chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015"

Transkript

1 25. sezóna chorvatsko & itálie francie & Španělsko 2015 POBYTOVÉ ZÁJEZDY JADERSKÉ A STŘEDOZEMNÍ MOŘE POZNÁVACÍ A SPORTOVNÍ ZÁJEZDY ZALOŽENO 1990 Spolehlivý průvodce na Vašich cestách

2 POJIŠTĚNÍ VAŠÍ CESTY ZAČÍNÁ U NÁS! CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Číslo rámcové smlouvy uzavřené mezi cestovní kanceláří a Českou pojišťovnou a.s.: Ke všem pobytovým zájezdům je možné doobjednat cestovní pojištění TURISTA. Cestujete-li autobusem, jste pojištěni po celou dobu zájezdu. Cestujete-li autem, jste pojištěni na pobyt a na dobu, která je obvyklá pro cestu do/z místa pobytu (tj. 1 den před a 1 den po). Potřebujete-li pojistit nějaké dny navíc (ke kterým není sjednáno ubytování ani cesta přes CK CAMPANATOUR), dopojišťuje se navíc jednotnou sazbou za osobu a den. Sazby pojistného pro dospělé i děti jsou jednotné, platí pro tuzemce i cizince. Pojištění TURISTA je balíček pojištění více rizik. Pojištění storna cesty nelze sjednat samostatně. Jedete-li na sportovně zaměřený zájezd, doporučujeme sjednat pojištění TURISTA typu REKREAČNÍ SPORT. Značka Kód pojištění Typ pojištění Evropa - TURISTA A E jen LÉČEBNÉ VÝLOHY Evropa - TURISTA B E balíček vč. poj. storna do 6 tisíc Evropa - TURISTA C E balíček vč. poj. storna do 8 tisíc Evropa - TURISTA D E balíček vč. poj. storna do 15 tisíc balíček vč. pojištění zavazadel Evropa - TURISTA E E vč. poj. storna do 15 tisíc Evropa - TURISTA F E typ REKREAČNÍ SPORT balíček vč. poj. storna do 8 tisíc IP E Evropa - TURISTA balíček vč. pojištění zavazadel Pojistné za osobu a pobyt Léčebné výlohy Asistenční služba Úrazové pojištění Pojištěno Pojištění odpovědnosti Pojištění zavazadel Vysvětlení - pojištění TURISTA sjednané prostřednictvím CK u České pojišťovny a.s. zahrnuje: (stručný výtah z pojistných podmínek) Územní platnost pojištění Je-li sjednáno pojištění s územní platností Evropa, jsou do něj zahrnuty evropské státy a Alžírsko, Egypt, Kypr, Libye, Maroko, Tunisko, Turecko, není zahrnuta Česká republika. Pojištění léčebných výloh Z tohoto pojištění se poskytuje úhrada nezbytných nákladů na léčení, kterému je nucen se pojištěný podrobit z důvodu náhlého onemocnění či úrazu. Hradí se lékařské ošetření, pobyt v nemocnici, léky předepsané lékařem, doprava do nejbližšího zdravotního zařízení, repatriace v případech, kdy není možné pro návrat použít původně plánovaný dopravní prostředek. Hranice pojistného plnění Kč (Evropa vč. Středomoří). Asistenční služba Asistenční službu zajišťuje mezinárodní společnost Europ Assistance, komunikace je v češtině 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Kvalifikovaná operátorka vás vyslechne, posoudí problém, domluví se sama s cizojazyčným ošetřujícím personálem, zajistí předání informací vaší rodině, kontaktuje cestovní kancelář. Z této pojistky se také hradí ubytování doprovázejícímu či přivolanému opatrovníkovi (rodinnému příslušníkovi) do výše Kč denně a max Kč, cestovní náklady při vyřizování ztráty nebo zničení cestovních dokladů při pojistné události do výše Kč. Úrazové pojištění Zahrnuje pojištění pro případ doby nezbytného léčení ( Kč), trvalých následků úrazu ( Kč), smrti úrazem ( Kč). Limity plnění pro jednotlivé případy jsou uvedeny v závorkách. Pojištění cestovních zavazadel Pojišťovna plní v případě poškození, zničení, odcizení nebo ztráty cestovních zavazadel a věcí osobní potřeby, obvyklé pro daný účel cesty, které si pojištěný vzal na cestu. Plnění je poskytováno v časové ceně pojištěné věci. Limit plnění je na pojistnou událost a max Kč na jednu pojištěnou věc. Pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty (storno cesty) Z této pojistky pojišťovna hradí náhradu za skutečně účtované stornopoplatky, které musíte zaplatit cestovní kanceláři, pokud zrušíte zájezd v době před odjezdem. Pojištění storna počíná dnem následujícím po dni zaplacení pojistného a končí nastoupením do autobusu nebo (pro vlastní dopravu) ve 24:00 hod. dne před dnem počátku cestovního pojištění. Plnění se vyplácí podle Všeobecných pojistných podmínek a podle smluvních ujednání České pojišťovny, s nimiž se můžete seznámit v cestovní kanceláři. Důvody storna cesty mohou být: úmrtí pojištěného, nebo jeho příbuzného, nově vzniklé závažné poruchy zdraví pojištěného nebo nejbližšího příbuzného pojištěného a nově vzniklé lehké poruchy zdraví pojištěného. Limit plnění dle typu pojištění Kč nebo Kč nebo Kč (Evropa). Pojištění storna cesty lze sjednat pouze v cestovní kanceláři jako součást pojištění TURISTA, nelze sjednat samostatně. Zrušení cesty oznamte neprodleně cestovní kanceláři osobně nebo písemně (faxem, em). Pro uplatnění pojistky je nutné doložit originál dokladu od ošetřujícího lékaře, který bude obsahovat i diagnózu (číselný kód). Maximální procento plnění ze stornopoplatků cestovní kanceláře, dle tabulky Příjemce plnění Pojištěný a příbuzní uvedení na společné Spolucestující Pojistná událost Lehká porucha zdraví pojištěného smlouvě o zájezdu 80% --- Nově vzniklá závažná porucha zdraví nejbližšího příbuzného pojištěného, který není uveden na smlouvě o zájezdu nebo není pojištěn 80% --- Nově vzniklá závažná porucha zdraví pojištěného 80% 80% Úmrtí pojištěného 80% 80% Úmrtí příbuzného pojištěného, který není uveden na smlouvě o zájezdu nebo není pojištěn 80% --- Pojištění storna cesty Limit plnění Limity plnění uvádíme v textu pod tabulkou Limit plnění 101 Kč ano Kč ano ano ano Kč ano ano ano Kč ano ano ano ano Kč ano ano ano Kč ano ano ano Kč pojistné za os. a den ano ano ano ano --- Náš tip: Vzhledem ke spoluúčasti je vždy výhodnější najít si za sebe náhradníka z rodiny či okolí, protože min. spoluúčast je 20% (tj. činí-li stornopoplatek Kč, pojišťovna vám vrátí jen Kč). Pojištění odpovědnosti za způsobenou škodu Toto pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou v zahraničí při činnostech běžných v občanském životě. Z tohoto pojištění se hradí škody na zdraví ( Kč), na věci ( Kč) a finanční škody ( Kč), které svým neúmyslným jednáním způsobíte jiné osobě v zahraničí. Hranice pojistného plnění k jednotlivým případům jsou v závorkách. Kompletní znění pojistných podmínek je k dispozici na stránkách nebo žádejte u svého prodejce. Z internetu je možné stáhnout pojistné podmínky a formuláře pro hlášení pojistných událostí. POMÁHÁME VÁM PŘIVÉZT SI HEZKÉ ZÁŽITKY CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ Léčebných výloh a asistence Odpovědnosti za škodu občana Cestovních zavazadel Storna zájezdu infolinka POJIŠTĚNÍ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Cestovní kancelář CAMPANATOUR je pojištěna smlouvou s pojišťovnou Generalli a.s. Koncese i smlouva je k nahlédnutí na a na a u všech prodejců. Cestovní kancelář CAMPANATOUR je vaším spolehlivým partnerem již od roku 1990.

3 slevy a výhody Následující slevy platí pouze pro objednávky z katalogu CHORVATSKO & ITÁLIE & FRANCIE & ŠPANĚLSKO Slevy je nutné uplatnit ihned při sepsání smlouvy o zájezdu a nelze je uznat dodatečně. SPECIÁLNÍ AKCE A SLEVY PŘI VÍCETÝDENNÍCH POBYTECH uvedené u jednotlivých kapacit jsou slučitelné se slevami za včasné rozhodnutí, se slevou Club AZUR i se Speciálními slevami pro zvýhodněné skupiny zákazníků. ČASOVÁ SLEVA ZA VČASNÉ ROZHODNUTÍ Je určena zákazníkům, kteří plánují svoji dovolenou s větším předstihem. Získáte nejen slevu, ale i výhodu bohatého výběru z nejširší nabídky. Sleva je uvedena pod každou jednotlivou kapacitou, je podmíněna uzavřením smlouvy o zájezdu (vyplněním přihlášky) a zaplacením min. 30% zálohy (popř. celé částky) do daného data. Doplatek zájezdu musí být zaplacen v souladu se všeobecnými podmínkami. Časová sleva se nevztahuje na nabídky typu last minute. Je slučitelná se slevou Club AZUR a se Speciálními slevami. SLEVA CLUB AZUR 3% Je věrnostní program. Pokud jste již s námi cestovali alespoň 1x (zakoupili alespoň jeden zájezd v hodnotě min Kč), máte nárok na slevu Club AZUR. Zájezdy objednané v letech nemusíte dokládat, máme je v počítačové evidenci. Sleva Club AZUR se nevztahuje na nabídky typu last minute. Sleva Club AZUR je slučitelná s časovými a Speciálními slevami. dětské slevy Pro uznání dětské slevy nesmí dítě uvedený věk překročit do konce pobytu, sleva do 13 let tedy znamená do 13. narozenin dítěte. REZERVACE, TELEFONY PRACOVNÍ DOBA REZERVAČNÍ CENTRÁLA CK: Pevná linka: Fax: Dispečink: , (v nutných případech i mimo pracovní dobu) Na těchto telefonech Vám sdělíme i kontakt na prodejce nejbližší Vašemu bydlišti. Pracovní doba na rezervační centrále je 09:00 17:00 (po pá). Garantovaná pracovní doba poboček je 09:00 16:00 (po pá) s půlhodinovou polední pauzou. Značkové prodejny CK CAMPANATOUR a kontakty na autorizované prodejce v místě vašeho bydliště najdete i na webových stránkách Další důležité informace najdete v tomto katalogu na stranách SPECIÁLNÍ SLEVY PRO ZVÝHODNĚNÉ SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ Jsou určeny pro zvýhodněné skupiny zákazníků - patří sem sleva pro seniory, pro invalidy, pro novomanžele, pro studenty a učitele, pro lékaře a zdravotní sestry a pro držitele karet s logem Sphere, Carte a Renome. Speciální slevy se nevztahují na nabídky typu last minute. Sleva pro seniory 2% Je určena zákazníkům narozeným v roce 1949 a dříve. Sleva je slučitelná s časovou slevou a slevou Club AZUR. Sleva pro invalidy 2% Je určena držitelům průkazu ZTP, ZTP/P. V případě ZTP/P se sleva vztahuje i na průvodce (1 osoba). Dokládá se kopií průkazu. Sleva je slučitelná s časovou slevou a slevou Club AZUR. Sleva nejen pro novomanžele 2% Je určena párům, jejichž manželství bylo nebo bude uzavřeno v roce Sleva je platná i na zájezdy k výročí svatby po 10, 20, 25, 30, letech. Dokládá se kopií oddacího listu. Sleva je slučitelná s časovou slevou a slevou Club AZUR. Sleva pro studenty a učitele 2% Je určena všem držitelům ISIC (IYTC, ITIC) karty. Sleva se dokládá kopií dokladu ISIC (resp. IYTC, resp. ITIC). Sleva je slučitelná s časovou slevou a slevou Club AZUR. Sleva pro lékaře a zdravotní sestry 2% Je určena pro pracovníky ve zdravotnictví na uvedených pozicích. Sleva se dokládá razítkem zaměstnavatele. Sleva je slučitelná s časovou slevou a slevou Club AZUR. Sleva pro držitele karty Sphere, Renome a Carte 7% Je určena pro držitele libovolné karty Sphere, Renome nebo Carte. Přehled všech karet na nebo Dokládá se kopií karty. Poskytuje se pouze na pobočkách CK CAMPANATOUR. Sleva je slučitelná pouze se slevou Club AZUR. OBSAH CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ 2 SLEVY, KONTAKTY, OBSAH 3 POBYTY PRO SENIORY (La Manga del Mar Menor, Andalusie, Menorca, Sicílie, Albánie, Chorvatsko) CHORVATSKO 7 17 (Istrie, Kvarner, severní, střední a jižní Dalmácie) ITÁLIE (Adriatická riviéra, Palmová riviéra, Abruzzo, Gargano, Kalábrie, Ischia, Toskánsko) FRANCIE (Azurové pobřeží, Provence, Languedoc) ŠPANĚLSKO (Costa Brava, Costa del Maresme, Costa Dorada, Costa del Azahar) VÝBĚR Z EXOTIKY VŠEOBECNÉ INFORMACE A PODMÍNKY DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ MIMO KATALOGOVOU NABÍDKU NAJDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH 3

4 POBYTY PRO SENIORY 55+ Programy jsou primárně určeny osobám starším 55 let a jejich spolucestujícím. Za příplatek si je mohou objednat též osoby, které věku 55 let ještě nedosáhly. Pro rok 2015 jsou v nabídce: Španělsko - Menorca, La Manga del Mar Menor, Andalusie, Itálie - Sicílie, nově jsme zařadili Albánii a Chorvatsko. ŠPANĚLSKO - MURCIA, LA MANGA DEL MAR MENOR - HOTEL IZÁN CAVANNA Poloha: letovisko La Manga del Mar Menor se nachází v oblasti Murcia na jihovýchodě Španělska mezi Středozemním mořem a Mrtvým mořem Evropy Mar Menor. Mar Menor je laguna oddělená od Středozemního moře 23 km dlouhým pásem pevniny o šířce m, nazývaným La Manga. Hotel zaujímá jedinečnou polohu na tomto úzkém pásu. Slaná mořská voda v laguně se zvýšeným obsahem minerálů a solí má blahodárné léčebné účinky. Ostrůvek Isla del Ciervo s léčivým bahnem je od hotelu vzdálený pouze 200 m. Vstup do moře je velmi pozvolný. Vybavení: sluneční terasa s lehátky, venkovní bazén s dětským brouzdalištěm, vnitřní bazén (uzavřeno ), sauna, restaurace, bar. Internet, WiFi. Tenis, kulečník a stolní tenis. Denní a večerní zábavní programy (dle období). Léčebné masáže za poplatek. Pokoje: dvojlůžkové klimatizované pokoje až se dvěma přistýlkami pro děti. Koupelna a WC, balkón, fén, TV-SAT, WiFi zdarma, sejf. ráj mezi dvěma moři Stravování: polopenze vč. vody a vína (à 0,25 l) k večeři. Plná penze za příplatek. Děti 2-13 let na přistýlce: Kč ŠPANĚLSKO - ANDALUSIE, FUENGIROLA - HOTEL LAS PALMERAS Poloha: oblast Andalusie v jižním Španělsku má subtropické středomořské klima s průměrnými letními teplotami nad 30 C. Hotel se nachází u přístavu a 200 m od upravené pláže s tmavým pískem. Pláž lemuje pěší promenáda s řadou restaurací, barů a obchodů. Vybavení: sluneční terasa s lehátky, slunečníky a s výhledem na přístav, venkovní bazén pro dospělé a děti, restaurace, kavárna, piano bar. Internet, WiFi za poplatek. Tělocvična, kulečník, stolní tenis. Denní a večerní animace. Pokoje: dvojlůžkové klimatizované pokoje s možností až dvou přistýlek, s balkónem a garancí výhledu na moře. Koupelna a WC, fén, TV-SAT, minibar, telefon, sejf. Stravování: polopenze vč. vody a vína k večeři (à 0,25 l). Plná penze za příplatek. Děti 2-13 let na přistýlce: Kč MAR MENOR počet nocí / ANDALUSIE počet nocí / V ceně: letecká doprava vč. tax a transferů, týdenní (9, 10, 11 denní) pobyt s polopenzí vč. vody a vína k večeři ( à 0,25l), služby delegáta 55+, aktivity zdarma. Příplatky: pokoj 1/1: Kč/7 nocí, Kč/9,10,11 nocí (do vyprodání kapacity, jinak Kč/7 nocí, Kč/9,10,11 nocí). Osoba do 55 let, bez doprovodu seniora 55+: Kč. Dospělý na přistýlce s jedním seniorem 55+ nebo se dvěma osobami do 55 let: Kč. Děti 2-13 let na přistýlce - pevná cena: Kč. Infant (0-2 roky): 990 Kč (bez nároku na lůžko a sedadlo v letadle). Plná penze: Kč/7 nocí, Kč/9,10,11 nocí. Slevy: dospělý na přistýlce se dvěma seniory 55+: Kč. Svozová místa za příplatek: 500 Kč: Jihlava. 600 Kč: Brno. 750 Kč: Nový Jičín, Olomouc, Prostějov. 800 Kč: Frýdek-Místek, Opava, Ostrava. Svoz je nutné objednat ihned se zájezdem. Cestovní pojištění: viz str. 2. 4

5 ŠPANĚLSKO - MENORCA, CIUTADELLA - APARTHOTEL BLANC PALACE Poloha: nejvýchodnější z baleárských ostrovů, s nádhernými plážemi, průzračným mořem, příjemným klimatem a panenskou přírodou. Aparthotel je součástí komplexu Resort Vacances Menorca v klidné vilové čtvrti nedaleko historického centra městečka Ciutadella. Vzdálenost jednotlivých budov od pláže s bílým a jemným pískem je m, od centra 1 km. Vybavení: bazény pro dospělé a děti se sluneční terasou a lehátky, zahrada, dětské hřiště, restaurace, bar, minimarket. Internet, WiFi na recepci zdarma. Tělocvična, sauna, jacuzzi, masáže, stolní tenis. Zábavní programy pro děti i dospělé. Bezbariérový přístup. Pokoje: klimatizované apartmány s balkónem, koupelnou a WC, fénem, telefonem a TV-SAT, sejfem. Obývací část s kuchyňským koutem a pohovkou, dvojlůžková ložnice. Stravování: polopenze vč. vody a vína k večeři. Plná penze za příplatek. Děti 2-13 let na přistýlce: Kč POBYTY PRO SENIORY 55+ menorca počet nocí / V ceně: letecká doprava vč. tax a transferů, týdenní pobyt s polopenzí vč. vody a vína k večeři, služby delegáta 55+, aktivity zdarma. Příplatky: pokoj 1/1: Kč (do vyprodání kapacity, jinak Kč). Osoba do 55 let, bez doprovodu seniora 55+: Kč. Dospělý na přistýlce s jedním seniorem 55+ nebo se dvěma osobami do 55 let: Kč. Děti 2-13 let na přistýlce - pevná cena: Kč. Infant (0-2 roky): 990 Kč (bez nároku na lůžko a sedadlo v letadle). Plná penze: Kč. Slevy: dospělý na přistýlce se dvěma seniory 55+: Kč. Svozová místa za příplatek: 500 Kč: Jihlava. 600 Kč: Brno. 750 Kč: Nový Jičín, Olomouc, Prostějov. 800 Kč: Frýdek-Místek, Opava, Ostrava. Svoz je nutné objednat ihned se zájezdem. Cestovní pojištění: viz str. 2. ITÁLIE - SICÍLIE, TERRASINI - HOTEL CITTÁ DEL MARE / Poloha: největší ostrov Itálie, nazývaný ostrovem slunce především pro své subtropické podnebí s horkými léty a mírnými zimami. Symbolem Sicílie je Etna, nejvyšší dosud činná sopka v Evropě. Od pevniny dělí ostrov Messinská úžina, kterou v nejužším bodě překlenuje moderní most. Hotelový komplex se nachází na útesu severozápadního pobřeží Sicílie v blízkosti města Terrasini, asi 35 km od Palerma. Díky své poloze nabízí hotel úchvatné pohledy na moře a záliv Castellammare. Komplex je rozdělen do 21 terasovitě vystavěných budov a patří k největším areálům v Itálii. Přístup do moře je z uměle vybudovaných teras na skalnatém útesu, sestup do moře po schůdcích/žebříčku (jako u bazénů). Soukromá písčitá pláž je vzdálena asi 10 min. od hotelu (kyvadlová doprava v pravidelných intervalech). Autobusová zastávka přímo u hotelu. Vybavení: v hlavní budově: recepce, klimatizované společenské prostory, WiFi, bar, restaurace, butik, pošta, půjčovna aut, obchod se suvenýry a nápoji. Bohaté zázemí pro trávení volného času: denní i večerní animační program, přírodní stezky vhodné k procházkám, zóna wellness, tobogán se čtyřmi skluzavkami vedoucí až k moři, sportoviště - vyhřívaný plavecký bazén (50 m), tenisové kurty, volejbalové a basketbalové hřiště, menší fitness, minigolf, stolní tenis aj. Ubytování: jedno až čtyřlůžkové pokoje, koupelna a WC, fén, telefon, TV, trezor, klimatizace/topení, balkón. Pokoje mají výhled na moře nebo do parku. Pro naše klienty je zajištěno ubytování s balkónem, výhledem na moře a záliv Castellammare. Jednolůžkové a čtyřlůžkové pokoje má hotel k dispozici pouze v omezeném množství - doporučujeme včasnou rezervaci. Stravování: polopenze formou švédských stolů. Změna hotelu vyhrazena. Mimo sezónu nemusí být v provozu všechna zařízení hotelu. castellammare palermo sicílie počet nocí / POVINNÉ PŘÍPLATKY: pobytová taxa: cca 1 EUR/os./den. Děti do 10 let taxu neplatí. V ceně: letecká doprava z Prahy, 7 nocí ve 3*/4* hotelu s polopenzí vč. vody a vína, transfer letiště - hotel - letiště, přípitek na uvítanou, lehátka a slunečník na hotelové pláži, večer sicilské kuchyně, promítání dokumentárního filmu o Sicílii, služby delegáta. Pobyt: úterý - úterý. Příplatky: pobyt bez osoby 55+: Kč/os./týden. Pokoj 1/1: Kč/týden (do vyprodání kapacity, poté Kč/týden). Plná penze: Kč/týden (na místě za poplatek 15 EUR/os./ oběd). 3. a 4. lůžko: dospělý sleva Kč/týden, dítě 2-13 let na přistýlce platí pevnou cenu Kč/týden, infant 0-2 roky platí pouze letištní taxy 990 Kč (cestuje bez nároku na hotelové lůžko a sedadlo v letadle). Cestovní pojištění: viz str. 2. Svozová místa za příplatek: 500 Kč: Jihlava. 600 Kč: Brno. 750 Kč: Nový Jičín, Olomouc, Prostějov. 800 Kč: Frýdek-Místek, Opava, Ostrava. 5

6 POBYTY PRO SENIORY 55+ ALBÁNIE - DURRËS (DRAČ) Albánie je zemí vlídných obyvatel, krásných starobylých měst, nádherné přírody, přírodních pláží a velkolepých hor. Dosud neobjevený nejlevnější přímořský stát s výbornými cenami v restauracích a obchodech. Durrës - nejstarší město Albánie a významný námořní přístav s 10 kilometry písčitých pláží. V letech byl dokonce hlavním městem Albánie. Dnes je Drač vyhledávaným přímořským letoviskem s největším starořímským amfiteátrem na Balkánském poloostrově. DURRËS - HOTEL BLEART Poloha: moderní hotel ve dvou budovách přímo u široké písčité pláže. Autobusová zastávka nedaleko hotelu. Vybavení: bazén se slunečníky a lehátky, soukromá pláž se slunečníky a lehátky zdarma, restaurace, bar, konferenční místnost, WiFi ve společenských prostorách. Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, koupelna a WC, TV, telefon, topení/klimatizace, fén, trezor, lednice, WiFi, balkón. Stravování: polopenze formou švédských stolů. DURRËS - HOTEL TROPIKAL RESORT Poloha: nově zrekonstruovaný komplex, asi 5 km od města Durrës, se skládá z hlavní budovy a jednopatrových bungalovů. Všichni naši klienti jsou ubytováni v hlavní budově. Resort se rozprostírá v udržované zahradě, přímo u soukromé písčité pláže s pozvolným vstupem do vody. Autobusová zastávka nedaleko hotelu. Vybavení: bazén se slunečníky a lehátky, soukromá pláž se slunečníky a lehátky zdarma, restaurace, bary a noční klub (mimo sezónu většinou nefungují), WiFi ve společných prostorách zdarma, fotbalové, tenisové a volejbalové hřiště. Ubytování: dvojlůžkové pokoje s možností až dvou přistýlek, koupelna a WC, TV, telefon, topení/klimatizace, fén, lednice, balkón. Stravování: polopenze formou švédských stolů. Albánie počet nocí / V ceně: letecká doprava z Prahy, 7 nocí v hotelu 4* s polopenzí vč. vody a vína, transfer letiště - hotel - letiště, přípitek na uvítanou, promítání dokumentárního snímku o Albánii, služby delegáta. Pobyt: pondělí - pondělí. Příplatky: pobyt bez osoby 55+: Kč/os./týden. Pokoj 1/1: Kč/týden (do vyprodání kapacity, poté Kč/ týden). Plná penze: Kč/týden. 3. a 4. lůžko: dospělý sleva Kč/týden, dítě 2-13 let platí pevnou cenu Kč/týden, infant 0-2 roky platí pouze letištní taxy 990 Kč (cestuje bez nároku na hotelové lůžko a sedadlo v letadle). Cestovní pojištění: viz str. 2. Svozová místa za příplatek: 500 Kč: Jihlava. 600 Kč: Brno. 750 Kč: Nový Jičín, Olomouc, Prostějov. 800 Kč: Frýdek-Místek, Opava, Ostrava. CHORVATSKO - CRIKVENICA / DRAMALJ - HOTEL RIVIERA Poloha: menší hotel tvořený hlavní hotelovou budovou a třemi paviĺóny se nachází cca 2,5 km od centra lázeňského střediska Crikvenica v srdci Kvarnerské Riviéry. Hotel je vystavěný přímo na pobřeží oddělený pouze promenádou a obklopený zelení. Hlavní hotelová pláž je užší, oblázková, s betonovými platy na slunění, přístupná po schodech, na pláži jsou lehátka a slunečníky za poplatek. Vybavení: recepce, restaurace, aperitiv bar, café bar s venkovní terasou, TV místnost, pizzerie. V blízkosti jsou tenisové kurty, mini-golf, plážový volejbal, možnost vodních sportů na pláži - pronájem šlapadel, vodní padák, vodní lyžování. Ubytování: dvojlůžkové pokoje orientované na mořskou stranu s možností přistýlky, koupelna a WC. Dvojlůžkové pokoje mají balkón. Pokoj 1/1 za příplatek 30%. Stravování: plná penze + nápoj k večeři (0,2 vína, džusu, 0,3 piva). V CENĚ VÝLET NA OSTROV KRK Dítě do 12 let na přistýlce SLEVA 50%, na lůžku SLEVA 30% Osoba nad 12 let na přistýlce SLEVA 20% chorvatsko počet nocí / Povinné příplatky: pobytová taxa: 260 Kč/týden/dospělý, 130 Kč/týden/dítě let. V ceně: týdenní pobyt s plnou penzí + nápoj k večeři, uvítací drink, výlet lodí na ostrov Krk + ochutnávka vína, 2x denně animační programy, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, služby delegáta. Fakultativní výlety: NP Plitvice - 50 EUR, Benátky (bus + loď) - 48 EUR, Opatija - 15 EUR, Fish Picnic - 25 EUR. Autobusová doprava - cena: Kč v období Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz str. 2. 6

7 ZÁKLADNÍ INFORMACE, DOPRAVA CHORVATSKO Oficiální název: Republika Hrvatska Hlavní město: Zagreb Rozloha: km 2 Počet obyvatel: 4,5 mil. Oficiální jazyk: chorvatština Měna: Chorvatská kuna (HRK) Doporučené kapesné: EUR/den Chorvatsko Autobusem Doprava je zajišťována luxusními autokary našich partnerských dopravních společností (klimatizace, video, teplé a studené nápoje, WC) v období V případě nedostatečného počtu cestujících (méně jak 21) může dojít ke zrušení dopravy v okrajových termínech. Další podmínky autobusové přepravy a obecné informace najdete na stranách tohoto katalogu. Odjezd z ČR: pátek v odpoledních hodinách Příjezd do HR: sobota v dopoledních hodinách Odjezd z HR: sobota v odpoledních/večerních hodinách Návrat do ČR: neděle v poledních hodinách ISTRIE: Kč / obousměr, Kč/ jednosměr Umag, Novigrad, Lanterna, Poreč, Vrsar, Rovinj, Pula, Medulin, Rabac KVARNER: Kč / obousměr, Kč / jednosměr Dramalj, Crikvenica, Selce, Novi Vinodolski, Kraljevica, Omišalj, Njivice, Malinska SEVERNÍ DALMÁCIE: Kč / obousměr, Kč / jednosměr Zaton, Petrčane, Zadar, Sv. Filip i Jakov, Biograd na Moru, Pakoštane, Vodice, Šibenik, Primošten, Trogir, Kaštel STŘEDNÍ A JIŽNÍ DALMÁCIE: Kč / obousměr, Kč / jednosměr Omiš, Brela, Baška Voda, Baško Polje, Makarska, Tučepi, Podgora, Igrane, Živogošče, Drevnik, Gradac, Trpanj, Klek, Neum, Orebič, Korčula (pouze do přístavu Orebič, bez trajektu) Nástupní místa: Zdarma: Brno, České Budějovice, Domažlice, Horažďovice, Kdyně, Klatovy, Liberec, Mladá Boleslav, Písek, Plzeň, Praha, Přeštice, Příbram, Rokycany, Strakonice, Turnov. 150 Kč: Blansko*, Jihlava, Kroměříž*, Velké Meziříčí. 200 Kč: Děčín*, Frýdek-Místek*, Hořice*, Hradec Králové, Chomutov, Most, Nový Jičín*, Olomouc*, Ostrava*, Pardubice*, Prostějov*, Teplice, Uherské Hradiště*, Ústí nad Labem, Vyškov*, Zlín*. * neplatí pro oblast Kvarner A Pro uskutečnění svozu je podmínkou alespoň 6 osob v odjezdovém místě. Další podmínky autobusové přepravy, obecné informace a vysvětlení najdete na str. 50. H LETECKY Přímý let PRAHA - SPLIT je dlouhý přibližně 1 hodinu a přímý let z PRAHY do DUBROVNÍKU cca 1,5 hod. V ceně letenky je přeprava 1 osoby, zavazadlo do 15 Kg a jedno příruční zavazadlo, letištní a bezpečnostní taxy, palivový příplatek (letecká společnost si vyhrazuje právo na změnu v důsledku změn cen ropy). Případné zvýšení ceny letenky vám bude potvrzeno v okamžiku rezervace. PRAHA - SPLIT: od Kč/osoba/květen,červen,září, od Kč/osoba/červenec,srpen Letové dny: PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK PRAHA - DUBROVNÍK: od Kč/osoba/květen,červen,září, od Kč/osoba/červenec,srpen Letové dny: KAŽDÝ DEN ceny transferů z letiště do ubytovacího zařízení a zpět na letiště jsou závislé na vzdálenosti ubytování a počtu osob cenu vám sdělíme na požádání doporučujeme si místo transferu pronajmout na letišti auto ceny pronájmů jsou velmi srovnatelné s transfery a navíc budete mít vůz po celý pobyt k dispozici pro případné výlety po nádherné chorvatské krajině na objednané letenky se nevztahují stornopodmínky a stornopoplatky CK CAMPANATOUR. Objednané a zaplacené letenky jsou nevratné a nepřenosné (storno je 100%), vrací se pouze taxa a případný palivový příplatek palivový příplatek může být doúčtován dle aktuální výše 3 týdny před odletem TRANZITNÍ NOCLEH Pojedete do Chorvatska autem a cesta je pro Vás příliš dlouhá? Udělejte si po cestě zastávku a obohaťte svoji dovolenou o návštěvu některé z nádherných památek Chorvatska nebo Slovinska. SLO Zagreb Po cestě na Istrii doporučujeme zastávku u malebného Bledského jezera na úpatí Julských Alp s teplou vodou a ostrůvkem uprostřed, na kterém stojí poutní kostel Panny Marie. Umag Poreč Rabac Pula Rijeka Karlovac Krk Crikvenica Cres Bihać Slavonski Brod I Pag Vir BIH Zaton Zadar Sv. Filip i Jakov Biograd na Moru N.P. Kornati Split Omiš Makarská Brač Drvenik Hvar Gradac Perna Korčula Korčula Dubrovník Po cestě do Dalmácie doporučujeme zastávku u Národního Parku Plitvická Jezera. Přivítá Vás nevšední krása místních jezer a kaskádovitých vodopádů, které byli zařazeni mezi 10 nejkrásnějších na světě. Zajistíme Vám ubytování kdekoliv po cestě do/z Chorvatska dle Vašeho přání Ljubljana, Zagreb, Karlovac aj... Nabídku a kalkulaci připravíme na vyžádání. 7

8 UMAG 2015 Chorvatsko APARTMÁ POLYNESIA ISTRIE Poloha: letovisko Umag je považováno za vstupní bránu Istrie a je vzdáleno pouhých 40 km od italského Terstu. Turistický komplex leží u přírodní skalnaté pláže s betonovými plotnami a písčitými částmi pro děti, do vody jsou nově vystavěny tři rampy. Na pláži je restaurace a dva sladkovodní bazény s tobogánem. Centrum města je vzdálené asi 3 km a dostupné turistickým vláčkem. Vybavení: recepce (trezor, WiFi), restaurace, pošta, market, ambulance, pizzerie, občerstvení na pláži, tenisové kurty, minigolf, hřiště na volejbal, četná dětská hřiště, stolní tenis, parkoviště. Denní i večerní animace. Ubytování: apartmánové patrové domy či přízemní bungalovy. Byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, SAT/TV, terasou nebo balkónem, u BGW venkovní krb. Mimo vypsané typy bytů možnost rezervovat i jiné typy: APT3, APT4 (+1), BGW 5, ceny na STU3: obytná kuchyňka se třemi lůžky, balkón. APT3 (+1): kuchyňka s pohovkou, dvojlůžková ložnice. Přistýlka: Kč/týden. BGW 2: kuchyňka s rozkládací pohovkou, dvojlůžková ložnice. BGW 4: kuchyňka s pohovkou a lůžkem, dvojlůžková ložnice. Stravování: vlastní. Za příplatek: večeře Kč/osoba/týden v období -, jinak Kč/osoba/týden, polopenze Kč/osoba/týden v období -, jinak Kč/osoba/týden. Dítě 5-14 let sleva 50%. SLEVA 20% při nákupu do SLEVA 15% při nákupu do Platí pro pobyty a od při celkové platbě do BEZBARIÉROVÝ RESORT, NOVÁ PLÁŽ S RAMPAMI DO VODY NOVĚ VYSTAVĚNÁ APARTMÁ **** - ceny na POREČ HOTEL DELFIN Poloha: Poreč - největší turistické centrum na Istrii s překrásným historickým centrem, úzkými uličkami, vznešenou bazilikou a půvabnou pobřežní promenádou kolem přístavu. Z jednotlivých částí jezdí do centra turistické vláčky, všude je velké množství restaurací, barů, dětských hřišť a kaváren. Velmi oblíbený hotel leží na výběžku Zelená Laguna. Přímo pod hotelem je přírodní kamenitá, částečně oblázková pláž s betonovými plotnami, tobogán a bohatá nabídka vodních sportů. Vybavení: recepce (směnárna), klimatizovaná restaurace, výtah, aperitiv bar s gril-terasou, TV místnost s internetovým koutkem, masáže, tělocvična, úschovna kol, dětské hřiště. Restaurace na pláži, bazén s mořskou vodou, v sezóně animační programy a večerní zábava. Parkoviště (1 EUR/den). Ubytování: zrenovované dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, s koupelnou a WC, telefonem. Rodinné pokoje (2x1/2 propojené). B= balkón, BMS= balkón mořská strana. Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost plné penze Kč/osoba. SLEVA 5% při nákupu do , 4% do SLEVA dítě na přistýlce se 2 dospělými: do 12 let ZDARMA, let SLEVA 50%, let SLEVA 20% SLEVA dítě na lůžku: do 7 let SLEVA 50%, 7-14 let SLEVA 30%, let SLEVA 20%. 2 děti do 14 let v rodinném pokoji se 2 dospělými SLEVA 50% TERMÍN POBYTU počet nocí P O L Y N E S I A STU APT3 (+1) BGW BGW V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, pobytová taxa, telefonická asistence. Pobyt: min. 3 noci, nástup libovolný den. Dětská postýlka: zdarma. Domácí zvíře: 10 EUR/den. D E L F I N 1/1 B / /2+1 B /2+1 BMS /4 BMS POVINNÉ PŘÍPLATKY: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě let/týden. V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, telefonická asistence. Pobyt: min. 5 nocí, nástup libovolný den. Dětská postýlka: 5 EUR/den. Domácí zvíře: 8 EUR/den. Autobusová doprava: Kč v období Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana / 750 km

9 ISTRIE RABAC > delegát CK po celou sezónu > bývalý rybářský přístav v klidném chráněném zálivu na jihovýchodním pobřeží Istrie, dnes rušné a hojně navštěvované letovisko se spoustou obchůdků, restaurací, barů a živou promenádou > 5 km jihovýchodně od vnitrozemského Labinu kouzelného městečka vystavěného po vzoru italských Benátek s dlážděnými ulicemi a paláci > možnost lodního výletu na protější ostrov Cres, upravené stezky na jogging a cyklostezky, fotbalové, volejbalové hřiště, tenisový areál, minigolf > široká, zrovna se svažující oblázkovo kamenitá pláž s bohatou nabídkou vodních sportů Chorvatsko 2015 HOTEL MARINA / DEPANDANCE MEDITERAN Poloha: velmi oblíbený hotel za příznivou cenu se spolu s budovou depandance nacházejí v mírném svahu v klidné zátoce obklopené borovým lesíkem, 650 m od centra letoviska. Oblázkovo-kamenitá pláž je vzdálená 50 m, lehátka a slunečníky jsou za poplatek. Vybavení: recepce, směnárna, klimatizovaná restaurace s terasou, aperitiv bar, TV místnost, WiFi (za poplatek), kavárna, taverna, bar, stánek se suvenýry. Venkovní bazén s mořskou vodou a se sluneční terasou. Parkoviště, tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště na míčové hry, plážový volejbal, půjčovna kol a sportovních vodních potřeb. Ubytování: Marina: dvojlůžkové pokoje s koupelnou a WC a s možností přistýlky, francouzské okno. Mediteran: dvojlůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím, směr park možnost balkónu, směr moře s francouzským oknem. Pokoje 1/1 v obou budovách na vyžádání. Stravování: polopenze formou bufetu v hotelu Marina. MARINA: SLEVA 15% při nákupu do a platbě do MARINA & MEDITERAN: SLEVA 10% při nákupu do a platbě do RABAC Dítě 0-12 let na přistýlce ZDARMA (na vyžádání), na lůžku sleva 30% Osoba nad 12 let na přistýlce sleva 15% CAMPING OLIVA Poloha: prostorný kemp s velmi bohatým sportovním zázemím se nachází 50 od moře a pláže. Oblázková pláž s lehátky a slunečníky (za poplatek) má velmi pozvolný vstup a je oceněná Modrou vlajkou čistoty. Vybavení: recepce, směnárna, restaurace, aperitiv bar, kavárna, obchod se suvenýry. Bazén se sladkou vodou pro děti i dospělé, s barem a sluneční terasou s lehátky (zdarma) a slunečníky (za poplatek). Vnitřní bazén sauna, welness, solárium a fitness (za poplatek v hotelu Hedera). Animace pro děti i dospělé. Parkoviště. Sportovní možnosti fotbalové hřiště, tenisové kurty, minigolf, basketball a volejball, stolní tenis, půjčovna kol a skútrů, potápěčský klub, vodní sporty na pláži. Ubytování: MBH 4/5: mobilhomy pro 4-5 osob, se dvěma dvojlůžkovými ložnicemi, koupelnou a WC SAT/TV, terasou s posezením. V obývací části s rozkládací pohovkou je vybavený kuchyňský kout. RABAC Stravování: vlastní nebo s polopenzí formou bufetu + 1 nápoj k večeři v ceně (sklenice vína, piva či džus + voda). MBH 4/5 bez stravy: SLEVA 10% při nákupu do a platbě do pro pobyty v období SPECIÁLNÍ AKČNÍ NABÍDKA - POBYT S POLOPENZÍ v období - a -2015: MBH obsazený: 2 os Kč/os., 3 os Kč/os., 4 os Kč/os. Dítě 0-6 let ZDARMA, dítě 6-15 let Kč/týden TERMÍN POBYTU počet nocí M A R I N A 1/2 PS /2 MS /2+1 MS M E D I T E R A N 1/2 PS x V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, pobytová taxa, delegátské služby. Pobyt: min. 4 noci, nástup libovolný den. Příplatky: Dětská postýlka: 5 EUR/den (Marina). Domácí zvíře: 10 EUR/ den, v kleci 5 EUR/den. Mediteran: balkón 600 Kč/osoba/týden, mořská strana Kč/osoba/týden. O L I V A MBH 4/ POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 50 EUR/MBH/týden. Závěrečný úklid: 25 EUR/MBH. Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě let/týden. V ceně: týdenní pronájem mobilhomu, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, delegátské služby. Pobyt: - min. 7 nocí, nástup sobota a neděle, jinak min. 5 nocí, nástup libovolný den. Příplatky: Dětská postýlka: 5 EUR/den (na vyžádání). Klimatizace: 6 EUR/den (na vyžádání). Domácí zvíře: nelze. Autobusová doprava: Kč v období Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana km 9

10 2015 Chorvatsko KVARNER CRIKVENICA > delegát CK po celou sezónu > Lázeňské středisko 35 km od Rijeky v srdci Kvarnerské Riviéry, velmi oblíbený cíl turistů v této části Chorvatska díky kratší vzdálenosti z ČR a díky mírnému klimatu > nabízí rozličné pláže všech druhů přímo v centru i na okraji, z nich množství nese označení Modré vlajky čistoty > stuhu pobřežní promenády táhnoucí se podél celého letoviska, nepřeberné množství zábavy, sportovních aktivit a dětských atrakcí > velké množství výletů do vnitrozemí, po pobřeží či na protější ostrov Krk DRAMALJ TURISTICKÝ KOMPLEX KAČJAK Poloha: turistický komplex se nachází na stejnojmenném poloostrově, 5 km od centra Crikvenice. Pobyt zde ocení hlavně rodiny s dětmi, milovníci přírody a lidé hledající klid a pohodu mimo ruch města. Kolem celého poloostrova vede stezka s vyhlídkami a vstupy na malé plážičky (i FKK), hlavní pláž je oblázková s betonovými platy. Vybavení: recepce (WiFi), cafe bar, restaurace s terasou, v sezóně živá hudba, bar na pláži. Parkoviště. Bohaté sportovní zázemí tenisové kurty, minigolf, stolní tenis, dětské hřiště, na pláži vodní sporty. Betonové stezky mezi pavilony jsou ideální na in-line brusle, kola či koloběžky. Ubytování: 145 pokojů v patrových pavilónech a 40 bungalovů, všechny s vlastním příslušenstvím a terasou, u pavilónu je výhled na moře. Pokoje mají možnost jedné přistýlky, bungalovy až dvou přistýlek. BGL 2+2: min. 3 plně platící osoby. Pokoj 1/1: +30%. Stravování: polopenze formou bufetu. Obědy: Kč/osoba/týden. SLEVA 15% při nákupu do a platbě do SLEVA 10% při nákupu do a platbě do AKCE 7=6 v období do a od 2015 (slevy nelze slučovat) Osoba na přistýlce se 2 dosp.: dítě do 6 let ZDARMA, dítě 6-12 let SLEVA 50%, dítě let SLEVA 30%, dospělý SLEVA 20% Dítě do 6 let na lůžku SLEVA 30%, dítě 6-12 let SLEVA 20% CRIKVENICA DEPANDANCE OMORIKA Poloha: 3 dvoupatrové pavilóny náležící k hotelu Omorika jsou vystavěny ve svahu v borovém háji, cca 150 m od moře. Centrum letoviska je přístupný po příjemné promenádě. Hlavní pláž je širší oblázková, v centru letoviska je placená písčitá pláž s velmi pozvolným vstupem pro děti a se spoustou atrakcí a zábavy. Vybavení: recepce, restaurace s venkovní krytou terasou. Pod hotelem Omorika je sportovní centrum tenis, fotbalové hřiště, volejbal, pronájem kol a kajaků, na pláži vodní sporty, bar a sprchy. V blízkosti lanové centrum a adrenalin park. Ubytování: nově vybavené dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, koupelna a WC. Dvojlůžkové pokoje mají balkón. Pokoj 1/1 za příplatek 30%. Stravování: polopenze formou bufetu. Možnost připlacení plné penze. SLEVA 10% při nákupu do Dítě do 7 let na lůžku s rodiči ZDARMA, dítě do 12 let na přistýlce SLEVA 50% Osoba nad 12 let na přistýlce SLEVA 20% Dítě do 12 let na lůžku SLEVA 30% TERMÍN POBYTU počet nocí KAČJAK 1/2+1, BGL 1/ BGL 1/ Povinné příplatky: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě let/týden. Registrační poplatek: 1 EUR/osoba/týden. V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, asistence delegáta. Pobyt: min. 3 noci, nástup libovolný den. Dětská postýlka: 5 EUR/den. Domácí zvíře: 5 EUR/den. OMORIKA 1/ Povinné příplatky: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě let/týden. V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, služby delegáta. Pobyt: červenec-srpen min. 7 nocí, jinak min. 3 noci. Dětská postýlka: 5 EUR/den. Domácí zvíře: nelze. Plná penze: Kč/osoba/týden. Autobusová doprava: Kč v období Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana km

11 SEVERNÍ DALMÁCIE ZATON HOLIDAY RESORT / Poloha: oblíbený turistický komplex se nachází 16 km severozápadně od města Zadar. Umístěn v borovicovém háji na ploše 100 ha v dlouhé zátoce chráněné před větrem a vlnami je pravým rájem pro pohodovou rodinnou dovolenou spojenou se sportovními aktivitami. Najdete zde 1900 m dlouhou písčitou pláž s betonovými platy na slunění s velmi pozvolným klesáním, lehátka a slunečníky za poplatek, bohatou nabídku sportovních aktivit, vodní trampolíny, tobogán a skluzavky. V sezóně celodenní animace pro děti i dospělé, sportovní programy, večerní hudební či divadelní představení. Vybavení: non-stop recepce a směnárna, sladkovodní bazén a brouzdaliště se sluneční terasou, dětský klub, minigolf a motokáry, dětské trampolíny, jízdárna a vyjížďky na koních, v celém areálu množství dětských hřišť, nákupní promenáda s restauracemi a bary, samoobsluha, pekárna, internetový kout, u apartmá WiFi ZDARMA. Ubytování: APARTMÁ***: m od pláže, vybavený kuchyňský kout (lednice, plot. vařič, kávovar), jídelní kout, trezor, SAT/TV, telefon, koupelna se sprchou a WC, fén, terasa s posezením. Možnost ubytování i v APT 5 (2 ložnice), ceny na APT2/3: dvojlůžko (+ lůžko) v obytné kuchyni. APT4: oddělená ložnice, dvojlůžko v obytné kuchyni. Chorvatsko 2015 ZATON APT*** APARTMÁ****: nacházejí se v novější části resortu, jsou větší, moderně a luxusně vybavená, mají navíc klimatizaci, mikrovlnnou troubu (typy bytů, počet místností a rozložení lůžek je stejné jako u apartmá ***, navíc velké apartmá 6 LUX). APT**** APT*** APT**** MBH: nové moderní mobilní domky se nacházejí v klidnější části resortu, mají samostatnou recepci a jsou od pláže vzdálené m. Mobilhomy jsou klimatizované, v obývací části je pohovka a kuchyňský kout s lednicí, plynový vařič, mikrovlnná trouba, kávovar, SAT/TV, každý MBH disponuje terasou s posezením (10 m 2 ). Dvě oddělené ložnice (dvojlůžko, dvě lůžka a visuté lůžko). QUARZO 5+1: 28,5 m 2, sprcha a WC. DALMACIJA 5+1: 30,8 m 2, 2x sprcha a WC. TAVOLARA 4+1: 32 m 2, 2x sprcha a WC. LIVING 4+2: 30 m 2, 2x sprcha a WC. Stravování: vlastní. Možnost polopenze (formou bufetu, včetně nápojů): Kč/os./týden, v ostatních termínech Kč/os./týden. Dítě do 3 let se 2 dospělými ZDARMA, dítě 3-12 let - sleva 50%, jinak ZDARMA. SLEVA 5% při nákupu do , 4% do AKCE 7=6 (tučné termíny) již zohledněny v ceně MBH MBH TERMÍN POBYTU počet nocí H O L I D A Y R E S O R T APT 2*** APT 3*** APT 4*** MBH QUARZO MBH DALMACIJA, TAVOLARA, LIVING APT 2**** APT 4**** POVINNÉ PŘÍPLATKY: MBH: Vratná kauce: 100 EUR/byt.: Pobytová taxa: 7 EUR/os./týden, 3,50 EUR/děti let/týden. Registrační poplatek: 1 EUR/os. V ceně: týdenní pronájem apartmá/mobilhomu, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, telefonická asistence, pobytová taxa (pouze u APT). Pobyt: APT: - min. 5 nocí, jinak min. 3 noci, nástup libovolný den. MBH: - min. 7 nocí, nástup sobota, jinak min. 3 noci, nástup libovolný den. Dětská postýlka: 6 EUR/den. Domácí zvíře: APT - 12 EUR/den, jinak zdarma, MBH 10 EUR/den. Autobusová doprava: Kč v období Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana km 11

12 2015 SV. FILIP I JAKOV Chorvatsko SEVERNÍ DALMÁCIE HOTEL ALBA / APARTMÁ CROATIA Poloha: budova hotelu Alba tvoří společně s pavilony Croatia klidnější turistické středisko Croatia cca 20 km od Zadaru. Upravená oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je vzdálena m, jsou zde kabinky, sprchy a lehátka se slunečníky. Mezi hotelem a pláží je příjemná promenáda vedoucí až do centra letoviska, vzdáleného cca 500 m. Vybavení: recepce pro hotel a apartmá zvlášť, v celém areálu WiFi zdarma, směnárna, klimatizovaná restaurace s terasou, aperitiv bar, v hotelu výtah, supermarket, ambulance. Restaurace s terasou na pláži, parkoviště, miniclub, společenská místnost. Dva osvětlené tenisové kurty (v ceně hodiny zdarma), plážový volejbal, vodní sporty na pláži. Stravování: hotel polopenze formou bufetu. Apartmá vlastní. Možnost přikoupení večeří Kč/osoba/týden, polopenze Kč/osoba/týden. Děti 3-7 let sleva 50%. ČESKÝ DELEGÁT Ubytování: ALBA: prostorné dvojlůžkové pokoje s možností jedné přistýlky. Všechny pokoje mají koupelnu a WC, SAT/TV, telefon, ledničku a balkón s výhledem do parku nebo na moře. Dítě do 7 let na přistýlce ZDARMA Dítě 7-12 let na přistýlce v období - SLEVA 50%, jinak ZDARMA Dítě do 12 let na lůžku SLEVA 30%. Dospělý na přistýlce SLEVA 20% CROATIA: prostorná apartmá s kompletně vybavenou kuchyňkou, koupelnou a WC, SAT/TV, telefonem, terasou. Lůžka v kuchyňce jsou formou rozkládacího gauče. APT 2/3 B: lůžko v kuchyňce, ložnice se dvěma lůžky. APT 2/4 C: dvě lůžka v kuchyňce, ložnice se dvěma lůžky. APT 4/5 D: lůžko v kuchyňce, dvě ložnice se dvěma lůžky. APT 6/7 E: dvě lůžka v kuchyňce, dvě ložnice se dvěma lůžky. Možnost přistýlky (za příplatek, na vyžádání). SLEVA 10% při nákupu do a platbě do AKCE 7=5 a 7=6 (tučné termíny) již zohledněny v ceně Oblíbený resort u pláže TERMÍN POBYTU počet nocí A L B A 1/2 (+1) park /2 (+1) moře C R O A T I A APT 2/3 B APT 2/4 C APT 4/5 D APT 6/7 E Přistýlka 6/7E POVINNÉ PŘÍPLATKY: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě let/týden. V ceně: týdenní pobyt s polopenzí/ týdenní pronájem apartmá, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky (jen Alba), delegátské služby. Pobyt: - min. 7 nocí nástup středa nebo sobota, jinak min. 3 noci, nástup libovolný den. Dětská postýlka: 4 EUR/den. Domácí zvíře: Croatia - 8 EUR/den. Alba - nelze. Autobusová doprava: 2.290Kč v období Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana km

13 SEVERNÍ DALMÁCIE Chorvatsko 2015 BIOGRAD NA MORU > DELEGÁT CK PO CELOU SEZÓNU > město s neobyčejně bohatou historií 30 km jihovýchodně od Zadaru > živé a oblíbené letovisko se spoustou obchůdků, restaurací a barů a živou promenádou, večerní zábava, živá hudba, diskotéky > přírodní skalnaté či oblázkové pláže s tobogánem a bohatou nabídkou vodních sportů, fotbalové, volejbalové a dětské hřiště, tenisový areál s 18 kurty > ideální výchozí bod pro návštěvu NP Krka, NP Kornati, NP Paklenica DŮM DANIELA Poloha: velmi hezký apartmánový dům, z jehož horních pater je nezapomenutelný výhled na moře, se nachází 200 m od centra a 100 m od městské pláže Bošana. Dům má prostornou zahradu s posezením a grilem, a je ideální pro rodiny s dětmi či skupiny přátel. V případě zájmu je možné čerpat polopenzi v penzionu vzdáleném 50 m. Ubytování: velmi hezky a vkusně dekorované byty s vybaveným kuchyňským koutem, WiFi, SAT/TV, koupelnou a WC, jídelním koutem a terasou nebo balkónem s posezením. 1/2: dvojlůžkový pokoj s vlastním příslušenstvím. APT4a: oddělená ložnice se dvěma lůžky, v obytné kuchyni rozkládací pohovka. Možnost rezervovat i typy bytů APT 4b (dvě oddělené ložnice) nebo velké apartmá APT 8d (3 ložnice, 3 koupelny) ceny na Stravování: vlastní nebo polopenze (snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu) v restauraci 50 m. Sleva 10% při nákupu do , 5% při nákupu do v letovisku DELEGÁT CK ROZŠÍŘENOU NABÍDKU UBYTOVÁNÍ V BIOGRADU NA MORU NAJDETE NA PŘIPRAVÍME VÁM POBYT DLE VAŠEHO PŘÁNÍ BIOGRAD NA MORU UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ: Dítě 4-12 let na lůžku SLEVA 10% Dítě 4-12 let na přistýlce Kč/týden Osoba nad 12 let na přistýlce Kč/týden PENZION ČANČAR Poloha: menší penzion se nachází v rezidenční části 400 m od centra. Městská přírodní oblázková pláž s pozvolným vstupem do moře je 400 m, pláž Soline je vzdálená 900 m. Vybavení: klimatizovaná restaurace, WiFi, venkovní terasa s posezením a s krbem, parkování u domu. Ubytování: 11 apartmá a 3 dvojlůžkové pokoje z větší části klimatizované, vybaveno SAT/TV, koupelnou a WC, balkónem. Apartmá mají navíc kuchyňský kout (sporák, lednice). 1/2: dvojlůžkový pokoj. APT2(+1): obývací kuchyně s dvojlůžkem a rozkládací pohovkou. APT4(+1): obývací kuchyně s dvojlůžkem a rozkládací pohovkou, oddělená ložnice s dvojlůžkem. Stravování: polopenze. Snídaně formou bufetu, večeře výběr z menu. Možno objednat si pouze ubytování bez stravy, ceny na Sleva 10% při nákupu do , 5% při nákupu do BIOGRAD NA MORU UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ: Dítě 4-12 LET na lůžku SLEVA 10% Dítě 4-12 let na přistýlce Kč/týden Osoba nad 12 let na přistýlce Kč/týden TERMÍN POBYTU počet nocí D A N I E L A osoba v 1/2 HB osoba v APT 4A HB APT 4A BS Č A N Č A R osoba v 1/2 HB osoba v APT 2(+1)A HB osoba v APT 4(+1)A HB POVINNÉ PŘÍPLATKY: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě let/týden. V ceně: týdenní pobyt s polopenzí (HB) / týdenní pronájem pokoje či apartmá (BS), spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, delegátské služby. Pobyt: červenec-srpen min. 7 nocí, nástup sobota, jinak nástup libovolný den. Přistýlka v APT bez stravy (Daniela): Kč/týden. Domácí zvíře: 7 EUR/den. Klimatizace: 7 EUR/den (na vyžádání). Autobusová doprava: 2.290Kč v období Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana km 13

14 2015 BIOGRAD NA MORU Chorvatsko HOTEL BOLERO SEVERNÍ DALMÁCIE Poloha: útulný rodinný hotel s celoročním provozem se nachází v centru, 150 metrů od přístavu Kornati a 300 m od městské pláže Bošana. Hlavní oblázková pláž Dražica je vzdálena 600 m. Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace a krytá venkovní terasa. Nově vybudovaný bazén se sluneční terasou a lehátky. Víceúčelový sál (cca 80 osob) pro všechny typy prezentací, seminářů a obchodních jednání. Parkoviště (2 EUR/den). Ubytování: klimatizované a moderně vybavené pokoje a apartmány jsou po kompletní rekonstrukci, s koupelnou a WC, SAT/TV, telefonem, WiFi, balkónem. 1/2+1: prostorné dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky, balkón. Pokoje 1/1 pouze na vyžádání, v termínu - za příplatek 50%, jinak 30%. 1/4+2: rodinné pokoje ideální pro rodiny s více dětmi. Dva samostatné dvojlůžkové pokoje propojené chodbou. NOVINKA 2015 Stravování: snídaně a večeře formou bufetu, večeře výběr ze 3 menu. Možnost doplacení plné penze. SLEVA 20% při nákupu do SLEVA 15% při nákupu do Dítě na přistýlce s 2 dospělými do 12 let ZDARMA, dítě let SLEVA 50%, osoba nad 15 let na přistýlce SLEVA 20%. Dítě do 12 let na lůžku SLEVA 20%. BIOGRAD NA MORU KEMP PARK SOLINE Poloha: kemp se nachází ve stínu borovicového lesa podél pláže Soline. Pěší stezka vede kolem celého kempu, podél pláží až do centra města vzdáleného 1,5 km. Na pláži jsou k dispozici sprchy, převlékací kabinky, stánky s občerstvením, kavárny a hřiště. V kempu je restaurace, obchod, pekárna a sportoviště. Ubytování: klimatizované mobilhomy až pro 6 osob, ložnice s manželskou postelí, pokoj s patrovou postelí a samostatným lůžkem, obývací pokoj s přistýlkou, kuchyňský kout a jídelní kout, koupelna, WC, dřevěná terasa krytá plátěným přístřeškem s posezením. Vzdálenost od moře cca 250 m. Stravování: vlastní. 1. dítě do 6 let ZDARMA, další dítě do 12 let SLEVA 20%. Sleva je platná při min. 2 plně platících osobách. TERMÍN POBYTU počet nocí B O L E R O 1/ / Povinný příplatek: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě let/týden. V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, pronájem apartmá, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, delegátské služby. Pobyt: min. 4 noci, nástup v libovolný den. Dětská postýlka: 5 EUR/den (na vyžádání). Domácí zvíře: nelze. Plná penze: Kč/osoba/týden. P A R K S O L I N E 4 osoby osoby osoby přistýlka Povinný příplatek: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě let/týden. Závěrečný úklid: 350 Kč. Parkovné: 150 Kč/den. V ceně: týdenní pobyt v mobilhomu, spotřeba vody a energií, delegátské služby. Pobyt: sobota sobota. Domácí zvíře: 180 Kč/den. Ložní prádlo: 150 Kč/sada. Polopenze: Kč/dospělý/pobyt, Kč/dítě do 12 let/pobyt. Autobusová doprava: 2.290Kč v období Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana km

15 SEVERNÍ / STŘEDNÍ DALMÁCIE TURISTICKÝ KOMPLEX RESNIK Chorvatsko 2015 TROGIR KAŠTEL ŠTAFILIĆ Poloha: Trogir - jeden z nejvýznamnějších historických celků se rozkládá na nevelkém ostrůvku mezi pevninou a ostrovem Čiovo. Příjemné procházky úzkými uličkami kouzelným historickým centrem a posezení v kavárničkách Vám návštěvu ještě zpříjemní. Turistický komplex Resnik se nachází přímo uprostřed parku se středomořskou vegetací na okraji Trogiru. Oblázková, místy písčitá pláž s pozvolným stupem do moře je přímo napojená na resort. V areálu jsou hřiště na míčové hry, plážový volejbal, tenisové kurty, na pláži vodní sporty a sprchy. V sezóně animační programy pro děti i dospělé. Vybavení: recepce (WiFi, směnárna, trezor), restaurace s terasou, TV místnost, aperitiv bar, parkoviště. Ubytování: 1/2+1: dvojlůžkové pokoje v pavilonech, s vlastním příslušenstvím a možností přistýlky. Možnost rezervace pokojů s balkónem nebo s klimatizací. BGL: bungalov se dvěma lůžky a možností až 2 přistýlek, koupelnou s WC a terasou s posezením. BGL A - 24 m 2. BGL B 28 m 2, část je vybavena kuchyňským koutem s lednicí (požadavek musí být uveden při rezervaci). Stravování: all inclusive formou bufetu, plná penze, hod. točené nápoje (pivo, víno, voda, džus), hod. zmrzlina pro děti. SLEVA 5% při nákupu do , 4% do AKCE 7=6 (tučné termíny) již zohledněna v ceně POBYT S ALL INCLUSIVE Dítě do 6 let na přistýlce se 2 dospělými ZDARMA Dítě 6-10 let - na přistýlce SLEVA 50%, jinak ZDARMA Dítě let - na přistýlce SLEVA 30%, jinak 50% Osoba nad 15 let na přistýlce SLEVA 20% UBYTOVÁNÍ V SOUKROMÍ Poloha: Omišská riviéra je považována za jednu z nejmalebnějších oblastí a samotné městečko Omiš Vás přivítá svou osobitou atmosférou tvořenou malebným historickým centrem, zříceninou hradu, přístavem, kaňonem, kterým protéká řeka Cetina, majestátním pohořím Mosor, a to vše je korunováno věncem bělostných písčitých pláží. Ubytování v soukromých domech po celém letovisku, s různou vzdáleností a orientací od moře, max. do 400 m. Při rezervaci obdržíte již nabídku konkrétního domu. Parkování přímo u domu (zdarma) nebo na ulici v těsné blízkosti. OMIŠ / DUĆE Ubytování: studia / apartmá s příslušným počtem ložnic (kromě studia), s kompletně vybavenou kuchyňkou, koupelnou a WC, s balkónem nebo terasou s posezením. Kuchyňka je oddělená nebo obytná. Možnost klimatizace (za poplatek 7 EUR/den; na vyžádání). STU 2: jedna místnost s kompletním vybavením a dvěma lůžky APT 4: kuchyňka, dvě ložnice se dvěma lůžky. APT 6: kuchyňka, tři ložnice se dvěma lůžky. Možnost rezervace i STU 3, APT 5 a APT 8, ceny na Stravování: vlastní. Možnost předplacení snídaní a večeří. Stravování v restauraci do 300 m. Snídaně: Kč/os./týden, večeře: Kč/os./týden. Dítě do 4 let sleva 50%. SLEVA 5% při nákupu do , 4% do Konkrétní domy a penziony najdete na TERMÍN POBYTU počet nocí R E S N I K PAV. 1/2+1 AC PAV. 1/2+1 BLC BGL 2+2 A BGL 2+2 B POVINNÉ PŘÍPLATKY: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě let/týden. V ceně: týdenní pobyt s all inclusive, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, telefonická asistence. Pobyt: - min. 7 nocí, nástup sobota, jinak min. 3 noci nástup libovolný den. Dětská postýlka: 3 EUR/den. Domácí zvíře: nelze. O M I Š / D U Ć E STU APT APT POVINNÉ PŘÍPLATKY: Pobytová taxa: 260 Kč/dospělý/týden, 130 Kč/dítě let/týden. V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, telefonická asistence. Pobyt: červenec-srpen min. 7 nocí, nástup sobota, jinak nástup libovolný den. Klimatizace: 7 EUR/den. Autobusová doprava: Trogir Kč, Omiš Kč v období Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2. Letecká doprava Praha - Split: Kč/osoba/květen, červen, září, Kč/osoba/červenec, srpen / 1120 km 15

16 2015 Chorvatsko DRVENIK - GORNJA VALA HOTEL IVANDO STŘEDNÍ DALMÁCIE Poloha: krásné a klidné městečko Drvenik (29 km jižně od Makarské) se rozkládá ve dvou zálivech Gornja a Donja Vala na pobřeží průzračného moře. V zálivu Donja Vala je přístav, odkud jezdí trajekty na ostrovy Hvar a Korčula. Gornja Vala je klidnější část vhodná k relaxaci a odpočinku. Hotel je velice oblíbený, nově zrenovovaný s domácí atmosférou a výbornou kuchyní. K hotelu náleží budova depandance a nově postavená apartmánová depandance. Oblázková pláž s přírodním stínem pinií a pobřežní promenádou je jen 50 m vzdálená, na pláži jsou sprchy, lehátka, slunečníky a půjčovna šlapadel. Vybavení: recepce, klimatizovaná restaurace s terasou, výtah. Parkoviště (zdarma). Mini-fitness, stolní tenis, prostor pro cvičení. Ubytování: moderně zařízené klimatizované dvojlůžkové, trojlůžkové a čtyřlůžkové pokoje. Všechny mají koupelnu a WC, SAT/TV, telefon, WiFi, trezor, fén, balkón na mořskou stranu. Ve 2. patře je kompletně zařízený kuchyňský koutek. V budově dependance možnost ubytování v apartmá s polopenzí ceny na Stravování: polopenze. Snídaně bufet, večeře výběr z menu, salátový bufet, zákusek, nápoj (2 dcl piva nebo vína). SLEVA 5% při nákupu do , 4% do Dítě do 3 let bez lůžka ZDARMA 1/2+1 v depandanci: dítě 3-12 let na přistýlce SLEVA 30%, dospělý na přistýlce SLEVA 20% GRADAC VILA MIRNNA Poloha: Gradac, nejjižněji položené letovisko na Makarské riviéře, se rozprostírá ve svahu mohutného pohoří Rilić a nabízí jednu z nejkrásnějších pláží na Makarské riviéře, pláž Gornja Vala. Apartmánový dům o třech patrech se nachází přímo v centru, 50 m od typicky dlouhé a široké oblázkové pláže s pozvolným vstupem do moře lemované borovým porostem. K dispozici tobogány, skluzavky a různé vodní atrakce. Vybavení: venkovní posezení s grilem, parkoviště, nabídka výletů v agentuře. Ubytování: v domě je 16 moderně zařízených klimatizovaných bytů s kompletně vybavenou kuchyňkou, koupelnou a WC, WiFi, balkónem/terasou s posezením. Většina bytů má TV a přímý nebo boční výhled na moře. STU 2/4: garsoniéra se dvěma lůžky a možností dalších dvou lůžek. APT 2/4: obytná kuchyňka s rozkládací pohovkou, ložnice se dvěma lůžky. APT 4/6: obytná kuchyňka s rozkládací pohovkou, dvě ložnice se dvěma lůžky. Stravování: vlastní. SLEVA 5% při nákupu do , 4% do TERMÍN POBYTU počet nocí I V A N D O 1/ / / /2+1 depandance V ceně: týdenní pobyt s polopenzí, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, pobytová taxa, telefonická asistence. Pobyt: sobota sobota. Dětská postýlka: 4 EUR/den. M I R N N A STU STU APT APT V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, pobytová taxa, telefonická asistence. Pobyt: sobota sobota. Domácí zvíře: nelze. Autobusová doprava: 2.590Kč v období Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2. Letecká doprava Praha - Split: Kč/osoba/květen, červen, září, Kč/osoba/červenec, srpen / 1185 km

17 JIŽNÍ DALMÁCIE - PELJEŠAC CAMPING PERNA Chorvatsko 2015 PELJEŠAC - PERNA Poloha: Pelješac - druhý největší poloostrov chorvatského Jadranu po Istrii se rozprostírá v jižní Dalmácii a řadí se s vedlejším ostrovem Korčula mezi nejkrásnější a nejzelenější ostrovy Chorvatska. Kemp s mobilhomy volně navazuje na areál hotelu Komodor a nachází se přímo u krásné oblázkové pláže s pozvolným klesáním a úchvatným výhledem na protější ostrov Korčula. Vybavení: recepce (směnárna, WiFi), plážová restaurace, dětské hřiště, market a obchod se suvenýry, škola plachtění, půjčovna kol, stolní tenis, plážový volejbal a basketbal, boccia. Parking u každého mobilhomu. Ubytování: úplně nové moderní a luxusní klimatizované mobilhomy s krytou dřevěnou terasou s posezením, dvě oddělené ložnice, příslušenství, obývací kuchyně s jídelním koutem, rozkládací pohovka, SAT/TV. ANYA 4-6: 24 m 2, jedna koupelna. BIANCA 4-6: 32 m 2, dvě koupelny. Mobilhomy v předních řadách u moře +10%. Stravování: vlastní. SLEVA 15% při nákupu do a platbě do SLEVA 10% při nákupu do a platbě do AKCE 7=5, 14=10 pro pobyty do a od 2015 AKCE 7=6 a 14=12 pro pobyty - a (slevu a akci nelze kombinovat) HOTEL BON REPOS / KORČULA Poloha: krásný ostrov, vyhledávaný převážně pro přírodní krásy a čisté pláže. Trajekty jezdí cca každou půlhodinu a cesta trvá přibližně 20 min. Celý areál je situován v piniovém háji v bezprostřední blízkosti pláže, 3 km od historického centra, kam pravidelně odplouvá lodní taxi. Soukromá pláž je oblázková s betonovými plotnami nebo přírodní skalnatá, s pozvolným vstupem do vody. Vybavení: recepce, směnárna, centrální restaurace, aperitiv bar s terasou, pivnice, TV místnost s WiFi, market, dětské hřiště. Na pláži grill bar, snack bar, mléčný bar, taverna. Animace pro děti i dospělé. Parkoviště. Venkovní bazén s mořskou vodou a sluneční terasou, lehátka a slunečníky zdarma. Tenisové kurty, stolní tenis, minigolf, hřiště na basketbal, vodní sporty na pláži. Ubytování: pokoje ** jednolůžkové a dvojlůžkové pokoje s možností přistýlky zařízené starším nábytkem, s koupelnou a WC, malou ledničkou a balkónem do parku. V hotelu jsou k dispozici i renovované pokoje ***, ceny na Stravování: polopenze formou bufetu. V all inclusive jsou navíc obědy, domácí alkoholické a nealkoholické nápoje (10-22 hod.), káva, čaj. SLEVA 20% při nákupu do a platbě do SLEVA 15% při nákupu do a platbě do AKCE 7=6 a 14=12 pro pobyty - a od 2015 (slevu a akci nelze kombinovat) Dítě do 14 let na přistýlce s 2 dospělými ZDARMA Dítě do 14 let na lůžku SLEVA 50% 2 děti do 12 let s jedním dospělým obě SLEVA 50% 2 děti do 14 let ve vlastním pokoji se dvěma dospělými obě SLEVA 30% Dospělý na přistýlce SLEVA 20% TERMÍN POBYTU počet nocí K E M P P E R N A ANYA BIANCA POVINNÉ PŘÍPLATKY: Vratná kauce: 100 EUR/byt. Pobytová taxa: 5,60 EUR/dospělý/týden, 2,80 EUR/dítě let/týden. Registrační poplatek: 4 EUR/osoba. V ceně: týdenní pronájem MBH, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, telefonická asistence. Pobyt: min. 5 nocí, nástup libovolný den. Dětská postýlka: 5 EUR/den. Domácí zvíře: 5 EUR/den. B O N R E P O S 1/2 HB** /2 ALL** V ceně: týdenní pobyt s polopenzí nebo all inclusive, spotřeba vody a energií, ložní prádlo, ručníky, pobytová taxa, telefonická asistence. Pobyt: nástup libovolný den, - min. 7 nocí, jinak min. 5 nocí. Dětská postýlka: zdarma. Domácí zvíře: nelze. Pokoj 1/1: v termínu - +75%, jinak +50%. Autobusová doprava (Korčula - pouze do přístavu Orebič, bez trajektu): Kč v období Nástupní místa: viz str. 7. Cestovní pojištění: viz strana 2. Letecká doprava Praha - Dubrovník: Kč/osoba/květen, červen, září, Kč/osoba/červenec, srpen km + trajekt 17

18 2015 Itálie základní informace, doprava ITÁLIE Oficiální název: Repubblica Italiana (Italská republika). Hlavní město: Řím. Rozloha: km 2. Počet obyvatel: 59,7 miliónů. Oficiální jazyk: Italština. Státní zřízení: republika. Čas: SEČ 0. Měna: Euro (EUR), 1 euro = 100 eurocentů. Doporučené kapesné: EUR/den. Cestovní formality: platný cestovní pas nebo občanský průkaz se strojově čitelnými údaji. POBYTY PRO SENIORY 55+ SICÍLIE str. 5 Důležité upozornění: během roku 2015 mohou některá letoviska zavést tzv. pobytovou taxu. Její výše se může pohybovat od 0,3 EUR do cca 3 EUR za osobu a den pobytu, stejně tak někde nemusí být vyhlášena vůbec. Konkrétní výši pobytové taxy Vám sdělíme po jejím případném vyhlášení. OBSAH Lignano 19 Bibione, Caorle 20 Lido di Jesolo 21 Rosolina Mare Cesenatico, San Benedetto del Tronto 23 Silvi Marina, Vieste 24 Scalea 25 Forio, Marina di Bibbona 26 AUTOBUSEM Autobusová doprava je zajišťována kvalitními autobusy našich smluvních partnerů, které splňují mezinárodní předpisy pro přepravu osob. V ceně dopravy je přeprava jedné osoby a jednoho zavazadla do 15 kg (příp. 20 kg, dle dopravce). Dále může mít každý jedno příruční zavazadlo do 5 kg. Každá přepravovaná osoba vč. malých dětí musí mít vlastní sedačku. Přeprava zvířat není možná. Další informace najdete na str CK si vyhrazuje právo zajišťovat svozy z jednotlivých míst osobními automobily či mikrobusy. V případě, že je v jednom nástupním místě méně než 6 cestujících, může CK zajistit dopravu klientů k dálkovému autobusu veřejnou hromadnou dopravou (autobusy, vlak). Pokud je nástupní místo za příplatek, CK tento příplatek vrací a dále hradí klientovi běžnou cenu jízdenky veřejnou hromadnou dopravou. LETECKY Leteckou dopravu zajišťujeme z Prahy na ostrov Ischia, letiště Neapol. Letecká doprava - zpáteční letenka Kč vč. tax a transferů První plánovaný let je 2015 z Prahy a poslední plánovaný let je z Neapole. Palivový příplatek může být doúčtován dle aktuální výše 3 týdny před odletem. Na základě poptávky zajistíme letenky i do dalších měst (např. Benátky, Florencie, Řím, Lamezia Terme, Catania, Alghero a další). Cena letenky bude upřesněna v okamžiku rezervace. Na vyžádání zajistíme transfer k rezidenci/hotelu za příplatek nebo půjčení auta. V některých případech je doprava zajištěna pouze k ubytovací agentuře. Doprava k ubytování je v režii klienta. Některé ubytovací agentury zajišťují transfer klientů od agentury k ubytování a zpět (zdarma nebo za poplatek). Bližší informace v CK. ADRIATICKÁ RIVIÉRA: Kč Lignano, Bibione, Caorle, Porto Santa Margherita, Lido di Jesolo ADRIATICKÁ RIVIÉRA: Kč Rosolina Mare Doprava je zajištěna v období Nástupní místa: Benešov, České Budějovice, Domažlice, Horažďovice, Kdyně, Klatovy, Písek, Plzeň, Praha, Strakonice, Tábor. Nástupní místa - za příplatek: 150 Kč: Jablonec nad Nisou, Liberec, Mladá Boleslav, Turnov. 250 Kč: Hradec Králové, Most, Pardubice, Teplice, Ústí nad Labem. 350 Kč: Brno, Olomouc, Ostrava. ADRIATICKÁ RIVIÉRA: Kč Cesenatico, Rimini Doprava je zajištěna v období Nástupní místa: Benešov, Brno, České Budějovice, Praha, Tábor. Nástupní místa - za příplatek: 100 Kč: Beroun. 200 Kč: Mladá Boleslav, Olomouc, Plzeň, Prostějov. 250 Kč: Hradec Králové, Liberec, Most, Pardubice, Teplice, Ústí nad Labem. 300 Kč: Ostrava. PALMOVÁ RIVIÉRA: Kč San Benedetto del Tronto, Martinsicuro, Villa Rosa, Alba Adriatica, Tortoreto ABRUZZO: Kč Silvi Marina Doprava je zajištěna v období a Nástupní místa: Brno, České Budějovice, Domažlice, Kdyně, Klatovy, Písek, Praha, Příbram, Strakonice. Nástupní místa - za příplatek: 150 Kč: Horažďovice, Mladá Boleslav, Plzeň. 200 Kč: Děčín, Frýdek-Místek, Hradec Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Liberec, Most, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Prostějov, Teplice, Turnov, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Zlín. GARGANO: Kč Isola di Varano, Rodi Garganico, San Menaio, Peschici, Vieste Doprava je zajištěna v období Nástupní místa: Beroun, Brno, Plzeň, Praha. Nástupní místa - za příplatek: 250 Kč: Hradec Králové, Liberec, Pardubice, Teplice, Ústí nad Labem. TRANZITNÍ UBYTOVÁNÍ Cestujete-li k moři vlastním autem, zajistíme vám noclehy tak, abyste si mohli dlouhou trasu rozdělit. Výhodou je nejen to, že cestou můžete navštívit světoznámé památky, ale především nepojedete v sobotu, kdy jsou dálnice velmi plné. Na celý den se můžete zastavit v Benátkách, ve Florencii či u jezera Lago di Garda. Jedete-li do Kalábrie, můžete dojet až do Říma nebo Neapole. Pokud cestujete na Sardinii, před ranním trajektem můžete přespat v Livornu. Nabídku a kalkulaci Vám připravíme na vyžádání. F CH SLO Caorle Lignano Milano Benátky Bibione Lido di Jesolo Rosolina Mare Ravenna Cesenatico Livorno Florencie Ancona Marina di Bibbona San Benedetto del Tronto Silvi Marina Sassari Řím Forio A Vieste Neapol HR H BIH KALÁBRIE: Kč, dvou a vícetýdenní pobyty Kč Praia a Mare, Scalea, Santa Maria del Cedro Doprava je zajištěna v období a Nástupní místa: Brno, Jihlava, Plzeň, Praha. Místenka v autobuse: 250 Kč/os. Možnost zajištění dopravy i do dalších letovisek v Kalábrii - např. Briatico, Marina di Zambrone, Ricadi, Guardavalle. Cagliari Palermo Scalea OSTROV ISCHIA: Kč Doprava je zajištěna v období a Nástupní místa: Praha. Další možná nástupní místa jsou např. Brno, České Budějovice, Liberec, Mladá Boleslav, Písek, Plzeň, Tábor. Případný příplatek za nástupní místo Vám bude sdělen při rezervaci. DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ MIMO KATALOGOVOU NABÍDKU NA- JDETE NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH NEBO KONTAKTUJTE NAŠI CK: tel , 18

19 ADRIATICKÁ RIVIÉRA Itálie 2015 LIGNANO Jedno z nejoblíbenějších severoitalských letovisek mezi Benátkami a Terstem. Leží na nádherném poloostrově a může se pochlubit čistým azurovým mořem, udržovanými, 8 km dlouhými písčitými plážemi a velice kvalitním servisem pro turisty. Je zde také šest zábavních parků: Aquasplash, Gulliverlandia - dětský pohádkový svět a akvárium, Gommosi - nafukovací atrakce pro děti, Parco Junior - zábavní park pro děti, lunapark Strabilia a zoo Punta Verde. Každé pondělí od června do září se ve městě konají velké trhy. Lignano Riviera je nejklidnější a nejzelenější částí Lignana. Lignano Pineta, obklopená piniovým hájem, je méně rušnou částí. Centrální část, Lignano Sabbiadoro, je nejživější a nejmodernější částí letoviska s čilým denním i nočním životem. DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ NA NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK. V LIGNANU NABÍZÍME VÍCE JAK 100 REZIDENCÍ. Rezidence RENIDA LIGNANO PINETA Poloha: oblíbená dvoupatrová rezidence s deseti byty, vhodná pro rodiny s dětmi, asi 400 m od písčité pláže. Vybavení: velká oplocená zahrada, pračka (společné užívání), jedno parkovací místo pro každý byt. Ubytování: jednoduše, ale účelně zařízené byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, TV/SAT, klimatizací, balkónem. APT 4/5: obývací pokoj s jedním lůžkem (gauč), dvě ložnice se dvěma lůžky. APT 4/7: obývací pokoj se třemi lůžky (rozkládací gauč a lůžko), dvě ložnice se dvěma lůžky. Stravování: vlastní. Sleva 10% na pobyty v období do a od při objednávce do Sleva 6% na pobyty v období - při objednávce do Rezidence PUERTO DO SOL LIGNANO SABBIADORO Poloha: prázdninový komplex se skládá ze dvou rezidencí - La Duna a La Torre, asi 150 m od písčité pláže a 500 m od centra Lignano Sabbiadoro. La duna Vybavení: bazén pro dospělé a děti (otevřen cca od začátku června do začátku září), výtahy, velká zahrada, veřejné parkoviště (volná místa do vyčerpání kapacity). Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, TV, balkónem nebo terasou. Některé byty s klimatizací (v ceníku A/C). STU 2/3: jedna místnost se třemi lůžky (gauč nebo výsuvné lůžko a rozkládací gauč). APT 2/5: obývací pokoj se dvěma lůžky (jeden nebo dva rozkládací gauče, může být i výsuvné lůžko), ložnice se dvěma lůžky. Páté lůžko v obývacím pokoji nebo v ložnici (může být i gauč nebo výsuvné lůžko). APT 4/6: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací gauč), dvě ložnice se dvěma lůžky (v jedné ložnici může být palanda). Stravování: vlastní. SLEVA 6% při nákupu do , 4% při nákupu do la torre TERMÍN POBYTU počet nocí REZIDENCE RENIDA APT 4/ APT 4/ REZIDENCE PUERTO DO SOL STU 2/ STU 2/3 - A/C APT 2/ APT 2/ APT 2/5 - A/C APT 4/ POVINNÉ PŘÍPLATKY: kauce (vratná jistina): 100 EUR/byt. Pobytová taxa: pokud bude zavedena. V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, plynu a vody, závěrečný úklid, plážový servis (jedna sada/byt), služby delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: ložní prádlo: vlastní nebo 7,80 EUR/os./výměna. Ručníky: vlastní nebo 6,80 EUR/os./výměna. Cestovní pojištění: viz str. 2. Autobusová doprava - cena: Kč. Doprava je zajištěna v období Nástupní místa: viz str km 19

20 2015 Itálie ADRIATICKÁ RIVIÉRA BIBIONE Rezidence LYONS NORD E SUD SPAGHETTI PARTY V CENĚ Poloha: jedno z nejpopulárnějších prázdninových míst leží mezi Benátkami a Terstem. Jedenáct kilometrů dlouhá písčitá pláž dosahuje místy šířky až 150 m a se svým pozvolným a bezpečným vstupem do moře je vhodná pro malé děti i neplavce. K dispozici jsou pláže s placeným servisem, ale i veřejné pláže s volným vstupem. V letovisku je samozřejmě řada obchodů, restaurací s typickou italskou kuchyní, barů a diskoték. Čtyřpatrový prázdninový komplex (apartmány Lyons Nord jsou zrekonstruované) se nachází asi 20 m od písčité pláže a 200 m od centra. Vybavení: výtah, rezervované parkovací místo. Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, TV (Lyons Sud) nebo TV/SAT (Lyons Nord), balkónem. APT 4/5: obývací pokoj s jedním lůžkem (gauč), dvě ložnice se dvěma lůžky. Některé byty s klimatizací (v ceníku A/C). APT 4/6: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací gauč), dvě ložnice se dvěma lůžky. Stravování: vlastní. Sleva 10% na pobyty v období do a od při objednávce do Sleva 6% na pobyty v období - při objednávce do DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ NA NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK. CAORLE Rezidence LIVENZA Poloha: vyhledávané letovisko Caorle leží asi 70 km severovýchodně od Benátek. Caorle je rozděleno na tři části: Caorle, Caorle Porto Santa Margherita a Caorle Altanea. Vstup do moře je pozvolný, koupání je tedy bezpečné i pro malé děti a neplavce. Písčité pláže obklopují malebné historické jádro s úzkými uličkami, kterému dominuje překrásná kuželovitá zvonice. Rezidence se nachází v části Caorle Ponente, asi 100 m od hlavní třídy s obchody, bary a restauracemi, asi 350 m od písčité pláže. Vybavení: výtah, bazén se sluneční terasou (otevřen cca od poloviny května do poloviny září, dle počasí), jedno parkovací místo pro každý byt. Ubytování: byty s kuchyňským koutem, koupelnou a WC, mikrovlnou troubou (jen STU 2/4), pračkou, TV, klimatizací (jen APT 2/4, ve STU 2/4 je pouze stropní ventilátor), balkónem nebo terasou. STU 2/4: jedna místnost se čtyřmi lůžky (manželská postel a rozkládací dvojlůžko). APT 2/4: obývací pokoj se dvěma lůžky (rozkládací dvojlůžko), ložnice se dvěma lůžky. Stravování: vlastní. SLEVA 6% při nákupu do , 4% při nákupu do DALŠÍ MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ NA NEBO NA VYŽÁDÁNÍ V CK. TERMÍN POBYTU počet nocí REZIDENCE LYONS NORD E SUD APT 4/ APT 4/5 - A/C APT 4/ POVINNÉ PŘÍPLATKY: kauce (vratná jistina): 100 EUR/byt. Pobytová taxa: pokud bude zavedena (v roce ,50 EUR/os./den). V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, plynu a vody, závěrečný úklid, plážový servis (jedna sada/byt), Spagheti party, služby delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: ložní prádlo: vlastní nebo 7,80 EUR/os./výměna. Ručníky: vlastní nebo 6,80 EUR/os./výměna. Cestovní pojištění: viz str. 2. REZIDENCE LIVENZA STU 2/ APT 2/ POVINNÉ PŘÍPLATKY: závěrečný úklid: STU 2/4: cca 35 EUR, APT 2/4: cca 45 EUR. Pobytová taxa: pokud bude zavedena (v roce ,50 EUR/os./pobyt). V ceně: týdenní pronájem bytu, spotřeba energie, plynu a vody, plážový servis (jedna sada/byt), asistence delegáta. Pobyt: sobota - sobota. Příplatky: dětská postýlka: 10 EUR/týden. Malá zvířata: zdarma (nutno nahlásit předem). Cestovní pojištění: viz str. 2. Autobusová doprava - cena: Kč. Doprava je zajištěna v období Nástupní místa: viz str km/780 km

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.

Holiday Resort*** www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton. Kontakt: Ing. Henrieta Fagulová, tel.: 606 226 673, email: fagulova@cdtravel. Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti

Hotel Green Bay*** Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Thassos. ŘECKO Thassos / Trypiti Hotel Green Bay*** Kontakt: Henrieta Fagulová, tel. 606 226 673, email: fagulova@cdtravel.cz Novinka! ŘECKO Thassos / Trypiti www.cdtravel.cz / / Poloha: menší rodinný hotel s přátelským přístupem majitelů

Více

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016

CROATIA TOUR 2016 CROATIA TOUR 2016 2.7. 9.7. 2016 - CROATIA TOUR 2016 Dovolená v oblasti Zelená Laguna (Poreč) s I.S.C. Sports a CK IDEAL TOUR PRAHA Pokračujeme v krásné tradici oblíbené dovolené pro všechny spojené se sportovním vyžitím pod názvem CROATIA

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+

CHORVATSKO. CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ CHORVATSKO CRIKVENICA a KAČJAK 2015 senior program 55+ Známé a velmi oblíbené turistické centrum Crikvenica je 37 km vzdálené od Rijeky a je již více než sto let považováno za mimořádně vhodné lázeňské

Více

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / /

Chorvatsko. Apartmány Adria Haus. Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira. www.cdtravel.cz Chorvatsko. CHORVATSKO / Posedarje / / / / / / / / / Apartmány Adria Haus CHORVATSKO / Posedarje Apartmány Nemira CHORVATSKO / Nemira www.cdtravel.cz 20 / / / / Poloha: apartmánový dům se nachází na kraji osady Posedarje asi 80 m od moře Ubytování: 2 lůžkové

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2014 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky ( základní

Více

Glykorissa Beach*** Novinka! ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel ,

Glykorissa Beach*** Novinka!  ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel , Glykorissa Beach*** ŘECKO Samos / Pythagorion Poloha: oblíbený hotel v klidném prostředí je zasazen do svahu nad mořem asi 2 km od městečka Pythagorionu, ve kterém je krásný přístav, spousta nákupních

Více

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Řecko Peloponés. Hotel Ritsa** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Peloponés / Tolo. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. www.cdtravel.cz Řecko Peloponés Hotel Ritsa** Novinka! Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Peloponés / Tolo / / / / / Poloha: malé, romantické městečko Tolo leží

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20%

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna 20% CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Nečekejte na LAST MINUTE! Do 19.12.2014 slevy za včasný nákup - Využijte speciálních nabídek a slev!!! 20% ze zaplacené částky

Více

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Glikorisa Beach*** www.cdtravel.cz Řecko Samos. ŘECKO Samos / Pythagorion. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. Glikorisa Beach*** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Samos / Pythagorion www.cdtravel.cz Řecko Samos Poloha:oblíbený hotel ve velice klidném až osamoceném

Více

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru

Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Přijměte pozvání pro vaši dovolenou 2013 do Chorvatska, oblasti střední Dalmácie na Omišskou riviéru Nejbližším městem a centrem kulturního dění je malebný Omiš s ústím řeky Cetiny do moře. Pro návštěvu

Více

Holiday Resort*** Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton

Holiday Resort***  Chorvatsko. CHORVATSKO / Zaton Holiday Resort*** CHORVATSKO / Zaton www.cdtravel.cz Chorvatsko až Poloha: Resort leží v borovicovém háji v dlouhé zátoce chráněné od větru a vln cca 16 km od Zadaru Ubytování: apartmány jsou umístěny

Více

APARTMÁNY DARIA CHORVATSKO ZADARSKÁ RIVIÉRA PAKOŠTANE. více info na FOTOGALERIE MAPY VIDEO ON-LINE OBJEDNÁVKA

APARTMÁNY DARIA CHORVATSKO ZADARSKÁ RIVIÉRA PAKOŠTANE. více info na  FOTOGALERIE MAPY VIDEO ON-LINE OBJEDNÁVKA CHORVATSKO ZADARSKÁ RIVIÉRA PAKOŠTANE APARTMÁNY DARIA více info na www.dezka.cz RODINNÉ APARTMÁNY S BAZÉNEM IDEÁLNÍ PRO RODINY S DĚTMI POLOHA: dům s nově vybudovaným bazénem nabízí ubytování v klimatizovaných

Více

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností:

Tenis program 2008. Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: Tenis program 2008 Cestovní kancelář Victoria a Senior Tenis Club a. s. pro Vás připravili tenisové pobyty v Chorvatsku s možností: TENIS CUP 1 : tenisový turnaj v kategoriích dvouhra muži, dvouhra ženy,

Více

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky.

Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz. za poplatek, ale též je možné použít vlastní slunečníky. Olimp*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel.: 97 22 43 053, 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz BULHARSKO / Pomorie www.cdtravel.cz Bulharsko Poloha: nový pětipatrový hotel se nachází ve staré

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Anatoli studia. Novinka! ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

Anatoli studia. Novinka!  ŘECKO Kréta / Stalida. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , Anatoli studia ŘECKO Kréta / Stalida / / Poloha: dvoupatrová studia leží v boční uličce rušnějšího střediska Stalida, 30 m od pláže. V centru Stalidy je množství obchodů, restaurací a taveren. Do měst

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka! www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos. ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Zakynthos / Alykes www.cdtravel.cz Řecko Zakynthos / / / Poloha: jednoduchý rodinný hotel se

Více

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna. Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!!

CHORVATSKO. CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna. Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!! CRIKVENICA, KAČJAK, DRAMALJ - vila Dragan odjezdy z Prahy a Brna Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!! V roce 2018-23. sezóna!! Mimořádná sleva při rezervaci do 31.10.2017 23%. Nečekejte na

Více

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE

LeoRia s.r.o. cestovní kancelář. C eský restaurant LeoRia CHORVATSKO BULHARSKO ŠPANĚLSKO ITÁLIE LeoRia s.r.o. cestovní kancelář Mírové nám. 208/35 400 01 Ústí nad Labem Tel.: 608 42 42 00, 608 42 42 07 776 46 88 11, 608 42 42 03 email: info@leoria.eu www.leoria.eu www.facebook.com /cestovnikancelar.leoria

Více

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** Novinka! www.cdtravel.cz. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** 110 / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou atmosférou, kvalitními službami a s velice dobrým umístěním v atraktivní čtvrti Carihuela, a pouze 50 m od pláže a promenády, na

Více

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI*****

Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** EGYPT HURGHADA : Hotel AL NABILA GRAND MAKADI***** Poloha: Luxusní hotel se nachází v oblasti Makadi Bay v části patřící národnímu parku, přímo u široké písečné pláže s korálovým podložím v zálivu Sharm

Více

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena

Bali hotel*** www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie. ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena Bali hotel*** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ŠPANĚLSKO Andalusie / Benalmadena www.cdtravel.cz Španělsko Andalusie / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný hotel s příjemnou

Více

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017

nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 Výbor ZO OS KOVO připravil opět pro své členy nabídku zahraniční dovolené na rok 2017 V CK Diamant Club s.r.o. lze sjednat individuální rekreaci ušitou na míru každému z Vás zájemců. Dotace na tuto rekreaci

Více

Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes

Hotel Montreal**+ Novinka!  ŘECKO Zakynthos / Alykes Hotel Montreal**+ Novinka! ŘECKO Zakynthos / Alykes / / / 2 Poloha: jednoduchý rodinný hotel se nachází v blízkosti klidného letoviska Alykes přímo u pláže, v okolí hotelu je dostatek ochodů a taveren,

Více

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA

OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA OSTROV ISCHIA ** HOTEL CASA NICOLA Malý penzion rodinného typu, skládající se z několika budov. Leží v malém centru Succhivo na jihu ostrova, které je oblíbené díky umístění

Více

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.

Sweet Park*** www.cdtravel.cz Turecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel. 972 243 055, mob: 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel. Sweet Park*** TURECKO / Side 120 / / / / / Nově postavený hotel Sweet Park se nachází 2 km od historického městečka Side a 300 m od krásné pláže. Jedná se dva komplexy, jeden nově postavený a druhý rekonstruovaný

Více

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu

Řecko Korfu. www.cdtravel.cz Řecko Korfu Tel.: 972 243 066 Řecký ostrov Korfu (Corfu) je jeden z nejkrásnějších ostrovů Řecka a ve středomoří vůbec. Leží na severu naproti Albánské pevnině. Díky rozmanité floře je nazývaný věčně zeleným ostrovem.

Více

CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik. Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena

CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik. Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena LAST MINUTE CHORVATSKO - Tučepi HOTEL NEPTUN**** Depandance Maslinik Až 3 děti do 14 let ZDARMA!!! 21.6. 5.7. Období typ ubytování LAST MINUTE CENA původní cena All inclusive 1/2+1 SWC BP KL 15 946 Kč

Více

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.

Řecko Lefkada. Achilleas studia *** www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri. Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz. www.cdtravel.cz Řecko Lefkada Achilleas studia *** Kontakt: Daniela Švábová, tel. 737 275 107, email: daniela.svabova@osz.org ŘECKO Lefkada / Nidri Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska

Více

CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!!

CHORVATSKO CRIKVENICA, KAČJAK, Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!! CRIKVENICA, KAČJAK, Zahájení prodeje s velkými slevami FIRST MINUTE!!! V roce 2018-23. sezóna!! Mimořádná sleva při rezervaci do 31.10.2017 23%. Nečekejte na LAST MINUTE! 19.12.2017 sleva Využijte speciálních

Více

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+

ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari. LETOVISKO Lambi. ( polopenze ) Ubytování v tomto letovisku: Hotel BLUE JAY BEACH**+ ŘECKO ostrov KOS LETOVISKO Marmari Oblíbené letovisko Marmari, vybudované v 80. letech 20. století, leží na severozápadním pobřeží ostrova cca 15 km od hlavního města Kos. Na rozdíl od toho Marmari poskytuje

Více

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / /

Egypt. Sea Gull**** www.cdtravel.cz. EGYPT / Hurghada. Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz / / Sea Gull**** Kontakt: Jan Zamykal, tel. 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz EGYPT / Hurghada www.cdtravel.cz / / Poloha: pěkný a velký hotelový komplex se nachází přímo u pláže a v centru Hurghady,

Více

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+

PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ PRIMORSKO - HOTEL BELVEDERE ALEXANDRIA CLUB ***+ 8,11,12,15 - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v severní části letoviska a je vzdálen 100 m od centra, cca 300 m od jižní a cca 150 m od severní pláže.

Více

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi

Řecko Zakynthos. Řecko Zakynthos. Achillion hotelové apartmány*** www.cdtravel.cz. ŘECKO Zakynthos / Amoudi Achillion hotelové apartmány*** ŘECKO Zakynthos / Amoudi / / Poloha: apartmánový hotel Achillion se nachází v malé vesničce Amoudi cca 6 km od centra Alikanas a Alikes. Achillion leží v klidné části, v

Více

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.

Albánie. Hotel Vivas*** Novinka! www.cdtravel.cz. ALBÁNIE / Durres (Drač) Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel. Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo na pláži a zároveň

Více

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Amaraigua 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 14 720 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Amaraigua 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Malgrat de Mar Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní all inclusive vlastní hotel 11

Více

CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA

CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA CHORVATSKO ISTRIE POREČ HOTEL LAGUNA MATERADA Poloha: Hotel se nachází v části Špadiči, na malém poloostrůvku, cca 3 km severně od města Poreč. Pláže jsou kamenité s betonovými platy ve vzdálenosti cca

Více

Itálie - Palmová riviéra

Itálie - Palmová riviéra Itálie - Palmová riviéra Léto 2015 Itálie San Benedetto del Tronto Východní pobřeží střední Itálie má příznivé klimatické podmínky, které umožňují příjemné prožití dovolené od května do konce září. Palmovou

Více

La Vita s*** Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel ,

La Vita s***  Turecko Řecko. TURECKO / Side. Kontakt: Jana Handrejchová, tel , La Vita s*** Kontakt: Jana Handrejchová, tel 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz TURECKO / Side www.cdtravel.cz Turecko Řecko / / Rodinný hotel La Vita s se nachází 4 km od historického městečka

Více

JADRAN 2013. Nabídka pro skupiny. Chorvatsko a Černá Hora. Zajistěte si místa na Jadranu včas! www.ckvt.cz

JADRAN 2013. Nabídka pro skupiny. Chorvatsko a Černá Hora. Zajistěte si místa na Jadranu včas! www.ckvt.cz Chorvatsko a Černá Hora Nabídka pro skupiny Cestovní kancelář VÍTKOVICE TOURS pro Vás připravila nabídku cenově zvýhodněných pobytových zájezdů pro skupiny 20 a více do nejžádanějších míst a ubytovacích

Více

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13

Hotel Caprici 3* Ceník Dvoulůžkový pokoj (2 lůžka, 1 přistýlka) Dospělá osoba v jednolůžkovém 12 320 Kč. Datum 03.08.13-10.08.13 Hotel Caprici 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Santa Susanna Datum 03.08.13-10.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 9 150 Kč

Více

Řecko Kréta. Studia Kronos ** Novinka! ŘECKO Kréta / Bali

Řecko Kréta. Studia Kronos ** Novinka!  ŘECKO Kréta / Bali Studia Kronos ** Novinka! Kontakt: Jana Handrejchová, tel 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz ŘECKO Kréta / Bali www.cdtravel.cz Řecko Kréta / Poloha: nově zrekonstruovaný jednopatrový studiový

Více

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI

JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI JÓGA NA SARDINII REZIDENČNÍ A VILOVÝ KOMPLEX NA SARDINII U PLÁŽE NA GOLFOVÉM HŘIŠTI 17.9. 24.9.2016 7 nocí červen, září 2016 CENA: 7.290 Kč osoba / 7 nocí Cena zahrnuje: 7 x ubytování v apartmánu pro 2

Více

Baia Azzurra *** Novinka! Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina

Baia Azzurra *** Novinka!  Itálie Sicílie. ITÁLIE Sicílie / Taormina Baia Azzurra *** Novinka! Kontakt: Jan Zamykal, tel. 97 22 43 054, mob: 602 319 875, email: zamykal@cdtravel.cz ITÁLIE Sicílie / Taormina www.cdtravel.cz Itálie Sicílie / / / / / Poloha: nově zrekonstruovaný

Více

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.

Anaxos Garden studia. www.cdtravel.cz Řecko Lesvos. ŘECKO Lesvos / Anaxos. Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz. Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy, které jsou umístěny

Více

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri

Achilleas studia *** Novinka! www.cdtravel.cz. ŘECKO Lefkada / Nidri Achilleas studia *** 42 Poloha: studia leží v klidné okrajové části letoviska Nidri, přímo u písčité pláže s pozvolným přístupem do vody. Centrum Nidri s přístavem a mnoha tavernami je vzdálený asi 1 kilometr.

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis ŘECKO / Leptokarie 52 Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahram krbem, kde si můžete příjemně posedět s přáteli, se nachází v klidné části nedaleko hlavní turistické třídy

Více

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob ,

Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel , mob , Hotel Vivas*** Novinka! Kontakt: Kateřina Štěchová, tel. 97 22 43 053, mob. 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz ALBÁNIE / Durres (Drač) www.cdtravel.cz Albánie / / / Poloha: hotel se nachází přímo

Více

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO

ITÁLIE ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ADRIATICKÁ RIVIÉRA - LIDO DI JESOLO ITÁLIE dlouhá písčitá pláž s pozvolným vstupem do moře možnost zajištění prostoru pro cvičení aerobiku, hřiště na plážový volejbal, pronájmu fotbalového hřiště možnost

Více

BAR - HOTEL PRINCESS ****

BAR - HOTEL PRINCESS **** BAR - HOTEL PRINCESS ****, - denní zájezd severozápa část barského pobřeží je co do příroch krás srovnatelná s pobřežím v okolí Budvy. Krásné, rozlehlé pláže, výborné podnebí, příro a kulturní zajímavosti,

Více

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB ****

PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** PRIMORSKO - HOTEL ŽERAVI ALEXANDRIA CLUB **** 8,,, - denní zájezd Poloha: Nachází se v severní části Primorska, v bezprostře blízkosti severní pláže (cca 80 m). Je vzdálen cca 200 m od centra letoviska.

Více

CHORVATSKO ITÁLIE ISCHIA

CHORVATSKO ITÁLIE ISCHIA CHORVATSKO ITÁLIE ISCHIA léto 2014 energotour CK ENERGOTOUR CK ENERGOTOUR se od svého vzniku v roce 1990 zaměřuje na letní pobyty u Středozemního moře především v Chorvatsku a Itálii. Těší nás, že každým

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 APHRODITE NNNN CZE TIP42934A 4/6 Poloha: vzdálenost od široké pláže cca 200 m. V okolí řada obchodů, barů, restaurací a diskoték. Vybavení: 180 pokojů na 7 patrech, výtahy k dispozici. Dále v hotelu naleznete

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Blanca Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a konkretní ubytovací jednotce, kterou náš rezervační systém

Více

ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE *****

ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE ***** ZLATÉ PÍSKY - HOTEL MELIÁ GRAND HERMITAGE ***** 8, - denní zájezd Poloha: Hotel se nachází v centrální části letoviska Zlaté Písky. Je vzdálen cca 0 m od pláže a obklopen zelení. Pláž: Prostorná písčitá

Více

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY

TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY TAM KDE SE POTKÁVÁ MOŘE A HORY Dovolená na pobřeží u Národního parku Paklenica. Objevte s námi jeden z nejhezčích koutů Chorvatska - krásná příroda, čisté moře, zdravé horské klima. CHORVATSKO SLEVA do

Více

Hotel Rosa Nautica 3*

Hotel Rosa Nautica 3* Hotel Rosa Nautica 3* Typ zájezdu Stát Destinace Lokace u moře Španělsko Costa Brava Datum 10.08.13-17.08.13 Délka Strava Odjezd z Typ ubytování Cena od 8 dní polopenze vlastní hotel 7 800 Kč Ceník Dvoulůžkový

Více

SKUPINY 2014 CHORVATSKO

SKUPINY 2014 CHORVATSKO SKUPINY 2014 CHORVATSKO UBYTOVÁNÍ V HOTELECH, APARTMÁNECH, MOBILHOMECH UBYTOVÁNÍ S POLOPENZÍ VHODNÉ PRO SPORTOVNÍ SKUPINY (AEROBIC, ZUMBA, ) POREČ hotel DELFIN** s polopenzí Poreč je dnes nejnavštěvovanějším

Více

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL ****

DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** DJERBA - EL MOURADI DJERBA MENZEL **** 8,, - denní zájezd Poloha: hotelový areál El Mouradi Djerba Menzel je situován přímo u pláže, asi 6 km od centra městečka Midoun, 4 km od obchoho centra a krokodýlí

Více

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+

DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ DJERBA - SENTIDO DJERBA BEACH ****+ 8,, - denní zájezd Poloha: moderní komplex, který se nachází přímo u krásné, dlouhé a písčité pláže Sidi Mahrez v centru turistické zóny. Město Houmpt Souk je vzdáleno

Více

Program 55+ PROGRAM 55+ Chorvatsko - Poreč. od Kč

Program 55+ PROGRAM 55+ Chorvatsko - Poreč. od Kč 6 Program 55+ Vážení klienti, připravili jsme pro Vás seniorský program 55+, který Vám má umožnit zvýhodněnou možnost cestování. Na místě se o Vás postarají naši stálí zástupci. Program je možný využít

Více

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA

ŠPANĚLSKO COSTA BRAVA POBYT PRO SENIORY 55+ Hotel SANTA MONICA*** Calella Hotel se nachází cca 100 m od písečné pláže. K vybavení hotelu patří recepce, výtah, TV místnost, bar, kavárna, bazén s dětským brouzdalištěm, zavazadlová

Více

BULHARSKO po slevě 7%

BULHARSKO po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 9.6. 17.6.2015 V ceně : 8. 361,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Doprava kombinovaná

Více

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá

Ve spolupráci s Milenou Berkmanovou pořádá Costa bary, restauracemi, obchůdky a diskotékami, cca 5 min. od vlakové zastávky velmi dobré spojení do 100-100 s trezory, ' " stolní! dle - &$" # $ %nutno z Prahy do Gerony,! () $*+!, ' včetně pod, pevnou

Více

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax:

Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, Brno, IČO Tel , tel/fax: Více informací: CK LIKIDIS TRAVEL, s.r.o., Josefská 3, 60200 Brno, IČO 47903678 Tel. 542 219 200, tel/fax: 542 219 201 Řecko Nei Pori studia Rosa letecky z Brna Poloha: nachází se cca 250 m od pláže, kousek

Více

STRAVOVÁNÍ Snídaně je podávaná formou bufetu, večeře je servírovaná (předkrm, hlavní chod a dezert).

STRAVOVÁNÍ Snídaně je podávaná formou bufetu, večeře je servírovaná (předkrm, hlavní chod a dezert). PELOPONÉS TOLO Golden Beach Hotel Polopenze Pro rodiny s dětmi Přímo u pláže Velmi oblíbené místo Zrenovovaný hotel s příjemnou rodinnou atmosférou se nachází v klidnější části letoviska u silnice vedoucí

Více

CHORVATSKO ITÁLIE ISCHIA

CHORVATSKO ITÁLIE ISCHIA CHORVATSKO ITÁLIE ISCHIA léto 2016 energotour CK ENERGOTOUR se od svého vzniku v roce 1990 zaměřuje na letní pobyty u Středozemního moře především v Chorvatsku a Itálii. Těší nás, že každým rokem roste

Více

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7%

BULHARSKO 2.6. 11.6.2015. po slevě 7% BOMBASTICKÁ NABÍDKA PRO SKUPINY I JEDNOTLIVCE pobyt u moře BULHARSKO Letovisko - Primorsko Hotel ANCORA BEACH ***+ 2.6. 11.6.2015 Za cenu : 6. 315,- Kč po slevě 7% Možné uplatnit do 31.3.2015, Autobusová

Více

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016

PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 PODHÁJSKA - BUNGALOVY ENERGY I., TERMÁLNÍ BAZÉN ZDARMA, PRODEJ 2016 7 - denní zájezd Bungalovy v areálu Energy I. Jen pár kroků od krytého termálního bazénu a venkovního bazénu Energy I. - volný vstup

Více

STŘEDNÍ DALMÁCIE CHORVATSKO STŘEDNÍ DALMÁCIE MOŘE A PLÁŽE

STŘEDNÍ DALMÁCIE CHORVATSKO STŘEDNÍ DALMÁCIE MOŘE A PLÁŽE CHORVATSKO UMAG POREČ SPLIT MIRA 28 km 25 km OMIŠ BAŠKA VODA 50 km ZAGREB BAŠKO POLJE 52 km RIJEKA BRAČ ŽIVOGOŠČE 80 km RABAC MAKARSKÁ DRVENIK 90 km 60 km BIH HVAR PELJEŠAC HR ZADAR KORČULA 215 km BIOGRAD

Více

Kontakt: Jana Handrejchová tel , , prostorách zdarma. Lehátka a slunečníky u bazénu

Kontakt: Jana Handrejchová tel , ,   prostorách zdarma. Lehátka a slunečníky u bazénu Best**+ Kontakt: Jana Handrejchová tel. 97 22 43 055, 723 811 984, email: handrejchova@cdtravel.cz TURECKO / Side www.cdtravel.cz Turecko Hotel Best má vynikající polohu nedaleko pláže, nákupní zóny letoviska

Více

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013

INTERNETOVÁ NABÍDKA LÉTO U MOŘE 2013 BLUE HORIZON NNNN Rhodos letovisko Trianta/Ixia CZE TIP 52519A 4,7/6 Poloha: přímo na oblázkovo písečné pláži. Rhodos město cca 8 km. Autobusová zastávka před hotelem. Možnosti pro nakupování cca 250 m.

Více

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA *****

KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** KARDAMENA - MITSIS HOTELS BLUE DOMES RESORT & SPA ***** 8,11,12,15 - denní zájezd Resortem protéká 650 m dlouhá řeka. Mnoho zábavy pro děti v Mitsis Wonderland. K dispozici 10 tematických restaurací. Poloha:

Více

DOVOLENÁ U MOŘE 2016

DOVOLENÁ U MOŘE 2016 DOVOLENÁ U MOŘE 2016 1000 Kč 2000 Kč 1000 Kč 5000 Kč 2 CHORVATSKO CRIKVENICA,... 3 NOVI VINODOLSKI, SELCE, BIOGRAD N. M.. 4 SV. FILIP I JAKOV... 5 VODICE... 6 PRIMOŠTEN, TROGIR... 7 OMIŠ... 8 MAKARSKÁ...

Více

CHORVATSKO RIVIÉRA ŠIBENIK VODICE - SRIMA. apartmány DALMACIJA***

CHORVATSKO RIVIÉRA ŠIBENIK VODICE - SRIMA. apartmány DALMACIJA*** RIVIÉRA ŠIBENIK VODICE - SRIMA apartmány DALMACIJA*** APARTMÁNY S BAZÉNEM, přímo u pláže, klimatizace cena za osobu včetně bus dopravy MINIMÁLMÍ OBSAZENÍ 2 OSOBY V APARTMÁ 8 dní u moře / 10 dní vč. bus

Více

RODINNÁ DOVOLENÁ 2012

RODINNÁ DOVOLENÁ 2012 RODINNÁ DOVOLENÁ 2012 Cenově zvýhodněné zájezdy do Chorvatska Naše TIPY: Fažana - rodinné chaty TEREZA 8 denní pobyt bez stravy VLASTNÍ DOPRAVOU dospělý...od 1 190 Kč dítě do 6 let bez lůžka ZDARMA Baška

Více

Program 55+ PROGRAM 55+ Chorvatsko - Poreč. od Kč

Program 55+ PROGRAM 55+ Chorvatsko - Poreč. od Kč 6 Program 55+ Vážení klienti, připravili jsme pro Vás seniorský program 55+, který Vám má umožnit zvýhodněnou možnost cestování. Na místě se o Vás postarají naši stálí zástupci. Program je možný využít

Více

Apartmánový dům Billis

Apartmánový dům Billis Apartmánový dům Billis Kontakt: Gojná Tereza, tel 737 275 077, email: Tereza.Gojna@osz.org ŘECKO / Leptokarie www.cdtravel.cz Řecko Leptokarie / / Poloha: apartmánový dům s menší zahradou a zahradním krbem,

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE. www.intertrans.cz

CHORVATSKO DALMÁCIE. www.intertrans.cz CHORVATSKO DALMÁCIE Vítejte v jedné z nejkrásnějších částí chorvatského pobřeží, v srdci Dalmácie na Makarské riviéře, perle Jadranu. Na úpatí horského masivu Biokovo se nacházejí vyhlášená letoviska Brela,

Více

Chorvatsko. www.cdtravel.cz Chorvatsko

Chorvatsko. www.cdtravel.cz Chorvatsko Chorvatsko Tel.: 972 243 071 2 www.cdtravel.cz Chorvatsko Posedarje Sukošan Tribunj Split Šolta Hvar Záhřeb Omiš Drvenik Je již dlouhou dobu oblíbeným cílem našich turistů, kteří se sem rádi vracejí. Nádherná

Více

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie

Bulharsko. Central Plaza*** www.cdtravel.cz Bulharsko. BULHARSKO / Pomorie Central Plaza*** BULHARSKO / Pomorie 2 / / / / Poloha: nový, moderní hotel dostavěný v roce 2012 se nachází na okraji staré části lázeňského městečka Pomorie. Do centra města, kde naleznete malé obchůdky,

Více

www.cdtravel.cz Chorvatsko Záhřeb Posedarje Sukošan Tribunj Zadar Omiš Nemira Split Drvenik

www.cdtravel.cz Chorvatsko Záhřeb Posedarje Sukošan Tribunj Zadar Omiš Nemira Split Drvenik Chorvatsko Tel.: 972 243 052 Záhřeb www.cdtravel.cz Chorvatsko Je již dlouhou dobu oblíbeným cílem našich turistů, kteří se sem rádi vracejí. Nádherná příroda, na jedné straně pohoří v Velebit a Biokovo,

Více

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.

Lefteris studia. www.cdtravel.cz Řecko Santorini. ŘECKO Santorini / Kamari. Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel. Lefteris studia Kontakt: Renata Hořejší, tel. 725 422 540, email: horejsi@cdtravel.cz ŘECKO Santorini / Kamari www.cdtravel.cz Řecko Santorini / / / / / Popis ostrova: Santorini je ostrov určený spíše

Více

CHORVATSKO, SLOVINSKO, ITÁLIE, FRANCIE

CHORVATSKO, SLOVINSKO, ITÁLIE, FRANCIE OD ROKU 1920 ZA HRANICE VŠEDNÍCH DNŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘ CENÍK SLEVA AŽ 22% Dítě ZDARMA Záloha 1 500 Kč 100% pojištění storna CHORVATSKO, SLOVINSKO, ITÁLIE, FRANCIE POBYTOVÉ ZÁJEZDY Léto 2016 Vysvětlivky

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE DŮLEŽITÉ INFORMACE. www.intertrans.cz

CHORVATSKO DALMÁCIE DŮLEŽITÉ INFORMACE. www.intertrans.cz CHORVATSKO DALMÁCIE Brela Vítejte v jedné z nejkrásnějších částí chorvatského pobřeží, v srdci Dalmácie na Makarské riviéře, perle Jadranu. Na úpatí horského masivu Biokovo se nacházejí vyhlášená letoviska

Více

Informace odborovým úsekům. www.odbory-velesin.webnode.cz. VZO OS KOVO nabízí na přelomu měsíců července a srpna 2014 ISTRIE

Informace odborovým úsekům. www.odbory-velesin.webnode.cz. VZO OS KOVO nabízí na přelomu měsíců července a srpna 2014 ISTRIE Informace odborovým úsekům www.odbory-velesin.webnode.cz VZO OS KOVO nabízí na přelomu měsíců července a srpna 2014 ISTRIE termín: 25.7. - 3. 8. 2014 - (pro účastníky dopravované autobusem) Hotel DELFÍN

Více

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ

DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ DOVOLENÁ V ALPÁCH 2015 ZELL AM SEE KAPRUN - HOTEL LATINI 4* - SLEVOVÁ KARTA A WELLNESS ZÓNA V CENĚ 5,6,8 - denní zájezd Dovolená v Alpách 2015 Zell am See Kaprun hotel 4* SLEVOVÁ karta Zell am See Kaprun

Více

CHORVATSKO HOTEL ALEM** Oblíbený prázdninový komplex, polopenze formou bufetu, krásné pláže. ZKRÁCENÝ ZÁJEZD 7 dní/4x nocleh

CHORVATSKO HOTEL ALEM** Oblíbený prázdninový komplex, polopenze formou bufetu, krásné pláže. ZKRÁCENÝ ZÁJEZD 7 dní/4x nocleh CHORVATSKO MAKARSKÁ RIVIÉRA BAŠKO POLJE HOTEL ALEM** Oblíbený prázdninový komplex, polopenze formou bufetu, krásné pláže ZKRÁCENÝ ZÁJEZD 7 dní/4x nocleh 29.06.-05.07. 2015 odjezd v pondělí návrat v neděli

Více

Apartmánový komplex Bona

Apartmánový komplex Bona Apartmánový komplex Bona Vytisknout PDF Klek / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE ŠIBENIK, komplex SOLARIS hotel IVAN

CHORVATSKO DALMÁCIE ŠIBENIK, komplex SOLARIS hotel IVAN ŠIBENIK, komplex SOLARIS hotel IVAN Poloha: Hotely jsou součástí moderního hotelového komplexu Solaris, od města Šibenik jsou vzdáleny 6 km. Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje, hyg. zařízení, SAT

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE ŠIBENIK, komplex SOLARIS Kids hotel ANDRIJA

CHORVATSKO DALMÁCIE ŠIBENIK, komplex SOLARIS Kids hotel ANDRIJA ŠIBENIK, komplex SOLARIS Kids hotel ANDRIJA Poloha: Hotely jsou součástí moderního hotelového komplexu Solaris beach resort, od města Šibenik jsou vzdáleny 6 km. Vybavení: Klimatizované 2-lůžkové pokoje

Více

Resort a kemp Michael

Resort a kemp Michael Resort a kemp Michael Vytisknout PDF Zaostrog / Makarská Riviéra / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal.

Více

Pobyty na Jadranu 2014

Pobyty na Jadranu 2014 Pobyty na Jadranu 2014 NABÍDKA PRO SKUPINY Vážení, jsme cestovní kancelář VÍTKOVICE TOURS s.r.o. působící na trhu již 23. rokem, která se specializuje na pobytové a poznávací zájezdy do Chorvatska, Černé

Více

Kontakt: Lenka Paurová, tel , mob ,

Kontakt: Lenka Paurová, tel , mob , Anaxos Garden studia Kontakt: Lenka Paurová, tel. 97 22 41 970, mob. 604 500 824, email: lenka.paurova@osz.org ŘECKO Lesvos / Anaxos www.cdtravel.cz Řecko Lesvos / / Poloha: příjemná studia tvoří 4 budovy,

Více

JADRAN. pro kolektivy 2010. do 15.12.09-10% do 15.02.10-8% do 15.03.10-5% do 15.12.09-8% do 15.02.10-6% do 15.03.10-3%

JADRAN. pro kolektivy 2010. do 15.12.09-10% do 15.02.10-8% do 15.03.10-5% do 15.12.09-8% do 15.02.10-6% do 15.03.10-3% JADRAN pro kolektivy 2010 Tel.: +420 542 321 322, Fax: +420 542 211 628 (po-pá 8.00-19.00 hod., sobota 9.00-13.00 hod.) e-mail: kolektiv@adrialand.com www.adrialand.com Chorvatsko - Pula - Fažana - vilky

Více

CHORVATSKO DALMÁCIE. Hotel

CHORVATSKO DALMÁCIE. Hotel Hotel CHORVATSKO DALMÁCIE Vítejte v jedné z nejkrásnějších částí chorvatského pobřeží, v srdci Dalmácie na Makarské riviéře, perle Jadranu. Na úpatí horského masivu Biokovo se nacházejí vyhlášená letoviska

Více

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko

Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vila Briana Vytisknout PDF Komarna / Riviéra Klek / Chorvatsko Vážený zákazníku, do tohoto PDF jsou vloženy pouze základní informace o objektu a jeho ubytovacích jednotkách, který Vás zaujal. Všechny fotografie,

Více

Apartmány Budin Blata 94 Vodice

Apartmány Budin Blata 94 Vodice Apartmány Budin Blata 94 Vodice Vodice leží na pobřeží Jaderského moře, při Jadranské magistrále,11 km severozápadně od Šibeniku první zmínka o městě ze 14.století, název Vodice vznikl od četných vodních

Více