Informační periodikum o službách města Mostu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační periodikum o službách města Mostu"

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA výtisků číslo 3/2002 Co najdete uvnitř dnešního vydání: O Úřad rozhodl o soutěži strana 2 O Vánoční svátky v Mostě strana 3 O Za zkušenostmi do Švédska strana 7 O Co je metoda EPC strana 20 O Nové smlouvy o teple strana 21 O Měsíční kulturní přehled strana 29 MOST a.s.

2 Statutární město Most vyhlásilo v měsíci dubnu 2002 obchodní veřejnou soutěž na Zabezpečení údržby zeleně na správním území města Mostu schválenou dne Zastupitelstvem města Mostu. Obchodní veřejná soutěž byla uveřejněna v obchodním věstníku a zároveň tím i vyhlášena dne Otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne ve hodin. Posouzení a hodnocení nabídek proběhlo dne ve hodin. Protože však byly k posouzení a hodnocení doručeny pouze dvě nabídky: Editorial Dostává se Vám do rukou už třetí vydání Mosteckého zpravodaje, který je informačním listem o službách města Mostu. Mezi ohlasy, které jsme dostali na první dva výtisky převažovaly spíše ty pozitivní. Většinou šlo o poděkování za osvětlení některých problémů, ve kterých veřejnost dosud tápala. Objevily se ale i hlasy, které se ptají proč vlastně něco podobného vůbec vzniklo. Proč mají společnosti, z jejichž popudu se zpravodaj vydává, takovou potřebu snižovat se na úroveň jiných zdejších tisků, proč se peníze daňových poplatníků užívají právě takto a zda to všechno náhodou není zbytečným plýtváním. Odpověď jednoznačně zní: Nikoli. Naopak právě proto, že První Mostecka, Technické služby města Mostu, Teplo Most a Mostecká bytová, s nimi ovšem i magistrát statutárního města Mostu a jeho jednotlivé odbory hospodaří s penězi daňových poplatníků, je naprostou nezbytností, aby občané měli co nejlepší informace o tom, jak se s veřejnými prostředky zachází.. A stejně jako jsme upozorňovali hned v prvním vydání, znovu opakujeme, že snahou těchto firem opravdu není lidem lhát, úmyslně je šidit. Přesto se od té doby ve městě opět objevily další protichůdné informace na toto téma. Bezostyšnost urážek, spekulací a lží, které se zde lidé dočetli, byla pouze potvrzením, že je nutné, aby náš zpravodaj podobným útokům klidně, věcně a do jisté míry i elegantně čelil. Je také nutné uvědomit si, že lidé už na negaci a destruktivismus dávno neslyší tak, jak by se jejich šiřitelům hodilo. Do jisté míry to potvrzuje i výsledek nedávných komunálních voleb. Znovu zopakovat se na tomto místě dá ještě jedna věc: Zdravá kritika je ta věcná, podložená a logická. Té se také nikdo soudný nebrání a naopak ji potřebuje pro zlepšování kvality své práce. Pište nám, volejte a mailujte své postřehy a podněty. Věřte, že v koši neskončí ani jeden znich. Naopak je budete nacházet na těchto stránkách spolu s vysvětlením, či řešením. Veškeré potřebné kontaktní adresy a telefony najdete v rubrikách jednotlivých společností. Upozorňujeme znovu také na velké množství informací, které si třeba můžete vystřihnout a uschovat, aby Vám pomohly kdykoli budete potřebovat. V Mosteckém zpravodaji můžete pochopitelně také inzerovat. Dodejme, že místní podnikatelé jistě uvítají možnost oslovit svou reklamou v našem servisu tak široké spektrum klientů, jaké neumí obsáhnout žádné jiné médium. Předstupujeme před Vás potřetí a jistě ne naposledy. Předstupujeme před Vás se zcela čistými úmysly a se snahou pomáhat a sloužit. Prosíme, abyste to měli na paměti. Redakce Zabezpečení údržby zeleně na správním území města Mostu Jak to bylo s veřejnou soutěží Technické služby města Mostu a.s. se sídlem: Most, Dělnická 164 Rekultivační výstavba Most, a.s. se sídlem: Most, A. Dvořáka 2165, mezi kterými byl diametrální rozdíl v cenách, doporučila komise vyzvat RVM, a.s. ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Dne byla RVM, a.s. vyzvána ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, na které reagovala ve stanoveném termínu. Další jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek proběhlo dne ve hod. Na tomto jednání komise Bártl obhájil křeslo primátora Úplné finále voleb je za námi. Volby starostů a místostarostů nebyly téměř nikde jednostrannou záležitostí. Do čela mosteckého magistrátu pro volební období usedne opět primátor Vladimír Bártl (ODS). Z pětačtyřiceti poslanců hlasovalo pro Bártla devětadvacet poslanců, třináct se zdrželo a tři byli proti. Jeho náměstky v souladu s odst. 3, 36, zák. č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek neshledala důvody mimořádně nízké nabídkové ceny za objektivně prokázané a hlasováním bylo rozhodnuto o vyloučení uchazeče RVM, a.s. z obchodní veřejné soutěže (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1). Komise vyhodnotila jako nejlepší firmu: Technické služby města Mostu, a.s., se sídlem: Most, Dělnická 164. Dne bylo Zastupitelstvem města Mostu schváleno vyloučení uchazeče Rekultivační výstavba Most, a.s. zdalší účasti na obchodní veřejné soutěži a vítězem obchodní veřejné soutěže byla schválena společnost: Technické služby města Mostu, a.s. V souladu s usnesením ZmM č.7/2002/b/14a) bylo dne byli zvoleni Hana Jeníčková (ODS), Eva Šmejkalová (ČSSD) a Pavel Weiss (Sdružení nezávislých), který je současně zástupcem primátora. V Radě města Mostu zasedne Štefan Maronyák (ČSSD), Oldřich Klimecký (ODS), Václav Janout (ODS), Vladimír Šenkýř (ČSSD), Jiří Krbec (ČSSD), František Kačer (Sdružení nezávislých) a Milan Konečný (NSS) odesláno firmě Rekultivační výstavba Most, a.s. Oznámení o rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži. Rekultivační výstavba Most, a.s. podala ve stanoveném termínu Námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení zobchodní veřejné soutěže. Na základě těchto námitek bylo dne vydáno Rozhodnutí o námitkách podaných dle 53 zákona č. 199/1994 Sb., ve kterém zadavatel těmto námitkách nevyhovuje. Dne zaslala firma Rekultivační výstavba Most, a.s. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách. (Dokončení na straně 11) MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za dva měsíce. Řídí redakční rada ve složení: Dimitrij Simov (předseda), Pavlína Fupšová, Dušan Matouš, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Zdeněk Šíma, ing. Vladimír Vondráček. Místo vydání - Most, číslo vydání třetí, náklad výtisků, dáno do tisku dne Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Dělnická 164, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Tiskne: Tiskárna K&B s.r.o. Most. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Budovatelů DHO, Most tel.: , fax: Na území Statutárního města Mostu je možno si trvale vyhradit parkovací místo. Chcete-li si tedy zajistit určitý nadstandard v parkování, tzn. mít trvale vyhrazené parkovací místo pro vaše osobní vozidlo, je nutné učinit následující kroky. Je třeba podat žádost společně se situačním nákresem Vámi požadovaného parkovacího místa na Magistrátu města Mostu - odbor dopravy, obchodu a životního prostředí (dále jen ODOaŽP) - oddělení obchodu (ul. Budovatelů 1989, budova DO, 2. patro, č. dv. 51). Zde je posouzeno, zda v požadované lokalitě je možno Vaší žádosti vyhovět (v parkovacích zónách je možno trvale vyhradit pouze určité % parkovacích míst). Řízení je započato vyplněním žádosti o zvláštním užívání komunikace na ODOaŽP - oddělení dopravy spolu se zaplacením jednorázového správního poplatku ve výši 1.000,- Kč, dle zákona o správních poplatcích Konec roku je vždy spojen s oslavami, a proto dovolte, abychom Vás pozvali na setkání pod širým nebem při pořádání následujících akcí, které pro Vás připravilo Statutární město Most. Jedná se již o tradiční akce, které se v minulých letech setkaly s velkým úspěchem a věříme, že i letos Vás potěší. Začínáme již ! První akcí je setkání u vánočního stromu, kdy na den je připraveno jeho slavnostní rozsvícení. Přijďte si tedy v tento den od hodin zazpívat vánoční koledy na 1. náměstí v Mostě. Vlastní rozsvícení panem primátorem je připraveno na 17. hodinu. Pro zahřátí je k dispozici teplé občerstvení ve stáncích, kde budou i cukrovinky pro mlsné jazýčky dětiček. Součástí akce je jízda Mikulášskou tramvají, která bude jezdit v čase od do hodin na trase mezi budovou Dopravních podniků a nádražím. V tramvaji, stejně Odbor dopravy, obchodu a životního prostředí Máte kde zaparkovat vozidlo? č. 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí. Na základě vydaného rozhodnutí je třeba u Technických služeb města Mostu, a.s. objednat vlastní označení parkovacího místa, které spočívá v tom, že dané místo je osazeno příslušným dopravním značením (svislá dopravní značka a vodorovné dopravní značení) s uvedením registrační značky vozidla, pro které je parkovací místo vyhrazeno. Ode dne vyznačení Vašeho parkovacího místa, jste povinni platit poplatek za užívání veřejného prostranství, který je stanoven vyhláškou města Mostu č. 3/01, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, tzn. dostavit se na ODOaŽP - oddělení obchodu, kde vám bude vyměřena alikvotní část zdaného poplatku. Roční poplatek, tj. poplatek za období od 1.1. do příslušného roku, činí v parkovací zóně 4.063,- Kč, mimo parkovací zónu 8.125,- Kč, jako na 1. náměstí, se děti budou potkávat s Mikulášem a andílky. Nově je připravena možnost udělat radost dětem zdětského domova v Mostě a ve Vysoké Peci. Ve stánku si budete moci vyzvednout obálku (červená - přání holčičky, modrá - přání chlapečka), ve které bude napsána adresa, věk a přáníčko konkrétního dítěte. Záleží potom na Vás, zda-li přání budete moci splnit a potěšit tak srdíčko, které své štěstí nemůže prožívat v kruhu rodinném. pro podnikatele před sídlem provozovny ,- Kč. Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v pokladně magistrátu, složenkou nebo bankovním převodem. Splatnost poplatku je do jednoho měsíce od vyznačení, a dále vždy do příslušného roku užívání veřejného prostranství. Dále jsou pak v některých částech města vybudovaná roštová stání, o která se žádá taktéž na ODOaŽP na oddělení obchodu, kde Vám v případě vyhovění žádosti vystaví povolení k užívání roštového stání a vyměří alikvotní část zdaného poplatku ode dne vyznačení. Roční poplatek činí 1.875,-. Splatnost poplatku je stejná jako u trvale vyhrazených parkovacích míst. V případě, že již máte trvale vyhrazené parkovací místo a obsadí Vám jej cizí vozidlo, volejte městskou policii č. tel.: Hlídka MěP se dostaví ke konkrétnímu případu a zhodnotí, zda je Prosincová setkání na náměstí Dalším naším pozváním je setkání na Vánočních trzích. Tato akce probíhá v době od 16. do na 1. náměstí a v prostoru kolem Kulturního domu Repre. Jako v minulých letech je prostor kolem kulturního domu určen především pro prodej širokého sortimentu zboží. Na 1. náměstí je akce připravena tak, aby na Vás dýchly středověké vánoce, které Vás přenesou do dob dávno minulých. Seznámíte se se starými a opomenutými vánočními zvyky a obyčeji, které si budete moci sami vyzkoušet. Také jistě potěší vánoční svícen nebo jiná ozdoba, kterou si zde sami z přírodního materiálu budete moci zhotovit. Nebudou chybět ani jesličky a ohrádka se zvířátky. Prvně zde budou umístěné vyzdobené jednotné stánky, ve kterých bude probíhat především prodej dárkových předmětů a občerstvení. Každý den odpoledne je pro Vás dále připraven kulturní program, při kterém můžete shlédnout pásmo s vánočním povídáním, hudbou či divadelní vánoční hru. Jistě se také zastavíte u stánku, ve kterém Domov dětí a mládeže v Mostě bude zajišťovat v té době po celé republice probíhající akci "V roce 1997 jsme dělali sbírku pro Moravu, udělejme ji v roce 2002 pro Čechy". Konkrétní časový rozpis kulturního programu se dozvíte v dalším čísle novin. Ale již dnes Vás chceme na tuto akci nalákat jejím slavnostním zahájením technicky možné provést odtah. V některých lokalitách šířkové poměry komunikace nebo způsob parkování ( podélné parkování, auta zaparkovaná těsně za sebou ) nedovolují odtah provést. Došlo by k poškození vozidel. Bude-li možné neoprávněně zaparkované vozidlo odtáhnout, volejte následně odtahovou službu č. tel.: Městská policie poskytne asistenci při odtahu. Odtah vozidla bude proveden na náklady majitele odtahovaného vozidla.v případě, že Vám cizí vozidlo zabraňuje ve výjezdu z Vašeho trvale vyhrazeného parkovacího místa, je nutné zavolat Policii ČR - č. telefonu 158. Policie zhodnotí a vyřeší konkrétní situaci na místě. Veškeré informace Vám mohou poskytnout pracovnice odboru DOaŽP - slečna Mejstříková č. tel nebo paní Štefková č. tel.: Ing. Jana Čejková, ved. odd. obchodu MmM dne od hodin, kdy Vás primátor města spolu s Okresní agrární komorou v Mostě zve k pohoštění u vánočního stolu, Bude se rozdávat vánoční punč, zabijačkové speciality a to vše ZDARMA. Závěr roku tradičně patří veselení na 1. náměstí - SILVESTR Dne již od 9.00 hodin je zápis na 2. ročník "cyklistického závodu" (start v hodin). Dále opět nezapomínáme na děti, pro které je připravena jejich oslava od do hodin. Na programu je dětská zábavná show plná soutěží a vystoupení Petra Kotvalda. Tento zpěvák potěší i vás, kteří přijdete na hlavní oslavu, která začíná ve hodin. O půlnoci Vás čeká velkolepý ohňostroj. Přijďte na silvestrovské oslavy, přijďte se rozloučit se starým rokem a přivítat rok nový. Srdečně Vás na všechny akce zve Statutární město Most Komunální Informační Servis strana 3

4 Zpráva o provádění zimní údržby V oblasti zimní údržby komunikací je na základě platnosti zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcího předpisu č. 104/1997 Sb., 42 odst. 2, každoročně zpracován Plán zimní údržby komunikací města Mostu, který zpracovávají Technické služby města Mostu a.s.. Tento plán stanoví koncepci a podmínky, za nichž se zimní údržba komunikací bude provádět, včetně určení zodpovědných osob, harmonogramu prováděných prací, časových rozvrhů a návrhů na řešení kalamitních situací. Zimní údržba se nevztahuje na plochy pronajaté, prodané, v soukromém vlastnictví nebo ty, které jsou ze zákona povinni udržovat majitelé přilehlých nemovitostí, jak ukládá Vyhláška města Mostu č. 7/01 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. V součinnosti s Plánem zimní údržby komunikací je vydáno Nařízení statutárního města Mostu o zimní údržbě komunikací, které stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení takových úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Zimním obdobím se (dle vyhlášky č. 104/1997 Sb.) rozumí doba od 1. listopadu do 31. března. V této době správce místních komunikací (Technické služby města Mostu a.s.) zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti (schůdnosti) místních komunikací v určených lhůtách. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic je dle důležitosti rozděleno do 3 pořadí se stanovením lhůt pro odstraňování, nebo alespoň zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost místních komunikací v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů: I. pořadí do 4 hod. II. pořadí do 12 hod. III. pořadí do 48 hod. Kalamitou se rozumí: teploty pod -20 C, mrznoucí déšť popř. déšť se sněhem, tvořící náledí, sněhové srážky nad 100 mm, prudký nárazový vítr, tvořící náledí nebo závěje. Kalamitní situaci vyhlašuje Magistrát města Mostu, prostřednictvím pověřeného zástupce, sdělovacími prostředky (rádio, tisk, televize). Garantem ZÚK je město Most společně s Technickými službami města Mostu a.s., které zimní údržbu komunikací provádějí. Přehled komunikací zařazených do I. etapy: U Rybníka, Žatecká, U Lesíka, tř. Budovatelů, Sadová, Dělnická, Stavbařů, Zahradní, Pionýrů, Zd. Štěpánka, Lipová, Velebudická, Okružní, Višňová, Růžová, Ke Koupališti, Topolová, J. Palacha, J. Průchy, F. Halase, Pod Koňským vrchem, Jiřího zpoděbrad, Radniční (spojka mezi Repre a ul. Budovatelů), Bankovní (spojka s ul. Radniční), Divadelní, Moskevská, J. Suka, Pod Lajsníkem, Rudolická, Nádražní, Ke Skále (část kř. s ul. Chanovskou k. nám. Svobody), nám. Svobody, Mostecká + otočka MHD, Bělehradská, J. Skupy, U Stadionu 1/2, J. Seiferta, V. Majakovského, Chomutovská, Hřbitovní, Kostelní + otočka autobusu MHD, A. Jiráska, Alej B. Němcové, J. Opletala, Pod Širokým vrchem, Na Novém světě, SNP, J. E. Purkyně, ČSA, V. Řezáče, 2/3 F.L. Čelakovského + část J. Kubelíka, nádraží ČD, Tvrzova + Nová hraniční, V. Vančury, Malá ČSA (od ul. Seiferta k ul. ČSA), M. Alše, 1. část ulice Hradní zul. Tvrzova, Vinohradská, V Rokli, Sportovní až k otočce MHD, Vtelenská. Přehled chodníků zařazených do I. etapy: J. Průchy obě strany, Nádražní (před nádražím ČD + most a chodník vedle mostu), Rudolická část (od bl.100 až po Astru), Moskevská levá strana celá a pravá strana od střelnice po soud + Prior - pošta, Bělehradská - pravá strana, U Stadionu část (od bl. 402 po bl. 401), J. Wolkera, (část od bl. 401 po DPS), J. Kubelíka (část od J. Suka po F. L. Čelakovského), F. L. Čelakovského 1/2, V. Řezáče, J. Suka, V Luhu (nad Shell), Vtelenská (pravá strana k zastávce MHD), Lipová (obě strany), Topolová (obě strany), Zd. Štěpánka (levá strana směrem dolů), Ke Koupališti, Budovatelů (obě strany), Obránců míru (od ul. J. Průchy po Kosmos - obě strany), V. Nejedlého (levá strana), Jiřího zpoděbrad (první polovina), Báňská (část jedné strany), F. Halase (obě strany), M.G. Dobnera (celá jedna strana), J. Skupy (obě strany), J. Seiferta (jedna strana dolů od kasáren), J. Opletala (od ČSA po Husitskou), SNP (pravá strana směrem od Luny), J.E. Purkyně, ČSA (levá strana od Partyzána), Žatecká (od bl. 200 až po bl. 211), Husitská, přístup k otočce tramvaje linky č. 2, A. Jiráska (od Husitské k Zahražanské), Centrum - hlavní tahy o šířce 1,5m : přístupy k Repre, Prioru, Spořitelně, Divadlu, od J. zpoděbrad podél Muromu až k MmM, od bl. 381 po bl. 377, spojka Murom - pošta, mezi BSM a Úřadem práce. Přehled komunikací zařazených do II. etapy: Komořanská, J. Zajíce, J. Ševčíka, J. Kříže, F. Malíka, Albrechtická, Česká, K. Marxe, Husova, J.A. Komenského, kpt. Jaroše, V Luhu, Lidická, Hutnická (část od ul. Zd. Štěpánka k ul. V. Nejedlého), Zd. Fibicha, Báňská, M. Švabinského, J. Vrchlického, V. Nejedlého, Ml. gardy, Obránců míru, Ve Dvoře, 1. máje, V. Nezvala, M.G. Dobnera, parkoviště + příjezd k MmM, komunikace od ul. Moskevské k parkovišti Repre, J. Fučíka, P. Jilemnického, M. Pujmanové, K.J. Erbena, Bratří Čapků, Hollarova, J. Jabůrkové, J.Vrby, U Parku, Čs. mládeže, Pod Šibeníkem, V. Talicha, F. Kmocha, J. Ježka, J. Kubelíka (+ příjezdy k blokům + soud), J. Haška, E. Basse, V.K. Klicpery, J. Wolkera + 1/2 U Stadionu, K. Biebla, J. Dobrovského, A. Dvořáka, P. Diviše, V Zahrádkách, Partyzánská, J. Kollára, Revoluční, P. Holého, Za Zámeckým dvorem, F. Šrámka, Hornická, W.A. Mozarta, U Cáchovny, Svážná, Pod Resslem, Slovanská + Na Ressl, Brněnská, Šeříková, Marš. Žukova, Nad Vinicí, Horní, Okrajová, Spojovací, Barvířská, Svatopluka Čecha, Zikmunda Wintera, Chanovská, L. Štúra. Přehled chodníků zařazených do II. etapy: Dělnická, Stavbařů (SHD - po ul. Pražská 1/27), Zahradní celá levá strana od ul. Zd. Štěpánka, Albrechtická, Česká, Velebudická, Okružní, Višňová (levá strana), J. Palacha (pravá strana směrem nahoru), Růžová, Javorová (podél bl. 525), podél Divadla Rozmanitostí, od 14. ZŠ k ul. Růžová, 1. máje, Pod Šibeníkem, Obr. míru (od Kosmosu k bl. 342 ), Ml. gardy, Hutnická, U Věžových domů + podél tržnice, J. Vrchlického, Pionýrů (kolem parkoviště Cipro až na ul. Žateckou), Zd. Fibicha (obě strany), Čs. mládeže (obě strany), M. Švabinského (obě strany), V. Nezvala (obě strany + k Telecomu), J. Fučíka, P. Jilemnického, M. Pujmanové + k bl. 203, Pod Koňským vrchem (od kříž. s ul. Žatecká až po otoč. MHD) + přístup k podchodu zul. F. Halase, A. Dvořáka + podél bl. 85, J. Arbesa, K. Biebla, W. A. Mozarta, V. Majakovského, M. Alše, Chomutovská + bl. 100, Rudolická od Astry ke křižovatce s ul. Pod Lajsníkem, Pod Lajsníkem, V. Talicha, J. Ježka (od bl. 513 k bl. 504), Kpt. Jaroše, Lidická, J.A. Komenského, M.J. Husa, K.H. Máchy, K.H. Borovského, F.L. Čelakovského (část podél bl. 519), F. Kmocha, od bl. 509 ul. Talicha kolem 13. ZŠ k ul. K. H. Borovského, E. Basse, druhý přístup k otočce tramvají ve Velebudicích, J. Kubelíka (spojka od bl. 505 k bl. 508), J. Haška, J. Klicpery, L. Štúra. Přehled komunikací zařazených do III. etapy : Rozmarýnová, Jasmínová, Javorová, příjezdy k bl. 527, 528 v četně parku, Skyřická, Divadlo Rozmanitostí příjezd od bl. 525, 1/2 Hutnická, příjezd k Baníku Souš, Obchodní, Tiskařská, Pekárenská, M. Rybalka, Družstevní, U Hřiště, Pod Vinicí, Pod Kaštany, Brigádnická, A. Sochora, M. Gorkého, U Věžových domů, U Lomu, příjezdy k bl. 213 a 215, u bl. 218 (u Telecomu), B. Martinů, J. Glazarové, K.H. Borovského, 1/2 F.L. Čelakovského, K.H.Máchy, Tyršova, Šikmá, J. Arbesa, Táboritů (mimo část 1. SZT od bl ), J.V. Sládka, část M. Alše (přístup ke Gymnáziu), Na Výšině, K Vodárně, Ke Špičáku, Školní, Mlýnská, Dukelská, Lomená, Pod Garáží, U školy, Na Vyhlídce, Na Výsluní, F. Škroupa, Uzounká, Jugoslávská, Pod Studánkou, Větrná, M. Majerové, U Náraziště, Na Vrátku + Pod Těžní věží, S.K. Neumanna, Lesní, Prokopova, Krátká, Za Špačkárnou, Hořanská cesta, Husitská, V. Hálka, J. Ressla, L. Janáčka, U Města Chersonu, J. Žižky, Chmelná, Ve Strži, Pod Strání, 9. května, Pod Hněvínem, J. Mánesa, 28. října + motorest, O. Hornofa, B. Vrbenského, Ke Kostelu, Židovická, Příčná, Hasičská, V Kopečku, Drobná, Pod Vodojemem, Nad Potokem, U Špejcharu + U Mariany, Národního odboje, Zahražanská, Malá ČSA (od ul. Dvořáka k ul. Seiferta), V Sadech, Průjezdná, 1/2 U Stadionu (bl ), vozovka nad LDN (okály), Jižní, Slepá, Rekreační, Průběžná, Pod Kurty, K Břízám, K Hipodromu, Nad Benediktem, J.Š. Baara, J. Lady. Přehled schodišť zařazených do I. etapy : Budovatelů (podchod u bl. 100), Budovatelů (pavilony A, B, C u tří sýrů ), Budovatelů podél Prioru, Městské divadlo, J. Průchy (bývalá budova CVČ), u budovy MmM (přístup pod terasy), za budovou MmM (přístup pod terasy), Souš - podchod, Jalta (obchod. stř. Obzor), Kahan (u pošty), Medůza. Petr Plachý, ref. odd. dopravy MmM Komunální Informační Servis strana 4

5 Ke kácení dřevin musí být důvod Oddělení životního prostředí Magistrátu města Mostu oznamuje, že v době vegetačního klidu tj. od do budou prováděny Technickými službami města Mostu, a.s. na území města Mostu pěstební zásahy v zeleni. Na základě požadavků obyvatel a odboru dopravy, obchodu a životního prostředí dojde ke kácení zejména dřevin zdravotně poškozených, rostoucích v těsné blízkosti obytných domů, poškozujících majetek nebo těch, které jsou prokazatelně příčinou nedostatečného osvitu v bytech. Ke kácení dřevin dochází pouze ve výjimečných případech, je snaha dřevinu vždy zachovat a problém vyřešit prořezávkou stromu. V tomto období bude docházet rovněž k likvidaci přestárlých keřových skupin, které již neplní svoji estetickou funkci a ke zmlazování keřových porostů. Pokyny k pokácení, prořezávce, popřípadě zmlazení, jsou vydány na základě odborného posouzení na místě samém. Na základě těchto pokynů je sestaven harmonogram pěstebních zásahů, který bude k dispozici a k nahlédnutí na oddělení životního prostředí Odboru dopravy, obchodu a životního prostředí Magistrátu města Mostu, u paní Horákové a Divišové v budově DHO, za třemi sýry, 2. patro, č.dv.36. tel Stanislava Hulinová, ved. odd. životního prostředí MmM Postup při úpravách bytového fondu V poslední době se často stává, že se na odbor dopravy, obchodu a životního prostředí Magistrátu města Mostu obrací vlastníci bytového fondu se žádostmi o opravu komunikací, chodníků nebo úpravu poškozené zeleně. Následným šetřením je poté zjištěno, že k poškození těchto komunikací nebo zeleně došlo v důsledku provádění oprav obytných domů (oprava střech, okapů, obvodového pláště, výměna rozvodů, dveří, oken apod.) firmou, která opravy prováděla. Odbor dopravy, obchodu a životního prostředí proto upozorňuje všechny vlastníky nemovitostí na povinnosti, které je potřeba dodržovat při opravách a úpravách bytového fondu: 1. Požádat odbor dopravy, obchodu a životního prostředí Magistrátu města Mostu - oddělení obchodu, o zábor veřejného prostranství v případě, bude-li stavební materiál skladován na volném prostranství u domu (podrobnosti sdělí bc. Michala Mrštíková tel ). 2. Veškeré odpady, pocházející ze stavební činnosti, je nutno ukládat do nádob k tomu určených; v tomto případě se jedná o velkokapacitní kontejnery, které lze objednat u Mosteckých odpadů, spol. s r.o. se sídlem Velebudice, Dělnická p. Hlaváček, tel.č Zajistit případnou opravu komunikací, chodníků a úpravu zeleně, poškozených firmou, provádějící stavební úpravy - tj. uvést pozemky do původního stavu. Nebude-li tento postup dodržován, budou ze stany Magistrátu města Mostu vyvozovány důsledky a to až do té míry, že v případě zjištění poškození městského majetku a neuvedení do původního stavu, budou ukládány sankce dle platných právních předpisů. Stanislava Hulinová, ved. odd. životního prostředí MmM Stánkový prodej sezónního zboží Statutární město Most v souladu s nařízením č. 2/01 - Tržní řád umožňuje prodejcům nabízet formou stánkového prodeje své zboží, zaměřené k určitým svátkům, jako jsou Velikonoce, Památka zesnulých a Vánoce, na veřejném prostranství v Mostě. Nastává období nejhezčích svátků roku - svátků Vánočních. Přestože v obchodech je toto zboží zastoupeno, stále zůstává v oblibě jeho prodej a koupě ze stánků, kde se nabízí především čerstvé jmelí, chvojí a hlavně vánoční stromky. Za tímto účelem byla vybrána místa v centru města, v blízkosti zastávek MHD a další místa tak, aby bylo pokryto co největší území města s ohledem k docházkové vzdálenosti a ke kupní síle obyvatel. Jsou to vyhrazená místa u nákupního střediska Rozkvět, kde je pro prodejce k dispozici 8 míst, u OD Prior 3 místa, na tř. Budovatelů - parkoviště Plecháč 2 místa, ul. J. Skupy u bl místa, ul. Moskevská u nákupního střediska Delta 1 místo, ul. J. Opletala u objektu č.p místa, v ul. Lipová u objektu č.p místo, ul. U stadionu, před vstupem na letní stadión 2 místa. Všechna vyjmenovaná místa nejsou obsazena, proto zájemci o prodej vánočního zboží se mohou přihlásit na oddělení obchodu - odboru dopravy, obchodu a životního prostředí, kde zároveň obdrží další informace, týkající se uvedeného prodeje včetně výše poplatků. Vánoční zboží i vánoční stromky samozřejmě budou nabízeny i na městem Most každoročně pořádané akci Vánoční trhy, která proběhne od 16. do na 1. náměstí a v prostoru před kulturním domem Repre. Poplatky za zábor veřejného prostranství umístěním prodejního zařízení jsou stanoveny vyhláškou č. 3/01, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Pokud je zájem uskutečňovat prodej na jiných místech, rozhoduje o povolení Rada města Mostu. Informace o stánkovém prodeji Vám poskytnou pracovnice odboru DOaŽP - paní Štěpánová a paní Pánovová - č.tel Ing. Jana Čejková, ved. odd. obchodu MmM Komunální Informační Servis strana 5

6 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Nepořádek na ulicích nedělají politici Ačkoli Most čistotou svých ulic objektivně vzato nevybočuje znormálu, který je k vidění v ostatních severočeských městech, zdá se, že občané si myslí něco jiného. V anketě na internetových stránkách mosteckého primátora Vladimíra Bártla (www.bartl.wm.cz) se objevil názor, že mezi oblasti, které občanům nejvíc ztrpčují život ve městě, patří právě čistota ulic, chodníků a veřejných ploch. Tento výsledek komentuje ředitel Technických služeb města Mostu a.s. ing. Petr Klimecký: Udržování čistoty veřejných prostranství patří mezi základní funkce města. A nemyslím si, že by u nás v téhle oblasti něco zásadně skřípalo. Ale to bych asi neměl říkat já, zamýšlí se ředitel. Pokračuje ale úvahou nad nespokojeností, vyjádřenou na internetu. Asi by se muselo začít definicí čistoty města. V takovém Holandsku třeba na podzim vůbec neshrabují spadané listí. V jednom městě na Moravě naopak dokonce běžně šamponují pěší zónu. Vždycky je to otázka množství prostředků, které na tuto oblast radnice uvolňují. Úkolem toho, kdo tuto práci provádí, je s daným množstvím peněz zajistit optimální efekt. Druhým fenoménem je přístup lidí Ing. Petr Klimecký, ředitel TSmM a.s. Symbolem nadcházejících vánočních svátků se v Mostě již tradičně stává vánoční strom na 1.náměstí a jeho vánoční výzdoba. Výběr vánočního stromu začíná již v pozdních letních měsících, kdy je po dohodě s příslušnou lesní správou prováděna pochůzka vytypovaných dřevin. Výběr vhodné dřeviny je někdy obtížnější, protože ne každý strom je dostatečně vysoký či pravidelně zavětvený a tak je výběr někdy třeba opakovat ve více lokalitách. Při výběru je nutné přihlížet také k tomu, zda je strom dostupný pro mechanizaci potřebnou k pokácení a odvozu. Tyto vysoké dřeviny musí být káceny a nakládány s pomocí jeřábu, aby nedošlo k jejich rozlámání při pádu na zem a odváženy na přiměřeně dlouhých přepravnících. Například loni nám vlivem dlouhotrvajících dešťů zapadla technika i se smrkem a jejich vyprošťování se bohužel následně odrazilo na kvalitě smrku. Možná je vhodné podotknout, že pro daný účel jsou vybírány stromy ze souvislých porostů, které jsou určeny k těžebním účelům, nikoliv soliterní dřeviny, které v místní krajině plní také okrasnou funkci. V tomto roce byl, oproti předchozím letům, výběr vánočního smrku proveden pracovníky magistrátu města. Vybraný smrk je zkrušných hor, lokality Hory Svaté Kateřiny, je hezký i dobře dostupný pro vytěžení. Součástí instalace vánočního stromu na náměstí je také umístění světelné ohrádky a dárkových balíčků pod něj. Na rozdíl od skutečných vánočních balíčků jsou však tyto, přes svojí velikost, bez dárečků. Na ty si musí každý počkat až na Štědrý den. Ostatní ke svému okolí. Je to o jakési osobní zodpovědnosti. Myslím, že si nikdo nemůže stěžovat, že by v Mostě nemohl najít odpadkové koše. Je jich totiž kolem tisíce. Jestli někdo není schopen ani ochoten k tomu koši dojít a odpadky nechává tam, kde mu vypadnou zruky, nezbývá, než mít v terénu neustále úklidové práce spojené se světelnou výzdobou smrku, budovy magistrátu a okolí je zajišťován specializovanou firmou. Druhý vánoční strom, menší velikosti, zdobí postavu Mikuláše v blízkosti vchodu do magistrátu města. Tyto menší smrky o velikosti 5 7 metrů jsou v posledních letech získávány jako dary od občanů městu, zjejich soukromých pozemků. Jedná se zpravidla o pěkné, pravidelně vzrostlé stromy, nacházející se však v těsné blízkosti budov, čímž působí svým majitelům potíže. Naše společnost tyto darované stromy po dohodě bezplatně odtěží a odveze. I zde je ve většině případů nutné, pro špatnou dostupnost a nebezpečí poškození majetku, práce provádět s použitím jeřábu či výškové plošiny. Již tradičně jsou naší společností stavěny vánoční stromky kromě 1.náměstí také do Dět- čety. Těm je nutno platit, musí se hradit pohonné hmoty pro sběrné vozy a něco stojí i skládkování. A zase jsme u peněz, protože je-li předem daný limit, ale lidé dělají nepořádek v četnější míře, město pak na úklid musí dávat víc, než plánovalo, a ty peníze ubere z jiných přihrádek. Pak zase nemohou být všude nové lavičky a krásná dětská hřiště, což jsou mimochodem také záležitosti, které nejvíc trpí útoky vandalů. Nespokojení občané vyjadřují svůj názor s podtextem, že za nepořádek mohou politici. Chtěl bych ale nahlas říct, že nepořádek na ulicích a chodnících, okolo kontejnerů na sídlištích, anebo devastaci košů, laviček, hřišť, či pouličních lamp rozhodně nechodí ve volném čase páchat ani primátor, ani zastupitelé a věřte, že ani ředitel technických služeb, říká na závěr s úsměvem Petr Klimecký. -r- Předvánoční čas v Technických službách ského domova v ul.borovského a před základní školu v Chanově, kde si děti samy provádějí jejich vánoční nazdobení. Kromě vlastní instalace vánočních stromů naši pracovníci také zajišťují další práce spojené s vánočními akcemi magistrátu města. V rámci vánočních trhů je stavěna vánoční brána s girlandami, světelnými řetězy a vánoční kometou. Náměstí bude lemováno řadou 14 smrčků a prodejní stánky jsou zdobeny chvojím. Stejně jako stavění smrků, vánoční brány a dalších výzdob zajišťujeme jejich následné odstranění a tak se spolu s poslední demontáží vánočního stromu po Novém roce činnost Technických služeb vrací do běžných pracovních kolejí v údržbě města. Ing. Karel Mutinský Ředitel divize zeleně TS Most a.s. Komunální Informační Servis strana 6

HARMONOGRAM STROJNÍHO ČISTĚNÍ 2017 (dle abecedního seznamu ulic)

HARMONOGRAM STROJNÍHO ČISTĚNÍ 2017 (dle abecedního seznamu ulic) HARMONOGRAM STROJNÍHO ČISTĚNÍ 2017 (dle abecedního seznamu ulic) Technické služby města Mostu a.s. provoz Čištění města Dělnická 164, Most - Velebudice ulice 1. máje 27.4 1. náměstí 22.4 2. náměstí 22.4

Více

Nařízení č. 5/2007 kterým se stanovuje zimní údržba komunikací

Nařízení č. 5/2007 kterým se stanovuje zimní údržba komunikací STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Nařízení č. 5/2007 kterým se stanovuje zimní údržba komunikací Rada města Mostu se na svém zasedání dne 18.10.2007, usnesením č.... usnesla vydat na základě 27 odst. 6 a 7 zákona

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Nařízení č. 4/2016 ze dne 8. září 2016 kterým se vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST Nařízení č. 2/2015 ze dne 6. května 2015 kterým se zakazuje šíření reklamy na některých veřejně přístupných místech mimo provozovnu Rada města Mostu vydává dne 6. května 2015 v souladu

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MOSTU NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2015/2016

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MOSTU NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2015/2016 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU a.s. PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MOSTU NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2015/2016 Zpracoval: Petr Štill Vedoucí oddělení speciálních činností Schválil: Ing. Karel Mutinský manažer výroby

Více

Plán zimní údržby komunikací města Mostu na zimní období 2009/2010

Plán zimní údržby komunikací města Mostu na zimní období 2009/2010 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Plán zimní údržby komunikací města Mostu na zimní období 2009/2010 Zpracoval: Petr Štill Vedoucí oddělení speciálních činností Schválil: Jan Syrový Ředitel společnosti

Více

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků

Čl. 1 Předmět úpravy. Čl. 2 Vymezení úseků NAŘÍZENÍ MĚSTA KOPŘIVNICE č. /014 kterým se stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Rada města Kopřivnice, se na své 91.

Více

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU a.s. PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MOSTU NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2013/2014

TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU a.s. PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MOSTU NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2013/2014 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU a.s. PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ MĚSTA MOSTU NA ZIMNÍ OBDOBÍ 2013/2014 Zpracoval: Petr Štill Vedoucí oddělení speciálních činností Schválil: Jan Syrový Ředitel společnosti

Více

Zápis a usnesení. Ověřovatelé: Jiří Kurcin - KSČM Miroslav Fencl - SMM, SOS a NK

Zápis a usnesení. Ověřovatelé: Jiří Kurcin - KSČM Miroslav Fencl - SMM, SOS a NK Zápis a usnesení z 2. schůze Rady města Mostu roku 2009, konané dne 23. ledna 2009 v zasedací místnosti č. dv. 101 budovy Magistrátu města Mostu Přítomni: Ing. Vlastimil Vozka, Ing. Luboš Pitín, JUDr.

Více

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod.

Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice. 1. Úvod. Plán zimní údržby místních komunikací pro obec Líbeznice 1. Úvod. Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016,

Město Hostinné. Nařízení města č. 5/2016, Město Hostinné Nařízení města č. 5/2016, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a chodníků v zimním období a vymezení úseků chodníků, na kterých

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu

Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod. 1. Základní pojmy plánu Plán zimní údržby místních komunikací a vybraných účelových komunikací veřejně přístupných. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikacích, vzniklých zimními

Více

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice

Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice NAŘÍZENÍ RADY MĚSTA SMIŘICE č. 1/2009 Plán zimní údržby místních komunikací města Smiřice Rada města Smiřice podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ předpis č. 5/2011/VP PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ OBCE LIBHOŠŤ Zpracoval: Ověřil: Schválil: Orgán obce: místostarosta starostka rada obce Jméno : Ing. Milan Honeš Ing. Helena Šimíčková Ing. Helena

Více

Plán zimní údržby místních komunikací

Plán zimní údržby místních komunikací Obec Třebotov Klidná 69, 252 26 Třebotov, okres Praha-západ telefon: 257930001 www.obectrebotov.cz e-mail: obec@obectrebotov.cz Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka u Opavy Obecní úřad Branka u Opavy Bezručovo nábř. 54, 747 41 Branka u Opavy, IČO:478 123 03 tel.: 553787011, e-mail: starosta@branka.eu PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ - OBEC BRANKA U OPAVY platí pro: Branka

Více

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne

Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne Vyhláška města Pece pod Sněžkou ze dne 4.12. 1997 V souladu s 45 odst. 1 a na základě ustanovení 44 odst. 1 a odst. 2 písm. d) zákona č. 367/90 Sb o obcích, a ve znění pozdějších předpisů, vydává starosta

Více

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období

Městys Kunvald Kunvald 40, Kunvald. Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 1 Městys Kunvald Kunvald 40, 561 81 Kunvald Operační plán zimní údržby chodníků a místních komunikací na zimní období 2016 2017 Obsah 1 Úvod 2 Vysvětlení pojmů 3 Základní povinnosti správce a uživatelů

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011

MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 8/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014

Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Město Olešnice, IČ: 00280755 nám. Míru 20, 67974 Olešnice tel. 516463108, fax 516463296 e-mail: olesnice@olesnice.cz; www.olesnice.cz Operační plán údržby místních komunikací 2013/2014 Obsah a členění:

Více

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

N Á V R H OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ OBEC MOLDAVA, MOLDAVA 113, 417 81 MOLDAVA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních a účelových komunikacích, ve vlastnictví obce

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Článek 1. Předmět vyhlášky

Článek 1. Předmět vyhlášky Obecně závazná vyhláška města Žlutice o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a stavebních odpadů č. 7/2003 Zastupitelstvo města Žlutice

Více

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy

č. 3/2009, Čl. 1 Předmět úpravy Nařízení města Semily č. 3/2009, kterým se vymezují místní a chodníky, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanoví

Více

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223

2. Kontakt zadavatele: Karel Papež, e-mail: kpapez@zelruda.cz, tel.: 602650223 POPTÁVKA PRACÍ na provádění zimní údržby komunikací v obvodu obce Špičák 1. Zadavatel: Město Železná Ruda, IČ: 00256358, se sídlem Klostermannovo nám. 295, 340 04 Železná Ruda 2. Kontakt zadavatele: Karel

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO FRÝDLANT OPERAČNÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ PRO MĚSTO FRÝDLANT NA OBDOBÍ 2009-2010 I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Operační plán zimní údržby místních komunikací města Frýdlantu je zpracován ve smyslu

Více

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod

OBEC PETRŮVKA PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA ÚZEMÍ OBCE PETRŮVKA Článek I. Úvod Článek I. Úvod Úkolem zimní údržby na místních komunikacích je zmírňování závad ve sjízdnosti a ve schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky a to tak,

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků vzniklých zimními povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka

MĚSTSKÝ ÚŘAD LANŠKROUN Kancelář starosty a tajemníka Kancelář starosty a tajemníka nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Vyřizuje: Brejšová Telefon: +420 465 385 269 E-mail: petra.brejsova@lanskroun.eu Čj.: MULA

Více

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003

Obec H A B Ř Í. Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 Obec H A B Ř Í Obecně závazná vyhláška č. 3/2003 o systému shormažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území obce Habří, včetně systému nakládání

Více

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje

Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje Návrh rozpočtu na rok 2012 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009

MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 MĚSTO BRUNTÁL NAŘÍZENÍ č. 1/2009 O PLACENÉM PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ BRUNTÁLE Rada města Bruntálu se na svém zasedání dne 17. 2. 2009 usnesením č. 1892/50R/2009 usnesla vydat v souladu s ustanovením 11 odst.

Více

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice

Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010. nařízení města Česká Skalice MĚSTO ČESKÁ SKALICE tř. T.G.Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice Nařízení města Česká Skalice č. 4/2010 Rada města Česká Skalice vydává v souladu s ustanovením 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních

Více

Statutární město Most Sociálně odpovědné

Statutární město Most Sociálně odpovědné Statutární město Most Sociálně odpovědné Statutární město Most IPRM DEMOS veřejné zadávání Magistrát města Mostu Radniční 1/2 434 69 Most IČ: 00266094 DIČ: CZ00266094 www.mesto-most.cz Zapojení nezaměstnaných

Více

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany

Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby chodníků a komunikací Obce Dolní Břežany Plán zimní údržby je dokument, podle něhož se provádí zimní údržba určených místních komunikací, chodníků a ostatních veřejných ploch. Úvod Plán

Více

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy

Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy Energetické zhodnocení komunálního odpadu, plastů, kalů ČOV, kyselých kalů, gudrónov, gumy a biomasy obsah Prezentace cíl společnosti Odpadní komodity a jejich složení Nakládání s komunálním odpadem Thermo-katalitická

Více

Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava autobusových zastávek

Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava autobusových zastávek Název veřejné zakázky: Čištění a zimní údržba komunikací a úklid a oprava autobusových zastávek Nadlimitní významná veřejná zakázka na sjednání rámcové smlouvy dle 89 zákona zadávaná v otevřeném řízení

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ MĚSTO JEVÍČKO Stránka 1/7 OBSAH Plán zimní údržby místních komunikací 1. Úvod 2. Plán zimní údržby MK 3. Odpovědnost za zimní údržbu MK 4. Pořadí, technologie údržby,

Více

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015

M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u. Nařízení č. 1/2015 M ě s t o B a k o v n a d J i z e r o u Nařízení č. 1/2015 města Bakov nad Jizerou kterým se vydává Tržní řád ve znění nařízení č. 2/2015 Rada města Bakov nad Jizerou se na svém zasedání dne 29. 6. 2015

Více

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě

Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě Operativní plán zimní údržby komunikací ve Vyšším Brodě 1. Úvod Tento plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou těchto komunikací a jedním

Více

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC

MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC HPN projekt s.r.o. MĚSTYS VYSOKÝ CHLUMEC PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ katastrální území: Hrabří, Pořešice, Vápenice,V. Chlumec Vypracoval: Neckář Pavel Datum: Říjen 2015 Operační plán zimní údržby

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 6/2012, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

STOP PRACHU lokalita Bílina

STOP PRACHU lokalita Bílina lokalita Bílina 1 Úvodní slovo Společnost Revitrans, a.s. vznikla v polovině roku 2013, sloučením fúzí společností SD Autodoprava, a.s. a SD Rekultivace, a.s. V tomto roce začala naše společnost poskytovat

Více

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Oznámení o návrhu opatření obecné povahy o záměru stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích OZNAMUJE MĚSTSKÝ ÚŘAD POLIČKA odbor dopravy Palackého náměstí 160, 572 01 Polička úřadovna: Nádražní 304, 572 01 Polička Sp.zn.: MP/27255/2016 Polička, dne 6. 12. 2016 Č.j.: MP/28251/2016 Vyřizuje: Ing. Andrea

Více

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov

Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Plán zimní údržby městyse Nový Hrozenkov Obsah a členění: I. Úvod II. Plán zimní údržby III. Kontakty IV. Opatření V. Schvalovací doložka I. Úvod Plán byl zpracován v souladu se: - zákonem č. 13/1997 Sb.

Více

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy

OBEC KLOBUKY PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY. I. Základní pojmy PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY I. Základní pojmy 1. Obecně závaznými předpisy pro zimní údržbu jsou zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ze dne 23. ledna 1997 (dále jen zákon) v platném znění a vyhláška č.

Více

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5641/2009 spisová značka 5639/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 91. zasedání dne 26. října 2009 ZNĚNÍ PO ODSTRANĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ CHYBY R M 1 / 9 1 / 0 9 Informativní

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 1 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich důsledky

Více

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice

Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Městská policie nám. Svobody 90 664 42 Modřice Městský úřad Modřice nám. Svobody 92 V Modřicích dne 30.11.2013 664 42 Modřice Přehled činnosti Městské policie za měsíc Listopad Celkem bylo řešeno 19 případů

Více

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003

OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek. VYHLÁŠKA č.2/2003 OBEC PSTRUŽÍ Okres Frýdek Místek VYHLÁŠKA č.2/2003 Zastupitelstva obce O nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce Pstruží na svém zasedání dne 7.2.2003 schválilo v souladu s 10 písm.a)

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov

Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov Plán zimní údržby místních a účelových komunikací v katastru obce Zdíkov I. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklým zimními povětrnostními

Více

Město Hostivice. Nařízení města č. 4/2016. tržní řád

Město Hostivice. Nařízení města č. 4/2016. tržní řád Město Hostivice Nařízení města č. 4/2016 ze dne 19. září 2016 tržní řád Rada města Hostivice vydává usnesením č. RM-21/2016-1 v souladu s ustanovením 11 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA HULÍNA č. 8 /2004 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací

Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Obecně závazná vyhláška obce Osvětimany ze dne 27.11.1997 o zajištění schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací Starosta obce Osvětimany vydává na základě ustanovení $ 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990

Více

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města

M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města M Ě S T O B O J K O V I C E Sušilova 952, 687 71 Bojkovice, okres Uherské Hradiště Rada města Nařízení města Bojkovice č. 1 / 2015 o zimní údržbě komunikací ( chodníků ) na území města Bojkovice Rada města

Více

Čl. 1 Předmět nařízení

Čl. 1 Předmět nařízení MĚSTO OSTROV Nařízení města č. 2/2016, o zabezpečení zmírňování závad ve schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací a průjezdných úseků silnic v zimním období a o vymezení úseků místních komunikací, na

Více

Rozpočet na rok 2011 výdaje

Rozpočet na rok 2011 výdaje Rozpočet na rok 2011 výdaje ============================================================= v tis. Kč 1014 - Ozdravování speciálních plodin a zvláštní veterinární péče Likvidace ohnisek výskytu karanténních

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE RADA MĚSTA NAŘÍZENÍ Č. 7/2012 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 17.07.2012 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína

Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj obce Šenov u Nového Jičína Zápis z 1. jednání Komise pro rozvoj Šenov u Nového Jičína Dne: 14.1.2015 od 16:00 Místo: Obecní úřad Účast: Ing. Frömel, p.horák, Mgr. Kovář, p., Ing. Pozvaní hosté: starosta JUDr. Třetina, stavební úsek

Více

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY

MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY MĚSTO BLANSKO OZNÁMENÍ O DOBĚ A MÍSTĚ KONÁNÍ VOLBY PREZIDENTA REPUBLIKY Starosta Města Blansko podle zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu MČ Brno Jundrov na rok 2015 Prosinec 2014 Zpracovala: Bc. Ivana Breburdová, tajemnice ÚMČ Brno Jundrov 1 A. Návrh rozpočtu 1. Bilance rozpočtu Příjmy Výdaje 21 047 tis. Kč 22

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení

MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM. Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává. Článek 1 Úvodní ustanovení MĚSTO BYSTŘICE POD HOSTÝNEM Nařízení města Bystřice pod Hostýnem č. 1/2015, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada města Bystřice pod Hostýnem na základě zmocnění uvedeného v ustanovení 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ Obec Rybniště PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ 2016/2017 1 1. Úvod Úkolem zimní údržby je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých zimními povětrnostními vlivy a jejich

Více

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období

OBEC HRABĚŠICE Hraběšice 50, Hraběšice IČO: Plán zimní údržby. místních komunikací pro období Plán zimní údržby místních komunikací pro období 2016-2017 1. ÚVOD Úkolem zimní údržby místních komunikací (dále jen komunikace nebo MK) je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích

Více

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí

Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého napětí Ref. č.: 130060590266 Obecní úřad Pičín Pičín 154 262 25 V Praze dne 08.06.2015 Vyrozumění o provádění údržby, odstraňování a oklešťování dřevin a jiných porostů v ochranném pásmu elektrického vedení vysokého

Více

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost

o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti teplo elektřina produkty a služby životní prostředí zákazníci zaměstnanci a bezpečnost o společnosti Teplárny Brno, a.s., jsou městskou společností s více než 80letou tradicí. Jediným akcionářem

Více

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období

Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období Plán zimní údržby místních komunikací na území města Sezemice pro zimní období 01.11.2016 31.03.2017 Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem pro zabezpečení výkonu zimní údržby místních komunikací

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013,

NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY. č. 2/2013, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARLOVY VARY NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY č. 2/2013, kterým se vymezují místní komunikace nebo jejich určené úseky, které lze užít ke stání vozidla jen za cenu sjednanou schválené

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín

A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Děčín B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města Děčín Statutární město A. Evidence platných právních předpisů statutárního města B. Evidence zrušených právních předpisů statutárního města A. Evidence platných právních předpisů statutárního města Číslo Název

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně

čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV Rada města Chropyně čj. MCH 5371/2009 spisová značka 5379/2009/OVV R A D A M Ě S T A C H R O P Y N Ě Výpis usnesení z 90. zasedání dne 14. října 2009 R M 1 / 9 0 / 0 9 Informativní zprávu o plnění úkolů uložených Radou města

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na území města Čáslav Zastupitelstvo města Čáslav se usneslo podle

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013

M Ě S T O K U N O V I C E. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 M Ě S T O K U N O V I C E OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA KUNOVICE č. 1/2013 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD

Městys Buchlovice. NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Městys Buchlovice NAŘÍZENÍ MĚSTYSE BUCHLOVICE č. 01/2014, kterým se vydává TRŽNÍ ŘÁD Rada městyse Buchlovice se na svém zasedání dne 21. 5. 2014 usnesením č. 7 usnesla vydat na základě 18 odst. 1 a 3 zákona

Více

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice

OBEC TĚŠETICE. Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice OBEC TĚŠETICE Nařízení obce č. 1/2010 o udržování schůdnosti a sjízdnosti místních komunikací obce Těšetice Zastupitelstvo obce Těšetice na svém zasedání dne 22.11.2010 usnesením č. 19e/15/2010 usneslo

Více

Plán zimní údržby 2016/2017

Plán zimní údržby 2016/2017 Plán zimní údržby 2016/2017 ů 1. Obecně závazné právní předpisy zákon č. 13 / 1997 Sb., o pozemních komunikacích vyhláška č. 104 / 1997 Sb., v platném znění, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU OBEC MĚLNICKÉ VTELNO Mělnická 49, 277 38 Mělnické Vtelno V Mělnickém Vtelně dne 12.10.2016 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU k zadávacímu řízení veřejné zakázky na

Více

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor

Město Bor. Obecně závazná vyhláška Města Bor Město Bor Obecně závazná vyhláška Města Bor č. /.., o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území Města

Více

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch

Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Město Sázava Školská 194 285 06 Sázava Plán zimní údržby místních komunikací a veřejných ploch Zimní údržba je rozdělena na údržbu komunikací (silnic) a ostatních veřejných ploch a na údržbu chodníků.

Více

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 1 Technické služby města Varnsdorf s.r.o. Svatopluka Čecha 1277, Varnsdorf 407 47 PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY PRO ROK 2015 2016 v katastru města Varnsdorf a obce Studánka 1. Úvod Plán zimní údržby je základním podkladem

Více

Nařízení města č. 3/2016

Nařízení města č. 3/2016 Město Třebíč Nařízení města č. 3/2016 o rozsahu, způsobu a lhůtách odstranění závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic ve městě Třebíči a o vymezení úseků místních komunikací

Více

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010

Obecně závazná vyhláška města Přeštice č. 5/2010 Město Obecně závazná vyhláška města č. 5/2010 o místním systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních ů, včetně systému nakládání se stavebním em na území Města,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU

EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU EVECO Brno, s.r.o. ZAŘÍZENÍ PRO EKOLOGII A ENERGETIKU Sídlo/kancelář: Březinova 42, Brno Pobočka: Místecká 901, Paskov Česká Republika eveco@evecobrno.cz www.evecobrno.cz INTRODUCTION Společnost EVECO

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem

Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Město Nové Město pod Smrkem Palackého 280, 463 65 Nové Město pod Smrkem Operační plán zimní údržby komunikací pro město Nové Město pod Smrkem na zimní období 2015/2016 1) Úvod Operační plán zimní údržby

Více

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Statutární město Pardubice Rada města Pardubic NAŘÍZENÍ Č. 1/2014 O PLACENÉM STÁNÍ NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Rada města Pardubic se usnesla dne 18.02.2014 vydat podle 11 odst. 1 a 102 odst. 2 písm. d) zákona

Více