NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK I / ČÍSLO 6 PROSINEC 2011 ZDARMA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK I / ČÍSLO 6 PROSINEC 2011 ZDARMA"

Transkript

1 Pes dělá za třicet policistů Čtěte na straně 14 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK I / ČÍSLO 6 PROSINEC 2011 ZDARMA Smrdí peníze z OKD? Zastupitelé se neshodli Situace kolem dolu Frenštát má velmi dynamický vývoj. Obce Trojanovice a Frenštát podaly trestní oznámení na Obvodní báňský úřad v Ostravě, který se za OKD postavil navzdory tomu, že Stavební úřad ve Frenštátě odmítl prodloužení 53 staveb bez platného kolaudačního povolení. Těžební věže a sklady měly být odstraněny již v roce Společnost OKD nyní vynakládá několik desítek milionů ročně na konzervační režim a chce v oblasti provést průzkumné vrty. Obce na Rožnovsku a Frenštátsku se obávají, že po průzkumných vrtech bude následovat regulérní těžba uhlí. Kromě těžební činnosti se firma OKD věnuje také filantropii zřídila Fond na podporu Frenštátska a Rožnovska. Právě jím se zabývali rožnovští zastupitelé na říjnovém zasedání. Otázka, na kterou se zastupitelé snažili odpovědět, byla prostá. Chceme přijímat peníze z OKD? Samosprávy v minulosti jednoznačně záměr OKD na znovuotevření ložisek odmítly. Rozhodování navíc zkomplikovala Mateřská škola Radost, příspěvková organizace města, která nedávno získala prostředky z jiné, byť OKD podporované nadace. Fond disponuje rozpočtem 25 milionů korun, které v letech rozdělí obcím, na jejichž území zasahuje dobývací prostor. Dotace jsou účelově vázány na občanskou vybavenost, životní prostředí, zdravotnictví, sociální oblast, sport a kulturu. Žádat o prostředky z Fondu lze bez ohledu na to, jestli se průzkum uskuteční či nikoli, upozornil vedení jednotlivých obcí v dopise generální ředitel OKD Klaus-Dieter Beck. Pokračování na straně 12

2 rožnovský prostor nezávislé noviny Starý hřbitov čeká revitalizace, lípy půjdou dolů Dlouhodobě neudržitelný je stav zeleně starého hřbitova na ulici 5. května. Vedení radnice hodlá většinu stromů obměnit a rádo by projekt proinvestovalo z prostředků Evropské unie. Lidé se k plánované akci za téměř tři miliony korun mohli vyjádřit na veřejném slyšení. Moc jich ale nepřišlo. Plánované změny budou na hřbitově zřetelně viditelné. Základní kompozice areálu ale zůstane zachována. Rožnovský hřbitov má jedinečnou atmosféru. Každý, kdo do něj vstoupí, cítí zvláštní atmosféru a duchovno. Proto jsme se snažili ke změnám přistoupit co nejvíce citlivě, uvedla Eva Damcová, brněnská architektka, která pro Rožnov projekt zpracovala a na veřejném slyšení jej přišla obhájit mezi asi desítku lidí, kteří na projednávání přišli. Projekt počítá s vykácením většiny starých stromů, které by podle dendrologické analýzy mohly být v nejbližších letech návštěvníkům areálu nebezpečné. Zásah do zeleně hřbitova bude značný. Už by bylo riskantní lipovou alej udržovat jen nějakými pěstebními zásahy či ořezy, podotkla Damcová. Vykácené stromy budou nahrazeny jinými. Změny se však netýkají jen stromů. Projekt počítá také s odstraněním asfaltových chodníků. Nové chodníky budou užší a s mlatovým povrchem, který lépe vyhovuje také stromům. V revitalizovaném areálu přibydou lavičky. Projekt myslí také na obnovu oplocení, protože současná situace je taková, že hřbitov je protkán různými cestičkami a zkratkami. Opuštěné a zanedbané hroby budou postupně upravovány tak, aby jejich údržba byla pro město co nejjednodušší. Zúžení chodníků odpovídá historickému záměru z konce 80. let 19. století. Hřbitov tak v podstatě navracíme do původní podoby, a to včetně mlatového povrchu chodníku. Asfalt se na chodníky nalil někdy v 80. letech minulého století, uvedl historik Daniel Drápala. Náklady na projekt jsou vyčísleny na asi 2,9 milionu korun. Z toho 2 miliony jsou náklady, které jsou určeny na obnovu zeleně a zhruba 900 tisíc na stavební část. Pokud bude vyhlášená patřičná výzva, mohli bychom až 75 procent získat z Evropské unie. Samotná realizace nebude probíhat dříve než v roce 2013, informoval místostarosta Alois Vychodil (ODS). (lum) V Hážovicích mají vyrůst zastávky, neví se kdy Výstavbu dalších rožnovských zastávek provázejí problémy. Tentokrát nejde o polemiku, kolik by měly stát, ale o to, kdy vlastně v Hážovicích vyrostou. Město vypsalo na jejich realizaci výběrové řízení. Vítěz byl sice vybrán, ale nemá kapacity, aby je postavil ještě letos. Na projektu nových protilehlých zastávek v Hážovicích spolupracovalo vedení radnice s tamním osadním výborem. Ten si také prosadil, že nepůjde o standardní zastávku, ale o dřevěnou konstrukci. Na základě výběrového řízení město vysoutěžilo cenu 258 tisíc za obě stavby. Jde o částku nižší, než za které se staví klasické zastávky, uvedl místostarosta Alois Vychodil (ODS). Vítězná firma ale nepodepsala smlouvu o dodání díla. V květnu 2011 podala naše firma nabídku na Zastávky Hážovice na základě výzvy Městského úřadu Rožnov. V září jsme obdrželi oznámení o výběru nejvýhodnější nabídky společně s návrhem smlouvy. Bohužel z naprosté kapacitní vytíženosti do konce letošního roku jsme se odstupujícím dopisem 2 z 26. září rožnovské radnici omluvili. Stanovisko, zda se budou zastávky realizovat a kdy, do dnešního dne nemáme, vzkázal em redakci dne 17. října Karel Trlica ze vsetínské firmy, která zakázku vyhrála. Vedení města se tento postup nelíbí. Dokonce nám řekli takovou nehoráznost, že pokud jim doporučíme firmu, která by zastávky byla schopna postavit, že si s nimi vyhotovení za vysoutěženou cenu domluví. To je naprosto neobvyklý postup, zlobil se Vychodil. Ale dodal, že novou soutěž zatím město vyhlašovat nebude už jen z toho důvodu, že uchazeč na druhém místě nabízel vyhotovení zastávek za téměř dvojnásobnou cenu. Osadní výbor Hážovice i vedení města počítají s tím, že letos zastávky nebudou, ačkoli na ně město mělo v rozpočtu peníze. S firmou budeme i nadále jednat, aby si výstavbu zastávek zařadilo do plánů na příští rok. V případě že se to v průběhu zimy, kdy je výstavba stejně obtížná, nepovede, vyhlásíme nové výběrové řízení, uzavřel místostarosta. (lum) Město má strategii, jak informovat veřejnost Návrh strategie a zásady pro zlepšení informovanosti občanů schválili na říjnovém zasedání zastupitelé. Předkladateli koncepce byli přitom jak zástupci koalice, tak představitelé opozice. Podle vypracovaného dokumentu by se veřejnost měla více angažovat v připravovaných rozvojových projektech. Důvodem, proč vedení města začalo zpracovávat strategii informovanosti, byla špatná zkušenost z některých starších projektů, kdy široká veřejnost neměla přehled o jejich plánování. Obvyklou praxí bylo, že se zpracoval projekt a potom teprve byli osloveni občané, aby se vyjádřili. Většinou byli osloveni neadresně, tedy informací na stránkách města a plakáty na místě, které se velmi brzy staly nečitelnými a v dnešní záplavě informací lehce přehlédnutelnými. Když pak měli k projektu připomínky, znamenalo to přepracování celého projektu pokud to ještě vůbec bylo možné, uvedla spoluautorka koncepce Blanka Mikolajková (Zdravý Rožnov) s tím, že typickým příkladem je protipovodňová zídka, o které převážná část dotčených obyvatel nevěděla. Konečná verze strategie vznikla sloučením dokumentů, které předložilo sdružení Zdravý Rožnov a místostarosta města Václav Mikušek (KDU-ČSL). V praxi se podle předkladatelů o připravovaných projektech dozvědí všichni obyvatelé města. Stačí k tomu málo sledovat regionální televizi, internetové stránky města nebo kupovat městské noviny. Přímo dotčení tedy ti, kterých se záměr bezprostředně týká, budou informováni dopisem od MěÚ. Nepřímo dotčení tedy všichni ostatní, dostanou informace prostřednictvím TV Beskyd, Spektra Rožnovska a webu města občané by tak měli mít možnost předat své zkušenosti s konkrétním místem, kde se má projekt realizovat a vyslovit svůj názor. Dvakrát ročně se také uskuteční setkání s občany, kde MěÚ bude sdělovat své záměry a občané budou moci klást otázky, dodala Mikolajková. (lum) Výstava upozornila na osud stromů Stromobraní. Tak zní titul výstavy, která byla takřka celý listopad k vidění v budově bývalé čajovny Na Konci trati. Výstava byla vyvrcholením akce Adoptuj strom a představila v rozličných výtvarných formách staré lípy z Tyršova nábřeží, které v blízké budoucnosti ustoupí tolik diskutované protipovodňové zdi. K vidění bylo vše od ochranářské osvěty až po odvážně provokativní umění. Od duchovních obrázků jemných stromových bytostí a křehkých frotáží až po zajímavé fotografie. Od koláží až po textilní partyzánský guerilla knitting a provazolezecký přechod od strom ke stromu. Od lipového sarkofágu až k magickým dřevěným šperkům a nástěnným montážím z přírodnin. Podle organizátorů z Osadního výboru Jižní město a občanského sdružení Zdravý Rožnov splnila akce svůj účel. O řešení protipovodňových opatření se opět začíná mezi veřejností mluvit, na petici proti výstavbě zdi ve vyprojektované podobě začínají přibývat podpisy. Foto: K. Kosová

3 Rozhledně ustoupí stovka stromů Všechny zásadní projekty, které v poslední době město připravuje, budí kontroverzi. Výjimkou není ani Jurkovičova rozhledna, která do konce roku vyroste na vrcholu Petřekovy stráně v blízkosti areálu Valašské dědiny. Podle opozice jde o stavbu zbytečnou a nepřipravenou. Radnice projekt hájí. Mezi největší kritiky projektu rožnovské rozhledny patří Libuše Rousová (SNK ED). Podle ní je sice samotná stavba pěkným řemeslným dílem, ale většina věcí okolo už pokulhává. Opoziční zastupitelka na posledním jednání zastupitelů poukázala na skutečnost, že k rozhledně nevede žádná přístupová cesta. A ten, kdo se tam dostane, stejně nic neuvidí. Nejkrásnější je, že když přijdete na rozhlednu, ve vaší výši stojí několik stromů, který převyšují váš pohled. Jediné, co člověk vidí, je Tesla a její komín, vyjádřila se ironicky. Podle místostarosty Aloise Vychodila (ODS), který je všeobecně považován za hlavního iniciátora a propagátora stavby, budou tyto problémy do otevření rozhledny v dubnu příštího roku vyřešeny. Hlavní přístup Tak nám asi vyroste v Rožnově další superhypermárket. Nemíním polemizovat nad tím, zda se v tomhle městečku uživí další óbrkoloniál nebo zda jej vůbec ještě někdo potřebuje. Co mě zaráží, je fakt, že valná většina lidí jej ve městě nechce, část radních tvrdí, že taky ne a on přesto bude! Tak to opravdu nechápu Co chápu, je fakt, že inkriminovaný pozemek si páni Kauflandi koupili od místního autodopravce. To je v pořádku, proti tomu nelze nic namítat zvláště pak, byl li to dobrý kauf. Ale když se rozhodli na něm něco postavit, tak museli postupovat podle nějakého stavebního zákona. A pokud se nemýlím, tak projekt stavby schvaluje a stavební povolení vydává místně příslušný stavební ouřad, kterýžto je součástí ouřadu městského. A ten nyní k rozhledně bude turistickou trasou obnoveným lázeňským chodníčkem z ulice Palackého. Základní terénní úpravy včetně odstranění náletových dřevin již byly provedeny. Zbývá upravit odpočinková místa s osazením laviček a zhotovit orientační tabule, řekl Vychodil. Nejcitelnějším zásahem do krajiny v souvislosti s rozhlednou bude vykácení zhruba stovky vzrostlých stromů, z nichž některé jsou až sto let staré. V současnosti se k těmto sadovým úpravám vyjadřuje odbor kultury a památkové péče Krajského úřadu Zlínského kraje. Podle vedení města je správní řízení spíše formalitou a stromy budou odstraněny do otevření rozhledny. Výstavba rozhledny je plně financována ze zdrojů mimo městskou kasu. Asi 8,5 milionů korun získala radnice z evropských peněz, další necelé 2 miliony přidala Nadace Dětikultura-sport. Neustále se oháníme penězi z Evropské unie. Za ně si můžeme postavit třeba zlatý důl. Ale už nikdo nepřemýšlí, co s tím vším budeme dělat. Vždyť my se o ty věci budeme muset starat, ošetřovat Kauflandová... tvrdí, že stavbě zabránit nelze, protože projekt obsahuje všechny náležitosti, jak zákon žádá! Místní protestují a poukazují na důsledky provozu obchodu (a celkem oprávněně a logicky) a radní, kteří by měli zastupovat zájmy svých voličů, jen jakože lítostivě krčí rameny. A to jistý místní radní veřejně prohlásí, že je potřeba se na věc podívat i z jiné stránky, spoustu lidí potěší, když nebudou muset jezdit nakupovat do nedalekého Meziříčí. No to je argument jak noha! Znalé místních poměrů pravdě ani nepřekvapí. Bohužel. Rožnovští stavebníci by mohli vyprávět zkazky o nekonečných úpravách a schvalování stavebních projektů svých domků, když nesplňovaly nesmyslné architektonické požadavky jako předepsaný sklon střechy, okna pouze dřevěná a podobně. je, poukázala na dvousečnost dotací Rousová. Před rokem a půl se diskutovalo o tom, jak málo čerpáme evropské dotace, jak se nám tady nabízí něco na stříbrném podnose a my nejsme schopni si na to sáhnout, protože nemáme projekty. Zpracovaly se projekty, my po penězích saháme, získáváme dotace ve výši 85 procent a jsme za to opět kritizováni. To je trošičku ujeté, zlobil se místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL). Nutnost dalších provozních investic do staveb, které město buduje zadarmo, si radnice uvědomuje. Podle Vychodila se bude o chod rozhledny v sezoně starat jeden člověk, který by si na sebe měl vydělat. Další potřebnou investicí budou pravidelné nátěry, které dřevěné stavby vyžadují Město za tunu soli zaplatí tři tisíce Se sněhem na cestách obvykle přibývají vrásky řidičům. Ne všechny cesty na území města spravuje Ředitelství silnic Zlínského kraje. Některé úseky jsou v gesci samosprávy. S jejich údržbou bude také letos vypomáhat městu vítěz veřejné soutěže. Veřejná zakázka se týkala chemického posypu a pluhování ve třech svažitých úsecích na ulicích 5. května, Svazarmovská a v lokalitě Láz směrem k finančnímu úřadu. Do vyhlášené soutěže se přihlásili dva uchazeči. Vysoutěžená částka je v přibližně stejné výši jako v loňském roce, informoval místostarosta Alois Vychodil (ODS) s tím, že kilometr posypu vyjde na 198 korun, kilometr pluhování na 144 korun a za Přesto se najednou objevilo pár šťastlivců (díkybohu), kteří bdělému oku těchto kulturtrégrů záhadně unikli a v Rožnově se objevily domky amerického střihu, které mají s valašskou tradiční architekturou společné snad jen to, že jsou taky dřevěné a že jsou určeny k bydlení. Nebo prosklené átriové haciendy a obchodní domky, či výrobní oplechované haly dodatečně zkolaudované po zaplacení směšné pokuty, když už radnice nemá peníze na jejich zbourání. Nebo že by to bylo všechno trochu jinak? Že by za tím byl taky nějaký super kauf? Takže je-li to opravdu tak, potom si na svém vlastním malinkatém pozemku uprostřed města postavím malinkatou spalovničku komunálního odpadu, abych ušetřil na poplatcích za komunální odpad, a ještě si vyrobím teplíčko. A můžete si psát rožnovský prostor nezávislé noviny kvůli delší životnosti. První nátěr plánujeme někdy za pět let. Zatím jsme náklady na opravy nátěru nevyčíslovali, je to předčasné, vyjádřil se místostarosta. Co se zatím příliš nedaří, je spolupráce s Valašským muzeem. Město by rádo mělo k rozhledně další přístup také z Valašské dědiny. Rousová tvrdí, že o této možnosti mělo město se skanzenem vyjednávat mnohem dříve. Přístup k rozhledně z Valašské dědiny zatím umožněn nebude, vzkázalo vedení muzea po tiskovém mluvčím Danielu Šamánkovi. Místostarosta Vychodil doufá, že řešení této varianty se v budoucnu najde. Předpokládám, že sami turisté budou vytvářet tlak na vedení muzea, aby přístup umožnilo, dodal. (lum) jednu tunu soli si dodavatelská firma z Valašského Meziříčí účtuje 3060 korun. Za údržbu silnic I. až III. třídy město nezodpovídá. Silničáři mají v rámci celého Zlínského kraje k dispozici 73 sypačů, 112 traktorových radlic, 37 nakladačů a 20 těžkých mechanismů (frézy, grejdry). Silnice v každém okrese jsou rozděleny z hlediska důležitosti komunikací pro zajištění zmírňování závad vznikajících povětrnostními vlivy do tří pořadí. Pro každé pořadí jsou stanoveny časové limity pro odstranění závad ve sjízdnosti. Pro silnice zařazené v I. pořadí je lhůta pro obnovení sjízdnosti 3 hodiny, ve II. pořadí 6 hodin a ve III. pořadí 12 hodin. (lum) petice jak chcete, můžete protestovat, já si to postavím na svém pozemku a basta!!! A můj projekt bude taky mít všechny náležitosti a kulatá razítka, to si pište! A radnice bude jistě zase jen bezmocně krčit rameny a vysvětlovat marnost vašeho boje proti mému dílu. Ale nakonec vám třeba pan radní vysvětlí, že když se na to podíváte z jiné stránky, tak řada občanů bude naopak potěšena, že mi tam budou moci sem tam donést pytlík svých odpadků a nebudou si muset zaplňovat své draze placené popelnice. A je to! No v nejhorším po dokončení taky zaplatím nějakou tu pokutu za černou stavbu a protože radnice peníze na demolici jistojistě mít nebude, uděláme nějaký dobrý kauf a já to dodatečné kolaudační rozhodnutí určitě dostanu. A vy máte zase smůlu P. Liška 3

4 rožnovský prostor nezávislé noviny Dolní Paseky napojí na vodojem Písečný Obyvatele Dolních Pasek často trápí nestálý tlak ve vodovodech. Důvodem je skutečnost, že jejich domácnosti jsou doposud stále napojeny na přírodní zdroj. To by se mělo změnit. Město plánuje vybudování nových řadů a připojení Dolních Pasek na vodojem Písečný. Dolní Paseky jsou jako jediná městská část napájeny z přírodního zdroje Krystalka. Nové propojení bude vybudováno v několika sekcích při využití stávajícího potrubí s tím, že Dolní Paseky budou nově napájeny z vodojemu Písečný, Zvláštní ocenění by představitelé Rožnova rádi rozdělovali lidem, kteří se výrazným způsobem zapsali do historie města, ať už tím, že se zasloužili o jeho rozvoj, nebo tím, že jej proslavili. Návrh pravidel pro udělování ocenění budou projednávat na prosincovém zasedání zastupitelé. Udělování čestného občanství bezpochyby přispívá k prestiži města. Navíc rozdělujeme už řadu Málem zapomínanou historii Rožnovského hradu na vrchu Hradisko, který si v roce 2010 připomenul již 700 let své existence, vzpomněli originální výstavou Krása a teplo středověku Rekonstrukce středověkých kachlů z nálezů v lokalitě Hradisko v závěru měsíce října 2011 v Muzeu na Petrohradě v Zubří. Chtěli jsme se pochválit našim muzejním bohatstvím, řekl kurátor výstavy Jan Koláček. Kamna z kachlů z hradu Rožnov byla před nějakým časem vystavena v Brně na Špilberku. Několik pěkných kachlů, které rekonstruoval zuberský rodák Václav Němec, máme v depozitáři zuberského muzea. Iniciativy zhotovit jejich repliky se pod vedením paní učitelky Juříčkové chopily žákyně místní základní školy. Po více jak roční práci bylo vyrobeno 105 replik středověkých kachlů z někdejšího hradu Rožnov a z nich byla postavena kachlová kamna, která dominují naší výstavě. Hrad Rožnov sousedí s městem Zubří územně i historicky. Zvláště těsná vazba sahá až do středověku, kdy tehdejší majitel panství Jaroslav ze Šellenberka ( ), nejvyšší komorník zemský, začal dobývat stříbrnou rudu pod Rožnovem v nynějším Šachetném na úpatí Hradiska. Krutá robota přiměla obyvatele Starého Zubří tajně se vystěhovat do Uher, když ještě před tím ze msty zaplavili vodou a zasypali hlavní štolu řečenou za rohem. Rožnovský hrad, Hradisko, Zámčisko, hrál několik století důležitou roli v životě dominia i jeho obyvatel, řekl vysvětlil místostarosta Alois Vychodil (ODS). Podle něj je výstavba nových řadů důležitá, protože kvalita zdroje Krystalka, který sice spravuje společnost Vodovody a kanalizace, není stabilní. Velmi často se stává, že v období sucha jsou problémy s tlakem a neteče voda. Na území Dolních Pasek se navíc dost staví, takže když se oblast zaokruhuje a propojí, dojde k vyrovnání jednotlivých pásem, přidal další důvody místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL). Uznatelné náklady na realizaci Rožnov chce udělovat čestná občanství jiných ocenění, ať už jde o nejlepšího sportovce, pedagoga a další. Tak jsme si řekli, že tomu zkusíme dát jakýsi řád, objasnil místostarosta města Václav Mikušek (KDU-ČSL). Pokud návrh schválí zastupitelé, je pravděpodobné, že první ocenění budou známi již v příštím roce. Nepůjde přitom jen o jednu cenu, ale kromě čestného občanství se budou udělovat rovněž další ocenění. Podle Hřejivá výstava v Zubří na Petrohradě Z výstavy v Zubří na Petrohradě. Foto: R. Sobotka Daniel Drápala v úvodu výstavy. Je škoda, že se nedochoval až do dnešní doby v té podobě, jako v časech, kdy tam existovaly tak krásné kachle, jako jsou na zdejší výstavě. I když hrad Rožnov zanikl, rozebrán jako stavební materiál, je hrad z jeho materie pomyslně rozprostřený po celém Rožnově, takže určitá kontinuita existuje. I když na kopci Hradisko zůstaly jen ruiny, dodnes nejsou detailně prozkoumány, jak by si Hradisko dlouhodobým archeologickým výzkumem zasloužilo. Tak se alespoň v muzejních sbírkách na východní Moravě dochovalo torzo z toho, co kdysi tvořilo Rožnovský hrad. Zřejmě největší sbírka středověkých kachlů je v Zubří. Toto bohatství je výsledkem vytrvalé mravenčí projektu budou financovány v 85 procentech z prostředků Evropské unie, dalších 5 procent dodá Státní fond životního prostředí. Zbývající část a neuznatelné náklady budou hrazeny z rozpočtu města. Požadavky zadávacího řízení splnilo pět uchazečů v cenovém rozpětí od 7,843 mil. do 11,578 mil. korun. Předpoklad zahájení prací je v polovině prosince letošního roku. Termín ukončení a předání díla je ve smlouvě stanoven do , informoval o výsledcích výběrového řízení Vychodil. (lum) místostarosty je ještě předčasné hovořit o tom, podle jakého klíče budou jednotliví laureáti vybíráni. Dokážu si představit, že pokud by například ještě žil pan doktor Jaroslav Štika (národopisec, dlouholetý ředitel Valašského muzea), toto ocenění by získal, dal alespoň malou nápovědu Mikušek. (lum) práce Václava Němce, dodal Jan Koláček. Nejsou to jen středověké kachle, ale také broušené krásné minerály ze Zubří. Málokteré muzeum místního významu se může pochlubit takovými exponáty. Možná by se někdy v budoucnu mohlo naše muzeum jmenovat po Václavu Němcovi, protože polovina exponátů pochází od něho a druhá polovina od zuberských vyšívaček. Jestliže se Zubří při loňské připomínce 700 let od první písemné zmínky ohlíželo ke svým kořenům, pak výstavou středověkých kachlů z hradu Rožnov, a z jejich replik zhotovených kachlových kamen místními žákyněmi, je to pohled daleko dopředu, kdy nastupující generace nezapomíná na minulost. (sb) Zimní Meziplotki na Harcovně Hudebně-divadelní festival Zimní Meziplotki proběhne v sobotu 17. prosince od hodin v restauraci Harcovna. V programu zazní kapela Z horní dolní a dál na jih složená z Horno a Dolnobečvanů, která zahraje novodobé lidové písně motivované dnešním životem a kapela Víc než rok, která zahraje písničky tematicky zaměřené na každý měsíc v roce od folku přes valčík až po ska. Divadelní improvizaci předvede tým Valouny z Valašského Meziříčí. Akce je zimní verzí festivalu Meziplotki, který pořádá v Dolním Žukově do Rožnova přistěhovaná zpěvačka Beata Bocek. (r) Město představilo knihu Hrad a město Rožnov v časech středověku. To je název nové publikace z ediční řady Rožnovské malé tisky, kterou vydalo a v rámci Všesvatského jarmarku představilo město Rožnov pod Radhoštěm. Publikace nabízí pohled na Rožnov a jeho strážní hrad v 15. a 16. století. Publikace se věnuje počátkům osídlení údolí Rožnovské Bečvy, okolnostem vzniku hradu a městečka Rožnova i okolních vsí. Autor Dalibor Janiš využívá poznatků získaných na základě archeologických průzkumů realizovaných v posledních letech i výsledků nejnovějšího bádání o středověkých dějinách Moravy. Knížka Hrad a město Rožnov v časech středověku je k dispozici v informačním centru města a také ve vybraných knihkupectvích v Rožnově, Valašském Meziříčí a Vsetíně. Publikace z ediční řady Rožnovské malé tisky vydává rožnovská radnice od roku (tg) Ukopl reklamní ceduli Několik desítek minut před půlnocí vyšla v pátek 28. října z hostinské provozovny na Koryčanských Pasekách skupinka osob. Při průchodu okolo budovy krytého bazénu vadila jednomu mladíkovi reklamní tabule umístěná na travnaté ploše. Asi z nudy se mladík k tabuli rozběhl a fotbalovým způsobem jí kopnutím poslal k zemi. Tento nesportovní kousek devatenáctiletého mladíka z Rožnova následně ocenila hlídka městské policie pokutou ve výši 1000 Kč, když ji na místo poslal strážník obsluhující kamerový systém, který v přímém přenosu mladíkovo nesmyslné počínání sledoval pomocí kamery. (dv) 4

5 Zastupitelé budou od ledna jednat podle nového řádu Nový jednací řád si schválili zastupitelé na svém říjnovém zasedání. Ten vstoupí v platnost od nového roku. Ačkoli by se dalo očekávat, že schválení nového řádu bude pouhou formalitou, nestalo se tak. Opozičním zastupitelům se některé jeho body příliš nepozdávaly. Stávající jednací řád je v platnosti již jedenáct let. O jeho revizi začali zastupitelé přemýšlet již na jaře letošního roku. Požadavek na aktualizaci jednacího řádu vznesli sami zastupitelé, je ale pravdou, že od nich následně, kromě dvou připomínek od dvou zastupitelek, žádné další návrhy nepřišly, informovala starostka Rožnova Markéta Blinková (ODS). Zastupitelé si tak některé nové požadavky začali vyjasňovat až přímo na říjnovém zasedání. Esemeskování povoleno S čím měli zastupitelé asi největší problém, byl článek patnáct, který se zabývá péčí o nerušený průběh zastupitelstva. Ten mimo jiné řeší zákaz používání mobilního telefonu v jednací místnosti. Tím je asi myšleno jen telefonování, že? Esemesky tady přijímají skoro všichni a nikoho to neruší, tázal se Petr Jelínek (SZ), čímž na toto téma rozpoutal debatu na několik desítek minut. Dost těžko budeme lidem prohlížet kapsy a kontrolovat, jestli mají vypnuté telefony. Smyslem tohoto ujednání je to, aby vyzvánění telefonů nerušilo nahrávací zařízení. Asi nikdo nebude nic namítat, pokud někdo bude posílat esemesky, vysvětlil místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL). Kdo je rušitel? Stejný článek obsahuje klauzuli, která hovoří o tom, že v případě nepřístojného chování osoby v jednací místnosti, narušujícím závažným způsobem průběh zasedání, může tuto osobu předsedající napomenout a za opakované nebo pokračující jednání vykázat z jednací místnosti. Nepodrobí-li se tato osoba pořádkovému opatření dobrovolně, může předsedající zasedání přerušit a rušitele jednání nechat vyvést (např. městskou policií). Zastupitelé Zdravého Rožnova trvali na exaktní definici toho, co se rozumí nepřístojným chováním a jak chápat rušitele. Zastupitelé se také přeli o tom, jestli může být na základě tohoto ustanovení být vykázán i některý z nich, či zdali se jednací řád vztahuje pouze na veřejnost. Ustanovení hovoří o vykázání jakékoli osoby, tedy i zastupitele. Ale zastupiteli nesmí být odepřeno právo hlasovat, vysvětlila Olga Vrublová z právního odboru. Uspokojivou odpověď na otázku, jak chápat závažný způsob narušování, debata nepřinesla. Řeknu to narovinu, některé tyto body jsou šity na míru pana Ivo Jelínka. Ale věřím tomu, že nikdo si nedovolí nikoho odsud vyvést, pokud nebude držet v ruce sekyru, vyjevila svůj názor Libuše Rousová (SNK ED). 5 minut a dost Opoziční zastupitelé nelibě nesli skutečnost, že nový jednací řád počítá s omezením délky příspěvku zastupitelů na pouhých pět minut. Jako zastupitelé máme mandát na to, abychom věci důkladně projednávali. Nerad bych se dožil toho, aby některého z kolegů v želízkách vyvedla městská policie proto, že chtěl mluvit k věci o něco déle, konstatoval Petr Jelínek. Že by byli zastupitelé nějak striktně omezování, popírá vedení radnice. To je silná dramatizace. Stejný limit platí při jednáních krajského zastupitelstva. Jde o snahu, aby se hovořící vyjadřovali racionálně a přehledně. Pokud jde o závažná témata, zastupitelé mohou limit zrušit a přednášející může hovořit déle, oponoval Mikušek. Jelínek: mě nikdo omezovat nebude Nový jednací řád se hrubě nelíbil zejména Ivo Jelínkovi (SNK ED), rožnovský prostor nezávislé noviny který se snažil ostatní přesvědčit o tom, že návrh řádu je nesmyslný. Zkuste mi odebrat slovo a zkuste mě odsud vyvést. Omezovat můžete občana, ale ne zastupitele. Je to protiústavní, zlobil se opoziční zastupitel. Podle právničky Vrublové je ale řád závazný pro všechny zastupitele, protože si jej zastupitelé sami schválili. Ne všichni opoziční zastupitelé ale byli v názoru na jednací řád zajedno. Omezení kvituji. Nic nebrání tomu, abych se po odebrání slova o něj po pěti minutách znovu přihlásil, řekl Miroslav Malchar (VV). Zakažme spánek Alespoň rýpnutí si neodpustil Ivo Jelínek, který požadoval do nového jednacího řádu zavést ustanovení o tom, že v jednací síni se nesmí spát. K podání tohoto návrhu jej údajně inspirovalo účinkování Rudolfa Billa (ODS) na jednáních zastupitelstva. Nereálností přijetí návrhu si byl vědom i místostarosta Mikušek, když se Jelínka na půl v žertu zeptal, kam si přeje v řádu tento bod umístit, jestli nad podpisy nebo pod ně. Nad podpisy, odvětil spokojeně Jelínek. Nový jednací řád však zákaz spánku nakonec neobsahuje. (lum) 5

6 rožnovský prostor nezávislé noviny Vánoční strom dominuje náměstí Již od pátku 25. listopadu osvěcuje jako strážný maják rožnovské Masarykovo náměstí vánoční strom. Jeho cesta do centra města netrvala dlouho. Původně řadu let rostl na ulici 1. máje. Teď se z jeho stínu mohou poprvé a zároveň naposled radovat někde jinde. Nakrátko. Volba téměř čtrnáctimetrového smrku stříbrného nebyla náhodná. Výběr má na starost pověřený úředník odboru správy majetku, který strom tipuje na svých pochůzkách. Konkrétní strom se pak vybírá zhruba měsíc před jeho pokácením a převozem tak, aby se stihla vyřídit veškerá potřebná povolení ke kácení, sdělil tiskový mluvčí města Tomáš Gross a dodal: Vždy vybíráme stromy, které jsou tak jako tak určeny ke kácení v tomto případě přišla žádost od společenství vlastníků bytového domu 1. máje č. p s tím, že strom je již vyšší než dům, výrazně stíní, suché padající větve ohrožují bezpečnost dětí, při větrných poryvech haluze padají do oken a především kořenový systém stromu zasahoval do základů domu. Smrk je zkrášlen 24 girlandami, které obsahují 4800 LED diod. Do vánoční nálady je vyzdobeno také náměstí, na kterém napočítáte 107 prvků převěsů a girland, které jsou rozvěšeny po jeho obvodu. Výzdoba je tak stejná jako loni. Náklady na instalaci včetně provozu přijdou město na zhruba 16 tisíc, informoval Gross. Prozatím není pevně stanoveno, kdy strom z náměstí zmizí. Předpokládá se, že se tak stane někdy po svátku Tří králů. Dřevo se vrací Strom pochází z ulice 1. máje. Foto: T. Gross majiteli stromu. V tomto případě tedy společenství vlastníků bytového domu č. p , doplnil mluvčí. Pokud někdo tajně doufal, že by letos mohl slavit silvestrovskou noc organizovaně na náměstí, bude zklamán. Současná ekonomická situace nedovoluje pořádat na náměstí před lety tolik oblíbenou silvestrovskou párty. S touto akcí se podle našich informací nepočítá ani do dalších let. (lum) Křest knihy bývalého ambasadora Klímy Kniha má název Než spadne klec. Jejím autorem je afrikanista, občan Rožnova pod Radhoštěm a někdejší ambasador PhDr. Vladimír Klíma, CSc., který působil jako velvyslanec v Ghaně (akreditován i v Togu a Burkině Faso). Narodil se v Praze na Smíchově ( ), ale už více jak deset let žije v Rožnově pod Radhoštěm. Memoárová knížka se řadí k jeho dosud vydaným 17 knihám, 3 básnickým antologiím a 17 knižním překladům. Křest se uskutečnil v obřadní síni Městského úřadu. Je to akce Klubu seniorů, řekla jeho předsedkyně Anneliese Přikrylová. Manželé Klímovi jsou naši členové. Už v minulém roce nás pan Klíma upozornil, že dokončuje knihu a pokud bychom měli zájem, že by nám některé vzpomínky na své dětství, na minulost i na současnost povyprávěl. Rádi jsme tuto nabídku využili. Křest knihy jsme připravili ve slavnostnějším duchu. Autor vyprávěním vtipně doplnil to, co nebylo v knize z různých důvodů uvedeno. Přátelskou atmosféru uzavřela autogramiáda. Knihu Vladimíra Klímy Než spadne klec vydalo Nakladatelství Věry Noskové, Praha, v roce (sb) Pivovarská hospůdka Rožnovského A že u nás máte k pivu vždy škvarkovou pomazánku zdarma, to už asi ani Tradiční mezinárodní setkání heligonkářů se uskutečnilo v neděli 19. června ve Společenském domě. pivovaru Letos uvádí: se hráči z celého Slovenska i České nemusíme republiky do připomínat. Rožnova sjeli už potřiadvacáté. Na přehlídce Právě nám nemohl v tancích chybět dozrála ani duchovní novinka otec celého projektu Josef Malina (zcela vlevo) se svým Baron souborem Armín Popper Heligonka. - šestnáctistupňový města kvasnicový Rožnova. světlý Foto: pivní TKAspeciál. Tato Akce byla podpořena z Fondu kultury Zlínského kraje a z grantu pivní lahůdka dostala název podle jednoho z majitelů Rožnovského pivovaru z předminulého století. Pivo je čtyřikrát chmelené, obsahuje ten nejlepší plzeňský a mnichovský slad a zrálo v tancích více než 2 měsíce. K dispozici je samozřejmě na čepu a i v PET lahvích. 6 A abyste si naše pivní kvasnicové speciality ještě více vychutnali, dovolujeme si Vám nabídnout novinku - grilované koleno bez kosti se zeleninovou oblohou za neuvěřitelných 69 Kč a vynikající horké pečené jelito s oblohou za 59 Kč. Rožnovské pivní lázně MEZOTERAPIE Okamžité omlazování pleti je teď našim novým tématem. Zakoupili jsme technologii hollywoodského omlazování pleti, kterou jsme zkombinovali s čistě přírodními látkami. Tzv. mezoterapie pleti je neinvazivní zcela bezbolestná technika, která pracuje s ozonovou ionizací pleti, která dokáže jako jediná dostat vitamín C do hlubokých vrásek a tím je okamžitě vyhlazuje a ultrazvukem, který miliónem kmitů za sekundu způsobuje tzv. masáž buněk. Buňky se rozestupují a do takto uvolněného prostoru, kde se běžný krém nikdy nedostane, může vstoupit aplikovaný kolagen nebo kyselina hyaluronová. Mezoterapie dokáže do hlubokých vrstev kůže dostat výživné látky, které okamžitě regenerují a vitalizují. Na závěr této půlhodinové terapie se pleť tzv. uzavírá sérem z lopuchu a mořských řas a následuje hydratační krém. Součástí této terapie je na začátku vždy aromaterapie, která pleť důkladně prohřeje a otevře póry a následuje ultrazvukové dočišťování pleti. Pokud chcete zažít nepoznané, pak Vám nabízíme i aplikaci pravého afrického jílu, tzv. marockého mýdla, který pleť neuvěřitelně regeneruje, vyživuje a čistí. Na závěr následuje půlhodinová relaxace na lůžku s neomezeným pitím antioxidantů. Vzhledem k tomu, že s buňky pleti obnovují každý měsíc, je tato terapie i takto doporučována. 90minutová péče o pleť stojí 690 Kč, každé šesté ošetření je zcela zdarma. Ideální dárek pod stromeček dárkový certifikát na jakékoliv naše služby s platností rok od zakoupení se slevou 10%, pokud uvedete heslo Vánoce. Lázeňská kavárna: Přijďte ochutnat naše domácí zákusky. Ten nejlepší z nejlepších čokoládový z 80% čokolády nebo tiramisu za pouhých 19 Kč a naše novinka - čerstvé maliny se šlehačkou za 39 Kč. A protože milujeme slevy, připravili jsme pro Vás cenový balíček za 39 Kč - luxusní presso Maranello s medovníkem a za 29 Kč - domácí štrůdl rovněž s kávou.

7 Radnice jednala s komunistkou Vedení rožnovské radnice jednalo ve středu 19. října s poslankyní Parlamentu ČR Soňou Markovou (KSČM). Tématem bylo rozpočtové určení daní, problémy školství nebo zdravotnictví. Návštěva poslankyně Markové byla jednou z mála možností přivítat na půdě radnice v rámci pracovního jednání některého z členů Parlamentu ČR. Každý poslanec ve sněmovně, který ví, že existuje Rožnov, a který je připraven nám pomoci je pro nás velmi cenný. Paní poslankyně objíždí celý Zlínský kraj a já jsem velmi ráda, že nevynechala Rožnov. Její informace například o plánovaném rozpočtovém určení daní nebo o zdanění hazardu jsou pro nás velmi přínosné, podotkla starostka Rožnova Markéta Blinková (ODS) s tím, že rožnovská radnice usiluje o jednání se zástupci Poslanecké sněmovny napříč politickým spektrem. (tg) Připomněli 28. říjen Starostka města Markéta Blinková (ODS), oba místostarostové Alois Vychodil (ODS) a Václav Mikušek (KDU-ČSL), Josef Křenek, člen Českého svazu bojovníků za svobodu, Marta Klimková a Milan Hambálek z Masarykovy společnosti a řada dalších, především starších, rožnovských občanů, se sešli v předvečer státního svátku na Masarykově náměstí, aby si položením kytic u sochy T.G. Masaryka připomněli jeden z nejdůležitějších mezníků v historii naší země, a to Den vzniku samostatného československého státu. Uctili tak památku všech, kteří se zasloužili o ukončení první světové války, uznání národních práv Čechů a Slováků a vznik samostatného Československa. (tg) Strážníci budou mít nový vůz Na nový vůz Volkswagen Caddy se mohou těšit rožnovští strážníci. Ten v nonstop provozu nahradí dosluhující Škodu Fabia, jejíž technický stav již neodpovídá nárokům městské policie. Nákup vozidla je formou leasingu, cena by neměla včetně havarijního pojištění přesáhnout sumu 525 tisíc korun. Podle ředitele rožnovských strážníku Daniela Vašuta bude volkswagen rovněž mnohem bezpečnějším autem. Jde o vozidlo s právem přednosti v jízdě. Strážníci v tomto vozidle jezdí na zákroky, převážejí v něm předvedené osoby nebo například mnohdy agresivní pachatele trestných činů. Proto je zajištění bezpečnosti posádky ve vozidle podstatné, informoval ředitel. (r) TV Beskyd se změnila Regionální televize Beskyd změnila svůj vizuální styl. Návštěvníci se mohou těšit z nového webu, zcela nový je rovněž logotyp. Změna proběhla symbolicky v hodin a 11 minut. Společníky TV Beskyd s.r.o. jsou města Vsetín, Valašské Meziříčí a Rožnov pod Radhoštěm. Změny se podle jednatele společnosti Libora Čady netýkají jen grafiky. Nové pojetí rovněž nabízí více služeb a zvyšuje uživatelský komfort. Nový webový portál nabízí více zpravodajství z Valašska. Mimo televizních reportáží to jsou redakční články, tiskové zprávy a fotogalerie. Web je přehlednější, jednodušší a především doplněný o možnosti sdílení příspěvků pro sociální sítě. Díky současným možnostem internetového přenosu budou všechny zprávy na webových stránkách dostupné v HD kvalitě, informoval Čada. Nově přišla televize s nápadem, aby sami lidé vkládali na web své zpravodajské příspěvky. Pro Televizi Beskyd je rok 2011 rokem změn. Po 12 letech fungování ve Valašském Meziříčí se televize přestěhovala do nového sídla ve Vsetíně na Dolní náměstí. Letos také získala licenci od RRTV pro samostatné televizní vysílání. Program Televize Beskyd se bude mimo jiné vysílat na kanále S11 kabelové televize UPC, doplnil jednatel. (lum) Čelní střet si vyžádal dvě zranění V úterý 8. listopadu došlo v Rožnově na silnici III. třídy k dopravní nehodě mezi dvěma osobními vozidly, při které byli zraněni oba řidiči. K incidentu došlo o půl páté odpoledne před rodinným domem na ul. Hradišťko. Čtyřiašedesátiletý řidič z Rožnova předjížděl se Škodou Forman vozidlo v levotočivé zatáčce, kdy neměl rozhled na dostatečnou vzdálenost. Při předjíždění se v protisměru čelně střetl s vozidlem Renault Thalia, za jehož volantem seděla dvacetiletá řidička z Vigantic. Oba řidiči byli z místa střetu převezeni rychlou záchrannou službou do nemocnice. Ženu zdravotníci po ošetření lehkého zranění propustili. Řidič, který je podezřelý ze zavinění dopravní nehody, utrpěl těžké zranění, se kterým zůstal hospitalizovaný v nemocnici. Dechové zkoušky u obou řidičů byly negativní. Foto: PČR Vzpomínka na Ing. Vlastimila Čicha * Se smutkem v srdci oznamujeme všem známým a kamarádům, že dne jsme se v Rožnově pod Radhoštěm rozloučili s naším kamarádem Vlastíkem Čichem. Pracoval jako překladatel odborných textů, působil ve Spolku přátel Valašského muzea v přírodě a vedl v Rožnově filmový klub. Když jsem před nedávnem potkal Vlastíka a bylo vidět, že ta zákeřná nemoc mu dává zabrat, zeptal jsem se ho jako vždy, když jsme se potkali: Jak se máš? A on jako vždy odpověděl dobře. A podání ruky jako vždy silný stisk s trampským pozdravem, který vyjadřuje kamarádství - podání ruky se zalomeným palcem. Již stiskem ruky bylo možné posoudit, že se jedná o člověka čestného, otevřeného a srdečného. Dával vždy pozor, aby mi nezkazil mé radosti. Nebývám nadšen z dlouhých debat, ale s Vlastíkem jsem vydržel dlouho mluvit. Velmi rád jsem si s ním povídal, protože on mě dokázal svým příjemným a klidným hlasem inteligentně na něco upozornit, poradit, pochválit, ale i usměrnit. Jeho inteligence a přehled měla mnohdy navrch i v našich kolektivních debatách. Vlastík měl rád spravedlnost. Jak symbolický je jeho odchod 17. listopadu. Jeho smysl pro dobro a spravedlnost jste mnozí poznali. A poznali to i mnozí z novin, rožnovský prostor nezávislé noviny Sociální reformu odnese pět úředníků Od 1. ledna 2012 začne platit tzv. sociální reforma, která zjednodušuje proces výplaty nepojistných dávek sociální ochrany. V praxi to znamená, že žadatelé si veškeré služby budou od nového roku vyřizovat na úřadě práce - jak v oblasti nezaměstnanosti, státní sociální podpory, hmotné nouze i dávky pro osoby se zdravotním postižením. Sociální odbor Městského úřadu tak čeká transformace, kterou odnese pět úředníků vyhazovem. V současnosti pracuje na sociálním odboru Městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm celkem 20 úředníků. V souvislosti se sociální reformou, která nabyde účinnosti od ledna 2012, čeká tento obor velká zaměstnanecká rošáda. Pět úředníků bude od nového roku hledat uplatnění jinde. Dost možná se někteří z nich jako uchazeči o zaměstnání setkají s bývalými kolegy na úřadě práce, kteří tam budou převeleni v rámci reformy Na úřad práce přejde šest úředníků, z organizačních důvodů bude pracovní poměr ukončen s pěti úředníky. Další zaměstnanec bude převeden na jiný odbor z důvodu, že kolegyně z této pozice odchází do starobního důchodu. Dva zaměstnanci budou převedeni na nové agendy, čili na vykonávání sociální práce a komunitního plánování. V konečném důsledku to znamená, že zatímco nyní pracuje na sociálním odboru dvacet úředníků, od nového roku to bude již jen osm úředníků, vysvětlil při jednání zastupitelstva tajemník úřadu Miroslav Martinák. (lum) kde své názory a postoje komentoval. I mne mnohdy říkal: Napiš to, okomentuj to, ozvi se, je potřebné to lidem vysvětlit. A chápavě potvrdil zase, když jsem to neudělal a utekl raději do přírody, aby mne ta mnohdy zákeřná politika nesemlela. Štvali ho vždy převlékači, lháři, prospěcháři, pokrytci nebo populisté. Říká se, že škoda je jenom dobrého člověka. Když jsem tu smutnou zprávu, že Vlastík odešel, oznamoval známým a přátelům, od mnohých se mi dostala zpět odpověď byl to dobrý člověk je ho škoda. Na Vlastíka budu vzpomínat jako na dobrého přítele. Už je to v životě tak, že dobrého přítele dostáváme jako dar, který si užíváme jen určitou chvíli. Pak ale máme možnost dát tento dar dalším lidem. A jak v závěru debaty Vlastík říkával i o tom to je. Čest jeho památce. F. Šulgan 7

8 rožnovský prostor nezávislé noviny Vychodila proslavily krumpáče v autě Hvězdou proti své vůli je rožnovský místostarosta Alois Vychodil (ODS). Vyznal se z toho na říjnovém zasedání zastupitelstva, kdy poněkolikáté musel reagovat na útok zastupitele Ivo Jelínka (SNK ED), který jej nutí zaplatit za parkování v městských garážích. Tam našel místostarosta azyl pro svůj vůz poté, co v něm dvakrát nalezl zabodnutý krumpáč. Díky tomu je Vychodil známý po celé republice. Ivo Jelínek rád provokuje. Místostarostu Vychodila si s oblibou dobírá za jeho parkování v městských garážích. Podle Jelínka na něj nemá místostarosta nárok a městu tak Zastupitel Ivo Jelínek se Vičarové neomluví Opoziční zastupitel Ivo Jelínek (SNK ED) se v minulosti několikrát otřel o praktiky Lenky Vičarové (SNK), ředitelky T klubu kulturní agentury. Jelínkovy výroky se nakonec ukázaly jako nepravdivé. Vičarová nyní požaduje po Jelínkovi omluvu. Ten i přes výsledky šetření policie trvá na svém a omluvit se odmítá. Ivo Jelínek v minulosti nevybíravě naznačoval, že v T klubu se načerno kupčí se vstupenkami. Podle něj se tím obohacovala jeho ředitelka Lenka Vičarová. Celá kampaň vyvrcholila podáním trestního oznámení, jehož autorem však nebyl Jelínek. Policie prošetřovala prodej vstupenek na letošním Valašském folkrockování a neshledala na něm nic podezřelého. Vičarová nyní požaduje po Jelínkovi za jeho výroky veřejnou omluvu. Omluvit by se měl na prosincovém zasedání zastupitelů a rovněž v regionálním týdeníku Jalovec. vzniká škoda, kterou by měl někdo uhradit. Sám Jelínek tuto škodu odhadl na 70 tisíc korun. Ve městě není kde parkovat a pokutuje se za zábory prostranství. Pan Vychodil přitom dluží za dvouleté užívání garáže. Nemá k němu žádné doklady, jen jakési ústní svolení bývalého starosty Kubína, sdělil Jelínek. Je to takový trumf pana Jelínka, glosoval dotaz opozičního zastupitele Vychodil a dodal: A já mu na něj dávám flek. Faktem je, že škody na mém vozidle po dvou útocích přesáhly těch 70 tisíc, o které tady pořád melduje pantáta Jelínek. Umístění vozidla v kryté garáži ve Omlouvat se paní Vičarové nebudu, neboť nemám za co. Podle mne nečíslování vstupenek v hodnotě i několika set korun dává velkou příležitost k páchání protiprávního jednání. Když nemáte něco očíslované, tak to je jen kousek od rozkrádání, protože jak je známo, příležitost dělá zloděje. Dokud tedy T klub nebude číslovat všechny své vstupenky a nebude zveřejňovat, která organizace dostala volné vstupenky a kolik a hlavně za co, tak zde pořád bude stín pochybností, uvedl Jelínek. Vičarová, která s Jelínkem komunikuje prostřednictvím svého právníka, má podle svých slov svědomí čisté. Všechny vstupenky, které prodáváme, máme přesně evidovány. Nemáme co skrývat, všechno máme řádně prokazatelné včetně vydaných vstupenek, jejichž přesný počet je zaprotokolován v dokladové knize. Po každé akci následuje protokolární vyúčtování dvoře městského úřadu je ekvivalentní k parkování na volné ploše za radnicí s tím rozdílem, že je to bunkr, do kterého se žádný všivák s krumpáčem nedostane. K dobru přidal místostarosta historku ze života: Když v Praze přijdu někam na úřad, vždycky se mě ptají, jestli jsem ten Vychodil, který měl dvakrát auto rozbito krumpáčem. Když řeknu, že jsem to já, ptají, co to tady máme za blázny? Bohužel jsou tací, odpovídám. Vychodilova Toyota Camry čelila dvěma útokům krumpáčem v letech 2007 a Policie dodnes nedokázala objasnit, kdo za útoky stojí. (lum) Sršni si to rozdali s extraligovým celkem Ve florbalový svátek se proměnilo utkání v rámci osmifinále poháru České pojišťovny. Domácí Sršni (v tmavých dresech), kteří hrají druhou ligu, se střetli s jedním z nejlepších celků hrajících u nás s extraligovými Vítkovicemi, v jejichž kádru je také několik reprezentantů. Významnost utkání si uvědomovali taky diváci, kteří halu SŠIEŘ zaplnili do posledního místečka a vytvořili úžasný kotel. Svůj celek sice hnali dopředu, ale v hektické atmosféře nakonec domácí podlehli 0:11, přičemž ještě po první třetině drželi nadějný výsledek 0:2. Vítkovice však překvapení nepřipustily a zbývající dvě části ovládly. Domácí borci se ale nemusí za předvedený výkon vůbec stydět, ačkoli se nakonec nedočkali vytoužené branky. Foto: 1.FbK Rožnov vstupenek prodaných v předprodejích a na místě a vstupenek neprodaných. Všechny úkony se dějí na základě směrnice, hájí se ředitelka téčka. Podle Jelínka drží ochrannou ruku nad Vičarovou koalice. A ve výrocích se rozhodně nemírní. Paní Vičarová je bohužel zastupitelkou, což je podle mne jasný střet zájmu. Kdyby totiž nebyla koaliční zastupitelkou a prodávala by neočíslované vstupenky, tak by skončila i ve svém předdůchodovém věku na dlažbě. Koalice totiž drží při sobě a všem svým věrným včetně prospěchářských vlezdoanálistů pomáhá dostat se z průserů. Vičarová se dle svých slov naprosto odmítá k ubohým invektivám člověka s paranoidními představami vyjadřovat. Přesto vnímá svou dlouholetou činnost v kultuře za záslužnou. Že pracuji v TKA nesouvisí s tím, že jsem zastupitelka. Myslím si, že naopak, protože mě lidé znají z mé O vítězi zakázky rozhoduje aukce Dalším krokem, který by měl vést ke snížení výsledných nabídkových cen, je zavedení elektronických aukcí, které zájemci o dodání díla absolvují v rámci veřejných soutěží vyhlašovaných městem Rožnov. Zadání nabídek do systému elektronických zakázek, kontrola správnosti nabídky a její případné doplnění a nakonec samotná aukce realizovaná v tzv. elektronické aukční síni. To jsou tři základní kola, kterými projdou všichni zájemci o veřejné zakázky vyhlašované městem Rožnov pod Radhoštěm. Město přistoupilo k veřejným elektronickým aukcím na základě kladných zkušeností okolních měst s tímto systémem, informoval tiskový mluvčí radnice Tomáš Gross. Zavedení aukcí obměňuje proces výběru nejlevnějšího dodavatele jen minimálně. Obecný princip zůstává stejný. Radnice osloví podle typu zakázky potenciální dodavatele a samozřejmě celou zakázku zveřejní na úředních deskách a svých webových stránkách. Všichni zájemci následně dostanou pozvánku z elektronického portálu a pro samotný průběh aukce se zaregistrují prostřednictvím přístupového klíče, sdělil místostarosta města Václav Mikušek (KDU-ČSL) a dodal: Očekáváme, že samotná aukce nejen urychlí proces výběru dodavatele zakázky, ale především přinese finanční úspory v rozpočtu města snížením dodavatelské ceny. Samozřejmě, že celý proces je zřejmě nejtransparentnější formou výběru dodavatele pro městské akce. (r) práce v TKA - nyní asi 26 let, tak mě již čtvrté volební období zakřížkovali a stala jsem se zastupitelkou. V T klubu kulturní agentuře, příspěvkové organizaci města, probíhala koncem listopadu kontrola hospodaření, kterou každoročně provádí útvar vnitřního auditu (jeho výsledky byly známy až po uzávěrce vydání). Věřím, že kontrola vyvrátí nařčení vznesené panem Ivo Jelínkem, a že pan Jelínek v sobě najde aspoň trošku odvahy, aby se omluvil, vyzval místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL). A co na to Jelínek? Zůstal svůj. K výroku Vaška Mikuška, který je podle svých vlastních slov držitelem papírů na hlavu, se nebudu vyjadřovat. Nevím, která jeho část osobnosti se vyjadřovala, zda hodný doktor přírodních věd nebo šílený místostarosta. (lum) 8

9 Dolnopasecký potok chce město zkrotit Potok protékající lokalitou Dolní Paseky je problémový. Myslí si to majitel toku Lesy ČR. Podle vyjádření města se potok při každém návalovém dešti vylévá ze svých břehů a ohrožuje majetek. To potvrdila také vypracovaná studie. Rovněž tento tok se tak po Rožnovské Bečvě nevyhne vybudování protipovodňových opatření v některých svých úsecích. Veřmířovský potok se při intenzivních deštích vylévá z břehů. Zejména na své pravé straně tak často ohrožuje přilehlé zahrádky. Potok hrozí téměř po celém svém toku. Nejhorší situace je ale na hřišti a v okolí ZŠ Pod Skalkou, kdy se voda dostává prakticky až na Bezručovu ulici k Loaně. S vodou se musejí potýkat také Rybníčky, popsal situaci místostarosta Rožnova Alois Vychodil (ODS). Po domluvě se společností Lesy České republiky, která tok vlastní, byla vypracována studie, která nabídla celkem tři varianty řešení. Ke studii proběhlo veřejné projednávání, kterého se zúčastnilo také zhruba 35 občanů, kterých se to týká. Společně jsme vybrali variantu, která počítá s vybudováním zídek na levém toku tak, aby voda netekla do zahrádek v lokalitě Rybníčky. Na pravobřežní straně se zvýší základy oplocení zahrádek, v průchodech budou mobilní bariéry. Stejně tak kolem polikliniky až k hlavní cestě se počítá s vyvýšením zhruba do 25 centimetrů, informoval dále Vychodil. Dokumentaci pro územní řízení nechají zpracovat Lesy České republiky na své náklady v příštím roce. V režii podniku rovněž bude vybudování zábran na levobřežní straně potoka. Předpokládané celkové náklady, o které se město s Lesy ČR podělí, jsou prozatím odhadovány na zhruba 15 milionů korun. Pravobřežní část od polikliniky a dále bude financována z prostředků města. Kdy přesně budou opatření realizována, je nyní těžké odhadnout. Lesy ČR mají už v příštím roce naplánovánu úpravu koryta a vykácení stromů v březích, uzavřel Vychodil. (lum) Výprava za zatopenými objekty přehradní nádrže Šance - Řečice rožnovský prostor nezávislé noviny Pavla Zemaníková v průběhu besedy o kterou byl mimořádný zájem. Foto: R. Sobotka Další setkání skupiny seniorů v rámci programu Město v mé paměti se uskutečnilo v pondělí 7. listopadu 2011 v rožnovské městské knihovně. Tentokrát se účastníci vydali s průvodkyní Pavlou Zemaníkovou z Ostravice na pomyslnou výpravu za dnes již neexistujícími stavbami v prostoru údolní přehrady Šance - Řečice. Pavla Zemaníková posledních několik let mapuje historii objektů, které skončily pod hladinou zmíněné přehrady, jejíž vybudování v roce 1969 zásadně změnilo život tamních obyvatel. Stavbu přehradní nádrže na pitnou vodu schválila v letech tehdejší vláda, její realizace se uskutečnila o deset let později. Po zatopení původního centra došlo k rozdělení obce na dvě části. Nové centrum bylo vybudováno na Samčance. Z původní architektury se dochoval kostel svatého Jindřicha se hřbitovem, farou a pomníkem Maryčky Magdonové, tragické postavy z jedné básně Petra Bezruče, a dřevěný kostelík Panny Marie Pomocné na Gruni. Pavla Zemaníková doprovodila zajímavé vyprávění o již neexistujících objektech dobovými fotografiemi a pohlednicemi. Slovem i obrazem poutavě provedla přítomné také krajinou pod Lysou horou. Pavla Zemaníková žije v Ostravici, pracuje na městském úřadě ve Frýdlantě nad Ostravicí, současně je šéfredaktorkou měsíčníku Ondřejnická oáza. (sb) 9

10 rožnovský prostor nezávislé noviny Vzhůru na Ztracenec Památník na Ztracenci. Na pozadí Radhošťský masiv. Foto: R. Sobotka Hřeben Javorníků, jehož vlnění v podobě javornické linky mají v oblibě zejména solánští malíři, můžeme pohodlně pozorovat také z hřebene Radhošťského masivu. Javorníkům dominuje, jak jinak, Velký Javorník, na zdejší hory s poměrně úctyhodnou výškou 1071 m n. m. Všechny další vrcholy na javornické trase jsou vždy o poznání nižší. To je pro turistu malá útěcha, neboť při vlnění hřebene vždy sestoupí o něco níž a musí na další vrchol opět vystoupat. Známým turistickým střediskům Portáš a Kohútka schází do tisícovky jen několik desítek metrů. Zdolat celý hřeben Javorníků znamená dostat do podrážek bot přibližně 30 km. Není to cesta bez zajímavostí. Turista putuje po státní hranici, kdysi s Horními Uhrami, nyní se Slovenskem. Turistický chodník kličkuje hned po jedné, hned po druhé straně hraničních kamenů. Dnes už v těch místech celníka ani pohraničníka neuvidíte a s turisty ze Slovenska se domluvíte srozumitelnou řečí, jako za historických časů společného Československa. Rozdíly přece jsou. České turistické směrovky udávají vzdálenost v kilometrech, slovenské v hodinách, takže je potřeba dávat pozor v jakých měrových jednotkách se člověk právě pohybuje. Výhledy, pokud jsou, nabízejí neobyčejné prožitky. Snad nejlepší jsou ze Ztracence. Radhošťský masiv je odtud jako na dlani se zřetelným výškovým členěním od Lysé hory přes Kněhyni, Čertův mlýn a Radhošť. Podle pověsti zabloudili na Ztracenci portáši, když chytali zbojníka Ondru při švercování (pašování). Horský terén a hluboké lesy byly na Javorníkách pro pašování velmi příhodné, zvláště za existence Horních Uher. Tabák byl na Slovensku vždy levnější a vyplatilo se pro něj chodit s baťůžkem i babkám, třeba až z Vigantic. Významnou roli Javorníky sehrály zvláště za druhé světové války. V jejím počátku tudy převáděli odbojoví pracovníci vojáky, letce a důstojníky na Slovensko, odkud pokračovali přes Maďarsko nebo Polsko k našim v zahraničí formujícím se armádním útvarům. Na konci druhé světové války pak tyto hory sehrály důležitou roli při partyzánských bojích proti okupantům. V závěru roku 1944 byl učiněn neúspěšný pokus o demonstrativní bojové překročení hranice partyzány směrem na Moravu. Lokální střety však pokračovaly až do skončení války, což připomíná památník v podobě tří masivních křížů (ze srpna 1969) právě na Ztracenci, kde 3. a 4. května 1945 padli při osvobozování Velkých Karlovic dva neznámí bojovníci a Slovák Andrej Rabčan. Rozhled je ze Ztracence skutečně úchvatný na slovenskou i na moravskou stranu. Na Slovensku lze spatřit část Strážcovské hornatiny, Sulovské skály, Malou Fatru, a při dobrém počasí také Velkou Fatru. Pohled na moravskou stranu ukáže Travný a všechny významné vrcholy Moravskoslezských Beskyd, za zimní inverze i Praděd (1490 m n. m.). (sb) 10 Pozoruhodný historický nález ve Frenštátě Při opravě malé věže frenštátského kostela sv. Jana Křtitele z let 1634 až 1640 byl objeven pozoruhodný historický nález v podobě dvou zapečetěných kovových tubusů. Jeden z nich byl prázdný. Druhý však obsahoval sepsanou historii Frenštátu pod Radhoštěm od roku 1828 až do roku Dále dokument z roku 1924 o jubilejních slavnostech na Moravě a ve Slezsku, konaných při příležitosti stých narozenin Bedřicha Smetany. Výroční jednatelskou zprávu z roku 1924 ke 40. výročí existence Pohorské jednoty Radhošť. Výroční zprávu TJ Sokol ve Frenštátě p. R. za rok Také dobové fotografie, pořízené významným frenštátským fotografem Janem Lochmanem, který zdokumentoval budovy, krajinu, také různé společenské a rodinné události. Vložen byl Moravskoslezský deník z 29. října 1918, ve kterém je uveden první zákon Československé republiky, včetně provolání, že každý občan má v demokratické společnosti nejen práva, ale také povinnosti. Materiály byly vloženy do věžky v roce Podíl na jejich uchování má Robert Polanský ( ), vrchní soudní oficiál, významný vlastivědný pracovník a kronikář: To vše jsem napsal večerami pro naše drahé potomstvo, které zajisté s toužebností a láskou přečte tyto zajímavosti a památnosti... Přiložil na památku životopis i svou fotografii. A uzavřel: Přeji celému našemu českému potomstvu mnoho a mnoho štěstí a zdaru. Žijte zde v lásce a svornosti. A mějte nás, jako své předky, v upřímné vzpomínce. A modlete se za duše naše, které, jak to rozbalíte, nebudou tělem již mezi vámi. Sbohem. Na pravdě Boží shledání. Ve Frenštátě pod Radhoštěm v říjnu Robert Polanský, vrchní soudní oficiál, všeobecně takto strýček zvaný. Další významnou postavou byl ředitel dívčí školy Jiří Felix, sice rodák z Domažlic, ale k Frenštátu získal velmi vřelý vztah, kde založil muzeum. Všemi vážený byl zvolen čestným občanem města. Když v roce 1924 zemřel, byl jako vůbec prvý zpopelněn. V nekrologu bylo uvedeno: Čistý oheň v nemnohých minutách sežehne hbitě, co bylo hmotného na bytosti Felixově. Duch oproštěný vznese se do výšin a po dobrém člověku zbude jen vzpomínka na velikou, požehnanou práci jeho. Nebyl nadarmo na světě. Nikomu neublížil. Věčná mu budiž paměť. Také Jiří Felix psal kroniku a Robert Polanský z ní čerpal. Poselství z kostelní věže obsahuje kromě cenných dokumentů také celou řadu zajímavostí. Tak například byla v roce postavena nová budova tkalcovské školy, která nahradila nevyhovující z roku 1882, založena Josefem Kalusem, místním rodákem, básníkem, ředitelem obecné školy v Čeladné. Josef Kalus byl jmenován čestným občanem města Frenštátu pod Radhoštěm. Nová Sokolovna postavena v roce Bylo instalováno veřejné elektrické osvětlení. Firma Bernkop zřídila si elektrickou centrálu od firmy z Brna. Rozpočet byl na 103 žárovky čtyřicetisvíčkové. Náměstí bylo osvětleno dvěma osmi set svíčkovými lampami obloukovými. Byl to velký pokrok našeho města, neboť okolní větší města měly plyn, elektriku žádné. Pravidelné osvětlení začalo Bylo to překrásné podívání, lidé chodili jako ve dne. (Rožnov měl veřejné osvětlení od roku 1919 z Kantorkovy pily; Zašová již od roku 1911 od Bažantovy pily.) Při sčítání lidu v roce 1910 bylo ve Frenštátě mužů 2916 a žen Nová cesta na Pustevny byla postavena zásluhou Dr. Edvarda Parmy, stavba začala roku 1910 a skončila roku 1911, délka je asi 6 km. V roce 1926 postavena nová útulna na Pustevnách s ústředním topením a s elektrickým osvětlením, měla 80 pokojů a velký sál. Náklady se z 1,5 mil. korun vyšplhaly na 3 miliony. V r Silniční výbor vybudoval 2 železobetonové mosty přes Lubinu a u Siberie. Válec k válení byl zakoupen Správní komisí okresu rožnovského za obnos 190 tisíc. Správní komise silniční Frenštát na dobu 10 let bez úroků má právo 3 měsíce v létě válec používat za poplatek denně 100 korun a režijní výlohy. Neobyčejně zajímavou a hojně navštívenou besedu v Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm uváděl a z dokumentů četl Drahomír Strnadel, předseda Muzejní a vlastivědné společnosti. Ten také kopie některých dokumentů předal na památku, k přečtení i poučení představitelům organizací, které vyvíjejí ve Frenštátě pod Radhoštěm činnost po dnešní dny. (sb)

11 Při nehodě se zranilo sedm lidí V pondělí 7. listopadu krátce před čtvrtou hodinou odpoledne vyjížděli dopravní policisté do Valašského Meziříčí na ulici Hranická, kde se střetla dvě osobní vozidla. Ze zavinění dopravní nehody je podezřelá osmnáctiletá řidička z Horní Bečvy, která při řízení vozu Opel Vectra nedala na křižovatce přednost v jízdě dvaačtyřicetileté řidičce v Nissanu Almera. Řidička druhého zmíněného vozu z Valašského Meziříčí byla při nehodě těžce zraněna. Spolu s ní cestovala ještě šedesátiletá paní, která při kolizi utrpěla zranění lehkého charakteru, tak jako čtyřčlenná osádka včetně řidičky ve věku od let z Horní Bečvy z Opelu Vectra. Sedmým zraněným byl sedmatřicetiletý chodec z Valašského Meziříčí, který procházel v době dopravní nehody ulicí Hranická a jedno z vozidel jej zachytilo. Dechové zkoušky u obou řidiček byly negativní. (pčr) Seniorům přednášel primátor Primátor slovenského partnerského města Považská Bystrica Karol Janas přednášel ve středu 26. října rožnovským seniorům o česko slovenských vztazích dříve a dnes. Do Rožnova přijel primátor přímo ze zasedání zastupitelstva Trenčianského samosprávného kraja, jehož je poslancem. Karol Janas je od listopadu 2010 primátorem města Považská Bystrica, které je partnerským městem Rožnova pod Radhoštěm. Právě s Považskou Bystricí a jeho organizacemi má město Rožnov nejaktivnější spolupráci a díky Operačnímu programu příhraniční spolupráce se oběma městům také daří získávat finanční prostředky na podporu mnoha kulturně-společenských a sportovních akcí. (tg) Ochránci mají nový web Český svaz ochránců přírody Salamandr z Rožnova pod Radhoštěm spustil 1. listopadu své nové internetové stránky. Stránky byly vytvořeny tak, aby byly pro uživatele aktuální, přehledné a uživatelsky příjemné. Na těchto stránkách se mimo jiné lze dozvědět informace o samotné činnosti této neziskové organizace, o službách a partnerství, které nabízí a také o projektech realizovaných Salamandrem. Nové stránky fungují na původní adrese ČSOP Salamandr, a to Nové stránky vznikly v rámci projektu Udržitelná péče o přírodní dědictví v Beskydech financovaného prostřednictvím tzv. Švýcarských fondů. (hal) rožnovský prostor nezávislé noviny Vánoce v polském družebním městě Śrem Svátky Božího narození jsou pro mne vždy synonymem rodinného tepla a velké radosti. V posledním listopadovém týdnu peču perníčky podle receptu mé prababičky uchovávaného přes několik generací. Při jejich přípravě je zapotřebí hodně umu, pokaždé se při tom s velkou dovedností činí můj zeť. Pečení a vykrajování perníků pomocí speciálních formiček se koná za účasti celé rodiny, včetně vnuků, kteří mají výhradní právo na jejich zdobení cukrovou polevou. Je při tom ohromná zábava! Hotové perníčky pak tři týdny odpočívají. Blízkým a známým rozesílám barevné pohlednice a sváteční y. Zvláště o Vánocích se snažím rozdávat lidem lásku a radost. Při vybírání dárků dbám, aby každému způsobily potěšení. Snažím se při tom nezapomenout, po čem kdo touží. Vše pěkně zabalené rozdávám na Štědrý večer. V minulosti nebylo výjimkou, že k mému štědrovečernímu stolu usedaly pospolu tři generace: moji rodiče, rodiče mého muže, osamělé tety, já, můj muž a naše děti. Teď už rodiče nemám, ani tety. Děti odrostly a založily své rodiny, postavily si nové domy. Zato mám vnuky: Wiktora, Stanisława a Wojciecha. A také vnučku Igę. Rodina se rozrostlla. Je víc radosti. Stromek Vánoční stromek kupujeme vždy živý až dopoledne na Štědrý den. Krášlíme ho elektrickými žárovkami (v dětství to byly obyčejné svíčky), různobarenými ozdobami, perníčky, cukrovím, jablíčky, ručně zhotovenými ozdobami (některé z nich jsou z času před padesáti lety!), řetězy z barevného a hedvábného papíru, a ozdobami ze slámy. Na špici stromku upevňujeme pěkného anděla. Nahradil jasnou hvězdu, symbollizující narození Ježíška v Betlémě, která se časem rozbila. Podvakrát jsem podlehla módě a vyzdobila stromek jednobarevně. Jednou byl celý zlatý, podruhé zase stříbrný. Ale vrátili jsme se k tradičnímu stromku, plnému barev a všelijakých ozdob, bylo nám po něm teskno. Těším se na ten letošní, postavený v novém domku mé dcery, kde se o letošním svatvečeru setká naše nejbližší rodina. Večeře Jen co na obloze zasvitne první večerní hvězda, usedáme ke štědrovečernímu stolu. Je přikrytý bílým ubrusem. Pod ním je položena hrstka sena, symbolizuijící chudobu narozeného Ježíška. Na stole jsou vždy připraveny bílé oplatky. Čteme úryvky z písma svatého, hovoříme o narození Ježíška v Betlémě. Pak se podělíme o oplatky a všichni všem přejí šťastný život. Na stole voní sváteční jídlo: rybí polévka s flíčy, nebo červený borč s taštičkami plněnými houbami, smažený kapr, štika. K tomu brambůrky a křen. Voní kapusta a nudle s mákem. Nechybí jižní a sušené ovoce, zdobené perníčky, makové buchty, ořechy. Během večeře se snažíme z každého svátečního jídla alespoň ochutnat, to aby následující rok přinesl jen samé radosti a příjemnosti. Čas po večeři Po večeři zpíváme koledy. Je to také čas dárků. Za mého dětství pokaždé cinkl zvonek a přicházel hvězdář. Jako dítě jsem se ho vždy obávala. Nejprve jsem musela odříkat Otčenáš, pak odprosit rodiče a rodinu za nepravosti, které jsem během roku napáchala, pak za protivného svištění proutku přislíbit, že se polepším. Až potom sáhl hvězdář do pytle pro dárky. Naše děti jsme hvězdářem strašit nechtěli, dárky jsme ukládali pod stromek. Ale po narození vnoučat jsme tradici hvězdáře obnovili, ovšem přívětivěji. Dárky jsou především pro vnoučata. Pro mého muže tabák do fajfky. Už řadu let je to takový zvyk. Kouří dýmku jen jednou v roce, vždy u vánočního stromku, během čekání na půlnoční mši. Vánoční tradice Klademe na štědrovečerní stůl talíř navíc. Přivolávame jím vzpomínky na naše milé, kteří kdysi spolu s námi usedali ke štědrovečernímu stolu, ale již zde nejsou. Talíř navíc je i pro náhodného pocestného, který by toho večera zaklepal na dveře, aby mohl vzít místo u stolu. Dělíme se o bílý oplatek a z jeho odlomků vytváříme ozdoby na stromek. Tento zvyk se udržuje pouze v Polsku. Zlomky oplatku je možné slepit slinami do zajímavých tvarů. Vždy jsou to originální ozdoby. Inspirujeme se kostelními sochami, nebo obrazy Krista, který třímá v dlani symbol své vlády a panování svět s vetknutým křížem. Údajně tyto ozdoby magickou mocí ochraňují domácí obyvatele od nemocí a veškerého zla, přinášejí štěstí, lásku a vzájemnou harmonii. Věříme, že toho dne zvířata mluví lidským hlasem. O svátcích se vždy dodržuje půst. V současnosti se už nedodržuje tolik vánočních zvyků, obyčejů a obřadů, jako v minulosti. Tyto památky magického půvabu po předcích jsou dnes téměř zapomenuty. I když je skoro všechno jinak, přece pod nánosem moderny kouzlo Vánoc přetrvává. Stále je to čas slavnostní. Vzrušující atmosféra očekávání a bdění, připomínka tradic a obyčejů po předcích tak stále přechází z pokolení na pokolení. Půlnoční Na půlnoční se vypravujeme vždy celá rodina. Aby nás nepřemohl spánek zpíváme koledy, čteme knížky, sledujeme televizní sváteční program, prohlížíme si dárky, hrajeme různé hry. Tradičně navštěvujeme farní kostel, vzdálený od našeho domova třicet minut chůze. Vycházíme raději dřív, aby na nás zbylo místo na sedění, protože kostel bývá o tom čase zcela zaplněný. Miluji okamžik, kdy se rozsvěcují všechna světla, hraje orchestr, zpívá sbor. Pod klenutím svatyně zní: Bůh se rodí. V tu chvíli nikdo ani nevzpomene na spánek. Společně zpíváme koledu za koledou: Přispěchali do Betléma pastýři, Když sličná panna syna kolébala, Ježíšek maličky... V kostele jsou pěkné jesličky, které uvádí v úžas nejen děti. Svátky Božího narození jsou překrásné. Boží Dítě žehná, lidé mu vzdávají hold. V srdci hra! Vše je výjímečně krásné. Jedinečný okamžik, na který je třeba čekat po celý rok! Nejdůležitější okamžik Vánoc Vánoce jsou vzrušující doba. Žádná jiná v roce nevyvolává tolik vzpomínek, sahajících až do dětství a mládí. Je to chvíle prosáklá také smutkem po těch, kteří už odešli. Současně rozjasněná věčně planoucí nadějí v lidském srdci vrchovatě zaplněném štěstím. Zvláště pro děti je to nejkrásnější večer roku, který se v záblesku různobarevných světel vánočního stromku mění na pohádku, včetně okamžiku, kdy milované ruce obdarují všechny přítomné dárky. Sníh V době mého dětství začala příroda vytvářet scénografii Vánoc již od svatého Mikuláše, ten zpravidla přijížděl na bílém koni. Mráz štípal přes celý prosinec, leden i únor. Cestou na půlnoční nás doprovázela vánice, velké sněhové vločky tančily ve větru, pod botami křupaly ledové zmrazky. Všude bílo, svátečně, naládavově, kouzelně. V současnosti, kdy jsou ve Velkopolsku teplejší zimy, už není tolik sněhu. Představuji si, jak krásně vypadá o Vánocích Rožnov a jeho okolí. Všude plno nádherných výhledů na zasněžené hory. Všem přátelům v Rožnově přeji překrásné svátky Vánoční. Barbara Jahns, pracovnice Muzea Śrem 11

12 rožnovský prostor nezávislé noviny Smrdí peníze z OKD? pokračování ze strany 1 Šulganova rezignace Byl jsem pověřen zastupovat město v kauze dolu Frenštát. Podal jsem návrh na uvolnění z této funkce, protože moje představa, jak se chovat po 15leté zkušenosti vůči společnosti OKD, se liší hodně od té, kterou má vedení města. V komisi je také paní starostka, proto ji tuto funkci plně přenechávám. Politika ODS mě nepřesvědčuje o tom, že tato strana má zájem regionu pomoci, uvedl důvody rezignace na funkci v občanském sdružení Naše Beskydy, František Šulgan (SZ) s tím, že jeho rozhodnutí předcházela liknavost vedení města v nejednoznačném postoji k penězům z OKD. Šulgan v minulosti požadoval, aby vedení svým organizacím doporučilo o peníze neusilovat a dodal: Nabídku finančních prostředků organizacím v této oblasti vnímám jako snahu OKD koupit si přízeň místních obyvatel, zastupitelů a na to společnost při otevření dolů spoléhá. Finanční prostředky z OKD se posléze ukázaly jako fenomén, který nerespektuje jinak poměrně pevně vymezené hranice mezi koalicí a opozicí. Šulgan zůstal ve svém tvrdošíjně odmítavém stanovisku k těžařskému penězovodu prakticky osamocen. Pro doly nikdy ruku nezvednu. Na druhou stranu tyto peníze mohou být používány k věcem, které jsou užitečné a které pomohou, řekla Libuše Rousová (SNK ED). Pokud má Česká republika takové zákony, že umožňuje firmám vyrábějícím cigarety, alkohol, automaty nebo těží uhlí vytvářet nadace a zároveň není schopna městu a neziskovkám vytvořit takové finanční podmínky, aby se bez těchto grantů obešli, pak neděláme nic špatného, pokud takový dar přijmeme, přidala svůj názor Lenka Vičarová (SNK), která sama pracuje jako ředitelka v příspěvkové organizaci města. Neziskovky: Ať OKD platí Na území města působí také nestátní neziskové organizace, které již s přijímáním peněz z OKD mají zkušenost. Jde o nezávislé instituce, pro které není rozhodnutí rady města závazné. Z nadace OKD čerpáme prostředky už několik let. Jsme přesvědčeni, že právě firmy, které z přírody nejvíce získávají, by do ní měly zase nejvíce vracet. Ale pochopitelně také nechceme otevření dolů a oblast Rožnovska a Frenštátska vnímáme jako citlivou. Proto jsme peníze od této nadace používali na projekty ve vzdálenějších regionech, např. v Poodří nebo na Jablunkovsku, 12 uvedl předseda ČSOP Salamandr Vojtěch Bajer. Podobnou zkušenost učinila také Blanka Mikolajková (Zdravý Rožnov), která si coby ředitelka občanského sdružení Iskérka nechala posvětit přijetí daru z nadace OKD valnou hromadou. Pokud bychom nařídili příspěvkovkám, aby nečerpaly tyto peníze, dostaneme se do jakéhosi zvláštního stavu, kdy my jako nezávislé organizace čerpat můžeme, kdežto ony ne. Přitom ony jsou v podobné situaci jako my, protože píší projekty a musí se starat o dofinancování spousty věcí, nechala se slyšet Mikolajková. Chyba v komunikaci V ošemetné situaci se ocitla ředitelka MŠ Radost Milena Kohoutová. Právě díky její manažerské aktivitě se peníze z OKD dostaly zastupitelům na stůl. O přijetí darů u městských organizací, případně u organizací zřizovaných městem, totiž rozhoduje Rada města. Z nadace Partnerství, kde OKD přispívá, si zažádala mateřinka o dotaci na projekt ekologické zahrady a obdržela 300 tisíc. Příspěvkovkám nikdo neřekl, že nemají na tyto dary z OKD reagovat. To mě opravdu mrzí. V žádném případě nepodporujeme otevření dolů ve Frenštátě a nestojíme proti úsilí Františka Šulgana. Této situaci jsme se mohli přitom vyhnout, sdělila Kohoutová. Zastupitelé po více než hodinové debatě hlasovali o několika možných usneseních, pozměňovacích návrzích a protinávrzích, ale žádný z nich nedostal potřebný počet hlasů. Zachován tak bude status quo, tzn. že přijímaní darů z OKD budou schvalovat radní. Ve světle toho místostarosta Václav Mikušek (KDU- ČSL) ředitelce Kohoutové přislíbil, že radní její rozpracovaný projekt na ekologickou zahradu v MŠ Radost ze stolu nesmetou. (lum) Kessel se stěhuje z Tatry do Freeška O něco vkusnější formu bývalé východoněmecké show s názvem Ein Kessel Buntes také letos připravil T klub kulturní agentura. Příznivci této akce, která se každoročně koná mezi svátky, by ale měli zpozornět. Letošní ročník neproběhne v tradičních prostorách vigantické Tatry, ale v rožnovském klubu Freeško. Dostaveníčko amatérských kapel proběhne ve čtvrtek 29. prosince v klubu Freeško. Pravidelní návštěvníci akce mají však již zažito, že Ein Kessel Buntes probíhá v restauraci Tatra ve Viganticích. Chceme vyzkoušet prostor, který je přímo v Rožnově. Klub Freeško je spíše známý jako diskotékový prostor, ale probíhají zde i koncerty kapel, což se ví málo. Hodnotit, jak jsme se tam cítili, jaká je v klubu akustika, co bylo špatně, co bylo fajn, můžeme všichni až po akci. Pak budeme mít jak zpětnou vazbu od návštěvníků, tak i naši zkušenost. Nikde není napsáno, že Ein Kessel Buntes bude navždy v klubu Freeško, uvedla důvod změny dramaturgyně TKA Romana Rusková. Program nabídne čtveřici rožnovských kapel hrajících hudbu napříč žánry, díky zastoupení známé skupiny Spytihněv také muzikanty působící napříč generacemi. Co mají seskupení zřejmě společné, je čistá radost z hraní. Program není vhodný pro zaryté příznivce popu. Dramaturgie večera nabídne kromě již zmiňovaného Spytihněvu také čtyři šílené pankáče Of My Wen, mistry bizarních převleků s názvem Divní hosti a tři elektrofolkaře, kteří si říkají Óda. Akce startuje s úderem osmé večerní. (lum) Výstava Spolku rožnovských žen Po loňské úspěšné předvánoční výstavě ČSŽ Spolku rožnovských žen se obdobná akce konala také letos ve druhé polovině měsíce listopadu. Výstavu Kouzlem adventního času uspořádaly rožnovské ženy ve Společenském domě. Ve vánočním aranžmá byly k vidění, i ke koupi za přijatelnou cenu, adventní věnečky, svícny, vánoční vazby, zdobené perníčky, ruční práce a další půvabné drobnosti. Vše práce rožnovských žen. Nedílnou součástí výstavy byl také koutek domácích betlémů, papírových, vyřezávaných i perníkových, které zapůjčily rožnovské ženy. O výstavu byl po všechny tři dny neobyčejný zájem. Navštívila ji také Japonka žijící v Praze Yu Kitahara, zahrála přítomným na klavír vánoční melodie a popřála rožnovským ženám pohodu v předvánočním čase. Akce byla podpořena grantem města Rožnov pod Radhoštěm. Na snímku předsedkyně ČSŽ Spolku rožnovských žen paní Marie Rethyová spolu s Japonkou Yu Kitahara. Foto: R. Sobotka

13 Také kontrolní výbor odhalil u lesů chyby Návrh rozpočtu města počítá se zvýšením nájmu Kontrolní výbor při zastupitelstvu města se v minulých týdnech zabýval společností Městské lesy s.r.o. (ML). Zaměřil se přitom na prodejnu Stihl a nájemné služebního bytu, ve kterém bydlí syn jednatele. Návrh rozpočtu města na rok 2012, který budou zastupitelé projednávat v prosinci, počítá s navýšením nájmu pro společnost ML na 4 miliony korun. Státní zastupitelství už navíc prošetřuje možný daňový únik. Zpráva kontrolního výboru fungujícího při zastupitelstvu města byla zveřejněna několik dní poté, co místní klub Věcí veřejných publikoval na svém webu výsledky auditu, který si jejich předseda Tomáš Hradil nechal zpracovat na vlastní náklady. Kontrolní výbor se zabýval pouze prodejnou Stihl, kterou ML provozují, a výší nájemného, za které ve služebním bydlí syn jednatele společnosti. V obou případech přitom došel ke stejnému výsledku jako audit VV. Prodejna je dlouhodobě ztrátová. Zpráva navrhuje, aby se společnost hlouběji zaměřila na zefektivnění prodeje, případně Zastupitelé svým hlasováním rozhodli o tom, že zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města se od letošního roku změní. Nejpodstatnější změnou je, že granty musí žadatelé předložit již do 15. prosince. Na tom se shodli v polovině listopadu i radní. Protože se změny týkají již letošního roku a pravidla byla změněna těsně před termínem podání grantů, vyjádřili někteří zastupitelé obavy. Rada má schvalovat zásady pro poskytování grantů v půlce listopadu. Pokud je schválí, termín odevzdání se zamyslela nad jejím úplným zrušením. Řešením může být také pronájem těchto prostor, uvedl předseda kontrolního výboru Petr Jelínek (SZ). Mnohem diskutovanějším tématem se stal rozbor nájemní smlouvy služebního bytu, ve kterém za 1050 Kč/měs. bydlí syn jednatele společnosti. Nájem je ve skutečnosti vyšší, protože nájemce je v souvislosti s užíváním bytu povinen provádět pomocné práce v určité finanční hodnotě. Z našeho pohledu jde o daňový únik. Práce by měly být řešeny například dohodou o pracovní činnosti, ze které se platí odvody a daň, informoval Petr Jelínek s tím, že v obou věcech by měly ML dle dohody sjednat nápravu do března Když se opoziční zastupitelé dozvěděli o možném daňovém úniku, měli zájem na tom, aby se podalo trestní oznámení. Koalice to však odmítla. Jestliže má někdo podezření na to, že byl spáchán trestný čin, jeho povinností je to ohlásit. Osobně toto podezření nemám, hřímal místostarosta Václav Mikušek (KDU-ČSL). Na to zareagovala o několik dní později Blanka Mikolajková (Zdravý Rožnov), která se na státní zastupitelství ve Vsetíně obrátila. Zastupitelstvo města na svém zasedání neschválilo doplňující podání, kterým se mohlo podle našeho názoru město konstruktivně postavit ke zprávě kontrolního výboru. Právnička města paní Olga Vrublová doporučila, abychom řešili situaci sami - pokud máme podezření z krácení daně. Opozice vnímá jako dobrý signál skutečnost, že v návrhu rozpočtu města pro příští rok je nájemné společnosti ML navýšeno na 4 miliony korun. Hradilova analýza přitom hovoří až o částce 5 milionů korun. Nadšení opozice, že za navýšením stojí jejich práce, brzdí místostarosta Mikušek: Je to plánovaný krok. V příštím roce plánujeme vytěžit část rezervy, kterou každoročně přenecháváme pro případ různých nepředvídaných událostí. Proto jsme naplánovali nájemné ve výši 4 miliony korun. Zdůrazňuji, že takové nájemné si můžeme dovolit nejvýše tak dva roky po sobě. Svého dílu zásluh se nechce vzdát předseda VV Hradil. Jisté je, že pan místostarosta Mikušek a paní starostka Blinková nemůžou oznámit zastupitelům a především občanům, že si váží opozičního zastupitele Tomáše Hradila. Že mu děkují za upozornění o rozkrádání majetku ve společnosti Městské lesy Rožnov, kterou fakticky řídí. Konkrétní diskuse o řešení situace se správou městského lesa bude snad na pořadu jednání zastupitelstva 13. prosince. Pevně věřím, že přijdou v hojném počtu žadatelé o granty z rozpočtu města. Pan Mikušek před vznikem kauzy lesy jasně prohlásil, že když se najdou větší prostředky z pronájmu lesa, tak budou převedeny do grantového rozpočtu. Zatím to tak nevypadá. Pan Hradil překrucuje skutečnost. Mluví o věcech, kterým nerozumí, působí městu víc škody než užitku. Svými výroky, že by město mělo své lesy prodat, nám odhání odběratele dřeva, reagoval místostarosta. (lum) Žadatelé o granty musí předložit projekty do půle prosince Vzpomínkové shromáždění u příležitosti 100. výročí založení Valašského muzejního a národopisného spolku se uskutečnilo v pátek 11. listopadu 2011 v Janíkově stodole. Slavnosti se účastnila řada významných osobností. Je to výročí Spolku, jehož přičiněním vzniklo dílo, které stále žije a vzkvétá. Vzniklo kouzelné místo, které je nadáno mocí uchovat dovednost, moudrost a krásu minulých časů, a přetvořit ji v něco, co nám může přinést obohacení i dnes, poznamenal Jindřich Ondruš, náměstek hejtmana a radní pro kulturu Zlínského kraje. projektů je už 15. prosince. To je příliš krátká doba na vypracování grantových žádostí a vypracování projektu, uvedl na říjnovém jednání zastupitelů Petr Jelínek (SZ). Podle vyjádření úředníků města ale není důvod k obavám. Všichni žadatelé byli na velmi pravděpodobný posun termínu podání upozorněni, nechala se slyšet Jana Matoušková z odboru školství, mládeže, tělovýchovy a cestovního ruchu. Posunutí termínu není jedinou změnou, se kterou se budou muset žadatelé vypořádat. Žadatelé si již nebudou moci vybrat, na které položky jim bude schválená výše grantu poskytnuta, jak tomu bylo v posledních dvou letech. Podle nových zásad budou přidělené prostředky rozděleny podle toho, jak určí jednotlivé grantové komise. Dále grantové komise na svém posledním zasedání určí tři žadatele náhradníky, kteří dostanou přidělen grant dodatečně v případě, že některý z příjemců nepodepíše grantovou smlouvu nebo finanční prostředky v průběhu roku vrátí, sdělila starostka Rožnova Markéta Blinková (ODS). Kromě administrativních změn došlo k obměnám ryze technického charakteru. Žádosti se budou nově povinně dodávat v tištěné i elektronické podobě, přibude i nový formulář čestné prohlášení, který žadatelům usnadní dokládání příloh k žádosti. V případě, že žadatel nesplní všechny náležitosti, může být jeho žádost vyřazena. Formuláře žádosti o grant a vyúčtování byly upraveny tak, aby jejich vyplňování bylo pro žadatele přehlednější a jednodušší, myslí si tiskový mluvčí města Tomáš Gross. (lum) Valašský muzejní a národopisný spolek v Rožnově Podnět k záchraně dřevěných staveb z rožnovského náměstí dal Bohumír Jaroněk. K tomu účelu založil Muzejní spolek. Jeho činnost omezila první světová válka, k opětovnému oživení došlo až Snahou Bohumíra Jaroňka bylo umístit dřevěnou radnici a další objekty z náměstí do městského parku. To se podařilo až roku Scenérie nově založeného Valašského muzea v přírodě byla připravena pro konání velkolepého a úspěšného I. Valašského roku. Bohumír Jaroněk zastával funkci předsedy Spolku až do roku V jeho čele pak stáli Josef Kramoliš ( ), Miloš Kulišťák (1945), Josef Seget ( ) a Věra Otevřelová ( ). Až do roku 1925 to byl Okresní muzejní spolek, od roku 1927 až podnes Valašský muzejní a národopisný spolek. Činnost Spolku neustala ani za druhé světové války, kdy byl vystavěn dřevěný kostel (vysvěcen v srpnu 1945). Soumrak nastal až po vydání zákona č. 68/1951 Sb. o dobrovolných organizacích, v důsledku čehož spolek roku 1952 zanikl. K obnovení Valašského muzejního a národopisného spolku došlo na popud Jaroslava Štiky v lednu rožnovský prostor nezávislé noviny Prošli jsme po nelehkých cestách historie Muzejního spolku. Vzpomněli jsme jeho vůdčí osobnosti, i velkolepý záměr zakladatelů zachránit památky lidové architektury, řekla závěrem shromáždění předsedkyně Valašského muzejního a národopisného spolku Marie Brantstrettrová. Valašský muzejní a národopisný spolek stále ctí odkaz Bohumíra Jaroňka: Přeji Tobě, mé dílo, jemuž jsem věnoval mnoho šťastných i rmutných chvil svého života, aby zkvétalo a bylo všemi milováno! B. Jaroněk v máji, L. P (sb) 13

14 rožnovský prostor nezávislé noviny Psovod Janča: zachránit někomu život by bylo nejvíc Za normálních okolností by tento rozhovor byl docela morbidní. Snad v každé druhé odpovědi je mrtvola nebo oběšenec. Mluvíme ale o čtyřnohých specialistech na vyhledávání lidí ať živých, nebo mrtvých. Mezi vůbec nejlepší na světě v této disciplíně patří pětiletá fenka belgického ovčáka malinoise Barča. Vypadá, že sláva ji do hlavy nestoupla. Během rozhovoru leží spokojeně na podlaze v předsíni v bytovce na Dolních Pasekách a po očku mě sleduje. Zmlátit psa je jednoduché, ale něco ho doopravdy naučit dá fušku, říká majitel Barči Radim Janča, který s oblibou zahrabává děti do sněhu. Kvůli tréninku. Za ideálním výcvikovým prostředím pro sebe i Barču jezdí až do brněnské kynologické organizace. Proč nejde za námi do obýváku? Protože sem nesmí. Občas to zkouší, ale ví, že pak dostane. Jen o Vánocích má výjimku. To bude mít pod stromečkem kokina. Prosím? Dostává dárky? No jistě, je to člen rodiny přece. Malinois je docela velký pes. Nevadí jí být v bytě? Venku v kotci strašně vyla, sousedi byli nešťastní. Tak jsme ji vzali domů a je v pohodě. Až na bouřky. Těch se bojí. Důkazem toho jsou rozškrábané dveře. Máte ještě mladou fenku, ta je pro změnu v kotci venku. Tomu nerozumím. Dalšího psa do bytu už nechci. Pes z kotce je pro cvičení navíc i lepší. Víc si všeho váží. Co vlastně Barča umí? Záchranářští psi vyhledávají v plochách nebo sutinách. My se specializujeme na plochy. V Česku málokdy spadne barák, takže neočekávám, že by mě pozvali na sutiny. Přesto je jezdíme cvičit na Ostravsko, protože je třeba umět obě disciplíny kombinovat. A co lavinoví bernardýni se soudkem rumu kolem krku? Kromě toho, že v okolí laviny v podstatě nepadají, tak si tyhle věci řeší výhradně horská služba, která už dávno používá německé ovčáky. Ale cvičně si děláme zával sněhem několikrát do zimy. Na točně bývá navezená halda sněhu, takže zbývá najít dobrovolníka, kterého bych mohl zahrabat. Naštěstí funguje sousedská výpomoc. Obvykle to nejvíc baví děti. Děcka jsou dobré, protože je frknete půl metru pod sníh a ony z toho mají legraci. Sníh je dobrý i pro psa, protože v něm může rovnou začít hrabat, když něco cítí. Existují plemena, která jsou pro záchranařinu vhodná? Výhoda této kynologické disciplíny je v tom, že na rozdíl od jiných nemusíte mít psa s průkazem původu. Záchranářem se tak může stát i oříšek, který klidně může jezdit po světových soutěžích. Vůbec nezáleží na tom, jestli je pes velký nebo malý. Pro záchranu lidského života není rodokmen psa důležitý. Radim Janča dělá, jak sám říká, Barči jen taxikáře. Foto: archiv R. Janči Takže byste doporučil čivavy i dogy? Obecně se malí psi hodí více do sutin. Velcí psi můžou mít problém se dostat do nějaké průrvy. Proto jsou vhodní norníci, třeba teriéři. Na druhou stranu malí psi jsou v nevýhodě v případech, kdy se potřebují dostat na vyvýšené místo a nevyskočí tam. Čivava i doga jsou extrém, ale třeba doga se hodí na vyhledávání ve vodě, protože je vysoká. Obecně se dá říct, že důležitější než plemeno je to, jestli psa i jeho pána záchranařina baví. Předpokládám, že nerozhodují čistě jen fyzické rysy zvířete. Záchranářští psi musí být v první řadě neagresivní vůči lidem i ostatním psům pro případy, kdy se hledá v rojnici. Důležitá je fyzická připravenost zvířete. Vyhledávací psi umí hledat nejen na úrovni povrchu, ale třeba i pod ním. Musí tak umět prověřit třeba kanál, ale i osobu ve výšce v případě, že člověk vyleze na posed. A bohužel taky pro případ, aby našel oběšence. Pokud pes někoho najde, hlásí štěkáním. Záchranářský pes nepotřebuje pach hledaného? Ne, to potřebují psi stopaři k vyhledání konkrétní osoby. Vyhledávací pes hledá v prostoru pach jakéhokoli člověka. Jak ve zkratce vypadá výcvik takového psa? Výcvik probíhá od štěněcího věku. Důležitá je motivace. Někteří psi mají jako odměnu raději pamlsky, někteří si potrpí spíše na hračky. Důležitou roli hraje figurant, který psa vydráždí a odběhne od něj. Pes k němu musí přiběhnout a začít štěkat. Důležité je, aby figuranta nekousnul. Za to dostane odměnu ve formě pamlsku, míčku, nebo peška. Když toto pes zvládá, figurant utíká dále do terénu, kde se psovi i schová, například za strom. V ten moment už začíná pes využívat svého nejsilnějšího smyslu čichu. Vyhledávání v terénu spočívá ve stanovení osy postupu. Pes přitom běhá ve spirálách do vzdálenosti 50 metrů na obě strany. Při výcviku musí pes na každé straně někoho najít. Pes musí věřit, že kam ho vyšlu, někoho najde. Postupně figurantů ubývá. Pes se musí naučit, že ne vždy někoho najde tam, kam vyběhne. Musí se naučit pracovat s čenichem. Proto pes běhá zřídkakdy rovně, občas se plantá v terénu jako tatar. V případě sutin je strategie výcviku obdobná. Než jste se dostal přímo k záchranařině, jakou jste měl předchozí zkušenost s kynologií? Psi mě brali už jako dítě. První zkušenosti s praktickým výcvikem jsem učinil s labradorkou. Pak jsem musel na velmi dlouhou dobu do ciziny a museli jsme se rozloučit. Do zahraničí mi z domova chodily časopisy, ve kterých jsem se dozvěděl, že existuje nějaký belgický ovčák malinois. Tam jsem si vybral po jedné úspěšné feně Barču. Začínali jsme se sportovní kynologií, tzn. výcvik poslušnosti, kousání atd. Ale chtěl jsem dělat záchranařinu, ta je užitečná, protože se dá uplatnit v praxi. Na plné obrátky se oboru věnuju asi od roku Jako neprofesionál jen soutěžíte, nebo se účastníte i ostrých akcí? Reálného vyhledávání jsme se zúčastnili pouze několikrát, což mě hodně mrzí. Osobně jsem nabízel bezplatné služby jak místnímu oddělení policie, tak městským strážníkům a hasičům. Zatím bez odezvy. Kdyby spolupráce se složkami integrovaného záchranného systému fungovala, věřím, že ostrých akcí by mohlo být mnohem více. V Horní Lidči pomáhám s výcvikem vyhledávacích psů, takže dobrovolní hasiči z dědin na Vsetínsku občas zavolají, protože mě znají. Doufám, že do budoucna bude příležitostí pomoci více. Proto jsem si taky pořídil druhého psa. Jak funguje v praxi, když vás někdo potřebuje? Pes má být atestovaný. Při běžné občanské výpomoci samozřejmě pes atesty mít nemusí. Ale musí umět hledat. Určitě bych nešel hledat s vědomím, že se mi bude pes jen někde procházet. Lidé mě můžou kontaktovat telefonicky. Policajti třeba v noci hledat nebudou. Pes je šelma a v noci dělá lépe než ve dne. Psovi je jedno, jestli je den nebo noc, teplo nebo zima. Je třeba si uvědomit, že vyhledávací pes dělá za dvacet třicet lidí. Zajímá ho jen lidský pach, který prověřuje. Prozkoumá přitom houštiny, kam se člověk nemá šanci podívat. Barča asi není žádný nazdárek, že? Trpí trochu na poslušnost, ale za to si můžu sám. Ale ve speciálce (vyhledávání) je jedna z nejlepších na světě. Jezdím vesměs jen na mezinárodní soutěže. Hned na první takové soutěži jsme skončili na čtvrtém místě. Přesto si tohoto umístění velmi vážím. V první desítce nás bylo z naší brněnské organizace hned šest, což byl úspěch. Navíc Barča dostala od třech rozhodčích nejvyšší známku. Nezmínit nelze ani to, že z mistrovství světa máme hezké devatenácté místo. A z poslední doby úspěšné složení mezinárodního atestu ve Slovinsku, díky kterému nás můžou kdykoli poslat do světa na záchranářské operace. Bylo toho více, ale pro poháry to neděláme. S Barčou chodíte často po lese. Pejskaři mívají občas problémy, když před nimi vyskočí srna. V tom se Barča od jiných psů neliší. Pokud jsme jen tak na vycházce, i ona se za srnkou velmi ráda vydá. A když hledá, tak snad ne? Tak maká. Ji nezajímá nic jiného. Kočky, srny, prostě nic. Maximálně ji v okolí zaregistruje, ale nenapadne ji se za ní pustit. Jak u psa navodíte takový stav vyhledávacího transu? Je naučená na peška. Ve chvíli, kdy jí ho ukážu, začne úplně magořit. Na vodítku tahá tak, div se neudusí, protože ví, že se bude hledat. Jak často se věnujete tréninku? Když byla Barča malá, tak se trénovalo 3-4 do týdne. Teď, když už je mazák, stačí klidně i jednou za měsíc. Ona ví, co má dělat. Jakmile jednou začnete jezdit autem, skočíte do toho, tak už nezapomenete. To máte jako s gulášem. Když ho budete jíst každý den, přejí se vám. Ale když ho máte jednou za měsíc, tak se na něj těšíte. Naproti tomu s mladou fenkou trénuju skoro každý den, hlavně poslušnost. Se psy trávíte asi hodně času. Co na to přítelkyně? Ta mi dost pomáhá. Hlavně s venčením. Psi ji berou jinak, protože ví, že ona od nich, na rozdíl ode mě, nic nechce. Čeho byste chtěl ještě s Barčou dosáhnout? Zachránit lidský život. To je jediné. Pokud by někdo měl problém, jsme ochotni do toho jít. L. Martinek 14

15 Kulturní přehled rožnovský prostor nezávislé noviny Do Út 3.1. Čt v h Čt Po v h Čt v h Čt až St Čt až Ne Po 5.12 až St Čt Pá až Ne Čt až Ne Ne Po až St Po až St Čt Pá až Ne Čt až Ne Po až St Po až St , a , a Po až St Po až St Čt až Pá Čt až Pá Út v h So v h Valašsko v srdci Galerie na radnici balkánem na skok do asie T klub, vstupné dobrovolné XVIII. ROŽNOVSKÝ FEJETON A KLÍČEK Městská knihovna SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS kostel Všech svatých EIN KESSEL BUNTES OF MY WEN / SPYTIHNĚV DIVNÍ HOSTI / ÓDA club Freeško, Rožnov p. R. TWILIGHT SÁGA: ROZBŘESK, 1. ČÁST hod., v sobotu hrajeme v hod. PŮLNOC V PAŘÍŽI hod., v sobotu hrajeme od. RODINA JE ZÁKLAD STÁTU hodin Filmový klub: Milovaní hodin bastardi hodin moje krásná učitelka hodin vánoce s mikešem od hodin, kino pro děti šmoulové hodin mistrovský plán hodin přežít svůj život hodin, FK dluh hodin muži v naději hodin muži v naději hodin paranormal activity hodin velká vánoční jízda hodin muži v naději hodin dům hodin vyměřený čas hodin kocour v botách hodin mission impossible: ghost protocol hodin tradiční mikulášská Sraz na AN Ostrava, muzikál na ledě popelka odjezd z AN Út v 9.00 h St v h Čt v h Pá v h Út v 9.00 h Út v 8.15 h každé Po h každá St od 9.30 h Út od h St h Pá od h So až Čt So Čt Út Čt Út Čt v h Čt 1. a Pá h Pá v 8.00 h Pá h So od 8.00 h soutěž v bowlingu sraz u altánku v parku V3V- přednáška Psychologie pro všední den zasedací místnost MěÚ Kino pro seniory: Muži v naději kino Panorama Rosenka, vystoupení pěveckého sboru Domov pro seniory Malá předvánoční vycházka sraz u altánku v parku povánoční radhošť sraz na AN Relaxační cvičení jógy II možnost hlídání dětí muzikohrátky pro děti, táty i mámy cvičení se zvířátky pro rodiče s dětmi do 3 let předvánoční muzikohraní pro rodiče a děti společné putování za vánočním světlem odpoledne soutěží a dárků Výstava obrazů Ivan Jandora vernisáži v hodin, Pečení perníčků a zpívání koled se sborem Mužáci hrátky, cvičení, kafíčko vůně vánoc besídka s andělem tříkrálový závěs podskaláček zpívá a tančí jubilantům Společenský dům Rožnov Filatelisté zvou veřejnost SVČ Výtvarný ateliér glazování výrobků keramická dílna SVČ mikuláš pro mš, zadáno SVČ mikuláš pro veřejnost SVČ XII. rožnovský maraton v aerobiku s Mikulášským překvapením tělocvična ZŠ Pod Skalkou Ne v h Po až Pá Út v 9.00 h Po 5., v h Po v h St v h Čt v h Pá každý Pá h Út až So Pá až So Čt až St Po od h St od h Čt Po od h Út od h St od h Čt od h Po od h senioři tančí sál SVČ Vánoční překvapení pro Zú a klub PS duha SVČ mikuláš s megy mc spoluhráček sál SVČ odpolední keramické tvoření keramická dílna SVČ vánoční tvořivá dílna pro rodiče a děti SVČ vánoční turnaj ve stolním tenise Sokolovna vánoční besídka s ts h2b sál SVČ pohádkový pátek vánoční pohádka sál SVČ posilování, spinning S duhou 20 Kč/hod. PŘISTIŽENI PŘI ČTENÍ chodby - výstava fotografií účastníků stejnojmenné soutěže UMĚT A VĚDĚT VÍCE podkroví - výstava fotografií vánoční kvíz dětské oddělení - vyhodnocení město v mé paměti podkroví - setkání tvůrčí skupiny nad fotografiemi z činnosti knihovny TVŮRČÍ DÍLNA dětské oddělení vánoční přáníčka a jmenovky XVIII. ROŽNOVSKÝ FEJETON A KLÍČEK podkroví ze života rožnovských valachů podkroví - představení nejnovějšího svazku edice Rožnovské malé tisky svaz diabetiků podkroví S-klub, gazda sedí za stolem, koleda hej! podkroví - vzpomínkový pořad na PhDr. Jaroslava Štiku, CSc. připravila z nahrávek pořízených Ing. Rudolfem Hamerníkem Jarmila Mikulášková. REGENERACE V HARMONII podkroví - beseda s Martou Stoklasovou o energiích a jak působí na naše tělo SAHADŽA JÓGA NOVÝ POHLED NA INDII podkroví - živá hudba, indické rágy, mantry, písně, jejich léčivá síla a význam muzikoterapie. Čt Pá So h St v h Čt Pá v h So h Út Čt Pá v h So Po Út v h St v h Čt každé Po h každý Čt h každý Čt h St St Po St So v h St St St strava z pohledu alternativní medicíny Přednáška- M. Bárová Meditační večer Z. Holcmanová vnitřní harmonizace Seminář C. Girasole, I. Haas emoce a vánoce Beseda J. Cindler dikša deeksha Meditace Vlček, Šebečková POSELSTVÍ PRO ROK 2012 Vánoční meditace V. V. Červený OSOBNÍ MANDALA A MANDALA PRO ROK 2012 Tvořivý seminář V. V. Červený GEMMOTERAPIE, LÉČBA PUPENY Přednáška E. Hurtová LÉČENÍ PRÁNOU Přednáška D. Svoboda HARMONIZOVAT ČLOVĚKA JE EFEKTIVNĚJŠÍ NEŽ LÉČIT NEMOCI Přednáška B. Lichnický, D. Záhorská, Mgr. M. Záhorský PŘEDVÁNOČNÍ MEDITACE H. Spáčilová, L. Balášová DÁREK PRO SVÉ ZDRAVÍ, BOTY J HANÁK R Beseda, ukázka Mgr. J. Říhová BESEDA S RADMILOU Beseda R. Telváková PRASTARÁ PROROCTVÍ A NOVÝ VĚK Povídání, hudba, meditace J. Mlčák OM-HEALING Léčení D.Svoboda Intuitivní tanec Léčebný tělocvik Pilatesova metoda Léčení a harmonizace čaker zvukem OM Healing Kurz laických masáží pro veřejnost Masáž lávovými kameny Léčení a harmonizace čaker zvukem Úplňková meditace a OM Healing OM Healing Léčení a harmonizace čaker zvukem OM Healing 15

16 rožnovský prostor nezávislé noviny Rožnovský prostor - měsíčník. Vydává Lukáš Martinek, Borová 1697, Rožnov pod Radhoštěm, IČ: , číslo registrace pod MK ČR E 20223, tel.: Spolupracovníci redakce: Richard Sobotka, Jakub Mynář, Petr Liška. Grafická úprava a sazba: Jakub Vémola. Tiskne Česká Unigrafie a.s. Zdarma do všech schránek v Rožnově, v obcích mikroregionu, Zašové a Stříteži nad Bečvou volně k odběru na poštách, obecních úřadech a prodejnách. Náklad 7000 ks, uzávěrka vždy 20. den v měsíci. 16

Novým místostarostou se stal Hanáček

Novým místostarostou se stal Hanáček Za rozhlednu hrozí sankce Čtěte na straně 9 NEZÁVISLÉ NOVINY ROČNÍK III / ČÍSLO 4 ZDARMA Novým místostarostou se stal Hanáček čtěte na straně 2 Výkup zlata za nejvyšší ceny v zastavárně na Lázu. Zástava

Více

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4

Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu. Čtěte na straně 4 Krytý bazén patří městu Posun ve vedlejších sporech s IPR Čtěte na straně 2 Retroples 2010 16. ročník oblíbeného plesu Čtěte na straně 4!!!! Karnevalová sezona v plném proudu František Segrado a Jiří Křižan

Více

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9

R. Lukavský v kostele. Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením Jihoamerické rytmy Čtěte na straně 9 Jarmark se povedl Tradičnímu rožnovskému hodovému jarmarku počasí přálo a Rožnováci se skvěle bavili Čtěte na straně 2 R. Lukavský v kostele Herecká legenda Radovan Lukavský navštívil Rožnov s představením

Více

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed

Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Zpravodaj Města Litomyšle 5. dubna 2011 Ročník XXI. 4 Zahájení turistické sezóny Litomyšl opět o týden napřed Olbram Zoubek slaví 85. narozeniny Kulaté životní jubileum oslaví akademický sochař Olbram

Více

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ!

DUBEN 2015. MARIE ŠTĚPÁNOVÁ: Chtěla bych rozsvítit fasády domů... TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! TÉMA: OBČAN VERSUS POLITIK PTEJME SE SVÝCH ZASTUPITELŮ! DUBEN 2015 ZASTUPITEL Martin Brož: benjamínek a rebel Projekt podpořila Nadace Karla Janečka ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Láďa Beran ml.:

Více

Plesová sezona vrcholí

Plesová sezona vrcholí Grantový systém 2003 Uveřejňujeme Zásady pro poskytování grantů z rozpočtu města Rožnova p. R. pro rok 2003. STRANA 3 30 let CHKO Beskydy Před třiceti lety byla založena CHKO Beskydy, přinášíme rozhovor

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál

5/2015. Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská. Investice v místních částech. Město pomáhá měnit areál Věk každým rokem víc, ale dobré věci zrají dlouho Anna Wetlinská 5/2015 Město pomáhá měnit areál 4 Investice v místních částech 12 Festival uměleckých škol 20 staré fotky Osvobození města Zlína... ve strachu

Více

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané

Víceúčelové kulturní centrum ano, shodli se občané Senátoři v Rožnově Vzácnou návštěvu uvítal v minulých dnech starosta Čtěte na straně 2 Prohlášení místostarostů Jak vnímají kritiku na své osoby místostarostové? Čtěte na straně 3!!!! Úspěšné setkání Mercedesů

Více

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy

Vavřinec se stal Vesnicí roku jižní Moravy Redakce Zrcadla Blanenska a Boskovicka Nám. Svobody 2, Blansko v 1. patře prodejny Jena *** Sokolská 13, Boskovice (budova Sokolovny) www.zrcadlo.net ročník 5 číslo 12 úterý 14. června 2011 cena 10 Kč

Více

Co se zatím (ne)povedlo? BŘEZEN 2015 NA NÁVŠTĚVĚ: FAMO V PÍSKU TÉMA: STO DNŮ OD VOLEB: NOVÁ VÝSTAVA: Otisk člověka v krajině

Co se zatím (ne)povedlo? BŘEZEN 2015 NA NÁVŠTĚVĚ: FAMO V PÍSKU TÉMA: STO DNŮ OD VOLEB: NOVÁ VÝSTAVA: Otisk člověka v krajině BŘEZEN 2015 NA NÁVŠTĚVĚ: FAMO V PÍSKU NOVÁ VÝSTAVA: Otisk člověka v krajině TÉMA: STO DNŮ OD VOLEB: Co se zatím (ne)povedlo? Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz

Více

Kdo na plesu chyběl, pochybil

Kdo na plesu chyběl, pochybil VYCHÁZÍ KAŽDÉ ÚTERÝ TŘINECKO / JABLUNKOVSKO / ČESKOTĚŠÍNSKO SLEZSKÝ TÝDENÍK CENA 10 Kč 4. února 2014 06/XXII www.ihorizont.cz Na Úřadě práce v Třinci nemají rádi kominíky 175. výročí Třineckých železáren

Více

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky Ať třináctka je šťastná! Sklonek roku je časem dobré vůle, děkování a přání do roku příštího. Když jsme zvažovali, koho oslovíme, aby za celý 27členný kolektiv zastupitelstva města Žďáru nad Sázavou pozdravil

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice

11/2012. měsíčník Roztok a Žalova. Tak a je po volbách. Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice 11/2012 měsíčník Roztok a Žalova Tak a je po volbách Úřad pět dní v týdnu? Kraj opět míří doleva, v Roztokách zvítězila pravice Na 138 zemětřesení denně si nikdy nezvyknete Pozoruhodný (ekonomicko-společenský)

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací

Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací červen 2013 VYDÁVÁ MĚSTO ČESKÁ LÍPA MĚSÍČNÍK DISTRIBUCE ZDARMA DO SCHRÁNEK VYCHÁZÍ 7. června 2013 Nově propojené cyklotrasy navedou lidi za rekreací Mnoho krásných míst, rybníčků, lesíků, kopců a skalek

Více

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce

Prahy. Vydává městská část Praha 2 ZDARMA. Společně proti hazardu Petiční akce proti omezení pravomocí obcí v boji s hazardem přinesla ovoce 5 Noviny Prahy 2 Nové Město Nusle Vinohrady Vyšehrad KVĚTEN 2010, ročník 12 Vydává městská část Praha 2 ZDARMA Praha 2 Otevírání hřišť Jarní dny na hřištích zpříjemní městská část dětem i rodičům pestrým

Více

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní.

10/2013. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví. Cestovatel Leoš Šimánek. Park Komenského se změní. Strom neodepře pohodu stínu ani tomu, kdo jej přichází pokácet. přísloví 10/2013 Park Komenského se změní 4 Cestovatel Leoš Šimánek 19 Knihovna v novém 20 staré fotky Vážení příznivci starých fotografií,

Více

prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Přichází čas Vánoc

prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Přichází čas Vánoc prosinec 2013 STODŮLECKÝ POSEL Zpravodaj Městské části Praha 13 Přichází čas Vánoc FOTO: MARKÉTA DOČEKALOVÁ Zprávy ze zasedání rady Kompletní seznam usnesení a jejich úplné znění najdete na internetových

Více

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky

10/2014. mč Praha 7. Volby do zastupitelstev obcí. 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky 10/2014 Časopis o životě na Sedmičce Zdarma, vydává mč Praha 7 Volby do zastupitelstev obcí 8 let péče o Prahu Nové Ortenovo náměstí Představujeme: vychytávky inzerce inzerce_178x131_zari_v4.indd 1 12.9.2014

Více

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost

ZPRAVODAJ. Památky přitahují pozornost LIBERECKY LIBERECKY` ZPRAVODAJ Vychází v nákladu 45 500 kusů Noviny pro občany města Liberce Památky přitahují pozornost ZDARMA IX. 2013 LIPOVÁ ALEJ Na jaře začnou práce na obnově lipové aleje na Masarykově

Více

Nejlepší střihači vinohradu se utkali ve Bzenci

Nejlepší střihači vinohradu se utkali ve Bzenci P ř í l o h a ~ nové ~ slovácko týdeník pro Hodonínsko, Kyjovsko a Veselsko Úterý / 22. února 2011 / Cena 12 Kč / 0,5 / Předplatné 11 Kč / Ročník I. / číslo 5 Nejlepší střihači vinohradu se utkali ve Bzenci

Více

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý

7/2011. Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek. Turistické atraktivity v místních částech. Aleš Dufek: Svět je změkčilý Nevěř tomu, čemu nerozumíš, ale nezavrhuj, cos neprozkoumal. K. Čapek 7/2011 Aleš Dufek: Svět je změkčilý 7 Turistické atraktivity v místních částech 13 Ohlédnutí za tenisovým turnajem 21 staré fotky Milí

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém!

Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! 12 prosinec 2011 ROÈNÍK XXII cena: 6 Kè Kam o Vánocích? Do Betléma? Ne. Na betlém! Tři roky jsme byli bez betlému manželů Vostrých v telčském muzeu. Tolik roků trvalo jeho generální restaurování. Byly

Více

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč)

Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) Roèník XVI. DUBEN 2010 Cena 8 Kč (předplatné 7 Kč) PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 AKTUÁLNÍ INFORMACE O PŘEŠTICÍCH str. 3 MISTROVSTVÍ V ESKYMOVÁNÍ

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí. více str. 9. Na novoborském Pivobraní vystoupí Toxique NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Září 2009 cena: 9 Kč Místní poplatek za komunální odpad 2. pololetí více str. 9 MC KOBLÍŽEK Rodičovské ladění, projekt podpořený EU více str. 18 Na novoborském Pivobraní

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. vycházejí dějiny nového boru iii. díl. silvestr na nám. míru. úřední hodiny v závěru roku NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Prosinec 2013 cena: 10 Kč silvestr na nám. míru str. 13 vycházejí dějiny nového boru iii. díl str. 12 úřední hodiny v závěru roku str. 3 Stavba je členěna na čtyři

Více

Běh Terryho Foxe v Rožnově p. R.

Běh Terryho Foxe v Rožnově p. R. Svátky jara na Rožnovsku Velikonoce se blíží, nabízíme pořady Valašského muzea i něco z lidových zvyků na Valašsku. STRANA 3 Vlastnictví za trest? Názor čtenáře na zákon, který se týká spoluvlastnictví

Více