V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA"

Transkript

1 V. KONFERENCE NEUROPSYCHIATRICKÉHO FÓRA dubna 2015 Kongresové centrum Univerzity Karlovy (Karolinum) Modrá posluchárna, Celetná 20, Praha 1

2 ORGANIZÁTOR ZÁŠTITA Neuropsychiatrické fórum o.s. Univerzita Karlova Česká neurologická společnost ČLS JEP Česká psychiatrická společnost ČLS JEP Hennerův nadační fond SEKRETARIÁT Neuropsychiatrické fórum o.s. Sokolská Praha 2 Tel.: Fax: Web: JEDNACÍ ŘEČ AKREDITACE čeština, slovenština a angličtina Česká lékařská komora Akce je pořádána dle SP č. 16 ČLK a účast lékařů bude ohodnocena 18 kredity. Asociace klinických psychologů ČR Akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání klinických psychologů v souladu se zákonem č. 96/2004 Sb. a s navazující vyhláškou č. 4/2010 Sb. A bude ohodnocena kredity. ORGANIZAČNÍ VÝBOR Předseda MUDr. Ondřej Fiala, Ph.D. Místopředsedové MUDr. Alexander Nawka, Ph.D. MUDr. Michal Raszka, Ph.D. Členové výboru MUDr. Petr Dušek, Ph.D. MUDr. Vladimír Kmoch MUDr. Stefan Raev MUDr. Filip Růžička, Ph.D.

3 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM PARTNERŮM: AbbVie s.r.o. Abbott s.r.o. Desitin Pharma s.r.o. Indivior PLC Janssen Cilag s.r.o. MEDA Pharma s.r.o. Medtronic s.r.o. Pfizer spol. s r.o. Polpharma S.A. Servier s.r.o. UCB s.r.o.

4 ORGANIZÁTOŘI DĚKUJÍ NÁSLEDUJÍCÍM MEDIÁLNÍM PARTNERŮM: Vydavatelství Ambit Media - časopis Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Vydavatelství Solen - časopis Neurologie pro praxi Vydavatelství Solen - časopis Psychiatrie pro praxi Vydavatelství Tigis - časopis Psychiatrie Vydavatelství Mladá fronta - Zdravotnické noviny Vydavatelství Galén - časopis Česká a slovenská psychiatrie

5 PROGRAM

6 Středa, 22. dubna Slavnostní zahájení Agresivita v neuropsychiatrii I Agrese a násilí z pohledu psychiatra (Vevera J) Genetika impulsivního násilí (Kmoch S) Agresivní chování na školách (Csémy L) Panelová diskuze kávová přestávka Originální výzkumná sdělení a kazuistiky Diagnostická klasifikace pacientů s první epizodou psychózy pomocí přístrojového učení (Mikoláš P) Farmakologické zvládání akutního neklidu v praxi (Trančík P) Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí (Holubová M) An approach to the synthesis of a carbon-11 labelled gliotransmitter D-serine for PET (Popkov A) Obsedantně kompulzivní porucha - kazuistika (Malá E) Agrese jako triumf nad náhradním objektem dle teorie obranného úmyslu - kazuistika (Hurdálek I) Prezentace posterů 1) Kognitivní deficit pacientky s Huntingtonovou nemocí s pozdním počátkem - kazuistika (Pulkrabková A) 2) Kognitivní deficit u schizofrenie - prospektivní studie (Sedláková K) 3) Ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se schizofrenií (Drozdová K) 4) Psychodiagnostika hraniční poruchy osobnosti pomocí Rorschachovy metody (Jílek V) 5) Assessment of self stigma in schizophrenic patients using SSMIS (Hadjipapanicolaou) 6) Vliv dizocilpinu na behaviorální separaci a učení v modelu schizofrenie (Petrásek T) 7) Role anteriorního cingulárního kortexu v dlouhodobé paměti, kognici a anxietě (Vojtěchová I) 8) Vplyv experimentálnej hypertenzie na správanie potkanov: efekt kaptoprilu a melatonínu (Aziriová S) 9) Autogenní trénink - potenciál autogenního tréninku v léčbě cervikální dystonie (Víchová V) oběd

7 Středa, 22. dubna Chronické bolesti hlavy Chronická migréna a chronická denní bolest hlavy (Niedermayerová I) Botulotoxin v léčbě chronické migrény (Bártková A) Stimulace okcipitálního nervu u chronických bolestí hlavy (Nežádal T) Pohled psychiatra na chronické bolesti hlavy (Poradovská J) kávová přestávka Akutní stavy v dětské neuropsychiatrii Autoimunitní encefalitidy u dětí (Libá Z) Akutní dystonické syndromy dětského věku (Jech R) Neepileptické záchvaty u dětí (Adamovičová M) Neuropsychiatrické aspekty chronické bolesti zad - sympózium společnosti Pfizer Neuropatická bolest jako častá komponenta bolestí zad (Mazanec R) Když úzkost bolí (Doubek P) Členská schůze NPF

8 Čtvrtek, 23. dubna Agresivita v neuropsychiatrii II Agresivita, vraždění a válčení: pohled evolučního biologa (Zrzavý J) Kurz - základy neuroradiologie Jak interpretovat nález v mezích normy v klinické praxi (Dušek P) Diferenciální diagnostika neurodegenerativních onemocnění z pohledu neuroradiologa (Keller J) kávová přestávka Farmakoterapie Optimalizace farmakoterapie závažných neuropsychických poruch (Češková E) oběd Chronické stádium CMP Cévní mozkové příhody a možnosti neurochirurgické intervence (Šroubek J) Spasticita (Jech R) Neurorehabilitace a kognice (Lippert-Gruener M, Bonn) Společná diskuse kávová přestávka Tanečně pohybová terapie v neuropsychiatrii Tanečně pohybová terapie v péči nejen o duševní zdraví (Koblic I) Tanečně pohybová terapie a její využití při práci s traumatem (Čížková K) Taneční pohybová terapie a arteterapie u pacientů po získaném poškození mozku (Gueye T) Tanečně pohybová terapie u pacientů se schizofrenií (Koblic I) od Společenský večer Klubovna 2. patro, Dlouhá 37, Praha 1 v průběhu večera proběhne předání ceny MUDr. Jana Bureše za rok 2014 (cenu uděluje Alzheimer nadační fond - a předání ceny za nejlepší účastnickou přednášku a poster na V. konferenci NPF

9 Pátek, 24. dubna Neurodegenerativní onemocnění (za podpory Hennerova nadačního fondu) Etiopathogenesis of Parkinson s disease (Illarioshkin S, Moskva) :00 Improving the early diagnosis of Alzheimer s disease and other dementias (Schmand B, Amsterdam) 11:00-11:30 Application of Luria cognitive approach in neurodegenerative diseases (Zaytseva Y, Praha) 11:30-12:00 Prevention of dementia (Förstl H, Mnichov) oběd Opioidy - je substituce vůbec potřeba? - sympózium společnosti Indivior PLC Historie a podmínky substituční léčby v ČR (Popov P) Opioidy - je substituční léčba vůbec potřeba? (Kmoch V) Léčba bolesti opioidy a rizika závislosti v praxi - panelová diskuze (Fricová J, Klempíř J, Kmoch V, Popov P) kávová přestávka Agresivita v neuropsychiatrii III Management neklidu u psychiatrických pacientů (Kališová L) Management neklidu u neurologických pacientů (Uhrová T) Farmakoterapie akutního neklidu: nejčastější chyby a jak se jim vyhnout (Vevera J) Deeskalační techniky (Nawka A) Panelová diskuze

10 POSTERY A PŘEDNÁŠKY Aktivní účastníci

11 Vplyv experimentálnej hypertenzie na správanie potkanov: efekt kaptoprilu a melatonínu Silvia Aziriová, Kristína Repová, Kristína Krajčírovičová, Jaroslav Hrenák, Fedor Šimko Ústav patologickej fyziológie, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava anxieta, kaptopril, melatonin, hypertenzia Poster Úvod a cíl studie: Kardiovaskulárne ochorenia bývajú často sprevádzané stavmi úzkosti a depresie. Cieľom práce bolo zistiť zmeny v správaní potkanov pri troch rôznych modeloch hypertenzie a ich ovplyvnenie chronickým podávaním kaptoprilu a melatonínu. Metodika: 12-týždňové samce potkanov kmeňa Wistar sa rozdelili do 6 skupín po 14: kontroly, L-NAME (40 mg/kg/deň p.o.), kontinuálne 24 h osvetlenie, laktacystín inhibítor NF B (laktacystín 1 μg/kg/deň p.o.), laktacystín + kaptopril (kaptopril 100 mg/kg/deň) a laktacystín + melatonín (melatonín 10 mg/kg/deň). Potkanom sa 1x týždenne meral systolický tlak krvi (STK) pletyzmograficky na chvoste. Správanie (prejavy anxiety) sa sledovalo testom otvoreného poľa (OF) a vyvýšeným krížovým bludiskom (EPM) 1x po 7 týždni. Výsledky: Chronické podávanie L-NAME a laktacystínu a chronické vystavenie kontinuálnemu osvetleniu viedlo k signifikantnému vzostupu STK. Podávanie kaptoprilu na modeli hypertenzie indukovanej laktacystínom výrazne znižovalo STK, melatonín tlak nemenil. Kontinuálne osvetlenie výrazne zvyšovalo exploračné a lokomočné správanie v teste OF a pôsobilo anxiolyticky v OF a EPM. Kaptopril pôsobil výrazne anxiolyticky v testoch OF a EPM a zvyšoval exploračné a lokomočné správanie v teste OF. Melatonín nemal vplyv na správanie. Závěr: Z troch modelov hypertenzie správanie potkanov ovplyvňovalo len kontinuálne osvetlenie v zmysle zvýšenia lokomócie, explorácie a anxiolýzy. Chronické podávanie kaptoprilu spôsobilo zvýšenie lokomócie a explorácie a pôsobilo anxiolyticky. Práca bola podporená VEGA 2/0183/12 a VEGA 1/0227/12.

12 Poster Ekologická validita testů exekutivních funkcí u pacientů se schizofrenií Drozdová Kristýna Afiliace pracoviště Psychiatrická léčebna, Havlíčkův Brod, FF UK, Praha, katedra psychologie ekologická validita, exekutivní funkce, schizofrenie, funkční schopnosti Úvod a cíl studie: V předkládaném výzkumu jsme vyšetřili 50 pacientů se schizofrenií pomocí testů exekutivních funkcí, S využitím korelace jsme zjišťovali souvislost výsledků těchto testů a škál popisujících funkční výkonnost s cílem specifikovat eologickou validitu těchto testů. Ekologická validita je zvláštní formou externí validity. Vypovídá o míře shody výsledků testů a chování v běžných každodenních situacích, jinými slovy jakou má výsledek některého testu výpovědní hodnotu pro praktický život pacienta, pro jeho adaptaci a zvládání běžných denních situací, plánování, rozhodování, stanovení si cílů a jejich naplňování. Metodika: Popisná data: demografická data, pozitivní a negativní příznaky (PANSS), Vyšetření exekutivních funkcí: Test Rey-Osterriethovy figury hodnocení strategie kresby dle BQSS, Wisconsinský test třídění karet, Trail Making Test B, verbální fluence, podobnosti z WAIS III Škály pro hodnocení sociálního fungování - Personal and Social Performance Scale (PSP), Klinická škála, Hodnocení denních aktivit (IADLs), Škála pro hodnocení vhledu (SAI), posouzení samotného pacienta Výsledky: Výsledky ukazují na souvislost mezi testy exekutivních testů a sociálním fungováním pacientů. Důležitá je při vyšetřování vztahu těchto proměnných volba nástroje k popisu a škálování sociálního fungování. V našich podmínkách není běžně dostupná žádná ze škál funkční výkonnosti, založená na přímém provedení (performance-based), která by lépe vyhovovala potřebám hodnocení deficitu ve zvládání denních aktivit u pacientů se schizofrenií. Závěr: Uspokojivé vyšetření exekutivních funkcí i funkční výkonnosti je základní podmínkou pro plánování cíleně psychiatrické rehabilitace a resocializace odpovídající přesně potřebám konkrétního pacienta.

13 Poster Title: Assessment of self stigma in schizophrenic patients using SSMIS. Authors: Hadjipapanicolaou D, Kalisova L, Kozelek P, Glaser T, Zukov I Affiliation: Department of Psychiatry First Faculty of Medicine Charles University in Prague and General University Hospital in Prague. Keywords: self stigma, schizophrenia, SSMIS. Introduction: People who live with mental illnesses are among the most stigmatized groups in society (1) and the stigmatization of mental illness is currently considered to be one of the most important issues the mental health field faces (2). Part of the stigma of mental illness lies in the association of illness with the stereotypes of potential violence, communication problems and unpredictability. Stigma is distinguished into two forms: the public stigma and the self stigma. Selfstigma implies internalization of public stigma and is comprised by three steps:awareness of the stereotype, agreement of the stereotype and application of the stereotype to oneself. Stigma as perceived by schizophrenic patients leads to negative psychological outcomes including diminished self-esteem and self-efficacy, poor treatment adherence, avoidance of help seeking and more frequent depressive symptoms (3). Purpose of the study: The assessment of the level of self stigma in a population of patients with the diagnosis of schizophrenia and schizoaffective disorder and the correlation of socio-demographic factors (age,gender, occupational status, education), illness related factors and treatment related factors (duration of treatment, medication and side effect of antipsychotic medication) to thelevel of selfstigma. Method: 100 research participantsfrom inpatient and outpatient department of the Psychiatricclinic of the General University Hospital in Prague, who met the criteria for a ICD 10 diagnosis of schizophrenia or schizoaffetivedisorder completed the Self-stigma of Mental Illness Scale (SSMIS). SSMIS consists of 40 items. Every 10 items represent one of the following: A. stereotype awareness, B. stereotype agreement, C. stereotype self-concurrence and D. self-esteem decrement (4).Kruskal Wallis non parametric method and Spearman's rank correlation coefficient were used for the analysis of data. Results: Individuals with a full time job had lower scores in all four sections of self stigma test in comparison to the individuals with no job.duration of the illness had statistically significant impact on the assessment of self stigma process.more than half of the patients who completed the Self Stigma Scale internalized at least one of stigmatizing stereotypes presented by public. References: 1. Stigma communication and health. Smith RA. In: Thompson TL, Parrott R, Nussbaum J, editors. Handbook of health communication. 2 nd ed Taylor Francis. London, UK; 2011: Fighting the stigma caused by mental disorders: past perspectives, present activities and future directions. Heather S. World psychiatry 2008; 7(3): Stigmatization as an Environmental Risk in Schizophrenia: A User Perspective. Zelst van C. Schizophr Bull 2009; Watson AC, Corrigan P, Larson J., Sells M. Self stigma in people with mental illness. Schizophr Bull 2007; 33(6):

14 Poster Psychodiagnostika hraniční poruchy osobnosti pomocí Rorschachovy metody Autoři Václav Jílek, Andrea Wernerová Afiliace pracoviště Psychiatrická nemocnice Kosmonosy Klíčová slova Rorschachova metoda, psychodiagnostika, hraniční porucha osobnosti Abstrakt Poster se věnuje práci s Rorschachovým testem inkoustových skvrn při diagnostice hraniční poruchy osobnosti. Stručně shrnuje teoretická vodítka a demonstruje jejich praktické použití na rorschachovském protokolu 32-letého pacienta léčeného v naší nemocnici pro dekompenzaci poruchy osobnosti.

15 Poster Vliv dizocilpinu na behaviorální separaci a učení v modelu schizofrenie Tomáš Petrásek, Iveta Vojtěchová, Adéla Pištíková, Aleš Stuchlík Odd. Neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR, v.v.i., Vídeňská 1083, Praha 4, Prostorová navigace; dizocilpin, model schizofrenie Úvod a cíl studie: Dizocilpin (MK-801) vyvolává chování připomínající psychózu, a používá se proto k modelování schizofrenie u potkanů. Jako model exekutivních funkcí, jež bývají u schizofreniků poškozeny, jsme zvolili tzv. behaviorální separaci (schopnost rozlišovat různá prostředí a v reakci na ně volit správnou odpověď). Metodika: Potkani byli vystaveni buď sekvenčnímu (postupnému), nebo alternujícímu (střídavému) učení dvou různých prostorových úloh (aktivní vyhýbání se místu na kolotočovém bludišti; navigace ve vodním bludišti), a to buď bez farmakologického ovlivnění, nebo po nízké dávce dizocilpinu (0,08 mg/kg). Výsledky: Časové rozvržení učení ani pořadí úloh při sekvenčním učení nemělo vliv na výkon potkanů, a to ani intaktních, ani ovlivněných dizocilpinem. Ve vodním bludišti nebylo dizocilpinem ovlivněno učení ani lokomoce, zatímco v úloze vyhýbání se místu použitá dávka vyvolala významný nárůst lokomoce a částečně narušila i učení. Závěr: Schopnost behaviorální separace není dizocilpinem selektivně narušena. Použité prostorové úlohy se liší svou citlivostí k efektům této látky použitá dávka neovlivňuje prostorové učení a paměť ve vodním bludišti, narušuje ovšem výkon v kolotočovém bludišti. Tato práce byla podpořena grantem GAČR S a dále projekty IGA MZ ČR NT13386, AV ČR M , GAČR P304/12/G069 a MŠMT LH14053.

16 Poster - kazuistika Kognitivní deficit pacientky s Huntingtonovou nemocí s pozdním počátkem - kazuistika Alice Pulkrabková, Libor Vašina Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha FF UK Praha Huntingtonova choroba, kognitivní deficit Abstrakt: Huntingtonova nemoc (HN) je autozomálně dominantně dědičné neurodegenerativní onemocnění mozku. Klinická symptomatika zahrnuje postižení hybnosti (choreatické dyskineze), psychických funkcí (poruchy osobnosti, chování a afektivity) a kognitivní deficit. Většina pacientů trpí klasickou formou HN s manifestací klinických příznaků ve středním věku. Juvenilní forma onemocnění (před 20. rokem věku), stejně jako forma HN s pozdním počátkem (nad 60 let) jsou relativně vzácné. Příspěvek představuje kazuistiku pacientky, u které byly první známky onemocnění pozorovány až v 82letech. Pacientka podstoupila neurologické vyšetření včetně zobrazovací metody, vyšetření neuropsychologické a genetické. Byl proveden screening kognice a specifické neuropsychologické testy, které prokázaly narušenou pozornost, mnestické funkce a dysexekutivní syndrom odpovídající počínající demenci subkortikálního typu.

17 Poster Kognitivní deficit u schizofrenie - prospektivní studie 1 Kateřina Sedláková, 1,2,3 Iveta Fajnerová, 3 Karolína Dvorská, 1 Karin Verébová, 1 Pavol Mikoláš, 1 Zuzana Čeplová, 2 Aleš Stuchlík, 2 Kamil Vlček, 1,3 Filip Španiel, 1,3 Jiří Horáček, 1 Mabel Rodriguez 1 Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), 2 Neurofyziologie paměti, Fyziologický Ústav AV ĆR, 3 3.lékařská fakulta Univerzity Karlovy Schizofrenie, kognitivní deficit, prospektivní studie Úvod a cíl studie: Deficit kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií je považován za klíčový příznak onemocnění, který vykazuje stabilitu v čase. Cílem následující studie bylo proto opakované vyšetření pacientů schizofrenního okruhu onemocnění ve snaze potvrdit tento předpoklad. Metodika: Vyšetřili jsme 22 pacientů hospitalizovaných v PCP/NUDZ. Pacienti po první epizodě (přechodné psychotické poruchy se schizofrenními příznaky) byli opakovaně s odstupem 1 roku vyšetřeni baterií kognitivních testů. Pro tyto účely byla použita neuropsychologická baterie se zaměřením na 1) vizuoprostorové funkce (Reyova/Taylorova komplexní figura, Test cesty, Test hledání klíče, Moneyho test trasy, Prostorový rozsah, Test percepční vigility, Kostky) a verbální funkce (fluence, Verbální test učení, Opakování čísel, Podobnosti). Výsledky obou opakování byly porovnány testem ANOVA pro opakovaná měření. Výsledky: Navzdory zlepšení některých pacientů zejména v oblasti rychlosti zpracování informací a paměťových funkcí, nedošlo ve skupině pacientů k signifikantní změně v žádném z provedených testů. Závěr: Výsledky naší studie potvrzují původní předpoklad o přetrvávajícím deficitu kognitivních funkcí u pacientů se schizofrenií. Změny pozorované u jednotlivých pacientů však ukazují, že míra deficitu a jeho trvání nejsou u všech pacientů stejné. Studie byla podpořena granty IGA MZ ČR grant č. NT13386, NT14291, NT13843 a z institucionální podpory AVČR (RVO: ), a PCP/NUDZ- MZ ČR - DRO (PCP, ).

18 Poster Autogenní trénink - potenciál autogenního tréninku v léčbě cervikální dystonie Veronika Víchová PK 1. LF UK, KAD 1.LF UK a VFN Praha NK 1. LF UK a VFN Praha Autogenní trénink, výzkum, neurologie, psychiatrie, psychoterapie Úvod a cíl studie: Již Schultz doporučuje sugestivní a relaxační postupy jako důležitou a efektivní součást terapie a psychoterapie. Léčebné duševní ošetření nazývá psychoterapií a autogenní trénink (AT) patří k jejím metodám. Metaanalýza výsledků klinických studií AT (Stteter, Kupper, 2002, s. 45) hodnotila klinickou efektivnost této metody. Ze 73 kontrolovaných studií (publikovaných v letech ) bylo vybráno 60 do metaanalýzy, z toho 35 bylo randomizovaných. Randomizované studie prokázaly větší efektivnost, ostatní studie střední efekt. Objevily se nespecifické efekty u AT, např. efekt na náladu, kognitivní výkon, kvalitu života a psychologické proměnné. Prokazatelný pozitivní efekt byl zaznamenán pro ovlivnění napětí u bolestí hlavy/migrény, mírný až střední efekt pro esenciální hypertenzi, srdeční onemocnění, astma, somatoformní bolesti (nespecifického typu), Raynaudovo onemocnění, úzkostné poruchy, mírný až střední efekt pro depresi/dysthymii a funkční poruchy spánku. Relaxační metody, jako je AT, progresivní svalové relaxace, relaxace biofeedback a relaxace hypnóza jsou často užívány v rámci mnoha psychologických léčebných přístupů a settingu terapií pro léčbu různých onemocnění a v preventivních a rehabilitačních programech (srov. Stetter, 1998). Metoda je více rozšířena v německy mluvících zemích, ale byla uvedena i do anglo-amerického prostředí díky pracím W. Luthe (Linden, 1994). AT je založen na pasivní koncentraci vnímání těla (např. tíha a teplo v končetinách, teplo v dutině břišní, rytmus dechu a srdce), které jsou facilitovány pomocí autosugescí. AT je seberelaxační procedura, pomocí které je vyvoláno psychofyziologické uvolnění a může tak ovlivňovat abnormálně zvýšenou svalovou aktivitu. V současné době probíhá ve spolupráci s Neurologickou klinikou VFN výzkum využití AT u cervikální dystonie, což je onemocnění projevující se mimovolním stáčením hlavy způsobené abnormální aktivitou šíjového svalstva. Předpokládáme, že metoda autogenního tréninku ovlivní dystonické symptomy signifikantně více než placebo. Dále očekáváme redukci prožívaného stresu pomocí tělesného/psychického uvolnění, které sníží subjektivní vnímání negativních projevů onemocnění a pozitivně ovlivní kvalitu života. Metodika: Cvičení probíhá v malé skupině pacientů (10 a 8 osob) s cervikální dystonií. Celkem se uskuteční 8 setkání v trvání 60 minut.proběhne testování za použití následujících metod: Stress profile, BDI- II - Beckův inventář depresivity, DŽS - Dotazník životní spokojenosti a HAMA - Hamiltonova škála úzkosti. Výsledky/hodnocení efektu: Celkové skóre a jednotlivé subskóre v Toronto Western SpasmodicTorticollis Rating Scale (TWSTRS) Vyšetření celkem 2x, před zahájením AT a za 6 měsíců po proběhnutí AT. Vyšetření proběhne vždy těsně před aplikací botulotoxinu (tedy v nejhorším stavu). VAS - Vizuální analogová škála bolesti Závěr: Aktuální stav v dubnu 2015, výsledky studie na konci roku 2015.

19 Poster Role anteriorního cingulárního kortexu v dlouhodobé paměti, kognici a anxietě Iveta Vojtěchová (1,2), Jan Svoboda (1), Anna Staňková (1,2), Tomáš Petrásek (1,2), Aleš Stuchlík (1,2) (1) Odd. Neurofyziologie paměti, Fyziologický ústav AV ČR, Vídeňská 1083, Praha 4 (2) Národní ústav duševního zdraví, Topolová 748, Klecany anteriorní cingulátní kortex, dlouhodobá paměť, kognitivní flexibilita, anxieta Úvod a cíl studie: Pro prostorovou navigaci a kognici je zásadní propojení hipokampu s korovými strukturami. Anteriorní cingulátní kortex (ACC) je zřejmě důležitý v konsolidaci dlouhodobé prostorové paměti a možná hraje roli i v reakci na změny v prostředí. ACC navíc bývá dáván do souvislosti s emocionalitou vzhledem ke svým konexím s ostatními strukturami limbického systému. Metodika: Pomocí chinolinátu jsme provedli léze ACC u dospělých potkanů, které jsme měsíc po tréninku v Morrisově vodním bludišti a Kolotočovém bludišti otestovali na vybavení dlouhodobých prostorových vzpomínek. Změnou polohy ostrůvku, resp. zakázaného sektoru, jsme studovali kognitivní flexibilitu. V křížovém bludišti a testu světlo-tma jsme zjišťovali roli ACC v anxietě. Výsledky: U potkanů s lézí ACC jsme našli deficit vybavení dlouhodobé vzpomínky ve vodním bludišti, ale ne v Kolotoči. Kognitivní flexibilita nebyla ovlivněna ani v jedné úloze. Neprokázali jsme významnou roli ACC v anxietě. Závěr: Zdá se, že v ACC konsolidují prostorové vzpomínky do dlouhodobé paměti, tato struktura ale zřejmě není podstatná pro kognitivní flexibilitu ani pro anxietu. Práce byla podpořena grantem GAČR S, dále projekty IGA MZ ČR NT13386, projektem AV ČR M a GAČR P304/12/G069 a MŠMT LH Institucionální podpora byla poskytnuta projektem RVO: Spoluautoři působící v NUDZ byli podpořeni projektem ED2.1.00/

20 Přednáška Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí Markéta Holubová 2,3, Miloslav Kopeček 1, Hana Štěpánková 1 1 Národní ústav duševního zdraví, Klecany, 2 Ústřední vojenská nemocnice Vojenská fakultní nemocnice Praha, 3 Katedra psychologie FF UK normativní studie, neuropsychologická diagnostika, starší osoby Úvod a cíl studie: Cílem příspěvku je představit Národní normativní studii kognitivních determinant zdravého stárnutí (NANOK) zaměřenou na vytvoření reprezentativních norem testů kognitivních funkcí pro starší osoby. NANOK je v České republice první studií podobného rozsahu takto cílenou. Metodika: Výzkumný soubor (stratifikovaný dle věku, vzdělání a pohlaví) průřezové části studie tvoří 540 kognitivně zdravých dobrovolníků ve věku 60 a více let z 12 krajů České republiky. Sběr dat longitudinální navazující části studie je rozložen do 3 následných etap (s ročním odstupem), během nichž jsou proškolenými psychology administrovány komplexní baterie neuropsychologických testů v trvání cca 90 minut. Výsledky: Národní normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí stále probíhá. Její výstupy české normy pro screeningové nástroje určené pro záchyt kognitivních poruch; neuropsychologické testy kognitivních funkcí jsou postupně prezentovány odborné veřejnosti formou přednášek a publikací. Závěr: Účastníci konference budou seznámeni s dosud publikovanými výstupy.

21 Agrese jako triumf nad náhradním objektem dle teorie obranného úmyslu Ivo Hurdálek klinicko psychologická a psychoterapeutická ordinace Brno obranný úmysl, agresivní fantazie, triumf, frustrace Přednáška - kazuistika Úvod a cíl studie: Ukáži na kazuistikách, že lidé někdy mírní osobní etické volní konflikty se svým svědomím tím, že účelně nepravdivě nebo přehnaně silně obviňují svými myšlenkami náhradní objekty, aby je mohli snadněji použít k bojovně vítěznému agresivnímu triumfu. Vítězný, mnohdy mstivý, triumf je zřejmě někdy pokusem o kompenzování si frustrované sebeúcty nebo jiných frustrovaných potřeb. Subjektu ale někdy hrozí rozvoj zvyku jednat podobně agresivně s dalšími objekty. Metodika: Procesuální analýza dění v případových studiích s užitím teorie. Výsledky: Pozorování v případových studiích dokládají níže zmíněný závěr. Závěr: Subjekt někdy účelně nepravdivě nebo přehnaně silně obviňuje náhradní objekt, aby tím mírnil své etické volní konflikty se svým svědomím, a aby si díky tomu mohl domněle snadněji agresivně uspokojovat své frustrované potřeby. Subjektu ale někdy hrozí rozvoj zvyku jednat podobně agresivně s dalšími objekty.

22 Přednáška - kazuistika Obsedantně kompulzivní porucha Eva Malá Neurologická klinika Praha 2, DPS Praha 4 charakteristika OCD, komorbidity (3 kazuistiky) Abstrakt: Obsedantně nutkavá porucha /OCD/ patří mezi tzv. internalizované poruchy, které jsou charakterizovány obsesemi a kompulzemi. Genetické studie ukazují, že u monozygotních dvojčat je výskyt asi 80 % a u dizygotních 50 %. Suicidální pokus se vyskytuje u 14% případů, suicidium až ve 3%! Z prospektivních studií dětí i adolescentů vyplývá, že asi 10 15% případů má chronický průběh s výraznou sociální maladaptací. OCD jako komorbidní porucha se vyskytuje přibližně ve 40% u Touretteova syndromu, anxiozní a depresivní poruchy, ve 30% u ADHD a závislostí a ve 12% u schizofrenie. Terapie je obtížná, nejlepší výsledky jsou v kombinaci farmakoterapie s terapií kognitivně behaviorální. U resistentních případů se zkouší aplikace hluboké mozkové stimulace /DBS/, vzácně elektrokonvulzivní terapie, raritně psychochirurgie. Ukázka OCD u 3 komorbidit.

23 Přednáška Diagnostická klasifikace pacientů s první epizodou psychózy pomocí strojového učení Pavol Mikoláš, Tomáš Melicher, Antonín Škoch, Andrea Slováková, Martin Matějka, Tomáš Hájek, Filip Španiel Psychiatrická nemocnice Bohnice Institut neuropsychiatrické péče (INEP) Národní ústav duševního zdraví schizofrenie, funkční magnetická rezonance, strojové učení, insula Úvod a cíl studie: Schizofrenie je chronické onemocnění s časným začátkem a variabilním průběhem. Včasná diagnóza a predikce průběhu onemocnění je zásadní otázkou klinické praxe. Dosavadní metody analýzy dat neurozobrazování přinášely poznatky na úrovni celých souborů. Naopak, metody strojového učení jsou natolik citlivé, že dokážou dělat přesné předpovědi na úrovni jednotlivce. To je předurčuje ke klinickému využití v diagnostice a predikci průběhu. Metodika: Diagnostickou klasifikaci jsme provedli z 3D map klidové funkční konektivity vybraných oblastí pomocí přístrojového učení (algorytmem support-vector-machine). Soubor obsahoval 63 pacientů s první epizodou psychózy a 63 zdravých dobrovolníků párovaných podle pohlaví a věku. Výsledky: Klasifikátor byl schopen rozeznat pacienty od zdravých dobrovolníků s uspokojivou přesností (přesnost predikce=73.0, senzitivita= 74.6 a specificita=71.4., p=0.001). Pro klasifikaci byla vhodná konektivita přední insuly. Efekt medikace na klasifikaci nebyl potvrzen pomocí regresní analýzy. Závěr: Pomocí strojového učení je možné rozeznat pacienty s první epizodou psychózy a zdravé dobrovolníky z klidového záznamu fmri na individuální úrovni. Tyto výsledky jsou příslibem možného klinického využití fmri záznamu, zejména v predikci průběhu onemocnění nebo odpovědi na léčbu. Dedikace grantu: Grant IGA MZČR NT/

24 Přednáška An approach to the synthesis of a carbon-11 labelled gliotransmitter D-serine for PET Alexander Popkov, Oleksiy Itsenko Department of Cognitive Research and Tomographic Imaging Methods, Samo University in Pardubice, Na Klínku 1082, CZ Pardubice, Czech Republic; Medicinsk Fysik och Teknik, Sahlgrenska University Hospital, Gula stråket 2B, SE Gothenburg, Sweden D-[11C]Serine, Gliotransmitter, Neurotransmitter, Co-transmitter, N-methyl-D-aspartate receptors, PET Úvod a cíl studie: Endogenous D-serine is a co-transmitter of glutamate for synaptic N-methyl-D-aspartate receptors. Glycine is a glutamate co-transmitter for another subtype of the receptors (composed of the GluN1 and the GluN2B subunits). PET radiotracers carbon-11 labelled glycine and fluorine- 18 labelled glutamic acid have been prepared in the past. In this presentation a first approach to the preparation of carbon-11 labelled gliotransmitter D-serine will be discussed. D-serine plays an important role in the formation and maturation of synaptic contacts and in earlier stages of neuronal circuit construction, as a regulator of neuroblast migration in the developing brain. It has been tested as a therapeutic agent for the treatment of schizophrenia, depression, Parkinson disease and post-traumatic stress disorder. It is implicated in stress-related disorders, age-related memory loss, amyotrophic lateral sclerosis, apoptosis related to neurotoxins and neurodegenerative disorders. D-serine labelled with carbon-11 may become useful tool for better understanding of these conditions by non-invasive imaging of the brain using positron emission tomography. Metodika: The synthesis was performed using a remote-controlled robotic synthesiser Scansys installed in the Cyclotron Facility at Herlev University Hospital, Copenhagen. Výsledky: Feasibility of the efficient and rapid preparation of a D-serine intermediate was demonstrated using an automated synthesiser. Závěr: For the convenient application of the labelled gliotransmitter further optimisation of a starting compound (a precursor) is necessary.

XV. Opařanské dny SOUHRN PŘEDNÁŠEK. Dětská psychiatrická léčebna Opařany 18. 19. 9. 2009

XV. Opařanské dny SOUHRN PŘEDNÁŠEK. Dětská psychiatrická léčebna Opařany 18. 19. 9. 2009 XV. Opařanské dny Dětská psychiatrická léčebna 18. 19. 9. 2009 SOUHRN PŘEDNÁŠEK Dětská psychiatrická léčebna XV. Opařanské dny 18. 19. 9. 2009 konferenci dětské a dorostové psychiatrie s mezinárodní účastí,

Více

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace

Psychiatry. 4 str. 8 str. 14 str. N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM EDUKACE PACIENTŮ SE SCHIZO- FRENIÍ. Možnosti rehabilitace P s y c h i a t r y N e w s - č a s o p i s p r o o d b o r n í k y v e z d r a v o t n i c t v í Psychiatry Ročník 1 Číslo 2 Září 2012 N E W S VYUŽITÍ OLANZAPINU V HOSPICI CHRUDIM 4 str. EDUKACE PACIENTŮ

Více

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M.

Kognitivní postižení při degenerativním onemocnění mozečku Masopust J. 1, Urban A. 1, Říhová Z. 1, Zumrová A. 2, Urbanová E. 1, Vališ M. Abstrakta 40 37. Šerclovy dny MUDr. Radomír Taláb, Ph.D. Neurologická klinika LF UK a FN, Neurol. pro praxi 009; 0(6): 40 406 37. Šerclovy dny tradičně lákají příznivce neurověd k podzimnní návštěvě Západních

Více

Úzkostné poruchy v neurologii

Úzkostné poruchy v neurologii Z pomezí neurologie 265 Úzkostné poruchy v neurologii doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 1, 2, 3, 4, MUDr. Pavel Doubek 5, MUDr. Tomáš Diveky 1, 2, MUDr. Aleš Grambal 1,2, MUDr. Zuzana Grambalová 2, 8, MUDr.

Více

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2013 Marie Malinová BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Marie Malinová UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav ošetřovatelství Marie Malinová Poruchy spánku a jejich vliv na duševní zdraví a kvalitu života dospělých

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha.

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence. Darina Lesková. Panická porucha. UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD Ústav porodní asistence Darina Lesková Panická porucha Bakalářská práce Vedoucí práce: MUDr. Aleš Grambal Olomouc 2011 Prohlašuji, že jsem bakalářskou

Více

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant

II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant II. SPINÁLNÍ KONGRES 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Sborník abstrakt www.spinalni-kongres.cz Stanislav Voháňka (ed.): II. Spinální kongres 7. 8. listopadu 2013, Mikulov, hotel Galant Vydavatel:

Více

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK

XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY PROGRAMOVÝ SBORNÍK PROGRAMOVÝ SBORNÍK XXI. KONFERENCE REHABILITAČNÍ, FYZIKÁLNÍ A BALNEO MEDICÍNY JÁCHYMOV 2011 10. 12. březen Lázeňský hotel Akademik Běhounek Pořadatel: Léčebné lázně Jáchymov, a.s., pod odbornou záštitou

Více

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery.

psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. psychiatrie minimum z psychiatrie Přílohu připravili členové Psychiatrické společnosti ČLS JEP ve spolupráci s nakladatelstvím Gasset a partnery. Obsah 2 Nad současností a budoucností české psychiatrie

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Psychiatrická ambulance, Praha 2. Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 3

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. Psychiatrická ambulance, Praha 2. Psychiatrická klinika 1. LF UK, Praha 3 DISOCIATIVNÍ PORUCHY V PRAXI MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel Doubek 2 1 Psychiatrická

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 27. český a slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI B 04 www.solen.cz ISBN 978-80-747-070-4 Abstrakta 48. česko-slovenské dny dětské neurologie a 7. český a slovenský epileptologický sjezd 5. 7. 5. 04, Aquapalace Hotel Prague, Čestlice

Více

Disociativní poruchy v praxi

Disociativní poruchy v praxi Prehľadové články 13 Disociativní poruchy v praxi MUDr. Erik Herman 1,2,3, doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc. 3,4, doc. MUDr. Ján Praško, CSc. 5,6,7,8, MUDr. Tomáš Nežádal 3, MUDr. Michal Bajaček 3, MUDr. Pavel

Více

Touretteův syndrom maturitní práce

Touretteův syndrom maturitní práce Klvaňovo gymnázium a střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov, Komenského 549; Kyjov Touretteův syndrom maturitní práce Autor: Obor vzdělání: Vedoucí práce: Olga Kyněrová 78-42-M/005 Zdravotnické

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE

AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE AKADEMIE ALTERNATIVA TANEČNĚ - POHYBOVÁ TERAPIE VLIV TANEČNĚ - POHYBOVÉ TERAPIE NA SNÍŽENÍ ÚZKOSTI A ZLEPŠENÍ SVALOVÉHO NAPĚTÍ U DOSPĚLÝCH LIDÍ S NARUŠENOU KOMUNIKAČNÍ SCHOPNOSTÍ ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2015

Více

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144

Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 NEONATOLOGICKÉ LISTY. Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce. Registrační číslo MK ČR 7144 Obalka_2_2013 12/2/13 12:21 PM Stránka 1 ROČNÍK 19/2013 ČÍSLO 2 NEONATOLOGICKÉ LISTY Česká neonatologická společnost Nemocnice Na Bulovce Registrační číslo MK ČR 7144 ISSN 1211-1600 Registrační číslo MK

Více

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015

Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 Výzkumná témata Katedry psychologie FF UP 2014/2015 A) Kognitivní a obecná psychologie Spánek a snění Garant/ka tématu: prof. PhDr. Alena Plháková, CSc. Spoluřešitelé: PhDr. Daniel Dostál, Ph.D., PhDr.

Více

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd

Neurologie PRO PRAXI. Abstrakta. 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 26. česko-slovenský epileptologický sjezd Neurologie PRO PRAXI A 03 www.solen.cz ISBN 978-80-747-03-0 Abstrakta 47. česko-slovenské dny dětské neurologie a 6. česko-slovenský epileptologický sjezd 6. 5. 8. 5. 03, Hotel Galant, Mikulov Představujeme

Více

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková

Psychopatologie. Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí. Distanční studijní opora. Věra Juříčková ESF projekt OP vzdělávání pro konkurenceschopnost Inovace a modernizace výuky a zvyšování odborných kompetencí Věra Juříčková Psychopatologie Distanční studijní opora Opava 2011 Obecná charakteristika

Více

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE

SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE DĚTSKÁ VÝŽIVA A OBEZITA V TEORII A PRAXI 2014 9. ročník konference odborníků zabývajících se výživou a obezitou dětí a dorostu SBORNÍK ABSTRAKT Z KONFERENCE A) DĚTSKÁ VÝŽIVA, POTRAVINY A OBEZITA B) OBEZITA

Více

Psychiatrie PRO PRAXI. z obsahu. psychoterapie. Přehledové Články. sdělení z praxe. www.solen.cz. behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti

Psychiatrie PRO PRAXI. z obsahu. psychoterapie. Přehledové Články. sdělení z praxe. www.solen.cz. behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti Psychiatrie PRO PRAXI 2e 2015 psychoterapie Kognitivně behaviorální přístupy ke zvládání utrpení a strasti Přehledové Články Komorbidita hraniční poruchy osobnosti a depresivní poruchy www.solen.cz ISSN

Více

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6

PSYCHIATRIE ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 001_002_Psychiatrie_Obsah 19.12.2006 10:17 Stránka 1 OBSAH Obsah ÚVOD... 3 O VÝZKUMU ÚČINNOSTI PSYCHOTERAPEUTICKÉ LÉČBY... 6 PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 7 KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ VYŠETŘENÍ... 9 ZÁKLADNÍ

Více

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice

Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY Možnosti vzdělávání dětí s Aspergerovým syndromem v České republice Bakalářská práce Brno 2006 Vedoucí bakalářské práce: PhDr. Dagmar

Více

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková

Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. Bc. Lenka Čermáková Komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci Bc. Lenka Čermáková Diplomová práce 2011 ABSTRAKT Hlavním tématem této diplomové práce je komplexní pojetí a zhodnocení úzkostné nemoci. V teoretické části

Více

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno

PŘEHLEDOVÉ ČLÁNKY. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno PORUCHY AUTISTICKÉHO SPEKTRA: PORUCHY VYVÍJEJÍCÍHO VÍJEJÍCÍHO SE MOZKU MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D. Klinika dětské neurologie LF MU a FN Brno Článek prezentuje základní a komplexní přehled současných informací

Více

practicus NOVINKA! znalostní test 5 kredity ČLK

practicus NOVINKA! znalostní test 5 kredity ČLK Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus číslo 7/2005 ročník 4 určeno všem praktickým lékařům NOVINKA! znalostní test hodnocen 5 kredity ČLK Vydává Practicus s.r.o. www.practicus.cz

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra sociálních studií a speciální pedagogiky Studijní program: Sociální práce Studijní obor: Penitenciární péče Kód oboru: 7502R023 Název bakalářské

Více

Mgr. Zuzana Pokorná DISERTAČNÍ PRÁCE

Mgr. Zuzana Pokorná DISERTAČNÍ PRÁCE Masarykova univerzita Filozofická fakulta Psychologický ústav Mgr. Zuzana Pokorná Klinický a osobnostně-kognitivní obraz úzkostných poruch DISERTAČNÍ PRÁCE Vedoucí disertační práce: prof. PhDr. Tomáš Urbánek

Více

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU

NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie NEUROTICKÉ PORUCHY V DĚTSKÉM VĚKU (zaměřeno na mladší školní věk) Diplomová práce Dagmar Kallupová Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (2009-2014)

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie. Diplomová práce. Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta zdravotnických věd Ústav fyzioterapie CO JE TO VLASTNĚ VEGETATIVNÍ STAV? Diplomová práce Autor: Bc. Lucie Richterová Fyzioterapie Vedoucí práce: MUDr. Tomáš Gabrhelík,

Více