13 Viktor Lechta 1.1 Úrovně diagnostikování NKS.........................

Více

Huntingtonova choroba

Huntingtonova choroba Huntingtonova choroba Renata Gaillyová OLG FN Brno Huntingtonova choroba je dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku, které postihuje jedince obojího pohlaví příznaky se obvykle začínají objevovat mezi

Více

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata)

Očekávané výstupy z RVP Školní výstupy Učivo Přesahy a vazby(mezipředmětové vztahy,průřezová témata) 5.11.3. Nepovinné předměty 5.11.3.1. ZDRAVOTNÍ TĚLESNÁ VÝCHOVA Zdravotní tělesná výchova je formou povinné tělesné výchovy, která se zřizuje pro žáky s trvale nebo přechodně změněným zdravotním stavem

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s.

Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika. Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Bederní algický syndrom - diferenciální diagnostika Bartoš. M. Ochrana zdraví ŠKODA AUTO a.s. Úvod Algický bederní syndrom - Bolest zad - terminologie, definice Dělení bolestí zad Etiologie a diagnostika

Více

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN

Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Standard komplexní plicní rehabilitace u nemocných s CHOPN Mgr. K. Neumannová, Ph.D. Katedra fyzioterapie a katedra přírodních věd v kinantropologii, FTK UP Plicní rehabilitace: definice ATS/ERS 2006 Plicní

Více

Funkční poruchy hybnosti Evžen Růžička

Funkční poruchy hybnosti Evžen Růžička Funkční poruchy hybnosti Evžen Růžička Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze MDS DSM - 5 MKN-10 Psychogenní poruchy hybnosti (80% MDS členů Espay et al.

Více

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012

Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 2012 Výsledky měření po použití Amethyst Bio-Mat na přístroji EAV ze dne 20.9.2012 Alfida s.r.o., Čelákovice Staré Splavy, hotel Borný 20.9.2012 Výsledky měření na přístroji EAV z 20. 9. 2012 Rekondiční

Více

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu

Léčba bolesti u mnohočetného myelomu Léčba bolesti u mnohočetného myelomu O. Sláma, IHOK FN Brno Bolest u MM Při postižení kostí je bolest častá Intenzita bolesti v průběhu léčby výrazně kolísá V pokročilých stádiích onemocnění je bolest

Více

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana

Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Národní onkologické centrum V. A. Fanardžyana Klinické studie provedené v Národním onkologickém centru, s nádorovým onemocněním mléčné žlázy, konečníku, střeva, plic a děložního čípku. STANDARDNÍ CHEMOTERAPIE,

Více

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika

Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika Tereza Uhrová Neurologická klinika a Centrum klinických neurověd Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha zařazení nálezů do kontextu! MoCA = 22 demence koncentrace, deprese, motivace, delirium. poskytnutí

Více

Fyziologická regulační medicína

Fyziologická regulační medicína Fyziologická regulační medicína Otevírá nové obzory v medicíně! Pacienti hledající dlouhodobou léčbu bez nežádoucích účinků mohou být nyní uspokojeni! 1 FRM italská skupina Zakladatelé GUNY 2 GUNA-METODA

Více

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013

Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Proč je důležité se hýbat (i s roztroušenou sklerózou)? Lucie Suchá říjen 2013 Pohyb je přirozenou potřebou každého živého organismu a jeho vliv na fyzické i mentální schopnosti člověka je znám od počátků

Více

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí

BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí BOLEST II. Terapie, ošetřování nemocného s bolestí Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje 20.3.2009 Bc.Eva Matoušková Léčba bolesti tradiční

Více

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře

Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Paliativní péče péče o terminálně nemocné a umírající doporučený postup pro praktické lékaře Myšlenky pro současnost a budoucnost MUDr.Bohumil Skála,PhD Praktický lékař pro dospělé Brno 2006 Vize Paliativní

Více

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství

Stárnoucí pracovní populace. Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Stárnoucí pracovní populace Hlávková J., Cikrt M., Kolacia L., Vavřinová J., Šteflová A., Kolacia L. SZÚ Praha, Centrum pracovního lékařství Rožnov,2006 Základní problém Stárnutí populace celosvětový fenomén

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více