Slovo úvodem. Co se událo. prosinec 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Slovo úvodem. Co se událo. prosinec 2008"

Transkript

1 prosinec 2008 V domácnostech vše voní vánočním cukrovím, hospodyňky se zabývaní posledním letošním velkým úklidem, některá okna září barevnými světýlky. I před domy zavítala vánoční nálada v podobě rozsvícených stromečků. Připravili jsme pro Vás alespoň stručný výtah z činností obce Lednice, který by Vám na tuto otázku mohl být odpovědí. - Byla dokončena stavba průtahu obcí ve směru z Podivína na Valtice, na kterém se obec finančně spolupodílela úhradou nových komunikací pro chodce a veřejného osvětlení. - Obec nákladem ,- Kč zrekonstruovala novou služebnu Policie ČR na základě nejnovějších poznatků a požadavků bezpečnostních a dalších norem, a tím zajistila další trvání služebny PČR v naší obci. - V budově TIC obce Lednice byla dokončena rekonstrukce prostorů, ve kterých byla otevřena galerie, sloužící k prezentaci místních i přespolních umělců. - V objektu čp. 69, nacházejícím se vedle budovy radnice, byla provedena rekonstrukce přízemí a v současné době tam již několik měsíců funguje vinotéka pana Nazarčuka, který si tyto prostory od obce pronajal. V patře této budovy probíhají dokončovací stavební práce, které budou hotovy v roce 2009, a tyto prostory budou sloužit jako sídlo Biosférické rezervace Dolní Morava, což ještě více zvýší prestiž naší obce obecně a samozřejmě též u odborné veřejnosti, zabývající se životním prostředím. - V obci Nejdek bylo nákladem obce ve výši ,- Kč provedeno odvodnění komunikace a v její větší části též nová silnice z dotace krajského úřadu - Na ulici Václavkové byla nákladem ,- Kč kompletně provedena nová komunikace, jež výrazně zlepšila Slovo úvodem Co se událo A mně nezbývá než vám všem popřát, ať ty nadcházející svátky prožijete v pohodě, ve zdraví a podle svých představ. Tak hodně štěstí do nového roku Mgr. Jana Pánková Pokládáte si otázku, co se událo v naší obci v roce 2008? uživatelský komfort pro obyvatele této ulice. - Ještě stále probíhá výstavba kanalizace v naší obci, která je financována z dotací EU. Na tyto práce přispěla obec Lednice v tomto roce spoluúčastí ,- Kč. - V současné době již probíhá výstavba nového sběrného dvora, jež výrazně zlepší pro občany situaci při nakládání s odpadem. Na tuto akci získala obec Lednice dotaci ve výši ,-Kč. - Již v uplynulém roce bylo založeno zájmové sdružení právnických osob pod názvem Multifunkční centrum zámek Lednice, jehož členy jsou Jihomoravský kraj, obec Lednice, Masarykova univerzita Brno, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno a Centrála cestovního ruchu jižní Morava. Předmětem činnosti tohoto sdružení je vznik Multifunkčního kulturního a společenského centra v jízdárnách Zámku Lednice. Na tento projekt je již předjednána dotace ve výši 400 až 500 miliónů Kč z fondů EU. V současné době je již hotova dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, kterou nákladem ,- Kč pořídila obec Lednice společně s Jihomoravským krajem. - Obec Lednice připravuje též novou lokalitu pro výstavbu rodinných domků na ulici Břeclavská (naproti lázeňské zóny), v současné době je zveřejněný stavební záměr na provedení inženýrských sítí v této lokalitě, po jehož projednání bude následovat územní řízení a jejich samotná realizace. - V polovině měsíce listopadu byly zahájeny udržovací

2 2 práce v kinosále obce Lednice, jež povedou ke zvýšení uživatelského komfortu pro návštěvníky našeho kina a současně též rozšíří možnosti jeho využití. Mohli bychom pokračovat dále, neboť obec musí společně s obecním úřadem v průběhu kalendářního roku plnit spoustu dalších úkolů spojených s běžným provozem, např. zajišťovat údržbu veřejných prostranství, veřejného osvětlení, provoz ZŠ a MŠ, knihovny, požární ochranu, zajištění kulturního vyžití pro občany a návštěvníky obce, přenesenou působnost státní správy atd. Nároky kladené byla založena cca v roce 1983 paní Mrázkovou v Bulharech. Přijímala i členy ze sousedních obcí. Později tuto organizaci vedl pan Jaroslav Horáček. V té době do organizace vstoupila většina členů z Lednice. Po smrti pana Horáčka vede organizaci pan Ondrák a opět nás přibylo. V současné době máme registrovaných 248 členů, z toho je 135 lednických. Obec Lednice v roce 2008 kromě jiného poskytla fin. částku ,- Kč na činnost organizace s tím, na obce ze strany státu se neustále zvyšují a není často lehké, zvláště pak v dnešních ekonomických podmínkách bez navýšení příjmů obce, na ně reagovat. Jsem přesvědčen, že se v naší obci tyto úkoly, často vůbec ne jednoduché, daří plnit a jsem rád, že mám možnost bydlet právě v Lednici, neboť Lednice je dobré místo pro život. Tento přehled pro Vás připravila Rada obce Lednice ve spolupráci se členy její organizační komise. Jan Vodáček, jednatel organizační komise ZO svazu postižených civilizačními chorobami Stalo se pěknou tradicí, že se setkáváme 5.prosince v podvečer na náměstí, abychom přivítali Mikuláše a tím zahájili ten pravý předvánoční čas. Nebylo tomu jinak i letos. Sešli jsme se v hojném počtu a Mikuláše se dočkali. Přivezl s sebou spoustu dobrot, které dělil mezi děti. Ty si ovšem dobroty musely zasloužit na pódiu zazpívat či zarecitovat to byla ta podmínka. Samozřejmě až po rozsvícení pěkně ozdobeného vánočního stromu. Jestli vše probíhá podle pravidel dohlíželi čerti a andělé. Vůbec jim nevadilo, že jedni jsou černí a druzí bílí, společně si zatancovali pod stromem. Atmosféru opravdu vydařeného večera si můžete přiblížit z fotek. Mgr. Jana Pánková že se mohou akcí účastnit i ostatní senioři z obce. Chtěli bychom touto cestou poděkovat obci za poskytnutou podporu. Dále bychom chtěli poděkovat členům organizace, kteří se podílejí na zajišťování akcí po celý rok. Všem společně popřát příjemné prožití svátků Vánočních, Nový rok 2009 prožitý ve zdraví a pohodě a se všemi se těšíme při další spolupráci v roce Výbor organizace SPCCH Do Lednice přijel Mikuláš

3 3 Obec Lednice děkuje všem sponzorům, kteří přispěli na Mikulášské zpívání věcnými či finančními dary: Akvárium Malawi Alca Plast Břeclav p. Fabičovic Autodoprava Pavel Trlica Autodoprava Peter Gál Autooprava Remeň Autoškola Adolf Svoboda Cykloservis Luma Luděk Mráz EuroOil - Pan Vyroubal F.T. Servis Lednice František Tržil Firma Leroza s.r.o. Firma Veselý Milan Veselý Hamé Babice-Fruta Podivín Květinářství Růženka Růžena Tlustá Oldřiška Klammertová Onyx Trade, s.r.o. Pavel Buriánek a Jana Kučeříková Penzion Jordán Penzion Myslivna Lubomír Janota Peugeot auto WOZAR s.r.o. Pixová Marta Pizzerie na Knihovně Jaroslav Kobza Relax Hotel Štork Slezar Petr Supernova Lukášek Valtické Podzemí Vodo-Topo-Sanita Roman Jirota Obec Lednice Poděkování za vánoční strom: Cecilie Bartošová strom na náměstí Marcela a Milan Buřilovi strom u lázní Zvláštní poděkování: Holkovič Zdeněk elektrický vozík

4 4 Co možná nevíte o sv. Mikuláši Mnozí z nás možná znají Mikuláše jen jako muže s dlouhými bílými vousy a vlasy, který 5. prosince obdarovává děti nejrůznějšími sladkostmi. Ale sv. Mikuláš byl skutečný člověk, který za svého života velmi pomáhal hlavně chudým. Sv. Mikuláš se narodil kolem let v řeckém Patrasu, po smrti rodičů zdědil značné bohatství, které však většinou rozdal chudým a potřebným. Kolem roku 300 se stal biskupem v Myře (nynější Demre v Turecku), kde se stal velmi oblíbený a činný v různých odvětvích. Byl zapáleným obhájcem víry a bojovníkem proti ariánství (popíralo božství Ježíše Krista) a pohanství, dohlížel na spravedlivý chod soudů, zachraňoval nespravedlivě odsouzené od poprav Za vlády císaře Diokleciána, kdy byli v celé římské říši pronásledováni křesťané, byl i sv. Mikuláš uvězněn a poslán do vyhnanství. Když v r. 313 povolil císař Konstantin křesťanství, sv. Mikuláš byl propuštěn a opět mohl zastávat biskupský úřad. K jeho osobě se vztahuje také řada legend, z nichž nejznámější je asi o otci, který měl velké dluhy a své tři dcery chtěl poslat do veřejných domů, aby si vydělaly na vzniklé dluhy a na svá věna. Když se to Mikuláš dozvěděl, V pondělí děti z dramatického kroužku vyrazily do Brna, aby na náměstí Svobody reprezentovaly Lednici svým vánočním vystoupením. Průvodní slovo věnované zimním zvykům, doplněné básničkami, písněmi a hrou na hudební nástroje znělo z připraveného pódia. Děkujeme Obecnímu úřadu a Základní škole v Lednici za podporu. J. Pánková, B. Čejková, O. Smatanová tak po tři noci házel do oken ložnice dívek měšce peněz, a tak je od prostituce zachránil. Známá je taky legenda, kdy zachránil tři děti, které chtěl zlý hostinský zavraždit a naložit do sudů nebo jeho pomoc námořníkům, jejíž loď se dostala do problémů na moři. Proto je dnes také sv. Mikuláš označován jako patron panen, námořníků, obchodníků, dětí, poutníků a cestujících, advokátů, soudců, notářů, lékárníků, hostinských, obchodníků s vínem, lodníků, rybářů, vorařů, mlynářů, pekařů, zajatců atd. Je také patronem Ruska, Lotrinska či měst Amsterdam a Bari. Dnes je jeden z nejuctívanějších svatých v celém křesťanství, u pravoslavných je hned po P. Marii dokonce nejuctívanějši. Byl inspirací pro vytvoření postavy Santa Clause (St. Nicolaus odvozeně Santa Claus), který naděluje dárky o Vánocích v USA, Anglii, Švédsku Sv. Mikuláš zemřel 6. prosince mezi lety v Myře. Jeho ostatky však od roku 1087, v této době byl hrob v rukou muslimů, najdeme po vpádu italských námořníků do Myry v Bari. Prázdný sarkofág však stojí v Demre dodnes. Zdeněk Loukota Vánoční vystoupení v Brně

5 5 Úspěch juniorů ve stolním tenise Dne se v Hustopečích uskutečnil turnaj juniorů ve stolním tenise o přeborníka okresu Břeclav. Lednici na tomto turnaji zastupovali starší žák David Kružík a junior Zdeněk Konvičný. Oba ve svých kategoriích jednotlivců podali dobrý výkon a postoupili mezi 8 nejlepších. Velký úspěch ovšem zaznamenali v soutěži čtyřher, kde se spolu dostali přes favorizovaný tým z Lanžhota (3:1) až do finále, kde po vyrovnaném boji těsně podlehli břeclavské dvojici Vašíček - Masařík (2:3) a celkově tedy skončili druzí. Tímto bych jim proto rád poděkoval za příkladnou reprezentaci obce Lednice. Jaromír Jelínek, vedoucí SKST Lednice při TJ Moravan Lednice Dne bude v rámci programu Adventního jarmarku zahájena ve hod. v prostorách galerie Turistického informačního centra obce Lednice vánočně laděná výstava o dění v naší obci v uplynulém roce. Tuto výstavu pro vás připravily děti ze Základní školy Lednice pod vedením paní učitelky Hany Baťkové ve spolupráci s pracovníky Obecního úřadu Lednice a členy organizační komise Rady obce Lednice. Výstava potrvá do konce února Všichni jste srdečně zváni. Za organizační tým výstavy Zdeněk Loukota Pozvání Pozvánka na výstavu

6 6 Další informace zajímavosti Informace pro občany poplatky v roce 2009 Oznamujeme občanům, že se na rok 2009 mění výše poplatku: Poplatek za svoz tuhého komunálního odpadu na 420, Kč. Poplatek z ubytovací kapacity na 4, Kč. Poplatek ze psů zůstává stejný, tj. 200, Kč. Obecní úřad Lednice upozorňuje, že z provozních důvodů budou omezeny úřední hodiny pro občany: Pondělí ,00 11,00 h 12,00 17,00 h Úterý zavřeno Středa Štědrý den (den prac. klidu) Čtvrtek svátek vánoční (den prac. klidu) Poplatky se začnou vybírat na pokladně obecního úřadu od !!! Parkovací karty. Platnost parkovacích karet vydaných do se prodlužuje do Poplatek za vystavení parkovací karty se nemění, zůstává ve výši 100, Kč. Upozornění změna úředních hodin Obecního úřadu v Lednici od do Pátek svátek vánoční (den prac klidu) Pondělí ,00 11,00 hodin 12,00 17,00 h Úterý zavřeno Středa zavřeno Čtvrtek Nový rok (den pracovního klidu) Pátek zavřeno Vánoce v Lednici Ke štědrovečerní tradici patřívala i v Lednici podvečerní obchůzka obecních pastýřů. Přicházeli s košem na zádech do selských domů pro výslužku za celoroční pasení dobytka, dostávali koláče, klobásky, víno. Ohlašovali se práskáním bičem a troubením. Dřív se vánoční stromky v rodinách nerozsvítili, dokud pastýř neodtroubil na volský roh. Štědrovečerní pastýřská obchůzka zanikla po druhé světové válce. Štěpánská koleda patřila dětem, zvlášť těm z chudých rodin. Ve 20. století byl stromek jako symbol vánočních svátků v rodinách už všeobecně přijat. Zdobil se skromně, kostkami cukru zabalenými v papíru, hvězdou a řetězy z barevného papíru, drobným pečivem, jablky, postříbřenými ořechy aj. Ani nadílka dětem nebývala bohatá, dostávaly něco na oblečení a hračku, kterou zhotovil někdo z rodičů či prarodičů. Za vlády knížete Johanna II. byla v lednickém zámku zavedena charitativní akce pro děti z chudých rodin. Na přelomu 19. a 20. století přijížděl kníže vždy 22. prosince do Lednice. V přijímací hale a přilehlých chodbách lednického zámku byla nachystána večeře pro desítky dětí z chudých rodin. Pod vánočním stromem se vršily balíčky, které obsahovaly boty, knihy a školní potřeby. Zároveň byl vždy vybrán nejlepší žák školy, který dostal mimořádnou odměnu a kníže se postaral o to, aby mu bylo umožněno další vzdělání. Johann II. byl sám bezdětný, ale osud dětí z chudých rodin mu nebyl lhostejný,

7 7 stejně jako jeho bratrovi. Kníže Franz I. převzal vládu po Johanovi v roce 1929 a se svojí manželkou Elsou pokračovali v tradici Vánoc v Lednici až do roku 1938, kdy kníže zemřel. Jeden z dětských účastníků vánoční večeře vzpomínal na knížete Franze a jeho ženu: starý pán a laskavá paní nám na rozloučenou vtiskli do dlaně minci. Tu když maminka uviděla, utřela si oči V mnohem skromnější formě se vánoční nadílka odehrávala v předvečer a v průběhu II. světové války. Knížecí rodina přijížděla do Lednice a Valtic již jen zřídka, Na Štědrý den podáváme k večeři většinou kapra. Někomu kapr nechutná, takže má na talíři řízek. Pokud v tento slavnostní večer nemáte chuť ani na jedno, ani na druhé, změňte jídelníček a připravte si candáta. Normálnímu smrtelníkovi se dostane candát na stůl jednou za čas, takže si ho upravíme v nejdokonalejší formě, a jak jinak než naporcovaného, zaprášeného moukou a upečeného na oleji nebo másle: Candáta naporcujeme, utvoříme podkovy nebo filety a decentně nasolíme. Smícháme si hladkou mouku se sladkou paprikou, drceným kmínem a trochou soli (koření dáváme přiměřeně). Štědrovečerní ryba Hippoclub Lednice ale přesto zasílala na obě správy zámků peníze, které byly vždy v adventní době použity hlavně pro nemocné a sirotky. Další běh času na tyto události pozapomněl. Jen v ročence z roku 1933 se dočítáme: Žádné jiné jméno se tak nezapsalo do srdcí lednického obyvatelstva jako knížete Johanna, dobrodince ve velkém stylu. Dle statě Evy Večerkové Lednické obyčeje a slavnosti z knihy Městečko Lednice a materiálů kastelánky zámku v Lednici Ivany Holáskové zpracoval Jaroslav Martinek Porce candáta obalujeme v ochucené mouce. Obalení v mouce je velmi důležité, aby se maso uzavřelo a zůstalo uvnitř příjemně šťavnaté. Opékáme v hlubší pánvi na oleji nebo na másle. Na másle je ryba jemnější, na oleji je křupavější. Při podávání zakápneme citronovou šťávou. Opečené brambory, jemná bramborová kaše, popřípadě i klasický bramborový salát a zeleninová obloha jsou výbornou přílohou k této jedinečné lahůdce. Dobrou chuť a příjemné prožití vánočních svátků, přeje za Akvárium Malawi Lednice Lenka Ježková pravu osob od turbíny k minaretu, tak na objednávku je možnost i více kočárů, včetně svatebního k dalším památkám LVA). Vedle této společnosti zde existuje jezdecký klub založený roku 2000 jako nezisková organizace, která zajišťuje účast na závodech spřežení hlavním sponzorem této činnosti je Hippoclub s.r.o. 2. Jakých úspěchů jste v těchto závodech dosáhli? Petr Myslík (syn majitelů Hippoclubu) se ukázal jako zdatný v soutěžích dvojspřeží. Začal tedy trénovat a už v roce 2003 obsadil první místo ve vozatajských závo- Maraton V květnovém čísle zpravodaje jsem vás informovala o lednickém Hippoclubu. Teď bych vám chtěla přiblížit chov koní v tomto zařízení. Samozřejmě jsem se na vše musela zeptat, tentokrát jak paní Ludmily Myslíkové, tak jejího syna Petra. 1. Jak to tedy s chovem koní v tomto zařízení je? Hippoclub Lednice s.r.o. zajišťuje ziskové činnosti - vyjížďky na koních do terénu pro pokročilé, základní jezdecký výcvik pro začátečníky, jízdy malých dětí na ponících. Samozřejmě již dříve zmiňované vyhlídkové jízdy kočárem v zámeckém parku (ať již pravidelnou pře- Maraton

8 8 dech v Podlesí u Val. Meziříčí. (Jako přísedící jezdí Pavel Kobík z Nejdku). Soutěž se skládá ze 3 disciplín (ty jsou rozděleny do 3 dnů). 3. Můžete jednotlivé disciplíny přiblížit? 1. den drezúra jezdí se na drezúrním obdélníku (100x40m) a hodnotí se elegance, chody, krása koní a celkový vzhled spřežení. 2. den maratón 16 km dlouhá trasa v členitém terénu se 7 různými překážkami hodnotí se, kdo nejrychleji ve správném pořadí trasu projede. 3. den parkur na trase je 20 kuželů, na nich míčky. Závodník musí v co nejrychlejším čase přesně projet trasu (neshodit míčky za shozený míček trestné body). 4. Co další vítězství? V r Petr vyhrál v Národní soutěži v Topoľčiankách na Slovensku. Dále reprezentoval ČR v Rakousku (v. r. 2007) získal 3. místo. 5. S jakými koňmi soutěže jezdíte? Doposud to byli koně z vlastního chovu - Čeští teplokrevníci - bratři Pól a René, tento a příští rok věnujeme tréninku Starokladrubských běloušů. Již máme odchovaných 6 hříbat. 6. Co můžete nabídnout zájemcům o jízdu na koních z řad dětí? Maraton Jezdecký klub umožňuje za výpomoc ve stájích výuku jízdy na ponících, větší děti mohou jezdit na velkých koních. Máme tu zájemce z Lednice, z Nejdku, z Břeclavi, z Brna a také z řad vysokoškoláků. Ale musím konstatovat, že zájemců ubývá a málokdo z dětí u koní vydrží. Za odpovědi Ludmile a Petru Myslíkovým děkuje Jana Pánková. A ještě dodám, že pokud chcete více informací, najdete je na Parkur Drezura Půjčky ,-- Kč do 48 hodin bez ručitele a zástavy majetku tel.: Půjčky pro všechny zaměstnance, důchodce, podnikatele (i s 0 na daň př.) a ženy na MD. Bez ručitele, bez poplatku, rychle a levně Tel.:

9 9 Vážení spoluob ané, MO KDU- SL Vám p eje p íjemné prožití svátk váno ních a mnoho št stí a zdraví v novém roce. Jaromír Jelínek p edseda MO KDU- SL Lednice

10 10 Vydává obec Lednice, Zámecké nám. 70, , tel.: Registrační značka: Vychází nákladem 850 ks zdarma Uzávěrka dalšího čísla Redakční rada: Mgr. L. Dostál, Mgr. J. Pánková, A. Škrlová Tisk: Tiskárna Blažej Pálka, Břeclav

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 VÁNOCE V EVROPĚ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_19 Tématický celek: Evropa a Evropané Autor: Hana Londová Datum:

Více

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá

Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Předvánoční čas v Mateřské škole Ostrá Prosinec - měsíc, kdy se děti asi nejvíce těší na Ježíška, přinesl do naší mateřské školy nejen povídání o předvánočních a vánočních zvycích, poslouchání a zpívání

Více

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017.

Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2017. Pondělí 8:00-11:30 12:00-17:00 hod. Úterý Pro veřejnost ZAVŘENO Středa 8:00-11:30

Více

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013

V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 V Ř E S K O V Á K prosinec 2013 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, nastal čas se ohlédnout a zhodnotit rok 2013. Myslím, že se nám podařilo splnit úkol, kterým byla největší investiční akce v historii obce.

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2014 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2014 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2014 Strana 2 (celkem

Více

Symboly Vánoc v rodinách

Symboly Vánoc v rodinách Symboly Vánoc v rodinách Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_13_03 Tématický celek: Rodina a finance Autor: PaedDr.

Více

Co nás čeká v měsíci LEDNU?

Co nás čeká v měsíci LEDNU? Co nás čeká v měsíci LEDNU? 4.1. se vrátíme zpět do lavic každé pondělí budeme jezdit na plavání 12.1. vystoupí divadelní kroužek pro rodiče od 15:45 v I. třídě 12.1. po představení od 16:00 třídní schůzky

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017

INFORMAČNÍ BULLETIN SPOLKU NESLYŠÍCÍCH BŘECLAV LEDEN 2017 Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Občasník obce Smilkov

Občasník obce Smilkov 8 Kuchtík Hlásek radí: Napadl sníh, tedy něco ke kávě Koláč z jablek a ořechů budeme potřebovat: 300 g polohrubé mouky 300 g nastrouhaných jablek 1 prášek do pečiva 250 g pískového cukru 3 vejce ½ sklenky

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK PROSINEC 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Foto Josef Gerhát RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU NABÍDKOU V OBCÍCH

Více

Infolisty. Azylového domu Písečná

Infolisty. Azylového domu Písečná Infolisty Azylového domu Písečná Listopad Prosinec 2016 Svátky 17. 11. Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad, po světě známý jako Mezinárodní den studenstva, se v Česku vztahuje ke dvěma historickým

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek

Guťák. Prosinec 2k16. Autoři: Zdroje: František Fiala David Haluška Jan Martinek Autoři: František Fiala David Haluška Jan Martinek Prosinec 2k16 Guťák Zdroje: http://www.recepty.cz/ recept/vanilkové rohlíčky Školní fotogalerie Wikipedie inovinky.cz Google obrázky Obsah: Vtip: Co nás

Více

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00

7.12. 2015 - pondělí Zdravotní cvičení pro seniory 7:45 8:45 Počítačové kurzy 9:00 12:00 Kondiční cvičení ženy 9:00 10:00 SPOLEČENSKÉ, AKTIVIZAČNÍ CENTRUM PRO SENIORY Středisko sociálních služeb Městské části Praha 9 Harrachovská 422/2, Praha 9 Prosek, www.ssspraha9.cz tel.: 724-905 785, 286582298, e-mail: dunderova@ssspraha9.cz

Více

Dolnobrannský zpravodaj

Dolnobrannský zpravodaj Číslo 8 Dolnobrannský zpravodaj Strana 5 Ze života školy V listopadu tohoto roku vzniklo v Dolní Branné nové občanské sdružení. Nese jméno ŠKOLÁK a jeho hlavním cílem je podporovat činnost školy, pořádat

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 54 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 81 let Pan Petr Režňák - 23.1. 53 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. 1 Spolek neslyšících Břeclav, o.s., Kapustova 12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině

Světlo z Betléma v 14 h U kapličky v Sibřině Světlo z Betléma 24. 12. 2016 v 14 h U kapličky v Sibřině Již tradičně pro vás přivezeme do Sibřiny ke kapličce na Štědrý den světlo, jež bylo zažehnuto v místech narození Ježíška. Přijďte se společně

Více

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2.

Už brzy budou! DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL. autor Mgr. Šárka Štěpánková. vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace. předmět Český jazyk. ročník 2. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Už brzy

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2012 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 42 664 91 Ivančice Výroční zpráva 2012 1. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se

Více

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně

Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně Kalendář kulturních akcí ve Slavičíně LISTOPAD 2015 Městské infocentrum Slavičín Mladotické nábřeží 849 763 21 Slavičín tel.: 577 342 251 e-mail: kultura@mesto-slavicin.cz www.mesto-slavicin.cz KLUBY ZDRAVÍ

Více

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová.

Vánoční svátky. Základní škola Kladno, Vašatova 1438 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Irena Paulová. VY_32_INOVACE_PRV_ 485 Vánoční svátky Autor: Irena Paulová, Mgr. Použití: 2. ročník Datum vypracování: 16.12. 2012 Datum pilotáže: 20.12. 2012 Metodika: Žáci si s učitelem prohlíží fotografie, zachycující

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014

Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 Měsíčník farností Velká Bystřice a Hlubočky Ročník 15 Číslo 5 Rok 2014 ÚVODNÍK Milí čtenáři Děníčku, připomeňme si jeden ze závěrů, který udělal Tomáš Zendulka v minulém čísle Děníčku, a to možný prodej

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek

Oslavy Vánoc v cizích zemích Aleš Kůtek Vážení čtenáři! Dnešním dnem k Vám přichází poslední číslo našeho školního časopisu v roce 2006. Blíží se Vánoce, proto nám dovolte, abychom Vám všem, našim příznivcům, popřáli šťastné a veselé prožití

Více

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU

PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROGRAM KULTURNÍCH A SPORTOVNÍCH AKCÍ MĚSTA KAMENICE NAD LIPOU PROSINEC 2012 v 10 hodin MIKULÁŠSKÝ BĚH Běžecké sdružení Liga 2000 v Kamenici nad Lipou Vás zve na tradiční běh, který bude zahájen před sportovní

Více

Gymnázium a obchodní akademie Chodov

Gymnázium a obchodní akademie Chodov Gymnázium a obchodní akademie Chodov Smetanova 738, 357 35 Chodov Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0367 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitňování výuky prostřednictvím ICT Pořadí šablony a sada: 19. Rozvoj

Více

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10

Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Zima VY_12_INOVACE_PRV.123.10 Mgr.Charlotta Kurcová srpen 2011 březen 2012 Já a můj svět, Prvouka 1. 3.ročník Téma: Zima Podtéma: počasí, vhodné oblečení, svátky v zimě, zimní aktivity a sporty. Anotace:

Více

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem

Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Publikováno na Prima Nápady (http://napady.iprima.cz) Domů > Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Kam na výlet: Hrady a zámky ožívají vánočním ruchem Hrady i zámky se obvykle v zimním čase

Více

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V

Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Přednášky Divadelní představení Koncerty Lampionový průvod Výstavy Setkání důchodců Soutěže Výlety Kurzy Zpívání koled U3V Procházku historií Kasejovic nám připravil Mgr. Vladimír Červenka z Muzea Josefa

Více

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život

Motto: SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE. Učíme se pro život SPECIÁLNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA U Červeného kostela 110, TEPLICE Leden 2014 Motto: Učíme se pro život Obsah : Výstava v knihovně......1 Má nejoblíbenější květina...2 Beseda v knihovně........3

Více

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop.

Společnost pro rozvoj Podralska, obecně prospěšná společnost Nám. 5. května 55, 471 27 Stráž pod Ralskem IČ: 272 88 226 http://www.sporop. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2011 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK

PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK DOLNÍ PODLUŽÍ HORNÍ PODLUŽÍ JIŘETÍN POD JEDLOVOU PODTOLŠTEJNSKÝ OBŠŤASTNÍK LISTOPAD 2017 POZVÁNKY NA SPORTOVNÍ, KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE Tajemný Tolštejn Foto Marian Maštrla RÁDI VÁS ZVEME ZA ZAJÍMAVOU

Více

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA

A DA. DorIs ŠUMPerK. ZÁŽIteK. tanec ekologie HUDBA. semináře. tábory. středisko volného času. volný ČAs. PřÍroDA. sport. ZÁBAvA Komenského 810/9 787 01 www.doris.cz středisko volného času a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Doris PoČÍtAČe PřÍroDA ZÁŽIteK HUDBA ZÁBAvA semináře tanec ekologie tábory ZPĚv sport

Více

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum

Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/ Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Realizace projektu IOP CZ.1.06/5.1.00/01.06095 Zámecká jízdárna v Lednici multifunkční centrum Konference 2013 ZF Mendelova univerzita v Brně Lednice, 7. 8. 3. 2013 Nositel projektu Multifunkční centrum

Více

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY

Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É ZPRÁVY PRO OBČANY Prosinec 2015 Vážení spoluobčané, blíží se nám konec roku 2015, roku, který byl v naší obci výjimečný počtem a náročností investičních

Více

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ]

Ubytování Hotely. Hotel Gurmán. Detail Detail. Detail [ ] [ ] [ ] Ubytování Hotely Hotel Gurmán 10 kompletně vybavených pokojů, nejnáročnějším zákazníkům můžeme nabídnout zámecké či královské apartmá s výhledem na zámek a vybavením pro prožití těch nejkrásnějších chvil.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové

obce Krajková Zpravodaj listopad - prosinec 2015 Advent v Krajkové Zpravodaj listopad - prosinec 2015 obce Krajková Advent v Krajkové Období před Štědrým dnem je v naší obci tradičně doprovázeno akcemi pořádanými kulturní komisí. Zdobení perníčků perníčkování proběhlo

Více

Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne

Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne Prosinec 2012 Informace ze 17. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 17. 12. 2012 Vydané nové obecně závazné vyhlášky obce OZV č.1/2013 o užívání plakátovacích ploch OZV č.2/2013 o stanovení systému

Více

Oprava chybné prezentace

Oprava chybné prezentace Oprava chybné prezentace Úkol: Opravte chyby ve vytvořené prezentaci. č. 13 název anotace očekávaný výstup druh učebního materiálu druh interaktivity Oprava chybné prezentace Žáci sami pracují na jednotlivých

Více

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6.

OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 OBSAH: 1. VZNIK, ZAKLADATELÉ, POSLÁNÍ 2. PERSONÁLNÍ OBSAZENÍ, KONTAKT 3. CÍLE 4. AKTIVITY V ROCE 2012 5. FINANČNÍ ZPRÁVA 6. PODĚKOVÁNÍ Výroční zpráva za rok 2010 Strana 2 (celkem

Více

Týden

Týden správný cíl Vaší cesty Týden 30. 11. - 6. 12. 2013 Zveme Vás na bohatou nadílku kulturních akcí na Hradecku. Druhý adventní víkend: Královéhradecké informační centrum spolu s Hradeckou kulturní a vzdělávací

Více

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016

Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou PROSINEC 2016 Přehled kulturních, sportovních a ostatních akcí ve Zruči nad Sázavou Kulturní akce: Od 1. 11. 2016 do 31. 1. 2017 PROSINEC 2016 Kožené svítání - prodejní výstava kožené galanterie a obrazů - autorkou

Více

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010

vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 vyvěšeno: 21.11.2009 sejmuto: 8.12.2009 elektronická úřední deska: vyvěšeno 21.11.2009 / sejmuto 8.12.2009 Návrh rozpočtu 2010 k projednání na schůzi 8.12.2009 P Ř Í J M Y Rozpočtový paragraf Rozpočtová

Více

Prosinec čas Adventu

Prosinec čas Adventu NEWSLETTER Leden 2017 Prosinec čas Adventu Měsíc prosinec byl v naší školce opravdu časem příchodu a očekávání. Děti měly plný a pestrý program, který jste mohli sledovat v každé třídě. Pracovaly na výzdobě

Více

v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme

v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme BLAHOPŘÁNÍ v tomto týdnu oslaví narozeniny ČERNÁ Růžena č.p. 44 KUNC Jiří č.p. 132 Srdečně blahopřejeme JÍDELNÍ LÍSTEK od 24.11. do 1.12. 2014 Pondělí Polévka zeleninová Koprová omáčka, vejce, brambor

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část

Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Co se do časopisu nevešlo Rozšířené zprávy z regionů 2. část Volební obvod č. 51 Žďár nad Sázavou SENÁTOR JOSEF NOVOTNÝ Koncem minulého roku oslavili horníci uranových dolů v Dolní Rožínce 50 let od zahájení

Více

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013

Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 Zápis z valné hromady členů občanského sdružení 1/2013 ze dne: 14. prosince 2013 počet přítomných členů: 36 (viz prezenční listina) Program: 1. Zahájení 2. Zpráva o činnosti Sdružení za rok 2013 3. Zpráva

Více

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů

GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů 19 20 21 22 GE Money Bank jezdí za obyvateli Vysočiny a Jižních Čech až domů Obyvatelé Vysočiny a jihočeských obcí mohou od června využívat ojedinělou službu mobilní pobočku GE Money Bank. Jendou týdně

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně

Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Tvorba a koncepce rodinné politiky v obci I. stupně Ing. Eva Navrátilová Městys Dolní Cerekev Seminář Slaďování pracovního a rodinného života a problematika rovných šancí Jihlava 5. listopadu 2013 Základní

Více

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis.

Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část IČO 00283576. SÚ AÚ Paragraf Položka ÚZ Org. v tis. Kč Popis Součet v tis. Návrh rozpočtu obce Sedlec na rok 2008 - příjmová část 231 20 1111 1250Daň z příjmu fyz. osob ze záv.činosti a funk.pož. 231 20 1112 155Daň z příjmu fyz. osob ze sam.výděl.činnosti 231 20 1113 90 Daň z

Více

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4.

Předmět: Regionální turistické služby. Ročník: IV. Téma: Regiony ČR. Vypracoval: Mgr. Jaromír Šebek Materiál: VY_32_INOVACE_135 Datum: 5.4. Anotace: Valticko lednický areál a Pálava jako turistický region specifika, kulturní památky, využitelnost z hlediska turistického ruchu Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Horky nad Jizerou

Více

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni

Bulletin obecně prospěšné společnosti. Zajíček na koni. Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni Bulletin obecně prospěšné společnosti Zajíček na koni Září až prosinec 2015 u Zajíčka na koni www.zajiceknakoni.cz Obsah: Úvodní slovo... 3 Podzim v Bleu de Ciel... 4 KPZ nezná zimní spánek... 5 Kavárna

Více

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT)

Hádanka z pekla. Má dva rohy, nepostojí, je černý a chlupatý. Kdo ho potká, ten se bojí, že ho metlou vyplatí. Kdo je to? (ČERT) Motýlci Čekání na Ježíška je pro děti vždy nekonečně dlouhé. Neváháme je tedy zabavit kdejakou tradicí. Ano, opět k nám v prosinci přišel Mikuláš s čertem. Děti jsme na jejich příchod pečlivě připravovali

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at

Advent ve sklepních uličkách 2012. www.landumlaa.at Advent ve sklepních uličkách 2012 www.landumlaa.at Vítejte na adventu ve sklepních uličkách Laa a okolí je skvostná krajina ve Weinviertelu která zve k prodlení, láká k setrvání a k životu prožívanému

Více

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1.

Pan Miroslav Kostovič - 3. 1. 55 let Paní Zuzana Janušková - 8. 1. 82 let Pan Petr Režňák - 23.1. 54 let Paní Zdeňka Pippingerová - 31.1. Spolek neslyšících Břeclav, z.s., Kapusty 282/12, 690 06 Břeclav sociální služby - 17. listopadu 1a, 690 02 Břeclav člen Českomoravské jednoty neslyšících www.cmjn.cz, www.snbreclav.cz tel/fax: 519 332

Více

Markéta 12/ Pojďme do Betléma!

Markéta 12/ Pojďme do Betléma! Markéta 12/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu:

BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ. Z obsahu: BUŠOVICKÝ ZPRAVODAJ Číslo vánoční speciál rok 2014 Z obsahu: 1. 2. 3. 4. 5. 6. Úvodní slovo Informace k budově obce v Sedlecku Akce v roce 2015 Oslavy 900. výročí obce Bušovice Advent v Bušovicích Vítání

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011

Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením. Široká 42 664 91 Ivančice. Výroční zpráva 2011 Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením Široká 66 9 Ivančice Výroční zpráva. Základní údaje o občanském sdružení Občanské sdružení pro podporu a pomoc dětem se zdravotním postižením

Více

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým

Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Časopis vydávaný Obecním úřadem Javorník Prosinec 2011 I letos vystoupí na vánočním koncertu Chvála Bohu s Frantou Černým Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE Zápis z prosincového zasedání 12.12.2011 1. Určení

Více

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012

Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 Návrh rozpočtu obce pro rok 2012 OBEC BECHLÍN ROZPOČET 2012 PŘÍJMY 02 02/28 000001 231 0000 1111 1 700 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO ze závislé činnosti 02 02/28 000001 231 0000 1112 150 000,00 DAŇ Z PŘÍJMU FO

Více

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech

Římskokatolická farnost Uničov POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od do :00 Mše svatá v Renotech Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 20. 11. do 27. 11. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Slavnost Za farníky a zvláště za všechny oslavence v měsíci listopadu

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

Jeřmanická drbna č.4/2009

Jeřmanická drbna č.4/2009 Jeřmanická drbna č.4/2009 www.jermanice.cz Vítáme Vás u posledního vydání Drbny v tomto roce s aktuálními informacemi o dění v obci. 7. zasedání zastupitelstva v tomto roce se uskuteční 30.11.2009 od 17.00

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 NÁVRH VÝDAJŮ ROZPOČTU NA ROK 2015 11 HOSPODÁŘSTVÍ 2 850,0 - Místní rozhlasy 100,0 - rekonstrukce, rozšíření sítě, uložení vedení do země, běžné opravy, výměna nefunkčních reproduktorů apod. - Opravy, udržování

Více

Legenda o svaté Ane ce České

Legenda o svaté Ane ce České Legenda o svaté Ane ce České Pracovní list k výtvarné soutěži pro děti a mládež (kategorie I, děti ve věku 6 10 let) Život svaté Anežky Anežka Přemyslovna se díky svému příkladnému životu a činům stala

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Písecký zpravodaj Září 2014

Písecký zpravodaj Září 2014 Písecký zpravodaj Září 2014 TRADIČNÍ ZÁJEZD Obec i letos pořáda tradiční zájezd pro naše důchodce Kde? na jižní Moravu Kdy? 27.09.2014 Co navštívíme? - 10,30 hod. obhlídka bývalé podzimní továrny na výrobu

Více

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře

ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce. Prodej vánočních stromků letos nebude. Prodej kalendáře s fotografiemi Radiměře ZPRÁVY Z OBCE Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce se bude konat v úterý 13. 12. 2016 v 18:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu. Program jednání bude zveřejněn

Více

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3

Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN Občasník OÚ Černava Ročník 2010 Číslo 3 ČERNAVAN ročník 2010 číslo 3 Vážení spoluobčané, chýlí se rok 2010, který byl v mnoha ohledech rokem velkých změn. Teprve budoucnost ukáže, nakolik to budou

Více

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB

Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OB OBECNÍ ŽENKLAVSKÝ ÚŘAD ZPRAVODAJ ŽENKLAVA VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K É INFORMACE PRO OBČANY PROSINEC 2014 Keramická dílna s rodiči v MŠ Štrůdlování v ZŠ INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Složení obecního zastupitelstva

Více

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy

DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE : Září Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy DIVADLA A DALŠÍ AKCE MŠ LOUŇOVICE 2016-2017: Září 8. 9. Informativní schůzka pro rodiče 16,00 obě třídy 16. 9. Divadelní představení pohádky,,skřítek, který to nevzdal Divadlo,,100 dortíků Říjen 5. 10.

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA

(Vánoce) Vánoce ve Francii. Vánoce v Austrálii Vánoce v Číně v Rusku. v Německu ve Španělsku. v Grónsku. v USA (Vánoce) Zjisti jak a kdy se slaví Vánoce nebo konec roku u vás, v Brazílii. Vyrob pozvánku k vám pro děti z Česka. Napiš na ni, co je pro vaši zemi zajímavé a typické. Vánoce ve Francii Vánoce v Austrálii

Více

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici

OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A JEJICH VYUŽITÍ. 14. listopadu 2013 v Lednici. 1. cirkulář. Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Mendelova univerzita v Brně, Zahradnická fakulta v Lednici Vás za podpory projektu OPVK Partnerské sítě pro zahradnictví a krajinářskou architekturu srdečně zve na konferenci OVOCNÉ DŘEVINY V KRAJINĚ A

Více

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA

K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA ZPRAVODAJ OBCE HORKY č. 3/2016 K TIŠTĚNÉMU VÝTISKU PŘILOŽENY KAPESNÍ KALENDÁŘE NA ROK 2017 PRO KAŽDÉHO EVIDOVANÉHO OBČANA Zpravodaj obce Horky 3/2016 OBSAH: str. 1) Slovo starosty úvodem str. 2) Výsledky

Více

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014

Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 Závěrečný účet Obce KŘTĚNOV za rok 2014 (podle 17 zákona č. 250/200 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Název: Obec Křtěnov Sídlo: Křtěnov 17, 679 74 Olešnice IČ:

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav

Zpracovala Nová Milena - - Ortmanová Kateřina webmaster Vlach Jaroslav Vánoční Betlémská světýlka nesou se tmou, na stromech září s oblohou, šedý mráz přírodě korunu strojí, na oknech ledové obrazce zdobí. V červeném jablíčku uvidíš hvězdičku, po vodě pustíš z oříšku lodičku,

Více

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012

Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 ZPRAVODAJ FARNOSTÍ Mostkovice Krumsín Prosinec 2012 Drazí a milí farníci, v prosinci jsme začali nový církevní rok, zároveň s ním jsme vstoupili do adventu, do Roku víry a Roku eucharistie. Advent je dobou

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00

Kulturní a společenské akce. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin. Kavárnička spojená s posezením u kantýny, 13:30 15:00 Kulturní a společenské akce PROSINEC 2014 zpracovala: M. Klečková Pondělí 1. 12. Zdobení vánočních stromečků ve 3. patře, 13:30 15:30 Úterý 2. 12. Závoz knih ze Šmidingerovy knihovny, 9:00 9:30 hodin Kavárnička

Více

O b e c D o l n í B r u s n i c e zastupitelstvo

O b e c D o l n í B r u s n i c e zastupitelstvo O b e c D o l n í B r u s n i c e zastupitelstvo Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva obce Dolní Brusnice konaného dne 30.11.2016 Veřejné zasedání bylo zahájeno v 18,00 hodin Přítomni : Jan Suchý,

Více

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015

Životický portál. Od 23. března do 29. března 2015 Životický portál Od 23. března do 29. března 2015 BLAHOPŘÁNÍ v měsíci březnu oslaví narozeniny Jméno KARKOŠKA Lubomír MARŠÁLKOVÁ Vlasta GORČÍKOVÁ Marie MACÍČEK Jiří Číslo popisné 180 213 170 165 Věk 87

Více

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva

OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY. Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva OSADNÍ VÝBOR SEDLČÁNKY Informace o činnosti za rok 2012 Výroční zpráva Předseda OV: Petr Kabát nar. (rok nar. 1947) Členové: Lenka Kadlecová (rok nar. 1979), Andrea Maturová (rok nar. 1979), Mgr. Jaroslav

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2013 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 400 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci.

Obecní úřad Dolany srdečně zve občany na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se bude konat 16. září 2010 od 20,00 v KD ve Svrčovci. Obecní úřad Dolany u Klatov tel. 376 313 620, fax 376 323 620, e-mail obec.dolany@worldonline.cz, www.obec-dolany.cz úřední dny: PO, St 7.30 17.00 hodin, Čt 7.30 15.00 hodin Obecní zpravodaj č. 2/2010

Více