I. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "I. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE"

Transkript

1 Informační manuál

2 I. CHARAKTERISTIKA ORGANIZACE Provozovatel: Rainbow Productions, spol. s. r. o. IČO: Právní forma : spol. s. r. o. Sídlo: Pod Slovany 13/1913, Praha 2, Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka jednající Barbarou Kovačkovou, DiS., jednatelkou Název zařízení: Domov Borová Apartmánový komplex Adresa: Trnová 272, , Trnová, Praha - západ Ředitelka zařízení: Mgr. Ing. Jiřina Řezanková Pracovní doba: Kontaktní dny recepce Domova Borová Pondělí - pátek 09:00 17:30 Sobota, neděle 09:00 16:00 Osobní schůzky pro dny PO PÁ možno uskutečnit po předchozí domluvě na telefonních číslech: , ; , nebo na u: V případě naléhavé schůzky lze domluvit termín i na dny vyhrazené mimo standardní pracovní dobu na tel: , , , II. POPIS ORGANIZACE Vznik Domov Borová vznikl v roce 2012 v obci Trnová na území Praha západ (20 min od Prahy směr Strakonice - odbočka Zbraslav, Jíloviště). Jedná se o moderně zařízený Apartmánový komplex, který poskytuje ubytování pro 65 obyvatel. Prostory a zařízení Domova jsou přizpůsobeny potřebám osob se specifickými potřebami jednotlivé byty a společné prostory jsou bezbariérové. K Apartmánovému komplexu patří i menší zahrada, která svými romantickými zákoutími poskytuje místa k odpočinku a relaxaci. Domov Borová od roku 2010 vznikal pod taktovkou známé architektky Ing. arch. Anny Lacové, která vtiskla tomuto zcela novému zařízení velmi nevšední a osobitou podobu. Poslání Domova Borová Posláním Domova Borová je poskytovat ubytovací a pobytové služby včetně zdravotního dohledu, péče osobní povahy a zajišťování pomoci s vedením domácnosti nejen seniorům nad 60 let věku, kteří z důvodu ztráty soběstačnosti nejsou schopni si sami, ani prostřednictvím členů své rodiny, zajistit základní životní 1

3 potřeby, ale rovněž všem dalším potřebným, jež z důvodu zdravotního omezení aj. nejsou schopni fungovat ve svém přirozeném prostředí a potřebují neustálou péči. Všechny dostupné služby koncipujeme tak, aby zajistily klidné a spokojené prožití života v příjemném a bezpečném prostředí, které sice nenahradí život ve vlastní rodině, avšak významně se k němu přibližuje. Pracovníci/ce Domova se snaží poskytovat veškeré služby pod záštitou všelidských hodnot v co nejvyšší možné kvalitě, aby se jednou mohl Domov Borová stát případným útočištěm pro jejich blízké, nebo dokonce pro ně samotné. Cíl Všem klientům/kám nabízet komplex kvalitních, na sebe navazujících služeb, přizpůsobených jejich požadavkům a potřebám s důrazem na podporu maximální míry samostatnosti a nezávislosti, pokud možno jako v životě jejich vrstevníků v běžné společnosti. Podporujeme: Řídící orgán, personální obsazení Pracovní zařazení Počet pracovníků Ředitel 1 Vedoucí zdravotnického úseku 1 Pečovatel pro třísměnný provoz, volnočasové aktivity 14 Recepce 1,5 Technik, údržba 1 Úklid, prádelna 3 Externisti dle potřeby Právní a ekonomické služby 2 Kapacita zařízení: 65 klientů/tek - Pavilon A 1.NP (denní/týdenní klub, byty), 2. NP, 3. NP - bytová část - Pavilon B 1. NP lůžková část, 2. NP a 3. NP bytová část Typy bytů a ubytování naleznete v části - VII. CENÍK ZÁKLADNÍCH SLUŽEB A DOPLŇKOVÝCH SLUŽEB BALÍČKU A 2

4 Cílové skupiny: Primární (prioritní) cílové skupiny senioři všech věkových kategorií osoby po úrazech (od 18 let) zdravotně postižené osoby (ZTP) od 18 let poúrazové stavy úrazy (fraktury končetin, páteře, hlavy či žeber zejména u seniorů) pooperační stavy (náhrady kloubů, břišní operace, operace páteře, mozku, srdce apod.) Všichni klienti přicházející do Domova musí být ve stabilizovaném stavu a při propuštění ze zdravotnického zařízení propuštěni do domácí péče (domácího ošetřování). Rozdělení cílových skupin z hlediska věku mladí dospělí (18-26 let) dospělí (27-64 let) mladší senioři (65-70 let) starší senioři (nad let) sénium (nad 80 let) Z hlediska zdravotního stavu osobám s chronickým onemocněním osobám se zdravotním onemocněním osobám s omezením pohybového aparátu nevidomé osoby osoby s postižením sluchu atd. ZTP Osoby se specifickými druhy onemocnění Parkinsonova choroba Diabetes mellitus Ischemická choroba srdeční Neurologické diagnózy Psychiatrické diagnózy lehčí stádia Cévní mozková příhoda (CMP, též ictus, iktus, mozková mrtvice nebo mozkový infarkt) Roztroušená skleróza (RS) Osoby s lehčími formami mentálního znevýhodnění (osoby se sníženou schopností charakterizovanou významným omezením v intelektových funkcích 3

5 Epilepsie Terminální a preterminální stádium těžkých onemocnění nevyžadující stálou lékařskou péči Omezení cílové skupiny: těžké duševní onemocnění dle individuálního stavu klienta a vyjádření lékaře (Schizofrenie, těžké formy Alzheimerovy nemoci atp.) osoby s infekčním onemocněním Kategorie klientů/tek Kategorie I. klient/ka soběstačný/á, nezávislý/á na základní ošetřovatelské péči Kategorie II. klient/ka částečně soběstačný/á, sebeobsluha s pomocí, schopen/a pohybu mimo lůžko s pomocí či samostatně na invalidním vozíku Kategorie III. klient/ka vyžadující zvýšený dohled, lucidní klient/ka neschopný/á pohybu mimo lůžko ani s pomocí či samostatně na invalidním vozíku, vyžadující téměř úplnou obsluhu, nebo psychicky alternovaný klient/ka, u něhož je nutný zvýšený osobní dohled Kategorie IV. klient/ka nesoběstačný/á, lucidní klient/ka, zcela imobilní, příp. inkontinentní, vyžadující ošetřovatelskou pomoc při všech i nejběžnějších úkonech Poradenství pro sekundární skupiny rodiny blízcí klienta opatrovníci subjekty poskytující zdravotní služby III. POPIS SLUŽEB Zásady poskytování služeb Všichni kmenoví i externí pracovníci se řídí dle Zásad etického kodexu Domova, vycházející z etického kodexu pacientů. Služby jsou klientům/kám zajištěny podle jejich individuálních potřeb a přání v souladu s možnostmi zařízení. Služby jsou poskytovány způsobem, který prosazuje a respektuje lidská práva a základní svobody klienta/ky jako penzum nejvyšších principů spolupráce. Jednotlivé služby pro klienty/ky jsou vytvořeny jako celistvý na sebe navazující komplex, který lze přizpůsobit dle aktuálních potřeb a přání. Služby jsou zaměřeny na pomoc zaměřenou na dosažení maximální aktivizace a samostatnosti případné nezávislosti klientů/tek při běžných denních činnostech. 4

6 Systém a formy poskytovaných služeb se přizpůsobují konkrétní poptávce klienta/ky. Péče osobní povahy, pomoc v životních situacích, zajišťování pomoci při vedení domácnosti, stravovací služby, pomoc a podpora klientům/kám se vhodně doplňují a kombinují se službami zdravotnické povahy, které jsou zajišťovány externě. Domov Borová (dále jen DB) se podílí na aktivním využívání volného času klientů/tek, sportovních a společenských setkání. Klienti/tky se s podporou DB účastní oslav životních jubileí, návštěv kulturních zařízení, společných rekreací a dalších volnočasových aktivit. Doplňková činnost: Je prováděna při plnění úkolů v hlavní činnosti a neomezuje hlavní účel a předmět činnosti organizace. Jde zejména o pronájem prostor pro podnikatelské účely sloužící klientům/kám, ale i externí klientele (kadeřnictví, pedikúra, masáže apod.). Seznam nabízených služeb Domova Borová I. UBYTOVÁNÍ Základní součástí všech služeb je ubytování v jednotlivých bytech nebo dvoulůžkových pokojích, včetně zajištění ostatních služeb Služby náležící k ubytování: vodné, stočné, topení výtop podlah, komunální odvoz odpadů, osvětlení všech prostor, výtah, poplatek za TV a rozhlas, úklid společných prostor, údržba, zajištění oprav a veškerého servisu - drobné opravy v bytě, servis el. spotřebičů, výměna žárovek atd.) Služby základního poradenství v každodenních životních situacích Klientům, kteří užívají v Apartmánovém komplexu Ubytování, je určena nabídka Doplňkových služeb. II. STRAVA Výčet a rozsah poskytovaných služeb v rámci tzv. Doplňkových služeb jsou součástí Ubytování Náleží k nim: Stravování 1x denně: snídaně, oběd, večeře v jídelně Domova Borová, popř. s donáškou do bytu/pokoje na žádost Podnájemce/Objednatele, 2x denně svačina, pro diabetiky pozdní večeře 5

7 (typy stravy: Česká kuchyně, dietní strava (diabetici, zvýšený cholesterol apod.), Odlehčená strava, strava přizpůsobená dle zdravotního stavu na základě doporučení dietní sestry a nutričního terapeuta). Svačiny: mléčné výrobky, ovoce, zelenina, pečivo aj. Pitný režim k dispozici ve stravovací části Domova s donáškou do bytu/pokoje: u hlavních jídel: voda, čaj, ovocné šťávy, snídaně - káva/melta/čaj. III. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY Péče - pomoc při stravování (pomoc zejména pro imobilním klientům/kám, ležícím klientům/kám - pomoc při osobní hygieně (pomoc zejména imobilním klientům/kám, ležícím klientům/kám) - pomoc při oblékání (pomoc zejména imobilním klientům/kám, ležícím klientům/kám) Tělo - Možnost z výběru jednoho ze čtyř benefitů zahrnutých v měsíční platbě a platných 1x/měsíc: - Benefit A : hydroterapie, masáž; - Benefit B : hydroterapie, kadeřnictví; - Benefit C : masáž, kadeřnictví; - Benefit D : výše uvedený jeden typ služby v kombinaci i se základní mokrou pedikúrou (15 min vodoléčba; 30 min masáž; kadeřnictví mytí, střih, foukání; mokrá pedikúra) Zdraví - Pomoc při aplikaci léčiv (externí Home Care), kontrola s dotazem na aktuální zdravotní stav. - 1x /den 30 min. intenzivní fyzioterapie - 24 hod, 7 dní v týdnu nepřetržitý pečovatelský provoz, zdravotnický personál - polohování a prevence dekubitů s jejich co možnou minimalizací. - 1x týdně smluvní praktický lékař, psychiatr, externí dojezd na neurologii Zbraslav - Dle potřeby zajištění odborného lékaře (případně zajištění odvozu k jinému odbornému lékaři dle platné ceny za ujetý kilometr mimo praktického lékaře). - Úhrada regulačního poplatku za hospitalizaci klienta/ky v nemocnici. Strava - Externě 1x měsíc externí dietní sestra, nutriční terapeut (zlepšení stravovacích návyků) - Pestrý a zdravotně přijatelný jídelníček pro klienty/ky Domova sestavuje dietní sestra dle individuálního zdravotního stavu klientů/tek. - Možnost využití i dietního stravování. 6

8 Úklid - Zajištění úklidu 1x týdně (čištění podlah, WC, koupelny, setření prachu (z nábytku, dalšího vybavení), dle potřeby i umytí oken, terasy/balkonu). - Zajištění drobných nákupů (dle potřeby klienta/ky dle potřeb nákup v blízkém supermarketu. Praní - Sběr a praní osobního a ložního prádla. - 1x týdně sběr osobního prádla praní a žehlení (ozn. osobního prádla značkovačem), 1x za 14 dní praní ložního prádla nebo dle potřeby. Bezpečnost - Stálý kontakt v rámci elektronické komunikace lokátory na pokojích/bytech. - V každé bytové jednotce/pokoji je umístěn lokátor z máčknutí se klient/ka spojí okamžitě s ošetřovatelkou buď v přijímací stanici umístěné v sesterně, nebo na mobilním pageru. - Trezor k dispozici v ředitelně zařízení. - Dvaceti čtyř hodinový provoz recepce Informace - Pravidelná komunikace s rodinou a blízkými klienta/ky. - Ředitel Domova bude průběžně informovat (pouze na přání klienta/ky) rodinu, blízké (zdraví, duševní stav aj.) - Možnost získání fotografií z volnočasových aktivit na přání klienta/ky. Terapie - Canesterapie Domov Borová pravidelně navštěvuje terapeutka Romana Fajmanová, která se věnuje přes pět let odborné Canesterapii se svým čtyřnohým přítelem Chunkym. - Muzikoterapie - Ergoterapie Volnočasové aktivity Aktivity jsou realizovány dle zájmu klientů/tek Domova. Vybrané aktivity, o kterých vedení Domova informuje na webových stránkách/vývěskách, může navštěvovat i veřejnost. V ostatních případech se jednotlivých aktivit mohou účastnit pouze klienti/ky Domova Borová. U všech aktivit je přítomen buď ergoterapeut nebo sociální pracovník/ce. Paušální cena pobytu zahrnuje níže uvedené volnočasové aktivity: kurzy ruční práce kurzy keramika (keramická pec dostupná v kreativní dílně) kurzy trénink paměti kurzy relaxační techniky dechová cvičení, autosugesce duchovní péče kurzy skupinové cvičení (Pilates, míčové hry apod.) kurzy vaření a pečení kurzy společenských her 7

9 organizace vzdělávacích kurzů kulturní program v domově (plesy, zahradní party, taneční pro seniory) organizování výletů a kulturních akcí (ve spolupráci s ostatními kluby seniorů) 1x týdně nákup ve stanovené době přednášky 1x týdně promítání filmu v kinosále (film, dokument aj.) zoo koutek Univerzita třetího věku ve spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou knihovna kavárna Kafé Borová dispozici pro posezení s rodinou, přáteli, známými k dispozici PC s internetem v Denním stacionáři Domova Borová k dispozici informační nástěnka výlety po okolí, akce v Praze dobrovolná činnost (udržování okolí Domova - zahrada, stáže u NNO apod.) I. Nadstandardní služby Výčet a rozsah poskytovaných Doplňkových služeb lze kombinovat s níže uvedenými tzv. Nadstandardními službami, které svou povahou podléhají zvláštnímu samostatnému zpoplatnění. doplatek za nadstandardní vybavení pokoje kadeřnictví manikúra, pedikúra kosmetika hydroterapie perličková nebo bylinná koupel rehabilitační služby logopedické služby masérské služby akupunktura, Čínská medicína individuální cvičení (Fyzioterapie, rehabilitace) zajištění právních služeb zajištění osobní dopravy možnost objednání a odvozu k lékaři specialistovi zajištění dalších externích služeb Ceník Nadstandardních služeb je k dispozici po zahájení provozu. Ceny jednotlivých položek jsou závislé na dodavatelích jednotlivých služeb. Domov Borová při zajišťování Nadstandardních služeb dbá vždy na to, aby poměr kvality a ceny byl výhodný zejména pro koncové klienty/ky. BOD Č. 2) V rámci Doplňkových služeb nezajišťujeme: - doplatky na léky, které vypíše lékař, vitaminy aj. léky, které hradí klient/ka, - náklady na léky či zdravotnický materiál volně prodejný, které klient/ka v době pobytu bude nutně potřebovat, 8

10 - náklady na odvoz na speciální vyšetření mimo sanitní přepravní službu, která je hrazena ze zdravotního pojištění klienta/ky, v případě sjednání soukromou sanitní službou, hradí klient faktickou částku dle tarifu této služby, - ošacení, - specifická zařízení (elektronické, biologické) pro bezlepkovou dietu, - náklady na speciální stomatologickou péči a zdravotní péči nehrazenou zdravotní pojišťovnou, - poplatek na vyhotovení lékařské zprávy, - poplatek za vyhotovení potvrzení o poskytované péči ve výši 50 Kč za každý jednotlivý případ, - regulační poplatek za vyšetření praktickým lékařem (30 Kč), akutní návštěva pohotovosti 90 Kč, - náklady na speciální přípravky navržené lékařem a odsouhlasené klientem/kou, - náklady na mobilizační pomůcky, - náklady na drobné výdaje požadované klientem/kou, - náhrady za prokazatelně způsobené škody klientem/kou nad rámec pojištění, - náklady na pomůcky osobní hygieny, - vstupy na akce (divadlo, kino, festivaly aj.), zajišťujeme pouze skupinové slevy, - lístky na MHD, PID, dálkové spoje - ČR, cesty do zahraničí aj., - platbu za kremační a hřbitovní služby (vyjma zajištění pracovníků Domova, kteří zajistí místo a následný převoz zemřelého/lé pohřební službou, která bude předem zkonzultována s rodinou/blízkými zemřelého/lé. Služby pro veřejnost: Usnadnění péče lidem, kteří se starají o člena domácnosti/blízké osoby aj.: denní/týdenní klub denní: od 7:00 18:00 hod., cena zveřejněna na webu zařízení týdenní: od 7:00 18:00 hod., cena zveřejněna na webu zařízení Obsah klubu: 5x denně strava, Základní služby, Doplňkové služby veškeré služby uvedené v bodě III. Nadstandardní služby IV. OSOBNÍ VĚCI KLIENTA/KY Klient/ka má povolení vzít si do zařízení veškeré osobní věci kromě nábytku. Jednotlivá zařízení (elektronika), věci, zvířata - budou před nástupem klienta/ky do zařízení zkonzultována s řídícím pracovníkem Domova. Rovněž je povolen na základě předchozí domluvy a komplexního veterinárního vyšetření domácí mazlíček včetně veškerého příslušenství (akvárium, pelíšek apod.). Povolená zvířata: - pes - kočka - králík - hlodavci (křeček, morče, činčila aj.) - rybičky - ptactvo 9

11 V. TYPY BYTŮ A UBYTOVÁNÍ GARSONIÉRA Věšáková stěna s botníkem, odkládací pult se zásuvkou, šatní skříň, elektricky polohovatelné lůžko, noční stolek, komoda, jídelní stůl se dvěma židlemi, polička, kuchyňská skříňka, lednice. TV, telefon, křeslo (je možné si přinést vlastní). Koupelna bezbariérový sprchový kout, toaleta, umyvadlová skříňka vč. umyvadla, zrcadlo, sušák na prádlo JEDNOLŮŽKOVÝ POKOJ SE SPOLEČNOU KUCHYŇKOU A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM Pokoj věšáková stěna s botníkem, odkládací pult se zásuvkou, šatní skříň, elektricky polohovatelné lůžko LINET, noční stolek, komoda, jídelní stůl s dvěma židlemi, polička, křeslo (je možné si přinést vlastní), podlaha - Marmoleum Koupelna bezbariérový sprchový kout, toaleta, umyvadlová skříňka vč. umyvadla, zrcadlo, sušák na prádlo Kuchyňka kuchyňská linka, lednice (pro každého klienta) zabudovaná varná deska, digestoř, pračka DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM A S KUCHYŇKOU Pokoj šatní skříň, dvě elektricky polohovatelná lůžka LINET, dva noční stolky, komoda, jídelní stůl s dvěma židlemi, poličky, křesla (je možné si přinést vlastní), podlaha - Marmoleum Koupelna bezbariérový sprchový kout, toaleta, umyvadlová skříňka vč. umyvadla, zrcadlo, sušák na prádlo Kuchyňka kuchyňská linka, lednice (pro každého klienta) zabudovaná varná deska, digestoř, pračka V předsíni věšáková stěna s botníkem, odkládací pult se zásuvkou, šatní skříň DVOULŮŽKOVÝ POKOJ SE SPOLEČNOU KUCHYŇKOU A SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM Pokoj šatní skříň, dvě elektricky polohovatelná lůžka LINET, dva noční stolky, komoda, jídelní stůl s dvěma židlemi, poličky, křesla (je možné si přinést vlastní), podlaha - Marmoleum Koupelna bezbariérový sprchový kout, toaleta, umyvadlová skříňka vč. umyvadla, zrcadlo, sušák na prádlo Kuchyňka kuchyňská linka, lednice (pro každého klienta) zabudovaná varná deska, digestoř, pračka, Předsíň - věšáková stěna s botníkem, odkládací pult se šuplíkem, šatní skříň Na každém patře (Pavilon A i B) WC, umyvadlo, společenská místnost. Místo vyhrazené pro kuřáky: venkovní prostor spojující pavilony A a B 2. NP Místo pro venčení domácích mazlíčků zahrada Domova, vstup do lesa, okolí Trnové směrem k obci Jíloviště. Pronájem: mikrovlnka, zdravotní křeslo LINET, stolek SOLIDO, TV

12 Dále: - bezbariérový přístup ve všech prostorách Domova, - úniková schodiště v případě požáru - výtahy pro snadný pohyb (Pavilon A, Pavilon B), - signalizační zařízení pro přivolání pomoci v každém bytě, - všechny byty jsou vybaveny zdravotními polohovatelnými lůžky značky LINET (lůžko Movita, lůžko Sentida 01, lůžko Latera Thema), antidekubitní matrace - ložní prádlo, ručníky na vyvářku, - podlahové vytápění pomocí šesti tepelných čerpadel - zákoutí stvořená pro vaše posezení a občerstvení (společenské místnosti) vybavené TV a kuchyňkou s lednicí. - elektrické rolety pro francouzská okna s ovladačem z bytu/pokoje - Pavilon B, 1. NP lékař, sesterna, zázemí pro praktického lékaře, centrální koupelna pro ležící klienty/ky se zvedacím jeřábem - kinosál a tělocvična, - kavárna s kantýnou, jídelna - zahrada, park - vodoléčba (Hydroterapie) - kadeřnictví - Prostory pro služby: kosmetika, masáže, pedikúra - kreativní dílny, keramická pec - turistické trasy (i cyklostezky) v okolí, v blízkosti Domova les - výhled z oken Domova do přilehlé zeleně VI. PARTNEŘI DOMOVA BOROVÁ Advokátní kancelář Daniely Urbanové Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Společnost Parkinson, občanské sdružení Zebra, s. r. o. Činnost organizačních a ekonomických poradců VII. PERIODIKA, KTERÁ O NÁS PÍŠÍ (2012) magazin elita.cz, a a-priori.cz, a Novinky.cz, facestar.cz, stylemagazin.cz, a trendmagazin.cz, a mezizenami.cz, iluxurylife.cz, a a novinky.cz, chytrazena.cz, zena-in.cz, eurozpravy.cz, elitaajelita.cz, a Barrandov TV, Prima TV Časopis Překvapení (Ze života) Časopis Glanc (Život a vztahy)

13 JÍDELNA S KINOSÁLEM A PŘILEHLOU TĚLOCVIČNOU, VODOLÉČBA (Hydroterapie) KAVÁRNA S KNIHOVNOU (PRO KLIENTY/KY I VEŘEJNOST)

14 GARSONIÉRA SE SOCIÁLNÍM ZAŘÍZENÍM A CHLADNIČKOU LŮŽKOVÉ ODDĚLENÍ PAVILON B

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

pro seniory sociální služby v Českých Budějovicích příloha 09/2011 SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO SENIORY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH sociální služby pro seniory příloha 09/2011 v Českých Budějovicích ODBORNÉ SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ 2 OSOBNÍ ASISTENCE 3 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA 5 TÍSŇOVÁ PÉČE 7 PRŮVODCOVSKÉ A PŘEDČITATELSKÉ SLUŽBY 7 DENNÍ STACIONÁŘE

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH SLUŽEB KATALOG POSKYTOVATELŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ 2014 Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně dále zajišťuje: Sociální e-poradna aneb Nebojte se zeptat Cílem

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013. Baculus, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2013 Předkládá: název zpracovatele: Baculus, obecně prospěšná společnost registrace MV ČR č.j.: VS/1-1/60660/05-R, ze dne 26. 4. 2005 adresa: Tylova 999, 330 27 Vejprnice IČ: 26997355

Více

Palata Domov pro zrakově postižené

Palata Domov pro zrakově postižené Palata Domov pro zrakově postižené KONTAKTNÍ INFORMACE Adresa: Na Hřebenkách 5 150 00 Praha 5 Telefon: 257 311 930 e-mail: servis@palata.cz Web: www.palata.cz Domov se nachází v krásném prostředí tříhektarového

Více

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o.

Výroční zpráva 2014 Domov důchodců Jesenec, p. o. Předkládá: Bc. Zuzana Bratterová, LLM - ředitelka organizace Motto: 2 Předmluva Domova důchodců Jesenec, p. o. k Výroční zprávě za rok 2014 Vážení partneři, dámy a pánové, rok 2014 byl dalším rokem činnosti

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Kadani a okolí stav k 1. 4. 2010 Tento katalog je určen všem, kteří se chtějí rychle zorientovat v nabídce sociálních služeb poskytovaných ve spádové oblasti obce

Více

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument

Název: NABÍDKA SLUŽEB. Nový dokument Palackého 165 Chlumec n. C. IČO: 648 09 234 Druh dokumentu: metodický pokyn Platnost od: 10. 7. 2014 Účinnost od: 1. 8. 2014 Název: NABÍDKA SLUŽEB Nový dokument Vztahuje se ke standardům č.: 1, 3, 4, 5,

Více

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ NABÍDKA SLUŽEB V DOMOVĚ PRO SENIORY GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ Jde o rezidenční služby, které jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Tento typ služby je určen mladším seniorům

Více

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace

~ 2 ~ Obsah: Základní údaje. Poskytované sociální služby Domova u rybníka. Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb. Hospodaření organizace Výroční zpráva 2014 Obsah: str. 3 str. 4 str. 9 str. 18 str. 22 str. 28 str. 32 str. 37 str. 38 str. 41 str. 45 str. 47 Základní údaje Poskytované sociální služby Domova u rybníka Cíle a způsoby poskytování

Více

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou,

Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, Přátelé, v rukou držíte katalog, který si klade za cíl informovat o jednotlivých sociálních službách poskytovaných nejen ve městě Žďáru nad Sázavou, ale v celém regionu. Katalog je pojat netradičně. Neobsahuje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE KRALOVICE, p. o. Plzeňská 345, 331 41 KRALOVICE IČO 49748190 tel. 373 301 111, e-mail: podatelna@dspkralovice.cz, http://www.dspkralovice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ v

Více

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK

DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1) Vize organizace Usilujeme o zajištění klidného a aktivního prožití života seniorů s důrazem na podmínky venkovského

Více

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov,

Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, Domov Harmonie, centrum sociálních služeb Mirošov, příspěvková organizace Skořická 314, 338 43 Mirošov VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Poslání Domova Domov Harmonie, centrum sociálních

Více

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav

Výroční zpráva. Domova seniorů Břeclav. Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Výroční zpráva Domova seniorů Břeclav 2011 Domov seniorů Břeclav, Na Pěšině 2842/13, 690 03 Břeclav Obsah Obsah zprávy o činnosti l. Úvod... 2 II. Základní údaje... 3 III. Poslání, cíle a principy naší

Více

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016

Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013-2016 Koncepce rozvoje sociálních služeb pro období 2013 2016 únor 2013 Název: Sídlo: IČ: 71197699 Právní forma: Zřizovatel: Datum vzniku: 1. 1. 2004 Zápis v OR: Domov důchodců Prostějov Nerudova 1666/70, 796

Více

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice

Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov pro seniory, Domažlice příspěvková organizace města Domažlice Základní informace: Název zařízení: Městské centrum sociálně rehabilitačních služeb domov

Více

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova

RNDr. Alena Rašková místostarostka Prostějova Vážení spoluobčané. Katalog, který právě držíte v rukou, vznikl v rámci procesu Komunitního plánování sociálních služeb v ě. Je určen jak odborné, tak hlavně laické veřejnosti. Podává ucelený přehled a

Více

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností!

Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Člověk s mentální retardací je lidskou bytostí se svébytnou hodnotou a důstojností! Barborka Domov pro osoby se zdravotním postižením K. Čapka 3333, 767 01 Kroměříž D o m o v n í ř á d Platnost: 20. 1.

Více

Domácí řád. DsD - 04

Domácí řád. DsD - 04 Strana 1 z 30 Domácí řád Stručný obsah Domácí řád upravuje vnitřní pravidla a život klientů Domova seniorů Drachtinka. Tento dokument nebo jeho část v jakékoliv formě může být zpřístupněn jiné osobě pouze

Více

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014

Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Zpráva o činnosti a hospodaření Domova pro seniory Vrbno, příspěvkové organizace Vrbno pod Pradědem Mnichov 262 za rok 2014 Název organizace: Zřizovatel: Domov pro seniory Vrbno, příspěvková organizace

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace

Popis realizace poskytování sociálních služeb. Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Popis realizace poskytování sociálních služeb Název poskytovatele Druh služby Forma služby Název zařízení a místo poskytování Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace Domov pro osoby se zdravotním

Více

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Domov pro seniory Elišky Purkyňové VNITŘNÍ ŘÁD POBYTOVÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Pozn.:V textu vnitřního řádu je uživatel služby nazýván obyvatelem, Domov pro seniory Elišky Purkyňové Domovem a z důvodů srozumitelnosti

Více

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením

Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Domovy sociálních služeb Háj a Nová Ves, příspěvková organizace Kubátova 269 417 22 Háj u Duchcova Směrnice č. DOZPHD100 Domácí řád Domov pro osoby se zdravotním postižením Úvod Domácí řád upravuje normy

Více

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji

Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji Plánování sociálních služeb v Jihočeském kraji TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČETEM ČR PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Úvodní

Více

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany

Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ ORP VODŇANY Tento katalog je financován z prostředků Jihočeského kraje. Katalog poskytovatelů sociálních a doprovodných služeb na území ORP Vodňany Katalog

Více

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem

Obsah. Mozaika 2013. Střípky z domova pro seniory Střípky z domova se zvláštním režimem VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 2 Obsah str. 7 Úvodní slovo str. 8 1 Základní údaje str. 8 1.1 Charakteristika organizace str. 9 1.2 Údaje o vedení organizace str. 10 1.3 Systém managementu v DS str. 11 1.4 Globální

Více

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011

2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 2. Komunitní plán sociálních služeb města Český Krumlov aktualizovaný pro rok 2011 KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ČESKOKRUMLOVSKU (ÚZEMÍ Zpracovatel: OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV)

Více

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově

Katalog poskytovatelů sociálních služeb v Prostějově Katalog poskytovatelů sociálních služeb v ě obsah I. Vymezení některých pojmů... 6 II. Příspěvek na péči... 7 III. Sociální služby... 9 IV. Přehled poskytovaných sociálních služeb ve městě ě dle cílových

Více

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB

KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB KATALOG SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB 2015 2016 ve městě KUTNÁ HORA Vážení spoluobčané, každý z nás se jednou může dostat do situace, kdy bude potřebovat pomoc druhé osoby. Katalog sociálních a souvisejících

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 V Bystřici pod Hostýnem dne 23.5.2013 Obsah Úvodní slovo str. 3 Základní údaje o organizaci..str. 4 Veřejný závazek služby domov pro seniory str. 5 Materiální,

Více