,89. Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "-1 242 706,89. Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5"

Transkript

1 Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého Část : REKAPITULACE - dodatek č.5 Faktura : Zakázka číslo : Umístění : Stavební objekt číslo : Rozpočet číslo : Dodatek číslo : Archivní číslo : Investor : Objednal : Projektant : Zpracoval : STAVIA - silniční stavby, a.s. Datum : Kurz měny : Soubor : Rozpočtové náklady Ostatní náklady Vypracoval: Typ oddílu Dodávka Montáž HZS Přirážky Název nákladu Částka Sazba DPH HSV PSV MON VRN Marek Lištvan OST Dne: Celkem Základní rozpočtové náklady Odsouhlasil: Přirážky Celkové rozpočtové náklady (bezdph) ,49 Celkové ostatní náklady Daň z přidané hodnoty (Rozpočet+Ostatní) Dílčí DPH Sazba[%] Základ Daň Základna Daň 15 % Dne: 21 % 0 % , ,40 Razítko: , ,40 Celkové náklady (Rozpočet +Ostatní) vč. DPH ,89 Účelové měrné jednotky (bez DPH) Název MJ Počet MJ Náklady/MJ

2 Zakázka : Rekonstrukce zpevněných ploch na ulici Matěje Kopeckého ,49 REKAPITULACE - dodatek č ,49 VP Komunikace IZS M.Kopeckého parc.č.185 v Ostravě-Porubě 9 472,74 Komunikace IZS M.Kopeckého parc.č.185 v Ostravě-Porubě 9 472, ,74 VP SO SO Zpevněné ploch - Kopecký II ,38 SO SO Zpevněné plochy - Kopecký II , ,38 VP SO Zpevněné plochy - Kopecký I ,99 SO Zpevněné plochy - Úprava technologie mikroštěrbinových žlabů I - Zemní práce - Kopecký I , ,99 MP Komunikace IZS M. Kopeckého parc. č. 185 v Ostravě - Porubě ,28 Přeložka VO , ,96 Komunikace IZS M.Kopeckého parc.č.185 v Ostravě-Porubě MP , ,32 MP F.5 - F.5 - Mobiliář - Kopecký I ,00 F.5 - F.5 - Mobiliář - MP , ,00 MP SO SO Zpevněné plochy - Kopecký I ,00 SO SO Zpevněné plochy - Kopecký I MP , ,00 MP SO SO Zpevněné plochy Kopecký II ,06 SO SO Zpevněné plochy Kopecký II MP , ,06 VP F.5 - F.5 - Mobiliář - Kopecký II ,00 F.5 - F.5 - Mobiliář - Kopecký II VP , ,00 MP F.4 - F.4 - Zpevněné plochy v kořenových zónách Kopecký II ,25 F.4 - F.4 - Zpevněné plochy v kořenových zónách Kopecký II MP , ,25

3 97 061,99 1 B SO Zpevněné plochy - Úprava technologie mikroštěrbinových ,99 žlabů - Zemní práce Kopecký I VP 001 O HSV Zemní práce ,59 P Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 104,036 m3 60, ,39 výkop pro potrubí 0, *0,6*1,4 89,040 pro vpusť - ke štěrbinovým žlabům 0,000 (1,5*1,5*1,4)*13 40,950 pro vpusť - RŠ 0,000 (1,7*1,7*1,4)*1 4,046 odečteno ze zpevněných ploch 0, ,000 P Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř ,036 m3 24, ,88 P Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m 104,036 m3 12, ,29 P Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4 104,036 m3 45, ,04 odvoz výkopu 0, , ,036 P Uložení sypaniny na skládky 104,036 m3 2,75 286,10 P Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) 187,265 t 40, ,59 104,036*1,8 187,265 P Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 77,928 m3 14, ,49 výkop 0, *0,6*1,1 69,960 šachty 0,000 (1*1*1,4)*13 18,200 (0,8*0,8*1,2)*1 0,768 odečet ze zpevněných ploch 0, ,000 S Štěrkodrť ,670 t 128, ,81

4 88,928*1,8 160,070 odečet ze zpevněných ploch 0,000-16,4-16, O HSV Trubní vedení ,00 P Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG DN ,000 kus 281, ,00 T kus 0, ,000 Odbočka 0, ,000 Kolena 0, ,000 S KOLENO KANAL PLAST PPKGB 160X15R A 10,000 kus 121, ,00 S KOLENO KANAL PLAST PPKGB 160X30R A 12,000 kus 127, ,00 S KOLENO KANAL PLAST PPKGB 160X45R A 10,000 kus 137, ,00 S ODBOCKA 45ST. KGEA 160/160 MM A 3,000 kus 195,00 585,00 S ODBOCKA 90ST. KGEA 160/160 MM A T-KUS 2,000 kus 195,00 390,00 P Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50 13,000 kus 1 200, ,00 1 1,000 S PRSTENEC PŘECHODOVÝ TBV-Q 600/45 M 13,000 kus 402, ,00 S 17 SKRUŽ STŘEDOVÁ TBV-Q 450/295/6A 13,000 kus 396, ,00 S 18 DNO S VÝTOKEM DN 150 TBV-Q 450/330/1A 8,000 kus 630, ,00 S 19 DNO S PRŮTOČNÉ DN 150 TBV-Q 450/400/1E 5,000 kus 1 080, ,00 99 O HSV Přesun hmot 2 973,40 P Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným 148,670 t 20, ,40 143,67 143, ,000

5 Komunikace IZS M. Kopeckého parc. č. 185 v Ostravě - Porubě R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů ZÁKL. BEZ DPH CENA MONTÁž.PRACÍ ,96 ZKOUŠKY A REVIZE 3750,00 HL.III ZÁKLADNÍ CENA CELKEM ,96 Zpracováno pomocí software fy JV program,s.r.o.,tel S O U H R N N Á K L A D Ů PSV SILNOPROUD 2778,13 SPECIF.PSV SILNOPROUD 7740,00 PSV KABELY 407,25 SPECIF.PSV KABELY 252,00 PSV UZEMNENI 3044,92 SPECIF.PSV UZEMNENI 4113,40 DEMONTÁŽ 280 Kč/h 852,17 PSV NATERY 1200,00 SPECIF.PSV NATERY 500,00 PSV ZEMNI PRACE ,10 SPECIF.PSV ZEMNI PRACE 56680,00 PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE 350,00 HL.III-HZS 11840,00 HL.III-HZS 9000,00 POPLATEK 1500,00 CENA MONTÁž.PRACÍ ,96 REVIZE 3750,00 ZKOUŠKY A REVIZE 3750,00 Oddíl REVIZE Sazebník: VC-7/222/89 VYCHOZI REVIZE Vychozi revize hod 6 500, , Spoluprace s reviznim technikem hod 3 250,00 750, SOUČET REVIZE 3750,00 Oddíl PSV SILNOPROUD Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze P.č. Ceník.č. Popis položky měr.j. výměra Min/mj Celkem Min Konstrukce ocel. Jockl vseobecna kg 25 9,87 246, Ukonceni kabelu do 4x25mm2 smrst.z. kus 2 29,73 59, Pojistka E27 do 25A,500V kus 1 14,54 14, Stozar osvetlov ocelovy kus 1 205,00 205,00

6 El.vyzbroj pro 1 okruh kus 1 82,00 82, Svitidlo VO kus 1 59,00 59, SOUČET Časový fond položek [ minut ] 666, Časový fond položek [ hodin ] 11, SOUČET PSV SILNOPROUD 250,0 Kč/h 2778,13 Oddíl SPECIF.PSV SILNOPROUD Sazebník: Cenik materialu Ocel.uhelnik 25x25x3 oc A kg 28 55, , Stozar kuzelovy 6m zar.zinkovany A kus , ,00 vykres C SOUČET SPECIF.PSV SILNOPROUD 7740,00 Oddíl PSV KABELY Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze P.č. Ceník.č. Popis položky měr.j. výměra Min/mj Celkem Min Kabel Cu 3Jx1,5 ul pevne m 18 5,43 97, SOUČET Časový fond položek [ minut ] 97, Časový fond položek [ hodin ] 1, SOUČET PSV KABELY 250,0 Kč/h 407,25 Oddíl SPECIF.PSV KABELY Sazebník: Cenik materialu Kabel Cu 3Jx1,5 mm2- B m 18 14,00 252,00 vykres C SOUČET SPECIF.PSV KABELY 252,00 Oddíl PSV UZEMNENI Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze P.č. Ceník.č. Popis položky měr.j. výměra Min/mj Celkem Min Vedeni uzem FeZn do 120 mm2 v zemi m 150 4,55 682, Svorka hromosvodova SR 02 kus 1 21,13 21, Vodic CY 16 ul pevne m 5 5,43 27, SOUČET Časový fond položek [ minut ] 730, Časový fond položek [ hodin ] 12, SOUČET PSV UZEMNENI 250,0 Kč/h 3044,92 Oddíl SPECIF.PSV UZEMNENI Sazebník: Cenik materialu Vodic CY 16 mm2 zelenozluty- B m 6,2 32,00 198, Pasek uzemnovaci FeZn 30x4 mm/ B kg , , Svorka vodov SR 02 30x4mm pas B kus 1 15,00 15,00 vc.bandaze a asfaltovani vykres C SOUČET SPECIF.PSV UZEMNENI 4113,40 Oddíl DEMONTÁŽ (konst.demont.= 0.5 ) Sazebník: VC 7/155-M M21 Elektromontaze P.č. Ceník.č. Popis položky měr.j. výměra Min/mj Celkem Min Ukonceni kabelu do 4x25mm2 smrst.z. kus 2 14,86 29, Pojistka E27 do 25A,500V kus 1 7,27 7, Stozar osvetlov ocelovy kus 1 102,50 102, El.vyzbroj pro 1 okruh kus 1 41,00 41, Svitidlo demontaz kus 1 24,03 24, SOUČET Časový fond položek [ minut ] 204, Časový fond položek [ hodin ] 3, SOUČET DEMONTÁŽ 250,0 Kč/h 852,17 Oddíl PSV NATERY Sazebník: VC 7/209-M M25 Povrch.upravy-natery Nater stozaru m2 2,4 500, , SOUČET PSV NATERY 1200,00 Oddíl SPECIF.PSV NATERY Sazebník: Cenik materialu Material pro nater B kus 1 500,00 500,00 vykres C SOUČET SPECIF.PSV NATERY 500,00 Oddíl PSV ZEMNI PRACE Sazebník: VC 7/202-M M46 Zemni prace Vytyc tra kabel ved v zast prostoru km 0, , , Sejmuti drnu m2 52,5 45, , Jama stoz vykop rucne zem4 m3 0,5 550,00 275, Jama vykop rucne zem4 m , , Beton.zaklad do rostle zeminy m3 5,2 2450, , Pouzdrovy zaklad 400x1800 kus , , Zahoz jamy zem4 kus 1 100,00 100, Zahoz výkopu zem4 m3 36,7 100, , Odvoz zeminy m3 35,2 245, ,00

7 Nasyp zeminy zem4 m3 35,2 65, , Kabel ryhy s 35 hl 70 zem4 m , , Hutneni zeminy do 20 cm m3 36,7 60, , Zri kab loz bez zakr 35/10 cm pis m , , Zakryti kab 110 kv folie PVC 33 cm m , , Kab prostup PVC 75mm m , , Zahoz ryhy s 35 cm hl 70 cm zem4 m , , Polozeni drnu m2 52,5 55, , Oseti povrchu travou m2 52,5 25, , Provizorni uprava terenu zem4 m2 56,3 32, , Poplatek za ulozeni na skladku kus , , SOUČET PSV ZEMNI PRACE ,10 Oddíl SPECIF.PSV ZEMNI PRACE Sazebník: Cenik materialu Trubka půlená podél komunikace A m , , Pisek A m3 5,3 350, , Folie 33 cm A m 150 3,00 450, Travni smes A kg 52,5 150, ,00 vykres C SOUČET SPECIF.PSV ZEMNI PRACE 56680,00 Oddíl PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE Sazebník: VC 7/202-M M46 Zemni prace Zahoz jamy zem4 kus 1 100,00 100, Poplatek za likvidaci skodl.odpadu kus 1 250,00 250, SOUČET PSV ZEMNI PRACE DEMONTAZE 350,00 Oddíl HL.III-HZS Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\ Vypinani site hod 6 500, , Komplexni vyzkouseni-oziveni hod 4 250, , Montazni mechanismy montaz hod 8 560, , Montazni mechanismy demontaz hod 6 560, , SOUČET HL.III-HZS 11840,00 Oddíl HL.III-HZS Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\ Geodeticke zamereni kus , , Mereni intenzity osvetleni kus , , SOUČET HL.III-HZS 9000,00 Oddíl POPLATEK Sazebník: Pravidla M FCU c. 5043\5.1\ Poplatek za ekologickou likvidaci kus , ,00 demontovaneho materialu 0082 SOUČET POPLATEK 1500,00

8 ,32 1 B Komunikace IZS M.Kopeckého parc.č.185 v Ostravě-Porubě MP , O HSV Sanace podloží ,95 P Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř ,500 m3 21, ,80 635,0*0,3 190,500 Součet 0,000 P Vodorovné přemístění do m výkopku z horniny tř. 1 až 4-190,500 m3 45, ,80 P Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhutněných -190,500 m3 14, ,30 S kamenivo těžené hrubé frakce ,316 t 57, ,80 190,5*1,67*1,01 321,316 Součet 0,000 P Uložení sypaniny na skládky -190,500 m3 2,75-524,26 P Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -285,750 t 40, ,00 190,5*1,5 285,750 Součet 0, O HSV Zemní práce -800,00 S Přemístění stávajícího stromu -1,000 ks 800,00-800,00 výkop jamky pro přesazení 0,5*0,5*0,8 0,000 vyzvednutí stromku 0,000 přemístění stromku do nově vykopané jamky 0,000 osazení stromku do předem vykopané jamky vč.zalití 0, ,000 Součet 0, O HSV Stavební práce při elektromontážích ,00 P Žlaby kabelové betonové vč.bet.lože,výkopu a obetonování -67,000 m 680, ,00 S Chránička HGR pr 110 vč.obsypu,lože a výkopu -10,000 m 360, , O HSV Komunikace ,17 P Kladení dlažby z vegetačních tvárnic komunikací pro pěší tl 50 mm pl přes 300 m2-81,580 m2 80, ,40 S Plastové zatravňovací tvárnice tl 50mm -81,580 m2 237, , O HSV Ostatní konstrukce a práce-bourání ,20 P Vodorovné dopravní značení šířky 125 mm retroreflexní žlutou barvou dělící čáry -4,000 m 16,00-64,00 P Předznačení souvislé vodorovného liniového značení -4,000 m 0,80-3,20 P Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z -74,560 m 120, ,20 S obrubník betonu prostého betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm -74,560 kus 54, ,80 S Dopravní značka-tabule -1,000 ks 800,00-800,00 P Ocelová pilota-atyp-tyč pr.25mm délky 1m+navařený Uprofil D+Mkus -16,000 ks 160, ,00

9 9 472,74 1 B Komunikace IZS M.Kopeckého parc.č.185 v Ostravě-Porubě VP 9 472, O HSV Komunikace 9 472,74 P Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 49,710 m2 80, ,80 S Zámková dlažba tl.80mm-šedá 49,710 m2 110, ,94

10 ,00 5 B F.5 - F.5 - Mobiliář - Kopecký I ,00 2 O HSV Zakládání ,00 P R-101 Vrty pro patky průměr 300mm hor I a II -6,000 m 2 350, ,00 P O HSV Přístřešek pro popelnice ,00 P 12 P01B Dodávka montáž zástěny pro popelnice -4,000 m , ,00

11 ,00 1 B SO SO Zpevněné plochy - Kopecký I MP ,00 1 O HSV Zemní práce ,84 P Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v -585,000 m3 11, ,84 P Vodorovné hornině tř. 1 přemístění a 2 do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4-585,000 m3 45, ,00 P Uložení sypaniny na skládky -585,000 m3 1,60-936,00 P Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) ,000 t 40, ,00 P Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice -585,000 m3 23, ,20 S štěrkodrť frakce ,250 t 57, ,80 2 O HSV Zakládání ,16 P Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným -55,000 m3 333, ,00 P Zřízení frakce 16 opláštění až 63 mm žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu ,000 m2 8, ,80 P do Zřízení 1:2 opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu -36,000 m2 10,76-387,36 P přes Lože 1:2 pro š trativody do 2,5 mze štěrkopísku tříděného -10,000 m3 289, ,00 P Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 130 mm bez lože -425,000 m 31, ,00 P Základové pásy z betonu tř. C 16/20-1,500 m3 860, ,00 5 O HSV Komunikace ,00 P R001 Sanace trhlin dle TP ,000 m2 120, ,00 9 O HSV Ostatní konstrukce a práce - bourání ,00 P R10 Prodloužení chráničky kabelu PODA -5,000 m 1 150, ,00 P R4 Telefonica O2 stranový posun + uložení do chráničky DN ,000 m 360, ,00 P R5 D+M dělená chránička pro NN podzemní DN ,000 m 360, ,00 P R7 D+M dělená chránička pro VN podzemní DN 100-8,000 m 360, ,00 P R8 Stranový posun kabelu UPC -90,000 m 360, ,00 99 O HSV Přesuny hmot a suti ,00

12 P Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným ,250 t 20, ,00

13 Zakázka : Položkový rozpočet Rekonstrukce zpevněných ploch ulice M. Kopeckého včetně zřízení komun ,06 1 B SO SO Zpevněné plochy Kopecký II MP ,06 1 O HSV Zemní práce ,88 P Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v -430,000 m3 11, ,72 P hornině Vodorovné tř. 1 přemístění a 2 do m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4-430,000 m3 45, ,00 P Uložení sypaniny na skládky -430,000 m3 1,60-688,00 P Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) -774,000 t 40, ,00 P Uložení sypaniny do 0,75 m3 násypu na 1 m silnice nebo železnice -430,000 m3 23, ,60 S štěrkodrť frakce ,100 t 57, ,56 5 O HSV Komunikace ,18 P Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm -790,000 m2 54, ,00 P R001 Sanace trhlin dle TP ,000 m2 120, ,00 P R1 D+M umělá vodící linie, podélné drážky šířka 400 mm -8,000 m 2 400, ,00 S R101 dlažba skladebná 20x10x6 cm přírodní -216,550 m2 89, ,58 P Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes -57,000 m2 80, ,00 S R dlažba m2skladebná 20x10x8 cm přírodní -10,000 m2 110, ,60 99 O HSV Přesuny hmot a sutí ,00 P Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným -718,100 t 20, ,00

14 10 882,38 1 B SO SO Zpevněné plochy Kopecký II VP ,38 5 O HSV Komunikace 4 268,80 P Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m 6,000 m2 267, ,20 P Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2 12,000 m2 8,80 105,60 P Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 32,000 m2 80, ,00 9 O HSV Ostatní konstrukce a práce - bourání 6 613,58 P Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého 36,000 m 48, ,00 S R202 obrubník betonový chodníkový nat 100x10x25 cm 37,080 kus 54, ,58 P Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého 1,800 m , ,00

15 25 850,00 5 B F.5 - F.5 - Mobiliář - aktualizace ,00 2 O HSV Zakládání ,00 P R-101 Vrty pro patky průměr 300mm hor I a II 11,000 m 2 350, ,00

16 ,25 4 B F.4 - F.4 - Zpevněné plochy v kořenových zónách Kopecký II MP ,25 5 O HSV Komunikace ,25 P R01 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do ,000 m2 80, ,00 m2 na pozinkovaný rošt S R dlažba 20x20x6 cm přírodní nebo bílá, slepecká -43,260 m2 89, , O PSV Konstrukce klempířské ,00 P R001 Montáž pozinkovaného roštu - zasazení do rámu, ukotvení rámu nerezovými pracnami -15,000 ks 680, ,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KRYCÍ LIST ROZPOČTU ROZPOČTOVÉ NÁKLADY KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objekt : Název objektu : JKSO : Park, vozovka, odvodnění, osvětlení,chodník Stavba : Název stavby : SKP : REVITALIZACE NÁVSI v Dolních Chvatlinách Projektant : Počet měrných jednotek

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR celkem HSV Práce a dodávky HSV 0,00 1 Zemní práce 0,00 1 001 122202201 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 3 m3 23,500 0,00 0,00 2 001 122202209 3 001 162201102

Více

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. HSV Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Rozšíření parkoviště Na Drážce a v ul. Bezdíčkova v Pardubicích Objekt: SO 01 - Zpevněné plochy - 1. část Datum: Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková

Více

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné

Hrádek nad Nisou. Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Hrádek nad Nisou Rekonstrukce komunikace ul. Větrné Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Pozemní komunikace 0 0 3. Trubní vedení 0 0 4. Dokončující konstrukce a práce 0 0 822-1 Součet 0 0

Více

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. "dlažba"33*2,0+20,5*2,0 107,000

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ. dlažba33*2,0+20,5*2,0 107,000 Strana 1 z 5 P.Č. KCN Kód položky Popis MJ Cena celkem HSV Práce a dodávky HSV 1 Zemní práce Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo 1 221 113106121 kamenných dlaždic m2 107,000 "dlažba"33*2,0+20,5*2,0

Více

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa

Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací. Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Příloha č. 1 - Položkový soupis méněprací Stavba: Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem SO 111 Rekonstrukce ul. Bílovecké

Více

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN

komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč ZRN Stavba: Psáry - lokalita Stráže a Ve svahu - komunikace část cena bez DPH DPH 21% cena s DPH ZRN Celkem ZRN Objekt: Ve Svahu 814 896,88 Kč 171 128,34 Kč 986 025,22 Kč Objekt: Pod Straží 1 843 047,80 Kč

Více

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK

VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK VÝKAZ VÝMĚR - POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK Stavba : Objekt : KARLŠTEJN - REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ pozemek parc.č.398/1 v k.ú. Budňany, obec Karlštejn P.č. Číslo položky Název položky množství cena / Díl:

Více

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015

Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Položkový rozpočet stavby Datum: 10.8.2015 Stavba : 035/15 Soběslavská Pahorkatina z.s. Objednatel : IČO : DIČ : Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele : Za objednatele : Základ pro DPH 15 % DPH 15 %

Více

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Stavba: Objekt: Část: Opravy a údržba dešťové a drenážní kanalizace - soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Datum: JKSO: P.Č. předpokládané KC N Kód položky Zkrácený popis MJ množství

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: JKSO: CC-CZ: Místo: Datum: Objednavatel: 00300241 Obec Kobeřice SOUHRNNÝ LIST STAVBY 2016-5-4RRRVCP 2016 Chodníky, zpevněná plocha u DPS a přechody pro chodce - Více a méněpráce Zhotovitel: 60775530

Více

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR Stavba: PZ Kolín-Ovčáry, splašková kanalizace pro sektor F Místo: Kolín Datum: Objednavatel: Město Kolín Zhotovitel: Projektant: IKP Consulting Engineers, s r.o. Zpracovatel:

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Název objektu PARKOVACÍ PLOCHY PRO DDMŠJ BROUMOV P.P.Č. 560/1, K.Ú. BROUMOV Přepočet dle skutečnosti JKSO EČO Místo Broumov IČ DIČ Objednatel Královéhradecký kraj, Pivovarské

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF!

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY. Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Strana 1 z 10 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: #REF! 9-067/108/02_3 - SO.05 KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY Místo: ulice Polská, Olomouc - Povel Datum: #REF! Objednavatel: Ateliér-r,s.r.o., uhelná

Více

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002

ROZPOČET. HSV Práce a dodávky HSV ,23 0,002. PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,000. Celkem ,23 0,002 ROZPOČET Stavba: Rekonstrukce ulic Poddomí a Novoměstská méněprace Objekt: Dobruška - Rekonstrukce místní komunikace Poddomí - I.etapa Část: Komunikace Objednatel: Zhotovitel: Zpracoval: Místo: Datum:

Více

Kód položky Popis MJ

Kód položky Popis MJ Stavba : Letovice - rekonstrukce propustku v k.ú. Babolky Objekt : SO 01 - Propustek P.Č. Kód položky Popis MJ Množství Cena jednotková 1 Zemní práce 1 111201101 Odstranění křovin a stromů průměru kmene

Více

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00%

Rekonstrukce chodníku v ul. Bystřická od ul. Smetanova k ul. Komenského - Dubí Bystřice. Sazba daně Základ daně Výše daně 21,00% REKAPITULACE STAVBY Kód: 13-2014 KSO: 822 29 CC-CZ: Zadavatel: Město Dubí Projektant: 74996410 Ing. Michal Urbanský Poznámka: Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov. Místo: Ostrava - Martinov Datum: Statutární město Ostrava KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Oprava dešťové kanalizace v ul. Kamenná, O - Martinov JKSO: CC-CZ: Místo: Ostrava - Martinov Datum: 18.09.2015 Objednavatel: Statutární město Ostrava Zhotovitel: SWIETELSKY

Více

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř.

Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. Počet Náklady / 1 m.j. 23 Součet 7, 12, 19-22. 24 DPH 10,00 % z. 26 Cena s DPH (ř. KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Kontejnerové přístřešky, ulice Chemiků JKSO Název objektu EČO Místo IČO Pardubice DIČ Objednatel Projektant Městský obvod Pardubice II. Marcel Vondra, Nábřeží Závodu míru

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 00 VRN, ON JKSO Objekt Název objektu SKP 00 Vedlejší a ostatní náklady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 1200012 Zpracová ní PD polních cest Synkov, Slemeno

Více

SO_01: nádraží

SO_01: nádraží SO_01: nádraží 8 889 942 001: Zemní práce 1 908 948 51. H 00572420 Osivo směs travní parková okrasná kg 1,632 115,00 188 55. H 10371500 Substrát zahradnický B VL m3 8,16 950,00 7 752 109. SP 113106511

Více

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář

Krycí list rozpočtu. Dopravní propojení lokality U Unika určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č Komentář Číslo zakázky 00149 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Dopravní propojení lokality U Unika" určené pro výstavbu RD, s místní komunikací na p.p.č. Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení

Více

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na provedení stavby: Rekonstrukce dvora FEI a CEMNAT č. 0704/16 Smluvní strany Objednatel: Právní forma: Sídlo: IČO: DIČ: Bankovní spojení: č.ú.: Zastoupená: Univerzita Pardubice

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby LC Pod Kubešovou chatou JKSO Název objektu EČO Název části Místo IČ VÚj Libavá, k.ú. Rudoltovice DIČ Objednatel VLS ČR, s.p., divize Lipník nad Bečvou 00000205 CZ00000205

Více

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář

Krycí list rozpočtu. ZTV pro výstavbu rodinných domů, lokalita U Unika v Pacově II.etapa výstavby Komentář Číslo zakázky 00151 Komentář Zakázka Krycí list rozpočtu Popis verze DSP Komentář verze Adresa Datum zahájení Rok 2015 Datum dokončení Typ Firmy Název Kontaktní osoba Telefon Význam (funkce) Jméno REKAPITULACE

Více

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi

Brno, Hrázní 170/1. Oprava opěrné zdi Příloha č. 1 smlouvy o dílo k čj. PPR-12639-12/ČJ-2012-990656 Brno, Hrázní 170/1 Oprava opěrné zdi Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 190 814 0 2. Štětové stěny 208 188 0 3. Konstrukce svislé 337

Více

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce

Příloha č.1 k dodatku č.3: Oceněný výkaz dodatečných stavebních prací - vícepráce Příloha č.1 k dodatku č.3: Stavba Infrastruktura lokality RD U Kola, Česká Lípa Objekt Rekapitulace SO 101+ SO 301+SO 302+SO 304+SO 501 Katalog stav k 10.9. 2010 Druh prací Celkem DPH bez SO 101-01 Zemní

Více

Rekapitulace objektů stavby

Rekapitulace objektů stavby Rekapitulace objektů stavby Oprava horkovodní a vodovodní přípojky do SH a TK v Litvínově Datum: 1582014 Objednatel: SPORTaS, as Litvínov Projektant: Roman Brzek Zhotovitel: Kód Zakázka Cena bez DPH DPH

Více

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Stavební rozpočet. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o. Stavební rozpočet Název stavby: Park sanatoria v Jablunkově obnova zpevněných ploch Doba výstavby: Objednatel: Sanatorium Jablunkov, a.s. Druh stavby: Začátek výstavby: Projektant: nodum atelier-na,s.r.o.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57

KRYCÍ LIST SOUPISU. Roudnice nad Labem - polozapuštěné kontejnery na par 1018 v Krábčické ulici. Cena s DPH v CZK ,04. Cena bez DPH ,57 KRYCÍ LIST SOUPISU KSO: CC-CZ: Místo: Datum: 14.06.2016 Zadavatel: Uchazeč: 640 134 30 CZ6204241142 Projektant: Poznámka: Cena bez DPH 317 635,57 Základ daně Sazba daně Výše daně DPH základní 317 635,57

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž 26 221 113106121 HSV Práce a dodávky HSV 3 600.86 403 734.37 407 335.23 17.318 1 Zemní práce 3 600.86 93 072.85 96 673.71 15.106 Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší z betonových nebo

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: Brno - Tuřany Datum: Statutární město Brno, MČ Tuřany. Ing. Jiří Šerek. Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko RYCÍ LIST ROZPOČTU JSO: CC-CZ: Objednatel: Statutární město Brno, MČ Tuřany Zhotovitel: Projektant: Zpracovatel: Poznámka: Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez DPH DPH základní 21,00% ze snížená

Více

Souhrnná rekapitulace stavby

Souhrnná rekapitulace stavby Souhrnná rekapitulace Strana 1 z 9 Souhrnná rekapitulace stavby Stavba: Objednatel: Parkoviště ul. Lipová, Jablunkov Celkem Kč DPH Celkem Kč včetně DPH JKSO Vedlejší a ostatní náklady - Kč 21% - Kč - Kč

Více

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ

REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ RotaGroup, s.r.o. Radyňská 488/8, 326 00 Plzeň IČ: 27967344 www.rotagroup.cz REGENERACE VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ ČÁSTI OKOLÍ ULICE DRUŽSTEVNÍ Slepý rozpočet Vypracoval: Autorizoval: Investor: RotaGroup,

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr KRYCÍ LIST ROZPOČTU- výkaz výměr Příloha č. 2 smlouvy o dílo Stavba: Rekonstrukce vnitřní kanalizace skladu C1, SSHR-pobočka GODULA JKSO: CC-CZ: Místo: závod SSHR, Hnojník u Českého Těšína Datum: 31.03.2016

Více

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE

Slepý rozpočet. Rozpočtové náklady. Cena za objekt celkem: TATRADOMY - KANALIZACE JKSO: REKONSTRUKCE KANALIZAČNÍ STOKY SKP: TATRADOMY - KANALIZACE Slepý rozpočet Rozpočet: Stavba: Název objektu: Název stavby: JKSO: SKP: Projektant: MJ: Počet měrných jednotek: 0,0000 Objednatel: Náklady na MJ: Počet listů: 6 Zakázkové číslo: Zpracovatel projektu:

Více

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb.

SOUPIS PRACÍ. Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. SOUPIS PRACÍ Projektová dokumentace je zpracována dle přílohy č.1 k vyhlášce č.499/2006 Sb, změna vyhláškou č. 62/2013 Sb. Název zakázky: Parkoviště u ZŠ Paskov Objednatel: Město Paskov Nádražní 700 739

Více

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1.

Zodp. projektant. Vypracoval. DiK 013/11-O. Kraj. Datum TRUTNOV. Investor RDS REKONSTRUKCE KOMUNIKACE SO.101 VOZOVKA C.1. Zodp. projektant Místo Investor Ing. S. Janák Hostinné Vypracoval Kraj Bc. P. Syrovátka Královéhradecký Město Hostinné Datum VÝKAZ VÝMĚR Č. zakázky 013/11-O 05.2013 Hostinné - Ulice Okály a Ke Splavu REKONSTRUKCE

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet 204-044 Víceúčelové hřiště Skalice nad SvitaJKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 3 Náklady na m.j. 0 Projektant Typ rozpočtu Zpracovatel

Více

SO 00: Ostatní náklady

SO 00: Ostatní náklady Soupis prací a dodávek Stavba : Obnova vodovodu a kanalizace v obci Borek, ulice Dlouhá a Jabloňová Objednatel : Obec Borek u Českých Budějovic SoD změnový list č.1 Poř. Kód Popis MJ Výměra Jedn. cena

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka

KRYCÍ LIST ROZPOČTU CTNA ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES. Místo: Datum: Obec Ctiněves. Ing. Jan Hovorka KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: CTNA2714 - ÚPRAVA NÁVSI V OBCI CTINĚVES Místo: Datum: 05.06.2014 Objednavatel: Obec Ctiněves Zhotovitel: Projektant: ing. Jan Hovorka Zpracovatel: Ing. Jan Hovorka IČ: DIČ:

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR Montáž HSV Práce a dodávky HSV 14 601.50 553 764.16 568 365.66 118.585 1 Zemní práce 14 601.50 469 370.09 483 971.59 0.433 16 001 119001402 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 500

Více

Soupis prací včetně výkazu výměr

Soupis prací včetně výkazu výměr Objekt: SO 101 Polní cesta HC2 Díl 5: Komunikace pozemní 50 K 564 76-1111 Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 200 mm (zemní pláň) 5 466,35 m2 91,00 497 437,85 Podklad z kameniva drceného rozprostřením

Více

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ

REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ REKONSTRUKCE UL. ČS. ARMÁDY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ ČÁST 5 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM VÝMĚR Zadavatel, investor: Město Ústí nad Orlicí sídlo: Sychrova 16, 562 24

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Místo: ulice Teplého, Pardubice Datum: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, Pardubice KRYCÍ LIST ROZPOČTU Objednavatel: ÚMO Pardubice V, Češkova 22, 530 02 Pardubice Zhotovitel: Projektová a inženýrská kancelář, Projektant: Zpracovatel: D D D D Náklady z rozpočtu Ostatní náklady Cena bez

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. ESL_2016_015_01 - Oprava rozvaděče HRVO03. Místo: Vizovice Datum: Technické služby města Vizovice, p. o. KRYCÍ LIST ROZPOČTU JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Technické služby města Vizovice, p. o. Zhotovitel: Projektant: Výzkumné energetické centrum, VŠB - TU Ostrava Zpracovatel: Poznámka: 70886245 CZ70886245 61989100

Více

Krycí list rozpočtu Stavba: Objekt: Objednatel: Projektant: Zhotovitel: Subdodavatel: Zpracovatel PP: Uživatel: Jiné údaje: Název MJ: JKSO: Reg. Číslo: RACKOVÁ-CHODNÍK A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ PODÉL PRŮTAHU

Více

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace

II~ ičo. 45792348 DIč: CZ45792348. Psáry - komunikace II~ J. L. T. stavební společnost, spot s r. o. 252 42 Jesenice u Prahy, Budějovická 701 Zapsana v obch rejstřikl, U Městského SOL/dLI v Praze odct C vložka 11065 tel.: 241 931 490, mobil: 603 445 454,

Více

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.

Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č. Polní cesta A s interakčním prvkem, polní cesta C s nájezdem na polní cestu C1 k.ú. Tupadly (část k.ú. Želízy) krycí list nabídkového ceny příloha č.1 Pořadové číslo kód PRV Kód položky Název položky MJ

Více

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady

POLOŽKY ROZPOČTU. a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady POLOŽKY ROZPOČTU a) Komunikace a chodníky navazující na budovu ZŠ a MŠ Chocerady Objekt: SO 01 - Chodník ke škole od fary 001 113150001 Odstranění betonového krytu frézováním plocha do 350m2 - celodenní

Více

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1

SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 SMLOUVA O DÍLO DODATEK Č.1 Objednatel: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor IČ / DIČ: 26069539 / CZ26069539 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. číslo účtu: 1142002604/5500

Více

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel:

Stavební rozpočet. Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Stavební rozpočet Název stavby: Oprava vodovodu a výstavba kanalizace Červený Vrch Doba výstavby: Objednatel: Druh stavby a účel: oprava vodovodu Začátek výstavby: Projektant: Lokalita: Děčín Konec výstavby:

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba : 429 OBJEKTY ŽIVOČIŠNÉ VÝROBY -RÁCOV Datum: Objednatel : Zemědělské družstvo Rácov IČO : 13693298 Rácov 15 DIČ : CZ 13693298 58851 Rácov Zhotovitel : IČO : DIČ : Za zhotovitele

Více

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace

Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Rekonstrukce dětského hřiště Fingerova realizační dokumentace Základní rozpočtové náklady 1. Zemní práce 0 0 2. Úprava podloží 0 0 3. Pozemní komunikace 0 0 4. Drobná architektura 0 0 5. Cvičební prvky

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby. Měrné a účelové jednotky 0 0,00 0 0,00 0 0,00 KRYCÍ LIST ROZPOČTU Název stavby Sedlčany parkoviště na Severním sídlišti JKSO Název objektu Název části EČO Místo IČ DIČ Objednatel Projektant Zhotovitel Rozpočet číslo Zpracoval Dne 24.04.2014 Měrné

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Stavba : Zadavatel: Pojektant: Chodník v ulici Věncova, Český Krumlov Město Český Krumlov Náměstí Svornosti 1 381 18 Český Krumlov AP2projekt s.r.o. Zátkovo nábřeží

Více

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o.

KRYCÍ SOUPISU PRACÍ. Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu. Místo: Sedloňov - Polom Datum: Obec Sedloňov. Proxion s.r.o. KRYCÍ SOUPISU PRACÍ Stavba: Stavební oprava kapličky Panny Marie v Polomu Objekt: JKSO: CC-CZ: Místo: Sedloňov - Polom Datum: Objednavatel: Obec Sedloňov Zhotovitel: dle výběru investora Projektant: Proxion

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0,00 0,00. Cena bez DPH. 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 001219 Přípojka elektřiny a úprava přilehlé komunikace, Stromovka Praha 7 KSO: 822 59 CC-CZ: Místo: Praha 7 - Bubeneč Datum: 30.09.2014 Zadavatel: Hlavní město Praha, Praha

Více

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015

SÚHRNNÝ LIST STAVBY. Obslužná komunikácia - Priemyselná zóna Skalica. Miesto: Skalica Dátum: 09.06.2015 Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 150609 JKSO: KS: Objednávateľ: MH INVEST, s.r.o. Zhotoviteľ: 43989268 AVA-stav s.r.o. SK2022539596 Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR PSV Práce a dodávky PSV 495 477,30 M Veřejné osvětlení 495 477,30 21-M Elektromontáže 323 882,94 1 741 748711200 Montáž stožár osvětlení parkový ocelový kus 14,000 351,00 4 914,00 2 IP-001 3 IP-002 14

Více

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,,

VLASTNÍ NABÍDKA. Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky a části ul. Hlavní,, . fl:~l,f7~] fl (š~ SILNICE CHMELÍk s.r.o. ičo: 27977951. Rychtaříkova2l73/l DIČ:CZ27977951 c D1Jb~Q W 32600 Plzeň VLASTNÍ NABÍDKA Název veřejné zakázky: Rekonstrukce povrchů komunikací v ul. U nádržky

Více

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum :

SLEPÝ ROZPOČET. 0 Ostatní náklady celkem 0 Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele Jméno : Jméno : Jméno : Datum : Datum : Datum : SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 001 JKSO Objekt SKP Měrná jednotka Stavba Počet jednotek 13_o2_28 Regenerace sídliště Muglinov - 2. etapa Náklady na m.j. 0 Projektant HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Více

KRYCÍ LIST SOUPISU Stavba: Milkov Objekt: Oprava vodovodu 570m KSO: CC-CZ: Místo: Datum: Zadavatel: Uchazeč: KLP Stavo Invest s.r.o. IČ: DIČ: Projektant: Poznámka: IČ: DIČ: IČ: DIČ: Cena bez DPH 1 074

Více

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

POLOŽKOVÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY POLOŽKOVÝ ROZPOČET Rozpočet Kárová 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 01 Rekonstrukce zahrady Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0 2014/049 Mateřská školka - Arabská Praha 6 Náklady na m.j.

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: 2014-PS-001 SOUHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: CC-CZ: Objednavatel: Město Frýdek Místek Zhotovitel: 03921921 Společnost VYKRUT a BESTON - Arboretum Frýdek-Místek CZ03921921 Projektant: 28605543 Zpracovatel:

Více

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje

Venkovní sportoviště. Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje Venkovní sportoviště Pilinová dráha Pétanque Venkovní posilovací stroje S L E P Ý R O Z P O Č E T S V Ý P O Č T Y ZPRACOVATEL:ING. VLADIMÍR BŘEZNA autorizovaný inženýr v oboru pozemních staveb VĚŠÍN -

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby Stavba: 1513 Položkový rozpočet stavby Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: IČO: DIČ: Vypracoval: Ing. Jan Červinka Základ pro sníženou DPH: Snížená DPH Základ pro základní DPH: Základní DPH 15 % 15 % 21

Více

Položkový rozpočet stavby

Položkový rozpočet stavby stavby Datum: Chýnovská, Měšice - oprava vodovodu Objednatel : Vodárenská společnost Táborsko s.r.o. Základ pro DPH 15% DPH 15% Základ pro DPH 21% DPH 21% Cena celkem za stavbu Rozpočtové náklady 0,00

Více

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV

ZADÁNÍ. Práce a dodávky HSV ZADÁNÍ Stavba: Objekt MŠ Chodovická, Praha 20 - Horní Počernice Objekt: I.etapa příprava stavby,terén.úpravy,hrubá stavba,část ZTI,okna Datum: 14.6.2010 Část: JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis

Více

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ

INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ -3-2 - 2 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 9 2 2 22 23 24 25 26 27 28 29 3 3 32 33 34 35 36 37 38 39 4 4 42 43 INVESTOR: ZLÍNSKÝ KRAJ SO - DEMOLICE A PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 2 - KANALIZACE SO 3 - VODOVOD SO 4 - PLYNOVOD

Více

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub

5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ. Profil potrubí DN v mm charakteristika trub 5 ZÁSOBOVÁNÍ PLYNEM Trubní vedení ORIENTAČNÍ CENY DLE ROZPOČTOVÝCH UKAZATELŮ A CENÍKŮ Trubní vedení STL cena v Kč za 1 bm v nezastavěném území Konstrukčně materiálová Profil potrubí DN v mm charakteristika

Více

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba:

REKAPITULACE STAVBY CZK ,91. Cena s DPH ,17. Cena bez DPH. 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská. Kód: Stavba: REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: 2016_09 Oprava chodníků v MŠ Sokolská KSO: CC-CZ: Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 2.6.2016 Zadavatel: IČ: 00287113 Město Bystřice pod Hostýnem DIČ: CZ00287113 Uchazeč:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: Stavba: 05. Stavební úpravy silnice III/36635 Kostelec na Hané ASPE 9 Firma: SSOK - Správa silnic Olomouckého kraje Strana: 1 SOUPIS PRACÍ 1 Vedlejší rozpočtové náklady 1 Vedlejší rozpočtové náklady Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: - - Základní cena:

Více

T e c h n i c k á z p r á v a

T e c h n i c k á z p r á v a č. zakázky : 2009.1406 počet stran : 2 T e c h n i c k á z p r á v a Název akce : Odvlhčení obvodových stěn Místo objektu : Lanškroun, ul. Olbrachtova Číslo popisné : č.p. 93, 94 Projektant : Němec projekce,

Více

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11.

REKAPITULACE STAVBY. Cena s DPH v CZK 0.00 0.00. Cena bez DPH. 2013-AV-016 Chodník k Pazderné. Kód: Stavba: Místo: Datum: 04.11. Kód: 2013-AV-016 REKAPITULACE STAVBY KSO: CC-CZ: Zadavatel: Obec Dobrá Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: 60779594 A-VITAL Ing.Zdenka Makohuzová, spol. s r.o. CZ 60779594 Poznámka: Cena bez DPH

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY ód: SOUHRNNÝ LIST STAVBY 20140613 REVITALIZACE STŘEOVSÉHO NÁBŘEŽÍ JSO: CC-CZ: Místo: ÚSTÍ NAD LABEM-STŘEOV Datum: Objednavatel: D Zhotovitel: D Projektant: Zpracovatel: D D Náklady z rozpočtů Ostatní náklady

Více

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství. D 1 Zemní práce 1 K 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 67. SOUPIS PRACÍ Stavba: Objekt: Soupis: Místo: Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace v ulicích Ke Stromečkům, Kmochova a 28.října SO 01 - Oprava komunikace

Více

Rekapitulace Číslo nabídky: NAB Objednatel: obec Zhořec Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever

Rekapitulace Číslo nabídky: NAB Objednatel: obec Zhořec Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever Rekapitulace Stavební objekt: Místo stavby: Zhořec, okres Plzeň sever. příjezdová cesta. příjezdová cesta. příjezdová cesta parkoviště před hospodou odvodnění cesta pod kapličkou pozemek č. 9-56 950,00

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 00002998 Koupaliště Veselí n/moravou II - SO JKSO Objekt Název objektu SKP Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek 0000 Koupaliště Veselí n/moravou II Náklady na m.j.

Více

SO 203 Úprava mostu ev. č

SO 203 Úprava mostu ev. č , SO 203 Úprava mostu ev. č. 37-047 , úprava mostu ev.č. 37-047 C 203 0 - Všeobecné konstrukce a práce Poplatky za skládku ( objem v m 3 ) 1 nevhodná zemina z výkopů viz položky výkazu výměr položka V

Více

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY

REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY REKAPITULACE STAVBY - STAVEBNÍ OBJEKTY Zadavatel: Uchazeč: Projektant: Poznámka: Cena bez DPH DPH základní snížená 21,00% ze 15,00% ze Cena s DPH v CZK Strana 2 z 114 REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ

Více

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum:

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: Soupis stavebních prací, dodávek a služeb Datum: 2.6.216 zpracovaný podle zákona č. 137/26Sb., o veřejných zakázkách a ve znění vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 23/212Sb., pro veřejnou zakázku

Více

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní.

Renáta Sedláková. 10. března 2014 12:59. Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj. Odesláno: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní. Renáta Sedláková Od: Odesláno: Novotný Tomáš [novotny@commatel.czj 10. března 2014 12:59 Komu: Renáta Sedláková Předmět: Přílohy: cenová nabidka - Rek. kom. Nad Nádržkou + Na Výsluní Nab - Psáry 2.jpg;

Více

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Novostavba skladu zeleniny, přístavba rampy k zemědělské stavbě - zelárně v areálu ZP Otice, a.s. SO-01, Sklad zeleniny

KRYCÍ LIST ROZPOČTU. Novostavba skladu zeleniny, přístavba rampy k zemědělské stavbě - zelárně v areálu ZP Otice, a.s. SO-01, Sklad zeleniny KRYCÍ LIST ROZPOČTU Stavba: Objekt: Novostavba skladu zeleniny, přístavba rampy k zemědělské stavbě - zelárně v areálu ZP Otice, a.s. SO-01, Sklad zeleniny JKSO: CC-CZ: Místo: kat.ú. Otice, parc.č. 580/12,

Více

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21%

REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% REKAPITULACE Sazby DPH Rekapitulace cen stavebních objektů nízká vysoká 15% 21% P.č. Typ Kód objektu Název objektu JKSO Cena celkem DPH nízká DPH vysoká Cena celkem s DPH 1 S 716030 Rekonstrukce vybraných

Více

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH.

REKAPITULACE STAVBY. Stavba: Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice CZK 0,00. Cena s DPH. Strana 1 z 31 0,00. Cena bez DPH. REKAPITULACE STAVBY Kód: Stavba: M15/29 Rekonstrukce polní cesty C5, k.ú. Helvíkovice KSO: Místo: Helvíkovice Datum: 20.10.2015 CC-CZ: Zadavatel: Státní pozemkový úřad IČ: DIČ: Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Více

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů ZÁKL. BEZ DPH

R E K A P I T U L A C E N Á K L A D Ů ZÁKL. BEZ DPH É ě ě š ž ě é é ě š é ě ě ě ě é ž ž ů é é ž ó ý ž ž ó ě ž ó óž Žó ó ú ž ě ž ý ý ý ě ž ě ý é Í é Ž ý ó ě ý ů ě ó ý ó ě Žó ú ú ě ž é ó ě é ě ú ě ž é ě é ý ý ý ě ž ě ý é é Ž ý ó ě ý ů ě ě ý ě ť ů ýž ž ý ů

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: Stavba: choch. Parkování ul. Hochmanova. Objekt: Přeložka VO. Rozpočet: Přeložka VO

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: Stavba: choch. Parkování ul. Hochmanova. Objekt: Přeložka VO. Rozpočet: Přeložka VO ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Statutární město Brno PROAXI s.r.o. Vyškov Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad

Více

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR HSV Práce a dodávky HSV 5 943 955,06 1 Zemní práce 1 346 134,25 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu 1 001 122202203 do 5000 m3 v hornině tř. 3 m3 3 018,500 44,50 134 323,25 2 001 122202209

Více

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DODÁVKA STOŽÁRŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektromontáže / materiály pol. Označení / Popis MJ Množství Montáž Materiál Cena celkem Kabel CYKY-J 3x2,5 mm2 m 210 750 V, volně uložený ve stožárech trubka instalační

Více

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

SOUHRNNÝ LIST STAVBY SOUHRNNÝ LIST STAVBY Kód: Stavba: Hsoub026jp_2866 OPRAVA POVRCHŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ V UL.SOUBĚŽNÁ A BEZRUČOVA - HOSTIVICE JKSO: 822 27 3 CC-CZ: Místo: k.ú.litovice Datum: 5.4.2016 Objednatel: IČ: 00241237

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Strana: 1 3.6.1.4. Stavba: 13-498-2. RTT Vršovická vč. úprav vozovek a chodníků - úsek Moskevská - Kubánské náměstí ASPE 9 Strana: 1 SOUPIS PRACÍ Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: ŘSD Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s daní: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jednotku: 1,00

Více

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka:

Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR. Poznámka: Akce: SO01 oprava opěrné zdi na parcele č.2582/1-tábor Ústecká ulice G.VÝKAZ VÝMĚR Obsah: Stavební výkaz prací a materiálů Poznámka: Uvedené požky daného výkazu výměr je nutné ocenit včetně dodávky a montáže

Více

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr

Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace. Doplněk výkazu výměr Dětenice, Osenice, Brodek ČOV a splašková kanalizace Doplněk výkazu výměr 1 I. ETAPA SLEPÝ ROZPOČET Stavba: DĚTENICE-ČOV A KANALIZACE-2008-I.ETAPA-DODATEK Objekt: ČERPACÍ STANICE-I.ETAPA-DODATEK JKSO:

Více

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Firma Strana: Stavba: II_605. II/605 Chrášťany - přeložka silnice. Objekt: SO 00. Všeobecné náklady stavby

SOUPIS PRACÍ. ASPE 9 Firma: Firma Strana: Stavba: II_605. II/605 Chrášťany - přeložka silnice. Objekt: SO 00. Všeobecné náklady stavby ASPE 9 Firma: Firma Strana: 1 SOUPIS PRACÍ SO 00 Všeobecné náklady stavby SO 00 Všeobecné náklady stavby Objednavatel: Zhotovitel dokumentace: Zhotovitel: Firma Základní cena: Cena celková: DPH: Cena s

Více

Stavba: Pardubice II, Polabiny - Oprava chodníku Lonkova, hřiště u Šedivce Objekt: Datum: 16.7.2012 JKSO:

Stavba: Pardubice II, Polabiny - Oprava chodníku Lonkova, hřiště u Šedivce Objekt: Datum: 16.7.2012 JKSO: ZADÁNÍ Stavba: Pardubice II, Polabiny - Oprava chodníku Lonkova, hřiště u Šedivce Objekt: Datum: 16.7.2012 JKSO: P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena jednotková Cena celkem 1 2 3

Více

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM

SLEPÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ NÁKLADY. 0 Kč CENA ZA OBJEKT CELKEM SLEPÝ ROZPOČET Rozpočet 0 0 JKSO Objekt Název objektu SKP 05 Domov s pečovatelskou sl. Oldřichovice Měrná jednotka Stavba Název stavby Počet jednotek D052 Bezpečnostní prvky v Třinci - přechody pro chodcenáklady

Více

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2

PROJEKTANT: REVIZE: ODP.PROJEKTANT: tel. 602 76 78 77, 724 272 382 DSP+DPS OBJEDNATEL: G.2 K.ú. Svatá OBJEDNATEL: lesnická a zemědělská projekční kancelář tel. 602 76 78 77, 724 272 382 OKRES: MZe-ČR, Pozemkový úřad Beroun Projektová dokumentace na ZP1 a VPC6 v k. ú. Svatá Výkaz výměr Beroun

Více

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401

1. Sestavení nákladů stavby: Kč bez DPH. vč. DPH. Celkové stavební náklady SO 401 1. Sestavení nákladů stavby: Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, Poznámky: Při sestavení soupisu prací stavby "Zřízení přechodu pro chodce na silnici II/647 v Klimkovicích, "

Více