Zpravodaj Brněnské tiskové misie č Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123. Esoterický veletrh. Dílna Stvořitele. Tajemný pan P. Být s hledajícími"

Transkript

1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č. 123 Esoterický veletrh Dílna Stvořitele Tajemný pan P. Být s hledajícími

2 A bude krásně Slunce protrhalo mračna Vatovou stuhu oblohy Do lůna země zavítalo světlo A pověsilo tmu za nohy Ani dnes všem není jasné Jak nejasná je předpověď Že přijdou dny a bude krásně A sedm krásek se v rose vykoupe Ať seš tady a nebo jinde A naprší se obavy Slunce vždy a znovu vyjde A my ulehnem spolu do trávy Pozorovat život kolem sebe A žít v pozornosti světla v nás Nabízíme sbírku básní Tomáše Mečkovského: PESTROBAREVNÁ BÁZEŇ Sbírka básní mladého, bohužel již zesnulého autora. Tomáš Mečkovský odešel z tohoto pozemského světa k věčnému Bohu, Otci po těžké nemoci v červenci 2010 ve 36 letech. Básně psal od raného mládí. Uměl si krásně hrát se slovíčky, často mu jen myšlenka proběhla hlavou a hned ji dal na papír. Přesto o jeho skryté literární tvorbě vědělo jen velmi málo lidí. V jeho básních se zračí pokora, kterou měl před Bohem i k lidem kolem sebe. Pokoru, lásku a obětavost prokazoval i ve svém životě jako otec a manžel ve své rodině, i ve svém zaměstnání jako zdravotník a osobní asistent lidí s postižením. (Z úvodu manželky Dariny Mečkovské.) Formát 105 x 198 mm, 66 čb stran + obálka. Cena: 69 Kč OBJEDNÁVKY PIŠTE DO RUBRIKY ZPRÁVY PRO BTM NA OBJEDNACÍ KARTĚ Na úvod Milí přátelé, přichází čas prázdnin a dovolených. Všichni si potřebujeme odpočinout a nabrat nové síly. Někteří stráví odpočinkovou dovolenou u moře, jiní zvolí náročnější pobyt v horách, kdy při horské turistice je možné spojit dvojí. Protáhnout celé tělo, ale také dopřát relaxaci naší duši. Rád pobývám o dovolené v našich horách. Poznávám krásy přírody a pohoří jako jsou Karpaty, Jeseníky nebo Beskydy. Zaměstnavatel dává svému zaměstnanci obvykle čtyři týdny dovolené ročně. Nebeský Otec, Stvořitel světa i nás lidí, je daleko moudřejší a velkorysejší. Nabízí a daruje všem lidem bez rozdílu 52 dní dovolené ročně. Nedává ji najednou, ale moudře ji rozprostřel do celého roku. Tak to říká sám Bůh v Bibli, ve Starém zákoně v 2. knize Mojžíšově 20, 8: Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Každý sedmý den v týdnu ti Bůh daruje den odpočinku dovolenou. Záleží jen na tobě, zda ho opravdu využiješ pro občerstvení svého těla, duše a ducha. Anebo budeš dál dřít a makat. Budeš si myslet, že čas jsou peníze, a že jsi chytřejší než Bůh a vlastně žádný odpočinek nepotřebuješ. Den odpočinku je tu proto, aby ses nerozptyloval a nedělal žádnou práci. Ani malé úkony a úkoly, které můžeš udělat v pracovní dny. Den odpočinku stvořil Bůh pro tebe. Pravý odpočinek a novou sílu můžeš získat jen v Boží přítomnosti. Sám Bůh tě zve, aby ses s živým a vzkříšeným Pánem setkal ve společenství církve. Čeká na tebe v tento den i v čase prázdnin a dovolených. Požehnanou dovolenou a Boží ochranu na cestách přeje Bc. Michal Petratur, kazatel BJB v Blansku, místopředseda Bratrské rady BTM OSLAVY VÝROČÍ PŘÍCHODU CYRILA A METODĚJE NA VELKOU MORAVU Cyrilometodějské jubileum pokračuje pravoslavným Setkáním kultur v Mikulčicích května Slavnosti vyvrcholí na Velehradě ve dnech července 2013 v rámci státního svátku ČR již tradičním národním projektem Dny lidí dobré vůle. Vzájemná dohoda dvou církví hlásících se plně k cyrilometodějskému odkazu je historickým krokem, který má poukázat na jednotu křesťanů v naší republice. Organizační pokyny k jednotlivým akcím najdete na: SETKÁNÍM KULTUR V MIKULČICÍCH KVĚTNA DNY LIDÍ DOBRÉ VŮLE ČERVENCE

3 Misijní okénko Moje služba na Esoterickém veletrhu Letos v dubnu jsem opět přišel na pomoc baptistickému sboru z Prahy, který ve spolupráci s Brněnskou tiskovou misií a Gedeony měl dva stánky na Výstavišti. Skupina z ukrajinského sboru zde nebyla, protože loni velmi horlivě rozdávali do všech stánků výstaviště evangelizační literaturu, takže jim letos vedení festivalu stánek nedovolilo. Proto jsme zvolili umírněnější taktiku a hovořili s lidmi, kteří procházeli jen kolem našeho stánku. Mohl jsem rozdávat kolemjdoucím letáky BTM a zájemcům Gedeonské Bible. Na stěnu stánku jsem vylepil několik svých evangelizačních plakátů i v angličtině. Další misijní materiály jsem posléze trousil v hromadné dopravě. Během rozhovorů došlo i k modlitbám sebevydání Pánu Ježíši Kristu. Jeden muž nám neustále oponoval a tvrdil, že už toho Krista dávno má v sobě a že Ježíš zemřel, aby nám ukázal, jak bojovat proti egu eticky. Kříž byl u něj jen symbol, ne realita. Tak jsem ho vyzval, když toho Krista má již dávno, abychom se spolu pomodlili a aby začal on. Byl tím vyveden z míry, že je to jen mystické nazírání a že se ještě nahlas nemodlil. Byl překvapen, že se s Kristem dá navázat kontakt modlitbou a opakoval se mnou modlitbu sebevydání Pánu Ježíši Kristu. Jestliže na počátku hovoru byl až nepřetržitě odmítavý, nyní poděkoval za modlitbu, že je možno se takto modlit. Projevil zájem o návštěvu společenství. Je nutno moc nediskutovat a vést lidi k porovnání s Písmem. Jiný muž na mne opakovaně volal: Vždyť všechny cesty vedou do Říma Mohl jsem ihned doplnit: Ale jediná vede do nebe Pán Ježíš. Jedna mladá dáma nás neustále označovala jako bigotní fanatiky, co věří s jistotou, že Bůh existuje. Zeptal jsem se jí, zda používá s vírou metro nebo autobus při cestách Prahou, např. dnes na Výstaviště. Řekla, že ano. A to je přece také projev vašeho silného fanatismu víry, řekl jsem. Denně svěřujete svůj život smrtelnému, neznámému řidiči. On může podlehnout záchvatu mrtvice, nebo se lidsky zmýlit zrovna na křižovatce. Dáma si uvědomila, že je to fakt. Navázal jsem: Nezdá se vám, že pojem fanatik má hanlivou podobu užívanou zejména u věřících v živého Boha? Proč ne třeba u vrcholových sportovců, nadšených umělců nebo zapálených vědců? Ostatně, nemusím věřit, že mám ruku, já to vím a není to fanatismus. Stejně tak Na našem stánku jsme měli možnost s návštěvníky navázat rozhovory při kávě a čaji. vím, že mne Bůh miluje a stejně i vás. Dáma mi poděkovala, že jsem ji posunul Společný stánek sboru Bratrské jednoty baptistů v Praze 3 a Brněnské tiskové misie. Misijní okénko Zatímco jiní nakládali své čarodějnické náčiní, Jan Titěra nakládal kříž. od užívání stádových standardních mediálních pojmů směrem k vlastnímu myšlení. Doporučil jsem jí, aby si nyní bez předsudků přečetla Nový zákon a Žalmy Ochotně si vzala do ruky tu KNIHU a odnesla si ji. Kupodivu! Jedna šedesátnice nám přivedla psychicky retardovaného syna a řekla, že si s ním užívá peklo na zemi. Viditelně zde zoufale hledala nějakou pomoc, bylo jí jedno, od koho. Řekla mi, že syn jí jen hamburgry a sedí u facebooku, jinak se o nic nezajímá. Co s ním bude, až umřu? Pozval jsem je na kafe ve stanu a seznámil je s vedoucím mládeže, který tu právě sloužil. Oba je bude zvát na programy mládeže do sboru a jistě tam Petřík najde nějaké kamarády. A s tou paní si také někdo pohovoří. Jiná osmdesátnice na otázku, má-li ještě s někým kontakt, řekla, že je léta jen sama, jen ji občas někdo pozve do restaurace na večeři zadarmo, kde ji nakonec nutí koupit si na splátky vysavač a sadu hrnců. Byla ráda, že ve sboru je klub seniorů, kde se při pohoštění setká s dalšími lidmi jejího věku. Měly by se také pořádat kluby alfa pro seniory, nazval bych je spíš kluby omega. Těmto lidem je třeba být nablízku. Jistý inženýr, výrobce extraktů a různých léčiv, se nechal s jednou asistentkou pozvat na kávu a kreslil zájemcům schéma přírodní medicíny. Já jsem nenápadně nakreslil schéma s evangelizačním poselstvím, což je zaujalo a vzali si ze stánku vše, co se vešlo do kabelky, že to rozdají svým klientům. Tito lidé tvoří početnou skupinu nezávazných zájemců, kteří se léta pohybují mezi rozhodnutím a obavou ze ztráty své svobody, až jednou v předpeklí po smrti zvolají: KDYBYCH jen tehdy řekl své ano! Slečnám odnaproti, co nabízely živou vodu, jsem vysvětlil, že voda ne náhodou krystalizuje do tvaru hvězdy Davidovy a že Boží slovo je spíš tou vodou živou. Nebraly mne vážně, škoda! Nebyli jsme sami ani při letošní akci, i přes absenci Ukrajinců, hned u vchodu do haly v neděli otevřelo stánek společenství Voda života. Žádná diamantová voda, ale Boží slovo. Letos jsem si jasně uvědomil, že v tomto prostředí je nutné mimořádné pomazání, aby Pán Ježíš potvrzoval naše slova činěním divů a zázraků. Jen moc Ducha svatého a mimořádná demonstrace Boží milosti učiní v duších lidí jasný rozdíl mezi tím, co je od Boha a co od ďábla. Václav Lamr 4 5

4 Rozhovor E x k u r z e d o d í l n y S t v o ř i t e l e Profesora Tomáše Tyce většina našich čtenářů již zná, je autorem letáčku Věda a víra očima teoretického fyzika. Je jedním z nejmladších univerzitních profesorů u nás. Pracuje v Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně a patří k našim mladým popularizátorům vědy. Mnozí jste jej mohli vidět v některém z televizních pořadů, kde hovořil o svém objevu v oblasti neviditelnosti, nebo při show Dobrodružná fyzika v brněnském planetáriu. Protože se v současné době zabývá dalším zajímavým výzkumem, položili jsme mu několik otázek. Pane profesore, můžete nám na úvod něco říct o teorii neviditelnosti? Teorii neviditelnosti jsem se začal intenzivně věnovat asi před pěti lety. Tehdy jsem spolu s kolegou Ulfem Leonhardtem během stáže na univerzitě ve skotském St Andrews zkombinoval několik optických principů, které nás nakonec dovedly k objevu zcela nového typu neviditelného pláště. Ten na rozdíl od neviditelných plášťů navržených dříve nemá určité zásadní a do té doby nevyhnutelné nevýhody. Proto by mohl být realizován i prakticky a fungovat pro více barev světla najednou, což předtím neplatilo. Znamená to, že se zahalíme do takového pláště a nikdo si nás nevšimne? Nikoli. Neviditelný plášť totiž vůbec nevypadá jako třeba nějaká tenká tkanina, ale spíše jako poměrně tlustá vrstva opticky průhledného, leč tuhého materiálu, kterým je třeba předmět obalit, aby byl neviditelný. Jakákoli deformace pláště pak způsobí, že se paprsky už nepohybují tak, jak mají, a proto dopadnou jinam, než potřebujeme. Tím se předmět opět stane viditelným. Proto je plášť prakticky nepoužitelný např. pro pohybující se předměty. A chodit v takovém plášti by pak bylo zcela nemožné vždyť samotný plášť by nejspíše vážil mnohem více než ten, kdo by v něm byl ukryt! Jaké by bylo využití takového pláště kromě odvětví vojenské obrany? Je to možná překvapující, ale využití se pro neviditelné pláště hledá poměrně obtížně. Každého jistě napadne právě vojenské využití. Na něčem takovém spolupracovat nechceme, ale bez ohledu na to by ani takové využití nebylo snadné vzhledem k tomu, co jsem řekl v odpovědi na minu- lou otázku, např. zneviditelnit letadlo by asi tímto způsobem vůbec nešlo. A nevojenských využití mě napadá asi jen ukrývání určitých architektonických prvků (podpěrné sloupy apod.) tak, aby nerušily výhled nebo nestínily. Čím se zabýváte v současné době? Nyní se zabývám hlavně teorií tzv. dokonalých čoček. K tomuto tématu jsem se dostal právě přes neviditelnost, protože při jejím zkoumání hrají dokonalé čočky velmi důležitou roli. V této oblasti jsme s kolegy dosáhli řady pěkných výsledků. Rozhovor Čím se dokonalé čočky liší od těch obyčejných? Například v tom, že k zobrazení předmětu využívají všechny paprsky, které z předmětu vycházejí. Obyčejná čočka jich využije jen část ty, které se pohybují od předmětu směrem k ní. Dokonalá čočka předmět tak trochu obklopuje ze všech stran, takže paprsky využije všechny. Proto také může poskytnout mnohem lepší rozlišovací schopnost než čočky obyčejné, které jsou např. v objektivech optických mikroskopů. To by mohlo vést k významným aplikacím v mikroskopii či nanolitografii. Jak ale takový mikroskop vyrobit je stále předmětem výzkumu. Na tomto projektu pracujete sám, nebo je to týmová práce? Jsem velmi rád, že mám v této oblasti řadu spolupracovníků. S kolegy z Weizmannova institutu v Izraeli, univerzit v Singapuru, v Glasgow, St Andrews ve Skotsku nebo Suzhou či Hangzhou v Číně spolupracuji už několik let a například jen loni přijela řada z nich za mnou do Brna, kde jsem s nimi strávil v součtu asi osm týdnů velmi produktivní prací. Kromě toho vedu na Masarykově univerzitě skupinu studentů, se kterými se uvedeným problémům věnujeme. Co byste si přál ve své práci do budoucna? Přál bych si, abych mohl i nadále zkoumat úžasné přírodní zákonitosti a pozoruhodné fyzikální jevy, které jsou všude kolem nás. A tím vlastně poznat něco z moudrosti, vynalézavosti i krásy Stvořitele, který tyto všechny věci vymyslel a naplánoval dříve, než vůbec začal existovat vesmír. To, že můžeme do Jeho dílny díky vědeckému poznání nahlížet, je rozhodně velká výsada i dobrodružství. Rozhovor připravil Karel Novák Prof. Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. se v roce 2006 stal docentem v oboru teoretická fyzika a astrofyzika, v roce 2009 byl pak ve stejném oboru jmenován profesorem. Na fakultě přednáší předměty: Teoretická mechanika, Základy kvantové mechaniky, Moderní experimentální metody, Zajímavá fyzika, Zajímavá teoretická fyzika. Zájemce o bližší seznámení s fyzikálními pokusy odkazujeme na stránky: 6 7

5 Nabídka nových letáčků Speciální nabídka letáčků AROM AVIS AČKA PRÁZDNINY 2013 Důvěra DÁREK PRO VŠECHNY ŘIDIČE DK32 Dvojitá karta s básní Jana Matušky a veršem z 37. Žalmu: Svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. (Dop. cena 5,20 Kč) Důvěra Brněnská tisková misie, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost, P. O. Box 64, BRNO l l tel: l Text básně: Jan Matuška l Foto: Fotky&Foto l Tisk: OLPRINT, Šlapanice u Brna DK 32 DK32-Dotisk.indd :56:38 Rút příklad věrnosti a pokory H120 V edici Galerie biblických postav vychází příběh tří žen, které ovdověly a musely hledat cestu jak dál. Centrem vyprávění je Rút, která svou věrností získává Boží požehnání a dostává se i do rodokmenu Pána Ježíše. (Doporučená cena 3,40 Kč) Proč Ježíš? S BOHEM JE KRÁSNÝ KAŽDÝ DEN! DKx121 RT77 Mezi lidmi je rozšířený názor, že v každém náboženství je zrnko pravdy, a proto není podstatné, kterou cestu k Bohu si zvolíme. V letáčku se dovíte, proč právě Ježíš je ta jediná cesta k Bohu. (Doporučená cena 2,70 Kč) Věda a víra očima teoretického fyzika Dvojitá karta s vlepenou přílohou aromavisačkou. Na vnitřní straně karty je uveden text staré irské modlitby na cestu: Pán ať je před vámi, aby vám ukazoval správnou cestu (Doporučená cena 25 Kč) MT42 O své práci a vztahu k Bohu vypráví věřící vědec, jeden z nejmladších univerzitních profesorů u nás, Mgr. Tomáš Tyc, Ph.D. z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Masarykovy univerzity v Brně. (Doporučená cena 3,50 Kč) Záložka Cyril a Metoděj PRO ŠKOLÁKY ROZVRHY HODIN Vyjmenovaná slova PX17 Nejvýznamnější data české historie PX14 PX18 Při příležitosti výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu vydáváme záložku s úryvkem z předzpěvu k překladu evangelií Proglas. Na rubové straně je stručný text o významu jejich působení při šířění křesťanství na našem území. (Doporučená cena 1 Kč) Prázdninový kvíz DT65 Kvíz je tentokrát věnován postavám Cyrila a Metoděje. Vyřešením pěti úkolů dostanete odpověď na otázku: Jaký přínos měli při své misijní cestě na Velkou Moravu v 9. století Cyril a Metoděj? Děti, které kromě správné odpovědi na kvízovou otázku zašlou další vyprávění nebo obrázek, budou zařazeny do slosování o ceny. (Dop. cena 2,70 Kč) Pexeso se zvířátky 3 Kč PX19 Věříme, že obrázky poslouží dětem nejen ke hře, ale připomenou jim, že Pán Bůh je Stvořitelem nejen mnoha druhů zvířátek, ale také rostlin s množstvím krásných květin. Bůh také stvořil člověka, aby o celou přírodu moudře pečoval. (Doporučená cena 17 Kč) Doporučená cena za zásilku (včetně poštovného): časopis Nové perspektivy - 15 Kč, časopis + ukázka letáčků - 80 Kč. Letáčky jsou neprodejné, zasíláme je za dobrovolný dar. 8 9

6 Nabídka knih NOVĚ V NABÍDCE - KNIHY JOHNA BLANCHARDA John Blanchard je známý křesťanský kazatel, učitel, apologet a autor. Napsal na 30 publikací mezi něž patří i dvě v Británii nejužívanější výklady evangelia kniha Vyrovnaný s Bohem a brožura Nejzávažnější otázky. Jeho kniha Věří Bůh v ateisty? vydaná v roce 2000, byla zvolena Nejlepší křesťanskou knihou roku 2001 a okamžitě se stala bestsellerem. Mezi jeho další publikace patří Poznej skutečného Ježíše a Evoluce: fakta nebo fikce. Kde je Bůh, když se dějí zlé věci? (K25) V našem světě se setkáváme na každém kroku s utrpením přírodní katastrofy, havárie, nemoci to vše vyvolává otázku: kde je milosrdný a všemocný Bůh? Ten, který svrchovaně vládne nade vším a je zdrojem lásky a pokoje Je vůbec možné tyto nesourodé skutečnosti nějak skloubit? Odpověď v knize J. Blancharda na tuto otázku vás možná překvapí Formát A5, 42 čb stran, barevná obálka. Cena: 49 Kč Nejzávažnější otázky (K26) Lidé si v souvislosti s existencí života na Zemi pokládají řadu otázek: Kdo jsem? Proč jsem zde? Kam jdu? Má život nějaký smysl? Je život jenom náhoda, nebo byl stvořen Bohem? Kniha předkládá nejzávažnější otázky a dává na ně srozumitelné odpovědi. Kniha byla přeložena do 60 jazyků a její náklad dosáhl 14 milionů výtisků. Formát A5, 32 barevných stran + obálka. Cena: 20 Kč PŘÍPRAVY OSLAV 400 LET BIBLE KRALICKÉ JSOU V PLNÉM PROUDU V propagačním letáčku najdeme i tato slova: Odkaz Bible je stále živý a dosud ovlivňuje myšlení mnoha lidí. Tato kniha je stále nejprodávanější knihou na světě, což svědčí o nadčasovosti jejího poselství. Oslavy ve dnech září v Kralicích nad Oslavou jsou připravovány velkolepě. Bude to program pro všechny generace, pro věřící i nevěřící. Připravuje se bohatý program pro děti, účastníci budou moci zdarma navštívit památník Bible kralické, shlédnout několik výstav, filmů i divadlo. Budou probíhat i přednášky, autorská čtení, výtvarné dílny, soutěže a hry. V sobotu odpoledne se bude konat gala program, při kterém vystoupí mj. Alfréd Strejček, Štěpán Rak, Jiří Lábus, Jaroslava Kretschmerová, Dagmar Patrasová, Felix Slováček, Petr Bende, Láďa Křížek a další. Vše bude ukončeno nedělní ekumenickou bohoslužbou. Účast přislíbil i prezident republiky, pan Miloš Zeman, a další představitelé politického a společenského života z domova i zahraničí. Pozn.: více na TAJUPLNÝ PAN P. Proč se tak třeseš? Protože na hradě Wartburg v Eisenachu je taková zima. Prosím, aby zapnuli teplovzdušné ventilátory, koneckonců natáčíme televizní seriál uprostřed ledově chladného ledna. Při chladu se třesu vždycky. Ale začínám tušit, že se tu jedná o jiné důvody, mně zatím neznámé. Jen si to nechci zatím připustit. Přečetli jsme za Vás Začátek dlouhé cesty Tajemný pán P. vstoupil do mého života. Začínám ztrácet svou svobodu. Jeden díl mého nervového systému mně odpírá v rostoucí míře poslušnost. Už nerozhoduji sám o sobě. S neznámou mocí se dělím o řízení svých pohybů. Není tomu tak, že by některá tělesná funkce přestala fungovat. S tím bych se mohl snad ještě vyrovnat. Co mě děsí, je zjištění, že můj organizmus bez mého svolení vyvíjí novou motoriku, která je nejen naprosto zbytečná a nepotřebná, ale také strašně obtížná. Tento reflex nemohu zastavit. Neexistuje žádný vypínač. V noci vložím heslo parkinson do internetu a poprvé čtu něco o této nemoci. Jen pár úryvků. Nechci se tím zabývat. To by mě táhlo jen dolů. Učím se znát některé symptomy, které mě budou ovládat po zbytek mého života. Co je to? Třesení ve stavu klidu. Ale ano, přece jen lepší než být ochromen. Rýže jen lžící Druhý den při obědě se chvěje moje levá strana. Rýže a nudle lítají z vidličky na všechny strany. Maso a brambory nepředstavují žádný problém ty lze nabodnout, ale tři kuličky hrachu, které balancují na vidličce, představují vyšší akrobacii. Od té chvíle jím rýži jen lžící. Můj barytonový hlas jinak výrazný a dobře slyšitelný se stává tichým a křaplavým, a zvláště vždy potom, co jsem citově pohnutý a to jsem stále. Snadno se rozpláču. Při psaní na klávesnici počítače dvěma rukama synchronizace nefunguje. Levá ruka je pomalejší. Poznámky psané rukou začínají být pro druhé nečitelnými. Také Jan Pavel II. měl parkinsona Vždy znovu si vzpomenu na papeže Jana Pavla II., jak byl už hodně poznamenán parkinsonem. Vždy se mne hluboce dotýkalo, jak tento muž nesl tak příkladně své utrpení. Ale to mně bylo velmi vzdáleno. Proč bych měl být já, výlupek zdraví, postižen touto nemocí starých lidí? S tímto neznámým terénem jsem se musel trochu obeznámit. Tak jsem se dozvěděl, že nemoc má ještě další nepříjemné společníky: ztuhlost, nepohyblivost, strnulost, týkající se např. obličeje. Neodběhnou jednoho dne moje vnoučata ode mne, protože vypadám tak zlý? Manželka mě už častěji napomenula, abych zavřel ústa. Temné per

7 Přečetli jsme za Vás spektivy bičují mou fantazii. Bůh se zmýlil takový třes se přece ke mně vůbec nehodí. Ale pryč s bolestínstvím! Jiný pohled Pád do deprese byl také rozloučením se s rutinní praxí teologa, provázenou pevnou vírou. Vyrostl jsem v křesťanské rodině a rozhodl jsem se záhy pro život následování Ježíše. Moji rodiče byli pro nás výrazným vzorem radostné křesťanské životní praxe. Naše křesťanství mělo být nakažlivé, autentické, nekřečovité. Dobrovolná práce při bohoslužbě a práce s mládeží byly věcí cti. Po studiu teologie vedla cesta následně do pastorální služby: nejprve jako pastor mládeže, později jako učitel a poradce a především jako kazatel a referent. Když se duše už nesměje Jako kazatel evangelia jsem byl nejednou žádán o přednášku Jak zacházet s utrpením, nemocí a smrtí. Ponořil jsem se do Jobovy historie a vypracoval přednášku na toto téma: Když se zlé věci stanou dobrým lidem, kterou jsem mnohokrát přednesl a publikoval. Tehdy jsem k tématu kromě teologických tvrzení neměl mnoho co povědět. Obsah nevyrostl z reality mého života, a proto se při pohledu zpět mohu jen stydět. Jak má ale profesionál evangelia zacházet s utrpením a nemocí? Jedno mně bylo jasné od prvního okamžiku: Když mne moje víra nepronese touto krizí, pak celý systém nefunguje. Potom mohu své povolání pověsit na hřebík a ukončit kazatelskou službu. Sice jsem úspěšně ukončil svá studia jako magistr teologie, ale mistrovská zkouška mého života měla teprve přijít. Moderní hudba se mi stala cizí Čím déle žiji ve fázi deprese, ztrácím sílu k modlitbám a všechna zbožná rčení mně váznou v krku, protože pan Parkinson získává nade mnou moc. Stěží mohu něco číst a televize mně připadá ještě nudnější než obvykle. Moderní hudba se mně až na několik výjimek stala cizí. Ačkoliv mám rád rock, pop, gospel, soul tyto tóny a texty mé srdce už nezasahují. Ani většina nových duchovních písní nezmírnila moji depresi. Byly to pašije a oratoria Johanna Sebastiana Bacha, které mě hluboce potěšily a zklidnily. Poslouchal jsem je celé dny. Rozmluvy, které mě deprimují Dobře míněné otázky se slůvkem ještě, mě stále víc deprimují. Smíte ještě sám jezdit autem? Můžete ještě chodit po schodech, nebo musíte používat výtah? Zvládnete ještě jíst všechno? Ano, ještě můžu. Všichni se na mě dívají tak, jako bych patřil do domu s pečovatelskou službou. Měl jsem své onemocnění raději zatajit? Děkuji, špatně! Lidé mně vyprávějí různé historiky o parkinsonu, a myslí to dobře. Někteří z nich se zajímají skutečně o mě, jiní chtějí jen slyšet rychlou odpověď: Daří se mi dobře. Nohama jsou ještě u mne, ale hlavou už dávno někde jinde. No, jak se vede?, je jedna z nejběžnějších otázek. Kdo se takto ptá, už zakalkuloval dobře, protože nemá čas přijmout mou odpověď. Rád šokuji tazatele strohou odpovědí: Děkuji, špatně! Jen málokteří zaregistrují v mém prohlášení ironii. Kdo má ještě čas, aby naslouchal detailní zprávě o mém zdravotním stavu? Ale zažil jsem také blahodárné chvíle mlčenlivosti, tichou spoluúčast. To je dobré, to na mne platí, to dělá dobře. 49% pochybností, 51% víry Co mohu říci svým parkinsonovým druhům a všem těm, kteří jsou konfrontování s utrpením a zůstali vězet v pochybnostech? Co jsem se za ty čtyři roky naučil? Když jsem o něco požádán, moje odpověď je vždy trojí: Rád! Tak to chce Bůh! Když pan Parkinson nemá nic proti tomu! Jak to chce Bůh, platí pro každého z nás. Rád používám toto úsloví, protože tím jsou jasně popsány priority mého životního plánování. Můj služební i privátní kalendář je v mé správě, jinak nic. Utvářen je Bohem, který bdí nad během mého života. Jak osvobozující je toto vědomí. Zemřu jedině podle Boží vůle. Když Bůh bude chtít. Podívám-li se na to věcně, pak 49% pochybností mluví proti, 51% víry mluví pro. Co přijde zítra Když se s odstupem dívám na svůj dosavadní život mohu říci s apoštolem Pavlem: Jsem jist, že mě nic nedokáže odloučit od lásky Boží (Římanům 8, 38). To dává mému křehkému životu hlubokou kvalitu. A co zítra přijde, to přenechám Tomu, který je původcem a dokonavatelem mého života. Žiji už dnes vědomě s myšlenkou na odchod a ve věčném neotřesitelném společenství s Bohem. Z časopisu Idea Spektrum přeložila Eva Titěrová Úryvek z knihy Jürgena Metteho: VŠECHNO KROMĚ MIKÁ- DA aneb Život navzdory Parkinsonu. Jürgen Mette byl donedávna ředitelem Marburger Stiftung Medien (tisková misie v Německu), nadace, která je již dlouhých dvacet let partnerem Brněnské a Bratislavské tiskové misie. Když je Jürgen Mette během jednoho televizního natáčení vícekrát přepaden nekontrolovatelným třesením, tuší, že jde o víc než chlad a vyčerpání. Lékařská vyšetření přinášejí deprimující jistotu: Parkinsonova nemoc. Ve své knize VŠECHNO KROMĚ MIKÁDA vypráví šedesátiletý Mette o tom, jak se vyrovnává s chronickou nemocí, která provází jeho všední dny už čtyři roky. Přečetli jsme za Vás 12 13

8 Osobní evangelizace (seriál) OTEVŘENÁ CÍRKEV ANEB BÝT VÍCE S HLEDAJÍCÍMI Jakákoli evangelizační akce předpokládá, že křesťané pozvou své známé. Zdůrazňuji slovo křesťané, tedy nikoli plakátky pozvou nebo jiné PR materiály pozvou. Jenže realita je taková, že mnohokrát nemáme koho pozvat. Prostě na budování vztahů s nevěřícími nemáme čas. Když hovoříme o evangelizaci, potom nás někdy napadají různé akce. Lego projekt, anglické kempy, přednášky, evangelizační shromáždění atd. Někdy se stalo, že jsem byl na tyto nebo podobné akce pozván, abych zjistil, že většina mých posluchačů jsou křesťané. Z evangelizace se stalo poněkud trapné vzájemné utvrzování se v naší pravdě. Myslím, že zde je třeba, abychom měnili svoji mentalitu v tom smyslu, že čas, který trávím v církvi, rodině či práci, nemusí být jediným správně stráveným časem. Měli bychom sebe i další křesťany povzbuzovat k trávení volného času s nevěřícími. Třeba skrze sport, společnou dovolenou, grilování, vodu, diskuse atd. Možností je mnoho. Pokud nebudeme s nevěřícími, postupně v sobě vychováváme mentalitu církevního ghetta. Ta se vyznačuje uzavřeností a pocitem ohrožení od těch, kdo jsou vně. Tato mentalita je, žel, patrná v mnoha sborech, které v posledku přestávají šokovat Kristovým křížem a místo toho šokují svojí kulturou. Pak se není co divit, že lidé nepřekročí práh našich kostelů a modliteben. Má-li se něco změnit, nemusíme vyjít do ulic. Stačí být trochu méně mezi svými včetně těch z církve, a být více s hledajícími. Pak nám začnou důvěřovat a brát vážně, co jim říkáme a na co je zveme jinak se obávám, že naše evangelizační snaha bude tak trochu jalová. O možnostech evangelizace jsme hovořili s Davidem Novákem, M.Th., kazatelem Církve bratrské v Praze-Stodůlkách., který je tajemníkem pro evangelizaci a předseda Evangelizačního odboru Církve bratrské, současně pracuje také s mládeží. Odkazy na jeho stránky na internetu: komnata-seriál Otroctví v oblasti sexu Pro náctileté Milí mladí čtenáři! Ďábel moc dobře ví, kde jsou naše slabiny, kde nejsme na stráži a právě tam útočí. Musíme proto znát sebe i nebezpečí, které číhá kolem nás, abychom obstáli. Jedna z věcí, které BŮH ZAKÁZAL, jsou různé sexuální praktiky. Nemohou totiž nikdy přinést vnitřní uspokojení a naplnit naši touhu po lásce a pokoji. Jsou v Božích očích ZLÉ! Když se jimi zabýváme, hřešíme. Jsou to různé způsoby, kterými se ďábel snaží lidi nalákat, spoutat a odvést do otroctví hříchu, daleko od Božího pokoje a radosti. Pornografie Slovo pornografie znamená znázornění lidského těla nebo sexuálního chování, které má podněcovat touhu po sexu. Jsou to např. časopisy, weby nebo filmy, ve kterých jsou nafoceny nahé ženy nebo muži provozující sex. Fotografie jsou často vulgární až zvrácené. Proč je pornografie nebezpečná? Protože přivádí člověka do otroctví, do závislosti na sexu a fantazijních představách. Probouzí nezdravou žádostivost, která spoutává a zahlcuje mysl i duši. Je to taktika ďábla: zaměnit lásku jen za sexuální prožitek, vytvářet falešnou realitu, která zobrazuje klamný svět. Bůh nechce, abychom se chytili do této pasti, která přináší vždy trápení, zklamání, izolaci a citové otupení. Nenechte se nalákat. Kdykoliv se setkáte s pornografií, otočte se k ní zády. Ať vaše mysl zůstane čistá. Dětská pornografie Je zvlášť nebezpečná, protože objektem sexuálního zájmu dospělých se stávají děti. Především dívky, ale i chlapci jsou přesvědčováni, aby se za peníze nebo jiný úplatek nechali fotit nazí, nebo aby je jiným způsobem sexuálně zneužili. Kdyby po vás někdo z dospělých požadoval tyto služby, nebojte se rázně a jednoznačně odmítnout a neváhejte se hned svěřit někomu, ke komu máte naprostou důvěru! Pedofilie Ruku v ruce s dětskou pornografií jde tzv. pedofilie. Pedofilie je sexuální a erotická náklonnost dospělých k dětem. Sexuálními objekty se stávají dívky i chlapci především v pubertě, ale mohou být i mladší. Takto zaměření lidé bývají nejčastěji muži, kteří se potulují okolo škol nebo po sídlištích a vyhledávají své oběti. Může se vám stát, že vás na ulici zastaví neznámý člověk a bude vás prosit o pomoc s tím, že vám zaplatí, nebo nabídne jiné lákadlo (zajímavou počítačovou hru nebo bonbóny). S takovým člověkem nikdy nikam nechoďte a vůbec se s ním nebavte. Prostituce Prostituce je poskytování sexuálních služeb za peníze. Má nelichotivý přívlastek nejstarší ženské řemeslo. Prostitutky jsou vesměs ženy, které se nabízejí buď přímo na ulici nebo v nějakém podniku. Výjimkou však nejsou ani muži. Většinou se prodávají proto, aby získali peníze na drogy, na kterých jsou závislí. Prostituce nepůsobí žádné zvláštní sexuální prožitky. Naopak, ubíjí duši a otupuje všechno pěkné, co by mohl člověk při sexu prožívat. Důsledkem jsou nejrůznější nemoci včetně smrtelné AIDS. (Podle časopisu Kroky upravila BTM) 14 15

9 Zprávy z BTM Dne otevřených dveří se zúčastnily a svá díla vystavily Zuzana Kyselková, Vlasta Švejdová a Jarmila Jersáková. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V BTM Před pátkem 26. dubna 2013 to vypadalo v novém sídle Brněnské tiskové misie na Smetanově ulici v Brně jako ve včelím úle. Usilovali jsme o to, abychom mohli přivítat své přátele v útulném prostředí nově pronajatých kanceláří v prvním poschodí objektu. Díky paní majitelce, která nám vychází ve všem ochotně vstříc, jsme měli možnost využít pro den otevřených dveří i recepci a krásně upravenou zahradu. Nejen sluníčko, ale i vedoucí BTM Jan Titěra po 17. hodině přivítali přes padesát hostů. Při zahájení zazněly písně Libuše Ranšové a Lenky Halové, které se setkaly s velikým ohlasem. Vernisáž umělecké tvorby Vlasty Švejdové, Zuzany Kyselkové a Jarmily Jersákové pak vzbudila zaslouženou pozornost všech přítomných. Nikdo nepospíchal. Ještě i po dvou hodinách pokračovala většina hostů kolem stolu s občerstvením v družném hovoru. S velkým zájmem proběhla i prohlídka nových pracovních prostor. Jistě, mnozí by nám přáli ještě větší, ale pochopili, že naše přestěhování bylo součástí úsporných opatření, která neminula ani nás. Den otevřených dveří se opravdu vydařil. Těšíme se na to, že budou následovat další. Mnozí už teď vědí, kde nás najdou. Věříme, že se vždy setkají s radostným úsměvem a povzbuzením pro svoji misijní práci! Za tým BTM Jan Titěra Nové perspektivy Zpravodaj BTM č Vydává BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, o.s., křesťanská ekumenická nezisková společnost. Vychází 7x ročně. Toto číslo vyšlo v květnu Počet příloh variabilní. Adresa redakce: BTM, Smetanova 9, BRNO, tel: , internet: Telefon pro objednávky: Odpovědný redaktor: Bc. Jan Titěra. Bankovní spojení: KB Brno-Černá Pole, č.ú /0100. Jako variabilní symbol uveďte svoje evidenční číslo. Tisk: A.M.G., Brno. Distribuce: firma Vlastislav Dvořák, PP /97, Brno 21. (Obchodní psaní). 16 Programem provázel Jan Titěra, písně zahrály Lenka Halová a Libuše Ranšová. Všem našim odběratelům přejeme příjemnou dovolenou a Boží ochranu na všech prázdninových cestách!

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1

Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97. James B. Irwin. Umírání a smrt. Misie ve stáří. Výstava o Bibli. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské tiskové misie č.97 James B. Irwin Umírání a smrt Misie ve stáří Bible, Žalm 19, 1 Výstava o Bibli Na úvod Umění stárnout Záleží na každém člověku, jestli naplní sýpky svého života pšenicí,

Více

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz

Výroční zpráva. za rok 2013. BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková společnost. www.btm.cz Výroční zpráva za rok 2013 Legislativa Správní rada Pracovníci Produkty Aktivity Prezentace Návazná služba Projekty Spolupráce Hospodaření Vize BRNĚNSKÁ TISKOVÁ MISIE, z.s. křesťanská ekumenická nezisková

Více

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1

MS v lyžování. Izajáš 1,18. Sv. Valentýn. Moc pomluvy. Recept pro vás. Bible, Žalm 19, 1 Zpravodaj Brněnské Brnenské tiskové tiskové misie misie č.92 è.88 Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 11 / 2012 Úvodník 2 Vážení a milí čtenáři! Jsme vděční Bohu, že můžete držet v rukou další číslo našeho časopisu, které

Více

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23

Slovo redakce. obsah. poznáte někoho? str. 18 19 zajímavosti ze života církve, ze světa, misie str. 20 23 obsah úvodník str. 3 reportáž str. 4 5 salesiánské univerzity v Latinské Americe rozhovor str. 6 7 spiritualita str. 8 napsali jste nám str. 9 recenze str. 10 11 vychovávej jako Don Bosco str. 12 téma

Více

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný

do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný OoKoÉoNoKoO do života farních společenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Ročník XIX, číslo 3 Vyšlo: 16.9.2007 Ukřižovaný Promítat si do obrazu ukřižovaného Ježíše své viny, svá selhání, křivdy, kterých

Více

Časopis Apoštolské církve

Časopis Apoštolské církve Časopis Apoštolské církve Ročník 24 Navštivte nás na www.apostolskacirkev.cz Číslo 5 / 2012 Sloupek 2 Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi: Toto je řád pro lévijce: Od pětadvaceti let bude schopen nastoupit

Více

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo

BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1. Ročník X leden 2008 číslo BRNĚNSKÝ EVANGELICKÝ MĚSÍČNÍK 1 Ročník X leden 2008 číslo ú v o d n í k Využití času Hlavně to zdravíčko, slyšíme odevšad při novoročních přáních. Nedávno jsem v nějaké nepříliš cenné tiskovině četla odpovědi

Více

IKD Informace královéhradecké diecéze

IKD Informace královéhradecké diecéze 3/2009 Ročník XIX Březen 2009 Cena 20 Kč IKD Informace královéhradecké diecéze List Filipanům Marek Orko Vácha Benefiční koncert pro Adopci na dálku Ztrácejí se nám farnosti... Rekordní výsledek Tříkrálové

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách

Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Nastavme výhybku v životě mladé generace! Program Zdravá mládež - přednášky na českých školách Můžeš změnit osud jednoho dítěte. Program Dálková adopce PLUS Nepál, Filipíny, Srí Lanka a Uganda Služební

Více

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013.

VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie. č. 99 postní doba 2013. Římskokatolická farnost u kostela Neposkvrněného Početí Panny Marie VZKŘÍŠENÍ F A R N Í Z P R A V O D A J č. 99 postní doba 2013 Nada te turbe, Nada te espante Ničím se nermuť, ničím se neznepokojuj Z

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 7-8/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK POUZE DOBRÝ ZVYK? Zaradoval jsem se, když mi řekli: Půjdeme do Hospodinova domu. Žalm 122,1 Uvěřil jsem před více než třiceti

Více

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6

Křesťanská víra ve stínu hrůzy z Boha. Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 cena 34 Kč / ročník 39 www.i-brana.cz Jde i v církvi za prvé o peníze? Rozhovor s Karlem Fojtíkem str. 6 Bílý beránek na červených vratech Reportáž Jiřího Lukla str. 26 Romové na Zakarpatí Misie str. 32

Více

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj!

život farností Kříži, jediná naděje v čas umučení se v nás vryj, ve věrných milost rozhojňuj, z hříšníků jejich viny smyj! únor 2015 číslo 2 život farností občasník pro farnosti Valašské Meziříčí a Lešná z obsahu Proč trpíme 5 Vzpomínka na dobu před 70 lety 5 Výsledky Tříkrálové sbírky 2015 7 Rozhovor se sr. Faustynou Kublovou

Více

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle

Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Předmluva Stručný přehled víry Katolické církve a života v ní aneb: křesťanem snadno a rychle Můžeme se stát snadno a rychle křesťanem? Ano i ne. Na jedné straně není snadné proniknout do oné šíře a hloubky

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Červenec 2006 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Obsah:! Pravoslavní v Jánu. str. 8! Katechumeni v katedrále... str. 9! Ještě k biřmování..str. 11! Deset dětí z našich farností přistoupilo k prvnímu sv. přijímání......

Více

Kdo už někdy byl v období adventu

Kdo už někdy byl v období adventu 5/12 BETLÉMSKÁ HVEZDA Z HERRNHUTU Kdo už někdy byl v období adventu u našich sousedů v Německu, nemohl si nevšimnout zajímavé vánoční dekorace v podobě svítící hvězdy s mnoha hroty, která trochu připomíná

Více

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák

10/2012. cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz. Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák 10/2012 cena 39 Kč / ročník 43 www.i-brana.cz Foto archiv. ilustrace a design Ondřej Košťák Inzerce ƉBTPQJT #3 /" NJÎTFM SPL,NJ 1ØFOJNJOÝ DIMÊC H LH SPL,NJ 1PMPUVNJOÊ NMÊLP MJUS M SPL,NJ ƉFSTUWÊ NÃTMP H LH SPL,NJ.ÃUF

Více

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem?

IKD. TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou. Jubileum Karla Otčenáška. 20 Kč. Jak to je s novým biskupem? 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XX/2010 IKD TÉMA: Naši arcibiskupové Rozhovor s Dominikem Dukou Jubileum Karla Otčenáška Jak to je s novým biskupem? Kněz na venkově 4 Karmelitánská knihkupectví

Více

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč

IKD 7/8. INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč IKD INFORMACE KRÁLOVÉHRADECKÉ DIECÉZE ročník XXII / 2012 25 Kč 7/8 V Polné se otevře církevní muzeum Rozhovor s P. Josefem Kopeckým, SDB Na návštěvě: Farnost Hradec Králové Pražské Předměstí Moje dítě

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

barokem böhmovi: Láska mezi auty m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál HOPE TV televize, a nevíš o tom? Za hranicí Rodina Jsi bohatý,

barokem böhmovi: Láska mezi auty m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál HOPE TV televize, a nevíš o tom? Za hranicí Rodina Jsi bohatý, m a g a z í n pro všechny, kteří chtějí vidět dál böhmovi: Láska mezi auty a barokem 13 Rodina Jsi bohatý, 26 Za hranicí 30 HOPE TV televize, a nevíš o tom? představivosti jak ji neznáme uti ají JAN BÁRTA

Více

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.

Olomoucký arcidiecézní informátor. Ročník 23 červenec srpen 2013. Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado. 7 8 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 23 červenec srpen 2013 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz CYRILOMETODĚJSKÉ SLAVNOSTI VELEHRAD 2013 Čtvrtek 4. července

Více

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011

IKD. Křesťan a ekologie. Rozhovor s Ivo Králíčkem. 20 Kč. Po diecézi Hradec Králové. Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 20 Kč Informace královéhradecké diecéze ROČNÍK XXI/2011 IKD Křesťan a ekologie Rozhovor s Ivo Králíčkem Po diecézi Hradec Králové Jak se pracuje v konzervátorském centru 2 Karmelitánská knihkupectví Knihkupectví

Více

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22

Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 2/ 2010 Měsíčník Sboru Křesťanské společenství Praha / ročník 22 ÚVODNÍK KAM JDEME? Ať se vaše srdce nechvěje. Věříte v Boha, věřte i ve mne. V domě mého Otce jsou mnohé příbytky. Kdyby nebyly, řekl bych

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

07-08/09 zpravodaj ks hradec králové www.kshk.cz červenec - srpen 2009 782 slova na prázdniny ŽÍZEŇ JE VELIKÁ! ŽIVOT MI UTÍKÁ? Vzduch se tetelil v poledním žáru a rozmazával tak siluetu ženy, která unaveným

Více