25 otázek a odpovědí, které by Vás mohly zajímat, než si objednáte beton. aneb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "25 otázek a odpovědí, které by Vás mohly zajímat, než si objednáte beton. aneb"

Transkript

1 25 otázek a odpovědí, které by Vás mohly zajímat, než si objednáte beton aneb Manuál zákazníka betonárny Nikdo učený z nebe nespadl říká staré úsloví. Jako vy ovládáte svůj obor,, my rozumíme výrobě betonových směsí a máme přehled i o jejich užití, ukládání a ošetřování. V oblasti výroby betonu proběhl v posledních letech ohromný vývoj a málo z toho co platilo před 15-ti lety platí i dnes. Betonárny vyrábí desítky různých druhů betonových směsí se složitým označením. Pro laika je těžké se v tom všem vyznat a pro odborníka je těžké vytvořit ceník nebo katalog výrobků tak, aby byl srozumitelný. Zde si můžete v klidu najít odpovědi na základní otázky týkající se betonu, které Vás zajímají. Můžete si s předstihem rozmyslet podle čeho vybrat dodavatele betonu, kolik a jaký druh betonové směsi objednat, z čeho se skládá cena, jak postupovat, aby betonová směs správně vyzrála a dosáhla maximální pevnosti. Zvídavější zde najdou i základní informace o výrobě, dopravě a čerpání betonových směsí či o jejich složení. Ing. Ivan Húšťava, MBA AGROPODNIK DOMAŽLICE a.s.

2 2 OBSAH: str. 1. Z čeho vyrábíte betonové směsi? 3 2. Podléhá výroba betonu nějaké kontrole kvality? 4 3. Podle čeho vybírat dodavatele betonové směsi? 5 4. Jaké jsou základní druhy betonu? 6 5. Jaké další druhy betonu vyrábí (některé) betonárny? 7 6. Co znamenají všechny ty složité značky betonu? 8 7. Co jsou to ty vaše ekonomické betony? 9 8. Jaký beton si mám vlastně objednat? Jaké jsou objednací a dodací lhůty? Jak se beton dopravuje na stavbu? Jak dopravovat beton na stavbě? Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv jeho ředění? Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv počasí? Jaký má na výslednou kvalitu vliv uložení betonu? Jaký má na výslednou kvalitu vliv ošetřování betonu? Z čeho se skládá cena betonu? Co musí obsahovat dodací listu betonové směsi? Jaké jsou podklady pro fakturaci a co najdu na faktuře? Proč jsou rozdíly v ceně různých druhů betonových směsí? Vyplatí se míchat beton doma? Jaké nejmenší a jaké největší množství betonu mi prodáte? Co je to anhydritový litý potěr? Mohu si na betonárně koupit písek nebo kamenivo? Proč Agropodnik vyrábí beton? Proč nedáváte ke každému m3 betonu pivo? 28

3 1. Z čeho vyrábíte betonové směsi? 3 Staré zednické pravidlo: lopata cementu, 2 lopaty kopaného písku a pomočit již neplatí. V řídícím systému betonárny (což je počítač a velké množství další složité elektroniky) máme uloženo cca (slovy tisíc) receptur pro všechny možné druhy a poddruhy betonových směsí. Betony, potěry a další produkty vyrábíme z: praného betonářského písku frakce (velikosti zrníček) od 0 do 4 mm. Písek musí být certifikovaný pro betonářskou výrobu a musí splňovat velké množství náročných kritérií např. musí obsahovat přesné procento určité velikosti zrníček od 0,1 mm do 4 mm (tzv. křivka kameniva), nesmí obsahovat odplavitelné částice, organické částice, schránky mořských živočichů, chloridy a další chemické látky, zrníčka musí mít určitý tvar atd. těženého, tříděného a praného kameniva (tzv. kačírku) frakcí 4 až 8 mm a 8 až 16 mm. Také toto kamenivo musí splňovat mnoho kritérií, mimo jiné i pevnost v tlaku, mrazuvzdornost, nasákavost, tvarový index... drceného kameniva (granit) frakce 11 až 22 mm a opět mnoho certifikovaných kritérií portlandského cementu (např. CEM I 42,5 R) směsného cementu (např. CEM II 32,5 R nebo CEM III 32,5 SVC) příměsí obvykle elektrárenský certifikovaný popílek, který zlepšuje některé vlastnosti betonu a zlevňuje jej pro zákazníka. Zároveň se elektrárny zbavují odpadu, který se dříve ukládal do lagun. přísad složité produkty chemického průmyslu, které ovlivňují vlastnosti betonu (plastifikační, zpomalující, urychlující, provzdušňující, stabilizující a další, nejčastěji tekuté přísady) pitné vody, nebo studniční vody splňující přísné požadavky (obsahy nežádoucích látek ) Všechny uvedené ingredience nejsou zastoupeny ve všech druzích betonových směsí záleží na přesné receptuře. Z ingrediencí se musí sestavit směs, která má přesně 1 m3, má předepsanou křivku kameniva a mnoho dalších vlastností (obsah a druh cementu, vodní součinitel, obsah vzduchu ) Receptury připravuje technolog (vyžaduje to spoustu znalostí, něco matematiky, hodně zkoušení a různých testů a hlavně musí receptury projít tzv. průkaznými zkouškami v Technickém a zkušebním ústavu stavebním). Poté může obsluha betonárny dle Vašich potřeb poručit systému, kterou recepturu má namíchat, a v jakém množství. Zbytek zařídí elektronika.

4 2. Podléhá výroba betonu nějaké kontrole kvality? 4 Zákon o shodě, betonářské normy a systém kvality betonárny ISO 9001 předepisují přísné kontroly celého procesu výroby betonových směsí. Každá solidní betonárna tyto kontroly neustále provádí. Jinak by nemohla ručit za svou práci. Samozřejmě kontroly a certifikace stojí mnoho korun a najdou se méně prozíraví výrobci, kteří na kontrole kvality šetří s cílem snížit své náklady a podbízet se pak o několik destikorun levnějším betonem. Jak přesně vypadá kontrolní systém kvality? všechny vstupní suroviny musí být certifikovány a dodavatel vydává tzv. prohlášení o shodě se zákonem a s normami. My od dodavatelů vyžadujeme všechny výsledky jejich zkoušek a certifikáty, abychom měli jistotu, že do betonu dáváme kvalitní suroviny. Tyto podklady jsou na vyžádání k dispozici k nahlédnutí u technologa. všechny navržené receptury se nejdříve zkouší na betonárně a v laboratoři. Po odladění se suroviny dodají do Technického a zkušebního ústavu stavebního (TZÚS), kde receptury opět zkouší, zda vyhovují všem předepsaným požadavkům norem (pevnost v tlaku, pevnost v tahu za ohybu, mrazuvzdornost, vodotěsnost, obsah chloridů, objemovou hmotnost, konzistenci, dobu zpracovatelnosti atd.). Tyto zkoušky jsou velmi drahé a jejich součástí je například měření velikosti a prostorového rozložení vzduchových póru pod elektronickým mikroskopem. Pokud všechno vyhoví, potvrdí TZÚS tzv. Průkazné zkoušky. I tyto Vám betonárna na vyžádání předloží k nahlédnutí. betonárna musí mít certifikován tzv: Systém řízení výroby, který popisuje výrobní postupy, zkoušení, údržbu technologie, školení obsluh, ověřování vah a další podrobnosti. Pokud systém vyhoví, vydá TZÚS certifikát. až nyní smí betonárny vyrábět a nastává povinnost z každého určitého množství vyrobeného betonu (nebo i na vyžádání zákazníka za úplatu) vyrobit zkušební tělesa a provádět předepsané zkoušky čerstvého i ztvrdlého betonu. Toto je denní chléb technologa, který musí reagovat na aktuální vlhkost písku a kameniva, na venkovní teplotu, provádět zkoušky sednutí betonové směsi, obsahu vzduchu, nebo na kostkách či trámcích z betonu nechá udělat zkoušku pevnosti, vodotěsnosti, mrazuvzdornosti apod. TZÚS provádí každý rok tzv. dohled nad kvalitou výroby, kdy betonárna musí prokázat, že průběžně splňuje všechny požadavky norem i vlastních směrnic. Přístroj pro měření obsahu vzduchu v betonové směsi Pokud betonárna musí z nějakého důvodu změnit dodavatele surovin, začíná celý náročný proces od počátku vývoj receptur, zkoušení, certifikace Cena za průkazné zkoušky jedné základní sady receptur se pohybuje od cca Kč. Dalších 100 až 150 tisíc za rok zeplatí betonárna za pravidelné zkoušky výrobků.

5 3. Podle čeho vybírat dodavatele betonové směsi? 5 Ani mnohé stavební firmy neví, jak provést výběrové řízení na dodavatele betonu a obvykle se zajímají jenom o nejnižší cenu. Jako ve všech ostatních oborech, i tady platí zlaté Baťovo pravidlo: Nejsem tak bohatý, abych kupoval levné věci! Pokud betonárna úzkostlivě dbá na kvalitu svých produktů, musí investovat mnoho peněz do vývoje, zkoušek receptur a výrobků a do mzdy technologa (viz předchozí kapitoly). Méně solidního výrobce láká možnost úspory a neprovádí důsledně zkoušení výrobků. Má pak samozřejmě nižší vstupní náklady, což mu umožní poskytovat také větší slevy. Koupili byste si levnější auto, kdybyste věděl(a), že výrobce neprovádí nárazové testy, nezkouší funkčnost bezpečnostních pásů, brzd nebo airbagů? Takže co mohu jako zákazník dělat pro výběr kvalitního dodavatele betonu? podívat se, jak vypadá technologie každý rozezná po návštěvě velínu betonárny, zda je řízená počítačem, nebo obsluha musí mačkat množství knoflíků a odhadovat navážené množství cementu na kmitající ručičce zrezivělé mechanické váhy. Podívejte se také, jak vypadají domíchávače, nakladač apod. nechat si předložit certifikáty betonárny musí být platné (datum) a také si můžete nechat předložit zprávy o ročním dohledu kvality od zkušebního ústavu. každý si může nechat předložit protokoly o výsledcích zkoušek pevnosti betonu v tlaku, průsaku u vodotěsných betonů atd. zajímat se o reference. Bývají uvedené např. na stránkách na internetových stránkách betonárny, nebo Vám je sdělí přímo pracovníci betonárny. Betonárna, která zvládne stavby mostů, různých vodotěsných jímek bioplynových elektráren, dodává produkty do silnic nebo má za sebou desítky realizací leštěných průmyslových podlah, skýtá záruku toho, že beton vyrobit umí. solidní betonárna má k dispozici svého technologa, který provádí dle potřeby zkoušky betonu na betonárně, nebo i na stavbě. Mnohé betonárny se snaží ušetřit (roční plat odborníka není malý) a budou Vám tvrdit, že mají někde k dispozici nějakého vypůjčeného technologa. Takový technolog má pak na starosti sto i víc betonáren a o jeho pravidelném dohledu si můžete sami udělat obrázek. Zkuste se zeptat, jestli technolog může zítra ráno navštívit Vaši stavbu! o mnohém také svědčí zkušenost kolik let je betonárna na trhu? Jaké je finanční zdraví firmy? Uveřejňuje v obchodním rejstříku své roční závěrky, nebo se za ně stydí? Jakou má firma pověst jako zaměstnavatel? Důležitá rada na konec z betonárny, která je ochotná vydat beton bez daňového dokladu a za cenu bez DPH, utíkejte tryskem pryč! Myslíte, že takový spekulant Vám namíchá do betonu potřebné množství kvalitního cementu, že 1 m3 bude skutečně 1 m3, nebo že v případě reklamace se dovoláte spravedlnosti, když nemáte dodací listy a fakturu? kdysi a dnes

6 4. Jaké jsou základní druhy betonu? 6 Značení betonu je podrobněji vysvětleno v jiné kapitole. Dle současně platných betonářských norem se obvykle na betonárnách vyrábí betonové směsi: 1) dle ČSN EN 206-1, která je základní betonářskou normou, se vyrábí betonové směsi, které se používají pro většinu betonových konstrukcí. Odlišují se podle různých kritérií: pevnost betonu v tlaku (v MPa) norma předepisuje řadu s pevností 5 7, MPa. Existují samozřejmě i betony s vyšší pevností, ale ty jsou určené pro speciální konstrukce. Např. pro základy rodinného domu je obvykle předepisována pevnostní třída 15 až 20, pro desku pevnosti 20 až 25 a pro strop pak 25 až 37 MPa. konzistence (zpracovatelnost) Užívají se různé klasifikace nejběžnější je klasifikace podle sednutí kužele S1 až S5, kde: - S1 až S2 = tzv. zavlhlá betonová směs (sednutí kužele čerstvého betonu do 90 mm), kterou lze dopravovat na korbě auta. - S3 jsou tekutější betony, dopravují se domíchávačem (sednutí 100 až 150 mm) - S4 jsou pak obvykle určené pro čerpání betonu (sednutí 160 až 210 mm) maximální frakce kameniva jde o velikost největších kousků kameniva v betonu v mm. Naše betonárna umí vyrobit betonové směsi s maximální frakcí (D max ) 8 mm (nejjemnější beton), 16 mm (středně zrnitý beton- nejčastěji používaný) nebo 22 mm (nejhrubší beton). Ceny betonů se velmi mírně liší dle použité frakce kameniva. Tzv. drobné těžené kamenivo (kačírek) Frakce 4/8 mm Frakce 8/16 mm odolnost vůči různým vlivům prostředí značí se např. XA, XD, XF atd je vysvětleno v další z kapitol. Vzniká tak mnoho možných kombinací, což umožňuje ušít betonovou směs v skutečně na míru. K druhé základní skupině produktů betonáren patří podlahové potěry vyráběné podle ČSN EN Jde o směsi vody, cementu, popílku, písku (bez kameniva) a přísad. Také tyto betony se rozdělují do určitých kvalitativních tříd podle pevnosti v tlaku, pevnosti v tahu za ohybu a podle obrusnosti jsou totiž prvotně určené pro budování podlah a nejčastěji se vyrábí jako zavlhlé a dopravují na korbě nákladního automobilu. Značí se C (starší označení bylo MC). Někteří stavitelé používají tyto směsi například pru ukládání obrubníků a podobně. Není to správné, protože tyto betony nejsou určené pro takové prostředí a nejsou odolné vůči mrazu, rozmrazovacím solím, nejsou vodotěsné a nejsou proto už vůbec určené do železobetonových konstrukcí.

7 5. Jaké další druhy betonu vyrábí (některé) betonárny? 7 V posledních několika letech se rozšířily tzv. lité podlahové potěry (někde se uvádí samonivelační toto není přesné, protože k tomu, aby se dosáhlo rovné nivelety, se jim musí pomoci lidskou prací, tzv. rozvlněním. Vyrábí se na bázi cementu, nebo na bázi zcela odlišného pojiva síranu vápenatého, který je známější pod názvem anhydrit. Směs vyrobenou na betonárně dopravíme na stavbu domíchávačem a vlastním čerpadlem přečerpáme na místo určení. (Podrobnosti o anhydritových litých potěrech naleznete v příručce na stránkách v sekci stavební výroba ). Další produkty se v běžné výstavbě rodinných domů, nebo pro kutění na chalupě či zahradě nepoužívají. Jde o speciální užití např. v mostním, dopravním nebo vodním stavitelství. Proto jenom stručně: popílkocementové suspenze tekutý produkt na bázi převážně popílku s cementem slouží např. k zalévání nepotřebných kanalizací, štol, šachet prolévané vrstvy ŠCM jde o určitý druh řídké cementové malty, která se při výstavbě vozovek zavibruje do hutněného kameniva a vytvoří podkladní vrstvy vozovky. kamenivo zpevněné cementem KSC směs cementu, písku a přesně určených frakcí kameniva. Na stavě se nejčastěji ukládá finišérem do vozovky a dále se hutní válci. mezerovitý beton.mcb je směsí hrubého a drobného kameniva s cementem, s velkým podílem mezer. Užívá se do vozovek či jako výplň konstrukcí tam, kde musí být splněna určitá pevnost v tlaku a zároveň umožněn průsak vody. pěnobeton má velmi malou objemovou hmotnost. Užívá se jako výplňová a zateplovací vrstva, např. při rekonstrukci starých budov s klenbami, nebo tam, kde není vhodné použití polystyrenových podkladních vrstev. Obdobou je betonová směs obsahující polystyren. drátkobeton, vláknobeton betonová směs s přidanými ocelovými nebo polypropylenovými vlákny samozhutnitelné betony speciálně navržené směsi, které mají tu vlastnost, že lehce protečou i hustou armaturou a vyplní i prostorově složité konstrukce. Tato vlastnost je ale vykoupena vysokou cenou betonu a mnohé další produkty. (Některé betonárny mají pro uvedené produkty různé vlastní značkové názvy. ) Speciální receptury máme připravené i pro tzv. průmyslové podlahy, které se po uložení a uhlazení betonu (nebo drátkobetonu) hladí speciálními stroji do vysokého lesku a tvrdosti povrchu podlahy. Záběry z ukládání průmyslových podlah Kaufland Domažlice Zimní stadion Domažlice

8 6. Co znamenají všechny ty složité značky betonu? 8 1) U běžného konstrukčního betonu předepisuje norma ČSN EN složité označení, ve kterém jsou zakódované vlastnosti betonové směsi. V běžné praxi se předepsané značení, jako např. BETON ČSN EN C 30/37 XF2(CZ.F1) Cl 0,20 D max 22 S1 max. průsak 50 mm podle ČSN EN moc nepoužívá a zkracuje se na nutné minimum např. beton (angl. concrete) C 20/25 - X0 - D max 22 mm - S3 konzistence pevnost betonu v tlaku (na válcovém / krychleném tělese) maximální frakce kameniva označení stupně vlivu prostředí Pozn. Podle starší normy by se jednalo o beton B25 D max 22- S3 Stupně odolnosti proti vlivům prostředí XO beton s výztuží v suchém prostředí, nebo beton s výztuží v bezmrazém pr. XC koroze vlivem karbonatace vzdušnou vlhkostí a vlivem ovzduší XD koroze vlivem chloridů, ne však z mořské vody XS - koroze vlivem chloridů z mořské vody XF- koroze vlivem mrazu a rozmrazování (s rozmrazovacími prostředky i bez) XA- koroze vlivem chemického prostředí (nádrže, žumpy, agresivní voda ) XM- koroze vlivem mechanického působení (obrus průmyslové podlahy) XW vyloučení alkalicko-křemičité reakce beton pro podzemní komunikace Za druhem odolnosti vůči vlivům prostředí se ještě uvádí číslice 1 až 3 (někde 4) které upřesňují míru dané odolnosti čím větší číslo, tím větší odolnost. Například XC3 je odolnější vůči vlivům. než je XC1. 2) Podlahové potěry se označují písmene C a číslem vyjadřujícím pevnost betonu v tlaku v MPa. Nemají tedy označení ve formě zlomku jako konstrukční betony. Například C 16 je podlahový potěr podle se zaručenou pevností v tlaku 16 MPa. Norma ČSN EN předepisuje pro určité pevnostní třídy podlahových potěrů také pevnost v tlaku za ohybu (F4 až F7) a obrusnost dle Böhma s označením např A22 nebo A 15.

9 7. Co jsou to ty Vaše Ekonomické betony? 9 V předchozích kapitolách bylo velmi stručně naznačeno, jaké náročné požadavky jsou na betonové směsi kladené. Aby byly tyto požadavky splněné, je nutné používat velmi kvalitní suroviny, drahé cementy a přísady. Technologie, která je zvládne namíchat, stojí mnoho milionů korun. Vývoj, certifikace a zkoušení jsou také finančně náročné. Obložení moderní míchačky stojí 250 tisíc Kč a vydrží 1 až 1,5 roku. To všechno se musí promítnout do ceny betonu. Všechny náročné požadavky jsou určitě nutné pro to, aby silnice, mosty, průmyslové haly, bazény, tunely, školy, bytovky apod. byly postavené bezpečně, kvalitně a aby za pár let nemusely být nákladně opravovány. Bohužel se v tomto úsilí trochu pozapomnělo na to, že jsou tady i běžní uživatelé, chalupáři, zahrádkáři a kutilové, kteří mají zlaté české ručičky a umí si spoustu věcí vyrobit či postavit sami. Velká většina z nich si ale umí spočítat, že míchat si dnes beton sám je namáhavé, časově náročné, neekonomické a nikdy si doma nenamíchají stejně kvalitní směs, jako na specializovaném zařízení dobré betonárny. S tímto vědomím jde domácí stavitel na betonárnu a zde mu jsou nabídnuty velmi sofistikované, odolné betonové směsi, ovšem také s cenou, která této kvalitě odpovídá. Za těch několik m 3 které požaduje, obvykle množstevní slevu nedostane. Přitom však kupuje sice kvalitní produkt, ale platí za vlastnosti, které vlastně nepotřebuje! Pokud potřebujete: udělat základy nebo betonovou desku pro garáž, rodinný dům, pergolu, nebo třeba kozí chlívek a na vašem pozemku není agresivní spodní voda, zabetonovat sloupky plotu, obrubníky, podlahu dílny a víte, že na tento beton se nikdy nedostane rozmrazovací sůl, vyplnit bedňáky při stavbě opěrné zdi na zahradě atd atd, pak nemusíte zároveň platit za odolnost betonu vůči chloridům, síranové agresivitě, vůči obrusu, nebo za vodotěsnost. Je to stejné, jako když potřebujete vozit dvě osoby do práce, nemusíte si kupovat velký kombík. Když potřebujete jezdit 130 km/hod na dálnici, nemusíte si kupovat auto, které má maximálku 250 km/hod. Když potřebujete sekat 10 m 2 trávníku, nemusíte si kupovat traktor Pro výše uvedené užití jsme se snažili připravit betonové směsi, které by splňovaly požadavky na pevnost, na obsah cementu, na objemovou hmotnost, na zpracovatelnost, vodní součinitel, obsah chloridů, radioaktivitu a rychlost tuhnutí. Tyto receptury plně odpovídají požadavkům dříve platné betonářské normy ČSN a podle této normy je i značíme: B 10 až B 25. (Z betonů podle této normy je postavena většina dnes existujících budov). I když to naše konkurence bude s největší pravděpodobností tvrdit, nižší ceny není dosaženo použitím menšího množství cementu nebo nekvalitních surovin. Jsou vyrobené ze stejných certifikovaných surovin, jako ostatní druhy (nemáme k dispozici na betonárnách tolik zásobníků a skládek, abychom mohli skladovat a používat jiné suroviny pro ekonomické betony). Na požádání vám předložíme řádně provedené průkazné zkoušky ověřené Technickým a zkušebním ústavem stavebním. Nižší ceny je dosaženo použitím zdravého rozumu. Samozřejmě, pokud chcete betonovat strop, bazén, nosné sloupy či žumpu, je nutné použít betony dle ČSN EN ( např. C 25/30 XC1).

10 10 8. Jaký beton si mám vlastně objednat? Dejme tomu, že jste si podle informací uvedených v kapitole č.3 této příručky vybrali dodavatele betonu. Prostudovali jste jeho ceník a dodací podmínky, spočítali co nejpřesněji potřebné množství betonu v m 3 (V = a x b x c). Nyní stojíte před otázkou: Jaký beton mám objednat? Denně volají zákazníci na betonárnu a ptají se: Kolik stojí beton? Nezlobíme se proto na ně, ale je to stejné, jako kdyby zavolali do prodejny automobilů a zeptali se: Kolik stojí auto?. Odpovědí prodejce bude samozřejmě: Jaké auto máte na mysli? Máme mnoho druhů aut a stojí od 150 tisíc do milionu Kč Pokud chcete koupit správný produkt a za co nejvýhodnější poměr kvality a ceny, je dobré být informovaným zákazníkem. V dnešní době internetu je to mnohem snazší a k tomuto účelu byla připravena i tato pomůcka. Jak se rozhodnout pro konkrétní druh betonu? 1) jsou stavby, které vyžadují stavební povolení nebo alespoň projekt, nebo statický výpočet. V tom případě je v projektu tzv.: Technická zpráva, ve které je přesně uvedeno, jaký beton do které části stavby má být použit. Tento údaj bývá také ve výkresu příčného řezu konstrukcí. (Pokud máte starší projekt, nebo pokud bohužel máte projekt od projektanta, který ještě nezaznamenal vývoj a 30 let píše stejné značky betonů, pomůže vám s převodem do nového značení technolog betonárny). 2) pokud chcete např. stavět zahradní stavbu (krb, pergolu, jezírko ) často bývá uveden potřebný druh betonu u komponentů, které kupujete např. ve stavebninách nebo v hobby obchodech (různé montované krby, stavebnice pergol, bednící prvky mají technické listy, ve kterých bývá v návodu stavby uvedený druh betonu). 3) u drobnějších staveb bez stavebního povelení, projektu nebo návodu ke stavbě se můžete zeptat zkušeného stavaře, zedníka nebo projektanta ve svém okolí. Pokud nikoho takového neznáte, tak pro stavby, které nemusí odolávat žádným náročným vlivům prostředí, nemají nosnou funkci a víte, že nemusí mít odolnost 100 let, platí zhruba: plotové sloupky pevnostní třída 10 (např. B 10 nebo C 8/10) obrubníky, nájezdy pro osobní vozidla pevnostní třída 10 až 15 základy v nezámrzné hloubce pevnostní třída 15 až 20 (B20 nebo C 16/20) desky dílen nebo garáží, věnce pevnostní třída 20 až 25 železobetonové stropy pevnostní třída 25 až 30 Je lepší si něco málo připlatit za vyšší pevnostní třídu pro zvýšení jistoty, že i když uděláte při betonáži nějaké chyby, bude konstrukce dostatečně bezpečná a odolná. Objednáním správného betonu to nekončí záleží také, jak máte připravené podloží nebo bednění, jak rychle je beton zpracován po dodání, jak je uložen a jak je ošetřován v závislosti na počasí. Špatným uložením a ošetřováním betonu lze snadno snížit kvalitu betonu (pevnost, odolnost, vodotěsnost) některé základní zásady jsou uvedeny dále v textu.

11 11 9. Jaké jsou objednací a dodací lhůty? Výkon průmyslových betonáren je limitovaný velikostí míchačky (nejčastěji 1 m 3 ) a množstvím betonu, které je betonárna schopna vyrobit za hodinu (naše betonárny 40 až 50 m 3 /hod). V běžné stavební sezoně musí betonárna zásobit za den i 10 staveb a někdy jde o stavbu, která vyčerpá celou výrobní kapacitu betonárny (haly, mosty, velké jímky pro reaktory bioplynových elektráren potřebují za den i 400 až 500 m 3 betonu). Vážíme si samozřejmě každého zákazníka i když přijede s přívěsem za autem a potřebuje ¼ m 3 betonu. Pokud je to váš případ, můžete s kárkou přijet kdykoliv v pracovní době betonárny. Může se však stát, že budete muset chvíli počkat, až se naplní domíchávače, které přijely před vámi. Pokud objednáváte beton i s dopravou (ať už Avií nebo velkým domíchávačem), musíme váš požadavek zařadit k dalším, které jsou již objednány. Dispečer betonárny musí naplánovat na každý den postup výroby, dopravní prostředky a musí při tom zohledňovat různé požadavky staveb např. kolik chtějí dovézt betonu najednou, kolik za hodinu, v kolik hodin chtějí začít, zda se bude beton čerpat nebo vykládat jeřábem s bádií a podobně. Často k tomu nepostačují naše vlastní dopravní prostředky a musí sehnat další dopravce s volnou kapacitou. Přitom neustále dochází ke změnám kvůli počasí, kvůli nějakému problému na stavbě, nebo třeba kvůli nehodě na silnici. Tento proces je velmi složitý a čím je betonárna kvalitnější, tím má víc zákazníků a tím víc požadavků je nutné sladit. Bohužel v tomto nám žádný počítač nepomůže. Z uvedeného důvodu platí zásada když chcete objednat beton v množství do 20 m 3, stačí obvykle zavolat den předem (pokud možno do 12:00 hod). Někdy se může stát, že je již kapacita na následující den vyčerpána. Proto je lepší volat dva dny předem. (Otevírací doba našich betonáren je zveřejněna na našich webových stránkách v sekci stavební výroba ). Po vaší dohodě s dispečerem betonárny se pak snažíme dodat beton přesně v dohodnutou dobu. Buďte proto na stavbě připraveni - zbytečné prostoje dopravních prostředků stojí peníze. Jak je to s dodávkami betonu o víkendu nebo ve státní svátek? V sezoně (březen až listopad) má naše betonárna v Domažlicích otevřeno každou sobotu od 7 do 12 hod. Betonárna v Horšovském Týně vám namíchá v sobotu beton na základě domluvy. Po pracovní době, v neděli nebo ve státní svátek je možné dodat beton za příplatek (viz ceník), v odůvodněných případech a s určitým minimálním množstvím betonu. Není těžké pochopit, že pokud zákazník bude chtít v neděli namíchat 1/2 m 3 betonu, tak kvůli tomu bude muset přijet do práce míchač a řidič (s příplatkem za přesčas v neděli) a po několikaminutovém míchání budou muset půl hodiny mýt míchačku. Za optání však nic nedáte a občas se stane, že velká stavba musí dostávat beton kontinuálně a bez ohledu na neděle či svátky, nebo i večer po pracovní době. V tom případě můžete využít přítomnosti obsluh a můžeme vám namíchat beton také v tuto mimopracovní dobu. Betonáž jímek bioplynové stanice Starý Klíčov (ZOD Mrákov) prováděná firmou Wolf-systém s.r.o. a betonárnou AGROPODNIKU DOMAŽLICE a.s.

12 Jak se beton dopravuje na stavbu? U směsí s konzistencí S1 a S2 (tzv. zavadlé) je to jednoduché. Dopravují se na korbě vozidla. Můžete využít svůj vlastní přívěs za auto pro menší množství, nebo jakýkoliv sklápěč. Počítejte s hmotností cca 2,3 tuny na 1 m 3 betonu. Tzn., i když máte velký přívěs co do objemu, musíte respektovat, jakou hmotnost smíte za autem tahat. Naše betonárny disponují sklápěči Avia, které odvezou max 1,5 až 2 m 3 směsi najednou. Vzhledem k tomu, že není jednoduché takové množství zpracovat, není vhodné objednat dovoz většího množství najednou např. Tatrou. V teplém a větrném počasí beton rychle tuhne! Stalo se již mnoho krát, že ve snaze ušetřit, objednal stavitel dovoz betonu najednou. Vysypal jej na velkou hromadu a než byl schopen zpracovat polovinu, zbytek na hromadě ztvrdnul a přišla ke slovu sbíječka. Betony s konzistencí S3 a S4 (tekuté, případně čerpatelné směsi) se dopravují na stavbu domíchávači. Máme k dispozici terénní vozidla Tatra s objemem bubnu 4,5 m 3 a velké silniční domíchávače (DAF, IVECO ) s objemem 8 až 9 m 3. O použití rozhoduje objednané množství, aktuální dostupnost domíchávače a terén, ve kterém se stavba nachází. Velký domíchávač se nedostane všude, s ohledem na prostor, nebo na neúnosný terén. Někdy jsou podmínky na stavbě takové, že se k ní nedostane ani terénní a menší Tatra 815. V tom případě musí přijít jiné řešení viz následující kapitola. Objednatel musí myslet ještě na další některé záležitosti. Pokud se ze stavby vytahá na silnici bláto, musí se o její vyčištění postarat stavitel. Není v časových možnostech řidiče, čistit hodinu komunikaci. Další starostí stavitele je postarat se o vyznačení překážky na silnici, pokud domíchávač vykládá beton a zasahuje přitom do vozovky. Pokud se jedná o frekventovanou silnici, je nutné zabezpečit regulovčíky. Pokud se jedná o silnici I. třídy, musí být pro toto omezení povolení příslušného úřadu. Obdobně se někdy zapomíná na to, že je vozovka jednosměrná, nebo že je v ulici zákaz vjezdu nákladních vozidel. Naši řidiči nemohou riskovat pokutu, nebo udělení trestních bodů. Povolení takového porušení pravidel a jeho podmínky musí vyjednat stavitel s úřady dříve, než stojí u zákazu vjezdu domíchávač plný betonu! Pozor rovněž na únosnost mostů, výšku nadjezdů, elektrické vedení (při použití čerpadla nebo jeřábu) apod. Při jízdě osobním automobilem si obvykle takových omezení vůbec nevšímáme! Pozn. Řidiči domíchávačů se vás budou na stavbě ptát, zda si mohou opláchnout vykládací skluzy a zadní část bubnu. Snaží se tím zabránit ztvrdnutí zbytků betonu na vozidle. Pokud to situace na místě umožňuje (výkopy, hromada sutě ) povolte jim to jde jenom o hodně naředěný beton. Pokud není ale kde, neobávejte se odmítnout jejich požadavek. Rozhodně nesmí znečistit sousední pozemek, vodoteč, louku, silnici apod. Pokud byste takové jednání pozorovali, zavolejte nám prosím, aby mohla být sjednána náprava.

13 Jak dopravovat beton na stavbě? V předchozí kapitole jsme dopravili beton z betonárny na místo stavby. Nyní ještě musíme dostat beton přímo do výkopu nebo do bednění. Zavlhlé betony (konzistence S1 a S2) se sklopí na stavbě na hromadu a z ní se obvykle kolečkem vozí na potřebné místo. U většího množství lze využít nějaký pásový dopravník, případně malý nakladač. Složitější je situace při použití tekutých (S3), případně čerpatelných betonů (S4). Zde je dobré se zamyslet a kalkulovat! Jaké jsou varianty? sehnat partu pomocníků s kolečky (placenou či dobrovolníků) a nechat je zdlouhavě kmitat od vozidla k místu určení někdy postačí půjčit si na naší betonárně bezplatně 6 m skluz (rozpůlené plastové potrubí), nebo vyrobit nějaký vlastní skluz (pozor, nehoblované prkna nestačí!) půjčit si za 100 Kč u nás na betonárně badii na beton a objednat jeřáb. Tato metoda se používá obvykle u stropů, věnců apod. Je nutné počítat s tím, že je to metoda zdlouhavá a zjistit si, kolik bude stát práce jeřábu. Při této metodě s velkou pravděpodobností nebude postačovat bezplatná doba na vykládku domíchávače a musíte počítat s placením prostojů. využít nějakého malého prostředku na dopravu některých stavebních firem tzv. mixokrety. Zjistěte si předem kolik si účtují a počítejte, že výkon není moc velký. objednat si u nás na betonárně tzv. pumpomix. Jde o speciální domíchávač, který mimo to, že přiveze první dávku betonu (cca 5 m 3 ), má na sobě čerpadlo a výložník s dosahem cca 20 m. Jedná se o nejlevnější čerpací metodu. pokud vám cca 20t-ti metrový dosah pumpomixu nestačí, zabezpečíme čerpadlo s větším dosahem (32 až 54 m). Výkon těchto čerpadel je tak vysoký, že obvykle neplatíte už pak za prostoje domíchávačů a pokud jsou na stavbě šikovní zedníci, je za 1 až 2 hodiny strop rodinného domku hotový. Spočítejte si kolik byste dali pomocníkům s kolečky, kolik za autojeřáb a kolik za čerpadlo (kalkulaci za použití čerpadla vám na požádání připravíme). Počítejte také s prostoji domíchávačů na stavbě čím pomalejší metody vykládky, tím víc prostojů. V ceně dopravy je vykládka betonu v délce 5 minut na každý dovezený m 3. (Např. domíchávač s 8 m 3 můžete bez dalších příplatků zdržet na stavbě 8 x 5 = 40 min). Prostoje nad tuto dobu jsou zpoplatněny 200,- Kč (bez DPH) za každou započatou ¼ hodinu (za automobil). Někdy se na první pohled drahé čerpadlo betonu v konečném důsledku ukáže jako nejlevnější varianta. Je bezkonkurenčně nejrychlejší metodou dopravy betonu dál, než 6 m od domíchávače. Pozor ale na jeho rozměry a na to, že na místě stavby potřebuje dostatečný prostor pro vysunutí hydraulických podpěr.

14 12. Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv jeho ředění? 14 Do dnešní doby vyspělých a vědecky navržených betonových směs, ve kterých se běžně používají materiály z oblasti nanotechnologií, se vlivem pohodlnosti a neznalosti vloudily některé zlozvyky z dob dřívějších. Nejrozšířenějším stavřaským zlozvykem je ředění betonu na stavbě vodou. Proč není jedno, kolik do betonu přidáme vody? Vždyť se přece přebytečná voda vypaří a my se na stavbě tolik nenadřeme, když chceme, aby beton zatekl tam, kam potřebujeme. Toto je bohužel značně rozšířený mylný názor. Jednou ze sledovaných veličin v betonu je vodní součinitel. Zjednodušeně se jedná o poměr vody k cementu v betonové směsi (w=voda/cement). Jde o číslo menší než 1, protože v betonu je víc cementu než vody. Velikost vodního součinitele je předepsána normami (w max ) pro různé druhy betonu. Například pro: železobeton je w max = 0,45 až 0,65 předpjatý beton je w max = méně než 0,60 silniční beton je w max = 0,45 až 0,50 atd. Betonářská norma pak předepisuje pro různé druhy vlivu prostředí největší možný vodní součinitel. Zároveň předepisuje minimální obsah cementu v dané receptuře. Tudíž je předepsán i maximální možný obsah vody. Při návrhu receptury betonu je vodní součinitel jednou z mnoha veličin, kterou je nutné správně navrhnout a zakomponovat do receptury. Nabízí se námitka: Dobře, tak nedodržím předpis nějaké normy a dám tam víc vody. A co? Jde o chemii a fyziku (a o vaše peníze!). Určité množství cementu potřebuje pro chemickou reakci, při které z něj a vody vzniká opět kámen, určité množství vody. Pokud je v betonu vody málo, nemůže hydratovat veškerý cement ve směsi. Pokud je vody víc, nastávají také problémy. Problematika obsahu vody v betonu je mnohem složitější a je mimo rozsah této příručky. Stručně lze shrnout, že ředěním betonu se: snižuje pevnost betonu prodlužuje doba tuhnutí zmenšuje vodotěsnost betonu snižuje odolnost betonu vůči vlivům prostředí zhoršují reologické vlastnosti (kamenivo klesne dolů) Aby se s betonovou směsí lépe pracovalo, přidává se do ní plastifikační přísada. Tato na určitou dobu (1 až 2 hodiny) způsobí ztekucení betonu bez toho, aby se snížila jeho kvalita. Nemůže se však z betonu vytvořit úplná břečka. Zedníci se na stavbách musí smířit s tím, že kvalitní beton má určitou hustotu a čím je kvalitnější, tím hůř se s ním pracuje a tím větší sílu je nutné pro jeho rozhrnutí vynaložit. My můžeme navrhnout a vyrobit kvalitní a odolný beton, vy ho můžete neúměrným naředěním zabít. Zaplatíte za beton C 25/30 a naředěním z něj můžete udělat beton C 8/10!

15 13. Jaký má na výslednou kvalitu betonu vliv počasí? 15 Beton je skoro jako živá hmota a je nutné o něj pečovat v celém procesu: návrh výroba doprava ukládání ošetřování. Beton pracuje více než jeden rok, než v něm proběhnou všechny chemické a fyzikální procesy. Nejdůležitější jsou však první 4 týdny. Pevnost betonu v tlaku se také udává při jeho stáří 28 dnů. Návrh, výroba a doprava je naše starost. Ukládání a ošetřování je starostí stavitele. Musí se při tom přizpůsobovat povětrnostním podmínkám. Málokdy nastanou úplně ideální podmínky a téměř vždy je nutné beton nějakým způsobem hýčkat. Jako malé dítě, než dosáhne dospělosti v tomto případě oněch 28 dnů. Aby byla dosažena požadovaná kvalita, potřebuje beton určitou teplotu a určitou minimální vlhkost. Normové podmínky tvrdnutí betonu jsou 20±2 C a relativní vlhkost 90%. Při teplotě pod 15 C se tvrdnutí betonu zpomaluje, při 0 C se téměř zastavuje. V žádném případě však beton nesmí zmrznout. Urychlení tvrdnutí betonu za nižších teplot lze dosáhnout: zvýšením teploty betonu (provádíme při výrobě automaticky ohřevem vody) chemickými přísadami urychlovači provádíme za úplatu použitím cementu typu R provádíme automaticky nebo po domluvě tepelnou izolací bednění, zakrýváním (polystyren a pod), případně ohřevem konstrukce (zakrytím oken a topením pod betonovaným stropem a jeho zakrytím shora a pod). odstraněním sněhu a ledu z bednění a z výztuže a její ohřev Za horkého počasí (nad 25 C) nastává opačný problém. Beton tuhne příliš rychle a vlivem rychlého odpařování vody z jeho povrchu vznikají v betonu trhlinky. Chemicky se dá tuhnutí zpomalit, případně lze použít cementy s nižším hydratačním teplem. Na stavbě je nutné beton rychle zpracovat a zastínit, aby na něj nesvítilo slunce a kropit vodou, aby rychle nevysychal (nejlepší je zakrytí savou látkou např. jutou, geotextilií a tuto zvlhčovat pomalu tekoucí vodou z hadice). Velmi často podceňovaným problémem je větrné počasí. Vítr velmi rychle odpaří vodu z povrchu betonu a to nejenom za letního počasí. Tuto vodu musíme vrátit zpět kropením, jinak vzniknou na povrchu trhlinky. Povrch betonu musí zůstat několik dnů vlhký, nebo musíme zabránit odpařování vody z povrchu. Dalším nepříjemným problémem při betonáži je hustý déšť. Pokud necháme na čerstvý beton dopadat hustý déšť, tento vymyje cement z povrchu betonu. Povrchová vrstva pak bude rozplavená, nesoudržná a z betonu bude koukat kamenivo.

16 14. Jaký má na výslednou kvalitu vliv uložení betonu? 16 Je rozdíl, zda beton ukládáme do základů, do stropní konstrukce, nebo někam, kde chceme, aby zůstal jeho povrch viditelný a tzv. pohledový (tudíž i hladký, bez vzduchových bublin, viditelných vrstev kameniva, stejnobarevný). Do výkopů ukládejte beton tak, aby nevznikaly zbytečné pracovní spáry mezi již hydratovaným a čerstvým betonem. Pokud jde o základy domu, neházejte do betonu různé velké kameny a staré kusy betonu s cílem ušetřit. V těchto místech obvykle zůstane konstrukce oslabena a časem praskne. Při lití betonu na desku, na vrstvu zhutněného štěrku položte na štěrk nepropustnou folii. Jinak uteče do štěrku voda a v betonu vzniknou prohlubně a nerovnosti. Při nastavování původní betonové konstrukce další vrstvou betonu, vyčistěte původní vrstvu a zvlhčete ji vodou. Když mají být obě vrstvy vzájemně staticky propojené, je nutné navrtat a vlepit kotvy do původní vrstvy a napojit je na výztuž nové konstrukce. Pokud ukládáte beton do bednění (tzv. šalung ), musí být toto čisté. Pokud je ze savého materiálu suché dřevo zvlhčíme povrch vodou. Pokud to neuděláte, vytáhne bednění vodu z betonu. Když si chcete ulehčit odbedňování, můžete povrch bednění nastříkat odbedňovacím olejem. V zimním období nesmí zůstat v bednění sníh a led. Vlivem hydratačního tepla obvykle roztaje, ale až poté, co beton začal tuhnout a v konstrukci zůstane otisk sněhu a ledu v podobě děr a prohlubní. Ocelová výztuž musí být čistá (mírná koroze nevadí), bez nánosů prachu, bláta, oleje apod. Jinak se s ní beton nemůže důkladně spojit. Dnes se stále častěji urychluje stavba použitím tzv. ztraceného bednění (bednící betonové dílce, které se vyplní betonem). Doporučujeme důkladně prostudovat technický list výrobce měl by být k dispozici ve stavebninách nebo na internetových stránkách výrobce. Tyto bedňáky se musí před naplněním betonem zvlhčit vodou. Pokud plníte najednou více než 3 řady ( šichty ), může dojít tlakem betonu k jejich prasknutí! Důležité je rovněž provést vyztužení konstrukce betonářskou ocelí dle pokynů výrobce dílců, nebo projektanta. Při plnění betonem musí být směs pěchována propichováním tyčí, aby beton vyplnil do všechny kouty. Nikdy však nepoužívejte ponorný vibrátor dílce mohou prasknout. Pohled na výsledek betonáže, kdy byl beton ukládán do bednění na sníh a led. Vlivem hydratačního tepla sníh roztál, zůstal však otištěný do konstrukce. (Pohled zdola na strop).

17 Jaký má na výslednou kvalitu vliv ošetřování betonu? Jak již bylo uvedeno výše, výrobou a uložením betonu vše nekončí. Musíme o něj pečovat dál. Nastává další důležitá fáze, která má vliv na výslednou kvalitu ošetřování betonu. Cílem ošetřování je dosažení co nejvyšší pevnosti betonu. Její minimální pevnost je daná zakoupeným druhem betonu. Pokud jej správně uložíte a ošetříte, dosáhne nakonec pevnosti vyšší. Proč kupovat kvalitní beton určité pevnostní třídy a pak špatným uložením a žádným ošetřením dosáhnout pevnosti o třídu nižší? I v případě, že se o záležitosti uložení a ošetřování nestaráte sám (sama), dohlédněte na pracovníky na stavbě. Nevěřte řečem typu: Pane (paninko), dělám to takhle 30 let a vždy ten beton nějak ztvrdnul. Jde o vaše peníze, a pokud vám za několik let praskne věnec a následně roh rodinného domu, onoho pana zkušeného již nedoženete. Pokud máte na stavbě najmutý stavební dozor, tento by měl být přítomen při celé betonáži a dohlédnout i na ošetřování betonu! Na ošetřování betonu není nic závratně složitého: musíte vytvořit takové podmínky, aby mohla proběhnout hydratace veškerého cementu a aby se vytvořila (pokud možno nerušeně) mezi kamenivem pevná struktura cementového kamene. K tomu beton potřebuje teplotu (nejlépe v rozmezí 10 až 25 C) a dostatek povrchové vlhkosti. Doporučujeme tzv. vlhké ošetřování, které zabezpečí hydrataci i na povrchu betonu. Přílišné vysušení povrchu má za následek vznik smršťovacích trhlinek. Mohou vzniknout dokonce deformace, které snižují trvanlivost betonu. Jak na to? udržujte povrch betonu vlhký jemným mlžením, ne však proudem vody, aby nedošlo k vymytí povrchové vrstvy. Čím tepleji a větrno je, tím musí být vlhčení intenzivnější, aby povrch nevysychal. zakryjte povrch betonu folií nebo vlhkou látkou, kterou dále vlhčete vodou ponechte beton v bednění co nejdéle, obzvláště v horkém nebo mrazivém počasí při poklesu teplot zabraňte co nejdéle působení mrazu na beton. Doba ošetřování záleží na počasí. Nepřestávejte, dokud povrchová vrstva betonu nedosáhne 50 % požadované pevnosti (do povrchu se již nedá udělat vryp nebo důlek). To může trvat 1 den, ale i 3 dny za nižších teplot. Betony vyšší pevnostní třídy tvrdnou rychleji, než betony nižší třídy. Sila na cement betonárna v AGP Domažlicích

18 16. Z čeho se skládá cena betonu? 18 Každý by samozřejmě uvítal, kdyby m 3 běžného betonu stál 500,- Kč. Bohužel to není možné. Není to však hamižností výrobců betonu. Zisky betonáren se pohybují v řádech několika málo procent. Kvalitní beton nelze vyrobit levněji. Co všechno se nutně promítá do ceny betonu? suroviny (musí být kvalitní a certifikované) tvoří největší část ceny betonu. Největší podíl na ceně má samozřejmě cement, který dává betonu pevnost. Pak je potřeba nakoupit a skladovat popílek, písek, 2 až 3 druhy kameniva a chemické přísady. doprava surovin na betonárnu. Málokterá betonárna má to štěstí, že se nachází blízko dodavatele. Není to ani možné, protože cementárna se nachází jinde než pískovna, kamenolom, nebo chemička na výrobu přísad. Suroviny se obvykle dopravují desítky a stovky kilometrů (cement). Do ceny dopravy musí dopravce písku nebo cementu zahrnout nejenom mzdy řidičů, cenu auta, nafty, ale i mýtné na dálnicích. Například z ceny písku tvoří doprava 70 %. mzdy zaměstnanců betonárny odpisy technologie a náklady na její údržbu elektrická energie, plyn na ohřev vody, záměsová voda nafta a náklady na provoz nakladače pro dopravu kameniva do násypek spotřební materiál (obložení míchačky, dopravníků) náklady na vývoj, zkoušky a certifikaci zisk betonárny DPH Dalším nutným nákladem odběratele betonu je jeho doprava na stavbu. Cena musí obsahovat mzdy řidičů, náklady na údržbu vozidel, pojištění, pohonné hmoty. O zisku se u dopravy vlivem drahé nafty nedá mluvit, v podstatě cena pouze pokrývá náklady. Dopravní vzdálenosti jsou rozdělené na pásma dle vzdálenosti stavby od betonárny. Na tuto vzdálenost jsou spočtené náklady. V nich je zahrnutá vykládka v délce 5 minut na každý dovezený m 3 betonu. Pokud domíchávač přiveze 6 m 3, je v ceně dopravy vykládka v trvání 6 x 5 = 30 minut. Pokud se domíchávač na stavbě zdrží delší dobu, musí zákazník tyto vícenáklady uhradit. Taxa je 200- Kč za započatou ¼ hodinu (+ DPH). Cena dopravy domíchávačem byla počítána na minimální výtěžnost domíchávače (4 m 3 ). Z toho vyplývá, že i když poveze domíchávač menší množství, musí být cena uvažována pro vytížené vozidlo a fakturována na minimálně 4 m 3. U Avie je princip obdobný, ale zde je minimální vytížení 1,5 m 3. Příklad, jak pracovat s ceníkem dopravy: 1) Pokud je vzdálenost stavby od betonárny 5 km, musíme uvažovat jízdu auta tam i zpět = 10 km. 2) Najdete si pásmo, které obsahuje v sobě vzdálenost 10 km (tj. pásmo nad 9 km do 12 km) a v tabulce získáte cenu dopravy za 1 m 3 betonu (např. 169,20 Kč s DPH) 3) Vynásobíte cenu počtem dopravovaných m 3 betonu (musíte zohlednit minimální vytížení vozidla = 4m 3 ) a připočtete případné prostoje na stavbě. Pokud k vám domíchávač poveze 5 m 3, bude cena dopravy v uvedeném příkladu 5 * 169,20 = 846,- Kč V ceně dopravy je vykládka 5 x 5 min = 25 minut. Pokud se povezou 3 m 3, bude cena dopravy pro uvedené pásmo ne 3, ale 4 * 169,20 = 676,80 Kč (minimální vytížení pro kalkulaci ceny dopravy vozidla = 4 m 3 ).

19 17. Co musí obsahovat dodací list betonové směsi? 19 Na každou dodávku betonové směsi (jedna dodávka = jedno vozidlo) automaticky vygeneruje řídící systém betonárny dodací list (samopropisovací se 2 kopiemi). Dodací list je důležitým dokladem a jeho obsah je přesně definovaný v ČSN EN Z toho také plyne, že pokud je betonárna řádně podle této normy certifikována, nemůže vám vystavovat dodací listy na bločku zakoupeném v papírnictví, na který napíše: Beton 4 m 3. Dodací list obsahuje tyto údaje (pro betony vyrobené dle ČSN EN 206-1) název betonárny pořadové číslo dodacího listu datum a čas naplnění míchačky čas prvního styku cementu s vodou číslo nebo identifikace dopravního prostředku jméno odběratele podrobnosti nebo odkazy na specifikace, místo stavby apod. množství betonu v krychlových metrech prohlášení shody s odkazem na EN jméno nebo označení certifikačního orgánu (pokud je zúčastněn) čas dodání betonu na stavbu čas vyložení betonu pevnostní třída betonu v tlaku stupně vlivu prostředí kategorie obsahu chloridů stupeň konzistence druh a třída cementu (pokud jsou specifikovány) druh přísady a příměsí (pokud jsou specifikovány) maximální jmenovitá horní mez frakce kameniva třída objemové hmotnosti (u lehkého nebo těžkého betonu) Pro betony vyrobené dle jiných norem musí být dodací list v souladu s požadavky těchto norem. Naše betonárny tisknou dodací listy na propisovacím papíru jeden výtisk zůstává staviteli pro kontrolu, jeden dostanete s fakturou a jeden výtisk zůstává v archivu firmy.

20 20 Příklad dodacího listu betonové směsi:

21 18. Jaké jsou podklady pro fakturaci a co najdu na faktuře? 21 Jsou firmy, které prodávají beton bez dokladu a bez DPH. A jsou zákazníci, kteří na tuto krátkozrakou taktiku přistoupí. Ale jenom do té doby, než zjistí, že ona superlevná firma je podvedla, dodala jim nekvalitní šunt a to ještě v menším než deklarovaném množství. V podstatě sepak nemohou dovolat nápravy, protože nemají důkaz o tom, že od dané firmy (ta se k nim již nehlásí) něco někdy koupili. U nás podobné jednání neočekávejte. Aby bylo možné vystavit fakturu (nebo platební doklad za platbu v hotovosti) a transakci zaúčtovat, je nutné vyhotovit určité podklady: 1) Na betonárnách AGP obdržíte na každou dodávku dodací list. Lhostejno, zda se jedná o 0,25 m 3 betonu na kárku, nebo o 9 m 3 v domíchávači. Obsah dodacího listu je v betonářské normě přesně definován a byl popsán v předchozí kapitole. Tzn. jedno vozidlo = jeden dodací list. Dodací list musí být podepsaný míchačem, řidičem a zástupcem odběratele (mistr, stavbyvedoucí, stavební dozor nebo přímo investor). 2) Pokud využíváte naše dopravní prostředky (firemní, nebo našich smluvních dopravců), vyplňuje řidič po celý den výkaz o jízdě (stasku). Na každé stavbu, kterou daný den obsluhoval, si ji nechá potvrdit. Tato poté slouží jako podklad pro výpočet ceny dopravy (vzdálenost v km, počet jízd a prostoje na stavbě). Naše vlastní vozidla jsou vybavené GPS sledováním polohy, který lze zpětně v případě nejasností využít. 3) Pokud bylo na stavbě použité mobilní čerpadlo betonu, vystaví řidič výkaz o čerpání. Než jej podepíšete, zkontrolujte vyplněné údaje. Na pozdější reklamace např. doby čerpání nelze brát zřetel. U obou dokladů je nutné, aby byla na stavbě určena odpovědná osoba, která zkontroluje obsah dodacího listu a výkazu o jízdě a potvrdila podpisem převzetí betonu a správnost údajů ve výkazu jízd. V případě, že na stavbu jelo více než jedno vozidlo, vygeneruje řídící systém betonárny souhrnný doklad, ve kterém je uvedeno které vozidlo, kolik betonu a na jakou stavbu vezlo. Tento doklad je náš interní a slouží k tomu, aby se mohly zkontrolovat dodací listy a výkazy jízd a aby nedošlo k nějaké chybě při fakturaci. Faktura mimo zákonem předepsaných údajů obsahuje specifikaci dodávky: každý druh betonové směsi dodaný na stavbu, jeho množství, cena a případně sleva. specifikace dopravy za každé vozidlo čerpání betonu. Cenu za dopravu a za čerpání musíme uvádět samostatně a nelze ji jednoduše přičíst k ceně betonu. Účetně je výroba betonu, jeho doprava a čerpání oddělena, aby bylo možné sledovat náklady a výkon jednotlivých vozidel.

22 19. Proč jsou rozdíly v ceně různých druhů betonových směsí? 22 Na každý z mnoha desítek druhů betonových směsí má solidní betonárna samostatnou recepturu. V žádném případě se u kvalitních betonáren nemůžete setkat s tím, že rozdíly v konzistenci betonu se řeší jenom různým obsahem vody. Toto řešení je naprosto amatérské a v podstatě jde o podvádění zákazníka. Jak již bylo řečeno výše, tvorba této kuchařky = souboru receptur je složitý a finančně nákladný proces. Po návrhu receptur, jejich vyzkoušení v laboratoři a ve zkušebním ústavu se provedou kalkulace nákladů. Některé náklady jsou fixní jednoduše na každý vyrobený kubík betonu připadá průměrně nějaká mzda obsluh, nějaká spotřeba el. proudu, odpisy technologie, pojištění, výrobní režie...tyto náklady tvoří poměrně malou část ceny betonové směsi. Největší část ceny betonu tvoří náklady na suroviny, ze kterých se skládá. Vzhledem k tomu, že na každou recepturu jsou kladené jiné nároky, je i obsah surovin různý. Podobně jako suroviny na upečení žemlovky mají jinou cenu, než suroviny na tatarský biftek. Jestliže je v jedné receptuře obsaženo 190 kg cementu a v jiné 320 kg cementu, je jasné, že se to musí projevit v rozdílné ceně. Receptury se také liší obsahem písku a kameniva a různých příměsí a přísad. Na základě čeho se určuje, jaké bude složení té které receptury? Norma předepisuje, jaký druh cementu se smí použít pro konkrétní druh betonu. Dále předepisuje, jaké musí být minimální množství cementu, jaký smí být maximální vodní součinitel a pro některé druhy betonu i obsah vzduchu ve směsi. Dále se musí dodržet další zásady, jako například křivka kameniva, obsah jemných částic v betonu, druh kameniva, obsah chloridů, objemovou hmotnost atd. Všechny tyto požadavky specialista (technolog) prožene mnoha výpočty a vyjde mu přesné dávkování všech surovin tak, aby měla směs přesně 1 m 3 a splňovala všechny uvedené (a mnohé další) požadavky. Neméně důležité je, aby navržená směs byla také zpracovatelná na stavbě, aby se z ní neodlučovala voda, aby se kamenivo hezky vznášelo a neklesalo na dno konstrukce, aby netuhla příliš rychle, ale ani příliš pomalu. A dostanu opravdu v betonu všechno, co jste spočítali a co jsem zaplatil? U solidní betonárny, která má digitální řídící systém a nesnaží se okrádat zákazníky, máte jistotu hraničící se 100%. Technolog do systému nahraje receptury a při výrobě obsluha jenom myší klikne na jednu z nich (tu kterou jste si objednali). Zadá objednané množství a klikne na tlačítko Vyrobit. Program sám spočítá dávkování i na menší nebo větší množství než je 1 m 3, spočítá, kolikrát musí naplnit míchačku, a zahájí vážení surovin, dávkování a míchání. Vážení provádí digitální (tenzometrické) váhy, které se musí každý rok cejchovat. Zároveň systém stále sleduje, zda například na dopravníku nezůstal nalepený písek, váhy vytáruje a automaticky upraví dávkování tak, aby vše odpovídalo receptuře. Velín betonárny

CENÍK betonů,materiálů a dopravy

CENÍK betonů,materiálů a dopravy HOFMANN BETON s.r.o. Horní ul. telefon: 357 35 Chodov fax: 777 004 475 352 682 246 CENÍK betonů,materiálů a dopravy Uvedené ceny jsou za m 3 bez DPH S1 (vana) S2 (mix) S3 (čerpadlo) S1 (vana) S2 (mix)

Více

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE

CENÍK NABÍDKOVÝ LIST ZÁKLADNÍCH DRUHŮ ČERSTVÉHO BETONU A OSTATNÍCH SLUŽEB. Platnost od 1.7.2015 PROVOZ ČESKÉ BUDĚJOVICE TBG České Budějovice spol. s r.o. Planá č.p. 78 p. Boršov nad Vltavou PSČ 373 82 IČ: 25105761 DIČ: CZ25105761 Společnost má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle ČSN EN ISO 9001:2009 Společnost

Více

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec.

CENÍK PRACÍ. www.betotech.cz. platný od 1.1. 2014. BETOTECH, s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun. Most Beroun. Trutnov Ostrava. Cheb. J.Hradec. ,, 266 01 Beroun CENÍK PRACÍ platný od 1.1. 2014 Cheb Most Beroun Trutnov Ostrava J.Hradec Klatovy Brno www.betotech.cz Zkušební laboratoře akreditované ČIA ke zkoušení vybraných stavebních hmot a výrobků,

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15

Základní škola Bruntál, Rýmařovská 15 Základní škola Bruntál, Rýmařovsk ovská 15 Praktické práce 8.. ročník Stavební směsi si (Betonová směs, s, příprava, p prava, využit ití) 28. 03.. / 2013 Ing. Martin Greško Betonová směs historie Počátky

Více

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015

CENÍK ZKUŠEBNÍCH PRACÍ PRO ROK 2015 OBSAH 1. Hodinové zúčtovací sazby, obecné položky 2. Betonářská technologie 3. Kamenivo 4. Zemní práce 5. Měření vlastností materiálů a prostředí, geometrických tvarů, tloušťky nátěrů 6. Zkoušky na mostních

Více

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočky Č. Budějovice, Plzeň, Teplice, Brno, Ostrava, Předměřice nad Labem, Praha Certifikace výrobků - CE (OS), CZ (AO), ETA, GOST-R Certifikace systémů

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ DESKY DLAŽBA VEGETAČNÍ Dlažba vegetační dvouvrstvá betonové dlažební desky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované zušlechťujícími přísadami betonové dlažební

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ OBRUBNÍKY OBRUBNÍKY Obrubník zahradní PD, Obrubník zahradní, Obrubník zahradní se zámkem, Obrubník zahradní palisádový, Obrubník arkádový, Obrubník tryskaný, Obrubník vymývaný betonové

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

6 základních rad jak objednat kontejner

6 základních rad jak objednat kontejner 6 základních rad jak objednat kontejner Obsah 1) Proč se vůbec zabývat výběrem dodavatele a neobjednat hned toho prvního? 1 Co vám hrozí? 1 Za málo peněz málo muziky. A dost problémů 2 Potřebná povolení

Více

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč

EUROVIA Services, s.r.o. Centrální laboratoř U Michelského lesa 370, 140 00Praha 4 Krč Pracoviště zkušební laboratoře: 1. CL1 Krč U Michelského lesa 370, 140 00 Praha 4 2. CL2 Klecany U Obalovny 50, 250 67 Klecany 3. CL3 Herink Herink 26, 251 70 Praha 4. CL4 Mobilní laboratoř zemin Svatopluka

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z

Suchá maltová směs je složena z anorganických pojiv (cement) a kameniva. doba zpracovatelnosti směsi Z TECHNICKÝ LIST SAKRET ZM 10 cementová malta Suchá maltová směs. Odpovídá obyčejné maltě pro zdění G třídy M 10 dle ČSN EN 998-2, ZA příloha. Odpovídá obyčejné maltě pro vnitřní a vnější omítky GP dle ČSN

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR

POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR POUŽITÍ SMĚSNÝCH CEMENTŮ DO STŘÍKANÝCH BETONŮ UŽ I V ČR Michal Zámečník 1 Úvod Již v roce 1907 prováděla ve Spojených státech firma Cement-Gun Company v Allentownu první práce se stříkaným betonem. První

Více

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy

Distribution Solutions WireSolutions. Ocelová vlákna. Průmyslové podlahy Distribution Solutions WireSolutions Ocelová vlákna Průmyslové podlahy WireSolutions Řešení s ocelovými vlákny WireSolutions je součástí skupiny ArcelorMittal, největšího světového výrobce oceli. Pilíři

Více

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206

Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Zkušební postupy pro beton dle ČSN EN 206 Tomáš Vymazal Obsah prezentace Zkušební postupy pro zkoušení čerstvého betonu Konzistence Obsah vzduchu Viskozita, schopnost průtoku, odolnost proti segregaci

Více

Jak ušetřit za kontejner

Jak ušetřit za kontejner Jak ušetřit za kontejner Obsah 1) Úvod 1 2) Slevy získejte přistavení a odvoz kontejneru levněji 1 3) Třiďte odpad a ušetřete 2 Dřevo 2 Železo a barevné kovy 2 Stará střešní krytina pálené tašky 3 Základní

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad DN 300 a více ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU 51-100 M Čištění kanalizace do DN 200mm

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

Smlouva o dílo č. 594/2009

Smlouva o dílo č. 594/2009 Smlouva o dílo č. 594/2009 UZAVŘENÁ V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI USTANOVENÍMI OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU Č.513/1991 SB. A VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ Čl. I Smluvní strany 1.1. Objednatel: Obec Vrčeň Vrčeň 1, 335

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

Dodatečná informace č. 6

Dodatečná informace č. 6 Dotaz uchazeče 1a) ze dne 22.1.2015: Dodatečná informace č. 6 Součástí zadávací dokumentace je Soupis prací ve formátu PDF (ve svazku 3 ZD), dále pak elektronická podoba výkazu výměr (svazek 5 ZD), kde

Více

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.

Kamenivo. Ing. Alexander Trinner. Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus. Kamenivo Ing. Alexander Trinner Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. pobočka Plzeň Zahradní 15, 326 00 Plzeň trinner@tzus.cz; www.tzus.cz 1 2 3 Přehled nových předmětových norem (ČSN EN) 4 Nová

Více

Odolnost betonu v prostředí s mrazovými cykly

Odolnost betonu v prostředí s mrazovými cykly 32 Výrobky, hmoty, materiály Odolnost betonu v prostředí s mrazovými cykly Se vstupem normy ČSN EN 206-1 vystoupil do popředí význam trvanlivosti betonu. Ke specifikaci betonu se nově začalo přistupovat

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ

Ceníkový katalog. od 1. 4. 2015. Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Ceníkový katalog od 1. 4. 2015 Dejte Vaší stavbě zelenou NYNÍ V ŠEDÉ I BÍLÉ Proč Pórobeton Ostrava? Jsme ryze česká společnost s více jak 50 letou tradicí. Díky zásadní modernizaci výrobní technologie

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!!

Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.)!!! Na zakázky většího rozsahu Vám rádi vyhotovíme cenovou nabídkou s výraznou slevou!!! Ceník služeb je určen pro zakázky menšího rozsahu (do 100m.) ČIŠTĚNÍ KANALIZACE ČIŠTĚNÍ KANALIZACE V ROZSAHU DO 50 M Čištění kanalizace do DN 200mm Čištění kanalizace DN 201-300mm Čištění kanalizace nad

Více

Návod na stavbu plastového plotu

Návod na stavbu plastového plotu Obj. č: Návod na stavbu plastového plotu 9564 9566 9567 9565 Plastový sloupek Deska Výztuha Krytka plastového pole Účelem tohoto návodu je popsání základních pravidel a doporučení, které je potřeba dodržovat

Více

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN

POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN POŽÁRNĚ ODOLNÉ KOMPOZITNÍ PRVKY VYROBENÉ SPECIÁLNÍ TECHNOLOGIÍ S VYUŽITÍM DRUHOTNÝCH SUROVIN Řešitelská organizace: Výzkumný ústav stavebních hmot a. s. Ing. Michal Frank (řešitel) FR-TI1/216 Spoluřešitelská

Více

Katalog Transportbetonu

Katalog Transportbetonu Katalog Transportbetonu a značkových produktů Ceník 2013 Provoz Hradec Králové Kalná Voda 77, 542 23 Mladé Buky IČ: 64793303, DIČ: CZ64793303 Provoz Hradec Králové E-mail: hana.toupalova@cmbeton.cz Dispečink,

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4

Chemické složení (%): SiO 2 6 Al 2 O 3 38 42 Fe 2 O 3 13 17 CaO 36 40 MgO < 1,5 SO 3 < 0,4 Všeobecně je normálně tuhnoucí, ale rychle tvrdnoucí hlinitanový cement s vysokou počáteční pevností. Na základě jeho výrobního postupu, jeho chemického složení a jeho schopnosti tuhnutí se výrazně liší

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofrastra 40 Statické tabulky GlobalFloor. Cofrastra 4 Statické tabulky Cofrastra 4. Statické tabulky Cofrastra 4 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Tloušťka stropní desky až cm Použití Profilovaný plech Cofrastra 4 je určen pro

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky

ejčastější dotazy k nákupu Obchodní podmínky Obchodní podmínky 1. Nejčastější dotazy k nákupu 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Informace o kupní smlouvě 5. Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené pomocí komunikace na dálku 6. Práva z odpovědnosti

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze

Efektivní využití OZE v budovách. Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze Efektivní využití OZE v budovách Tomáš Matuška RP2 Energetické systémy budov Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT v Praze OBNOVITELNÉ ZDROJE TEPLA sluneční energie základ v podstatě veškerého

Více

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že

STEEGMÜLLER KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES. tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že Překlad z němčiny do češtiny (výtah) STEEGMÜLLER CE KAMINOFLEX GmbH 0432 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ ES Výrobce: tímto prohlašuje podle směrnice o stavebních výrobcích ES 89/106/EWG, že stavební produkt: výrobního

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

Letiště Karlovy Vary s.r.o.

Letiště Karlovy Vary s.r.o. Letiště Karlovy Vary s.r.o. ve smyslu 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákona) tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu 1) Název zakázky 2) Vymezení

Více

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD

PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD PODMÍNKY REGISTRACE VE SPOLEČNOSTI DOLTAK S.R.O. PRO VELKOOBCHOD Nabízíme možnost velkoobchodní spolupráce pro právnické i fyzické subjekty podnikající v oboru (realizátor, obchodní firma). Pro zahájení

Více

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky

GlobalFloor. Cofraplus 60 Statické tabulky GlobalFloor. Cofraplus 6 Statické tabulky Cofraplus 6. Statické tabulky Cofraplus 6 žebrovaný profil pro kompozitní stropy Polakovaná strana Použití Profilovaný plech Cofraplus 6 je určen pro výstavbu

Více

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007

POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU č. PKO-14-007 CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s. Autorizovaná osoba 212; Oznámený subjekt 1390; 102 00 Praha 10 Hostivař, Pražská 16 / 810 Certifikační orgán 3048 POŽÁRNĚ KLASIFIKAČNÍ OSVĚDČENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU

Více

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA

KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KATALOG BETONOVÝCH VÝROBKŮ STAVEBNÍ SKUPINA EUROVIA CS ZÁVOD OSTRAVA KONTAKTY ředitelství společnosti eurovia cs, a. s. Národní 10 113 19 Praha 1 T/ +420 224 952 022 F/ +420 224 933 551 E/ sekretariat@eurovia.cz

Více

36-47-M/01 Stavebnictví

36-47-M/01 Stavebnictví Střední škola technická, Most, příspěvková organizace Dělnická 21, 434 01 Most PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY V JARNÍM I PODZIMNÍM OBDOBÍ ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 Obor vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví ŠVP

Více

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč

CENÍK SLUŽEB 2014. Technologická kázeň (prostoj vozidla) hod* 1.200Kč Technologické zabezpečení provozu kanalizace hod 1.200Kč ČIŠTĚNÍ VENKOVNÍ KANALIZACE Kombinovaný vůz TATRA 815-11CAS HYDOMAX (vakuokompresor EUROPE1630m 3 /hod,hydročistič SPEK 200 bar/222 l) DN 300-1200,znečištění 30 100 % hod* Cena Kč/MJ 2.100Kč (čištění,

Více

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í

P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í P Ř Í L O H A K O S V Ě D Č E N Í Příloha je nedílnou součástí Osvědčení o správné činnosti laboratoře Č.j.: 505/11 Počet listů: 7 List číslo: 1 Pracoviště obalovna Kolín, Veltrubská ul., 280 00 Kolín

Více

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005

PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 PRODUKTOVÉ PORTFOLIO DOZOROVÁNO : DRŽITEL CERTIFIKÁTU: ČSN EN ISO 9001:2009 ČSN EN ISO 14001:2005 VAŠE SPRÁVNÁ CESTA MABA Prefa spol. s r.o. Čtvrť J. Hybeše 549 391 81 Veselí nad Lužnicí T: (+420) 381

Více

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki

Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Cashflow kvadrant - Robert Kiyosaki Pracovní list pro ZŠ Co Vás napadne při pojmu cashflow [kešflou] kvadrant? Že tomuto pojmu vůbec nerozumíte? Že je to nějaké cizí slovo? Možná jste už někdy na toto

Více

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE

MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE MANUÁL K AGENDĚ SPEDICE PŘÍRUČKA PRO UŽIVATELE Úvodem Spedice je nová agenda WEBDISPEČINKU, která nahrazuje dosavadní Optimalizaci rozvozů a svozů. Umožňuje vytvářet rozvozové trasy (přepravy), zastávky

Více

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace

Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace vyřizuje: Markéta Moravcová ve Velichově, 20. září 2010 tel. 353 942 105, 724 178 079 e-mail: moravcova@velichov.cz Obec Velichov poskytuje zadávací dokumentaci na výstavbu komunikace 1) Název zakázky

Více

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2

Do kotlů Hargassner se používají dřevní pelety odpovídající normě ČSN EN ISO 17225-2 Dřevní pelety Vznikají stlačením dřevního prachu, drtě či pilin. Někdy se do pelet přimíchává také kůra. Nejkvalitnější jsou pelety světle zbarvené, tmavší odstíny prozrazují přítomnost příměsí s horší

Více

Materiál zemních konstrukcí

Materiál zemních konstrukcí Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály Materiál zemních konstrukcí:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE TEXTOVÁ ČÁST 1. INFORMACE O PŘEDMĚTU ZAKÁZKY Stručný popis zakázky Předmětem zakázky malého rozsahu je VÝSTAVBA A ROZŠÍŘENÍ VENKOVNÍHO OSVĚTLENÍ V OBCI LUŽICE Veškeré informace a podrobnosti

Více

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě

Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě DRUPOS HB s.r.o. Chotěboř, Svojsíkova 333 tel. 569 641 473, e-mail: drupos@tiscali.cz Rekonstrukce opěrné zdi rybníka ve Lhůtě D. Dokumentace objektů Seznam příloh: Technická zpráva D.01. Situace 1:200

Více

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m

DELTA Svratka s.r.o. Terasy. Měřítko: 1:50 Výkres: půdorys, půdorys základu. Hloubka terasy: 1,5 m Čelní pohled Boční pohled 772 1 502 Šířka chaty: 2,5 m 300 28 2 504 28 300 28 1 502 28 2 560 1 530 Šířka chaty: 3 m 300 28 3 004 28 300 28 1 502 28 3 060 1 530 Šířka chaty: 3,5 m 300 28 3 504 28 300 28

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService

ContiEuroService. ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService ContiTireManagement ContiBreakdownService ContiEuroService Komplexní služba Nákladní pneumatiky Continental jsou konstruovány pro vaši maximální hospodárnost. Ovšem nejsou to jenom pneumatiky,

Více

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set MONTÁŽNÍ NÁVOD ZATEPLENÍ NA ZATEPLENÍ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Zdvojování zateplovacích systémů Parametry zateplovacích systémů z devadesátých let minulého století jsou již podle současné

Více

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných

Transpozice kritérií udržitelnosti obsažených ve směrnicích 2009/30/ES a 2009/28/ES; Dosažení snížení emisí skleníkových plynů z dodaných pohonných Novela zákona o ochraně ovzduší transpozice kritérií udržitelnosti biopaliv uvedených ve směrnici 2009/28/ES a 2009/30/ES Ing. Jiří Hromádko, Ph.D. Hlavní cíle novely zákona Transpozice kritérií udržitelnosti

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P

SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A P SMLOUVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY A PŘEPRAVĚ ODPADŮ č uzavřená ve smyslu ust. 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v jeho platném znění. Ujednání o přepravě odpadu do místa určení se v částech

Více

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý

STAVEBNÍ HMOTY. Autor: Mgr. Stanislava Bubíková. Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013. Ročník: devátý STAVEBNÍ HMOTY Autor: Mgr. Stanislava Bubíková Datum (období) tvorby: 26. 4. 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: Člověk a příroda / Chemie / Chemie a společnost 1 Anotace: Žáci se seznámí s historickými

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec

Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec Katalog výrobků 2011 Nastavitelná montáž oken v prostoru tepelné izolace konstrukce stěny: systém JB-D od firmy SFS intec JB-D je systémová montáž předsazených oken s mnoha + plusovými body Montážní systém

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1.VÝKLAD ZÁKLADNÍCH POJMŮ 1.1. Obchodní podmínky představují tyto Všeobecné obchodní podmínky. 1.2. Dopravce je společnost Létající draci s.r.o., IČO 28903455, se sídlem Pod

Více

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE

TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE TEPELNÁ ČERPADLA VZDUCH/VODA WPL 20/26 AZ POPIS PŘÍSTROJE, FUNKCE Popis přístroje Systém tepelného čerpadla vzduch voda s malou potřebou místa pro instalaci tvoří tepelné čerpadlo k venkovní instalaci

Více

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy

Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Technické podmínky a požadavky zadavatele k podání nabídky na provedení opravy Název akce Heřmanice oprava zpevněných ploch Vymezení plnění veřejné zakázky: Jedná se o veřejnou zakázku dělenou na dvě části

Více

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA

PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA TECHNICKÝ LIST ZAHRADNÍ ARCHITEKTURA PLOTOVÝ SYSTÉM BROŽ TROJA Sloupek hladký (průběžný, koncový, rohový, T profil), Sloupek tvář kamene (průběžný), Deska (Quarcit, Břidlice), Deska Oboustranná (Vápenec,

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

To nejdůležitější z obchodních podmínek:

To nejdůležitější z obchodních podmínek: To nejdůležitější z obchodních podmínek: Možnosti platby V obchodě MujOdšťavňovač.cz je možno platit: Na dobírku (při převzetí zboží) Převodem na účet (670100 2207690562/6210 mbank) Platební kartou dopravci

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

www.dk1.cz Postavíme Vám domov

www.dk1.cz Postavíme Vám domov Postavíme Vám domov Dům za 24 hodin ohlédnutí zpět Celý záměr vznikl jako výzva a odpověď na rychlou realizaci u dřevostaveb. Chtěli jsme prokázat, že i zděnou stavbu z Ytongu lze realizovat rychle a kvalitně.

Více

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov

Město Krnov odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov. Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Výzva více zájemcům k podání nabídky na stavební práce Zateplení bytového domu Albrechtická 100 D,E Krnov Adresa pro styk s uchazeči: Město Krnov Odbor správy majetku města Hlavní náměstí 1 794 01 Krnov

Více

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366

CENÍK 2014 LIDÉ ZDĚTE! www.porfix.cz. Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 CENÍK 2014 www.porfix.cz Platný od 1. března 2014 Bezplatná infolinka: 0800 900 366 LIDÉ ZDĚTE! RYCHLE SNADNO ÚSPORNĚ ENERGETICKÁ ÚSPORA BEZ ZATEPLENÍ λ 10 DRY = 0,090 W/mK Tvárnice PORFIX Plus P2-420

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

b) P- V3S M2 valník P V3S valník

b) P- V3S M2 valník P V3S valník P - V3S a) P-V3S valník Automobil P-V3S je třínápravový střední nákladní terénní automobil 6 x 4 x 2 s polokapotovou valníkovou karosérií. Je určen pro přepravu materiálu nebo osob po komunikacích i v

Více

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 INFORMATIVNÍ ZNAČKY PROVOZNÍ 4 INFORMATIVNÍ ZNAČKY SMĚROVÉ 7 INFORMATIVNÍ ZNAČKY JINÉ 8 DODATKOVÉ TABULKY 10 VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY 2 PŘÍKAZOVÉ ZNAČKY 3 DOPRAVNÍ ZNAČKY Doplněk elektronické publikace pro výuku dopravních značek s příslušnými právními předpisy, výkladovým komentářem a vyobrazeními; zahrnuje změny ve

Více

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů

LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů LCM - 05 Metakrylátové konstrukční lepidlo list technických údajů Popis LCM - 05 je rychle tvrdnoucí dvousložkové akrylové lepidlo pro lepení kompozit, termoplastů a kovů. LCM - 05 je bezpodkladové lepidlo

Více

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING.

2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ. SŠS Jihlava ING. 2014/2015 STAVEBNÍ KONSTRUKCE SBORNÍK PŘÍKLADŮ PŘÍKLADY ZADÁVANÉ A ŘEŠENÉ V HODINÁCH STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ SŠS Jihlava ING. SVOBODOVÁ JANA OBSAH 1. ZATÍŽENÍ 3 ŽELEZOBETON PRŮHYBEM / OHYBEM / NAMÁHANÉ PRVKY

Více

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17

Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky. Dodávka tonerů 2015-17 Zadávací dokumentace výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky s názvem Dodávka tonerů 2015-17 zadávané v souladu se směrnici č. 17/2012 Zásady pro zadávání veřejných zakázek města

Více

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012

PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 PRODUKTOVÝ KATALOG SEZONA 2012 WWW.ALCENTRUM.CZ VÍTEJTE U SPOLEČNOSTI ALcentrum OBSAH: O nás Výrobky ALcentrum Greenline Profiline Highline Garážová stání Plotové zástěny Zastřešení bazénu Hliníkové přístřešky

Více

01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč

01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč 01110 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA SLOŽENÍ JISTOTY KČ 0 Kč Technická specifikace: zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou 01120 ÚROKY Z ÚVĚRŮ NA STAVEBNÍ VYBAVENÍ KČ 0 Kč Technická specifikace: zahrnuje

Více

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548

Prodejce - dále jen prodávající (prodejce) GMS-Most s.r.o. U stadiónu 841 434 01 Most IČO: 25042548 DIČ: CZ25042548 Základní informace Našim základním cílem je Garance Maximální Spokojenosti, pro každého zákazníka. Proto se snažíme, všem našim zákazníkům vyjít vstříc, jak širokou nabídkou zboží, služeb s tím spojených,

Více

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002

Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 11/2002 Lepidlo Sikadur 30 Technický list Sikadur 30 / strana 1/6 Druh Thixotropní 2 - komponentní lepící hmota na epoxidové bázi,bez rozpouštědel. Použití Silová spojení : - CFK lamel na betonu a dřevě - ocelových

Více

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC

ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 SC BE KO D-1400 SC ávod k obsluze Odvlhčovač BE KO D-880 EH BE KO D-880 S BE KO D-880 SC BE KO D-1400 S BE KO D-1400 SC O B S A H 1. 1. Popis zařízení 2. 1.1 Všeobecné údaje 3. 1.2 Popis 4. 1.3 Technické údaje 5. 1.4 Princip

Více

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006

Zkoušky otvorových výplní Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. 2006 TZÚS, s.p., pobočka Praha 1/ Mechanické zkoušky 2/ Klimatické zkoušky 3/ Tepelně technické zkoušky 1/ Mechanické zkoušky odolnost proti svislému zatížení deformace křídla při zatížení svislou silou v otevřené

Více

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU

BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Sekce X: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx BEZCEMENTOVÝ BETON S POJIVEM Z ÚLETOVÉHO POPÍLKU Rostislav Šulc, Pavel Svoboda 1 Úvod V rámci společného programu Katedry technologie staveb FSv ČVUT a Ústavu skla

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC

Instalační podmínky. pro různá uspořádání stanice TRANSFORMER COMPACT STATION 500SC/630SC/800SC/900SC/ 1000SC/1250SC/1600SC/1800SC Technické informace Instalační podmínky pro různá uspořádání stanice TRNSFORMER OMPT STTION 500S/630S/800S/900S/ 1000S/1250S/1600S/1800S Obsah Stanice Transformer ompact Station je ideálním spojovacím

Více

k ceníku betonov ch smûsí, speciálních produktû a sluïeb

k ceníku betonov ch smûsí, speciálních produktû a sluïeb pròvodce k ceníku betonov ch smûsí, speciálních produktû a sluïeb www.cemex.cz 2 obsah 1. Úvod 2. Produkty a kvalita 3. PrÛvodce cenami transportního betonu a sluïeb 4. Platební podmínky a podpora 5. Dodávka

Více