S B Í R K A U S N E S E N Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A U S N E S E N Í"

Transkript

1 R o č n í k S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období Číslo 74 Vydána dne 27. června 2008 Obsah: Usnesení zastupitelstva města ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených na dubnovém jednání zastupitelstva k návrhu na schválení Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav (IPRM) k návrhu na zřízení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program (IPRM IOP), jmenování jeho předsedy a místopředsedy, na schválení Statutu Řídícího výboru IPRM-IOP a návrhu Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM IOP k zápisu o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města k návrhu závěrečného účtu statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok k návrhu na navýšení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s k návrhu na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s. (VŠ areál na Karmeli) k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav jako vklad majetku do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093) jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kultury města Mladá Boleslav a. s k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/10 v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na odboru životního prostředí RM odsouhlasila do červnového zastupitelstva k návrhu na koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TGI v policejní úpravě k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/1 (částečné pokrytí nákladů návštěvy z družebního města Pezinok) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008 a na poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav, a. s k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/6 sportovní areál Základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav

2 2315. k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/8 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/9 přijetí dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace MPR a MPZ v roce k návrhu na uzavření dohody o narovnání s p. Norbertem ráčkem a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 6/ k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/11- navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav k návrhu na poskytnutí dotace Bytovému družstvu Laurinova III a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/12 v roce k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/13 převod finančních prostředků z provozní rezervy na zajištění věcných výdajů dávek hmotné nouze (kap. 11) k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/14 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů k návrhu na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008 (přijetí finančního daru) k návrhu na peněžitý vklad do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v roce rozpočtové opatření č. 6/ k návrhu na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.) k návrhu na prodej části pp. 657/2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) k návrhu na bezúplatný převod technické infrastruktury v k. ú. Mladá Boleslav (HOFMAN stavební a obchodní firma, s. r. o.) k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Prokop, pan Mareš, paní Kusá a manželé Bartáškovi) k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Šmoldasovi, p. Pokorný, p. Švancar, pí Veselá a p. Havlát) k návrhu na prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcelu původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Pavelkovi) k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pp. 201/3 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Netušilovi) k návrhu na prodej pp. 126/23 v k. ú. Plazy (Faurecia Interior Systems Bohemia, s. r. o.) k návrhu na koupi části pozemkové parcely 1812/40 v k.ú. Kosmonosy (IMORENT LEASFINANCE s. r. o.) k návrhu na schválení prodeje bytu č. 688/3, ideálního podílu na společných částech domu a ideálního podílu na pozemcích stp. 2242/1 a stp. 2242/2 ul. Jiráskova 688, v části obce Mladá Boleslav II, v k. ú. Mladá Boleslav, podle zák. č. 72/1994 Sb., v platném znění, a směrnice QS k návrhu na prominutí nájemného za užívání nebytového prostoru č. 1063/19 na náměstí Republiky v k. ú. Mladá Boleslav

3 2336. k návrhu na vydání obecně závazné vyhlášky, kterou se mění a doplňuje OZV č. 1/2008, o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství k návrhu na schválení dlouhodobé spolupráce statutárního města Mladá Boleslav s obecně prospěšnou společností REZA MB Mateřská škola a Jesle o.p.s k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na schválení změny prodeje nemovitostí v k. ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi z právnické na fyzickou osobu (Hejtmánka) k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/17 poskytnutí neinvestiční dotace společnosti Kultura města Mladá Boleslav a. s. na uspořádání Staročeského jarmarku k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/18 stavební úpravy objektu čp. 206 v ul. Na Karmeli v Mladé Boleslavi oprava fasády a soklu II. etapa k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové opatření 6/19 v roce 2008 neinvestiční příspěvek Základní škole Mladá Boleslav, Václavkova k návrhu na poskytnutí neinvestiční dotace v roce 2008 organizacím na sportovní činnost mládeže k návrhu na rozdělení grantů města Mladá Boleslav v roce 2008

4 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 interpelací vznesených na dubnovém jednání zastupitelstva ke zprávě o vyřízení b e r e j i n a v ě d o m í č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na schválení Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav (IPRM) Integrovaný plán rozvoje statutárního města Mladá Boleslav, dle přílohy důvodové zprávy, pod podmínkou, že nejpozději do vydá Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, se sídlem Zborovská 11, , Praha 5 Smíchov, k platnosti IPRM nezbytné rozhodnutí ve věci posouzení vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví. I u k l á d á Bc. Jiřímu Beránkovi, referentovi Odboru řízení projektů Magistrátu města Mladá Boleslav, předložit v případě nesplnění podmínky dle bodu I návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším jednání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na zřízení Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program (IPRM IOP), jmenování jeho předsedy a místopředsedy, na schválení Statutu Řídícího výboru IPRM-IOP a návrhu Jednacího řádu Řídícího výboru IPRM IOP z ř i z u j e Řídicí výbor Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program I a) statut Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program, dle přílohy č. 1 důvodové zprávy b) návrh Jednacího řádu Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program, dle přílohy č. 2 důvodové zprávy se zapracováním připomínek

5 I I j m e n u j e a) Ing. Adolfa Beznosku předsedou Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program b) MUDr. Pavla Nechanického místopředsedou Řídicího výboru Integrovaného plánu rozvoje statutárního města Mladá Boleslav pro Integrovaný operační program č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k zápisu o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města b e r e n a v ě d o m í zápis o kontrole plnění mandátní smlouvy uzavřené statutárním městem Mladá Boleslav s firmou Activ, s. r. o., na výkon činností souvisejících s provozováním systému placeného parkování na území města I d o p o r u č u j e vedení statutárního města Mladá Boleslav postupovat v souladu se závěrečným zhodnocením zápisu prověrkové skupiny kontrolního výboru zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu závěrečného účtu statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok 2007 b e z v ý h r a d závěrečný účet Statutárního města Mladá Boleslav za rok 2007 I a) hospodářský výsledek ve výši ,19 Kč v hlavní činnosti a jeho převedení do Fondu rezerv a rozvoje b) hospodářský výsledek z podnikatelské činnosti ve výši ,65 Kč a jeho převedení do Fondu rezerv a rozvoje I I b e r e n a v ě d o m í zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města Mladá Boleslav za rok 2007 provedeného Krajským úřadem Středočeského kraje, odborem kontroly, dle zák. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění

6 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na navýšení hodnoty portfolia v rámci správy volných finančních prostředků spravovaných společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s navýšení hodnoty portfolia volných finančních prostředků v rámci zhodnocování finančních prostředků města (portfolio) společností ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s. o 17 mil. Kč a převedení těchto finančních prostředků z fondu rezerv a rozvoje č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na uzavření dodatku č. 1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka a. s. (VŠ areál na Karmeli) uzavření dodatku č.1 smlouvy o úvěru se společností Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, IČ: , dle přílohy důvodové zprávy I u k l á d á vedoucímu ekonomického odboru zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na jeho revokaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav jako vklad majetku do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s. r. o. převod majetku statutárního města Mladá Boleslav: - Parkoviště č. 10 v ul. Havlíčkova: pozemky parc. č. 608/1 v k.ú. Mladá Boleslav - Parkoviště č. 12 v ul. U Stadionu: pozemky parc. č. 655/155, 655/156, 655/158, 655/170, 655/174, 655/175, 655/176, 655/177 v k.ú. Mladá Boleslav - Parkoviště č. 4 na tř. Václava Klementa ČP pozemky parc. č. 118/21, 118/16, 1285/1 v k.ú. Mladá Boleslav

7 - Parkoviště č. 5 na tř. Václava Klementa Máj pozemky parc. č. 672/9, 674/4, 674/5, 674/9, -825 v k.ú. Mladá Boleslav - Parkoviště č. 8 a 9 na Náměstí Republiky, pozemky parc. č. 1341/2, 197/3, 197/11 v k.ú. Mladá Boleslav vše v katastrálním území a obci Mladá Boleslav a zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav,na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území Mladá Boleslav Nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o se sídlem Mladá Boleslav, Starofarní č.p.152, PSČ: , IČ: , která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka , v hodnotě podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tímto účelem soudem. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093) jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Kultury města Mladá Boleslav a. s. převod majetku statutárního města Mladá Boleslav nemovitosti Dům kultury (Dukelská 1093, Mladá Boleslav), v katastrálním území a obci Mladá Boleslav a zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví číslo pro obec a katastrální území Mladá Boleslav, nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti Kultura města Mladá Boleslav, a. s. se sídlem Mladá Boleslav, Dukelská 1093, PSČ , IČ , která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 12417, v hodnotě podle posudku zpracovaného znalcem nezávislým na společnosti, jmenovaným za tím účelem soudem, a to v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/10 v roce 2008 rozpočtové opatření č. 5/10 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč 1. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 281, par. 3745, pol Psí park, městský mobiliář na kapitolu 07, org. 281, par. 3745, pol Psí park, městský mobiliář ve výši ,- Kč

8 2. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 282, par. 3745, pol Dětská hřiště a pískoviště údržba a kontroly na kapitolu 07, org. 282, par. 3745, pol Dětská hřiště a pískoviště údržba a kontroly ve výši ,- Kč 3. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 282, par. 3745, pol Dětské hřiště v lokalitě Slovanka na kapitolu 07, org. 282, par. 3745, pol Dětské hřiště v lokalitě Slovanka ve výši ,- Kč 4. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 285, par. 3745, pol Předplatné na kapitolu 07, org. 285, par. 3745, pol Předplatné ve výši 1 000,- Kč 5. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 285, par. 3745, pol 5169 Veřejná zeleň údržba na kapitolu 07, org. 285, par. 3745, pol 5169 Veřejná zeleň údržba ve výši ,- Kč 6. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3639, pol Rybářské lístky na kapitolu 08, org. 999, par. 3769, pol Rybářské lístky ve výši 5 730,- Kč 7. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3639, pol Deratizace na kapitolu 01, org. 230, par. 3639, pol Deratizace ve výši ,- Kč 8. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3639, pol Opravy a udržování na kapitolu 01, org. 230, par. 3639, pol Opravy a udržování ve výši ,- Kč 9. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3722, pol TKO na kapitolu 01, org. 230, par. 3722, pol TKO ve výši ,- Kč 10. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3722, pol Odvody za odnětí půdy na kapitolu 01, org. 230, par. 3722, pol Odvody za odnětí půdy ve výši 680,- Kč 11. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 230, par. 3725, pol Zabezpečení tříděného odpadu na kapitolu 01, org. 230, par. 3725, pol Zabezpečení tříděného odpadu ve výši ,- Kč 12. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 2144, pol Veřejné záchodky opravy a udržování na kapitolu 01, org. 235, par. 2144, pol Veřejné záchodky opravy a udržování ve výši 9 460,- Kč 13. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy služby na kapitolu 01, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy služby ve výši ,- Kč 14. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy Opravy a udržování na kapitolu 01, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy Opravy a udržování ve výši ,- Kč 15. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy pohřebné na kapitolu 01, org. 235, par. 3632, pol Hřbitovy pohřebné ve výši ,- Kč 16. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3639, pol Služby nákup služeb na kapitolu 01, org. 235, par. 3639, pol Služby nákup služeb ve výši ,- Kč 17. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 235, par. 3639, pol Služby opravy a udržování na kapitolu 01, org. 235, par. 3639, pol Služby opravy a udržování ve výši ,- Kč 18. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části služby na kapitolu 01, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části služby ve výši ,- Kč 19. přesun finančních prostředků z kapitoly 05, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části opravy a udržování na kapitolu 01, org. 335, par. 3639, pol Příměstské části opravy a udržování ve výši ,- Kč 20. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3111, pol Mateřské školy opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3111, pol Mateřské školy opravy a udržování ve výši ,- Kč 21. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3113, pol Základní školy opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3113, pol Základní školy opravy a udržování ve výši ,- Kč

9 22. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3141, pol Školní jídelny - opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3141, pol Školní jídelny - opravy a udržování ve výši ,- Kč 23. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 616, par. 3421, pol Volný čas opravy a udržování na kapitolu 03, org. 616, par. 3421, pol Volný čas opravy a udržování ve výši ,- Kč 24. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 618, par. 3129, pol Obchodní akademie na kapitolu 03, org. 618, par. 3129, pol Obchodní akademie ve výši ,- Kč 25. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 619, par. 3129, pol ISŠ Na Karmeli na kapitolu 03, org. 619, par. 3129, pol ISŠ Na Karmeli ve výši ,- Kč 26. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 3, par. 3412, pol Městský sport opravy a udržování na kapitolu 03, org. 3, par. 3412, pol Městský sport opravy a udržování ve výši ,- Kč 27. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 2011, par. 3322, pol Památky opravy a udržování na kapitolu 03, org. 2011, par. 3322, pol Památky opravy a udržování ve výši ,- Kč 28. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 2012, par. 3322, pol Michalovická putna opravy a udržování na kapitolu 03, org. 2012, par. 3322, pol Michalovická putna opravy a udržování ve výši ,- Kč 29. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 360, par. 3539, pol Jesle opravy a udržování na kapitolu 03, org. 360, par. 3539, pol Jesle opravy a udržování ve výši ,- Kč 30. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 0, par. 3539, pol Jesle povinné revize a prohlídky na kapitolu 03, org. 360, par. 3539, pol Jesle povinné revize a prohlídky ve výši ,- Kč 31. přesun finančních prostředků z kapitoly 06, org. 0, par. 4399, pol Recepty pro zdravotnická zařízení opiátové na kapitolu 11, org. 0, par. 4399, pol Recepty pro zdravotnická zařízení opiátové ve výši 2 000,- Kč 32. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 101, par. 5512, pol Opravy a udržování požární ochrana na kapitolu 03, org. 101, par. 5512, pol Opravy a udržování požární ochrana ve výši ,- Kč 33. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa nákup služeb na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa nákup služeb ve výši ,- Kč 34. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa opravy a udržování na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa opravy a udržování ve výši ,- Kč 35. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa informační systém ve městě na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa informační systém ve městě ve výši ,- Kč 36. přesun finančních prostředků z kapitoly 01, org. 107, par. 6171, pol Správa stroje, přístroje, zařízení na kapitolu 03, org. 107, par. 6171, pol Správa stroje, přístroje, zařízení ve výši ,- Kč 37. přesun finančních prostředků z kapitoly 02, org. 2, par. 6171, pol IPRM služby na kapitolu 10, org. 0, par. 6171, pol IPRM služby ve výši ,- Kč

10 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008 převod finančních prostředků z neinvestiční rezervy na úhradu personálního auditu na odboru životního prostředí RM odsouhlasila do červnového zastupitelstva rozpočtové opatření č. 5/13 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - přesun finančních prostředků v rámci kap. 01, par.6171, pol.5169 neinvestiční rezerva, na org.1001, par.6171, pol.5166 konzultační, poradenské a právní služby personální audit č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TGI v policejní úpravě koupi vozu Škoda Roomster Style 1,4 TDI v policejní úpravě za cenu ve výši ,00 Kč včetně DPH s platbou v hotovosti do majetku statutárního města Mladá Boleslav od prodávajícího ŠKODA AUTO a.s., IČ , se sídlem Tř. Václava Klementa 869, Mladá Boleslav č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/2 rozpočtové opatření č. 6/2 v roce 2008: s navýšením rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení výdajů kap. 01, org. 104 par. 5311, pol MěP dopravní prostředky - z kap. 01, par. 6171, pol provozní rezerva.

11 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/1 (částečné pokrytí nákladů návštěvy z družebního města Pezinok) rozpočtové opatření č. 6/1 v roce 2008: navýšení rozpočtu o částku ,-Kč - navýšení příjmů Kap. 06 org. 225, 3349, pol (příjmy z reklam v měsíčníku Boleslavan) o ,- Kč a navýšení výdajů Kap. 06, org. 200, 3399, pol o ,-Kč na částečnou úhradu nákladů návštěvy z družebního města Pezinok č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008 a na poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav, a. s. a) poskytnutí mimořádné dotace BK Mladá Boleslav a.s., se sídlem Na Vinici 31, Mladá Boleslav, IČ , ve výši ,- Kč na zajištění nákladů spojených s účastí v nejvyšší hokejové soutěži b) rozpočtové opatření č. 6/3 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 0, par. 2212, pol investiční rezerva, na kap. 06, org. 2, par. 3419, pol neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům, dotace BK Mladá Boleslav a.s. I u k l á d á vedoucímu odboru ŠKTv zajistit realizaci části a/ bodu I. usnesení do ; pokud nebude část a/ bodu I. usnesení v termínu realizována, předloží vedoucí odboru návrh na její revokaci na nejbližším zasedání zastupitelstva města

12 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008 spolufinancování realizace nových travnatých ploch a navýšení příjmů o dotaci ze Středočeského kraje a na uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu sportu a volného času Středočeského kraje č. 609/2008 rozpočtové opatření č. 6/4 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 0, par. 2212, položka investiční rezerva na kap. 07, ogr. 11, par. 3412, pol realizace nových travnatých ploch č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/6 sportovní areál Základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav rozpočtové opatření č. 6/6 v roce 2008: změnu rozpočtu o ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z organizace 0 par. 2212, pol investiční rezerva na organizaci 4121, par. 3412, pol Sportovní areál základní školy Jilemnického 1152, Mladá Boleslav (6.ZŠ) č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. 11 o neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výplatu příspěvku na péči v roce 2008 rozpočtové opatření č. 6/7 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč - navýšení příjmů pol ÚZ neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu na rok 2008 a navýšení výdajů kap. 11, org. 0052, par. 4195, položka 5410, na výplatu příspěvku na péči

13 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/8 přijetí dotace za činnost odborných lesních hospodářů a za výsadbu min. podílu melioračních a zpevňujících dřevin rozpočtové opatření č. 6/8 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav a) částku ,- Kč navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ náklady za činnost odborných lesních hospodářů (OLH) a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba OLH b) částku ,- Kč - navýšení příjmů o dotaci pol ÚZ částečná úhrada zvýšených nákladů za výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (MZD) při obnově porostů a navýšení výdajů kap. 08 par pol a 5213 ÚZ platba OLH, platba MZD č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/9 přijetí dotace od Ministerstva kultury na Program regenerace MPR a MPZ v roce 2008 rozpočtové opatření č. 6/9 roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-- Kč navýšení příjmů jako účelová dotace od Ministerstva kultury ze státního rozpočtu v Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2008 a navýšení výdajů kapitoly 07 odboru stavebního a rozvoje města a to: a) na org par pol židovský hřbitov v částce ,-- Kč b) na org par pol fara čp. 58, ul. Kat. Militké v částce ,-- Kč č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na uzavření dohody o narovnání s p. Norbertem ráčkem a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav - rozpočtové opatření č. 6/10 a) uzavření dohody o narovnání sporného práva (vůči statutárnímu městu Mladá Boleslav na zaplacení nároků na úhradu nájemného a na náhradu škody za zpoždění demolice

14 objektů v areálu čp. 123/IV Ptácká ul. ve výši 70 tis. Kč) s p. Norbertem Ráčkem, nar , bytem Ptácká 123, Mladá Boleslav, dle přílohy důvodové zprávy b) rozpočtové opatření č. 6/10 v roce 2008: změnu rozpočtu o ,00 Kč - přesun finančních prostředků v rámci kapitoly 07 OStRM z organizace 4160 par. 3412, pol Hřiště Debř na organizaci 3012, par.2212, pol Rekonstrukce ulice Ptácká, střed ostatní neinvestiční výdaje I u k l á d á vedoucímu odboru StRM realizovat bod I a) usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci bodu I a) tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/11- navýšení rozpočtu města a navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav a) rozpočtové opatření č. 6/11 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,-Kč - navýšení příjmů neinvestiční dotace Ministerstva kultury, pol. 4116, UZ a navýšení výdajů kap.6 org. 212, par. 3314, pol. 5331, UZ Městská knihovna neinvestiční příspěvek b) navýšení příspěvku Knihovně města Mladá Boleslav o částku ,-Kč na rok 2008 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na poskytnutí dotace Bytovému družstvu Laurinova III a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/12 v roce 2008 n e předložený návrh

15 č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/13 převod finančních prostředků z provozní rezervy na zajištění věcných výdajů dávek hmotné nouze (kap. 11) rozpočtové opatření č. 6/13 v roce 2008: a) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,--Kč - převod finančních prostředků z kap. 01, par. 6171, pol provozní rezerva a na kap.11, par. 6171, pol dávky hmotné nouze ( věcné výdaje) b) změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč převod finančních prostředků z kap. 01, par. 6171, pol provozní rezerva na kap. 01, org. 104, par. 5311, pol MěP opravy a udržování č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/14 dotace Úřadu práce Mladá Boleslav příspěvek na úhradu mzdových nákladů rozpočtové opatření č. 6/14 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku Kč navýšení příjmů pol. 4116, ÚZ dotace Úřad práce Mladá Boleslav (ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu) a navýšení výdajů kap. 01 org. 999 par pol ÚZ platy zaměstnanců č města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008 (přijetí finančního daru) rozpočtové opatření č. 6/15 v roce 2008: navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav o částku ,- Kč navýšení příjmů kap. 06, pol. 111, par. 3412, pol přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku a navýšení výdajů kap. 06, org. 111, par. 3412, pol projektová dokumentace.

16 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na peněžitý vklad do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. a na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav v roce rozpočtové opatření č. 6/16 a) ve smyslu 85 písm. e) zákona o obcích peněžitý vklad ve výši ,- Kč z majetku statutárního města Mladá Boleslav do obchodní společnosti Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., se sídlem Mladá Boleslav, Václava Klementa 1439/II, PSČ , IČ: , tento majetkový vklad je vkladem mimo základní kapitál b) rozpočtové opatření č. 6/16 v roce 2008: změnu rozpočtu města Mladá Boleslav o částku 16 mil. Kč přesun finančních prostředků z kapitoly 07, org. 0, par. 2212, položka investiční rezerva na na kap. 09, org. 240, par. 2221, pol Dopravní podnik - vklad č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej části stp. 822/1 v k. ú. Mladá Boleslav (GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV, s. r. o.) prodej části stavební parcely 822/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře cca 420 m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti GRANDEZZA HOTELS MLADÁ BOLESLAV s.r.o., IČ , se sídlem Masarykova 522/12, Liberec 1, a to za cenu 3 000,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej části pp. 657/2 v k. ú. Mladá Boleslav (DOMINO INVEST s. r. o.) prodej části pozemkové parcely 657/2 (ostatní plocha - zeleň) o výměře cca m 2 v k.ú. Mladá Boleslav, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví obchodní

17 společnosti DOMINO INVEST s.r.o., IČ , se sídlem Komenského nám. 88/12, Mladá Boleslav, a to za cenu 5.500,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem a zřízení předkupního práva pro statutární město Mladá Boleslav do doby kolaudace stavby. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na bezúplatný převod technické infrastruktury v k. ú. Mladá Boleslav (HOFMAN stavební a obchodní firma, s. r. o.) bezúplatný převod (přijetím daru) technické infrastruktury vybudované na pozemcích 608/34 a 608/35 (ostatní plocha jiná plocha) v k.ú. Mladá Boleslav z majetku obchodní firmy HOFMAN stavební a obchodní firma s.r.o., IČ , se sídlem Plazy čp. 27, Mladá Boleslav do vlastnictví statutárního města Mladá Boleslav. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (pan Prokop, pan Mareš, paní Kusá a manželé Bartáškovi) k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne I prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m2 k celku): - pana Jiřího Prokopa, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pan Jiřího Mareše, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 174/32726 za cenu 5.051,- Kč

18 - paní Blanky Kusé, nar.xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - manželů (SJM) Josefa Bartáška, nar. xxx a Blanky Bartáškové, nar. xxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na konkretizaci usnesení ZM č. 964 ze dne na prodej ideálních spoluvlastnických podílů na stp v k.ú. Mladá Boleslav (manželé Šmoldasovi, p. Pokorný, p. Švancar, pí Veselá a p. Havlát) k o n k r e t i z u j e své usnesení č. 964 ze dne I prodej ideálního spoluvlastnického podílu na stp (zastavěná plocha a nádvoří) o celkové výměře m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví (vše za cenu 500,- Kč/m 2 k celku): - manželů (SJM) Ing. Karla Šmoldase, nar. xxx a Mgr. Hany Šmoldasové, nar. xxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pana Miroslava Pokorného, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pana Karla Švancara, nar. xxx, bytem xxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - paní Jany Veselé, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč - pana Ing. Stanislava Havláta, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav podíl o velikosti 182/32726 za cenu 5.283,- Kč I I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

19 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci parcelu původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 v katastrálním území Mladá Boleslav (manželé Pavelkovi) prodej části pozemku ve zjednodušené evidenci - parcely původ pozemkový katastr (PK) 1383/2 o výměře cca 116 m 2 v katastrálním území Mladá Boleslav, z majetku Statutárního města Mladá Boleslav do spoluvlastnictví manželů (SJM) pana Václava Pavelky, nar. xxx, bytem xxxxx a paní Heleny Pavelkové, nar. xxx, bytem xxxxx, Mladá Boleslav, a to za cenu 100 Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje a s tím, že definitivní výměra převáděné části pozemku bude stanovena příslušným geometrickým plánem I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání RM. č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na částečnou revokaci usnesení ZM č ze dne na koupi pp. 201/3 v k. ú. Chrást u Mladé Boleslavi (manželé Netušilovi) r e v o k u j e částečně své usnesení č ze dne výměru vykupované pozemku I změnu výměry kupované pozemkové parcely 201/3 (ostatní plocha silnice) v k.ú. Chrást u Mladé Boleslavi z původní výměry 708 m 2 na výměru 720 m 2 v majetku manželů (SJM) Josefa Netušila, nar. xxx a Jany Netušilové, nar. xxx, společně bytem xxxxx, Mladá Boleslav do vlastnictví Statutárního města Mladá Boleslav, IČ , se sídlem Komenského nám. 61, Mladá Boleslav, I I u k l á d á uložením vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci tohoto usnesení na nejbližším zasedání RM

20 č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na prodej pp. 126/23 v k. ú. Plazy (Faurecia Interior Systems Bohemia, s. r. o.) prodej pozemkové parcely 126/23 (orná půda) o výměře 656 m 2 v k.ú. Plazy, z majetku statutárního města Mladá Boleslav do vlastnictví společnosti Faurecia Interior Systems Bohemia s.r.o., IČ , se sídlem Plazy 100, Mladá Boleslav, a to za cenu 200,-- Kč/m 2, s připočtením nákladů na technické zabezpečení prodeje I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM č Zastupitelstva města Mladé Boleslavi ze dne 26. června 2008 k návrhu na koupi části pozemkové parcely 1812/40 v k.ú. Kosmonosy (IMORENT LEASFINANCE s. r. o.) koupi části pozemkové parcely 1812/40 (ostatní plocha jiná plocha) o výměře 68 m 2 v k.ú. Kosmonosy (dle GP /2008 ze dne pozemková parcela 1812/194) z vlastnictví společnosti IMMORENT LEASFINANCE s.r.o., IČ , se sídlem Národní 973/41, Praha 1 do majetku statutárního města Mladá Boleslav a to za celkovou částku za nemovitost 500,- Kč. I u k l á d á vedoucímu OSMM zajistit realizaci usnesení do ; pokud nebude usnesení v termínu realizováno, předloží vedoucí odboru návrh na revokaci usnesení na nejbližším zasedání ZM

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 107 Vydána dne 24.4.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3530. ke zprávě o vyřízení interpelací 3531. k návrhu

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 99 Vydána dne 16.11.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3130. Zpráva o vyřízení interpelací 3131. Návrh na

Více

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap.

18. Návrh na změnu rozpočtu města Mladá Boleslav, rozpočtové opatření č. 6/7 navýšení rozpočtu města Mladá Boleslav v roce 2008, kap. Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 26. června 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3275. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav, rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 100 Vydána dne 27. února 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3262. ke zprávě o vyřízení interpelací vznesených

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 1 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 26 Vydána dne 26.5.2011 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 900. Zpráva o vyřízení interpelací 901. Zpráva o tvorbě

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 2 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 70 Vydána dne 23.4.2012 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 2298. Zpráva o vyřízení interpelací 2299. Zápis o kontrole

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2010 Roč ník 2010 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 4 Vydána dne 26.11.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 92. Zpráva o činnosti finančního výboru Zastupitelstva

Více

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové

SBÍRKA USNESENÍ. 3134. k návrhu na změnu rozpočtu statutárního města Mladá Boleslav rozpočtové Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 97 Vydána dne 30. ledna 2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3129. k informacím o schválených rozpočtových opatřeních

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 0 9 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 140 Vydána dne 18.12.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4557. Zpráva o vyřízení interpelací 4558. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 182 Vydána dne 24.9.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 5775. Zpráva o vyřízení interpelací 5776. Návrh na

Více

S B Í R K A U S N E S E N Í

S B Í R K A U S N E S E N Í R o č n í k 2 0 1 0 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 145 Vydána dne 29.1.2010 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4711. Zpráva o vyřízení interpelací 4712. Informace

Více

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006

SBÍRKA USNESENÍ. Roč ník 2006 Roč ník 2006 SBÍRKA města Mladá Boleslav ve volebním období 2002-2006 Číslo 144 Vydána dne 21. dubna 2006 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3560. ke zprávě o činnosti finančního výboru za rok 2005 3561.

Více

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012

3531. Zpráva o činnosti kontrolního výboru zastupitelstva města a přehled o stížnostech a peticích za rok 2012 R o č n í k 2 0 1 3 S B Í R K A města Mladá Boleslav ve volebním období 2010-2014 Číslo 110 Vydána dne 1.3.2013 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 3529. Zpráva o vyřízení interpelací 3530. Návrh na odvolání

Více

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města

SBÍRKA USNESENÍ. města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města Roč ník 2009 SBÍRKA USNESENÍ města Mladá Boleslav ve volebním období 2006-2010 Číslo 129 Vydána dne 9.10.2009 Obsah: Usnesení zastupitelstva města 4276. Návrh na změnu rozpočtu Statutárního města Mladá

Více

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy.

Usnesení. 614. Zastupitelstvo města bere na vědomí zápis z 12. zasedání finančního výboru ze dne 18.6.2012, dle důvodové zprávy. Město Jeseník Usnesení přijatá na 15. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 21.6.2012 v 15:00 hodin ve velkém sále budovy IPOS, na ul. K. Čapka 1147 v Jeseníku 614. Zastupitelstvo města bere

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015

Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Usnesení ze schůze Rady města Sezimovo Ústí, konané dne 22. 6. 2015 Souhlas obce dle zákona o pomoci v hmotné nouzi (mat. č. 230/2015) Usnesení č. 218/2015 vydání souhlasného stanoviska dle 33 odst. 6

Více

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555)

U S N E S E N Í. 3. Smlouva o dílo na vypracování energetického auditu budovy Základní školy Kojetín, náměstí Míru 83, Kojetín (tisk R/555) U S N E S E N Í z 51. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 14. listopadu 2012, ve 13:00 hodin, v zasedací místnosti na Městském úřadě Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady

Více

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. U snesení ze 14. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 14. 02. 2013 v 15:00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 14/1.1 Program 14. zasedání

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě:

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2013 v následující podobě: Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 11.03.2013 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti.. členů

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 27. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 26. dubna 2004 ve 13:20 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis Kojetín s r.o., Padlých

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 33. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 20. července 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města

Usnesení. a) závazné ukazatele stanovené radě města Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 3.3.2008 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19 členů

Více

Zodpovídá: Ing. Smrčka

Zodpovídá: Ing. Smrčka č. 96 Rada města schvaluje pronájem pozemku označeného jako ppč. 644/4 o výměře 1055 m 2 v katastrálním území a obci Česká Třebová, na dobu neurčitou, a to od 01.03.2012 s výpovědní lhůtou 6 měsíců za

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009

Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 Usnesení Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou z veřejného zasedání, konaného dne 16. 12. 2009 ZM schvaluje: odprodej části pozemku pp.168/5 o výměře cca 300 m 2 v k. ú. Mikovice Českému zahrádkářskému

Více

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014

USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. Zastupitelstvo města schvaluje: USNESENÍ č. 33/2014 z 32. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 07. 04. 2014 1. program dnešního jednání v předloženém znění 2. aby rozprava probíhala ke každému

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 54. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 3. prosince 2001 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín. 2. Kontrola plnění

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 15. 4. 2015 USNESENÍ č. 22/02-15 Z 1. Rozpočtové opatření č. 9/2015 pol. 4122 neinvestiční přijaté transfery od krajů - Jihočeský kraj

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Masarykovo náměstí 20, 752 01 Usnesení z 46. zasedání Rady města, konaného dne 19. dubna 2005 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti společnosti Technis, Padlých hrdinů 638 4. Informace o možnostech

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 5. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 18. května 2011 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov a ve čtvrtek 19. května 2011

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 352/06-15 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 22.04.2015. U S N E S E N Í z 15. schůze Rady města Kojetína, konané dne 10. června 2015, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2.

Usnesení. 837/Z/010914 Doplnění chybějících kronik města v souladu s předloženým návrhem PhDr. Františka Matouška, variantou č. 2. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 32. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 01.09.2014 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů

Více

U S N E S E N Í R 1269/05-09

U S N E S E N Í R 1269/05-09 U S N E S E N Í z 57. zasedání Rady města Kojetína, konaného dne 27. května 2009 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 2, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu

12/1.2 Zpráva o ověření zápisu U s n e s e n í ze 12. zasedání Zastupitelstva ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 20. 09. 2012 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 12/1.1 Program 12. zasedání

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 20. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 15. prosince 2003 ve 13:00 hodin v kanceláři starosty města, Městský úřad Kojetín, Masarykovo

Více

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31

OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 OBEC ŘEPIŠTĚ Mírová 178, PSČ 739 31 Usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce Řepiště, konaného dne 10.6.2015 v Osvětovém domě v Řepištích 171. Zastupitelstvo obce Řepiště určuje zapisovatelem paní Michaelu

Více

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p.

Usnesení. z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. Usnesení z 21. zasedání Zastupitelstva města ve Frýdlantě nad Ostravicí konané dne 17. 12. 2009 v 15,00 hodin v zasedací místnosti budovy č.p. 139 1. Organizační záležitosti 21/1.1 Program 21. zasedání

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 25. 6. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodloužení doby splatnosti doplatku kupní

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 28 000 1112 1 800 1113 2 900 1121 27 700 1211 55 000 1122 7 798 1511 6 500 1332 10 1334 4 1335

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2008 Rozpočet projednán dne: 21.11.2007 dne: 14.11.2007 dne: 29.11.2007 ve finančním výboru v radě města v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I

U s n e s e n í. z 9. jednání Zastupitelstva města Příbram, konaného dne 9.7.2007 od 13,00 hodin v budově čp. 105, Příbram I Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Úplný originál dokumentu

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 34. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 17. srpna 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 3/2015. Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 3/2015 Z 3. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 26. května 2015 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání Úkol

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185

Návrh rozpočtu 2004 - úpravy po zveřejnění 2141. Zpráva kontrol. výboru k připomínce člena ZM 2182. Návštěva partnerského města Pfinztal 2185 Město ROKYCANY Usnesení z jednání zastupitelstva města číslo : 78 konaného dne: 20.1.2004 od 15:00:00 do 19:40:00 v budově MěÚ Rokycany. Zastupitelstvo města schválilo navržený program jednání. Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012

USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 USNESENÍ Č. 175/2012 Majetkoprávní operace I. Prodej bytové jednotky nájemníkovi Zastupitelstvo města prodej bytové jednotky

Více

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015

Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 Výdajová část ke komentáři k rozpočtu Městského obvodu Plesná na rok 2015 BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců platy zaměstnanců (zimní údržba) 220 000,00 Kč 5031 Povinné poj.na soc.zabezp. odvody z platů

Více

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238)

Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) Usnesení z 16. schůze Rady města Bechyně konané dne 30. 7. 2014 (usnesení č. 217-238) USNESENÍ č. 217/16-14 R I. n e s o u h l a s í 1. s prominutím nákladů soudního řízení v částce 1.000,- Kč podle platebního

Více

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373

Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 Obec Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice, IČ 00259373 V souladu s ustanovením 15 a 16 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech provádí Obec Jindřichovice rozpočtovou změnu: Rozpočové

Více

Město Tábor. starosta města

Město Tábor. starosta města Město Tábor Ing Jiří Fišer, starosta města Město Tábor 35 tis. obyvatel příjmy 940 mio Kč výdaje 915 mio Kč saldo 25 mio Kč Historie: 1420 založení města husity. Spojení se jménem Jana Husa, duchovním

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1686/11-13 Rada města po projednání schvaluje organizační zajištění zasedání zastupitelstva města dne 10.12.2013. U S N E S E N Í ze 78. schůze Rady města Kojetína, konané dne 27. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení zastupitelstva

Více

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města.

Zastupitelstvo města usnesením č. 20/556/2009 1) schválilo program 20. zasedání zastupitelstva města. USNESENÍ 20. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘINCE konaného dne 9. června 2009 usnesením č. 20/556/2009 program 20. zasedání zastupitelstva města. usnesením č. 20/557/2009 návrhovou komisi ve složení: usnesením

Více

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejněná verze dokumentu je upravena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. U s n e s e n í z jednání Rady města Příbram, konaného dne 08.12.2014

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátéhodruhého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 03.11.2008 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 411 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze

Více

Město Moravská Třebová. Usnesení

Město Moravská Třebová. Usnesení Usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 16.03.2015 od 15.00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 20 členů zastupitelstva města.

Více

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012.

U S N E S E NÍ. Usn. č. R 1258/02-13 Rada města po projednání bere na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 18.09.2012. U S N E S E NÍ z 57. schůze Rady města Kojetína, konaného dne 13. února 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení Rady města Kojetína

Více

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč)

NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) MĚSTO Týniště nad Orlicí IČO: 002 75 468 DIČ: CZ00275468 NÁVRH ROZPOČTU 2012 (údaje v Kč) návrh 2012 1. Daňové příjmy 50219304,00 daň z příjmu právnických osob placená obcí 1720000,00 2. Nedaňové příjmy

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 21 konaného dne 25. června 2014 Projednání předkládaných zpráv: 1. Prodej pozemku pod garáží v lokalitě Kolonka 2. Prodej pozemků mezi rodinnými domy

Více

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky.

Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Usnesení z 9. veřejného zasedání ZO, konaného dne 23. 2. 2012 v kulturním domě Ústí u Staré Paky. Zastupitelstvo obce Stará Paka schvaluje: 1) Program 9. Veřejného zasedání ZO, rozšířený o bod: Masarykovy

Více

16. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na uspořádání 7. dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi v roce 2008 17. Návrh na poskytnutí příspěvku v

16. Návrh na poskytnutí neinvestiční dotace na uspořádání 7. dobového leteckého dne v Mladé Boleslavi v roce 2008 17. Návrh na poskytnutí příspěvku v Z á p i s z řádného zasedání Zastupitelstva města v Mladé Boleslavi, které se uskutečnilo ve čtvrtek dne 22. května 2008 od 15:00 hod. ve velké zasedací síni Magistrátu města Mladé Boleslavi, Komenského

Více

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou):

Usnesení. Předložený program zasedání zastupitelstva města. Rozpočet města na rok 2012 v následující podobě (s provedenou změnou): Město Moravská Třebová 1 Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 12.03.2012 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 19

Více

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015

Seznam usnesení 8. Zastupitelstva HMP ze dne 18. 6. 2015 Z-3400 8/1 18.6.2015 k návrhu na vyhrazení si pravomoci rozhodovat v samostatné působnosti Zastupitelstvem hlavního města Prahy Z-3401 8/2 18.6.2015 k volbě přísedících Městského soudu v Praze Z-3503 8/3

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014

USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 USNESENÍ ze schůze RM č. 05/2014 konané dne 13. března 2014 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/05/2014 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013.

U S N E S E N Í. Usn. č. R 1656/11-13 Rada města po projednání bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kojetína ze dne 02.10.2013. U S N E S E N Í ze 77. schůze Rady města Kojetína, konané dne 13. listopadu 2013, v 13:00 hodin, v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí 20, Kojetín 2. Plnění usnesení rady města

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. Elektronická verze: BOX. Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY P r a v i d l a p r o n a k l á d á n í s n e m o v i t ý m i v ě c m i ve v l a s t n i c t v í m ě s t a K r á l í k y Spis. značka: PP/186/P/2015 Originál: Kancelář úřadu Elektronická

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín U S N E S E N Í z 5. zasedání Zastupitelstva města Kojetína, konaného dne 3. dubna 2007 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013

PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ. Rada města 20. jednání datum konání: 05.08.2013 PŘEHLED PŘIJATÝCH USNESENÍ 20. jednání datum konání: 05.08.2013 Přehled přijatých usnesení ze dne: 05.08.2013 Číslo usnesení Název Předkladatel 0363/RM20/2013 Rekonstrukce víceúčelového hřiště - sídliště

Více

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z třicátéhoprvého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 24.04.2006 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 630 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení zastupitelstva

Více

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11

Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 Město Blovice Rada města Usnesení č. 01/11 z jednání rady města konaného dne 10.01.2011 Usnesení obsahuje: 6 stran, body č. 143-188 RM schvaluje 143) podání žádosti o poskytnutí dotace z Programu stabilizace

Více

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015

USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 USNESENÍ č. 5/2015 ze 4. zasedání Zastupitelstva města, konaného dne 01. 06. 2015 I. Zastupitelstvo města schvaluje: 1. program dnešního jednání v upraveném znění 2. aby rozprava probíhala ke každému bodu

Více

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015

Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Podklad k projednání návrhu rozpočtu města Vlašim na rok 2015 Příjmy daňové příjmy: pol. ODPA text: v tis.kč 1111 Daň z příjmů fyzických osob - závislá činnost 28 000 1112 Daň z příjmů fyzických osob -

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované

USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované USNESENÍ RADY MĚSTA ŽELEZNÝ BROD z 54. schůze konané dne 12. 2. 2014 anonymizované Rada města Železný Brod po projednání 54/14rm schvaluje doplněný program dnešní schůze rady města 55/14rm souhlasí s přihlášením

Více

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011.

ZM bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení 6. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín ze dne 19.9.2011. Příloha č. 3 M Ě S T O N O V Ý J I Č Í N U S N E S E N Í z 7. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín konaného dne 20.10.2011 VARIANTA URČENÁ KE ZVEŘEJNĚNÍ Text usnesení byl upraven v souladu se zákonem

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 35. zasedání Rady města Kojetín, konaného dne 14. září 2004 ve 13:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Kojetín, Masarykovo náměstí

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 34. schůzi dne 21. 6. 2004 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč

Zápis č. 3/2015. Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Zápis č. 3/2015 Ze zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konané 26. května 2015 v zasedací místnosti města Proseč Přítomni: dle prezenční listiny 3. zasedání Zastupitelstva města Proseč v roce 2015 proběhlo

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 25. 08. 2008 Usnesení č. 794 Rada města bere na vědomí kontrolu usnesení ze dne 11. 08. 2008. Usnesení č. 795 Rada města rozhodla uzavřít Dodatek č. 13 k pojistné

Více

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4

U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 U s n e s e n í č. 6 / 2 0 1 4 ze zasedání zastupitelstva města Jílové u Prahy konaného dne 15. 12. 2014 v Kulturním a informačním centru v Jílovém u Prahy 6.1.14 Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu

Více

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF

Usnesení. Z: Ing. Mgr. Dana Buriánková, vedoucí OF Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva města Moravská Třebová, které se konalo dne 10.8.2009 od 15:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na ul. Olomoucké za účasti 17 členů

Více

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014

P R O G R A M. 2. Vytvoření volebních obvodů pro volby do Zastupitelstva městské části volební období 2010 až 2014 P R O G R A M 18. zasedání Zastupitelstva městské části, které se koná dne 28.6.2010 od 15:00 hodin ve velkém sále hotelu Amedia Hotel Theatrino, Bořivojova 53, Praha 3 I. Pro jednání Zastupitelstva městské

Více

Město Lipník nad Bečvou

Město Lipník nad Bečvou Město Lipník nad Bečvou Rada města schválila na své 11. schůzi dne 26. 5. 2003 následující usnesení Usnesení rady města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých

Více

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích

Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Loštice, konaného v pondělí dne 31. srpna 2015 v kulturním domě v Lošticích Usnesení 7/1: ZM schvaluje Mgr. Pavla Procházku a Bohumila Tilla členy návrhové

Více

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli

Usnesení. přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli Město Jeseník Usnesení přijatá na 25. zasedání Zastupitelstva města Jeseník konaném dne 12.9.2013 v 15:00 hodin v jesenické kapli 1097. Zastupitelstvo města schvaluje další postup ve věci investičního

Více

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014

Seznam usnesení 40. Zastupitelstva HMP ze dne 19. 6. 2014 Z-2614 40/1 19.6.2014 k návrhu na vydání změny Z 2833/00 Územního plánu sídelního útvaru hl.m. Prahy (posun ÚSES v k.ú. Kunratice) Z-2681 40/2 19.6.2014 k návrhu na pořízení celoměstsky významných změn

Více

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2.

MĚSTO HRANICE MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013. Kontrola plnění usnesení. Bod programu: 2. MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 10. 10. 2013 Bod programu: 2 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Ing. Radka Ondriášová Vedoucí odborů Vedoucí odborů Název bodu:

Více

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu

5. veřejné zasedání Zastupitelstva města 15.12.2010 Příloha zápisu Z důvodu zajištění ochrany osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, je zveřejňováno upravené znění usnesení Zastupitelstva města Benátky nad

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 29.10.2014 Přítomni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Věra Vávrová, Mgr. Karel Střeleček Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích.

Město Kravaře. U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. Město Kravaře U s n e s e n í z 17. zasedání Zastupitelstva města Kravaře konaného dne 19. 12. 2012 v zasedací síni Městského úřadu v Kravařích. usn. čís. 17. 122/2012 17. 128/2012 Ing. Andreas Hahn starosta

Více