Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY"

Transkript

1 Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech BIOPOTRAVINY strana 1 z 17

2 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků v oboru ekologického zemědělství a výroby a distribuce biopotravin Resumé Jako součást pravidelných reprezentativních šetření ČSOB - Index očekávání firem, která sledují sentiment a očekávání malých a středních firem včetně živnostníků, je analyzována také situace ve vybraných hospodářských odvětvích. V rámci páté vlny šetření byl zájem zaměřen na situaci v oblasti ekologického zemědělství a výroby a distribuce biopotravin. Na českém trhu se první biopotraviny objevily už počátkem devadesátých let zásluhou firmy Country life, k masivnějšímu rozvoji tohoto odvětví však došlo až po roce Největší růst zaznamenal trh s biopotravinami potažmo celá oblast ekologického zemědělství v letech V následujícím období let 2009 a 2010 nebyl trh s biopotravinami mezi dalšími odvětvími výjimkou, i zde došlo k poklesu poptávky, avšak poslední ekonomické výsledky oboru i komentáře zástupců svazů a z řad samotných podnikatelů indikují narůstající optimismus a pozitivní očekávání ohledně budoucího vývoje. Poptávka po biopotravinách má svá specifika. Jejich nákup může být vedle individuálního přínosu pro zdraví i v současnosti motivován ideologicky nebo zájmem o ekologii obecně. Konzumace biopotravin je u části spotřebitelů výrazem komplexního životního stylu, není tak pro ně zbytnou potřebou. Dá se předpokládat, že nákupní chování ideologicky motivovaných spotřebitelů většinově nepodléhá vlivu aktuální ekonomické situace. Celý sektor však podle dostupných statistik na ekonomickou krizi reagoval a lze ho tak považovat za indikativní odvětví. Ta krize znamenala, že ti, kteří nakupovali biopotraviny jen občas, se vrátili ke konvenčním potravinám. Lidé, kteří kupují pravidelně, nepřestali, komentuje reakci oboru na ekonomickou krizi Tomáš Václavík z agentury Green marketing. strana 2 z 17

3 Hlavní zjištění Celkový obrat trhu s biopotravinami (domácí spotřeba + vývoz) v České republice kontinuálně roste po celé sledované období ( ). Pokud se však podíváme pouze na spotřebu biopotravin na domácím trhu, vidíme pokles v období let 2009 a 2010, od roku 2011 je však evidován opět mírný nárůst obratu (o 7 % v roce 2012). V mezinárodním srovnání dosahuje podíl ekologicky obhospodařované půdy v České republice nadprůměrných hodnot. Většinu této půdy však tvoří trvalé travní porosty, které neslouží k produkci biopotravin. Český trh tak patří v evropském srovnání k těm s nízkým podílem potravin v kvalitě bio na celkové spotřebě (0,7 %). Mezi novými státy EU je však považován za jeden z nejrozvinutějších s potenciálem růstu. Nejprodávanějšími biopotravinami na českém trhu jsou dlouhodobě mléčné výrobky a dětské výživy. Na třetím místě pak ovoce a zelenina společně s ovocnými a zeleninovými šťávami. Největší podíl biopotravin (asi dvě třetiny) se prodává v České republice v supermarketech a hypermarketech. Následují s 19 % specializované obchody se zdravou výživou a s 6 % přímý prodej z farem. Podnikatelé v oboru biopotravin by přivítali státní podporu ekologického zemědělství, a to především v podobě osvěty, konkrétně například dlouhodobou informační kampaň pro spotřebitele. Na pozitivním vývoji ekologického zemědělství se shodují zástupci svazu, samotní podnikatelé i příslušné instituce (Ministerstvo zemědělství a Ústav zemědělské ekonomiky a informací). Předpokládán je mírný růst trhu, a to zhruba na úrovni 10 %. Optimismu pomáhá i pozitivní vývoj oboru v zahraničí. strana 3 z 17

4 Definice biopotravin Biopotravina je potravina vyrobená z produktů ekologického zemědělství za podmínek určených zákonem, která splňuje specifické požadavky na jakost a zdravotní nezávadnost (např. bez použití umělých hnojiv, konzervantů, barviv, škodlivých chemických postřiků či geneticky modifikovaných organismů (GMO) a výrobků na jejich bázi.) Při jejich produkci nesmí být užito látek, které narušují životní prostředí nebo se v něm přirozeně nevyskytují. Při chovu zvířat se nesmí preventivně podávat antibiotika či hormonální stimulátory růstu. Důraz je kladen i na psychickou a fyzickou pohodu chovaných zvířat, u drůbeže se například nesmí upalovat zobáky ani používat klecové chovy apod. V neposlední řadě se ekologické zemědělství liší od běžného přístupem ke krajinotvorbě a podporou ekologické stability krajiny například povinným zachováváním mokřadů a remízků. Ekologičtí zemědělci a výrobci, kteří chtějí na trh uvádět biopotraviny, se musí řídit zákonem č. 242/2000 Sb. a musí být registrováni u Ministerstva zemědělství ČR. Na dodržování právních norem pro ekologické zemědělství (EZ) v ČR dohlíží celkem tři kontrolní organizace: KEZ, ABCERT a BIOKONT, státní dozor nad kontrolními organizacemi vykonává Ministerstvo zemědělství. Tyto kontrolní organizace zároveň vydávají certifikáty osvědčující původ výrobků producentů. Dodržování závazných zákonných směrnic při výrobě a zpracování biopotravin je u každého registrovaného podniku kontrolováno minimálně jednou ročně. Národní označení biopotravin: Evropské značení biopotravin: Tímto logem musí být povinně označeny všechny biopotraviny vyrobené a balené v Evropské unii od 1. července 2010 a mohou ho využívat i dovozci biopotravin do EU. strana 4 z 17

5 Ekologické zemědělství Původně bylo ekologické zemědělství považováno za ideologii hnutí hippies. Celosvětově bylo zákazníků, kteří řešili složení potravin a při nákupu se orientovali na ty organické, ještě před čtyřiceti lety minimum. Poptávka po biopotravinách se začala postupně zvyšovat zhruba před třiceti lety a významněji pak v devadesátých letech. Ekologické zemědělství díky stoupající poptávce od té doby celosvětově roste přibližně o 20 % ročně. Během posledních dvaceti let začaly i běžné obchody a supermarkety prodávat biopotraviny a zavádět privátní značky s označením BIO. V současnosti se v Evropě prodávají biopotraviny v hodnotě zhruba 19 miliard euro ročně. Česká republika se řadí v Evropské unii mezi země s poměrně velkou výměrou ploch zařazených do systému ekologického zemědělství. Podle posledních údajů k činila tato výměra celkem ha, to je 11,6 % z celkově obhospodařované plochy. V rámci sedmadvacítky má v absolutních rozlohách největší plochu ekologicky obhospodařované půdy Španělsko, Itálie a Německo, tyto tři země představují něco okolo 40 % z celkových ploch ekologického zemědělství EU. Mezi novými zeměmi EU má nejvíce ekologicky obhospodařovaných ploch Polsko (0,6 milionů ha) a s téměř 0,5 miliony ha právě Česká republika. Podle Kateřiny Nesrstové, manažerky PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, je na tom Česká republika nejlépe z nových členských států Evropské unie. ČR kopíruje, i když se zpožděním, západní země, jsme teď tam, kde byli před dvaceti třiceti lety ve Švýcarsku. V rámci České republiky přesahuje 10% podíl ekologicky obhospodařovaných ploch většina krajů, výjimku tvoří pochopitelně Praha a dále Středočeský kraj a region Jihovýchod (Vysočina a Jihomoravský kraj). Příčinou nižšího podílu ekologického zemědělství na jižní Moravě může být to, že převládající pěstovanou plodinou v této oblasti je vinná réva, pro kterou byly podmínky pro udělování bio certifikátu stanoveny teprve poměrně nedávno 1. Dalším důvodem pak může být fakt, že v pohraničí je obecně vyšší podíl travnatých ploch, které zaujímají v ekologické zemědělské půdě nejvyšší podíl. 1 Nařízení Komise (EU) 203/2012, kterým se stanovují pravidla pro zpracování ekologicky vypěstovaných hroznů na biovíno vyšlo 8. března strana 5 z 17

6 Obr. 1: Podíl půdy v ekologickém zemědělství z celkové výměry zemědělské půdy, 2010 Zdroj: Eurostat Počet ekologických podnikatelů v roce 2012 v České republice více méně stagnoval. Ke konci roku 2012 působilo v ekologickém zemědělství celkem ekologických subjektů, což je o 33 více než v roce 2011 (narůst o 0,8 %, což je nejméně za posledních sedm let). Hlavní kategorii tvoří registrovaní ekozemědělci - registrováno bylo ekofarem. Nárůst počtu ekofarem se po čtyřletém období poměrně velkého růstu v roce 2011 výrazně zpomalil a v roce 2012 v podstatě úplně zastavil. Nižší čísla z posledních dvou let sledovaného období mohou indikovat důsledky ekonomické krize, plánování přechodu z konvenčního na ekologické zemědělství či dokonce výstavby nové farmy totiž probíhá několik let dopředu, důsledky krize by se tak ve statistikách projevily s několikaletým zpožděním. Zda nízká čísla v nárůstu počtu ekofarem představují pouze náhodný výkyv, či představují dlouhodobější trend, se však ukáže až v následujících letech. strana 6 z 17

7 Tab. 1: Počet farem v ekologickém zemědělství a výměra ekologické zemědělské půdy v ČR Rok Počet farem v EZ Meziroční změna počtu farem v EZ (%) Výměra zemědělské půdy v EZ (ha) Meziroční změna zem. půdy v EZ (%) Podíl z celkové výměry ZPF (%) x 480 x x ,0 % ,3 % 0,4 % ,3 % ,2 % 0,4 % ,4 % ,9 % 0,4 % ,6 % ,0 % 0,4 % ,2 % ,3 % 0,4 % ,6 % ,6 % 0,4 % ,9 % ,9 % 0,5 % ,9 % ,9 % 1,7 % ,9 % ,6 % 2,6 % ,0 % ,6 % 3,9 % ,2 % ,5 % 5,1 % ,2 % ,9 % 5,5 % ,3 % ,4 % 6,0 % ,2 % ,3 % 6,2 % ,8 % ,2 % 6,0 % ,2 % ,4 % 6,6 % ,9 % ,1 % 7,4 % ,6 % ,2 % 8,0 % ,2 % ,6 % 9,4 % ,8 % ,5 % 10,6 % ,5 % ,7 % 11,4 % ,1 % ,2 % 11,6 % Zdroj: Ministerstvo zemědělství Co se týče skladby zemědělské půdy v ekologickém zemědělství, nejvyšší podíl zaujímají trvalé travní porosty 2 (asi 83 %), jejichž plocha se každoročně mírně zvětšuje (v období o necelá 2 %). Stabilně však roste i výměra orné půdy, což by se mělo projevit v nárůstu produkce bioproduktů a následně biopotravin. Meziroční nárůst výměry orné půdy v roce 2010 činil 22 % (růst o ha na celkových ha) a její podíl na celkové struktuře půdního fondu v ekologickém zemědělství překonal 12 %, na kterých se orná půda držela i v roce Trvalé travní porosty nejsou určeny k přímé produkci biopotravin, jejich funkce v krajině spočívá v ovlivňování množství a kvality podzemní a povrchové vody, v protierozním a protipovodňovém působení a v ochraně biodiverzity. strana 7 z 17

8 Od roku 2007 významně stoupá také výměra trvalých kultur, což je způsobeno zejména navýšením plateb na tuto produkci, ale také např. posílením know-how jak pěstovat ovoce a víno v kvalitě bio. Meziroční nárůst trvalých kultur o ha v roce 2011 představuje zatím nejvyšší absolutní navýšení, z toho plochy vinic vzrostly meziročně asi o čtvrtinu a plochy sadů téměř o dvě pětiny (výměra chmelnic zůstala na stejné úrovni). Jak říká Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců, Bio dnes už není jen ovoce a zelenina, obrovsky roste například produkce vína. V soutěži Biovíno roku 2013 jsme měli letos 50 vzorků, to před pěti lety neexistovalo. Poptávka po biopotravinách Celkový obrat trhu s biopotravinami dosáhl v roce 2012 hodnoty 2,4 mld. Kč., která znamená nárůst 6,7 % oproti předchozímu roku a představuje nejlepší výsledek za posledních devět let, kdy jsou čísla o hospodářských výsledcích v oboru biopotravin k dispozici. Celkový obrat zaznamenává každoroční zlepšování po celé sledované období. Na udržení tohoto trendu se však podílí hlavně export, který nekopíroval pokles obratu na domácím trhu v roce 2009, ale naopak v tomto období evidoval největší dosavadní nárůst. Podíl importu na spotřebě biopotravin se pak v ČR v posledních letech pohybuje kolem 60 procent. Graf 1: Podíl exportu a domácí spotřeby na celkovém obratu biopotravin v ČR, Zdroj: ÚZEI strana 8 z 17

9 Přestože celkový obrat biopotravin kontinuálně roste a obrat na českém trhu opětovně roste alespoň v posledních dvou letech, na celkové spotřebě potravin a nápojů se ty v kvalitě bio podílejí pouze 0,7 % a tento podíl se už 4 roky nijak zásadně nemění. Průměrná roční spotřeba na obyvatele dosahuje necelých 170 Kč. V podílu biopotravin na celkové spotřebě Česká republika ve srovnání se zahraničím zaostává, v Německu činil tento podíl v roce ,5 %, ve Švédsku 3,1 %, ve Francii 2 % a v Dánsku dokonce 7 % a stejně vysokému číslu se blížil podíl biopotravin na celkové spotřebě také v Rakousku. Po výrazném nárůstu trhu biopotravin v letech 2005 až 2008 a stagnaci v letech 2009 a 2010 na úrovni okolo 1,6 mld. Kč, došlo v roce 2011 k oživení trhu v podobě 5% nárůstu a v roce 2012 byl trend potvrzen 7% nárůstem tržeb. Spotřebitelé tak v České republice utratili v roce 2012 za biopotraviny 1,78 miliard korun. Graf 3: Spotřeba biopotravin v ČR, Zdroj: ÚZEI Kateřina Nesrstová navíc upozorňuje, že statistiky nezachytí úplně celou produkci ekologického zemědělství. Jedná se o takovou produkci, která není určena koncovým zákazníkům, nejde tudíž do maloobchodu, ale vrací se do systému jako krmivo či osivo. Takto se však často používají produkty z tzv. přechodného období, kdy zemědělec teprve přeměňuje tradiční výrobu na ekologickou. Přechodné období trvá obvykle 2-3 roky, maximálně však 6 let a slouží k odstranění vlivu negativních dopadů předchozí zemědělské činnosti na zemědělskou půdu, krajinu a životní prostředí. Potraviny produkované zemědělci v přechodném období nejsou certifikované jako bio, ale mají vlastní označení. strana 9 z 17

10 Pokles tržeb v období ekonomické krize nezasáhl všechny podnikatele. Poptávka přesvědčených vyznavačů životního stylu, jehož je biostrava nedílnou součástí, přetrvala. Majitel Biopekárny Zemanka Jan Zeman má zkušenost spíše s těmito věrnými zákazníky: Můj subjektivní dojem je, že ekonomická situace nemá vliv na nákupy biopotravin. Respektive má velmi malý vliv. Myslím si, že lidé, kteří biopotraviny kupují, to dělají ze svého přesvědčení a v rámci svého životního stylu a zvolených priorit v životě. A toto je nezávislé na ekonomické situaci. Možná si nekoupí v daném roce novou televizi či smartphone, ale rozhodně nepřestanou kupovat kvalitní biopotraviny. A ke svým zkušenostem s poptávkou Zeman ještě dodává: My rosteme každý rok, loni jsme měli obrat již přes 20 mil. Kč a letos to vypadá, že budeme o % výš. V předchozím roce byl nárůst rovněž přes 20 %. Vidím, že tyto nárůsty jsou z minima tvořeny novými odběrateli, ale tvoří je hlavně růst odběrů u našich stávajících zákazníků. Na druhé straně, Jaromír Gala z Gala vinařství, a.s. zvýšenou poptávku po biovíně nepociťuje a dodává, že s těmito víny se ve vztahu k zákazníkovi musí více pracovat. Poptávka podle jeho dosavadní zkušenosti bude i v následujících letech spíše stagnovat. Nabídka biovín na trhu však roste, což sebou pak nese i větší konkurenci pro jednotlivé vinaře. Stagnující poptávka po biovíně u jednoho podnikatele tak nemusí indikovat stagnaci zájmu o produkt jako takový. V tomto případě se poptávka spíše drobí mezi více producentů. Údaje za rok 2013 zatím nejsou k dispozici, ale podle ohlasů z trhu se zatím nezdá, že by poptávku výrazněji zvýšili lidé nekupující biopotraviny z přesvědčení. Nepravidelně nakupujících, ale cenově mnohem více citlivějších zákazníků, kterých je v rámci populace naprostá většina, je tak stále málo a zatím nepomáhají skokově navýšit zájem o zdravé a ekologicky šetrně produkované produkty. Struktura trhu s biopotravinami Podobně jako v celé Evropě i v České republice jsou s pětinou trhu nejprodávanější kategorií bio mléčné výrobky, na druhém místě jsou dětské výživy spadající do kategorie ostatní zpracované potraviny, která zaujímá zhruba třetinu trhu. Samotné dětské výživy v této kategorii představují asi 40 procent. Za oblibou bio dětských výživ může stát snaha rodičů poskytnout kvalitní stravu v první řadě dětem, které jsou ke škodlivým látkám, jako jsou například pesticidy, citlivější než dospělí a konzumují více jídla vzhledem ke své tělesné hmotnosti, takže jsou škodlivinám vystaveny ve vyšší míře. Dítěti bych konvenční mrkev nedala, nechává do svého soukromí nahlédnout Kateřina Nesrstová. Třetí největší kategorií v prodeji biopotravin jsou se 14 % ovoce a zelenina včetně ovocných a zeleninových šťáv. strana 10 z 17

11 Graf 4: Podíl hlavních kategorií na celkovém obratu biopotravin v ČR, * Do roku 2008 byly ovocné a zeleninové šťávy zahrnovány do kategorie Nápoje, od roku 2009 jsou dle klasifikace CPA součástí kategorie Ovoce a zelenina. Zdroj: Green marketing, ÚZEI Zatímco mléčné výrobky si s menšími výkyvy svůj podíl na trhu udržují po celé období, podíl kategorie ostatní zpracované potraviny trvale klesá. Podle cenového BIO monitoru 3 se ceny mléčných výrobků (mléko, máslo, jogurt) v posledních několika letech téměř nezměnily. Naopak rostoucí tendenci vykazují například ceny u biovajec, biomrkve či biokuřat, a to u posledně jmenovaného především kvůli neexistenci konkurence. U hovězího masa došlo ke skokovému navýšení cen v roce 2011, nicméně na velikost podílu, který maso zaujímá na trhu s biopotravinami, toto zvýšení vliv nemělo. 3 Zdroj: Analýza vývoje nabídky biopotravin v maloobchodních řetězcích a jejich cen v letech , ÚZEI ve spolupráci s Green marketing, duben strana 11 z 17

12 Graf 5: Struktura kategorie Ostatní zpracované potraviny, 2012 oj: ÚZEI Zdr Distribuční kanály V západní Evropě se prodává nejvíce biopotravin prostřednictvím konvenčních supermarketů, jejich podíl na trhu však v posledních zhruba osmi letech stagnuje či dokonce klesá. Naopak stále oblíbenějšími se stávají specializované bio obchody, přímý prodej z farem nebo alternativní formy distribuce např. formou bio bedýnek. Také v České republice se nejvíce biopotravin prodává přes maloobchodní řetězce (zhruba dvě třetiny v roce 2012), pětina biopotravin se prodává ve specializovaných prodejnách biopotravin a prodejnách zdravé výživy. Na třetím místě je se 6 % přímý prodej od farmářů, tzv. ze dvora. U tohoto způsobu prodeje je v posledních pěti letech každoročně zaznamenáván mírný nárůst okolo 1 %. Předseda spolku Archetyp, který organizuje farmářské trhy Jiřák a Náplavka, Jiří Sedláček potvrzuje zvyšující se oblibu přímého nákupu: Ne razantně, ale zájem o farmářské trhy stoupá. K zájmu o biopotraviny Jiří Sedláček dodává, že si není jist, zda na jejich farmářských trzích roste, určitě ale ví, že neupadá a že producenti s biopotravinami se na tržištích těší obecně velkému zájmu nakupujících. Podle Jana Zemana se trh s biopotravinami v posledních letech nijak zásadně nezměnil s jednou výjimkou, která se týká distribučních kanálů: Myslím, že trh se nezměnil skoro vůbec. Dominantní část objemů se obchoduje přes obchodní řetězce. Nevyrostl tu žádný velký nezávislý obchodník. Nejvíce biopotravin podle mého názoru prodává řetězec dm drogerie markt. Bohužel nepřibývá českých výrobců biopotravin a i farmářů, kteří reálně produkují potraviny, moc nevzniklo. Jednu změnu vidím v návratu zákazníků k nákupům v menších bioprodejnách v posledních dvou letech. strana 12 z 17

13 S distribučními kanály částečně souvisí i cena biopotravin. Mezi spotřebiteli panuje obecná představa, že biopotraviny jsou dražší než běžná produkce a ve většině případů tomu tak skutečně je. Situace na trhu se však postupně mění. Nákup přímo na biofarmách totiž může znamenat nižší cenu, než nabízejí maloobchodní řetězce dokonce i za konvenční potraviny. K tomu dodává Kateřina Nesrstová: My jako svaz říkáme, že bio nemusí být dražší. S tím, že biopotraviny leckdy zdražuje složitá cesta k zákazníkovi, souhlasí i Tomáš Václavík: Biopotraviny jsou levnější už dnes, ale ne na regále. Tomáš Václavík vidí i další důvody pro nivelizaci cen bio a konvenčních potravin, než je zvyšující se poptávka, rozšiřování trhu a lepší distribuce, je to podle něj i zvyšování nákladů na pěstování konvenčních plodin: Když je dražší ropa, jsou drahé i pesticidy. Překážkou v podpoře českých biozemědělců a biovýrobců může být i to, že žádný z maloobchodních řetězců není v českých rukou a biopotraviny jsou do nich často dováženy ze zahraničí. Na druhé straně, společnost BILLA po zrušení značky Ja!Natürlich a zahájení prodeje biopotravin pod vlastní značkou NAŠE BIO, odebírá většinu biopotravin od českých dodavatelů. Při srovnání cen bio a konvenčních potravin je rozhodující, zda srovnáváme se značkovým zbožím nebo nejlevnějšími privátními značkami, kterým bioprodukty nemohou cenově v žádném případě konkurovat. Otázkou však zůstává, zda je nejlevnější konvenční varianta s výrobky v bio kvalitě svým obsahem a složením vůbec srovnatelná. Nicméně k některým konvenčním značkám se biopotraviny cenově blíží, a to například v případě mléka a dalších mléčných výrobků. Jak dokládá i cenový monitor, u mléka a jogurtů hraje větší roli typ obalu, než jestli se jedná o bio či konvenční potravinu. Mléka a jogurty ve skle jsou výrazně dražší. Podobná je situace u cen biokávy. Podle Daniela Kolského, provozovatele fair trade kaváren Mamacoffee, je rozdíl v ceně při nákupu normální a biokávy pár centů. Ceny se liší více podle druhu káv, než podle toho, zda je káva v kvalitě bio. Co se týče dostupnosti biopotravin, není všude stejná. Podle Kateřiny Nesrstové jsou biopotraviny v mnoha menších městech dostupné velmi špatně, a to speciálně v krajích, kde je málo ekologických podnikatelů, takže si lidé ani na bio farmu nedojedou, mají to daleko. Nejlepší je v tomto ohledu situace v Praze, na druhou stranu v hlavním městě jsou biopotraviny ve specializovaných obchodech často dražší než na venkově. Rozdíl mezi malými a velkými městy lze však vysledovat nejen na straně nabídky, ale i na straně poptávky. Větší poptávku po biopotravinách zaznamenáváme obecně ve větších městech, říká Lucie Borovičková z BILLY a dodává, že důvodem může být aktivnější přístup ke zdraví a důraz na zdravý životní styl. Dalším důvodem však může být již zmiňovaná cena, v mimopražských partnerských kavárnách Mamacoffee je zájem o biokávu stejně velký jako v Praze, při výběru kávy totiž zákazník nemusí řešit, zda si za tu v kvalitě bio připlatí. strana 13 z 17

14 Bariéry Přestože Jan Zeman spoléhá v podnikání hlavně na sebe a nemá rád vypočítávání bariér a problémů v podnikání, protože je to každého volba a nemusí to dělat, když má dojem, že má v podnikání samé překážky, které dělá někdo z venku, s tím, že by stát měl podporovat biopotraviny, souhlasí. Důvodem je podle něj to, že biopotraviny šetří státu peníze díky nezatěžování přírody a lidského zdraví. Podobně se na tuto problematiku dívá Kateřina Nesrstová, ta vyjmenovává další pozitivní přínosy ekozemědělství pro stát, je to podpora českého sedláka, zaměstnanosti na venkově, majitelé ekologických farem udržují krajinu a biodiverzitu, poskytují kvalitní život chovaným zvířatům, způsobem hospodaření předcházejí záplavám a popovodňovým škodám, nepoužívají pesticidy, takže zachovávají spodní vody čisté a biopotraviny mají dle mé vlastní zkušenosti i dopad na zdraví populace. V České republice zatím chybí podle Tomáše Václavíka především osvěta a také infrastruktura, kanály, které by dostaly kvalitní potraviny od výrobce k zákazníkům. Biopotraviny také mohou podle něj mít špatnou pověst kvůli negativní mediální kampani, kdy vycházejí články o tom, že biopotraviny neobsahují více vitamínů a prospěšných látek než běžná strava. Bez osvěty pak není veřejnost dostatečně informována a tom, že biopotraviny především neobsahují škodlivé látky a že obsah vitamínů může být stejný jako u konvenčních potravin. A Tomáš Václavík dodává, že v západních zemích jsou biopotraviny vnímány pozitivněji než u nás. Názor, že by podpora ze strany státu mohla být lepší, sdílí i Kateřina Nesrstová a zmiňuje například Dánsko, kde se používají biopotraviny ve stravovacích zařízeních státních institucí. Stejně tak by mohly být biopotraviny implementovány do stravování školních jídelen, osvěta by tak probíhala přirozenou cestou už od dětského věku. V minulosti Ministerstvo zemědělství podporovalo zavádění biopotravin do školního stravování v rámci projektu BIOškoly, tento projekt však byl v roce 2011 ukončen. Obdobný krok uplatněný plošně by mohl mít vliv na skokový růst spotřeby biopotravin v ČR. Že by k rozvoji ekologického zemědělství měla přispět podpora státu, se dočteme i v publikacích, které vydává Ústav zemědělské ekonomiky a informací. Ke zvýšení poptávky po biopotravinách by podle autorů Zprávy o trhu s biopotravinami v ČR přispěla dlouhodobá informační kampaň pro spotřebitele, která v ČR bohužel v současné době není realizována. Chybí taktéž instituce, která by dlouhodobě měla za cíl propagaci ekologického zemědělství a biopotravin a aktivně by podporovala rozvoj sektoru. Přitom propagace, vzdělávání a osvěta jsou základními nástroji na podporu poptávky po biopotravinách. strana 14 z 17

15 Výhledy Podle dosavadního vývoje světového trhu s biopotravinami se dá předpokládat, že poptávka po zdravém životním stylu, který je současně šetrný k životnímu prostředí, bude i nadále stoupat. Odborníci odhadují, že během následujících pěti let se prodej biopotravin zdvojnásobí. Biopotraviny mají velkou budoucnost, je to vidět v zahraničí, říká Kateřina Nesrstová. V České republice je podle Zprávy trhu s biopotravinami pro rok 2013 a 2014 očekáván další nárůst spotřeby, avšak v mírnějším tempu. Přispět by k tomu mělo jednak oživení na trhu biopotravin v ostatních státech EU a také sílící trend zájmu spotřebitelů o lokální a čerstvé produkty společně s rozvojem nových forem přímého prodeje v podobě farmářských trhů, systému bedýnek či nových farmářských prodejen ve velkých městech. Podle autorů zprávy by k rozvoji ekologického zemědělství měla přispět i trvající podpora státu ve formě dotací či zvýhodnění poskytovaných pro ekologické zemědělce a výrobce v rámci Programu rozvoje venkova na období 2014 až 2020, ve kterém se počítá opět s podporou ekologického zemědělství. Optimisticky vidí budoucnost oboru i Tomáš Václavík. Od roku 2011 trh roste, ale pomalu, na druhou stranu, růst je vždy rychlejší, když startujete na pomyslné nule, než když už je v oboru dosaženo nějakých výsledků. Do budoucna je podle zástupce agentury Green marketing reálný meziroční růst na úrovni 10 %. Pozitivně vidí budoucnost i Jan Zeman. Jsem přesvědčen, že trh poroste. V následujících dvou letech relativně stále mírně kolem %, ale myslím si, že v dalších letech dojde k zásadním nárůstům. Myslím, že důvodem bude větší příklon k českým potravinám, vyšší edukace zákazníků, větší zájem o to, co lidé jedí, a dospění mladé generace do produktivního věku, kdy mladí lidé nákupy biopotravin preferují nejenom kvůli zdraví, ale kvůli pozitivním environmentálním dopadům jejich konzumace. Lucie Borovičková, PR manažerka BILLA Česká republika dodává, že do České republiky již také proniká fenomén takzvané kreativní spotřeby. S tím souvisí i vyšší spotřeba bioproduktů, které aktivní zákazníci nakupují. Kreativní spotřebu Lucie Borovičková pak vysvětluje jako spotřebu, která je postavena na aktivním a uvědomělém nákupním chování. Lidé si uvědomují, že upřednostněním např. bio nebo fair trade produktů přispívají k pozitivním změnám ve společnosti a k ochraně prostředí, ve kterém žijí. Zákazníci se stávají uvědomělejšími a více se zajímají o kvalitu potravin, které nakupují, a s tím souvisí i zájem o biopotraviny. Věříme, že trend nakupování kvalitních a současně odpovědných výrobků bude pokračovat, říká zástupkyně společnosti BILLA. V podnikání se daří i Danielu Kolskému: V našem případě poptávka po biokávě kontinuálně roste. I když je podle Kolského pro českého zákazníka charakteristická určitá míra nedůvěry, zda je bio opravdu zdravější, nakonec se i ti lidé, co certifikaci bio zlehčují nebo, jak říká Daniel Kolský, ironizují často pro nákup biokávy rozhodnou. Lidé totiž chtějí vědět, co jedí, a u strana 15 z 17

16 biovýrobků je větší pravděpodobnost, že budou kvalitní. Za rostoucím zájmem o nákup biopotravin je ale vedle přínosu pro zdraví také jakási lokální solidarita. Nakupování na farmářských trzích je zábavnější, lidé vidí, koho nákupem podporují, chtějí znát jeho příběh. Obecně určitě lidé stále více diskutují a přemýšlejí o tom, co vlastně jedí a jak si skládají jídelníček, což souvisí nejen s BIO produkty, ale s kvalitou produktů a vyvážeností stravy obecně, říká PR manažer společnosti Hamé Petr Kopáček a ještě dodává, že existuje skupina spotřebitelů, kteří preferují BIO produkty. Z našeho pohledu je ta situace do značné míry stabilní. Optimisticky se na budoucnost produkce biopotravin dívá i samotné Ministerstvo zemědělství, na jeho stránkách se můžeme dočíst, že s nárůstem zemědělské půdy obhospodařované v ekologicky šetrném režimu na 15 % do roku 2015 počítá Akční plán pro rozvoj ekologického zemědělství, který si dává za úkol také navýšit podíl biopotravin na celkové spotřebě na 3 % a současně zvýšení podílu biopotravin českého původu na trhu na 60 % (jednalo by se o otočení současného poměru, kdy zhruba 60 % biopotravin na českém trhu pochází ze zahraničí). Podle zmíněného příspěvku zveřejněného na webových stránkách ministerstva se zemědělství šetrné k přírodě v České republice v posledních letech rozvíjí a v tom mu pomáhají také dotační stimuly, například dotace na plochu zařazenou do ekologického zemědělství, která je vyplácená z Programu rozvoje venkova. Zatímco v roce 1998 dostali ekologičtí zemědělci jako dotaci na plochu zhruba 48 milionů korun, v roce 2009 to bylo téměř 981 milionů a v roce 2012 přes 1,2 miliardy korun. strana 16 z 17

17 Rozhovory Kateřina Nesrstová, manažerka PRO-BIO Svazu ekologických zemědělců Tomáš Václavík, Green marketing Lucie Borovičková, PR manažerka BILLA Česká republika Jan Zeman, majitel společnosti Biopekárna Zemanka, s.r.o. Daniel Kolský, majitel sítě fair trade kaváren Mamacoffee, s.r.o. Petr Kopáček, PR manažer Hamé, s.r.o. Jaromír Gala, předseda představenstva firmy Gala Vinařství, a.s. Jiří Sedláček, předseda spolku Archetyp, organizátor farmářský trhů Jiřák a Náplavka Zdroje dat Analýza nabídky potravin , Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) BIOFACH Český statistický úřad Eurostat Green marketing Ministerstvo zemědělství České republiky Ročenka ekologického zemědělství, Ministerstvo zemědělství ČR Zpráva o trhu s biopotravinami za rok 2012, Ústav zemědělské ekonomiky a informací (ÚZEI) Seznam obrázků, tabulek a grafů Obr. 1: Podíl půdy v ekologickém zemědělství z celkové výměry zemědělské půdy, 2010 Tab. 1: Počet farem v ekologickém zemědělství a výměra ekologické zemědělské půdy v ČR Graf 1: Podíl exportu a domácí spotřeby na celkovém obratu biopotravin v ČR, Graf 2: Vývoj obratu na trhu s biopotravinami v ČR, Graf 3: Spotřeba biopotravin v ČR, Graf 4: Podíl hlavních kategorií na celkovém obratu biopotravin v ČR, Graf 5: Struktura kategorie Ostatní zpracované potraviny, 2012 Zpracovatel: Datank s.r.o. Kontakt: Pavla Hávová mluvčí ČSOB tel.: strana 17 z 17

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál

Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste. Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Firmy věří, že zájem o jejich výrobky či služby nadále poroste Představení výsledků výzkumu Index očekávání firem na 3. čtvrtletí 2014 a dál Hlavní zjištění Hlavní zjištění INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM Výhledy

Více

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál

Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Index očekávání firem: výhled na 1Q 2015 a dál Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Index očekávání firem S jakou náladou vstupují firmy do nového

Více

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami

Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Nejnovější vývoj na světových trzích s biopotravinami Tom Václavík Základní data Světový trh sbiopotravinami 2008 Celková spotřeba: přibližně 37 mld. EUR Meziroční nárůst: +-10 % (2007/2008) Největší trhy:

Více

Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty

Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty Nejnovějšídata ze světového a českého trhu s bioprodukty Biopotraviny, biokosmetiky, biotextil, fair trade Tom Václavík Agentura Green marketing poskytuje tradiční i guerillové marketingové metody a nástroje

Více

4. číslo květen červen 2014

4. číslo květen červen 2014 4. číslo květen červen 2014 http://pixabay.com/static/uploads/photo/2012/04/26/14/19/green 42609_640.png?i Bio je vlastně ekologické zemědělství. Jedná se o způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené

Více

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa

Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa 1.7. 2014 Potravinová bilance ČR se meziročně zlepšila při významném růstu exportu zejména do Německa Převaha v dovozech potravin do ČR nad jejich vývozem nebyla za první čtyři měsíce letošního roku tak

Více

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie.

Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Ing. Jan ZÁHORKA OCHRANA ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU Zábor zemědělské půdy ve vztahu k obnovitelným zdrojům energie. Česká fotovoltaická konference 4. listopadu 2008, v Brně Zemědělský půdní fond ČR Rozloha

Více

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna

INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna INDEX OČEKÁVÁNÍ FIREM VII. vlna Výhled na 2Q 2015 a dále Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví ČSOB Martin Kupka hlavní ekonom ČSOB Podnikatelé v nejlepší náladě za poslední rok a půl

Více

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA

EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ, PROBLEMATIKA BIOPOTRAVIN A FILOZOFIE KONZUMENTA Agr.Dr. Josef Dlouhý, Prof.h.c. j.f.dlouhy@gmail.com Problémy konvenčního zemědělství: závislost na fosilní energii závislost na

Více

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál

Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál Index očekávání firem: výhled na 2Q 2014 a dál České firmy si opět více věří Představení výsledků výzkumu ČSOB Kulatý stůl s novináři 3. dubna 2014 Petr Manda výkonný ředitel útvaru Firemní bankovnictví

Více

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014

O monitoringu tržních cen půdy. V roce 2014: 13,96 Kč/m2 byly průměrné tržní ceny zemědělské půdy. Vývoj tržních cen půdy v období 2004-2014 O monitoringu tržních cen půdy Společnost FARMY.CZ se dlouhodobě zaměřuje na prodej zemědělské půdy za tržní ceny. Tržní cenou půdy rozumíme cenu, které lze dosáhnout na dobře fungujícím otevřeném trhu,

Více

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012

BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 BULLETIN ÚZEI SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 č. 3/2012 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ZE STUDIE SHOPPING MONITOR 2012 Obsah Charakteristika studie a metodické zásady... 1 Hlavní zjištění... 1 1 Nákupní

Více

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR

Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie. Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Zemědělský svaz České republiky a obnovitelné zdroje energie Ing. Martin Pýcha předseda ZS ČR Osnova: 1.Dosavadní vývoj českého zemědělství 2.Rozvoj obnovitelných zdrojů energie 3.Pozitiva a rizika obnovitelných

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB

Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost. Mojmír Severin GEMB Společná zemědělská politika a její dopad na konkurenceschopnost Mojmír Severin GEMB Klasifikace: Veřejné Distribuce: Široké veřejnosti Přístup: Volný přístup Skartační znak a lhůta pro uchování do roku:

Více

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2011 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2011 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, opět po roce se vám do rukou dostává ročenka

Více

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic

ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ. in the Czech Republic ROČENKA 2012 EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ V České republice YEARBOOK 2012 Organic agriculture in the Czech Republic Úvodní slovo Vážené čtenářky, vážení čtenáři, konkrétní situaci v oblasti ekologického zemědělství

Více

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn

MP 6/10: Použití konvenčního osiva a vegetativního rozmnožovacího materiálu 1.10.2010. Metodický pokyn Metodický pokyn k udělování výjimek z pravidel produkce uvedených v nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a v souladu s nařízením Komise (ES) č. 889/2008,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů a přátel ekologického zemědělství Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Organizační

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008. PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 PRO-BIO LIGA ochrany spotřebitelů potravin a přátel ekologického zemědělství Exkuze na ekofarmě Usedlost Medník foto PRO-BIO LIGA 2 Základní údaje Název organizace: PRO-BIO LIGA

Více

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu

Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Současné trendy a výhledy produkce, prodeje, zpeněžování jatečného skotu na domácím a zahraničním trhu Dr. Ing. Josef Langr CHOVSERVIS a.s., Hradec Králové Současné trendy a výhledy produkce se opírají

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka XIII. Exportní fórum (Asociace exportérů) 7. listopadu 214 Obsah prezentace

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

1BHospodářský telegram 12/2010

1BHospodářský telegram 12/2010 1BHospodářský telegram 12/ Konjunkturální vývoj Obchodní klima v Sasku v porovnání 115 110 105 Sasko nové země Německo S 110,2 nz 107,6 N 107,6 100 95 90 85 80 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Více

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc.

Zemědělské dotace přehled. RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Zemědělské dotace přehled RNDr. Jan Dovrtěl, CSc. Podpora zemědělství v rozšířené Evropě Podpora zemědělství v období 2007-2013 Přímé platby (SAPS) + doplňkové přímé platby (TOP-UP) Plán rozvoje venkova

Více

Obsah OBSAH 1. 3. Ekologické zemědělství v České republice

Obsah OBSAH 1. 3. Ekologické zemědělství v České republice ČESKÝ TRH S BIOPOTRAVINAMI 2007 Obsah 1. Ekologické zemědělství a biopotraviny ve světě 1.1. Amerika 1.2. Asie 1.3. Oceánie 1.4. Afrika 1.5. Evropa 1.5.1. Ekologické zemědělství 1.5.2. Evropský trh s biopotravinami

Více

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize

Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Zaměstnanecké benefity na konci ekonomické krize Kateřina Štěrbová ředitelka ING Employee benefits ČR 28. srpna 2014, Praha www.ingpojistovna.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červenci

Více

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti

Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Revoluce ve školním stravování Školní stravování jako nástroj trvalé udržitelnosti Tom Václavík Projekt realizován za podpory dárcovského fondu Nadace Veronica Společně pro Brno Globální ekologická krize

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost

Zdravé potraviny. Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost Zdravé potraviny Zdravá planeta pro zdravé děti průvodce udržitelnou spotřebou a výrobou pro matky a veřejnost BIO je výživnější Důvody proč podporovat či kupovat BIO produkty BIO je bezpečnější BIO nepoužívá

Více

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce

OECD-FAO Agricultural Outlook 2009. Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009. Stručný výhled. Summary in Czech. Přehled v českém jazyce OECD-FAO Agricultural Outlook 2009 Summary in Czech Zemědělství Výhled OECD-FAO na rok 2009 Přehled v českém jazyce Stručný výhled Makroekonomická situace, z níž tento střednědobý výhled vychází, na základě

Více

Metodický pokyn č. 1/2012

Metodický pokyn č. 1/2012 Metodický pokyn č. 1/2012 Registrace subjektů do systému ekologického zemědělství Přechodné období Zkracování a prodlužování přechodného období č.j. 231679/2011-MZE-17252 Určeno: Kontrolním subjektům (KEZ

Více

Kontrola reziduí pesticidů v ČR

Kontrola reziduí pesticidů v ČR Systém kontrol SZPI, kontrola bezpečnosti biopotravin Ing. Jindřich Pokora 6. listopadu 2014 Kontrola reziduí pesticidů v ČR Ministerstvo zemědělství -Úřad pro potraviny SZPI SVS ÚKZÚZ 2 Kontrola reziduí

Více

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013

ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 ČESKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ A POTRAVINÁŘSTVÍ NA PRAHU ROKU 2013 Novoroční balíček Ing. Jana Veleby, nezávislého senátora a prezidenta AK ČR V Praze, dne 24. ledna 2013 Ing. Jan Ve l e b a Prezident Vážená paní senátorko,

Více

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny

86% 78% 35,4x. 48,7x. GfK Consumer Reporter Číslo 02 2014. Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny Consumer Reporter Číslo 02 2014 Do specializovaných obchodů si chodíme zejména pro čerstvé potraviny V specializovaných obchodech, jakými jsou například řeznictví, pekárny, prodejny ovoce a zeleniny, nechávají

Více

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU

BULLETIN ÚZEI. Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU BULLETIN ÚZEI Struktura ekologických zemědělců v ČR dle klasifikačního systému EU č. 4/2013 STRUKTURA EKOLOGICKÝCH ZEMĚDĚLCŮ V ČR DLE KLASIFIKAČNÍHO SYSTÉMU EU Obsah Úvod... 1 Klasifikační systém zemědělských

Více

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru

Česká ekonomika v roce 2014. Ing. Jaroslav Vomastek, MBA Ředitel odboru Česká ekonomika v roce 2014 Přehled ekonomiky České republiky HDP Zaměstnanost Inflace Cenový vývoj Zahraniční investice Platební bilance Průmysl Zahraniční obchod Hlavní charakteristiky české ekonomiky

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD)

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV) (European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD) Program rozvoje venkova České republiky na období 2007-2013 vychází

Více

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010

Prodej ze dvora- marketing LEDEN A ÚNOR 2010 Prodej ze dvora- marketing zemědělských komodit LEDEN A ÚNOR 2010 Výhody nákupu místní produkce pro obchodníky - nákupčí vyšší kvalita (zejména u rychle se kazícího zboží, které je nutno přepravovat) p

Více

České předsednictví v EU priority ČR

České předsednictví v EU priority ČR České předsednictví v EU priority ČR Ing. Jaroslav Humpál seminář Rapotín, 2.10.2008 Úvodem ČR bude pokračovat v řešení běžících úkolů a řešit zavádění finální podoby legislativních návrhů v rámci Kontroly

Více

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ

7. CZ-NACE 18 - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7. - TISK A ROZMNOŽOVÁNÍ NAHRANÝCH NOSIČŮ 7.1 Charakteristika odvětví Odvětví Tisk a rozmnožování nahraných nosičů (dále polygrafický průmysl), které zpracovává informace do podoby hmotného výrobku ve

Více

Geneticky modifikované potraviny a krmiva

Geneticky modifikované potraviny a krmiva Geneticky modifikované potraviny a krmiva Co je to geneticky modifikovaný organismus (GMO)? Za GMO je považován organismus, s výjimkou člověka, jehož dědičná informace uložená v DNA byla změněna pomocí

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014

DOPORUČENÍ. L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 L 95/64 Úřední věstník Evropské unie 29.3.2014 DOPORUČENÍ DOPORUČENÍ KOMISE ze dne 27. března 2014 o druhém koordinovaném plánu kontrol s cílem posoudit rozšíření podvodných praktik při uvádění některých

Více

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem

Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Role Evropského parlamentu ve skandálu s koňským masem Ochrana spotřebitele: Vím, co jím? MUDr. Olga Sehnalová, MBA 15. května 2013, Praha poslankyně Evropského parlamentu Evropský parlament a skandál

Více

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku

Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Stav a výhled české ekonomiky rok po přijetí kurzového závazku Prof. Ing. KAMIL JANÁČEK, CSc. Člen bankovní rady Česká národní banka Klub Stratég 7. ledna 1 Obsah prezentace Analýza současného stavu ekonomiky

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Aktuální situace v oblasti ekologických osiv v ČR. Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Aktuální situace v oblasti Ing. Petr KONVALINA, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Úvod: Ekologické zemědělství v ČR (31.12.2010) 3 517 registrovaných podniků 448 202 ha zemědělské půdy

Více

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014

CSR RESEARCH 2013. Výzkum společenské odpovědnosti firem. Vybrané výsledky. Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 Výzkum společenské odpovědnosti firem Vybrané výsledky Únor 2014 CSR RESEARCH 2013 2013 Postup řešení byl vyvinut ve spolupráci s Ipsos MORI z UK. Od r. 2010 je studie každoročně realizována

Více

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR

Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR Spolek poradců v ekologickém zemědělství ČR je občanským sdružením poradců, výzkumných pracovníků, pedagogů a ostatních odborníků v ekologickém zemědělství. Vysoká odbornost a kvalifikace členů Spolku

Více

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.

Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s. Parlament České republiky JAK SE ŽIJE SENIORŮM V ČESKÉ REPUBLICE? Senát 22. září 2009 Dr. Zdeněk Pernes (předseda Rady seniorů České republiky, o.s.) SOCIÁLNÍ POSTAVENÍ A ŽIVOTNÍ ÚROVEŇ ČESKÝCH SENIORŮ

Více

2. setkání 11. 11. 2011 Ing. Irena Ehlová. Biopotraviny

2. setkání 11. 11. 2011 Ing. Irena Ehlová. Biopotraviny Biopotraviny Cíle krátkodobé dlouhodobé uvědomit si pojem biopotravina - umět odlišit potraviny z konvenční výroby a biopotraviny - uvědomit si význam biopotravin pro výživu lidí využít získaných znalostí

Více

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012

Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012. Praha 3. září 2012 Informace pro tiskovou konferenci: MĚSÍC BIOPOTRAVIN a EZ 2012 Praha 3. září 2012 Zapojením ÚKZÚZ do úřední kontroly EZ je zajištěna transparentnost a efektivita kontrol ekologických podniků S ohledem

Více

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE

PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE PRACOVNÍ LIST: BIOVEJCE ČI NEBIOVEJCE Jméno:. Datum:. (6. 9. ročník) ekofarma, intenzivní velkochov Třída: Při dnešní hodině se podíváme na moderní trend v zemědělství, který se pokouší o návrat k tradicím

Více

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky

Opatření v rámci PRV. Tab. č.: 6. P.č. Legislativa Druh opatření / popis Sazby. Základní podmínky Tab. č.: 6 Opatření v rámci PRV 1 Nařízení vlády č. 75/2007 Sb., změna NV č.113/2008 Sb. Znevýhodněné oblasti - LFA - vyrovnávací příspěvek na hospodaření v znevýhodněných oblastech- jejich specifikace

Více

Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR

Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR Statistická šetření ekologického zemědělství Zpráva o trhu s biopotravinami v ČR TÚ 4212/ 2013 Výstup č. 1 Odpovědný řešitel: Ing. Andrea Hrabalová Brno, březen 2013 Obsah Seznam tabulek...2 Seznam grafů...2

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství

Cross compliance. Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Cross compliance Principy, cíle, vazba na společnou zemědělskou politiku, možnosti poradenství Nové trendy v zemědělství stoupající spotřeba potravin se specifickými kvalitativními parametry např. ze systému

Více

Měsíční přehled č. 12/00

Měsíční přehled č. 12/00 Měsíční přehled č. 12/00 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v prosinci 2000 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách výše 204,5 mld.kč, čímž

Více

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství

Zápis z I. jednání. Pracovní skupiny Zemědělství Zápis z I. jednání Pracovní skupiny Zemědělství Spálené Poříčí, 9.6. 2014 Dokument obsahuje to, co jsme na setkání identifikovali a potvrdili jako potřeby/problémy zemědělských podnikatelů na území působnosti

Více

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ

ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ ODBYT FAREMNÍ PRODUKCE PROSTŘEDNICTVÍM SYSTÉMU KPZ Jan Valeška v rámci semináře Zásady správného obhospodařování zemědělské půdy (13/018/1310b/164/000699) Komunitou podporované zemědělství KPZ je systém

Více

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6.

Radek Špicar. viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost. Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. Radek Špicar viceprezident SP ČR pro hospodářskou politiku a konkurenceschopnost Tisková konference SP ČR a ING Pojišťovny 6. srpna 2013 SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz

Více

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda

Pracovní sešit pro žáky základních škol. Jídlověda Pracovní sešit pro žáky základních škol Jídlověda Obsah 1. Výživová pyramida 3 2. Polysacharidy 6 3. Zelenina a ovoce 8 4. Bílkoviny 11 5. Tuky 13 6. Přirozená a umělá strava 14 7. Proč zdravě jíst 17

Více

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle

Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Tisková zpráva Češi vydělávají na vlastní bydlení podobně dlouho jako Poláci, naopak Maďaři musí spořit déle Praha, 17. června 2015 Průměrná transakční cena za novou rezidenční nemovitost se v České republice

Více

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled

Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Konkurenceschopnost české ekonomiky a střednědobý výhled Jiří Rusnok Člen bankovní rady Česká národní banka Strojírenství Ostrava Ostrava, 22. dubna 215 Konkurenceschopnost - definice Konkurenceschopnost

Více

Měsíční přehled č. 04/02

Měsíční přehled č. 04/02 Měsíční přehled č. 04/02 Zahraniční obchod České republiky Podle předběžných údajů Českého statistického úřadu dosáhl v dubnu 2002 obrat zahraničního obchodu v běžných cenách 223,0 mld.kč, čímž se v meziročním

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna

Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna 1 Význam marketingu v době krize a výhled do budoucna Marketing B2B firem v ČR Jak se firmy vypořádali s krizí a jaké očekávají hospodářské výsledky v roce 2011 Šmeralova 12, 170 00 Praha 7 Vavrečkova

Více

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci

Tabulka 1: Insolvenční návrhy v ČR* 2012 2013 2014. Nepodnikající živnostníci TISKOVÁ INFORMACE Vývoj insolvencí v České republice za první čtvrtletí 2014 Praha, duben 2014 k 1.1.2014 vstoupila v platnost novela Insolvenčního zákona. Mezi významné změny, které upravuje, patří změna

Více

Kampaně Koruna pro BIO do ŠKOL Prezentace konceptu prvního ročníku multiklientské akce

Kampaně Koruna pro BIO do ŠKOL Prezentace konceptu prvního ročníku multiklientské akce Kampaně Koruna pro BIO do ŠKOL Prezentace konceptu prvního ročníku multiklientské akce Organizátoři akce CÍL PROJEKTU Pomoc při zavádění biopotravin do školního stravování, osvěta dětí a mládeže v oblasti

Více

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA

Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Kapitola 5 AGREGÁTNÍ POPTÁVKA A AGREGÁTNÍ NABÍDKA Agregátní poptávka (AD): agregátní poptávka vyjadřuje různá množství statků a služeb (reálného produktu), která chtějí spotřebitelé, firmy, vláda a zahraniční

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Trh práce v Plzeňském kraji

Trh práce v Plzeňském kraji Trh práce v Plzeňském kraji Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o. p. s. Ing. Pavel Beneš Mgr. Martina Robotková Září 2011 Obsah: Úvod... 3 1. Postavení Plzeňského kraje v rámci ČR z hlediska

Více

Složení syrového mléka z ekologických provozů

Složení syrového mléka z ekologických provozů Složení syrového mléka z ekologických provozů O. Hanuš, V. Genčurová, H. Landová, A. Macek, R. Jedelská Výzkumný ústav pro chov skotu, s. r. o., Rapotín Seminář a workshop: Možnosti produkce funkčních

Více

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu

Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu ANALÝZA PROBLÉMOVÝCH TÉMAT V RÁMCI PRIORITY 3 PODPORA ORGANIZACE POTRAVINOVÉHO ŘETĚZCE A ŘÍZENÍ RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Pracovní skupina č. IV: Organizace trhu Problematická oblast: Zlepšení postavení prvovýrobců

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ing. Miroslav Kalous Ing. Miroslav Kalous Náměstek ministra Obsah prezentace Význam cestovního ruchu pro ČR Základní statistická data cestovního ruchu Podpora cestovního

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011

Investiční espresso 4/2011. aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 Investiční espresso 4/2011 aneb nepravidelné informace ze světa investic pohledem OCCAM CONSULT ze dne 21.4.2011 1 Komodity Dnes se v espressu zaměříme na jeden z největších finančních trhů světa a to

Více

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech cestovní ruch

Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech cestovní ruch Výzkum ČSOB: Očekávání firem v indikativních oborech cestovní ruch V Praze, dne 23. ledna 2015 Zpracovatel: Datank s.r.o. ČSOB Index očekávání firem strana 1 z 9 Analýza stavu a očekávání firem a živnostníků

Více

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí

Tisková zpráva. V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Češi mají největší obavy ze ztráty zaměstnání a z nemocí Tisková zpráva 15. květen 2013 Mgr. Andrea Winklerová Marketing & Communication +420 737 263 113 andrea.winklerova@gfk.com V Čechách je téměř pětina domácností optimistická. Praha - 15. květen 2013 - V

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

Potraviny v širších souvislostech

Potraviny v širších souvislostech Potraviny v širších souvislostech Ostrava, 6.11. 2012 Blanka Křivánková, Glopolis krivankova@glopolis.org 1 Svět -7 miliard obyvatel ČR 10,3 mil. Dnešní kontext V roce 2009 trpěla hladem více než miliarda

Více

Prioritní zaměření strategie

Prioritní zaměření strategie Prioritní zaměření strategie Zaměření problémových oblastí, jednotlivé priority, opatření a podopatření byly konfrontovány s prioritami pracovních skupin i zástupců nejširší veřejnosti, a to prostřednictvím

Více

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012

Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Marketingové aktivity B2B firem v ČR v roce 2012 Duben 2013 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048 048 www.b-inside.cz

Více

Regionální značka jako součást marketingu

Regionální značka jako součást marketingu Regionální značka jako součást marketingu Magda Sedmíková Asociace regionálních značek, o.s. Znojmo, 23. března 2011 Co je to regionální značka? vizuální označení = logo, grafická značka záruka původu

Více

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015

K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Ministerstvo zemědělství Č.j.: 85788/2015-MZe-14112 V Praze dne ledna 2015 Výtisk č. K PROJEDNÁNÍ V RÁMCI PLENÁRNÍ SCHŮZE RADY HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ DOHODY DNE 2. ÚNORA 2015 Věc: Aktuální situace v nastavení

Více

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s.

Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Kritéria hodnocení potravin dle Zdravá potravina,z.s. Systém hodnocení potravina je hodnocena ve třech kategoriích, které spolu úzce souvisí: označování bezpečnost složení potravin V každé kategorii získá

Více

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ

NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ AGRO-INVEST NABÍDKA ZHODNOCENÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ CARDINALIA a.s. investuje pouze do perspektivních projektů v odvětví prvovýroby v zemědělství. V éře klesajících výnosů z bankovních vkladů nabízíme

Více

Social return of investment

Social return of investment Social return of investment Sociální podnikání pod pojmem sociální podnikání vnímáme podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. sociální podnikání hraje důležitou roli v místním

Více

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ

VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ VYUŽITÍ PROGRAMU DATA MINING V ANALÝZE NÁKUPNÍHO CHOVÁNÍ Petra Hloušková Stanislava Grosová Definice funkčních potravin: Funkční potraviny jsou potraviny, které se podobají běžným konvenčním potravinám

Více

Aktuální situace na trhu s půdou

Aktuální situace na trhu s půdou Aktuální situace na trhu s půdou Ing. Václav Vilhelm, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací MENDEL-INFO 2013, Křtiny, 26.2.2012 Vývoj trhu se zemědělskou půdou v ČR Zdroj: ČÚZK, ÚZEI, vlastní projekce

Více

Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře

Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB Proměny distribučních kanálů oboru TZB v digitální éře Ivan Bohata Prezident AOVV Digitalizace mění náš život Internet mění naše zvyklosti a pomalu nabourává

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%.

Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Fond korporátních dluhopisů ČP INVEST Komentář portfoliomanažera k 1.10.2011 Fond korporátních dluhopisů během srpna a září zaznamenal pokles 5,8% a od počátku roku je -2,4%. Důvodem poklesu FKD je zejména

Více

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR

SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR SVAZ PRŮMYSLU A DOPRAVY ČR Nejvýznamnější zaměstnavatelský svaz Jako respektovaný, nezávislý a společensky zodpovědný sociální partner obhajuje zájmy zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice i v

Více

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky

Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Aktuální makroekonomická prognóza a výhled měnové politiky Rozpočet a finanční vize měst a obcí 11. září 14 Praha Autoklub ČR Smetanův sál Petr Král Ředitel odboru měnové politiky a fiskálních analýz Sekce

Více

Výsledky šetření SP ČR a ČNB

Výsledky šetření SP ČR a ČNB Svaz průmyslu a dopravy České republiky Confederation of Industry of the Czech Republic Výsledky šetření SP ČR a ČNB Bohuslav Čížek Komentáře k vybraným základním výsledkům pravidelného čtvrtletního šetření

Více

České firmy na internetové vlně

České firmy na internetové vlně JAK INTERNET MĚNÍ PODNIKÁNÍ A MARKETING VÝSLEDKY STUDIE Březen 2013 Obsah Úvod Internetová vlna v Česku... 2 Shrnutí... 3 České firmy a reklama... 4 Reklama na internetové vlně... 5 Výhled do budoucna...

Více

Audit návštěvnosti internetu

Audit návštěvnosti internetu 1 Audit návštěvnosti internetu Trendy v návštěvnosti internetu leden 2009 únor 2011 www.netmonitor.cz www.spir.cz 2 Trendy v návštěvnosti internetu Více než polovina (57 %) české populace je na internetu

Více

Akční plán pro biomasu

Akční plán pro biomasu Akční plán pro biomasu Potenciál zemědělské a lesní biomasy Ing. Marek Světlík Ministerstvo zemědělství Agenda 1. OZE v perspektivě EU 2. Národní akční plán pro obnovitelnou energii 3. Akční Plán pro biomasu

Více