Očekává se další zavádění metra bez strojvedoucího

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Očekává se další zavádění metra bez strojvedoucího"

Transkript

1 Očekává se další zavádění metra bez strojvedoucího Vysoká mimošpičková frekvence a flexibilita potřebné pro pokrytí nárazových vln v poptávce, které nabízejí vlaky bez posádky, mohou vést k převedení stávajících tras v Paříži nebo Berlíně na tento druh provozu. Tom Parkinson a Ian Fisher se domnívají, že opatrnost vykazovaná provozovateli a bezpečnostními regulátory již není dále ospravedlněná. Vývoj zaznamenaný během dvacátého století umožnil z technického i ekonomického hlediska provoz metra s vysokou kapacitou bez strojvedoucího. Široké zkušenosti získané v průběhu posledních 15 let ukazují, že tato technologie je bezpečná, a nyní je načase, aby se přešlo do další etapy. Několik vedení podzemních drah již oznámilo plány na převedení stávajících tras na provoz bez strojvedoucího, včetně Berlína a Paříže. Skromným krokem na této cestě bylo spojení ovládání několika jednotek do jednoho celku, zavedení automatického zrychlení a kódovaných kolejových obvodů vytvářejících v kabině strojvedoucího zobrazované údaje o rychlosti, které pomáhají při automatizaci funkce řízení, bez ohledu na problémy spojené s dosažením přesnosti konečného zastavení, která často vyžadovala instalaci složitých zařízení podél trati. Demonstrace automatického provozu vlaků (ATO) byly provedeny na kyvadlové dopravě u Times Square v New Yorku, trasy Horta v Barceloně a okruhu Hainault Loop v Londýně na počátku 60. let 20. století. Zaměření se tehdy orientovalo méně na provoz bez strojvedoucího a více na zajištění konzistentnějšího řízení a potenciálních úspor z provozu zajišťovaného jen jedním členem vlakové čety. Tyto zkoušky postupně vyzrávaly k zavádění systému "kontrolovaného ATO". Londýnská trasa Victoria byla první, která zahájila komerční provoz tohoto systému (1. září 1968), následovaná trasou Lindenwold ve Philadelphii (leden 1969). Tuto technologii ATO přijalo mnoho dalších systémů, včetně většiny nových podzemních drah v USA. Zavedení provozovatelé měli uzavřeny pracovní smlouvy, se kterými se museli vypořádat, ale i u nových systémů panovala značná vlažnost, pokud jde o upuštění od dozorčího pracovníka působícího v přední části vlaku, jehož povinnosti byly omezeny na zavírání dveří a pozorování. Pouze trase Lindenwold je možno přiznat zásluhu větší role, neboť si dovolila umístit tohoto dozorčího pracovníka do otevřeného místa (jako je tomu v autobuse) přístupného cestujícím v prvním voze a zajistila 24 hodinový provoz. Prosazování provozu bez strojvedoucího bylo ponecháno na nové technologii automatizované jízdy po vodící kolejnici. Demonstrační trať Transit Expressway firmy Westinghouse Electric Corporation v roce 1965 v South Park v Pittsburghu byla první takovou aplikací. Přestože byla vytvořena jako způsob, jak provozovat frekventované spoje ekonomickým způsobem v systémech městské dopravy, nepodařilo se jí získat přijetí pro veřejné provozování. Namísto toho došlo k jejímu přetvoření do malého dopravního prostředku bez obsluhy, kterých nyní existuje v provozu více než 30 a pocházejí od několika dodavatelů. Většina z nich působí v chráněném prostředí, především na hlavních letištích, kde jsou kvalifikovaní pracovníci k dispozici ihned na zavolání a osobní bezpečnost je zajišťována řadou opatření. Nicméně Japonsko má několik systémů nové technologie, které mají významnou délku a dosahují vysokého počtu přepravených cestujících. Tom Parkinson je konzultantem v rozšiřování Vancouver SkyTrain, který pracoval v oblasti plánování a navrhování železniční dopravy po dobu 35 let. Ian Fisher je vedoucím plánovačem dopravy v městě Vancouver.

2 Další systémy se nyní plánují nebo jsou ve výstavbě, včetně tří tras sloužících v rámci sítě singapurského metra. První z nich byla otevřena v minulém roce v Bukit Panjang a sleduje nejnovější variantu systému Westinghouse (nyní DaimlerChrysler) následující po jejím prvním nasazení ve veřejném sektoru u Miami MetroMover, ke kterému došlo v roce Metro bez strojvedoucího Provoz bez strojvedoucího v náročném prostředí městské veřejné dopravy se tak vyvinul z těchto malých aplikací. Nicméně první severoamerický provoz bez strojvedoucího v sektoru veřejné dopravy byl tak trochu výjimkou. V roce 1969 zahájil provoz Morgantown Personal Rapid Transit představující soupravu malých vozů vyplňujících silnou poptávku (mimo špičku). Tento systém stále ještě úspěšně pracuje, ale nedošlo k jeho replikování. Často se používala spíše automobilová samohybná technologie než tradiční technologie železničních vozidel a postupně docházelo k nárůstu nasazení těchto systémů s tím, jak rostla důvěra ve schopnosti zajistit bezpečnostní aspekty, jako je například činnost při požáru a evakuace vlaků. Takové systémy se často uvádějí jako dopravní systémy se středně velkou kapacitou nebo minimetro. Dělící čára mezi typickými provozy metra a specializovanějšími aplikacemi není jasně zřetelná, ale my jsme se pokusili v tabulce I uvést přehled sedmi systémů, které jasně spadají do kategorie metra. Průkopníkem zde byla VAL v Lille, kterou vyvinula společnost Matra Transport (nyní z 95% vlastněná společností Siemens). Jednalo se o první velkoměsto světa, které přistoupilo na provoz bez strojvedoucího pro nové metro, a 13 km dlouhý počáteční úsek trasy 1 byl otevřen v dubnu Kapacita tohoto systému je osob za hodinu v jednom směru, což je nižší než u konvenčního metra, a všechny stanice jsou vybaveny nástupištními dveřmi. V provozu jsou dvě trasy a plánované rozšíření bude znamenat vytvoření sítě o délce 45 km s 45 stanicemi. SkyTrain ve Vancouveru byl prvním provozem bez strojvedoucího o větším rozsahu v Severní Americe. Jednalo se o první systém používající ocelová kola, přestože pohon lineárního motoru a řiditelné nápravy byly nekonvenční. SkyTrain používá technologii ALRT vyvinutou kanadskou společností Urban Transportation Development, která je nyní součástí skupiny Bombardier. Počáteční trasa o délce 21,4 km vedla z centra Vancouveru do New Westminsteru a komerční provoz byl na ní zahájen 3. ledna 1986 po 10 dnech bezplatných jízd. Po prodloužení nyní délka trasy představuje 29 km, které vedou převážně nad zemí. V roce má dojít k otevření dalšího návazného úseku o délce 21 km. SkyTrain používá pro řízení vlaků signalizační systém pohyblivých bloků Seltrac od skupiny Alcatel, což je systém, jehož prototyp byl vytvořen na krátké trase berlínského metra U-Bahn 4, kde byly ponechány osoby konající dohled na nástupišti a ve vlaku. Přestože je systém SkyTrain bez strojvedoucího, používá mobilní pracovníky a bezpečnostní ostrahu, kteří provádějí dohled na nástupištích, kontrolují jízdné, poskytují informace a řeší menší 1technické problémy. Po obšírné debatě došlo k eliminaci nástupištních dveří. Vniknutí do vodící koleje je odhaleno vibračně citlivými detekčními deskami ve stanicích a optickými čidly na konci nástupiště. Oplocení úseků vedených na úrovni terénu je vybaveno detekcí proti vniknutí tam, kde by mohlo dojít k vniknutí silničního vozidla na trať. Ve stejném období byla využita technologie ALRT s pracovníky dozoru pro přívodní trasu vedoucí k systému podzemní dráhy v Torontu a pro provoz městské dráhy People Mover bez strojvedoucího v centru Detroitu. Podobně jako průvodní systém MetroMover v Miami, tak ani v Detroitu nejsou zavedeny nástupištní dveře ani detekce vniknutí. Mnohem později byla

3 v Kuala Lumpuru provedena instalace lehkého metra Putra, které představovalo druhou aplikaci kanadské technologie ALRT bez strojvedoucího na nějaké větší městské trase. Tento systém zahájil provoz v letech 1998 až 1999 na dvou úsecích o celkové délce tratě 29 km s 24 stanicemi a jedná se o trasu, která je v obou koncových částech vedená nad úrovní terénu, kdežto střední část procházející centrem města je vedena v podzemním tunelu. Přestože ostatní trasy metra v Lyonu mají obsluhu, tak 12 km podzemní trasy D bylo vybudováno pro provoz bez strojvedoucího využívající systém Maggaly ATO firmy Matra. Problémy s automatizací vedly k tomu, že daná trasa byla otvírána v průběhu let po etapách, přičemž jeden úsek byl po určitou dobu obsluhován manuálně. Automatizace je odvozena ze systému používaného u aplikací VAL, ale větší vozy jsou klasickými francouzskými jednotkami metro pneumatique. Lyon sledoval příklad Vancouveru při vypuštění nástupištních dveří a upřednostnil detekční systém zabudovaný pod okrajem nástupiště. Toulouse otevřel svůj první úsek metra dne 26. června 1993 za použití technologie VAL. Tato trasa A o délce 10 km je vedena převážně pod zemí, spojuje 15 stanic a zajišťuje přepravu cestujících denně. Pro zamezení neoprávněnému přístupu do kolejiště se používají nástupištní dveře. V letošním roce by měla být zahájena stavba 17 km dlouhého úseku trasy B, jehož otevření se předpokládá v roce Systém VAL se následně objevil v Taipei, kde v březnu 1996 došlo k otevření úseku o délce 10,9 km tvořícího součást trasy Mucha, jejíž délka je 24 km. Tato nadzemní trať byla sužována četnými smluvními a technickými problémy a její prodloužení se stále ještě přehodnocuje. Společnost Matra rovněž nainstalovala systém VAL na letištích O Hare v Chicagu a Orly v Paříži. Tento sytém byl rovněž nainstalován na krátkém úseku v Jacksonville. K dnešnímu dni byly všechny systémy bez strojvedoucího provozovány jako soukromé podniky, přičemž provozující subjekt zajišťoval pouze nové vozy, rozšiřování a náhradní díly. V Jacksonville způsobily náklady požadované za krátké rozšíření to, že došlo k nahrazení celého systému automatizovanou jednokolejnicovou technologií skupiny Bombardier. Vyjma Lyonu používaly všechny systémy bez strojvedoucího malé vozy, které v sobě nezapřely své předchůdce v oblasti automatizované dopravy po vodící koleji. Pro vozy v Kuala Lumpuru a pro nové vozy ve Vancouveru skupina Bombardier vyvinula nový model vozu Mk II s kloubovým spojením o šířce 2,65 m a délce 35 m, vybavený osmi nápravami, který využívá technologii lineárního motoru na hranicích jejích možností. Město Typ 1 Systém řízení vlaků Tabulka 1 - Trasy metra bez strojvedoucího Datum zahájení provozu Délka v km Počet cestujících za den 2 Lille (2 trasy) VAL Matra Vancouver ALRT Alcatel Lyon Line D Metro Matra Toulouse VAL Matra Taipei Mucha VAL Matra Kuala Lumpur ALRT Alcatel Paříž - trasa 14 Metro Matra Obě metra a trasy VAL jsou provozovány s gumovými pneumatikami. 2 Nejnovější odhady pro jízdy v roce 1999

4 Průlom v Paříži Météor je nejnovější trasou metra v Paříži a znamená velký krok vpřed v oblasti provozu bez obsluhy. Počáteční úsek o délce 7 km byl otevřen dne 15. října 1998 s pěti mezistanicemi poté, co došlo k jeho úspěšnému začlenění do husté sítě 100 let starého metra obsluhujícího jedno z největších hlavních měst světa. Provozovatel, kterým je RATP, již získal zkušenosti v oblasti provozu vlaků bez strojvedoucího díky systému OrlyVAL, což je větev spojující druhé letiště města s trasou B systému RER. Météor přestavuje zcela odlišnou kategorii z hlediska počtu přepravovaných osob. Rovněž zahrnuje 2,8 km dlouhou jízdu bez zastávky mezi Gare de Lyon a Châtelet, nejdelší na síti pařížského metra, a účelem tohoto systému je odlehčit paralelním trasám A a D systému RER. Očekává se, že bude přepravovat téměř 100 milionů cestujících ročně, až dojde k otevření prodlužovacího úseku z Madeleine do Gare St Lazare, který je budován s rozpočtem 870 milionů FRF a měl by zahájit provoz v prosinci Plánují se ještě další rozšíření: 17. prosince schválil francouzský region Ile grant ve výši 325 milionů FRF na jižní prodloužení vedoucí do Olympiades, jehož náklady se odhadují na 730 milionů FRF a měl by být v provozu do konce roku Z dlouhodobějšího hlediska by měla být navržena trasa severně od St Lazare, na kterou by se navázala větev trasy 13 do Port de Gennevilliers (RG str. 839). Systém ATO staví na zkušenostech firmy Matra s VAL a trasou D v Lyonu. Současně s budováním širších staničních prostor na dané trase dojde ke zvýšení kapacity o jednu třetinu ve srovnání s manuálně řízenými trasami. Trasa 14 má rovněž nejvyšší počet denních vlakových cest a nejkratší mimošpičkové intervaly. RATP považuje trasu 14 za zkušební případ pro provoz bez obsluhy za účelem automatizace dalších tras metra s tím, jak bude docházet k obnovování vozového parku. Doprava je zajišťována vozidlovým parkem tvořeným vozy MP89, které jsou seřazeny do 21 vlaků s širokým přechodovým můstkem a skládajících se ze šesti vozů; v případě zvýšení poptávky je možno tyto vlaky prodloužit tak, aby obsahovaly až 8 vozů. Vzhledem tomu, že ve vlacích nepracují žádní pracovníci obsluhy, jsou vnitřky vozů vybaveny kamerovým systémem CCTV, který je monitorován v řídícím středisku. Nástupištní dveře na systému VAL v Lille jsou zobrazeny v otevřeném stavu. Jsou-li uzavřeny, slouží prostor mezi dveřmi jako nouzový východ z vlaku, který zastavil v nesprávné poloze.

5 Minimetro v Japonsku Kromě těchto sedmi typů metra je třeba uvést příklad Japonska, kde působí pět tras MTS obsluhovaných jednotkami s gumovými pneumatikami, které jezdí v určitých časových úsecích nebo po celou dobu bez strojvedoucích a mají dostatečnou délku a přepravní výkony, které si zasluhují zmínku, mezi ně patří dvě trasy v Tokijské aglomeraci a dvě trasy v Kóbe, Portliner (6,4 km, rok 1981) a trasa na ostrově Rokko (4,5 km, rok 1989). V Hirošimě jezdí tzv. "Nová tramvaj" o délce úseku 18,4 km (zprovozněno v roce 1994), který je obsluhován 132 vozy o velikosti autobusu, které přepraví osob za den. Další dva systémy jsou v Tokiu a Tamě. V Japonsku a kolem světových letišť či dalších objektů existují i jiné systémy bez strojvedoucího. Největší přepravní kapacitu mezi těmito systémy bude mít zřejmě systém působící na letišti v Atlantě, který přepraví zhruba cestujících denně. V Newarku probíhá prodlužování jednokolejnicového letištního systému na nádraží Severovýchodního koridoru, které leží blízko letiště, a letiště JFK v New Yorku buduje systém AirTrain za použití technologie ALRT skupiny Bombardier, jehož účelem je spojení okruhu kolem letištních terminálů s podzemní dráhou města New York a železnicí Long Islandu. Případ pro modernizaci Přestože metro bez strojvedoucího znamená úsporu pracovních sil nasazených ve vlaku, jsou pracovníci stále ještě požadováni pro řešení technických problémů a problémů cestujících, a je též třeba, aby byli schopni reagovat v nouzových situacích v odpovídajícím čase. Vancouver se zaměřuje na maximální dobu reakce 5 minut a má mobilní pracovníky, kteří jsou přiřazeni k určitým skupinám stanic. Kromě doby dopravní špičky zde působí tolik pracovníků, kolik jezdí vlaků. Obrázek 1 představuje srovnání přímých provozních nákladů na jeden osobokilometr pro vybrané provozovatele v Severní Americe. Zatímco u Vancouveru se jedná skutečně o nejnižší náklady, jsou další dobře řízená metra a systémy lehké železnice s vlakovými četami na velmi blízké úrovni. V rozporu s tím se Metro Mover působící v Miami bez strojvedoucího téměř vymyká z daného srovnání. Pracovníci dozoru u SkyTrain ve Vancouveru představují 18,9 % přímých nákladů, což odráží 2,5 centů na 1 osobokilometr. Strojvedoucí u systému Patco představují 10,3 % ročních nákladů neboli 1,7 centů na 1 osobokilometr, ale SkyTrain má minimální večerní interval 5 minut, kdežto Patco pracuje s intervalem 12 až 20 minut. Ve skutečnosti jsou provozní náklady více vztaženy na intenzitu použití a smysluplné nasazení techniky než na otázku, zda vlaky jezdí s obsluhou či bez obsluhy. Ve Vancouveru hrají pracovníci svou roli v oblasti prvního zabezpečení a kontroly jízdného, ale nemají žádné vynucovací pravomoci, z čehož plyne, že je třeba nasadit samostatné pracovníky bezpečnosti, a jejich počet v poslední době vykázal nárůst vzhledem k rozšiřování graffiti a vandalismu. Nicméně mobilita pracovníků a jejich vyškolení zvyšují jejich efektivitu, která je tak vyšší než u obdobného počtu strojvedoucích, a cestující oceňují pomoc a informace, které jim jsou k dispozici od takových pracovníků.

6 Systém SkyTrain ve Vancouveru přejíždí zavěšený most dlouhý 616 metrů přes řeku Fraser mezi New Westminster a Surrey. Je možno rychle zařadit do provozu další vlaky, aby bylo umožněno vyrovnat se s nárazovými vlnami ze strany poptávky. Ve všech mimošpičkových hodinách umísťuje vancouverský systém záložní vlaky na odstavné koleje po celé síti, aby mohl příležitostně zvýšit nabídku přepravních služeb, ale především pro zajištění rychlé náhrady za vlaky s technickými problémy - nebo méně vznešeně řečeno za vlaky poškozené vandalismem nebo ušpiněné vlaky, v souladu s politikou nulové tolerance graffiti. Tímto způsobem jsou výpadky v dopravě nebo narušování udržovány na velmi nízké úrovni. Řešení zvláštních událostí efektivním způsobem je hlavní předností systémů bez strojvedoucího. Pro větší události ve Vancouveru je možno rozšířit večerní přepravní služby ze základních 17 vlaků až na 35 vlaků velmi snadno a bez větších nákladů. Neexistuje zde žádné zcela volné pásmo polední přestávky; to je třeba naplánovat předem a další pracovníci jsou stále požadováni pro ostrahu, řízení při velkém počtu lidí a manuální výběr jízdného. Nicméně práce s davy po fotbalových zápasech nebo jiných událostech je ziskovým podnikem, který představuje dvakrát až třikrát vyšší tržby, než jsou příslušné náklady. Zdaleka největší výhodou systémů bez strojvedoucího je schopnost nabídnout časté dopravní spojení po celý provozní den. Průzkumy prováděné mezi cestujícími uvádějí, že tato skutečnost je ze strany cestujících vysoce ceněna a významně přispívá k vyšší přepravní kapacitě a vyšším tržbám. V případech, kdy je špičková doprava skromnější, jako je to ve středně velkých městech, znamená zvýšená frekvence kratší vlaky a stanice. Snížení délky stanice na polovinu vede ke snížení investičních nákladů o jednu třetinu, což je zvláště důležité pro podzemní trasy.

7 Obrázek 1: Přímé provozní náklady pro různá metra v roce 1997; uvedeno v USD na 1 osobokilometr Miami MetroMover Baltimore Metro Portland Light Rail Washington Metro Philadelphia Patco Vancouver Sky Train 0,3 0,23 0,2 0,17 0,13 1,99 0 0,5 1 1,5 2 2,5 Bezpečnost (míněno jako bezpečnost dopravy, nikoliv osobní bezpečí) již není otázkou většího významu; tento druh provozu již zcela jistě nevzbuzuje obavy veřejnosti. Schopnost pracovníka, který je uzavřen v kabině strojvedoucího, vyřešit rychle problém související s nemocí cestujícího nebo trestným činem je velmi nízká a samostatní pracovníci obsluhy nebo policie jsou tak jako tak třeba. Systémy provozované bez strojvedoucího mají z hlediska bezpečnosti excelentní historii, která je narušována pouze událostí z roku 1993 u systému Portliner v Kóbe, kdy vlak přejel konečnou stanici a došlo tak ke zranění 60 osob. Nástupištní dveře I při širokém nasazení systému ATO je počet zranění v důsledku selhání lidského faktoru významný a tyto události často souvisejí s alkoholem, drogami a duševními chorobami. Nicméně přesvědčení regulátorů bezpečnosti železniční dopravy, že ponechání řízení na počítači je bezpečnější než umístění strojvedoucího či dozorčího pracovníka do kabiny pro strojvedoucího, je stále ještě obtížné. Nejožehavější otázkou je otázka bezpečnosti okraje nástupiště. VAL a první systémy bez strojvedoucích nasazované na letištích používaly nástupištní dveře. Jedná se o nákladná zařízení, která je obtížné přizpůsobit pro jednotlivé stanice. U těchto systémů je rovněž pravděpodobné, že bude docházet ke snížení celkové spolehlivosti - je široce známo, že dveře vlaků jsou jedinou velkou příčinou zpoždění u mnoha systémů metra. Vzhledem k tomu, že SkyTrain byl prvním větším systémem bez strojvedoucího v Severní Americe, bylo vynaloženo zvláštní úsilí během projektových prací orientované na ochranu kolejí před neoprávněným vniknutím. Bylo usouzeno, že ve vlaku plném kouře, který by zastavil mimo odpovídající polohu z hlediska nástupištních dveří, by staří či postižení cestující zřejmě ve stavu paniky byli jen velmi nepravděpodobně schopni aktivovat nouzová uvolnění a manuálně otevřít jak dveře vlaku, tak nástupištní dveře a poté opustit soupravu v časové lhůtě požadované bezpečnostními kódy. V důsledku toho došlo k volbě otevřených nástupišť spolu se systémem, který zajišťuje detekci předmětů na kolejích a spouští brzdící systém rychleji než i ten nejostražitější strojvedoucí. Tato filosofie byla dále sledována na trase D lyonského metra a u nadzemních stanic metra v Kuala Lumpuru. Sebevraždy jsou nešťastnou skutečností provozů železniční dopravy a zdá se, že zpoždění v důsledku narušení jízdní dráhy a tunelů spíše rostou. Nástupištní dveře v tomto případě pomohou, pokud jimi budou vybaveny všechny stanice ve městě, ale je obtížné zabránit

8 přístupu přes dveře situované na konec nástupiště, které jsou určeny pro nouzovou evakuaci vlaku mezi stanicemi. Obecně řečeno se případ problému nástupištních dveří vztahuje stejným způsobem na systémy se strojvedoucím i bez strojvedoucího. V oblastech s horkým podnebím jsou nástupištní dveře používány především k tomu, aby umožňovaly klimatizaci stanice. Nástupištní dveře byly též nainstalovány na prodloužení londýnské trasy Jubilee Line, aby udržely maximální rychlost proudění vzduchu ve stanicích pod hodnotou 5 m/s, přičemž bezpečnost byla jen sekundárním faktorem. Při pomocných krocích prováděných v přechodu na jednočlennou vlakovou četu měla být torontská trasa Sheppard postavena s nástupištními dveřmi, přestože došlo k jejich vyřazení při seškrtávání rozpočtu. Popis tokijské trasy 12 uvádí, že nástupištní dveře byly nainstalovány za účelem zlepšení vzhledu staništních nástupišť. Trasa 14 pařížského metra Météor ve stanici Madeleine. Nástupištní dveře jsou nainstalovány ve všech stanicích. Příslušné stěny nesahají ke stropu. Přestože nezajišťují plnou kontrolu cirkulace vzduchu, skutečně eliminují vzduchové vlny vznikající při příjezdu vlaku. Příštím krokem je přechod Ve stále netrpělivějším světě dlouhé čekání na veřejnou dopravu odradí všechny cestující, kteří mohou odejít. Časté a hospodárné spojení po celou dobu provozu bylo původním hnacím faktorem pro vývoj systému v roce 1963 a zůstává nejvýraznější výhodou provozu bez strojvedoucího. Přestože se ukázalo, že úspory personálních nákladů jsou poměrně skromné, mají mobilní pracovníci obecně lepší pozici pro řešení problémů a poskytování pomoci a informací cestujícím. Stále je ještě obtížné ustoupit od přítomnosti strojvedoucího nebo dozorčího ve vlaku a tento systém je odmítán odborovými svazy na většině tradičních systémů metra. Pomalý, ale pokračující přechod k provozu s jedním pracovníkem vlakové čety je příznakem změny v tomto ohledu. V současné době je tento sektor se svými sedmi systémy metra bez strojvedoucího a více než 30 menšími dopravními systémy bez strojvedoucího na celém světě stále ještě ve stavu, kdy čeká na to, až bude první trasa tradičního metra převedena na provoz bez strojvedoucího. Pramen: Railway Gazette International, březen 2000:"Driverless metros poised to expand", str

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí

Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Automatický systém metra pro Prahu 3. tisíciletí Provozně technologické podmínky a údaje: technické podmínky Max. traťová rychlost Km/h 80 Min. provozní interval s 90 Min. technický interval na trati

Více

Páteřní linky v Praze i v zahraničí

Páteřní linky v Praze i v zahraničí Páteřní linky v Praze i v zahraničí Ing. Martin Jareš, Ph.D., ROPID ROPID Regionální organizátor Pražské integrované dopravy 1/13 Hierarchizace sítě linek především ve velkých městech je potřeba zjednodušit

Více

Osobní dopravníky hledají své místo

Osobní dopravníky hledají své místo Osobní dopravníky hledají své místo Julian Wolinsky Potřeba hospodárné dopravy v městských oblastech s častým výskytem kongescí vyvolala opět zájem o tzv. osobní dopravníky (peoplemovers) Kdysi se peoplemovers

Více

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B

Systém odměňování výkonu. Část A. Část B Systém odměňování výkonu Tato příloha upravuje systém odměňování výkonu a podmínky jeho uplatnění. Část A Systém odměňování výkonu na regionální dráze provozované Adwanced World Transport, a.s. Příloha

Více

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha

5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM. AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha UDRŽITELNÁ DOPRAVA V PRAZE 5. ČESKÉ DOPRAVNÍ FÓRUM AKTUÁLNÍ ŘEŠENÍ DOPRAVY V METROPOLÍCH EVROPY 8. 9. 6. 2011 Praha Jak lze zavádět udržitelnou (čistou) dopravu? Evropská unie (DG TREN) definuje řadu oblastí

Více

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona

Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Zákon o silniční dopravě Obsah zákona Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E

trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E trasa D pražského metra STUDIE VARIANTNÍHO ŘEŠENÍ 08 / 2012 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Úvodní informace Základním principem řešení v rámci této studijní rozvahy je ověření možností alternativního

Více

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze

Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Ruská železniční revoluce vstupuje do závěrečné fáze Největší reforma v historii Ruských drah nyní vstoupila do své třetí a závěrečné fáze. V červenci byl založen Federální úřad pro osobní dopravu a v

Více

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce

Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce Požadavky na vysokorychlostní železniční systém z pohledu dopravce listopad 2007 Bc. Marek Binko Má-li mít vysokorychlostní železniční systém vůbec nějaký smysl, musí být navržen tak, aby byl obchodně

Více

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR.

1. Úvod. Tabulka 1.1. Srovnání množství a výkonů přepraveného zboží v závislosti na druhu dopravy v ČR. 1. ÚVOD Česká republika má vzhledem ke své poloze ve středu Evropy důležitou úlohu v mezinárodní dopravě. Rok 2004 pro nás byl zlomový díky našemu vstoupení do EU a v dopravě se to projevilo podle očekávání

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice Životní prostředí a doprava Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030

Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Czech Raildays 2013, Ostrava 18. 6. 2013 Požadavky cestujících na železniční dopravu v současnosti a v roce 2030 Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ// prezident www.svazcestujicich.cz

Více

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna

Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Železniční spojení Prahy, Letiště Václava Havla Praha a Kladna Úvod Při pohledu do mapy současné železniční sítě v okolí Prahy je zřejmá disproporce mezi severozápadním sektorem a zbývajícím územím. Zatímco

Více

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s.

Železnice v IDS JMK a přestupní uzly. Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. Železnice v IDS JMK a přestupní uzly Ing. Jiří Horský KORDIS JMK, a.s. 1 Úvodní informace o IDS JMK IDS JMK v provozu od 1. ledna 2004. Příští rok budeme slavit 10. výročí vzniku. Nyní zaintegrována veškerá

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Návrh vedení linek a obsluhy území ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Návrh vedení linek a obsluhy území Dopravní obsluha území 1, rozsah řešeného území systém městské dopravy systém regionální dopravy součást integrovaného dopravního

Více

Praha olympijská a železnice

Praha olympijská a železnice Praha olympijská a železnice duben 2007 Bc. Marek Binko Budou-li v hlavním městě Praze pořádány olympijské hry, bude to mj. i neopakovatelná příležitost pro realizaci rozsáhlých investic do infrastruktury,

Více

8. České dopravní fórum

8. České dopravní fórum AŽD Praha s.r.o. 8. České dopravní fórum Kolejová doprava v městských aglomeracích Ing. Zdeněk Chrdle, AŽD Praha 27. dubna 2012 Osnova Současný stav Vyšší využití železniční infrastruktury pro přepravu

Více

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty

Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Role a potřeby Správy železniční dopravní cesty Ing. Petr Kolář 25. 6. 2014 GNSS Centre of Excellence Obsah Úvod Železniční doprava o Mimořádné události o Přejezdy Technické předpoklady pro rozvoj železničních

Více

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO

NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO NÁVRH SPOJENÍ PRAHA LETIŠTĚ PRAHA - KLADNO A PROJECT OF THE HIGH SPEED CONNECTION PRAHA PRAHA AIRPORT - KLADNO Pavel Drdla 1 Anotace: Příspěvek se zabývá problematikou navrhovaného dopravního systému Aircon

Více

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel

ČISTÁ MOBILITA. Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Pavel Surý generální ředitel ČISTÁ MOBILITA Železniční infrastruktura pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Pavel Surý generální ředitel Praha, 16. 2. 2015 Příčiny růstu poptávky v příměstské dopravě: zvyšující se atraktivita a konkurenceschopnost

Více

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ

Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ Česká republika Národní strategie pro Fond soudržnosti - Sektor dopravy - SOUHRNNÝ ITINERÁŘ pro železniční odbočnou větev Česká Třebová Přerov II. tranzitního železničního koridoru (TŽK) 1. TEN-T označení

Více

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ)

PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) PŘÍLOHA Č. P7-02-01: KONCEPCE DOPRAVY V OBLASTI JABLONECKA (DSOJ) DOPRAVA DO/Z BEDŘICHOVA KONCEPT DOPRAVY V RELACI JABLONEC N.NIS. BEDŘICHOV Na základě charakteristik produkce a atrakce je třeba posuzovat

Více

Multimodální přeprava cestujících

Multimodální přeprava cestujících Dopravní kombinace Praha 26. 05. 2015 Multimodální přeprava cestujících Miroslav Vyka // SVAZ CESTUJÍCÍCH VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ // prezident www.svazcestujicich.cz Kdy je v Praze největší dopravní zácpa?

Více

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015

V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila. ITI Olomoucké metropolitní oblasti. konference Olomouc, 29.4.2015 1 V zastoupení pana hejtmana Olomouckého kraje Jiřího Rozbořila ITI Olomoucké metropolitní oblasti konference Olomouc, 29.4.2015 1. Část jak vidím město a obec 2. Část data 3. Část principy plánů udržitelné

Více

Městská doprava v Rakousku

Městská doprava v Rakousku Městská doprava v Rakousku Wien, Graz, Linz, Salzburg, Innsbruck Wien hlavní a největší město Rakouska 1,7 mil. obyvatel, navíc husté zalidnění během 19. století omnibusy, koňka, tramvaje, městská dráha

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ZASÍLATELSTVÍ KAPITOLA 10 PŘEPRAVY PLM. TERMINOLOGIE A LEGISLATIVATÝKAJÍCÍ SE NADROZMĚRNÝCH PŘEPRAV. DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY. DOPLNĚNÍ OPORY. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary

Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Elektrizace trati Kadaň Karlovy Vary Investor: Správa železniční dopravní cesty s. o., Stavební správa Plzeň Generální projektant: SUDOP Praha a. s. Celkové investiční

Více

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy 388/2000 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 25. října 2000 o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy Ministerstvo dopravy a spojů stanoví podle 41 odst. 2 k provedení 17 odst. 6 zákona

Více

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech

Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Role MHMP na poli podpory čisté mobility Podpora programů šetrné dopravy ve městech Ing. Vladimír Schmalz Zastupitel Předseda výboru pro územní rozvoj Programy šetrné dopravy ve městech podporující čistou

Více

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID

Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj. Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Společný dopravní systém pro Prahu a Středočeský kraj Ing. Martin Jareš, Ph.D. ROPID Dva IDS v jedné aglomeraci: PID a SID založena 1993 celé území Prahy a 1/3 území SČK metro, tramvaje, železnice, autobusy,

Více

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY

ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY APEX ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVY Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci páteřní kolejové dopravy (železnice, metro, tramvaje), autobusová doprava je organizována

Více

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy

Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Požadavky na kvalitu regionální osobnídopravy Budoucnost železniční osobní dopravy v ČR Ostrava, 15.6.2010 Ing. Jaroslav Kadlec Současný vozidlový park pro regionální dopravu Zastaralé motorové a přípojné

Více

trasa D pražského metra

trasa D pražského metra trasa D pražského metra AKTUÁLNÍ STAV PŘÍPRAVY MOŽNOSTI DALŠÍHO POSTUPU 11 / 2013 Z Á K L A D N Í I N F O R M A C E Trasa metra I.D Náměstí Míru - Depo Písnice TRASA METRA I.D Depo Písnice Pankrác Náměstí

Více

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014

DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO. CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 DEVELOPMENT OF THE RAILWAY NODE BRNO THE PUBLIC PARTICIPATION AND COMMUNICATION CH4LLENGE University, BRNO, 16. 10. 2014 Dan Škaroupka Úsek technický Magistrátu města Brna OBSAH PREZENTACE STRATEGICKÁ

Více

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech

Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Příklady uplatňování Agendy 21 v některých zahraničních městech Městské oblasti zaujímají 3 4% zemské souše, žije v nich však polovina obyvatel planety. Rychlý nárůst urbanizace bude pokračovat především

Více

Vysokorychlostní železnice v ČR proč?

Vysokorychlostní železnice v ČR proč? Ing. Petr Šlegr Š Ing. Petr Šlegr Několik faktů z historie železnice ve světe a u nás 1805 Trevithickova parní lokomotiva 1825 První veřejná železnice v Anglii 1829 Liverpol Manchester 1832 koněspřežná

Více

Velké investice do dánské státní železniční sítě

Velké investice do dánské státní železniční sítě Velké investice do dánské státní železniční sítě Banedanmark bude čelit v nejbližších letech velkým výzvám. Nové finanční zdroje od dánské vlády umožní, aby organizace Banedanmark obnovila velké části

Více

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD

SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD SROVNÁNÍ JÍZDNÍCH DOB VLAK VS. MHD linka vlaku trasa čas jízdy vlakem čas jízdy MHD (v minutách) S1 Masarykovo nádraží - Klánovice 19 41 S2 Masarykovo nádraží - Horní Počernice 16 26 S3 Satalice - Hlavní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ

ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ ŽELEZNICE V PRAŽSKÉ INTEGROVANÉ DOPRAVĚĚ Charakteristika sítě veřejné dopravy v systému PID Druh dopravy Metro Příměstská Městské Příměstské Tramvaje železnice autobusy autobusy Počet linek denní provoz

Více

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY

INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Výchozí situace: INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY - suburbanizace roste počet cest přes hranici město / region - nekoordinované jízdní řády bez (garantované) návaznosti spojů - souběžné vedení spojů / druhů

Více

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací

Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací IX. seminář Telč 6.-7.10.2014 Standardy dopravní obslužnosti- centrální strategie vs. krajské priority v podmínkách tržní ekonomiky s privatizací Antonín Peltrám Síťové pojetí Hlavní předností železnic

Více

Rozvoj území polsko-česk eského příhranip hraničí v závislosti z na obnově a modernizaci trati Broumov Tłumaczów Broumov, 17. 6.. 2011 Obnova trati Broumov Otovice Tłumaczów v širších souvislostech Králov

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy

Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha. 06.06.2013 Trendy evropské dopravy Kolejové napojení Letiště Václava Havla Praha 06.06.2013 Trendy evropské dopravy KOLEJOVÉ NAPOJENÍ 1. Výkony Letiště Václava Havla Praha 2. Spojení letiště se spádovou oblastí 3. Analýza okolních letišť

Více

GE - Vyšší kvalita výuky

GE - Vyšší kvalita výuky Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Název: Mgr. Richard Trávníček, Ph.D. Geografie dopravy

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 2. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 2 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Podle způsobu vzniku 1. Rostlá města (vývojová) vznikla přirozeným vývojem,

Více

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv

Mimořádné události z pohledu Drážní inspekce a předcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Mimořádn dné události z pohledu Drážní inspekce a předchp edcházení jejich vzniku Mgr. Martin Drápal mluv Obsah 1. Představení Drážní inspekce 2. Mimořádné události na dráhách 3. Mimořádná událost srážka

Více

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu?

Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? DOPRAVA V REGIÓNE VÝCHODNÉ SLOVENSKO 2014 2020 ISBN 978-80-971246-4-9 Košice, 24. - 25. júna 2015 Preference VHD Proč preferovat veřejnou hromadnou dopravu? VOJTĚCH NOVOTNÝ, TOMÁŠ PROUSEK, MARTIN JACURA

Více

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz

Úvod. o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Úvod o Ing. Blanka Brožová brozova.blanka@centrum.cz Anketa: Nejpřehlednější vývěska? Nejméně přehledná? A B C D Standardy obsaditelnosti o Midibus 30 osob o Standardní autobus 60 osob o Kloubový autobus

Více

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves

Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Cyklistická stezka tzv. Moravská stezka / podél Baťova kanálu Spytihněv - Babice Staré Město Uherské Hradiště Kunovický les Ostrožská Nová Ves Uherský Ostroh Ostrožská Nová Ves Kunovice - Uherské Hradiště

Více

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci

Rozvoj příměstské a městské železnice v pražské aglomeraci Přednášející: Bc. Marek Binko České dráhy, a.s., www.cd.cz Co chceme fungující systém příměstské a městské železnice jako integrovanou součást systému veřejné dopravy osob dopravu, která svou kvalitou

Více

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013

Dlouhodobá vize SŽDC. Bc. Marek Binko. ředitel odboru strategie. Czech Raildays, Ostrava, 18. června 2013 Dlouhodobá vize SŽDC Bc. Marek Binko ředitel odboru strategie Hlavní poslání a činnosti Předmět činnosti Na základě platné právní úpravy Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, plní funkci

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD

ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY. Financování MHD ORGANIZACE A ŘÍZENÍ MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY Financování MHD DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST Nedotovaná -komerční Dotovaná - v závazku veřejné služby ZÁVAZEK VEŘEJNÉ SLUŽBY závazek, který dopravce přijal ve veřejném

Více

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY

DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY DOPRAVNÍ STAVBY KAPITOLA 11 LETIŠTĚ ZASTAVOVACÍ PLOCHY A TERMINÁLY Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími potřebami na Vysoké škole technické

Více

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek.

Ročníku 2012 se zúčastnilo 167 zadavatelů zakázek, 138 vystavujících společností ze 16 zemí, proběhlo více než 5 000 individuálních schůzek. Místo konání: Web: Lille Grand Palais, Francie www.railindustrymeetings.com PROČ JSME VYBRALI TENTO VELETRH? Očekávané investice do železničního sektoru v západní Evropě i zájem zadavatelů o dodavatele

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY www.skoda.cz JEDNOPODLAŽNÍ ELEKTRICKÉ JEDNOTKY VAGONKA NOVÁ KVALITA V PŘÍMĚSTSKÉ, REGIONÁLNÍ I MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVĚ

Více

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD"

Brno 8. 10. 2013. Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD Brno 8. 10. 2013 Seminář Elektrické autobusy pro město Blok 1: Obecné závěry studie E-mobilita v MHD" Shrnutí výsledků studie E-mobilita v MHD Ing. Jakub Slavík, MBA Consulting Services 2 Studie E-mobilita

Více

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook

Železniční infrastruktura nejlépe vybavených států (bez malých států) zdroj: The 2008 World Factbook od poč. 2. polovina 20. století urychlení poklesu významu železnice ve vyspělých zemích s tržním hospodářství (jiná situace v socialistickém táboře) především v souvislosti s růstem silniční dopravy s

Více

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy

Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Požadavky na železniční síť v jednotném systému dálkové a regionální dopravy Ing. Jindřich Kušnír Ředitel odboru drah, železniční a kombinované dopravy Železnice síťový dopravní mód, efektivita závislá

Více

Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory

Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory Efektivně s energií na všech cestách. Vzduchové kompresory 3 Enertgetická účinnost na cestách. Vzduchové kompresory Voith V místě s historií výroby vozidel Zschopau, Sasko, vyvíjí a vyrábí firma Voith

Více

Informační a řídící systémy v IDS

Informační a řídící systémy v IDS INTEGROVANÉ DOPRAVNÍ SYSTÉMY Informační a řídící systémy v IDS Jan Šimůnek ROPID Integrované dopravní systémy 22.11.2011 1 ZÁKLADNÍ PRINCIPY IDS Jednotný regionální dopravní systém, založený na preferenci

Více

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA Základní údaje o městské dopravě Provoz plzeňské elektrické dráhy byl zahájen v roce 1899 na třech trasách, které vytvořily základ dnešní ové sítě. Pro zajištění dopravy do okrajových

Více

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury

6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury 6 DOPRAVNÍ A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA 6.1 Karta jevu (procesu): Úroveň dopravní infrastruktury Pilíř: Sledovaná složka/objekt: Ekonomický Dopravní infrastruktura Kriteria jevu (procesu): Název jevu (procesu):

Více

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů

Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů Právní předpisy pro pracovní režimy řidičů MEZINÁRODNÍ DOPRAVA VNITROSTÁTNÍ Na území EU Mimo území EU DOPRAVA a ve Švýcarsku Ve smluvním státě AETR Ve státě mimo AETR ČR Nařízení Rady EHS Dohoda AETR Vnitrostátní

Více

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC

Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury. Michal Petrtýl, CSC Jak Švýcarské spolkové dráhy radikálně zvýšily propustnost své železniční infrastruktury Michal Petrtýl, CSC Případová studie SBB SBB přistoupily k zásadní obnově řídícího systému (2005-2009) Umožnit nepřetržité

Více

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A. S. PROVOZNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V DĚČÍNĚ

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A. S. PROVOZNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V DĚČÍNĚ DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A. S. PROVOZNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V DĚČÍNĚ - projednáno v představenstvu společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., (dále jen DpmD) dne 20. 8. 2002 - schváleno

Více

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků

Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Moderní opatření zaměřená na podporu využívání veřejné dopravy zaměstnanci velkých podniků Veřejná doprava místo osobních aut Projekt BENEFIT pomáhá podnikům a jejich zaměstnancům vyměnit osobní automobily

Více

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly

STAVEBNÍ INTEGRACE. Propojovací tratě a přestupní uzly STAVEBNÍ INTEGRACE Propojovací tratě a přestupní uzly Stavební integrační opatření = propojení komponent infrastruktury jednotlivých dopravců resp. druhů dopravy úprava tratí, zastávek, přestupních uzlů

Více

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu

Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Vytvoření vize strategického řízení dopravy v Leedsu Fraser MacDonald, ze společnosti Mott MacDonald, navrhuje novou smlouvu o spolupráci s Radou města Leedsu, která povede k racionalizaci, modernizaci

Více

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014

Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury. Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 Možnosti financování projektů dopravní infrastruktury Ing. Jiří Fuchs Semily 16.9.2014 CYRRUS ADVISORY, a.s. Provozujeme největší informační portály o dotacích www.dotacni.info a www.dotacni-noviny.cz

Více

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013

Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. 2013 1 Obsah dokumentu Standardy kvality společnosti RegioJet, a.s. Úvod...3 Přehled karet standardů kvality...4 Jednotlivé karty standardů kvality...5 1. Plnění

Více

Partneři: o.s. Cyklistika a Energie Budoucnosti (CEB) a Nadace Partnerství (NP), program Zelené stezky Připravili: Todd Edelman (CEB) a Daniel Mourek

Partneři: o.s. Cyklistika a Energie Budoucnosti (CEB) a Nadace Partnerství (NP), program Zelené stezky Připravili: Todd Edelman (CEB) a Daniel Mourek Partneři: o.s. Cyklistika a Energie Budoucnosti (CEB) a Nadace Partnerství (NP), program Zelené stezky Připravili: Todd Edelman (CEB) a Daniel Mourek (NP) Vlaky konkurují autobusům m a automobilům Vlaky

Více

Schéma tratí v okolí Prahy

Schéma tratí v okolí Prahy Schéma tratí v okolí Prahy Současný stav Kladno je největší město Středočeského kraje (téměř 70 tis) a do Prahy z něj směřuje vůbec nejvíc pravidelných dojíždějících v celé ČR (zdroj ČSÚ) Železniční trať

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a

Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné, litinové a Seminář Problematika výkupu kovů v České republice, 28. dubna 2015 Do přehledu byly zařazeny případy, kdy předmětem zájmu pachatele byly: - plechy - trubky - barevné kovy, výrobky a odpad z nich - železné,

Více

Orientační systém nástupišť

Orientační systém nástupišť Orientační systém nástupišť Podstatou návrhu je sjednocení orientačního systému nástupišť tak, aby označení nástupišť bylo ve všech železničních stanicích a zastávkách podle jednotného systému a zákazník

Více

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP)

Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Aplikace Grafická prezentace polohy (GRAPP) Semestrální práce z předmětu APG1K 6. 12. 2014 Marek BINKO, TŘD Obsah Obsah...2 Úvod...3 1 Přístup do aplikace...4

Více

PKP CARGO spojuje své síly s AWT

PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO spojuje své síly s AWT PKP CARGO připraveno expandovat do Evropy 1 2 3 4 Druhý dopravce v EU Licence na dopravu v devíti zemích EU Komplexní logistické služby v rámci skupiny PKP CARGO Dobrá

Více

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11

Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Integrovaný plán mobility Ostrava průzkumy 2014-12-11 Průzkumy a šetření 1) Automobilová doprava (křižovatkový a kordonový průzkum) 2) Hromadná doprava (kalibrační profilový průzkum) 3) Cyklistická doprava

Více

VEŘEJNÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA - URBANIZAČNÍ FENOMÉN

VEŘEJNÁ KOLEJOVÁ DOPRAVA - URBANIZAČNÍ FENOMÉN PROBLEMATIKA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY V OKOLÍ VELKÝCH MĚST ING. ARCH. IVAN LEJČAR ALEJ architektonický ateliér PŘÍMĚSTSKÁ ŽELEZNICE DŮLEŽITÁ SOUČÁST VEŘEJNÉ DOPRAVY VYBRANÉ PŘÍKLADY Z EVROPSKÝCH MĚST - INSPIRACE

Více

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic

Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Partnerství veřejného a soukromého sektoru - částečné řešení nedostatku investic Mike Knutton, hlavní poradce redakce Trh železničního zařízení a technických systémů ve střední a východní Evropě se do

Více

20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha

20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha 20 let projektu Historie a výhledy kolejového napojení Letiště Václava Havla Praha Doc. Ing. Ladislav Bína, CSc., ČVUT Fakulta dopravní. bina@fd.cvut.cz 1. Většina letišť ve světovém měřítku je napojena

Více

JAPONSKO logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014

JAPONSKO logistické aspekty. Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 JAPONSKO logistické aspekty Teritoriální setkání ICC ČR 20.srpna 2014 JAPONSKO Řetězec ostrovů v cca JZ-SV směru, nejblíže k pevnině u Korejského poloostrova a Kamčatky, s velmi členitým pobřežím, úzkým

Více

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ

City-HUB Project. Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ City-HUB Project Evropský projekt City-HUB Ověřovací případová studie PRAHA - DEJVICKÁ CÍLE A VÝSTUPY Cíl: přispět k optimálnímu designu a bezproblémovému provozu intermodální veřejné dopravy Hlavní výstup:

Více

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ

ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ ID 137 PROGRAM ZRYCHLENÍ PROVOZU TRAMVAJÍ - PRVNÍ ETAPA DOPLNĚNÍ A VYLEPŠENÍ PREFERENCE NA SSZ příloha 2/4 - koncepce a komentář k navrhovaných změnám SSZ 0.394 Černokostelecká - smyčka Počet spojů za

Více

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013

Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012. Praha, 29.dubna 2013 Prezentace výsledků hospodaření Skupiny ČD za rok 2012 Praha, 29.dubna 2013 Hlavní ukazatele pro Skupinu ČD Finanční ukazatele dle IFRS v mil. Kč 2012 2011 Rozdíl Index Skupiny ČD EBITDA upravená * 6 097

Více

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz

INSPIRED BY MOVE. The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY. www.skoda.cz INSPIRED BY MOVE The New Evolution Series Products DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY DVOUPODLAŽNÍ JEDNOTKY A SOUPRAVY VAGONKA UZIVATELSKY PŘÍVĚTIVÁ A BEZPEČNÁ ŘESENÍ VYSOKÁ PROVOZUSCHOPNOST Zaškolení personálu

Více

Hygienické parametry kolejových vozidel

Hygienické parametry kolejových vozidel Hygienické parametry kolejových vozidel Konzultační den 21.4.2011 Ing. J. Hollerová Státní zdravotní ústav Praha Laboratoř pro fyzikální faktory Tel.: 267082684 Email: jhollerova@szu.cz Historie kolejových

Více

Integrace řešení pro mobilitu zítřka

Integrace řešení pro mobilitu zítřka Integrace řešení pro mobilitu zítřka Konference: Inteligence procesní infrastruktury jako podpora čisté mobility ve městech Dr. Martina Mannová Praha, 20. září 2012 Integrace řešení pro mobilitu zítřka_0001-2012

Více

díky konkurenci ze strany železniční a silniční (kamionové) dopravy značný útlum 2. námořní doprava

díky konkurenci ze strany železniční a silniční (kamionové) dopravy značný útlum 2. námořní doprava jedná se o sektor dopravy, který umožňoval dálkové interakce již v předmotorové éře výrazné převyšování ostatní druhů dopravy z hlediska kapacity i rychlosti silně závislá na přírodních podmínkách obecně

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR

KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR KONKURENCESCHOPNOST ŽELEZNIČNÍ DOPRAVY VE SROVNÁNÍ S OSTATNÍMI DRUHY DOPRAVY: OBECNÉ TEZE A SITUACE V ČR Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D. Mgr. Martina Červenková Mgr. Lenka Marešová Geografický ústav Přírodovědecká

Více

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO

Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí. Letecká, vodní a veřejná doprava. Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Projekt obsah, popis stávající situace, příklady ze zahraničí Název projektu Gestor MD Spolugestor MMR, MPO Zahájení projektu 2011 Ukončení projektu 2025 Obsah, charakteristika projektu Popis stávající

Více

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic

Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Simulační podpora prověřování variantního uspořádání kolejišť v rámci železničních stanic Případová simulační studie žst. Praha Masarykovo nádraží Bc. M. Binko, Ing. M. Zaťko 24.09. 2013 Cíl studie za

Více

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ

AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ DOPRAVNÍ SYSTÉMY AKTIVNÍ PREFERENCE DOPRAVY VE MĚSTĚ Zaměřujeme se na 4 základní faktory: rychlost, plynulost, bezpečnost a nižší náklady. ? Potřebujete vozidlům MHD a IZS zajistit rychlejší a bezpečnější

Více

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.

Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín. a stavu veřejného pořádku. tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin. Zpráva o činnosti Městské policie Kojetín a stavu veřejného pořádku tel: 776 737 287 - mobil 581 277 409 - záznamník e-mail: sluzebna@mp.kojetin.cz V Kojetíně 16. 01. 2013 Obsah 1. Úvod do problematiky

Více

EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary

EXTENSION OF METRO LINE A IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL. EIA Non Technical Summary EXTENSION OF METRO LINE "A" IN PRAGUE - SECTION V.A DEJVICKÁ (EXCLUDING) MOTOL EIA Non Technical Summary FEBRUARY 2011 Pro projekt bylo provedeno posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001

Více