ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZPRAVODAJ. Cítím odpovědnost za rozvoj firem JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY. Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory 6/2013"

Transkript

1 Pane předsedo, jaký byl pro JHK rok 2013? Náročný, ale úspěšný. Zaznamenali jsme nárůst zájmu o semináře, akce a další služby. V oblasti podnikatelského poradenství z plánovaných 250 na téměř 475 akcí oproti plánu, 100% nárůst je také v dotačním poradenství. Je vidět, že podnikatelé chápou JHK jako partnera, který sdružuje, zastřešuje a hájí zájmy malých, středních i velkých podniků a obracejí se na ni čím dál častěji. Členská základna JHK se rozrostla v letošním roce k o dvě desítky členů, na současných ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 12 Rozhovor s předsedou představenstva Jihočeské hospodářské komory Cítím odpovědnost za rozvoj firem S čím vstupujete do roku 2014 a jaký podle Vás bude? Co se týká hospodaření JHK, tak asi složitější. Rokem 2013 končí období evropských projektů, na jejichž zpracování se Jihočeská hospodářská komora ve značné míře podílela. Náš rozpočet se tím sníží a tím i využití našich zaměstnanců. Musíme, a jsme připraveni, najít taková opatření, mimochodem tak, jak jsme na tom v našich firmách zvyklí, abychom udrželi kladný hospodářský výsledek. Nebudeme komoru zadlužovat. I v příštím roce budeme nadále propagovat firmy a jejich služby v ČR i zahraničí. Budeme klást důraz na individuální přístup a budování dlouhodobých vztahů, pokračujeme v setkávání podnikatelů, podporujeme hejtmanské, primátorské a starostenské cesty i realizaci projektů. Posilujeme spolupráci s organizacemi, které jsme založili - Jihočeskou agenturou pro podporu inovačního podnikání, Jihočeskou společností pro rozvoj lidských zdrojů a Jihočeským paktem zaměstnanosti. Pokračujeme rovněž ve spolupráci se zahraničím, kde jsou našimi klíčovými partnery Hospodářská komora Linec a Obchodní a hospodářská komora Pasov. Spolupracujeme také s Ruskem a Švýcarskem při vyhledávání vhodných obchodních partnerů pro naše podnikatele. Ani v příštím roce nezapomeneme na ocenění Cross Border Award za inovativní přeshraniční spolupráci a Best Business Award za trvale udržitelné řízení podniku. Co byste popřál podnikatelům do roku 2014? Podnikatelům přeji pečlivě promyšlenou strategii rozvoje a zároveň sílu a um improvizovat ve chvílích, kdy se jim příliš nedaří. Přeji jim, aby kolem sebe nacházeli dostatek inspirace a pozitivní energie nejen po celý příští rok. Dámy a pánové, přeji Vám úspěšné zakončení roku 2013, krásné chvíle a hodně odpočinku v kruhu vašich nejbližších v období pro mne nejkrásnějších svátků, Vánoc. Do roku 2014 vám přeji mnoho zdraví, štěstí, všeho dobrého a osobních i profesních úspěchů. Ing. Miroslav Dvořák předseda představenstva Jihočeské hospodářské komory

2 Profesionálové budoucnosti heslo provázející projekt Úspěšná mládež CZ-AT Podpora technických a řemeslných oborů při projektu Úspěšná mládež CZ-AT Odborné workshopy, zábavné soutěže a zahraniční exkurze mají motivovat jak žáky, tak jejich rodiče k volbě odborných oborů. Přijďte se podívat na výstavu Vzdělání a řemeslo, která se bude konat od do na Výstavišti v Českých Budějovicích, kde budete navíc moci získat brožuru vytvořenou v rámci projektu s názvem Profesionálové budoucnosti, která je zaměřena na porovnání systému školství v ČR a v Rakousku. S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko a Rakousko nevyjímaje. Ačkoliv každoročně absolvují stovky studentů technickou školu, pracovní trh v některých oblastech o nové nástupce doslova bojuje. Podpora rozvoje odborných oborů vychází ze společné potřeby česko-rakouského příhraničí, neboť dlouhodobý trend ve vývoji odborných oborů má klesající tendenci, ve školách v ČR i v Rakousku ubývá studentů technických a řemeslných oborů, což způsobuje, že ve firmách chybí kvalifikovaná pracovní síla pro technickou oblast a oblast řemesel. Projekt Jihočeské hospodářské komory a Hospodářské komory v Linci (Wirtschaftskammer Oberösterreich Linz) s názvem Úspěšná mládež CZ-AT má za cíl zábavnou formou motivovat zájem žáků i jejich rodičů o tyto obory. Již třetím rokem v rámci projektu budou uvedené instituce podporovat odborné a technické školy a odborné workshopy na Výstavě Vzdělání a řemeslo 2013, která již po devatenácté připravuje pro žáky ze základních škol přehlídku odborného školství jak z jižních Čech a celé ČR, tak z Rakouska, Německa, apod. Výměnné akce tohoto typu dávají studentům i pedagogům možnost srovnání praxí v jednotlivých regionech. Tento projekt se zaměřuje na popularitu řemesel a technických oborů, podporu přeshraniční spolupráce škol a podporu přeshraniční fluktuace pracovní síly, vysvětlila význam přeshraničního setkávání studentů Alice Gregová, vedoucí oddělení zahraničních vztahů Jihočeské hospodářské komory. Projekt je realizován za finanční podpory programu Cíl 3 OP Přeshraniční spolupráce Rakousko ČR Více informací naleznete na Závody společnosti Rohde & Schwarz Teisnach a Vimperk obsadily v soutěži Best Business Award 2013 třetí místo Již v roce 2011 získala společnost Rohde & Schwarz, závod Teisnach, první místo v soutěži podniků Best Business Award (BBA), ve které byly oceněny trvale úspěšně hospodařící firmy z východního Bavorska, Horního Rakouska a jižních Čech ve třech velkých kategoriích. Letos předala 14-členná porota v čele se zakladatelem BBA Rudolfem Fellnerem, personálním a podnikovým konzultantem z Pasova, závodům společnosti R&A v Teisnachu a českém Vimperku třetí cenu v kategorii pro firmy s více než 100 zaměstnanci. Soutěž Best Business Award hledá úspěšné firmy z regionu Vltava Dunaj a hodnocení poroty podléhá řada kritérií, například hospodářské výsledky, péče o zaměstnance, komunikace, schopnost inovací i vize do budoucna. Pro závod R&S v Teisnachu je to letos vedle ocenění Nejlepší továrna 2013 již druhá podniková cena. Toto veřejné uznání ukazuje, že s naší filozofií stálého technologického rozvoje, úzké orientace na zákazníka s krátkou dobou vyřizování zakázek a zapojením zaměstnanců v rámci ideového managementu jdeme správným směrem, říká ředitel závodu Johann Kraus. ROHDE & SCHWARZ závod Vimperk, s.r.o. je součástí světového koncernu Rohde & Schwarz, jenž je soukromou společností se sídlem v německém Mnichově a na trhu působí již 80 let, v současnosti ve více jak 100 zemích světa a zaměstnává přes devět tisíc zaměstnanců. Vimperský závod je prvním výrobním závodem R&S mimo území Německa. Podnik s téměř 600 zaměstnanci patří mezi největší světové dodavatele špičkové testovací a měřicí techniky, zařízení pro rozhlasové a TV vysílání či komunikačních zařízení. Soutěže BBA jsme se zúčastnili poprvé a velmi si vážíme toho, že jsme se dostali mezi oceněné. Velké poděkování ale patří především našim zaměstnancům, bez kterých bychom na cenu nemohli pomýšlet, řekl Václav Hanzlík z vimperského závodu R&S. Zástupci úspěšně hospodařících firem z východního Bavorska, H. Rakouska a jižních Čech v soutěži Best Business Award 2013 Důležitou složkou Best Business Award jsou zimní školy, kde získávají účastníci cenné informace a zkušenosti z podnikání. Po úspěšném loňském startu začíná v ČR druhý ročník zimní školy BBA v lednu příštího roku v Českém Krumlově. V rolích trenérů se zde opět objeví vedoucí osobnosti z prostředí BBA, v minulých letech to byli například zástupci Rubble Master nebo Zollner Elektronic AG, dodává k soutěži Alice Gregová, vedoucí oddělení zahraničních vztahů JHK. 2

3 ZEPTALI JSME SE Ing. Luďka Keista, ředitele Jihočeské hospodářské komory Pane řediteli, od 1. září jste ve funkci ředitele Jihočeské hospodářské komory. S jakými vizemi jste vstupoval do konkurzního řízení? Téměř celý dosavadní pracovní život jsem se pohyboval na různých řídících funkcích v průmyslu, z toho 16 let pro rakouskou a německou firmu až na místě vedoucího výrobního závodu a jednatele, posledních pět let, z toho 3 roky na pozici ředitele divize, ve strojírenském podniku s dodávkami pro automobilový průmysl. V německé firmě jsem spolupracoval s česko-německou obchodní a průmyslovou komorou v Praze a jako statutární zástupce firmy s Oblastní hospodářskou komorou v Českém Krumlově, takže mám poměrně dobrou představu o činnosti obchodních a hospodářských komor v ČR i v sousedních zemích. Všechno jsou to velmi dobré zkušenosti. Předpokládám, že je ve vedení Jihočeské hospodářské komory plně využiju ve prospěch rozvoje podnikatelského prostředí v jihočeském regionu. Představme čtenářům, co spadá do Vašich kompetencí. Velmi stručně řečeno se jedná o řízení a koordinaci činností úřadu JHK a oblastních hospodářských komor v regionu, včetně centrály v Českých Budějovicích. Jako u všech společností a sdružení se i ředitel Jihočeské hospodářské komory v rámci svých kompetencí stará mj. o ekonomiku, personalistiku, chod a organizaci, vnější vztahy i propagaci komory, atd. Co Vás z pozice ředitele JHK v práci s podnikateli v současné době nejvíce zajímá? Protože jsme sdružením poskytujícím podporu podnikatelů, tak mne nejvíce zajímají problémy podnikatelů ve vztahu ke státní správě a zákonům, nedostatek kvalifikovaných pracovníků, vzdělávání a chybějící kvalifikovaná pracovní síla ve stěžejních oborech, dále například nedostatečná infrastrukturní síť, která má negativní dopady na ekonomický rozvoj regionu. Naším úkolem je problémy shromažďovat, analyzovat a podnikatelům poskytnout nebo zprostředkovat kvalifikovanou pomoc a podporu. Připravujete nějaké změny? Můžete prozradit některé z Vašich plánů do budoucna? Plány jsou jednoduché. Pokračovat v činnosti komory tak, jak je nastavena představenstvem. Samozřejmě vždy je co zlepšovat. Musíme komoru a její činnost více prezentovat veřejnosti a rozšířit členskou základnu, aby se zlepšila ekonomická situace komory a měli jsme prostor a možnosti poskytovat komplexnější služby. Budeme nadále prohlubovat vztahy s krajským úřadem, zlepšovat přeshraniční spolupráci s WKO v Linci a IHK v Pasově a budeme se rovněž více zapojovat do činnosti Euroregionu Vltava Dunaj, Silva Nortica a dalších organizací v regionu. České podniky čelí již pátým rokem důsledkům světové ekonomické a hospodářské krize, přehodnocují vnitřní organizaci firem i financování, aby zvýšily efektivitu a konkurenceschopnost. S jakými problémy se nejčastěji potýkají jihočeští podnikatelé? Se stejnými problémy jako všichni podnikatelé v celé České republice. Nestabilitou politického systému, častou nesystémovou změnou legislativy, skepsí ve společnosti. Nejčastěji zmiňovaným tématem je však nedostatek kvalifikovaných pracovních sil. Nezaměstnanost je vysoká, ale poptávka je po jiných kvalifikacích než jaké nabízejí nezaměstnaní. Tel.: JHK má v současné době 9 oblastních kanceláří, které jsou rozmístěny po celém regionu jižních Čech. Liší se nějak výrazně jejich činnost? O činnosti jednotlivých oblastních komor s jejími ředitelkami pravidelně jednáme. Pro porovnání jsem si nechal na základě pěti otázek zpracovat přehled, který jednotlivé oblasti víceméně charakterizuje. Všechny kanceláře organizují setkávání podnikatelů, semináře, workshopy, burzy škol, exkurze do zajímavých firem v Čechách i zahraničí, poradenství, služby Czechpointu, spolupráci s městy regionu, prezentaci činnosti v místních médiích a informují o činnosti centrály i dalších oblastí. Analýza ale zároveň ukazuje, že není možné vyvodit jednoznačný obecný závěr, která ze služeb je nejvíce preferovaná. Vždy je nutné vzít ohled na počet členů, na hospodářské zaměření a velikost daného regionu. Na základě těchto znalostí a zkušeností zpracovávají ředitelé oblastí ve spolupráci s radami oblastí každoroční plán činnosti. PRODEJ KOMERČNÍCH PROSTOR 83 m 2 Č. Budějovice Rožnov - Jih, Lidická tř. strategické umístění velmi dobrá cena vlastní parkování Nabízíme zajímavé komerční prostory v přízemí nového domu, přístupné z Lidické třídy a Kamnářské ulice. Výměra celkem 83 m 2, možnost dispozičního přeuspořádání, bezbariérový přístup, 2-3 parkovací plochy, centrální plynové topení včetně ohřevu vody, sociálně - hygienické zázemí, menší sklad - kancelář. Vynikající dopravní dostupnost včetně intenzivní trolejbusové dopravy. Možnost umístění reklamy na výkladcích do Lidické třídy. Vhodné jako sídlo firmy, projektový ateliér, ordinace, masáže, rehabilitace, vzorková prodejna, služby a pod. Cena: Kč včetně DPH = cca Kč za 1 m 2 užitné plochy Přímý prodej bez zprostředkovatele! inzerce 3

4 Členové ObHK České Budějovice již znají plán činnosti oblasti na rok 2014 Šest desítek podnikatelů se v rámci říjnového Zasedání členů oblasti České Budějovice zúčastnilo přednášky ekonoma Vladimíra Dlouhého na téma Ekonomika po roce 2013 změní něco volby?. Dále se podnikatelé věnovali zhodnocení činnosti, plnění plánu a hospodaření v uplynulých dvou letech a návrhu plánu pro rok a obcemi a především také na propagaci našich členských firem, představila některé z bodů plánu činnosti Lenka Vohradníková. V závěru programu představil zástupce firmy HYUNDAI Fischer CZ, s.r.o. služby pro zákazníky, mj. program FLEET zaměřený na komplexní péči o vozový park, a speciální nabídky pro členy JHK. Večerem se nesly příjemné smyčcové tóny v podání dua Budvicense. V rámci pracovního programu jsme se zaměřili na výsledky uskutečněných akcí v letošním roce, na nový koncept Plánu činnosti na rok 2014 i plán nových aktivit a služeb pro nadcházející rok. V letošním roce máme na kontě již 51 akcí, kterých se zatím zúčastnilo téměř 400 podnikatelů, říká ředitelka českobudějovické oblastní hospodářské komory Lenka Vohradníková. Oblastní hospodářská komora České Budějovice letos v rámci rozšíření služeb pro podnikatele obnovila aktivity Klubu personalistů a IT klubu, do portfolia akcí zařadila nově informační systém o aktuálních veřejných zakázkách, program Business Wave a Assessment centrum a rozšířila zahraniční aktivity do oblastí Ruska a Švýcarska. V příštím roce se zaměříme hlavně na podnikatelská setkání, diskuzní akce, dotační poradenství, připomínkování zákonů, spolupráci podnikatelů s městy Oblastní kancelář Jihočeské hospodářské komory České Budějovice Kontakt: tel , , mail: NEFORMÁLNÍ SETKÁVÁNÍ ČLENSKÝCH FIREM JHK VŽDY PRAVIDELNÝ TERMÍN VŽDY VELKÁ ZASEDACÍ MÍSTNOST JHK VŽDY 15MIN. PROGRAM, POTÉ VÁŠ SCÉNÁŘ začínáme přesně v 8.30 hod. RANNÍ KÁVA NA JHK S NABÍDKOU OBCHODNÍCH SETKÁNÍ, NOVÝCH KONTAKTŮ, INFORMACÍ A OBCHODNÍ SPOLUPRÁCE POTŘEBUJETE POUZE NAHLÁSIT VAŠI ÚČAST A POTÉ NEZAPOMENOUT VIZITKY Světová klasika v podání smyčcového dua Budvicense 4

5 Vzdělávání v dopravě z pohledu dopravce Letos v prosinci končí realizace tříletého projektu, jehož prostřednictvím nabídla Jihočeská hospodářská komora vzdělávání zaměstnancům v dopravních oborech. Nejen o projektu se dočtete v rozhovoru s Markétou Nejedlou, dispečerkou firmy Koritenský spedition s.r.o. Jihočeská hospodářská komora spustila začátkem roku 2011 projekt Vzdělávání členských firem JHK v oboru doprava. Co pro vás bylo hlavním impulzem, abyste se do projektu zapojili? Zřejmě proto, že je oblast autodopravy velice specifická, nebývá častým tématem pro semináře. Už proto si projekt zaslouží pozornost a naše firma se do něj zapojila naprosto bez zaváhání. Autodoprava určitě hraje v podnikání velkou roli Bezesporu. Objem přepraveného zboží a materiálu staví podnikání v dopravě do předních linií. Vždyť, kolik nákladních aut a kamionů křižují denně naše silnice a cesty, aby dovezly do obchodů sortiment. Coby běžní spotřebitelé se nezamýšlíme nad tím, že sýr, který vkládáme do nákupního košíku, překonal tisícikilometrovou cestu z Francie, jogurt se ještě včera chladil v Mnichově a rajčata nakládali před třemi dny ve Španělsku. Řidiči najezdí denně stovky kilometrů, aby nám přivezli a odvezli, na co si jen vzpomeneme. Už proto by autodoprava neměla být opomíjená nebo podceňovaná. Narážíte zřejmě na to, že kamiony a řidiči jsou častým tématem problémů na silnicích. Ano. My se této negativní popularitě snažíme předcházet, například pravidelným proškolováním našich řidičů, což jednak není nejlevnější záležitost a navíc, získat podporu evropské dotace v dopravním sektoru je spíše ojedinělá záležitost. Zřejmě je tento obor, z pohledu Evropské unie, vnímán jako prosperující, nebo je to tím, že finance z EU nejsou určeny pro navyšování zisku individuálních podnikatelů. Tomu rozumím. Na druhé straně jsou ale finanční prostředky, které vynakládáme na provoz a proškolování zaměstnanců - řidičů a techniků skutečně velmi vysoké. Nebojím se tvrdit, že mohou být pro spoustu dopravců likvidační. Proto si činnosti Jihočeské hospodářské komory a její tendence pomoci podnikatelům komplexně, tedy i těm v dopravě, velmi vážíme. Je to pro nás motivující do další práce. Jaká konkrétní školení jste v rámci projektu využili? Využili jsme školení zaměřená například na úspěšné obchodní vyjednávání, řešení konfliktů na pracovišti a na asertivní jednání. Klíčová pro nás byla školení pro řidiče a techniky zaměřená na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, školení přepravy nebezpečných věcí a školení řidičů. Velký zájem jsme zaznamenali o jazykové kurzy. Zajišťujeme dopravu v rámci celé Evropy, hlavně po německy mluvících zemích, Francii a také Velké Británii, jazyková vybavenost je naprostou nezbytností. Závěrečná konference spojená se setkáním firem zapojených do projektu Jihočeská hospodářská komora pořádá závěrečnou konferenci spojenou se setkáním firem zapojených v projektu Vzdělávání členských firem JHK v oboru doprava. Uskuteční se 10. prosince v sídle JHK v Českých Budějovicích a hovořit se na ní bude o průběhu realizace projektu jako celku i jednotlivých školení. Máte zájem o členství v JHK a využívat členské výhody? Členem Jihočeské hospodářské komory se může stát každý podnikatelský subjekt, tj. každá fyzická nebo právnická osoba, která má živnostenský list nebo je zapsaná v obchodním rejstříku. Dnem podání přihlášky je subjekt zařazen do databáze, je oprávněn využívat služeb a čerpat veškeré výhody členství v JHK. Přihlášku a informace naleznete na 5

6 Dělám marketing v přímém přenosu, říká Simona Žeravová Chtěli jste někdy pracovat v médiích? Zajímá vás reklama? Víte, jak funguje? V rozhovoru se Simonou Žeravovou si můžete přečíst, jaké vzpomínky má na své začátky, co obnáší práce mediální konzultantky a jak vlastně vzniká rozhlasová reklama. Paní Simono, jaké byly Vaše začátky v rozhlase? Letos v říjnu to bylo 10 let, co jsem začala pracovat pro soukromou rozhlasovou regionální stanici. Zpočátku jsem měla největší problém s tím, prodat něco, co se šíří pouze éterem, nelze si to prohlédnout a takzvaně osahat. Nezbývalo mi než doufat, že klienti, které oslovím, přínos rozhlasové reklamy pochopí. Bylo to ale v dobách před ekonomickou krizí, kdy firmy do reklamy poměrně dost investovaly. Budovali jsme si vzájemnou důvěru a zjišťovali v praxi, že rozhlasová inzerce skutečně funguje. V čem tkví ta velká síla rozhlasového vysílání? K rádiu máme přístup prakticky kdykoliv, kdekoliv a v jakoukoliv denní či noční dobu. Rádio nám všem dělá společníka ať vědomě či podvědomě - při nákupech, cestování, v restauraci i v zaměstnání nebo například v ordinaci. Postupem času se stalo rádio součástí sítě silné společnosti, která vlastní nebo zastupuje rozhlasové stanice po celé České republice. Bylo pak obchodování snazší? Tato změna pro mě byla docela zásadní - noví kolegové a nové informace, které jsem do sebe musela vstřebat, absolvovala jsem řadu školení, včetně ročního studia Obchodní akademie se zaměřením na marketing. Širší region působnosti mi ale na druhé straně nabídl nové možnosti a větší prostor najít pro klienta to nejvhodnější řešení. Co je v této práci nejdůležitější? Správně vyhodnotit a připravit funkční marketingovou strategii klienta tak, aby byla maximálně efektivní pro tvorbu image jeho firmy. Klientům radím, aby si od začátku vytvářeli kromě vizuálního loga také logo zvukové, se kterým si posluchači jejich firmu spojí a zanesou do povědomí. Nemá tedy smysl neustále vymýšlet nové slogany a texty do spotů, ale užívat zvukové logo jako svoji stálou a identifikační značku. Mozek nám pak sám vyhodnotí, že produkt zná a má k němu důvěru. O tom je reklama, tvorba image a značky firmy. Naznačila jste omezování výdajů firem do reklamy v době ekonomické krize. Jak moc to ovlivnilo Vaši práci? Menší investice do reklamy v dobách ekonomické krize jsme pocítili, ale vývoj se nezastavil. Stále vznikají nové firmy, které pokud chtějí prosperovat, musejí nějakým způsobem řešit marketingovou podporu a dát o sobě vědět. Rozhlas ale jistě nejsou jen standardní reklamní spoty Samozřejmě. Klient může pro cestu k zákazníkovi zvolit mezi několika kanály marketingové komunikace. Kromě klasické reklamní spotové kampaně, kdy si může sám zvolit délku spotu, vysílací čas, počet vysílání, text, hlas i další efekty, nabízíme například sponzoringy některých relací, jako je počasí, časomíra, dopravní servis, různé soutěže, ale třeba i speciálně vytvořené pořady přímo pro klienta. Jak hodnotíte uplynulých deset pracovních let? Za těch deset let, co jsem v rádiu, jsem potkala spousty klientů. Ne všichni se mnou zůstali, některé firmy zanikly, někteří klienti neměli trpělivost dát rádiu správný prostor, jiní nebrali v potaz má doporučení ohledně načasování a rozsahu kampaně a pak usoudili, že rádio nefunguje. Ale s velkou částí klientů posilujeme jejich image prostřednictvím rádia dodnes a s mnoha z nich jsme přátelé. Jejich důvěra je pro mě tou největší odměnou za mou práci a já jim za to velmi děkuji. Neformální setkání členských firem na Písecku Oblastní hospodářská komora Písek zorganizovala pro své členy další neformální setkání spojené s exkurzí do bioplynové stanice. Ta začala v písecké průmyslové zóně fungovat v lednu letošního roku. Nová, moderní bioplynová stanice vyrábí elektrickou energii a teplo z obnovitelných zdrojů a přispívá tak k ochraně životního prostředí a ekonomické stabilizaci regionu. Hlavním zdrojem energie je bioplyn, vyráběný převážně ze surovin zemědělské prvovýroby - kukuřiční siláž, travní senáž, hovězí kejda a v omezeném množství i zelená travní hmota z veřejných ploch. Teplo je dodáváno prostřednictvím nově vybudovaných horkovodů do firem v průmyslové zóně. Bioplynová stanice v písecké průmyslové zóně 6

7 Firma roku Jihočeského kraje vyrábí obaly, živnostník staví krby Slavnostní předání cen Vodafone Firma roku 2013 a GE Money Bank Živnostník roku 2013 proběhlo ve čtvrtek v Clarion Congress Hotelu České Budějovice. Odborným garantem soutěže je Hospodářská komora ČR, Jihočeská hospodářská komora se zapojila do hodnocení firem v jihočeském regionu. Nejlepší firma Jihočeského kraje Steinbauer Lechner navrhuje a vyrábí technické konstrukční obaly. Díky modernizacím a reinvesticím se jí podařilo vyrůst v silnou a stabilní firmu. Živnostníkem roku se stal Vladimír Hejna, kterému nutnost řešení vlastní situace v bytě vnukla myšlenku začít podnikat sám na sebe. Držitelé titulů Vodafone Firma roku a GE Money Bank Živnostník roku 2013 Jihočeského kraje se o celorepublikový titul budou ucházet 4. prosince v Praze. Vítězná firma Steinbauer Lechner, která uspěla v konkurenci 244 firem, začínala před 21 lety se dvěma zaměstnanci. V průběhu činnosti vyrostla v silnou společnost, která má téměř sedmdesát zaměstnanců. Je schopna dodat obaly pro umělecká díla i pro velké technologické celky. Společnost zároveň získala titul Vodafone Odpovědná firma roku 2013 Jihočeského kraje. Své zaměstnance rekrutuje firma z blízkého okolí, kde také podporuje místní sbor dobrovolných hasičů a dlouhodobě spolupracuje se stacionářem Bazalka, který slouží dětem s těžkým zdravotním postižením. Dále modernizací strojního vybavení a vybudováním nových kotelen s moderní technologií spalování biomasy spolu se zateplením budov firma výrazně snížila spotřebu elektrické i tepelné energie, zdůvodnil rozhodnutí Martin Luňáček z Vodafonu. Druhé místo patří společnosti Intersnack, výrobce Bohemia Chips. Třetí se umístila API CZ, která se zabývá přestavbou vozů pro handicapované. Společnost API CZ má bezesporu nejsilnější podnikatelský příběh, v tomto oboru podniká málokdo. Firma má dispozice uplatnit se i v zahraničí, uvedl Milan Koranda ze společnosti ČEZ. Řemeslo, zemědělství a fotografie O živnostenský titul bojovalo 202 podnikatelů. Mezi porotci se během rozhodování skloňovala stále tři stejná jména. První místo nakonec vybojoval kamnář Vladimír Hejna. Pan Hejna se k nápadu začít podnikat dostal ve chvíli, kdy musel řešit vlastní situaci bydlení. Vždy oceňuji, když se někdo živí řemeslnou výrobou a vydrží u toho několik let. Práce pana Hejny navíc nekončí jen postavením krbu, ale pokračuje dalším servisem, uvedl Petr Lojka, regionální manažer GE Money Bank. Abychom se udrželi v kontaktu s novinkami v našem oboru a také proto, že práce je naším koníčkem, zúčastňujeme se dostupných školení u nás i v zahraničí, říká Vladimír Hejna a dodává, že ke každé zakázce přistupuje tak, jako by ji dělal sám pro sebe. Na druhém místě skončila Lucie Janů, která provozuje rodinnou farmu. Porotci shodně ocenili, že podniká ve složitém oboru, který vyžaduje dostatek sil i času. Oceňuji, že v dnešní době, kdy se o pozemky zajímají především developeři, existuje také někdo, kdo je s radostí obdělává, říká Jana Chlandová ze společnosti Seznam.cz. Na třetí příčce skončil Radek Altman, který se věnuje digitálnímu tisku. Slavnostní vyhlášení celostátních vítězů soutěží Vodafone Firma roku 2013, GE Money Bank Živnostník roku 2013 i Vodafone Odpovědná firma roku 2013 proběhne 4. prosince v Praze. Zároveň bude vyhlášena celorepubliková kategorie GE Money Bank Inovátor roku 2013, která oceňuje inovace uvedené do praxe. Vodafone Firma roku Jihočeského kraje 2013: 1. STEINBAUER LECHNER s.r.o., Štěpánovice 2. INTERSNACK, a.s., Choustník 3. API CZ, s.r.o., Slapy GE Money Bank Živnostník roku Jihočeského kraje 2013: 1. Vladimír Hejna, Chyšky 2. Lucie Janů, Zárybničná Lhota 3. Radek Altman, České Budějovice Vodafone Odpovědná firma Jihočeského kraje 2013: STEINBAUER LECHNER s.r.o., Štěpánovice Vodafone Firma roku 2013 Jihočeského kraje: Miroslav Bartoš, API CZ (3. místo), Antonín Steinbauer, Steinbauer Lechner (1. místo), Nikol Frantová, Intersnack (2. místo) 7

8 Hospodářská komora v diskuzi o dalším rozvoji letiště hu, jakými je například oplocení areálu, téměř zastavila. Variantní řešení v podobě redukované investice ve výši 500 mil. Korun, by nám umožnila pořízení navigačního systému a výstavbu odbavovací haly, které jsou pro získání statutu nezbytné, přiblížil v rámci setkání otázku dalšího rozvoje letiště jeho ředitel Ladislav Oldřich. Zároveň dodal, že investice do dostavby letiště je pro udržení rentability provozu jediná možná cesta. Diskuze o dalším rozvoji Jihočeského letiště České Budějovice a.s. Zástupci Jihočeské hospodářské komory, Sdružení doprava, jihočeští podnikatelé v oblasti dopravy, zástupci středních škol, které se dopravní tematikou zaobírají, ale i představitelé oborů, které s dopravou zdánlivě nesouvisejí, nicméně je pro ně prostředkem k přepravě materiálu či klientů, diskutovali o dalším rozvoji letiště a jeho vlivu na region. Letiště je v současné době držitelem statutu jako veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní s vnitřní hranicí, v roce 2008 byl statut rozšířen pro neveřejné mezinárodní s vnější hranicí. Pro další modernizaci letiště a získání statutu veřejného mezinárodního letiště, jsme se pokusili získat miliardu korun z prostředků Evropské unie. Bohužel jsme nebyli úspěšní a investiční výstavba se v současné době, až na nezbytné projekty menšího rozsa- Při následné prohlídce areálu shlédli hosté prostory letiště z řídící věže, poznali systém biologické ochrany a mohli si prohlédnout hasičský speciál asistující při přistání letadel. Zcela výjimečně se pro hosty otevřel i bývalý armádní bunkr, kde bylo skladováno letecké palivo a který dnes slouží jako nové palivové hospodářství. Českobudějovické letiště využívají převážně podnikatelé, jak pro služební cesty, tak pro přepravu nákladů. Pozitivní přínos má ale také z pohledu dopravní infrastruktury a přílivu zahraničních investorů. I proto zazněla na setkání jednoznačná podpora přítomných pro další rozvoj provozu letiště, zhodnotil výsledek jednání František Šíma, manažer Sdružení doprava, které bylo společně s Jihočeským letištěm České Budějovice a.s. jedním z organizátorů akce. Starosta Písku Ondřej Veselý navštívil firmu Kopeko s.r.o. Jihočeská hospodářská komora organizuje již od roku 2008 pravidelné návštěvy píseckého starosty do členských firem JHK. V říjnu zavítal starosta Ondřej Veselý, v doprovodu člena rady JHK v Písku Pavla Pewnera a ředitelky JHK Písek Kateřiny Rybaříkové, do firmy Kopeko s.r.o. Společnost Kopeko s.r.o. byla založena v roce 1994 jako rodinná firma. Od počátku se zaměřuje na prodej kvalitních matrací a lamelových roštů pro zdravý spánek. V začátcích firma matrace a rošty dovážela ze zahraničí, koncem devadesátých let nahradila postupně dovážené zboží vlastní výrobou. V současnosti vyrábí veškerý sortiment uvedený na stránkách Dále se zabývá zakázkovou výrobou zejména ložnicového nábytku, velkoobchodně prodává laky a mořidla na dřevo. Na konci roku 2012 získala firma od Sdružení českých spotřebitelů cenu Spokojený zákazník. Starostenská návštěva ve firmě Kopeko s.r.o. 8

9 Listopadové setkání klubu personalistů při JHK Vážení zaměstnavatelé, personalisté, zástupci škol a veřejných institucí, dovolujeme si vás pozvat na XI. setkání klubu personalistů při JHK, které se uskuteční 21. listopadu v pavilonu Z českobudějovického Výstaviště. Tématem setkání budou motivační, hodnotící a odměňovací systémy ve firmách, využití Národní soustavy kvalifikací v praxi, zavádění kompetenčních modelů nebo jak a za jakých podmínek získat do své firmy zahraniční vysokoškolské studenty. Bližší podrobnosti o akci získáte na. Účast na akci je bezplatná. Noví členové JHK ASSESSMENT CENTRUM JHK -profesionální odborné poradenství při výběru uchazečů o zaměstnání - Vybrat profesně a lidsky vhodného pracovníka z omezeného množství kvalitní pracovní síly na trhu je velmi odpovědný a obtížný úkol. Chyba výběru totiž prokazatelně zvyšuje náklady a současně negativně ovlivňuje sociálně-pracovní klima či image firmy. AC JHK - nejdůkladnější posouzení profesionálních a lidských kvalit a kapacit uchazeče s využitím více diagnostických metod. AC JHK - staví na posouzení kandidáta z osobnostního a lidského hlediska s možností jeho růstu a rozvoje. České Budějovice HYUNDAI Fischer CZ s.r.o. RATHGEBER, k.s. RELAX DIVE s.r.o. ÚČETNICTVÍ KYSLÍKOVÁ s.r.o. ENVISAN GEM a.s. VIMEX trading a.s. E-lighting s.r.o. Český Krumlov Hotel Konvice s.r.o. Ing. Adéla Novotná Jindřichův Hradec VITAL GASTRO s.r.o Rostislav Kružík s.r.o. Výhody odborného poradenství AC JHK při výběrovém řízení: - konkrétní obsah je vždy šitý na míru dané firmě a obsazované pozici - skladba a výběr metod vychází vždy z popisu a klíčových kompetencí pozice - kandidáti budou odpovídat požadavkům zadání svým osobnostním potenciálem - provedeme kompletní psycholog. a profesní diagnostiku (jedinečné know-how) - zadavatel bude seznámen s kapacitami pro pracovníkův růst a rozvoj - zadavatel bude seznámen s riziky chování pracovníka ve vztahu k jeho práci v zátěži či v týmu - vedení specialisty, zkušeného odborníka, zvyšuje spolehlivost a objektivitu výběru - povedeme Vaše HR specialisty k novým a zcela zásadním zkušenostem. Doporučujeme firmám, - které nemají vlastní personální oddělení či HR specialisty, - které nabírají střední a vrcholový management (HR specialisti ve výběrovém řízení určí 2-5 vhodných kandidátů, kteří poté projdou AC JHK), - které chtějí rozvíjet své HR specialisty o nové zkušenosti. CENA: vždy individuální, předem stanovená, odpovědná garance JHK. Milevsko Milevský kraj o.p.s Věra Vondráková Luděk Fuka Písek ERK Písek s.r.o. Pavel Váverka BFZ Vzdělávací akademie s.r.o. Smart Bioenergy s.r.o. Strakonice Gymnázium Strakonice Bc. František Vaněk Ing. Hana Roudnická KONTAKTUJTE NÁS: Jihočeská hospodářská komora, Husova 9, České Budějovice Tel: , Fax:+420/ , Mobil: , Lenka Vohradníková, ředitelka oblastní kanceláře JHK České Budějovice Držitel certifikátu systému jakosti dle požadavků ČSN EN ISO 9001 : 2009 Tábor F.I.I., s.r.o. Reality ONE s.r.o. Třeboň Plosab s.r.o. 9

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější

Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Mladí lidé se zkušenostmi ze stáží a soutěží v zahraničí jsou úspěšnější S nedostatkem absolventů technických škol se potýká pracovní trh celé Evropy, Česko

Více

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu

Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu ZPRAVODAJ JIHOČESKÉ HOSPODÁŘSKÉ KOMORY ročník 10 Úroveň podnikatelského prostředí svědčí o vyspělosti regionu V dubnu se sešli zástupci JHK a několika firem, aby prodiskutovali aktuální hospodářskou situaci

Více

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ

ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ PARTNER FIREMNÍ 1/2013 ročník VIII. Informace pro podnikání ve Zlínském kraji ČAS DOTACÍ SE KRÁTÍ KDO ZAVÁHÁ, NEČERPÁ > 4: Zblízka: Fondy už vidí na dno pokladny > 6: Martin Jarolím: Fabrika je šancí pro

Více

Pro české firmy se otevírá cesta

Pro české firmy se otevírá cesta Ročník 16 (3/2014) www.iprosperita.cz Až 4,1 % ročně AKCENTA zvýšila úrokové sazby AKCENTA, spořitelní a úvěrní družstvo, oznámila zvýšení úrokových sazeb u svých spořicích produktů v eurech. Zvýšení se

Více

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny

VV pondělí 14. března 2005 byly otevřeny MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků Ročník 3 číslo 3 21. 3. 2005/ Pro občany ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Kraj je připraven Doprava OPTIMALIZOVAT ŠKOLSTVÍ V roce 2002

Více

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem

Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Projekt Blíže k zelenému stromu je pro VŠERS velkým přínosem Vysoká škola evropských a regionálních studií je potěšena, že mohla stát u zrodu projektu Evropského sociálního fondu Blíže k zelenému stromu.

Více

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání

hkp Externí financování je pro udržení cash flow nutnost Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání hkp Tančící dům 1/2013 Zpravodaj Hospodářské komory hlavního města Prahy Pavel Finger, CRIF Czech Credit Bureau Neinformovanost ohrožuje zdravé podnikání Externí financování je pro udržení cash flow nutnost

Více

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR

INOVACE 2009 týden výzkumu, vývoje a inovací v ČR Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 11 () Na prvním místě je dnes konkurenceschopnost Zájem o služby CzechTrade vzrostl, potvrdil Ing. Ivan Jukl, generální ředitel, v rozhovoru pro náš list

Více

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky

Kvalita je jako čarodějka s ostrými drápky BIO dny v Lidlu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (10/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Biopotraviny jsou v posledních letech velmi vyhledávané také díky

Více

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie.

za dané sekce, včetně odborníků z řad zaměstnanců kanceláře Unie. Na veletrh do Hanoje přihlášky do 12. září Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (8/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz Vzhledem k probíhajícím dovoleným ve firmách

Více

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy

Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 05 20 15 Zpravodaj pro zaměstnance společnosti MSV Metal Studénka, a.s. a občany města Studénky 04 Čtvrtým rokem potvrzujeme růstový trend naší firmy 13 PRÁCE A ŽIVOT V ČESKU očima zaměstnanců ze zahraničí

Více

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce

Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické revoluce CI04_01_CI_SABLONA 1/6/14 1:26 PM Stránka 1 Magazín českého průmyslu, obchodu, dopravy a stavebnictví 4 2013 Ročník 12 V tomto čísle se představují: Nacházíme se v turbulentním období permanentní energetické

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO

Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny. Vážené dámy, vážení pánové, ÚVODNÍ SLOVO 2015 ÚVODNÍ SLOVO Dr. Pavel Doležal ředitel Zlaté koruny Vážené dámy, vážení pánové, tak a máme tady třináctku. 13. ročník soutěže Zlatá koruna. Číslo pro někoho k zapomenutí a pro jiné naopak šťastné.

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

A co majitele drobnějších společností dnes trápí, stejně jako před deseti lety? Obávám se, že je to podobné.

A co majitele drobnějších společností dnes trápí, stejně jako před deseti lety? Obávám se, že je to podobné. Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 13 () Nejschopnější manažeři jsou ti, kteří si v určité době prošli peklem www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Projekt INOVACE

Více

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008

ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 ZPRAVODAJ HOSPODÁŘSKÝCH KOMOR OLOMOUCKÉHO KRAJE ČTVRTLETNÍK ROČNÍK V / Č. 3 SRPEN 2008 CESTOVNÍ RUCH V OLOMOUCKÉM KRAJI ROP STŘEDNÍ MORAVA PRO PODNIKATELE MBA V REGIONU NOVÉ LOKALITY PRO PODNIKÁNÍ V OLOMOUCI

Více

Letiště získá novou tvář

Letiště získá novou tvář MĚSÍČNÍK KARLOVARSKÉHO KRAJE 132 000 výtisků ověřeno auditorskou firmou Ročník 3 číslo 11 24. 11. 2005/ Pro občany Karlovarského kraje ZDARMA Noviny jsou součástí projektu www.ceskydomov.cz Letiště získá

Více

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné

specializací... Víte, chybí hlavně pravidelné NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (1/2013) www.iprosperita.cz

Více

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu

Ing. Martin Tlapa, MBA, náměstek ministra průmyslu a obchodu Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (4/2010) To nejcenější, co nesmíme ztratit, je schopnost tvořit Teď by měla přijít na řadu shoda nad cestovní mapou všech reforem, www.prosperita.info

Více

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny

SPEKTRUM 11 2014. Energetika. Valná hromada. Mise do Číny SPEKTRUM 11 2014 Energetika Valná hromada Mise do Číny Úvodní slovo...03 Energetika Podzim v energetice: čas rozhodování...04 Život Svazu Valnou hromadu hostila Škoda auto...12 Legislativa Insolvenční

Více

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku

Flexibilní trh práce podpoří ekonomiku NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 15 (3/2013) www.iprosperita.cz www.madambusiness.cz www.freshtime.cz

Více

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007)

Vyhlášena soutěž. Venkovské noviny. Výsledky z příjezdového cestovního ruchu za první pololetí 2007 (leden červen 2007) Jak hodnotí MZe mezinárodní konferenci o LEADERu Čtěte na stranách 4 a 5 Vyhlášena soutěž Čtěte na straně 2 16 stran Venkovské noviny Občasník pro venkov ČÍSLO 8/2007 SRPEN 2007 ZDARMA Výsledky z příjezdového

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

Obsah: www.unihostostrava.cz

Obsah: www.unihostostrava.cz Obsah: 1. Úvodní slovo 3 2. Krajská hospodářská komora MSK 3-9 3. Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje 9 4. Gastrofestival Ostrava 11 5. Klasifikace hotelů 13 6. HRAT a dotační možnosti 15 7. Cestovní

Více

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s.

Realitní boom v ČR končí Rozhovor s Luďkem Sekyrou, předsedou představenstva naší největší realitní skupiny Sekyra Group a.s. Praktický průvodce světem podnikání cz 03 czkomora.cz Měsíčník Hospodářské komory České republiky 35 Kč ve volném prodeji číslo 3 / ročník 9, březen 2008 Téma měsíce: Řemesla strana 20 Jsme rájem IT firem...

Více

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015

MANAŽER ROKU 2014 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ 23. DUBEN 2015 22. ROČNÍK PRESTIŽNÍ SOUTĚŽE MANAŽERSKÝCH OSOBNOSTÍ MANAŽER ROKU 2014 tvím prestižní soutěže MANAŽER ROKU. Jsou naším národním pokladem a tak bychom se k nim měli chovat. (je to text z loňska, zalomte

Více

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech

ČESKÝ GOODWILL 2013. 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 29. ledna 2014 MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA Pražského deníku a 10 Deníků středních Čech ČESKÝ GOODWILL 3 ÚVOD EDITORIAL Žijeme ve zvláštní době. Vyznačuje se nejistotou a všeobecným pesimismem. Letos

Více

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami

1FLOOR nová maloobchodní síť s podlahovými krytinami Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 12 (6/2010) www.prosperita.info www.premium.prosperita.info součástí vydání je Myslete na novoročenky už nyní! www.vasepf.cz Sen začíná prací Na otázky

Více

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí

METODIKA. pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí METODIKA pro řešení nezaměstnanosti pro obce a města na základě zkušeností ze zahraničí Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více