Informační periodikum o službách města Mostu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační periodikum o službách města Mostu"

Transkript

1 MOSTECKÝ ZPRAVODAJ Informační periodikum o službách města Mostu ZDARMA výtisků číslo 3/2002 Co najdete uvnitř dnešního vydání: O Úřad rozhodl o soutěži strana 2 O Vánoční svátky v Mostě strana 3 O Za zkušenostmi do Švédska strana 7 O Co je metoda EPC strana 20 O Nové smlouvy o teple strana 21 O Měsíční kulturní přehled strana 29 MOST a.s.

2 Statutární město Most vyhlásilo v měsíci dubnu 2002 obchodní veřejnou soutěž na Zabezpečení údržby zeleně na správním území města Mostu schválenou dne Zastupitelstvem města Mostu. Obchodní veřejná soutěž byla uveřejněna v obchodním věstníku a zároveň tím i vyhlášena dne Otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne ve hodin. Posouzení a hodnocení nabídek proběhlo dne ve hodin. Protože však byly k posouzení a hodnocení doručeny pouze dvě nabídky: Editorial Dostává se Vám do rukou už třetí vydání Mosteckého zpravodaje, který je informačním listem o službách města Mostu. Mezi ohlasy, které jsme dostali na první dva výtisky převažovaly spíše ty pozitivní. Většinou šlo o poděkování za osvětlení některých problémů, ve kterých veřejnost dosud tápala. Objevily se ale i hlasy, které se ptají proč vlastně něco podobného vůbec vzniklo. Proč mají společnosti, z jejichž popudu se zpravodaj vydává, takovou potřebu snižovat se na úroveň jiných zdejších tisků, proč se peníze daňových poplatníků užívají právě takto a zda to všechno náhodou není zbytečným plýtváním. Odpověď jednoznačně zní: Nikoli. Naopak právě proto, že První Mostecka, Technické služby města Mostu, Teplo Most a Mostecká bytová, s nimi ovšem i magistrát statutárního města Mostu a jeho jednotlivé odbory hospodaří s penězi daňových poplatníků, je naprostou nezbytností, aby občané měli co nejlepší informace o tom, jak se s veřejnými prostředky zachází.. A stejně jako jsme upozorňovali hned v prvním vydání, znovu opakujeme, že snahou těchto firem opravdu není lidem lhát, úmyslně je šidit. Přesto se od té doby ve městě opět objevily další protichůdné informace na toto téma. Bezostyšnost urážek, spekulací a lží, které se zde lidé dočetli, byla pouze potvrzením, že je nutné, aby náš zpravodaj podobným útokům klidně, věcně a do jisté míry i elegantně čelil. Je také nutné uvědomit si, že lidé už na negaci a destruktivismus dávno neslyší tak, jak by se jejich šiřitelům hodilo. Do jisté míry to potvrzuje i výsledek nedávných komunálních voleb. Znovu zopakovat se na tomto místě dá ještě jedna věc: Zdravá kritika je ta věcná, podložená a logická. Té se také nikdo soudný nebrání a naopak ji potřebuje pro zlepšování kvality své práce. Pište nám, volejte a mailujte své postřehy a podněty. Věřte, že v koši neskončí ani jeden znich. Naopak je budete nacházet na těchto stránkách spolu s vysvětlením, či řešením. Veškeré potřebné kontaktní adresy a telefony najdete v rubrikách jednotlivých společností. Upozorňujeme znovu také na velké množství informací, které si třeba můžete vystřihnout a uschovat, aby Vám pomohly kdykoli budete potřebovat. V Mosteckém zpravodaji můžete pochopitelně také inzerovat. Dodejme, že místní podnikatelé jistě uvítají možnost oslovit svou reklamou v našem servisu tak široké spektrum klientů, jaké neumí obsáhnout žádné jiné médium. Předstupujeme před Vás potřetí a jistě ne naposledy. Předstupujeme před Vás se zcela čistými úmysly a se snahou pomáhat a sloužit. Prosíme, abyste to měli na paměti. Redakce Zabezpečení údržby zeleně na správním území města Mostu Jak to bylo s veřejnou soutěží Technické služby města Mostu a.s. se sídlem: Most, Dělnická 164 Rekultivační výstavba Most, a.s. se sídlem: Most, A. Dvořáka 2165, mezi kterými byl diametrální rozdíl v cenách, doporučila komise vyzvat RVM, a.s. ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Dne byla RVM, a.s. vyzvána ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, na které reagovala ve stanoveném termínu. Další jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek proběhlo dne ve hod. Na tomto jednání komise Bártl obhájil křeslo primátora Úplné finále voleb je za námi. Volby starostů a místostarostů nebyly téměř nikde jednostrannou záležitostí. Do čela mosteckého magistrátu pro volební období usedne opět primátor Vladimír Bártl (ODS). Z pětačtyřiceti poslanců hlasovalo pro Bártla devětadvacet poslanců, třináct se zdrželo a tři byli proti. Jeho náměstky v souladu s odst. 3, 36, zák. č. 199/94 Sb. o zadávání veřejných zakázek neshledala důvody mimořádně nízké nabídkové ceny za objektivně prokázané a hlasováním bylo rozhodnuto o vyloučení uchazeče RVM, a.s. z obchodní veřejné soutěže (Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 1). Komise vyhodnotila jako nejlepší firmu: Technické služby města Mostu, a.s., se sídlem: Most, Dělnická 164. Dne bylo Zastupitelstvem města Mostu schváleno vyloučení uchazeče Rekultivační výstavba Most, a.s. zdalší účasti na obchodní veřejné soutěži a vítězem obchodní veřejné soutěže byla schválena společnost: Technické služby města Mostu, a.s. V souladu s usnesením ZmM č.7/2002/b/14a) bylo dne byli zvoleni Hana Jeníčková (ODS), Eva Šmejkalová (ČSSD) a Pavel Weiss (Sdružení nezávislých), který je současně zástupcem primátora. V Radě města Mostu zasedne Štefan Maronyák (ČSSD), Oldřich Klimecký (ODS), Václav Janout (ODS), Vladimír Šenkýř (ČSSD), Jiří Krbec (ČSSD), František Kačer (Sdružení nezávislých) a Milan Konečný (NSS) odesláno firmě Rekultivační výstavba Most, a.s. Oznámení o rozhodnutí o vyloučení uchazeče z další účasti v obchodní veřejné soutěži. Rekultivační výstavba Most, a.s. podala ve stanoveném termínu Námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení zobchodní veřejné soutěže. Na základě těchto námitek bylo dne vydáno Rozhodnutí o námitkách podaných dle 53 zákona č. 199/1994 Sb., ve kterém zadavatel těmto námitkách nevyhovuje. Dne zaslala firma Rekultivační výstavba Most, a.s. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Návrh na zahájení řízení o přezkoumání rozhodnutí zadavatele o námitkách. (Dokončení na straně 11) MOSTECKÝ ZPRAVODAJ - informační periodikum. Vychází jednou za dva měsíce. Řídí redakční rada ve složení: Dimitrij Simov (předseda), Pavlína Fupšová, Dušan Matouš, ing. Petr Klimecký, ing. Jaroslav Kudrlička, ing. Zdeněk Šíma, ing. Vladimír Vondráček. Místo vydání - Most, číslo vydání třetí, náklad výtisků, dáno do tisku dne Vydává Komunální Informační Servis z.s.p.o. se sídlem v Mostě, Dělnická 164, IČ: Administrace a příjem inzerce: tel.: , fax: , Rozšiřuje Česká pošta s.p. Most. Tiskne: Tiskárna K&B s.r.o. Most. Registrováno u OÚ v Mostě čj. VV/sdruž./22/6197/02. Registrace MK ČR: E Komunální Informační Servis strana 2

3 MAGISTRÁT MĚSTA MOSTU Budovatelů DHO, Most tel.: , fax: Na území Statutárního města Mostu je možno si trvale vyhradit parkovací místo. Chcete-li si tedy zajistit určitý nadstandard v parkování, tzn. mít trvale vyhrazené parkovací místo pro vaše osobní vozidlo, je nutné učinit následující kroky. Je třeba podat žádost společně se situačním nákresem Vámi požadovaného parkovacího místa na Magistrátu města Mostu - odbor dopravy, obchodu a životního prostředí (dále jen ODOaŽP) - oddělení obchodu (ul. Budovatelů 1989, budova DO, 2. patro, č. dv. 51). Zde je posouzeno, zda v požadované lokalitě je možno Vaší žádosti vyhovět (v parkovacích zónách je možno trvale vyhradit pouze určité % parkovacích míst). Řízení je započato vyplněním žádosti o zvláštním užívání komunikace na ODOaŽP - oddělení dopravy spolu se zaplacením jednorázového správního poplatku ve výši 1.000,- Kč, dle zákona o správních poplatcích Konec roku je vždy spojen s oslavami, a proto dovolte, abychom Vás pozvali na setkání pod širým nebem při pořádání následujících akcí, které pro Vás připravilo Statutární město Most. Jedná se již o tradiční akce, které se v minulých letech setkaly s velkým úspěchem a věříme, že i letos Vás potěší. Začínáme již ! První akcí je setkání u vánočního stromu, kdy na den je připraveno jeho slavnostní rozsvícení. Přijďte si tedy v tento den od hodin zazpívat vánoční koledy na 1. náměstí v Mostě. Vlastní rozsvícení panem primátorem je připraveno na 17. hodinu. Pro zahřátí je k dispozici teplé občerstvení ve stáncích, kde budou i cukrovinky pro mlsné jazýčky dětiček. Součástí akce je jízda Mikulášskou tramvají, která bude jezdit v čase od do hodin na trase mezi budovou Dopravních podniků a nádražím. V tramvaji, stejně Odbor dopravy, obchodu a životního prostředí Máte kde zaparkovat vozidlo? č. 368/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Výsledkem řízení je vydání rozhodnutí. Na základě vydaného rozhodnutí je třeba u Technických služeb města Mostu, a.s. objednat vlastní označení parkovacího místa, které spočívá v tom, že dané místo je osazeno příslušným dopravním značením (svislá dopravní značka a vodorovné dopravní značení) s uvedením registrační značky vozidla, pro které je parkovací místo vyhrazeno. Ode dne vyznačení Vašeho parkovacího místa, jste povinni platit poplatek za užívání veřejného prostranství, který je stanoven vyhláškou města Mostu č. 3/01, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, tzn. dostavit se na ODOaŽP - oddělení obchodu, kde vám bude vyměřena alikvotní část zdaného poplatku. Roční poplatek, tj. poplatek za období od 1.1. do příslušného roku, činí v parkovací zóně 4.063,- Kč, mimo parkovací zónu 8.125,- Kč, jako na 1. náměstí, se děti budou potkávat s Mikulášem a andílky. Nově je připravena možnost udělat radost dětem zdětského domova v Mostě a ve Vysoké Peci. Ve stánku si budete moci vyzvednout obálku (červená - přání holčičky, modrá - přání chlapečka), ve které bude napsána adresa, věk a přáníčko konkrétního dítěte. Záleží potom na Vás, zda-li přání budete moci splnit a potěšit tak srdíčko, které své štěstí nemůže prožívat v kruhu rodinném. pro podnikatele před sídlem provozovny ,- Kč. Poplatek je možno zaplatit v hotovosti v pokladně magistrátu, složenkou nebo bankovním převodem. Splatnost poplatku je do jednoho měsíce od vyznačení, a dále vždy do příslušného roku užívání veřejného prostranství. Dále jsou pak v některých částech města vybudovaná roštová stání, o která se žádá taktéž na ODOaŽP na oddělení obchodu, kde Vám v případě vyhovění žádosti vystaví povolení k užívání roštového stání a vyměří alikvotní část zdaného poplatku ode dne vyznačení. Roční poplatek činí 1.875,-. Splatnost poplatku je stejná jako u trvale vyhrazených parkovacích míst. V případě, že již máte trvale vyhrazené parkovací místo a obsadí Vám jej cizí vozidlo, volejte městskou policii č. tel.: Hlídka MěP se dostaví ke konkrétnímu případu a zhodnotí, zda je Prosincová setkání na náměstí Dalším naším pozváním je setkání na Vánočních trzích. Tato akce probíhá v době od 16. do na 1. náměstí a v prostoru kolem Kulturního domu Repre. Jako v minulých letech je prostor kolem kulturního domu určen především pro prodej širokého sortimentu zboží. Na 1. náměstí je akce připravena tak, aby na Vás dýchly středověké vánoce, které Vás přenesou do dob dávno minulých. Seznámíte se se starými a opomenutými vánočními zvyky a obyčeji, které si budete moci sami vyzkoušet. Také jistě potěší vánoční svícen nebo jiná ozdoba, kterou si zde sami z přírodního materiálu budete moci zhotovit. Nebudou chybět ani jesličky a ohrádka se zvířátky. Prvně zde budou umístěné vyzdobené jednotné stánky, ve kterých bude probíhat především prodej dárkových předmětů a občerstvení. Každý den odpoledne je pro Vás dále připraven kulturní program, při kterém můžete shlédnout pásmo s vánočním povídáním, hudbou či divadelní vánoční hru. Jistě se také zastavíte u stánku, ve kterém Domov dětí a mládeže v Mostě bude zajišťovat v té době po celé republice probíhající akci "V roce 1997 jsme dělali sbírku pro Moravu, udělejme ji v roce 2002 pro Čechy". Konkrétní časový rozpis kulturního programu se dozvíte v dalším čísle novin. Ale již dnes Vás chceme na tuto akci nalákat jejím slavnostním zahájením technicky možné provést odtah. V některých lokalitách šířkové poměry komunikace nebo způsob parkování ( podélné parkování, auta zaparkovaná těsně za sebou ) nedovolují odtah provést. Došlo by k poškození vozidel. Bude-li možné neoprávněně zaparkované vozidlo odtáhnout, volejte následně odtahovou službu č. tel.: Městská policie poskytne asistenci při odtahu. Odtah vozidla bude proveden na náklady majitele odtahovaného vozidla.v případě, že Vám cizí vozidlo zabraňuje ve výjezdu z Vašeho trvale vyhrazeného parkovacího místa, je nutné zavolat Policii ČR - č. telefonu 158. Policie zhodnotí a vyřeší konkrétní situaci na místě. Veškeré informace Vám mohou poskytnout pracovnice odboru DOaŽP - slečna Mejstříková č. tel nebo paní Štefková č. tel.: Ing. Jana Čejková, ved. odd. obchodu MmM dne od hodin, kdy Vás primátor města spolu s Okresní agrární komorou v Mostě zve k pohoštění u vánočního stolu, Bude se rozdávat vánoční punč, zabijačkové speciality a to vše ZDARMA. Závěr roku tradičně patří veselení na 1. náměstí - SILVESTR Dne již od 9.00 hodin je zápis na 2. ročník "cyklistického závodu" (start v hodin). Dále opět nezapomínáme na děti, pro které je připravena jejich oslava od do hodin. Na programu je dětská zábavná show plná soutěží a vystoupení Petra Kotvalda. Tento zpěvák potěší i vás, kteří přijdete na hlavní oslavu, která začíná ve hodin. O půlnoci Vás čeká velkolepý ohňostroj. Přijďte na silvestrovské oslavy, přijďte se rozloučit se starým rokem a přivítat rok nový. Srdečně Vás na všechny akce zve Statutární město Most Komunální Informační Servis strana 3

4 Zpráva o provádění zimní údržby V oblasti zimní údržby komunikací je na základě platnosti zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích a prováděcího předpisu č. 104/1997 Sb., 42 odst. 2, každoročně zpracován Plán zimní údržby komunikací města Mostu, který zpracovávají Technické služby města Mostu a.s.. Tento plán stanoví koncepci a podmínky, za nichž se zimní údržba komunikací bude provádět, včetně určení zodpovědných osob, harmonogramu prováděných prací, časových rozvrhů a návrhů na řešení kalamitních situací. Zimní údržba se nevztahuje na plochy pronajaté, prodané, v soukromém vlastnictví nebo ty, které jsou ze zákona povinni udržovat majitelé přilehlých nemovitostí, jak ukládá Vyhláška města Mostu č. 7/01 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. V součinnosti s Plánem zimní údržby komunikací je vydáno Nařízení statutárního města Mostu o zimní údržbě komunikací, které stanoví rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení takových úseků místních komunikací, na kterých se nezajišťuje schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Zimním obdobím se (dle vyhlášky č. 104/1997 Sb.) rozumí doba od 1. listopadu do 31. března. V této době správce místních komunikací (Technické služby města Mostu a.s.) zajišťuje zmírňování závad ve sjízdnosti (schůdnosti) místních komunikací v určených lhůtách. Zajišťování sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic je dle důležitosti rozděleno do 3 pořadí se stanovením lhůt pro odstraňování, nebo alespoň zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Vlastními výkony posypu musí být zajištěna sjízdnost místních komunikací v těchto časových lhůtách od výjezdu posypových mechanismů: I. pořadí do 4 hod. II. pořadí do 12 hod. III. pořadí do 48 hod. Kalamitou se rozumí: teploty pod -20 C, mrznoucí déšť popř. déšť se sněhem, tvořící náledí, sněhové srážky nad 100 mm, prudký nárazový vítr, tvořící náledí nebo závěje. Kalamitní situaci vyhlašuje Magistrát města Mostu, prostřednictvím pověřeného zástupce, sdělovacími prostředky (rádio, tisk, televize). Garantem ZÚK je město Most společně s Technickými službami města Mostu a.s., které zimní údržbu komunikací provádějí. Přehled komunikací zařazených do I. etapy: U Rybníka, Žatecká, U Lesíka, tř. Budovatelů, Sadová, Dělnická, Stavbařů, Zahradní, Pionýrů, Zd. Štěpánka, Lipová, Velebudická, Okružní, Višňová, Růžová, Ke Koupališti, Topolová, J. Palacha, J. Průchy, F. Halase, Pod Koňským vrchem, Jiřího zpoděbrad, Radniční (spojka mezi Repre a ul. Budovatelů), Bankovní (spojka s ul. Radniční), Divadelní, Moskevská, J. Suka, Pod Lajsníkem, Rudolická, Nádražní, Ke Skále (část kř. s ul. Chanovskou k. nám. Svobody), nám. Svobody, Mostecká + otočka MHD, Bělehradská, J. Skupy, U Stadionu 1/2, J. Seiferta, V. Majakovského, Chomutovská, Hřbitovní, Kostelní + otočka autobusu MHD, A. Jiráska, Alej B. Němcové, J. Opletala, Pod Širokým vrchem, Na Novém světě, SNP, J. E. Purkyně, ČSA, V. Řezáče, 2/3 F.L. Čelakovského + část J. Kubelíka, nádraží ČD, Tvrzova + Nová hraniční, V. Vančury, Malá ČSA (od ul. Seiferta k ul. ČSA), M. Alše, 1. část ulice Hradní zul. Tvrzova, Vinohradská, V Rokli, Sportovní až k otočce MHD, Vtelenská. Přehled chodníků zařazených do I. etapy: J. Průchy obě strany, Nádražní (před nádražím ČD + most a chodník vedle mostu), Rudolická část (od bl.100 až po Astru), Moskevská levá strana celá a pravá strana od střelnice po soud + Prior - pošta, Bělehradská - pravá strana, U Stadionu část (od bl. 402 po bl. 401), J. Wolkera, (část od bl. 401 po DPS), J. Kubelíka (část od J. Suka po F. L. Čelakovského), F. L. Čelakovského 1/2, V. Řezáče, J. Suka, V Luhu (nad Shell), Vtelenská (pravá strana k zastávce MHD), Lipová (obě strany), Topolová (obě strany), Zd. Štěpánka (levá strana směrem dolů), Ke Koupališti, Budovatelů (obě strany), Obránců míru (od ul. J. Průchy po Kosmos - obě strany), V. Nejedlého (levá strana), Jiřího zpoděbrad (první polovina), Báňská (část jedné strany), F. Halase (obě strany), M.G. Dobnera (celá jedna strana), J. Skupy (obě strany), J. Seiferta (jedna strana dolů od kasáren), J. Opletala (od ČSA po Husitskou), SNP (pravá strana směrem od Luny), J.E. Purkyně, ČSA (levá strana od Partyzána), Žatecká (od bl. 200 až po bl. 211), Husitská, přístup k otočce tramvaje linky č. 2, A. Jiráska (od Husitské k Zahražanské), Centrum - hlavní tahy o šířce 1,5m : přístupy k Repre, Prioru, Spořitelně, Divadlu, od J. zpoděbrad podél Muromu až k MmM, od bl. 381 po bl. 377, spojka Murom - pošta, mezi BSM a Úřadem práce. Přehled komunikací zařazených do II. etapy: Komořanská, J. Zajíce, J. Ševčíka, J. Kříže, F. Malíka, Albrechtická, Česká, K. Marxe, Husova, J.A. Komenského, kpt. Jaroše, V Luhu, Lidická, Hutnická (část od ul. Zd. Štěpánka k ul. V. Nejedlého), Zd. Fibicha, Báňská, M. Švabinského, J. Vrchlického, V. Nejedlého, Ml. gardy, Obránců míru, Ve Dvoře, 1. máje, V. Nezvala, M.G. Dobnera, parkoviště + příjezd k MmM, komunikace od ul. Moskevské k parkovišti Repre, J. Fučíka, P. Jilemnického, M. Pujmanové, K.J. Erbena, Bratří Čapků, Hollarova, J. Jabůrkové, J.Vrby, U Parku, Čs. mládeže, Pod Šibeníkem, V. Talicha, F. Kmocha, J. Ježka, J. Kubelíka (+ příjezdy k blokům + soud), J. Haška, E. Basse, V.K. Klicpery, J. Wolkera + 1/2 U Stadionu, K. Biebla, J. Dobrovského, A. Dvořáka, P. Diviše, V Zahrádkách, Partyzánská, J. Kollára, Revoluční, P. Holého, Za Zámeckým dvorem, F. Šrámka, Hornická, W.A. Mozarta, U Cáchovny, Svážná, Pod Resslem, Slovanská + Na Ressl, Brněnská, Šeříková, Marš. Žukova, Nad Vinicí, Horní, Okrajová, Spojovací, Barvířská, Svatopluka Čecha, Zikmunda Wintera, Chanovská, L. Štúra. Přehled chodníků zařazených do II. etapy: Dělnická, Stavbařů (SHD - po ul. Pražská 1/27), Zahradní celá levá strana od ul. Zd. Štěpánka, Albrechtická, Česká, Velebudická, Okružní, Višňová (levá strana), J. Palacha (pravá strana směrem nahoru), Růžová, Javorová (podél bl. 525), podél Divadla Rozmanitostí, od 14. ZŠ k ul. Růžová, 1. máje, Pod Šibeníkem, Obr. míru (od Kosmosu k bl. 342 ), Ml. gardy, Hutnická, U Věžových domů + podél tržnice, J. Vrchlického, Pionýrů (kolem parkoviště Cipro až na ul. Žateckou), Zd. Fibicha (obě strany), Čs. mládeže (obě strany), M. Švabinského (obě strany), V. Nezvala (obě strany + k Telecomu), J. Fučíka, P. Jilemnického, M. Pujmanové + k bl. 203, Pod Koňským vrchem (od kříž. s ul. Žatecká až po otoč. MHD) + přístup k podchodu zul. F. Halase, A. Dvořáka + podél bl. 85, J. Arbesa, K. Biebla, W. A. Mozarta, V. Majakovského, M. Alše, Chomutovská + bl. 100, Rudolická od Astry ke křižovatce s ul. Pod Lajsníkem, Pod Lajsníkem, V. Talicha, J. Ježka (od bl. 513 k bl. 504), Kpt. Jaroše, Lidická, J.A. Komenského, M.J. Husa, K.H. Máchy, K.H. Borovského, F.L. Čelakovského (část podél bl. 519), F. Kmocha, od bl. 509 ul. Talicha kolem 13. ZŠ k ul. K. H. Borovského, E. Basse, druhý přístup k otočce tramvají ve Velebudicích, J. Kubelíka (spojka od bl. 505 k bl. 508), J. Haška, J. Klicpery, L. Štúra. Přehled komunikací zařazených do III. etapy : Rozmarýnová, Jasmínová, Javorová, příjezdy k bl. 527, 528 v četně parku, Skyřická, Divadlo Rozmanitostí příjezd od bl. 525, 1/2 Hutnická, příjezd k Baníku Souš, Obchodní, Tiskařská, Pekárenská, M. Rybalka, Družstevní, U Hřiště, Pod Vinicí, Pod Kaštany, Brigádnická, A. Sochora, M. Gorkého, U Věžových domů, U Lomu, příjezdy k bl. 213 a 215, u bl. 218 (u Telecomu), B. Martinů, J. Glazarové, K.H. Borovského, 1/2 F.L. Čelakovského, K.H.Máchy, Tyršova, Šikmá, J. Arbesa, Táboritů (mimo část 1. SZT od bl ), J.V. Sládka, část M. Alše (přístup ke Gymnáziu), Na Výšině, K Vodárně, Ke Špičáku, Školní, Mlýnská, Dukelská, Lomená, Pod Garáží, U školy, Na Vyhlídce, Na Výsluní, F. Škroupa, Uzounká, Jugoslávská, Pod Studánkou, Větrná, M. Majerové, U Náraziště, Na Vrátku + Pod Těžní věží, S.K. Neumanna, Lesní, Prokopova, Krátká, Za Špačkárnou, Hořanská cesta, Husitská, V. Hálka, J. Ressla, L. Janáčka, U Města Chersonu, J. Žižky, Chmelná, Ve Strži, Pod Strání, 9. května, Pod Hněvínem, J. Mánesa, 28. října + motorest, O. Hornofa, B. Vrbenského, Ke Kostelu, Židovická, Příčná, Hasičská, V Kopečku, Drobná, Pod Vodojemem, Nad Potokem, U Špejcharu + U Mariany, Národního odboje, Zahražanská, Malá ČSA (od ul. Dvořáka k ul. Seiferta), V Sadech, Průjezdná, 1/2 U Stadionu (bl ), vozovka nad LDN (okály), Jižní, Slepá, Rekreační, Průběžná, Pod Kurty, K Břízám, K Hipodromu, Nad Benediktem, J.Š. Baara, J. Lady. Přehled schodišť zařazených do I. etapy : Budovatelů (podchod u bl. 100), Budovatelů (pavilony A, B, C u tří sýrů ), Budovatelů podél Prioru, Městské divadlo, J. Průchy (bývalá budova CVČ), u budovy MmM (přístup pod terasy), za budovou MmM (přístup pod terasy), Souš - podchod, Jalta (obchod. stř. Obzor), Kahan (u pošty), Medůza. Petr Plachý, ref. odd. dopravy MmM Komunální Informační Servis strana 4

5 Ke kácení dřevin musí být důvod Oddělení životního prostředí Magistrátu města Mostu oznamuje, že v době vegetačního klidu tj. od do budou prováděny Technickými službami města Mostu, a.s. na území města Mostu pěstební zásahy v zeleni. Na základě požadavků obyvatel a odboru dopravy, obchodu a životního prostředí dojde ke kácení zejména dřevin zdravotně poškozených, rostoucích v těsné blízkosti obytných domů, poškozujících majetek nebo těch, které jsou prokazatelně příčinou nedostatečného osvitu v bytech. Ke kácení dřevin dochází pouze ve výjimečných případech, je snaha dřevinu vždy zachovat a problém vyřešit prořezávkou stromu. V tomto období bude docházet rovněž k likvidaci přestárlých keřových skupin, které již neplní svoji estetickou funkci a ke zmlazování keřových porostů. Pokyny k pokácení, prořezávce, popřípadě zmlazení, jsou vydány na základě odborného posouzení na místě samém. Na základě těchto pokynů je sestaven harmonogram pěstebních zásahů, který bude k dispozici a k nahlédnutí na oddělení životního prostředí Odboru dopravy, obchodu a životního prostředí Magistrátu města Mostu, u paní Horákové a Divišové v budově DHO, za třemi sýry, 2. patro, č.dv.36. tel Stanislava Hulinová, ved. odd. životního prostředí MmM Postup při úpravách bytového fondu V poslední době se často stává, že se na odbor dopravy, obchodu a životního prostředí Magistrátu města Mostu obrací vlastníci bytového fondu se žádostmi o opravu komunikací, chodníků nebo úpravu poškozené zeleně. Následným šetřením je poté zjištěno, že k poškození těchto komunikací nebo zeleně došlo v důsledku provádění oprav obytných domů (oprava střech, okapů, obvodového pláště, výměna rozvodů, dveří, oken apod.) firmou, která opravy prováděla. Odbor dopravy, obchodu a životního prostředí proto upozorňuje všechny vlastníky nemovitostí na povinnosti, které je potřeba dodržovat při opravách a úpravách bytového fondu: 1. Požádat odbor dopravy, obchodu a životního prostředí Magistrátu města Mostu - oddělení obchodu, o zábor veřejného prostranství v případě, bude-li stavební materiál skladován na volném prostranství u domu (podrobnosti sdělí bc. Michala Mrštíková tel ). 2. Veškeré odpady, pocházející ze stavební činnosti, je nutno ukládat do nádob k tomu určených; v tomto případě se jedná o velkokapacitní kontejnery, které lze objednat u Mosteckých odpadů, spol. s r.o. se sídlem Velebudice, Dělnická p. Hlaváček, tel.č Zajistit případnou opravu komunikací, chodníků a úpravu zeleně, poškozených firmou, provádějící stavební úpravy - tj. uvést pozemky do původního stavu. Nebude-li tento postup dodržován, budou ze stany Magistrátu města Mostu vyvozovány důsledky a to až do té míry, že v případě zjištění poškození městského majetku a neuvedení do původního stavu, budou ukládány sankce dle platných právních předpisů. Stanislava Hulinová, ved. odd. životního prostředí MmM Stánkový prodej sezónního zboží Statutární město Most v souladu s nařízením č. 2/01 - Tržní řád umožňuje prodejcům nabízet formou stánkového prodeje své zboží, zaměřené k určitým svátkům, jako jsou Velikonoce, Památka zesnulých a Vánoce, na veřejném prostranství v Mostě. Nastává období nejhezčích svátků roku - svátků Vánočních. Přestože v obchodech je toto zboží zastoupeno, stále zůstává v oblibě jeho prodej a koupě ze stánků, kde se nabízí především čerstvé jmelí, chvojí a hlavně vánoční stromky. Za tímto účelem byla vybrána místa v centru města, v blízkosti zastávek MHD a další místa tak, aby bylo pokryto co největší území města s ohledem k docházkové vzdálenosti a ke kupní síle obyvatel. Jsou to vyhrazená místa u nákupního střediska Rozkvět, kde je pro prodejce k dispozici 8 míst, u OD Prior 3 místa, na tř. Budovatelů - parkoviště Plecháč 2 místa, ul. J. Skupy u bl místa, ul. Moskevská u nákupního střediska Delta 1 místo, ul. J. Opletala u objektu č.p místa, v ul. Lipová u objektu č.p místo, ul. U stadionu, před vstupem na letní stadión 2 místa. Všechna vyjmenovaná místa nejsou obsazena, proto zájemci o prodej vánočního zboží se mohou přihlásit na oddělení obchodu - odboru dopravy, obchodu a životního prostředí, kde zároveň obdrží další informace, týkající se uvedeného prodeje včetně výše poplatků. Vánoční zboží i vánoční stromky samozřejmě budou nabízeny i na městem Most každoročně pořádané akci Vánoční trhy, která proběhne od 16. do na 1. náměstí a v prostoru před kulturním domem Repre. Poplatky za zábor veřejného prostranství umístěním prodejního zařízení jsou stanoveny vyhláškou č. 3/01, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Pokud je zájem uskutečňovat prodej na jiných místech, rozhoduje o povolení Rada města Mostu. Informace o stánkovém prodeji Vám poskytnou pracovnice odboru DOaŽP - paní Štěpánová a paní Pánovová - č.tel Ing. Jana Čejková, ved. odd. obchodu MmM Komunální Informační Servis strana 5

6 TECHNICKÉ SLUŽBY MĚSTA MOSTU, a.s. Dělnická 164, Most - Velebudice tel.: , fax: Nepořádek na ulicích nedělají politici Ačkoli Most čistotou svých ulic objektivně vzato nevybočuje znormálu, který je k vidění v ostatních severočeských městech, zdá se, že občané si myslí něco jiného. V anketě na internetových stránkách mosteckého primátora Vladimíra Bártla (www.bartl.wm.cz) se objevil názor, že mezi oblasti, které občanům nejvíc ztrpčují život ve městě, patří právě čistota ulic, chodníků a veřejných ploch. Tento výsledek komentuje ředitel Technických služeb města Mostu a.s. ing. Petr Klimecký: Udržování čistoty veřejných prostranství patří mezi základní funkce města. A nemyslím si, že by u nás v téhle oblasti něco zásadně skřípalo. Ale to bych asi neměl říkat já, zamýšlí se ředitel. Pokračuje ale úvahou nad nespokojeností, vyjádřenou na internetu. Asi by se muselo začít definicí čistoty města. V takovém Holandsku třeba na podzim vůbec neshrabují spadané listí. V jednom městě na Moravě naopak dokonce běžně šamponují pěší zónu. Vždycky je to otázka množství prostředků, které na tuto oblast radnice uvolňují. Úkolem toho, kdo tuto práci provádí, je s daným množstvím peněz zajistit optimální efekt. Druhým fenoménem je přístup lidí Ing. Petr Klimecký, ředitel TSmM a.s. Symbolem nadcházejících vánočních svátků se v Mostě již tradičně stává vánoční strom na 1.náměstí a jeho vánoční výzdoba. Výběr vánočního stromu začíná již v pozdních letních měsících, kdy je po dohodě s příslušnou lesní správou prováděna pochůzka vytypovaných dřevin. Výběr vhodné dřeviny je někdy obtížnější, protože ne každý strom je dostatečně vysoký či pravidelně zavětvený a tak je výběr někdy třeba opakovat ve více lokalitách. Při výběru je nutné přihlížet také k tomu, zda je strom dostupný pro mechanizaci potřebnou k pokácení a odvozu. Tyto vysoké dřeviny musí být káceny a nakládány s pomocí jeřábu, aby nedošlo k jejich rozlámání při pádu na zem a odváženy na přiměřeně dlouhých přepravnících. Například loni nám vlivem dlouhotrvajících dešťů zapadla technika i se smrkem a jejich vyprošťování se bohužel následně odrazilo na kvalitě smrku. Možná je vhodné podotknout, že pro daný účel jsou vybírány stromy ze souvislých porostů, které jsou určeny k těžebním účelům, nikoliv soliterní dřeviny, které v místní krajině plní také okrasnou funkci. V tomto roce byl, oproti předchozím letům, výběr vánočního smrku proveden pracovníky magistrátu města. Vybraný smrk je zkrušných hor, lokality Hory Svaté Kateřiny, je hezký i dobře dostupný pro vytěžení. Součástí instalace vánočního stromu na náměstí je také umístění světelné ohrádky a dárkových balíčků pod něj. Na rozdíl od skutečných vánočních balíčků jsou však tyto, přes svojí velikost, bez dárečků. Na ty si musí každý počkat až na Štědrý den. Ostatní ke svému okolí. Je to o jakési osobní zodpovědnosti. Myslím, že si nikdo nemůže stěžovat, že by v Mostě nemohl najít odpadkové koše. Je jich totiž kolem tisíce. Jestli někdo není schopen ani ochoten k tomu koši dojít a odpadky nechává tam, kde mu vypadnou zruky, nezbývá, než mít v terénu neustále úklidové práce spojené se světelnou výzdobou smrku, budovy magistrátu a okolí je zajišťován specializovanou firmou. Druhý vánoční strom, menší velikosti, zdobí postavu Mikuláše v blízkosti vchodu do magistrátu města. Tyto menší smrky o velikosti 5 7 metrů jsou v posledních letech získávány jako dary od občanů městu, zjejich soukromých pozemků. Jedná se zpravidla o pěkné, pravidelně vzrostlé stromy, nacházející se však v těsné blízkosti budov, čímž působí svým majitelům potíže. Naše společnost tyto darované stromy po dohodě bezplatně odtěží a odveze. I zde je ve většině případů nutné, pro špatnou dostupnost a nebezpečí poškození majetku, práce provádět s použitím jeřábu či výškové plošiny. Již tradičně jsou naší společností stavěny vánoční stromky kromě 1.náměstí také do Dět- čety. Těm je nutno platit, musí se hradit pohonné hmoty pro sběrné vozy a něco stojí i skládkování. A zase jsme u peněz, protože je-li předem daný limit, ale lidé dělají nepořádek v četnější míře, město pak na úklid musí dávat víc, než plánovalo, a ty peníze ubere z jiných přihrádek. Pak zase nemohou být všude nové lavičky a krásná dětská hřiště, což jsou mimochodem také záležitosti, které nejvíc trpí útoky vandalů. Nespokojení občané vyjadřují svůj názor s podtextem, že za nepořádek mohou politici. Chtěl bych ale nahlas říct, že nepořádek na ulicích a chodnících, okolo kontejnerů na sídlištích, anebo devastaci košů, laviček, hřišť, či pouličních lamp rozhodně nechodí ve volném čase páchat ani primátor, ani zastupitelé a věřte, že ani ředitel technických služeb, říká na závěr s úsměvem Petr Klimecký. -r- Předvánoční čas v Technických službách ského domova v ul.borovského a před základní školu v Chanově, kde si děti samy provádějí jejich vánoční nazdobení. Kromě vlastní instalace vánočních stromů naši pracovníci také zajišťují další práce spojené s vánočními akcemi magistrátu města. V rámci vánočních trhů je stavěna vánoční brána s girlandami, světelnými řetězy a vánoční kometou. Náměstí bude lemováno řadou 14 smrčků a prodejní stánky jsou zdobeny chvojím. Stejně jako stavění smrků, vánoční brány a dalších výzdob zajišťujeme jejich následné odstranění a tak se spolu s poslední demontáží vánočního stromu po Novém roce činnost Technických služeb vrací do běžných pracovních kolejí v údržbě města. Ing. Karel Mutinský Ředitel divize zeleně TS Most a.s. Komunální Informační Servis strana 6