25 otázek a odpovědí, které by Vás mohly zajímat, než si objednáte beton. aneb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25 otázek a odpovědí, které by Vás mohly zajímat, než si objednáte beton. aneb"

Transkript

1 25 otázek a odpovědí, které by Vás mohly zajímat, než si objednáte beton aneb Manuál zákazníka betonárny Nikdo učený z nebe nespadl říká staré úsloví. Jako vy ovládáte svůj obor,, my rozumíme výrobě betonových směsí a máme přehled i o jejich užití, ukládání a ošetřování. V oblasti výroby betonu proběhl v posledních letech ohromný vývoj a málo z toho co platilo před 15-ti lety platí i dnes. Betonárny vyrábí desítky různých druhů betonových směsí se složitým označením. Pro laika je těžké se v tom všem vyznat a pro odborníka je těžké vytvořit ceník nebo katalog výrobků tak, aby byl srozumitelný. Zde si můžete v klidu najít odpovědi na základní otázky týkající se betonu, které Vás zajímají. Můžete si s předstihem rozmyslet podle čeho vybrat dodavatele betonu, kolik a jaký druh betonové směsi objednat, z čeho se skládá cena, jak postupovat, aby betonová směs správně vyzrála a dosáhla maximální pevnosti. Zvídavější zde najdou i základní informace o výrobě, dopravě a čerpání betonových směsí či o jejich složení. Ing. Ivan Húšťava, MBA AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.

2 2 OBSAH: str. 1. Z čeho vyrábíte betonové směsi? 3 2. Podléhá výroba betonu nějaké kontrole kvality? 4 3. Podle čeho vybírat dodavatele betonové směsi? 5 4. Jaké jsou základní druhy betonu? 6 5. Jaké další druhy betonu vyrábí (některé) betonárny? 7 6. Co znamenají všechny ty složité značky betonu? 8 7. Co jsou to ty vaše ekonomické betony? 9 8. Jaký beton si mám vlastně objednat? Jaké jsou objednací a dodací lhůty? Jak se beton dopravuje na stavbu? Jak dopravovat beton na stavbě? Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv jeho ředění? Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv počasí? Jaký má na výslednou kvalitu vliv uložení betonu? Jaký má na výslednou kvalitu vliv ošetřování betonu? Z čeho se skládá cena betonu? Co musí obsahovat dodací listu betonové směsi? Jaké jsou podklady pro fakturaci a co najdu na faktuře? Proč jsou rozdíly v ceně různých druhů betonových směsí? Vyplatí se míchat beton doma? Jaké nejmenší a jaké největší množství betonu mi prodáte? Co je to anhydritový litý potěr? Mohu si na betonárně koupit písek nebo kamenivo? Proč Agropodnik vyrábí beton? Proč nedáváte ke každému m3 betonu pivo? 28

3 1. Z čeho vyrábíte betonové směsi? 3 Staré zednické pravidlo: lopata cementu, 2 lopaty kopaného písku a pomočit již neplatí. V řídícím systému betonárny (což je počítač a velké množství další složité elektroniky) máme uloženo cca (slovy tisíc) receptur pro všechny možné druhy a poddruhy betonových směsí. Betony, potěry a další produkty vyrábíme z: praného betonářského písku frakce (velikosti zrníček) od 0 do 4 mm. Písek musí být certifikovaný pro betonářskou výrobu a musí splňovat velké množství náročných kritérií např. musí obsahovat přesné procento určité velikosti zrníček od 0,1 mm do 4 mm (tzv. křivka kameniva), nesmí obsahovat odplavitelné částice, organické částice, schránky mořských živočichů, chloridy a další chemické látky, zrníčka musí mít určitý tvar atd. těženého, tříděného a praného kameniva (tzv. kačírku) frakcí 4 až 8 mm a 8 až 16 mm. Také toto kamenivo musí splňovat mnoho kritérií, mimo jiné i pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, nasákavost, tvarový index... drceného kameniva (granit) frakce 11 až 22 mm a opět mnoho certifikovaných kritérií portlandského cementu (např. CEM I 42,5 R) směsného cementu (např. CEM II 32,5 R nebo CEM III 32,5 SVC) příměsí obvykle elektrárenský certifikovaný popílek, který zlepšuje některé vlastnosti betonu a zlevňuje jej pro zákazníka. Zároveň se elektrárny zbavují odpadu, který se dříve ukládal do lagun. přísad složité produkty chemického průmyslu, které ovlivňují vlastnosti betonu (plastifikační, zpomalující, urychlující, provzdušňující, stabilizující a další, nejčastěji tekuté přísady) pitné vody, nebo studniční vody splňující přísné požadavky (obsahy nežádoucích látek ) Všechny uvedené ingredience nejsou zastoupeny ve všech druzích betonových směsí záleží na přesné receptuře. Z ingrediencí se musí sestavit směs, která má přesně 1 m3, má předepsanou křivku kameniva a mnoho dalších vlastností (obsah a druh cementu, vodní součinitel, obsah vzduchu ) Receptury připravuje technolog (vyžaduje to spoustu znalostí, něco matematiky, hodně zkoušení a různých testů a hlavně musí receptury projít tzv. průkaznými zkouškami v Technickém a zkušebním ústavu stavebním). Poté může obsluha betonárny dle Vašich potřeb poručit systému, kterou recepturu má namíchat, a v jakém množství. Zbytek zařídí elektronika.

4 2. Podléhá výroba betonu nějaké kontrole kvality? 4 Zákon o shodě, betonářské normy a systém kvality betonárny ISO 9001 předepisují přísné kontroly celého procesu výroby betonových směsí. Každá solidní betonárna tyto kontroly neustále provádí. Jinak by nemohla ručit za svou práci. Samozřejmě kontroly a certifikace stojí mnoho korun a najdou se méně prozíraví výrobci, kteří na kontrole kvality šetří s cílem snížit své náklady a podbízet se pak o několik destikorun levnějším betonem. Jak přesně vypadá kontrolní systém kvality? všechny vstupní suroviny musí být certifikovány a dodavatel vydává tzv. prohlášení o shodě se zákonem a s normami. My od dodavatelů vyžadujeme všechny výsledky jejich zkoušek a certifikáty, abychom měli jistotu, že do betonu dáváme kvalitní suroviny. Tyto podklady jsou na vyžádání k dispozici k nahlédnutí u technologa. všechny navržené receptury se nejdříve zkouší na betonárně a v laboratoři. Po odladění se suroviny dodají do Technického a zkušebního ústavu stavebního (TZÚS), kde receptury opět zkouší, zda vyhovují všem předepsaným požadavkům norem (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, mrazuvzdornost, vodotěsnost, obsah chloridů, objemovou hmotnost, konzistenci, dobu zpracovatelnosti atd.). Tyto zkoušky jsou velmi drahé a jejich součástí je například měření velikosti a prostorového rozložení vzduchových póru pod elektronickým mikroskopem. Pokud všechno vyhoví, potvrdí TZÚS tzv. Průkazné zkoušky. I tyto Vám betonárna na vyžádání předloží k nahlédnutí. betonárna musí mít certifikován tzv: Systém řízení výroby, který popisuje výrobní postupy, zkoušení, údržbu technologie, školení obsluh, ověřování vah a další podrobnosti. Pokud systém vyhoví, vydá TZÚS certifikát. až nyní smí betonárny vyrábět a nastává povinnost z každého určitého množství vyrobeného betonu (nebo i na vyžádání zákazníka za úplatu) vyrobit zkušební tělesa a provádět předepsané zkoušky čerstvého i ztvrdlého betonu. Toto je denní chléb technologa, který musí reagovat na aktuální vlhkost písku a kameniva, na venkovní teplotu, provádět zkoušky sednutí betonové směsi, obsahu vzduchu, nebo na kostkách či trámcích z betonu nechá udělat zkoušku pevnosti, vodotěsnosti, mrazuvzdornosti apod. TZÚS provádí každý rok tzv. dohled nad kvalitou výroby, kdy betonárna musí prokázat, že průběžně splňuje všechny požadavky norem i vlastních směrnic. Přístroj pro měření obsahu vzduchu v betonové směsi Pokud betonárna musí z nějakého důvodu změnit dodavatele surovin, začíná celý náročný proces od počátku vývoj receptur, zkoušení, certifikace Cena za průkazné zkoušky jedné základní sady receptur se pohybuje od cca Kč. Dalších 100 až 150 tisíc za rok zeplatí betonárna za pravidelné zkoušky výrobků.

5 3. Podle čeho vybírat dodavatele betonové směsi? 5 Ani mnohé stavební firmy neví, jak provést výběrové řízení na dodavatele betonu a obvykle se zajímají jenom o nejnižší cenu. Jako ve všech ostatních oborech, i tady platí zlaté Baťovo pravidlo: Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci! Pokud betonárna úzkostlivě dbá na kvalitu svých produktů, musí investovat mnoho peněz do vývoje, zkoušek receptur a výrobků a do mzdy technologa (viz předchozí kapitoly). Méně solidního výrobce láká možnost úspory a neprovádí důsledně zkoušení výrobků. Má pak samozřejmě nižší vstupní náklady, což mu umožní poskytovat také větší slevy. Koupili byste si levnější auto, kdybyste věděl(a), že výrobce neprovádí nárazové testy, nezkouší funkčnost bezpečnostních pásů, brzd nebo airbagů? Takže co mohu jako zákazník dělat pro výběr kvalitního dodavatele betonu? podívat se, jak vypadá technologie každý rozezná po návštěvě velínu betonárny, zda je řízená počítačem, nebo obsluha musí mačkat množství knoflíků a odhadovat navážené množství cementu na kmitající ručičce zrezivělé mechanické váhy. Podívejte se také, jak vypadají domíchávače, nakladač apod. nechat si předložit certifikáty betonárny musí být platné (datum) a také si můžete nechat předložit zprávy o ročním dohledu kvality od zkušebního ústavu. každý si může nechat předložit protokoly o výsledcích zkoušek pevnosti betonu v tlaku, průsaku u vodotěsných betonů atd. zajímat se o reference. Bývají uvedené např. na stránkách na internetových stránkách betonárny, nebo Vám je sdělí přímo pracovníci betonárny. Betonárna, která zvládne stavby mostů, různých vodotěsných jímek bioplynových elektráren, dodává produkty do silnic nebo má za sebou desítky realizací leštěných průmyslových podlah, skýtá záruku toho, že beton vyrobit umí. solidní betonárna má k dispozici svého technologa, který provádí dle potřeby zkoušky betonu na betonárně, nebo i na stavbě. Mnohé betonárny se snaží ušetřit (roční plat odborníka není malý) a budou Vám tvrdit, že mají někde k dispozici nějakého vypůjčeného technologa. Takový technolog má pak na starosti sto i víc betonáren a o jeho pravidelném dohledu si můžete sami udělat obrázek. Zkuste se zeptat, jestli technolog může zítra ráno navštívit Vaši stavbu! o mnohém také svědčí zkušenost kolik let je betonárna na trhu? Jaké je finanční zdraví firmy? Uveřejňuje v obchodním rejstříku své roční závěrky, nebo se za ně stydí? Jakou má firma pověst jako zaměstnavatel? Důležitá rada na konec z betonárny, která je ochotná vydat beton bez daňového dokladu a za cenu bez DPH, utíkejte tryskem pryč! Myslíte, že takový spekulant Vám namíchá do betonu potřebné množství kvalitního cementu, že 1 m3 bude skutečně 1 m3, nebo že v případě reklamace se dovoláte spravedlnosti, když nemáte dodací listy a fakturu? kdysi a dnes

6 4. Jaké jsou základní druhy betonu? 6 Značení betonu je podrobněji vysvětleno v jiné kapitole. Dle současně platných betonářských norem se obvykle na betonárnách vyrábí betonové směsi: 1) dle ČSN EN 206-1, která je základní betonářskou normou, se vyrábí betonové směsi, které se používají pro většinu betonových konstrukcí. Odlišují se podle různých kritérií: pevnost betonu v tlaku (v MPa) norma předepisuje řadu s pevností 5 7, MPa. Existují samozřejmě i betony s vyšší pevností, ale ty jsou určené pro speciální konstrukce. Např. pro základy rodinného domu je obvykle předepisována pevnostní třída 15 až 20, pro desku pevnosti 20 až 25 a pro strop pak 25 až 37 MPa. konzistence (zpracovatelnost) Užívají se různé klasifikace nejběžnější je klasifikace podle sednutí kužele S1 až S5, kde: - S1 až S2 = tzv. zavlhlá betonová směs (sednutí kužele čerstvého betonu do 90 mm), kterou lze dopravovat na korbě auta. - S3 jsou tekutější betony, dopravují se domíchávačem (sednutí 100 až 150 mm) - S4 jsou pak obvykle určené pro čerpání betonu (sednutí 160 až 210 mm) maximální frakce kameniva jde o velikost největších kousků kameniva v betonu v mm. Naše betonárna umí vyrobit betonové směsi s maximální frakcí (D max ) 8 mm (nejjemnější beton), 16 mm (středně zrnitý beton- nejčastěji používaný) nebo 22 mm (nejhrubší beton). Ceny betonů se velmi mírně liší dle použité frakce kameniva. Tzv. drobné těžené kamenivo (kačírek) Frakce 4/8 mm Frakce 8/16 mm odolnost vůči různým vlivům prostředí značí se např. XA, XD, XF atd je vysvětleno v další z kapitol. Vzniká tak mnoho možných kombinací, což umožňuje ušít betonovou směs v skutečně na míru. K druhé základní skupině produktů betonáren patří podlahové potěry vyráběné podle ČSN EN Jde o směsi vody, cementu, popílku, písku (bez kameniva) a přísad. Také tyto betony se rozdělují do určitých kvalitativních tříd podle pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu a podle obrusnosti jsou totiž prvotně určené pro budování podlah a nejčastěji se vyrábí jako zavlhlé a dopravují na korbě nákladního automobilu. Značí se C (starší označení bylo MC). Někteří stavitelé používají tyto směsi například pru ukládání obrubníků a podobně. Není to správné, protože tyto betony nejsou určené pro takové prostředí a nejsou odolné vůči mrazu, rozmrazovacím solím, nejsou vodotěsné a nejsou proto už vůbec určené do železobetonových konstrukcí.

7 5. Jaké další druhy betonu vyrábí (některé) betonárny? 7 V posledních několika letech se rozšířily tzv. lité podlahové potěry (někde se uvádí samonivelační toto není přesné, protože k tomu, aby se dosáhlo rovné nivelety, se jim musí pomoci lidskou prací, tzv. rozvlněním. Vyrábí se na bázi cementu, nebo na bázi zcela odlišného pojiva síranu vápenatého, který je známější pod názvem anhydrit. Směs vyrobenou na betonárně dopravíme na stavbu domíchávačem a vlastním čerpadlem přečerpáme na místo určení. (Podrobnosti o anhydritových litých potěrech naleznete v příručce na stránkách v sekci stavební výroba ). Další produkty se v běžné výstavbě rodinných domů, nebo pro kutění na chalupě či zahradě nepoužívají. Jde o speciální užití např. v mostním, dopravním nebo vodním stavitelství. Proto jenom stručně: popílkocementové suspenze tekutý produkt na bázi převážně popílku s cementem slouží např. k zalévání nepotřebných kanalizací, štol, šachet prolévané vrstvy ŠCM jde o určitý druh řídké cementové malty, která se při výstavbě vozovek zavibruje do hutněného kameniva a vytvoří podkladní vrstvy vozovky. kamenivo zpevněné cementem KSC směs cementu, písku a přesně určených frakcí kameniva. Na stavě se nejčastěji ukládá finišérem do vozovky a dále se hutní válci. mezerovitý beton.mcb je směsí hrubého a drobného kameniva s cementem, s velkým podílem mezer. Užívá se do vozovek či jako výplň konstrukcí tam, kde musí být splněna určitá pevnost v tlaku a zároveň umožněn průsak vody. pěnobeton má velmi malou objemovou hmotnost. Užívá se jako výplňová a zateplovací vrstva, např. při rekonstrukci starých budov s klenbami, nebo tam, kde není vhodné použití polystyrenových podkladních vrstev. Obdobou je betonová směs obsahující polystyren. drátkobeton, vláknobeton betonová směs s přidanými ocelovými nebo polypropylenovými vlákny samozhutnitelné betony speciálně navržené směsi, které mají tu vlastnost, že lehce protečou i hustou armaturou a vyplní i prostorově složité konstrukce. Tato vlastnost je ale vykoupena vysokou cenou betonu a mnohé další produkty. (Některé betonárny mají pro uvedené produkty různé vlastní značkové názvy. ) Speciální receptury máme připravené i pro tzv. průmyslové podlahy, které se po uložení a uhlazení betonu (nebo drátkobetonu) hladí speciálními stroji do vysokého lesku a tvrdosti povrchu podlahy. Záběry z ukládání průmyslových podlah Kaufland Domažlice Zimní stadion Domažlice

8 6. Co znamenají všechny ty složité značky betonu? 8 1) U běžného konstrukčního betonu předepisuje norma ČSN EN složité označení, ve kterém jsou zakódované vlastnosti betonové směsi. V běžné praxi se předepsané značení, jako např. BETON ČSN EN C 30/37 XF2(CZ.F1) Cl 0,20 D max 22 S1 max. průsak 50 mm podle ČSN EN moc nepoužívá a zkracuje se na nutné minimum např. beton (angl. concrete) C 20/25 - X0 - D max 22 mm - S3 konzistence pevnost betonu v tlaku (na válcovém / krychleném tělese) maximální frakce kameniva označení stupně vlivu prostředí Pozn. Podle starší normy by se jednalo o beton B25 D max 22- S3 Stupně odolnosti proti vlivům prostředí XO beton s výztuží v suchém prostředí, nebo beton s výztuží v bezmrazém pr. XC koroze vlivem karbonatace vzdušnou vlhkostí a vlivem ovzduší XD koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody XS - koroze vlivem chloridů z mořské vody XF- koroze vlivem mrazu a rozmrazování (s rozmrazovacími prostředky i bez) XA- koroze vlivem chemického prostředí (nádrže, žumpy, agresivní voda ) XM- koroze vlivem mechanického působení (obrus průmyslové podlahy) XW vyloučení alkalicko-křemičité reakce beton pro podzemní komunikace Za druhem odolnosti vůči vlivům prostředí se ještě uvádí číslice 1 až 3 (někde 4) které upřesňují míru dané odolnosti čím větší číslo, tím větší odolnost. Například XC3 je odolnější vůči vlivům. než je XC1. 2) Podlahové potěry se označují písmene C a číslem vyjadřujícím pevnost betonu v tlaku v MPa. Nemají tedy označení ve formě zlomku jako konstrukční betony. Například C 16 je podlahový potěr podle se zaručenou pevností v tlaku 16 MPa. Norma ČSN EN předepisuje pro určité pevnostní třídy podlahových potěrů také pevnost v tlaku za ohybu (F4 až F7) a obrusnost dle Böhma s označením např A22 nebo A 15.

9 7. Co jsou to ty Vaše Ekonomické betony? 9 V předchozích kapitolách bylo velmi stručně naznačeno, jaké náročné požadavky jsou na betonové směsi kladené. Aby byly tyto požadavky splněné, je nutné používat velmi kvalitní suroviny, drahé cementy a přísady. Technologie, která je zvládne namíchat, stojí mnoho milionů korun. Vývoj, certifikace a zkoušení jsou také finančně náročné. Obložení moderní míchačky stojí 250 tisíc Kč a vydrží 1 až 1,5 roku. To všechno se musí promítnout do ceny betonu. Všechny náročné požadavky jsou určitě nutné pro to, aby silnice, mosty, průmyslové haly, bazény, tunely, školy, bytovky apod. byly postavené bezpečně, kvalitně a aby za pár let nemusely být nákladně opravovány. Bohužel se v tomto úsilí trochu pozapomnělo na to, že jsou tady i běžní uživatelé, chalupáři, zahrádkáři a kutilové, kteří mají zlaté české ručičky a umí si spoustu věcí vyrobit či postavit sami. Velká většina z nich si ale umí spočítat, že míchat si dnes beton sám je namáhavé, časově náročné, neekonomické a nikdy si doma nenamíchají stejně kvalitní směs, jako na specializovaném zařízení dobré betonárny. S tímto vědomím jde domácí stavitel na betonárnu a zde mu jsou nabídnuty velmi sofistikované, odolné betonové směsi, ovšem také s cenou, která této kvalitě odpovídá. Za těch několik m 3 které požaduje, obvykle množstevní slevu nedostane. Přitom však kupuje sice kvalitní produkt, ale platí za vlastnosti, které vlastně nepotřebuje! Pokud potřebujete: udělat základy nebo betonovou desku pro garáž, rodinný dům, pergolu, nebo třeba kozí chlívek a na vašem pozemku není agresivní spodní voda, zabetonovat sloupky plotu, obrubníky, podlahu dílny a víte, že na tento beton se nikdy nedostane rozmrazovací sůl, vyplnit bedňáky při stavbě opěrné zdi na zahradě atd atd, pak nemusíte zároveň platit za odolnost betonu vůči chloridům, síranové agresivitě, vůči obrusu, nebo za vodotěsnost. Je to stejné, jako když potřebujete vozit dvě osoby do práce, nemusíte si kupovat velký kombík. Když potřebujete jezdit 130 km/hod na dálnici, nemusíte si kupovat auto, které má maximálku 250 km/hod. Když potřebujete sekat 10 m 2 trávníku, nemusíte si kupovat traktor Pro výše uvedené užití jsme se snažili připravit betonové směsi, které by splňovaly požadavky na pevnost, na obsah cementu, na objemovou hmotnost, na zpracovatelnost, vodní součinitel, obsah chloridů, radioaktivitu a rychlost tuhnutí. Tyto receptury plně odpovídají požadavkům dříve platné betonářské normy ČSN a podle této normy je i značíme: B 10 až B 25. (Z betonů podle této normy je postavena většina dnes existujících budov). I když to naše konkurence bude s největší pravděpodobností tvrdit, nižší ceny není dosaženo použitím menšího množství cementu nebo nekvalitních surovin. Jsou vyrobené ze stejných certifikovaných surovin, jako ostatní druhy (nemáme k dispozici na betonárnách tolik zásobníků a skládek, abychom mohli skladovat a používat jiné suroviny pro ekonomické betony). Na požádání vám předložíme řádně provedené průkazné zkoušky ověřené Technickým a zkušebním ústavem stavebním. Nižší ceny je dosaženo použitím zdravého rozumu. Samozřejmě, pokud chcete betonovat strop, bazén, nosné sloupy či žumpu, je nutné použít betony dle ČSN EN ( např. C 25/30 XC1).

10 10 8. Jaký beton si mám vlastně objednat? Dejme tomu, že jste si podle informací uvedených v kapitole č.3 této příručky vybrali dodavatele betonu. Prostudovali jste jeho ceník a dodací podmínky, spočítali co nejpřesněji potřebné množství betonu v m 3 (V = a x b x c). Nyní stojíte před otázkou: Jaký beton mám objednat? Denně volají zákazníci na betonárnu a ptají se: Kolik stojí beton? Nezlobíme se proto na ně, ale je to stejné, jako kdyby zavolali do prodejny automobilů a zeptali se: Kolik stojí auto?. Odpovědí prodejce bude samozřejmě: Jaké auto máte na mysli? Máme mnoho druhů aut a stojí od 150 tisíc do milionu Kč Pokud chcete koupit správný produkt a za co nejvýhodnější poměr kvality a ceny, je dobré být informovaným zákazníkem. V dnešní době internetu je to mnohem snazší a k tomuto účelu byla připravena i tato pomůcka. Jak se rozhodnout pro konkrétní druh betonu? 1) jsou stavby, které vyžadují stavební povolení nebo alespoň projekt, nebo statický výpočet. V tom případě je v projektu tzv.: Technická zpráva, ve které je přesně uvedeno, jaký beton do které části stavby má být použit. Tento údaj bývá také ve výkresu příčného řezu konstrukcí. (Pokud máte starší projekt, nebo pokud bohužel máte projekt od projektanta, který ještě nezaznamenal vývoj a 30 let píše stejné značky betonů, pomůže vám s převodem do nového značení technolog betonárny). 2) pokud chcete např. stavět zahradní stavbu (krb, pergolu, jezírko ) často bývá uveden potřebný druh betonu u komponentů, které kupujete např. ve stavebninách nebo v hobby obchodech (různé montované krby, stavebnice pergol, bednící prvky mají technické listy, ve kterých bývá v návodu stavby uvedený druh betonu). 3) u drobnějších staveb bez stavebního povelení, projektu nebo návodu ke stavbě se můžete zeptat zkušeného stavaře, zedníka nebo projektanta ve svém okolí. Pokud nikoho takového neznáte, tak pro stavby, které nemusí odolávat žádným náročným vlivům prostředí, nemají nosnou funkci a víte, že nemusí mít odolnost 100 let, platí zhruba: plotové sloupky pevnostní třída 10 (např. B 10 nebo C 8/10) obrubníky, nájezdy pro osobní vozidla pevnostní třída 10 až 15 základy v nezámrzné hloubce pevnostní třída 15 až 20 (B20 nebo C 16/20) desky dílen nebo garáží, věnce pevnostní třída 20 až 25 železobetonové stropy pevnostní třída 25 až 30 Je lepší si něco málo připlatit za vyšší pevnostní třídu pro zvýšení jistoty, že i když uděláte při betonáži nějaké chyby, bude konstrukce dostatečně bezpečná a odolná. Objednáním správného betonu to nekončí záleží také, jak máte připravené podloží nebo bednění, jak rychle je beton zpracován po dodání, jak je uložen a jak je ošetřován v závislosti na počasí. Špatným uložením a ošetřováním betonu lze snadno snížit kvalitu betonu (pevnost, odolnost, vodotěsnost) některé základní zásady jsou uvedeny dále v textu.

11 11 9. Jaké jsou objednací a dodací lhůty? Výkon průmyslových betonáren je limitovaný velikostí míchačky (nejčastěji 1 m 3 ) a množstvím betonu, které je betonárna schopna vyrobit za hodinu (naše betonárny 40 až 50 m 3 /hod). V běžné stavební sezoně musí betonárna zásobit za den i 10 staveb a někdy jde o stavbu, která vyčerpá celou výrobní kapacitu betonárny (haly, mosty, velké jímky pro reaktory bioplynových elektráren potřebují za den i 400 až 500 m 3 betonu). Vážíme si samozřejmě každého zákazníka i když přijede s přívěsem za autem a potřebuje ¼ m 3 betonu. Pokud je to váš případ, můžete s kárkou přijet kdykoliv v pracovní době betonárny. Může se však stát, že budete muset chvíli počkat, až se naplní domíchávače, které přijely před vámi. Pokud objednáváte beton i s dopravou (ať už Avií nebo velkým domíchávačem), musíme váš požadavek zařadit k dalším, které jsou již objednány. Dispečer betonárny musí naplánovat na každý den postup výroby, dopravní prostředky a musí při tom zohledňovat různé požadavky staveb např. kolik chtějí dovézt betonu najednou, kolik za hodinu, v kolik hodin chtějí začít, zda se bude beton čerpat nebo vykládat jeřábem s bádií a podobně. Často k tomu nepostačují naše vlastní dopravní prostředky a musí sehnat další dopravce s volnou kapacitou. Přitom neustále dochází ke změnám kvůli počasí, kvůli nějakému problému na stavbě, nebo třeba kvůli nehodě na silnici. Tento proces je velmi složitý a čím je betonárna kvalitnější, tím má víc zákazníků a tím víc požadavků je nutné sladit. Bohužel v tomto nám žádný počítač nepomůže. Z uvedeného důvodu platí zásada když chcete objednat beton v množství do 20 m 3, stačí obvykle zavolat den předem (pokud možno do 12:00 hod). Někdy se může stát, že je již kapacita na následující den vyčerpána. Proto je lepší volat dva dny předem. (Otevírací doba našich betonáren je zveřejněna na našich webových stránkách v sekci stavební výroba ). Po vaší dohodě s dispečerem betonárny se pak snažíme dodat beton přesně v dohodnutou dobu. Buďte proto na stavbě připraveni - zbytečné prostoje dopravních prostředků stojí peníze. Jak je to s dodávkami betonu o víkendu nebo ve státní svátek? V sezoně (březen až listopad) má naše betonárna v Domažlicích otevřeno každou sobotu od 7 do 12 hod. Betonárna v Horšovském Týně vám namíchá v sobotu beton na základě domluvy. Po pracovní době, v neděli nebo ve státní svátek je možné dodat beton za příplatek (viz ceník), v odůvodněných případech a s určitým minimálním množstvím betonu. Není těžké pochopit, že pokud zákazník bude chtít v neděli namíchat 1/2 m 3 betonu, tak kvůli tomu bude muset přijet do práce míchač a řidič (s příplatkem za přesčas v neděli) a po několikaminutovém míchání budou muset půl hodiny mýt míchačku. Za optání však nic nedáte a občas se stane, že velká stavba musí dostávat beton kontinuálně a bez ohledu na neděle či svátky, nebo i večer po pracovní době. V tom případě můžete využít přítomnosti obsluh a můžeme vám namíchat beton také v tuto mimopracovní dobu. Betonáž jímek bioplynové stanice Starý Klíčov (ZOD Mrákov) prováděná firmou Wolf-systém s.r.o. a betonárnou AGROPODNIKU DOMAŽLICE a.s.

12 Jak se beton dopravuje na stavbu? U směsí s konzistencí S1 a S2 (tzv. zavadlé) je to jednoduché. Dopravují se na korbě vozidla. Můžete využít svůj vlastní přívěs za auto pro menší množství, nebo jakýkoliv sklápěč. Počítejte s hmotností cca 2,3 tuny na 1 m 3 betonu. Tzn., i když máte velký přívěs co do objemu, musíte respektovat, jakou hmotnost smíte za autem tahat. Naše betonárny disponují sklápěči Avia, které odvezou max 1,5 až 2 m 3 směsi najednou. Vzhledem k tomu, že není jednoduché takové množství zpracovat, není vhodné objednat dovoz většího množství najednou např. Tatrou. V teplém a větrném počasí beton rychle tuhne! Stalo se již mnoho krát, že ve snaze ušetřit, objednal stavitel dovoz betonu najednou. Vysypal jej na velkou hromadu a než byl schopen zpracovat polovinu, zbytek na hromadě ztvrdnul a přišla ke slovu sbíječka. Betony s konzistencí S3 a S4 (tekuté, případně čerpatelné směsi) se dopravují na stavbu domíchávači. Máme k dispozici terénní vozidla Tatra s objemem bubnu 4,5 m 3 a velké silniční domíchávače (DAF, IVECO ) s objemem 8 až 9 m 3. O použití rozhoduje objednané množství, aktuální dostupnost domíchávače a terén, ve kterém se stavba nachází. Velký domíchávač se nedostane všude, s ohledem na prostor, nebo na neúnosný terén. Někdy jsou podmínky na stavbě takové, že se k ní nedostane ani terénní a menší Tatra 815. V tom případě musí přijít jiné řešení viz následující kapitola. Objednatel musí myslet ještě na další některé záležitosti. Pokud se ze stavby vytahá na silnici bláto, musí se o její vyčištění postarat stavitel. Není v časových možnostech řidiče, čistit hodinu komunikaci. Další starostí stavitele je postarat se o vyznačení překážky na silnici, pokud domíchávač vykládá beton a zasahuje přitom do vozovky. Pokud se jedná o frekventovanou silnici, je nutné zabezpečit regulovčíky. Pokud se jedná o silnici I. třídy, musí být pro toto omezení povolení příslušného úřadu. Obdobně se někdy zapomíná na to, že je vozovka jednosměrná, nebo že je v ulici zákaz vjezdu nákladních vozidel. Naši řidiči nemohou riskovat pokutu, nebo udělení trestních bodů. Povolení takového porušení pravidel a jeho podmínky musí vyjednat stavitel s úřady dříve, než stojí u zákazu vjezdu domíchávač plný betonu! Pozor rovněž na únosnost mostů, výšku nadjezdů, elektrické vedení (při použití čerpadla nebo jeřábu) apod. Při jízdě osobním automobilem si obvykle takových omezení vůbec nevšímáme! Pozn. Řidiči domíchávačů se vás budou na stavbě ptát, zda si mohou opláchnout vykládací skluzy a zadní část bubnu. Snaží se tím zabránit ztvrdnutí zbytků betonu na vozidle. Pokud to situace na místě umožňuje (výkopy, hromada sutě ) povolte jim to jde jenom o hodně naředěný beton. Pokud není ale kde, neobávejte se odmítnout jejich požadavek. Rozhodně nesmí znečistit sousední pozemek, vodoteč, louku, silnici apod. Pokud byste takové jednání pozorovali, zavolejte nám prosím, aby mohla být sjednána náprava.

13 Jak dopravovat beton na stavbě? V předchozí kapitole jsme dopravili beton z betonárny na místo stavby. Nyní ještě musíme dostat beton přímo do výkopu nebo do bednění. Zavlhlé betony (konzistence S1 a S2) se sklopí na stavbě na hromadu a z ní se obvykle kolečkem vozí na potřebné místo. U většího množství lze využít nějaký pásový dopravník, případně malý nakladač. Složitější je situace při použití tekutých (S3), případně čerpatelných betonů (S4). Zde je dobré se zamyslet a kalkulovat! Jaké jsou varianty? sehnat partu pomocníků s kolečky (placenou či dobrovolníků) a nechat je zdlouhavě kmitat od vozidla k místu určení někdy postačí půjčit si na naší betonárně bezplatně 6 m skluz (rozpůlené plastové potrubí), nebo vyrobit nějaký vlastní skluz (pozor, nehoblované prkna nestačí!) půjčit si za 100 Kč u nás na betonárně badii na beton a objednat jeřáb. Tato metoda se používá obvykle u stropů, věnců apod. Je nutné počítat s tím, že je to metoda zdlouhavá a zjistit si, kolik bude stát práce jeřábu. Při této metodě s velkou pravděpodobností nebude postačovat bezplatná doba na vykládku domíchávače a musíte počítat s placením prostojů. využít nějakého malého prostředku na dopravu některých stavebních firem tzv. mixokrety. Zjistěte si předem kolik si účtují a počítejte, že výkon není moc velký. objednat si u nás na betonárně tzv. pumpomix. Jde o speciální domíchávač, který mimo to, že přiveze první dávku betonu (cca 5 m 3 ), má na sobě čerpadlo a výložník s dosahem cca 20 m. Jedná se o nejlevnější čerpací metodu. pokud vám cca 20t-ti metrový dosah pumpomixu nestačí, zabezpečíme čerpadlo s větším dosahem (32 až 54 m). Výkon těchto čerpadel je tak vysoký, že obvykle neplatíte už pak za prostoje domíchávačů a pokud jsou na stavbě šikovní zedníci, je za 1 až 2 hodiny strop rodinného domku hotový. Spočítejte si kolik byste dali pomocníkům s kolečky, kolik za autojeřáb a kolik za čerpadlo (kalkulaci za použití čerpadla vám na požádání připravíme). Počítejte také s prostoji domíchávačů na stavbě čím pomalejší metody vykládky, tím víc prostojů. V ceně dopravy je vykládka betonu v délce 5 minut na každý dovezený m 3. (Např. domíchávač s 8 m 3 můžete bez dalších příplatků zdržet na stavbě 8 x 5 = 40 min). Prostoje nad tuto dobu jsou zpoplatněny 200,- Kč (bez DPH) za každou započatou ¼ hodinu (za automobil). Někdy se na první pohled drahé čerpadlo betonu v konečném důsledku ukáže jako nejlevnější varianta. Je bezkonkurenčně nejrychlejší metodou dopravy betonu dál, než 6 m od domíchávače. Pozor ale na jeho rozměry a na to, že na místě stavby potřebuje dostatečný prostor pro vysunutí hydraulických podpěr.

14 12. Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv jeho ředění? 14 Do dnešní doby vyspělých a vědecky navržených betonových směs, ve kterých se běžně používají materiály z oblasti nanotechnologií, se vlivem pohodlnosti a neznalosti vloudily některé zlozvyky z dob dřívějších. Nejrozšířenějším stavřaským zlozvykem je ředění betonu na stavbě vodou. Proč není jedno, kolik do betonu přidáme vody? Vždyť se přece přebytečná voda vypaří a my se na stavbě tolik nenadřeme, když chceme, aby beton zatekl tam, kam potřebujeme. Toto je bohužel značně rozšířený mylný názor. Jednou ze sledovaných veličin v betonu je vodní součinitel. Zjednodušeně se jedná o poměr vody k cementu v betonové směsi (w=voda/cement). Jde o číslo menší než 1, protože v betonu je víc cementu než vody. Velikost vodního součinitele je předepsána normami (w max ) pro různé druhy betonu. Například pro: železobeton je w max = 0,45 až 0,65 předpjatý beton je w max = méně než 0,60 silniční beton je w max = 0,45 až 0,50 atd. Betonářská norma pak předepisuje pro různé druhy vlivu prostředí největší možný vodní součinitel. Zároveň předepisuje minimální obsah cementu v dané receptuře. Tudíž je předepsán i maximální možný obsah vody. Při návrhu receptury betonu je vodní součinitel jednou z mnoha veličin, kterou je nutné správně navrhnout a zakomponovat do receptury. Nabízí se námitka: Dobře, tak nedodržím předpis nějaké normy a dám tam víc vody. A co? Jde o chemii a fyziku (a o vaše peníze!). Určité množství cementu potřebuje pro chemickou reakci, při které z něj a vody vzniká opět kámen, určité množství vody. Pokud je v betonu vody málo, nemůže hydratovat veškerý cement ve směsi. Pokud je vody víc, nastávají také problémy. Problematika obsahu vody v betonu je mnohem složitější a je mimo rozsah této příručky. Stručně lze shrnout, že ředěním betonu se: snižuje pevnost betonu prodlužuje doba tuhnutí zmenšuje vodotěsnost betonu snižuje odolnost betonu vůči vlivům prostředí zhoršují reologické vlastnosti (kamenivo klesne dolů) Aby se s betonovou směsí lépe pracovalo, přidává se do ní plastifikační přísada. Tato na určitou dobu (1 až 2 hodiny) způsobí ztekucení betonu bez toho, aby se snížila jeho kvalita. Nemůže se však z betonu vytvořit úplná břečka. Zedníci se na stavbách musí smířit s tím, že kvalitní beton má určitou hustotu a čím je kvalitnější, tím hůř se s ním pracuje a tím větší sílu je nutné pro jeho rozhrnutí vynaložit. My můžeme navrhnout a vyrobit kvalitní a odolný beton, vy ho můžete neúměrným naředěním zabít. Zaplatíte za beton C 25/30 a naředěním z něj můžete udělat beton C 8/10!

15 13. Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv počasí? 15 Beton je skoro jako živá hmota a je nutné o něj pečovat v celém procesu: návrh výroba doprava ukládání ošetřování. Beton pracuje více než jeden rok, než v něm proběhnou všechny chemické a fyzikální procesy. Nejdůležitější jsou však první 4 týdny. Pevnost betonu v tlaku se také udává při jeho stáří 28 dnů. Návrh, výroba a doprava je naše starost. Ukládání a ošetřování je starostí stavitele. Musí se při tom přizpůsobovat povětrnostním podmínkám. Málokdy nastanou úplně ideální podmínky a téměř vždy je nutné beton nějakým způsobem hýčkat. Jako malé dítě, než dosáhne dospělosti v tomto případě oněch 28 dnů. Aby byla dosažena požadovaná kvalita, potřebuje beton určitou teplotu a určitou minimální vlhkost. Normové podmínky tvrdnutí betonu jsou 20±2 C a relativní vlhkost 90%. Při teplotě pod 15 C se tvrdnutí betonu zpomaluje, při 0 C se téměř zastavuje. V žádném případě však beton nesmí zmrznout. Urychlení tvrdnutí betonu za nižších teplot lze dosáhnout: zvýšením teploty betonu (provádíme při výrobě automaticky ohřevem vody) chemickými přísadami urychlovači provádíme za úplatu použitím cementu typu R provádíme automaticky nebo po domluvě tepelnou izolací bednění, zakrýváním (polystyren a pod), případně ohřevem konstrukce (zakrytím oken a topením pod betonovaným stropem a jeho zakrytím shora a pod). odstraněním sněhu a ledu z bednění a z výztuže a její ohřev Za horkého počasí (nad 25 C) nastává opačný problém. Beton tuhne příliš rychle a vlivem rychlého odpařování vody z jeho povrchu vznikají v betonu trhlinky. Chemicky se dá tuhnutí zpomalit, případně lze použít cementy s nižším hydratačním teplem. Na stavbě je nutné beton rychle zpracovat a zastínit, aby na něj nesvítilo slunce a kropit vodou, aby rychle nevysychal (nejlepší je zakrytí savou látkou např. jutou, geotextilií a tuto zvlhčovat pomalu tekoucí vodou z hadice). Velmi často podceňovaným problémem je větrné počasí. Vítr velmi rychle odpaří vodu z povrchu betonu a to nejenom za letního počasí. Tuto vodu musíme vrátit zpět kropením, jinak vzniknou na povrchu trhlinky. Povrch betonu musí zůstat několik dnů vlhký, nebo musíme zabránit odpařování vody z povrchu. Dalším nepříjemným problémem při betonáži je hustý déšť. Pokud necháme na čerstvý beton dopadat hustý déšť, tento vymyje cement z povrchu betonu. Povrchová vrstva pak bude rozplavená, nesoudržná a z betonu bude koukat kamenivo.

16 14. Jaký má na výslednou kvalitu vliv uložení betonu? 16 Je rozdíl, zda beton ukládáme do základů, do stropní konstrukce, nebo někam, kde chceme, aby zůstal jeho povrch viditelný a tzv. pohledový (tudíž i hladký, bez vzduchových bublin, viditelných vrstev kameniva, stejnobarevný). Do výkopů ukládejte beton tak, aby nevznikaly zbytečné pracovní spáry mezi již hydratovaným a čerstvým betonem. Pokud jde o základy domu, neházejte do betonu různé velké kameny a staré kusy betonu s cílem ušetřit. V těchto místech obvykle zůstane konstrukce oslabena a časem praskne. Při lití betonu na desku, na vrstvu zhutněného štěrku položte na štěrk nepropustnou folii. Jinak uteče do štěrku voda a v betonu vzniknou prohlubně a nerovnosti. Při nastavování původní betonové konstrukce další vrstvou betonu, vyčistěte původní vrstvu a zvlhčete ji vodou. Když mají být obě vrstvy vzájemně staticky propojené, je nutné navrtat a vlepit kotvy do původní vrstvy a napojit je na výztuž nové konstrukce. Pokud ukládáte beton do bednění (tzv. šalung ), musí být toto čisté. Pokud je ze savého materiálu suché dřevo zvlhčíme povrch vodou. Pokud to neuděláte, vytáhne bednění vodu z betonu. Když si chcete ulehčit odbedňování, můžete povrch bednění nastříkat odbedňovacím olejem. V zimním období nesmí zůstat v bednění sníh a led. Vlivem hydratačního tepla obvykle roztaje, ale až poté, co beton začal tuhnout a v konstrukci zůstane otisk sněhu a ledu v podobě děr a prohlubní. Ocelová výztuž musí být čistá (mírná koroze nevadí), bez nánosů prachu, bláta, oleje apod. Jinak se s ní beton nemůže důkladně spojit. Dnes se stále častěji urychluje stavba použitím tzv. ztraceného bednění (bednící betonové dílce, které se vyplní betonem). Doporučujeme důkladně prostudovat technický list výrobce měl by být k dispozici ve stavebninách nebo na internetových stránkách výrobce. Tyto bedňáky se musí před naplněním betonem zvlhčit vodou. Pokud plníte najednou více než 3 řady ( šichty ), může dojít tlakem betonu k jejich prasknutí! Důležité je rovněž provést vyztužení konstrukce betonářskou ocelí dle pokynů výrobce dílců, nebo projektanta. Při plnění betonem musí být směs pěchována propichováním tyčí, aby beton vyplnil do všechny kouty. Nikdy však nepoužívejte ponorný vibrátor dílce mohou prasknout. Pohled na výsledek betonáže, kdy byl beton ukládán do bednění na sníh a led. Vlivem hydratačního tepla sníh roztál, zůstal však otištěný do konstrukce. (Pohled zdola na strop).

17 Jaký má na výslednou kvalitu vliv ošetřování betonu? Jak již bylo uvedeno výše, výrobou a uložením betonu vše nekončí. Musíme o něj pečovat dál. Nastává další důležitá fáze, která má vliv na výslednou kvalitu ošetřování betonu. Cílem ošetřování je dosažení co nejvyšší pevnosti betonu. Její minimální pevnost je daná zakoupeným druhem betonu. Pokud jej správně uložíte a ošetříte, dosáhne nakonec pevnosti vyšší. Proč kupovat kvalitní beton určité pevnostní třídy a pak špatným uložením a žádným ošetřením dosáhnout pevnosti o třídu nižší? I v případě, že se o záležitosti uložení a ošetřování nestaráte sám (sama), dohlédněte na pracovníky na stavbě. Nevěřte řečem typu: Pane (paninko), dělám to takhle 30 let a vždy ten beton nějak ztvrdnul. Jde o vaše peníze, a pokud vám za několik let praskne věnec a následně roh rodinného domu, onoho pana zkušeného již nedoženete. Pokud máte na stavbě najmutý stavební dozor, tento by měl být přítomen při celé betonáži a dohlédnout i na ošetřování betonu! Na ošetřování betonu není nic závratně složitého: musíte vytvořit takové podmínky, aby mohla proběhnout hydratace veškerého cementu a aby se vytvořila (pokud možno nerušeně) mezi kamenivem pevná struktura cementového kamene. K tomu beton potřebuje teplotu (nejlépe v rozmezí 10 až 25 C) a dostatek povrchové vlhkosti. Doporučujeme tzv. vlhké ošetřování, které zabezpečí hydrataci i na povrchu betonu. Přílišné vysušení povrchu má za následek vznik smršťovacích trhlinek. Mohou vzniknout dokonce deformace, které snižují trvanlivost betonu. Jak na to? udržujte povrch betonu vlhký jemným mlžením, ne však proudem vody, aby nedošlo k vymytí povrchové vrstvy. Čím tepleji a větrno je, tím musí být vlhčení intenzivnější, aby povrch nevysychal. zakryjte povrch betonu folií nebo vlhkou látkou, kterou dále vlhčete vodou ponechte beton v bednění co nejdéle, obzvláště v horkém nebo mrazivém počasí při poklesu teplot zabraňte co nejdéle působení mrazu na beton. Doba ošetřování záleží na počasí. Nepřestávejte, dokud povrchová vrstva betonu nedosáhne 50 % požadované pevnosti (do povrchu se již nedá udělat vryp nebo důlek). To může trvat 1 den, ale i 3 dny za nižších teplot. Betony vyšší pevnostní třídy tvrdnou rychleji, než betony nižší třídy. Sila na cement betonárna v AGP Domažlicích

18 16. Z čeho se skládá cena betonu? 18 Každý by samozřejmě uvítal, kdyby m 3 běžného betonu stál 500,- Kč. Bohužel to není možné. Není to však hamižností výrobců betonu. Zisky betonáren se pohybují v řádech několika málo procent. Kvalitní beton nelze vyrobit levněji. Co všechno se nutně promítá do ceny betonu? suroviny (musí být kvalitní a certifikované) tvoří největší část ceny betonu. Největší podíl na ceně má samozřejmě cement, který dává betonu pevnost. Pak je potřeba nakoupit a skladovat popílek, písek, 2 až 3 druhy kameniva a chemické přísady. doprava surovin na betonárnu. Málokterá betonárna má to štěstí, že se nachází blízko dodavatele. Není to ani možné, protože cementárna se nachází jinde než pískovna, kamenolom, nebo chemička na výrobu přísad. Suroviny se obvykle dopravují desítky a stovky kilometrů (cement). Do ceny dopravy musí dopravce písku nebo cementu zahrnout nejenom mzdy řidičů, cenu auta, nafty, ale i mýtné na dálnicích. Například z ceny písku tvoří doprava 70 %. mzdy zaměstnanců betonárny odpisy technologie a náklady na její údržbu elektrická energie, plyn na ohřev vody, záměsová voda nafta a náklady na provoz nakladače pro dopravu kameniva do násypek spotřební materiál (obložení míchačky, dopravníků) náklady na vývoj, zkoušky a certifikaci zisk betonárny DPH Dalším nutným nákladem odběratele betonu je jeho doprava na stavbu. Cena musí obsahovat mzdy řidičů, náklady na údržbu vozidel, pojištění, pohonné hmoty. O zisku se u dopravy vlivem drahé nafty nedá mluvit, v podstatě cena pouze pokrývá náklady. Dopravní vzdálenosti jsou rozdělené na pásma dle vzdálenosti stavby od betonárny. Na tuto vzdálenost jsou spočtené náklady. V nich je zahrnutá vykládka v délce 5 minut na každý dovezený m 3 betonu. Pokud domíchávač přiveze 6 m 3, je v ceně dopravy vykládka v trvání 6 x 5 = 30 minut. Pokud se domíchávač na stavbě zdrží delší dobu, musí zákazník tyto vícenáklady uhradit. Taxa je 200- Kč za započatou ¼ hodinu (+ DPH). Cena dopravy domíchávačem byla počítána na minimální výtěžnost domíchávače (4 m 3 ). Z toho vyplývá, že i když poveze domíchávač menší množství, musí být cena uvažována pro vytížené vozidlo a fakturována na minimálně 4 m 3. U Avie je princip obdobný, ale zde je minimální vytížení 1,5 m 3. Příklad, jak pracovat s ceníkem dopravy: 1) Pokud je vzdálenost stavby od betonárny 5 km, musíme uvažovat jízdu auta tam i zpět = 10 km. 2) Najdete si pásmo, které obsahuje v sobě vzdálenost 10 km (tj. pásmo nad 9 km do 12 km) a v tabulce získáte cenu dopravy za 1 m 3 betonu (např. 169,20 Kč s DPH) 3) Vynásobíte cenu počtem dopravovaných m 3 betonu (musíte zohlednit minimální vytížení vozidla = 4m 3 ) a připočtete případné prostoje na stavbě. Pokud k vám domíchávač poveze 5 m 3, bude cena dopravy v uvedeném příkladu 5 * 169,20 = 846,- Kč V ceně dopravy je vykládka 5 x 5 min = 25 minut. Pokud se povezou 3 m 3, bude cena dopravy pro uvedené pásmo ne 3, ale 4 * 169,20 = 676,80 Kč (minimální vytížení pro kalkulaci ceny dopravy vozidla = 4 m 3 ).

19 17. Co musí obsahovat dodací list betonové směsi? 19 Na každou dodávku betonové směsi (jedna dodávka = jedno vozidlo) automaticky vygeneruje řídící systém betonárny dodací list (samopropisovací se 2 kopiemi). Dodací list je důležitým dokladem a jeho obsah je přesně definovaný v ČSN EN Z toho také plyne, že pokud je betonárna řádně podle této normy certifikována, nemůže vám vystavovat dodací listy na bločku zakoupeném v papírnictví, na který napíše: Beton 4 m 3. Dodací list obsahuje tyto údaje (pro betony vyrobené dle ČSN EN 206-1) název betonárny pořadové číslo dodacího listu datum a čas naplnění míchačky čas prvního styku cementu s vodou číslo nebo identifikace dopravního prostředku jméno odběratele podrobnosti nebo odkazy na specifikace, místo stavby apod. množství betonu v krychlových metrech prohlášení shody s odkazem na EN jméno nebo označení certifikačního orgánu (pokud je zúčastněn) čas dodání betonu na stavbu čas vyložení betonu pevnostní třída betonu v tlaku stupně vlivu prostředí kategorie obsahu chloridů stupeň konzistence druh a třída cementu (pokud jsou specifikovány) druh přísady a příměsí (pokud jsou specifikovány) maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva třída objemové hmotnosti (u lehkého nebo těžkého betonu) Pro betony vyrobené dle jiných norem musí být dodací list v souladu s požadavky těchto norem. Naše betonárny tisknou dodací listy na propisovacím papíru jeden výtisk zůstává staviteli pro kontrolu, jeden dostanete s fakturou a jeden výtisk zůstává v archivu firmy.

20 20 Příklad dodacího listu betonové směsi:

21 18. Jaké jsou podklady pro fakturaci a co najdu na faktuře? 21 Jsou firmy, které prodávají beton bez dokladu a bez DPH. A jsou zákazníci, kteří na tuto krátkozrakou taktiku přistoupí. Ale jenom do té doby, než zjistí, že ona superlevná firma je podvedla, dodala jim nekvalitní šunt a to ještě v menším než deklarovaném množství. V podstatě sepak nemohou dovolat nápravy, protože nemají důkaz o tom, že od dané firmy (ta se k nim již nehlásí) něco někdy koupili. U nás podobné jednání neočekávejte. Aby bylo možné vystavit fakturu (nebo platební doklad za platbu v hotovosti) a transakci zaúčtovat, je nutné vyhotovit určité podklady: 1) Na betonárnách AGP obdržíte na každou dodávku dodací list. Lhostejno, zda se jedná o 0,25 m 3 betonu na kárku, nebo o 9 m 3 v domíchávači. Obsah dodacího listu je v betonářské normě přesně definován a byl popsán v předchozí kapitole. Tzn. jedno vozidlo = jeden dodací list. Dodací list musí být podepsaný míchačem, řidičem a zástupcem odběratele (mistr, stavbyvedoucí, stavební dozor nebo přímo investor). 2) Pokud využíváte naše dopravní prostředky (firemní, nebo našich smluvních dopravců), vyplňuje řidič po celý den výkaz o jízdě (stasku). Na každé stavbu, kterou daný den obsluhoval, si ji nechá potvrdit. Tato poté slouží jako podklad pro výpočet ceny dopravy (vzdálenost v km, počet jízd a prostoje na stavbě). Naše vlastní vozidla jsou vybavené GPS sledováním polohy, který lze zpětně v případě nejasností využít. 3) Pokud bylo na stavbě použité mobilní čerpadlo betonu, vystaví řidič výkaz o čerpání. Než jej podepíšete, zkontrolujte vyplněné údaje. Na pozdější reklamace např. doby čerpání nelze brát zřetel. U obou dokladů je nutné, aby byla na stavbě určena odpovědná osoba, která zkontroluje obsah dodacího listu a výkazu o jízdě a potvrdila podpisem převzetí betonu a správnost údajů ve výkazu jízd. V případě, že na stavbu jelo více než jedno vozidlo, vygeneruje řídící systém betonárny souhrnný doklad, ve kterém je uvedeno které vozidlo, kolik betonu a na jakou stavbu vezlo. Tento doklad je náš interní a slouží k tomu, aby se mohly zkontrolovat dodací listy a výkazy jízd a aby nedošlo k nějaké chybě při fakturaci. Faktura mimo zákonem předepsaných údajů obsahuje specifikaci dodávky: každý druh betonové směsi dodaný na stavbu, jeho množství, cena a případně sleva. specifikace dopravy za každé vozidlo čerpání betonu. Cenu za dopravu a za čerpání musíme uvádět samostatně a nelze ji jednoduše přičíst k ceně betonu. Účetně je výroba betonu, jeho doprava a čerpání oddělena, aby bylo možné sledovat náklady a výkon jednotlivých vozidel.

22 19. Proč jsou rozdíly v ceně různých druhů betonových směsí? 22 Na každý z mnoha desítek druhů betonových směsí má solidní betonárna samostatnou recepturu. V žádném případě se u kvalitních betonáren nemůžete setkat s tím, že rozdíly v konzistenci betonu se řeší jenom různým obsahem vody. Toto řešení je naprosto amatérské a v podstatě jde o podvádění zákazníka. Jak již bylo řečeno výše, tvorba této kuchařky = souboru receptur je složitý a finančně nákladný proces. Po návrhu receptur, jejich vyzkoušení v laboratoři a ve zkušebním ústavu se provedou kalkulace nákladů. Některé náklady jsou fixní jednoduše na každý vyrobený kubík betonu připadá průměrně nějaká mzda obsluh, nějaká spotřeba el. proudu, odpisy technologie, pojištění, výrobní režie...tyto náklady tvoří poměrně malou část ceny betonové směsi. Největší část ceny betonu tvoří náklady na suroviny, ze kterých se skládá. Vzhledem k tomu, že na každou recepturu jsou kladené jiné nároky, je i obsah surovin různý. Podobně jako suroviny na upečení žemlovky mají jinou cenu, než suroviny na tatarský biftek. Jestliže je v jedné receptuře obsaženo 190 kg cementu a v jiné 320 kg cementu, je jasné, že se to musí projevit v rozdílné ceně. Receptury se také liší obsahem písku a kameniva a různých příměsí a přísad. Na základě čeho se určuje, jaké bude složení té které receptury? Norma předepisuje, jaký druh cementu se smí použít pro konkrétní druh betonu. Dále předepisuje, jaké musí být minimální množství cementu, jaký smí být maximální vodní součinitel a pro některé druhy betonu i obsah vzduchu ve směsi. Dále se musí dodržet další zásady, jako například křivka kameniva, obsah jemných částic v betonu, druh kameniva, obsah chloridů, objemovou hmotnost atd. Všechny tyto požadavky specialista (technolog) prožene mnoha výpočty a vyjde mu přesné dávkování všech surovin tak, aby měla směs přesně 1 m 3 a splňovala všechny uvedené (a mnohé další) požadavky. Neméně důležité je, aby navržená směs byla také zpracovatelná na stavbě, aby se z ní neodlučovala voda, aby se kamenivo hezky vznášelo a neklesalo na dno konstrukce, aby netuhla příliš rychle, ale ani příliš pomalu. A dostanu opravdu v betonu všechno, co jste spočítali a co jsem zaplatil? U solidní betonárny, která má digitální řídící systém a nesnaží se okrádat zákazníky, máte jistotu hraničící se 100%. Technolog do systému nahraje receptury a při výrobě obsluha jenom myší klikne na jednu z nich (tu kterou jste si objednali). Zadá objednané množství a klikne na tlačítko Vyrobit. Program sám spočítá dávkování i na menší nebo větší množství než je 1 m 3, spočítá, kolikrát musí naplnit míchačku, a zahájí vážení surovin, dávkování a míchání. Vážení provádí digitální (tenzometrické) váhy, které se musí každý rok cejchovat. Zároveň systém stále sleduje, zda například na dopravníku nezůstal nalepený písek, váhy vytáruje a automaticky upraví dávkování tak, aby vše odpovídalo receptuře. Velín betonárny

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Číslo materiálu VY_32_INOVACE_35_SAZ_1.01 Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Ing. Zdenka Voňková Tématický

Více

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz

VÝROBA BETONU. Copyright 2015 - Ing. Jan Vetchý www.mct.cz Tato stránka je určena především pro drobné stavebníky, kteří vyrábějí beton doma v ambulantních podmínkách. Na této stránce najdete stručné návody jak namíchat betonovou směs a jaké zásady dodržel při

Více

CENÍK betonů,materiálů a dopravy

CENÍK betonů,materiálů a dopravy HOFMANN BETON s.r.o. Horní ul. telefon: 357 35 Chodov fax: 777 004 475 352 682 246 CENÍK betonů,materiálů a dopravy Uvedené ceny jsou za m 3 bez DPH S1 (vana) S2 (mix) S3 (čerpadlo) S1 (vana) S2 (mix)

Více

CENÍK. České Budějovice spol. s r. o. NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od

CENÍK. České Budějovice spol. s r. o. NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od České Budějovice spol. s r. o. TBG České Budějovice spol. s r.o. Planá č.p. 78 pošta Boršov nad Vltavou PSČ 373 82 IČ: 25105761 DIČ: CZ25105761 Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality

Více

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE TBG České Budějovice spol. s r.o. Planá č.p. 78 p. Boršov nad Vltavou PSČ 373 82 IČ: 25105761 DIČ: CZ25105761 Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 Společnost

Více

CENÍK BETONU A DOPRAVY BETONÁRNA VELVARY

CENÍK BETONU A DOPRAVY BETONÁRNA VELVARY pevnostní třída stupeň vlivu prostředí číslo recept. kozistence D max CEM II/B-S 32,5 R CEM I 42,5 R příměsi(popílek) použití plastifikátoru(superplastifik atoru, provzduch) Tel. : Tel. : + 420 725 243

Více

CENÍK. Betonárna Mnichovo Hradiště. platný od Betonové směsi. Doprava. Čerpání betonu. Víta Nejedlého, Mnichovo Hradiště

CENÍK. Betonárna Mnichovo Hradiště. platný od Betonové směsi. Doprava. Čerpání betonu. Víta Nejedlého, Mnichovo Hradiště CENÍK platný od 5. 10. 2016 Betonové směsi Doprava Čerpání betonu Betonárna Mnichovo Hradiště Víta Nejedlého, 295 01 Mnichovo Hradiště Vedoucí betonárny (dispečink): Marek Dutka Tel: 605 762 668; 326 772

Více

CENÍK. Betonárna Vlašim. platný od Betonové směsi. Doprava. Čerpání betonu. Průmyslová, Vlašim

CENÍK. Betonárna Vlašim. platný od Betonové směsi. Doprava. Čerpání betonu. Průmyslová, Vlašim CENÍK platný od 1. 1. 2017 Betonové směsi Doprava Čerpání betonu Betonárna Vlašim Průmyslová, 258 01 Vlašim Vedoucí betonárny (dispečink): Bc. Hana Trachtová Tel: 604 206 156; 317 729 438 e-mail: h.trachtova@imc-holding.cz

Více

CENÍK. Betonárna Vlašim. platný od Betonové směsi. Doprava. Čerpání betonu. Průmyslová, Vlašim

CENÍK. Betonárna Vlašim. platný od Betonové směsi. Doprava. Čerpání betonu. Průmyslová, Vlašim CENÍK platný od 5. 10. 2016 Betonové směsi Doprava Čerpání betonu Betonárna Vlašim Průmyslová, 258 01 Vlašim Vedoucí betonárny (dispečink): Bc. Hana Trachtová Tel: 604 206 156; 317 729 438 e-mail: h.trachtova@imc-holding.cz

Více

KATALOG PRODUKTŮ CENÍK 2008

KATALOG PRODUKTŮ CENÍK 2008 Katalog nabízených betonů dle normy ČSN EN 206-1 (STO) / příklady konstrukcí vlivu prostředí konzistence max. obsah chloridů nárůst pevnosti 2) max. v/c podklady, vrstvy a výplně C 8 / 10 X0 S1 22 Cl 1,0

Více

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ POŽADAVKY NA BETONY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Ing. Marie Birnbaumová Ředitelství silnic a dálnic ČR ÚKKS, oddělení zkušebnictví Moderní trendy v betonu II. Betony pro dopravní stavby Praha 14. 3. 2013 Obsah

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.steelcrete.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.steelcrete.cz Definice a vlastnosti Beton a výztuž přímo z mixu / autodomíchávače STEELCRETE je beton podle ČSN EN 206-1/Z3

Více

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206

Stavební hmoty. Ing. Jana Boháčová. F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty Ing. Jana Boháčová jana.bohacova@vsb.cz F203/1 Tel. 59 732 1968 janabohacova.wz.cz http://fast10.vsb.cz/206 Stavební hmoty jsou suroviny a průmyslově vyráběné výrobky organického a anorganického

Více

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL

CENÍK KONTROLNÍCH A ZKUŠEBNÍCH PRACÍ ZL CENÍK KONTROLNÍCH ZKUŠEBNÍCH PRCÍ ZL Vypracoval dne 1.3.2017 ředitel zkušebny: Ing. Tomáš Moravec Platnost od 1.3.2017 do 31.12.2017 * Ceny zkoušek jsou smluvní a jsou uvedeny za vlastní zkušební výkon

Více

C E N Í K platný od

C E N Í K platný od C E N Í K platný od 30. 1. 2014 betonárna BENEŠOV Betonárna: Telefon: 602 696 320 Vedoucí betonárny zdenek.louda@holcim.com 606 642 845 Dispečink 1 317 742 103 Dispečink 2 317 742 104 Fax Vedení společnosti:

Více

Stavební technologie

Stavební technologie S třední škola stavební Jihlava Stavební technologie 6. Prostý beton Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace a

Více

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON

STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON JČU-ZF, KATEDRA KRAJINNÉHO MANAGEMENTU STAVEBNÍ MATERIÁLY A KONSTRUKCE (STMK) BETON umělé stavivo vytvořené ze směsi drobného a hrubého kameniva a vhodného pojiva s možným obsahem různých přísad a příměsí

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Malty a beton Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky- svoboda-m6153-p1.html

Více

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu

ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu 3.2015 Michal Števula ČSN EN 206 rekapitulace 1996 ČSN ENV 206 2001 ČSN EN 206 1 Změna Z3+Z4 beton 2014 ČSN EN 206 2014 ČSN ISO 6784 ZRUŠENA

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0556

CZ.1.07/1.5.00/34.0556 CZ.1.07/1.5.00/34.0556 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor Tematický celek Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0556 VY_32_INOVACE_ZF_POS_18 Beton a jeho vlastnosti Střední průmyslová škola a Vyšší odborná

Více

Ceník produktů a služeb 2012

Ceník produktů a služeb 2012 Betony dle ČSN 206-1 Kód Označení betonu Stupeň vlivu prostředí * C050.22 C -/5 S2 VP CEM II/B-S 32,5 R 22 1 390 1 668 C051.22 C -/5 S3 VP CEM II/B-S 32,5 R 22 1 410 1 692 C070.22 C -/7,5 S2 VP CEM II/B-S

Více

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM

CO JE AKVATRON? VÝHODY IZOLACÍ AKVATRONEM CO JE AKVATRON? Tento hydroizolační systém se řadí do skupiny silikátových hydroizolačních hmot, které pracují na krystalizační bázi. Hydroizolační systém AKVATRON si již získal mezi těmito výrobky své

Více

Betony pro bytovou výstavbu

Betony pro bytovou výstavbu Betony pro bytovou výstavbu Robert Coufal, Vladimir Vesely Beton a produkty pro bytovou a občanskou výstavbu Obsah prezentace Parametry betonu Beton a stavební fyzika Specifikace stupně vlivu prostředí

Více

TKP 18 MD zásady připravované revize

TKP 18 MD zásady připravované revize TKP 18 MD zásady připravované revize Ing. Jan Horský e-mail: horsky@horsky.cz Horský s.r.o. mobil: 603540690 Klánovická 286/12; 194 00 Praha 9 Osnova TKP 18 v systému předpisů MD Podklady pro revizi Zásady

Více

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže

COMPACTON. Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Compacton. ... nový standard betonáže COMPACTON Compacton Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony... nový standard betonáže Compacton Současné požadavky na vysokou kvalitu a zároveň rychlost prováděných prací vyžadují nové technologie a

Více

Betonování za horkého počasí. Dr. Julius Gúzik, manažer technického marketingu, Holcim

Betonování za horkého počasí. Dr. Julius Gúzik, manažer technického marketingu, Holcim Betonování za horkého počasí Dr. Julius Gúzik, manažer technického marketingu, Holcim Betonování za horkého počasí Dr. Julius Gúzik, manažer technického marketingu, Holcim Nejpoužívanějším materiálem používaným

Více

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE

DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ PODZEMNÍCH STAVEB Z HLEDISKA BETONÁŘE Ing. Michal Sedláček, Ph.D. Tunelářské odpoledne 3/2011 14.9.2011 NAVRHOVÁNÍ DEFINITIVNÍHO OSTĚNÍ - základní předpisy - koncepce návrhu - analýza

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Nový standard betonáže

Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony. Nový standard betonáže Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony Nový standard betonáže COMPACTON Lehce zhutnitelné a samozhutnitelné betony COMPACTON nabízí velice efektivní a spolehlivý způsob betonáže. Použitím speciálních

Více

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno

QUALIFORM, a.s. Zkušební laboratoř Mlaty 672/8, Bosonohy, Brno Pracoviště zkušební laboratoře: 1. pracoviště č. 01, Brno Mlaty 672/8, 642 00 Brno-Bosonohy 2. pracoviště č. 02, Teplice Tolstého 447, 415 03 Teplice 3. pracoviště č. 05, Olomouc Pavelkova 11, 772 11 Olomouc

Více

Ceník 2017 betonů, dopravy a čerpání (Morava, region Brno)

Ceník 2017 betonů, dopravy a čerpání (Morava, region Brno) Ceník 2017 betonů, dopravy a čerpání (Morava, region Brno) Skanska Transbeton, s.r.o. Toužimská 664/100 199 00 Praha 9 Letňany IČO: 6047 1778 DIČ: CZ 6047 1775 Zapsáno v OR u MS v Praze oddíl C, vložka

Více

LEHKÉ BETONY A MALTY

LEHKÉ BETONY A MALTY Betony a malty s nízkou objemovou hmotností jsou velmi žádané materiály, protože pomocí těchto materiálů lze dosáhnout významných úspor energii, potřebných k provozu staveb. Používání materiálů s nízkou

Více

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 91.100.30 Červen 2015 ČSN P 73 2450 Vláknobeton Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda Fibre-reinforced concrete Specification, performance, production and conformity

Více

Předpisy SŽDC a ŘVC pro beton specifika

Předpisy SŽDC a ŘVC pro beton specifika Předpisy SŽDC a ŘVC pro beton specifika Ing. Vladimír Veselý Osnova Železnice - předpis TKP 17 SŽDC Exkurz TKP v systému staveb státních drah Požadavky na beton, odlišnosti Specifikace Vodní cesty předpis

Více

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody.

Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. 1 Beton je umělé stavivo (umělý kámen) složené z cementu, hrubého a jemného kameniva a vody. Může obsahovat povolené množství přísad a příměsí, které upravují jeho vlastnosti. 2 SPECIFIKACE BETONU 3 Rozdělení

Více

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha

Ošetřování betonu. Ing. Vladimír Veselý. Moderní trendy v betonu III. Provádění betonových konstrukcí Praha Ošetřování betonu Ing. Vladimír Veselý OSNOVA Proč ošetřovat beton Kdy s ošetřováním začít Jak ošetřovat Jak dlouho ošetřovat Betonáž za nízkých teplot Betonáž v létě Nejčastější chyby Závěrem Proč ošetřovat

Více

C E N Í K platný od 1.2.2012

C E N Í K platný od 1.2.2012 C E N Í K platný od 1.2.2012 betonárna BENEŠOV Betonárna: Telefon: 602 696 320 Vedoucí betonárny zdenek.louda@holcim.com 606 642 845 Dispečink 1 317 742 103 Dispečink 2 317 742 104 Fax Vedení společnosti:

Více

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek

Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Standardy pro vrstvy konstrukcí vozovek Ing. Stanislav Smiřinský ČSN EN 206 a další nové standardy pro výrobu a zkoušení betonu Obsah Konstrukční vrstvy vozovek Výrobkové normy Prováděcí normy Zkušební

Více

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8

SQZ, s.r.o. Ústřední laboratoř Praha Rohanský ostrov 641, Praha 8 Pracoviště zkušební laboratoře: 1 Rohanský ostrov 2 Zbraslav K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav 3 Fyzikálních veličin K Výtopně 1226, 156 00 Praha - Zbraslav Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy

Více

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno

Vysoké učení technické v Brně Zkušební laboratoř při ÚTHD FAST VUT v Brně Veveří 95, Brno List 1 z 9 Pracoviště zkušební laboratoře: 1. Pracoviště V 2. Pracoviště P Purkyňova 139, 602 00 Brno Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující zkušební postupy. Laboratoř je způsobilá poskytovat

Více

Definice a vlastnosti

Definice a vlastnosti www.malmix.cz Definice a vlastnosti Malmix jsou čerstvé maltové směsi (nikoliv polotovary), které jsou určené přímo ke zpracování na stavbě. Rozdělují se podle typu použití na malty pro zdění nebo malty

Více

Demolition Waste to Concrete Brick Mixture

Demolition Waste to Concrete Brick Mixture Demolition Waste to Concrete Brick Mixture Nejlevnější stavební materiál na světě šetrný k životnímu prostředí Vyřešení celosvětového problému s inertním stavebně demoličním odpadem Představení a shrnutí

Více

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady

Více

23.2.2012. Doprava a zpracování betonu

23.2.2012. Doprava a zpracování betonu Technologické vlastnosti čerstvého betonu Mimostaveništní a staveništní doprava Ukládání a hutnění čerstvého betonu Ošetřování provedených betonových prvků Organizace betonáže Konzistence betonu Při přejímce

Více

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS

Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS S t ř e d n í š k o l a s t a v e b n í J i h l a v a Sada 2 MATERIÁLOVÁ A KONSTRUKČNÍ TYPOLOGIE STAVEB PS 06. ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT SLOŽKY BETONU Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

1m3 stříkaného betonu

1m3 stříkaného betonu Kvalita stříkaného betonu Lukáš Kopecký 1 Karel Dočkal 2 1 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební; Veveří 331/95 602 00 Brno; kopeckyl@fce.vutbr.cz 2 Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební;

Více

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov

Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co to jsou stavební materiály (staviva)? materiály anorganického nebo organického původu používané k výstavbě budov Co patří mezi stavební materiály? pojiva, malty betonové a železobetonové výrobky cihlářské

Více

Definice a vlastnosti

Definice a vlastnosti www.poriment.cz Definice a vlastnosti Poriment je moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrd nutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván

Více

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie

STAVEBNÍ LÁTKY. Definice ČSN EN 206 1. Beton I. Ing. Lubomír Vítek. Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie Ústav stavebního zkušebnictví Středisko radiační defektoskopie STVEBNÍ LÁTKY Beton I. Ing. Lubomír Vítek Definice ČSN EN 206 1 Beton je materiál ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, s

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.cemflow.cz Charakteristika produktu je litý samonivelační potěr na bázi cementového pojiva

Více

1. Základy plotové konstrukce

1. Základy plotové konstrukce BETONOVÉ PLOTY V posledních letech si stále na větší oblibě získávají ploty z betonových štípaných tvarovek a nebo z dutinových betonových tvarovek s povrchem napodobujícím pískovec a nebo jiný kámen.

Více

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB 2016

CENÍK PRODUKTŮ A SLUŽEB 2016 Vážený zákazníku, vážíme si Vašeho zájmu o naše produkty. V tomto CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB (CPaS) naleznete seznam základních receptur, které u nás můžete zakoupit. Další pevnostní třídy a možné kombinace

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.cemflow.cz Charakteristika produktu je je litý litý samonivelační potěr na na bázi cementového

Více

Požadavky na betony z hlediska trvanlivosti. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební

Požadavky na betony z hlediska trvanlivosti. Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Požadavky na betony z hlediska trvanlivosti Ing. Pavel Fidranský, Ph.D. ČVUT v Praze - Fakulta stavební Beton -specifikace, dokumenty Beton C12/15 a vyšší je stanovený výrobek ve smyslu NV 163/2002 Beton

Více

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2.

Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. Speciální betony Zdroj: 1. název: Stavební hmoty autor: Luboš svoboda a kolektiv nakladatelství: Jaga group, s.r.o., Bratislava 2007 ISBN 978-80-8076-057-1 2. www.unium.cz/materialy/cvut/fsv/predna sky-

Více

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz

TECHNICKÝ LIST PORIMENT CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY. www.poriment.cz TECHNICKÝ LIST CEMENTOVÉ LITÉ PĚNY je lehký silikátový materiál, vyráběný na stavbě pomocí mobilního zařízení Aeronicer II z cementové suspenze dovezené autodomíchávačem z betonárny. Do některých typů

Více

Výztuž železobetonových konstrukcí. Skladování výztuže. Ukládání výztuže Krycí vrstva a koroze výztuže

Výztuž železobetonových konstrukcí. Skladování výztuže. Ukládání výztuže Krycí vrstva a koroze výztuže Skladování výztuže Výztuž železobetonových konstrukcí Skladování výztuže Ukládání výztuže Krycí vrstva a koroze výztuže Skladovat v suchu odděleně podle štítků Identifikační štítky výztuže 1 2 Skladování

Více

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5

ČSN EN 206. Chemické korozní procesy betonu. ph čerstvého betonu cca 12,5 Návrhové parametry betonu Diagnostika g železobetonovch konstrukcí Ing. Zdeněk Vávra vavra.z@betosan.cz +420 602 145 570 Pevnost v tlaku Modul pružnosti Vlastnosti betonu dle SVP Konzistence Maximální

Více

VADEMECUM: CEMENT + BETON

VADEMECUM: CEMENT + BETON VADEMECUM: CEMENT + BETON Lafarge Cement, a.s. 411 12 Čížkovice čp. 27 tel.: 416 577 111 www.lafarge.cz D A Cement Latinské slovo vademecum znamená průvodce či příručka. V přeneseném významu též něco,

Více

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o.

LITHOPLAST INSTAL TECHNICKÝ LIST PN VÝROBCE: LITHOPLAST, s.r.o. VÝROBCE: Tento dokument platí pro výrobu, zkoušení, přejímku a dodávání výrobku. je jednovrstvá nopová fólie vyrobená z vysokohustotního polyetylenu HDPE bez stabilizačních přísad proti UV záření. Nopová

Více

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ

TVAROVKY PRO ZTRACENÉ BEDNĚNÍ Betonové tvarovky ztraceného bednění jsou podle platných předpisů betonové dutinové tvarovky určené ke stavbě stěn a příček za předpokladu, že budou dutiny vyplněny betonovou nebo maltovou výplní. Betonové

Více

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště

5. Staveniště Klíčová slova: Anotace textu: Staveniště Obrázek 1: Staveniště 5. Staveniště Klíčová slova: Geologický vrt, skládky, přístřešek, mezideponie zeminy, staveništní komunikace, panelová vozovka, autojeřáb, elektrický vrátek, dopravní pás, míchací centrum, kovárna, truhlárna,

Více

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb

Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Porovnání vstupů při kalkulaci dopravních staveb Iveta Střelcová Jakub Hoskovec Pro zpracování individuální kalkulace byl vybrán kilometrový úsek na silnici II/101 mezi obcemi Zlatníky-Hodkovice a Jesenice.

Více

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e

N o v é p o z n a t k y o h l e d n ě p o u ž i t í R o a d C e m u d o s m ě s í s t u d e n é r e c y k l a c e ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ v PRAZE FAKULTA STAVEBNÍ - ZKUŠEBNÍ LABORATOŘ Katedra silničních staveb Thákurova 7, PSČ 116 29 Praha 6 ODBORNÁ LABORATOŘ OL 136 telefon 224353880 telefax 224354902, e-mail:

Více

SLEVA 10 % CHCETE VÍC? +420 720 042 883. www.betonunion.cz ZAVOLEJTE NÁM KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB CENÍK 2016. Stříbro

SLEVA 10 % CHCETE VÍC? +420 720 042 883. www.betonunion.cz ZAVOLEJTE NÁM KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB CENÍK 2016. Stříbro KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB CENÍK 2016 Ceny jsou platné od 1. 1. 2016 pro provoz: Polní ul. 349 01 -obchodník: Martin Kubík tel.: +420 720 042 883 e-mail: kubik@betonunion.cz Při platbě v hotovosti SLEVA

Více

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9

OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY. Stavební hmoty I Cvičení 9 OVĚŘOVÁNÍ VLASTNOSTÍ SÁDRY Stavební hmoty I Cvičení 9 SÁDRA JAKO POJIVO Sádra = síran vápenatý dihydrát CaSO 4.2H 2 O Je částečně rozpustný ve vodě (ztuhlou sádru lze rozpustit ve vodě a získat znovu sádrovou

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Stavební stěnové díly

Stavební stěnové díly Stavební stěnové díly 3 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební firma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek

Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Aktuální problémy při stavbě a opravách vozovek Ing. Jan Zajíček 19.5.2015 Úvod Při stavbě vozovek stále přetrvávají problémy, které nepřispívají k jejich kvalitě, nebo přinášejí zbytečné komplikace. Příčinou

Více

TECHNICKÝ LIST EASYCRETE LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON.

TECHNICKÝ LIST EASYCRETE LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON. TECHNICKÝ LIST EASYCRETE LEHCE ZPRACOVATELNÝ BETON EASYCRETE je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton. Vyrábí se dle ČSN EN 206-1 v platném znění. Jeho konzistence se udává vždy stupněm

Více

Identifikace zkušebního postupu/metody

Identifikace zkušebního postupu/metody List 1 z 6 Zkoušky: Laboratoři je umožněn flexibilní rozsah akreditace upřesněný v dodatku. Aktuální seznam činností prováděných v rámci vlastního flexibilního rozsahu je k dispozici v laboratoři u vedoucího

Více

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry

Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Pracovní postup Cemix: Cementové potěry Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy cementových potěrů... 3 2.1 Běžné cementové potěry... 3 2.2 Parametry

Více

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce

Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce 38 technologie Betony pro vodonepropustné a masivní konstrukce Podzemní části staveb jsou velmi často budovány formou vodonepropustných betonových konstrukcí, systémem tzv. bílé vany. Obzvláště u konstrukcí

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.7 Základy klempířského minima Kapitola 31

Více

Hodnoticí standard. Betonář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36)

Hodnoticí standard. Betonář (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Betonář (kód: 36-052-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie (kód: 36) Týká se povolání: Betonář; Železobetonář Kvalifikační úroveň NSK

Více

Nestmelené a stmelené směsi

Nestmelené a stmelené směsi Nestmelené a stmelené směsi do podkladních vrstev pozemních komunikací Dušan Stehlík Vysoké učení technické v Brně Fakulta stavební Ústav pozemních komunikací stehlik.d@fce.vutbr.cz Aplikace evropských

Více

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1

Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘVC TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘVC ČR. Kapitola 1 Česká republika Ředitelství vodních cest ČR ŘV TEHNIKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB ŘV ČR Kapitola 1 PROVÁDĚNÍ BETONOVÝH A ŽELEZOBETONOVÝH KONSTRUKÍ Vydání druhé Schváleno ŘV ČR č.j. ŘV/1606/09 ze dne

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

LIAPORBETON SAMONIVELAČNÍC35/45 STABILIZACE BETON KAMENIVO ZRNITOST8-16 CENÍK 2013 TRANSPORTBETON ZNAČKOVÉ PRODUKTY POTĚR CEMENTOVÝ LITÝ. www.babc.

LIAPORBETON SAMONIVELAČNÍC35/45 STABILIZACE BETON KAMENIVO ZRNITOST8-16 CENÍK 2013 TRANSPORTBETON ZNAČKOVÉ PRODUKTY POTĚR CEMENTOVÝ LITÝ. www.babc. BETON KAMENIVO ZRNITOST8-16 CENÍK 2013 TRANSPORTBETON ZNAČKOVÉ PRODUKTY SAMONIVELAČNÍC35/45 LIAPORBETON STABILIZACE www.babc.cz POTĚR LITÝ CEMENTOVÝ Ě betonové SMĚSI A POTĚRY konzistence: S1 - zavlhlý

Více

TECHNOLOGIE BETONU 2

TECHNOLOGIE BETONU 2 POZVÁNKA NA ŠKOLENÍ Česká betonářská společnost ČSSI www.cbsbeton.eu ve spolupráci s Kloknerovým ústavem ČVUT v Praze a Ústavem technologie stavebních hmot a dílců FAST VUT v Brně ŠKOLENÍ SYSTÉMU ČBS AKADEMIE

Více

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3

STATICA Plzeň, s.r.o. III/1992 Svojšín Oprava opěrné zdi Datum: 12/2013. Technická zpráva OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 OBSAH 1. Identifikace stavby... 3 2. Konstrukční systém stavby... 3 2.1. Gabionová část... 3 2.2. Část z bednících dílců... 3 3. Navržené výrobky, materiály a konstrukční prvky... 4 4. Hodnoty zatížení

Více

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, 602 00 Brno

STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, 602 00 Brno Ústav stavebního zkušebnictví, Fakulta Stavební, Vysoké učení technické v Brně Veveří 95, 602 00 Brno STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP 02/09 (1) STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP PRO PŘEPOČET HODNOTY SOUČINITELE VZDUCHOVÉ

Více

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY

DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY DRÁTKOBETON PRO PODZEMNÍ STAVBY ABSTRAKT Václav Ráček 1 Jan Vodička 2 Jiří Krátký 3 Matouš Hilar 4 V příspěvku bude uveden příklad návrhu drátkobetonu pro prefabrikované segmentové ostění tunelu. Bude

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočky Č. Budějovice, Plzeň, Teplice, Brno, Ostrava, Předměřice nad Labem, Praha Certifikace výrobků - CE (OS), CZ (AO), ETA, GOST-R Certifikace systémů

Více

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C

ČSN EN , mimo čl.7 a přílohy C Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 2. CL2 U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink 26, 251 70 Říčany 4. CL4 Svatopluka Čecha 51, 410 02 Lovosice Laboratoř je způsobilá aktualizovat normy identifikující

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2

PŘÍKLADY 1. P1.4 Určete hmotnostní a objemovou nasákavost lehkého kameniva z příkladu P1.2 PŘÍKLADY 1 Objemová hmotnost, hydrostatické váhy P1.1 V odměrném válci je předloženo 1000 cm 3 vody. Po přisypání 500 g nasákavého lehčeného kameniva bylo kamenivo přitíženo hliníkovým závažím o hmotnosti

Více

Planitop Rasa & Ripara R4

Planitop Rasa & Ripara R4 Planitop Rasa & Ripara R RYCHLETVRDNOUCÍ CEMENTOVÁ MALTA TŘÍDY R NA OPRAVY A VYHLAZOVÁNÍ BETONOVÝCH POVRCHŮ výrobek na vyhlazení a opravu betonových povrchů Pouze Nanášení Planitop Rasa & Ripara R zednickou

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.easycrete.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST. www.easycrete.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.easycrete.cz Definice a varianty EASYCRETE definice Easycrete je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton.

Více

Sada 1 Technologie betonu

Sada 1 Technologie betonu S třední škola stavební Jihlava Sada 1 Technologie betonu 12. Dávkování, zkoušky zpracovatelnosti betonové směsi Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Směsi stmelené hydraulickými pojivy

Směsi stmelené hydraulickými pojivy Směsi stmelené hydraulickými pojivy Silniční stavby 2 Stmelené směsi hydraulickými pojivy Zeminy Kamenivo Požadavky na zeminy Nejsou specifikovány v normě jako u kameniva 95 % velikosti zrn pod 63 mm (u

Více

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8

CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 CSI a.s. - AO 212 STO-2014-0139/Z strana 2/8 Deklarace použití výrobku: 1. Metakrylátové pryskyřice UMAFLOR P, UMAFLOR PN, UMAFLOR V, UMAFLOR VN, Deklarace použití výrobků: UMAFLOR P je dvousložková, středně

Více

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY

BETONOVÉ OBRUBNÍKY A ŽLABY Podle normy EN 1340 jsou betonové obrubníky prefabrikované betonové dílce určené k oddělení povrchů ve stejné výškové úrovni nebo v různých úrovních, které poskytují: fyzikální nebo vizuální rozlišení

Více

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty

Barevný beton. www.schomburg-ics.cz. Barvy do betonu / Práškové pigmenty Stavitelství silnic a kolejových tratí Opravy betonových konstrukcí Vodní nádrže a kanalizace Ochrana povrchu RETHMEIER - Technologie pro lepší beton Barevný beton Barvy do betonu / Práškové pigmenty www.schomburg-ics.cz

Více

Zvláštní specifi ka: možnost okamžitého dosažení kompaktního hladkého povrchu, možnost dokonalého zalití

Zvláštní specifi ka: možnost okamžitého dosažení kompaktního hladkého povrchu, možnost dokonalého zalití www.easycrete.cz Definice a varianty EASYCRETE definice Easycrete je velmi lehce zpracovatelný až samozhutnitelný transportbeton. Vyrábí se dle ČSN EN 206-1 v konzistencích F5, F6 a F7, s kamenivem o maximálním

Více

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH

DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVEBNÍCH s.r.o. Hůrka 54 530 02 Pardubice telefon: + 420 777189401 e-mail: info@astalon.cz http: www.astalon.cz Zákazník: Investor: Projekt: Technistone, a.s., Bratří Štefanů 1070/75a, 500 03 Hradec Králové Technistone,

Více

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT

ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT ZPRŮMYSLNĚNÝ MONOLIT JEDNORÁZOVÉ SYSTÉMOVÉ ZTRACENÉ B E D N Ě N Í TESAŘSKÉ BEDNĚNÍ PAPÍROVÉ BEDNĚNÍ Bednění kruhových

Více