3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ"

Transkript

1 3/2013 MAGAZÍN ZE ŽIVOTA OBCE HVOZDNÁ Co jste hasiči, co jste dělali HASIČŮM JSEM OBĚTOVAL VŠE CYKLISTIKA JE MŮJ KŮŇ CESTA DO INDIE JAKO SPLNĚNÝ SEN

2 2úvodník 2 Člověk mnoho vydrží, má-li cíl Tož demokracii bychom měli, teď ještě ty demokraty, prohlásil čerstvě zvolený prezident samostatné Československé republiky Tomáš Garrique Masaryk roku října uběhne od tohoto výroku již 95 let, ale nejsem si jistá, že už jsme je našli. Pravdou je, že po osamostatnění na hledání mnoho času nebylo a samostatnosti jsme si taky neužili. Nejdřív naše země okusila vládu Adolfa Hiltera, po něm převzal taktovku Stalin a jeho stoupenci. Poté, co i jeho moc vyprchala, schoulil se náš stát pod křídla organizací NATO a EU. Není ale divu. V minulosti byli Češi ovládáni Habsburky, než se stihli rozkoukat ve svobodě T. G. Masaryka, už se jich zase zmocnili dva diktátoři. Umíme tedy ve svobodě žít? Jsme schopni si stát za svým? Člověk si musí najít svou cestu. Jestli ji opravdu hledá, najde ji velmi brzy. Potom se jí ale musí držet, nebo zabloudí. Opět slova T. G. Masaryka, která bychom nejspíš neměli brát jen jako kdysi vyřčený citát, ale jako návod pro svobodnější a samostatnější žití. A třeba ke stému výročí vzniku ČSR budeme moci říct, že nejen my, ale i naše země je nezávislosti a svobodě o kousek blíž. Eliška Hrbáčková POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HVOZDNÁ SE SPOLUOBČANY U PŘÍLEŽITOSTI 95. VÝROČÍ VZNIKU SAMOSTATNÉHO ČESKOSLOVENSKÉHO STÁTU Pátek v hodin v sále KDO Hvozdná Program: Zahájení Kulturní vložka Proslov k příležitosti 95. výročí vzniku samostatného Československa Představení a přivítání nových občanů obce Hvozdná Udělení Pamětní medaile obce Hvozdná za rok 2013 Poděkování obce Hvozdná u příležitosti získání Zlaté medaile MUDr. J. Jánského Přátelské posezení s hudbou Srdečně zve obec Hvozdná

3 Škola hlásí nárůst žáků škola Školní rok 2013 / 2014 byl v ZŠ a MŠ Hvozdná slavnostně zahájen 2. září. V mateřské škole jsme v oddělení Plavčíků přivítali 16 nových dětí a 12 dětí bylo přesunuto do velošů Kapitánů. Nově přijaté děti si na režim v mateřské škole zvykly převážně bez problémů, ze začátku bylo sice u Plavčíků trochu pláče, ale společná hra děti brzy stesku po rodičích zbavila. V mateřské škole je v obou odděleních celkem 56 dětí, kapacita zařízení je zcela naplněna. V základní škole má počet žáků vzrůstající tendenci, proto bylo nutné přikročit k rozdělení některých spojených ročníků. Jsme sice stále školou málotřídní, ale v tomto školním roce máme spojenu již jen jednu třídu. Žákům 1. ročníku byly připraveny prostory v budově mateřské školy. Byl jim pořízen nový nábytek a ve třídě se jim velmi líbí. Také z toho důvodu, že jsou blízko třídy mateřské školy, ze které před prázdninami odešli. Povinnou školní docházku v naší základní škole plní celkem 55 žáků. V letošním školním roce jsme pro žáky ZŠ připravili celoroční projekt Krok za krokem pohádkovým rokem a v mateřské škole školní vzdělávací program Pojďme spolu za kapkou, projdeme se pohádkou. K tomuto tématu nás vedlo především to, že děti obecně velmi málo znají klasické pohádky a také se velmi snižuje čtenářská gramotnost žáků základní školy. Rozmanitými způsoby tedy budeme po celý rok seznamovat děti se vším, co souvisí s říší pohádek. V rámci tohoto projektu jsme již uspořádali ve dnech Týden pohádkových proměn. Každý den byl pro děti připraven program spojený s pohádkovým světem návštěva zámku ve Vizovicích, vystoupení kouzelníka, výtvarné i vědomostní soutěže a mnoho dalších aktivit. V sále Kroužku divadelních ochotníků jsme uspořádali karneval Z pohádky do pohádky, na kterém odpovědná odborná porota vyhlásila Miss/áka Pohádkové říše. Rodiče ochotně připravili spoustu pochoutek na hostinu Královské mlsání. Kromě akcí spojených s celoročním projektem budeme i nadále pokračovat v aktivitách, které jsou v naší škole již tradiční: předplatné nejmladšího diváka v Městském divadle Zlín, plavecký výcvik dětí MŠ i ZŠ, sběr papíru, písařská soutěž, recitační a pěvecká soutěž, celostátní matematická soutěž Klokan, plavecké závody Stříbrný věnec, vánoční besídka v sále KDO, návštěva knihovny F. Bartoše ve Zlíně, školní ples, zapojení do projektu Ovoce do škol a Školní mléko, tematické vycházky a výlety atd. V základní škole letos pracují 3 zájmové útvary. Výtvarný kroužek vedou paní Javorová a p. uč. Beníčková, Zpívánky p. uč. Čevelová a Chameleon (rytmicko-pohybový kroužek) p. uč. Karlíčková. Děti MŠ i ZŠ opět mohou navštěvovat výuku anglického jazyka, kterou zajišťuje lektorka Jazykové školy paní Jeleny Kassawatové. V budově školy má také odloučené pracoviště ZUŠ Zlín-Malenovice, která pod vedením p. uč. Linnerové zajišťuje pro žáky naší školy výuku hry na klavír a zobcovou flétnu. Mgr. Věra Krajíčková, ředitelka školy 3

4 4obec Hasičům jsem obětoval vše Zastupitelstvo obce Hvozdná rozhodovalo jako již každoročně na svém zasedání dne o udělení pamětní medaile obce Hvozdná. Navrženi byli celkem tři kandidáti a tajným hlasováním bylo rozhodnuto, že držitelem pamětní medaile obce Hvozdná za rok 2013 se stal pan Vladimír Lukovský ze Hvozdné. Medaile byla udělena za celoživotní obětavou práci pro SDH Hvozdná. Pan Vladimír Lukovský se narodil 30. ledna 1942 ve Hvozdné jako nejstarší ze čtyř sourozenců. Vyrůstal ve Hvozdné č. p. 208, vyučil se instalatérem a celý život pracoval ve svém oboru v podniku Průmyslové stavby Zlín. V roce 1968 se oženil s Marií Jahnovou z Červené Vody a společně vychovali dvě děti syna a dceru. Již jako malého kluka ho zaujala hasičská technika a veškeré dění kolem ní. Ostatně nebylo divu, velký vzor měl ve svém otci, který byl ve Hvozdné aktivním hasičem. Pravidelně od jara do podzimu každou neděli v 5 hodin ráno bývalo cvičení. Po dědině se troubilo na trubky, hasiči měli výjezd a cvičilo se na Kusalce a u Argalašky. Už jako šestiletý jsem vždycky skočil na auto a účastnil se těchto cvičení, vzpomíná pan Lukovský. Až do nástupu na povinnou vojenskou službu dělil svůj volný čas mezi hasiče a fotbalisty, ale po vojně se, mimo jiné z pracovních důvodů, rozhodl s fotbalem skončit a naplno se věnoval jen hvozdenským hasičům. Jako hasič zažil ve Hvozdné časy dobré i ty horší: Konec šedesátých let, to byl asi největší rozkvět. Měli jsme družstvo mužů, žen a dorostenců, celkem asi třicet členů. Všichni byli nadšení, společně cvičili, účastnili se okrskových soutěží, pořádali jsme výlety za kulturou. Postupně se však členská základna zmenšovala, až zbylo jen zásahové družstvo. Akceschopní jsme byli trvale, ale s pronájmem hasičské zbrojnice nastal velký odchod lidí a zbylo nás jen zhruba sedm. Dnes se situace opět lepší, máme dost nových členů, kteří mají viditelný zájem. Bývala doba, kdy hvozdenští hasiči byli pojem. Sice museli občas schůzovat v autobuse nebo v hospodě, ale na soutěžích byli několikrát první v rámci největšího okrsku v republice, který sdružoval dvanáct vesnic. A díky tomu, že jako jedni z mála vlastnili automobil, vozili fotbalisty, muzikanty, ale i hasiče z Ostraty. Ostratských hasičů bylo tolik, že jsem cestu na soutěže musel jet i pětkrát třikrát s Ostratou a dvakrát se Hvozdnou, vzpomíná dále pan Lukovský. Pan Vladimír Lukovský za dobu svého působení u hasičů prošel postupně všemi funkcemi, přes velitele družstva, velitele sboru až po starostu sboru, stejně jako jeho otec, a významnou měrou se podílel na formování a práci SDH ve Hvozdné. Pana Vladimíra Lukovského navrhla na udělení medaile Rada obce. Do dalších let mu přejeme hodně elánu a ať mu hvozdenští dobráci, jak se dobrovolní hasiči slangově nazývají, dělají jen a jen radost. Jaromír Štach, člen Rady obce

5 Hvozdenská Nové ulice už od nového roku obec Zastupitelstvo obce Hvozdná na svém zasedání dne schválilo projekt Pojmenování ulic v obci, a to s platností od 1. ledna Definitivní názvy ulic naleznete v mapě na následujících stránkách. V současnosti je započata přípravná fáze realizace, vybírá se vzhled cedulí a jejich dodavatel, vytipovávají se místa k umístění cedulí. Přestože pojmenování ulic do budoucna zpřehlední celou obec, která se neustále rozrůstá, přináší s sebou i (pro některé nepříjemnou) povinnost, a tou je výměna osobních dokladů a informování různých úřadů a institucí o změně adresy trvalého bydliště. Komise pro pojmenování ulic ve spolupráci s Radou obce v současné době vyjednává podrobnosti týkající se uvedených povinností, aby mohli být všichni občané podrobně informováni ještě před koncem letošního roku. Rámcový přehled povinností Vám přinášíme již v tomto čísle. Prvním krokem pro všechny občany vlastnící občanský průkaz (dále OP) bude jeho výměna. Nežádejte o nový OP před koncem roku Před termínem platnosti rozhodnutí zastupitelstva, což je , nebudou nové adresy uvedeny v registru RUIAN, ze kterého Magistrát města Zlína čerpá informace. Původní občanské průkazy zůstanou i po 1. lednu 2014 ještě nějakou dobu platné. Občan ale nebude mít v občanském průkazu uvedenou celou adresu včetně názvu ulice, a kvůli tomu mohou nastat problémy u pošty, peněžních ústavů, orgánů veřejné správy apod. Je v zájmu občanů, držitelů OP, aby včas požádali po 1. lednu 2014 o nový. Vydání nového OP bude bezplatné. Následně bude možno vyřizovat změnu ostatních dokladů, smluv a hlásit změnu adresy. U některých institucí bude nutné vyčkat na vydání občanského průkazu, jiné si mohou informaci o změně adresy získat ze zmíněného registru RUIAN. Tyto informace budou podrobně popsány v prosincovém vydání magazínu včetně kontaktních telefonních čísel, způsobu vyřízení, potřebných podkladů, otevíracích dob atd. Rámcově se může jednat o povinnost nahlášení změny adresy následujcím institucím: dodavatelé energií (plyn a elektřina), zdravotní pojišťovna, Úřad práce (podpora v nezaměstnanosti), Odbor sociálních věcí, MMZL (příspěvek na bydlení, přídavky na děti, rodičovské příspěvky), Okresní správa sociálního zabezpečení (příspěvek na péči, hmotná nouze apod.), Finanční úřad (daň z nemovitosti), telekomunikace (mobily, pevné linky, internet), bankovní a peněžní domy (účty, spoření, hypotéky, pojištění), koncesionářské poplatky za televizi a rozhlas, SIPO, důchody, zaměstnavatelé, škola, mateřská škola, jesle, lékaři, provozovatelé a vlastníci vozidel (zapsání adresy do velkého technického průkazu a vydání nového ORV malý technický průkaz) Není nutné měnit pas a řidičský průkaz! Samozřejmě ne všechny povinnosti se budou týkat všech občanů, doporučujeme, aby si každý dle rámcového přehledu zkontroloval své dokumenty a připravil se na vyřízení potřebných změn. V případě, že si nebudete vědět rady, pracovníci obecního úřadu Vám ochotně pomohou. Povinné nahlášení změny se samozřejmě týká i podnikatelů v obci. Fyzické osoby podnikající budou změnu místa podnikání hlásit na živnostenský úřad, f inanční úřad a sociální a zdravotní pojišťovně. Právnické osoby musí změnu sídla oznámit do obchodního rejstříku, živnostenskému úřadu, finančnímu úřadu, a pokud má společnost zaměstnance, je nutné nahlásit novou adresu na příslušných úřadech sociální pojišťovny a jednotlivých zdravotních pojišťovnách. Začátkem přítího roku bude vydána nová mapa s pojmenováním ulic a čísly popisnými, která bude volně k vyzvednutí na obecním úřadě. Komise pro pojmenování ulic 5

6 obec ŠTÍPA K Větř POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1 Hlavní 2 Osmek 3 K Větřáku 4 Ke Kusalce 5 Družstevní 6 U Vodojemu 7 Záhumení 14 Větrná 32 Sokolská 33 Spojovací 34 Lipová 35 Višňová 36 Trnková 37 Jabloňová 38 Ořechová 39 Polní 40 Zahradní 41 Luční 42 Hájka 43 Smrková 44 Dubová 45 Borová 46 Úzká 50 Úvoz Polní Zahradní 413 Luční Větrná Ořechová Lipová Sokolská Úvoz 407 Hlavní Ž

7 A OSTRATA obec áku Višňová Trnková Hájka Smrková Lipová Dubová Borová Osmek Jabloňová Hlavní U Vodojemu Ke Kusalce Spojovací 405 Úzká Ke Kusalce 428 OBECNÍ ÚŘAD Záhumení Družstevní SLUŠOVICE ELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ VESELÁ 37

8 obec POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1 Hlavní 7 Záhumení 8 Pod Školou 9 K Pálenici 10 Rybníček 11 Sadová 12 Na Kopci 13 Boří 14 Větrná 15 Ke Korábku 16 Mikulovka 17 Fojtská 26 Příkrá 27 Fojtská 28 Hřbitovní 29 U Obrázku 30 Nad Zbrojnicí 31 Strmá 47 Ječná 48 Žitná 49 Ke Žlebu 51 Nad Divadlem Mikulovka U Obrázku 414 U Obrázku Ke Korábk 388 Hřbitovní Fojtská Fojtská Fojtská Příkrá Hlavní K Pálenici 28 Fojtská ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ 340 Sadová

9 Strmá Hlavní OSTRATA B obec Větrná Nad Divadlem Ječná u Nad Zbrojnicí Mikulovka ZŠ a MŠ Hvozdná Hlavní Záhumení Žitná Pod Školou Ke Žlebu Záhumení Hlavní Na Kopci 7 Rybníček Boří Boří 39

10 obec C Fojtská Nivy U Rybníka Nivy Hlavní Pod Hrází Pod Hrází ŽELECHOVICE NAD DŘEVNICÍ 10 2

11 416 Fojtská Fojtská Fojtská 435 OSTRATA 437 Rybníček Boří obec Příkrá Hlavní K Pálenici Fojtská Vodní Potoční 340 Sadová Myslivecká 419 Nivka Háje 418 Háje POJMENOVÁNÍ ULIC VE HVOZDNÉ 1 Hlavní 9 K Pálenici 10 Rybníček 11 Sadová 13 Boří 17 Fojtská 18 Nivy 19 U Rybníka 20 Pod Hrází 21 Myslivecká 22 Háje 23 Nivka 26 Příkrá 27 Fojtská 311

12 historie hvozdenských rodů a povídání pomalu končí V minulém díle povídání o historii hvozdenských rodů jsme se seznámili se třemi rodinami, které se do Hvozdné přistěhovaly ze 100 kilometrů vzdálené Drahanské vrchoviny. Tento díl začneme trošku blíže, 30 km severně od Hvozdné, v obci Ústí nedaleko Hranic na Moravě. Zde se 26. prosince 1789 v chalupě č. 8 narodil rodičům Tomáši a Barboře Vykopalovým syn Jan. Jan Vykopal vyrostl a dospěl v Ústí a v nedalekém Černotíně si našel nevěstu Cecílii Třetinovou. V Ústí založili rodinu a vychovávali postupně svých pět dětí. Stejně jako u Rupů, Langerů a Vodáků, kterým jsme se věnovali v minulém čísle, ani v případě Vykopalů se neví, co bylo důvodem První Šenkyřík ve Hvozdné František, nar k opuštění rodného kraje. Pravdou však je, že roku 1835 se Jan a Cecílie Vykopalovi spolu s 5 dětmi, Anežkou, Viktorií, Janem, Johanou a Karlem, stěhují do Hvozdné a usazují se v domě č. 70, který koupili od Ignáce Hradily. Ve Hvozdné se jim pak narodily ještě dvě děti, František a Františka, které však umírají ve věku jednoho roku. Všech pět starších sourozenců, kteří se narodili v Ústí, nalezlo ve Hvozdné a okolí partnery a založili rodiny. Pochopitelně pouze rodiny Jana a Karla dále nesly příjmení Vykopal a jejich potomci, kteří obsadili mnoho čísel ve Hvozdné, jsou zmapováni až téměř do dnešních dní. První Vykopal ve Hvozdné, Jan, umírá stářím sešlý 16. února roku 1873 v 83 letech. Tak jako u některých již zmíněných rodů, i u Vykopalů je zajímavé, že v obci Ústí stále žijí nositelé tohoto příjmení. Rod Vykopalů existuje ve Hvozdné 178 let. Nyní se přesuneme do roku 1871, kdy se do Hvozdné přiženil první nositel jména Šenkyřík. Jmenoval se František a narodil se 6. prosince 1846 v rodině sedláka Josefa a jeho ženy Barbory na Příluku. Pro sedláckého synka z Příluku určitě nebylo problémem najít si nevěstu z blízké Hvozdné. Oženil se s Františkou Březíkovou, vdovou po Františku Krajčovi, usadili se na č. 50 a měli spolu šest dětí. Kdy František Šenkyřík zemřel, to se zatím nepodařilo vypátrat. Pokud někdo ze čtenářů tohoto článku tuto informaci má, budu rád, když se o ni podělí. Rod Šenkyříků existuje ve Hvozdné 142 let. Vše jednou musí skončit a výjimkou není ani naše povídání. A tak posledním rodem, s jehož historií se krátce seznámíme, je rod Riesů. Píše se rok 1875, naší zemi vládne císař Franc Josef I. a v 70 km vzdáleném Pustějově nedaleko Fulneku se narodil v rodině domkáře Františka Riesa a jeho ženy Roziny, syn jménem Richard. Richard ve svých 33 letech, v roce 1908, přišel do Hvozdné a oženil se s Františkou Hvozdenskou, matkou tehdy již 2-letého syna Isidora, a usadili se na č. 29. Jejich svatba proběhla v Hrušově nad Odrou u Ostravy, snad proto, že Richardův bratr Robert byl učitelem v nedalekém Hlučíně. Kromě bratra Roberta měl Richard ještě dalšího bratra Valentina a sestru Valerii, kteří zůstali v Pustějově a jejichž potomci tam stále žijí. Povedlo se vypátrat, že rod Riesových se v Pustějově vyskytoval již od roku 1756; je možné, že před tímto obdobím se vyskytovali v některé z okolních obcí. Potomky Riesů v Pustějově jsem osobně navštívil a ti jen 12

13 historie hvozdenských rodů Milovníci knírů, bratři Riesovi zleva Richard, Valentin a dole Robert se svojí rodinou mlhavě tušili, kde se jejich prastrýček Richard usadil. Vyprávěli však historku, která se v Pustějově udržela, a sice že Richard prý zběhl z vojny, skrýval se v Beskydech a do Pustějova se již nikdy nevrátil. Kolik je na této historce pravdy, to už nikdo nezjistí. Další zajímavostí je společná záliba bratří Richarda, Roberta a Valentina v dlouhých knírech, které si v určitém období každý z nich pěstoval. Richard Ries, jako první zástupce svého jména ve Hvozdné, umírá v roce 1937 v 62 letech. Rod Riesů tedy ve Hvozdné existuje 105 let a patří mezi nejmladší historické rody. A to je téměř vše, co jsem měl k tomuto seriálu připraveno. Od února roku 2012 jste měli možnost pootevřít tajemné dveře vedoucí do minulosti a seznámit se s historií některých hvozdenských rodů. Není v mých silách podat přesné informace o všech rodech, byť by si to jistě zasloužily. Aby však milovníci historie nebyli smutní, tomuto tématu se budeme věnovat ještě v příštím čísle magazínu, kde kromě závěrečného shrnutí mám připraveno i následující překvapení. Řídící učitel Navrátil, z jehož práce jsem při tvorbě článků čerpal, sepsal krátké informace i o mnoha dalších rodech, ať už existujících, či ze Hvozdné již zmizelých. Většinou se jedná opravdu jen o základní informace, často jen rok příchodu do Hvozdné a původní bydliště, ale pro nositele daného příjmení mohou být zajímavé. Abych Vás trošku navnadil, tak zde uvádím pár vybraných příjmení, ke kterým existují základní informace: Lukeš, Julina, Kotek, Hlaváč, Polách, Polášek, Polepil, Červenka, Javora, Daněk, Borek, Kučera, Kobylík a tak dále, celkem se jedná zhruba o sto příjmení. Zajímá-li Vás tedy historie rodů, které nebyly v našem povídání zmíněny, dejte mi vědět a můžete se tak podílet na přípravě obsahu posledního článku tohoto seriálu. Kontaktovat mě můžete em na adrese osobně (Hvozdná 278), popř. můžete nechat vzkaz na podatelně OÚ. Těším se na Vaše náměty. Jaromír Štach 313

14 hasiči Co jste hasiči, co jste dělali... Kolik členů má Váš sbor dobrovolných hasičů ve Hvozdné? Stabilní základnu, která se v současné době pravidelně schází, tvoří deset členů. Radou, zkušenostmi a samozřejmě při zásazích nám ovšem vypomáhá dalších osm starších členů a zkušených hasičů. Kdy a za jakých okolností sbor vznikl? Hasičský sbor ve Hvozdné byl založen v červnu Příští rok oslavíme krásné devadesátiny. Do práce ve sboru se vždy zapojovalo mnoho aktivních členů a naši práci obec ocenila několika pamětními medailemi. V současné době jsou jejich držiteli pan Hlaváč a pan Vladimír Lukovský. Jaká je Vaše motivace? Proč jste se do této činnosti pustili? Stále se ukazuje, že nás a naší práce je zapotřebí. Třeba při velkém požáru seníku v místním zemědělském družstvu. Bohužel i přesto v poslední době zájem o práci ve sboru klesl a členů začalo ubývat. Proto je potřeba vychovávat mladou základnu, která náš sbor posílí a pod vedením ostřílených veteránů se zapojí do práce. Naštěstí se takoví kluci našli a neberou činnost ve sboru jen jako zábavu. Prezentujeme sebe a reprezentujeme obec. Zkrátka místo poflakování se sejdeme, uděláme něco prospěšného pro obec a zažijeme spoustu legrace, ale i adrenalinu na soutěžích a při výjezdech. Jak zlepšujete své schopnosti? Kde sbíráte nové informace? Své schopnosti zdokonalujeme na odborných kurzech a školeních, které pořádá HZS. Pochopitelně také čerpáme ze zkušeností a práce starších členů a pro zlepšení kondice docházíme na tréninky. Dále také spolupracujeme se sbory okolních vesnic, se kterými se potkáváme na závodech, při různých zásazích a na akcích, pořádaných jednotlivými obcemi. Jak často se scházíte a za jakým účelem? Scházíme se pravidelně jednou za dva týdny, abychom naplánovali další činnost, udržovali techniku a trénovali. A pak na soutěžích či výjezdech. Rádi bychom se také více zapojili do dění v obci, což by nám mohlo pomoci vytvořit širší členskou základnu. Chtěli bychom totiž zapojit chlapce a děvčata již ve školním věku. Účastníte se i hasičských závodů? Ano, několika závodů jsme se již zúčastnili, zatím jsme však nevybojovali žádnou trofej. Bereme závody jako způsob získávání zku

15 šeností, ale do budoucna plánujeme účast na dalších soutěžích. Na ně budeme lépe připraveni a snad se budeme moci pochlubit lepšími výsledky. se. A samozřejmě musí počítat s tím, že to zabere hodně volného času a že je to neplacená práce. Trochu by měl zapracovat i na své kondici, ale hlavně by měl být kamarádský, hasiči Na co je Váš sbor nejvíce pyšný? Jsme pyšní především na dlouholetou tradici hvozdenských hasičů a na jejich práci. Samozřejmě jsme hrdí, že v této tradici můžeme pokračovat a zachovat ji tak pro další generace. Která akce nebo výjezd se Vám zatím nejvíce vryly do paměti? Jako první mě napadá naše poslední akce, při níž jsme hledali pohřešovanou ženu. Podle slov policie jsme totiž vytvořili časový rekord v pátrání, od vyhlášení akce do nalezení pohřešovaná osoby. Ale často vzpomínáme na likvidaci škod v naší vyplavené, navíc nově postavené školce. Tehdy jsme poprvé poznali, jak se lidé dokážou v neštěstí semknout a vzájemně si pomáhat. Mají i dívky možnost stát se členem místních dobrovolných hasičů? V okolních vesnicích je běžné, že členkami sboru jsou i dívky a účastní se všech akcí. Bohužel v naší vesnici dívky o práci ve sboru nejeví zájem, což je velká škoda. Rádi bychom mezi sebou přivítali i zástupkyně něžnějšího pohlaví. Kdyby se někdo chtěl stát členem, jaká kritéria musí splňovat? Nejprve musí mít chuť něco dělat a zapojit spolehlivý, obětavý a nebojácný. Na závěr bychom za celý náš sbor dobrovolných hasičů chtěli poděkovat obci Hvozdná za to, že nás v naší práci podporuje a poskytuje nám finanční prostředky, které jsou důležité pro naši činnost. Rozhovor připravila Eliška Hrbáčková 3715

16 galerie mladých S kamerou po stopách rally Člověk postávající dobrovolně ve sněhu nebo dešti, jindy polykající všudypřítomný prach, zpocený, ničím nechráněný na přímém slunci. Postávající ve škarpách, příkopech, na okrajích cest, v kopřivách To jsou důsledky velkého koníčka Honzy Daňka (1990), studenta UTB Zlín Fakulta managementu a ekonomiky se specializací veřejná správa a regionální rozvoj. Honzo, jak bys nejlépe charakterizoval svoji zálibu nebo chceš-li koníčka? Pokud je na mysli samotná rally, jedná se určitě o jeden z nejlepších a nejdramatičtějších motoristických sportů, který přináší napětí, adrenalin a mnoho vzrušujících okamžiků. Navíc se odehrává na různých místech nejen v rámci ČR, ale samozřejmě i světa. Tratě rychlostních zkoušek jsou vedeny na běžných silnicích v různých přírodních podmínkách, což dodává rally to hlavní kouzlo, narozdíl od závodění na okruzích. A co se týká natáčení rally závodů, charakterizoval bych to jako zachycení dramatických sportovních okamžiků, na které se mohu zpětně podívat nejen já, ale i další, a to klidně po mnoha letech. Jak ses k tomu dostal? Jelikož se na Zlínsku jezdí už pěknou řadu let zlínská barumka, jejíž trať vedla mnohdy právě přes Hvozdnou, nebylo daleko k tomu, aby mě rally zcela pohltilo. Všechno začalo návštěvou rally v blízkém okolí. V roce 2005 jsem se poprvé na barumku vydal s kamerou pořídit si pár záběrů pro sebe a hned se mi podařilo natočit jednu havárii, čímž to vlastně celé pomalu začalo. Následně v roce 2006 přišla nabídka od zlínského studia, které se točením rally soutěží v Česku věnuje, objet s nimi pár závodů ke konci sezony. Tím jsem odstartoval v roce 2007 svou první kompletní účast v rámci obou mistrovství, které se v ČR jezdí, v pozici kameramana. Od roku 2009 jsem držitelem novinářské akreditace, která mi dává určitá oprávnění pohybovat se kolem trati, a tím i možnost provádět tuto činnost na vyšší a profesionálnější úrovni. Co platí více a proč? Kluk se zálibou v rychlých autech nebo profík kameraman? Ono jedno úzce souvisí s druhým. Bez záliby v rychlých závodních autech bych se asi k točení nikdy sám o sobě nedostal. Ovšem teď už jsem čas od času zlákán natočit i něco jiného než auta a často to beru jako novou výzvu. A za profíka bych se určitě nepovažoval, pořád je kde se zdokonalovat. Rally v současné době neprožívá příliš radostné období. Mnoho nehod s tragickými následky znamená pro rally u většiny populace velkou černou kaňku; dokonce je voláno po zákazu tohoto motoristického odvětví. Má tohle do budoucnosti podle tebe nějaké řešení? Nejcenější skalp podpis od devítinásobného mistra světa Sebastiana Loeba Tady se dá řešení už asi hledat jen těžko, jelikož naše rally jsou jedny z vůbec nejzabezpečenějších v porovnání s celou Evropou či dokonce podniky mistrovství světa. Tam diváci stojí téměř kde chtějí, a to i na hodně nebezpečných místech, a přitom to nikdo neřeší. A když už se náhodou někomu něco stane, považuje se to jen za jeho nezodpovědnost, že nepoužil zdravý rozum. Hlavní problém vidím v tom, že lidé často nerespektují 16 2

17 zákazy a příkazy, a to nejen v rally, ale i v normálním životě Bohužel černý stín u nás na rally vrhají jednoznačně české sdělovací prostředky, které běžné sportovní výsledky absolutně nezajímají, ale naopak tyto tragédie je přitahují. Výrazně jim zvyšují sledovanost a média je dokážou neustále omývat i týden dokola. Soutěžní speciály nejvyšších tříd už v podstatě s produkčními auty nemají mnoho společného. To sebou samozřejmě nese velkou finanční zátěž zúčastněných a možná ne nadarmo se říká, že rally = sport pro bohaté. Jaká vládne za oponou soutěží atmosféra? Bez velkých finančních prostředků to v rally bohužel dnes nejde, stejně jako kdekoliv jinde. Jako sport pro bohaté bych to ale nenazval, jelikož za volanty sedí v naprosté většině případů profesionální a talentovaní jezdci, předvádějící velkou sportovní úroveň. Co se týká samotné atmosféry na závodech, bývá zpravidla hodně přátelská. Jednotlivé týmy mají mezi sebou víceméně kamarádské vztahy a dokážou si navzájem vypomoct, stejně jako další lidé, kteří se kolem rally neustále pohybují zase v jiných funkcích a na jiných pozicích. Ovšem výjimky se najdou vždycky asi jako v každém sportu. Tvoje nejoblíbenější rally a proč? Tak nejoblíbenější rally mám určitě dvě. To první je od dětství samozřejmě Barum rally. Hlavně proto, že se jedná o domácí podnik se skvělou atmosférou a vysokou sportovní úrovní. Ale za tu nejlepší a nejoblíbenější rally posledních let považuji již od své první návštěvy Finskou rally. Je součástí mistrovství světa a odehrává se na šotolinových tratích v úžasné krajině plné jezer a neuvěřitelného množství horizontů. To je taky jeden z důvodů, proč jsem se tam od roku 2007 s jedinou výjimkou pokaždé vrátil. Projel jsi takřka celou Evropu, o naší České republice ani nemluvě. Máš čas poznávat na závodech i krásu cizích zemí? K projetí celé Evropy mám ještě dost daleko. Stále je velká spousta míst, kam bych se chtěl podívat, a to nejen v Evropě. Za těch sedm let, co se na závodech pravidelně pohybuji, jsem měl možnost poznat řadu skvělých míst, a to nejen v zahraničí, ale i u nás. Výhodou závodů je, že se neodehrávají na jednom místě, ale v určitých lokalitách, které se během roku neustále střídají. Člověk tak stíhá poznat danou oblast ze široka. Ovšem na nějaké poznávání turistických atraktivit zrovna času moc nezbývá, ale i zde se najdou čas od času výjimky. Jistě se setkáváš s různou kulturností v jednotlivých zemích. Který národ tě svou mentalitou oslovuje nejvíce a naopak. V zahraničí jsem si nejvíc oblíbil Finy, neboť se jedná o velmi přátelský národ se skvělou povahou; s lidmi se tam dobře a rychle navazuje kontakt. Rozhodně není problém se u rychlostní zkoušky potkat se skupinkou Finů, kteří člověka téměř ihned obdarují místním pivem či jiným podobným nápojem. Podobně jsou na tom s povahou i Švédové. Takže pro mě zatím jednoznačně vítězí severské země. Na mistrovství světa ale člověk potká a pozná za těch několik dní řádu národů a na každém se najde něco dobrého i špatného. Účast na závodech sebou nese časovou náročnost. Některé závody trvají více než jeden den. Můžeš říci, jako úspěšný absolvent vysoké školy, co vše díky rally zanedbáváš? Závody zaberou opravdu hodně volného času, hlavně v období, kdy je sezona naplno rozběhnutá. Naštěstí se ale většina závodů odehrává v období, kdy do školy zrovna nemusím docházet. Navíc Finská rally, která zabere i s cestou celý týden, se odehrává v období prázdnin, takže mě nijak zásadně neomezuje. Na střední ale bývalo samozřejmě mnohem komplikovanější udělat si volno na rally než teď na vysoké. Za těch sedm posledních let jsem vynechal závody kvůli škole poprvé až letos, a to z důvodu ukončování mého bakalářského studia, kdy začínalo jít pomalu do tuhého. Rozhovor připravil Jaromír Javora galerie mladých 317

18 naše zájmy Cyklistika je můj kůň Potkali jsme se v jeho dílně. Za okny tma a nevlídný, už podzimní večer. Vrata garáže jsou zaplněna startovními čísly z úspěšných cyklistických závodů. Normální člověk by už teď dřepěl u televize. Ovšem ne tento upovídaný. Jak se dozvíme z následujících řádek, amatérský šampion (do i nad 50 let) Stanislav Javora ze Záhumení to vidí úplně jinak. Jsi znám jako celoživotní sportovní nadšenec. Jak vedla tvoje cesta k jízdnímu kolu? Ke kolu jsem se dostal úplně náhodou. Začal jsem mít vleklé zdravotní problémy s koleny, a to vinou motokrosu, kterému jsem se v mládí velmi aktivně věnoval. A zjistil jsem, že ježdění na kole mi přináší nejen radost, ale také úlevu bolavým kolenům. Zkrátka od doby co jezdím na kole, jsem mohl svoje bolavá kolena přestat řešit. S nadsázkou lze říci, že jsem své sportovní návyky moc nezměnil, stále je to o dvou kolech. Ale k závodění je to stále velký krok. To jsem zase potkal partu známých, se kterými jsem ze začátku nepravidelně vyjížděl na kole do přírody. Nejednalo se o dlouhé trasy, maximálně do sedmdesáti kilometrů. No a jednou jsme se hromadně přihlásili na nějaké závody. Bez jakékoliv přípravy či trénování jsem dojel na čtvrtém místě, ani nevím jak. A od té doby se datuje mé závodění. Vyjmenovat tvoje závodní úspěchy je celkem jednoduché. Pokud tě nepotká technická závada, můžeš se pyšnit nepřeberným množstvím cen a pohárů za umístnění na bedně. Nejsou z této skutečnosti tví soupeři demotivovaní? Tohle já nevím a možná ani vědět nechci. Pokud to lze takhle říct, jedu s citem a snažím se nepřepálit své síly hned po startu a pokud trať znám, rozvrhnout si ji co možná nejlépe. A opravdu, většinou to na tu bednu stačí. A co trénink? To přece musí být zabiják času! Trénink? Můj trénink, pokud se to tak dá vůbec nazvat, je přemisťování se do zaměstnání a zpátky. Každému to vrtá hlavou, ale je to fakt. Někdo se své časy snaží honit technikou, kupuje nová a lepší kola přitom já jezdím už asi deset let na stále stejném. Je třeba se na jednotlivé závody nějak speciálně připravovat? Pravdou je, že před opravdu důležitými a těžkými závody potrénuju. Znamená to dát si párkrát alespoň těch padesát až sedmdesát kilometrů, aby si organismus a tělo na tu zvýšenou námahu a výdej energie přivyklo. Věnuju tomu asi tak čtrnáct dnů před závodem. Samozřejmě ne každý den, na to opravdu není čas. Tvoje závodní filozofie? Rozhodně nejedu na závod vyhrát, ale říkám si: jak dopadnu, tak dopadnu. Pro dobré umístnění ale udělám maximum. A co výživa? Máš nějaký svůj tajný recept? Výživu mám nastavenou celoživotně jaksi automaticky. Jednoduše se, s odpuštěním, nepřežírám. Důležité je také doplňování energie během závodu, protože pokud tomu tělu takto nepomůžeš, rychle skončíš. Naštěstí se mi daří různé energetické tyčinky a gely vyhrávat na závodech, takže je většinou použiju při závodě dalším. Jsi také známý jako kouč své dcery Lucie, velmi úspěšné amatérské sportovkyně. S Luckou to bylo tak. Jednou jsem jel na závod do Velkých Karlovic. Do auta jsem přibalil také její kolo, aby se na místě nenudila. 18 2

19 A nějak přišlo k tomu, že ji pořadatelé zapsali do startovní listiny. Na úplně obyčejném kole a bez jakékoliv přípravy tehdy překvapivě dojela na druhém místě. Měla asi sedmnáct roků, takže ani pořádně nestihla závodit v juniorech a musela začít jezdit rovnou v ženských kategoriích. Tenkrát se jí to velmi zalíbilo, a tento sport ji naprosto pohltil. A možná to byl také důvod jejího vysokoškolského studijního směru. Myslíš, že máte sport a pohyb v genech a může to být jeden z důvodů proč jste tak úspěšní? Myslím, že ne. Co vím, tak moji rodiče ani prarodiče se sportu aktivně vůbec nevěnovali. Nicméně je třeba vycházet z toho, že pohyb je důležitá součást života jako takového. Jakmile se lidi přestanou hýbat, tak to s nimi většinou jde rychle z kopce. Zkrátka člověk se musí udržovat. Spoustu je toho také v hlavě. Ne že by šlo o nějaké složité vymýšlení taktik jak na soupeře, ale ne vše je v kondici a v kolu. Poslední dotaz. Horské kolo nebo silniční? Nepreferuji jedno ani druhé. Obojí mají svoje pro a proti. Naštěstí nejsem specialista na žádné z nich, a proto se mi jaksi obecně daří na obou. Tím myslím na každém zvlášť. Ten večer to byla příjemně strávená chvíle. A nejen díky výborné Staňově hruškovici. Za rozhovor děkuje Jaromír Javora Galerie za velkou louží Valašský názor je občanské sdružení, trochu umělecké, regionální, prohlubující myšlenku Valašska, trochu vážné, více recesní a hlavně bláznivé, protože jeho členem je i moje maličkost. A to doslova. V pradávných časech vzniku sdružení, někdy před dvaceti lety, jsme vymysleli ambiciózní výmysl (říká se tomu projekt), že vybudujeme NNVG, Nezávislou národní valašskou galerii. Ještě jsme pořádně nevěděli, jak na to, ale byli jsme přesvědčeni, že to vyjde. Postupem času ve sdružení vznikala sbírka výtvarných prací. Díla jsme do sbírky získávali různě, náhodně i záměrně, od členů sdružení, jako dary od spřátelených výtvarníků nebo výměnou. Jednou za rok se z tohoto depozitáře uspořádala výstava, aby se umění provětralo a představilo veřejnosti. Pozitivní bylo, že výtvarných prací přibývalo, ale cítili jsme, že to ještě pořád není to, co bychom od NNVG očekávali. Až jednou, patrně při slibovici, se zrodil správný, i když šílený nápad. Byli jsme věrni myšlence našeho sdružení že umění se musí stavět lidem do cesty, ne aby si je museli hledat sami v galeriích, a tak lid nenápadně, hezky a kulturně vychovávat. Podstatou nápadu byla takzvaná Výstavní místa NNVG prostor ve veřejně přístupných budovách různého charakteru a zaměření, kde bude umístěn soubor uměleckých výtvorů. Expozice NNVG bude na vybraném místě umístěna neomezeně dlouhou dobu, dokud bude budova v provozu nebo nespadne. Napjatě jsme očekávali, zda myšlenka bude fungovat. A ona fungovala. Samozřejmě jsme nečekali se založenými štětci. Zkoušeli jsme, kam výstavní místa umístit. Majitel objektu musí s výzdobou souhlasit a aktivně se do vytvoření expozice zapojit. První výstavní místo Nezávislé národní valašské galerie vzniklo v srdci Valašska a vzniklo ze srdce. Pamětníci vzpomenou se slzou v oku na Druhé zasedání Valašského senátu, kde bylo pod názvem Senzační odhalení valašský názor 319

20 valašský názor 20 2 až příliš slavnostně odhaleno První výstavní místo. Bylo to v Kulturním domě ve Vizovicích v sobotu odpoledne Ve vestibulu vizovického kulturního domu je vystaveno sedm obrazů a kreseb od významných valašských i českých autorů. Své práce zde má například Jan Kobzáň a Jan Bauch. V dalších letech výstavních míst přibývalo. Umístění stálých expozic se měnilo. A tak NNVG vystavuje v divadle, v cukrárně, penzionu, restauraci, hotelu, motelu, ve škole i v kině. Když jsme překonali desítku, byli jsme přímo nadšeni. Takový úspěch jsme opravdu nečekali. Myšlenka výstavních míst si žije svým životem, ostatně jako všechno ve Valašském názoru, a my jsme šťastni, že můžeme propagovat umění na netradičních místech. Děkujeme. Přiblížilo se tuctové výstavní místo. Tím myslím dvanácté. Nechci už ani psát, že při slibovici, ale jak říkáme na Valašsku, gde inde vznikajú ty bohulibé nápady, že. Co takhle dostat valašské umění až někam na druhý konec naší zeměkoule. Zpočátku to vypadalo nesmyslně, ostatně jako vždy. Zachránila nás HVOZDNÁ. Obec Hvozdná má mimo partnerského města Makov na Slovensku, kde máme mimo jiné přátele, ještě jedno partnerské město. Tím je město East Bernard ve Spojených státech, tedy v Americe. Pan starosta Válek a celé obecní zastupitelstvo projevilo neskonalou ochotu, pomoc a hlavně vstřícnost k nápadu vytvořit Dvanácté výstavní místo NNVG právě tady. Dostat valašské umění za velkou louži, to už nebyl sen, to snad byl valašský názor! Psal se rok 2011, když začaly přípravy. Ne všechno jde vždy tak, jak si představujeme, ale díky pomoci starosty obce Hvozdná, zastupitelů i nadšených pomocníků se v roce 2013 podařilo díla valašských autorů, členů Valašského názoru, do Ameriky přepravit, umístit a výstavní místo dát k dispozici divákům. Opět jsme se setkali s vstřícností, tentokrát starosty East Bernard a místních radních. Výstavní místo nainstalovali do vstupu budovy radnice pro nás pocta. Vystavujeme zde jedenáct výtvarných prací, které jsou generačním průřezem členů Valašského názoru. Z hlediska techniky jsou zastoupeny kresby, malby a fotografie. Jsme nesmírně potěšeni, že se v podstatě zběsilý nápad podařilo dotáhnout do skvělého konce. A to jsme ještě od starosty East Bernardu dostali osobní poděkování na hlavičkovém papíře města s podporou pro činnost sdružení. Takové ocenění je pro nás závazkem, ale i naplněním poslání Nezávislé národní valašské galerie. Vděčnost členů našeho sdružení vyjádříme tím, že se budeme dál věnovat obdobným aktivitám, vedoucím někdy krkolomnými chodníčky valašského umění. Ještě jednou díky všem Vám, kteří jste přispěli k vytvoření výstavního místa v Americe. Velké uznání obci Hvozdná za její vize. To se opravdu všude nevidí Okřívajte! Za členy občasného sdružení Valašský názor Valašský BloUDITEL OF Krajíček

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit

Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Nezapomeňte po Novém roce vyřídit Vážení občané, v souvislosti s novým pojmenováním ulic v obci Hvozdná je nezbytné, abyste kontaktovali všechny subjekty, které je nutné o změně adresy trvalého bydliště

Více

Velké a malé příběhy moderních dějin

Velké a malé příběhy moderních dějin Gabriela Juříčková Zpovídaní mé babičky Boženy Žižkové, narozené v roce 1939 Autorka: Gabriela Juříčková Už by nechtěla vrátit komunisty, přitom všude jinde pořád slyším, jak prý tehdy bylo líp. Datum

Více

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči

110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči 1 110. výročí založení hasičského sboru v Brťově-Jenči Historie hasičských sborů se odvíjí od doby rakousko-uherské monarchie jejíž součástí byly naše země až do roku 1918. Profesionální sbor hasičů měla

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1

Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Projektový management MP Příprava automobilového závodu do vrchu Linková Petra Rok 2009/10 Fakulta textilní Technická univerzita v Liberci Stránka 1 Obsah Úvod... 3 Současný stav... 3 Stanovené cíle...

Více

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY

PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY. jaro, léto, podzim 2010. Bílá - BESKYDY PROGRAMOVÁ NABÍDKA PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY jaro, léto, podzim 2010 Výlety pro MŠ Školky v přírodě Adaptační kurzy Bílá - BESKYDY SUN Outdoor o.s. Bílá 149, 739 15 pošta Staré Hamry, tel.: 774155550, e-mail:

Více

Co má housenka na srdci

Co má housenka na srdci Září 2015 ORONGONG Co má housenka na srdci Zdravím čtenáře Orongongu, prázdniny jsou u konce a nový školní rok 2015/2016 nám začíná. Tábor si všichni užili, děti ho hodnotily jako jeden z nejlepších za

Více

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014

Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Evropský týden mobility 16. 22. září 2014 Motto: Naše ulice, naše město. Evropský týden mobility je kampaň, která probíhá každoročně od roku 2002 a má za cíl propagovat bezpečné, ekologicky šetrné způsoby

Více

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013

Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 oravi 8 ročník a M Mezinárodní soutěž historických autoomobilů years R allye Pozvánka středa 28. srpna neděle 1. září 2013 Vážení přátelé historických automobilů, pořadatelé z Veteran Car Clubu Ostrava

Více

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA,

FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ VÝVOJ ČLOVĚKA 1. Uveďte,

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006.

Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006. Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva o činnosti a hospodaření Sboru dobrovolných hasičů v Holáskách za rok 2006 Vážení hosté, bratři a sestry Dovolte mi přednést zprávu o činnosti našeho sboru za rok 2006. Zpráva začíná stavem naší

Více

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7

Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, T r á v n í k y 1 2 1 7 Vsetín 2010 Roční plán EVVO na školní rok 2010/2011 Výchozí situace: Účast žáků v přírodovědných olympiádách Dlouhodobě realizovaný projekt

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE ) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Hvozdná okres... Zlín konaných ve dnech (dne)... 0.0. -.0.204 byly

Více

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst.

Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Znáte postavičky, které jsou schované ve spojovačkách? O prázdninách byste si o nich mohli něco přečíst. Ještě a pár dnů a přijde změna. Konečně tu budou Tajenka 1) Nejlepší přítel člověka je...? 2) Co

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 23. ročník Pořadatel: Datum závodu: 13. září 2014. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 24. ročník Pořadatel: Datum závodu: 12. září 2015. Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 602 775

Více

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK

H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK TJ SLEZAN FRÝDEK-MÍSTEK ODDÍL ATLETIKY STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK pořádají mezinárodní silniční běžecký závod H O R N I C K Á D E S Í T K A 29. ROČNÍK V loňském roce bylo na startu rekordních 2650

Více

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci

Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 1. Chodí Vaše dítě do MŠ: a) velmi rádo 7x b) rádo 7x c) nerado 1x d) nevím Dotazníky pro rodiče vyhodnocení Žlutá třída - Motýlci 2. O dění v MŠ s Vámi dítě hovoří: a) každý den 10x b) občas 5x 3. MŠ

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna.

Okenský zpravodaj vydává: Obecní úřad Okna, Okna č.p. 40, 471 62 Okna Internetové stránky: http://obecokna.cz, E-mail: starosta@obecokna. OKENSKÝ ZPRAVODAJ KVĚTEN 2010 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: Veřejné zasedání zastupitelstva obce se konalo ve středu 5.května 2010 od 17:00 hodin. Jedním z bodů jednání bylo schválení žádosti o slevu a prominutí

Více

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA

DOTAZNÍK PRO KLIENTY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB ČESKÁ ZPRÁVA Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, IČO 750 111 91, ČSOB 220196017/0300 SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Česká 1175, 377 01 Jindřichův Hradec II, Česká republika DOTAZNÍK

Více

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu

MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu MČR mládeže v šachu 2014: dvě zlata, dvě stříbra a jeden bronz pro Jižní Moravu V minulém týdnu se odehrálo Mistrovství České republiky v praktickém šachu mládeže a juniorů, které skončilo v sobotu 15.3.2014.

Více

ČTENÍ NEJMENŠÍM V pondělí 26. 3. 2012 navštívili žáci třídy 5.A s paní učitelkou Hanou Houškovou MŠ v Mechové ulici, kde v rámci Měsíce knihy zábavnou formou seznámili budoucí prvňáčky se známými i méně

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 9 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Zpravodaj se mračí Co s ním? O čem chci psát? O potřebě, kterou vykonávají naši nejlepší přátelé - pejsci. Minulý týden přišel pan. Radoň ml. s ústní stížností

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ

OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ VÝHODY PROJEKTU PROPOZICE ZÁVODŮ DARY A CENY PROGRAM SPANILÁ JÍZDA MEDIALIZACE MEDIÁLNÍ PARTNEŘI NABÍDKA PARTNERSTVÍ PLNĚNÍ PRO ZÁKLADNÍ ÚDAJE VEŘEJNÁ AKCE Mezinárodní závody

Více

Názory občanů sídla DOBŘEJICE

Názory občanů sídla DOBŘEJICE Názory občanů sídla DOBŘEJICE II. díi Zpracovali : Spojené ateliéry KA, M. A. A. T. Odborný garant: Ing. arch. Jirovský Martin, Ph. D. Počet dotazovaných osob pro sídlo Dobřejice: osob z celkového počtu

Více

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví

KNIHY MAJÍ ZELENOU. CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví KNIHY MAJÍ ZELENOU CO SE SKRÝVÁ MEZI KNIHAMI? Aneb Reportáž z našeho knihkupectví Naše paní učitelka nám v češtině představila soutěž pro základní školy KNIHY MAJÍ ZELENOU, kde máme za úkol vytvořit reportáž

Více

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA

ÚVODNÍK ZÁCHRANÁŘI OLYMPIÁDA Z ČESKÉHO JAZYKA 1 ÚVODNÍK Vítejte u 6. čísla Deváťáckých novin. V tomto vydání se dočtete, co se událo u nás v Senožatech v měsíci únoru. Tentokrát nejen ve škole. Došli jsme se podívat také na dětský karneval a na masopustní

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, Zemědělská fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zpracovává projekt Chráněná území jako společenská dohoda o ochraně přírody, který je finančně podporován Grantovou

Více

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015

Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí. Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem. Září 2015 Časopis Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí Detašované pracoviště Dvůr Králové nad Labem Září 2015 O čem si přečtete: Zahájení školního roku 2015/2016 Plavání Návštěva útulku

Více

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U

R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U R O Z H O V O R Y S U K R A J I N S K Ý M I D Ě T M I Z M U K A Č E V S K É H O I N T E R N Á T U Pro časopis ZÁMEČEK foto, text: František Miker, Lukáš Pěkný, Aleš Dvořák Mukačevo Ukrajina, dne 2. 7.

Více

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov. PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov PROJEKT ŽIVOT V POHYBU Reg. číslo projektu: CZ.1.07/1.1.20/02.0057 LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ EVVO DUHA, DOLNÍ DVŮR Realizační tým v rámci projektu ŽVP

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com

Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU. Eva Peršinová 2015 www.vitarianstyle.com Video č. 3 JAK ZAČÍT S ŽIVOU STRAVOU 1 Krásný den Jmenuji se Eva Peršinová a vítám vás na webových stránkách www.vitarianstyle.com. Pojďme se nyní podívat na třetí video s názvem: Jak na to, v podstatě

Více

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2

Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace. Název školy: Elena Kolarovská. Období: duben 2012 VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Název školy: Základní škola a Mateřská škola Velké Albrechtice, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2557 Autor: Elena Kolarovská Období: duben 2012 Název: VY_32_INOVACE_30_ČJ2 Vzdělávací

Více

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník

Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Závod horských kol na Velký Javorník 19. ročník Pořadatel: Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685. Datum závodu:

Více

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka

Výsluňský. plátek LISTOPAD. Připravily: Anička, Jarka a Katka Výsluňský plátek LISTOPAD Připravily: Anička, Jarka a Katka Z obsahu: Fotbalový turnaj osmiček Zamířeno do: 7.C- rozhovor s Martinem Gebellem I učitelé jsou jen lidé - rozhovor s panem ředitelem Jiřím

Více

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě

Číslo: 01_voborilova. Téma: Hospodaření domácnosti. Ročník: 8. Autorka: Mgr. Ivana Vobořilová. Finanční vzdělávání na základních školách v České Lípě Anotace: Žák se seznámí s pojmem rodinný rozpočet, definuje složky rozpočtu domácnosti, uvede příklady výdajových i příjmových položek, vysvětlí pojmy schodkový rozpočet, vyrovnaný rozpočet, přebytkový

Více

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s.

Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách. Michal Bareš Rescueinfo o.s. Ochrana člověka za mimořádných událostí Praktická cvičení na školách Michal Bareš Rescueinfo o.s. Chrudim, 21. listopadu 2012 Rescueinfo o.s. Vzniklo na jaře 2005 z podnětu uživatelů občanských radiostanic

Více

Co je to vlastně Baltík?

Co je to vlastně Baltík? Ve dnech 20. - 22. 4. 2012 se v prostorách Holického Gymnázia uskutečnil 10. ročník celostátní soutěže Mlady programátor v programovacím jazyce Baltík. Co je to Baltík a jak soutěž probíhá? Co je to vlastně

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7

ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA TOCHOVICE ŠKOLA TYPU RODINNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLNÍ ROK 2007/2008 číslo: 7 Obsah: Slovo ředitele školy, akce v uplynulém měsíci, dětská tvorba, vyhodnocení sběru Červen 2008 TOCHOVICE 76 262

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice.

Následovala návštěva autobusového nádraží. Tento projekt město financovalo ze Společného regionálního operačního programu a rozpočtu města Votice. 1. a 2.10. 2009 se v rámci projektu Vzdělaný venkov uskutečnila odborná exkurze do mikroregionu Džbány-Žebrák. Exkurzi připravily manažerky mikoregionu Nechanicko Jana Pečenková a Urbanické Brázdy Ing.

Více

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ ČESKÁ TELEVIZE V DOBŘÍKOVĚ V úterý 10. června natáčela Česká televize v Dobříkově reportáž, která by měla být odvysílána v pořadu Toulavá kamera v průběhu července. Reportáž byla natáčena u sochy M. J.

Více

THERE IS/ARE EXERCISES

THERE IS/ARE EXERCISES THERE IS/ARE EXERCISES E1) POPIŠTE NÁSLEDUJÍCÍ OBRÁZEK 15 VĚTAMI S POUŽITÍM VAZBY THERE IS/ARE: E2) DO NÁSLEDUJÍCÍCH VĚT DOPLŇTE VAZBU THERE IS/ARE: 1. fourteen students in our class. 2. a fly in my soup!

Více

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky.

Kulturní akce. Nabízíme zapůjčení stolních a zahradních her (kroket, petanque, karty, míče) K potěše ducha vybízí dřevěná kaple sv. Anežky. Kulturní akce Stylově vybavený klub Špejchar je vhodným místem pro konání soukromých akcí, jako jsou oslavy narozenin, výročí, rodinná či jiná setkání. Prostor je vhodný k uspořádání koncertu, či jako

Více

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení:

Hádanka. Malý úkol na přemýšlení: Hádanka Malý úkol na přemýšlení: Řídíš auto a udržuješ konstantní rychlost. Po tvé pravé straně je hluboký sráz. Nalevo od tebe jede obrovské požární vozidlo a udržuje stejnou rychlost jako ty. Před tebou

Více

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014 Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček za školní rok 2013/2014 I v letošním školním roce zařazujeme systém výuky metodou NTC Learning do řízených i volných činností dětí. Již se nezabýváme

Více

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její

Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její Tak tohle je naše škola. Už pár let stojí na ulici Těrlické V Horní Suché. Během svého života prošla mnoha změnami. Těmi největšími byla její přestavba, kdy přibylo celé jedno patro. Také byla přistavěna

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 14. 09. 2012 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_20_ZSV Ročník: I. Základy společenských věd Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Základy

Více

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají

Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity. pořádají Projekt BRNO A JIŽNÍ MORAVA BEZ HRANIC zastoupen VUT v Brně, Dětský domov Dagmar a agentura Entity pořádají 8. ročník mezinárodní, integrační akce Setkání bez hranic 2014, plavecké show pro děti z dětských

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech

Vše, co potřebujete vědět o energetických průkazech Dne 25.9. 2012 vydala MF Dnes speciální přílohu Vše co potřebujete vědět o energetických průkazech, ve které jsou v poměrně souhrnné podobě pro laickou veřejnost shrnuty hlavní aspekty průkazů energetické

Více

Turistický zpravodaj č.1/ 2011

Turistický zpravodaj č.1/ 2011 Vážení turisté, vážení přátelé, Turistický zpravodaj č.1/ 2011 dostává se k Vám první číslo Turistického zpravodaje oblasti Klubu českých turistů Jižní Čechy. V tomto zpravodaji bychom Vám chtěli čtyřikrát

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 2. stupeň ZŠ základní

Více

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o.

KROKY KE ZDRAVÍ. INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. KROKY KE ZDRAVÍ INSPIRACE NA PROGRAM PODPORUJÍCÍ AKTIVNÍ MOBILITU Červenec 2015 (c) Spor1fy, s.r.o. Lidé chtějí být fit a žít zdravě. Pro většinu lidí je důležité zhubnout. V České republice dle novodobých

Více

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013

Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 Návod jak nejen reference získat, ale i efektivně využít. Publikace je chráněna autorským právem Pavel Fara 2013 1 Určitě sami dobře víte, že lidé neradi dávají doporučení na finanční zprostředkovatele.

Více

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008

PROGRAM LLP/ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 PROGRAM LLP/ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu Akademický rok 2007/2008 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu na e-mail. adresu:

Více

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava.

Zpráva z praxe. Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný. Datum narození: 21.12.1986. Adresa: U pivovaru 9, Jihlava. Zpráva z praxe Informace o studentovi: Jméno: Ondřej Příjmení: Konečný Datum narození: 21.12.1986 Adresa: U pivovaru 9, Jihlava Studovaný obor: Aplikovaná informatika Termin praxe: Začátek: 01.07.2010

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2011

V Ř E S K O V Á K listopad 2011 V Ř E S K O V Á K listopad 2011 Úvodní slovo Vážení spoluobčané,na bývalé skládce směr Lhovice došlo ke spálení dřevního odpadu a kompletnímu srovnání. Bohužel někteří neukáznění občané sem zase vyvážejí

Více

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3

PRO VÁS. MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 PRO VÁS MK ČR E 11824 ročník III. měsíc březen 2015 číslo 3 Vaše příspěvky i názory můžete zasílat elektronicky na e-mail MS.Rynoltice@seznam.cz nebo v písemné podobě předat p. Kubínkové a Patkové vždy

Více

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově

ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ. Duben 2012 ČÍSLO ZDARMA. Z pyžamové párty v Bakově ZPRAVODAJ CHRÁNĚNÉHO BYDLENÍ ČÍSLO ZDARMA Z pyžamové párty v Bakově Rákos nad zlato V pohádkách se sice vypráví sůl nad zlato, ale rákos živil i zdejší obyvatele. Takže by se dalo říct rákos nad zlato.

Více

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun.

Galerie nejen pro pamětníky. Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. ČÍM SE PLATILO OD VZNIKU ČESKOSLOVENSKA? Galerie nejen pro pamětníky Prvními československými platidly byly S T Á T O V K Y v h o d n o t ě 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000 a 5.000 korun. PRVNÍ BANKOVKY

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010

BESKYDSKÁ SEDMIČKA. Salomon-Run extrémní přechod Javorník-Javorový 2010 CO JE TO BESKYDSKÁ SEDMIČKA? 87 km dlouhý extrémní přechod Beskyd - Závod pro sportovce, nadšence a širokou veřejnost aneb,,vylez si svoji Ká-dvojku v Beskydech Součet nadmořských výšek všech 7 hlavních

Více

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů

Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Známe vítěze jubilejního ročníku Dětského činu roku! Dětský čin roku 2014 vyvrcholil slavnostním oceněním vítězů Brožíkova síň Staroměstské radnice v Praze patřila první prosincový čtvrtek dětským hrdinům,

Více

Líšnice. se zazelenala

Líšnice. se zazelenala Líšnice se zazelenala GK Líšnice leží kousek od Prahy a jeho historie je bez přehánění velmi bohatá. Není divu, vždyť jde o druhé nejstarší golfové hřiště v republice. Před třemi lety zde oslavili osmdesáté

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NAŠE ŠKOLA OSLAVILA 80. NAROZENINY K TÉTO PŘÍLEŽITOSTI BYLY USPOŘÁDÁNY DVĚ AKCE: ŠKOLNÍ AKADEMIE DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Dne 25. 5. 2015 se uskutečnila akademie k 80. výročí naší školy. Všechny třídy se zúčastnily

Více

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince.

Na informacích na letišti se dá zjistit jízdní řád vlaků a vzít si mapku města s názvy v latince. Tbilisi Doprava z letiště centrum Tbilisi Taxík - 15-35 GEL Vlak 0,5 GEL/osoba, vlakové nádraží je přímo naproti letišti. Cílová stanice ve městě je Station Square. Další důležité nádraží je Didube. Točené

Více

Základní škola. Dolní Vilémovice

Základní škola. Dolní Vilémovice Základní škola Dolní Vilémovice Školní rok 2012 2013 SLOVO ÚVODEM Školní rok 2012 2013 pro malou vilémovskou školičku znamenal mnoho nového. Nová paní ředitelka, nová paní učitelka, vychovatelka Jen ty

Více

Běh na Velký Javorník 27. ročník

Běh na Velký Javorník 27. ročník Pořadatel: Běh na Velký Javorník 27. ročník Pohorská jednota Radhošť, občanské sdružení, Trojanovice 415, 744 01 Frenštát p. R., IČO: 16627989, tel.: 603 352 025, 556 835 685, ve spolupráci s T. J. Frenštát

Více

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení

b) zákonitosti c) vlastnosti d) komplikace e) povolení Přijímací test 8LETÉ GYMNÁZIUM PRIGO OSP VERZE CVIČNÁ 1. Z nabízených možností vyberte slovo, které slova úspěch. a) výhra b) prospěch c) nezdar d) chudoba e) prohra 2. Z nabízených možností vyberte slovo,

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat

Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat Jak postupovat při hlídání dětí a jak si u toho tak trošku přivydělat I. Předmluva II. Vize občanského sdružení, aneb co má sdružení v plánu? III. Členské příspěvky a rozvoj sdružení. Členské příspěvky

Více

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek

12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová (kvarta) Daniel Jančařík (prima) Filip Mašek Soukromé reálné gymnázium Přírodní škola, o.p.s. Upgrade internetových stránek www.ceska-kanada.info 12. 9. 2007 Lukáš Beneš (kvarta) Barbora Jindrová (kvarta) Kateřina Jindrová (kvarta) Julie Machoňová

Více

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice

Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice Volný čas v 50. a 60. letech v pohraniční obci Droužkovice PŘÍPADOVÁ STUDIE Bc. Věra Okénková Důležitost studia volného času? OFICIÁLNÍ POSTOJE K TRÁVENÍ Situace bezprostředně po válce Postoj vládnoucí

Více

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ

Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory. III. ročník Celostátní soutěže malých plemen dle NZŘ 127. Základní kynologická organizace Chlumec nad Cidlinou za laskavé podpory Klubu výcviku malých plemen ČR Staffordshire Bull Terier Clubu CZ Beagle Clubu ČR Vás srdečně zve na III. ročník Celostátní

Více

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy

Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy Řád 14. cyklistického závodu Kowary Pomezní Boudy 1. Cíl akce - zvýšení popularity cyklistiky jako formy zábavy, formy aktivního odpočinku, rekreace a sportu - zvýšení povědomí o turistických místech v

Více

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň 2011 Kdo jsme? Jsme nezisková organizace se statutem občanského sdružení. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí

Více

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava

3.5.2007-9.5.2007. Jazykové okénko... 7.5.2007 ČT 1 str. 1 07:50 Rubrika dne - Ostrava 3.5.2007-9.5.2007 Jazykové okénko... Jazykové okénko Tak a zatímco já jsem vás vítal u obrazovek, tak mě tady sledovala, čekala, až domluvím, paní Eva Jandová, vedoucí Katedry českého jazyka z Ostravské

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí.

Projekt: Dotazník o sportu a volném čase. Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Projekt: Dotazník o sportu a volném čase Šetření na základních školách a gymnáziích v Teplicích a okolí. Brno 2011 Obsah: 1. Zadání.. 3 2. Dotazník.. 4 3. Výsledky šetření.. 5 4. Demografická struktura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Základní škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 Budiž učitelům zlatým pravidlem, aby všechno bylo předkládáno všem smyslům, kolika

Více

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO

Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče DRUHÉ MĚSTO Michal Viewegh Krátké pohádky pro unavené rodiče Druhé město, Brno 2013 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ ČERVEN 2015 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 17.6. 2015: Zastupitelé schválili následující usnesení:. Usn. č. 80/2015 Zastupitelstvo obce schvaluje zveřejnění záměru

Více

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA

JOIN THE ENVIRONMENT - SEVILLA Z obsahu listopadového čísla časopisu: Youth in Action ve Španělsku Víkendová cesta Euroteamu do Anglie Další připravované akce Euroteamu -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem.

Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Projekt Sportem a vzděláním k hlubšímu poznání byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu Nadační fond Albert dětem. Dětský domov Cheb a Horní Slavkov již třetím rokem získal

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více