města Pardubic únor 2009 číslo 2

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "města Pardubic únor 2009 číslo 2"

Transkript

1 únor 2009 číslo 2 města Pardubic 3 Beseda o dopravě v Pardubicích 3 Pardubice hledají lék na problémy s nezaměstnanými cizinci 5 Kaleidoskop lednových událostí 7 Městské lesy přinášejí užitek městu i jeho občanům 15 K zápisům do prvních tříd se v únoru vydá na 860 dětí 20 Rumburak zimoval v Pardubicích Vydává Magistrát města Pardubic spolu s Deníkem východní Čechy

2 O čem se mluví... o dostavbě a rekonstrukci kanalizační sítě s náměstkem primátora Michalem Koláčkem V polovině roku 2007 odstartovala rozsáhlá rekonstrukce a dostavba kanalizační soustavy na Pardubicku, skupinový projekt Labe Loučná. Stavební stroje se objevují v různých částech Pardubic a komplikují život obyvatel města. Kdy bude projekt hotov a co Pardubákům přinese, jsme se zeptali náměstka primátora Michala Koláčka. Co vlastně skupinový projekt Labe Loučná obsahuje? Projekt tvoří 22 samostatných staveb v aglomeraci Pardubice, Holice, Dašice. V Pardubicích je v rámci tohoto projektu budována či rekonstruována kanalizace ve Svítkově, Popkovicích, Starých Čívicích, na Dubině, v Labské ulici, v Ohrazenicích, Polabinách a na Dukle, tedy na značně velkém území města, zahrnuje ale také tři čerpací stanice odpadních vod a podobně. Náklady na celý projekt přesáhnou částku 800 milionů korun, z čehož je vidět, že jde o skutečně rozsáhlou akci. Co modernizace kanalizačního řadu přinese jeho obyvatelům? Z části to přinese vybudování kanalizace v místech, kde ještě není, a zčásti zásadní rekonstrukci stávajících kanalizací a čistíren odpadních vod. Tyto investice bychom dříve nebo později stejně museli realizovat. A byla by velká škoda nevyužít evropských fondů, protože jejich čerpání pro ČR v takto velkém rozsahu brzy skončí. Kdy bude projekt dokončen? Podle harmonogramu má být projekt hotov v září letošního roku. Faktem je, že budování a rekonstrukce kanalizačních sběračů, tedy liniových staveb, je z hlediska technického řešení i provádění zejména ve městech velice náročné. Dochází ke komplikacím zejména v oblasti dopravy, protože budované kanalizační stoky jsou umístěny převážně v komunikacích. Často je nutno zajistit přeložky inženýrských sítí, což má za následek zpožďování výstavby. Přesto dodavatelé slibují, že termín bude dodržen. Modernizace kanalizační sítě nechává jizvy na našich silnicích. I ty budou v letošním roce opraveny? V převážné většině budou nejen opraveny, ale kompletně zrekonstruovány. Všechno ale nebude v jenom roce. Není to možné nejen z finančních a organizačních, ale ani z technických důvodů. Ulice budeme rekonstruovat v průběhu tří let, investujeme do nich celkem 150 milionů korun. Každý rok bude tedy na rekonstrukci části ulic dotčených projektem Labe Loučná vyčleněno okolo 50 milionů korun z městského rozpočtu. Kdo získá ocenění města? Do března můžete vybírat kandidáty Do konce března mohou obyvatelé Pardubic i organizace působící na území města podávat návrhy na ocenění významných osobností. Návrhy posílejte nejpozději do 31. března 2009 paní Radce Svobodové, vedoucí oddělení vnějších vztahů Magistrátu města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Každý návrh musí obsahovat jméno a adresu navrhovatele, jasné označení navrhované osoby a důkladné zdůvodnění návrhu. Věcně správné návrhy budou poté posuzovat příslušné komise rady města, zvláštní výbor zastupitelstva (komitét) a nakonec Rada města Pardubic a Zastupitelstvo města Pardubic. Město může udělit tato ocenění: Čestné občanství nejvyšší pocta, kterou může město Pardubice občanovi udělit. Uděluje se za zcela mimořádné zásluhy. Medaile města Pardubic je udělována za dlouhodobě významný přínos pro město Pardubice. Medailí může být oceněna jakákoli činnost ve všech oblastech lidského působení. Čestné uznání města Pardubic je udělováno osobám, jejichž činnost byla v daném kalendářním roce, tedy v tomto případě v roce 2008, významným přínosem pro město Pardubice. Radniční zpravodaj vychází 11x ročně, vydává město Pardubice se sídlem úřadu Magistrát města, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice, IČO , a VLTAVA-LABE-PRESS, a. s., divize VÝCHOD, o. z., Kladská 17, Hradec Králové, IČO Evidenční číslo MK ČR E Redakční rada: Michal Zitko, Alexandra Tušlová, Nataša Hradní. Redakce: Alexandra Tušlová, Nataša Hradní, Dana Rybnikárová. Fotografie: Evžen Báchor. Adresa akce: Radniční zpravodaj, Magistrát města Pardubic, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice. Internet: Elektronická adresa: V Pardubicích 3. února Výtisk doručila Česká pošta. Redakce si vyhrazuje právo igovat jednotlivé příspěvky. Otiskovány nebudou anonymní příspěvky, ani texty obsahující urážlivé, vulgární, rasistické nebo jinak hanlivé výrazy. Uzávěrka zpravodaje 3/2009: 19. února strana 2

3 Co chcete vědět o dopravě Chcete se dozvědět něco o dopravní obslužnosti v Pardubicích? Zajímá vás, jakým způsobem se připravuje grafikon linek městské hromadné dopravy? A jak to bude s výstavbou obchvatů kolem města? Na tyto a další otázky dostanete odpovědi při veřejné diskusi, kterou pardubická radnice připravila na pondělí 9. února. Debata se bude konat od 17 hodin v hudebním sále budovy radnice na Pernštýnském náměstí. Mezi diskutujícími nebude chybět primátor města Jaroslav Deml, jeho náměstek zodpovědný za dopravu Alexandr Krejčíř či ředitel Dopravního podniku města Pardubic Tomáš Pelikán. Těmito debatami bychom chtěli více zahrnout občany města do rozhodování o věcech veřejných. Budu rád, když neskončí jen u této diskuse a když budou následovat další. Protože je problematika dopravy jedním z nejdůležitějších témat, která hýbou městem, dali jsme si ji hned jako první, uvedl pardubický primátor Jaroslav Deml. Další tematické diskuse by měly následovat v průběhu roku. Jaká bude jejich frekvence, to teprve uvidíme. Každopádně do konce tohoto roku bychom chtěli uspořádat ještě alespoň tři další veřejná setkání na konkrétní téma, doplnil primátor. Řidiče pohlídají radary Na příliš těžkou nohu na plynu upozorní řidiče v ulicích Pardubic nové informativní měřiče rychlosti, tedy radary, které projíždějícím řidičům na světelné tabuli signalizují rychlost jejich vozidla. Moderní modely informativních radarů, monitorující zároveň provoz v místě, kde jsou umístěny, začnou snímat pardubické ulice v průběhu února. Radary budou umístěny ve všech částech města, na místech, která byla vybrána ve spolupráci s úřady městských obvodů. Pro 12 přístrojů bude na sloupech veřejného osvětlení vybudováno 33 přípojek. Radary se budou na stanovištích střídat. Nechceme, aby si řidiči na měřené úseky zvykli, tím by se snížil preventivní účinek. Střídáním stanovišť, kdy řidič neví, kdy a kde radar je, by naopak mělo efekt násobit, řekl ředitel městské policie Petr Kvaš. Měřiče stály zhruba milion korun. Polovinu zaplatilo ze svého rozpočtu město, o druhou polovinu se podělily obvody. Přístroje nejenže měří a zaznamenávají rychlost projíždějících vozidel, ale jsou vybaveny i statistickým modulem. Ze záznamu jsme schopni vyčíst například hustotu provozu v dané lokalitě v různých časových úsecích, rychlost projíždějících automobilů a podobně. To jsou údaje, které jsou důležité zejména pro přijímání dalších dopravních opatření, dodal ředitel pardubické městské policie. Měření informativními radary neslouží k represi neukázněných řidičů. Právě vyhodnocení dat však může strážníky či policisty upozornit na úseky, na nichž řidiči překračují povolenou rychlost častěji. Pardubice hledají lék na problémy s nezaměstnanými cizinci Na pardubické radnici se v lednu uskutečnila první schůzka zástupců města a orgánů, jejichž činnost souvisí s pracovním pobytem cizinců v České republice. Společně chtějí zmírnit či eliminovat rizika související s nezaměstnaností cizinců. V současné ekonomické krizi řada firem drasticky omezuje výrobu a zahraniční dělníci jsou většinou první, kteří přijdou o práci. V Pardubicích má přitom v současné době pracovní povolení více než 7000 cizinců. Do ČR přišli s vidinou lepšího života. Hrozí, že po ztrátě zaměstnání se nevrátí domů, ale budou pracovat na černo, nebo páchat trestnou činnost. Ve městě podle poznatků účastníků schůzky zatím nezaměstnaní cizinci nejsou problémem. Až na ojedinělé případy nemá policie poznatky o tom, že by se zde vyskytovali cizinci bez prostředků či střechy nad hlavou. Situace se však může v krátké době změnit. Pracovní skupina se opět sejde koncem února, do té doby si musíme ujasnit, co jsme pro tyto lidi schopni udělat, například v oblasti nouzového ubytování, řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. Zároveň oslovíme dopisem zainteresované ministry a požádáme je, aby se pokusili najít legislativně schůdné řešení problému nezaměstnaných cizinců. Ten se netýká pouze Pardubic, dodal. Podle informací cizinecké policie má v současné době na Pardubicku povolení k dlouhodobému pobytu více než pět tisíc cizinců ze zemí mimo Evropskou unii. Nejvíce je Ukrajinců (2399), Vietnamců (1257) a Mongolů (1239). Kromě nich má podle údajů úřadu práce na Pardubicku pracovní povolení 7714 cizinců, z toho 2700 Vietnamců, 1200 Mongolů a 2700 Ukrajinců. Většina jich žije v Pardubicích. Více zahraničních dělníků je v ČR pouze v Plzni a Mladé Boleslavi. Největším zaměstnavatelem je v Pardubicích společnost Foxconn, kde v současné době pracuje na 1200 cizinců. V loňském roce již společnost propustila 500 cizinců, dalších 350 čeká výpověď v krátké době. Možné problémy s nezaměstnanými cizinci by měl v Pardubicích pomoci řešit zvláštní pracovník. S nabídkou na zaplacení takového experta oslovilo město v minulém týdnu ministerstvo vnitra. Kdy by mohl začít fungovat pracovník, který by byl zároveň kontaktní osobou pro ministerstvo, není zatím jasné. strana 3

4 Stalo se v Pardubicích * Špatnou zprávou začal rok 2009 pro Sociální služby města Pardubic. Dotace ze státního rozpočtu jim byla zkrácena o více než 14 milionů korun. Organizace se bez těchto peněz neobejde, žádá o pomoc město i Pardubický kraj. Zřejmě podobně byly kráceny státní dotace i ostatním neziskovým organizacím působícím v sociální oblasti. Ani k nim se město nebude moci otočit zády. * Lékařská pohotovost se počátkem ledna přestěhovala ze svého provizorního sídla v LDN v Rybitví zpět do Pardubic. Sídlí v budově bývalé jazykové základní školy U Salesiána na Zborovském náměstí. Po ukončení rekonstrukce pracoviště rychlé záchranné služby se podle informací z Pardubického kraje pohotovost vrátí na svou původní adresu v Pardubičkách. * V polovině ledna náhle zemřel pardubický fotograf Vladimír David. Byl známý svými sportovními fotografiemi, Velkou pardubickou například fotil 50 let. Za své umění získal významná ocenění, například v soutěžích Czech Press Photo a World Press Photo. * Lednové sněhové nadílky a mrazivého počasí využilo pardubické dostihové závodiště a otevřelo své brány veřejnosti. Na dostihové dráze se však neproháněli koně, ale lyžaři. Možnosti nazout běžky a vydat se do upravené bílé stopy využila řada pardubických občanů všech věkových kategorií. * V Paláci Pardubice bylo v polovině ledna otevřeno nové multikino Cinema City. Umožní promítání klasických, ale i trojrozměrných filmů, které dosud mohly být promítány pouze v multikinech v Praze a Plzni. Nové multikino má osm promítacích sálů s celkovou kapacitou 970 míst. * Petici na zachování Traumacentra a Komplexního onkologického centra v pardubické nemocnici již podpořilo na 7000 lidí. Petiční archy se v prosinci rozletěly do celého Pardubického kraje. Zachování špičkové péče požadují nejen lidé z Pardubic, ale z celého regionu. Petice je adresována premiérovi české vlády, dostane ji i nová ministryně zdravotnictví. * Strážníci městské policie dostali od Pardubického kraje starší sanitní vůz. Budou jej využívat k převozu podnapilých osob na záchytnou stanici, případě hygienicky zanedbaných lidí, kteří potřebují zdravotní péči. Rychlá záchranná služba již nebude muset k převozu těchto lidí vyjíždět. * V únoru se v Pardubicích chystá k zápisu do prvních tříd základních škol 865 dětí. Radnice předpokládá, že zhruba 124 dětem bude nástup do školy odložen. V roce 2008 přišlo k zápisu 842 dětí, u 126 byl nástup do první třídy o rok odložen. * Na Porodnicko-gynekologické klinice Pardubické krajské nemocnice se v uplynulém roce narodilo dětí. Posledním dítětem roku 2008 je Lucie Korbelová, která se narodila 35 minut před silvestrovskou půlnocí.

5 Kaleidoskop událostí roku 2008 Své iniciály K+M+B, které mají chránit obydlí, zanechali Tři králové i na pardubické radnici. Průvod v čele se Třemi králi, Pannou Marií, Josefem a Andělem byl složený z členů pardubického folklorního souboru Baldrián, který tento rok slaví již desátou sezonu své existence. Plochodrážní ovál Zlaté přilby hostil 10. ledna závod aut na ledové dráze nazvaný Autoslide I přes krutý mráz zavítaly do ochozů svítkovského stadionu tisíce návštěvníků, kteří mohli zhlédnout umění řidičů buggy či vozů s pohonem 4x4. Vítězem prvního závodu Autoslide v Pardubicích se stal slovenský jezdec Josef Zimmermann. Při pietním aktu na pardubickém Zámečku se v pátek 9. ledna sešly desítky lidí, aby uctili památku všech, kteří se aktivně podíleli na válečné operaci Silver A, jedné z nejvýznamnějších tuzemských operací druhé světové války. Silver A byl do protektorátu vyslán s úkoly zpravodajskými, spojovacími a organizátorskými. Jeho organizační základna se nacházela v Pardubicích. Sedmý ročník Novoročního souznění, společné akce ZUŠ Polabiny a Základní a praktické školy Svítání, se uskutečnil 15. ledna v sále polabinské základní umělecké školy v Lonkově ulici. Cílem projektu je propojit svět zdravých dětí a dětí se zdravotním postižením. Žáci mají jedinečnou možnost osvojit si i praktickou cestou dovednost účinně komunikovat a spolupracovat. O labutě velké se i letos zajímali ornitologové. Ptáci zimují na pardubických vodních plochách, ornitologové je odchytili, změřili a nové labutě okroužkovali. Zimní měření je součástí projektu, jehož cílem je monitorovat pohyb labutí během roku kde hnízdí, zda se vracejí na stejná zimoviště a podobně. V sobotu 31. ledna 2009 se konal další Divadelní ples, tentokrát nazvaný Kouzelný ples století. Uspořádal jej Magistrát města Pardubic, Východočeské divadlo a Komorní filharmonie Pardubice jako oslavu 100. výročí VČD. K vidění bylo třeba i vystoupení kouzelníka nebo čarovná přehlídka divadelních kostýmů. strana 5

6 EIA na terminál má zpoždění Ministerstvo životního prostředí vrátilo v těchto dnech k přepracování hlukovou studii, která je součástí posuzování vlivu plánovaného odbavovacího terminálu na pardubickém civilním letišti na životní prostředí (takzvaná EIA). V době přípravy hlukové studie se různily údaje armády o pohybech vojenských letadel na letišti. Proto nám ministerstvo ŽP uložilo studii přepracovat. Jako podklady k ní budou použita data, která poskytl v zastoupení náčelníka generálního štábu hlavní armádní hygienik, řekl předseda představenstva společnosti East Bohemian Airport Jiří Skalický. Přepracování hlukové studie zdrží dokončení posuzování vlivu stavby na životní prostředí o šest až devět měsíců. EBA požádala o EIA na stavbu nového terminálu, který by umožnil pardubickému civilnímu letišti odbavit s patřičným komfortem zhruba cestujících ročně. Pokud by letiště chtělo kapacitu zdvojnásobit, muselo by požádat o nové posouzení vlivu na životní prostředí. Zvýšení kapacity je však závislé na vybudování nového dopravního napojení letiště, tedy na vybudování obchvatů a dalších komunikací. Pardubice ve Vídni Na vídeňském veletrhu cestovního ruchu Ferien Mense se letos v polovině ledna představila Česká republika. Pardubice zde byly zastoupeny Destinační společností východní Čechy, která má podporovat turistický ruch v Pardubickém kraji a zatraktivnit jej pro zahraniční návštěvníky. Veletrh navštívilo během tří dnů na lidí, ve stánku našeho regionu byl největší zájem o historické památky, cyklostezsky, koňařskou tradici a turistické zajímavosti. Prvním konkrétním výsledkem našeho představení ve Vídni je pozvání na Český trh v Traiskirchrenu. Mají zájem o pardubické řemeslníky i tradice, řekla Miloslava Matějková z oddělení vnějších vztahů pardubického magistrátu. V únoru se budou Pardubice, opět v rámci expozice destinační společnosti, prezentovat na veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze a v březnu se chystají na největší veletrh cestovního ruchu v Evropě ITV Berlín. strana 6 Koník rádce i pomocník Internet se rychle stává součástí běžného života. Důkazem může být i zkušenost obecního živnostenského úřadu pardubického magistrátu, na který lidé stále častěji posílají své dotazy stále častěji elekronickou poštou. V roce 2008 zodpověděly pracovnice oddělení registrace třikrát více ových dotazů než v roce Protože se dotazy často opakují, byly zařazeny do databáze Koník na stránkách Magistrátu města Pardubic, řekla Jaroslava Růžičková z oddělení registrace živnostenského úřadu. V Koníkovi mají nejen podnikatelé, ale všichni klienti městského úřadu šikovného pomocníka a rádce. Nemusejí vymýšlet a formulovat dotaz a čekat na odpověď. Najdou ji přímo na internetové adrese Pokud jste nenašli odpověď na řešení Vašeho problému, klikněte na odkaz Nenašli jste odpověď? a pomocí připraveného formuláře nám odešlete svůj dotaz. Pracovníci úřadu se budou snažit Vám neprodleně odpovědět. Současně tím pomůžete rozšířit okruh otázek a odpovědí pro další tazatele, neboť nový dotaz i s odpovědí přiřadíme do databáze Koník. Pernik komunikuje po síti V lednu skončil v pořadí druhý třístranný projekt pomoci radnic nizozemského města Doetinchem a českých Pardubic radnici v bulharském Perniku. Díky němu dnes Pernik a obce v jeho správním obvodu komunikují mezi sebou i s občany po síti. První společný projekt Pernik Goes Forward (Pernik jde vpřed), jehož úkolem bylo vybudování a propagace front-desku v našem partnerském městě Perniku, významně přispěl ke zkvalitnění a větší otevřenosti tamní veřejné správy. Druhý projekt Pernik Goes Electronic (Pernik elektronický) na něj navázal, když si dal za cíl elektronizaci služeb poskytovaných městskými úřady, tzv. e-government, v okresním městě a jeho 24 přilehlých obcích, řekl koordinátor projektu na pardubickém magistrátu David Tomíška. Projekt, během něhož bylo třeba vybavit zapojené bulharské úřady výpočetní technikou, byl plně dotován Evropskou unií. Pracovníci pardubické a doetinchemské radnice přidali bulharskému partnerovi k technickému vybavení vlastní zkušenosti s e-govermentem, webovými stránkami a podobně. Tato třístranná spolupráce nejenže upevnila naše vztahy k oběma partnerským městům, ale dala i řadu podnětů k další možné spolupráci v budoucnu, dodal Tomíška. Termíny jednání městského zastupitelstva Členové městského zastupitelstva mají za sebou první letošní jednání. V roce 2009 se Zastupitelstvo města Pardubice sejde ještě na šesti řádných zasedáních 10. března, 5. května, 16. června, 15. září, 27. října a 8. prosince. Jednání městského zastupitelstva jsou volně přístupná veřejnosti. Čas, místo i program jednotlivých schůzí bývá zveřejněn na webových stránkách města zhruba týden před termínem konání.

7 Začne modernizace BČOV V březnu letošního roku začne rozsáhlá modernizace biologické čistírny odpadních vod (BČOV) Pardubice, která si vyžádá náklady přesahující 680 milionů korun. Zahájí ji rekonstrukce objektu neutralizace chemických odpadních vod. Náklady na tento objekt jsou odhadovány na 38 milionů korun. Uhradí je společnost Synthesia, jejíž odpadní vody jsou v BČOV čištěny. Ve druhém pololetí letošního roku začne modernizace samotné čistírny. Ta musí na základě rozhodnutí Pardubického kraje dosáhnout do 31. prosince 2010 cílových emisních limitů na odtoku z BČOV. Na modernizaci společné části biologické čistírny odpadních vod se bude 13,15 procenty podílet Synthesia. Zbývající část nákladů musí zajistit vlastník BČOV, akciová společnost Vodovody a kanalizace Pardubice. Společnost již požádala o podporu v rámci prioritní osy 1, Operačního programu Životního prostředí , řekl náměstek primátora Michal Koláček. Žádost o podporu byla ministerstvem životního prostředí přijata a zveřejněna v seznamu akceptovaných žádostí na internetových stránkách MŽP ČR. Celkové náklady stavby jsou zde vyčísleny zhruba na 641,9 milionu korun, uznatelné náklady jsou ve výši 429,9 milionu korun. Dotace z Fondu soudržnosti by měla činit 365,4 miliony korun a dotace z SFŽP zhruba 21,5 milionu korun. V současné době očekáváme rozhodnutí o přidělení dotace, kde budou uvedeny další podmínky, dodal Koláček. Na zbývající část modernizace si podle něj společnost VaK vezme úvěr. Původně měla být modernizace čistírny dokončena do konce roku Vzhledem k průtahům při vyřizování žádosti o dotaci se dokončení modernizace zřejmě o rok zpozdí. Podle harmonogramu začne modernizace BČOV v polovině letošního roku a dokončena bude v prosinci příštího roku. V letech 2011 až 2012 projde modernizovaná čistírna zkušebním provozem. Daně z nemovitostí letos jinak Rok 2009 přinesl několik změn týkajících se majitelů nemovitostí. Vlastníci zemědělské půdy, která je od daně nově osvobozena, museli podat do konce ledna nové daňové přiznání. Vlastníci jiných nemovitostí, u kterých se od roku 2009 daň zvyšuje, dostanou nový daňový výměr od finančního úřadu. Od letošního roku mají obce podle zákona možnost zvednout daň z nemovitosti až na pětinásobek dosavadní výše. Zastupitelstvo města Pardubice vydalo 17. června loňského roku Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o stanovení výše koeficientů pro výpočet sazby daně z nemovitostí na území města Pardubic, která je / pdf. Pro nemovitosti na území města, stanovuje vyhláška místní koeficient 2, což v praxi znamená, že daň z nemovitostí je letos dvojnásobná proti loňskému roku. Tento koeficient platí pro všechny nemovitosti na území města Pardubic, s výjimkou orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů, které jsou od daně osvobozeny, uvedla Ilona Baloušková z ekonomického odboru pardubického magistrátu. Městské lesy relaxace i zisk Lesy, které jsou v majetku Statutárního města Pardubice, slouží nejen k rekreaci jeho občanů, ale již několik let přinášejí také zisk do městské pokladny. V roce 2008 vynesly lesy městu více než 1,483 milionu korun, tedy zhruba stejně, jako v roce předchozím. Hospodaření v městských lesích je ziskové již několik let. Lesy jsou v prvé řadě důležitým krajinným prvkem s bohatým ekosystémem, který má významný vliv na životní prostředí a proto jim musíme věnovat soustavnou péči. Jsou samozřejmě i příjemným místem pro relaxaci a odpočinek. Pokud se jejich správcům, tak jako našim, daří lesy udržovat v dobré kondici, obnovovat je a ještě hospodařit se ziskem, je to ideální, řekl primátor Pardubic Jaroslav Deml. V roce 2008 bylo z městských lesů, které mají v prvé řadě rekreační funkci, vytěženo a prodáno 2726 metrů krychlových dřevní hmoty. Správci vhodně využili období, kdy byl na trhu nedostatek dřevní hmoty a prodali jeden metr krychlový za průměrnou cenu korun, tedy s čistým ziskem 554 korun za metr. Projekt mýtní úmyslné těžby přitom narušila v prvních březnových dnech větrná vichřice Emma, která zasáhla veškeré městské pozemky. Nejvíce poškodila porosty v katastrálním území Opočínek a Popkovice. Lesní společnost, která pro nás zajišťuje práce v lesích, po dohodě s naším odborem operativně reagovala na nutnost zpracování kalamitního dřeva. Polámané a vyvrácené stromy především v lokalitě Opočínek bylo nutné rychle zpracovat, a tím zabránit dalšímu znehodnocení dřeva, ale především bylo třeba využít dobrých cen za dřevní hmotu, které platily pro první čtvrtletí roku Do oblasti postižené větrnou kalamitou nasadila lesní společnost už 11. března harvestorovou technologii a 18. března bylo na odvozním místě prodáno 935 metrů krychlových dřevní hmoty, popsal nejdramatičtější období loňského roku správce městských lesů Václav Soudek. Celkem bylo v minulém roce v městských lesích vytěženo 2726 metrů krychlových dřevní hmoty, což je zhruba stejně, jako v roce Z městských lesů mají podle lesního hospodářského plánu správci vytěžit v letech 2005 až 2009 zhruba metrů krychlových dřeva. Po čtyřech letech je vytěženo 76 procent doporučeného množství. Správcům 461 hektarů lesních pozemků, které město Pardubice vlastní, se v loňském roce osvědčil systém úklidu vytěžené plochy lidmi, kteří mají zájem o palivové dřevo. Možnosti získat bezplatně zbytky po těžbě využilo 112 zájemců. Mýtiny jsou po vyčištění upravovány rychloběžnou frézou, která dokonale rozmělní klestí a štěpku zapracuje do půdy tak, že je připravena na založení nového porostu. V roce 2008 přibylo v městských lesích na sazenic a takzvaných poloodrostků. V místech, kde jim hrozí poškození lesní zvěří, je lesníci ochránili vybudováním 4000 metrů ochranných plotů. strana 7

8 Nová shybka zvýší bezpečnost pardubické kanalizace V průběhu února 2009 začne stavba kanalizační shybky u Prokopova mostu a bude dokončena do Stávající shybka podcházející řeku Chrudimku pochází z roku 1910 a je v současné době jediným propojením kanalizací na obou březích řeky. V případě její poruchy by došlo k havarijnímu stavu, nebylo by možné převést splaškové vody na druhý břeh a dále na čistírnu odpadních vod. Výstavba shybky je součástí skupinového projektu Labe Loučná na rekonstrukci a dostavbu kanalizační soustavy na Pardubicku. Nová jednoramenná shybka z tvárné litiny bude mít profil 1000 mm a bude dlouhá 141 metrů. Její součástí budou také kanalizační šachty umožňující napojení na stávající kanalizaci, kontrolu a čištění. Díky tomuto dílčímu projektu se zajistí vyšší bezpečnost provozu stávající kanalizace. Stavba je technologicky velmi obtížná s ohledem na minimální prostor v okolí mostu, kde je silná doprava, dále na velké množství inženýrských sítí v okolí. Způsob výstavby je navíc negativně ovlivněn vysokou hladinou vody danou jezem na Labi. Projekt Labe Loučná je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Fondu soudržnosti a pomáhá snižovat hospodářské a sociální rozdíly mezi občany Evropské unie. Celkové náklady projektu dosáhnou výše 27 miliónů EUR. Kontroly živnostenského úřadu Kontrolní oddělení Obecního živnostenského úřadu Magistrátu města Pardubic provedlo v roce 2008 celkem 1676 kontrol podnikatelů. Za porušení živnostenského zákona jeho pracovníci uložili 521 pokut, z toho 480 v blokovém a 41 ve správním řízení. Vzhledem k tomu, že od minulé novely živnostenského zákona, tj. od , jsou pokuty ukládány ze zákona, živnostenský úřad znovu upozorňuje podnikatele zejména na povinnost oznamovat do 15 dnů změny údajů, např. bydliště, příjmení, ukončení funkce odpovědného zástupce a ustanovení nového odpovědného zástupce. U provozoven mají povinnost oznámit předem jak zahájení, tak ukončení provozování živnosti v provozovně. Od novely mohou podnikatelé oznamovat tyto údaje na kterémkoliv živnostenském úřadě, neboť již není stanovena jejich místní příslušnost. strana 8 Živnostenský úřad informuje Magistrát vybavil defibrilátory exponovaná místa Nejen pardubická hokejová aréna, ale už i plavecký areál, divadlo a mezinárodní letiště v Pardubicích mají od ledna k dispozici defibrilátor, který může pomoci zachránit život osobám postiženým srdeční příhodou. Další přístroj má k dispozici městská policie. Město do pořízení pěti automatických externích defibrilátorů investovalo korun a rozmístilo je na místa s velkou koncentrací lidí. Při srdeční zástavě je mnohdy kromě dýchání do postiženého a stlačování jeho hrudníku nutno provést defibrilaci, tedy aplikovat elektrický výboj k odstranění poruchy rytmu, která srdeční zástavu vyvolala. Je-li výboj podán do tří minut od srdeční zástavy, je možno obnovit správný srdeční rytmus u 70 procent postižených, při desetiminutové prodlevě klesá šance na úspěch pod deset procent, řekla náměstkyně primátora a lékařka Štěpánka Fraňková. V každém ze zařízení, kde je defibrilátor k dispozici, je několik lidí proškolených v jeho obsluze, přístroj však může úspěšně použít i laik. S otevřením malého kufříku, v němž je defibrilátor uložen, se spustí hlasový záznam, který navádí osobu poskytující první pomoc krok za krokem, od rozbalení elektrod až po umělé dýchání. Přístroj samostatně vyhodnotí poruchu srdečního rytmu, v případě potřeby vyzve obsluhu k aplikaci výboje, pomůže laikovi poskytujícímu pomoc i při udržování správného rytmu stlačování hrudníku při masáži srdce. K nákupu přístrojů inspirovalo město rozhodnutí Asociace profesionálních hokejových klubů ledního hokeje, podle něhož musí být od prosince loňského roku automatické externí defibrilátory k dispozici na všech extraligových utkáních. Správci městských sportovních zařízení mají totiž v paměti události z minulých let, kdy při zápase zemřel na zástavu srdce amatérský hokejista a návštěvníkovi basketbalového utkání zachránil život jen včasný zákrok přítomného lékaře. Veřejně přístupné defibrilátory se používají již řadu let V USA i v západní Evropě. K jejich použití jsou zaškolováni policisté, hasiči, členové ochranek a podobně. Přístroje bývají k dispozici v hotelích, supermarketech, sportovních a kulturních zařízeních, v kasinech, na letištích, u soudů... V České republice jejich používání zatím příliš rozšířeno není. Na živnostenský úřad bez formulářů Jednou z novinek, která podnikatelům zpříjemňuje návštěvu živnostenského úřadu, je, že na oddělení registrace mají podnikatelé možnost učinit podání elektronicky přímo na úřadě. Podnikatel se tak již nemusí trápit s vyplňováním formuláře, ale pracovnice obecního živnostenského úřadu na základě jeho požadavku vyplní elektronický formulář na ohlášení živnosti, případně oznámení změny údajů. Poté vyplněný formulář vytiskne a podnikatel si jej už jen zkontroluje a podepíše. Podnikatelé tuto službu rádi využívají. Pracovnice Obecního živnostenského úřadu za poslední dva měsíce loňského roku takto přijaly 592 těchto elektronických podání. obecní živnostenský úřad

9 Půjčky na opravy a modernizace bytového fondu Město Pardubice oznamuje, že v jeho rozpočtu na rok 2009 byla zastupiteli schválena částka ve výši 2,5 mil. Kč na poskytování půjček z fondu oprav a modernizace bytového fondu. O půjčku může požádat fyzická nebo právnická osoba s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území Pardubic, která vlastní byt, rodinný nebo bytový dům, nebo společenství vlastníků jednotek vykonávající správu, provoz a opravy společných částí domu na území města Pardubic. Půjčka se poskytuje pouze na následující účely a za těchto podmínek: Název účelu půjčky Oprava střechy Obnova fasády vč. oplechování Zateplení obvodového pláště Maximální výše půjčky Kč/dům Kč/byt nebo Kč/rodinný dům Kč/byt nebo Kč/rodinný dům Kdo je kdo v Pardubicích: Václav Vinař Václav Vinař je bezesporu nestorem pardubického sportu. Nemá na svém kontě světové rekordy ani medailové odchovance, přesto se vepsal do života mnoha Pardubáků, kterým je blízký sport. Stál totiž u zrodu jedné z největších tělovýchovných jednot v Pardubicích. Pětasedmdesátiletý V. Vinař je totiž jedním ze zakladatelů TJ Sokol Polabiny, který vznikl na největším pardubickém sídlišti v roce V době svého vrcholného rozkvětu měla tato jednota přes 120 převážně dobrovolných, ale kvalifikovaných, cvičitelů, a v desítce oddílů přes 1200 členů. Václav Vinař byl dvě desetiletí cvičitelem mládeže i předsedou této tělovýchovné jednoty. Sídlištní TJ dokázala ke sportu přitáhnout stovky dětí, nejen díky široké nabídce sportů, ale také řadě zábavných soutěží, jakými byl například tříkolový závod O perníkovou přilbu, turnaj o Kuličkového krále a podobně. Bez nadsázky lze tedy říci, že Václav Vinař ovlivnil životy několika generací a tisíců dětí ze sídliště. Ani nyní nadšený sportovec a organizátor nezahálí. Je aktivním funkcionářem ve Sdruženém házenkářském klubu Dubina-Polabiny Pardubice a organizátorem turnaje v házené děvčat Polabiny CUP. Mimo to je místopředsedou pardubické organizace ČSTV a členem krajské rady Pardubické krajské organizace ČSTV, podílí se na organizaci Setkání sportovních seniorů, které se koná jednou za dva roky a letos na podzim se uskuteční pod jeho taktovkou již po sedmé. Václav Vinař je také členem sportovní komise Rady Dodatečná izolace proti spod. vodě Kč/dům Výměna oken a vchodových dveří Kč/byt nebo Kč/rodinný dům U všech půjček je maximální lhůta splatnosti půjčky 4 roky, úroková sazba 3%. Poskytování půjček je upraveno Pravidly statutárního města Pardubice o použití prostředků fondu oprav a modernizace bytového fondu (dále jen Pravidla ), která byla schválena zastupitelstvem. Žádost o poskytnutí půjčky z FOMB a podrobnější informace zájemcům poskytuje úsek finanční strategie ekonomického odboru magistrátu města na Pernštýnském náměstí, kancelář B 304, tel.: nebo Pravidla a Žádost o poskytnutí půjčky z FOMB včetně přílohy k žádosti jsou k dispozici také na internetových stránkách města: Lhůta na podání žádostí je stanovena do 8. dubna města Pardubice a na jeho bedrech leží každoroční organizace příprav vyhlašování Nejlepších sportovců Pardubicka Ilona Baloušková, ekonomický odbor Vznikne v Kostelní galerie? Pardubice uvažují o zřízení městské galerie výtvarného umění. Galerie by mohla vzniknout v renesančních prostorách domu v historickém centru města. Vhodným objektem se zdá dům číslo 104 v Kostelní ulici. Je v majetku Městského rozvojového fondu a čeká jej rekonstrukce. Městské výstavní prostory by mohly vzniknout v přízemní části objektu, při zachování bytů ve vyšších patrech. Galerie má být bezbariérově propojena s prostorem pod zámeckými hradbami, navazujícími na Tyršovy sady. Rada města záměr schválila a požádali jsme fond, aby jej posoudil, včetně ekonomických, technických a právních souvislostí, řekl primátor Jaroslav Deml. Galerie by podle něj měla sloužit všem výtvarníkům, kteří by tady chtěli prezentovat svou výpověď o době. Tedy i členům pardubické pobočky Unie výtvarných umělců, jíž město v loňském roce vypovědělo smlouvu na pronájem galerie Mázhaus. Tu chce město využít spíše k propagačním účelům. Po uzávěrce... Zastupitelé o nemocnici Členové městského zastupitelstva se rozhodli obrátit na ministryni zdravotnictví Danielu Filipiovou. Výzva, kterou na lednovém jednáni zastupitelstva schválili členové všech politických klubů, požaduje zachování statutu center pro traumatologii a onkologii v pardubické nemocnici a tím k udržení kvality poskytované zdravotní péče. Primátor Pardubic Jaroslav Deml výzvu předá ministryni. Situace v pardubické nemocnici se podle náměstkyně primátora a lékařky Štěpánky Fraňkové nevyvíjí dobře. Pojišťovna ministerstva vnitra už s onkologií v Pardubicích nechce uzavřít nové smlouvy na biologickou léčbu a na nové pacienty. To má dopad na další oddělení nemocnice. Bez možnosti léčit biologickými preparáty se některé diagnózy nebudou moci provádět ani na operativních odděleních. Pacienti z celého Pardubického kraje - netýká se to jenom města, ale celého regionu - nebudou moci být léčeni v krajské nemocnici, upozornila. strana 9

10 Toulky historií Pardubic... ptáme se ředitele Východočeského muzea Františka Šebka Dostal jsem zajímavý dotaz od pana Vosáhla na osud kapliček, které stávaly na okraji Pardubic. Paní Dostálová se ptala na historii zástavby na začátku ulice S. K. Neumanna od Anenského podjezdu A tak se pokusím spojit oba dotazy v jedno vyprávění s tím, že pardubickým kapličkám se budeme věnovat ještě příště. Kaplička sv. Anny v Pardubicích kolem roku Pohled ve směru od dnešní ulice S. K. Neumanna (fotoarchiv VČM). strana 10 Někdejších pardubické kapličky stávaly v době svého vzniku na hranicích (na okrajích) města, zpravidla na nějakém rozcestí. Jmenujme aspoň kapličky sv. Anny, sv. Josefa, Nejsvětější Trojice, sv. Marka ad. Kromě kapličky sv. Anny, jíž a jejímuž okolí se budeme podrobněji věnovat v dnešních Toulkách, z ostatních zůstal do dnešních časů jenom místní název a pár starých fotografií. Kapličky sv. Anny (jediné dnes ještě stojící) si povšimne jen málokdo. Silně chátrající stavba se krčí v koutu mezi domy na kraji ulice S. K. Neumanna a u stavby podjezdu pod železniční tratí a tzv. rychlodráhou, kterým vjíždíme na hlavní silnici v ulici Karla IV. Kaplička stojí ve směru od ulice S. K. Neumanna u podjezdu a u železniční tratě po pravé straně. Původně tu šla cesta vrchem a přes trať byl přejezd se závorami, jak nám to místo zachycuje přiložená fotografie z doby kolem r A ještě dříve, než tu byla železniční trať, zde bylo na tehdejším konci města rozcestí, kde se stýkaly cesty od Zeleného předměstí k městskému poplužnímu dvoru (později nazvaná Jindřišskou ulicí) a další místní komunikace, kterou zhruba kopíruje pozdější ulice Karlova, dnes víceméně ulice Karla IV. Zmínil jsem městský dvůr, a proto musím dodat, že se mu říkávalo Markvartovský a že jeho budovy stávaly přibližně na konci Jindřišské ulice, naproti dnešnímu areálu elektrárny, v prostoru mezi Jindřišskou a Žitnou ulicí. A v těch končinách, za městským dvorem a u souběhu cest Jindřišské a Karlovy, odkud pokračovala cesta do polí a zkratka k silnici na Chrudim, byla nejprve postavena kamenná socha sv. Anny. Sochu sv. Anny prý koupil r vážený pardubický měšťan Ignác Nefka, později (r. 1790) zvolený za prvního magistrátního radu. Nefkova rodina žila v Pardubicích už bezmála sto let, co sem přišel Ignácův praděd jako úředník správy pardubického panství. Po padesáti letech, po které na tomto konci města na kolemjdoucí vzhlížela z kamenného podstavce Nefkova sv. Anna, r. 1822, nechal nad sochou vztyčit stavbu kapličky zbožný a tehdy zámožný měšťan Václav Příhoda. Tento svůj počin korunoval také finanční nadací na údržbu kaple a ustanovením o konání každoroční bohoslužby ve sváteční den prvního dne křížového, což je pondělí, následující po 5. neděli od Velikonoc. V té době již neexistoval výše zmíněný městský dvůr. Zanikl v r a kolem se potom začala objevovat první stavení, blížící se k anenské kapličce, a dokonce překračující pomyslné hranice města. Kaplička přestávala být idylickým zákoutím, když se v její blízkosti objevila r železniční trať. Poté, co se Pardubice staly železniční křižovatkou (1871), se začaly podél trati zakládat četné průmyslové podniky a to samozřejmě ovlivnilo zástavbu i v této části města. Tak např. nedaleko kaple sv. Anny koupil na konci 19. stol. nějaké pozemky podnikatel Č. Blecha z Předměřic n.l. a v r tu začal stavět První českou pardubskou továrnu na čekankovou a fíkovou kávu. Jenomže, ouha! Ani ne rok nato se v Pardubicích objevila konkurence. Nedaleko odtud, téměř v sousedství, koupila pozemky rakouská firma Jindřich Francek a synové a požádala o povolení stavby továrny na kávové náhražky. V komunálních politických kruzích a v místním tisku se o tom bouřlivě diskutovalo. Jednalo se mj. o to, zda raději neochránit českého podnikatele, který nota bene přišel dřív. Silný kapitál Franckovy firmy získal arci nakonec navrch a Blechův podnik skončil dřív, než se stačil rozvinout. Dědicem Franckovy továrny je dnešní Vitana na třídě Jana Palacha. V okolí kaple sv. Anny potom 8 let po Blechově pokusu (r. 1904) zakotvila elektrárna Fr. Křižíka, od r v majetku města. Významným podnikem v okolí anenské kaple se stala strojírenská továrna Aloise Rainberga, postavená r Rainberg se ze skromných začátků malé zámečnické dílny vypracoval na významného pardubického podnikatele. Tato firma za první republiky patřila v Československu např. k renomovaným dodavatelům mostních konstrukcí, realizovala řadu dalších projektů u nás i v zahraničí. A Rainbergovi patřil i jeden z domů u sv. Anny. Od Rainbergovy továrny se potom o kus dál usídlila parní pila V. Poláka, dále pak, směrem k železniční zastávce, se nacházela továrna na barvy Fr. Kosteleckého (1904) atd. V těchto končinách města za první republiky operovali také vojáci železničního pluku (viz kasárna na Zborovském náměstí). Jen na okraj dodejme, že tato vojenská posádka byla důležitým fenoménem v novodobých dějinách Pardubic. Je tedy nasnadě, že pro bytovou výstavbu v okolí kaple sv. Anny se někdy v prvním desetiletí 20. stol. víceméně prostor uzavřel a zůstal jenom pro pozdější přestavby a rekonstrukce některých objektů. Tato část města potom ovšem prošla zásadními proměnami ve druhé polovině 20. století. Kaplička sv. Anny se dočkala poslední opravy a úpravy v r Z iniciativy musejního spolku a městské památkové komise ji provedl známý pardubický architekt a stavitel Bóža Dvořák s finančním přispěním pardubické Občanské záložny. Nyní je tato kaplička už jenom zapadlou a poněkud hořkou připomínkou zašlých časů. František Šebek

11 Výstavy: do Design nová tvář věcí II. Móda šperk bižuterie od do Vily Pardubického kraje Výstava fotografií při příležitosti vydání publikace o významných architektonických realizacích v Pardubickém kraji. Publikace vyjde v rámci edice Slavné vily a stavby umělecké agentury Foibos. Tato edice se orientuje především na oblast architektury jako na součást kulturního dědictví, a to na literární prezentaci významných architektonických děl, bez ohledu na to, zda se jedná o soubor staveb v rámci větších územních celků nebo o stavbu jedinou, a bez ohledu na dobu jejich vzniku. Tituly edice pojednávají o architektonických dílech zejména z hlediska jejich architektonického řešení a hodnoty, historických, společenských, kulturních a slohotvorných souvislostí a s akcentem na osobnosti tvůrců, případně stavebníků, kteří se na jejich vzniku podíleli, nikoli z hlediska inženýrsko-technických aspektů. Přednášky: Cyklus přírodovědných a cestopisných přednášek: D. Trávníček: LITVA země čápů a zepelínů Není náhodou, že Litva byla poslední evropskou zemí, která přijala křesťanství. Krajina utvářená dávnými ledovci na vnímavého poutníka působí svou tajemnou a magickou atmosférou M. Setnička: Příroda a kulturní dědictví ALBÁNIE V Albánii prochodíme Prokleté hory, poplujeme lodí soutěskami, navštívíme kamenné město Gjirokaster a antický Butrint. Podíváme se i do Řecka za mnichy kláštera Meteora a vystoupíme na Olymp O. Černý: ISLAND ostrov ohně a ledu Aktivní vulkány, největší evropské vodopády, ledovce, útesy s papuchalky, ale také řada skanzenů, termální koupaliště a hlavní město Reykjavik. Přednášky začínají vždy ve čtvrtek v 18 hod. v předn. sále VČM. Slované část II. V přednáškovém cyklu se zájemci dozvědí nové poznatky z oblasti archeologie a historie starých Slovanů v raném středověku: Jiří Sigl: Doba hradištní ve východních Čechách stav poznání, struktura osídlení Jan Frolík: Raně středověké osídlení Chrudimska nové objevy a nálezy Přednášky se konají vždy ve středu v 18 hod. v předn. sále VČM. Kultura ve městě Naše město čeká významná hudební událost Komorní filharmonie přivítá v Pardubicích po dlouhých patnácti letech vzácného hosta mezzosopranistku Dagmar Peckovou. Chrudimská rodačka, dnes jedna z nejrespektovanějších českých umělkyň, se prosadila na prestižních pódiích a v operních domech po celém světě. V Sukově síni Domu hudby přednese pěvkyně písňový cyklus Richarda Wagnera Wesendoncklieder a árie z oper Georga Friedricha Händela, Christopha Willibalda Glucka a Wolfganga Amadea Mozarta. V programu koncertu zazní také díla Ottorina Respighiho a Johanna Sebastiana Bacha. Komorní filharmonii bude řídit její šéfdirigent Leoš Svárovský. Koncerty s Dagmar Peckovou se jistě stanou jedním z uměleckých vrcholů jubilejní 40. koncertní sezony Komorní filharmonie Pardubice. Vstupenky jsou v prodeji v Regionálním inf. středisku PR T na náměstí Republiky a v kanceláři KFP v Domě hudby. Recitál Dagmar Peckové (Sukova síň Domu hudby): abonentní cyklus A volný prodej, prémiový konc. pro abonenty cyklu B abonentní cyklus C O. Respighi: Staré tance a árie - Suita č. 1 R. Wagner: Pět básní Mathildy Wesendonckové G. F. Händel: Předehra k opeře Alcina Recitativ a árie z opery Xerxes Frondi tenere e belle... Ombrai ma fu... J. S. Bach: Sinfonia z Kantáty č. 156 Ch. W. Gluck: Árie Orfea z opery Orfeus a Eurydika Che faro senza Euridice? W. A. Mozart: Předehra k opeře La clemenza di Tito a árie Vitellie Non più di fiori vaghe catene Výstavy v Domě U Jonáše Do Druhá příroda Amanita Design, Zdeněk Daněk, Jakub Nepraš Stručně z dějin umění Přednášky pro předem objednané školní skupiny (středoškolská mládež), jejichž cílem je přiblížit podstatné proměny výtvarné formy. Témata: Gotické umění Renesance Baroko Umění v 19. století Secese Ismy konce 19. a první poloviny 20. století. Pro kolektivy dětí do Dům U Jonáše Cestování po makrokosmech a mikrokosmech Druhé přírody Inf.: T. Dvořáková, tel dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon: Pořady pro veřejnost a Dům U Jonáše Přednáška z cyklu Kapitoly z dějin českého a světového umění: Surrealismus Dům U Jonáše Ozvěny AniFestu 2D animace počítač i kresba Dům U Jonáše Jiná realita svět smyslů a naší zkušenosti versus svět internetu a virt. reality. Inf.: T. Dvořáková, tel Dům U Jonáše Ozvěny AniFestu 3D animace počítačem Galerie FONS do Věroslav Škrabánek Fotografie konstrukcí Františka Kyncla (www.stapro.cz/galerie) strana 11

12 Soutěžní část Městské divadlo Jess Borgeson Adam Long Daniel Winter Souborné dílo Williama Shakespeara ve 120 minutách Divadlo v Dlouhé Praha, režie Jan Borna a kol Georges Feydeau Brouk v hlavě Východočeské divadlo Pardubice, režie Lída Engelová j. h. Kultura ve městě Nesoutěžní část Hronovická scéna Ede Szigligeti Liliomfi Divadlo Konzervatoře v Praze, režie Jiří Bábek Karel Jaromír Erben Kytice Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, režie Bedřich Jansa Claude Confortès Šampionky Studio SAINT GERMAIN klubu Rock Café Praha, režie Jaromír Janeček L. S. VĚK Fucking Generation aneb Zbavme se svých patosů a hymen Divadelní soubor L. S. VĚK, úprava a režie kolektiv L. S. VĚK. * divadlo na vlastní nebezpečí Nesoutěžní část Jevištní zkušebna Lubomír Sůva Jabkenická léta BURANTEATR Brno, režie Petr Jarčevský. * divadlo na vlastní nebezpečí Nesoutěžní část Foyer Městského divadla J. Seydler J. Š. Svěrák Janík, hojahoj, zbojník! Východočeské divadlo Pardubice, režie Jiří Seydler Ray Cooney Nerušit, prosím Divadlo na Fidlovačce Praha, režie Tomáš Töpfer Karel Poláček Martin Vačkář Ondřej Havelka Muži v offsidu Městské divadlo Mladá Boleslav, režie Ondřej Havelka Jiří Brdečka Oldřich Lipský Ondřej Brousek Radek Balaš Adéla ještě nevečeřela Slovácké divadlo Uherské Hradiště, režie a choreografie Radek Balaš j. h Nikolaj Vasiljevič Gogol Hráči Městská divadla pražská divadlo Rokoko, režie Petr Svojtka Brandon Thomas Charleyova teta Městské divadlo Brno, režie a choreografie Gustav Skála. Nesoutěžní část Městské divadlo Galavečer smíchu Zábavný večer plný skečů, scének a písní, jehož vyvrcholením bude předávání festivalových cen natáčené Českou televizí. Režie P. Novotný. Nesoutěžní část Divadlo Josef Tejkl Asteroid Bejček Samohana Hradec Králové Owen McCafferty Práskni do bot Západočeské divadlo Cheb, režie Petr Vodička. * divadlo na vlastní nebezpečí Miluj mě NANOHACH Praha, koncept, choreografie, režie a kostýmy Nigel Charnock /UK/. * divadlo na vlastní nebezpečí Anton Pavlovič Čechov Nějak se to zvrtlo Divadlo Viola Praha, režie Lída Engelová Jean Anouilh Orchestr Komorní činohra, Divadlo na prádle Praha, režie Jiří Bábek. Východočeské divadlo zve diváky do zákulisí V rámci oslav stého výročí otevření budovy Městského divadla jsme slibovali pravidelné dny otevřených dveří. Své slovo držíme a první se bude konat již v neděli 8. února, tři skupiny zájemců provedou po divadle a jeho zákulisí Dagmar Novotná a Zdeněk Rumpík. Prohlídky se uskuteční v hodinových intervalech a začínají ve 14.00, v a hodin. Po zkušenostech z minulých dnů otevřených dveří, kdy se dostavilo ohromné množství zájemců, jsme se rozhodli, že skupinky diváků budou početně omezené. Na konkrétní hodinu si tedy zájemci musejí za symbolických 20,- Kč zakoupit vstupenku. Vstupenky si můžete zakoupit v předprodeji VČD či přímo na místě před jednotlivými prohlídkami, ale s tím rizikem, že skupiny mohou být již plně obsazené. Zákulisí divadla však budeme během jubilejního roku 2009 otevírat pravidelně, tudíž by se měl do divadla dostat opravdu každý. Těšíme se na Vás! V Pardubicích bodovaly Bláznivé nůžky Pardubické divadlo zakončilo rok 2008 silvestrovským představením oblíbené komedie Brouk v hlavě. Po zcela vyprodaném představení ředitel divadla Petr Dohnal vyhlásil s napětím očekávané výsledky divácké ankety o nejoblíbenější inscenaci roku Tou se stala interaktivní kriminální komedie Bláznivé nůžky v režii Petra Novotného, která byla v Čechách poprvé uvedena právě v Pardubicích, a to 13. října Komedie byla rovněž oceněna na VIII. ročníku GRAND Festivalu smíchu, na kterém získala titul Komedie roku 2007, a Ladislav Špiner byl v roli Tonyho oceněn za nejlepší mužský herecký výkon festivalu! Divácký úspěch dosvědčuje i dosavadních šestačtyřicet, vždy beznadějně vyprodaných repríz. Bláznivé nůžky jsou zároveň i nejnavštěvovanější inscenací VČD za rok 2008, během něhož ji zhlédlo diváků. V roce 2008 navštívilo naše divadlo diváků, čímž se VČD opět řadí mezi nejnavštěvovanější jednosouborová divadla v České republice. Radek Smetana, Východočeské divadlo Pardubice strana 12 dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon:

13 Kultura ve městě Hvězdárna barona Artura Krause Přednáška pro veřejnost: velký sál DDM Delta Planeta Venuše Někdy jitřenka a jindy večernice lidstvo okouzluje odjakživa. Ať už to bylo jejím jasem na obloze, ojedinělými zákrytovými úkazy a nebo neprostupnou vrstvou agresivní atmosféry, která tajemně zahaluje její povrch. Co o naší sesterské planetě víme? Jakou podívanou nám tento náš vesmírný soused přinesl v posledních několika letech a na co se můžeme těšit do budoucna? Výstava: od 12. února ve vestibulu hvězdárny: Baron Artur Kraus, zakladatel Lidové hvězdárny v Pardubicích a propagátor pokroku. Pravidelná pozorování noční oblohy dalekohledy hvězdárny: V únoru vždy ve středu, čtvrtek a pátek od 19 hodin. Další informace: popř. tel , Pardubická folková noc KC Dubina Folkomilové se vyznačují neuvěřitelnou potřebou zpívat a muzicírovat kdykoliv, s kýmkoliv a kdekoliv, nejraději pod širým nebem. V tomto se liší od příznivců všech ostatních hudebních žánrů. A protože do letní festivalové sezóny je ještě daleko, rozhodli se členové pardubické skupiny Marien, že pro nedočkavce uspořádají setkání spřátelených hudebních skupin, které umí prozpívat noc. Postupně vystoupí kapely Pavučina, Berušky, Hluboké nedorozumění, Stráníci a Míra Psanec, Rolničky, Šántré, Epy de mye a Marien. Po skončení oficiální části koncertu (zhruba ve 22.30) se muzikanti sejdou u stolů a bude následovat veliký společný jam session až do ranních hodin. Občerstvení na místě, zajištěna je i možnost přespat ve vlastním spacáku. Rezervace míst na nebo na telefonu ZŠ Waldorfská zahájila nový rok aktivně Vstup do nového roku proběhl na Základní škole Waldorfské ve znamení mnoha aktivit. První z nich se stal den otevřených dveří, který jsme pro veřejnost uspořádali 18. ledna. Zimním zpestřením se zejména pro žáky stala ledová plocha, kterou jsme vytvořili na pozemku školy. Děti využily možnost bruslení nejen během hodin tělocviku a o přestávkách, ale i s rodiči odpoledne a o víkendech. Konal se zde také velký hokejový turnaj. V činnosti jsme pokračovali i dále slavnostním otevřením nové budovy družiny, které se uskutečnilo 29. ledna. V rekonstruované budově bude v dopoledních hodinách probíhat výuka, odpoledne pak školní družina. Tentýž den také žáci dostali tradiční ručně psané pololetní vysvědčení slovní hodnocení. V lednu jsme dále zahájili projekt Máme co nabídnout!, který je zaměřený na prezentaci českého předsednictví Evropské unii. Hlavní částí projektu je vytvoření tematických webových stránek, velká soutěž pro žáky základních škol, výtvarná soutěž, kulturní akce a řada dalších aktivit. Anna Frantalová, ZŠ Waldorfská dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon: Kurzy starých výtvarných řemesel V Pardubicích nově funguje občanské sdružení tradičních a uměleckých řemesel s názvem Cechy Labe, jehož cílem je přiblížit co nejširší veřejnosti lidovou tvorbu řemeslníků, tradiční i ojedinělou. Pro dospělé nyní připravilo první cyklus podvečerních kurzů starých a výtvarných řemesel, během nichž si sami mohou osvojit staré techniky práce a odnést si domů vlastní výrobek. Řemeslných kurzů má sdružení v nabídce opravdu mnoho, informace můžete získat na telefonním čísle a od března i na stránkách cechylabe.eu. Ve vypsaných kurzech na únor (drátenictví, plátnéřství, ruční tkaní, batika a stencil, grafika, fotografie, kresba) je ještě několik volných míst. Přihlášky každou středu od 15 do 16 hodin v dílně U dráteníka (naproti hotelu Zlatá štika). Cechy Labe, obč. sdruž. tradičních a uměleckých řemesel Klub přátel Pardubicka Hovory o Pardubicku (v infocentru PRT vždy od 17 hodin): Pásmo krátkých filmů o Pardubickém kraji Lidé za mikrofonem Pardubické drážky a železniční pluk Přírodovědná vycházka: Lázeňský park v Bohdanči Sraz je ve 14 hodin před hl. vchodem do láz. areálu v Lázních Bohdaneč. Dům techniky Pardubice Lze zabránit genocidám? Promítání filmu Mrtví jsou naživu vycházejícího z deníkových záznamů belgické novinářky Els De Temmermanové Mistři instrumentalisté V hlavní roli trávník Cestovatelské úterky: Přírodní krásy a památky JV Francie Nejen za památkami do Maďarska Divadlo 29 a Klub Tanceraj /taneční večírek/ Květy /koncert/ Říše koupelen /filmfuse animovaná/ Titán na zápraží /textconnexion/ I. M. Popovici: Luna Plina / Úplněk /tanec/ T. Steyaert / VerTeDance: Dance of Canis Lupus VerTeDance: Jaja a Papus /tanec/ Face of the Bass /koncert, jazz/ Jakub Hošek /vernisáž/ Audiofenky + Pavilon M2 /koncert/ Divadlo Exil do výstava fotografií Jiřího Štrébla herce pražského Divadla Komedie Vztahy bez talentu hostuje Do Houslí Brno Tři sestry... v erbu tulipán - derniéra Cizinci Trilogie Divadlo Tří Dveře Jako naprostý šílenci premiéra strana 13

14 Goethe-Zentrum Pardubice Goethe-Zentrum oznamuje zápis do kurzů němčiny v letním semestru 2009 ( ). Nabízíme všeobecné kurzy všech úrovní a přípravné kurzy k mezinárodním zkouškám úrovní B1, B2 a C1, které lze vykonat přímo v GZ Pardubice. Zápis osobně v GZ od 3.2. do vždy út čt od 14 do 17 hod. prostřednictvím vstupního testu nebo přes internet kdykoli výsledek zašleme obratem. Více na org nebo telefon , Dotyky přírody v hlíně Na výstavu keramiky s názvem Dotyky přírody v hlíně Vás srdečně zvou žáci keramické dílny OK-Keramika a děti z mateřské školky K Polabinám. Děti ve věku 3 13 let se Vám pochlubí výrobky, které jsou vytvořené s úžasným nadšením a fantazií. Inspiraci mladí tvůrci hledali tentokrát v přírodě a zvířátkách. Pod vedením lektorky Olgy Kudrnové se děti učily různé techniky výroby a zdobení keramiky a současně společně hledaly svůj vztah k přírodě. Přijďte se podívat na veselé vrány, prastaré stromy, veliké světelné kapky nebo třeba na slony, kteří nosí svíčky. Vernisáž výstavy se uskuteční vzhledem k jarním prázdninám v 17 hodin v Městském informačním centru v Pardubicích, ale výtvory dětí si budete moci prohlédnout od 16. února do 15. března. Mráz nás nespálí S netradiční, ale velice zajímavou akcí se mohou pochlubit žáci a učitelé ze ZŠ Spořilov. V lednových mrazivých dnech chtěli všem zimomřivým dokázat, že jim takové počasí nevadí a že jako škola podporující zdraví udělají něco pro své zdraví. Ve středu 7. ledna o velké přestávce, kdy teplota poklesla na -16 stupňů, vyběhlo na školní hřiště přes 40 otužilců. Chtěli nejen podpořit své zdraví a otužit se, ale také dokázat, že desetiminutový pobyt v podobných povětrnostních podmínkách nemůže zdravému jedinci uškodit. Na hřišti se běhalo, odehrála se i sněhová bitva a někteří jedinci se ve sněhu dokonale vyváleli. Na všechny pak čekal teplý čaj na zahřátí a oplatka na doplnění energie. Akce se setkala s velkým ohlasem, nikdo neonemocněl a někteří již sledují předpověď počasí, jestli opět přijdou tuhé mrazy! Vzhledem k blížící se chřipkové epidemii lze podobné akce jen doporučit! pracovníci školy Koncert Barocco Sempre Giovane rytířský sál pardubického zámku Na koncertu zazní Braniborský koncert č. 6 B dur J. S. Bacha, Koncert F dur pro cembalo a smyčce J. A. Bendy, violový koncert G. P. Telemanna a koncert pro cembalo, violu a smyčce M. Haydna. Sóliskami koncertu budou violistka Věra Binarová a cembalistka Edita Keglerová. Britské centrum Pardubice Konverzace v angličtině: Intermediate (středně pokročilí) Termín konání: Den konání: středa hodin Intermediate (středně pokročilí) Termín konání: Den konání: čtvrtek hodin Advanced (pokročilí) Termín konání: Den konání: čtvrtek hodin Kultura ve městě Intenzivní přípravné kurzy FCE, CAE Intenzivní kurz sobotní FCE Určen zájemcům, kteří se zaregistrovali na zkoušku FCE v červnovém termínu a chtějí se naučit správnou strategii zkoušky FCE. Termíny konání: 7. 3., 4. 4., , , Den konání: sobota od 9.00 hod. devět vyučovacích hodin. Intenzivní kurz sobotní CAE Určen zájemcům, kteří se zaregistrovali na zkoušku CAE v červnovém termínu a chtějí se naučit správnou strategii zkoušky CAE. Termíny konání: , , , 2. 5., Den konání: sobota od 9.00 hod. devět vyučovacích hodin. Na kurzy je možné se přihlásit osobně na Britském centru, tel. čísle , nebo em na Podrobnosti na adrese Alliance Française de Pardubice V Alliance Française de Pardubice se od 16. do 20. února konají mezinárodní jazykové zkoušky z francouzštiny DELF/DALF pro veřejnost! Přihlášky posílejte mailem nebo osobně do 13. února Letní semestr 2009! Kdy: 23. února 5. června 2009 Kde: prostory Alliance Française na Pernštýnském náměstí Nabízíme 27 různých kurzů rozdělených do 4 základní úrovní od začátečníků po pokročilé. Dále nabízíme také kurzy konverzace s rodilým mluvčím, kurzy pro děti, přípravu k maturitě a ke zkouškám DELF/DALF a nově kurz fonetiky. Pro ty, kteří nemají možnost navštěvovat kurzy pravidelně každý týden, nabízíme kurzy individuální nebo intenzivní víkendové kurzy, které se konají vždy jeden víkend v měsíci. Kurz obsahuje 16 hodin výuky. Bližší informace o kurzech, rozvrhu apod. Vám poskytneme v naší kanceláři (Perštýnské nám. 54, Pardubice) nebo na webu případně na Modelářská burza Pardubický spolek historie železniční dopravy pořádá v PJ Depa kolejových vozidel v ulici Na Staré poště modelářskou burzu (přístup z Palachovy třídy za podjezdem naproti kávovinám). Přijďte mezi nás 7. března od 8 do 11 hodin. Těšíme se na Vás! strana 14 dokonalý přehled o kultuře ve městě telefon:

15 Abilympiáda není jen soutěžení Jste zdravotně postižení, a přesto Vám nechybí elán a rádi byste sami sobě i okolí dokázali, že máte schopnosti a dovednosti, s kterými dokážete něco zajímavého vytvořit? Pak není nic jednoduššího, než se přihlásit na 17. ročník národní abilympiády, soutěžní přehlídky pracovních i volnočasových aktivit. Tato akce, kterou organizuje Česká abilympijská asociace a kterou naše město už před časem zařadilo mezi své významné podniky společenského, kulturního, sportovního a podobného charakteru, se letos uskuteční v pátek 22. a v sobotu 23. května v ČEZ Areně. Uzávěrka přihlášek je v pátek 27. března. Přihlášku je nutné zaslat poštou na adresu Česká abilympijská asociace, o. s., Rokycanova 2654, Pardubice nebo em na Vybrat si můžete dvě ze 36 vyhlášených disciplín. Jejich soupis vč. pravidel i formulář přihlášky najdete na webových stránkách Veškeré dotazy zodpoví A. Krpálková či J. Krpálek na telefonním čísle nebo na uvedené ové adrese. Na abilympiádě si nejen zasoutěžíte, ale budete mít řadu příležitostí zúčastnit se různých doprovodných programů a setkáte se s jinými lidmi, jimž jejich zdravotní omezení nebrání v aktivním přístupu k životu. Miloš Kajzrlík, Česká abilympijská asociace Dotace na nájemné nebyt. prostor ve vlastnictví města Pardubic Od 16. února do 13. března 2009 mohou nájemci nebytových prostor ve vlastnictví města Pardubic zažádat o dotaci na nájemné. Žádost o dotaci musí být doručena 1x v tištěné podobě, k vyzvednutí je na odboru komunitních služeb na Pernštýnském náměstí nebo na internetových stránkách města Bližší informace získáte rovněž na odboru komunitních služeb. Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice. Dotace z kulturního fondu Do mohou provozovatelé kulturních činností zažádat o podporu kulturních akcí konaných od do Žádost o dotaci musí být doručena 1x v tištěné podobě včetně požadovaných příloh, k vyzvednutí je na odboru komunitních služeb na Pernštýnském náměstí nebo na internetových stránkách města Bližší informace poskytne Iva Kamenická na tel nebo Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice a v Pravidlech pro poskytování dotací z kulturního fondu a jsou k dispozici na stejných místech jako žádosti. Volná místa KC Pardubice vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa produkční. Přihlášky přijímáme nejpozději do Více na tel (pí Vojířová) nebo (p. Strašek). K zápisu se vydá na 860 dětí Na 860 dětí očekávají letos u zápisů do prvních tříd v pardubických základních školách. Zápisy se budou konat ve dnech 11. a 12. února od 13 do 18 hodin přímo ve školních budovách. Povinná školní docházka ve školním roce začíná pro děti narozené do 31. srpna. 2003, výjimečně mohou být zapsány i děti narozené do 31. prosince Povinnost rodičů (zákonných zástupců dítěte) přihlásit dítě k zápisu do školy plyne ze školského zákona. Při zápisu musí být předložen rodný list dítěte, doklad o bydlišti a očkovací průkaz. Prvé dva doklady mohou být nahrazeny platným občanským průkazem jednoho z rodičů, pokud obsahuje data dítěte. Případný odklad povinné školní docházky povoluje ředitel školy. K zápisu je nutné se dostavit s dítětem i v případě, že rodiče budou žádat o odklad. Žádost o odklad je nutno doložit doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře. Rodiče (zákonní zástupci) si mohou vybrat školu, do níž přihlásí dítě k zápisu, bez jakéhokoliv omezení. O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitel školy. Do základních škol se přednostně zařazují děti, které mají trvalý pobyt v příslušném školském obvodu. Školské obvody jsou stanoveny vyhláškou města. odbor komunitních složeb Vyhlášení výběrového řízení na pět temat. grantů z kulturního fondu Témata: 1. Kulturní program v období letních měsíců v centru města Pardubic k rozdělení je určena částka ,00 Kč. 2. Vybavení pro kulturní činnost k rozdělení je určena částka ,00 Kč. 3. Podpora projektů prezentujících pardubickou kulturu v zahraničí s přihlédnutím k účinné a prokazatelné propagaci města Pardubic, podpora společných mezinárodních projektů ve všech oblastech kultury a umění realizovaných na území města Pardubic nebo u zahraničních partnerů k rozdělení je určena částka ,00 Kč. 4. Prezentace uměleckých aktivit (hudba, divadlo, výtvarné umění, multimediální projekty) tzv. na ulici nebo v netradičních veřejných prostorách, projekty zasahující kromě svého cíleného publika i širší veřejnost, náhodné diváky včetně tuzemských mimopardubických i zahraničních návštěvníků města, a přispívající tak k oživení městského života k rozdělení je určena částka ,00 Kč. 5. Podpora literární tvorby pardubických občanů a dále podpora činnosti věnované literatuře (přednášky, sympozia, výstavy) k rozdělení je určena částka ,00 Kč. O granty mohou zažádat fyzické i právnické osoby vyvíjející činnost na území města Pardubic do Žádost o dotaci musí být doručena 1x v tištěné podobě na radnici na Pernštýnském náměstí. Bližší informace (podmínky grantů, kritéria hodnocení přijatých návrhů atd.) Vám poskytne Lucie Břízová na tel nebo Podmínky poskytování dotací jsou uvedeny v Zásadách pro poskytování dotací z rozpočtu města Pardubice. strana 15

16 Program Seniorcentra Hudebně literární odpoledne v kraj. knihovně (pí Grohová) Výbor KD Taneční kroužek manželů Pazderových Cvičení paměti Setkání KD Rehabilitace Čínské tradiční cvičení Jóga Setkání KD Právní poradna Jóga ZTV dle skupin Jóga Pěvecký sbor Návrat Paličkování Setkání KD Taneční kroužek manželů Pazderových Cvičení paměti Setkání KD Rehabilitace Čínské tradiční cvičení Jóga OOD Tesla Právní poradna Jóga ZTV dle skupin Paličkování Jóga Pěvecký sbor Návrat Ples seniorů Hronovická ul Zdravotní přednáška MUDr. Adámkové: Moderní nitrooční čočky při řešení šedého zákalu Taneční kroužek manželů Pazderových Cvičení paměti Setkání KD Rehabilitace Čínské tradiční cvičení Jóga Literární přednáška Studánky II Vypravěč, prostor a význam v povídkách Jana Nerudy (lektor PhDr. Ivo Říha) ZTV dle skupin Paličkování Jóga Pěvecký sbor Návrat Přijďte na ples seniorů! Odbor komunitních služeb pardubického magistrátu srdečně zve seniorskou veřejnost na 33. ples seniorů. Konat se bude 20. února 2009 od hodin v KD Hronovická. K tanci a poslechu Vám zahraje JK Band, ukázky tanců předvede Taneční klub LIFE. Čeká na Vás tombola a slané pohoštění. Vstup zdarma! strana 16 Cestujících v MHD přibývá Pardubický dopravní podnik v roce 2008 přepravil více než 30,2 milionu cestujících. Je to o zhruba 1,5 milionu více než v roce předešlém. Drtivá většina cestujících využívá časových jízdenek na Pardubické kartě. Řidiči pardubické městské hromadné dopravy najeli v loňském roce o kilometrů více než v roce předchozím. Celkem mají na loňském kontě 5,78 milionů kilometrů, z toho 3,5 milionu najely autobusy. Dopravní podnik města Pardubic loni investoval do vozového parku 65 milionů korun. Přibyly v něm čtyři velkokapacitní nízkopodlažní trolejbusy a dva nízkopodlažní autobusy. Tyto investice jsme hradili částečně z vlastních zdrojů, částečně z úhrady prokazatelné ztráty z rozpočtu města a také z dotace státního rozpočtu, uvedla mluvčí DpmP Petra Brunová. Za dva roky fungování nového odbavovacího systému vydal dopravní podnik Pardubických karet. Využívá je největší část cestujících. V roce 2008 využívalo 78 procent cestujících časových jízdenek na Pardubické kartě a devět procent platilo elektronickou peněženkou na Pardubické kartě. Jedenáct procent cestujících použilo papírovou jízdenku, jedno procento si koupilo jízdenku u řidiče a jedno procento cestovalo městskou hromadnou dopravou v rámci Východočeského dopravního integrovaného systému, takzvaného VYDIS. V průběhu roku 2008 řešili pracovníci dopravních podniků 8321 přestupků. Pokuty, které uložili, přesáhly čtyři miliony korun. Mezinárodní den průvodců prohlídka města zdarma V sobotu 21. února se v rámci Mezinárodního dne průvodců konají v různých městech světa bezplatné prohlídky měst s kvalifikovanými průvodci. V rámci České republiky se tyto prohlídky konají v Praze, Brně, Znojmě a nově i v Pardubicích. Kdo má zájem dozvědět se zdarma základní informace o historii Pardubic a o historii některých významných budov v centru města, má možnost. Setkání zájemců je v 10 nebo ve 13 hodin na náměstí Republiky před Zelenou bránou. Prohlídka bude trvat přibližně 1,5 hodiny. Jste srdečně zváni v co možná největším počtu! Martin Adámek, Asociace průvodců ČR Logopedie pro parkinsoniky Pardubický Klub parkinson, sdružující pacienty postižené parkinsonovou nemocí, zahájil v lednu v Centru pro zdravotně postižené na nábřeží Závodu míru hodiny logopedie. Hodiny zaměřené v prvním pololetí 2008 na mluvené a ve druhém na psané slovo vede MUDr. Milena Zelinková. Konají se každý čtvrtek v odpoledních hodinách. Klub parkinson se snaží zlepšovat životní podmínky parkinsoniků i jejich blízkých. Učí pacienty žít s jejich neurologickým postižením a motivuje je k boji s nemocí. Kontakt: předseda klubu Jiří Vála (mobil , Sběratelská burza se od 8 do 11 hod. uskuteční v rest. U Taxisu ve Štefánikově ulici další burza všech sběratelských oborů. Více na tel

17 Křížovka s hádankou Pardubice se mohou pochlubit kvalitní profesionální divadelní scénou s dlouhou tradicí. VČD letos oslaví sté výročí otevření své budovy poprvé usedli diváci v hledišti městského divadla v prosinci Víte, kdo byl viz tajenka stojící na náměstí Republiky? Odpověď na otázku, jejíž část je ukryta v tajence, posílejte do akce zpravodaje (adresa poštovní i ová, stejně tak uzávěrka příštího čísla jsou uvedeny v tiráži na straně 2). Tajenka z lednového čísla: Který dokument obsahuje zmínku o Pardubicích? Odpověď: Listina papeže Bonifáce VIII. z 15. prosince Správných odpovědí nám přišla celá řada a velice za ně děkujeme tentokrát jsme vylosovali paní Jitku Glossovou. Cenu si může vyzvednout na radnici na Pernštýnském náměstí (oddělení vnějších vztahů ve 2. patře radnice). Pomůcka: ALIAB, ATEROM, KONTORSE, NÉOS. AUTOR JIŘÍ ZVOLÁNEK OSOBNÍ ZÁJMENO PLOTNA SPORÁKU ZNAČKA NAŠICH NÁKLADNÍCH AUT VÁZANKA JEDNA ZE SPZ PRAHY ZNAČKA RUTHENIA ZAČÁTEK TAJENKY ZEĎ (SLOVENSKY) UJEŽDĚNÁ ČÁST CESTY (NÁŘEČNĚ) ZKRATKA HORMONU ERYTRO- POETINU MANŽEL HEREČKY JANŽUROVÉ (STANISLAV) OSOBNÍ ZÁJMENO ILUSTROVANÝ ENCYKLOPE- DICKÝ SLOVNÍK ŘÍMSKÝMI ČÍSLICEMI 601 JEDEN Z PŘEMYS- LOVCŮ PLANETKA STŘED TAJENKY AMERICKÝ KMEN V SŮDÁNU ZLATÁ PŘILBA ZÁVODY KULIČKOVÝCH LOŽISEK AKADEMIE VĚD AM. AUTOR DETEKTIVEK JMÉNO SPORT. KLUBŮ NÁRODNÍ DIVADLO NEALKO NÁPOJ DISK OPERA- TING SYSTEM DRUH NÁDORU LETMÝ POHLED ŠPEKÁČEK V OCTĚ NÁVĚŠTÍ (MNOŽ. Č.) VYDRŽET SPZ BŘECLAVI OSN (ANGLICKY) METEOZKRATKA (SULCATUS) ZNAČKA KŘEMÍKU STAROŘECKÁ CHRÁMOVÁ SÍŇ SVOJE BIDLO ZKROUCENÍ (Z LATINY) ZÁVĚR TAJENKY NA RŮZNÁ MÍSTA VLASATEC

18 Nájem volných obecních bytů Statutární město Pardubice zastoupené odborem majetku a investic magistrátu vyhlašuje výběrové řízení na nájem volných obecních bytů. Čas: 26. února 2009 ( hod. příjem obálek s nabídkami, od hod. otevírání obálek). Místo konání VŘ: Magistrát města Pardubic, Štrossova ul. 44, zasedací místnost přízemí. Základní podmínky pro účast ve výběrovém řízení (VŘ): Žadatel ani jeho manžel (manželka, druh, družka) nejsou vlastníky nebo nájemci jiného bytu (s výjimkou bytu ve vlastnictví města) či rodinného domu způsobilého k trvalému bydlení. Nesmí mít vůči městu a organizacím městem zřízených jakékoliv dluhy (pokuty, poplatky TKO, poplatky za psy, nájem nebytových prostor apod.). V nabídkovém řízení odevzdá zájemce zalepené obálky (max. 3) s vyplněným formulářem označené svým jménem a příjmením. Formuláře jsou k dispozici na odboru majetku a investic v budově magistrátu ve Štrossově ul. a v den konání výběrového řízení přímo na místě. Po ukončení VŘ otevře komise postupně všechny obálky. Nabídky, které nebudou obsahovat zřetelné označení bytu, adresu zájemce, nabídku výše nájemného a další povinné údaje, budou z výběrového řízení vyřazeny a nebude k nim přihlédnuto. Nabízený byt získá ten zájemce, který předložil nejvyšší nabídku na ten který byt a splní podmínky pro uzavření nájemní smlouvy dle příslušné směrnice. V případě rovnosti nabídek rozhodne o pořadí los. Před uzavřením nájemní smlouvy musí nájemce složit kauci ve výši trojnásobku jím navrženého nájemného. Upozornění: Odbor majetku a investic doporučuje, aby se každý ve vlastním zájmu seznámil se Směrnicí Rady města Pardubic č. 9/2007 pro nájem bytů v majetku obce. Ta je k dispozici na odboru majetku a investic a na stránkách města (www.pardubice.eu). Ve směrnici jsou uvedené přesné podmínky, které musí zájemci o nájem obecního bytu splňovat. Případné omyly vyplývající z neznalosti nebudou akceptovány. Dlužníci (viz výše) musí mít své pohledávky uhrazeny ještě před výběrovým řízením. Nabídka volných bytů: 1. Husova 1118/14 Byt 1+ 1, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 32 m 2, ve 3. nadz. podlaží bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 1.876,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. 2. Husova 1118/15 Byt 1+1, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 32 m 2, ve 3. nadz. podlaží bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 1.876,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. 3. Češkova 1356/1 Byt 1+2, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 58 m 2, v 1. nadz. podlaží. Minimální smluvní nájemné 3.400,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. 4. Češkova 1689/2 Byt 1+ 0, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 33 m 2, v 1. nadz. podlaží. Minimální smluvní nájemné 1.934,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. strana Češkova 1689/12 Byt 1+ 2, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 55 m 2, ve 4. nadz. podlaží bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 3.224,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. 6. Češkova 1689/13 Byt 1+ 1, I. kategorie, bez balkonu, o celkové ploše 41 m 2, ve 4. nadz. podlaží bez výtahu. Minimální smluvní nájemné 2.403,- Kč/měs. Prohlídky: hod. a hod. Uvedené měsíční nájemné zahrnuje nájem bytu a zařizovacích předmětů, neobsahuje služby s užíváním bytu spojené (zálohy na vodu a topení, výtah atd.). Byty v těchto domech nejsou zařazeny do privatizace. Upozornění: prohlídky bytů mimo uvedené termíny nebudou možné! S případnými dotazy se obracejte na odbor majetku a investic pardubického magistrátu, Štrossova ulice č.p. 44, l. poschodí, kanc. č. 106 pí Kolovratníková, tel nebo kanc. 108 pí Kussmanová, tel Martin Pilař, odbor majetku a investic Pronájem prodejny za pasáží Městský rozvojový fond Pardubice a.s. vypisuje nabídkové řízení na pronájem nebytového prostoru, prodejnu na tř. Míru 60 za Pasáží, o celkové výměře 41,90 m 2. Nabídky se přijímají do Vybraný zájemce složí před uzavřením nájemní smlouvy v sídle společnosti vratnou kauci ve výši dvojnásobku měsíčních splátek nájemného, maximálně však ve výši 50 tisíc Kč. Kauce bude sloužit k zajištění případných pohledávek pronajímatele. Po skončení nájmu bude vrácena nájemci. Bližší podmínky stanoví nájemní smlouva. Minimální nájemné je stanoveno na 1500,- Kč/m 2 /rok. Upozornění: v Pasáži bude probíhat v nejbližší době rekonstrukce, kterou budou dotčeny prostory po obou stranách průchodu Pasáže. Případně může dojít ke změně vlastníka nemovitosti. Nabídky se přijímají v sekretariátu společnosti, nebo poštou a je nutno je podávat na formuláři, který je k dispozici v sekretariátu MRFP a.s., ul. U Divadla 828 nebo na Bližší informace získáte na tel. čísle , Moderní bydlení v ČEZ Areně Městský rozvojový fond Pardubice a. s. zve srdečně všechny, kdo plánují stavbu domu či bytu, zařizování interiéru či zkrášlení zahrady, na výstavu Moderní bydlení a zahrada, která se uskuteční ve dnech února v ČEZ Areně. Na výstavě se bude prezentovat více než 110 firem z celé republiky a potrvá od pátku od 9 do neděle do 16 hodin. Výstava je rozdělena na 3 sekce: Vše do zahrad bazény, zahradní domky, pergoly, skleníky, zahradní nábytek, krby, grily, bazény, zahradní technika, zavlažování, ploty, udírny atd.; Sekce stavební široká škála stavebních materiálů; Vybavení interiéru kuchyně, sedací soupravy, ložnice, postele, bytové doplňky. Více na tel , nebo

19 Pardubické akvabelky úspěšně zvládly letošní první závody Brněnská Tesla pořádala v půlce ledna letos první závody v synchronizovaném plavání, Memoriál Míly Heršálkové, a pardubické závodnice nechyběly na startu. Do Brna přijely desítky akvabel ze 7 klubů z České republiky a děvčata bojovala v soutěži povinných figur. A bojovala opět velmi dobře. V nejmladší kategorii žákyňky jednoznačně vyhrála Kateřina Šimáková, v kategorii mladší žákyně byla úspěšná Michaela Čapková, mezi staršími žákyněmi tradičně bodovaly Aneta Rohlíková (2. místo) a Eliška Majková (8. místo). Další závody akvabelek v povinných figurách i sestavách se uskuteční koncem března v Praze. Iva Rozinková, trenérka Mistryněmi ČR v aerobicu jsou děvčata z Pardubic Poslední lednovou neděli se v Praze-Hostivaři konalo Mistrovství České republiky v pódiových skladbách v aerobiku. Zúčastnily se ho dva týmy z Pardubic, oba z klubu Fit Studio HD Pardubice pod vedením trenérky Hanky Daškové. Skladba malých slečen ve věku 5 až 8 let nesla název Mořský svět a děvčátka se zúčastnila pro svůj nízký věk zatím mimo bodové hodnocení. Starším děvčatům ve věku 11 až 13 let a jejich trenérce se po pěti letech tvrdého tréninku konečně splnil sen a se svoji skladbou Portréty z fotoalba se staly mistryněmi České republiky. Poprvé v dějinách pódiových skladeb v aerobiku tak Pardubice obstály v těžké konkurenci týmů z celé republiky. Na snímku vítězný tým ve složení Anna-Marie Křížová, Denisa Zbudilová, Eliška Kubištová, Eliška Urbanová, Kristýna Synková, Michaela Špulková, Natálie Vrbatová, Simona Kopecká a Tereza Janečková. Taneční škola Heleny Machové Hledáme výrazné taneční a sportovní talenty do projektu International Festival Jazz Dance Open 2009 ve Východočeském divadle v Pardubicích, které se bude konat v červnu Konkurz je každý pátek od 15 do 16 hodin na TJ Sokol Pardubice. Potřebujete tréninkové oblečení. Více na tel , paní Helena Machová. Zveme malé vodomily pod vodu! Klub potápěčů Pardubice pořádá v průběhu celého roku nábor plavců. Dejte volnému času svých dětí smysl nastal čas rozšířit naše řady! Potápění je sport vhodný pro kluky i děvčata, naučíme je plavat pod vodou s ploutvemi. Podrobné informace Vám poskytneme na tel nebo ové adrese a Devětašedesátý karneval sportovců již v únoru Sportovní klub SK Pardubičky fotbal pořádá pro širokou veřejnost a sportovce z Pardubicka již tradičně 69. karneval sportovců. Konat se bude v sobotu 28. února v tělocvičně (hale) TJ Pardubičky od 19 hodin. K tanci a poslechu ve velkém sálu bude hrát skupina Renonc, malý sál pak bude okupovat DJ Míra Dvořák. Předtančení se uskuteční v režii Pohybového studia Hroch Pardubice, dále Vás čekají i sportovně-dovednostní soutěže. Vstupenky na karneval popřípadě rezervace na telefonním čísle a a na hřišti SK Pardubiček. Tímto Vás všechny srdečně zveme a přejeme příjemnou zábavu! Tomáš Svoboda, SK Pardubičky TJ Sokol Polabiny Lyžařský zájezd do Orlických hor (Deštné) možnost změny dle sněhových podmínek Vlastní bus: Rosignano 7.15 hod., nádr.čd 7.25 hod Ramzová lyže, při nedostatku sněhu pěšky Vlak z Pardubic (R) v 6.00 hod Lyžařský zájezd Krkonoše (Mísečky) možnost změny dle sněhových podmínek Vlastní bus: Rosignano 7.00 hod., nádr. ČD 7.10 hod. Další informace o činnosti a kontaktech na vedoucí oddílu mohou čtenáři zpravodaje získat Akce v ČEZ Areně Výstava Moderní zahrada a bydlení Připravili jsme pro Vás další ročník velké východočeské výstavy, na které bude až 110 vystavovatelů s různorodým sortimentem pro Váš byt, dům a zahradu Pardubice Vítkovice hokej Pardubice Nový Jičín basketball Pardubice Litvínov hokej Pardubice USK Praha basketball Pardubice Litvínov florbal Pardubice Zruč nad Sázavou futsal Lord of the dance I v letošním roce se do pardubické ČEZ Areny vrátila irská folková hudební a taneční show vytvořená americkým tanečníkem Michaelem Flatleyem. Hudba této show je založena na tradičním irském folklóru, obohacena o rychlejší popové melodie, moderní tanec a step. strana 19

20 Kateřina z Pardubic porazila stepaře z celého světa Ohromný úspěch slavili čeští stepaři začátkem prosince v německém Riese na mistrovství světa ve stepu. Ze soutěže, na které bojovalo o vavříny na 1500 stepařů ze 31 zemí, přivezli medaile z pěti kategorií. O tři z nich se zasloužila Kateřina Fialová z Pardubic. Mimo jiné si tato úřadující mistryně Evropy vybojovala na světovém šampionátu titul mistryně světa. Pro úplnost je třeba dodat, že je jí teprve jedenáct let. Kateřina je dívka s rytmem v těle. Od svých pěti let tančí a hraje na klavír a v obou oborech se jí daří. Je bezesporu talentovaná, ale také pilná a houževnatá. Trofeje sbírá v obou disciplínách. Tančit začínala před šesti lety v Pardubicích, nyní je členkou tanečního studia Andrea Praha. Stepu se věnuje čtyři roky a na svém kontě má kromě světového a evropského titulu také několik republikových. Před dvěma lety přidala ke svým tanečním aktivitám balet. Deset hodin týdně prý Kateřina věnuje hře na klavír a nutno říci, že i zde se jí daří. Na mezinárodní klavírní soutěži Amadeus v Praze získala 3. místo a čestné uznání, dvakrát vyhrála prestižní celorepublikovou soutěž Pražská juniorská nota. A aby uměleckých aktivit nebylo málo, věnuje se v posledním roce ještě zpěvu. Rumburak zimoval v Pardubicích Zejména ornitologové však vědí, že Pardubice jsou i významným zimovištěm havranů polních. Například letos zde tráví zimu na havranů. Přiletěli z Polska, Běloruska, Pobaltí a Ruska, kam se na jaře zase vrátí. Před lety v Pardubicích zimoval i Rumburak a jeho rodina, tedy jejich opeření představitelé. Obyvatelé Pardubic dobře znají to úchvatné zimní divadlo, kdy se tisícihlavá hejna černých ptáků vpodvečer zvednou ze stromů kolem Labe, zakrouží, křídly zakryjí oblohu a s typickým krákáním, který ornitoložka Světlana Vránová poeticky nazývá symfonií krá-moll, společně odletí na nocoviště. Havrani jsou v podstatě tažní ptáci. Ti, kteří v Pardubicích hnízdí, odlétají na podzim do jižnějších zemí a zimují například ve Francii a jejich příbuzní ze severnějších oblastí přilétají přezimovat k nám. Například v Rusku návrat havranů věstí jaro jako u nás přílet vlaštovek, řekla ornitoložka. V České republice je deset až 12 zimních nocovišť havranů a pardubické patří mezi největší. Jednou až dvakrát za zimu nocoviště změní. V posledních letech na začátku zimy nocují v okolí Lonkovy ulice a v polovině prosince se přesouvají k benzínové pumpě na Stavařově. Letos odtud den před koncem roku zmizeli, zřejmě je vyrušily petardy. Dva strana 20 Omluva za akčního šotka V blízkosti Pardubic se podle informací z lednového zpravodaje objevila nová obec s názvem Kněžice. Za vším ale stojí akční šotek, který takto přejmenoval známé Mnětice. Automaticky opravil také jméno ředitele VČ divize společnosti Partners ten se nejmenuje Petr Selech, ale Petr Welsch. Za chyby se omlouváme. Pardubice trochu netradičně Vážení čtenáři, v lednovém zpravodaji byl otištěn snímek z Husovy ulice jednalo se o regulační mechanismus průtoku vody na mlýnské kolo v bývalém mlýnsko-pekárenském komplexu PANIS. Původní mlýn byl poháněn vodním tokem Haldy. Počátkem 70. let byla mlýnskopekárenská činnost zcela ukončena a přesunuta do moderní pekárny. Torzo mlýnského kola a regulačního mechanického systému bylo částečně restaurováno a zpřístupněno veřejnosti v nově vzniklém komplexu firem. Pro cenu si tentokrát může přijít na radnici na Pernštýnském náměstí (oddělení vnějších vztahů ve 2. patře radnice) pan Jan Med. Uhodnete, co je zachyceno na únorovém snímku? Vaše odpovědi nám zasílejte do akce zpravodaje do 19. února. Adresu i naleznete v tiráži na str. 2. Jednoho z Vás opět odměníme. týdny nocovali u nádraží, ale zase se vrátili k benzínové pumpě, řekla ornitoložka. Proč se jim líbí právě zde je těžko říci. Faktem je, že z odchytů víme, že se sem zimovat vracejí, dodala. Zimující havrany léta studuje Jiří Česák z Rábů. Tady vidíte největší odchytovou stanici havranů v Evropě, ukazuje s úsměvem i pýchou dvě voliéry, v nichž poplašeně poletuje zhruba dvacítka havranů. Každý dostane na nohu kroužek, podle něhož je při dalších odchytech identifikován, a může se vrátit se na svobodu. Havrany ornitolog odchytává zhruba od listopadu do března. Ve voliéře občas nachází i jiné ptačí druhy, včetně dravců a sov. Za 26 let Jiří Česák odchytil již havranů. Pouze 24 z nich mělo kroužky jiných ornitologů. U odchycených havranů ornitolog sleduje věk, který se pozná podle opeření kolem zobáku a jeho vnitřního zbarvení, i místo, kam se vracejí. Mám už 220 zpětných hlášení z toho 107 ze zahraničí, vypočetl. Jeho havrani byli nalezeni v osmi evropských zemích, nejčastěji v Polsku a Rusku. Nejvyššího věku se dožil havran s kroužkem D Byl nalezen mrtvý v Polsku 15 let, sedm měsíců a 11 dní poté, co byl v Rábech okroužkován. Havrani jsou všežraví a uživí se téměř všude. Na odchyt stačí pletivová voliéra s krmítkem naplněným nadrceným chlebem či obilím. Apetit přivádí havrany do klecí i opakovaně. Někteří najdou cestu ven a pro další sousto se klidně vrátí, vypráví ornitolog, který již 27. rokem denně sleduje své černé oblíbence. Z některých se téměř staly filmové hvězdy. Z mého odchytu pocházeli havrani pro natáčení seriálu Arabela. Pak se tu chvíli novináři potkávali. Teď už je klid, chycené havrany ruším jen já a kočka, která občas přejde okolo, směje se.

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014

Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 správný cíl Vaší cesty Týden 31. 5. - 6. 6. 2014 Milovníci grilování mohou vyrazit do nově zrekonstruovaných Šimkových sadů v Hradci Králové. Tento týden sem byly znovu instalovány tři venkovní grily.

Více

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012

Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 Národní programy podpory regionálního rozvoje ve výhledu na rok 2012 RNDr.Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Podpora revitalizace

Více

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012

Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Hlavní aktivity regionální politiky v roce 2012 Příprava a schválení Strategie regionálního rozvoje 2014+ Novela zákona o podpoře regionálního rozvoje Hlavní aktivity pro rok 2012 Příprava a schválení

Více

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice

Čistá Jizera město Turnov Nudvojovice VODOHOSPODÁŘSKÉ SDRUŽENÍ TURNOV Antonína Dvořáka 287 511 01 Turnov VHS Turnov 2010 Na investiční akci se podíleli: Investor: Vodohospodářské sdružení Turnov Spolufinancující subjekt: Město Turnov Generální

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Divadelní festivaly Datum vytvoření 15.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Přehlídka hlavních českých divadelních festivalů Způsob využití Výklad nové

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

14. Kultura Kulturní aktivity ve městě Pardubice k

14. Kultura Kulturní aktivity ve městě Pardubice k 14. Kultura Město Pardubice dbá o pestré kulturní vyžití svých občanů i návštěvníků. V průběhu roku nabízí řadu kulturních akcí místního i národního významu, provozuje několik významných kulturních zařízení

Více

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016)

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet. (školní rok 2015/2016) Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet (školní rok 2015/2016) Jméno školy: Základní umělecká škola Pardubice-Polabiny, Lonkova 510 Adresa: Lonkova 510, PSČ 530 09 Pardubice Tel.: 466 415 701, fax:

Více

Monitoring mediálních výstupů

Monitoring mediálních výstupů Monitoring mediálních výstupů Fórum realitních, stavebních a investičních příležitostí na Plzeňsku FINPEX 2014 Monitorované období: 1. září 15. října 2014 Zpracovala: Mgr. Martina Kurfirstová, ImaginePR,

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65. Přemístění odbavení cestujících do nového Terminálu Jana Kašpara MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 VRŠOVICE, Vršovická 65 ZÁPIS V Praze dne 18. 7. 2013 Č.j.: 50281/ENV/13 z veřejného projednání posudku a současně dokumentace podle ustanovení 17 zákona

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2015

Festival amatérského divadla Kladno 2015 Festival amatérského divadla Kladno 2015 4. ročník, 24. 26. dubna 2015 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

České divadlo po 2. světové válce

České divadlo po 2. světové válce České divadlo po 2. světové válce Tematická oblast Městské divadlo Zlín Datum vytvoření 10.12.2012 Ročník Čtvrtý Stručný obsah Stručná historie Městského divadla ve Zlíně Způsob využití Výklad nové látky,

Více

Festival amatérského divadla Kladno 2017

Festival amatérského divadla Kladno 2017 Festival amatérského divadla Kladno 2017 6. ročník, 21. 23. dubna 2017 Přihláška Festival amatérského divadla Kladno Obecné podmínky účasti Informace o inscenaci, škole/souboru Technické požadavky ní osoba

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady

Zápis. z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Kancelář primátora Zápis z 16. mimořádné schůze Rady města Pardubic, která se konala dne 04.05.2015 od 9:30 hodin v zasedací místnosti rady Přítomni:

Více

Veřejný program 2012

Veřejný program 2012 Veřejný program 2012 Centrum Bavaria Bohemia Freyung 1 92539 Schönsee Tel.: +49 (0) 9674-92 48 77 Fax: +49 (0) 9674 91 30 67 email: info@cebb.de Internet: www.bbkult.net Leden 2012 4. 1. 2012 I 19.00 h

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři,

MĚSTO INVESTORŮM. Vážení investoři, Město investorům MĚSTO INVESTORŮM Vážení investoři, dostává se Vám do rukou prezentace investičních příležitostí města Jeseníku, nacházejícího se v severní části Olomouckého kraje v blízkosti hranic s

Více

Občanské sdružení Ekofilm

Občanské sdružení Ekofilm Občanské sdružení Ekofilm OS EKOFILM PROJEKTY ROKU 2013 Občanské sdružení EKOFILM se i v roce 2013 snažilo naplňovat své stanovy. Pracovalo na projektech, které podporují vzdělávání za pomocí filmů. Uspořádalo

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Program hlavních sletových dnů

Program hlavních sletových dnů 1. července 2012 neděle Program hlavních sletových dnů 1. 6. července 2012 10:00 13:00 Sletový průvod Prahou Václavské nám, 28. října, Národní tř. Smetanovo nábř. Křižovnická, nám. J. Palacha, Široká,

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ, MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE, CESTOVNÍHO RUCHU A PR MĚSTA ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE 12.2.2016 Zápis a usnesení z 13. schůze Výboru zahraničních vztahů, meziobecní spolupráce, cestovního ruchu a PR města Zastupitelstva města Chebu Datum a hodina zahájení schůze:

Více

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea,

Zpravodaj č. 6/ 2011. Vážení přátelé slánského muzea, Zpravodaj č. 6/ 2011 Vážení přátelé slánského muzea, na prahu léta je již v plném proudu výstavní sezóna Národopisného muzea Slánska ve Třebízi. Návštěvníci vníci sem přicházejí nejen za stálými expozicemi

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY Změna: 98/2006 Sb. Změna: 126/2009 Sb. Změna: 26/2015 Sb. 5/2003 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 16. prosince 2002 o oceněních v oblasti kultury, udělovaných Ministerstvem kultury Vláda nařizuje k provedení

Více

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ

SWEETSEN FEST 011 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ SWEETSEN FEST 011 FRÝDEK-MÍSTEK SOBĚ 30/6 2/7/2011 WWW.SWEETSEN.CZ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Festival Sweetsen fest letos trhal rekordy. Jak v počtu návštěvníků, tak ve vybrané částce pro charitativní organizace.

Více

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla

Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla Tisková konference k otevření Mecenášského klubu Národního divadla pondělí 30. listopadu 2009 v 11 hodin v hlavním foyeru Národního divadla ředitel Národního divadla: Ondřej Černý vedoucí odboru vnějších

Více

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy

Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Hradec Králové a Pardubice spolu stvrdí spolupráci 26.6.2015 parlamentnilisty.cz str. 0 Tiskové zprávy Tisková zpráva Univerzita Pardubice Města Hradec Králové a Pardubice společně s nejdůležitějšími partnery

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj

Podpora regionálního rozvoje ( ) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Podpora regionálního rozvoje (2011-2012) Josef Postránecký Ministerstvo pro místní rozvoj Národní programy v roce 2011 Program obnovy a rozvoje venkova Zásady: http://www.mmr.cz/regionalni-politika/programy-dotace/podpora-rozvoje-regionu-v-roce--

Více

Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016

Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016 Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Strančice se na svém zasedání

Více

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu

100% festival INTEGRACE 14.-16.3.2014. Ing. Michal Crhonek. koordinátor festivalu festival 100% INTEGRACE 14.-16.3.2014 Ing. Michal Crhonek koordinátor festivalu tanecahandicap@gmail.com michal@michalcrhonek.cz tel: +420 603 284 760 www.tanecahandicap.cz O CO JDE? Projekt Tanec a handicap

Více

DOTAČNÍ INFO K OPŽP. PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní

DOTAČNÍ INFO K OPŽP. PO1: Zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní DOTAČNÍ INFO K 15. 9. 2016 OPŽP Výzva č. 38 SC 1.1: Snížit množství vypouštěného znečištění do povrchových i podzemních vod z komunálních zdrojů a vnos znečišťujících látek do povrchových a podzemních

Více

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce.

Dlouholetá tradice hokejových turnajů mládeže v jihomoravské metropoli a snaha o její udržení nás oslovila o pořádání této významné sportovní akce. 24. 27. 3. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna Mezinárodní hokejový turnaj žáků Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků. Dlouholetá

Více

U S N E S E N Í číslo: 98 ze dne: 4. března 2014 Nominace zástupce Asociace krajů ve Výboru regionů náhradníka člena informaci ze zasedání Výboru regionů, které konalo v termínu 30. 31. ledna 2014 v Bruselu,

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii,

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) je dobrovolná, zájmová, nestranická a nevládní organizace sdružující především historické obce nebo jejich části, na jejichž území jsou zachovány

Více

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY

PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBEC PLAVY okres Jablonec nad Nisou kraj Liberecký období : 2008 2012 Program obnovy venkova byl schválen usnesením Zastupitelstva Obce Plavy č. 22/1/08 ze dne 12.3.2008 I. ÚČEL

Více

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu

OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu M Ě S T O B R U N T Á L OZV č. 4/1997 o vytvoření a použití účelových prostředků města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy a modernizaci bytového fondu Zastupitelstvo Města Bruntálu

Více

od 20. července do 16. srpna 2009

od 20. července do 16. srpna 2009 Třetí ročník Ballet & Dance Workshop Ostrava PROJEKT SE KONÁ POD ZÁŠTITOU NÁMĚSTKA PRIMÁTORA STATUTÁRNÍHO MĚSTA OSTRAVY L U B O M Í R A P O S P Í Š I L A od 20. července do 16. srpna 2009 Class Pointe

Více

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou

Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Přehled kulturních a sportovních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: DUBEN 2016 Od 1. 2. 2016 Kurz šití a střihů - probíhající kurz, lektorka Dagmar Fnoučková - pořádá Město Zruč nad Sázavou - OKŠS

Více

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve

Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Nenuď se doma nebo někde na ulici!!! Zdraví + občan a stát: Český červený kříž s podporou Transfúzní služby ocenil v Bruntále dárce krve Český červený kříž dnes odpoledne ocenil s podporou Transfúzní služby,

Více

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I.

TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Pozvánka na TEMATICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ I. Milí přátelé, studenti, pedagogové, srdečně Vás zveme na zajímavé víkendové soustředění, které pořádají Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. a Krajská hvezdáreň v Ţiline

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA CENÍK PLACENÉHO STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 21.02.2012 podle 102 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném

Více

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZÁSADY OCENĚNÍ A POCT STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY Účinnost od: 01. 01. 2012 Schváleno: Zastupitelstvem statutárního města Opavy dne 12. 12. 2012, pod číslem usnesení 156/08 ZM 11 Zpracoval:

Více

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016

Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy. Žďár nad Sázavou 2016 Projekt 2. česko-slovenské filatelistické výstavy Žďár nad Sázavou 2016 Vydává: Organizační výbor výstavy Projednáno ve výboru KF 06-10. Žďár nad Sázavou 13. července 2015 2. Záměr výstavy: Úvod: Projekt

Více

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant:

VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015. Praha, Letňany. www.vystava-vod-ka.cz. 19. mezinárodní vodohospodářská výstava. Pořadatel a odborný garant: 19. mezinárodní vodohospodářská výstava VODOVODY-KANALIZACE 19. 21. 5. 2015 Praha, Letňany www.vystava-vod-ka.cz Pořadatel a odborný garant: Organizátor: Zveme Vás... Srdečně Vás zveme na 19. ročník vodohospodářské

Více

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení

Obecně závazná vyhláška obce Záhornice. Čl. 1 Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Záhornice K zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území obce Záhornice Zastupitelstvo obce Záhornice se dne usnesením č. usneslo vydat podle 10 a 84 odst. 2)

Více

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje

Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zásady poskytování dotací z Programu obnovy venkova Královéhradeckého kraje Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje svým usnesením č. 8/430/2005 ze dne 3. 11. 2005 schvaluje tyto Zásady poskytování dotací

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích:

Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na mezinárodní hokejový turnaj žáků KOMETA CUP 2011 v kategoriích: Bantam 1998 25. 28. 8. 2011 Mezinárodní hokejový turnaj žáků Peewee 2000 1. 4. 9. 2011 Turnaj se koná pod záštitou primátora města Brna. Vážení sportovní přátelé, dovolte abychom Vás srdečně pozvali na

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení

VÝROČNÍ ZPRÁVA Cíle sdružení VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Obsah : 1. Cíle sdružení 2. Zpráva o činnosti 3. Finanční zpráva 4. Koncepce sdružení a jeho cíle na rok 2011 5. Poděkování 6. Sídlo a kontakty Cíle sdružení Od 27.4.2009 jsme občanské

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice.

Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice. Městský obvod Statutární město Pardubice Městský obvod Pardubice VI Úřad MO Pardubice VI OSSK Kostnická 865, Svítkov, 530 06 Pardubice Usnesení ze 4. schůze Rady městského obvodu Pardubice VI, konané dne

Více

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013

Představení projektu. na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Představení projektu na Setkání podnikatelů dne 17. června 2013 Obsah co znamená projekt Evropské hlavní město kultury přehled programu klíčové události časový harmonogram představení společnosti Plzeň

Více

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008

Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení z XII. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 19. června 2008 I. ZM PROJEDNALO: 1) zprávu kontrolního

Více

ČÁST I. CENA POZEMKU. zástavby - bez inž. sítí prodej více stavebních parcel

ČÁST I. CENA POZEMKU. zástavby - bez inž. sítí prodej více stavebních parcel Opatření obce č. 3/2009 Prodej pozemků ve vlastnictví Města Krnova Toto opatření vymezuje lokality a specifikuje cenová pásma na území města Krnova a stanovuje ceny a podmínky prodeje pozemků v majetku

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2014 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 596 620 045 E-mail: nadace.landek@okd.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Obecně závazná vyhláška č. 8/2016 o stanovení závazných podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí

Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Město Hustopeče, Zastupitelstvo města Hustopečí Obecně závazná vyhláška města Hustopeče KTEROU SE MĚNÍ A DOPLŇUJE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁšKA MĚSTA HUSTOPEČE č.6/1999 ZE DNE 29.4.1999 O ZŘÍZENÍ ÚČELOVÉHO PENĚŽNÍHO

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY A JEJICH VYUŽITÍ PRO KRIZOVÉ ŘÍZENÍ RNDr. Ing. Tomáš Ludík, Ing. Jiří Barta Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS

Rozšířené zprávy z regionů 1. část. volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS Rozšířené zprávy z regionů 1. část volební obvod č. 9 Plzeň-město SENÁTOR RICHARD SEQUENS 10. března proběhlo v plzeňské Besedě vyhlášení soutěže "Sportovec roku 2006 - Plzeň". Slavnostního večera se zúčastnil

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury

Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI Pravidla pro udělení grantů MČ Praha 16 Radotín v oblasti volnočasových aktivit, sportu a kultury I. Všeobecná ustanovení 1. Městská část Praha 16 - Radotín (dále

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 29.10.2015 Věc: Modernizace tramvajové tratě Rumunská - Palachova - Šaldovo náměstí Předkládá: Zpracoval:

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013

MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 MISTROVSTVÍ ČR VE SQUASHI 2013 MUŽI ŽENY - MASTERS Ostrava / 7.-9. března 2013 ČESKÁ ASOCIACE SQUASHE info@cz-squash.net www.cz-squash.net 1 MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SQUASHI 2013 Jménem České Asociace

Více

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců

P. č. Účel zpracování Kategorie osobních údajů Kategorie subjektu údajů Kategorie příjemců Plnění povinností MP vyplývající z její působnosti v souladu se: - zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění - zákonem č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších - zákonem č. 40/2009

Více

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Veliš, konaného dne 20. března 2015 Přítomni: Buchal J., Bureš J., Dvořák P., Kahoun T., Kahounová M., Kocourek M., Kocourek P., Mach P., Sedláček

Více

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz

Partner ústeckého sportu. www.sportcentrumsluneta.cz Partner ústeckého sportu Sportovní hala TJ Chemička Ústí nad Labem (nyní SPORTCENTRUM SLUNETA) byla postavena v letech 1972-1974. V následujícím období se zde uskutečnila řada významných sportovních a

Více

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM

O AKCI SPORTOVNÍ ČÁST DOPROVODNÝ PROGRAM Brněnské výstaviště 7. 8. listopadu 2015 O AKCI Sport Life Run je kulturně sportovní akce, která je určená pro celé rodiny. Tato dvoudenní událost se uskuteční 7. 8. listopadu 2015 a její centrum bude

Více

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016

I. CÍL A ZAMĚŘENÍ GRANTOVÉ VÝZVY 2016 Nadace Proměny Karla Komárka (dále jen nadace ) vyhlašuje Grantovou výzvu 2016 v programu Proměň své město (dále také jen grantová výzva nebo výzva ). Program Proměň své město (dále jen program ) se zaměřuje

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno Rozbor udržitelného rozvoje území obce Velké Březno zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP)

Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Fond investic Libereckého kraje Správce resortního programu: ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE A EVROPSKÝCH PROJEKTŮ (ORREP) Výzva k předkládání žádostí o dotaci z Fondu investic Libereckého kraje s odvoláním

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly

Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly Ekonomický rozvoj, vzdělávání a příprava pracovní síly 1. Podporovat stávající významné zaměstnavatele tak, aby se v Pardubicích rozvíjeli, investovali a zvyšovali své propojení s místní ekonomikou. 1.1

Více

MULTIŽÁNROVÝ KULTURNÍ FESTIVAL FESTIVAL, který kulturně a společensky spojí celou Vysočinu. Je to multižánrové setkání měst a obyvatel Kraje Vysočina. S přesahem do celé České republiky. 2 FESTIVAL, který

Více

Západočeská mezioborová konference

Západočeská mezioborová konference Západočeská mezioborová konference na téma P a l i a t i v n í m e d i c í n a a h o s p i c o v á p é č e 1. INFORMACE HOSPIC sv iří Františkovy Lázně 12. - 13. 3. 2010 Pod záštitou Českého výboru paliativní

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ FOTOKLUB TŘINÁCTÁ KOMORA Článek I. Základní ustanovení 1.1 Občanské sdružení se plným názvem jmenuje Fotoklub Třináctá komora (dále jen Fotoklub). Pod tímto názvem budou členové

Více

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009

Kronika města Lanškrouna. Rok 2009 Kronika města Lanškrouna Rok 2009 Leden Už poosmadvacáté vyrazili turisté v sobotu na trasy pochodu Na Nový rok první krok, který pořádá lanškrounský odbor Klubu českých turistů. Tentokrát si jeho účastníci

Více

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz MĚSTO OSTRAVA Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz Obecně závazná vyhláška č. 3/1994 o Účelovém fondu oprav a modernizací obytných domů na území Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz a o poskytování

Více

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie

Speciál. vyšel 20. 8. 2015. obce Řepiště. Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012. Centrum. Urbanistická studie Speciál vyšel 20. 8. 2015 obce Řepiště Vesnice Moravskoslezského kraje roku 2012 Centrum obce Řepiště Urbanistická studie www.repiste.eu speciál www.repiste.eu Urbanistická studie obec Řepiště Úvodní slovo

Více

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí

Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Schéma: Podnikání cizinců z tzv. třetích zemí Živnostenský úřad---- Obchodní rejstřík ----- Cizinecká policie --------Finanční úřad----- Každý žadatel o dlouhodobý pobyt se musí dostavit na Živnostenský

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015

NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 NADAČNÍ PROGRAM ROKU 2015 PO 2. KOLE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Sídlo nadace: Vítkovická 3108/11, 702 00 Ostrava Telefon: +420 595 620 045 E-mail: info@nadace-landek.cz +420 604 168 008 Internet: www.nadace-landek.cz

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Zpráva ze zahraniční cesty

Zpráva ze zahraniční cesty Zpráva ze zahraniční cesty Místo: Levoča (Slovensko) Termín: 20. 22. června 2006 Doprava: autobus / vlak Odjezd: 19. 6. 7.00 hod. Praha, ÚAN Florenc 19. 6. 15.40 hod. Poprad, aut. nádraží 19. 6. 16.10

Více

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě

Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě Jednoduchá dostupnost tísňového volání pomocí Integrovaného bezpečnostního centra Moravskoslezského kraje (IBC) v Ostravě V Moravskoslezském kraji se rodí unikátní projekt operačního a krizového řízení

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více