Glenmark Pharmaceuticals

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Glenmark Pharmaceuticals"

Transkript

1 RESEARCH CENTRE Glenmark Pharmaceuticals periodikum novinek z výzkumu a praxe Ročník 2/2009

2 Obsah Glenmark společnost s vlastním výzkumem a vývojem 3 Nové molekuly z výzkumných laboratoří Glenmarku se připravují vstoupit do klinické praxe 4 Topimark (topiramát) v klinické praxi českých a slovenských neurologů 5 Charitativní aktivity Glenmarku společenská odpovědnost má prioritu i v době krize 6 Závod Glenmark Vysoké Mýto vstupní brána do Evropy 6 Mapa Evropy na obálce ukazuje, kde všude má společnost Glenmark své zastoupení již dnes vedle České republiky a Slovenské republiky je to také Velká Británie, Polsko a Rumunsko (vyznačeny červeně), jakož i země, v nichž se chystá otevřít svá zastoupení v nejbližší době (vyznačeny zeleně) to jsou Maďarsko a Bulharsko.

3 Glenmark společnost s vlastním výzkumem a vývojem Sspolečnost Glenmark Pharmaceuticals je nadnárodní společnost se sídlem v Bombaji, která vznikla v roce Působí v 95 zemích světa a zaměstnává více než pracovníků. V roce 2008 získala prestižní ocenění SCRIP Award jako nejlepší farmaceutická společnost světa v kategorii malých a středně velkých firem a nejlepší společnost na rozvíjejících se trzích. Centrála společnosti pro Evropu je v Praze. Kromě toho v České republice společnost Glenmark vlastní a provozuje také výrobní závod ve Vysokém Mýtě. Srdcem všech aktivit společnosti Glenmark je vlastní výzkum a vývoj. V laboratořích firmy na různých místech světa pracují rozsáhlé týmy vědeckých pracovníků absolventů předních univerzit v USA i Evropě na nejmodernějších zařízeních pro biochemii, molekulární biologii, výzkum metabolismu, farmakokinetiku a farmakodynamiku léků a toxikologii, zabývají se screeningem účinných látek, cíleným vývojem nových molekul, zaváděním nových aplikačních systémů, analytickým výzkumem, pre klinickým hodnocením účinných látek i hledáním nových cílových struktur pro biologické léky. Jde o multidisciplinární, mezinárodní týmy, prezentující se mj. i řadou publikací v mezinárodních recenzovaných časopisech s vysokým impact faktorem. Nejrozsáhlejší, moderně vybavené a progresivně zaměřené výzkumné laboratoře společnosti Glenmark sídlí v Mahape (Navi Mumbai) a výrobní závod v Goa. Glenmark Goa Plant Biologics Research Centre Switzerland V roce 2004 založila společnost Glenmark ve švýcarském městě Neuchâtel dceřinou společnost Glenmark Pharmaceuticals S.A. (GSA), která se stala centrem výzkumu a vývoje biologických léků a kde v současnosti pracuje mezinárodní tým více než 50 vědců s rozsáhlými zkušenostmi z tohoto oboru. Clinical R&D in Oxford UK Kromě toho má společnost Glenmark i rozsáhlé centrum pro klinický výzkum, které sídlí v Oxfordu (Velká Británie). Molekuly, které jsou v současnosti v různých fázích preklinického a klinického zkoušení a soustřeďují se především na metabolické poruchy (diabetes mellitus 2. typu, obezita, dyslipidémie), zánětlivá onemocnění (astma a chronická obstrukční plicní nemoc, revmatoidní artritida, osteoartróza), bolestivé stavy (neuropatická a zánětlivá bolest) a onemocnění CNS autoimunitní etiologie (roztroušená skleróza), ukazuje tabulka: Molekula Primární indikace Cílová struktura Crofelemer Antidiarhoikum Inhibitor CFTR GRC 3886 (oglemilast) GRC 8200 (melogliptin) GRC 4039 (revamilast) GRC 6211 GRC GBR 500 GRC GBR 600 Astma, CHOPN Diabetes mellitus 2. typu Revmatoidní artritida a jiné zánětlivé stavy, roztroušená skleróza Osteoartritická bolest, neuropatická bolest, močová inkontinence Neuropatická bolest, osteoartritická bolest, bolest při dalších zánětlivých stavech Roztroušená skleróza, zánětlivá onemocnění Osteoartritická bolest, neuropatická bolest, kožní choroby Antiagregancium pro léčbu stavů po PCI/akutních koronárních syndromech Inhibitor PDE IV Inhibitor DPP IV Inhibitor PDE IV Antagonista TRPV1 Agonista CB 2 Antagonista VLA 2 Antagonista TRPV3 Von Willebrandův faktor Preklinická fáze Fáze 1 Fáze 2 Fáze 3 Schválení Předpokládaný lounch

4 Nové molekuly z výzkumných laboratoří Glenmarku se připravují vstoupit do klinické praxe Crofelemer na prahu poslední fáze klinického testování Crofelemer je prvním představitelem nové lékové skupiny antisekretorik a antidiarhoik pro řadu indikací, především pak pro průjmové komplikace infekce HIV/AIDS u nemocných léčených antivirotiky, který byl již schválen k užití ve 140 zemích světa. V současnosti probíhá 1. část klinické studie fáze III, označené akronymem ADVENT, jejímž cílem je ověřit optimální dávkování. Studie ADVENT je randomizovaná, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná a paralelně uspořádaná studie, do jejíž první části v trvání 28 dní bylo zařazeno 206 pacientů. Ti byli rozděleni cca po 50 osobách do čtyř skupin, z nichž tři dostávají crofelemer v dávkách 125 mg, 250 mg, a 500 mg per os dvakrát denně, čtvrtá tvoří placebovou kontrolu. Předpokládá se, že i výsledky této studie potvrdí velmi nadějná data získaná v předchozím klinickém testování. Nová molekula perorálního antidiabetika melogliptin bezprostředně před III. fází klinických studií V nedávné době byla ukončena rovněž fáze IIb klinické studie s novou molekulou perorálního antidiabetika melogliptinu přípravku ze skupiny inhibitorů dipeptidyl peptidázy 4 (DPP 4) provedené u 494 pacientů s diabetem 2. typu, průměrného věku 51 let (od 30 do 80 let) a se základní hodnotou HbA 1c 7 10 % (střední hodnota 8,4 %). Jednalo se o dvanáctitýdenní randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou a paralelně uspořádanou studii, v níž se prokázala velmi dobrá kontrola glykémie (pokles HbA 1c průměrně o 0,75 % při dávce 50 mg dvakrát denně a o 0,60 % u nemocných léčených dávkou 100 mg jedenkrát denně), a to při mimořádně nízké incidenci hypoglykémií a bez jakýchkoli hmotnostních přírůstků. Navíc u podskupiny pacientů s nejvyššími výchozími hodnotami HbA 1c snížil melogliptin jeho hodnoty dokonce o 0,88 % (100 mg jednou denně), respektive o 1,05 % (50 mg dvakrát denně), což jsou výsledky lepší než u ostatních dnes dostupných inhibitorů DPP 4. Svědčí to o významném zlepšení funkce beta buněk pankreatu a zvýšené produkci inzulinu, jak prokazuje vzestup HOMA ß. Na základě těchto výsledků bude proto na konci roku 2009 zahájena III. fáze klinických studií. Nový přípravek určený k léčbě neuropatické bolesti, osteoartrózy a dalších zánětlivých stavů úspěšně zakončil klinickou studii fáze I V průběhu roku 2009 byla ukončena evropská studie fáze I u nového selektivního agonisty kanabinoidních receptorů (CB 2), označovaného zatím jen jako GRC Jde o kandidátní molekulu k léčbě neuropatické bolesti, osteoartrózy a dalších zánětlivých stavů. Studie proběhla u 80 zdravých dobrovolníků a na základě podávání jednotlivých i opakovaných, postupně se zvyšujících dávek byla hodnocena bezpečnost, tolerance a farmakokinetické parametry přípravku. Nejvyšší bezpečně dosažená dávka činila 1200 mg, a studie celkově prokázala, že jde o bezpečný a dobře tolerovaný lék, s proporcionálním farmakokinetickým profilem vyznačujícím se dobrou dostupností a expozičními hladinami účinné látky. Vysoké dávky dosažené u některých jedinců ve studii několikrát překračovaly nejvyšší účinné dávky, jak je bylo třeba podávat v modelech akutní i chronické bolesti v experimentu. U jednotlivých ani opakovaných dávek se neprojevily žádné závažné nežádoucí účinky, včetně kardiovaskulárních. Přitom dochází k významným poklesům skóre bolesti jak ve druhém, tak ve třináctém dni léčby, což jsou klíčové časové body pro hodnocení účinnosti. Optimální kombinace účinnosti a výhodné farmakokinetiky na jedné straně a bezpečnosti a tolerovatelnosti na straně druhé je dobrým předpokladem dalších úspěšných fází klinického zkoušení GRC

5 Topimark (topiramát) v klinické praxi českých a slovenských neurologů MUDr. Jiří Mastík, I. neurologická klinika MU a FN u sv. Anny v Brně Moje osobní zkušenosti s Topimarkem v profylaktické léčbě migrény jsou za devět měsíců velmi dobré. Od února 2009 jsem aplikoval lék šestadvaceti pacientům, pouze v jednom případě jsem byl nucen lék vysadit pro zhoršení paměti a koncentrace. Z mírnějších nežádoucích účinků se vyskytly parestézie, snížení apetitu a hmotnosti, ospalost. Poruchy zraku, které bývají popisovány, jsem u svých pacientů nezaznamenal. Nežádoucí účinky lze do jisté míry eliminovat pomalejší titrací dávek. Většinou se topiramát podává ve dvou denních dávkách (ráno a večer) a titruje se postupně od 25 mg v úvodní večerní dávce se zvyšováním po týdnu do denní dávky 100 mg. V některých případech je vhodnější podat lék jen večer (50 až 100 mg večer), naopak u těžších případů je indikováno pomalu zvyšovat dávku až ke 200 mg za den. V této dávce je topiramát velmi dobře účinný v léčbě cluster headache, dokonce předčí klasickou kombinaci verapamilu s kortikoidy. Kromě indikací doporučených The US Headache Consortiem byla účinnost topiramátu ověřena v léčbě chronické (transformované) migrény a v léčbě migrény u dětí. Pokud dosáhneme uspokojivé remise s významným poklesem frekvence a zejména intenzity záchvatů, zkoušíme po zhruba 6 až 9 měsících topiramát snížit, například na udržovací dávku 50 mg večer, nebo postupně zcela vysadit. Část pacientů se po určité době remise vrací pro zhoršení, ale opakování kúry topiramátem bývá většinou stejně účinné jako poprvé. MUDr. Ivana Ducárová, Neurologická ambulancia, Prešov Topimark používam od marca 2009, pričom ho používam na liečbu epilepsie aj migrény, celkovo mám v liečbe nastavených 25 pacientov. Dávkovanie: indikácie parciálna EPI, ako solo liečba maxim mg, ad on liečba mg, resp mg, ko profylaxia migrény 2 50 mg Topimark podávam za kontroly hepatálnych testov, skúsenosti mám veľmi dobré! MUDr. Zlatica Klinovská, Neurologická ambulancia, Stará Ľubovňa Topimark používaný na ambulanci od marca 2009, na liečbu epilepsie, migrény, pacientov. O dávkovaní rozhoduje stav a diagnóza pacienta: ff Migréna 25 mg, event. 50 mg ff Epilepsia mg a vyššie Zatiaľ mám veľmi dobré skúsenosti, liek je veľmi dobre tolerovaný. MUDr. Mária Dufincová, Ambulance chronické bolesti, Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Kolín Topimark jsem prvně vyzkoušela u svých pacientů v lednu roku V současné době léčím tímto preparátem více než dvacet pacientů. Topimark používám v profylaktické léčbě migrenózních záchvatů u dospělých. Obvykle začínám s dávkou 25 mg a tuto postupně titruji až na 100 mg (podávaných ve dvou dávkách po 50 mg ráno a večer). S výsledky terapie jsem velmi spokojena. U pacientů dochází k redukci počtu migrenózních záchvatů, aniž bych zaznamenala nežádoucí účinky. MUDr. Jitka Klinderová, Privátní neurologická ambulance a EMG laboratoř Medicentrum, Praha 4 Topimark jsem poprvé vyzkoušela v říjnu roku V současné době léčím tímto preparátem patnáct pacientů. Topimark používám v profylaktické léčbě migrenózních záchvatů a v léčbě epilepsie u dospělých pacientů. U migreniků začínám dávkou 25 mg a tuto postupně titruji až na 100 mg denně (rozděleno na dvě dílčí dávky po 50 mg ráno a večer). U takto léčených migreniků pozoruji žádoucí snížení počtu migrenózních záchvatů. U epileptických pacientů s úspěchem používám tento preparát v kombinaci s jinými antiepileptiky u parciálních záchvatů, a to většinou v dávce 50 mg. Za celou dobu používání jsem nazaznamenala žádný nežádoucí účinek. MUDr. Denis Richter, Primár Neurologického oddelenia Nemocnica sv. Cyrila a Metoda v Bratislave Topimark používam najmä v profylaktickej liečbe migrény. Počas približne 3 mesiacov som na Topimark nastavil 6 pacientov s vysokou frekvenciou alebo ťažkým priebehom migrenóznych atakov. Všetci pacienti preparát dobre tolerovali, nežiadúce účinky boli len mierne a prechodné. Najčastejšie sa vyskytla závrativosť, zhoršená koncentrácia a pocit únavy. Z mojich skúseností je postačujúca dávka 50 mg/deň, u časti pacientiek bola efektívna aj minimálna dávka 25 mg/deň. Obzvlášť ma potešil dobrý efekt u pacientky, našej kolegyne, s ťažkou farmakorezistentnou migrénou s aurou s pozitívnou rodinnou anamnézou. Doteraz sme vyskúšali celý rad rôznych preparátov s minimálnym alebo žiadnym efektom, často aj za cenu vysokých dávok a nežiadúcich účinkov. Pri liečbe Topimarkom v dávke 2 50 mg došlo k redukcii početnosti aj závažnosti atakov. Topiramát má pevné miesto v profylaktickej liečbe migrény. Má vysokú efektivitu, dobrú znášanlivosť a na rozdieľ od starších antiepileptík aj priaznivý farmakologický profil s lineárnou farmakokinetikou a renálnou exkréciou. Výhodou je aj vysoká bezpečnosť a minimum liekových interakcií. Pacienta je potrebné upozorniť na dostatočný príjem tekutín a u žien riziko zníženia účinnosti hormonálnej antikoncepcie. 5

6 Charitativní aktivity Glenmarku společenská odpovědnost má prioritu i v době krize Již od svého vstupu na český trh začala společnost Glenmark Pharmaceuticals rozvíjet i své aktivity v oblasti dobročinnosti. V rámci akce Jemná pokožka dětem rozdala do devíti kojeneckých ústavů v ČR krémů proti opruzeninám Babynol Plus ; tím těmto ústavům ušetřila nejméně korun. Kromě pomoci dětem a postiženým osobám se společnost Glenmark ve svých charitativních aktivitách zaměřuje také na seniory, kteří jsou hlavními příjemci jejích léků zejména v oblasti Parkinsonovy a Alzheimerovy choroby. Mezi první vlaštovky tohoto charitativního směru patří finanční příspěvek Glenmarku občanskému sdružení Parkinson Slovácko. Činnost Parkinson Slovácko o.s., spočívá především v pravidelných rekondičních cvičeních, vedených a koordinovaných školenou cvičitelkou, a také v pořádání pravidelných schůzek, na které společnost zve odborné lékaře, odborníky ve věcech sociálních, bezpečnostních a dalších, s nimiž se nemocní a jejich blízcí setkávají. Kromě toho občanské sdružení pořádá i společné výlety, procházky a družební akce se sousedními kluby v České republice i v zahraničí. Vedení společnosti Glenmark si cení přínosné a obětavé práce všech členů občanského sdružení, a proto také podpořila Parkinsoniádu, která se konala ve dnech K dalším aktivitám v tomto směru patří příspěvek Glenmarku Diakonii Českobratrské církve evangelické středisku Betlém v Klouboukách u Brna. Společnost Glenmark chce a také bude v podobných charitativních akcích pokračovat i nadále. Závod Glenmark Vysoké Mýto vstupní brána do Evropy Společnost Glenmark v rámci svých aktivit na teritoriu EU vlastní i výrobní závod ve Vysokém Mýtě. Ten byl založen již v roce 1952 a až do prvních let 21. století vyráběl především masti (např. Babynol plus), masťové základy (např. Unguentum ichthamoli) a léky s obsahem minerálů (např. magnesium, kalcium apod.). V současné době se závod Glenmark Vysoké Mýto zaměřuje především na pevné lékové formy farmaceutických přípravků (tablety). Hlavním úkolem tohoto závodu je tedy výroba a balení léků. Pro tento účel byly jednak zcela zmodernizovány výrobní prostory, jednak zakoupeny nové blistrovací a balící linky, které odpovídají nejmodernějším požadavkům na kvalitu balení. Obzvláště zajímavé je balení tablet do blistrů uzavřených aluminiovou (hliníkovou) folií. Tento způsob je sice finančně nákladný, ale alu folie nejlépe chrání tablety před vlivy vnějšího prostředí (vlhkost a světlo), a zaručuje tak stabilní účinnost a bezpečnost takto balených léků. Závod Glenmark Vysoké Mýto splnil všechny podmínky a je držitelem certifikátu správné výrobní praxe (GMP), dovozního povolení a distribuční licence. Druhým klíčovým úkolem závodu Glenmark ve Vysokém Mýtě je kontrola kvality léků společnosti Glenmark a následné propouštění těchto léků do distribuční sítě nejen v České a Slovenské republice, ale i v jiných zemích Evropské Unie (Polsko, Rumunsko, Velká Británie). Proto musí kvalita léků firmy Glenmark odpovídat přísným požadavkům EU. V procesu kontroly léků hrají klíčovou roli nové laboratoře zajišťující deklarované složení a chemickou a mikrobiální čistotu. V minulých měsících byly pro tento účel vybudovány zcela nové laboratoře vybavené moderními laboratorními přístroji, které splňují náročné standardy farmaceutického průmyslu dnešních dnů (viz foto). Rozšíření výroby a nároky na laboratorní kontrolu kvality léků Glenmark vyžaduje řadu kvalifikovaných pracovníků. V současné době zaměstnává Glenmark Vysoké Mýto přes 50 pracovníků z kraje Královéhradeckého, čímž současně přispívá i k zaměstnanosti v tomto regionu. 6

7 Sídlo společnosti v České republice: GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o., City Tower, Hvězdova 1716/2b, Praha 4, Czech Republic Tel.: , fax: , e mail: website: Pracoviště Vysoké Mýto: GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o., Fibichova 143, Vysoké Mýto, Czech Republic Tel.: , fax: , e mail: Zastoupení pro Slovenskou republiku: GLENMARK PHARMACEUTICALS SK s.r.o., Pri Bielom kríži 6, Bratislava, Slovak Republic Tel./fax: , e mail: website: Pro potřeby společnosti GLENMARK PHARMACEUTICALS s.r.o. připravilo a vydalo nakladatelství

8

"Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře

Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře "Perspektivy léčby konopím: Zdraví, legislativa, politika" Souhrnná zpráva z odborného parlamentního semináře PhDr. Josef Radimecký, Ph.D., MSc. Praha, duben 2010 1 Obsah Souhrn výstupů semináře... 3 Léčebné

Více

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines

Výsledky studií prezentovaných v sekci Hot Lines XVII. výroční sjezd České kardiologické společnosti 10. 13. května 2009, Brno, areál BVV Centrum pro plicní hypertenzi II. interní klinika VFN a 1. LF UK U nemocnice 2, 128 08 Praha 2 VOLEJTE ZDARMA: 800

Více

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č.

practicus Diabetes mellitus Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru Z obsahu čísla: č. Odborný časopis Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP practicus č. 2/2009 ročník 8 t i p t o h o t o č í s l a Ordinace nejen na kraji města...tentokrát na návštěvě u MUDr. Vojislava Ivetiče v Mariboru

Více

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda

VALNÁ HROMADA ČKS Čas konání: neděle 16. května od 18.00 hodin Místo konání: Pavilon A, sál Rotunda 16. 19. května 2010 Veletrhy Brno XVIII. výroční sjezd České kardiologické společnosti Ročník 6 Rozhovory doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc. Předseda organizačního výboru (str. 4) prof. MUDr. Aleš Linhart,

Více

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV

VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV VÝVOJ A KLINICKÉ HODNOCENÍ NOVÝCH LÉČIV přehledový článek DEVELOPMENT AND CLINICAL EVALUATION OF NEW DRUGS David Suchý 1, Milan Hora 2, Jindřich Fínek 3 1 Oddělení klinické farmakologie FN, Plzeň 2 Urologická

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

souhrn údajů o přípravku

souhrn údajů o přípravku souhrn údajů o přípravku. NÁZEV PŘÍPRAVKU Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Tarceva mg potahované tablety Při předepisování přípravku Tarceva je nutno vzít v úvahu faktory související

Více

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře

Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře BOLEST MUDr. Tomáš Doležal, Ph. D. Společnost pro klinickou a experimentální farmakologii a toxikologii ČLS JEP MUDr. Marek Hakl,

Více

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ

POLYFARMAKOTERAPIE VE STÁŘÍ XVIII. PRACOVNÍ DNY KLINICKÉ FARMACIE 6.6.2014, Lékařský dům, Praha, Sokolovská 31 Pořadatelé: Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP Česká geriatrická a gerontologická společnost ČLS JEP Sborník abstrakt

Více

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz

Občan v síti www.sdruzeniobcan.cz dialogem k reformě Občan v síti O BČAN www.sdruzeniobcan.cz Shakespearovo obsazení krve do role zachránce libry svaloviny bankrotáře Antonia příhodně ilustruje postavení, které má krev v lidském těle.

Více

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ

SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ SOUBOR MINIMÁLNÍCH DIAGNOSTICKÝCH A TERAPEUTICKÝCH STANDARDŮ U PACIENTŮ S EPILEPSIÍ Tento soubor epistandardů navazuje na sérii předchozích publikací, jejichž ob sah byl výsledkem diskusí u kulatého stolu

Více

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI

PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Doporučený diagnostický a léčebný postup pro všeobecné praktické lékaře PALIATIVNÍ PÉČE O PACIENTY V TERMINÁLNÍM STÁDIU NEMOCI Autoři: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D. Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP

Více

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle:

MF medireport. Edukační a inzertní příloha časopisu Tempus medicorum. V tomto čísle: listopad 2010 MF medireport V tomto čísle: KOMPLIKOVANÉ INFEKCE 18 Nové možnosti antimikrobní léčby u nitrobřišních infekcí v chirurgii ZÁCPA 22 Příčiny a léčba zácpy ORALAIR 24 léčba alergické pylové

Více

Svatoanenské listy. č.2

Svatoanenské listy. č.2 Svatoanenské listy č.2 čtvrtletník FNUSA Problematika dysfunkce pánevního dna Podiatrie, larvoterapie Přehled investičních akcí roku 2009 Pozitivní úloha vína v historii lidstva Svatoanenské listy 2/2010

Více

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ

ODBORNÁ ČÁST NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 1 TECHNOLOGICKÝ KLINICKÝ STANDARD PRO LÉČBU PACIENTŮ S AUTOIMUNITNÍMI NERVOSVALOVÝMI ONEMOCNĚNÍMI INTRAVENÓZNÍM LIDSKÝM IMUNOGLOBULINEM A VÝMĚNNOU PLAZMAFERÉZOU ODBORNÁ

Více

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr.

Náhodný nález GIST u tří bariatrických operací za 6 let MUDr. Ladislav Svoboda /Praha/... 20 Výsledky baratrických/metabolických reoperací doc. MUDr. Obsah HLAVNÍ PROGRAM... 5 ŠONKOVA PŘEDNÁŠKA... 5 Lipidy a obezita doc. MUDr. Marie Kunešová, CSc. /Praha/... 5 BLOK I Varia I... 6 Obezita v těhotenství a laktaci MUDr. Marian Kacerovský, PhD. /Hradec

Více

Souhrn údajů o přípravku

Souhrn údajů o přípravku sp.zn. sukls62128/2014 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Itakem 5 mg Itakem 10 mg Itakem 20 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Itakem 5 mg: Jedna potahovaná tableta

Více

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků

konference nedašov 2011 Sborník příspěvků konference nedašov 2011 Sborník příspěvků KONFERENCE NEDAŠOV 2011 Zdravotní a sociální služby poskytované seniorům v pobytových zařízeních Sborník příspěvků Michaela Lutišanová [ed.] Praha 2011 Konference

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN

Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN 1 Sekce bronchiálních obstrukcí ČPFS Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu stabilní CHOPN Rozšířená verze Autoři: Vladimír Koblížek, Jan Chlumský, Vladimír Zindr, Kateřina Neumannová, Jakub Zatloukal,

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU ENBREL 50 mg injekční roztok v předplněné injekční stříkačce 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna předplněná injekční stříkačka obsahuje etanerceptum

Více

Fakultní Nemocnice Hradec Králové

Fakultní Nemocnice Hradec Králové Fakultní Nemocnice Hradec Králové Projekty, financované prostřednictvím fondů EU, realizované v letech 2006 až 2010 CZ.1.06/3.2.01/01.00082 Modernizace a obnova přístrojového vybavení traumatologického

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Multidisciplinární kooperace v onkologii

Multidisciplinární kooperace v onkologii Leden 2010 číslo 01 Odborný onkologický časopis pro mezioborovou spolupráci Multidisciplinární kooperace v onkologii Ekonomická krize ve zdravotnictví Postavení podpůrné léčby v rámci onkologické terapie

Více

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100

Číslo konta: Komerční banka, Praha 4: 30333041/0100 1 2 AMD je členem České rady humanitárních organizací, Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky a členem EAMDA Evropské aliance asociací nervosvalových nemocí. Asociace muskulárních dystrofiků

Více

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka.

Abatacept je fúzní protein vytvořený rekombinantní DNA technologií z vaječníkových buněk křečka. 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU ORENCIA 125 mg injekční roztok v předplněném peru. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedno předplněné pero obsahuje abataceptum 125 mg v 1 ml. Abatacept je fúzní protein vytvořený

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU LENUXIN 10 mg potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje escitalopramum 10 mg (ve formě escitaloprami oxalas).

Více

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví

BONUS2. Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc. MUDr. Pavlem Caldou, CSc. Mimořádný rok ve zdravotnictví Časopis Oborové zdravotní pojišťovny zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) BONUS2 2006 Mimořádný rok ve zdravotnictví Preventivní programy v roce 2007 Těhotenství není nemoc rozhovor s Doc.

Více

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005

ZDRAVOTNÍ POLITIKA LIBERECKÉHO KRAJE 2005 OBSAH ÚVODNÍ SLOVO... 2 PRACOVNÍ SKUPINA PRO REALIZACI ZDRAVOTNÍ POLITIKY 2005... 4 ZDRAVÝ START DO ŽIVOTA... 5 ZDRAVÍ MLADÝCH... 16 ZDRAVÉ STÁRNUTÍ... 18 ZLEPŠENÍ DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ... 24 PREVENCE INFEKČNÍCH

Více

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář

Silnější u nás stále ještě pomáhají slabším Martin Kovář Časopis Všeobecné zdravotní pojišťovny ZIMA 2012 4 VZP je váš stabilní partner a garant dostupné a kvalitní péče, říká ředitel VZP ČR Ing. Zdeněk Kabátek 19 Štítná žláza řídí náš život víc, než tušíme

Více