V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA"

Transkript

1 V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1

2 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita Karlova Česká neurologická společnost ČLS JEP Česká psychiatrická společnost ČLS JEP Hennerův nadační fond SEKRETARIÁT Neuropsychiatrické fórum o.s. Sokolská Praha 2 Tel.: Fax: Web: JEDNACÍ ŘEČ AKREDITACE čeština, slovenština a angličtina Česká lékařská komora Akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK a účast lékařů bude ohodnocena 18 kredity. Asociace klinických psychologů ČR Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb. A bude ohodnocena kredity. ORGANIZAČNÍ VÝBOR Předseda MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. Místopředsedové MUDr. Alexander Nawka, Ph.D. MUDr. Michal Raszka, Ph.D. Členové výboru MUDr. Petr Dušek, Ph.D. MUDr. Vladimír Kmoch MUDr. Stefan Raev MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

3 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM PARTNERŮM: AbbVie s.r.o. Abbott s.r.o. Desitin Pharma s.r.o. Indivior PLC Janssen Cilag s.r.o. MEDA Pharma s.r.o. Medtronic s.r.o. Pfizer spol. s r.o. Polpharma S.A. Servier s.r.o. UCB s.r.o.

4 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM MEDIÁLNÍM PARTNERŮM: Vydavatelství Ambit Media - časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Vydavatelství Solen - časopis Neurologie pro praxi Vydavatelství Solen - časopis Psychiatrie pro praxi Vydavatelství Tigis - časopis Psychiatrie Vydavatelství Mladá fronta - Zdravotnické noviny Vydavatelství Galén - časopis Česká a slovenská psychiatrie

5 PROGRAM

6 Středa, 22. dubna Slavnostní zahájení Agresivita v neuropsychiatrii I Agrese a násilí z pohledu psychiatra (Vevera J) Genetika impulsivního násilí (Kmoch S) Agresivní chování na školách (Csémy L) Panelová diskuze kávová přestávka Originální výzkumná sdělení a kazuistiky Diagnostická klasifikace pacientů s první epizodou psychózy pomocí přístrojového učení (Mikoláš P) Farmakologické zvládání akutního neklidu v praxi (Trančík P) Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí (Holubová M) An approach to the synthesis of a carbon-11 labelled gliotransmitter D-serine for PET (Popkov A) Obsedantně kompulzivní porucha - kazuistika (Malá E) Agrese jako triumf nad náhradním objektem dle teorie obranného úmyslu - kazuistika (Hurdálek I) Prezentace posterů 1) Kognitivní deficit pacientky s Huntingtonovou nemocí s pozdním počátkem - kazuistika (Pulkrabková A) 2) Kognitivní deficit u schizofrenie - prospektivní studie (Sedláková K) 3) Ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se schizofrenií (Drozdová K) 4) Psychodiagnostika hraniční poruchy osobnosti pomocí Rorschachovy metody (Jílek V) 5) Assessment of self stigma in schizophrenic patients using SSMIS (Hadjipapanicolaou) 6) Vliv dizocilpinu na behaviorální separaci a učení v modelu schizofrenie (Petrásek T) 7) Role anteriorního cingulárního kortexu v dlouhodobé paměti, kognici a anxietě (Vojtěchová I) 8) Vplyv experimentálnej hypertenzie na správanie potkanov: efekt kaptoprilu a melatonínu (Aziriová S) 9) Autogenní trénink - potenciál autogenního tréninku v léčbě cervikální dystonie (Víchová V) oběd

7 Středa, 22. dubna Chronické bolesti hlavy Chronická migréna a chronická denní bolest hlavy (Niedermayerová I) Botulotoxin v léčbě chronické migrény (Bártková A) Stimulace okcipitálního nervu u chronických bolestí hlavy (Nežádal T) Pohled psychiatra na chronické bolesti hlavy (Poradovská J) kávová přestávka Akutní stavy v dětské neuropsychiatrii Autoimunitní encefalitidy u dětí (Libá Z) Akutní dystonické syndromy dětského věku (Jech R) Neepileptické záchvaty u dětí (Adamovičová M) Neuropsychiatrické aspekty chronické bolesti zad - sympózium společnosti Pfizer Neuropatická bolest jako častá komponenta bolestí zad (Mazanec R) Když úzkost bolí (Doubek P) Členská schůze NPF

8 Čtvrtek, 23. dubna Agresivita v neuropsychiatrii II Agresivita, vraždění a válčení: pohled evolučního biologa (Zrzavý J) Kurz - základy neuroradiologie Jak interpretovat nález v mezích normy v klinické praxi (Dušek P) Diferenciální diagnostika neurodegenerativních onemocnění z pohledu neuroradiologa (Keller J) kávová přestávka Farmakoterapie Optimalizace farmakoterapie závažných neuropsychických poruch (Češková E) oběd Chronické stádium CMP Cévní mozkové příhody a možnosti neurochirurgické intervence (Šroubek J) Spasticita (Jech R) Neurorehabilitace a kognice (Lippert-Gruener M, Bonn) Společná diskuse kávová přestávka Tanečně pohybová terapie v neuropsychiatrii Tanečně pohybová terapie v péči nejen o duševní zdraví (Koblic I) Tanečně pohybová terapie a její využití při práci s traumatem (Čížková K) Taneční pohybová terapie a arteterapie u pacientů po získaném poškození mozku (Gueye T) Tanečně pohybová terapie u pacientů se schizofrenií (Koblic I) od Společenský večer Klubovna 2. patro, Dlouhá 37, Praha 1 v průběhu večera proběhne předání ceny MUDr. Jana Bureše za rok 2014 (cenu uděluje Alzheimer nadační fond - a předání ceny za nejlepší účastnickou přednášku a poster na V. konferenci NPF

9 Pátek, 24. dubna Neurodegenerativní onemocnění (za podpory Hennerova nadačního fondu) Etiopathogenesis of Parkinson s disease (Illarioshkin S, Moskva) :00 Improving the early diagnosis of Alzheimer s disease and other dementias (Schmand B, Amsterdam) 11:00-11:30 Application of Luria cognitive approach in neurodegenerative diseases (Zaytseva Y, Praha) 11:30-12:00 Prevention of dementia (Förstl H, Mnichov) oběd Opioidy - je substituce vůbec potřeba? - sympózium společnosti Indivior PLC Historie a podmínky substituční léčby v ČR (Popov P) Opioidy - je substituční léčba vůbec potřeba? (Kmoch V) Léčba bolesti opioidy a rizika závislosti v praxi - panelová diskuze (Fricová J, Klempíř J, Kmoch V, Popov P) kávová přestávka Agresivita v neuropsychiatrii III Management neklidu u psychiatrických pacientů (Kališová L) Management neklidu u neurologických pacientů (Uhrová T) Farmakoterapie akutního neklidu: nejčastější chyby a jak se jim vyhnout (Vevera J) Deeskalační techniky (Nawka A) Panelová diskuze

10 POSTERY A PŘEDNÁŠKY Aktivní účastníci

11 Vplyv experimentálnej hypertenzie na správanie potkanov: efekt kaptoprilu a melatonínu Silvia Aziriová, Kristína Repová, Kristína Krajčírovičová, Jaroslav Hrenák, Fedor Šimko Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava anxieta, kaptopril, melatonin, hypertenzia Poster Úvod a cíl studie: Kardiovaskulárne ochorenia bývajú často sprevádzané stavmi úzkosti a depresie. Cieľom práce bolo zistiť zmeny v správaní potkanov pri troch rôznych modeloch hypertenzie a ich ovplyvnenie chronickým podávaním kaptoprilu a melatonínu. Metodika: 12-týždňové samce potkanov kmeňa Wistar sa rozdelili do 6 skupín po 14: kontroly, L-NAME (40 mg/kg/deň p.o.), kontinuálne 24 h osvetlenie, laktacystín inhibítor NF B (laktacystín 1 μg/kg/deň p.o.), laktacystín + kaptopril (kaptopril 100 mg/kg/deň) a laktacystín + melatonín (melatonín 10 mg/kg/deň). Potkanom sa 1x týždenne meral systolický tlak krvi (STK) pletyzmograficky na chvoste. Správanie (prejavy anxiety) sa sledovalo testom otvoreného poľa (OF) a vyvýšeným krížovým bludiskom (EPM) 1x po 7 týždni. Výsledky: Chronické podávanie L-NAME a laktacystínu a chronické vystavenie kontinuálnemu osvetleniu viedlo k signifikantnému vzostupu STK. Podávanie kaptoprilu na modeli hypertenzie indukovanej laktacystínom výrazne znižovalo STK, melatonín tlak nemenil. Kontinuálne osvetlenie výrazne zvyšovalo exploračné a lokomočné správanie v teste OF a pôsobilo anxiolyticky v OF a EPM. Kaptopril pôsobil výrazne anxiolyticky v testoch OF a EPM a zvyšoval exploračné a lokomočné správanie v teste OF. Melatonín nemal vplyv na správanie. Závěr: Z troch modelov hypertenzie správanie potkanov ovplyvňovalo len kontinuálne osvetlenie v zmysle zvýšenia lokomócie, explorácie a anxiolýzy. Chronické podávanie kaptoprilu spôsobilo zvýšenie lokomócie a explorácie a pôsobilo anxiolyticky. Práca bola podporená VEGA 2/0183/12 a VEGA 1/0227/12.

12 Poster Ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se schizofrenií Drozdová Kristýna Afiliace pracoviště Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod, FF UK, Praha, katedra psychologie ekologická validita, exekutivní funkce, schizofrenie, funkční schopnosti Úvod a cíl studie: V předkládaném výzkumu jsme vyšetřili 50 pacientů se schizofrenií pomocí testů exekutivních funkcí, S využitím korelace jsme zjišťovali souvislost výsledků těchto testů a škál popisujících funkční výkonnost s cílem specifikovat eologickou validitu těchto testů. Ekologická validita je zvláštní formou externí validity. Vypovídá o míře shody výsledků testů a chování v běžných každodenních situacích, jinými slovy jakou má výsledek některého testu výpovědní hodnotu pro praktický život pacienta, pro jeho adaptaci a zvládání běžných denních situací, plánování, rozhodování, stanovení si cílů a jejich naplňování. Metodika: Popisná data: demografická data, pozitivní a negativní příznaky (PANSS), Vyšetření exekutivních funkcí: Test Rey-Osterriethovy figury hodnocení strategie kresby dle BQSS, Wisconsinský test třídění karet, Trail Making Test B, verbální fluence, podobnosti z WAIS III Škály pro hodnocení sociálního fungování - Personal and Social Performance Scale (PSP), Klinická škála, Hodnocení denních aktivit (IADLs), Škála pro hodnocení vhledu (SAI), posouzení samotného pacienta Výsledky: Výsledky ukazují na souvislost mezi testy exekutivních testů a sociálním fungováním pacientů. Důležitá je při vyšetřování vztahu těchto proměnných volba nástroje k popisu a škálování sociálního fungování. V našich podmínkách není běžně dostupná žádná ze škál funkční výkonnosti, založená na přímém provedení (performance-based), která by lépe vyhovovala potřebám hodnocení deficitu ve zvládání denních aktivit u pacientů se schizofrenií. Závěr: Uspokojivé vyšetření exekutivních funkcí i funkční výkonnosti je základní podmínkou pro plánování cíleně psychiatrické rehabilitace a resocializace odpovídající přesně potřebám konkrétního pacienta.

13 Poster Title: Assessment of self stigma in schizophrenic patients using SSMIS. Authors: Hadjipapanicolaou D, Kalisova L, Kozelek P, Glaser T, Zukov I Affiliation: Department of Psychiatry First Faculty of Medicine Charles University in Prague and General University Hospital in Prague. Keywords: self stigma, schizophrenia, SSMIS. Introduction: People who live with mental illnesses are among the most stigmatized groups in society (1) and the stigmatization of mental illness is currently considered to be one of the most important issues the mental health field faces (2). Part of the stigma of mental illness lies in the association of illness with the stereotypes of potential violence, communication problems and unpredictability. Stigma is distinguished into two forms: the public stigma and the self stigma. Selfstigma implies internalization of public stigma and is comprised by three steps:awareness of the stereotype, agreement of the stereotype and application of the stereotype to oneself. Stigma as perceived by schizophrenic patients leads to negative psychological outcomes including diminished self-esteem and self-efficacy, poor treatment adherence, avoidance of help seeking and more frequent depressive symptoms (3). Purpose of the study: The assessment of the level of self stigma in a population of patients with the diagnosis of schizophrenia and schizoaffective disorder and the correlation of socio-demographic factors (age,gender, occupational status, education), illness related factors and treatment related factors (duration of treatment, medication and side effect of antipsychotic medication) to thelevel of selfstigma. Method: 100 research participantsfrom inpatient and outpatient department of the Psychiatricclinic of the General University Hospital in Prague, who met the criteria for a ICD 10 diagnosis of schizophrenia or schizoaffetivedisorder completed the Self-stigma of Mental Illness Scale (SSMIS). SSMIS consists of 40 items. Every 10 items represent one of the following: A. stereotype awareness, B. stereotype agreement, C. stereotype self-concurrence and D. self-esteem decrement (4).Kruskal Wallis non parametric method and Spearman's rank correlation coefficient were used for the analysis of data. Results: Individuals with a full time job had lower scores in all four sections of self stigma test in comparison to the individuals with no job.duration of the illness had statistically significant impact on the assessment of self stigma process.more than half of the patients who completed the Self Stigma Scale internalized at least one of stigmatizing stereotypes presented by public. References: 1. Stigma communication and health. Smith RA. In: Thompson TL, Parrott R, Nussbaum J, editors. Handbook of health communication. 2 nd ed Taylor Francis. London, UK; 2011: Fighting the stigma caused by mental disorders: past perspectives, present activities and future directions. Heather S. World psychiatry 2008; 7(3): Stigmatization as an Environmental Risk in Schizophrenia: A User Perspective. Zelst van C. Schizophr Bull 2009; Watson AC, Corrigan P, Larson J., Sells M. Self stigma in people with mental illness. Schizophr Bull 2007; 33(6):

14 Poster Psychodiagnostika hraniční poruchy osobnosti pomocí Rorschachovy metody Autoři Václav Jílek, Andrea Wernerová Afiliace pracoviště Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Klíčová slova Rorschachova metoda, psychodiagnostika, hraniční porucha osobnosti Abstrakt Poster se věnuje práci s Rorschachovým testem inkoustových skvrn při diagnostice hraniční poruchy osobnosti. Stručně shrnuje teoretická vodítka a demonstruje jejich praktické použití na rorschachovském protokolu 32-letého pacienta léčeného v naší nemocnici pro dekompenzaci poruchy osobnosti.

15 Poster Vliv dizocilpinu na behaviorální separaci a učení v modelu schizofrenie Tomáš Petrásek, Iveta Vojtěchová, Adéla Pištíková, Aleš Stuchlík Odd. Neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4, Prostorová navigace; dizocilpin, model schizofrenie Úvod a cíl studie: Dizocilpin (MK-801) vyvolává chování připomínající psychózu, a používá se proto k modelování schizofrenie u potkanů. Jako model exekutivních funkcí, jež bývají u schizofreniků poškozeny, jsme zvolili tzv. behaviorální separaci (schopnost rozlišovat různá prostředí a v reakci na ně volit správnou odpověď). Metodika: Potkani byli vystaveni buď sekvenčnímu (postupnému), nebo alternujícímu (střídavému) učení dvou různých prostorových úloh (aktivní vyhýbání se místu na kolotočovém bludišti; navigace ve vodním bludišti), a to buď bez farmakologického ovlivnění, nebo po nízké dávce dizocilpinu (0,08 mg/kg). Výsledky: Časové rozvržení učení ani pořadí úloh při sekvenčním učení nemělo vliv na výkon potkanů, a to ani intaktních, ani ovlivněných dizocilpinem. Ve vodním bludišti nebylo dizocilpinem ovlivněno učení ani lokomoce, zatímco v úloze vyhýbání se místu použitá dávka vyvolala významný nárůst lokomoce a částečně narušila i učení. Závěr: Schopnost behaviorální separace není dizocilpinem selektivně narušena. Použité prostorové úlohy se liší svou citlivostí k efektům této látky použitá dávka neovlivňuje prostorové učení a paměť ve vodním bludišti, narušuje ovšem výkon v kolotočovém bludišti. Tato práce byla podpořena grantem GAČR S a dále projekty IGA MZ ČR NT13386, AV ČR M , GAČR P304/12/G069 a MŠMT LH14053.

16 Poster - kazuistika Kognitivní deficit pacientky s Huntingtonovou nemocí s pozdním počátkem - kazuistika Alice Pulkrabková, Libor Vašina Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha FF UK Praha Huntingtonova choroba, kognitivní deficit Abstrakt: Huntingtonova nemoc (HN) je autozomálně dominantně dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku. Klinická symptomatika zahrnuje postižení hybnosti (choreatické dyskineze), psychických funkcí (poruchy osobnosti, chování a afektivity) a kognitivní deficit. Většina pacientů trpí klasickou formou HN s manifestací klinických příznaků ve středním věku. Juvenilní forma onemocnění (před 20. rokem věku), stejně jako forma HN s pozdním počátkem (nad 60 let) jsou relativně vzácné. Příspěvek představuje kazuistiku pacientky, u které byly první známky onemocnění pozorovány až v 82letech. Pacientka podstoupila neurologické vyšetření včetně zobrazovací metody, vyšetření neuropsychologické a genetické. Byl proveden screening kognice a specifické neuropsychologické testy, které prokázaly narušenou pozornost, mnestické funkce a dysexekutivní syndrom odpovídající počínající demenci subkortikálního typu.

17 Poster Kognitivní deficit u schizofrenie - prospektivní studie 1 Kateřina Sedláková, 1,2,3 Iveta Fajnerová, 3 Karolína Dvorská, 1 Karin Verébová, 1 Pavol Mikoláš, 1 Zuzana Čeplová, 2 Aleš Stuchlík, 2 Kamil Vlček, 1,3 Filip Španiel, 1,3 Jiří Horáček, 1 Mabel Rodriguez 1 Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), 2 Neurofyziologie paměti, Fyziologický Ústav AV ĆR, 3 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy Schizofrenie, kognitivní deficit, prospektivní studie Úvod a cíl studie: Deficit kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií je považován za klíčový příznak onemocnění, který vykazuje stabilitu v čase. Cílem následující studie bylo proto opakované vyšetření pacientů schizofrenního okruhu onemocnění ve snaze potvrdit tento předpoklad. Metodika: Vyšetřili jsme 22 pacientů hospitalizovaných v PCP/NUDZ. Pacienti po první epizodě (přechodné psychotické poruchy se schizofrenními příznaky) byli opakovaně s odstupem 1 roku vyšetřeni baterií kognitivních testů. Pro tyto účely byla použita neuropsychologická baterie se zaměřením na 1) vizuoprostorové funkce (Reyova/Taylorova komplexní figura, Test cesty, Test hledání klíče, Moneyho test trasy, Prostorový rozsah, Test percepční vigility, Kostky) a verbální funkce (fluence, Verbální test učení, Opakování čísel, Podobnosti). Výsledky obou opakování byly porovnány testem ANOVA pro opakovaná měření. Výsledky: Navzdory zlepšení některých pacientů zejména v oblasti rychlosti zpracování informací a paměťových funkcí, nedošlo ve skupině pacientů k signifikantní změně v žádném z provedených testů. Závěr: Výsledky naší studie potvrzují původní předpoklad o přetrvávajícím deficitu kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií. Změny pozorované u jednotlivých pacientů však ukazují, že míra deficitu a jeho trvání nejsou u všech pacientů stejné. Studie byla podpořena granty IGA MZ ČR grant č. NT13386, NT14291, NT13843 a z institucionální podpory AVČR (RVO: ), a PCP/NUDZ- MZ ČR - DRO (PCP, ).

18 Poster Autogenní trénink - potenciál autogenního tréninku v léčbě cervikální dystonie Veronika Víchová PK 1. LF UK, KAD 1.LF UK a VFN Praha NK 1. LF UK a VFN Praha Autogenní trénink, výzkum, neurologie, psychiatrie, psychoterapie Úvod a cíl studie: Již Schultz doporučuje sugestivní a relaxační postupy jako důležitou a efektivní součást terapie a psychoterapie. Léčebné duševní ošetření nazývá psychoterapií a autogenní trénink (AT) patří k jejím metodám. Metaanalýza výsledků klinických studií AT (Stteter, Kupper, 2002, s. 45) hodnotila klinickou efektivnost této metody. Ze 73 kontrolovaných studií (publikovaných v letech ) bylo vybráno 60 do metaanalýzy, z toho 35 bylo randomizovaných. Randomizované studie prokázaly větší efektivnost, ostatní studie střední efekt. Objevily se nespecifické efekty u AT, např. efekt na náladu, kognitivní výkon, kvalitu života a psychologické proměnné. Prokazatelný pozitivní efekt byl zaznamenán pro ovlivnění napětí u bolestí hlavy/migrény, mírný až střední efekt pro esenciální hypertenzi, srdeční onemocnění, astma, somatoformní bolesti (nespecifického typu), Raynaudovo onemocnění, úzkostné poruchy, mírný až střední efekt pro depresi/dysthymii a funkční poruchy spánku. Relaxační metody, jako je AT, progresivní svalové relaxace, relaxace biofeedback a relaxace hypnóza jsou často užívány v rámci mnoha psychologických léčebných přístupů a settingu terapií pro léčbu různých onemocnění a v preventivních a rehabilitačních programech (srov. Stetter, 1998). Metoda je více rozšířena v německy mluvících zemích, ale byla uvedena i do anglo-amerického prostředí díky pracím W. Luthe (Linden, 1994). AT je založen na pasivní koncentraci vnímání těla (např. tíha a teplo v končetinách, teplo v dutině břišní, rytmus dechu a srdce), které jsou facilitovány pomocí autosugescí. AT je seberelaxační procedura, pomocí které je vyvoláno psychofyziologické uvolnění a může tak ovlivňovat abnormálně zvýšenou svalovou aktivitu. V současné době probíhá ve spolupráci s Neurologickou klinikou VFN výzkum využití AT u cervikální dystonie, což je onemocnění projevující se mimovolním stáčením hlavy způsobené abnormální aktivitou šíjového svalstva. Předpokládáme, že metoda autogenního tréninku ovlivní dystonické symptomy signifikantně více než placebo. Dále očekáváme redukci prožívaného stresu pomocí tělesného/psychického uvolnění, které sníží subjektivní vnímání negativních projevů onemocnění a pozitivně ovlivní kvalitu života. Metodika: Cvičení probíhá v malé skupině pacientů (10 a 8 osob) s cervikální dystonií. Celkem se uskuteční 8 setkání v trvání 60 minut.proběhne testování za použití následujících metod: Stress profile, BDI- II - Beckův inventář depresivity, DŽS - Dotazník životní spokojenosti a HAMA - Hamiltonova škála úzkosti. Výsledky/hodnocení efektu: Celkové skóre a jednotlivé subskóre v Toronto Western SpasmodicTorticollis Rating Scale (TWSTRS) Vyšetření celkem 2x, před zahájením AT a za 6 měsíců po proběhnutí AT. Vyšetření proběhne vždy těsně před aplikací botulotoxinu (tedy v nejhorším stavu). VAS - Vizuální analogová škála bolesti Závěr: Aktuální stav v dubnu 2015, výsledky studie na konci roku 2015.

19 Poster Role anteriorního cingulárního kortexu v dlouhodobé paměti, kognici a anxietě Iveta Vojtěchová (1,2), Jan Svoboda (1), Anna Staňková (1,2), Tomáš Petrásek (1,2), Aleš Stuchlík (1,2) (1) Odd. Neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 (2) Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, Klecany anteriorní cingulátní kortex, dlouhodobá paměť, kognitivní flexibilita, anxieta Úvod a cíl studie: Pro prostorovou navigaci a kognici je zásadní propojení hipokampu s korovými strukturami. Anteriorní cingulátní kortex (ACC) je zřejmě důležitý v konsolidaci dlouhodobé prostorové paměti a možná hraje roli i v reakci na změny v prostředí. ACC navíc bývá dáván do souvislosti s emocionalitou vzhledem ke svým konexím s ostatními strukturami limbického systému. Metodika: Pomocí chinolinátu jsme provedli léze ACC u dospělých potkanů, které jsme měsíc po tréninku v Morrisově vodním bludišti a Kolotočovém bludišti otestovali na vybavení dlouhodobých prostorových vzpomínek. Změnou polohy ostrůvku, resp. zakázaného sektoru, jsme studovali kognitivní flexibilitu. V křížovém bludišti a testu světlo-tma jsme zjišťovali roli ACC v anxietě. Výsledky: U potkanů s lézí ACC jsme našli deficit vybavení dlouhodobé vzpomínky ve vodním bludišti, ale ne v Kolotoči. Kognitivní flexibilita nebyla ovlivněna ani v jedné úloze. Neprokázali jsme významnou roli ACC v anxietě. Závěr: Zdá se, že v ACC konsolidují prostorové vzpomínky do dlouhodobé paměti, tato struktura ale zřejmě není podstatná pro kognitivní flexibilitu ani pro anxietu. Práce byla podpořena grantem GAČR S, dále projekty IGA MZ ČR NT13386, projektem AV ČR M a GAČR P304/12/G069 a MŠMT LH Institucionální podpora byla poskytnuta projektem RVO: Spoluautoři působící v NUDZ byli podpořeni projektem ED2.1.00/

20 Přednáška Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí Markéta Holubová 2,3, Miloslav Kopeček 1, Hana Štěpánková 1 1 Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 2 Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, 3 Katedra psychologie FF UK normativní studie, neuropsychologická diagnostika, starší osoby Úvod a cíl studie: Cílem příspěvku je představit Národní normativní studii kognitivních determinant zdravého stárnutí (NANOK) zaměřenou na vytvoření reprezentativních norem testů kognitivních funkcí pro starší osoby. NANOK je v České republice první studií podobného rozsahu takto cílenou. Metodika: Výzkumný soubor (stratifikovaný dle věku, vzdělání a pohlaví) průřezové části studie tvoří 540 kognitivně zdravých dobrovolníků ve věku 60 a více let z 12 krajů České republiky. Sběr dat longitudinální navazující části studie je rozložen do 3 následných etap (s ročním odstupem), během nichž jsou proškolenými psychology administrovány komplexní baterie neuropsychologických testů v trvání cca 90 minut. Výsledky: Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí stále probíhá. Její výstupy české normy pro screeningové nástroje určené pro záchyt kognitivních poruch; neuropsychologické testy kognitivních funkcí jsou postupně prezentovány odborné veřejnosti formou přednášek a publikací. Závěr: Účastníci konference budou seznámeni s dosud publikovanými výstupy.

21 Agrese jako triumf nad náhradním objektem dle teorie obranného úmyslu Ivo Hurdálek klinicko psychologická a psychoterapeutická ordinace Brno obranný úmysl, agresivní fantazie, triumf, frustrace Přednáška - kazuistika Úvod a cíl studie: Ukáži na kazuistikách, že lidé někdy mírní osobní etické volní konflikty se svým svědomím tím, že účelně nepravdivě nebo přehnaně silně obviňují svými myšlenkami náhradní objekty, aby je mohli snadněji použít k bojovně vítěznému agresivnímu triumfu. Vítězný, mnohdy mstivý, triumf je zřejmě někdy pokusem o kompenzování si frustrované sebeúcty nebo jiných frustrovaných potřeb. Subjektu ale někdy hrozí rozvoj zvyku jednat podobně agresivně s dalšími objekty. Metodika: Procesuální analýza dění v případových studiích s užitím teorie. Výsledky: Pozorování v případových studiích dokládají níže zmíněný závěr. Závěr: Subjekt někdy účelně nepravdivě nebo přehnaně silně obviňuje náhradní objekt, aby tím mírnil své etické volní konflikty se svým svědomím, a aby si díky tomu mohl domněle snadněji agresivně uspokojovat své frustrované potřeby. Subjektu ale někdy hrozí rozvoj zvyku jednat podobně agresivně s dalšími objekty.

22 Přednáška - kazuistika Obsedantně kompulzivní porucha Eva Malá Neurologická klinika Praha 2, DPS Praha 4 charakteristika OCD, komorbidity (3 kazuistiky) Abstrakt: Obsedantně nutkavá porucha /OCD/ patří mezi tzv. internalizované poruchy, které jsou charakterizovány obsesemi a kompulzemi. Genetické studie ukazují, že u monozygotních dvojčat je výskyt asi 80 % a u dizygotních 50 %. Suicidální pokus se vyskytuje u 14% případů, suicidium až ve 3%! Z prospektivních studií dětí i adolescentů vyplývá, že asi 10 15% případů má chronický průběh s výraznou sociální maladaptací. OCD jako komorbidní porucha se vyskytuje přibližně ve 40% u Touretteova syndromu, anxiozní a depresivní poruchy, ve 30% u ADHD a závislostí a ve 12% u schizofrenie. Terapie je obtížná, nejlepší výsledky jsou v kombinaci farmakoterapie s terapií kognitivně behaviorální. U resistentních případů se zkouší aplikace hluboké mozkové stimulace /DBS/, vzácně elektrokonvulzivní terapie, raritně psychochirurgie. Ukázka OCD u 3 komorbidit.

23 Přednáška Diagnostická klasifikace pacientů s první epizodou psychózy pomocí strojového učení Pavol Mikoláš, Tomáš Melicher, Antonín Škoch, Andrea Slováková, Martin Matějka, Tomáš Hájek, Filip Španiel Psychiatrická nemocnice Bohnice Institut neuropsychiatrické péče (INEP) Národní ústav duševního zdraví schizofrenie, funkční magnetická rezonance, strojové učení, insula Úvod a cíl studie: Schizofrenie je chronické onemocnění s časným začátkem a variabilním průběhem. Včasná diagnóza a predikce průběhu onemocnění je zásadní otázkou klinické praxe. Dosavadní metody analýzy dat neurozobrazování přinášely poznatky na úrovni celých souborů. Naopak, metody strojového učení jsou natolik citlivé, že dokážou dělat přesné předpovědi na úrovni jednotlivce. To je předurčuje ke klinickému využití v diagnostice a predikci průběhu. Metodika: Diagnostickou klasifikaci jsme provedli z 3D map klidové funkční konektivity vybraných oblastí pomocí přístrojového učení (algorytmem support-vector-machine). Soubor obsahoval 63 pacientů s první epizodou psychózy a 63 zdravých dobrovolníků párovaných podle pohlaví a věku. Výsledky: Klasifikátor byl schopen rozeznat pacienty od zdravých dobrovolníků s uspokojivou přesností (přesnost predikce=73.0, senzitivita= 74.6 a specificita=71.4., p=0.001). Pro klasifikaci byla vhodná konektivita přední insuly. Efekt medikace na klasifikaci nebyl potvrzen pomocí regresní analýzy. Závěr: Pomocí strojového učení je možné rozeznat pacienty s první epizodou psychózy a zdravé dobrovolníky z klidového záznamu fmri na individuální úrovni. Tyto výsledky jsou příslibem možného klinického využití fmri záznamu, zejména v predikci průběhu onemocnění nebo odpovědi na léčbu. Dedikace grantu: Grant IGA MZČR NT/

24 Přednáška An approach to the synthesis of a carbon-11 labelled gliotransmitter D-serine for PET Alexander Popkov, Oleksiy Itsenko Department of Cognitive Research and Tomographic Imaging Methods, Samo University in Pardubice, Na Klínku 1082, CZ Pardubice, Czech Republic; Medicinsk Fysik och Teknik, Sahlgrenska University Hospital, Gula stråket 2B, SE Gothenburg, Sweden D-[11C]Serine, Gliotransmitter, Neurotransmitter, Co-transmitter, N-methyl-D-aspartate receptors, PET Úvod a cíl studie: Endogenous D-serine is a co-transmitter of glutamate for synaptic N-methyl-D-aspartate receptors. Glycine is a glutamate co-transmitter for another subtype of the receptors (composed of the GluN1 and the GluN2B subunits). PET radiotracers carbon-11 labelled glycine and fluorine- 18 labelled glutamic acid have been prepared in the past. In this presentation a first approach to the preparation of carbon-11 labelled gliotransmitter D-serine will be discussed. D-serine plays an important role in the formation and maturation of synaptic contacts and in earlier stages of neuronal circuit construction, as a regulator of neuroblast migration in the developing brain. It has been tested as a therapeutic agent for the treatment of schizophrenia, depression, Parkinson disease and post-traumatic stress disorder. It is implicated in stress-related disorders, age-related memory loss, amyotrophic lateral sclerosis, apoptosis related to neurotoxins and neurodegenerative disorders. D-serine labelled with carbon-11 may become useful tool for better understanding of these conditions by non-invasive imaging of the brain using positron emission tomography. Metodika: The synthesis was performed using a remote-controlled robotic synthesiser Scansys installed in the Cyclotron Facility at Herlev University Hospital, Copenhagen. Výsledky: Feasibility of the efficient and rapid preparation of a D-serine intermediate was demonstrated using an automated synthesiser. Závěr: For the convenient application of the labelled gliotransmitter further optimisation of a starting compound (a precursor) is necessary.

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák)

Obsah. 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) Obsah 1. Gerontopsychiatrie - historie, osobnosti, současnost (Roman Jirák) 2. Nejčastější psychické poruchy v seniorském věku (Roman Jirák) 3. Změny psychiky ve stáří (Tamara Tošnerová) Ztráta nezávislosti

Více

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27

2 Vymezení normy... 21 Shrnutí... 27 Obsah Předmluva ke druhému vydání........................ 15 Č Á ST I Základní okruhy obecné psychopatologie............... 17 1 Úvod..................................... 19 2 Vymezení normy..............................

Více

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr.

Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem. MUDr. Spasticita jako projev maladaptivní plasticity CNS po ischemické cévní mozkové příhodě a její ovlivnění botulotoxinem MUDr. Tomáš Veverka Neurologická klinika Lékařské fakulty Univerzity Palackého a Fakultní

Více

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů.

ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. ADIKTOLOGIE Otázky ke státním závěrečným zkouškám Student dostává náhodným výběrem 3 otázky, každou z jednoho z následujících tří hlavních okruhů. I. okruh: Odborné služby v adiktologii (Rozsah předmětů

Více

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně

Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně NEUROPSYCHOLOGICKÉ ASPEKTY PARKINSONOVY NEMOCI KOGNITIVNÍ PORUCHY A DEMENCE XIII 13.-14.10.201614.10.2016 Zuzana Hummelová I. neurologicka klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně Parkinsonova nemoc základní

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016

KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním dubna 2016 KONFERENCE Aktuální trendy v péči o lidi s duševním onemocněním 12. 13. dubna 2016 Konference Aktuální trendy v péči o duševně nemocné, NF-CZ11-BFB-1-053-2016 Podpořeno grantem z Norska. Supported by grant

Více

Komorbidity a kognitivní porucha

Komorbidity a kognitivní porucha Komorbidity a kognitivní porucha jak postupovat v praxi? Tereza Uhrová Psychiatrická klinika Universita Karlova v Praze, 1. lékařská fakulta a Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Kde může být kognitivní

Více

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování

Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování Výroční zpráva za první rok provozu DS PLB Charakteristika, statistika, praktické fungování (zahájení provozu v březnu 2011) za tým DS vypracovaly PhDr. Lenka Havlíčková a Mgr. Eliška Hrbková Charakteristika

Více

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli

Rehabilitace v psychiatrii. MUDr. Helena Reguli Rehabilitace v psychiatrii MUDr. Helena Reguli Pojem rehabilitace (ze středověké latiny, rehabilitatio = obnovení) snaha navrátit poškozeného člověka do předešlého tělesného stavu či sociální a právní

Více

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek

Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Psychiatrická komorbidita pacientů léčených v souvislosti s užíváním návykových látek Podle údajů ÚZIS (2004) bylo v r. 2003 v psychiatrických léčebnách a odděleních nemocnic uskutečněno celkem 4 636 hospitalizací

Více

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha

PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA. MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha PARKINSONOVA NEMOC Z POHLEDU PSYCHIATRA MUDr.Tereza Uhrová Psychiatrická klinika I.LF UK a VFN Praha Parkinsonova nemoc = primárně neurologické onemocnění doprovodné psychiatrické příznaky deprese psychiatrické

Více

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc

MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj. Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc MUDr. Milena Bretšnajdrová, Ph.D. Prim. MUDr. Zdeněk Záboj Odd. geriatrie Fakultní nemocnice Olomouc Neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k postupné demenci. V patofyziologickém obraze

Více

Spasticita po cévní mozkové

Spasticita po cévní mozkové Spasticita po cévní mozkové příhodě Jiří Neumann, Jan Kubík Iktové centrum, Neurologické oddělení KZ, a.s. Nemocnice Chomutov, o.z. Krajský neurologicko neurochirurgický seminář, Teplice, 26.10.201 Cévní

Více

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc.

Infantilní autismus. prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus prof. MUDr. Ivo Paclt, CSc. Infantilní autismus Základní příznak: neschopnost vstřícných mimických projevů, vyhýbání se očnímu kontaktu, poruchy sociální komunikace, bizardní chování

Více

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze

As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze As.MUDr. Martina Hoskovcová Mgr. Ota Gál Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1.LF UK a VFN v Praze Rehabilitace hodnotí a léčí příznaky syndromu centrálního motoneuronu s ohledem na poruchu funkce

Více

Neurorehabilitační péče po CMP

Neurorehabilitační péče po CMP Neurorehabilitační péče po CMP As. MUDr. Martina Hoskovcová Rehabilitační oddělení Neurologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze Ucelená rehabilitace výcvik nebo znovuzískání co možná nejvyššího stupně funkčních

Více

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek

Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Geriatrická deprese MUDr.Tomáš Turek Psychiatrická léčebna Bohnice Akutní gerontopsychiatrické odd. pav.32 vedoucí lékař e-mail:tomas.turek@plbohnice.cz Historie Starý zákon- popis mánie a deprese- Král

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

1. Vymezení normality a abnormality 13

1. Vymezení normality a abnormality 13 Úvod 11 1. Vymezení normality a abnormality 13 1.1 Druhy norem 15 Statistická norma 15 Sociokulturní norma 17 Funkční pojetí normality 19 Zdraví jako norma 20 M ediální norma 21 Ontogenetická norma 21

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie. Dětský klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Dětská klinická psychologie Dětský klinický psycholog I. Psychologická diagnostika dětí a dospívajících 1. Psychologická vývojová diagnostika

Více

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje

Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje Mgr. Barbora Wenigová Karlovy Vary, 20. 9. 2010 - seminář Systém péče o osoby s duševním onemocněním v Karlovarském kraji PROJEKT

Více

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou

Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Využití aliance 3N v managementu bolesti u nemocných s chronickou ránou Mgr. Markéta Koutná, DSP FZV UP Olomouc školitel: PhDr. Andrea Pokorná PhD., LF MU, Brno Bolest u chronické (nehojící se) rány BOLEST

Více

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8

MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Psychotické poruchy ve stáří MUDr.Tomáš Turek e-mail: tomas.turek@plbohnice.cz Psychiatrická léčebna Bohnice Ústavní 91, Praha 8 Duševní poruchy s psychotickými příznaky Organické Neorganické Psychotické

Více

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň

VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE. MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň VLIV POUŽITÉ ANESTEZIE NA INCIDENCI POOPERAČNÍ KOGNITIVNÍ DYSFUNKCE MUDr. Jakub Kletečka KARIM, FN a LF UK Plzeň Spoluautoři I. Holečková 2, P. Brenkus 3, P. Honzíková 1, S. Žídek 2, J. Beneš 1 a I. Chytra

Více

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta

Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Exekutivní dysfunkce Jak se odráží v běžně dostupných psychologických testech a v životě pacienta Sabina Telecká I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Exekutivní funkce To, co dělá člověka člověkem

Více

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V.

Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Kurz Psychoterapie pro lékaře v předatestační přípravě - V. Pořadatelé: Psychiatrická společnost a její psychoterapeutická sekce Předseda: MUDr. Martin Anders Garanti: Prof. MUDr. Hana Papežová, CSc, Doc.

Více

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností

Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Psychogenní poruchy paměti a dalších kognitivních schopností Sabina Goldemundová Centrum pro kognitivní poruchy I. neurologická klinika FN u sv. Anny v Brně Psychogenní poruchy Bez organického podkladu

Více

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny

PSYCHIATRIE IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny IV. ročník zimní semestr 2010/2011 Modul IIC-Klinicko patologické základy medicíny Kurs: Dušnost a bolest na hrudníku (psychiatrie) Zodpovědný pedagog za část psychiatrie: Doc. MUDr. Lucie Bankovská Motlová,

Více

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí

Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Trénink kognitivních funkcí v domácím prostředí Mgr. Kateřina Svěcená ergoterapeut Klinika rehabilitačního lékařství 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice Co jsou kognitivní

Více

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové

Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Martina Mulačová, Dagmar Krajíčková Neurologická klinika LF UK a FN Hradec Králové Porucha poznávacích funkcí ztráta jedné nebo více kognitivních funkcí (KF)- neméně hodnotný korelát anatomického poškození

Více

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu

Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Psychiatrická komorbidita u osob závislých na alkoholu Mgr. Barbora Orlíková, PhDr. Ladislav Csémy Centrum pro epidemiologický a klinický výzkum závislostí Národní ústav duševního zdraví Tento příspěvek

Více

A PROJEKT SHELTER V ČR

A PROJEKT SHELTER V ČR DLOUHODOBÁ GERIATRICKÁ PÉČE A PROJEKT SHELTER V ČR Koordinující pracoviště: Geriatrická klinika 1.LF UK a VFN, Praha prof. MUDr. Eva Topinková,, CSc. Eva Červinková NÁKLADY NA SLUŽBY PRO SENIORY V EVROPSKÉM

Více

Schizoafektivní porucha

Schizoafektivní porucha Schizoafektivní porucha Tomáš Novák Psychiatrické centrum Praha Historie konceptu SCHA poruchy 1933 Kasanin: akutní schizoafektivní psychóza Do 1975 v klasifikacích jako podtyp schizofrenie 1975 DSM III:

Více

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž

Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie. Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Rozdělení psychických onemocnění, Kognitivně behaviorálnáí terapie Mgr.PaedDr. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická nemocnice Kroměříž Příčiny vzniku duševní poruchy tělesné (vrozené genetika, prenatální

Více

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING.

POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. POMOC A PROVÁZENÍ DOSPÍVAJÍCÍCH A DOSPĚLÝCH OSOB S PORUCHAMI AUTISTICKÉHO SPEKTRA POHLEDEM KLINICKÉHO PSYCHOLOGA MGR. ING. ALENA STŘELCOVÁ Autismus činí člověka osamělým. S pocitem vlastní jinakosti se

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 20. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Kraji Vysočina v roce 2010

Více

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.

Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. 1 Nespavost je buď jen symptom a nebo samostatná nemoc. Příčiny nespavosti jsou velmi různé, ale základní a nejčastější diagnoza u dospělých je primární (psychofyziologická)

Více

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc

Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc Program předatestačního kurzu v oboru NEUROLOGIE 14.9.-9.10.2015 Neurologická klinika LF a FN Olomouc I. týden Pondělí 14.9.2015 09:00-09:15 Úvod kurzu P. Kaňovský Syndromologie 09:00-10:30 Nejdůležitější

Více

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY

PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY PŘEKLADY DO PSYCHIATRICKÉ LÉČEBNY DOBŘANY Katamnestická studie záznamů pacientů z ambulantních knih psychiatrického oddělení Nemocnice Ostrov (NEMOS PLUS s r.o.) za období 200-2011 Listopad 2011/ Dodavatel:

Více

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera

Edukační materiál. Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Edukační materiál Strattera (atomoxetin) Informace pro lékaře týkající se posouzení a monitorování kardiovaskulárních rizik u přípravku Strattera Přípravek Strattera je indikován k léčbě hyperkinetické

Více

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se

XVII. Opařanské dny. Dětská psychiatrická nemocnice Opařany 20. 21. 9. 2013. ve spolupráci se XVII. Opařanské dny 20. 21. 9. 2013 Dětská psychiatrická nemocnice Opařany Dětská psychiatrická nemocnice Opařany ve spolupráci se Sekcí dětské a dorostové psychiatrie PS ČLS J. E. Purkyně a Asociací dětské

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Zdravotně sociální fakulta ZÁKLADY KOMPLEXNÍHO PSYCHOSOMATICKÉHO PŘÍSTUPU (podpora pro kombinovanou formu studia) PhDr. Ing. Hana Konečná, Ph.D. Cíle předmětu:

Více

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015

Takto ne! Standardní neurologické vyšetření postihne jen malou část kortexu. Takto ano, ale jak se v tom vyznat? 11/6/2015 Jak hodnotit závěr neuropsychologického vyšetření Takto ne! Kognitivní výkon v pásmu podprůměru. IQ 90. neodpovídá premorbidním možnostem pacienta.. pravděpodobný organicky podmíněný kognitivní deficit.

Více

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž

Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví. Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Negativní dopad domácího násilí na osobnost a psychické zdraví Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž definice Domácí násilí: násilí, které se odehrává v soukromí, je opakované, má stoupající

Více

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz

Psychosomatika v gynekologii. Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatika v gynekologii Mgr.Kateřina Ratislavová ratislav@kos.zcu.cz Psychosomatická medicína Z řečtiny: psyché (duše) a soma (tělo) Hledá souvislosti mezi: Tělem, tělesnem Psychikou, duší, vědomými

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP

s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP 23. 24. ŘÍJNA 2008 OLOMOUC s vlídnou tváří PSYCHIATRIE PRO PRAXI V. konference ambulantních psychiatrů Poprvé pod záštitou Psychiatrické společnosti ČLS JEP Vzdělávací akci pořádají: Psychiatrická klinika

Více

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ

NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUROKOGNITIVNÍ TRÉNINK PRVNÍ ZKUŠENOSTI U DLOUHODOBĚ HOSPITALIZOVANÝCH PACIENTŮ NEUDERTOVÁ, H., DORAZILOVÁ, A., HUMPOLÍČEK P. ODDĚLENÍ KLINICKÉ PSYCHOLOGIE, FN BRNO PSYCHOLOGICKÝ ÚSTAV FILOZOFICKÉ FAKULTY

Více

Zahajovací konference

Zahajovací konference Zahajovací konference Program CZ11 Public Health Initiatives Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Předdefinovaný projekt Vytvoření Systému Ucelené Psychiatrické Rehabilitace (S.U.P.R) a jeho implementace

Více

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová

Studie EHES - výsledky. MUDr. Kristýna Žejglicová Studie EHES - výsledky MUDr. Kristýna Žejglicová Výsledky studie EHES Zdroje dat Výsledky byly převáženy na demografickou strukturu populace ČR dle pohlaví, věku a vzdělání v roce šetření. Výsledky lékařského

Více

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král

VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE. MUDr. Michal Král VZTAH MEZI ISCHEMICKÝMI CÉVNÍMI PŘÍHODAMI A ONEMOCNĚNÍM SRDCE Z POHLEDU DIAGNOSTIKY A PREVENCE MUDr. Michal Král 2. Výskyt kardioselektivního troponinu T u pacientů v akutní fázi ischemické cévní mozkové

Více

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

HOSPICOVÁ PÉČE. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje HOSPICOVÁ PÉČE Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Srpen, 2010 Bc. Höferová Hana HOSPICOVÁ PÉČE Bc. Höferová Hana Hospicová péče Je to forma

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 9 15. 9. 2011 Souhrn Činnost ambulantních psychiatrických zařízení v Jihomoravském kraji

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 10 10. 10. 2011 Souhrn Pacienti s trvalým bydlištěm v Jihomoravském kraji hospitalizovaní

Více

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006

Epilepsie. Silvia Čillíková FEL ČVUT. 9th May 2006 Epilepsie Silvia Čillíková FEL ČVUT 9th May 2006 Úvod Epilepsie (zkr. epi) je skupina poruch mozku projevujících se opakovanými záchvaty (paroxysmy) různého charakteru Je to relativně běžné onemocnění,

Více

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog

Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie. Klinický psycholog Okruhy pro atestační zkoušky specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie Klinický psycholog 1. Duševní poruchy v dětství a adolescenci. 2. Neurotické poruchy v dětství. 3. Poruchy spánku u

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby)

ČÁST B NEJVÝZNAMNĚJŠÍ DUŠEVNÍ PORUCHY (epidemiologie, etiopatogeneze, klinické příznaky, pomocná vyšetření, průběh a prognóza, obecné zásady léčby) OTÁZKY ČÁST A HISTORIE A ORGANIZACE PSYCHIATRICKÉ PÉČE, BIOPSYCHOSOCIÁLNÍ PODKLADY DUŠEVNÍCH PORUCH, PSYCHOPATOLOGIE, VYŠETŘOVACÍ METODY A VÝZKUM V PSYCHIATRII, PRÁVNÍ PROBLEMATIKA Historie psychiatrie

Více

Kognitivní rehabilitace u starší populace. Dagmar Fiedorová Neurologická klinika FNO Centrum pro kognitivní poruchy

Kognitivní rehabilitace u starší populace. Dagmar Fiedorová Neurologická klinika FNO Centrum pro kognitivní poruchy Kognitivní rehabilitace u starší populace Dagmar Fiedorová Neurologická klinika FNO Centrum pro kognitivní poruchy Kognitivní (poznávací) funkce Paměť (krátkodobá, dlouhodobá, pracovní) Pozornost (kapacita,

Více

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie

Výběr z nových knih 11/2007 psychologie Výběr z nových knih 11/2007 psychologie 1. Mé dítě si věří. / Anne Bacus-Lindroth. -- Vyd. 1. Praha: Portál 2007. 159 s. -- cze. ISBN 978-80-7367-296-6 dítě; výchova dítěte; strach; úzkost; sebedůvěra;

Více

Dobrovolnický program VFN

Dobrovolnický program VFN Dobrovolnický program VFN Konference I slova léčí Ing. Gabriela Jičínská, 27.2.2013 Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Příspěvková organizace v přímé řídící působnosti MZ ČR Poskytuje základní, specializovanou

Více

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE

VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE VYBRANÉ METODY A TESTY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ PORUCH KOGNICE Kornélia Cséfalvaiová Abstrakt Věk patří mezi jeden z rizikových faktorů, který ovlivňuje zdravotní stav starých osob. Se stoupajícím věkem se podíl

Více

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13

OBSAH. Obsah. Předmluva... 13 OBSAH Obsah Předmluva................................................. 13 Část první Základní okruhy obecné psychopatologie.............................. 15 1 Úvod..................................................

Více

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.

Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733. 2. SEVEROČESKÝ ALGEZIOLOGICKÝ DEN TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 24. 3. 2012, Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem Doporučujeme parkování: Podzemní parkoviště Palác Zdar (Mírové náměstí)

Více

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku

Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Paliativní péče u nervosvalových onemocnění v dětském věku Jana Haberlová Neuromuskulární centrum FN Motol Klinika dětské neurologie 2.LF UK a FN Motol Obsah přednášky Charakteristika nervosvalových onemocnění

Více

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook?

K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Jméno a příjmení školence: K čemu slouží záznam provedených výkonů logbook? Předkládaný Záznam provedených výkonů ve specializačním vzdělávání neboli logbook je součástí vzdělávacího programu v oboru dětská

Více

Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD. AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3.

Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD. AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3. Doc. MUDr. A. Bartoš, PhD AD Centrum Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), Klecany & Neurologická klinika, UK 3. LF a FNKV, Praha Jak najít hranice mezi stárnutím a Alzheimerovou nemocí? Bartoš, Raisová:

Více

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví

Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví Okruhy otázek k atestační zkoušce pro obor specializačního vzdělávání Ošetřovatelská péče o duševní zdraví I. PSYCHIATRIE 1. Dětská a dorostová psychiatrie. Pedopsychiatrické vyšetření. Nejčastější příčiny

Více

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG.

Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Psychiatrie Příloha č. 13 Vypracoval:Jana Kárníková Proč je potřeba změna? Odborná společnost vypracovala podněty k úpravám systému DRG v oblasti psychiatrie, který byl předán PS DRG. Dle dostupných vyjádření

Více

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ

PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ PAS v každodenní praxi dětské psychiatrie EVA ČÁPOVÁ Poruchy autistického spektra Všepronikající hrubá neurovývojová porucha mozku PAS (autistic spektrum disorder ASD) 1979 Lorna Wing a Judith Gould Výskyt

Více

ČAS A DUŠEVNÍ ČAS A DUŠEVNÍ PORUCHY PORUCHY PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM ČTVRTEK 7. ČERVNA 2012 PÁTEK 8. ČERVNA 2012

ČAS A DUŠEVNÍ ČAS A DUŠEVNÍ PORUCHY PORUCHY PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM ČTVRTEK 7. ČERVNA 2012 PÁTEK 8. ČERVNA 2012 PODROBNÝ VĚDECKÝ PROGRAM 7. ČERVNA 2012 16.30 18.00 Kongresový sál Satelitní symposium Lundbeck Duální pohled na duální diagnózy. Úzkost, deprese a alkohol. Předsedající: prim. Petr Popov 18.00 19.00 přestávka

Více

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz

XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE 2. OZNÁMENÍ. www.socialnipsychiatrie2010.cz XXXI. KONFERENCE SOCIÁLNÍ PSYCHIATRIE Zotavení jako koncept péče o osoby se závažným duševním onemocněním pro 21.století Rozvoj péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje 2. OZNÁMENÍ

Více

Internalizované poruchy chování

Internalizované poruchy chování Internalizované poruchy chování VOJTOVÁ, V. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. Brno: MSD, 2010 ISBN 978-80-210-5159-1 Internalizované

Více

DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH PACIENTŮ

DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH PACIENTŮ Helena Ondrášková Iveta Zimová Petra Minarčíková Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Fakultní nemocnice Brno Lékařská fakulta Masarykovy Univerzity Brno DELIRANTNÍ STAV U TRAUMATICKÝCH

Více

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ

KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ KRVÁCENÍ DO CNS U HEMOFILIKŮ Hluší A. a kol. Hemato-onkologická klinika FN a LF UP Olomouc Každoroční setkání spolupracujících pracivišť, Prostějov 9.11.2013 úvod velmi těžká krvácivá komplikace s vysokou

Více

Základní principy psychologické diagnostiky

Základní principy psychologické diagnostiky Základní principy psychologické diagnostiky Psychodiagnostika dětí a mládeže Psychodiagnostika dětí a mládeže, PSY 403 Přednáška 1 Prof. PhDr. I. Čermák,CSc. Obsah přednášky 1. Psychologická diagnostika

Více

pedagogických pracovníků - kurzy

pedagogických pracovníků - kurzy Podpora pedagogických a prezentačních dovedností pedagogických pracovníků - kurzy První proběhl kurz Příprava výukových materiálů a prezentací. Měl témata: a) tvorba videozáznamů, b) zpracování videozáznamů

Více

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí

Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Transkraniální elektrostimulace jako způsob rehabilitace částo nemocných dětí Abstrakt V tomto článku se poprvé zkoumala účinnost transkraniální elektrické stimulace (TES) v programu rehabilitace dětí

Více

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD

Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Pilotní projekt pro dospělé s ADHD Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze & Centrum sociálních služeb Praha, odd. Pražské centrum primární prevence Jana Hanusová Markéta Čermáková Tereza Štěpánková

Více

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS.

Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. Klinický profil, léčba a prognóza 121 případů Guillainova- Barrého syndromu u 119 nemocných prospektivně zaznamenaných v české národním registru GBS. J.Bednařík 1, 2, M.Škorňa 1, J.Kuchyňka 3, R.Mazanec

Více

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka

Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi. David Skorunka Porucha na duchu nebo životní dilema? Psychosomatický přístup v ambulantní psychiatrické praxi David Skorunka skor@lfhk.cuni.cz Základní teze č.1. Bio-psycho-sociální model a tedy i tzv. psychosomatickou

Více

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu

Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Nové rozdělení kompetencí pracovníků v multidisciplinárním týmu Kulatý stůl k reformě péče o duševní zdraví v České Republice Clam-Gallasův palác, 11. dubna 2017 Dita Protopopová Registrační číslo projektu:

Více

Specifikace vzdělávacích potřeb

Specifikace vzdělávacích potřeb Příloha č. 1 Specifikace vzdělávacích potřeb Specifikace cílové skupiny: Cílovou skupinou zakázky bude 21 pracovnic v sociálních službách, 1 sociální pracovnice a 1 vedoucí sociální pracovnice. Cílová

Více

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII

57. SPOLEČNÝ SJEZD ČESKÉ A SLOVENSKÉ SPOLEČNOSTI PRO KLINICKOU NEUROFYZIOLOGII Společnost pro klinickou neurofyziologii ČLS J. E. Purkyně Slovenská společnost pro klinickou neurofyziologii Společnost biomedicínského inženýrství a lékařské informatiky ČLS J. E. Purkyně 57. SPOLEČNÝ

Více

Triáž pacientů s akutními CMP

Triáž pacientů s akutními CMP Triáž pacientů s akutními CMP S. Peška Neurologická klinika LF MU a FN Brno Organizace cerebrovaskulární péče na regionální úrovni, pracovní setkání, Brno 12.11.2010 Hlavní zásady a cíle CMP je urgentní

Více

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič

DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ. Petr Marusič DIAGNOSTIKA ZÁCHVATŮ A EPILEPSIÍ Petr Marusič Základní teze Ne všechny záchvaty jsou záchvaty epileptické Ne všechny epileptické záchvaty znamenají epilepsii Ne vždy musí být pro stanovení diagnózy záchvaty

Více

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010

Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc, 20. dubna 2010 HISTORIE A BUDOUCNOST MĚŘENÍ KVALITY ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB PROSTŘEDNICTVÍM SPOKOJENOSTI PACIENTŮ (MUDr. Markéta Hellerová, náměstkyně ministryně zdravotnictví) Konference Kvalita Očima Pacientů 2010 Olomouc,

Více

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov )

Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Trendy v péči o duševně nemocné Komunitní péče Denní stacionáře (DS Karlov ) Psychiatrická klinika VFN a 1.LF UK, Praha MUDr. Martin Černý Seminář: Trendy v péči o duševně nemocné. Komunitní péče. Výbor

Více

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky

Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky Racionální terapie depresivních a úzkostných poruch - postřehy a novinky MUDr. Martin Anders PhD. Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN Praha TOP ten diseases worldwide and in the EU according to DALYS

Více

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře

Závěrečná zpráva projektu. Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Závěrečná zpráva projektu Péče o schizofrenní pacienty v ordinaci praktického lékaře Obsah projektu V rámci projektu byl realizován vzdělávací cyklus, určený praktickým lékařům v Praze a Karlových Varech.

Více

ŠROTOVÁ I. VLČKOVÁ E. ADAMOVÁ B. KINCOVÁ S. BEDNAŘÍK J.

ŠROTOVÁ I. VLČKOVÁ E. ADAMOVÁ B. KINCOVÁ S. BEDNAŘÍK J. NEUROPATICKÁ KOMP PONENTA U CHRONICKÝCH BOLEST TÍ V BEDERNÍ PÁTEŘI ŠROTOVÁ I. VLČKOVÁ E. ADAMOVÁ B. KINCOVÁ S. BEDNAŘÍK J. NEUROLOGICKÁ KLINIKA LF MU A FN BRNO CEITEC - STŘEDOEVROPSKÝ TECHNOLOGICKÝ INSTITUT

Více

NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI

NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI PROGRAM SEMINÁŘŮ NEUROLOGICKÉ KLINIKY LF UP A FN V OLOMOUCI v letním semestru akademického roku 2007/2008 27. ÚNORA 2008 NEUROCHIRURGICKÉ ODPOLEDNE PŘEDNÍ STABILIZACE PŘI PORANĚNÍ TH-L PÁTEŘE S VYUŽITÍM

Více

Modernizace a obnova přístrojového vybavení

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Projekt CZ.1.06/3.2.01/08.07653 Modernizace a obnova přístrojového vybavení iktového centra KZ v Chomutově byl spolufinancován z prostředků Evropské unie, z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Více

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová

Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA. Iva Holmerová Potřeby lidí s demencí Strategie P-PA-IA Iva Holmerová Přednáška...o troše historie P-PA-IA fázích syndromu demence Co následuje Co předchází Čím bychom se ještě měli zabývat Popis dosud neznámého (vzácného)

Více

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace

Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková. Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum tvorby 26.1.2013 Anotace Číslo projektu Název školy Autor Tématická oblast Téma CZ.1.07/1.5.00/34.0743 Moravské gymnázium Brno s.r.o. Kateřina Proroková Základy společenských věd Psychopatologie duševní poruchy Ročník 1. Datum

Více

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal

Úzkostné poruchy. PSY 442 Speciální psychiatrie. MUDr. Jan Roubal Úzkostné poruchy PSY 442 Speciální psychiatrie MUDr. Jan Roubal F40 F49 Neurotické poruchy, poruchy vyvolané stresem a somatoformní poruchy F40 Fobické úzkostné poruchy F41 Jiné úzkostné poruchy F42 Obsedantně-kompulzivní

Více