města Pardubic únor 2009 číslo 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "města Pardubic únor 2009 číslo 2"

Transkript

1 únor 2009 číslo 2 města Pardubic 3 Beseda o dopravě v Pardubicích 3 Pardubice hledají lék na problémy s nezaměstnanými cizinci 5 Kaleidoskop lednových událostí 7 Městské lesy přinášejí užitek městu i jeho občanům 15 K zápisům do prvních tříd se v únoru vydá na 860 dětí 20 Rumburak zimoval v Pardubicích Vydává Magistrát města Pardubic spolu s Deníkem východní Čechy

2 O čem se mluví... o dostavbě a rekonstrukci kanalizační sítě s náměstkem primátora Michalem Koláčkem V polovině roku 2007 odstartovala rozsáhlá rekonstrukce a dostavba kanalizační soustavy na Pardubicku, skupinový projekt Labe Loučná. Stavební stroje se objevují v různých částech Pardubic a komplikují život obyvatel města. Kdy bude projekt hotov a co Pardubákům přinese, jsme se zeptali náměstka primátora Michala Koláčka. Co vlastně skupinový projekt Labe Loučná obsahuje? Projekt tvoří 22 samostatných staveb v aglomeraci Pardubice, Holice, Dašice. V Pardubicích je v rámci tohoto projektu budována či rekonstruována kanalizace ve Svítkově, Popkovicích, Starých Čívicích, na Dubině, v Labské ulici, v Ohrazenicích, Polabinách a na Dukle, tedy na značně velkém území města, zahrnuje ale také tři čerpací stanice odpadních vod a podobně. Náklady na celý projekt přesáhnou částku 800 milionů korun, z čehož je vidět, že jde o skutečně rozsáhlou akci. Co modernizace kanalizačního řadu přinese jeho obyvatelům? Z části to přinese vybudování kanalizace v místech, kde ještě není, a zčásti zásadní rekonstrukci stávajících kanalizací a čistíren odpadních vod. Tyto investice bychom dříve nebo později stejně museli realizovat. A byla by velká škoda nevyužít evropských fondů, protože jejich čerpání pro ČR v takto velkém rozsahu brzy skončí. Kdy bude projekt dokončen? Podle harmonogramu má být projekt hotov v září letošního roku. Faktem je, že budování a rekonstrukce kanalizačních sběračů, tedy liniových staveb, je z hlediska technického řešení i provádění zejména ve městech velice náročné. Dochází ke komplikacím zejména v oblasti dopravy, protože budované kanalizační stoky jsou umístěny převážně v komunikacích. Často je nutno zajistit přeložky inženýrských sítí, což má za následek zpožďování výstavby. Přesto dodavatelé slibují, že termín bude dodržen. Modernizace kanalizační sítě nechává jizvy na našich silnicích. I ty budou v letošním roce opraveny? V převážné většině budou nejen opraveny, ale kompletně zrekonstruovány. Všechno ale nebude v jenom roce. Není to možné nejen z finančních a organizačních, ale ani z technických důvodů. Ulice budeme rekonstruovat v průběhu tří let, investujeme do nich celkem 150 milionů korun. Každý rok bude tedy na rekonstrukci části ulic dotčených projektem Labe Loučná vyčleněno okolo 50 milionů korun z městského rozpočtu. Kdo získá ocenění města? Do března můžete vybírat kandidáty Do konce března mohou obyvatelé Pardubic i organizace působící na území města podávat návrhy na ocenění významných osobností. Návrhy posílejte nejpozději do 31. března 2009 paní Radce Svobodové, vedoucí oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Každý návrh musí obsahovat jméno a adresu navrhovatele, jasné označení navrhované osoby a důkladné zdůvodnění návrhu. Věcně správné návrhy budou poté posuzovat příslušné komise rady města, zvláštní výbor zastupitelstva (komitét) a nakonec Rada města Pardubic a Zastupitelstvo města Pardubic. Město může udělit tato ocenění: Čestné občanství nejvyšší pocta, kterou může město Pardubice občanovi udělit. Uděluje se za zcela mimořádné zásluhy. Medaile města Pardubic je udělována za dlouhodobě významný přínos pro město Pardubice. Medailí může být oceněna jakákoli činnost ve všech oblastech lidského působení. Čestné uznání města Pardubic je udělováno osobám, jejichž činnost byla v daném kalendářním roce, tedy v tomto případě v roce 2008, významným přínosem pro město Pardubice. Radniční zpravodaj vychází 11x ročně, vydává město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, IČO , a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, Hradec Králové, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: Michal Zitko, Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní, Dana Rybnikárová. Fotografie: Evžen Báchor. Adresa akce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Internet: Elektronická adresa: V Pardubicích 3. února Výtisk doručila Česká pošta. Redakce si vyhrazuje právo igovat jednotlivé příspěvky. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka zpravodaje 3/2009: 19. února strana 2

3 Co chcete vědět o dopravě Chcete se dozvědět něco o dopravní obslužnosti v Pardubicích? Zajímá vás, jakým způsobem se připravuje grafikon linek městské hromadné dopravy? A jak to bude s výstavbou obchvatů kolem města? Na tyto a další otázky dostanete odpovědi při veřejné diskusi, kterou pardubická radnice připravila na pondělí 9. února. Debata se bude konat od 17 hodin v hudebním sále budovy radnice na Pernštýnském náměstí. Mezi diskutujícími nebude chybět primátor města Jaroslav Deml, jeho náměstek zodpovědný za dopravu Alexandr Krejčíř či ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán. Těmito debatami bychom chtěli více zahrnout občany města do rozhodování o věcech veřejných. Budu rád, když neskončí jen u této diskuse a když budou následovat další. Protože je problematika dopravy jedním z nejdůležitějších témat, která hýbou městem, dali jsme si ji hned jako první, uvedl pardubický primátor Jaroslav Deml. Další tematické diskuse by měly následovat v průběhu roku. Jaká bude jejich frekvence, to teprve uvidíme. Každopádně do konce tohoto roku bychom chtěli uspořádat ještě alespoň tři další veřejná setkání na konkrétní téma, doplnil primátor. Řidiče pohlídají radary Na příliš těžkou nohu na plynu upozorní řidiče v ulicích Pardubic nové informativní měřiče rychlosti, tedy radary, které projíždějícím řidičům na světelné tabuli signalizují rychlost jejich vozidla. Moderní modely informativních radarů, monitorující zároveň provoz v místě, kde jsou umístěny, začnou snímat pardubické ulice v průběhu února. Radary budou umístěny ve všech částech města, na místech, která byla vybrána ve spolupráci s úřady městských obvodů. Pro 12 přístrojů bude na sloupech veřejného osvětlení vybudováno 33 přípojek. Radary se budou na stanovištích střídat. Nechceme, aby si řidiči na měřené úseky zvykli, tím by se snížil preventivní účinek. Střídáním stanovišť, kdy řidič neví, kdy a kde radar je, by naopak mělo efekt násobit, řekl ředitel městské policie Petr Kvaš. Měřiče stály zhruba milion korun. Polovinu zaplatilo ze svého rozpočtu město, o druhou polovinu se podělily obvody. Přístroje nejenže měří a zaznamenávají rychlost projíždějících vozidel, ale jsou vybaveny i statistickým modulem. Ze záznamu jsme schopni vyčíst například hustotu provozu v dané lokalitě v různých časových úsecích, rychlost projíždějících automobilů a podobně. To jsou údaje, které jsou důležité zejména pro přijímání dalších dopravních opatření, dodal ředitel pardubické městské policie. Měření informativními radary neslouží k represi neukázněných řidičů. Právě vyhodnocení dat však může strážníky či policisty upozornit na úseky, na nichž řidiči překračují povolenou rychlost častěji. Pardubice hledají lék na problémy s nezaměstnanými cizinci Na pardubické radnici se v lednu uskutečnila první schůzka zástupců města a orgánů, jejichž činnost souvisí s pracovním pobytem cizinců v České republice. Společně chtějí zmírnit či eliminovat rizika související s nezaměstnaností cizinců. V současné ekonomické krizi řada firem drasticky omezuje výrobu a zahraniční dělníci jsou většinou první, kteří přijdou o práci. V Pardubicích má přitom v současné době pracovní povolení více než 7000 cizinců. Do ČR přišli s vidinou lepšího života. Hrozí, že po ztrátě zaměstnání se nevrátí domů, ale budou pracovat na černo, nebo páchat trestnou činnost. Ve městě podle poznatků účastníků schůzky zatím nezaměstnaní cizinci nejsou problémem. Až na ojedinělé případy nemá policie poznatky o tom, že by se zde vyskytovali cizinci bez prostředků či střechy nad hlavou. Situace se však může v krátké době změnit. Pracovní skupina se opět sejde koncem února, do té doby si musíme ujasnit, co jsme pro tyto lidi schopni udělat, například v oblasti nouzového ubytování, řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. Zároveň oslovíme dopisem zainteresované ministry a požádáme je, aby se pokusili najít legislativně schůdné řešení problému nezaměstnaných cizinců. Ten se netýká pouze Pardubic, dodal. Podle informací cizinecké policie má v současné době na Pardubicku povolení k dlouhodobému pobytu více než pět tisíc cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. Nejvíce je Ukrajinců (2399), Vietnamců (1257) a Mongolů (1239). Kromě nich má podle údajů úřadu práce na Pardubicku pracovní povolení 7714 cizinců, z toho 2700 Vietnamců, 1200 Mongolů a 2700 Ukrajinců. Většina jich žije v Pardubicích. Více zahraničních dělníků je v ČR pouze v Plzni a Mladé Boleslavi. Největším zaměstnavatelem je v Pardubicích společnost Foxconn, kde v současné době pracuje na 1200 cizinců. V loňském roce již společnost propustila 500 cizinců, dalších 350 čeká výpověď v krátké době. Možné problémy s nezaměstnanými cizinci by měl v Pardubicích pomoci řešit zvláštní pracovník. S nabídkou na zaplacení takového experta oslovilo město v minulém týdnu ministerstvo vnitra. Kdy by mohl začít fungovat pracovník, který by byl zároveň kontaktní osobou pro ministerstvo, není zatím jasné. strana 3

4 Stalo se v Pardubicích * Špatnou zprávou začal rok 2009 pro Sociální služby města Pardubic. Dotace ze státního rozpočtu jim byla zkrácena o více než 14 milionů korun. Organizace se bez těchto peněz neobejde, žádá o pomoc město i Pardubický kraj. Zřejmě podobně byly kráceny státní dotace i ostatním neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti. Ani k nim se město nebude moci otočit zády. * Lékařská pohotovost se počátkem ledna přestěhovala ze svého provizorního sídla v LDN v Rybitví zpět do Pardubic. Sídlí v budově bývalé jazykové základní školy U Salesiána na Zborovském náměstí. Po ukončení rekonstrukce pracoviště rychlé záchranné služby se podle informací z Pardubického kraje pohotovost vrátí na svou původní adresu v Pardubičkách. * V polovině ledna náhle zemřel pardubický fotograf Vladimír David. Byl známý svými sportovními fotografiemi, Velkou pardubickou například fotil 50 let. Za své umění získal významná ocenění, například v soutěžích Czech Press Photo a World Press Photo. * Lednové sněhové nadílky a mrazivého počasí využilo pardubické dostihové závodiště a otevřelo své brány veřejnosti. Na dostihové dráze se však neproháněli koně, ale lyžaři. Možnosti nazout běžky a vydat se do upravené bílé stopy využila řada pardubických občanů všech věkových kategorií. * V Paláci Pardubice bylo v polovině ledna otevřeno nové multikino Cinema City. Umožní promítání klasických, ale i trojrozměrných filmů, které dosud mohly být promítány pouze v multikinech v Praze a Plzni. Nové multikino má osm promítacích sálů s celkovou kapacitou 970 míst. * Petici na zachování Traumacentra a Komplexního onkologického centra v pardubické nemocnici již podpořilo na 7000 lidí. Petiční archy se v prosinci rozletěly do celého Pardubického kraje. Zachování špičkové péče požadují nejen lidé z Pardubic, ale z celého regionu. Petice je adresována premiérovi české vlády, dostane ji i nová ministryně zdravotnictví. * Strážníci městské policie dostali od Pardubického kraje starší sanitní vůz. Budou jej využívat k převozu podnapilých osob na záchytnou stanici, případě hygienicky zanedbaných lidí, kteří potřebují zdravotní péči. Rychlá záchranná služba již nebude muset k převozu těchto lidí vyjíždět. * V únoru se v Pardubicích chystá k zápisu do prvních tříd základních škol 865 dětí. Radnice předpokládá, že zhruba 124 dětem bude nástup do školy odložen. V roce 2008 přišlo k zápisu 842 dětí, u 126 byl nástup do první třídy o rok odložen. * Na Porodnicko-gynekologické klinice Pardubické krajské nemocnice se v uplynulém roce narodilo dětí. Posledním dítětem roku 2008 je Lucie Korbelová, která se narodila 35 minut před silvestrovskou půlnocí.

5 Kaleidoskop událostí roku 2008 Své iniciály K+M+B, které mají chránit obydlí, zanechali Tři králové i na pardubické radnici. Průvod v čele se Třemi králi, Pannou Marií, Josefem a Andělem byl složený z členů pardubického folklorního souboru Baldrián, který tento rok slaví již desátou sezonu své existence. Plochodrážní ovál Zlaté přilby hostil 10. ledna závod aut na ledové dráze nazvaný Autoslide I přes krutý mráz zavítaly do ochozů svítkovského stadionu tisíce návštěvníků, kteří mohli zhlédnout umění řidičů buggy či vozů s pohonem 4x4. Vítězem prvního závodu Autoslide v Pardubicích se stal slovenský jezdec Josef Zimmermann. Při pietním aktu na pardubickém Zámečku se v pátek 9. ledna sešly desítky lidí, aby uctili památku všech, kteří se aktivně podíleli na válečné operaci Silver A, jedné z nejvýznamnějších tuzemských operací druhé světové války. Silver A byl do protektorátu vyslán s úkoly zpravodajskými, spojovacími a organizátorskými. Jeho organizační základna se nacházela v Pardubicích. Sedmý ročník Novoročního souznění, společné akce ZUŠ Polabiny a Základní a praktické školy Svítání, se uskutečnil 15. ledna v sále polabinské základní umělecké školy v Lonkově ulici. Cílem projektu je propojit svět zdravých dětí a dětí se zdravotním postižením. Žáci mají jedinečnou možnost osvojit si i praktickou cestou dovednost účinně komunikovat a spolupracovat. O labutě velké se i letos zajímali ornitologové. Ptáci zimují na pardubických vodních plochách, ornitologové je odchytili, změřili a nové labutě okroužkovali. Zimní měření je součástí projektu, jehož cílem je monitorovat pohyb labutí během roku kde hnízdí, zda se vracejí na stejná zimoviště a podobně. V sobotu 31. ledna 2009 se konal další Divadelní ples, tentokrát nazvaný Kouzelný ples století. Uspořádal jej Magistrát města Pardubic, Východočeské divadlo a Komorní filharmonie Pardubice jako oslavu 100. výročí VČD. K vidění bylo třeba i vystoupení kouzelníka nebo čarovná přehlídka divadelních kostýmů. strana 5

6 EIA na terminál má zpoždění Ministerstvo životního prostředí vrátilo v těchto dnech k přepracování hlukovou studii, která je součástí posuzování vlivu plánovaného odbavovacího terminálu na pardubickém civilním letišti na životní prostředí (takzvaná EIA). V době přípravy hlukové studie se různily údaje armády o pohybech vojenských letadel na letišti. Proto nám ministerstvo ŽP uložilo studii přepracovat. Jako podklady k ní budou použita data, která poskytl v zastoupení náčelníka generálního štábu hlavní armádní hygienik, řekl předseda představenstva společnosti East Bohemian Airport Jiří Skalický. Přepracování hlukové studie zdrží dokončení posuzování vlivu stavby na životní prostředí o šest až devět měsíců. EBA požádala o EIA na stavbu nového terminálu, který by umožnil pardubickému civilnímu letišti odbavit s patřičným komfortem zhruba cestujících ročně. Pokud by letiště chtělo kapacitu zdvojnásobit, muselo by požádat o nové posouzení vlivu na životní prostředí. Zvýšení kapacity je však závislé na vybudování nového dopravního napojení letiště, tedy na vybudování obchvatů a dalších komunikací. Pardubice ve Vídni Na vídeňském veletrhu cestovního ruchu Ferien Mense se letos v polovině ledna představila Česká republika. Pardubice zde byly zastoupeny Destinační společností východní Čechy, která má podporovat turistický ruch v Pardubickém kraji a zatraktivnit jej pro zahraniční návštěvníky. Veletrh navštívilo během tří dnů na lidí, ve stánku našeho regionu byl největší zájem o historické památky, cyklostezsky, koňařskou tradici a turistické zajímavosti. Prvním konkrétním výsledkem našeho představení ve Vídni je pozvání na Český trh v Traiskirchrenu. Mají zájem o pardubické řemeslníky i tradice, řekla Miloslava Matějková z oddělení vnějších vztahů pardubického magistrátu. V únoru se budou Pardubice, opět v rámci expozice destinační společnosti, prezentovat na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze a v březnu se chystají na největší veletrh cestovního ruchu v Evropě ITV Berlín. strana 6 Koník rádce i pomocník Internet se rychle stává součástí běžného života. Důkazem může být i zkušenost obecního živnostenského úřadu pardubického magistrátu, na který lidé stále častěji posílají své dotazy stále častěji elekronickou poštou. V roce 2008 zodpověděly pracovnice oddělení registrace třikrát více ových dotazů než v roce Protože se dotazy často opakují, byly zařazeny do databáze Koník na stránkách Magistrátu města Pardubic, řekla Jaroslava Růžičková z oddělení registrace živnostenského úřadu. V Koníkovi mají nejen podnikatelé, ale všichni klienti městského úřadu šikovného pomocníka a rádce. Nemusejí vymýšlet a formulovat dotaz a čekat na odpověď. Najdou ji přímo na internetové adrese Pokud jste nenašli odpověď na řešení Vašeho problému, klikněte na odkaz Nenašli jste odpověď? a pomocí připraveného formuláře nám odešlete svůj dotaz. Pracovníci úřadu se budou snažit Vám neprodleně odpovědět. Současně tím pomůžete rozšířit okruh otázek a odpovědí pro další tazatele, neboť nový dotaz i s odpovědí přiřadíme do databáze Koník. Pernik komunikuje po síti V lednu skončil v pořadí druhý třístranný projekt pomoci radnic nizozemského města Doetinchem a českých Pardubic radnici v bulharském Perniku. Díky němu dnes Pernik a obce v jeho správním obvodu komunikují mezi sebou i s občany po síti. První společný projekt Pernik Goes Forward (Pernik jde vpřed), jehož úkolem bylo vybudování a propagace front-desku v našem partnerském městě Perniku, významně přispěl ke zkvalitnění a větší otevřenosti tamní veřejné správy. Druhý projekt Pernik Goes Electronic (Pernik elektronický) na něj navázal, když si dal za cíl elektronizaci služeb poskytovaných městskými úřady, tzv. e-government, v okresním městě a jeho 24 přilehlých obcích, řekl koordinátor projektu na pardubickém magistrátu David Tomíška. Projekt, během něhož bylo třeba vybavit zapojené bulharské úřady výpočetní technikou, byl plně dotován Evropskou unií. Pracovníci pardubické a doetinchemské radnice přidali bulharskému partnerovi k technickému vybavení vlastní zkušenosti s e-govermentem, webovými stránkami a podobně. Tato třístranná spolupráce nejenže upevnila naše vztahy k oběma partnerským městům, ale dala i řadu podnětů k další možné spolupráci v budoucnu, dodal Tomíška. Termíny jednání městského zastupitelstva Členové městského zastupitelstva mají za sebou první letošní jednání. V roce 2009 se Zastupitelstvo města Pardubice sejde ještě na šesti řádných zasedáních 10. března, 5. května, 16. června, 15. září, 27. října a 8. prosince. Jednání městského zastupitelstva jsou volně přístupná veřejnosti. Čas, místo i program jednotlivých schůzí bývá zveřejněn na webových stránkách města zhruba týden před termínem konání.

7 Začne modernizace BČOV V březnu letošního roku začne rozsáhlá modernizace biologické čistírny odpadních vod (BČOV) Pardubice, která si vyžádá náklady přesahující 680 milionů korun. Zahájí ji rekonstrukce objektu neutralizace chemických odpadních vod. Náklady na tento objekt jsou odhadovány na 38 milionů korun. Uhradí je společnost Synthesia, jejíž odpadní vody jsou v BČOV čištěny. Ve druhém pololetí letošního roku začne modernizace samotné čistírny. Ta musí na základě rozhodnutí Pardubického kraje dosáhnout do 31. prosince 2010 cílových emisních limitů na odtoku z BČOV. Na modernizaci společné části biologické čistírny odpadních vod se bude 13,15 procenty podílet Synthesia. Zbývající část nákladů musí zajistit vlastník BČOV, akciová společnost Vodovody a kanalizace Pardubice. Společnost již požádala o podporu v rámci prioritní osy 1, Operačního programu Životního prostředí , řekl náměstek primátora Michal Koláček. Žádost o podporu byla ministerstvem životního prostředí přijata a zveřejněna v seznamu akceptovaných žádostí na internetových stránkách MŽP ČR. Celkové náklady stavby jsou zde vyčísleny zhruba na 641,9 milionu korun, uznatelné náklady jsou ve výši 429,9 milionu korun. Dotace z Fondu soudržnosti by měla činit 365,4 miliony korun a dotace z SFŽP zhruba 21,5 milionu korun. V současné době očekáváme rozhodnutí o přidělení dotace, kde budou uvedeny další podmínky, dodal Koláček. Na zbývající část modernizace si podle něj společnost VaK vezme úvěr. Původně měla být modernizace čistírny dokončena do konce roku Vzhledem k průtahům při vyřizování žádosti o dotaci se dokončení modernizace zřejmě o rok zpozdí. Podle harmonogramu začne modernizace BČOV v polovině letošního roku a dokončena bude v prosinci příštího roku. V letech 2011 až 2012 projde modernizovaná čistírna zkušebním provozem. Daně z nemovitostí letos jinak Rok 2009 přinesl několik změn týkajících se majitelů nemovitostí. Vlastníci zemědělské půdy, která je od daně nově osvobozena, museli podat do konce ledna nové daňové přiznání. Vlastníci jiných nemovitostí, u kterých se od roku 2009 daň zvyšuje, dostanou nový daňový výměr od finančního úřadu. Od letošního roku mají obce podle zákona možnost zvednout daň z nemovitosti až na pětinásobek dosavadní výše. Zastupitelstvo města Pardubice vydalo 17. června loňského roku Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí na území města Pardubic, která je / pdf. Pro nemovitosti na území města, stanovuje vyhláška místní koeficient 2, což v praxi znamená, že daň z nemovitostí je letos dvojnásobná proti loňskému roku. Tento koeficient platí pro všechny nemovitosti na území města Pardubic, s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, které jsou od daně osvobozeny, uvedla Ilona Baloušková z ekonomického odboru pardubického magistrátu. Městské lesy relaxace i zisk Lesy, které jsou v majetku Statutárního města Pardubice, slouží nejen k rekreaci jeho občanů, ale již několik let přinášejí také zisk do městské pokladny. V roce 2008 vynesly lesy městu více než 1,483 milionu korun, tedy zhruba stejně, jako v roce předchozím. Hospodaření v městských lesích je ziskové již několik let. Lesy jsou v prvé řadě důležitým krajinným prvkem s bohatým ekosystémem, který má významný vliv na životní prostředí a proto jim musíme věnovat soustavnou péči. Jsou samozřejmě i příjemným místem pro relaxaci a odpočinek. Pokud se jejich správcům, tak jako našim, daří lesy udržovat v dobré kondici, obnovovat je a ještě hospodařit se ziskem, je to ideální, řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. V roce 2008 bylo z městských lesů, které mají v prvé řadě rekreační funkci, vytěženo a prodáno 2726 metrů krychlových dřevní hmoty. Správci vhodně využili období, kdy byl na trhu nedostatek dřevní hmoty a prodali jeden metr krychlový za průměrnou cenu korun, tedy s čistým ziskem 554 korun za metr. Projekt mýtní úmyslné těžby přitom narušila v prvních březnových dnech větrná vichřice Emma, která zasáhla veškeré městské pozemky. Nejvíce poškodila porosty v katastrálním území Opočínek a Popkovice. Lesní společnost, která pro nás zajišťuje práce v lesích, po dohodě s naším odborem operativně reagovala na nutnost zpracování kalamitního dřeva. Polámané a vyvrácené stromy především v lokalitě Opočínek bylo nutné rychle zpracovat, a tím zabránit dalšímu znehodnocení dřeva, ale především bylo třeba využít dobrých cen za dřevní hmotu, které platily pro první čtvrtletí roku Do oblasti postižené větrnou kalamitou nasadila lesní společnost už 11. března harvestorovou technologii a 18. března bylo na odvozním místě prodáno 935 metrů krychlových dřevní hmoty, popsal nejdramatičtější období loňského roku správce městských lesů Václav Soudek. Celkem bylo v minulém roce v městských lesích vytěženo 2726 metrů krychlových dřevní hmoty, což je zhruba stejně, jako v roce Z městských lesů mají podle lesního hospodářského plánu správci vytěžit v letech 2005 až 2009 zhruba metrů krychlových dřeva. Po čtyřech letech je vytěženo 76 procent doporučeného množství. Správcům 461 hektarů lesních pozemků, které město Pardubice vlastní, se v loňském roce osvědčil systém úklidu vytěžené plochy lidmi, kteří mají zájem o palivové dřevo. Možnosti získat bezplatně zbytky po těžbě využilo 112 zájemců. Mýtiny jsou po vyčištění upravovány rychloběžnou frézou, která dokonale rozmělní klestí a štěpku zapracuje do půdy tak, že je připravena na založení nového porostu. V roce 2008 přibylo v městských lesích na sazenic a takzvaných poloodrostků. V místech, kde jim hrozí poškození lesní zvěří, je lesníci ochránili vybudováním 4000 metrů ochranných plotů. strana 7

8 Nová shybka zvýší bezpečnost pardubické kanalizace V průběhu února 2009 začne stavba kanalizační shybky u Prokopova mostu a bude dokončena do Stávající shybka podcházející řeku Chrudimku pochází z roku 1910 a je v současné době jediným propojením kanalizací na obou březích řeky. V případě její poruchy by došlo k havarijnímu stavu, nebylo by možné převést splaškové vody na druhý břeh a dále na čistírnu odpadních vod. Výstavba shybky je součástí skupinového projektu Labe Loučná na rekonstrukci a dostavbu kanalizační soustavy na Pardubicku. Nová jednoramenná shybka z tvárné litiny bude mít profil 1000 mm a bude dlouhá 141 metrů. Její součástí budou také kanalizační šachty umožňující napojení na stávající kanalizaci, kontrolu a čištění. Díky tomuto dílčímu projektu se zajistí vyšší bezpečnost provozu stávající kanalizace. Stavba je technologicky velmi obtížná s ohledem na minimální prostor v okolí mostu, kde je silná doprava, dále na velké množství inženýrských sítí v okolí. Způsob výstavby je navíc negativně ovlivněn vysokou hladinou vody danou jezem na Labi. Projekt Labe Loučná je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti a pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie. Celkové náklady projektu dosáhnou výše 27 miliónů EUR. Kontroly živnostenského úřadu Kontrolní oddělení Obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Pardubic provedlo v roce 2008 celkem 1676 kontrol podnikatelů. Za porušení živnostenského zákona jeho pracovníci uložili 521 pokut, z toho 480 v blokovém a 41 ve správním řízení. Vzhledem k tomu, že od minulé novely živnostenského zákona, tj. od , jsou pokuty ukládány ze zákona, živnostenský úřad znovu upozorňuje podnikatele zejména na povinnost oznamovat do 15 dnů změny údajů, např. bydliště, příjmení, ukončení funkce odpovědného zástupce a ustanovení nového odpovědného zástupce. U provozoven mají povinnost oznámit předem jak zahájení, tak ukončení provozování živnosti v provozovně. Od novely mohou podnikatelé oznamovat tyto údaje na kterémkoliv živnostenském úřadě, neboť již není stanovena jejich místní příslušnost. strana 8 Živnostenský úřad informuje Magistrát vybavil defibrilátory exponovaná místa Nejen pardubická hokejová aréna, ale už i plavecký areál, divadlo a mezinárodní letiště v Pardubicích mají od ledna k dispozici defibrilátor, který může pomoci zachránit život osobám postiženým srdeční příhodou. Další přístroj má k dispozici městská policie. Město do pořízení pěti automatických externích defibrilátorů investovalo korun a rozmístilo je na místa s velkou koncentrací lidí. Při srdeční zástavě je mnohdy kromě dýchání do postiženého a stlačování jeho hrudníku nutno provést defibrilaci, tedy aplikovat elektrický výboj k odstranění poruchy rytmu, která srdeční zástavu vyvolala. Je-li výboj podán do tří minut od srdeční zástavy, je možno obnovit správný srdeční rytmus u 70 procent postižených, při desetiminutové prodlevě klesá šance na úspěch pod deset procent, řekla náměstkyně primátora a lékařka Štěpánka Fraňková. V každém ze zařízení, kde je defibrilátor k dispozici, je několik lidí proškolených v jeho obsluze, přístroj však může úspěšně použít i laik. S otevřením malého kufříku, v němž je defibrilátor uložen, se spustí hlasový záznam, který navádí osobu poskytující první pomoc krok za krokem, od rozbalení elektrod až po umělé dýchání. Přístroj samostatně vyhodnotí poruchu srdečního rytmu, v případě potřeby vyzve obsluhu k aplikaci výboje, pomůže laikovi poskytujícímu pomoc i při udržování správného rytmu stlačování hrudníku při masáži srdce. K nákupu přístrojů inspirovalo město rozhodnutí Asociace profesionálních hokejových klubů ledního hokeje, podle něhož musí být od prosince loňského roku automatické externí defibrilátory k dispozici na všech extraligových utkáních. Správci městských sportovních zařízení mají totiž v paměti události z minulých let, kdy při zápase zemřel na zástavu srdce amatérský hokejista a návštěvníkovi basketbalového utkání zachránil život jen včasný zákrok přítomného lékaře. Veřejně přístupné defibrilátory se používají již řadu let V USA i v západní Evropě. K jejich použití jsou zaškolováni policisté, hasiči, členové ochranek a podobně. Přístroje bývají k dispozici v hotelích, supermarketech, sportovních a kulturních zařízeních, v kasinech, na letištích, u soudů... V České republice jejich používání zatím příliš rozšířeno není. Na živnostenský úřad bez formulářů Jednou z novinek, která podnikatelům zpříjemňuje návštěvu živnostenského úřadu, je, že na oddělení registrace mají podnikatelé možnost učinit podání elektronicky přímo na úřadě. Podnikatel se tak již nemusí trápit s vyplňováním formuláře, ale pracovnice obecního živnostenského úřadu na základě jeho požadavku vyplní elektronický formulář na ohlášení živnosti, případně oznámení změny údajů. Poté vyplněný formulář vytiskne a podnikatel si jej už jen zkontroluje a podepíše. Podnikatelé tuto službu rádi využívají. Pracovnice Obecního živnostenského úřadu za poslední dva měsíce loňského roku takto přijaly 592 těchto elektronických podání. obecní živnostenský úřad

9 Půjčky na opravy a modernizace bytového fondu Město Pardubice oznamuje, že v jeho rozpočtu na rok 2009 byla zastupiteli schválena částka ve výši 2,5 mil. Kč na poskytování půjček z fondu oprav a modernizace bytového fondu. O půjčku může požádat fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území Pardubic, která vlastní byt, rodinný nebo bytový dům, nebo společenství vlastníků jednotek vykonávající správu, provoz a opravy společných částí domu na území města Pardubic. Půjčka se poskytuje pouze na následující účely a za těchto podmínek: Název účelu půjčky Oprava střechy Obnova fasády vč. oplechování Zateplení obvodového pláště Maximální výše půjčky Kč/dům Kč/byt nebo Kč/rodinný dům Kč/byt nebo Kč/rodinný dům Kdo je kdo v Pardubicích: Václav Vinař Václav Vinař je bezesporu nestorem pardubického sportu. Nemá na svém kontě světové rekordy ani medailové odchovance, přesto se vepsal do života mnoha Pardubáků, kterým je blízký sport. Stál totiž u zrodu jedné z největších tělovýchovných jednot v Pardubicích. Pětasedmdesátiletý V. Vinař je totiž jedním ze zakladatelů TJ Sokol Polabiny, který vznikl na největším pardubickém sídlišti v roce V době svého vrcholného rozkvětu měla tato jednota přes 120 převážně dobrovolných, ale kvalifikovaných, cvičitelů, a v desítce oddílů přes 1200 členů. Václav Vinař byl dvě desetiletí cvičitelem mládeže i předsedou této tělovýchovné jednoty. Sídlištní TJ dokázala ke sportu přitáhnout stovky dětí, nejen díky široké nabídce sportů, ale také řadě zábavných soutěží, jakými byl například tříkolový závod O perníkovou přilbu, turnaj o Kuličkového krále a podobně. Bez nadsázky lze tedy říci, že Václav Vinař ovlivnil životy několika generací a tisíců dětí ze sídliště. Ani nyní nadšený sportovec a organizátor nezahálí. Je aktivním funkcionářem ve Sdruženém házenkářském klubu Dubina-Polabiny Pardubice a organizátorem turnaje v házené děvčat Polabiny CUP. Mimo to je místopředsedou pardubické organizace ČSTV a členem krajské rady Pardubické krajské organizace ČSTV, podílí se na organizaci Setkání sportovních seniorů, které se koná jednou za dva roky a letos na podzim se uskuteční pod jeho taktovkou již po sedmé. Václav Vinař je také členem sportovní komise Rady Dodatečná izolace proti spod. vodě Kč/dům Výměna oken a vchodových dveří Kč/byt nebo Kč/rodinný dům U všech půjček je maximální lhůta splatnosti půjčky 4 roky, úroková sazba 3%. Poskytování půjček je upraveno Pravidly statutárního města Pardubice o použití prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu (dále jen Pravidla ), která byla schválena zastupitelstvem. Žádost o poskytnutí půjčky z FOMB a podrobnější informace zájemcům poskytuje úsek finanční strategie ekonomického odboru magistrátu města na Pernštýnském náměstí, kancelář B 304, tel.: nebo Pravidla a Žádost o poskytnutí půjčky z FOMB včetně přílohy k žádosti jsou k dispozici také na internetových stránkách města: Lhůta na podání žádostí je stanovena do 8. dubna města Pardubice a na jeho bedrech leží každoroční organizace příprav vyhlašování Nejlepších sportovců Pardubicka Ilona Baloušková, ekonomický odbor Vznikne v Kostelní galerie? Pardubice uvažují o zřízení městské galerie výtvarného umění. Galerie by mohla vzniknout v renesančních prostorách domu v historickém centru města. Vhodným objektem se zdá dům číslo 104 v Kostelní ulici. Je v majetku Městského rozvojového fondu a čeká jej rekonstrukce. Městské výstavní prostory by mohly vzniknout v přízemní části objektu, při zachování bytů ve vyšších patrech. Galerie má být bezbariérově propojena s prostorem pod zámeckými hradbami, navazujícími na Tyršovy sady. Rada města záměr schválila a požádali jsme fond, aby jej posoudil, včetně ekonomických, technických a právních souvislostí, řekl primátor Jaroslav Deml. Galerie by podle něj měla sloužit všem výtvarníkům, kteří by tady chtěli prezentovat svou výpověď o době. Tedy i členům pardubické pobočky Unie výtvarných umělců, jíž město v loňském roce vypovědělo smlouvu na pronájem galerie Mázhaus. Tu chce město využít spíše k propagačním účelům. Po uzávěrce... Zastupitelé o nemocnici Členové městského zastupitelstva se rozhodli obrátit na ministryni zdravotnictví Danielu Filipiovou. Výzva, kterou na lednovém jednáni zastupitelstva schválili členové všech politických klubů, požaduje zachování statutu center pro traumatologii a onkologii v pardubické nemocnici a tím k udržení kvality poskytované zdravotní péče. Primátor Pardubic Jaroslav Deml výzvu předá ministryni. Situace v pardubické nemocnici se podle náměstkyně primátora a lékařky Štěpánky Fraňkové nevyvíjí dobře. Pojišťovna ministerstva vnitra už s onkologií v Pardubicích nechce uzavřít nové smlouvy na biologickou léčbu a na nové pacienty. To má dopad na další oddělení nemocnice. Bez možnosti léčit biologickými preparáty se některé diagnózy nebudou moci provádět ani na operativních odděleních. Pacienti z celého Pardubického kraje - netýká se to jenom města, ale celého regionu - nebudou moci být léčeni v krajské nemocnici, upozornila. strana 9

10 Toulky historií Pardubic... ptáme se ředitele Východočeského muzea Františka Šebka Dostal jsem zajímavý dotaz od pana Vosáhla na osud kapliček, které stávaly na okraji Pardubic. Paní Dostálová se ptala na historii zástavby na začátku ulice S. K. Neumanna od Anenského podjezdu A tak se pokusím spojit oba dotazy v jedno vyprávění s tím, že pardubickým kapličkám se budeme věnovat ještě příště. Kaplička sv. Anny v Pardubicích kolem roku Pohled ve směru od dnešní ulice S. K. Neumanna (fotoarchiv VČM). strana 10 Někdejších pardubické kapličky stávaly v době svého vzniku na hranicích (na okrajích) města, zpravidla na nějakém rozcestí. Jmenujme aspoň kapličky sv. Anny, sv. Josefa, Nejsvětější Trojice, sv. Marka ad. Kromě kapličky sv. Anny, jíž a jejímuž okolí se budeme podrobněji věnovat v dnešních Toulkách, z ostatních zůstal do dnešních časů jenom místní název a pár starých fotografií. Kapličky sv. Anny (jediné dnes ještě stojící) si povšimne jen málokdo. Silně chátrající stavba se krčí v koutu mezi domy na kraji ulice S. K. Neumanna a u stavby podjezdu pod železniční tratí a tzv. rychlodráhou, kterým vjíždíme na hlavní silnici v ulici Karla IV. Kaplička stojí ve směru od ulice S. K. Neumanna u podjezdu a u železniční tratě po pravé straně. Původně tu šla cesta vrchem a přes trať byl přejezd se závorami, jak nám to místo zachycuje přiložená fotografie z doby kolem r A ještě dříve, než tu byla železniční trať, zde bylo na tehdejším konci města rozcestí, kde se stýkaly cesty od Zeleného předměstí k městskému poplužnímu dvoru (později nazvaná Jindřišskou ulicí) a další místní komunikace, kterou zhruba kopíruje pozdější ulice Karlova, dnes víceméně ulice Karla IV. Zmínil jsem městský dvůr, a proto musím dodat, že se mu říkávalo Markvartovský a že jeho budovy stávaly přibližně na konci Jindřišské ulice, naproti dnešnímu areálu elektrárny, v prostoru mezi Jindřišskou a Žitnou ulicí. A v těch končinách, za městským dvorem a u souběhu cest Jindřišské a Karlovy, odkud pokračovala cesta do polí a zkratka k silnici na Chrudim, byla nejprve postavena kamenná socha sv. Anny. Sochu sv. Anny prý koupil r vážený pardubický měšťan Ignác Nefka, později (r. 1790) zvolený za prvního magistrátního radu. Nefkova rodina žila v Pardubicích už bezmála sto let, co sem přišel Ignácův praděd jako úředník správy pardubického panství. Po padesáti letech, po které na tomto konci města na kolemjdoucí vzhlížela z kamenného podstavce Nefkova sv. Anna, r. 1822, nechal nad sochou vztyčit stavbu kapličky zbožný a tehdy zámožný měšťan Václav Příhoda. Tento svůj počin korunoval také finanční nadací na údržbu kaple a ustanovením o konání každoroční bohoslužby ve sváteční den prvního dne křížového, což je pondělí, následující po 5. neděli od Velikonoc. V té době již neexistoval výše zmíněný městský dvůr. Zanikl v r a kolem se potom začala objevovat první stavení, blížící se k anenské kapličce, a dokonce překračující pomyslné hranice města. Kaplička přestávala být idylickým zákoutím, když se v její blízkosti objevila r železniční trať. Poté, co se Pardubice staly železniční křižovatkou (1871), se začaly podél trati zakládat četné průmyslové podniky a to samozřejmě ovlivnilo zástavbu i v této části města. Tak např. nedaleko kaple sv. Anny koupil na konci 19. stol. nějaké pozemky podnikatel Č. Blecha z Předměřic n.l. a v r tu začal stavět První českou pardubskou továrnu na čekankovou a fíkovou kávu. Jenomže, ouha! Ani ne rok nato se v Pardubicích objevila konkurence. Nedaleko odtud, téměř v sousedství, koupila pozemky rakouská firma Jindřich Francek a synové a požádala o povolení stavby továrny na kávové náhražky. V komunálních politických kruzích a v místním tisku se o tom bouřlivě diskutovalo. Jednalo se mj. o to, zda raději neochránit českého podnikatele, který nota bene přišel dřív. Silný kapitál Franckovy firmy získal arci nakonec navrch a Blechův podnik skončil dřív, než se stačil rozvinout. Dědicem Franckovy továrny je dnešní Vitana na třídě Jana Palacha. V okolí kaple sv. Anny potom 8 let po Blechově pokusu (r. 1904) zakotvila elektrárna Fr. Křižíka, od r v majetku města. Významným podnikem v okolí anenské kaple se stala strojírenská továrna Aloise Rainberga, postavená r Rainberg se ze skromných začátků malé zámečnické dílny vypracoval na významného pardubického podnikatele. Tato firma za první republiky patřila v Československu např. k renomovaným dodavatelům mostních konstrukcí, realizovala řadu dalších projektů u nás i v zahraničí. A Rainbergovi patřil i jeden z domů u sv. Anny. Od Rainbergovy továrny se potom o kus dál usídlila parní pila V. Poláka, dále pak, směrem k železniční zastávce, se nacházela továrna na barvy Fr. Kosteleckého (1904) atd. V těchto končinách města za první republiky operovali také vojáci železničního pluku (viz kasárna na Zborovském náměstí). Jen na okraj dodejme, že tato vojenská posádka byla důležitým fenoménem v novodobých dějinách Pardubic. Je tedy nasnadě, že pro bytovou výstavbu v okolí kaple sv. Anny se někdy v prvním desetiletí 20. stol. víceméně prostor uzavřel a zůstal jenom pro pozdější přestavby a rekonstrukce některých objektů. Tato část města potom ovšem prošla zásadními proměnami ve druhé polovině 20. století. Kaplička sv. Anny se dočkala poslední opravy a úpravy v r Z iniciativy musejního spolku a městské památkové komise ji provedl známý pardubický architekt a stavitel Bóža Dvořák s finančním přispěním pardubické Občanské záložny. Nyní je tato kaplička už jenom zapadlou a poněkud hořkou připomínkou zašlých časů. František Šebek

11 Výstavy: do Design nová tvář věcí II. Móda šperk bižuterie od do Vily Pardubického kraje Výstava fotografií při příležitosti vydání publikace o významných architektonických realizacích v Pardubickém kraji. Publikace vyjde v rámci edice Slavné vily a stavby umělecké agentury Foibos. Tato edice se orientuje především na oblast architektury jako na součást kulturního dědictví, a to na literární prezentaci významných architektonických děl, bez ohledu na to, zda se jedná o soubor staveb v rámci větších územních celků nebo o stavbu jedinou, a bez ohledu na dobu jejich vzniku. Tituly edice pojednávají o architektonických dílech zejména z hlediska jejich architektonického řešení a hodnoty, historických, společenských, kulturních a slohotvorných souvislostí a s akcentem na osobnosti tvůrců, případně stavebníků, kteří se na jejich vzniku podíleli, nikoli z hlediska inženýrsko-technických aspektů. Přednášky: Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek: D. Trávníček: LITVA země čápů a zepelínů Není náhodou, že Litva byla poslední evropskou zemí, která přijala křesťanství. Krajina utvářená dávnými ledovci na vnímavého poutníka působí svou tajemnou a magickou atmosférou M. Setnička: Příroda a kulturní dědictví ALBÁNIE V Albánii prochodíme Prokleté hory, poplujeme lodí soutěskami, navštívíme kamenné město Gjirokaster a antický Butrint. Podíváme se i do Řecka za mnichy kláštera Meteora a vystoupíme na Olymp O. Černý: ISLAND ostrov ohně a ledu Aktivní vulkány, největší evropské vodopády, ledovce, útesy s papuchalky, ale také řada skanzenů, termální koupaliště a hlavní město Reykjavik. Přednášky začínají vždy ve čtvrtek v 18 hod. v předn. sále VČM. Slované část II. V přednáškovém cyklu se zájemci dozvědí nové poznatky z oblasti archeologie a historie starých Slovanů v raném středověku: Jiří Sigl: Doba hradištní ve východních Čechách stav poznání, struktura osídlení Jan Frolík: Raně středověké osídlení Chrudimska nové objevy a nálezy Přednášky se konají vždy ve středu v 18 hod. v předn. sále VČM. Kultura ve městě Naše město čeká významná hudební událost Komorní filharmonie přivítá v Pardubicích po dlouhých patnácti letech vzácného hosta mezzosopranistku Dagmar Peckovou. Chrudimská rodačka, dnes jedna z nejrespektovanějších českých umělkyň, se prosadila na prestižních pódiích a v operních domech po celém světě. V Sukově síni Domu hudby přednese pěvkyně písňový cyklus Richarda Wagnera Wesendoncklieder a árie z oper Georga Friedricha Händela, Christopha Willibalda Glucka a Wolfganga Amadea Mozarta. V programu koncertu zazní také díla Ottorina Respighiho a Johanna Sebastiana Bacha. Komorní filharmonii bude řídit její šéfdirigent Leoš Svárovský. Koncerty s Dagmar Peckovou se jistě stanou jedním z uměleckých vrcholů jubilejní 40. koncertní sezony Komorní filharmonie Pardubice. Vstupenky jsou v prodeji v Regionálním inf. středisku PR T na náměstí Republiky a v kanceláři KFP v Domě hudby. Recitál Dagmar Peckové (Sukova síň Domu hudby): abonentní cyklus A volný prodej, prémiový konc. pro abonenty cyklu B abonentní cyklus C O. Respighi: Staré tance a árie - Suita č. 1 R. Wagner: Pět básní Mathildy Wesendonckové G. F. Händel: Předehra k opeře Alcina Recitativ a árie z opery Xerxes Frondi tenere e belle... Ombrai ma fu... J. S. Bach: Sinfonia z Kantáty č. 156 Ch. W. Gluck: Árie Orfea z opery Orfeus a Eurydika Che faro senza Euridice? W. A. Mozart: Předehra k opeře La clemenza di Tito a árie Vitellie Non più di fiori vaghe catene Výstavy v Domě U Jonáše Do Druhá příroda Amanita Design, Zdeněk Daněk, Jakub Nepraš Stručně z dějin umění Přednášky pro předem objednané školní skupiny (středoškolská mládež), jejichž cílem je přiblížit podstatné proměny výtvarné formy. Témata: Gotické umění Renesance Baroko Umění v 19. století Secese Ismy konce 19. a první poloviny 20. století. Pro kolektivy dětí do Dům U Jonáše Cestování po makrokosmech a mikrokosmech Druhé přírody Inf.: T. Dvořáková, tel dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon: Pořady pro veřejnost a Dům U Jonáše Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: Surrealismus Dům U Jonáše Ozvěny AniFestu 2D animace počítač i kresba Dům U Jonáše Jiná realita svět smyslů a naší zkušenosti versus svět internetu a virt. reality. Inf.: T. Dvořáková, tel Dům U Jonáše Ozvěny AniFestu 3D animace počítačem Galerie FONS do Věroslav Škrabánek Fotografie konstrukcí Františka Kyncla (www.stapro.cz/galerie) strana 11

12 Soutěžní část Městské divadlo Jess Borgeson Adam Long Daniel Winter Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách Divadlo v Dlouhé Praha, režie Jan Borna a kol Georges Feydeau Brouk v hlavě Východočeské divadlo Pardubice, režie Lída Engelová j. h. Kultura ve městě Nesoutěžní část Hronovická scéna Ede Szigligeti Liliomfi Divadlo Konzervatoře v Praze, režie Jiří Bábek Karel Jaromír Erben Kytice Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, režie Bedřich Jansa Claude Confortès Šampionky Studio SAINT GERMAIN klubu Rock Café Praha, režie Jaromír Janeček L. S. VĚK Fucking Generation aneb Zbavme se svých patosů a hymen Divadelní soubor L. S. VĚK, úprava a režie kolektiv L. S. VĚK. * divadlo na vlastní nebezpečí Nesoutěžní část Jevištní zkušebna Lubomír Sůva Jabkenická léta BURANTEATR Brno, režie Petr Jarčevský. * divadlo na vlastní nebezpečí Nesoutěžní část Foyer Městského divadla J. Seydler J. Š. Svěrák Janík, hojahoj, zbojník! Východočeské divadlo Pardubice, režie Jiří Seydler Ray Cooney Nerušit, prosím Divadlo na Fidlovačce Praha, režie Tomáš Töpfer Karel Poláček Martin Vačkář Ondřej Havelka Muži v offsidu Městské divadlo Mladá Boleslav, režie Ondřej Havelka Jiří Brdečka Oldřich Lipský Ondřej Brousek Radek Balaš Adéla ještě nevečeřela Slovácké divadlo Uherské Hradiště, režie a choreografie Radek Balaš j. h Nikolaj Vasiljevič Gogol Hráči Městská divadla pražská divadlo Rokoko, režie Petr Svojtka Brandon Thomas Charleyova teta Městské divadlo Brno, režie a choreografie Gustav Skála. Nesoutěžní část Městské divadlo Galavečer smíchu Zábavný večer plný skečů, scének a písní, jehož vyvrcholením bude předávání festivalových cen natáčené Českou televizí. Režie P. Novotný. Nesoutěžní část Divadlo Josef Tejkl Asteroid Bejček Samohana Hradec Králové Owen McCafferty Práskni do bot Západočeské divadlo Cheb, režie Petr Vodička. * divadlo na vlastní nebezpečí Miluj mě NANOHACH Praha, koncept, choreografie, režie a kostýmy Nigel Charnock /UK/. * divadlo na vlastní nebezpečí Anton Pavlovič Čechov Nějak se to zvrtlo Divadlo Viola Praha, režie Lída Engelová Jean Anouilh Orchestr Komorní činohra, Divadlo na prádle Praha, režie Jiří Bábek. Východočeské divadlo zve diváky do zákulisí V rámci oslav stého výročí otevření budovy Městského divadla jsme slibovali pravidelné dny otevřených dveří. Své slovo držíme a první se bude konat již v neděli 8. února, tři skupiny zájemců provedou po divadle a jeho zákulisí Dagmar Novotná a Zdeněk Rumpík. Prohlídky se uskuteční v hodinových intervalech a začínají ve 14.00, v a hodin. Po zkušenostech z minulých dnů otevřených dveří, kdy se dostavilo ohromné množství zájemců, jsme se rozhodli, že skupinky diváků budou početně omezené. Na konkrétní hodinu si tedy zájemci musejí za symbolických 20,- Kč zakoupit vstupenku. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji VČD či přímo na místě před jednotlivými prohlídkami, ale s tím rizikem, že skupiny mohou být již plně obsazené. Zákulisí divadla však budeme během jubilejního roku 2009 otevírat pravidelně, tudíž by se měl do divadla dostat opravdu každý. Těšíme se na Vás! V Pardubicích bodovaly Bláznivé nůžky Pardubické divadlo zakončilo rok 2008 silvestrovským představením oblíbené komedie Brouk v hlavě. Po zcela vyprodaném představení ředitel divadla Petr Dohnal vyhlásil s napětím očekávané výsledky divácké ankety o nejoblíbenější inscenaci roku Tou se stala interaktivní kriminální komedie Bláznivé nůžky v režii Petra Novotného, která byla v Čechách poprvé uvedena právě v Pardubicích, a to 13. října Komedie byla rovněž oceněna na VIII. ročníku GRAND Festivalu smíchu, na kterém získala titul Komedie roku 2007, a Ladislav Špiner byl v roli Tonyho oceněn za nejlepší mužský herecký výkon festivalu! Divácký úspěch dosvědčuje i dosavadních šestačtyřicet, vždy beznadějně vyprodaných repríz. Bláznivé nůžky jsou zároveň i nejnavštěvovanější inscenací VČD za rok 2008, během něhož ji zhlédlo diváků. V roce 2008 navštívilo naše divadlo diváků, čímž se VČD opět řadí mezi nejnavštěvovanější jednosouborová divadla v České republice. Radek Smetana, Východočeské divadlo Pardubice strana 12 dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon:

13 Kultura ve městě Hvězdárna barona Artura Krause Přednáška pro veřejnost: velký sál DDM Delta Planeta Venuše Někdy jitřenka a jindy večernice lidstvo okouzluje odjakživa. Ať už to bylo jejím jasem na obloze, ojedinělými zákrytovými úkazy a nebo neprostupnou vrstvou agresivní atmosféry, která tajemně zahaluje její povrch. Co o naší sesterské planetě víme? Jakou podívanou nám tento náš vesmírný soused přinesl v posledních několika letech a na co se můžeme těšit do budoucna? Výstava: od 12. února ve vestibulu hvězdárny: Baron Artur Kraus, zakladatel Lidové hvězdárny v Pardubicích a propagátor pokroku. Pravidelná pozorování noční oblohy dalekohledy hvězdárny: V únoru vždy ve středu, čtvrtek a pátek od 19 hodin. Další informace: popř. tel , Pardubická folková noc KC Dubina Folkomilové se vyznačují neuvěřitelnou potřebou zpívat a muzicírovat kdykoliv, s kýmkoliv a kdekoliv, nejraději pod širým nebem. V tomto se liší od příznivců všech ostatních hudebních žánrů. A protože do letní festivalové sezóny je ještě daleko, rozhodli se členové pardubické skupiny Marien, že pro nedočkavce uspořádají setkání spřátelených hudebních skupin, které umí prozpívat noc. Postupně vystoupí kapely Pavučina, Berušky, Hluboké nedorozumění, Stráníci a Míra Psanec, Rolničky, Šántré, Epy de mye a Marien. Po skončení oficiální části koncertu (zhruba ve 22.30) se muzikanti sejdou u stolů a bude následovat veliký společný jam session až do ranních hodin. Občerstvení na místě, zajištěna je i možnost přespat ve vlastním spacáku. Rezervace míst na nebo na telefonu ZŠ Waldorfská zahájila nový rok aktivně Vstup do nového roku proběhl na Základní škole Waldorfské ve znamení mnoha aktivit. První z nich se stal den otevřených dveří, který jsme pro veřejnost uspořádali 18. ledna. Zimním zpestřením se zejména pro žáky stala ledová plocha, kterou jsme vytvořili na pozemku školy. Děti využily možnost bruslení nejen během hodin tělocviku a o přestávkách, ale i s rodiči odpoledne a o víkendech. Konal se zde také velký hokejový turnaj. V činnosti jsme pokračovali i dále slavnostním otevřením nové budovy družiny, které se uskutečnilo 29. ledna. V rekonstruované budově bude v dopoledních hodinách probíhat výuka, odpoledne pak školní družina. Tentýž den také žáci dostali tradiční ručně psané pololetní vysvědčení slovní hodnocení. V lednu jsme dále zahájili projekt Máme co nabídnout!, který je zaměřený na prezentaci českého předsednictví Evropské unii. Hlavní částí projektu je vytvoření tematických webových stránek, velká soutěž pro žáky základních škol, výtvarná soutěž, kulturní akce a řada dalších aktivit. Anna Frantalová, ZŠ Waldorfská dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon: Kurzy starých výtvarných řemesel V Pardubicích nově funguje občanské sdružení tradičních a uměleckých řemesel s názvem Cechy Labe, jehož cílem je přiblížit co nejširší veřejnosti lidovou tvorbu řemeslníků, tradiční i ojedinělou. Pro dospělé nyní připravilo první cyklus podvečerních kurzů starých a výtvarných řemesel, během nichž si sami mohou osvojit staré techniky práce a odnést si domů vlastní výrobek. Řemeslných kurzů má sdružení v nabídce opravdu mnoho, informace můžete získat na telefonním čísle a od března i na stránkách cechylabe.eu. Ve vypsaných kurzech na únor (drátenictví, plátnéřství, ruční tkaní, batika a stencil, grafika, fotografie, kresba) je ještě několik volných míst. Přihlášky každou středu od 15 do 16 hodin v dílně U dráteníka (naproti hotelu Zlatá štika). Cechy Labe, obč. sdruž. tradičních a uměleckých řemesel Klub přátel Pardubicka Hovory o Pardubicku (v infocentru PRT vždy od 17 hodin): Pásmo krátkých filmů o Pardubickém kraji Lidé za mikrofonem Pardubické drážky a železniční pluk Přírodovědná vycházka: Lázeňský park v Bohdanči Sraz je ve 14 hodin před hl. vchodem do láz. areálu v Lázních Bohdaneč. Dům techniky Pardubice Lze zabránit genocidám? Promítání filmu Mrtví jsou naživu vycházejícího z deníkových záznamů belgické novinářky Els De Temmermanové Mistři instrumentalisté V hlavní roli trávník Cestovatelské úterky: Přírodní krásy a památky JV Francie Nejen za památkami do Maďarska Divadlo 29 a Klub Tanceraj /taneční večírek/ Květy /koncert/ Říše koupelen /filmfuse animovaná/ Titán na zápraží /textconnexion/ I. M. Popovici: Luna Plina / Úplněk /tanec/ T. Steyaert / VerTeDance: Dance of Canis Lupus VerTeDance: Jaja a Papus /tanec/ Face of the Bass /koncert, jazz/ Jakub Hošek /vernisáž/ Audiofenky + Pavilon M2 /koncert/ Divadlo Exil do výstava fotografií Jiřího Štrébla herce pražského Divadla Komedie Vztahy bez talentu hostuje Do Houslí Brno Tři sestry... v erbu tulipán - derniéra Cizinci Trilogie Divadlo Tří Dveře Jako naprostý šílenci premiéra strana 13

14 Goethe-Zentrum Pardubice Goethe-Zentrum oznamuje zápis do kurzů němčiny v letním semestru 2009 ( ). Nabízíme všeobecné kurzy všech úrovní a přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám úrovní B1, B2 a C1, které lze vykonat přímo v GZ Pardubice. Zápis osobně v GZ od 3.2. do vždy út čt od 14 do 17 hod. prostřednictvím vstupního testu nebo přes internet kdykoli výsledek zašleme obratem. Více na org nebo telefon , Dotyky přírody v hlíně Na výstavu keramiky s názvem Dotyky přírody v hlíně Vás srdečně zvou žáci keramické dílny OK-Keramika a děti z mateřské školky K Polabinám. Děti ve věku 3 13 let se Vám pochlubí výrobky, které jsou vytvořené s úžasným nadšením a fantazií. Inspiraci mladí tvůrci hledali tentokrát v přírodě a zvířátkách. Pod vedením lektorky Olgy Kudrnové se děti učily různé techniky výroby a zdobení keramiky a současně společně hledaly svůj vztah k přírodě. Přijďte se podívat na veselé vrány, prastaré stromy, veliké světelné kapky nebo třeba na slony, kteří nosí svíčky. Vernisáž výstavy se uskuteční vzhledem k jarním prázdninám v 17 hodin v Městském informačním centru v Pardubicích, ale výtvory dětí si budete moci prohlédnout od 16. února do 15. března. Mráz nás nespálí S netradiční, ale velice zajímavou akcí se mohou pochlubit žáci a učitelé ze ZŠ Spořilov. V lednových mrazivých dnech chtěli všem zimomřivým dokázat, že jim takové počasí nevadí a že jako škola podporující zdraví udělají něco pro své zdraví. Ve středu 7. ledna o velké přestávce, kdy teplota poklesla na -16 stupňů, vyběhlo na školní hřiště přes 40 otužilců. Chtěli nejen podpořit své zdraví a otužit se, ale také dokázat, že desetiminutový pobyt v podobných povětrnostních podmínkách nemůže zdravému jedinci uškodit. Na hřišti se běhalo, odehrála se i sněhová bitva a někteří jedinci se ve sněhu dokonale vyváleli. Na všechny pak čekal teplý čaj na zahřátí a oplatka na doplnění energie. Akce se setkala s velkým ohlasem, nikdo neonemocněl a někteří již sledují předpověď počasí, jestli opět přijdou tuhé mrazy! Vzhledem k blížící se chřipkové epidemii lze podobné akce jen doporučit! pracovníci školy Koncert Barocco Sempre Giovane rytířský sál pardubického zámku Na koncertu zazní Braniborský koncert č. 6 B dur J. S. Bacha, Koncert F dur pro cembalo a smyčce J. A. Bendy, violový koncert G. P. Telemanna a koncert pro cembalo, violu a smyčce M. Haydna. Sóliskami koncertu budou violistka Věra Binarová a cembalistka Edita Keglerová. Britské centrum Pardubice Konverzace v angličtině: Intermediate (středně pokročilí) Termín konání: Den konání: středa hodin Intermediate (středně pokročilí) Termín konání: Den konání: čtvrtek hodin Advanced (pokročilí) Termín konání: Den konání: čtvrtek hodin Kultura ve městě Intenzivní přípravné kurzy FCE, CAE Intenzivní kurz sobotní FCE Určen zájemcům, kteří se zaregistrovali na zkoušku FCE v červnovém termínu a chtějí se naučit správnou strategii zkoušky FCE. Termíny konání: 7. 3., 4. 4., , , Den konání: sobota od 9.00 hod. devět vyučovacích hodin. Intenzivní kurz sobotní CAE Určen zájemcům, kteří se zaregistrovali na zkoušku CAE v červnovém termínu a chtějí se naučit správnou strategii zkoušky CAE. Termíny konání: , , , 2. 5., Den konání: sobota od 9.00 hod. devět vyučovacích hodin. Na kurzy je možné se přihlásit osobně na Britském centru, tel. čísle , nebo em na Podrobnosti na adrese Alliance Française de Pardubice V Alliance Française de Pardubice se od 16. do 20. února konají mezinárodní jazykové zkoušky z francouzštiny DELF/DALF pro veřejnost! Přihlášky posílejte mailem nebo osobně do 13. února Letní semestr 2009! Kdy: 23. února 5. června 2009 Kde: prostory Alliance Française na Pernštýnském náměstí Nabízíme 27 různých kurzů rozdělených do 4 základní úrovní od začátečníků po pokročilé. Dále nabízíme také kurzy konverzace s rodilým mluvčím, kurzy pro děti, přípravu k maturitě a ke zkouškám DELF/DALF a nově kurz fonetiky. Pro ty, kteří nemají možnost navštěvovat kurzy pravidelně každý týden, nabízíme kurzy individuální nebo intenzivní víkendové kurzy, které se konají vždy jeden víkend v měsíci. Kurz obsahuje 16 hodin výuky. Bližší informace o kurzech, rozvrhu apod. Vám poskytneme v naší kanceláři (Perštýnské nám. 54, Pardubice) nebo na webu případně na Modelářská burza Pardubický spolek historie železniční dopravy pořádá v PJ Depa kolejových vozidel v ulici Na Staré poště modelářskou burzu (přístup z Palachovy třídy za podjezdem naproti kávovinám). Přijďte mezi nás 7. března od 8 do 11 hodin. Těšíme se na Vás! strana 14 dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon:

15 Abilympiáda není jen soutěžení Jste zdravotně postižení, a přesto Vám nechybí elán a rádi byste sami sobě i okolí dokázali, že máte schopnosti a dovednosti, s kterými dokážete něco zajímavého vytvořit? Pak není nic jednoduššího, než se přihlásit na 17. ročník národní abilympiády, soutěžní přehlídky pracovních i volnočasových aktivit. Tato akce, kterou organizuje Česká abilympijská asociace a kterou naše město už před časem zařadilo mezi své významné podniky společenského, kulturního, sportovního a podobného charakteru, se letos uskuteční v pátek 22. a v sobotu 23. května v ČEZ Areně. Uzávěrka přihlášek je v pátek 27. března. Přihlášku je nutné zaslat poštou na adresu Česká abilympijská asociace, o. s., Rokycanova 2654, Pardubice nebo em na Vybrat si můžete dvě ze 36 vyhlášených disciplín. Jejich soupis vč. pravidel i formulář přihlášky najdete na webových stránkách Veškeré dotazy zodpoví A. Krpálková či J. Krpálek na telefonním čísle nebo na uvedené ové adrese. Na abilympiádě si nejen zasoutěžíte, ale budete mít řadu příležitostí zúčastnit se různých doprovodných programů a setkáte se s jinými lidmi, jimž jejich zdravotní omezení nebrání v aktivním přístupu k životu. Miloš Kajzrlík, Česká abilympijská asociace Dotace na nájemné nebyt. prostor ve vlastnictví města Pardubic Od 16. února do 13. března 2009 mohou nájemci nebytových prostor ve vlastnictví města Pardubic zažádat o dotaci na nájemné. Žádost o dotaci musí být doručena 1x v tištěné podobě, k vyzvednutí je na odboru komunitních služeb na Pernštýnském náměstí nebo na internetových stránkách města Bližší informace získáte rovněž na odboru komunitních služeb. Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice. Dotace z kulturního fondu Do mohou provozovatelé kulturních činností zažádat o podporu kulturních akcí konaných od do Žádost o dotaci musí být doručena 1x v tištěné podobě včetně požadovaných příloh, k vyzvednutí je na odboru komunitních služeb na Pernštýnském náměstí nebo na internetových stránkách města Bližší informace poskytne Iva Kamenická na tel nebo Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice a v Pravidlech pro poskytování dotací z kulturního fondu a jsou k dispozici na stejných místech jako žádosti. Volná místa KC Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa produkční. Přihlášky přijímáme nejpozději do Více na tel (pí Vojířová) nebo (p. Strašek). K zápisu se vydá na 860 dětí Na 860 dětí očekávají letos u zápisů do prvních tříd v pardubických základních školách. Zápisy se budou konat ve dnech 11. a 12. února od 13 do 18 hodin přímo ve školních budovách. Povinná školní docházka ve školním roce začíná pro děti narozené do 31. srpna. 2003, výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 31. prosince Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne ze školského zákona. Při zápisu musí být předložen rodný list dítěte, doklad o bydlišti a očkovací průkaz. Prvé dva doklady mohou být nahrazeny platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte. Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Žádost o odklad je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu, bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou města. odbor komunitních složeb Vyhlášení výběrového řízení na pět temat. grantů z kulturního fondu Témata: 1. Kulturní program v období letních měsíců v centru města Pardubic k rozdělení je určena částka ,00 Kč. 2. Vybavení pro kulturní činnost k rozdělení je určena částka ,00 Kč. 3. Podpora projektů prezentujících pardubickou kulturu v zahraničí s přihlédnutím k účinné a prokazatelné propagaci města Pardubic, podpora společných mezinárodních projektů ve všech oblastech kultury a umění realizovaných na území města Pardubic nebo u zahraničních partnerů k rozdělení je určena částka ,00 Kč. 4. Prezentace uměleckých aktivit (hudba, divadlo, výtvarné umění, multimediální projekty) tzv. na ulici nebo v netradičních veřejných prostorách, projekty zasahující kromě svého cíleného publika i širší veřejnost, náhodné diváky včetně tuzemských mimopardubických i zahraničních návštěvníků města, a přispívající tak k oživení městského života k rozdělení je určena částka ,00 Kč. 5. Podpora literární tvorby pardubických občanů a dále podpora činnosti věnované literatuře (přednášky, sympozia, výstavy) k rozdělení je určena částka ,00 Kč. O granty mohou zažádat fyzické i právnické osoby vyvíjející činnost na území města Pardubic do Žádost o dotaci musí být doručena 1x v tištěné podobě na radnici na Pernštýnském náměstí. Bližší informace (podmínky grantů, kritéria hodnocení přijatých návrhů atd.) Vám poskytne Lucie Břízová na tel nebo Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice. strana 15

16 Program Seniorcentra Hudebně literární odpoledne v kraj. knihovně (pí Grohová) Výbor KD Taneční kroužek manželů Pazderových Cvičení paměti Setkání KD Rehabilitace Čínské tradiční cvičení Jóga Setkání KD Právní poradna Jóga ZTV dle skupin Jóga Pěvecký sbor Návrat Paličkování Setkání KD Taneční kroužek manželů Pazderových Cvičení paměti Setkání KD Rehabilitace Čínské tradiční cvičení Jóga OOD Tesla Právní poradna Jóga ZTV dle skupin Paličkování Jóga Pěvecký sbor Návrat Ples seniorů Hronovická ul Zdravotní přednáška MUDr. Adámkové: Moderní nitrooční čočky při řešení šedého zákalu Taneční kroužek manželů Pazderových Cvičení paměti Setkání KD Rehabilitace Čínské tradiční cvičení Jóga Literární přednáška Studánky II Vypravěč, prostor a význam v povídkách Jana Nerudy (lektor PhDr. Ivo Říha) ZTV dle skupin Paličkování Jóga Pěvecký sbor Návrat Přijďte na ples seniorů! Odbor komunitních služeb pardubického magistrátu srdečně zve seniorskou veřejnost na 33. ples seniorů. Konat se bude 20. února 2009 od hodin v KD Hronovická. K tanci a poslechu Vám zahraje JK Band, ukázky tanců předvede Taneční klub LIFE. Čeká na Vás tombola a slané pohoštění. Vstup zdarma! strana 16 Cestujících v MHD přibývá Pardubický dopravní podnik v roce 2008 přepravil více než 30,2 milionu cestujících. Je to o zhruba 1,5 milionu více než v roce předešlém. Drtivá většina cestujících využívá časových jízdenek na Pardubické kartě. Řidiči pardubické městské hromadné dopravy najeli v loňském roce o kilometrů více než v roce předchozím. Celkem mají na loňském kontě 5,78 milionů kilometrů, z toho 3,5 milionu najely autobusy. Dopravní podnik města Pardubic loni investoval do vozového parku 65 milionů korun. Přibyly v něm čtyři velkokapacitní nízkopodlažní trolejbusy a dva nízkopodlažní autobusy. Tyto investice jsme hradili částečně z vlastních zdrojů, částečně z úhrady prokazatelné ztráty z rozpočtu města a také z dotace státního rozpočtu, uvedla mluvčí DpmP Petra Brunová. Za dva roky fungování nového odbavovacího systému vydal dopravní podnik Pardubických karet. Využívá je největší část cestujících. V roce 2008 využívalo 78 procent cestujících časových jízdenek na Pardubické kartě a devět procent platilo elektronickou peněženkou na Pardubické kartě. Jedenáct procent cestujících použilo papírovou jízdenku, jedno procento si koupilo jízdenku u řidiče a jedno procento cestovalo městskou hromadnou dopravou v rámci Východočeského dopravního integrovaného systému, takzvaného VYDIS. V průběhu roku 2008 řešili pracovníci dopravních podniků 8321 přestupků. Pokuty, které uložili, přesáhly čtyři miliony korun. Mezinárodní den průvodců prohlídka města zdarma V sobotu 21. února se v rámci Mezinárodního dne průvodců konají v různých městech světa bezplatné prohlídky měst s kvalifikovanými průvodci. V rámci České republiky se tyto prohlídky konají v Praze, Brně, Znojmě a nově i v Pardubicích. Kdo má zájem dozvědět se zdarma základní informace o historii Pardubic a o historii některých významných budov v centru města, má možnost. Setkání zájemců je v 10 nebo ve 13 hodin na náměstí Republiky před Zelenou bránou. Prohlídka bude trvat přibližně 1,5 hodiny. Jste srdečně zváni v co možná největším počtu! Martin Adámek, Asociace průvodců ČR Logopedie pro parkinsoniky Pardubický Klub parkinson, sdružující pacienty postižené parkinsonovou nemocí, zahájil v lednu v Centru pro zdravotně postižené na nábřeží Závodu míru hodiny logopedie. Hodiny zaměřené v prvním pololetí 2008 na mluvené a ve druhém na psané slovo vede MUDr. Milena Zelinková. Konají se každý čtvrtek v odpoledních hodinách. Klub parkinson se snaží zlepšovat životní podmínky parkinsoniků i jejich blízkých. Učí pacienty žít s jejich neurologickým postižením a motivuje je k boji s nemocí. Kontakt: předseda klubu Jiří Vála (mobil , Sběratelská burza se od 8 do 11 hod. uskuteční v rest. U Taxisu ve Štefánikově ulici další burza všech sběratelských oborů. Více na tel

17 Křížovka s hádankou Pardubice se mohou pochlubit kvalitní profesionální divadelní scénou s dlouhou tradicí. VČD letos oslaví sté výročí otevření své budovy poprvé usedli diváci v hledišti městského divadla v prosinci Víte, kdo byl viz tajenka stojící na náměstí Republiky? Odpověď na otázku, jejíž část je ukryta v tajence, posílejte do akce zpravodaje (adresa poštovní i ová, stejně tak uzávěrka příštího čísla jsou uvedeny v tiráži na straně 2). Tajenka z lednového čísla: Který dokument obsahuje zmínku o Pardubicích? Odpověď: Listina papeže Bonifáce VIII. z 15. prosince Správných odpovědí nám přišla celá řada a velice za ně děkujeme tentokrát jsme vylosovali paní Jitku Glossovou. Cenu si může vyzvednout na radnici na Pernštýnském náměstí (oddělení vnějších vztahů ve 2. patře radnice). Pomůcka: ALIAB, ATEROM, KONTORSE, NÉOS. AUTOR JIŘÍ ZVOLÁNEK OSOBNÍ ZÁJMENO PLOTNA SPORÁKU ZNAČKA NAŠICH NÁKLADNÍCH AUT VÁZANKA JEDNA ZE SPZ PRAHY ZNAČKA RUTHENIA ZAČÁTEK TAJENKY ZEĎ (SLOVENSKY) UJEŽDĚNÁ ČÁST CESTY (NÁŘEČNĚ) ZKRATKA HORMONU ERYTRO- POETINU MANŽEL HEREČKY JANŽUROVÉ (STANISLAV) OSOBNÍ ZÁJMENO ILUSTROVANÝ ENCYKLOPE- DICKÝ SLOVNÍK ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI 601 JEDEN Z PŘEMYS- LOVCŮ PLANETKA STŘED TAJENKY AMERICKÝ KMEN V SŮDÁNU ZLATÁ PŘILBA ZÁVODY KULIČKOVÝCH LOŽISEK AKADEMIE VĚD AM. AUTOR DETEKTIVEK JMÉNO SPORT. KLUBŮ NÁRODNÍ DIVADLO NEALKO NÁPOJ DISK OPERA- TING SYSTEM DRUH NÁDORU LETMÝ POHLED ŠPEKÁČEK V OCTĚ NÁVĚŠTÍ (MNOŽ. Č.) VYDRŽET SPZ BŘECLAVI OSN (ANGLICKY) METEOZKRATKA (SULCATUS) ZNAČKA KŘEMÍKU STAROŘECKÁ CHRÁMOVÁ SÍŇ SVOJE BIDLO ZKROUCENÍ (Z LATINY) ZÁVĚR TAJENKY NA RŮZNÁ MÍSTA VLASATEC

18 Nájem volných obecních bytů Statutární město Pardubice zastoupené odborem majetku a investic magistrátu vyhlašuje výběrové řízení na nájem volných obecních bytů. Čas: 26. února 2009 ( hod. příjem obálek s nabídkami, od hod. otevírání obálek). Místo konání VŘ: Magistrát města Pardubic, Štrossova ul. 44, zasedací místnost přízemí. Základní podmínky pro účast ve výběrovém řízení (VŘ): Žadatel ani jeho manžel (manželka, druh, družka) nejsou vlastníky nebo nájemci jiného bytu (s výjimkou bytu ve vlastnictví města) či rodinného domu způsobilého k trvalému bydlení. Nesmí mít vůči městu a organizacím městem zřízených jakékoliv dluhy (pokuty, poplatky TKO, poplatky za psy, nájem nebytových prostor apod.). V nabídkovém řízení odevzdá zájemce zalepené obálky (max. 3) s vyplněným formulářem označené svým jménem a příjmením. Formuláře jsou k dispozici na odboru majetku a investic v budově magistrátu ve Štrossově ul. a v den konání výběrového řízení přímo na místě. Po ukončení VŘ otevře komise postupně všechny obálky. Nabídky, které nebudou obsahovat zřetelné označení bytu, adresu zájemce, nabídku výše nájemného a další povinné údaje, budou z výběrového řízení vyřazeny a nebude k nim přihlédnuto. Nabízený byt získá ten zájemce, který předložil nejvyšší nabídku na ten který byt a splní podmínky pro uzavření nájemní smlouvy dle příslušné směrnice. V případě rovnosti nabídek rozhodne o pořadí los. Před uzavřením nájemní smlouvy musí nájemce složit kauci ve výši trojnásobku jím navrženého nájemného. Upozornění: Odbor majetku a investic doporučuje, aby se každý ve vlastním zájmu seznámil se Směrnicí Rady města Pardubic č. 9/2007 pro nájem bytů v majetku obce. Ta je k dispozici na odboru majetku a investic a na stránkách města (www.pardubice.eu). Ve směrnici jsou uvedené přesné podmínky, které musí zájemci o nájem obecního bytu splňovat. Případné omyly vyplývající z neznalosti nebudou akceptovány. Dlužníci (viz výše) musí mít své pohledávky uhrazeny ještě před výběrovým řízením. Nabídka volných bytů: 1. Husova 1118/14 Byt 1+ 1, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 32 m 2, ve 3. nadz. podlaží bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 1.876,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. 2. Husova 1118/15 Byt 1+1, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 32 m 2, ve 3. nadz. podlaží bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 1.876,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. 3. Češkova 1356/1 Byt 1+2, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 58 m 2, v 1. nadz. podlaží. Minimální smluvní nájemné 3.400,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. 4. Češkova 1689/2 Byt 1+ 0, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 33 m 2, v 1. nadz. podlaží. Minimální smluvní nájemné 1.934,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. strana Češkova 1689/12 Byt 1+ 2, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 55 m 2, ve 4. nadz. podlaží bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 3.224,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. 6. Češkova 1689/13 Byt 1+ 1, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 41 m 2, ve 4. nadz. podlaží bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 2.403,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. Uvedené měsíční nájemné zahrnuje nájem bytu a zařizovacích předmětů, neobsahuje služby s užíváním bytu spojené (zálohy na vodu a topení, výtah atd.). Byty v těchto domech nejsou zařazeny do privatizace. Upozornění: prohlídky bytů mimo uvedené termíny nebudou možné! S případnými dotazy se obracejte na odbor majetku a investic pardubického magistrátu, Štrossova ulice č.p. 44, l. poschodí, kanc. č. 106 pí Kolovratníková, tel nebo kanc. 108 pí Kussmanová, tel Martin Pilař, odbor majetku a investic Pronájem prodejny za pasáží Městský rozvojový fond Pardubice a.s. vypisuje nabídkové řízení na pronájem nebytového prostoru, prodejnu na tř. Míru 60 za Pasáží, o celkové výměře 41,90 m 2. Nabídky se přijímají do Vybraný zájemce složí před uzavřením nájemní smlouvy v sídle společnosti vratnou kauci ve výši dvojnásobku měsíčních splátek nájemného, maximálně však ve výši 50 tisíc Kč. Kauce bude sloužit k zajištění případných pohledávek pronajímatele. Po skončení nájmu bude vrácena nájemci. Bližší podmínky stanoví nájemní smlouva. Minimální nájemné je stanoveno na 1500,- Kč/m 2 /rok. Upozornění: v Pasáži bude probíhat v nejbližší době rekonstrukce, kterou budou dotčeny prostory po obou stranách průchodu Pasáže. Případně může dojít ke změně vlastníka nemovitosti. Nabídky se přijímají v sekretariátu společnosti, nebo poštou a je nutno je podávat na formuláři, který je k dispozici v sekretariátu MRFP a.s., ul. U Divadla 828 nebo na Bližší informace získáte na tel. čísle , Moderní bydlení v ČEZ Areně Městský rozvojový fond Pardubice a. s. zve srdečně všechny, kdo plánují stavbu domu či bytu, zařizování interiéru či zkrášlení zahrady, na výstavu Moderní bydlení a zahrada, která se uskuteční ve dnech února v ČEZ Areně. Na výstavě se bude prezentovat více než 110 firem z celé republiky a potrvá od pátku od 9 do neděle do 16 hodin. Výstava je rozdělena na 3 sekce: Vše do zahrad bazény, zahradní domky, pergoly, skleníky, zahradní nábytek, krby, grily, bazény, zahradní technika, zavlažování, ploty, udírny atd.; Sekce stavební široká škála stavebních materiálů; Vybavení interiéru kuchyně, sedací soupravy, ložnice, postele, bytové doplňky. Více na tel , nebo

19 Pardubické akvabelky úspěšně zvládly letošní první závody Brněnská Tesla pořádala v půlce ledna letos první závody v synchronizovaném plavání, Memoriál Míly Heršálkové, a pardubické závodnice nechyběly na startu. Do Brna přijely desítky akvabel ze 7 klubů z České republiky a děvčata bojovala v soutěži povinných figur. A bojovala opět velmi dobře. V nejmladší kategorii žákyňky jednoznačně vyhrála Kateřina Šimáková, v kategorii mladší žákyně byla úspěšná Michaela Čapková, mezi staršími žákyněmi tradičně bodovaly Aneta Rohlíková (2. místo) a Eliška Majková (8. místo). Další závody akvabelek v povinných figurách i sestavách se uskuteční koncem března v Praze. Iva Rozinková, trenérka Mistryněmi ČR v aerobicu jsou děvčata z Pardubic Poslední lednovou neděli se v Praze-Hostivaři konalo Mistrovství České republiky v pódiových skladbách v aerobiku. Zúčastnily se ho dva týmy z Pardubic, oba z klubu Fit Studio HD Pardubice pod vedením trenérky Hanky Daškové. Skladba malých slečen ve věku 5 až 8 let nesla název Mořský svět a děvčátka se zúčastnila pro svůj nízký věk zatím mimo bodové hodnocení. Starším děvčatům ve věku 11 až 13 let a jejich trenérce se po pěti letech tvrdého tréninku konečně splnil sen a se svoji skladbou Portréty z fotoalba se staly mistryněmi České republiky. Poprvé v dějinách pódiových skladeb v aerobiku tak Pardubice obstály v těžké konkurenci týmů z celé republiky. Na snímku vítězný tým ve složení Anna-Marie Křížová, Denisa Zbudilová, Eliška Kubištová, Eliška Urbanová, Kristýna Synková, Michaela Špulková, Natálie Vrbatová, Simona Kopecká a Tereza Janečková. Taneční škola Heleny Machové Hledáme výrazné taneční a sportovní talenty do projektu International Festival Jazz Dance Open 2009 ve Východočeském divadle v Pardubicích, které se bude konat v červnu Konkurz je každý pátek od 15 do 16 hodin na TJ Sokol Pardubice. Potřebujete tréninkové oblečení. Více na tel , paní Helena Machová. Zveme malé vodomily pod vodu! Klub potápěčů Pardubice pořádá v průběhu celého roku nábor plavců. Dejte volnému času svých dětí smysl nastal čas rozšířit naše řady! Potápění je sport vhodný pro kluky i děvčata, naučíme je plavat pod vodou s ploutvemi. Podrobné informace Vám poskytneme na tel nebo ové adrese a Devětašedesátý karneval sportovců již v únoru Sportovní klub SK Pardubičky fotbal pořádá pro širokou veřejnost a sportovce z Pardubicka již tradičně 69. karneval sportovců. Konat se bude v sobotu 28. února v tělocvičně (hale) TJ Pardubičky od 19 hodin. K tanci a poslechu ve velkém sálu bude hrát skupina Renonc, malý sál pak bude okupovat DJ Míra Dvořák. Předtančení se uskuteční v režii Pohybového studia Hroch Pardubice, dále Vás čekají i sportovně-dovednostní soutěže. Vstupenky na karneval popřípadě rezervace na telefonním čísle a a na hřišti SK Pardubiček. Tímto Vás všechny srdečně zveme a přejeme příjemnou zábavu! Tomáš Svoboda, SK Pardubičky TJ Sokol Polabiny Lyžařský zájezd do Orlických hor (Deštné) možnost změny dle sněhových podmínek Vlastní bus: Rosignano 7.15 hod., nádr.čd 7.25 hod Ramzová lyže, při nedostatku sněhu pěšky Vlak z Pardubic (R) v 6.00 hod Lyžařský zájezd Krkonoše (Mísečky) možnost změny dle sněhových podmínek Vlastní bus: Rosignano 7.00 hod., nádr. ČD 7.10 hod. Další informace o činnosti a kontaktech na vedoucí oddílu mohou čtenáři zpravodaje získat Akce v ČEZ Areně Výstava Moderní zahrada a bydlení Připravili jsme pro Vás další ročník velké východočeské výstavy, na které bude až 110 vystavovatelů s různorodým sortimentem pro Váš byt, dům a zahradu Pardubice Vítkovice hokej Pardubice Nový Jičín basketball Pardubice Litvínov hokej Pardubice USK Praha basketball Pardubice Litvínov florbal Pardubice Zruč nad Sázavou futsal Lord of the dance I v letošním roce se do pardubické ČEZ Areny vrátila irská folková hudební a taneční show vytvořená americkým tanečníkem Michaelem Flatleyem. Hudba této show je založena na tradičním irském folklóru, obohacena o rychlejší popové melodie, moderní tanec a step. strana 19

20 Kateřina z Pardubic porazila stepaře z celého světa Ohromný úspěch slavili čeští stepaři začátkem prosince v německém Riese na mistrovství světa ve stepu. Ze soutěže, na které bojovalo o vavříny na 1500 stepařů ze 31 zemí, přivezli medaile z pěti kategorií. O tři z nich se zasloužila Kateřina Fialová z Pardubic. Mimo jiné si tato úřadující mistryně Evropy vybojovala na světovém šampionátu titul mistryně světa. Pro úplnost je třeba dodat, že je jí teprve jedenáct let. Kateřina je dívka s rytmem v těle. Od svých pěti let tančí a hraje na klavír a v obou oborech se jí daří. Je bezesporu talentovaná, ale také pilná a houževnatá. Trofeje sbírá v obou disciplínách. Tančit začínala před šesti lety v Pardubicích, nyní je členkou tanečního studia Andrea Praha. Stepu se věnuje čtyři roky a na svém kontě má kromě světového a evropského titulu také několik republikových. Před dvěma lety přidala ke svým tanečním aktivitám balet. Deset hodin týdně prý Kateřina věnuje hře na klavír a nutno říci, že i zde se jí daří. Na mezinárodní klavírní soutěži Amadeus v Praze získala 3. místo a čestné uznání, dvakrát vyhrála prestižní celorepublikovou soutěž Pražská juniorská nota. A aby uměleckých aktivit nebylo málo, věnuje se v posledním roce ještě zpěvu. Rumburak zimoval v Pardubicích Zejména ornitologové však vědí, že Pardubice jsou i významným zimovištěm havranů polních. Například letos zde tráví zimu na havranů. Přiletěli z Polska, Běloruska, Pobaltí a Ruska, kam se na jaře zase vrátí. Před lety v Pardubicích zimoval i Rumburak a jeho rodina, tedy jejich opeření představitelé. Obyvatelé Pardubic dobře znají to úchvatné zimní divadlo, kdy se tisícihlavá hejna černých ptáků vpodvečer zvednou ze stromů kolem Labe, zakrouží, křídly zakryjí oblohu a s typickým krákáním, který ornitoložka Světlana Vránová poeticky nazývá symfonií krá-moll, společně odletí na nocoviště. Havrani jsou v podstatě tažní ptáci. Ti, kteří v Pardubicích hnízdí, odlétají na podzim do jižnějších zemí a zimují například ve Francii a jejich příbuzní ze severnějších oblastí přilétají přezimovat k nám. Například v Rusku návrat havranů věstí jaro jako u nás přílet vlaštovek, řekla ornitoložka. V České republice je deset až 12 zimních nocovišť havranů a pardubické patří mezi největší. Jednou až dvakrát za zimu nocoviště změní. V posledních letech na začátku zimy nocují v okolí Lonkovy ulice a v polovině prosince se přesouvají k benzínové pumpě na Stavařově. Letos odtud den před koncem roku zmizeli, zřejmě je vyrušily petardy. Dva strana 20 Omluva za akčního šotka V blízkosti Pardubic se podle informací z lednového zpravodaje objevila nová obec s názvem Kněžice. Za vším ale stojí akční šotek, který takto přejmenoval známé Mnětice. Automaticky opravil také jméno ředitele VČ divize společnosti Partners ten se nejmenuje Petr Selech, ale Petr Welsch. Za chyby se omlouváme. Pardubice trochu netradičně Vážení čtenáři, v lednovém zpravodaji byl otištěn snímek z Husovy ulice jednalo se o regulační mechanismus průtoku vody na mlýnské kolo v bývalém mlýnsko-pekárenském komplexu PANIS. Původní mlýn byl poháněn vodním tokem Haldy. Počátkem 70. let byla mlýnskopekárenská činnost zcela ukončena a přesunuta do moderní pekárny. Torzo mlýnského kola a regulačního mechanického systému bylo částečně restaurováno a zpřístupněno veřejnosti v nově vzniklém komplexu firem. Pro cenu si tentokrát může přijít na radnici na Pernštýnském náměstí (oddělení vnějších vztahů ve 2. patře radnice) pan Jan Med. Uhodnete, co je zachyceno na únorovém snímku? Vaše odpovědi nám zasílejte do akce zpravodaje do 19. února. Adresu i naleznete v tiráži na str. 2. Jednoho z Vás opět odměníme. týdny nocovali u nádraží, ale zase se vrátili k benzínové pumpě, řekla ornitoložka. Proč se jim líbí právě zde je těžko říci. Faktem je, že z odchytů víme, že se sem zimovat vracejí, dodala. Zimující havrany léta studuje Jiří Česák z Rábů. Tady vidíte největší odchytovou stanici havranů v Evropě, ukazuje s úsměvem i pýchou dvě voliéry, v nichž poplašeně poletuje zhruba dvacítka havranů. Každý dostane na nohu kroužek, podle něhož je při dalších odchytech identifikován, a může se vrátit se na svobodu. Havrany ornitolog odchytává zhruba od listopadu do března. Ve voliéře občas nachází i jiné ptačí druhy, včetně dravců a sov. Za 26 let Jiří Česák odchytil již havranů. Pouze 24 z nich mělo kroužky jiných ornitologů. U odchycených havranů ornitolog sleduje věk, který se pozná podle opeření kolem zobáku a jeho vnitřního zbarvení, i místo, kam se vracejí. Mám už 220 zpětných hlášení z toho 107 ze zahraničí, vypočetl. Jeho havrani byli nalezeni v osmi evropských zemích, nejčastěji v Polsku a Rusku. Nejvyššího věku se dožil havran s kroužkem D Byl nalezen mrtvý v Polsku 15 let, sedm měsíců a 11 dní poté, co byl v Rábech okroužkován. Havrani jsou všežraví a uživí se téměř všude. Na odchyt stačí pletivová voliéra s krmítkem naplněným nadrceným chlebem či obilím. Apetit přivádí havrany do klecí i opakovaně. Někteří najdou cestu ven a pro další sousto se klidně vrátí, vypráví ornitolog, který již 27. rokem denně sleduje své černé oblíbence. Z některých se téměř staly filmové hvězdy. Z mého odchytu pocházeli havrani pro natáčení seriálu Arabela. Pak se tu chvíli novináři potkávali. Teď už je klid, chycené havrany ruším jen já a kočka, která občas přejde okolo, směje se.

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách.

Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území Města Rokytnice v Orlických horách. Město Rokytnice v Orlických horách náměstí Jindřicha Šimka čp.3, 517 61 Rokytnice v Orlických horách, IČ: 00275301, DIČ: CZ00275301 Směrnice č.2/2013 K vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje

Více

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze:

MĚSTO PROSEČ. Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč. Elektronická verze: MĚSTO PROSEČ Směrnice města Proseč o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Proseč Číslo: S/01/2014 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov

Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Směrnice Města Klatov o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Klatov Zastupitelstvo města schválilo na svém řádném zasedání dne 10. 2. 2015 usnesením č. 4/VII tuto

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o.

VÝROČNÍ ZPRÁVA. NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT s.r.o. Čerchovská 1981/6, 120 00 Praha 2, Vinohrady IČO 264 31 017 2 0 1 1 Název účetní jednotky: Sídlo účetní jednotky: NACHTIGALL ARTISTS MANAGEMENT

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013

Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014. Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Bc. Barbora Kocianová Katedra produkce DAMU 22. 5. 2014 Dotazníkové šetření k Noci divadel 2013 Dotazníky k Noci divadel 2013 byly vytvořeny Annou Černou, absolventkou Katedry sociologie FF UK. Jejich

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

správný cíl Vaší cesty

správný cíl Vaší cesty správný cíl Vaší cesty KULTURNÍ AKCE HRADECKO ČERVEN 2014 31. května - 1. června, sobota - neděle 9:00 ZA PRVNÍMI ZEMĚDĚLCI DO MLADŠÍ DOBY KAMENNÉ Archeopark pravěku Všestary Pokud si chcete pravěk zažít

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21

Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 Projekt Jihlava Zdravé město a MA21 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA DEN ZEMĚ 2015 Mezinárodní kampaň Den Země, která vznikla před více než čtyřiceti lety, se pravidelně slaví také v České republice. Poprvé se Den Země

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003

MĚSTO CHABAŘOVICE. O p a t ř e n í č. 1/2003 MĚSTO CHABAŘOVICE Zastupitelstvo města Chabařovice na svém zasedání dne 29. 9. 2003 se rozhodlo usn. č. 35/2003 k provedení ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové

Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Testy pro obor Prezentace a ochrana kulturního dědictví Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové Varianta A Jméno uchazeče datum narození..... Bydliště (vč.psč)...... Absolvoval střední

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA (IV. ročníku) festivalu TANEC DĚTEM 2011 Poprvé vznikla myšlenka tanečního festivalu určeného pro mladé diváky již v roce 2004, kdy byl zahájen festival TANEC PRAHA symbolicky na Den Dětí

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Co se umlelo od března 2013 do března 2014? březen 2013 ukončení provozu mlýna vznik nezávislé iniciativy Mlýny městu!, jejímž cílem je vést otevřenou diskusi nad budoucností Automatických mlýnů 23. dubna

Více

Fresh Film Fest Praha 2014

Fresh Film Fest Praha 2014 11. Mezinárodní filmový festival debutů a studentských filmů Fresh Film Fest Praha 2014 Statut festivalu Článek 1 Fresh Film Fest je mezinárodní filmový festival zaměřující se na celovečerní debutové snímky

Více

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015

ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Tisková zpráva ZRCADLO UMĚNÍ 16. 19. 6. 2015 Pardubice 27. 5. 2015 Festival Zrcadlo umění se letos v Pardubicích rozzáří už po patnácté. Zrcadlo umění přináší do ulic města odrazy a střípky amatérského

Více

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE

NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE NABÍDKA REKLAMNÍ SPOLUPRÁCE Česká pojišťovna Play off 2009 Představení HC Energie Karlovy Vary s.r.o. HC Energie Karlovy Vary se postupnými kroky zařadila mezi elitu extraligových klubů v českém hokeji.

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice

Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice Závěrečná zpráva Senior Praha 8. 10. 9. 2011 Výstaviště Holešovice www.seniorpraha.cz 2 Ve dnech 8. až 10. září 2011 proběhl na Výstavišti v Praze Holešovicích první ročník odborného veletrhu zaměřeného

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012

PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PROGRAM MUZEJNÍ NOCI VE SVITAVÁCH V SOBOTU 2. ČERVNA 2012 PO CELÉ ODPOLEDNE A VEČER VSTUP ZDARMA!!! OD 12:15 FAKULTATIVNĚ SPOLEČNÝ OBĚD ESPERANTSKÝCH NÁVŠTĚVNÍKŮ V RESTAURACI ASTRA - v návaznosti na příjezd

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/10708/2014 Za Zachová Pavla 386804030 zachovap@c-budejovice.cz 7.1. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE

MIKULOV. město s vůní jihu. TOP akce 2010 duben září. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. PRAHA BRNO WIEN EVROPSKÁ UNIE MIKULOV město s vůní jihu TOP akce 2010 duben září D PRAHA Pl BRNO D Sk A WIEN EVROPSKÁ UNIE Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. Zahájení sezony Regionálního muzea v Mikulově 1. dubna 2010

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu

Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu Mgr. Eva Torčíková 12.3.2010 Do roku 2000 velmi mnoho technických památek stálo mimo centrum zájmu turistického průmyslu hlavním důvodem však není nedostatek jejich propagace, protože ta se v poslední

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180

Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 Pravidla České republiky - Ministerstva zemědělství čj. 9136/2009-10000 pro poskytování a čerpání státní finanční podpory v rámci programu 129 180 VÝSTAVBA A OBNOVA INFRASTRUKTURY VODOVODŮ A KANALIZACÍ

Více

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015

Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 Zastupitelstvo města Slatiňany Usnesení č. 4/2015 ze 4. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA SLATIŇANY ze dne 15. dubna 2015 45/4/2015/ZMS schválilo program 4. zasedání zastupitelstva města Slatiňany ve znění

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE. Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje. Mezinárodní hokejový turnaj žáků Bantam 2000 Peewee 2002 30. 8. 2. 9. 2012 30. 8. 2. 9. 2012 KVV JMK GENERÁLNÍ PARTNER TURNAJE Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna a ČSLH Jihomoravského kraje.

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu

MĚSTO KRÁLÍKY. K r á l í k y. Elektronická verze: BOX. Číslo: PP/09/V/2005 Originál: Kancelář úřadu MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O v y t v o ř e n í a p o u ž i t í ú č e l o v ý c h p r o s t ř e d k ů " F o n d u r o z v o j e b y d l e n í " n a

Více

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže:

Soutěžní kategorie: Věkové kategorie: Podmínky soutěže: Soutěžní kategorie: A) Jazz, moderna, scénický tanec B) Disko C) Street dance D) Plesová choreografie E) Roztleskávačky Věkové kategorie: 1) mini - do 6 let 2) děti - do 10 let 3) junioři - do 15 let 4)

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE MAGISTRÁT MĚSTA ODBOR KANCELÁŘE MAGISTRÁTU Zápis z XXIX. řádného zasedání Zastupitelstva města Pardubic, které se konalo dne 27. 10. 2009 od 14:00 hodin ve Společenském sále

Více

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna

Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna Obecně závazná vyhláška Města Klobouky u Brna č. 3/99 o vytvoření a použití účelového peněžního fondu - Fondu rozvoje bydlení na území města Klobouky u Brna Městské zastupitelstvo v Kloboukách u Brna schválilo

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

Statutární město Liberec

Statutární město Liberec 1 of 6 13/09/2011 00:47 Statutární město Liberec Město a samospráva Magistrát a radnice Praktické informace Turista Média Kontakty Domovská stránka OFICIÁLNÍ WEBOVÉ STRÁNKY STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC.

Více

www.smart-komerce.cz

www.smart-komerce.cz www.smart-komerce.cz 9x CHYTŘEJI 300 nových nízkoenergetických bytů v rámci projektu budoucí umělecký, tepající bulvár několik kroků od stanice metra jen 15 minut do centra Prahy i na letiště nově vznikající

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim

Národní dny bez úrazů 2010 Chrudim Kampaň Národní dny bez úrazů je jednou z největších komunitních kampaní, která je zacílena na prevenci úrazů zejména u dětí a mládeže. Kampaň Národní dny bez úrazů, probíhající pod záštitou Světové zdravotní

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 13. prosince 2013 Přítomni: Buchal J., Dvořák P., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Setnička P., Štika Z. Omluveni: Bureš J.,

Více

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479

Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 Finanční úřad pro Ústecký kraj V Ústí nad Labem Velká hradební 39/61 dne 28.04.2015 400 21 ÚSTÍ NAD LABEM-MĚSTO Čj.: 1331885/15/2500-11460-505479 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně

Více

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla.

23.1. 2013 Na základě došlé žádosti souhlasí Moravské zemské muzeum s pojmenováním prostranství jako Ulička Václava Havla. 18. 12. 2012 Na vzpomínkovém setkání při prvním výročí úmrtí Václava Havla v Divadle Husa na provázku vyslovil Vladimír Morávek poprvé myšlenku o Uličce Václava Havla. Navedl ho přitom architekt Tomáš

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Charakteristika předmětu:

Charakteristika předmětu: Vzdělávací oblast : Vyučovací předmět: Volitelné předměty Člověk a společnost Historický seminář Charakteristika předmětu: Vzdělávací obsah: Základem vzdělávacího obsahu předmětu Historický seminář je

Více

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného 10. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze,

Více

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002

Informace o předpokládaných příjmech a výdajích Karlovarského kraje včetně příjmů ze státního rozpočtu a státních fondů pro rok 2002 Číslo řádku Třída Druh příjmu tis. Kč % 1 1 Daňové příjmy a poplatky 384 793 27,96 2 2 Nedaňové příjmy 2 600 0,19 3 4 Přijaté dotace 15 843 1,15 4 8 Financování 25 958 1,89 5 Rozpočet Karlovarského kraje

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného

Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Právní předpis hl. m. Prahy č. 10/2011 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze vstupného Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne 23.6.2011 vydat podle 44 odst. 3 písm. d) zákona č. 131/2000

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

V Y H L Á Š K A č. 29

V Y H L Á Š K A č. 29 V Y H L Á Š K A č. 29 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území města Kadaně Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. f) zákona č. 367/90 Sb. o obcích,

Více

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013

Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 Finanční úřad pro Kraj Vysočina Tolstého 2 586 01 JIHLAVA Čj.: 935020/15/2900-11460-304013 V Jihlavě dne V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení 50 odst. 1 zákona č. 280/2009

Více

Veřejný program 2009

Veřejný program 2009 Veřejný program 2009 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49(0)9674-92 48 77 Fax: +49(0)9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2009 11.01.09 Cyklus Objevy :

Více

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS.

REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM. Výroční zpráva. Michala Kiezlerová, DiS. REGIONÁLNÍ TURISTICKÉ A INFORMAČNÍ CENTRUM Výroční zpráva 2013 Michala Kiezlerová, DiS. Obsah Základní údaje... 3 Informace... 3 Zakladatelé... 3 Otevírací doba... 4 Popis činností... 4 Projekt Vodácká

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ

ČERVENÉ POŘÍČÍ ODŮVODNĚNÍ OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ KRAJ PLZEŇSKÝ OKRES KLATOVY II. ODŮVODNĚNÍ ZMĚNY č.2 ÚP OBCE A TEXTOVÁ ČÁST OBJEDNATEL : OBEC ČERVENÉ POŘÍČÍ, ČERVENÉ POŘÍČÍ č.27, 340 12 ŠVIHOV POŘIZOVATEL : MěÚ KLATOVY, ÚÚP, NÁM.

Více

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu)

Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) MĚSTO STARÉ MĚSTO nám. Hrdinů 100, 686 03 Staré Město Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z Fondu rozvoje bydlení (statut fondu) Fond rozvoje bydlení byl zřízen usnesením Obecního zastupitelstva

Více

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o.

výkonná ředitelka, Regionální centrum EIA s.r.o. odborný konzultant, Regionální centrum EIA s.r.o. O Záštitu byli požádáni: Mgr. Daniel Havlík náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Kateřina Šebestová náměstkyně primátora Statutárního města Ostrava Konference je organizována s podporou Moravskoslezského

Více

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší.

Roku 2008 si připomínáme 150. výročí narození Braunerové a o to více nás iniciativa sdružení těší. Dne 17. 5. 2008 ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy zahájilo svoji činnost oficiální schůzkou zakládajících členů občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové. Sdružení bylo zaregistrováno dne 28. 11.

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000

OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 OBEC LOUKOV VYHLÁŠKA OBCE LOUKOV Č.O1/2000 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fondu rozvoje bydlení" na území obce Loukov a m. č. Libosváry Obecní zastupitelstvo v Loukově schválilo na svém jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 1 č.j. 5/2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 22.4.2015 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 22.4.2015 19:05 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 22.4.2015 20:45

Více

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014

Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Moosburg První ročník 2011 7 červen - 8 červen 2014 Isar Cup Počet týmů: 72 Number of games: 5 Kategorie: mladší přípravka, starší přípravka, mladší žáci, starší žáci A-B, mladší dorostenci A-B,

Více

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ A URBANISTICKÝ ROZVOJ II. část Ing. arch. Jan Fibiger, CSc Předseda správní rady Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství I. Územní plánování je právně kodifikovaný systém: poznávání

Více

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice

Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Město Hranice Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o vytvoření a použití účelových prostředků fondu rozvoje bydlení na území města Hranice Zastupitelstvo města Hranice vydává v souladu s ustanovením 35 odst.

Více

A p o s t r o f Praha 2006

A p o s t r o f Praha 2006 A p o s t r o f Praha 2006 Divadlo Lucerna MB, o.s. vyhlašuje VIII. ročník Mezinárodního festivalu nezávislých a amatérských divadel APOSTROF, Praha 2006. červen/červenec 2006 (termín bude upřesněn) Zaměření

Více

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla)

PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby. (dále jen Pravidla) PRAVIDLA PRO POSKYTOVÁNÍ NADAČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ FILMOVÉ NADACE v oblasti literární přípravy české audiovizuální tvorby (dále jen Pravidla) I. Úvodní ustanovení 1. FILMOVÁ NADACE (dále jen nadace) je založena

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV

15. 19. 9. 2015. představení veletrhu. www.forarch.cz 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV 26. MEZINÁRODNÍ STAVEBNÍ VELETRH Hlavní téma veletrhu: ENERGETICKÁ NÁROČNOST BUDOV představení veletrhu Souběžně probíhající veletrhy: FOR THERM FOR WOOD BAZÉNY, SAUNY & SPA FOR WASTE & WATER www.forarch.cz

Více

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4)

RO 9 16. 3. 2015. Strana 1 (celkem 4) VÝTAH z USNESENÍ z 9. schůze Rady obce Ludgeřovice (dále RO), která se uskutečnila dne od 16:00 hod. v kanceláři starosty obce Ludgeřovice. Přítomní: Hosté: Omluven: Mgr. Daniel Havlík, Mgr. Pavel Lokaj

Více

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro

Interaktivní programy ZÁKLADNÍ ŠKOLY. a nižší stupeň víceletých gymnázií. Muzea východních Čech v Hradci Králové. pro Interaktivní programy Muzea východních Čech v Hradci Králové pro ZÁKLADNÍ ŠKOLY a nižší stupeň víceletých gymnázií 2014 Muzeum východních Čech v Hradci Králové Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s.

Výroční zpráva. Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Výroční zpráva 2 0 1 2 Muzeum Stará Čistírna, o.p.s. Obsah: 1. Základní informace 2. Přehled událostí v Muzeu Stará Čistírna, o.p.s. a staré čistírně v roce 2012 Finanční zpráva 2012 2 1. Základní informace

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_128 Datum: 7.3. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou 35 Obor: 65-42-M/02 Cestovní ruch Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0985 Předmět: Regionální turistické služby Ročník: IV.

Více