SO :30 Konvikt / Divadlo K3. SAT 12 May 7.30 pm Konvikt / K3. HAVE A NICE HELL Good Girl Killer & Patrycja Orzechowska

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SO 12. 5. 19:30 Konvikt / Divadlo K3. SAT 12 May 7.30 pm Konvikt / K3. HAVE A NICE HELL Good Girl Killer & Patrycja Orzechowska"

Transkript

1 SO :30 Konvikt / Divadlo K3 SAT 12 May 7.30 pm Konvikt / K3 HAVE A NICE HELL Good Girl Killer & Patrycja Orzechowska

2 účinkují cast Magda Jędra, Anna Steller objekty objects Patrycja Orzechowska hudba music hudební koláž / collage premiéra premiere 27 November 2010 Projekt Have a Nice Hell je spojením performance duetu Good Girl Killer s objekty vytvořenými Patrycií Orzechowskou. Výchozím bodem pro jeho realizaci bylo téma strachu. Lidé se bojí různých věcí. V dětství jsme se báli tmy, vysavače, bouřky a čarodějnic. Dneska se bojíme epidemií, nukleární války, terorismu, radioaktivity, stáří, ztráty blízkých a smrti. Nicméně, nebudeme diváky strašit. Nechceme ani, aby došli ke katarzi. Scény, které můžete vidět v představení jsou komické, nebo dokonce absurdní. Rády bychom divákům kladly otázky ohledně jejich vlastního strachu a chtěly bychom, aby se zamysleli nad situacemi, v nichž ho zažili. Absurdní realita je tu odlehčená a snadno stravitelná, komentují inscenaci tanečnice Magda Jędra a Anna Steller. The project Have a Nice Hell is a combination of performance of the Good Girl Killer duet and objects made by Patrycja Orzechowska. The starting point for their work was the subject of fear. People are afraid of lots of things. In our childhood we were all afraid of darkness, vacuum cleaners, thunderstorms and witches. Nowadays we are afraid of epidemic, nuclear war, terrorism, radioactivity, old age, bereavement and death. Nevertheless, we are not going to frighten the audience. We don't want to carry them through catharsis. The scenes that you can see in the performance can seem comical or even absurd. We would like the audience to ask themselves a question about their own fear and think about the situations in which they experience it. The absurd reality is lightweight and quite digestible though, said the performers Magda Jędra and Anna Steller. Anna Steller (1979) je tanečnice, performerka a choreografka. Na taneční scéně působí od roku Od roku 1994 účinkovala jako herečka a tanečnice v gdaňském divadle Dada von Bzdülöw. V letech hostovala v Městském divadle Witolda Gombrowicze v Gdyni (Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza w Gdyni). Počínaje rokem 2003 se spojila s divadlem Podívej se mi na ústa (Patrz Mi Na

3 Usta). V roce 2005 pak spoluzaložila soubor Good Girl Killer. Do současnosti v něm realizovala celkem šest premiér, které byly uvedeny na mnoha festivalech v Polsku i v zahraničí (např. Mezinárodní divadelní festival Malta v Poznani, Body-Mind Varšava, 4+4 dny v pohybu Praha). V roce 2003 získala prestižní stipendium Dance Web na tanečním festivalu ImPulsTanz ve Vídni. Obdržela také Cenu primátora města Gdaňsk pro mladé tvůrce za inscenaci Good Girl Killer. Mnoho let se účastní tanečních a divadelních dílen, spolupracovala na řadě mezinárodních divadelních projektů. Anna Steller (b. 1979) has worked as a dancer, performer and choreographer since From 1994 she worked as an actress and dancer at Dada von Bzdülöw Theatre in Gdansk and from 1997 to 2004 as a guest actor and dancer at Gombrowicz Town Theatre in Gdynia. Since 2003 she has been performing with Read My Lips theatre. In 2005 she co-established Good Girl Killer company. Until now she has produced 6 premieres with the company that were performed at various festivals in Poland and abroad (e.g. Malta International Theatre Festival in Poznan,

4 Body-Mind Warsaw, 4+4 Days in Motion Prague). Anna Steller received the Dance Web Scholarship at the ImPulsTanz Vienna International Dance Festival in She also received the Award for Young Artists from Mayor of City of Gdansk for the production Good Girl Killer. She has participated in many dance and theatre workshops and worked on various international theatre projects. Magda Jędra (1977) je tanečnice, choreografka a herečka. V letech tančila v Gdaňském divadle tance (Gdański Teatr Tańca), který vedli Melissa Monteros a Wojciech Mochniej. Společně s tímto souborem účinkovala na mezinárodních festivalech ve Švédsku, Estonsku, Německu, Lotyšsko nebo v Maďarsku. V roce 1998 se účastnila projektu Fisher of Man, Man the Fisher, vedeným kanadskou choreografkou Paulou Ross. Později spolupracovala s různými choreografy a tanečníky (Joe Alter, Rafał Dziemidok, Edyta Kozak, Alexandr Pepelyaew, Anita Wach, Leszek Bzdyl, Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, skupina 7273, Grupa Artystyczna Koncentrat, Centrum Sztuki Współczesnej Łaźnia v Gdaňsku, Divadlo W. Gombrowicze v Gdyni, Divadlo Wytwórnia ve Varšavě, Divadlo Akademia Ruchu). V roce 2005 společně s Annou Steller založila soubor Good Girl Killer. Získala celou řadu tanečních stipendií. Počínaje rokem 1999 vede dílny současného tance a improvizace. Magda Jędra (b. 1977) is a dancer, choreographer, and an actress. From 1997 to 1999, Magda Jędra worked with Gdanski Teatr Tanca (Gdansk Dance Theatre) led by Melissa Monteros and Wojciech Mochniej. Together with Gdanski Teatr Tanca, she performed at international festivals in Sweden, Estonia, Germany, Latvia, or Hungary. In 1998 Magda Jędra took part in the project conducted by a Canadian choreographer Paula Ross entitled Fisher of Man, Man the Fisher. Later she worked with various choreographers and dancers (e.g. Joe Alter, Rafał Dziemidok, Edyta Kozak, Alexandr Pepelyaew, Anita Wach, Leszek Bzdyl, Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz or the group 7273, Artistic Group Koncentrat, Centre for Contemporary Arts Łaźnia in Gdansk, Witold Gombrowicz Theatre in Gdynia, Wytwornia Theatre in Warsaw, The Academy of Movement Theatre). She co-founded with Anna Steller the

5 dance group Good Girl Killer in She has received a lot of various scholarships. Since 1999 she has also worked as a workshop lecturer of contemporary dance and improvisation. Patrycja Orzechowska (1974) je vizuální umělkyně, zaměřuje se na fotografii, koláže, instalaci, grafický design, film a umění ve veřejném prostoru. Absolvovala Akademii výtvarných umění v Gdaňsku, obor malba a grafika. Zabývá se choreografií lidského těla a umísťuje ho do různých struktur a konstrukcí. Snaží se tak o znovunastolení náležitého řádu věci v naší společnosti i v osobním životě a také hledá harmonii v širším kontextu. To je také důvod, proč ve svých představeních často odkazuje na různé druhy scénických umění, spolupracuje s moderními tanečníky, gymnasty a herci. Umělecká díla tvoří za pomoci lidského těla, které je jejím hlavním motivem. S těly umělců, se kterými pracuje, se potom snaží vytvářet strukturované kompozice zneklidňujících tvarů a forem. Patrycja Orzechowska (b. 1974) is a visual artist that specializes in conceptual photography, collages, installation, graphic design and film. She graduated from the Department of Painting and Graphics, at the Gdansk Academy of Fine Arts. She is interested in choreography of the body and inscribing it into various structures or constructions. She tries to restore the proper order of things in our social and family life as well as searching for harmony in broader context. That is why she often refers to a variety of performing arts, she cooperates with modern dancers, gymnasts and actors in her practice. She creates artworks with the human figure as the main motif. The bodies subjected by her to an innocent training become structured compositions of disturbing shapes. Čtveřice polských umělců Magda Jędra, Zbigniew Zibi Bienkowski, Anna Steller a Grzegorz Welizarowicz založili na začátku roku 2005 taneční platformu Good Girl Killer. Dvě z nich Magda Jędra a Anna Steller jsou členkami ansámblu i dnes. Toto uskupení se věnuje tvorbě v oblasti tance, divadla, výtvarné performance, hudby a multimédií. Ideově i for-

6 málně se všichni jeho členové snaží ve svých uměleckých i dalších aktivitách mísit nejrůznější žánry. Stírají hranici mezi konvencemi krásného a populárního umění, využívají současných technologií a snaží se udržet si poctivý a zodpovědný přístup k minulosti. Estetika, se kterou pracují, je plně reprezentuje a odráží se v ní jejich zkušenosti a způsob uvažování. Good Girl Killer usiluje o upřímné zobrazení fascinace různými experimentálními technikami, se kterými se umělci v průběhu let setkali. Dosud toto seskupení vytvořilo 6 děl: Good Girl Killer (2005), Action (2008), The Girls in the Red Shoes (2010), The Seahorse Led by Its Sexual Instinct (2010), Have a Nice Hell (2010) Le Sni (2011), Lotta and Gula (2011). Jejich vystoupení byla prezentována na nejrůznějších festivalech: mj. pražské 4+4 dny v pohybu, Mezinárodní divadelní festival Malta v Poznani, Konfrontacje Teatralne v Lublani, Mandala Festival ve Wrocławi a Dance Festival v Gdaňsku.

7 Good Girl Killer company was founded at the beginning of 2005 by four polish artists: Magda Jędra, Zbigniew Zibi Bienkowski, Anna Steller and Grzegorz Welizarowicz; the current members are Jędra and Steller. The Good Girl Killer company works in the fields of dance, theatre, performance art, music, and multimedia. Formally and ideologically their artistic and other activities endeavour to mix genres. Blurring the boundaries between the high and the popular art conventions they make use of contemporary technology and try to maintain an honest and responsible attitude towards the past. The aesthetics they use represents them and reflects their experiences and considerations. Good Girl Killer aim to provide an honest reflection on the fascination with various experimental techniques they have been exposed to over the years. Until now the company has produced 6 productions: Good Girl Killer (2005) Action (2008) The Girls in the Red Shoes (2010), The Seahorse Led by Its Sexual Instinct (2010), Have a Nice Hell (2010) Le Sni (2011), Lotta and Gula (2011). The shows were presented on various festivals, among others: 4+4 Days in Motion in Prague, Malta International Theatre Festival Poznan, Konfrontacje Teatralne Lublin, Mandala Festival Wroclaw, and Gdansk Dance Festival. Příjemné peklo v Galerii Pionová Představení Have a Nice Hell postavilo diváky před množství otevřených a nezodpovězených otázek. Ty se točily především kolem tématu: Co se vlastně událo na scéně? Sinusoidně rozprostřená dramaturgie oscilovala mezi tragédií a groteskou, tichem a křikem, smíchem a pláčem. Zcela jistě jsme byli svědky vizualizace složitých mezilidských vztahů, vyjádřených skrze hru dvou umělkyň ze souboru Good Girl Killer Magdy Jędry a Anny Steller, s čímž korespondovala bílá, sterilní otevřená scénografie Patrycie Orzechowské. Zdá se, že věk, pohlaví nebo kostým interpretek nenesou žádný význam: jejich všednost jim dala rozměr mnohem univerzálnější. V tomto pojetí se každodenní rituální činnosti proměňují v mnohem schematičtější a zapletenější hru. V čím dál tím víc extrémním souboji věcí zůstalo jejich poselství vychýlené ze svého významu. Zapletené slabiky, citáty z Hvězdných válek, pokřiky připomínající pohanské rituály to vše paradoxně dosahovalo vyvrcholení v tichu. Závěrečná sekvence pak diváky velmi intenzivně vtáhla k účasti v představení. Interpretky zmrtvěly

8 na scéně, vykřikujíc celé spektrum zvuků. Bezradnost, smích, pokus prolomit ticho potleskem. Bezpečná jistota diváka tak byla zpochybněna. Obě umělkyně se pokusily troufale nakazit publikum osobním peklem, přejíc jim v samotném názvu představení jeho příjemné přijetí. Rozvíjejí psychologii strachu, obracejí se k divákovi s prosbou o vstup do hloubky vlastního nitra, o poměření sil se svými vlastními monstry, která se ozývají v nejintimnějších situacích. Společnost si osvojila řadu mechanismů, které napomáhají zvyknout si na strach, napomáhají uzavírat ho mezi čtyři stěny domova nebo dokonce do vlastního těla. Tanečnice prolomily všechny tyto hranice, provokujíc diváka k pocítění nepříjemných věcí v daném místě a čase. Osobně se domnívám, že představení získává hodnotu až v okamžiku, kdy se k němu divák po nějakém čase vrací. Otevřený konec přesahuje za hranice galerie do našich domovů, našich vztahů a našich často neuvědomělých strachů Aleksandra Olejnik, Gazeta Świętojańska / The production Have a Nice Hell made the audience face a lot of open and unanswered questions. Questions like: What has actually happened on the stage? The production oscillated between tragedy and grotesque, silence and scream, laughter and crying. We have surely seen a visualization of complex human relationships expressed by interplay of two dancers from the Good Girl Killer ensemble Magda Jędra and Anna Steller. The white, sterile and open stage design of Patrycja Orzechowska nicely corresponded with the mood of the production. The performers bravely tried to convey their horrors to the audience. They develop the psychology of fear; they turn to the audience and ask them to enter their own inner self, to fight their own monsters that come to surface in the most intimate moments. ( ) The open ending of the production extends beyond the border of the theatre and enters our homes our relationships and our fears that we're sometimes unaware of. Aleksandra Olejnik, Gazeta Świętojańska / 3 March 2011

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ

PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ TRANSFORMATIONS IN TWENTIETH-CENTURY ARCHITECTURE PROMĚNY ARCHITEKTURY 2. POLOVINY 20. STOLETÍ Eva Špačková a kolektiv Vydala Stavební fakulta, Vysoká škola

Více

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.)

STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY. Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) Martin Foret Pavel Kořínek Tomáš Prokůpek Michal Jareš (eds.) STUDIA KOMIKSU: MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY

Více

Lovci Treasure hunters

Lovci Treasure hunters Nespoutáni létem Unfettered summer strana / page 3 Daniela Šulcová your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto / Summer 2013 30 Vášeň / Passion 19

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007)

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics and Administration 11 (2007) Pardubice 2007 SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE Series D Faculty of Economics

Více

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce

Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce Lidská práva v kontextu zahraniční rozvojové spolupráce FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci 2011 Zpracovala Katarína Šrámková FoRS České fórum pro rozvojovou spolupráci Bělehradská 92, 120 00 Praha

Více

Světové divadlo druhé poloviny 20. století

Světové divadlo druhé poloviny 20. století Světové divadlo druhé poloviny 20. století Druhá divadelní reforma Studijní text pro kombinované studium Andrea Hanáčková OLOMOUC 2013 Oponenti: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Mgr. Helena Spurná, Ph.D.

Více

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44

Obsah MVS 2. Jak lovit jednorožce (E. C. Hammerstein) 42. Nová adresa nakladatelství Prometheus 44 Nové svazky edice Dějiny matematiky 44 Obsah MVS 2 Setkání učitelů matematiky všech typů škol 4 N is a number film o Paulu Erdősovi 4 Spolupráce s Zentralblattem se dobře rozběhla 5 Sedmý světový kongres IFSA 97 Prague 6 EMS 9 Z obsahů EMS

Více

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+

Age Management pro práci s cílovou skupinou 50+ Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Bohumíra Lazarová, Dagmar Navrátilová, Petr Novotný, Radka Odrazilová, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková, Ilona Štorová Age Management pro

Více

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu

Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami. a firmy Pospolu Informace o školách zapojených do projektu Pospolu a jejich spolupráci s firmami Odborné školy a firmy Pospolu Projekt Pospolu Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ

PREZENTACE V ANGLIČTINĚ PREZENTACE V ANGLIČTINĚ aneb The more languages you speak, the better! Prezentace by měla obsahovat: vaše jméno název co je účelem prezentace, proč dané téma prezentujete obsah hlavní body, o čem to bude

Více

skladatelskē instituce jejich historie, poslání a projekty v letech 2010 2014

skladatelskē instituce jejich historie, poslání a projekty v letech 2010 2014 MUZEUM BEDŘICHA SMETANY PRAHA MUZEUM ANTONÍNA DVOŘÁKA PRAHA NADACE LEOŠE JANÁČKA BRNO NADACE BOHUSLAVA MARTINŮ PRAHA CENTRUM BOHUSLAVA MARTINŮ POLIČKA INSTITUT BOHUSLAVA MARTINŮ PRAHA vȳznamnē českē skadateskē

Více

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES

PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES PRÁVNÍ VZTAHY JAKO MOŽNÁ RIZIKA PODZEMNÍCH STAVEB LEGAL RELATIONS AS POSSIBLE RISKS FOR UNDERGROUND STRUCTURES BORIS ŠEBESTA, DAVID HRUŠKA I. ÚVOD Legislativa jednotlivých států většinou neobsahuje dostatečnou

Více

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI

VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI VYSOKÁ ŠKOLA TĚLESNÉ VÝCHOVY A SPORTU PALESTRA, SPOL. S R.O. ZÁŽITKOVÁ PEDAGOGIKA A MOŽNOSTI JEJÍHO VYUŽITÍ PŘI PRÁCI S VYBRANÝMI CÍLOVÝMI SKUPINAMI editor: PhDr. Markéta Šauerová, Ph.D. PRAHA 2013 Zážitková

Více

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU

MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze Diplomová práce BcA. Pavel Svoboda MYSTIFIKACE JAKO MOŽNÁ FORMA EXISTENCE ČLOVĚKA V PROSTORU Katedra scénografie Studijní obor: Scénografie Vedoucí diplomové

Více

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století. Divadlo Archa

RE:PUBLIKUM. Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století. Divadlo Archa RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století Divadlo Archa 24 4 2013 RE:PUBLIKUM Možnosti spolupráce s publikem ve 21. století Kultura hraje v rozvoji společnosti významnou roli, spočívající

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI

WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI WWW.POMOZTEDETEM.CZ ZPRÁVA ZA 13. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM SBÍRKOVÝ PROJEKT ČESKÉ TELEVIZE A NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI Nadace rozvoje občanské společnosti Všechny postupně konané veřejné sbírky projektu

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU. Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské unii KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 16. března 2005 KOM(2005) 97 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU Zlepšení právní úpravy v oblasti růstu a pracovních míst v Evropské

Více

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG OHROŽENÝ DRUH? SOUČASNÁ SITUACE VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE

ŠKOLNÍ PSYCHOLOG OHROŽENÝ DRUH? SOUČASNÁ SITUACE VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE ŠKOLNÍ PSYCHOLOG OHROŽENÝ DRUH? 2014, roč. 8, č. 4 SOUČASNÁ SITUACE VE ŠKOLNÍM PORADENSTVÍ V ČESKÉ REPUBLICE Eleonora Smékalová Abstrakt Počet školních psychologů a školních speciálních pedagogů pracujících

Více

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti

ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK. POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti ZPRÁVA ZA 11. ROČNÍK POMOZTE DĚTEM Sbírkový projekt České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti Co je sbírkový projekt Pomozte dětem! Nadace rozvoje občanské společnosti Dáváme lidi do pohybu.

Více

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností

Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Studie pro potřeby vytvoření Programu zmapování a analýzy potřeb umění, kulturních a kreativních průmyslů v ČR a transferu mezinárodních zkušeností Praha, únor 2009 Obsah 1. Závěry... 3 2. Identifikace

Více

Minor. Scéna hlavního města Prahy

Minor. Scéna hlavního města Prahy Minor Scéna hlavního města Prahy výroční zpráva za rok 2014 1 1. Poslání koncepce, status Divadlo minor, bývalé Ústřední loutkové divadlo, jehož ředitelem je od 1. října 1998 Ing. Zdenek Pecháček, prošlo

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013

PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN. Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE. Isachar 2013 PROJEKT JIŽNÍ SÚDÁN Isachar 2013 Podpora přípravy a vzdělávání vedoucích pracovníků ECS EE Tato zpráva popisuje zadání, východiska a směr další práce Občanského sdružení Isachar a Episkopální církve Eastern

Více

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Petra Hývnarová Glogging - moderní způsob sebevyjadřování s využitím multimediálních prostředků

Více